KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8."

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Liite. MUUT Liite. POISSA Liite. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Anneli Kinnunen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto KOKOUSAI KA klo 15:00-18:59 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Koski KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 66 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 149 Liite PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 69 KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 158 Liitteet 72 SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 161 Liitteet 73 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KAUPUNGINVALTUUSTON 166 JÄSENYYDESTÄ 74 ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 167 JÄSENYYDESTÄ 75 JÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN MARKKU PIETIKÄISEN TILALLE ERON MYÖNTÄMINEN MARKKU PIETIKÄISELLE KIINTEISTÖTOIMITUSTEN 170 USKOTUN MIEHEN TEHTÄVÄSTÄ 77 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA MARKKU PIETIKÄISEN 171 TILALLE 78 MIKKO POLVISEN VALTUUSTOALOITE TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEISTA JA 173 MITTAREISTA 79 VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Liite 80 TALOUSARVION 2014 MUUTOS 175 Liite 81 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA MUUT ASIAT 180 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ- VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. ANNELI KINNUNEN Anneli Kinnunen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 66 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan niin, että lisälistan pykälä 81 käsitellään pykälän 69 jälkeen pykälänä 70. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kokousasioiden käsittelyjärjestyksen muutettavaksi seuraavan asialistan mukaisesti: 66 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat 68 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen 69 Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminnon yhtiöittäminen 70 Kuhmon kaukolämpöyhtiön perustamiseen liittyvät järjestelyt 71 Korttelin 29 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 72 Sääskenniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen 73 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 74 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle keskusvaalilautakunnan äsenyydestä 75 Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan Markku Pietikäisen tilalle 76 Eron myöntäminen Markku Pietikäiselle kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä 77 Kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta Markku Pietikäisen tilalle 78 Mikko Polvisen valtuustoaloite toiminnan päätavoitteista ja mittareista 79 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen Talousarvion 2014 muutos 81 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KVALT 67 Kaupunginvaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Pekka Heikkinen ja Päivi Hoffrén. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Päivi Hoffrénin.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 191/1.101/2014 KHALL 355 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Nykyisen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtinosuusjärjestelmässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. Perussopimuksen 16 :n mukaan: Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarviovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tu lopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa. Määräys ei anna selkeätä toimintaohjetta. Se vaikeutti Kainuun soten vuoden 2013 ylijäämän käsittelyä. Siksi on tarpeellista tehdä yli- tai alijäämän käsittelyä koskevat tarkennukset perussopimukseen. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet uudelleen. Perussopimusta voidaan muuttaa kuntalain 79 :n mukaan, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Nyt voidaan ennakoida, että vuoden 2017 alussa soten palveluiden järjestämisvastuu ja -oikeus siirtyy pois kunnilta, mutta rahoitusvastuu jää. Se tulee muuttamaan taas Kainuun soten perussopimuksessa

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ainakin tehtävien määrittelyä ja rahoituspykäliä. Näin ollen tämä muutos on voimassa niin kauan, kuin sote -järjestämislain mukainen rahoitus on selvillä. Monijäsenisien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan yleensä kuntayhtymän valmistelusta ja sen hallituksen ehdotuksesta. Kainuun sotessa on seitsemän täysjäsenkuntaa, joten perussopimuksen muutokset on valmisteltu yhdessä kuntajohtajien ja talousjohtajien kanssa. Liitteenä on ehdotus perussopimukseksi, jossa muutetut kohdat on kirjoitettu punaisella kursiivilla. Ehdotetusta perussopimuksesta 2015 on poistettu tarpeettomina kohdat, jotka liittyivät uuden kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseen. Liite- Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelun em. perussopimuksen muuttamisesta. Kainuun SOTE:n kanssa selvitetään vielä kuntouttavasta työtoiminnasta maininta erikseen Kuhmon kaupungin osalta, koska Kuhmon kaupunki järjestää kuntouttavan työtoiminnan omana toimintana. Lisäksi perussopimuksen allekirjoittajina ovat vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen sekä talousjohtaja Eija Jansson. Em. perussopimus käsitellään uudelleen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 361 Vs. kaupunginjohtaja Kainuun SOTE:n kanssa on neuvoteltu siitä, että kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta laaditaan erillinen sopimus. Kainuun soten perussopimuksen (3 ) mukaan Kainuun sote järjestää jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan. Sopimuksen (luonnos) perusteella Kuhmon kaupunki voi laskuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää. Laskutus perustuu kahden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan henkilöstökulujen ja toimintaan välittömästi sisältyviin toimintakuluihin. Laskussa tulee näkyä erillisenä valtiolta saatu

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto korvaus (10,09 / toimintapäivä), joka vähennetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kainuun sote korvaa Kuhmon kaupungille valtion erilliskorvauksella vähennetyt työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet nettokustannukset. Laskutuksen liitteenä on eriteltävä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perussopimuksen muuttamisen alkaen liitteen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 68 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖTOIMINNON YHTIÖITTÄMINEN KHALL 375 Lisätietoja antavat talousjohtaja Eija Jansson, puh ja kaupungininsinööri Jari Juntunen, puh Uudistuvan kuntalain 127 :n, Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla, mukaan kunnan hoitaessa 7.ssä (Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät) tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Lakiehdotuksen kyseisen lainkohdan mukaan kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: kunta tuottaa lain perusteella kyseistä palvelua tehtävää hoidetaan 50 :ssä (kuntien yhteistoimintamuodot) tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopolitoimintaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon kunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. Kunta ei kuitenkaan toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai luvussa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalakiehdotuksen 128 :n, Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset, mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 127 :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: toiminnan on katsottava olevan vähäistä lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun kunta tuottaa tukipalveluja kunnan tytäryhteisölle

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut kunta tuottaa palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen Mikään edellä mainituista kohdista ei kuvaa Kuhmon kaupungin kaukolämpöenergiahuoltoa. Kuntalain mukaan Kuhmon kaupungin tulee yhtiöittää kaupungin kaukolämpöenergiahuolto. Asian ovat vahvistaneet Kuhmon kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/KHT, JHTT Antti Kääriäinen ja Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff. Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää kaupungin energiahuollon yhtiöittämisselvityksen ja tilata selvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Yhtiöittämisselvitys valmistui Selvityksen pohjatiedot KPMG sai kaupungininsinööriltä ja talousjohtajalta. Taustatietona kerrottiin, että Kuhmon kaupungin tahtotilana on tuottaa edullista lämpöä alueensa asukkaille. Tarjouspyynnössä selvityksen tarkoitukseksi ilmaistiin halu selvittää, millaisia taloudellisia ja verotuksellisia vaikutuksia yhtiöittämisellä olisi kunnan ja kyseisen liiketoiminnan kannalta sekä mikä olisi paras malli yhtiöittämiselle. Liiketoiminnan kannalta selvityksen lähtökohdaksi on otettu seuraavat asiat: yhtiöittäminen ei saa vaarantaa asiakassuhteita eikä kilpailuasemaa yhtiöittäminen tukee taloudellista kehitystä yhtiöittäminen mahdollistaa tulevan investointiohjelman toteuttamisen yhtiö toimii hyvin päätöksenteon näkökulmasta Tehdyn selvityksen mukaan kaukolämpötoiminnan varat ja velat on suositeltavaa siirtää perustettavaan uuteen yhtiöön liiketoimintakaupalla. Kaukolämpötoiminnan nykyisenkaltaiseen

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto liiketoimintaan ja kaupungininsinööriltä saatuun investointitarpeeseen perustuvan kassavirtaperusteisen arvonmäärityksen mukaan kaukolämpötoiminnan arvo on noin 3,0 milj. euroa. Kaukolämpötoiminnan siirtyvän varallisuuden kirjanpidollinen nettoarvo on vuodenvaihteessa arviolta noin 1,6 milj. euroa. Liiketoimintakaupassa Kuhmon kaupungille tuloutuisi myyntivoittoa 1,4 milj. euroa. KPMG teki selvityksen yhteydessä siirtyvästä varallisuudesta substanssiarvonmäärityksen, jonka laskentaperusteet olivat: omaisuuden kirjanpitoarvo vuoden keskimääräinen taloudellinen käyttöikä geometrinen poistumakäyrä historiallinen hankintameno, joka on indeksoitu rakennuskustannusindeksillä ja näin saadusta jälleenhankinta-arvosta on vähennetty taloudellisen käyttöiän mukainen käyrä (geometrinen käyrä) jäännösarvona on käytetty 14,4 % (kaukolämmön omaisuuserille yleensä 5-20 %), jolla saavutetaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima arvonkorotus Substanssiarvonmäärityksen perusteella saatiin siirtyvän varallisuuden arvoksi 3,045 milj. euroa; oikaisu kirjanpidolliseen arvoon 1,046 milj. euroa. Selvityksen mukaan kassavirtaperusteisen menetelmän indikoima korotus käypiin arvoihin voidaan allokoida kokonaisuudessaan yhtiön käyttöomaisuuserille eikä liikearvoa järjestelyssä synny. KPMG:n suosituksen mukaan yhtiöittäminen on suositeltavaa toteuttaa liiketoimintakauppana, jonka myötä kaukolämpötoiminnan varat ja velat siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Kassavirtaperusteiseen ja substanssiarvoon perustuvien arvonmääritysten perusteella liiketoimintakaupan kauppahinta voisi olla noin 3,0 milj. euroa. Kaupan jälkeen perustettava yhtiö olisi velkaa kaupungille kauppahinnan verran. Tästä kauppahintavelasta olisi tarkoitus konvertoida noin 60 % (1,8 milj. euroa) omaksi pääomaksi ja loput 1,2 milj. euroa jäisi perustettavalle yhtiölle kaupungin antamaksi pitkäaikaiseksi lainaksi. Yhtiö maksaisi lainasta kaupungille markkinaehtoista korkoa (4 %) noin 50 tuhatta euroa vuodessa. Kauppahintavelkaa voitaisiin tarvittaessa myöhemmin konvertoida omaksi pääomaksi sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön ja kunnan kauppahintaan perustuva velkasuhde mahdollistaa kuntakonsernitasolla verotehokkaan tuloutuskeinon. Korko on kunnalle verovapaata tuloa ja yhtiölle vähennyskelpoinen meno.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liiketoimintakaupassa yhtiölle siirtyvät erät muodostuvat kaukolämpöverkosta ja kiinteistöliittymistä. Oikeuskäytännön mukaan verkosto ei ole varainsiirtovelan alainen, joten verokustannusta ei muodostu. Tehtyjen laskelmien perusteella yhtiö suoriutuu investointiohjelmastaan tulorahoituksella ja yhtiön toiminta on kannattavaa. Tehtyjen laskelmien ja arvion mukaan edellä selvitetyllä mallilla suoritettu yhtiöittäminen mahdollistaa Kuhmon kaupungin tahtotilan mukaisen edullisen lämpöenergian toimittamisen kaupungin kaukolämpöasiakkaille. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösesityksen. Merkitään, että pykälien aikana esittelijänä toimii talousjohtaja Eija Jansson. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 69 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KUHMON KAUKOLÄMPÖYHTIÖN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT KHALL 402 Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson, puh Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavaa: Kuhmon kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitetään kaupungin perustamaan, 100 %:sesti omistamaan, osakeyhtiöön liiketoimintakaupalla, jonka kauppahinta on 3,0 milj. euroa. Kauppahinnasta 60 % eli 1,8 miljoonaa euroa konvertoidaan perustettavan yhtiön omaksi pääomaksi ja 40 % eli 1,2 milj. euroa jää kaupungin ja perustettavan yhtiön väliseksi pitkäaikaiseksi omistajalainaksi, jolle perustettava yhtiö maksaa markkinaehtoista korkoa. Yhtiön perustamistoimet hoidetaan niin, että yhtiö aloittaa toimintansa Mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä mainitun kaupunginhallituksen esityksen, tulee perustettavan yhtiön osalta tehdä yrityksen perustamisjärjestelyt, suorittaa liiketoiminnan kauppaan liittyvät järjestelyt sekä siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: nimetä yhtiön perustamiskokoukseen yhtiökokousedustajan, joka valtuutetaan laatimaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys nimetä yhtiön perustamiskokouksessa yhtiön hallitukseen valittavat 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsenen sekä nimetä perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan henkilön nimetä perustettavan yhtiön 1. hallituksen kokouksessa valittavan toimitusjohtajan Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle: Kuhmon kaupunki päättää perustaa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n Kuhmon kaupunki päättää merkitä perustettavan yhtiön kaikki osakkeet; osakkeita 500 kpl á 5 euroa, osakepääoma euroa. Kuhmon kaupunki päättää myydä Kuhmon energiahuollon liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle 3,0 miljoonan euron kauppahinnalla ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan liiketoiminnan kauppasopimuksen Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle liiketoiminnan kauppasummaa vastaavan pitkäaikaisen luoton, lainasumma 3,0 miljoonaa euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto lainan myöntämishetkellä 4 %. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja vs. kaupunginjohtaja valtuutetaan laatimaan laina-asiakirjan ja kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen. Kuhmon kaupunki päättää myöntää perustettavalle yhtiölle euron käyttöpääomalainan, laina-aika 1 vuosi, korko 4 % ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja vs. kaupunginjohtajan laatimaan laina-asiakirjan ja allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan päätösesityksen. Vs. kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtiökokousedustajina perustamiskokouksessa toimivat talousjohtaja Eija Jansson ja vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen. Kaupunginhallitus esittää perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi Eija Komulaista, Antti Komulaista ja Kari Nikulaista niin, että Eija Komulainen olisi puheenjohtaja ja Antti Komulainen varapuheenjohtaja. Hallituksen varajäseneksi kaupunginhallitus esittää Tuomo Piiraista. Toimitusjohtaja nimetään perustettavan yhtiön ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa. KVALT 70 Merkitään, että Heikki Heikkinen ilmoitti, että hän on esteellinen tämän pykälän käsittelyyn, eikä osallistunut keskusteluun. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 29 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 83/8.82/2011 TEKNLTK 97 83/8.82/2011 TEKNLTK 71 Maanmittausinsinööri Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan :ssä 162 laittanut vireille asemaakaavamuutoksen korttelissa 29 koskien tontteja Kaavamuutosta ko. alueelle haki Kuhmon Rakennuspojat Oy ja kaupunki on tehnyt hakijan kanssa sopimuksen kaavoituksesta. Ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on julkaistu Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kuhmon Rakennuspojat Oy:n ilmoitti tarvittavaksi kerrosalaksi noin k-m2, jolloin tehokkuusluvuksi tulisi e=1,06-1,32. Keskustan asemakaavassa kerrostalojen tonttitehokkuusluku vaihtelee e= n. 0,5-0,7 välillä. Kaavamuutoshakemuksessa esitetty tonttitehokkuusluku vaatii kaavamuutoksessa tarkemman tarkastelun eritoten pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyiden osalta. Keskustan vanhimman osan asemakaava on monilta kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten osiltaan vanhentunut. Kaava-alueelle on jo toteutettu kaavatarkasteluun perustuen poikkeamismenettelyllä kerrostalo, kerrosala 1050 k-m2 ja kerrosluku 4. Kaava-alueella on todettu maaperän saastumista alueella tapahtuneen toiminnan johdosta. Kiinteistön omistaja on tehnyt YSL:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Kainuun ELY-keskukselle. Kainuun ELY.keskus on tehnyt päätöksen maaperän puhdistamisesta Pilaantunut maaperä on puhdistettu rakennushankkeen yhteydessä ja kaavahankkeen eteenpäin vieminen on odottanut ko. Pima-kohteet loppuraporttia. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa muutettavalle alueelle oli käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi oli mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Luonnoksessa uudet kerrostalorakennukset oli sijoitettu Torikadun katualueeseen kiinni ja katon harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti oli osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi ja luoteislaidoille.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavaluonnoksesta ei saatu muistutuksia ja lausuntoja. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen alueen rajausta on tarkennettu Torikadun puolelta. Rakennusoikeudet ja kaavamääräykset ovat ennallaan 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4. Kaavaehdotus mahdollistaa vielä 2 asuinkerrostalon rakentamisen, kerrosala 1200 k-m2/tontti ja kerrosluku 4 jo toteutuneen rakennuksen lisäksi. Kaavamuutosta laatii Sweco Ympäristö Oy (Airix Oy). Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy korttelin 29 asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 293 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 97 Maanmittausinsinööri Korttelia 29 koskeva asemakaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa muutettavalle alueelle on käytetty kaavamerkintää AL eli asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi on mitoitettu 1200 k-m2/tontti ja kerrosluvuksi neljä. Uudet kerrostalorakennukset on sijoitettu Torikadun varteen harjasuunta kadun suuntaiseksi. Pysäköinti on osoitettu tonttien koillislaidoille ja vapaa piha-alue länsi- ja luoteislaidoille.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia ja lausunnon jätti Kainuun ELY-keskus. Kaava-asiakirjoja ja kaavamääräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarvittavien autopaikkojen, kaavassa esitettyjen leikki ja virkistyspaikkojen osalta. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta ja pilaantuneen maa-alueen osalta. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan tarkennuksia ja vähäisiä eivätkä ne vaadi kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Kaava-asiakirjat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy korttelia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 383 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esit tää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin val tuus to hyväksyy kort telia 29 koskevan asemakaavamuutoksen. Liitteet. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT 71 Liitteet. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 193/8/2013 TEKNLTK /8/2013 TEKNLTK 49 Maanmittausinsinööri KimmoKaava on laatimassa maanomistajan aloitteesta Lentiira- järven koillisosassa sijaitsevalle Sääskenniemen alueelle ranta-asemakaavaa. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Suunnittelualue on pääsääntöisesti metsätalous käytössä. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu ja samalla kertaa nähtäville on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelut Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kaavassa oli 5 uutta lomarakennuspaikkaa (RA), maa- ja metsätalousalueita (M), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo), muinaismuistokohteet (sm) sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaava-asiakirjoja on täydennetty luonnonympäristön huomioon ottamisella sekä kaava-alueen mitoituksen osalta. Lisäksi korttelin 3 tontti 2 on siirretty pois luo-kohteen kohdalta. Kainuun museo on todennut lausunnossaan, että alueen muinaisjäännösinventointi tehty 1997 osana Kuhmon perusinventointia. Se ei ole ollut järjestelmällinen ja on vanhentunut. Luonnos ei perustu täten riittäviin selvityksiin ja kaavoitusta varten on tehtävä inventointi. Kaavan laatija on sopinut, että Kainuun museo tekee inventoinnin, jonka jälkeen kaavaehdotus voidaan laittaa nähtäville. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 5 uutta lomarakennuspaikkaa, maa- ja metsätalousalueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, muinaismuistokohteet sekä rakentamista koskevat kaavamääräykset. Kaava-alueen mitoitus on 3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. Liitteenä kaavaehdotus, selostus, luontoselvitys sekä vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin tai Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Sääskenniemen ranta-asemakaavan nähtäville asettamisen ehdotuksena. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavan laatija voi siirtää rakennuspaikkoja toisaalle ennen kaavaehdotuksennähtäville asettamista, jos Kainuun museon tekemä muinaismuistojen täydennysinventointi niin vaatii. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 221 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liitteet. Merkitään, että Heikki Heikkisen ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. TEKNLTK 96 Maanmittausinsinööri Sääskenniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnon jättivät Kainuun museo ja Kainuun ELY-keskus.

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2009 298 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 18.05.2009 klo 12:00-13:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25. 12 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 23.02.2015 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2015 25 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.02.2015 klo 18:00-19:55 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Siun sote neuvottelukunta

Siun sote neuvottelukunta Siun sote neuvottelukunta VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN 12.6.2017 liite nro 38 / 1 Siun sote neuvottelukunnassa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97. 43 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 29.09.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 97 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 23.09.2014 klo 18:00-20:02 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika 22.1.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 20.01.2015 klo 18:00-19:10 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvosto

Kuhmon vanhusneuvosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 2/2014 11 Kuhmon vanhusneuvosto KOKOUSAIKA 20.02.2014 klo 09:00-11:15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Suvanto OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Hallitus 115 30.04.2014 Keskussairaalan satunnaisen ylikapasiteetin myynti 173/00.04.01.01/2014 EKSTPHAL 115 Eksotessa on joissain erikoissairaanhoidon palveluissa, kuten syövän sädehoidossa ja synnytyksissä,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/ Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 106 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 28.08.2014 klo 16:30-17:29 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot