Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

3 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut Metropolian toiminta Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 10 5 Tilinpäätös Opiskelijatoiminta 13 7 Koulutus Tekniikka ja liikenne: Rakennus- ja kiinteistöala 15 Teollinen tuotanto 16 Tieto- ja viestintäteknologia Sosiaali- ja terveysala: Hyvinvointi ja toimintakyky 18 Terveys- ja hoitoala Kulttuuri: Kulttuuri ja luova ala Liiketalous: Liiketoimintaosaaminen 21 8 Tutkimus- ja kehitystyö 22 9 Kansainvälinen toiminta Organisaatio 24 Osakeyhtiön hallitus 25 Ammattikorkeakoulun hallitus 25 Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 25 Yhteystiedot 3

4 4

5 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät Toiminta-ajatus Oppimisyhteisönä Metropolia edistää jäsentensä osaamista, luovuutta ja hyvinvointia. Ammattikorkeakouluna se vahvistaa erityisesti pääkaupunkiseudun työelämää, kulttuuria ja yhteiskunnan positiivista kehitystä tarjoamalla kansainvälisesti arvostettua koulutusta ja tuottamalla käytäntöläheisiä innovaatioita. Visio 2012 Metropolia on arvioidun laadun perusteella Suomen tuloksellisin ja kilpailukykyisin ammattikorkeakoulu. Työelämäosaamista ja korkeakoulutusta yhdistävänä oppimisyhteisönä Metropolia kouluttaa yhteiskunnan arvostamia asiantuntijoita ja vastaa pääkaupunkiseudun haasteisiin tutkivalla ja tekevällä otteella - rohkeasti ja luotettavasti. Strategiset päämäärät 1. Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystyö ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, ja ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. 2. Yhteisen oppimisen ja tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyy pääkaupunkiseutua, työelämää ja korkeakoulutusta palvelevia innovaatioita, osaamista sekä toiminnallisia ratkaisuja. 3. Metropolialla on näkyvä ja vaikuttava rooli yhteiskunnan, talouden ja kulttuurielämän kehityksessä. 4. Metropolia on kehittyvä opiskelupaikka, haluttu yhteistyökumppani ja luotettava työnantaja. 5. Metropolia on asiakaslähtöinen sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas. 5

6 Henkilöstö Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 Henkilöstömäärät 1066 Tekniikka ja liikenne 338 Sosiaali- ja terveysala 251 Hallinto ja sisäiset palvelut 246 Kulttuuri 180 Liiketalous 51 Ikärakenne vuotiaita 16 % % % % Koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkeakoulutai ylempi amk-tutkinto Alempi korkeakoulutai amk-tutkinto Muu tutkinto Opettajat % Muu henkilöstö % Sukupuolijakauma Miehiä 41 % Naisia 59 % Opiskelijat Metropolia yhteensä Opiskelijamäärä Sisältää sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat Tekniikka ja liikenne 6874 Sosiaali- ja terveysala 3803 Kulttuuri 2069 Liiketalous 1300 Suoritetut tutkinnot 2189 Tekniikka ja liikenne 846 Sosiaali- ja terveysala 767 Kulttuuri 373 Liiketalous 186 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 17 Tutkintoon johtava nuorten koulutus Opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne 5741 Sosiaali- ja terveysala 3034 Kulttuuri 1652 Liiketalous 832 Suoritetut amk-tutkinnot yht Tekniikka ja liikenne 702 Sosiaali- ja terveysala 564 Kulttuuri 253 Liiketalous 107 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 12 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat *) Ensisijaishakijat *) Vetovoima **) ,2 Tekniikka ja liikenne ,8 Sosiaali- ja terveysala ,9 Kulttuuri ,2 Liiketalous ,5 *) Vuonna 2008 alkaneen koulutuksen aloituspaikat ja ensisijaishakijat, mukana vieraskielinen nuorten koulutus **) Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka 1) EVTEKin ja Stadian yhdistyessä Laureaan siirtyivät kauneudenhoitoalan ja palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmat. 6

7 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 Opiskelijat Aikuiskoulutus 2008 Opiskelijamäärä yhteensä 1935 Tekniikka ja liikenne 821 Sosiaali- ja terveysala 464 Kulttuuri 332 Liiketalous 318 Ammattikorkeakoulututkinnot Suoritetut amk-tutkinnot koulutusohjelmittain 449 Tekniikka ja liikenne 126 Sosiaali- ja terveysala 157 Kulttuuri 93 Liiketalous 68 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 5 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima* ,6 Tekniikka ja liikenne ,3 Sosiaali- ja terveysala ,7 Kulttuuri ,5 Liiketalous ,8 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat ,0 *) ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opiskelijamäärä yhteensä 404 Tekniikka ja liikenne 130 Sosiaali- ja terveysala 136 Kulttuuri 54 Liiketalous 84 Suoritetut tutkinnot 102 Tekniikka ja liikenne 18 Sosiaali- ja terveysala 46 Kulttuuri 27 Liiketalous 11 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima* ,9 Tekniikka ja liikenne ,6 Sosiaali- ja terveysala ,0 Kulttuuri ,1 Liiketalous ,4 *) ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka Englanninkieliset ylemmät korkeakoulututkinnot Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Kaikki hakijat Hakijat/ aloituspaikka Tekniikka ja liikenne ,0 Erikoistumisopinnot Opiskelijamäärä yhteensä 448 Tekniikka ja liikenne 182 Sosiaali- ja terveysala 169 Kulttuuri 31 Liiketalous 66 Suoritetut erikoistumisopinnot yht. 297 Tekniikka ja liikenne 37 Sosiaali- ja terveysala 166 Kulttuuri 73 Liiketalous 21 Avoin ammattikorkeakoulu Koulutukseen osallistuneet yht. 570 Tekniikka ja liikenne 277 Sosiaali- ja terveysala 149 Kulttuuri 75 Liiketalous 69 Suoritetut opintopisteet yht Tekniikka ja liikenne 789 Sosiaali- ja terveysala 194 Kulttuuri 281 Liiketalous 228 7

8 Ratkaisulla, jossa yhdistettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnot, on haluttu rakentaa kilpailukykyinen, kansainväliset mitat täyttävä, monialainen innovaatioammattikorkeakoulu vahvistamaan pääkaupunkiseudun kehittymistä. Rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus 2008 Metropolian toiminta 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistäminen oli merkittävä vaihe Suomen korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä. Ratkaisulla, jossa yhdistettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnot, on haluttu rakentaa kilpailukykyinen, kansainväliset mitat täyttävä, monialainen innovaatioammattikorkeakoulu vahvistamaan pääkaupunkiseudun kehittymistä. Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Tekniikan alan koulutuksen aloituspaikoista lähes 20 prosenttia on Metropoliassa, sosiaali- ja terveysalalla on kahta koulutusohjelmaa lukuun ottamatta kaikki ammattikorkeakoulututkintoon johtavat alan koulutusohjelmat ja kulttuurialan koulutus on maan laajin. Liiketalousalan koulutuksen mahdollisuuksia tarjota ja kehittää monialalaista liiketoimintaosaamista vahvistettiin lisäämällä alan aloituspaikkoja. Kehittyvä työelämä tarvitsee osaajia, jotka hallitsevat oman alansa vahvan perusosaamisen sekä käytäntöläheisen ja tietoon perustuvan kehittämisotteen. Metropoliassa vastaamme tähän tavoitteeseen ajanmukaisilla opetussuunnitelmilla ja oppimisympäristöillä; henkilöstömme on osaavaa ja meillä on laajat yritys- ja elinkeinoelämän verkostot. Kytkemme opetusta hankkeisiin ja projekteihin, jolloin opiskelijat oppivat työelämän arvostamia yhteistyö- ja kehittämistaitoja. Kuluneena vuonna Metropoliassa käynnistyi kymmenen uutta laaja- tai monialaista tutkimus- ja kehitystyön hanketta. Vuonna 2008 valmisteltuihin tutkimus- ja kehitystyön hankkeisiin myönnettiin ulkopuolista rahoitusta 5 miljoonaa euroa. Tämä on hyvä tulos uudelle korkeakoululle. Metropolia vahvisti tutkimus- ja kehitystyötään osallistumalla osakkaana kahteen strategisen huippuosaamisen keskittymään, tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimukseen erikoistuneeseen TIVIT Oy:hyn ja metallituotteisiin ja koneenrakennukseen erikoistuneeseen FIMECC Oy:hyn. 8

9 Metropolian toiminta 2008 Metropolian toiminnassa korostuu kansainvälisyys. Metropolialla on laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki maanosat. Opiskelijat ottivat uuden, entistä laajemman partnerikorkeakouluverkoston innostuneesti vastaan, ja kiinnostus opiskelijavaihtoa kohtaan kasvoi. Metropolian kansainvälisen toiminnan merkittävyyttä osoittavat osallistumiset lukuisiin intensiiviohjelmiin ja yhteistyöhankkeisiin, joiden puitteissa järjestetään lyhytkestoinen liikkuvuus- tai kotikansainvälisyysjakso. Tällaisia intensiivikursseja oli 22. Korkeakoulujärjestelmää koskeva kehitystyö jatkuu edelleen. Metropolia solmi vuonna 2008 kumppanuussopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistelussa ovat uusi yliopistolaki ja ammattikorkeakoululain tarkistus. Näitä tulisi tarkastella kokonaisuutena, kuitenkin kummankin korkeakoulusektorin erityisyyden säilyttäen. Tämä palvelisi Suomen menestymistä. Metropolia Ammattikorkeakoulun valmistelutyö ja toiminnan käynnistäminen on ollut haastavaa koko korkeakouluyhteisölle. Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko henkilöstölle ja opiskelijoillemme muutoksen läpiviemisestä sekä aktiivisesta otteesta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Esitän kiitokseni myös Metropolian omistajille, joiden vahva tahtotila ja valmius tehdä nopeastikin tarvittavia päätöksiä on mahdollistanut sen, että Metropolia aloitti toimintansa suunnitelmien mukaisesti. Riitta Konkola rehtori ja toimitusjohtaja 9

10 Erityisesti tavoitteena oli pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ja innovaatioosaamisen vahvistaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämän tukeminen ja monipuolisten opiskelumahdollisuuksien takaaminen opiskelijoille. Oy-hallituksen toimintakertomus 2008 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus Metropolia Ammattikorkeakoulua ylläpitää osakeyhtiö, jonka osakkaat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n perustajat asettivat tavoitteeksi rakentaa EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdistämisellä uusi Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka on vahva, korkealaatuinen ja kansainväliset mittapuut täyttävä. Erityisesti tavoitteena oli pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ja innovaatio-osaamisen vahvistaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämän tukeminen ja monipuolisten opiskelumahdollisuuksien takaaminen opiskelijoille. Hallitus on pitänyt näitä omistajien keskeisiä linjauksia ohjenuoranaan, kun se omalta osaltaan on luonut perustaa uuden Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnalle. Hallituksen työ keskittyi vuonna 2008 niihin toimiin, joilla varmistettiin toiminnan aloittaminen ja luotiin edellytykset toiminnan vakiinnuttamiselle. Ammattikorkeakoulun tulevaa organisaatiota valmisteltaessa hallitus esitti omana kantanaan, että organisaation tulisi olla matala ja kevyt asiantuntijaorganisaatio. Ammattikorkeakoulu päätyi tämän mukaiseen moderniin organisaatioon, joka mahdollistaa selkeän johtamisen ja jossa hierarkioita on vähän. Koulutusohjelmat on organisoitu seitsemäksi klusteriksi, joilla on keskeinen asema korkeakoulun toiminnassa ja hallinnossa. Hyväksytyn organisaation pohjalta hallitus nimitti korkeakoulun ylimmän johdon ja rehtori klustereiden johdon, toteuttamaan organisaatiota käytännössä. Nimitykset ovat osoittautuneet onnistuneiksi. EVTEKin ja Stadian henkilöstö, yhteensä yli 1000 henkilöä, siirtyi lukien Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelukseen sovitun mukaisesti liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Henkilöstön kanssa sovittiin siirtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä. Omistajien edellyttämä metropolialueen työ- ja elinkeinoelämää palveleva toiminta edellyttää toimivia ja aktiivisia yhteyksiä alueen yhteistyökumppaneihin. Tämän varmistamiseksi korkeakoulun sisäisessä hallituksessa on vahva ulkopuolinen asiantuntemus ja kullakin neljällä koulutusalalla omat sidosryhmäasiantuntijoiden muodostamat neuvottelukuntansa. Metropolian työelämäläheisen toiminnan ydin kuitenkin on, että yhteistyö on integroitu kiinteäksi osaksi opetusta sekä tutkimus- ja kehittämistyötä. Hallitus on tukenut tätä linjausta ja antaa korkeakoulun johdolle ja asiantuntijoille tunnustusta tämän mallin kehittämisestä ja käyttöön otosta. Uuden korkeakoulun rakentaminen on vaatinut johdolta ja henkilöstöltä sitoutumista, valtavasti työtä ja korkeakoululta merkittävää rahoitusta. Aloittavalle korkeakoululle on rakennettu toiminnan infrastruktuuriperusta lähes kokonaan. Tämä on merkinnyt kymmeniä uusia hallinnollisia järjestelyjä, sopimuksia, hankintoja ja tietojärjestelmiä. Omistajat antoivat tukensa tehdylle työlle osoittamalla avustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuneiden kertaluonteisten menojen kattamiseen ja korottivat yhtiön osakepääomaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää parhaat kiitoksensa korkeakoulun johdolle, henkilöstölle ja opiskelijoille uraauurtavasta työstä. Henkilöstö on asiantuntevalla panoksellaan, joistakin vaikeuksistakin huolimatta, tehnyt mahdolliseksi Metropolia Ammattikorkeakoulun liikkeelle lähdön ja tulevaisuuden. Myös Metropolia-brändin luomisessa on onnistuttu mainiosti. Hallitus kiittää myös opetusministeriötä ja sidosryhmiä, jotka ovat tukeneet korkeakoulun rakentamista. Ja mikä tärkeintä, opiskelijat ovat palkinneet tämän työn hakeutumalla innokkaasti Metropolian opiskelijoiksi. Arvo Jäppinen Hallituksen puheenjohtaja 10

11 Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Toimintakertomus tilikaudelta Taloudellinen tulos Metropolia Ammattikorkeakoulun taloudellinen tulos oli hyvä. Liikevaihtoon kirjattu kertaluontoinen arvonlisäveron palautus 3,1 miljoonaa euroa kasvatti tilikauden voiton 6,2 miljoonaan euroon. Hyvä tulos varmistaa Metropolian kehittämisen ja taloudellisen liikkumavaran. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 47,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyvät yksikköhintarahoitustuotot olivat 36,8 miljoonaa euroa (77 prosenttia kokonaistuotoista) ja ylläpitäjien rahoitusosuus 4,5 miljoonaa euroa (9 prosenttia kokonaistuotoista). Kokonaiskulut olivat yhteensä 41,8 miljoonaa euroa, joista henkilöstökulujen osuus oli 26,2 miljoonaa euroa (63 prosenttia kokonaiskuluista). Toimitilat Metropolia toimii vuokratiloissa 21 toimipisteessä. Toimitila- ja kiinteistökulut olivat 6,3 miljoonaa euroa (15 prosenttia kokonaiskuluista). Tilastrategian valmistelu jatkui koko toimintavuoden. Tavoitteena on kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja toimipisteverkoston karsiminen 3-5 kampusalueeseen. Tällä saavutetaan synergiaetuja ja parannetaan kiinteistöjen tehokkuutta ja taloudellisuutta suunnitellun mukaisesti. Henkilöstö Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa yhteensä henkilöä, joista opetushenkilöstöä 713 henkilöa ja opetusta tukevaa henkilöstöä 353 henkilöä. Metropolian tulevana haasteena on vuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen väheneminen vuodesta 2011 alkaen. Varovainen aloitus ja positiiviset tilinpäätökset varmistavat taloudellista liikkumavaraa tulevina vuosina. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,77 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot ,20 Materiaalit ja palvelut , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilöstösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,40 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 TILIKAUDEN LIIKEVOITTO / TAPPIO , ,75 Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,33 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,97 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,78 11

12 Tilinpäätös 2008 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,75 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,84 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet ,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,80 Sijoitukset Osakkeet ,58 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,07 0,00 Siirtosaamiset ,70 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,77 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,52 0,00 Muut saamiset 5 709, ,40 Siirtosaamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,40 Rahat- ja pankkisaamiset , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,78 0,00 Tilikauden voitto / tappio , ,78 Oma pääoma yhteensä , ,22 Pitkäaikainen vieras pääoma ,31 0,00 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat , ,30 Muut velat , ,59 Siirtovelat , ,11 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 Rahoituslähteet 2008 Kulut 2008 Valtion harkinnanvarainen rahoitus 1 % Muu rahoitus 4 % Valtion yksikköhintarahoitus ~78 % Ylläpitäjärahoitus 9 % Valtion hankerahoitus 1 % Valtion alvpalautus 6 % EU-, ESR-, Tekesja TE-keskusrahoitus 1 % Kiinteistökulut 15 % Poistot 5 % Muut kulut 13 % Materiaalit 2 % Palvelut 2 % Henkilöstökulut 63 % 12

13 Opiskelijat / Opiskelijakunta Metka METKA valvoo opiskelijoiden etuja, tuottaa palveluja ja jakaa tietoja opiskelijoille. Opiskelijakunta tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja järjestelmien kehittämisessä sekä opintojenohjauksessa. METKA valvoo opiskelijoiden etuja EVTEK-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kolmirauta ja Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMOK perustivat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn ajamaan opiskelijoiden etuja uudessa ammattikorkeakoulussa. METKA valvoo opiskelijoiden etuja, tuottaa palveluja ja jakaa tietoja opiskelijoille. Opiskelijakunta tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja järjestelmien kehittämisessä sekä opintojenohjauksessa. Keväällä 2008 opiskelijakunta METKA valmisteli syksyn aloitusta. Yhdessä yhtenäistettiin toimintoja, nimen ja logon valintaa, muotoiltiin sääntöjä ja valmisteltiin henkilöstöratkaisuja ja toimintojen siirtoa uuteen toimintaympäristöön Metropoliaan. Kevään aikana Kolmirauta ja HAMOK olivat vielä varsinaisia toimijoita, ja uusi opiskelijakunta teki ratkaisuja tulevaa syksyä varten. Syksyllä varsinaisen toiminnan käynnistyttyä opiskelijakunta METKA huolehti ensimmäiseksi uusille Metropoliassa aloittaville ja vanhoille Stadian ja EVTEKin opiskelijoille Vanhan ja uuden opiskelijan Metropolia-oppaan, tietopaketin Metropoliasta. Lukuvuoden alussa, kun uusi opiskeluympäristö oli vielä muutoksen keskellä ja toiminnot hakivat muotoaan, opiskelijakunnalla oli merkittävä rooli uusien ja vanhojen opiskelijoiden näkökulmien esilletuomisessa Metropolian hallintoon päin. Opiskelijakunta järjesti opiskelijoille ja henkilökunnalle ammattikorkeakoulun turvallisuusja hyvinvointiviikon päätteeksi MetroSport-liikuntatapahtuman, jota suosi aurinkoinen sää ja jonka kruunasivat iloiset osanottajat. Matti Saloranta puheenjohtaja 13

14 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja kiinteistöala Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Rakennusalan työnjohto - Maanmittaustekniikka - Rakennustekniikka - Talotekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Rakentaminen - Korjausrakentaminen - Talotekniikka Henkilöstöä: 44 Opiskelijoita:

15 Rakennusja kiinteistöala Suomen ensimmäinen rakennus- ja kiinteistöalan korkeakouluyksikkö Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämisen myötä muodostettu Suomen ensimmäinen koko rakennus- ja kiinteistöalan kattava korkeakouluyksikkö luo erinomaiset edellytykset alaa palvelevan ammattikorkeakoulutuksen ja sitä tukevan laajan työelämälähtöisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rakennus- ja kiinteistöalan tehtävänä on kouluttaa osaajia koko rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan yhdessä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa vaikutusalueellaan, tarjoamalla korkeatasoista alan koulutusta ja osallistumalla aktiivisesti alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa on jo lähes 15 vuoden ajan hyvällä menestyksellä toteutettu jokaisen opiskelijan tutkintoon kuuluvia yrityslähtöisiä projektitöitä, joita kehitetään ja toteutetaan jatkossa kaikissa koulutusohjelmissa innovaatiohankkeina. Tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää Metropolian monialaisuutta ja laajentaa projekteja koulutusalojen rajoja ylittäviksi, sidosryhmien tarpeista lähteviksi yhteisiksi hankkeiksi. Innovaatioprojektien myötä opiskelu siirtyy näiltä osin aitoon työelämäympäristöön, jossa opiskelijoiden verkottuminen alalle käynnistyy jo opiskelun aikana. Korjausrakentamisessa rakennus- ja kiinteistöalan klusteri on mukana Teknillisen korkeakoulun Talotekniikan instituutin koordinoimassa hankevalmistelussa, jonka tavoitteena on korjausrakentamiseen suuntautuvan valtakunnallisen osaamis- ja koulutusverkon rakentaminen, täydennyskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen. Klusteri aikoo osallistua vahvasti tähän projektiin. Tämän lisäksi valmistellaan rakennetun ympäristön suomalaisen huippuosaamiskeskittymään (RYM- SHOK) osallistumista sen mahdollisesti käynnistyessä vuonna Klusterissa on rakennettu edellytyksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan aktivoimiseen myös rakennusalalla. Koulutusohjelmissa on organisoitu ja vahvistettu tutkijakoulutuksen saaneilla vastuuhenkilöillä T&K-resursseja rakennustekniikan, talotekniikan, rakentamistalouden, rakennusalan tieto- ja informaatiotekniikan sekä pedagogisen kehittämisen alueilla. Rakennus- ja kiinteistöalaa koskettava taantuma tuo suuria haasteita ja mahdollisesti myös uusia mahdollisuuksia T&Ktoiminnan kasvattamiseen lähivuosina. Syksyllä 2008 käynnistyi kolmas yhdessä FHTW-Berlinin kanssa toteutettava englanninkielinen Masters-ohjelma Construction and Real Estate Management, johon osallistuu opiskelijoita kuudesta eri maasta. Tämän lisäksi on aloitettu valmistelut englanninkielisen rakennusalan perustutkinnon käynnistämiseksi syksyllä Rakennus- ja kiinteistöalan klusterissa valmistellaan osallistumista Pietarin alueelle kehitteillä olevaan rakennusalan koulutusyhteistyöhön, jolla pyritään edistämään rakennusalan vientiä lähialueille. Jukka Nivala johtaja 15

16 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Teollinen tuotanto Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Auto- ja kuljetustekniikka - Automaatiotekniikka - Bio- ja elintarviketekniikka - Elektroniikka - Kemiantekniikka - Kone- ja tuotantotekniikka - Laboratorioala - Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka - Sähkötekniikka - Environmental Engineering Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Automaatioteknologia Henkilöstöä: 158 Opiskelijoita: 2573 Teollinen tuotanto Muutos tuotti tuloksellisia synergiaetuja Teollisen tuotannon ensimmäisen vuoden tavoitteina oli perustoiminnan käynnistäminen, nopeiden synergiaetujen hyödyntäminen sekä taustayhteisöjen T&K-työn jatkaminen ja kehittäminen. Opetuksen perustehtävästä suoriuduttiin osaavan ja vastuullisen henkilöstön avulla raskaassa muutostilanteessa hyvin. Uusi englanninkielinen ympäristötekniikan koulutusohjelma aloitti ilman suurempia ongelmia. Muidenkin aloittaneiden opiskelijoiden mukaanlähtö Metropolia-kulttuuriin on ollut hyvä. Osa koulutusohjelmista toteutti menestyksellä jo syksyllä aloittavien opiskelijoiden CDIO-mallin (Conceive Design Implement Operate) orientoivat, käytännönläheiset projektit. Nopeasti hyödynnettävinä synergiaetuina otettiin käyttöön sähkötekniikan ja elektroniikan sekä osittain automaatiotekniikan opetuksen päällekäisyyksien purkaminen. Samoin Myyrmäen kampuksen laboratorioiden käytöstä löytyi nopeasti monia koulutusohjelmia hyödyntäviä mahdollisuuksia. Teollisen tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista. Elektroniikan koulutus- ja koetehdas Electriassa toimivan RFID Labin (Radio Frequency Identification) toiminta vakinaistui, kun vuoden lopulla saatiin käytännössä sovittua sen jatkosta perustettavan yhdistyksen nimissä. Samoin Teknologiateollisuus 100 vuotta -säätiön tukema Langaton tiedonsiirto ja anturikeskus -hanke eteni, ja sitä tukemaan perustettiin joulukuussa Anturikeskus Oy Sensor Center Ltd. Suunnitellut uudet T&K-hankkeet ovat pääsääntöisesti monialaisia, useita koulutusohjelmia koskevia, ja niissä on otettu huomioon vahva sitoutuneisuus opetukseen. Teollisen tuotannon henkilöstön aktiivisella osallistumisella saatiin kehitettyä sisäistä organisoitumista ja kiteytettyä muutoksen ongelmakohtia sekä löydettyä uusia toimintatapoja. Henkilöstö näkee aidon monialaisuuden sekä kansainvälisyyden lisäämisen Metropolian tuomana positiivisena haasteena. Risto Salminen johtaja 16

17 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Tieto- ja viestintäteknologia Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Hyvinvointiteknologia - Media Engineering - Mediatekniikka - Tietotekniikka - Tuotantotalous - Information Technology Ylempään amk-tutkintoon (Master of Engineering) johtava koulutus: - Industrial Management - Information Technology Henkilöstöä: 136 Opiskelijoita: 2811 Tietoja viestintäteknologia Yritysten uudistuminen työelämälähtöisen yhteistyön tavoitteena Tieto- ja viestintäteknologian klusterin tehtävänä on antaa työelämää hyödyntävää tutkinto- ja täydennyskoulutusta tieto- ja viestintäteknologian alalta sekä harjoittaa elinkeinoelämää hyödyntävää ja oppimista ja opetusta tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toiminta perustuu tietotekniikan, mediatekniikan ja tuotantotalouden osaamiseen. Toimintakauden tärkeimpänä tavoitteena on ollut uuden toimintaympäristön rakentaminen sekä EVTEKissä ja Stadiassa toimineiden koulutusohjelmien yhtenäistäminen. Opetusta annetaan kuudessa ammattikorkeakoulututkintoon ja kahdessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Uutena ohjelmana käynnistyi hyvinvointiteknologian koulutusohjelma. Sen tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, jotka osaavat soveltaa tietotekniikkaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön uudet CDIO-malliin (Conceive Design Implement Operate) perustuvat opetussuunnitelmat ja aloitettiin projektioppimiseen ja oppiaineiden integrointiin tähtäävä pedagoginen kehittämistyö. T&K-toiminnan sisällöllisiä painopisteitä ovat olleet oppimisteknologiat (Knowledge Practices Laboratory -projekti), mobiilisovellukset, digitaalisen median sovellukset, painojäljen laatu ja graafiset mittauspalvelut, graafisen alan ympäristökysymykset sekä yritysten uudistumisen ja innovaatiojohtamisen tutkimus. Rahoitusmuotoina on ollut julkinen rahoitus (EU, TEKES) sekä yritysrahoitus. Mediatekniikassa perustettiin Rikasmedia Virta -innovaatioalusta, jonka tavoitteena on kehittää toimintatapoja työelämäprojektien toteuttamiseksi osana oppimista. Klusterille leimallista on kansainvälisyys ja neljän englanninkielisen koulutusohjelman luoma monikulttuurinen toimintaympäristö. Englanninkielinen opetustarjonta on tuonut klusteriin myös runsaasti ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Muita kansainvälisen toiminnan muotoja ovat olleet osallistumiset IP (Intensive Programme) -lyhytvaihto-ohjelmiin ja tietotekniikan opetussisältöjen kehittämishankkeisiin. Euroopan ulkopuolisista maista yhteyksiä on luotu Kiinaan, Japaniin ja Koreaan harjoitteluvaihdon merkeissä. Tuotantotalouden koulutusohjelma rakensi myös yhteyksiä Etelä-Afrikkaan. Seija Ristimäki johtaja 17

18 Koulutus; Sosiaali- ja terveysala Hyvinvointi ja toimintakyky Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Apuvälinetekniikka - Fysioterapia - Hammastekniikka - Jalkaterapia - Optometria - Osteopatia - Sosiaaliala - Toimintaterapia - Vanhustyö - Social Services Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Kuntoutus - Sosiaaliala Henkilöstöä: 105 Opiskelijoita: 1532 Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalinen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parhaaksi Hyvinvointi- ja toimintakyky -klusteri rakentaa yhteisöllistä oppimista ja oppimiskäsitystä välittävän yhteisön näkökulmasta. Oppimisen ideana on tiivis yhteistyö sekä erilaisissa alojen verkostoissa että koulutusohjelmien työelämäyhteyksien kanssa. Yksikkö on tuottanut yhteistä oppimista ikäihmisten kuntoutumisen hoito- ja toimintaympäristöjä tukevassa IKUhankkeessa. Optometrian koulutusohjelma on kehittänyt uusia digitaalisia tuotteita ja toimintamalleja ikääntyville yhteistyössä mediatekniikan koulutusohjelman kanssa. Aktiivista ja mielekästä vanhuutta tukemaan pyritään vanhustyön koulutusohjelman geronomien osaamisella. Uutena koulutusohjelmana alkoi kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on kehittää monialaisuutta ja moniosallisuutta osana kuntoutustoimintaa ja asiakkaiden osallisuutta. Monikulttuurisuuden haasteisiin vastataan osana sosiaalialan koulutusta ja hanketoimintaa. Koulutuksen rakentuminen eläväksi verkostoituneeksi toiminnaksi on haaste, johon tähdätään kehittämällä aktiivista oppimistoimintaa. Keskeisesti hyvinvointi- ja toimintakyky -klusterissa on lisätty osaamista maahanmuuttajien, ikääntyvän väestön, yrittäjyyden ja palvelutoiminnan, työikäisten asiantuntijatyön ja muuttuvan työkulttuurin osalta. Klusterissa on myös pyritty vastaamaan haasteelliseen moniammatillisen toiminnan kehittämiseen lasten kuntoutuksessa ja arjessa. Uusi hyvinvointipalveluja tuottava yksikkö Positia on monipuolistanut toimintaansa opetus-, tutkimus- ja palvelukeskuksena. Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksien haltuunottoa on tehty yhteistyössä Metropolian muiden koulutusohjelmien ja alueen kehittäjien kanssa, jotta tulevaisuuden elinympäristöt palvelisivat parhaalla tavalla niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluympäristöissä kuin ihmisten kotona. Koulutuksen kansainvälistä tasoa on varmennettu osallistumalla tärkeimpien kansainvälisten yhteistyökumppanien kokouksiin ja toimintaan. Opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon eri puolille maapalloa sekä osallistua Erasmus Intensive Programme -ohjelmiin opintojensa osana. Klusteri toimii myös kahdessa hankkeessa Venäjän suuntaan, Developing Capability and Prosthetic Education for the Russian Federation ja EHORP Enchancing Expertise in Health Promotion and Occupational Health within Rehabilitation Professionals. Hyvinvointi- ja toimintakyky -klusteri osallistuu ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen näkyvästi erilaisten hankkeiden ja yhteistoiminnan kautta. Liittyvä voima -hankkeessa rakennetaan kumppanuusmallia yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn kanssa tehdään yhteistyötä. Optometrian alalla tuotetaan piilolasiosaamista alueen työelämälle. Varhaiskasvatuksen alueella kehitetään toimintaa Helsingin kaupungin päivähoidon kanssa. ATVET-hanke (Assistive Technology, Vocational Education ja Training) yhteistyössä Tikoteekin kanssa on kansainvälinen yhteistyöhanke. Lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tuotetaan uutta osaamista hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on kehittää oppimista ja osaamista aidosti asiakkaiden parhaaksi. Johanna Holvikivi johtaja 18

19 Koulutus; Sosiaali- ja terveysala Terveys- ja hoitoala Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Bioanalytiikka - Ensihoito - Hoitotyö - Kätilötyö - Sairaanhoito - Terveydenhoito - Nursing - Radiografia ja sädehoito - Suun terveydenhuolto Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen - Terveyden edistäminen Henkilöstöä: 146 Opiskelijoita: 2271 Terveys- ja hoitoala Tutkimusperustaista perus- ja erityisosaamista terveysalan palveluihin Terveys- ja hoitoalalla koulutetaan osaajia terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä diagnostiikkaan pääkaupunkiseudulle ja kansallisiin tarpeisiin. Syksystä 2008 alkaen perinteikkäät hoitotyön koulutusohjelmat yhdessä ensihoidon ja erityisalojen osaajien kanssa tuottavat entistä vahvempaa tutkimukseen perustuvaa osaamista ja vaikuttavuutta terveysalan palveluketjuihin. Työkäytänteitä ja -prosesseja kehitetään yhteistyössä terveys-, kasvatus- ja koulutoimen sekä muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Yksikössä on myös englanninkielinen koulutusohjelma ja mahdollisuus suorittaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Kansainvälisen toiminnan monipuolistamista vahvan liikkuvuuden lisäksi tuetaan tuoreella toimintaohjelmalla. Yksikön tunnustettuja vahvuuksia ovat laaja-alainen ja spesifi terveysalan osaaminen, henkilöstön koulutustaso, pitkäjänteiset kehittämis- ja yhteistyöverkostot sekä hyvät työelämäyhteydet. Koulutuksen vetovoima ja läpäisyaste ovat jatkuvasti hyviä, ja valmistuvat työllistyvät erinomaisesti. Yhteisön työskentelyä ja oppimista edistävät osaamisperustainen opetussuunnitelma ja yksikössä pitkälle kehitetyt osaamiskartta ja osaamisen johtamisen malli. Toimintavuonna terveys- ja hoitoalalla aloitti neljä uutta koko yksikön toimintaa palvelevaa osaamistiimiä: - opetuksen laatu - tutkimus- ja kehitystoiminta - työelämä- ja yrityspalvelut - työyhteisön hyvinvointi. Tiimien yhteinen tavoite on integroida osaamista ja opetusta, T&K-toimintaa ja työelämä- ja yrityspalveluita siten, että ne te- hokkaasti ja tuloksellisesti toteuttavat ammattikorkeakoulun perustehtävät ja edistävät terveysalan arvoperustalle keskeistä ihmisläheistä tulevaisuutta. Kehittäminen on yhteistoiminnallista ja osallistavaa. Esimerkkejä siitä ovat yhteisön aloittama työ Näyttöön perustuvan toiminnan osaamiskeskuksen perustamiseksi sekä oman profiilin vahvistaminen. Tiimeihin kuuluu opetus- ja muuta henkilöstöä sekä opiskelijoita. Terveys- ja hoitoalan ja sen taustayhteisöjen opetuksen oppimisympäristöiksi integroituva mittava projektitoiminta on laajasti verkostoitunutta. Vuonna 2008 käynnissä tai valmisteilla oli liki 30 monitoimijaista projektia. Tärkeimmät rahoittajat olivat ESR, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö sekä Nordplus. Toimintavuonna yksikön T&K-toimintaa linjattiin jakamalla meneillään olevat projektit neljään hankekoriin: 1) Terveyden edistäminen ja varhainen tukeminen 2) Henkilöstön osaaminen ja johtaminen 3) Palveluketjut ja vaikuttavat toimintamallit 4) Oppiminen terveys- ja hoitoalalla. Vuonna 2008 käynnistyneet koulutuksen ja työelämän yhteishankkeet kohdentuvat mm. seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Sosiaali- ja terveysalan ja Espoon kaupungin Liittyvä voima -hanke laajenee edetessään muillekin Metropolian koulutusaloille. Työelämä- ja yrityspalvelut tarjoaa perinteisen täydennyskoulutuksen ja avointen ammattikorkeakouluopintojen lisäksi valmennusohjelmia ja oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Yksikköön kuuluu myös laadustaan palkittu Suun terveydenhuollon opetusklinikka. Elina Eriksson johtaja 19

20 Koulutus; Kulttuuri Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Esittävä taide - Teatteritoiminta - Esitys- ja teatteritekniikka - Konservointi - Kulttuurituotanto - Muotoilu - Sisustussuunnittelu - Tekstiilisuunnittelu - Teollinen muotoilu - Vaatetussuunnittelu - Musiikki - Muusikko - Musiikkipedagogi - Pop/jazz-musiikki - Muusikko - Musiikkipedagogi - Vaatetusala - Viestintä - 3D-animointi ja -visualisointi - Digitaalinen viestintä - Graafinen suunnittelu - Elokuva-, televisio- ja radiotyö Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Konservointi - Kulttuurituotanto - Mediatuottaminen - Musiikki - Pop/jazz-musiikki Henkilöstöä: 180 Opiskelijoita: 2069 Kulttuuri ja luova ala Hyvä maine on osoitus korkeasta toiminnan laadusta Metropolian myötä on syntynyt Suomen monialaisin ja suurin kulttuurin ja luovan alan korkeakoulutoimija. Kulttuurialan koulutukselle ja työelämälähtöiselle yhteistyölle yhdistyminen on merkinnyt aivan uusia mahdollisuuksia. Yhdeksässä koulutusohjelmassa tuotetaan ammattilaisia, paitsi kulttuuri-, viestintä-, suunnittelu- ja taidealalle, myös moniin tietoteollisuuden, palvelumuotoilun ja hyvinvointialan tehtäviin. Kulttuurialan klusterissa on myös ainutlaatuinen neljän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskittymä. Näiden maisteritasoisten opintojen ansiosta Metropoliasta valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua työelämässä aiempaa monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin. Metropolian kulttuurin koulutusohjelmilla on valtakunnallisesti hyvä maine, ja niiden hakijamäärät ovat valtakunnallista huippua. Myös opiskelijoiden työllistyminen on erinomaista. Opiskelijoiden korkea taso on myös klusterin voimavaratekijä. Osana opintojaan lahjakkaat nuoret ja aikuiset tuottavat pääkaupunkiseudulle osaamista, taidetta, elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia, monialaisia kokeiluja, innovaatioita ja luovia ratkaisuja. Suuren kokonsa ja merkittävän koulutustarjontansa ansiosta klusteri kykenee kehittämään pääkaupunkiseudun kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja sivistyksellisistä arvoista nousevaa hyvinvointia. Metropolian painoarvo luovan alan toimijana ja suunnan näyttäjänä on valtakunnallisesti huomattava. Kulttuurialan klusterin tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä aluekehityshankkeet ovat olennainen osa perustehtävää ja myönteistä imagoa. Opiskelijat tai opiskelijaryhmät ovat kehittäjäroolissa näissä hankkeissa, mutta samalla koulutusorganisaationa Metropolia oppii itsekin jatkuvasti uutta. Tutkimuksessa ja hankkeissa pilotoituja toimintamalleja ja työelämän konsepteja tuodaan myös tehokkaasti osaksi perusopintoja ja täydennyskoulutustarjontaa. Kulttuurialan klusteri on profiloitunut Metropoliassa EU-rahoitteisten suurten hankkeiden erityisosaajana. Käynnissä on esimerkiksi kulttuuriviennin, ennakoinnin, media- ja soveltavan musiikkikasvatuksen, urbaanin kaupunkiympäristön, sosiaalisen median, maahanmuuttajien koulutusmallien ja muotoilualan kehittämishankkeita. Monesti työelämän rajapinnoilla toimittaessa kehittäjäkumppaneina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä alueen taidelaitokset ja museot. Ammattikorkeakoulujen kulttuurialojen toimintaympäristö on myös erittäin haasteellinen. Kulttuurialan koulutuksen rahoitukseen on jo kohdistunut heikennyksiä. Ennusteet työvoimatarpeesta kulttuurialalla ovat usein ristiriitaisia, eivätkä huomioi pääkaupunkiseudun erityisasemaa uudenlaisten työpaikkojen syntymisen, työllistyminen ja nuorisoikäluokan kasvun suhteen. Pääkaupunkiseudulla toimivat kaikki taideyliopistot, kansallisen tason taideorganisaatiot, tutkimuslaitokset ja muut toimijat, joten Metropolian kulttuurialan myönteinen julkisuuskuva ja hyvä maine tässä joukossa ovat osoitus todella korkeasta toiminnan laadusta. Tuire Ranta-Meyer johtaja 20

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki Tulevaisuuden korkeakouluympäristö Case Metropolia Seija Ristimäki Metropolian kampusprojekti pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa kampusstrategiaa, jonka mukaan nykyisestä 20:n

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Hallitus Pöytäkirja 6/2016

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Hallitus Pöytäkirja 6/2016 Aika Perjantai 10.6.2016 klo 9-10.30 Paikka Läsnä Estyneenä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs) Henri Kuitunen (pj) Kalevi Ekman Jemi Heinilä Elina Lehto-Häggroth

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO Opm/KTPO/KTY 17.12.2009 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN 2010 2012 TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO TAUSTAKSI Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot