Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

3 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut Metropolian toiminta Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 10 5 Tilinpäätös Opiskelijatoiminta 13 7 Koulutus Tekniikka ja liikenne: Rakennus- ja kiinteistöala 15 Teollinen tuotanto 16 Tieto- ja viestintäteknologia Sosiaali- ja terveysala: Hyvinvointi ja toimintakyky 18 Terveys- ja hoitoala Kulttuuri: Kulttuuri ja luova ala Liiketalous: Liiketoimintaosaaminen 21 8 Tutkimus- ja kehitystyö 22 9 Kansainvälinen toiminta Organisaatio 24 Osakeyhtiön hallitus 25 Ammattikorkeakoulun hallitus 25 Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 25 Yhteystiedot 3

4 4

5 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät Toiminta-ajatus Oppimisyhteisönä Metropolia edistää jäsentensä osaamista, luovuutta ja hyvinvointia. Ammattikorkeakouluna se vahvistaa erityisesti pääkaupunkiseudun työelämää, kulttuuria ja yhteiskunnan positiivista kehitystä tarjoamalla kansainvälisesti arvostettua koulutusta ja tuottamalla käytäntöläheisiä innovaatioita. Visio 2012 Metropolia on arvioidun laadun perusteella Suomen tuloksellisin ja kilpailukykyisin ammattikorkeakoulu. Työelämäosaamista ja korkeakoulutusta yhdistävänä oppimisyhteisönä Metropolia kouluttaa yhteiskunnan arvostamia asiantuntijoita ja vastaa pääkaupunkiseudun haasteisiin tutkivalla ja tekevällä otteella - rohkeasti ja luotettavasti. Strategiset päämäärät 1. Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystyö ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, ja ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. 2. Yhteisen oppimisen ja tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyy pääkaupunkiseutua, työelämää ja korkeakoulutusta palvelevia innovaatioita, osaamista sekä toiminnallisia ratkaisuja. 3. Metropolialla on näkyvä ja vaikuttava rooli yhteiskunnan, talouden ja kulttuurielämän kehityksessä. 4. Metropolia on kehittyvä opiskelupaikka, haluttu yhteistyökumppani ja luotettava työnantaja. 5. Metropolia on asiakaslähtöinen sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas. 5

6 Henkilöstö Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 Henkilöstömäärät 1066 Tekniikka ja liikenne 338 Sosiaali- ja terveysala 251 Hallinto ja sisäiset palvelut 246 Kulttuuri 180 Liiketalous 51 Ikärakenne vuotiaita 16 % % % % Koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkeakoulutai ylempi amk-tutkinto Alempi korkeakoulutai amk-tutkinto Muu tutkinto Opettajat % Muu henkilöstö % Sukupuolijakauma Miehiä 41 % Naisia 59 % Opiskelijat Metropolia yhteensä Opiskelijamäärä Sisältää sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat Tekniikka ja liikenne 6874 Sosiaali- ja terveysala 3803 Kulttuuri 2069 Liiketalous 1300 Suoritetut tutkinnot 2189 Tekniikka ja liikenne 846 Sosiaali- ja terveysala 767 Kulttuuri 373 Liiketalous 186 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 17 Tutkintoon johtava nuorten koulutus Opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne 5741 Sosiaali- ja terveysala 3034 Kulttuuri 1652 Liiketalous 832 Suoritetut amk-tutkinnot yht Tekniikka ja liikenne 702 Sosiaali- ja terveysala 564 Kulttuuri 253 Liiketalous 107 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 12 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat *) Ensisijaishakijat *) Vetovoima **) ,2 Tekniikka ja liikenne ,8 Sosiaali- ja terveysala ,9 Kulttuuri ,2 Liiketalous ,5 *) Vuonna 2008 alkaneen koulutuksen aloituspaikat ja ensisijaishakijat, mukana vieraskielinen nuorten koulutus **) Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka 1) EVTEKin ja Stadian yhdistyessä Laureaan siirtyivät kauneudenhoitoalan ja palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmat. 6

7 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 Opiskelijat Aikuiskoulutus 2008 Opiskelijamäärä yhteensä 1935 Tekniikka ja liikenne 821 Sosiaali- ja terveysala 464 Kulttuuri 332 Liiketalous 318 Ammattikorkeakoulututkinnot Suoritetut amk-tutkinnot koulutusohjelmittain 449 Tekniikka ja liikenne 126 Sosiaali- ja terveysala 157 Kulttuuri 93 Liiketalous 68 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat 1) 5 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima* ,6 Tekniikka ja liikenne ,3 Sosiaali- ja terveysala ,7 Kulttuuri ,5 Liiketalous ,8 Laureaan siirretyt koulutusohjelmat ,0 *) ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opiskelijamäärä yhteensä 404 Tekniikka ja liikenne 130 Sosiaali- ja terveysala 136 Kulttuuri 54 Liiketalous 84 Suoritetut tutkinnot 102 Tekniikka ja liikenne 18 Sosiaali- ja terveysala 46 Kulttuuri 27 Liiketalous 11 Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima* ,9 Tekniikka ja liikenne ,6 Sosiaali- ja terveysala ,0 Kulttuuri ,1 Liiketalous ,4 *) ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka Englanninkieliset ylemmät korkeakoulututkinnot Aloituspaikat, ensisijaishakijat ja vetovoima Aloituspaikat Kaikki hakijat Hakijat/ aloituspaikka Tekniikka ja liikenne ,0 Erikoistumisopinnot Opiskelijamäärä yhteensä 448 Tekniikka ja liikenne 182 Sosiaali- ja terveysala 169 Kulttuuri 31 Liiketalous 66 Suoritetut erikoistumisopinnot yht. 297 Tekniikka ja liikenne 37 Sosiaali- ja terveysala 166 Kulttuuri 73 Liiketalous 21 Avoin ammattikorkeakoulu Koulutukseen osallistuneet yht. 570 Tekniikka ja liikenne 277 Sosiaali- ja terveysala 149 Kulttuuri 75 Liiketalous 69 Suoritetut opintopisteet yht Tekniikka ja liikenne 789 Sosiaali- ja terveysala 194 Kulttuuri 281 Liiketalous 228 7

8 Ratkaisulla, jossa yhdistettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnot, on haluttu rakentaa kilpailukykyinen, kansainväliset mitat täyttävä, monialainen innovaatioammattikorkeakoulu vahvistamaan pääkaupunkiseudun kehittymistä. Rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus 2008 Metropolian toiminta 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistäminen oli merkittävä vaihe Suomen korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä. Ratkaisulla, jossa yhdistettiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnot, on haluttu rakentaa kilpailukykyinen, kansainväliset mitat täyttävä, monialainen innovaatioammattikorkeakoulu vahvistamaan pääkaupunkiseudun kehittymistä. Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Tekniikan alan koulutuksen aloituspaikoista lähes 20 prosenttia on Metropoliassa, sosiaali- ja terveysalalla on kahta koulutusohjelmaa lukuun ottamatta kaikki ammattikorkeakoulututkintoon johtavat alan koulutusohjelmat ja kulttuurialan koulutus on maan laajin. Liiketalousalan koulutuksen mahdollisuuksia tarjota ja kehittää monialalaista liiketoimintaosaamista vahvistettiin lisäämällä alan aloituspaikkoja. Kehittyvä työelämä tarvitsee osaajia, jotka hallitsevat oman alansa vahvan perusosaamisen sekä käytäntöläheisen ja tietoon perustuvan kehittämisotteen. Metropoliassa vastaamme tähän tavoitteeseen ajanmukaisilla opetussuunnitelmilla ja oppimisympäristöillä; henkilöstömme on osaavaa ja meillä on laajat yritys- ja elinkeinoelämän verkostot. Kytkemme opetusta hankkeisiin ja projekteihin, jolloin opiskelijat oppivat työelämän arvostamia yhteistyö- ja kehittämistaitoja. Kuluneena vuonna Metropoliassa käynnistyi kymmenen uutta laaja- tai monialaista tutkimus- ja kehitystyön hanketta. Vuonna 2008 valmisteltuihin tutkimus- ja kehitystyön hankkeisiin myönnettiin ulkopuolista rahoitusta 5 miljoonaa euroa. Tämä on hyvä tulos uudelle korkeakoululle. Metropolia vahvisti tutkimus- ja kehitystyötään osallistumalla osakkaana kahteen strategisen huippuosaamisen keskittymään, tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimukseen erikoistuneeseen TIVIT Oy:hyn ja metallituotteisiin ja koneenrakennukseen erikoistuneeseen FIMECC Oy:hyn. 8

9 Metropolian toiminta 2008 Metropolian toiminnassa korostuu kansainvälisyys. Metropolialla on laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki maanosat. Opiskelijat ottivat uuden, entistä laajemman partnerikorkeakouluverkoston innostuneesti vastaan, ja kiinnostus opiskelijavaihtoa kohtaan kasvoi. Metropolian kansainvälisen toiminnan merkittävyyttä osoittavat osallistumiset lukuisiin intensiiviohjelmiin ja yhteistyöhankkeisiin, joiden puitteissa järjestetään lyhytkestoinen liikkuvuus- tai kotikansainvälisyysjakso. Tällaisia intensiivikursseja oli 22. Korkeakoulujärjestelmää koskeva kehitystyö jatkuu edelleen. Metropolia solmi vuonna 2008 kumppanuussopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistelussa ovat uusi yliopistolaki ja ammattikorkeakoululain tarkistus. Näitä tulisi tarkastella kokonaisuutena, kuitenkin kummankin korkeakoulusektorin erityisyyden säilyttäen. Tämä palvelisi Suomen menestymistä. Metropolia Ammattikorkeakoulun valmistelutyö ja toiminnan käynnistäminen on ollut haastavaa koko korkeakouluyhteisölle. Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko henkilöstölle ja opiskelijoillemme muutoksen läpiviemisestä sekä aktiivisesta otteesta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Esitän kiitokseni myös Metropolian omistajille, joiden vahva tahtotila ja valmius tehdä nopeastikin tarvittavia päätöksiä on mahdollistanut sen, että Metropolia aloitti toimintansa suunnitelmien mukaisesti. Riitta Konkola rehtori ja toimitusjohtaja 9

10 Erityisesti tavoitteena oli pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ja innovaatioosaamisen vahvistaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämän tukeminen ja monipuolisten opiskelumahdollisuuksien takaaminen opiskelijoille. Oy-hallituksen toimintakertomus 2008 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus Metropolia Ammattikorkeakoulua ylläpitää osakeyhtiö, jonka osakkaat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n perustajat asettivat tavoitteeksi rakentaa EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdistämisellä uusi Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka on vahva, korkealaatuinen ja kansainväliset mittapuut täyttävä. Erityisesti tavoitteena oli pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ja innovaatio-osaamisen vahvistaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämän tukeminen ja monipuolisten opiskelumahdollisuuksien takaaminen opiskelijoille. Hallitus on pitänyt näitä omistajien keskeisiä linjauksia ohjenuoranaan, kun se omalta osaltaan on luonut perustaa uuden Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnalle. Hallituksen työ keskittyi vuonna 2008 niihin toimiin, joilla varmistettiin toiminnan aloittaminen ja luotiin edellytykset toiminnan vakiinnuttamiselle. Ammattikorkeakoulun tulevaa organisaatiota valmisteltaessa hallitus esitti omana kantanaan, että organisaation tulisi olla matala ja kevyt asiantuntijaorganisaatio. Ammattikorkeakoulu päätyi tämän mukaiseen moderniin organisaatioon, joka mahdollistaa selkeän johtamisen ja jossa hierarkioita on vähän. Koulutusohjelmat on organisoitu seitsemäksi klusteriksi, joilla on keskeinen asema korkeakoulun toiminnassa ja hallinnossa. Hyväksytyn organisaation pohjalta hallitus nimitti korkeakoulun ylimmän johdon ja rehtori klustereiden johdon, toteuttamaan organisaatiota käytännössä. Nimitykset ovat osoittautuneet onnistuneiksi. EVTEKin ja Stadian henkilöstö, yhteensä yli 1000 henkilöä, siirtyi lukien Metropolia Ammattikorkeakoulun palvelukseen sovitun mukaisesti liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Henkilöstön kanssa sovittiin siirtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä. Omistajien edellyttämä metropolialueen työ- ja elinkeinoelämää palveleva toiminta edellyttää toimivia ja aktiivisia yhteyksiä alueen yhteistyökumppaneihin. Tämän varmistamiseksi korkeakoulun sisäisessä hallituksessa on vahva ulkopuolinen asiantuntemus ja kullakin neljällä koulutusalalla omat sidosryhmäasiantuntijoiden muodostamat neuvottelukuntansa. Metropolian työelämäläheisen toiminnan ydin kuitenkin on, että yhteistyö on integroitu kiinteäksi osaksi opetusta sekä tutkimus- ja kehittämistyötä. Hallitus on tukenut tätä linjausta ja antaa korkeakoulun johdolle ja asiantuntijoille tunnustusta tämän mallin kehittämisestä ja käyttöön otosta. Uuden korkeakoulun rakentaminen on vaatinut johdolta ja henkilöstöltä sitoutumista, valtavasti työtä ja korkeakoululta merkittävää rahoitusta. Aloittavalle korkeakoululle on rakennettu toiminnan infrastruktuuriperusta lähes kokonaan. Tämä on merkinnyt kymmeniä uusia hallinnollisia järjestelyjä, sopimuksia, hankintoja ja tietojärjestelmiä. Omistajat antoivat tukensa tehdylle työlle osoittamalla avustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuneiden kertaluonteisten menojen kattamiseen ja korottivat yhtiön osakepääomaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää parhaat kiitoksensa korkeakoulun johdolle, henkilöstölle ja opiskelijoille uraauurtavasta työstä. Henkilöstö on asiantuntevalla panoksellaan, joistakin vaikeuksistakin huolimatta, tehnyt mahdolliseksi Metropolia Ammattikorkeakoulun liikkeelle lähdön ja tulevaisuuden. Myös Metropolia-brändin luomisessa on onnistuttu mainiosti. Hallitus kiittää myös opetusministeriötä ja sidosryhmiä, jotka ovat tukeneet korkeakoulun rakentamista. Ja mikä tärkeintä, opiskelijat ovat palkinneet tämän työn hakeutumalla innokkaasti Metropolian opiskelijoiksi. Arvo Jäppinen Hallituksen puheenjohtaja 10

11 Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Toimintakertomus tilikaudelta Taloudellinen tulos Metropolia Ammattikorkeakoulun taloudellinen tulos oli hyvä. Liikevaihtoon kirjattu kertaluontoinen arvonlisäveron palautus 3,1 miljoonaa euroa kasvatti tilikauden voiton 6,2 miljoonaan euroon. Hyvä tulos varmistaa Metropolian kehittämisen ja taloudellisen liikkumavaran. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 47,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyvät yksikköhintarahoitustuotot olivat 36,8 miljoonaa euroa (77 prosenttia kokonaistuotoista) ja ylläpitäjien rahoitusosuus 4,5 miljoonaa euroa (9 prosenttia kokonaistuotoista). Kokonaiskulut olivat yhteensä 41,8 miljoonaa euroa, joista henkilöstökulujen osuus oli 26,2 miljoonaa euroa (63 prosenttia kokonaiskuluista). Toimitilat Metropolia toimii vuokratiloissa 21 toimipisteessä. Toimitila- ja kiinteistökulut olivat 6,3 miljoonaa euroa (15 prosenttia kokonaiskuluista). Tilastrategian valmistelu jatkui koko toimintavuoden. Tavoitteena on kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen ja toimipisteverkoston karsiminen 3-5 kampusalueeseen. Tällä saavutetaan synergiaetuja ja parannetaan kiinteistöjen tehokkuutta ja taloudellisuutta suunnitellun mukaisesti. Henkilöstö Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa yhteensä henkilöä, joista opetushenkilöstöä 713 henkilöa ja opetusta tukevaa henkilöstöä 353 henkilöä. Metropolian tulevana haasteena on vuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen väheneminen vuodesta 2011 alkaen. Varovainen aloitus ja positiiviset tilinpäätökset varmistavat taloudellista liikkumavaraa tulevina vuosina. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,77 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot ,20 Materiaalit ja palvelut , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,21 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilöstösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,40 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 TILIKAUDEN LIIKEVOITTO / TAPPIO , ,75 Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,33 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,97 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,78 11

12 Tilinpäätös 2008 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,75 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,84 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet ,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,80 Sijoitukset Osakkeet ,58 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,64 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,07 0,00 Siirtosaamiset ,70 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,77 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,52 0,00 Muut saamiset 5 709, ,40 Siirtosaamiset ,28 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,40 Rahat- ja pankkisaamiset , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio ,78 0,00 Tilikauden voitto / tappio , ,78 Oma pääoma yhteensä , ,22 Pitkäaikainen vieras pääoma ,31 0,00 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat , ,30 Muut velat , ,59 Siirtovelat , ,11 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 Rahoituslähteet 2008 Kulut 2008 Valtion harkinnanvarainen rahoitus 1 % Muu rahoitus 4 % Valtion yksikköhintarahoitus ~78 % Ylläpitäjärahoitus 9 % Valtion hankerahoitus 1 % Valtion alvpalautus 6 % EU-, ESR-, Tekesja TE-keskusrahoitus 1 % Kiinteistökulut 15 % Poistot 5 % Muut kulut 13 % Materiaalit 2 % Palvelut 2 % Henkilöstökulut 63 % 12

13 Opiskelijat / Opiskelijakunta Metka METKA valvoo opiskelijoiden etuja, tuottaa palveluja ja jakaa tietoja opiskelijoille. Opiskelijakunta tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja järjestelmien kehittämisessä sekä opintojenohjauksessa. METKA valvoo opiskelijoiden etuja EVTEK-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kolmirauta ja Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMOK perustivat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn ajamaan opiskelijoiden etuja uudessa ammattikorkeakoulussa. METKA valvoo opiskelijoiden etuja, tuottaa palveluja ja jakaa tietoja opiskelijoille. Opiskelijakunta tekee myös yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja järjestelmien kehittämisessä sekä opintojenohjauksessa. Keväällä 2008 opiskelijakunta METKA valmisteli syksyn aloitusta. Yhdessä yhtenäistettiin toimintoja, nimen ja logon valintaa, muotoiltiin sääntöjä ja valmisteltiin henkilöstöratkaisuja ja toimintojen siirtoa uuteen toimintaympäristöön Metropoliaan. Kevään aikana Kolmirauta ja HAMOK olivat vielä varsinaisia toimijoita, ja uusi opiskelijakunta teki ratkaisuja tulevaa syksyä varten. Syksyllä varsinaisen toiminnan käynnistyttyä opiskelijakunta METKA huolehti ensimmäiseksi uusille Metropoliassa aloittaville ja vanhoille Stadian ja EVTEKin opiskelijoille Vanhan ja uuden opiskelijan Metropolia-oppaan, tietopaketin Metropoliasta. Lukuvuoden alussa, kun uusi opiskeluympäristö oli vielä muutoksen keskellä ja toiminnot hakivat muotoaan, opiskelijakunnalla oli merkittävä rooli uusien ja vanhojen opiskelijoiden näkökulmien esilletuomisessa Metropolian hallintoon päin. Opiskelijakunta järjesti opiskelijoille ja henkilökunnalle ammattikorkeakoulun turvallisuusja hyvinvointiviikon päätteeksi MetroSport-liikuntatapahtuman, jota suosi aurinkoinen sää ja jonka kruunasivat iloiset osanottajat. Matti Saloranta puheenjohtaja 13

14 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja kiinteistöala Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Rakennusalan työnjohto - Maanmittaustekniikka - Rakennustekniikka - Talotekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Rakentaminen - Korjausrakentaminen - Talotekniikka Henkilöstöä: 44 Opiskelijoita:

15 Rakennusja kiinteistöala Suomen ensimmäinen rakennus- ja kiinteistöalan korkeakouluyksikkö Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämisen myötä muodostettu Suomen ensimmäinen koko rakennus- ja kiinteistöalan kattava korkeakouluyksikkö luo erinomaiset edellytykset alaa palvelevan ammattikorkeakoulutuksen ja sitä tukevan laajan työelämälähtöisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rakennus- ja kiinteistöalan tehtävänä on kouluttaa osaajia koko rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan yhdessä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa vaikutusalueellaan, tarjoamalla korkeatasoista alan koulutusta ja osallistumalla aktiivisesti alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rakennustekniikan koulutusohjelmassa on jo lähes 15 vuoden ajan hyvällä menestyksellä toteutettu jokaisen opiskelijan tutkintoon kuuluvia yrityslähtöisiä projektitöitä, joita kehitetään ja toteutetaan jatkossa kaikissa koulutusohjelmissa innovaatiohankkeina. Tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää Metropolian monialaisuutta ja laajentaa projekteja koulutusalojen rajoja ylittäviksi, sidosryhmien tarpeista lähteviksi yhteisiksi hankkeiksi. Innovaatioprojektien myötä opiskelu siirtyy näiltä osin aitoon työelämäympäristöön, jossa opiskelijoiden verkottuminen alalle käynnistyy jo opiskelun aikana. Korjausrakentamisessa rakennus- ja kiinteistöalan klusteri on mukana Teknillisen korkeakoulun Talotekniikan instituutin koordinoimassa hankevalmistelussa, jonka tavoitteena on korjausrakentamiseen suuntautuvan valtakunnallisen osaamis- ja koulutusverkon rakentaminen, täydennyskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen. Klusteri aikoo osallistua vahvasti tähän projektiin. Tämän lisäksi valmistellaan rakennetun ympäristön suomalaisen huippuosaamiskeskittymään (RYM- SHOK) osallistumista sen mahdollisesti käynnistyessä vuonna Klusterissa on rakennettu edellytyksiä tutkimus- ja kehitystoiminnan aktivoimiseen myös rakennusalalla. Koulutusohjelmissa on organisoitu ja vahvistettu tutkijakoulutuksen saaneilla vastuuhenkilöillä T&K-resursseja rakennustekniikan, talotekniikan, rakentamistalouden, rakennusalan tieto- ja informaatiotekniikan sekä pedagogisen kehittämisen alueilla. Rakennus- ja kiinteistöalaa koskettava taantuma tuo suuria haasteita ja mahdollisesti myös uusia mahdollisuuksia T&Ktoiminnan kasvattamiseen lähivuosina. Syksyllä 2008 käynnistyi kolmas yhdessä FHTW-Berlinin kanssa toteutettava englanninkielinen Masters-ohjelma Construction and Real Estate Management, johon osallistuu opiskelijoita kuudesta eri maasta. Tämän lisäksi on aloitettu valmistelut englanninkielisen rakennusalan perustutkinnon käynnistämiseksi syksyllä Rakennus- ja kiinteistöalan klusterissa valmistellaan osallistumista Pietarin alueelle kehitteillä olevaan rakennusalan koulutusyhteistyöhön, jolla pyritään edistämään rakennusalan vientiä lähialueille. Jukka Nivala johtaja 15

16 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Teollinen tuotanto Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Auto- ja kuljetustekniikka - Automaatiotekniikka - Bio- ja elintarviketekniikka - Elektroniikka - Kemiantekniikka - Kone- ja tuotantotekniikka - Laboratorioala - Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka - Sähkötekniikka - Environmental Engineering Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Automaatioteknologia Henkilöstöä: 158 Opiskelijoita: 2573 Teollinen tuotanto Muutos tuotti tuloksellisia synergiaetuja Teollisen tuotannon ensimmäisen vuoden tavoitteina oli perustoiminnan käynnistäminen, nopeiden synergiaetujen hyödyntäminen sekä taustayhteisöjen T&K-työn jatkaminen ja kehittäminen. Opetuksen perustehtävästä suoriuduttiin osaavan ja vastuullisen henkilöstön avulla raskaassa muutostilanteessa hyvin. Uusi englanninkielinen ympäristötekniikan koulutusohjelma aloitti ilman suurempia ongelmia. Muidenkin aloittaneiden opiskelijoiden mukaanlähtö Metropolia-kulttuuriin on ollut hyvä. Osa koulutusohjelmista toteutti menestyksellä jo syksyllä aloittavien opiskelijoiden CDIO-mallin (Conceive Design Implement Operate) orientoivat, käytännönläheiset projektit. Nopeasti hyödynnettävinä synergiaetuina otettiin käyttöön sähkötekniikan ja elektroniikan sekä osittain automaatiotekniikan opetuksen päällekäisyyksien purkaminen. Samoin Myyrmäen kampuksen laboratorioiden käytöstä löytyi nopeasti monia koulutusohjelmia hyödyntäviä mahdollisuuksia. Teollisen tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista. Elektroniikan koulutus- ja koetehdas Electriassa toimivan RFID Labin (Radio Frequency Identification) toiminta vakinaistui, kun vuoden lopulla saatiin käytännössä sovittua sen jatkosta perustettavan yhdistyksen nimissä. Samoin Teknologiateollisuus 100 vuotta -säätiön tukema Langaton tiedonsiirto ja anturikeskus -hanke eteni, ja sitä tukemaan perustettiin joulukuussa Anturikeskus Oy Sensor Center Ltd. Suunnitellut uudet T&K-hankkeet ovat pääsääntöisesti monialaisia, useita koulutusohjelmia koskevia, ja niissä on otettu huomioon vahva sitoutuneisuus opetukseen. Teollisen tuotannon henkilöstön aktiivisella osallistumisella saatiin kehitettyä sisäistä organisoitumista ja kiteytettyä muutoksen ongelmakohtia sekä löydettyä uusia toimintatapoja. Henkilöstö näkee aidon monialaisuuden sekä kansainvälisyyden lisäämisen Metropolian tuomana positiivisena haasteena. Risto Salminen johtaja 16

17 Koulutus; Tekniikka ja liikenne Tieto- ja viestintäteknologia Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Hyvinvointiteknologia - Media Engineering - Mediatekniikka - Tietotekniikka - Tuotantotalous - Information Technology Ylempään amk-tutkintoon (Master of Engineering) johtava koulutus: - Industrial Management - Information Technology Henkilöstöä: 136 Opiskelijoita: 2811 Tietoja viestintäteknologia Yritysten uudistuminen työelämälähtöisen yhteistyön tavoitteena Tieto- ja viestintäteknologian klusterin tehtävänä on antaa työelämää hyödyntävää tutkinto- ja täydennyskoulutusta tieto- ja viestintäteknologian alalta sekä harjoittaa elinkeinoelämää hyödyntävää ja oppimista ja opetusta tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toiminta perustuu tietotekniikan, mediatekniikan ja tuotantotalouden osaamiseen. Toimintakauden tärkeimpänä tavoitteena on ollut uuden toimintaympäristön rakentaminen sekä EVTEKissä ja Stadiassa toimineiden koulutusohjelmien yhtenäistäminen. Opetusta annetaan kuudessa ammattikorkeakoulututkintoon ja kahdessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Uutena ohjelmana käynnistyi hyvinvointiteknologian koulutusohjelma. Sen tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, jotka osaavat soveltaa tietotekniikkaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön uudet CDIO-malliin (Conceive Design Implement Operate) perustuvat opetussuunnitelmat ja aloitettiin projektioppimiseen ja oppiaineiden integrointiin tähtäävä pedagoginen kehittämistyö. T&K-toiminnan sisällöllisiä painopisteitä ovat olleet oppimisteknologiat (Knowledge Practices Laboratory -projekti), mobiilisovellukset, digitaalisen median sovellukset, painojäljen laatu ja graafiset mittauspalvelut, graafisen alan ympäristökysymykset sekä yritysten uudistumisen ja innovaatiojohtamisen tutkimus. Rahoitusmuotoina on ollut julkinen rahoitus (EU, TEKES) sekä yritysrahoitus. Mediatekniikassa perustettiin Rikasmedia Virta -innovaatioalusta, jonka tavoitteena on kehittää toimintatapoja työelämäprojektien toteuttamiseksi osana oppimista. Klusterille leimallista on kansainvälisyys ja neljän englanninkielisen koulutusohjelman luoma monikulttuurinen toimintaympäristö. Englanninkielinen opetustarjonta on tuonut klusteriin myös runsaasti ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Muita kansainvälisen toiminnan muotoja ovat olleet osallistumiset IP (Intensive Programme) -lyhytvaihto-ohjelmiin ja tietotekniikan opetussisältöjen kehittämishankkeisiin. Euroopan ulkopuolisista maista yhteyksiä on luotu Kiinaan, Japaniin ja Koreaan harjoitteluvaihdon merkeissä. Tuotantotalouden koulutusohjelma rakensi myös yhteyksiä Etelä-Afrikkaan. Seija Ristimäki johtaja 17

18 Koulutus; Sosiaali- ja terveysala Hyvinvointi ja toimintakyky Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Apuvälinetekniikka - Fysioterapia - Hammastekniikka - Jalkaterapia - Optometria - Osteopatia - Sosiaaliala - Toimintaterapia - Vanhustyö - Social Services Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Kuntoutus - Sosiaaliala Henkilöstöä: 105 Opiskelijoita: 1532 Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalinen osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parhaaksi Hyvinvointi- ja toimintakyky -klusteri rakentaa yhteisöllistä oppimista ja oppimiskäsitystä välittävän yhteisön näkökulmasta. Oppimisen ideana on tiivis yhteistyö sekä erilaisissa alojen verkostoissa että koulutusohjelmien työelämäyhteyksien kanssa. Yksikkö on tuottanut yhteistä oppimista ikäihmisten kuntoutumisen hoito- ja toimintaympäristöjä tukevassa IKUhankkeessa. Optometrian koulutusohjelma on kehittänyt uusia digitaalisia tuotteita ja toimintamalleja ikääntyville yhteistyössä mediatekniikan koulutusohjelman kanssa. Aktiivista ja mielekästä vanhuutta tukemaan pyritään vanhustyön koulutusohjelman geronomien osaamisella. Uutena koulutusohjelmana alkoi kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on kehittää monialaisuutta ja moniosallisuutta osana kuntoutustoimintaa ja asiakkaiden osallisuutta. Monikulttuurisuuden haasteisiin vastataan osana sosiaalialan koulutusta ja hanketoimintaa. Koulutuksen rakentuminen eläväksi verkostoituneeksi toiminnaksi on haaste, johon tähdätään kehittämällä aktiivista oppimistoimintaa. Keskeisesti hyvinvointi- ja toimintakyky -klusterissa on lisätty osaamista maahanmuuttajien, ikääntyvän väestön, yrittäjyyden ja palvelutoiminnan, työikäisten asiantuntijatyön ja muuttuvan työkulttuurin osalta. Klusterissa on myös pyritty vastaamaan haasteelliseen moniammatillisen toiminnan kehittämiseen lasten kuntoutuksessa ja arjessa. Uusi hyvinvointipalveluja tuottava yksikkö Positia on monipuolistanut toimintaansa opetus-, tutkimus- ja palvelukeskuksena. Hyvinvointiteknologian mahdollisuuksien haltuunottoa on tehty yhteistyössä Metropolian muiden koulutusohjelmien ja alueen kehittäjien kanssa, jotta tulevaisuuden elinympäristöt palvelisivat parhaalla tavalla niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluympäristöissä kuin ihmisten kotona. Koulutuksen kansainvälistä tasoa on varmennettu osallistumalla tärkeimpien kansainvälisten yhteistyökumppanien kokouksiin ja toimintaan. Opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon eri puolille maapalloa sekä osallistua Erasmus Intensive Programme -ohjelmiin opintojensa osana. Klusteri toimii myös kahdessa hankkeessa Venäjän suuntaan, Developing Capability and Prosthetic Education for the Russian Federation ja EHORP Enchancing Expertise in Health Promotion and Occupational Health within Rehabilitation Professionals. Hyvinvointi- ja toimintakyky -klusteri osallistuu ja vaikuttaa pääkaupunkiseudun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen näkyvästi erilaisten hankkeiden ja yhteistoiminnan kautta. Liittyvä voima -hankkeessa rakennetaan kumppanuusmallia yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn kanssa tehdään yhteistyötä. Optometrian alalla tuotetaan piilolasiosaamista alueen työelämälle. Varhaiskasvatuksen alueella kehitetään toimintaa Helsingin kaupungin päivähoidon kanssa. ATVET-hanke (Assistive Technology, Vocational Education ja Training) yhteistyössä Tikoteekin kanssa on kansainvälinen yhteistyöhanke. Lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tuotetaan uutta osaamista hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on kehittää oppimista ja osaamista aidosti asiakkaiden parhaaksi. Johanna Holvikivi johtaja 18

19 Koulutus; Sosiaali- ja terveysala Terveys- ja hoitoala Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Bioanalytiikka - Ensihoito - Hoitotyö - Kätilötyö - Sairaanhoito - Terveydenhoito - Nursing - Radiografia ja sädehoito - Suun terveydenhuolto Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen - Terveyden edistäminen Henkilöstöä: 146 Opiskelijoita: 2271 Terveys- ja hoitoala Tutkimusperustaista perus- ja erityisosaamista terveysalan palveluihin Terveys- ja hoitoalalla koulutetaan osaajia terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä diagnostiikkaan pääkaupunkiseudulle ja kansallisiin tarpeisiin. Syksystä 2008 alkaen perinteikkäät hoitotyön koulutusohjelmat yhdessä ensihoidon ja erityisalojen osaajien kanssa tuottavat entistä vahvempaa tutkimukseen perustuvaa osaamista ja vaikuttavuutta terveysalan palveluketjuihin. Työkäytänteitä ja -prosesseja kehitetään yhteistyössä terveys-, kasvatus- ja koulutoimen sekä muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Yksikössä on myös englanninkielinen koulutusohjelma ja mahdollisuus suorittaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Kansainvälisen toiminnan monipuolistamista vahvan liikkuvuuden lisäksi tuetaan tuoreella toimintaohjelmalla. Yksikön tunnustettuja vahvuuksia ovat laaja-alainen ja spesifi terveysalan osaaminen, henkilöstön koulutustaso, pitkäjänteiset kehittämis- ja yhteistyöverkostot sekä hyvät työelämäyhteydet. Koulutuksen vetovoima ja läpäisyaste ovat jatkuvasti hyviä, ja valmistuvat työllistyvät erinomaisesti. Yhteisön työskentelyä ja oppimista edistävät osaamisperustainen opetussuunnitelma ja yksikössä pitkälle kehitetyt osaamiskartta ja osaamisen johtamisen malli. Toimintavuonna terveys- ja hoitoalalla aloitti neljä uutta koko yksikön toimintaa palvelevaa osaamistiimiä: - opetuksen laatu - tutkimus- ja kehitystoiminta - työelämä- ja yrityspalvelut - työyhteisön hyvinvointi. Tiimien yhteinen tavoite on integroida osaamista ja opetusta, T&K-toimintaa ja työelämä- ja yrityspalveluita siten, että ne te- hokkaasti ja tuloksellisesti toteuttavat ammattikorkeakoulun perustehtävät ja edistävät terveysalan arvoperustalle keskeistä ihmisläheistä tulevaisuutta. Kehittäminen on yhteistoiminnallista ja osallistavaa. Esimerkkejä siitä ovat yhteisön aloittama työ Näyttöön perustuvan toiminnan osaamiskeskuksen perustamiseksi sekä oman profiilin vahvistaminen. Tiimeihin kuuluu opetus- ja muuta henkilöstöä sekä opiskelijoita. Terveys- ja hoitoalan ja sen taustayhteisöjen opetuksen oppimisympäristöiksi integroituva mittava projektitoiminta on laajasti verkostoitunutta. Vuonna 2008 käynnissä tai valmisteilla oli liki 30 monitoimijaista projektia. Tärkeimmät rahoittajat olivat ESR, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö sekä Nordplus. Toimintavuonna yksikön T&K-toimintaa linjattiin jakamalla meneillään olevat projektit neljään hankekoriin: 1) Terveyden edistäminen ja varhainen tukeminen 2) Henkilöstön osaaminen ja johtaminen 3) Palveluketjut ja vaikuttavat toimintamallit 4) Oppiminen terveys- ja hoitoalalla. Vuonna 2008 käynnistyneet koulutuksen ja työelämän yhteishankkeet kohdentuvat mm. seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Sosiaali- ja terveysalan ja Espoon kaupungin Liittyvä voima -hanke laajenee edetessään muillekin Metropolian koulutusaloille. Työelämä- ja yrityspalvelut tarjoaa perinteisen täydennyskoulutuksen ja avointen ammattikorkeakouluopintojen lisäksi valmennusohjelmia ja oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Yksikköön kuuluu myös laadustaan palkittu Suun terveydenhuollon opetusklinikka. Elina Eriksson johtaja 19

20 Koulutus; Kulttuuri Koulutusohjelmat Amk-tutkintoon johtava koulutus: - Esittävä taide - Teatteritoiminta - Esitys- ja teatteritekniikka - Konservointi - Kulttuurituotanto - Muotoilu - Sisustussuunnittelu - Tekstiilisuunnittelu - Teollinen muotoilu - Vaatetussuunnittelu - Musiikki - Muusikko - Musiikkipedagogi - Pop/jazz-musiikki - Muusikko - Musiikkipedagogi - Vaatetusala - Viestintä - 3D-animointi ja -visualisointi - Digitaalinen viestintä - Graafinen suunnittelu - Elokuva-, televisio- ja radiotyö Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: - Konservointi - Kulttuurituotanto - Mediatuottaminen - Musiikki - Pop/jazz-musiikki Henkilöstöä: 180 Opiskelijoita: 2069 Kulttuuri ja luova ala Hyvä maine on osoitus korkeasta toiminnan laadusta Metropolian myötä on syntynyt Suomen monialaisin ja suurin kulttuurin ja luovan alan korkeakoulutoimija. Kulttuurialan koulutukselle ja työelämälähtöiselle yhteistyölle yhdistyminen on merkinnyt aivan uusia mahdollisuuksia. Yhdeksässä koulutusohjelmassa tuotetaan ammattilaisia, paitsi kulttuuri-, viestintä-, suunnittelu- ja taidealalle, myös moniin tietoteollisuuden, palvelumuotoilun ja hyvinvointialan tehtäviin. Kulttuurialan klusterissa on myös ainutlaatuinen neljän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskittymä. Näiden maisteritasoisten opintojen ansiosta Metropoliasta valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua työelämässä aiempaa monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin. Metropolian kulttuurin koulutusohjelmilla on valtakunnallisesti hyvä maine, ja niiden hakijamäärät ovat valtakunnallista huippua. Myös opiskelijoiden työllistyminen on erinomaista. Opiskelijoiden korkea taso on myös klusterin voimavaratekijä. Osana opintojaan lahjakkaat nuoret ja aikuiset tuottavat pääkaupunkiseudulle osaamista, taidetta, elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia, monialaisia kokeiluja, innovaatioita ja luovia ratkaisuja. Suuren kokonsa ja merkittävän koulutustarjontansa ansiosta klusteri kykenee kehittämään pääkaupunkiseudun kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja sivistyksellisistä arvoista nousevaa hyvinvointia. Metropolian painoarvo luovan alan toimijana ja suunnan näyttäjänä on valtakunnallisesti huomattava. Kulttuurialan klusterin tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä aluekehityshankkeet ovat olennainen osa perustehtävää ja myönteistä imagoa. Opiskelijat tai opiskelijaryhmät ovat kehittäjäroolissa näissä hankkeissa, mutta samalla koulutusorganisaationa Metropolia oppii itsekin jatkuvasti uutta. Tutkimuksessa ja hankkeissa pilotoituja toimintamalleja ja työelämän konsepteja tuodaan myös tehokkaasti osaksi perusopintoja ja täydennyskoulutustarjontaa. Kulttuurialan klusteri on profiloitunut Metropoliassa EU-rahoitteisten suurten hankkeiden erityisosaajana. Käynnissä on esimerkiksi kulttuuriviennin, ennakoinnin, media- ja soveltavan musiikkikasvatuksen, urbaanin kaupunkiympäristön, sosiaalisen median, maahanmuuttajien koulutusmallien ja muotoilualan kehittämishankkeita. Monesti työelämän rajapinnoilla toimittaessa kehittäjäkumppaneina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä alueen taidelaitokset ja museot. Ammattikorkeakoulujen kulttuurialojen toimintaympäristö on myös erittäin haasteellinen. Kulttuurialan koulutuksen rahoitukseen on jo kohdistunut heikennyksiä. Ennusteet työvoimatarpeesta kulttuurialalla ovat usein ristiriitaisia, eivätkä huomioi pääkaupunkiseudun erityisasemaa uudenlaisten työpaikkojen syntymisen, työllistyminen ja nuorisoikäluokan kasvun suhteen. Pääkaupunkiseudulla toimivat kaikki taideyliopistot, kansallisen tason taideorganisaatiot, tutkimuslaitokset ja muut toimijat, joten Metropolian kulttuurialan myönteinen julkisuuskuva ja hyvä maine tässä joukossa ovat osoitus todella korkeasta toiminnan laadusta. Tuire Ranta-Meyer johtaja 20

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Vuosikertomus 2006 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Sisältö kuopion ROuvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus KUOPION Muotoiluakatemian johtajan katsaus KUOPION

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu PL 98 (Piispankatu 8) 70101 Kuopio Puh. (017)

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot