Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki"

Transkriptio

1

2 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia Atalassa aloitti tänä syksynä 52. Eskariryhmissä koululla aloitti yhteensä 40 lasta. Atalan koulun yhtenä painopistealueena lukuvuonna on yhteishengen ja yhteistyön lisääminen sekä luokissa että koko koulun tasolla. Luokissa pidetään säännöllisesti keskustelutunteja, luokkakokouksia, joissa oppilaat opettajan johdolla kertovat ajatuksiaan ja mielipiteitään kouluun liittyvistä asioista. Luokan ja koulun henki lähtee kaikista meistä, jokaisesta oppilaasta ja täällä työskentelevästä aikuisesta. Tehdään tästä tänäkin vuonna turvallinen työpaikka ja oppimispaikka, johon meidän kaikkien on aamuisin hyvä ja mukava tulla! Yhteistyöhön ja yhteishenkeen kuuluvat myös yhteiset oppitunnit, joita jokaisella luokalla on joko joka viikko tai joka toinen viikko naapuriluokan/luokkien kanssa. Yhteisillä tunneilla saadaan kokemuksia toimimisesta toisenkin luokan oppilaiden (ja totta kai myös open) kanssa. Tunneilla pyritään myös lisäämään toiminnallisuutta koulupäiviin. Ekaluokkalaiset tekevät edelleen yhteistyötä eskareiden kanssa viikoittain. Jatkamme mukana Liikkuva koulu-hankkeessa ja tänä syksynä nautimme erityisesti uudistuneesta pihastamme! Toivottavasti piha innostaa oppilaita liikunnallisiin välitunteihin. Liikkuva koulu tarjoaa meille edelleen mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan vierailujen ja teemapäivien muodossa. Lukuvuonna kaikilla tamperelaisilla koululaisilla on yksi lauantaityöpäivä. Suurimmassa osassa kouluja se on lauantai Koulua on silloin ja päivä meillä Atalassa ei ole tavallinen koulupäivä vaan toimintapäivä, johon myös te vanhemmat pääsette osallistumaan. Päivästä tiedotetaan lisää syyskuussa. Mukavaa kouluvuotta ja onnistuneita oppimiskokemuksia yhdessä luokkakavereiden kanssa! Ilona Pasma, Rehtori

3 ATALAN KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA Opettajainhuone Luokanopettaja 1A Kaisa Henttinen 1B Liisa Siltanen 1C Johanna Peltola 2A Teppo Mattila 2B Tuija Mäihäniemi 2C Sirpa Aulamo 3A Jussi Hietala 3B Rauni Suhonen 4A Päivi Virkamäki 4B Anne Piirainen 5A Jane Birkman Sähköposti B Simo-Pertti Birkstedt 6A Ulla Leppänen 6B Jarmo Mattila Ensisijaisesti yhteydenotot Helmi-reissuvihon kautta! Helmiin tai opettajainhuoneen numeroon voi jättää myös soittopyynnön! Aineenopettaja Sähköposti Puhelin Kaija Eho erityisopettaja Ritva Rissanen, englannin lehtori Rauni Suhonen, saksan lehtori tampere.fi (työ)

4 Ilona Pasma, rehtori Teppo Mattila, apulaisrehtori Juha Leskinen, vahtimestari Tarja Koskinen, koulusihteeri sij. Leena Mäki 30.8.saakka Sirpa Kari, koulunkäynninohjaaja Mia Laitila, koulunkäynninohjaaja Tiia Henriksson, koulunkäynninohjaaja Ulla Halme, koulunkäynninohjaaja Elvi Hokkanen, palveluvastaava (Tampereen Ateria) Varpu Karhe, ruokapalvelutyöntekijä (Tampereen Ateria) Minna Heimosaari, siistijä Anu Heinänen, siistijä Satu Lehtonen, siistijä Sähköposti Puhelin paikalla kolmena päivänä viikossa (kerhopuh.) (kerhopuh.) Koulun kotisivut: Koulun postiosoite: Pulkkakatu 3, Tampere

5 TYÖ- JA LOMA-AJAT Perusopetus Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lisäksi lukuvuoteen sisältyy yksi lauantaina pidettävä koulupäivä, Oppilaille myönnettävät lisälomat Huoltajan on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei poissaolonsa vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Vapauttamisesta on huoltajan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen. Lomake, jolla vapauttaminen anotaan, löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta ja koulun kotisivuilta. Lomakkeen saa myös luokanopettajalta pyydettäessä. Kun poissaolo kestää 1-5 koulupäivää, luvan myöntää luokanopettaja. Tätä pidempiin poissaoloihin tarvitaan rehtorin lupa. Poissaolot Vastuu siitä, että lapsi täyttää oppivelvollisuutensa on perusopetuslain mukaan huoltajalla. Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolon syyn luokanopettajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä, mielellään heti aamusta. Luokanopettaja tiedottaa, miten poissaolot ko. luokassa ilmoitetaan (helmen kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä, op. huoneen puhelinnumeroon). Jollei ilmoitusta poissaolosta ole tehty, on luokanopettajan yritettävä selvittää poissaolon syy.

6 OPPILASHUOLTOPALVELUT Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja/luokanvalvoja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajana toimii Lila Oja. Puhelinnumero hänelle on (puhelinaika klo ). Kouluterveydenhoitaja on Atalan koululla pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja parillisilla viikoilla myös perjantaisin. Kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua tapaturmissa ja tekee terveystarkastuksia. Sairaustapauksissa aika tulee varata omalle terveysasemalle. Terveystarkastukset tehdään oppilaalle vuosittain, laajemmat tarkastukset (lääkäri) luokilla 1. ja 5. Koululääkärinä toimii Antti Kivikoski. Lääkärinhoitoa vaativissa sairaustapauksissa tulee ottaa yhteys asuinalueen omalääkäriin. Ajanvaraus numerosta 10023, matkapuhelimesta soitettaessa (joka päivä 7-22). Koulupsykologi Koulupsykologi antaa konsultaatiota ja ohjausta oppilaan koulunkäyntiin, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa ja toteuttaa tutkimuksia oppimisvalmiuksista ja kognitiivisesta kehityksestä sekä kartoituksia tunneelämästä ja sosiaalisista taidoista. Koulupsykologi osallistuu koulunkäyntijärjestelyiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, tekee moniammatillista oppilashuoltotyötä koulun tasolla ja tarjoaa tukikeskusteluja oppilaille ja heidän perheilleen esim. oppilaan tunneelämään, sosiaalisiin taitoihin ja keskittymiseen liittyvissä asioissa. Oppilaan huoltajat tai lapsi itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi esimerkiksi opettajan aloitteesta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on vapaaehtoista ja luottamuksellista.atalan koulupsykologina toimii Sari Lahtinen, p Yhteyden saa myös Helmi-viestitse. Koulukuraattori Koulukuraattorina toimii Arttu Salo. Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan sosiaalista kasvua ja kehittymistä ja antaa apua mm. kaverisuhteissa. Kuraattoriin saa yhteyden Helmi-reissuvihon kautta tai soittamalla numeroon

7 KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA JA KOULUMATKOILLA Atalan koulun oppilaiden tulee noudattaa koulupäivän aikana koulun järjestyssääntöjä, hyviä tapoja ja käytösaapisen ohjeita. Käytösaapinen löytyy koulun kotisivuilta ja järjestyssäännöt kotisivujen lisäksi tämän kirjasen lopusta. Toivomme myös kotien tukea koulun kasvatustyölle. Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista ja siihen puututaan pääsääntöisesti luokanopettajan toimesta välittömästi. Asiasta ilmoitetaan myös oppilaan kotiin. Koulumatkat eivät kuulu koulupäivään, eikä koulu ole vastuussa oppilaista koulumatkojen aikana. Vanhemmat selvittelevät koulumatkoilla tapahtuneet oppilaiden väliset tilanteet pääsääntöisesti keskenään. TAPATURMAT KOULUSSA JA KOULUMATKOILLA Perusopetuslain mukaan koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Korvaus maksetaan ainoastaan tapaturmasta johtuneista välittömistä hoitokuluista. Tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta tai vammasta ei korvausta makseta. Jos tapaturmassa on osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Mikäli huoltaja haluaa vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, on se tehtävä omalla kustannuksella. Mikäli oppilaalle sattuu koulussa tai koulumatkalla lääkärin hoitoa vaativa tapaturma, terveydenhoitaja tekee tapaturmasta lähetteen, joka otetaan mukaan omaan terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa TAYS:n ensiapu Acutaan mentäessä. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, lähetteen tekee luokanopettaja tai rehtori. Kaupungin maksusitoumus ei koske yksityisen puolen terveydenhoitoa, ellei sinne ole saatu lähetettä julkiselta puolelta. KASVATUSKESKUSTELUT JA JÄLKI-ISTUNNOT Jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai toimii muuten hyvien tapojen / ohjeiden vastaisesti, hänet voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun. Keskustelu käydään pääsääntöisesti koulupäivän jälkeen tai aamulla ennen koulupäivän alkamista sen opettajan johdolla, joka oppilaan keskusteluun on määrännyt. Keskustelusta ilmoitetaan kotiin koulun työrauhalomakkeella. Mikäli rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia, oppilaalle voidaan määrätä jälkiistuntoa. Myös jälki-istunnosta ilmoitetaan aina etukäteen kotiin.

8 APIP-TOIMINTA Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen 1.-2.luokkalaisille. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa Atalan koulussa toimii sekä aamukerho että iltapäiväkerho. Kerho-ohjaajien yhteystiedot löytyvät Henkilökunta-osiosta. HIP-KERHOT Hip-toimintakausi on syksyllä ja keväällä Esitteet jaetaan toisella kouluviikolla. Ilmoittautuminen Kerhopaikoista ilmoitetaan viikolla 37. Koulun HIP-yhteysopettajana toimii apulaisrehtori Teppo Mattila, jolta voi kysellä vapaita kerhopaikkoja ilmoittautumisajan päätyttyä. ESINEVAHINGOT JA LÖYTÖTAVARAT Tampereen kaupunki ei pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille sattuneista esinevahingoista. Esim. koulun naulakoista kadonnutta omaisuutta ei korvata. Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle esinevahingon, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan. Oppilaiden silmälasien rikkoontuminen korvataan ainoastaan silloin, jos vahinko tapahtuu liikuntatunnilla lasien ollessa oppilaan päässä. Oppilaan koulun omaisuudelle aiheuttamat vahingot korvataan kaupungin toimesta. Ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että oppilas on toiminut tahallaan sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti ja on näin aiheuttanut vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi. Oppilaat ja huoltajat voivat kysellä kadottamiaan avaimia, puhelimia, koruja, kirjastokortteja tms. arvotavaroita opettajainhuoneesta. Koululta löytyneitä vaatteita säilytetään löytötavarakaapissa pääaulassa, josta joko oppilaan vanhemmat tai oppilas itse voivat omaisuuttaan etsiä. ASIOINTI LUOKISSA KOULUPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ Jos oppilas tai huoltaja haluaa noutaa luokasta esim. kouluun unohtuneen läksykirjan, on varminta tulla koululle arkisin klo välisenä aikana, jolloin iltavalvoja on pääsääntöisesti paikalla. Iltavalvonta alkaa syyskuun alussa ja päättyy toukokuun puolivälissä. Asiointi ilmoitetaan vahtimestarin valvontakopista löytyvälle valvojalle ja luokkaan mennessä otetaan jalkineet pois. Viikonloppuisin talossa olevilla käyttäjillä ei ole lupaa päästää harrastusryhmän ulkopuolisia henkilöitä koulutaloon ja ovet pidetään lukittuina.

9 ATALAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS Atalan koulun vanhempainyhdistys ry:n tehtävänä on tukea oppilaiden harrastus- ja virkistystoimintaa koulupäivän aikana ja sen ulkopuolella. Tätä toimintaa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, tempauksilla ja avustuksilla. Yhdistys pitää yhteyttä kouluun ja on mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia. Yhdistys tekee tarvittaessa oppilaita ja koulua koskevia aloitteita ja kannanottoja. Atalan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan myös koulun kotisivuilla. Atalan koulun vanhempainyhdistyksen syyskokous on koulun ruokalassa klo Tervetuloa kokoukseen ja sitä kautta mahdollisesti yhdistyksen toimintaan! Varsinkin uusien ekaluokkalaisten vanhempia toivotaan mukaan.

10 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Perusopetus Atalan koulu JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Koulun alueen muodostaa tontti 7/6847. Tontin pinta-ala on 33631m². Lännessä tontti rajoittuu Pulkkakatuun. 2. Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät tilaisuudet, opintoretket ja leirikoulut. 3. Oppitunnit alkavat ja loppuvat luokan työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Poikkeuksista opettaja ilmoittaa erikseen. 4. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Luokanopettaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon. Tätä pidemmäksi ajaksi luvan poissaoloon antaa rehtori. 5. Jos oppilas on sairaana tai muusta äkillisestä syystä poissa, huoltajan on ilmoitettava siitä ensimmäisenä poissaolopäivänä kouluun. 6. Tuntien päätyttyä oppilaiden on viivyttelemättä poistuttava luokasta ja mentävä ulos välituntialueelle. Jos välitunti vietetään sääolosuhteiden vuoksi sisällä, sen vietosta annetaan erilliset ohjeet. Huonovointinen tai järjestäjänä toimiva oppilas voi tarvittaessa viettää opettajan luvalla välitunteja sisällä. Välituntialuetta ovat koulun länsipuolella oleva pihamaa, itäpuolella oleva kenttäalue ja erikseen merkitty metsäalue. Ulkoportaiden vieressä oleva aidalla rajattu kumparealue ei ole välituntialuetta. 7. Välitunneilla noudatetaan valvovan opettajan antamia ohjeita. Rajut leikit (kuten vuorenvalloitus ja lumipallojen heittely) ovat kiellettyjä. Koulun pihalla voi pelata erilaisia pallopelejä (ei pesäpalloa tai jääkiekkoa) niille varatuilla alueilla. Välitunnilla sattuneista tapaturmista ilmoitetaan terveydenhoitajalle, rehtorille tai opettajalle. 8. Koulun alueelta voi koulupäivän aikana poistua ainoastaan opettajan luvalla. Koulutuntien päätyttyä koulurakennukseen saa jäädä vain opettajan luvalla. Ilta-aikaan luokissa asioiminen ilmoitetaan ensin iltavalvojalle. 9. Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty koulun alueella. 10. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan valvottuna tehtäviään. 11. Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun. Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Muista kurinpitomenettelyistä säädetään perusopetuslaissa. 12. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa opetusta häiritsevä oppilas jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. 13. Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan perusopetuslakia, perusopetusasetusta ja opetussuunnitelmaa. Järjestyssäännöt päivitetty Ilona Pasma Rehtori

11 USEIN KYSYTTYÄ! Kännykät, soittimet, muut tekniset vempaimet? Oppilaalla voi olla kännykkä repussa koulupäivän aikana, mutta se on pidettävä suljettuna tai äänettömällä. Välitunnit kuuluvat koulupäivään, eikä koulupäivän aikana käytetä omalla puhelimella nettiä, ei kuunnella musiikkia, ei pelata eikä soitella/tekstailla kenellekään ilman opettajan lupaa. Koska näitä laitteita ei tarvita koulupäivän aikana, ei koulu myöskään vastaa niistä tai niiden katoamisesta. Jos huoltajan on saatava yhteys lapseen koulupäivän aikana, voi soittaa opettajan tai opettajainhuoneen numeroon. Kaupassa käynti? Koulupäivän aikana ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. Valintatalo ei kuulu koulun alueeseen. Raha? Rahaa ei tarvita koulussa tavallisena koulupäivänä. Retkirahoista yms. tiedottaa opettaja erikseen. Potkulaudat ja skeittilaudat Yläpihalla pääoven edessä olevalla laatoitusalueella voi välituntisin käyttää skeittilautoja ja potkulautoja. Koulun sisätiloissa ei näitä voi käyttää. Skeitti- ja potkulautojen säilytyspaikka on kassissa omassa naulakossa tai pyöräparkissa ja ne ovat mukana omalla vastuulla. Kypärät? Kypärän käyttö pelastaa vuosittain useiden pyöräilijöiden hengen. Toivomme vanhempien edellyttävä lapsiltaan kypärän käyttöä koulumatkoilla. Kypärää saa säilyttää koulun sisätiloissa naulakoilla. Purukumit, karkit, eväät? Kun koulua on klo 15 asti, pyrimme järjestämään oppilaille mahdollisuuden omien terveellisten eväiden nauttimiseen ennen viimeistä tuntia. Karkit ja purkat eivät kuulu kouluun kuin erityistapauksissa (synttärit, matkatuliaiset jne.).

12 OPPITUNTI VÄLITUNTIAIKATAULU OPPITUNNIT : VÄLITUNNIT: (4.-6.lk:t) TAI (1.-3.lk:t) Välituntisin on valvonta. Valvojat ovat varustautuneet keltaisilla huomioliiveillä, jolloin oppilaiden on helppo löytää heidät. RUOKAILUT: 1. ruokailu luokat 2. ruokailu Eskarit 3. ruokailu luokat Jokaisen luokan oma opettaja valvoo luokkansa ruokailut.

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi 1.-9. luokkien KOULUTIEDOTE 2012 2013 Tervetuloa aloittamaan uusi kouluvuosi. Aluksi

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2009-2010 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot