Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN Numero 1 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010"

Transkriptio

1 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia pakkasia ja runsaasti lunta Etelä-Suomea myöten. Olemme saaneet tottua myöhästeleviin juniin ja liukkaisiin ajokeleihin. Kevät oli kylmä ja sateinen, mutta nyt lopultakin luonto vihertää ja metsässä soi rastaan huilu. Sadepilvien ohella taivaalla on näkynyt myös muita uhkaavia pilviä. Islannin tulivuorenpurkaus pysäytti lentoliikenteen ja laittoi uusiksi monien matkasuunnitelmat. Luonto näytti voimansa ja muistutti pienille ihmisille, että joidenkin ilmiöiden edessä teknologia on voimaton ja kiireet loppuvat. Tulivuorenpurkaus ja Meksikonlahden öljyonnettomuus ovat erilaisia katastrofeja, mutta toisaalta samanlaisia. Toinen on luonnonilmiö, toinen ihmisen aiheuttama. Kummastakaan emme vielä tiedä, kuinka vakaviin ja pitkäkestoisiin seurauksiin ne johtavat. Talouslama muistuttaa tietyllä tavalla Islannin tulivuorenpurkausta. Vaikka ennusmerkit olivat näkyvissä, asia tuli silti yllätyksenä ja seuraukset ovat pitkäkestoiset ja arvaamattomat. Juuri kun laman syvin notko oli ohitettu, ilmeni uusia taloudellisia vaikeuksia ja EU:n valtionpäämiehet kokoontuivat hätäkokoukseen, jota luonnehdittiin historialliseksi. Vaara on tällä erää ohi, mutta kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Taantuma tuntuu edelleen voimakkaana ainakin julkisella sektorilla. Talousvaikeuksien keskellä monissa kunnissa yritetään keksiä keinoja talousarvion aukkojen täyttämiseksi. Erityisen suuria tuntuvat ongelmat olevan uusissa suurkunnissa. Säästötarpeet ja taloudelliset vaikeudet ovat ongelmana sairaaloissa sekä suurissa valtion laitoksissa. Ennen kokemattomat YT-neuvottelut jouduttiin talvella käymään sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa että Työterveyslaitoksessa. Nähtäväksi jää, miten monen valtion ja kuntasektorin työntekijän työ, terveys ja hyvinvointi ovat nyt vakavasti uhattuina ja millaisten säästöjen seurauksia joudumme korjaavin toimenpitein hoitamaan tulevaisuudessa. Myös muuta liikkuvuutta on havaittavissa työelämässä. Lakkokevät näkyi elintarvikealalla ja hoitoalalla oli ylityökielto. Julkiselta sektorilta osaavat seniorit väistyvät kuka minnekin, suuri osa eläkkeelle, toiset yksityissektorille ja yritysmaailmaan. Jopa puolet erikoislääkärityövoimasta jää lähivuosina eläkkeelle. Mistä saamme tilalle osaavia tekijöitä? Opetustehtäviin on vaikeaa tai mahdotonta löytää vastuunkantajia. Akateemisten pestien haittana on määräaikaisuus ja pieni palkka. Yliopistojen opetus uhkaa näivettyä, jos osaavat tekijät kaikkoavat. Samaan aikaan nuorten lääkäreiden kiinnostus tutkimustyöhön on romahtanut ja tutkimusrahoituksen saaminen vaikeutunut. Yliopistot ovat murrosvaiheessa uuden yliopistolain tullessa voimaan ja pienten yliopistojen sulautuessa yhteen. Herää kysymys, mikä on tieteellisen tutkimuksen tulevaisuus yhteiskunnassa, joka tuntuu kumartavan vain rahan mahtia, kvartaalitalouden nopeita voittoja, tehokkuutta ja tuottavuutta. Unohtuuko ihminen ja humanismi tässä murroksessa, kun peruskivetkin tuntuvat liikkuvan. Uhkaako meitä talouslaman lisäksi henkinen lama ja - mikä pahinta - lamaantuminen, periksi antaminen? Eihän tutkimustiedon tarve mihinkään häviä, päinvastoin. Pieni toivonpilkahdus sisäilmatutkimuk-sessa on Ympäristöministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä käynnistämät Hometalkoot. Talkoiden käynnistäminen on valitettavasti ollut uskomattoman hidasta. Yli vuosi on jo kulunut talkoiden käynnistämisestä ja ideoita vasta kerätään itse toiminnan sisällöstä. Hometalo-ongelma on valtavan suuri ja monella tavoin vaikea. Yhteisen tavoitteen pitäisi yhdistää sekä rakennusalaa että mikrobiologeja ja lääkäreitä, jotta pääsisimme tuloksiin. Viranomaisten ja tutkijoiden työtä ei yhtään helpota eikä uskottavuutta paranna julkisuudessa käyty kiistely. Toinen valopilkku ja positiivinen signaali on HUS:in sairaalarakennusten vihdoinkin käynnistynyt suurremontti. Jos 15 % sairaalarakennuksista odottaa kiireellisiä kosteusvauriokorjauksia, siitä seuraa terveyshaittoja paitsi henkilökunnalle myös potilaille. Toivottavasti korjauksiin varatut rahat riittävät ja lopputulos on hyvä. Vaikean ajan yli on kuitenkin elettävä. Nyt jos koskaan on aika katsoa laman yli ja suunnitella tulevia strategioita, tutkimusyhteistyötä ja koulutusta. Toiminnoista on karsittava pois turhat rönsyt ja tarpeeton byrokratia. Kokonaisuuksien hallinta epävakaassa taloustilanteessa on vaikeaa, mutta asiantuntijoiden tulisi varoittaa päättäjiä virheliikkeistä ja väärin suunnattujen säästötoimien kalliiksi tulevista seurauksista. Näkyykö taivaalla tuhkapilvien takana lisää myrskypilviä vai kevään ja alkukesän kirkas taivas? Pitäisikö talvivarastosta kaivaa puutarhatyökalujen lisäksi jotain muutakin vanhanaikaista, kuten eettisyys, inhimillisyys, ahkeruus ja se kuuluisa suomalainen sisu? Kaikki mukaan talkoisiin! Tuhkasta voi löytyä timantteja. Tuula Putus, puheenjohtaja

2 2 Sienet ja terveys 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti ISSN Vuosikerta 13, numero 1 / 2010 Julkaisija: Lääketieteellisen mykologian seura Finnish Society for Medical Mycology ry Toimitus ja taitto: Tuula Putus ja Mervi Oikonen Monistuspaikka: Labquality Oy, Helsinki Julkaistavaksi tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään Seuran sihteerille ensisijaisesti sähköisessä muodossa, joko levykkeellä tai sähköpostitse. Yhteystiedot: Sihteeri Virpi Ratia, Sinikellonpolku 10 B, Vantaa. Sähköposti: Lehden sisältöä lainattaessa lähde on aina mainittava. Seuran hallitus vuonna 2010: Tuula Putus, puheenjohtaja. Virpi Ratia, sihteeri Outi Lindroos, taloudenhoitaja Pentti Kuusela, varapuheenjohtaja Tarja Ojanen Ritva Heikkilä Pirkko Koukila-Kähkölä Seuran internetsivut: Pankkiyhteys: Nordea Tässä numerossa: Puheenjohtajan palsta 1 Lehden yhteystiedot 2 Sisäilman epäpuhtaudet toimistorakennuksissa 2 Asumisterveysliiton asukkaiden sisäilmahaitat ja koettu terveys 3 Lehden yhteystiedot 2 Sisäilman epäpuhtaudet toimistorakennuksissa Heidi Salosen väitös Kuopiossa Noin 1.6 miljoonaa suomalaista tekee työtään toimistoympäristöissä. Näiden työtilojen epäpuhtaudet aiheuttavat sisäilmaongelmia, jotka voivat ilmetä työntekijöiden oireiluna ja työperäisinä sairauksina. Sisäilma-asiantuntijoiden tekemät sisäilmamittaukset ovat osa sisäilmaongelmien selvittelyä. Mittaustulosten tulkinta on ollut vaikeaa, koska ongelmien aiheuttajien tunnistamiseen sopivia toimistotyöympäristöön soveltuvia viitearvoja ei ole ollut saatavilla. Työterveyslaitoksen ja Kuopion yliopiston tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin Työterveyslaitoksen laajaan tutkimusaineistoon perustuen mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, formaldehydin sekä teollisten mineraalikuitujen laadullista ja määrällistä esiintymistä pääkaupunkiseudun toimistorakennuksissa. Tutkituille sisäilman epäpuhtauksille esitettiin sisäilmaongelmien syiden tunnistamiseen soveltuvia viitearvoja. Lisäksi selvitettiin kemiallisten epäpuhtauksien mahdollista yhteyttä tilojen käyttäjien kokemiin ärsytysoireisiin. Ilmanäytteiden keskimääräiset sieniitiö- ja bakteeripitoisuudet olivat merkittävästi korkeampia kosteus- ja homevauriorakennuksissa kuin ei-vaurioituneissa rakennuksissa. Ei-vaurioituneissa rakennuksissa pitoisuudet olivat hyvin matalia. Tutkimuksen perusteella ehdotetaankin sisäilman talviaikaiseksi viitearvoksi bakteereille tasoa 600 cfu/m3 ja sieni-itiöille 50 cfu/m3. Viitearvoja voidaan käyttää erottamaan vaurioitunut kunnossa olevasta työtilasta. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (ns. VOC-yhdisteiden) pitoisuudet olivat matalia rakennuksissa, joissa ei ollut epätavanomaisia lähteitä kuten viallisia rakennusmateriaaleja. Tulosten perusteella ehdotetaan viitearvoksi yksittäisille piiyhdisteille, glykoleille/glykolieettereille ja orgaanisille hapoille tasoa 10 µg/m3 ja aromaattisille hiilivedyille, alkoholeille, alifaattisille hiilivedyille, aldehydeille, terpeeneille, estereille ja ketoneille tasoa 5 µg/m3. Toimistotilojen sisäilman formaldehydin viitearvoksi esitetään 15 µg/m3. Teolliset mineraalikuidut (MMVF) olivat tutkimuksen mukaan yleisiä huonepinnoilla sekä tuloilmakanavistoissa. Tulosten perusteella ehdotetaan viitearvoksi teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumapölylle tasoa 0.2 MMVF/ cm3. Tutkimuksessa havaittiin että teolliset mineraalikuidut voivat liittyä toimistotyöntekijöiden ylempien hengitysteiden ja silmien ärsytysoireisiin. Edellä luetelluille sisäilman epäpuhtauksille esitettyjä viitearvoja voidaan käyttää toimistotutkimuksissa, jotka on tehty samoilla tutkimusmenetelmillä kuin tässä tutkimuksessa. Viitearvotasoja ei tule kuitenkaan käyttää terveysriskien arviointiin. Viitearvojen ylitys viittaa siihen, että tutkitussa tilassa on kyseessä olevan tekijän epätavanomainen lähde (esim. vaurioitunut materiaali), joka tulisi korjata tai poistaa. Bakteereiden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden viitearvojen ylitys saattaa viitata myös puutteelliseen ilmanvaihtoon. Ärsytysindeksilaskelmien mukaan formaldehydi aiheuttaa sensorista ärsytystä huomattavasti todennäköisemmin, kuin sisäilmassa yleisesti esiintyvät VOC-yhdisteet. Formaldehydin suositeltu sisäilmataso (RIL) (4 µg/m3) ylittyi kaikissa tutkituissa rakennuksissa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto ja Yrjö Jahnssonin säätiö. Väitöskirja on julkaistu Työterveyslaitoksen julkaisusarjassa People and Work Research Reports, ISBN Väittelijän yhteystiedot: Heidi Salonen FM, Erityisasiantuntija Laadukas sisäympäristö -teema-alue Työterveyslaitos p ,

3 Sienet ja terveys 1 / Asumisterveysliiton asukkaiden sisäilmahaitat ja koettu terveys Vuonna 2001 Asumisterveysliitto ASTE ry teetti Kansanterveyslaitoksella ensimmäisen oirekyselyn asiakasperheidensä keskuudessa 1. Vuonna 2009 kysely toteutettiin uudelleen. Tavoitteena oli selvittää ASTE ry:n asiakkaiden asumisolosuhteita, asumisterveysongelmien syitä ja seurauksia, korjausten onnistumista ja korjausavustusten käyttöä. Toisena tavoitteena oli arvioida asiakasperheiden terveyshaittoja ongelmien eri vaiheissa, ennen asunnon korjausta ja sen jälkeen sekä eri-ikäisillä asukkailla. Korjattujen asuntojen asukkailla koettu terveydentila oli selvästi parempi kuin evakkoasunnoissa asuvilla tai korjaamattomien kohteiden asukkailla. Oireita ja infektiosairauksia oli paljon, terveyspalvelujen kysyntä oli suurta ja astman riski oli noin nelinkertainen tavanomaiseen aiseen verrattuna. Tausta Vuonna 2001 tehdyssä sä kyselyssä tutkimuksen ai- neistona oli otanta ASTE ry:n asiakasrekisteris-is- tä. Kyselylomakkeet lähetet-ttiin 50 perheelle ja 33 perhettä palautti lomakkeet. et. Kyseessä oli maassamme me ensimmäinen ongelma-asunnoissa sa altistuneiden pitkäaikaisseuranta. Tutkimusaineistossa vakavat ja pitkäaikaiset terveyshaitat olivat yleisiä ja niistä oli aiheutunut suuria taloudellisia menetyksiä sekä asukkaille että yhteiskunnalle 1. Vuonna 2008 ASTE ry päätti toistaa tutkimuksen ja nyt lomakkeet lähetettiin yli 700 asiakasperheelle. Lomakkeina käytettiin kaksisivuista kiinteistölomaketta, jossa oli 17 asuntoon kohdistuvaa kysymystä. Terveystieto kerättiin 9-sivuisella kyselylomakkeella, jossa oli noin 40 kysymystä. Aineiston sisäisessä vertailussa tarkasteltiin homeasunnossa edelleen asuvien terveydentilaa verrattuna niihin, joilla altistus oli jo päättynyt. Lisäksi verrattiin omakotitalossa asuvia muihin asumismuotoihin. Kyselyssä selvitettiin kosteus- ja homevaurioista ja muista asumisterveysongelmista kärsineiden henkilöiden hengitystie- ja yleisoireita, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, terveyspalvelujen käyttöä sekä sairauksien hoitoon käytettyjä lääkkeitä. Kyselyssä saatiin tietoa n. 350 henkilön terveydentilasta, koetuista haitoista ja altistumisen pitkäaikaisvaikutuksista. Tutkimukseen osallistui perheitä kaikkialta Suomesta kaikkia asumismuotoja edustavasti. Noin puolet kyselyyn vastanneista oli lapsia. Asumista koskevia tietoja saatiin 139 asunnosta (vastausprosentti jäi valitettavasti matalaksi, 20 %). Altistumisaika oli keskimäärin 6,1 vuotta ja vaihteli 1 vuodesta pariin vuosikymmeneen. Muutama vastaaja oli lisäksi altistunut homeille työpaikallaan tai lapsi oli altistunut päiväkodissa, koulussa tai varusmiespalvelunsa aikana. Monet lapset olivat altistuneet kosteusvaurioasunnolle koko elinaikansa, jotkut jo odotusaikana. Monissa tapauksissa korjauksia oli yri- tetty, mutta ne eivät olleet onnistuneet. Joskus korjauksia oli yri- tetty tehdä useaan ker- taan, useana vuonna ja taloudellisesti suurilla investoinneilla, mutta silti r a k e n n u k s e s s a ei voitu asua il- man oireita. Vain 5 %:ssa asunnoista katsottiin korjausten varmuudella onnistuneen ja lisäksi 12 % katsoi asunnon o l e - van todennäköisesti kunnossa. Yli 70 % selvitykseen osallistuneista asunnoista oli varmuudella tai todennäköisesti edelleen vaurioituneita. Vaurioita ja ongelmia oli tullut esiin asuntokaupan jälkeen siitä huolimatta, että 60 %:ssa kohteista oli tehty jonkinlainen kuntokartoitus ennen kauppaa. Yleisin asunnossa koettu vähintään viikoittain esiintyvä haitta oli tunkkaisuus (60 %) ja huono ilmanvaihto (59 %). Seuraavaksi eniten oli haittaa kylmästä lattiasta (53 %) ja vedosta (45 %) sekä pölyisyydestä (42 %). Sekä vedon, kylmyyden, kylmien lattioiden, tunkkaisuuden, huonon ilmanvaihdon ja homeen hajun haittaavuus oli merkitsevästi yleisempää korjaamattomissa asunnoissa kuin muissa ryhmissä. Homeen hajua esiintyi joka kolmannella vastaajalla myös evakkoasunnossa ja korjatuissa asunnoissa. Infektiosairauksia oli sairastettu paljon. Eniten vilustumissairauksia oli edelleen hometaloissa asuvilla ja nuhakuumetta evakossa asuvilla. Poskiontelotulehduksia oli eniten korjaamattomissa asunnoissa asuvilla (22 %) ja ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0.06) ja korvatulehdusten osalta merkitsevä (p=0.03). Lapsilla oli selvästi enemmän infektioita kuin aikuisilla. Lääkkeiden käyttö oli yleistä. Vain noin joka neljäs vastaaja ei käyttänyt lääkkeitä lainkaan. Tärkein lääkärin toteama krooninen sairaus oli astma, jota esiintyi neljä kertaa enemmän kuin väestössä keskimäärin. Tässä kyselyssä ei tullut esille viitteitä autoimmuunisairauksien, kilpirauhassairauksien tai syövän yleistymisestä. Monet vastaajat kokivat homesairauksiin perehtyneen lääkärin löytämisen vaikeaksi ja vain viidennes oli päässyt allergiatesteihin. Oireita ja infektiosairauksia hometaloissa altistuneet sairastivat muuta väestöä enemmän. Osalla oireilu vaimeni hometalossa pois muuttamisen jälkeen, mutta osalla oireet jatkuivat joko uuden asunnon altisteisiin liittyen, irtaimiston, hajusteiden ja kemikaalien aiheuttaman ärsytyksen vuoksi tai tuntemattomasta syystä. Eniten oireilivat ne, jotka edelleen asuivat vauriotalossa. Monet vastaajat saivat oireita ulkona, katupölystä (20 %), hajusteista, liikennevälineissä jne. Voimakkaan oireilun, runsaan terveyspalvelujen käytön ja lääkärin toteaman keuhkosairauden kroonistumisen vuoksi varhainen puuttuminen asumisterveysongelmiin olisi halvin ratkaisu sekä perheiden että yhteiskunnan kannalta. Talouslaman myötä kuntien valmius palvella ongelmissa olevia perheitä on entisestään huonontunut ja vastuu on enenevässä määrin jäämässä erilaisille vapaaehtoisjärjestöille, kuten Asumisterveysliitto ASTE ry. Avun ulkopuolelle jäämisen kokemus on perheille hyvin traumatisoivaa 2. Asumisterveysliiton arvion mukaan suuri osa vakavissa vaikeuksissa olevia perheitä ei jaksanut osallistua tutkimukseen, jolloin merkittävä osa altistuksen aiheuttamaa inhimillistä hätää jää tulematta tietoon ja kokonaan huomiotta. Näistä olisi mahdollista saada tietoa vain haastattelun tai havainnoinnin avulla. 1. Husman T. (2002) Kosteusvauriotalossa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset. Kansanterveyslaitos B5/ Eränen L, Valtari M, Liebkind K. (2004) Toipumisympäristön merkitys työpaikan sisäilman vuoksi sairastuneille. Sisäilmastoseminaari 2004; Putus Tuula, T:mi IndoorAid Rämö Hannele, Asumisterveysliitto ASTE ry

4 4 Sienet ja terveys 1 / 2010 Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot käyntiin Valtioneuvosto on käynnistänyt Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot. Viisivuotisen toimenpideohjelman ( ) tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Ympäristöministeriö koordinoi ohjelmaa projektipäällikkö Juhani Pirisen johdolla. Toimenpideohjelman sisältö ja tavoitteet Toimenpideohjelma kartoittaa ongelman laajuutta ja syitä perusteellisesti, arvioidaan jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja analysoidaan parhaita toimintatapoja. Lisäksi pyritään paikkaamaan keskeisiä tietoaukkoja, selvitetään koulutuksen kehittämistarpeita sekä suunnitellaan ja toteutetaan kattava viestintä- ja koulutusohjelma. Toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa rakennus- ja suunnittelualan yhteisin toimenpitein sellaiset suunnitteluja rakennusvirheet, joista valtaosa kosteus- ja homeongelmista tähänastisten tutkimusten mukaan aiheutuu. Ohjelmassa vakiinnutetaan parhaat nykyisen uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja kunnossapidon käytännöt kiinteistö- ja rakennusalan yleisiksi toimintatavoiksi. Ohjelma kattaa eri rakennustyypit ja niiden käyttäjät ja sen aikana täsmennetään toimenpiteet sekä lainsäädännön että käytäntöjen ja koulutuksen osalta. Ohjelman koordinaatiovastuu on ympäristöministeriöllä ja se toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien sekä keskeisten kiinteistönomistajatahojen ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Toimenpideohjelmalle on valittu ohjelmapäällikkö sekä keskeisistä viranomaisista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä vuoden 2009 lopussa. Osana toimenpideohjelmaa valmistellaan erillinen valtioneuvoston periaatepäätös, jossa linjataan valtiovallan keskeiset toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi. Periaatepäätöksen yhteydessä laaditaan keskipitkän aikavälin suunnitelma valtion omien rakennusten korjaustoiminnalle sekä periaatteet valtion tuen kohdentamiselle muiden tahojen omistamien rakennusten kosteus- ja homeongelmien korjaamiseen. Kosteus- ja homeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia Kosteus- ja homevauriot ovat tärkeimpiä syitä huonoon sisäilman laatuun, joka on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä Suomen rakennuskannassa ja aiheuttavat varovaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruiset vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. Välillisten vaikutusten takia kansantaloudelliset kustannukset ovat vielä huomattavasti tätä suuremmat. Ongelmat vältettävissä hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla Kosteus- ja homeongelmien syitä löytyy niin rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta, rakennusten kunnossapidosta kuin käytöstäkin. Home- ja kosteusvauriot voidaan välttää hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla. Viranomaisohjauksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan vapaaehtoisin toimin on luotu monia hyviä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi. Myös uudet määräykset ovat vähentäneet vaurioiden syntymistä. Ongelma on haastava, sillä tilanne ei ole merkittävästi parantunut kymmenessä vuodessa. Hometalkoiden avajaisseminaari pidetään Mikkelissä Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Itä- Suomen aluehallintovirasto järjestävät Forum Mikkeli XVI:n Mikkelissä Tänä vuonna forumin teemana on Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot. Seminaaripaikkana on konsertti- ja kongressitalo Mikaeli. Iltaohjelma järjestetään keskiviikkona Itä- Suomen aluehallintoviraston edustustiloissa. Maksullisen seminaarin ohjelma ja muut tiedot löytyvät internetsivulta Teksti ja kuva: Tuula Putus

5 Sienet ja terveys 1 / Syvät sieni-infektiot 2010-luvulla Syvät sieni-infektiot ovat yleensä hoitoon liittyviä infektioita. Tyypillisimmin potilaat ovat moni-sairaita ongelmapotilaita. Suomessa hiivasienten aiheuttamat syvät infektiot ovat tavallisempia kuin rihmasienten aiheuttamat. Syvät kandida-infektiot Suomessa Syvistä kandidainfektioista tavallisimpia ovat kandidemiat. Näiden määrä on ollut hitaassa nousussa ja viime vuosina maassamme on esiintynyt noin 200 kandidemiaa vuodessa. Vaikka kandidemioiden määrä on 2,5-kertaistunut 15 vuodessa, niin niiden suhteellinen osuus veriviljelylöydöksistä on pysynyt lähes ennallaan koska samaan aikaan muutkin veriviljelypositiiviset infektiot ovat yleistyneet. Kandidemioiden riskitekijät tunnetaan suhteellisen hyvin. Suurimmat riskiryhmät ovat vaikeasti sairaat kirurgiset potilaat, tehohoito- ja syöpäpotilaat sekä pahanlaatuisia veritauteja sairastavat potilaat. Kirurgisista potilaista riskiryhmään kuuluvat erityisesti sellaiset, joille on tehty mahasuolikanavan suuria leikkauksia ja joilla esiintyy leikkaukseen liittyviä komplikaatioita, kuten leikkaussaumojen pettämistä tai leikkausten jälkeisiä paiseita. Tehohoitopotilaat ovat taas yleensä sellaisia, joilla tehohoito pitkittyy ja joilla on sentraalisia verisuonikatetreja. Veritauteja sairastavista potilaista akuuttia leukemiaa sairastavat potilaat ovat olleet syvien kandidainfektioiden suhteen suuressa riskissä. Näitä infektioita on pystytty tehokkaasti ennalta ehkäisemään sienilääkkein ja leukemiapotilaiden kandidainfektiot ovat nykyisin aiempaa harvinaisempia. Kaiken kaikkiaan Suomessa kandidemioita esiintyy suhteellisesti vähemmän kuin eräissä muissa maissa, kuten Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Kandidemiat ovat henkeä uhkaavia infektioita. Niihin liittyy merkittävä noin % kuolleisuus. Ne myös pitkittävät sairaalahoitoja. Kandidemioiden myöhäiskomplikaatioina esiintyy joskus silmän sisäisiä kandidainfektioita (retiniittejä) ja luustotulehduksia. Erityisesti kehittyneissä maissa on viimeisten 15 vuoden aikana muiden kuin C. albicans-lajien osuus syvissä infektioissa lisääntynyt. Osasyynä tähän pidetään hiivalääke flukonatsolin runsasta käyttöä. Flukonatsoli tehoaa hyvin C. albicans -lajeihin, mutta sille vastustuskykyisiä ovat C. glabrata ja C. krusei -lajit. Suomessa viime aikoina C. albicansin osuus on jo useissa tutkimuksissa ollut alle puolet kandidemioista. Suomessa tilanne on parempi, meillä kaksi kolmesta veriviljelypositiivisesta hiivatulehduksesta on yhä C. albicansin aiheuttamia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme saaneet käyttöömme uusia sienilääkkeitä. Ekinokandiinit ovat suonen sisäisesti annosteltavia lääkkeitä, jotka vaikuttavat sienen seinämän beeta 1,3 D-glukaanin synteesiin. Ne ovat erityisen tehokkaita kandidainfektioiden hoidossa. Suomessa on markkinoilla kolme ekinokandiinia: kaspofungiini, anidulafungiini ja mika-fungiini. Ne ovat hyvin siedettyjä ja ovat syrjäyttäneet lähes kokonaan amfoterisiini B:n syvien kandidainfektioiden hoidossa. Flukonatsoli on ekinokandiineja halvempi vaihtoehto ja siksi C. albicans -infektioiden hoidossa triatsoleista flukonatsoli on peruslääke. Sen sijaan C. glabrata- ja C. krusei- infektioiden hoidossa ekinokandiinit ovat ensisijaisia lääkkeitä. Ekinokandiineista on toistaiseksi julkaistu vain harvoja tutkimuksia, joissa niitä on verrattu toisiinsa. Julkaistujen tutkimusten ja kliinisen kokemusten perusteella ne vaikuttavat hyvin samantyyppisiltä sekä teholtaan että siedettävyydeltään. Kandidat voivat aiheuttaa myös muita syviä sieni-infektioita, kuten maksan ja pernan kandidainfektioita leukemiapotilailla, syviä suun limakalvon ja ruokatorven tulehduksia AIDS-potilailla, vatsaontelon paiseita vatsakirurgisilla ja haimatulehduspotilailla. HIV-infektion viruslääkehoidon kehittyessä AIDS-potilaiden vaikeat suun ja ruokatorven tulehdukset ovat käyneet harvinaisiksi ja flukonatsoli-profylaksin takia leukemiapotilaiden maksan ja pernan kandidainfektiot ovat vähentyneet selvästi. Syvät rihmasieni-infektiot Syvien rihmasieni-infektioiden yleisyydestä ei Suomessa ole varmaa tietoa. Ne ovat kuitenkin harvinaisempia kuin syvät kandidainfektiot. Rihmasieni-infektioista Suomessa esiintyy Aspergillus-infektoita, zykomykooseja, fusariooseja ja scedosporiooseja. Aspergillus-infektioita esiintyy kantasolusiirto- ja elinsiirtopotilailla ja kroonisia keuhkosairauksia sairastavilla potilailla. Aspergillus-itiöthän Munuaispotilaan virtsasta tehdyssä sivelynäytteessä näkyy Candida albicans -valerihmastosta kuroutuvia blastokonidioita. ovat tavallisia ilmassa ja siksi infektiot saavat alkunsa yleensä hengitysteistä. Tavallisia ovat keuhkojen pesäkkeet. Keuhkoista infektio voi levitä edelleen muualle elimistöön, erityisesti keskushermostoon. Aspergillusta löytyy kroonisia poskiontelotulehduksia sairastavien potilaiden onteloeritteistä.

6 6 Sienet ja terveys 1 / 2010 Koska Aspergillus-infektioiden yleisyydestä ei ole kunnollista kansallista tai kansainvälistä tietoa, niin täytyy tyytyä kirjoittajan omaan tuntumaan: täällä Pohjolan perukoilla syviä Aspergillusinfektioita on vähemmän kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Osasyynä on talvella lumen itiöitä peittävä vaikutus. Toisena syynä esimerkiksi Iso-Britanniaan verrattuna meillä on keuhkojen Aspergillusinfektioille altistavan sairauden, kystisen fibroosin harvinaisuus. Oma karkea arvioni on, että syviä Aspergillus-infektioita esiintyy vuosittain maassamme noin 10-20:llä potilaalla. Syviin Aspergillus-infektioihin liittyy korkea, jopa 50 %:n kuolleisuus. Tällä vuosituhannella on käyttöön saatu uusia sienilääkkeitä, joilla on aiempaa parempi Aspergillus-teho. Triatsoliryhmään kuuluva vorikonatsoli on nykyään syvien Aspergillus-infektioiden ensisijainen lääke. Uudet sienilääkkeet ovat alentaneet Aspergillus-infektiopotilaiden kuolleisuutta noin 20 %:lla aiempaan verrattuna. Kuolleisuus Aspergillus-infektiopotilailla on edelleen suuri, koska potilailla on yleensä muihin infektioihin tai perustauteihinsa liittyviä ongelmia. Zygomycetes-ryhmän sienet aiheuttavat samantapaisia infektioita kuin Aspergilluksetkin. Potilaat ovat yleensä immunipuutteisia tai diabeetikoita. Näitä infektioita maassamme esiintyy muutamia tapauksia vuodessa. Zygomykeettien aiheuttamia infektioita hoidetaan joko amfoterisiini B- valmisteilla tai posakonatsolilla. Triatsoliryhmän lääke posakonatsoli on ainoa näihin infektioihin in vitro tehoava suun kautta otettava lääke. Matkailijoiden syvät sieni-infektiot Matkailun lisääntyessä olemme tutustuneet uusiin, meillä aiemmin tuntemattomiin sieni-infektioihin. Histoplasmoosia ja kokkidioidimykoosia on esiintynyt muutamia tapauksia. Histoplasmoosi on Histoplasma capsulatumin aiheuttama sieni-infektio, jota esintyy Yhdysvaltojen keski-lännessä esim. Ohio- ja Mississippi-jokien varrella, Keski-Amerikassa sekä Kaakkois-Aasian saarilla (Indonesia, Filippiinit). Tyypillisimmillään infektio aiheuttaa keuhkotulehduksen, mutta myös yleistyneitä infektioita on Suomessakin tavattu immuunipuutteisilla potilailla. Kokkidioidimykoosi on taas kuivien aavikoiden sieni, jota esiintyy esimerkiksi USA:ssa eteläisessä Kaliforniassa ja Etelä-Amerikassa. Tyypillisimmillään sieni aiheuttaa keuhkotulehduksia. Muita Suomessa harvinaisia syviä sieniinfektioita ovat kryptokokkoosi, joita 2000-luvulla on havaittu yksittäisiä tapauksia. Suomalaiset ovat jo vuosikymmeniä sitten julkaisseet kromoblastomykoosi-tapauksia liittyneenä savusaunojen lahonneiden puuosien aiheuttamiin ihorikkoihin. Kromoblastomykoosia tavataan tyypillisesti trooppisissa maissa. Syviä sieni-infektioita koskevissa tieteellisissä kokouksissa yhä kuulee mainintoja tästä suomalaisesta erikoisuudesta. Vieläkö kromoblastomykooseja Suomesta löytyy, vai ovatko vanhat savusaunat jo kaikki palaneet? Veli-Jukka Anttila Osastonylilääkäri, infektiolääkäri HUS/Medisiininen tulosyksikkö Infektiosairauksien klinikka PL 340,00029 HUS sähköposti: Kuvat: Mycology Online Tyypillisiä kermanvaaleita, sileitä, vahamaisia Candida albicans-pesäkkeitä Saboraud-dekstroosi-agarelatusalustalla. Näin värikkäästi erottuvat Candida albicans (vihreä), C. tropicalis (sininen), C. parapsilosis (valkoinen) ja C. glabrata (vaaleanpunainen) CHROMagar-Candida-elatusalustalla.

7 Mycamine 50 mg ja 100 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi injektiopullo sisältää 50 mg/100 mg mikafungiinia (mikafungiini-natriumina). Yksi ml käyttövalmiiksi sekoitettua liuosta sisältää 10 mg/20 mg mikafungiinia (mikafungiini-natriumina). (Yksi 50 mg:n ja 100 mg:n injektiopullo sisältää 200 mg laktoosia.) Käyttöaiheet: Aikuiset ( 16-vuotiaat nuoret sekä iäkkäät potilaat): Invasiivisen kandidiaasin hoito, ruokatorven kandidiaasin hoito potilailla, joilla laskimonsisäinen hoito on tarkoituksenmukaista, Candida-infektion estohoito allogeenista hematopoieettista kanta-solusiirtohoitoa saavilla potilailla tai potilailla, joilla odotetaan olevan neutropeniaa. Lapset (myös vastasyntyneet) ja alle 16-vuotiaat nuoret: Invasiivisen kandidiaasin hoito, Candida-infektion estohoito allogeenista hematopoieettista kantasolusiirtohoitoa saavilla potilailla tai potilailla, joilla odotetaan olevan neutropeniaa. Tehtäessä päätöstä Mycaminen käytöstä on otettava huomioon maksakasvainten kehittymisen riski. Mycaminea tulee siksi käyttää ainoastaan, jos muiden antimykoottien käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Jäsenmaksut vuodelle 2010 Hyvä Lääketieteellisen Mykologian Seuran jäsen! Ohessa maksuyhteystiedot vuoden 2010 jäsenmaksua varten. Muistathan maksaessasi kirjoittaa nimesi viestitietoihin! Vuoden 2010 jäsenmaksu on: 12 Ainaisjäsenmaksu: 240 Jos sinulla on jotain kysyttävää jäsenmaksuista, ota yhteyttä Outi Lindroosiin puhelimitse tai sähköpostilla: Muista tarkistaa myös jäsentietosi (nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti) ja ilmoita muutokset Pasi Kankaanpäälle, joka ylläpitää jäsenluetteloa, osoitteella tai puhelimitse Maksutiedot: Saajan tilinumero: Pankki: Nordea-Turku-Hämeenkatu Saajan nimi: LÄÄKETIETEELLISEN MYKOLOGIAN SEURA c/o Outi Lindroos Lääketieteellisen Mykologian Seura - Finnish Society for Medical Mycology Annostus ja antotapa: Viralliset/kansalliset ohjeet sienilääkkeiden asian-mukaisesta käytöstä on otettava huomioon. Mycamine-hoidon saa aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta sieni-infektioiden hoidosta. Ennen hoidon aloittamista on otettava näytteet sieniviljelyä ja muita oleellisia laboratoriotutkimuksia (myös histopatologisia tutkimuksia) varten, jotta taudinaiheuttajaeliö(t) voidaan eristää ja tunnistaa. Hoito voidaan aloittaa, ennen kuin viljelyiden ja muiden laboratoriotutkimusten tulokset ovat tiedossa. Kun tulokset saadaan, sienilääkitystä on kuitenkin muutettava tarvittaessa niiden mukaan. Mycamine-annostus riippuu potilaan painosta, katso tarkat ohjeet täydellisestä valmisteyhteenvedosta. Vastaaiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet (katso lisätiedot: Pharmaca Fennica): Maksaan kohdistuvat vaikutukset: Maksasolumuutospesäkkeitä (FAH) ja maksasolukasvaimia ilmeni rotilla vähintään 3 kuukautta kestäneen hoitojakson jälkeen. Kasvainten kehittymisen oletettu raja-arvo on suurin piirtein kliinisen altistuksen luokkaa. Tämän löydöksen merkitystä terapeuttiselle käytölle potilailla ei voida poissulkea. Mikafungiinihoitoon on liittynyt merkittävää maksan toiminnan heikkenemistä sekä terveillä vapaaehtoisilla että potilailla. Joillakin potilailla raportoitiin vakavia maksan toimintahäiriöitä, hepatiittia, tai maksan vajaatoimintaa, mukaan lukien kuolemaan johtaneita tapauksia. Mikafungiinin antamisen aikana saattaa esiintyä anafylaktoidisia reaktioita, myös sokkia. Mikafungiininihoitoa saaneilla potilailla on harvinaisissa tapauksissa ilmoitettu esiintyneen hemolyysia, mukaan lukien akuutti intra-vaskulaarinen hemolyysi ja hemolyyttinen anemia. Mikafungiini saattaa aiheuttaa munuaisvaivoja ja munuaisten vajaatoimintaa sekä poikkeavuuksia munuaisten toimintakokeissa. Tämä suonensisäiseen käyttöön tarkoitettu valmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, jotka sairastavat harvinaista perinnöllistä galaktoosiintoleranssia, saamelaisilla esiintyvää laktaasin puutosta tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriötä ei tule ottaa tätä lääkettä. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Mikafungiinin ja CYP3A-välitteisesti metaboloituvien lääkkeiden välisten yhteisvaikutusten mahdollisuus on vähäinen. Jos potilas saa sirolimuusia, nifedipiiniä tai itrakonatsolia yhdessä Mycaminen kanssa, häntä on seurattava näiden lääkkeiden aiheuttaman toksisuuden varalta. Mycaminea ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä. Haittavaikutukset: Yleisimmin ilmoitettuja haitallisia reaktioita olivat leukopenia, neutropenia, anemia, hypokalemia, hypomagnesemia, hypokalsemia, päänsärky, laskimotulehdus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, kohonneet maksaarvot, ihottuma, kuume ja vilunväristykset. Pakkaukset ja hinnat (TMH ei sis. alv.): 50 mg 332,99, 100 mg 524,46. Lisätiedot: Pharmaca Fennica, Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivut Myyntiluvan haltija: Astellas Pharma Europe B.V., Alankomaat

8 HØJER MYCAMINE - tehoaa kaikkiin tärkeimpiin kandidalajeihin Laajakirjoinen, kandisidinen Helppo annostella Helppo käyttää Mycamine-valmisteyhteenveto on tässä lehdessä sivulla xx. Astellas Pharma Markkinoija Suomessa: Algol Pharma Oy PL 13, ESPOO Puhelin (09) 50991, faksi (09)

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TYÖMAAKATSAUS. Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013

TYÖMAAKATSAUS. Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013 TYÖMAAKATSAUS Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013 Talkoiden tehtävä Kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen Uusien kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mycamine 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mycamine 100 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mikafungiini

PAKKAUSSELOSTE. Mycamine 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mycamine 100 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mikafungiini PAKKAUSSELOSTE Mycamine 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mycamine 100 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten Mikafungiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt

Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt 1 Helmi-maaliskuun 2015 aikana tehdyt sisäilmastokyselyt Yleistä Kirkkokadun koululla on toteutettu vuosina 2012 ja 2013 sisäilmastokyselyt tilojen käyttäjien kokemien sisäilmasto-olosuhteiden kartoittamiseksi.

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI 16.3.2016 SISÄLLYS 1. Arvioinnin kohde eli Kosteus- ja hometalkoot lyhyesti 2. Kosteus- ja hometalkoot-ohjelman elinkaaren analyysin vaiheet 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry

ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry ASUMISTERVEYSLIITTO ASTE Ry Kaivokatu 5-7 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 Fax. ( 03) 877 5450 Hannele Rämö 044 551 8542 ASUNNON HOME- JA KOSTEUSVAURIOT JA NIISTÄ SELVIÄMINEN Asuntokauppa on tavalliselle

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään.

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DUPHALAC 667 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra Duphalac-oraaliliuosta sisältää 667 mg laktuloosia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mycamine 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50 mg mikafungiinia (mikafungiininatriumina).

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi. FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen diagnosointi FM Eetu Suominen Turun yliopisto, Biokemian laitos Labquality Days 2017 Johdantoa Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BETADINE 75 mg/ml -ihonpuhdisteliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jodattu povidoni 75 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Hyvinvointia työstä Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 2 Sidonnaisuudet LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ RAKENNUSTEN KOSTEUSVAURIOIDEN JA NIIDEN AIHEUTTAMIEN TERVEYSHAITTOJEN VÄ- HENTÄMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ RAKENNUSTEN KOSTEUSVAURIOIDEN JA NIIDEN AIHEUTTAMIEN TERVEYSHAITTOJEN VÄ- HENTÄMISEKSI VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TOIMENPITEISTÄ RAKENNUSTEN KOSTEUSVAURIOIDEN JA NIIDEN AIHEUTTAMIEN TERVEYSHAITTOJEN VÄ- HENTÄMISEKSI Tausta Tavoitteet Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS KUNTATASOLLA JA VIESTINNÄN ONNISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTO-ONGELMIA KOHDANNEIDEN KESKUUDESSA Mari Lehtonen-Najtre RTA Loppuseminaari, RATEKO, 24.9.15 TUTKIMUKSEN PÄÄSANOMA

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus

TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus TP4.2 Biosidien ja otsonoinnin teho ja vaikutus Hanna Leppänen ja Kaisa Jalkanen 30.11.2016 AVATER -hankkeen verkostotyöpaja / Hanna Leppänen 1 Tavoitteena Referoida TTL:n ja THL:n tekemät kirjallisuuskatsaukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 100 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 Lausunto antoi ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot