Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

3 Vuosikertomus 2007

4 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 8 Organisaatio... 9 Hallituksen toimintakertomus...10 Hallinto...12 Sähkökauppa...14 Energiantuotanto...16 Tuloslaskelma...18 Tase...19 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Tunnuslukuja...21 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet...22 Organisaatio...23 Sähköverkko ja asennus...24 Kaukolämpö...26 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...30 Sähkönsiirron tase...31 Sähkönsiirron tuloslaskelma...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33

5 Yritysrakenne alkaen Kuopion Energian johtokunta Kuopion Energia Oy:n hallitus TOIMITUSJOHTAJA Kuopion Energia Kuopion Energia Oy Sähkön siirto Kaukolämpö Sähkökauppa Energiantuotanto Palvelut Suunnittelu Rakennuttaminen Siirto Tekniset palvelut Urakointi Huolto ja kunnossapito Materiaalipalvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto

6 6 7 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Toimitusjohtajan katsaus Ensimmäinen toimintavuosi eriytettynä Sähkömarkkinalaki edellytti Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämistä muusta sähköliiketoiminnasta alkaen. Eriyttäminen toteutettiin siten, että Kuopion Energia nimisenä toimintaansa jatkavaan liikelaitokseen jäivät sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Sähkönmyynti ja yhteistuotanto sekä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto siirtyivät Kuopion Energia Oy -nimellä toimintansa vuodenvaihteessa aloittaneeseen osakeyhtiöön. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle laadittiin yhteinen liiketoimintastrategia hallituksen, johtokunnan, johtoryhmän ja henkilöstön edustajien toimesta. Strategiatyössä sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuuden ja palvelun laadun rinnalle nousivat tahto pitää Kuopion Energia jatkossakin mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena sekä vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä. Taloudellinen tulostavoite saavutettiin lämpimästä vuodesta huolimatta Vuoden 2007 talousarvio laadittiin ikään kuin Kuopion Energia olisi jatkanut kokonaisuudessaan liikelaitoksena, koska eriyttämismalli ei ollut selvillä vielä talousarviota laadittaessa. Budjetin mukaan tulos ennen tuloutusta kaupungille oli 13,7 miljoonaa euroa. Eriytettynä toteutunut tulos jakautui seuraavasti: liikelaitoksen tulokseen 7,1 milj. euroa liikelaitoksen kaupungille maksamiin tontinvuokriin 67 tuhatta euroa osakeyhtiön tulokseen 301 tuhatta euroa tappiota osakeyhtiön kaupungille maksamaan lainan korkoon 2,9 milj. euroa liiketoimintakaupassa osakeyhtiölle syntyneen liikearvon poistoihin 4 milj. euroa osakeyhtiön kaupungille maksamiin tontinvuokriin 132 tuhatta euroa yhteensä 13,9 milj. euroa Kuopion Energia kokonaisuuden tulosta heikensi normaalivuotta selvästi lämpimämpi sää. Kaukolämpömaksut olivat Kuopiossa vuoden 2007 tilastojen mukaan Suomen kolmen halvimman joukossa. Vaikuttaa siltä, että Kuopion Energian asema säilyy hintavertailussa huolimatta vuoden 2008 alun noin 10 % hinnankorotuksesta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa ykköstila Innolink Research Oy:n tekemän Energiayhtiöiden palvelututkimuksen 2007 mukaan Kuopion Energia on Suomen paras energiayhtiö. Tutkimus toteutettiin syys- ja lokakuun aikana neljännen kerran samansisältöisenä. Tutkimuksessa 89 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen palveluihimme. Toiminnan onnistumisesta saimme kouluarvosanoilla mitattuna keskiarvoksi 8,4. Peräti 96 prosenttia vastaajista suosittelisi Kuopion Energiaa. Parhaat mielikuva-arviot liit-

7 Strategiatyössä sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuuden ja palvelun laadun rinnalle nousivat tahto pitää Kuopion Energia jatkossakin mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena sekä vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä. tyvät toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen. Heikoin mielikuva-arvio liittyy ympäristöystävällisyyteen. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa liikelaitoksessa 89. Palkkoja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä osakeyhtiössä oli 116 ja palkkoja siellä maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymiä Sähkömarkkinalain mukaan sähkön siirtoliiketoiminta on eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista kun siirtoasiakkaiden lukumäärä ylittää Kuopion Energia Oy:tä ja Kuopion Energia -liikelaitosta koskee tällä hetkellä oikeudellisen eriyttämisen vaatimus. Toiminnallisen eriyttämisen jälkeen verkkoliiketoiminnalla ja muilla sähköliiketoiminnoilla ei saa olla yhteistä toimitusjohtajaa eikä samoja jäseniä hallinnossa. Toiminnallisen eriyttämisen rajan oletettiin tulevan vastaan noin viiden vuoden kuluessa, mutta Kuopion Energian asiakkaana oleva suuri vuokratalo yhtiö suunnittelee lopettavansa sähkön myynnin ja sähkön verkkopalvelun kiinteistökohtaisen yhteisostomenettelyn ja muuttavansa sen Suomessa yleisesti käytössä olevaksi erillisostotavaksi. Muutos tuo Kuopion Energia liikelaitoksen siirtoliiketoiminnalle noin uutta asiakasta, mikä johtanee yli sähköverkkoasiakkaan määrään jo vuoden 2008 aikana. Toiminnallisen eriyttämisen rajan lähestyessä on syytä selvittää, onko nykyinen eriyttämismalli enää tarkoituksenmukainen. Esa Lindholm

8 8 9 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Lääketieteen opiskelija Elisa Jokelin Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja)

9 Organisaatio Kuopion Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON ASSISTENTTI Kirsi Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA (avoin) Kirjanpito ja kassa Laskutus, perintä, mittarinluku Palkkalaskenta Tietohallinto Sisäinen valvonta Energian hankinta ja yleissuunnittelu Myynti ja markkinointi Energiakaupan riskienhallinta Datasähkö Käyttö ja kunnossapito Polttoaineiden hankinta Oma turvetuotanto Kumpusaaren öljyvarasto Tuotantoinvestoinnit

10 10 11 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Hallituksen toimintakertomus Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin omistama, energia-alalla toimiva yhtiö. Tilikausi Yhtiö aloitti toimintansa Ensimmäinen yhtiöjärjestyksen mukainen täysi tilikausi oli Kuopion Energia Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma käsittää osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kuopion kaupunki. Yleiskatsaus Vuosi 2007 oli Kuopion Energia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi. Pääsääntöisesti toiminnan eriyttäminen liikelaitoksesta sujui suunnitellusti. Vuoden alku oli uudelle osakeyhtiölle haasteellinen maksuvalmiuden osalta, mutta taloudellinen tilanne vakiintui kevään kuluessa ja talous kehittyi kohtuullisesti. Liikevaihto oli 47,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,6 miljoonaa. Tulos jäi kuitenkin tappiolle 301 tuhatta euroa. Toiminnan eriyttäminen ei aiheuttanut muutoksia asiakasrajapinnassa, mikä oli asetettu tavoitteeksikin. Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti lähteä mukaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen selvitystyöhön merkitsemällä 20 kpl Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeita. Päätös varsinaiseen rakentamisprojektiin osallistumisesta tehdään selvitysten valmistuttua 3 4 vuoden kuluttua. Voimaosakeyhtiö SF omistaa 66 % Fennovoimasta. Kuopion Energia tavoittelee korkeintaan 20 MW osuutta Fennovoiman laitoksesta. Osuuden suuruus riippuu lopullisesta osakkaiden määrästä ja laitoksen koosta, joksi Fennovoima on kaavaillut MW. Laitos tulisi tuottamaan sähköä omistajiensa tarpeisiin omakustannushintaan. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelu sopimusten mukaisesti huolehtinut myös liikelaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta. Osakeyhtiön henkilöstö siirtyi pois Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työehtosopimusten piiristä sopimuskauden päätyttyä Siirtymistä vaikeutti se, että Energiateollisuus ry:n työehtosopimusneuvottelut venyivät ja uudet sopimukset olivat käytettävissä vasta lokakuun lopulla. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 116 ja tilapäisiä 13. Palkkoja maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Kuopion Energia Oy:n työsuojelu ja muu yhteistoiminta on edelleen järjestetty Kuopion Energia liikelaitoksen kanssa yhteiseen kehittämistoimikuntaan Kuopion kaupungin paikallisen yhteistoimintasopimuksen perusteella. Osakeyhtiö ja liikelaitos tekivät kesäkuussa ehdotuksen työsuojelun ja yhteistoiminnan organisoimisesta uudessa tilanteessa. Kuopion kaupunki on alustavasti ottanut kielteisen kannan ehdotettuun malliin, joten asia joudutaan valmistelemaan uudelleen. Sähkökauppa Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa. Myyntimäärä oli yhteensä 700,7 gigawattituntia (GWh). Kokonaisuudessaan vuosi 2007 oli Kuopion seudulla 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi, mikä vaikutti myyntimäärää alentavasti. Erityisesti tammikuu oli yksi lämpimimmistä sadan vuoden aikana. Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 41 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 415,3 GWh. Sähkön vastapainetuotanto oli 384 GWh ja lauhdesähkön 31,3 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 875 GWh. Lämpö myytiin liikelaitokselle. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Kummallakin laitoksella oli yksi laiteviasta johtuva käyttökeskeytys. Haapaniemi 1 -voimalaitosyksikön korvausinvestointiprojekti eteni suunnitellulla tavalla. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyi heinäkuussa. Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti tulevan laitoksen teknisestä konseptista ja sijoituspaikasta kesällä. Uusi laitos rakennetaan nykyiselle voimalaitostontille Haapaniemelle. Tarjoukset uuden yksikön päälaitteista saatiin joulun alla ja tarjousvertailut valmistuvat maaliskuussa Uuden laitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Itä-Suomen ympäristölupavirastolle elokuussa. Ympäristöasiat Kuopion Energia Oy sai vuonna 2007 ympäristöluvan Haapaniemen voimalaitokselle ja yhtiön hoidossa olevalle Kumpusaaren kallioöljyvarastolle. Laitokselle määrättiin ns. LCP-asetuksen mukaiset päästörajat hiukkasille, rikkidioksidille ja typen oksideille. Lisäksi laitos velvoitettiin vuoden 2008 aikana tekemään kertaluonteisia selvityksiä mm. savukaasujen raskasmetallipitoisuuksista ja vesistöön johdettavien jäähdytysja pesuvesien koostumuksesta. Polttoaineita voimalaitoksella käytettiin terajoulea. Laitoksen rikkidioksidipäästö oli t, typen oksidien 835 t, hiukkasten 69 t ja hiilidioksidin t. Tuhkaa kertyi yhteensä t ja se toimitettiin maantäyttöön. Marraskuussa 2007 oli häiriö Haapaniemi 1 -yksikön sähkösuodattimessa, mikä aiheutti noin 3 tonnia normaalia suuremman pölypäästön. Pölypäästön kasvamista ei kuitenkaan havaittu kaupungin ilmanlaadun mittauksissa, joihin laitos myös osallistuu. Pölypäästö tapahtui ennen ympäristöluvan saamista. Mikäli lupa olisi ollut voimassa, olisi pölypäästö ylittänyt luparajan.

11 (*) Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 34. Toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Sähkökauppaan liittyy markkinahintariski. Sähkökauppaliiketoiminnan riskienhallinta keskittyy Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotannon hinnanvarmistukseen ja hinnan osalta kiinnittämättömän ostosähkön mahdollisimman oikea-aikaiseen hintasuojaukseen. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Kaikkia edellä mainittuja hallitaan riskianalyysein ja niistä johdettavin kehittämistoimenpitein. Lisäksi voimalaitos on vakuutettu edellä mainittujen riskien varalta. Voimalaitoksen korvausinvestointiprojektin suurimmat riskit ovat riskianalyysin mukaan päälaitetoimitusten tai rakennustöiden viivästymisen aiheuttamat tuotannon menetykset ja lisäkustannukset. Nykyisessä ylikuumentuneessa voimalaitoslaitteiden markkinatilanteessa myös kustannusarvion ylittymisen riski on ilmeinen. Edellä mainittuja pyritään hallitsemaan panostamalla päälaitteiden hankinnan suunnitteluun, hankintaneuvotteluihin sekä päälaitesopimuksiin ja toimitusvalvontaan. Suunnittelussa ja hankinnoissa on mukana kokenut voimalaitosalan konsultti. Taloudellinen asema ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (*) Ensimmäisen toimintavuoden talous kehittyi odotetusti, kun verrataan tulosta Icecapital Oy:n laskelmiin, joiden perusteella eriyttämispäätös tehtiin. Icecapital Oy:n laskelmissa ei huomioitu voimalaitosinvestointia, jonka rahoituksen turvaaminen on jatkossa ensi sijalla. liikevaihto, M 47,2 liikevoitto, M 2,6 liikevoitto, % 5,6 oman pääoman tuotto, % 0,4 sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 omavaraisuusaste 23,9 maksuvalmius, quick ratio 2,7 Muita tunnuslukuja henkilöstön määrä keskimäärin 133 palkkasumma, M 4,5 maksetut tulospalkkiot, koulutuspäivät 328 Tuotekehitystoiminnan menot olivat noin euroa. Menot on kirjattu kokonaisuudessaan vuosikuluiksi. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Sähkömarkkinalain mukaan sähkön verkkoliiketoiminta on eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista kun verkkoasiakkaiden lukumäärä ylittää Kuopion Energia Oy:tä ja Kuopion Energia liikelaitosta koskee tällä hetkellä oikeudellisen eriyttämisen vaatimus. Toiminnallisen eriyttämisen jälkeen verkkoliiketoiminnalla ja muilla sähköliiketoiminnoilla ei saa olla yhteistä toimitusjohtajaa eikä samoja jäseniä hallinnossa. Toiminnallisen eriyttämisen rajan oletettiin tulevan vastaan noin viiden vuoden kuluessa, mutta Kuopion Energian asiakkaana oleva suuri vuokrataloyhtiö suunnittelee lopettavansa sähkön myynnin ja sähkön verkkopalvelun kiinteistökohtaisen yhteisostomenettelyn ja muuttavansa sen yleisesti käytössä olevaksi erillisostoksi. Muutos tuo Kuopion Energia liikelaitoksen sähkön verkkoliiketoiminnalle noin uutta asiakasta, mikä johtanee yli sähköverkkoasiakkaan määrään jo vuoden 2008 aikana. Toiminnallisen eriyttämisen rajan lähestyessä on syytä selvittää, onko nykyinen eriyttämismalli enää tarkoituksenmukainen. Arvio tulevasta kehityksestä Haapaniemi 1 -laitoksen korvausinvestoinnin lopullinen investointipäätös on tehtävä kevään aikana. Päälaitehankinnoista osa on sovittava toukokuussa ja loput syyskuussa. Investointikustannusarvio tarkentuu talven aikana päälaitetarjousvertailujen kautta. Kun tarkennettu kustannusarvio on käytettävissä, kilpailutetaan projektin rahoitus. Tämän hetkisten laskelmien mukaan korvausinvestointi aiheuttaa vuodelle , , ja miljoonan euron rahantarpeen, josta osa voidaan kattaa tulorahoituksella. Käytännössä se johtaa kaukolämmön hinnan korotukseen. Lainaa arvioidaan vuoden 2011 lopussa olevan noin 100 miljoonaa euroa. Uudet työehtosopimukset pyritään saamaan kokonaisuudessaan käyttöön toukokuun alkuun mennessä lukuun ottamatta toimihenkilösopimuksen palkkausjärjestelmää, joka on sovittu otettavaksi käyttöön syyskuun loppuun mennessä. Uusien sopimusten kustannusvaikutusta on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Työajan pitenemisestä on tulossa maksettavaksi rahakorvaus. Siirtymäsäännös mahdollistaa toimihenkilöiden pakollisten korotusten toteuttamisen asteittain alkaen niin, että on käytössä alentamattomat palkkataulukot. Kuopion Energia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vuonna 2007 Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja (puheenjohtaja) Aarno Miettinen, yrittäjä Pirjo Lind, toiminnanjohtaja Veijo Martikainen, yrittäjä Jouko Nuutinen, toiminnanjohtaja Riitta Paajanen, erityisopettaja Elisa Jokelin, lääketieteen opiskelija Toimitusjohtajana toimi Esa Lindholm. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus esittää tilikauden tappion ,72 euroa siirtämistä taseen voitto-/tappiotilille.

12 12 13 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy

13 Hallinto Entinen Kuopion Energia jakaantui vuoden 2007 alussa kahteen osaan: osakeyhtiöön ja liikelaitokseen. Osakeyhtiö muodostuu energiantuotannosta, sähkön myynnistä ja hallinnosta, liikelaitos puolestaan sähköverkosta ja asennuksesta sekä kaukolämmöstä. Organisaation muutoksen yhteydessä Kuopion Energian omistuksessa olleet Snellmaninkadun toimitalo ja voimalaitosrakennukset siirtyivät osakeyhtiön hallintaan ja omistukseen. Vuosi 2007 oli hallinnon osalta uuden kahtia jaetun toimintamallin käyttöönottovuosi. Osayhtiön ja liikelaitoksen välillä solmitun palvelusopimuksen mukaisesti hallinto huolehtii osakeyhtiön asioiden ohella myös liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta sekä kaikesta laskutuksesta. Yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja, mutta erilliset luottamuselimet: osakeyhtiötä johtaa kaupunginhallituksen nimittämä 6-jäseninen hallitus johtokunnan jatkaessa entisessä kokoonpanossa liikelaitoksen johdossa. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 12 ja johtokunnan kokouksia 11. Vuoden alku oli uudelle osakeyhtiölle haasteellinen maksuvalmiuden osalta, mutta taloudellinen tilanne vakiintui kevään kuluessa ja talous kehittyi kohtuullisesti. Liikevaihto oli 47,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,5 miljoonaa, mutta tulos jäi tappiolle euroa. Osakeyhtiön tuloksen ennakoitiinkin jäävät yhtiöittämisen vuoksi tappiolliseksi. Kaupunki sai osakeyhtiöltä tontinvuokria, katumaksua ja lainan korkoja 2,9 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen talous pysyi vakaana, liikevaihto oli 37,6 miljoonaa euroa, liikevoitto 6,7 miljoonaa ja tulos 7,1 miljoonaa euroa. Tuloutus kaupungille oli 6,2 miljoonaa ja ylijäämää kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöhallinto huolehti yhteensä 222 henkilön palkanmaksusta ja muista henkilöstöasioista. Osakeyhti ön palveluksessa oli 116 vakinaista ja 12 määräaikaista sekä liikelaitoksen 89 vakinaista ja 5 määräaikaista. Oppisopimuskoulutettavia on molemmis sa yksi. Esimieskoulutukseen panostettiin henkilöstöstrategian mukaisesti: Esimiehille järjestettiin viisipäiväinen esimieskoulutuspaketti yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuksen yhteydessä 44 esimiestä sai omaa henkilökohtaista kehittymistä varten 360-menetelmällä tehdyn palautteen, jonka perusteella laadittiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Uuden toimintamallin haasteita Laskutusjärjestelmän rakenne aiheutti jonkin verran ongelmia, koska sähkön siirrolla ja sähkön myynnillä on yhteinen tietokanta. Osakeyhtiö laskuttaa asiakkaalta sähkön myynnin ja siirron samalla laskulla. Siirron osuu den tilitys liikelaitokselle vaati yllät tävän suuria ponnisteluja. Osakeyhtiön henkilöstön osalta vanhat kunnalliset työehtosopimukset päättyivät syyskuun lopussa. Tilalle tulivat Energiateollisuuden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset. Neuvottelut uusiin sopimuk siin siirtymisestä aloitettiin syksyn aikana ja työ jatkuu vuonna Liikelaitoksen henkilöstö kuuluu edelleen kunnallisten sopimusten piiriin. Henkilöstöhallinnolle tuo haastetta osakeyhtiön ja liikelaitoksen varsin erilaiset työehtosopimukset. Muun muassa työajoissa, lomissa, palkkarakenteissa ja matkustussäännöissä on suuria eroja. Hallinnon kannalta tämä kombinaatio, jossa saman katon alla toimii kaupungin liikelaitos ja osakeyhtiö, on heikentänyt tehokkuutta ja keinotekoisen eriyttämisrakenteen aiheuttamasta lisätyöstä johtuen henkilöstöä on jouduttu lisäämään. Hallinnon kustannukset ovat suurimmaksi osaksi henkilöstökustannuksia, joita eriyttämisen aiheuttama lisätyö ja -henkilöstön tarve pikemminkin pyrkii kasvattamaan. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella kaupungin liikelaitos työllistää huomattavasti enemmän hallintoa kuin osakeyhtiö. Osakeyhtiön ja liikelaitoksen välisistä palveluista on sovittu keskinäisellä palvelusopimuksella, jonka hinnoittelulla katetaan hallinnon kulut.

14 14 15 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Sähkökauppa Sähkön markkinahinnat laskivat alkuvuonna hyvän vesitilanteen ja päästöoikeuksien hintojen romahtamisen vuoksi. Pohjoismaiset vesivarastot olivat suurimmillaan energiaksi muutettuna jopa 15 terawattituntia ajankohdan keskiarvoa suuremmat. Vuoden 2007 päästöoikeuksien hinnat painuivat ylitarjonnan takia lähes nollaan. Sähkön spot-hinnat olivat alimmillaan toukokuussa noin 20 eurossa megawattitunnilta. Hintojen aleneminen pysähtyi kesäkuussa, jonka jälkeen hinnat alkoivat nousta Kioto-kauden alkua lähestyttäessä. Nousun taustalla on Euroopan Unionin päätös leikata päästöoikeuksien määrää vuosille Suomen osalta päästöoikeuksia vähennettiin runsaalla 17 prosentilla. Vuoden 2008 päästöoikeuksien hinnat kohosivat nopeasti yli 20 euroon hiilidioksiditonnilta, mikä aiheutti voimakkaan hintapaineen kyseisen vuoden sähkön hintaan. Maailmantalous oli vahvassa kasvussa aivan vuoden loppupuolelle saakka, mikä lisäsi energian kysyntää voimakkaasti. Kasvavan kysynnän vuoksi energiantuotannon polttoaineet kallistuivat. Öljyn, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat syksyn aikana ennätyskorkealle. Tämä siivitti myös sähkön hinnan nousuun lähes 50 euroon megawattitunnilta. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio Pohjois-Euroopan markkinoihin eteni vuoden 2007 aikana. Lähivuosina uusien siirtoyhteyksien valmistuminen ja yhteisen markkinapaikan perustaminen yhtenäistävät näiden alueiden markkinahintoja. Saksassa hinnat ovat olleet NordPoolin tasoa korkeammat, mikä luo painetta markkinahintojen nousulle tulevaisuudessa. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2007 Suomen hinta-alueella keskimäärin 30,01 euroa megawattitunnilta (48,57 euroa vuonna 2006), jossa laskua edellisvuoteen on peräti 62 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 22 % Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 31,5 M (25,8 M vuonna 2006). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2007 yhteensä 700,7 gigawattituntia (GWh), mikä oli 0,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 2007 oli Kuopion seudulla 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Erityisesti tammikuu oli yksi lämpimimmistä sadan vuoden aikana. Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 415,3 GWh, mikä on seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkön vastapainetuotanto oli 384 GWh. Lauhdesähkön tuotanto pieneni 31,3 GWh:iin, missä on vähennystä

15 Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. 58 prosenttia vuoteen Kuopion Energia Oy:n sähkön osto nousi 285,4 GWh:iin, missä on lisäystä 11 prosenttia vuodesta Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,9 M vuonna 2006). Pääsyynä liikevoiton pienenemiseen oli Kuopion Energia Oy:n koko sähkösalkun hallinnasta saatujen voittojen pieneneminen edellisvuoden huippuarvoista. Loppukesällä Suomen aluehintojen nousu pienensi myös osaltaan tulosta. Tulosta heikensi myös sähkön sisäisen ostohinnan merkittävä nousu. Päästöoikeuksien myynnissä onnistuttiin erinomaisesti, sillä kaikki vuoden 2007 päästöoikeuksien laskennalliset ylijäämät myytiin ennen hintaromahdusta Tästä päästöoikeuksien myynnistä saatiin tuottoja 1,1 miljoonaa euroa vuonna Vähittäismyyntihinnat vakaat Kuopion Energia Oy:n julkisissa vähittäismyyntihinnoissa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Sähkön markkinahintojen nousun vuoksi näiden tuotteiden hintoja päätettiin korottaa vuoden 2008 alussa. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Kuopion Energia Oy:n vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa valtakunnan edullisimpien joukossa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 41 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärä kasvoi Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän kasvu jatkui. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa noin datasähköasiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2006). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista.

16 16 17 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Energiantuotanto toimi ensimmäisen vuotensa oikeassa liiketoimintaympäristössä ja möi kaukolämpöä liikelaitokselle 15,3 miljoonalla eurolla. Sähköenergia myytiin sähkökauppaliiketoiminnalle. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Kummallakin laitoksella oli yksi laiteviasta johtuva käyttökeskeytys. Sähköä tuotettiin yhteensä 415 GWh ja kaukolämpöä 875 GWh. Määrät olivat lähes samat kuin vuonna Normaalit vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Suurimpia töitä olivat kaukolämmönsiirtimen putkien uusiminen ja lämmönsiirtopinta-alan laajentaminen sekä Haapaniemi 2 -laitoksella tehty turbiinihuolto, jonka yhteydessä turbiinin säätöjärjestelmä uudistettiin. Polttoaineita käytettiin yhteensä 1602 gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 430, sahanpurua 40, öljyä 132 ja ruokohelpiä 0,4 gigawattituntia. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli 8,2 %, mikä on noin kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sahanpurun käyttö väheni edelliseen vuoteen nähden 20 %. Loppuvuodesta purua ei ollut saatavissa sahateollisuuden tuotantoseisokkien takia. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli 18,9 %. Lauhdetuotanto jäi vähäiseksi ja sen takia polttoaineita käytettiin noin kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusi ympäristölupa Haapaniemen voimalaitos sai marraskuussa uuden ympäristöluvan, jonka määräykset astuivat voimaan joulukuussa. Ympäristöluvassa määrättiin laitoksen rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspäästölle aiempaa tiukemmat raja-arvot. Lisäksi laitos velvoitettiin tekemään useita kertaluonteisia selvityksiä toiminnan vaikutuksesta ympäristöön. Vuonna 2007 laitoksen typpidioksidipäästöt olivat 835, rikkidioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt 69 tonnia. Laitokselle jouduttiin hakemaan uusi päästölupa. Kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen ja raportointi tehtiin asetuksessa määrätyllä tavalla. Päästöjen todentajana toimi Åf-Enprima Oy. Uuden voimalaitoksen suunnittelu etenee Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen suunnittelu jatkui solmimalla suunnittelusopimukset ÅF- Enprima Oy:n ja SwecoPIC Oy:n kanssa sekä aloittamalla laitoksen esisuunnittelu. Kesäkuussa päätettiin korvaavan laitoksen lopullisesta kokoluokasta, käytettävästä tekniikasta ja polttoaineista. Uuden laitoksen ympäristö vaikutusten arviointi päättyi elokuussa Haapaniemen voimalaitos alueelle sijoitettavan uuden laitoksen ympäristölupahakemus jätettiin elokuussa Viranomaisneuvottelujen perusteella lupapäätöstä odotetaan viimeistään huhtikuussa Päälaitetarjoukset saatiin joulukuussa. Niiden vertailu lopullisen investointikustannuksen määrittämiseksi tehdään alkuvuodesta Investointipäätös tehdään esisuunnittelun päättymisen jälkeen vuoden 2008 alkupuolella.

17

18 18 19 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma (1000 ) 2007 Myyntituotot Sähkön myynti Lämmön myynti Datasähkön myynti 210 Muut myyntitulot 248 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineostot tilikauden aikana Varaston lisäys (-)/vähennys (+) -114 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 978 Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 327 Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 62 Satunnaiset tuotot 5 Satunnaiset kulut 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 66 Poistoeron muutos -367 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -301

19 Tase (1000 ) 2007 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot 933 Muut aineelliset hyödykkeet 750 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 125 Muut saamiset/liittymismaksut 53 Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yhtiöiltä Muut saamiset 160 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 Tilikauden voitto (tappio) -301 OMA PÄÄOMA yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 367 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut 213 Ostovelat Lyhytaikainen velka kaupungille Velat saman konsernin yritykselle 186 Muut lyhytaikaiset velat 954 Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 20 21 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma (1000 ) 2007 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 61 Suunnitelman muk.poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos -114 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 293 Maksetut välittömät verot -110 Satunnaiset erät 4 Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd Investoinnit muihin sijoituksiin -145 Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta (C) 0 Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Kassavarat Kassavarat

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 9 8 Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot