Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

3 Vuosikertomus 2007

4 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Sisältö Yritysrakenne... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet... 8 Organisaatio... 9 Hallituksen toimintakertomus...10 Hallinto...12 Sähkökauppa...14 Energiantuotanto...16 Tuloslaskelma...18 Tase...19 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Tunnuslukuja...21 Kuopion Energia Johtokunnan jäsenet...22 Organisaatio...23 Sähköverkko ja asennus...24 Kaukolämpö...26 Tuloslaskelma...28 Tase...29 Rahoituslaskelma...30 Sähkönsiirron tase...31 Sähkönsiirron tuloslaskelma...32 Tunnuslukuja...33 Energiatase...33

5 Yritysrakenne alkaen Kuopion Energian johtokunta Kuopion Energia Oy:n hallitus TOIMITUSJOHTAJA Kuopion Energia Kuopion Energia Oy Sähkön siirto Kaukolämpö Sähkökauppa Energiantuotanto Palvelut Suunnittelu Rakennuttaminen Siirto Tekniset palvelut Urakointi Huolto ja kunnossapito Materiaalipalvelut Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja kunnossapito Lämmönmyynti Sähkön hankinta Tase- ja riskienhallinta Myynti ja markkinointi Datasähkö Voimalaitos Voimalaitoksen polttoaineet Turvetuotanto Kalliovarasto Voimalaitosprojektit Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto

6 6 7 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Toimitusjohtajan katsaus Ensimmäinen toimintavuosi eriytettynä Sähkömarkkinalaki edellytti Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämistä muusta sähköliiketoiminnasta alkaen. Eriyttäminen toteutettiin siten, että Kuopion Energia nimisenä toimintaansa jatkavaan liikelaitokseen jäivät sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Sähkönmyynti ja yhteistuotanto sekä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto siirtyivät Kuopion Energia Oy -nimellä toimintansa vuodenvaihteessa aloittaneeseen osakeyhtiöön. Osakeyhtiölle ja liikelaitokselle laadittiin yhteinen liiketoimintastrategia hallituksen, johtokunnan, johtoryhmän ja henkilöstön edustajien toimesta. Strategiatyössä sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuuden ja palvelun laadun rinnalle nousivat tahto pitää Kuopion Energia jatkossakin mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena sekä vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä. Taloudellinen tulostavoite saavutettiin lämpimästä vuodesta huolimatta Vuoden 2007 talousarvio laadittiin ikään kuin Kuopion Energia olisi jatkanut kokonaisuudessaan liikelaitoksena, koska eriyttämismalli ei ollut selvillä vielä talousarviota laadittaessa. Budjetin mukaan tulos ennen tuloutusta kaupungille oli 13,7 miljoonaa euroa. Eriytettynä toteutunut tulos jakautui seuraavasti: liikelaitoksen tulokseen 7,1 milj. euroa liikelaitoksen kaupungille maksamiin tontinvuokriin 67 tuhatta euroa osakeyhtiön tulokseen 301 tuhatta euroa tappiota osakeyhtiön kaupungille maksamaan lainan korkoon 2,9 milj. euroa liiketoimintakaupassa osakeyhtiölle syntyneen liikearvon poistoihin 4 milj. euroa osakeyhtiön kaupungille maksamiin tontinvuokriin 132 tuhatta euroa yhteensä 13,9 milj. euroa Kuopion Energia kokonaisuuden tulosta heikensi normaalivuotta selvästi lämpimämpi sää. Kaukolämpömaksut olivat Kuopiossa vuoden 2007 tilastojen mukaan Suomen kolmen halvimman joukossa. Vaikuttaa siltä, että Kuopion Energian asema säilyy hintavertailussa huolimatta vuoden 2008 alun noin 10 % hinnankorotuksesta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa ykköstila Innolink Research Oy:n tekemän Energiayhtiöiden palvelututkimuksen 2007 mukaan Kuopion Energia on Suomen paras energiayhtiö. Tutkimus toteutettiin syys- ja lokakuun aikana neljännen kerran samansisältöisenä. Tutkimuksessa 89 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen palveluihimme. Toiminnan onnistumisesta saimme kouluarvosanoilla mitattuna keskiarvoksi 8,4. Peräti 96 prosenttia vastaajista suosittelisi Kuopion Energiaa. Parhaat mielikuva-arviot liit-

7 Strategiatyössä sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuuden ja palvelun laadun rinnalle nousivat tahto pitää Kuopion Energia jatkossakin mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena sekä vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä. tyvät toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen. Heikoin mielikuva-arvio liittyy ympäristöystävällisyyteen. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa liikelaitoksessa 89. Palkkoja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä osakeyhtiössä oli 116 ja palkkoja siellä maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymiä Sähkömarkkinalain mukaan sähkön siirtoliiketoiminta on eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista kun siirtoasiakkaiden lukumäärä ylittää Kuopion Energia Oy:tä ja Kuopion Energia -liikelaitosta koskee tällä hetkellä oikeudellisen eriyttämisen vaatimus. Toiminnallisen eriyttämisen jälkeen verkkoliiketoiminnalla ja muilla sähköliiketoiminnoilla ei saa olla yhteistä toimitusjohtajaa eikä samoja jäseniä hallinnossa. Toiminnallisen eriyttämisen rajan oletettiin tulevan vastaan noin viiden vuoden kuluessa, mutta Kuopion Energian asiakkaana oleva suuri vuokratalo yhtiö suunnittelee lopettavansa sähkön myynnin ja sähkön verkkopalvelun kiinteistökohtaisen yhteisostomenettelyn ja muuttavansa sen Suomessa yleisesti käytössä olevaksi erillisostotavaksi. Muutos tuo Kuopion Energia liikelaitoksen siirtoliiketoiminnalle noin uutta asiakasta, mikä johtanee yli sähköverkkoasiakkaan määrään jo vuoden 2008 aikana. Toiminnallisen eriyttämisen rajan lähestyessä on syytä selvittää, onko nykyinen eriyttämismalli enää tarkoituksenmukainen. Esa Lindholm

8 8 9 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Hallituksen jäsenet Kuopion Energia Oy varsinainen jäsen (ei varajäseniä) Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (puheenjohtaja) Yrittäjä Aarno Miettinen Toiminnanjohtaja Pirjo Lind Lääketieteen opiskelija Elisa Jokelin Yrittäjä Veijo Martikainen Erityisopettaja Riitta Paajanen Toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen Talousjohtaja Heikki Nuutinen (omistajan edustaja)

9 Organisaatio Kuopion Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja ja 6 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA Esa Lindholm JOHDON ASSISTENTTI Kirsi Hartikainen KEHITYSJOHTAJA Eljas Koskela Hallinto HALLINTOJOHTAJA Merja Ruuskanen Sähkökauppa MYYNTIJOHTAJA Ari Sormunen Energiantuotanto TUOTANTOJOHTAJA (avoin) Kirjanpito ja kassa Laskutus, perintä, mittarinluku Palkkalaskenta Tietohallinto Sisäinen valvonta Energian hankinta ja yleissuunnittelu Myynti ja markkinointi Energiakaupan riskienhallinta Datasähkö Käyttö ja kunnossapito Polttoaineiden hankinta Oma turvetuotanto Kumpusaaren öljyvarasto Tuotantoinvestoinnit

10 10 11 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Hallituksen toimintakertomus Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin omistama, energia-alalla toimiva yhtiö. Tilikausi Yhtiö aloitti toimintansa Ensimmäinen yhtiöjärjestyksen mukainen täysi tilikausi oli Kuopion Energia Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma käsittää osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kuopion kaupunki. Yleiskatsaus Vuosi 2007 oli Kuopion Energia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi. Pääsääntöisesti toiminnan eriyttäminen liikelaitoksesta sujui suunnitellusti. Vuoden alku oli uudelle osakeyhtiölle haasteellinen maksuvalmiuden osalta, mutta taloudellinen tilanne vakiintui kevään kuluessa ja talous kehittyi kohtuullisesti. Liikevaihto oli 47,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,6 miljoonaa. Tulos jäi kuitenkin tappiolle 301 tuhatta euroa. Toiminnan eriyttäminen ei aiheuttanut muutoksia asiakasrajapinnassa, mikä oli asetettu tavoitteeksikin. Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti lähteä mukaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen selvitystyöhön merkitsemällä 20 kpl Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeita. Päätös varsinaiseen rakentamisprojektiin osallistumisesta tehdään selvitysten valmistuttua 3 4 vuoden kuluttua. Voimaosakeyhtiö SF omistaa 66 % Fennovoimasta. Kuopion Energia tavoittelee korkeintaan 20 MW osuutta Fennovoiman laitoksesta. Osuuden suuruus riippuu lopullisesta osakkaiden määrästä ja laitoksen koosta, joksi Fennovoima on kaavaillut MW. Laitos tulisi tuottamaan sähköä omistajiensa tarpeisiin omakustannushintaan. Hallinto Osakeyhtiön hallinto on palvelu sopimusten mukaisesti huolehtinut myös liikelaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnosta. Osakeyhtiön henkilöstö siirtyi pois Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työehtosopimusten piiristä sopimuskauden päätyttyä Siirtymistä vaikeutti se, että Energiateollisuus ry:n työehtosopimusneuvottelut venyivät ja uudet sopimukset olivat käytettävissä vasta lokakuun lopulla. Vakinaisia henkilöitä oli osakeyhtiön palveluksessa 116 ja tilapäisiä 13. Palkkoja maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Kuopion Energia Oy:n työsuojelu ja muu yhteistoiminta on edelleen järjestetty Kuopion Energia liikelaitoksen kanssa yhteiseen kehittämistoimikuntaan Kuopion kaupungin paikallisen yhteistoimintasopimuksen perusteella. Osakeyhtiö ja liikelaitos tekivät kesäkuussa ehdotuksen työsuojelun ja yhteistoiminnan organisoimisesta uudessa tilanteessa. Kuopion kaupunki on alustavasti ottanut kielteisen kannan ehdotettuun malliin, joten asia joudutaan valmistelemaan uudelleen. Sähkökauppa Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa. Myyntimäärä oli yhteensä 700,7 gigawattituntia (GWh). Kokonaisuudessaan vuosi 2007 oli Kuopion seudulla 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi, mikä vaikutti myyntimäärää alentavasti. Erityisesti tammikuu oli yksi lämpimimmistä sadan vuoden aikana. Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 41 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Energiantuotanto Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 415,3 GWh. Sähkön vastapainetuotanto oli 384 GWh ja lauhdesähkön 31,3 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 875 GWh. Lämpö myytiin liikelaitokselle. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Kummallakin laitoksella oli yksi laiteviasta johtuva käyttökeskeytys. Haapaniemi 1 -voimalaitosyksikön korvausinvestointiprojekti eteni suunnitellulla tavalla. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyi heinäkuussa. Kuopion Energia Oy:n hallitus päätti tulevan laitoksen teknisestä konseptista ja sijoituspaikasta kesällä. Uusi laitos rakennetaan nykyiselle voimalaitostontille Haapaniemelle. Tarjoukset uuden yksikön päälaitteista saatiin joulun alla ja tarjousvertailut valmistuvat maaliskuussa Uuden laitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Itä-Suomen ympäristölupavirastolle elokuussa. Ympäristöasiat Kuopion Energia Oy sai vuonna 2007 ympäristöluvan Haapaniemen voimalaitokselle ja yhtiön hoidossa olevalle Kumpusaaren kallioöljyvarastolle. Laitokselle määrättiin ns. LCP-asetuksen mukaiset päästörajat hiukkasille, rikkidioksidille ja typen oksideille. Lisäksi laitos velvoitettiin vuoden 2008 aikana tekemään kertaluonteisia selvityksiä mm. savukaasujen raskasmetallipitoisuuksista ja vesistöön johdettavien jäähdytysja pesuvesien koostumuksesta. Polttoaineita voimalaitoksella käytettiin terajoulea. Laitoksen rikkidioksidipäästö oli t, typen oksidien 835 t, hiukkasten 69 t ja hiilidioksidin t. Tuhkaa kertyi yhteensä t ja se toimitettiin maantäyttöön. Marraskuussa 2007 oli häiriö Haapaniemi 1 -yksikön sähkösuodattimessa, mikä aiheutti noin 3 tonnia normaalia suuremman pölypäästön. Pölypäästön kasvamista ei kuitenkaan havaittu kaupungin ilmanlaadun mittauksissa, joihin laitos myös osallistuu. Pölypäästö tapahtui ennen ympäristöluvan saamista. Mikäli lupa olisi ollut voimassa, olisi pölypäästö ylittänyt luparajan.

11 (*) Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 34. Toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Sähkökauppaan liittyy markkinahintariski. Sähkökauppaliiketoiminnan riskienhallinta keskittyy Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotannon hinnanvarmistukseen ja hinnan osalta kiinnittämättömän ostosähkön mahdollisimman oikea-aikaiseen hintasuojaukseen. Voimalaitostoiminnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät laitoksen mahdollisiin konerikkoihin, tulipaloihin, ympäristövahinkoihin sekä käyttökeskeytysten aiheuttamiin tuotannon menetyksiin. Kaikkia edellä mainittuja hallitaan riskianalyysein ja niistä johdettavin kehittämistoimenpitein. Lisäksi voimalaitos on vakuutettu edellä mainittujen riskien varalta. Voimalaitoksen korvausinvestointiprojektin suurimmat riskit ovat riskianalyysin mukaan päälaitetoimitusten tai rakennustöiden viivästymisen aiheuttamat tuotannon menetykset ja lisäkustannukset. Nykyisessä ylikuumentuneessa voimalaitoslaitteiden markkinatilanteessa myös kustannusarvion ylittymisen riski on ilmeinen. Edellä mainittuja pyritään hallitsemaan panostamalla päälaitteiden hankinnan suunnitteluun, hankintaneuvotteluihin sekä päälaitesopimuksiin ja toimitusvalvontaan. Suunnittelussa ja hankinnoissa on mukana kokenut voimalaitosalan konsultti. Taloudellinen asema ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (*) Ensimmäisen toimintavuoden talous kehittyi odotetusti, kun verrataan tulosta Icecapital Oy:n laskelmiin, joiden perusteella eriyttämispäätös tehtiin. Icecapital Oy:n laskelmissa ei huomioitu voimalaitosinvestointia, jonka rahoituksen turvaaminen on jatkossa ensi sijalla. liikevaihto, M 47,2 liikevoitto, M 2,6 liikevoitto, % 5,6 oman pääoman tuotto, % 0,4 sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 omavaraisuusaste 23,9 maksuvalmius, quick ratio 2,7 Muita tunnuslukuja henkilöstön määrä keskimäärin 133 palkkasumma, M 4,5 maksetut tulospalkkiot, koulutuspäivät 328 Tuotekehitystoiminnan menot olivat noin euroa. Menot on kirjattu kokonaisuudessaan vuosikuluiksi. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Sähkömarkkinalain mukaan sähkön verkkoliiketoiminta on eriytettävä toiminnallisesti muista sähköliiketoiminnoista kun verkkoasiakkaiden lukumäärä ylittää Kuopion Energia Oy:tä ja Kuopion Energia liikelaitosta koskee tällä hetkellä oikeudellisen eriyttämisen vaatimus. Toiminnallisen eriyttämisen jälkeen verkkoliiketoiminnalla ja muilla sähköliiketoiminnoilla ei saa olla yhteistä toimitusjohtajaa eikä samoja jäseniä hallinnossa. Toiminnallisen eriyttämisen rajan oletettiin tulevan vastaan noin viiden vuoden kuluessa, mutta Kuopion Energian asiakkaana oleva suuri vuokrataloyhtiö suunnittelee lopettavansa sähkön myynnin ja sähkön verkkopalvelun kiinteistökohtaisen yhteisostomenettelyn ja muuttavansa sen yleisesti käytössä olevaksi erillisostoksi. Muutos tuo Kuopion Energia liikelaitoksen sähkön verkkoliiketoiminnalle noin uutta asiakasta, mikä johtanee yli sähköverkkoasiakkaan määrään jo vuoden 2008 aikana. Toiminnallisen eriyttämisen rajan lähestyessä on syytä selvittää, onko nykyinen eriyttämismalli enää tarkoituksenmukainen. Arvio tulevasta kehityksestä Haapaniemi 1 -laitoksen korvausinvestoinnin lopullinen investointipäätös on tehtävä kevään aikana. Päälaitehankinnoista osa on sovittava toukokuussa ja loput syyskuussa. Investointikustannusarvio tarkentuu talven aikana päälaitetarjousvertailujen kautta. Kun tarkennettu kustannusarvio on käytettävissä, kilpailutetaan projektin rahoitus. Tämän hetkisten laskelmien mukaan korvausinvestointi aiheuttaa vuodelle , , ja miljoonan euron rahantarpeen, josta osa voidaan kattaa tulorahoituksella. Käytännössä se johtaa kaukolämmön hinnan korotukseen. Lainaa arvioidaan vuoden 2011 lopussa olevan noin 100 miljoonaa euroa. Uudet työehtosopimukset pyritään saamaan kokonaisuudessaan käyttöön toukokuun alkuun mennessä lukuun ottamatta toimihenkilösopimuksen palkkausjärjestelmää, joka on sovittu otettavaksi käyttöön syyskuun loppuun mennessä. Uusien sopimusten kustannusvaikutusta on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Työajan pitenemisestä on tulossa maksettavaksi rahakorvaus. Siirtymäsäännös mahdollistaa toimihenkilöiden pakollisten korotusten toteuttamisen asteittain alkaen niin, että on käytössä alentamattomat palkkataulukot. Kuopion Energia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vuonna 2007 Jukka Pulkkinen, apulaiskaupunginjohtaja (puheenjohtaja) Aarno Miettinen, yrittäjä Pirjo Lind, toiminnanjohtaja Veijo Martikainen, yrittäjä Jouko Nuutinen, toiminnanjohtaja Riitta Paajanen, erityisopettaja Elisa Jokelin, lääketieteen opiskelija Toimitusjohtajana toimi Esa Lindholm. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Hallitus esittää tilikauden tappion ,72 euroa siirtämistä taseen voitto-/tappiotilille.

12 12 13 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy

13 Hallinto Entinen Kuopion Energia jakaantui vuoden 2007 alussa kahteen osaan: osakeyhtiöön ja liikelaitokseen. Osakeyhtiö muodostuu energiantuotannosta, sähkön myynnistä ja hallinnosta, liikelaitos puolestaan sähköverkosta ja asennuksesta sekä kaukolämmöstä. Organisaation muutoksen yhteydessä Kuopion Energian omistuksessa olleet Snellmaninkadun toimitalo ja voimalaitosrakennukset siirtyivät osakeyhtiön hallintaan ja omistukseen. Vuosi 2007 oli hallinnon osalta uuden kahtia jaetun toimintamallin käyttöönottovuosi. Osayhtiön ja liikelaitoksen välillä solmitun palvelusopimuksen mukaisesti hallinto huolehtii osakeyhtiön asioiden ohella myös liikelaitoksen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta sekä kaikesta laskutuksesta. Yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja, mutta erilliset luottamuselimet: osakeyhtiötä johtaa kaupunginhallituksen nimittämä 6-jäseninen hallitus johtokunnan jatkaessa entisessä kokoonpanossa liikelaitoksen johdossa. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 12 ja johtokunnan kokouksia 11. Vuoden alku oli uudelle osakeyhtiölle haasteellinen maksuvalmiuden osalta, mutta taloudellinen tilanne vakiintui kevään kuluessa ja talous kehittyi kohtuullisesti. Liikevaihto oli 47,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,5 miljoonaa, mutta tulos jäi tappiolle euroa. Osakeyhtiön tuloksen ennakoitiinkin jäävät yhtiöittämisen vuoksi tappiolliseksi. Kaupunki sai osakeyhtiöltä tontinvuokria, katumaksua ja lainan korkoja 2,9 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen talous pysyi vakaana, liikevaihto oli 37,6 miljoonaa euroa, liikevoitto 6,7 miljoonaa ja tulos 7,1 miljoonaa euroa. Tuloutus kaupungille oli 6,2 miljoonaa ja ylijäämää kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöhallinto huolehti yhteensä 222 henkilön palkanmaksusta ja muista henkilöstöasioista. Osakeyhti ön palveluksessa oli 116 vakinaista ja 12 määräaikaista sekä liikelaitoksen 89 vakinaista ja 5 määräaikaista. Oppisopimuskoulutettavia on molemmis sa yksi. Esimieskoulutukseen panostettiin henkilöstöstrategian mukaisesti: Esimiehille järjestettiin viisipäiväinen esimieskoulutuspaketti yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuksen yhteydessä 44 esimiestä sai omaa henkilökohtaista kehittymistä varten 360-menetelmällä tehdyn palautteen, jonka perusteella laadittiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Uuden toimintamallin haasteita Laskutusjärjestelmän rakenne aiheutti jonkin verran ongelmia, koska sähkön siirrolla ja sähkön myynnillä on yhteinen tietokanta. Osakeyhtiö laskuttaa asiakkaalta sähkön myynnin ja siirron samalla laskulla. Siirron osuu den tilitys liikelaitokselle vaati yllät tävän suuria ponnisteluja. Osakeyhtiön henkilöstön osalta vanhat kunnalliset työehtosopimukset päättyivät syyskuun lopussa. Tilalle tulivat Energiateollisuuden työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset. Neuvottelut uusiin sopimuk siin siirtymisestä aloitettiin syksyn aikana ja työ jatkuu vuonna Liikelaitoksen henkilöstö kuuluu edelleen kunnallisten sopimusten piiriin. Henkilöstöhallinnolle tuo haastetta osakeyhtiön ja liikelaitoksen varsin erilaiset työehtosopimukset. Muun muassa työajoissa, lomissa, palkkarakenteissa ja matkustussäännöissä on suuria eroja. Hallinnon kannalta tämä kombinaatio, jossa saman katon alla toimii kaupungin liikelaitos ja osakeyhtiö, on heikentänyt tehokkuutta ja keinotekoisen eriyttämisrakenteen aiheuttamasta lisätyöstä johtuen henkilöstöä on jouduttu lisäämään. Hallinnon kustannukset ovat suurimmaksi osaksi henkilöstökustannuksia, joita eriyttämisen aiheuttama lisätyö ja -henkilöstön tarve pikemminkin pyrkii kasvattamaan. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella kaupungin liikelaitos työllistää huomattavasti enemmän hallintoa kuin osakeyhtiö. Osakeyhtiön ja liikelaitoksen välisistä palveluista on sovittu keskinäisellä palvelusopimuksella, jonka hinnoittelulla katetaan hallinnon kulut.

14 14 15 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Sähkökauppa Sähkön markkinahinnat laskivat alkuvuonna hyvän vesitilanteen ja päästöoikeuksien hintojen romahtamisen vuoksi. Pohjoismaiset vesivarastot olivat suurimmillaan energiaksi muutettuna jopa 15 terawattituntia ajankohdan keskiarvoa suuremmat. Vuoden 2007 päästöoikeuksien hinnat painuivat ylitarjonnan takia lähes nollaan. Sähkön spot-hinnat olivat alimmillaan toukokuussa noin 20 eurossa megawattitunnilta. Hintojen aleneminen pysähtyi kesäkuussa, jonka jälkeen hinnat alkoivat nousta Kioto-kauden alkua lähestyttäessä. Nousun taustalla on Euroopan Unionin päätös leikata päästöoikeuksien määrää vuosille Suomen osalta päästöoikeuksia vähennettiin runsaalla 17 prosentilla. Vuoden 2008 päästöoikeuksien hinnat kohosivat nopeasti yli 20 euroon hiilidioksiditonnilta, mikä aiheutti voimakkaan hintapaineen kyseisen vuoden sähkön hintaan. Maailmantalous oli vahvassa kasvussa aivan vuoden loppupuolelle saakka, mikä lisäsi energian kysyntää voimakkaasti. Kasvavan kysynnän vuoksi energiantuotannon polttoaineet kallistuivat. Öljyn, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat syksyn aikana ennätyskorkealle. Tämä siivitti myös sähkön hinnan nousuun lähes 50 euroon megawattitunnilta. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio Pohjois-Euroopan markkinoihin eteni vuoden 2007 aikana. Lähivuosina uusien siirtoyhteyksien valmistuminen ja yhteisen markkinapaikan perustaminen yhtenäistävät näiden alueiden markkinahintoja. Saksassa hinnat ovat olleet NordPoolin tasoa korkeammat, mikä luo painetta markkinahintojen nousulle tulevaisuudessa. Nordpoolin fyysisen sähkön spot-hinta oli vuonna 2007 Suomen hinta-alueella keskimäärin 30,01 euroa megawattitunnilta (48,57 euroa vuonna 2006), jossa laskua edellisvuoteen on peräti 62 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto kasvoi 22 % Kuopion Energia Oy:n sähkön myynnin liikevaihto oli 31,5 M (25,8 M vuonna 2006). Liikevaihdon kasvu johtui sähkön myynnin keskihinnan noususta. Kuopion Energia Oy myi sähköä vuonna 2007 yhteensä 700,7 gigawattituntia (GWh), mikä oli 0,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan vuosi 2007 oli Kuopion seudulla 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Erityisesti tammikuu oli yksi lämpimimmistä sadan vuoden aikana. Haapaniemen voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 415,3 GWh, mikä on seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkön vastapainetuotanto oli 384 GWh. Lauhdesähkön tuotanto pieneni 31,3 GWh:iin, missä on vähennystä

15 Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. 58 prosenttia vuoteen Kuopion Energia Oy:n sähkön osto nousi 285,4 GWh:iin, missä on lisäystä 11 prosenttia vuodesta Sähkön myynnin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,9 M vuonna 2006). Pääsyynä liikevoiton pienenemiseen oli Kuopion Energia Oy:n koko sähkösalkun hallinnasta saatujen voittojen pieneneminen edellisvuoden huippuarvoista. Loppukesällä Suomen aluehintojen nousu pienensi myös osaltaan tulosta. Tulosta heikensi myös sähkön sisäisen ostohinnan merkittävä nousu. Päästöoikeuksien myynnissä onnistuttiin erinomaisesti, sillä kaikki vuoden 2007 päästöoikeuksien laskennalliset ylijäämät myytiin ennen hintaromahdusta Tästä päästöoikeuksien myynnistä saatiin tuottoja 1,1 miljoonaa euroa vuonna Vähittäismyyntihinnat vakaat Kuopion Energia Oy:n julkisissa vähittäismyyntihinnoissa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Sähkön markkinahintojen nousun vuoksi näiden tuotteiden hintoja päätettiin korottaa vuoden 2008 alussa. Kotitalouksien ja yritysasiakkaiden määräaikaiset sopimukset hinnoiteltiin markkinaehtoisesti. Kuopion Energia Oy:n vähittäismyyntihinnat olivat vuoden lopussa valtakunnan edullisimpien joukossa. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa asiakasta, missä on kasvua vuoden aikana runsaat 500 asiakasta. Asiakkaiden vaihtuvuus oli toimintavuonna pientä. Markkinaosuus omalla jakeluverkkoalueella oli 68 %. Oman verkkoalueen ulkopuolelle suuntautuva myynti pysyi jotakuinkin ennallaan. Kokonaismyynnistä 41 % kohdistui oman alueen ulkopuolelle. Datasähkön asiakasmäärä kasvoi Kuopion Energia Oy:n laajakaistatuotteen, Datasähkön, asiakasmäärän kasvu jatkui. Kuopion Energia Oy:llä oli vuoden lopussa noin datasähköasiakasta. Datasähkön liikevaihto oli euroa ( euroa vuonna 2006). Asiakasmäärän vähäisyyden vuoksi toiminta oli edelleen tappiollista.

16 16 17 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Energiantuotanto Energiantuotanto toimi ensimmäisen vuotensa oikeassa liiketoimintaympäristössä ja möi kaukolämpöä liikelaitokselle 15,3 miljoonalla eurolla. Sähköenergia myytiin sähkökauppaliiketoiminnalle. Haapaniemen voimalaitosten käytettävyys oli normaalilla tasolla. Kummallakin laitoksella oli yksi laiteviasta johtuva käyttökeskeytys. Sähköä tuotettiin yhteensä 415 GWh ja kaukolämpöä 875 GWh. Määrät olivat lähes samat kuin vuonna Normaalit vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaan. Suurimpia töitä olivat kaukolämmönsiirtimen putkien uusiminen ja lämmönsiirtopinta-alan laajentaminen sekä Haapaniemi 2 -laitoksella tehty turbiinihuolto, jonka yhteydessä turbiinin säätöjärjestelmä uudistettiin. Polttoaineita käytettiin yhteensä 1602 gigawattituntia. Turvetta siitä oli 1 430, sahanpurua 40, öljyä 132 ja ruokohelpiä 0,4 gigawattituntia. Öljyn osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta oli 8,2 %, mikä on noin kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sahanpurun käyttö väheni edelliseen vuoteen nähden 20 %. Loppuvuodesta purua ei ollut saatavissa sahateollisuuden tuotantoseisokkien takia. Oman turvetuotannon osuus kiinteän polttoaineen kokonaismäärästä oli 18,9 %. Lauhdetuotanto jäi vähäiseksi ja sen takia polttoaineita käytettiin noin kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusi ympäristölupa Haapaniemen voimalaitos sai marraskuussa uuden ympäristöluvan, jonka määräykset astuivat voimaan joulukuussa. Ympäristöluvassa määrättiin laitoksen rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspäästölle aiempaa tiukemmat raja-arvot. Lisäksi laitos velvoitettiin tekemään useita kertaluonteisia selvityksiä toiminnan vaikutuksesta ympäristöön. Vuonna 2007 laitoksen typpidioksidipäästöt olivat 835, rikkidioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt 69 tonnia. Laitokselle jouduttiin hakemaan uusi päästölupa. Kasvihuonekaasupäästöjen määrittäminen ja raportointi tehtiin asetuksessa määrätyllä tavalla. Päästöjen todentajana toimi Åf-Enprima Oy. Uuden voimalaitoksen suunnittelu etenee Haapaniemen 1 -yksikköä korvaavan voimalaitoksen suunnittelu jatkui solmimalla suunnittelusopimukset ÅF- Enprima Oy:n ja SwecoPIC Oy:n kanssa sekä aloittamalla laitoksen esisuunnittelu. Kesäkuussa päätettiin korvaavan laitoksen lopullisesta kokoluokasta, käytettävästä tekniikasta ja polttoaineista. Uuden laitoksen ympäristö vaikutusten arviointi päättyi elokuussa Haapaniemen voimalaitos alueelle sijoitettavan uuden laitoksen ympäristölupahakemus jätettiin elokuussa Viranomaisneuvottelujen perusteella lupapäätöstä odotetaan viimeistään huhtikuussa Päälaitetarjoukset saatiin joulukuussa. Niiden vertailu lopullisen investointikustannuksen määrittämiseksi tehdään alkuvuodesta Investointipäätös tehdään esisuunnittelun päättymisen jälkeen vuoden 2008 alkupuolella.

17

18 18 19 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Tuloslaskelma (1000 ) 2007 Myyntituotot Sähkön myynti Lämmön myynti Datasähkön myynti 210 Muut myyntitulot 248 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineostot tilikauden aikana Varaston lisäys (-)/vähennys (+) -114 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 978 Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 327 Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 62 Satunnaiset tuotot 5 Satunnaiset kulut 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 66 Poistoeron muutos -367 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -301

19 Tase (1000 ) 2007 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalustot 933 Muut aineelliset hyödykkeet 750 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 125 Muut saamiset/liittymismaksut 53 Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Öljyvarasto Turvevarasto Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yhtiöiltä Muut saamiset 160 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassavarat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 Tilikauden voitto (tappio) -301 OMA PÄÄOMA yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 367 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Saadut ennakkomaksut 213 Ostovelat Lyhytaikainen velka kaupungille Velat saman konsernin yritykselle 186 Muut lyhytaikaiset velat 954 Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 20 21 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia Oy Rahoituslaskelma (1000 ) 2007 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 61 Suunnitelman muk.poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos -114 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 293 Maksetut välittömät verot -110 Satunnaiset erät 4 Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd Investoinnit muihin sijoituksiin -145 Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta (C) 0 Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys (+)/vähennys (-) Kassavarat Kassavarat

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot