1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012"

Transkriptio

1

2 1 TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HANKALISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ - Näkymät vuodelle 2012 parantuneet - Tilauskertymä kasvoi 14% ja oli milj. euroa (1.118) - Liikevaihto kasvoi 28% ja oli milj. euroa (851) - Liiketulos (EBIT) 113 milj. euroa, eli 10,4% liikevaihdosta (94 milj. euroa eli 11,0%) - EBITA 122 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (99 milj. euroa eli 11,6%) - Tulos/osake 0,38 euroa (0,26) - Tilaus-laskutussuhde 1,17 (1,31) - Liiketoiminnan rahavirta 121 milj. euroa (219) KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU Tilauskertymä kasvoi 10% ja oli milj. euroa (3.267) - Liikevaihto kasvoi 7% ja oli milj. euroa (2.970) - Liiketulos (EBIT) 328 milj. euroa, 10,3% liikevaihdosta (324 milj. euroa eli 10,9%) - EBITA 354 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (336 milj. euroa eli 11,3%) - Kauden lopussa tilauskanta oli milj. euroa (4.042), kasvua oli 17% - Tulos/osake 1,09 euroa (0,99) - Liiketoiminnan rahavirta -34 milj. euroa (303) BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA: Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta ja hankalista markkinaolosuhteista huolimatta sekä tilauskertymämme että liikevaihtomme kehittyivät hyvin. Kolmannella neljänneksellä ne kasvoivat 14% ja 28% edellä mainitussa järjestyksessä. Viime vuoteen verrattuna Ship Powerin kehitys on vahvaa ja sitä tukee sekä aktiivinen offshore-toimiala että Hamworthyn yritysosto. Kohokohtiin kuuluu merkittävä moottorija propulsiolaitetilaus kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, kolme huoltoalustilausta Statoililta sekä ensimmäiset neljä painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilausta. Wärtsilä sai jälleen ennätystilauksen noin 600 MW:n voimalaitoksesta, joka rakennetaan Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Olen myös iloinen, että Services-liiketoiminnan kasvutrendi jatkuu siitä huolimatta, että merenkulun huoltoasiakkaiden markkinaympäristö on tällä hetkellä haasteellinen. Uskomme liikevaihtomme kasvavan tänä vuonna 10-15% eli enemmän kuin alun perin arvioimme. Kannattavuutemme on nyt 10,3% ja uskomme että se paranee neljännellä neljänneksellä. Siitä johtuen odotamme koko vuoden kannattavuutemme olevan 10,5-11%. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%).

3 2 AVAINLUVUT MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Tilauskertymä % % Tilauskanta kauden lopussa % Liikevaihto % % Liiketulos (EBITA) % % 485 % liikevaihdosta 11,2% 11,6% 11,1% 11,3% 11,5% Liiketulos (EBIT) % % 469 % liikevaihdosta 10,4% 11,0% 10,3% 10,9% 11,1% Tulos ennen veroja Tulos/osake, euroa 0,38 0,26 1,09 0,99 1,44 Liiketoiminnan rahavirta Korolliset nettovelat kauden lopussa Bruttoinvestoinnit Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 16 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuun 2012 aikana. Kolmannen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 3 milj. euroa (6) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (5). 2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. MARKKINAKEHITYS POWER PLANTS Markkinatilanne jatkui aktiivisena Vaikka kaasua ja nestemäistä polttoainetta käyttävien voimalaitosten kokonaismarkkinat supistuivat 39% vuoden ensimmäisellä puoliskolla, voimalaitosaktiviteetti säilyi hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä ja tarjoukset MW:ina laskettuina olivat hyvällä tasolla. Tarjouksia tehtiin hieman aiempaa enemmän, mutta ne olivat keskimääräistä pienempiä. Tarjousaktiviteetti keskittyy edelleen kaasukäyttöiseen tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta makrotalouden volatiliteetti viivästyttää edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla. Aktiviteetti oli vahvinta joustavan perusvoimantuotannon segmentissä. Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuus Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten (sisältäen yksikkökooltaan yli 5 MW:n voimakoneet) maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 39% ja olivat yhteensä 28,8 GW. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,9% (3,3% koko vuonna 2011). SHIP POWER Offshore ja erikoisalusten aktiviteetti erottuu edelleen Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana rekisteröitiin 229 sopimusta uusista aluksista. Tähän mennessä vuoden 2012 aikana on tehty sopimukset 761 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Aktiviteetti on selvästi matalammalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin tilattiin keskimäärin 353 alusta vuosineljänneksellä. Aktiviteetin vähentyminen kuvastaa edelleen vaikeina jatkuvia olosuhteita perinteisillä

4 3 kauppalaivasegmenteillä, kuten kuivalastialuksissa, säiliöaluksissa ja konttialuksissa. Näillä segmenteillä omistajilla on merkittäviä vaikeuksia pienten tuottojen ja korkeiden operatiivisten kustannusten vuoksi, mukaan lukien korkeat polttoainekustannukset, sekä ongelmia rahoituksen saatavuudessa. Sopimusaktiviteetti on ollut tänä vuonna vahvaa offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla. Vuoden 2012 aikana, offshore -segmentin osuus alustilauksista on ollut jopa 30% alusten lukumäärässä mitattuna. Myös kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinat ovat olleet aktiiviset ja tilauksia on kertynyt 21 ja 43. Sopimusaktiviteetti on ollut hyvää myös matkustajalauttasegmentillä. Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2012 aikana olivat 36% ja 35% bruttorekisteritonneissa laskettuna. Kiina kuroi umpeen eroaan Etelä-Koreaan, koska kiinalaiset telakat ovat monipuolistaneet tuotevalikoimaansa ja siirtyneet offshore-segmenttiin, erityisesti offshore-tukialuksiin. Ei-perinteiset laivanrakennusmaat saivat 17% vahvistetuista sopimuksista. Pienistä laivanrakennusmaista erityisesti Brasilia, Norja, Yhdysvallat ja Turkki ovat saaneet uusia sopimuksia vuoden 2012 aikana. Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 48% (edellisen vuosineljänneksen lopussa 49%). Hidaskäyntisten päämoottorien markkinaosuus laski ja oli 18% (22). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 5% (5). SERVICES Huoltomarkkinoiden kehitys jatkui tasaisena Markkinakehitys jatkui vakaana sekä merenkulun- että voimalaitosasiakkaiden osalta. Myös merenkulun osaalueet kehittyivät tasaisesti kauppalaivasegmentin parantuessa jonkin verran lisää edelliseen neljännekseen verrattuna. Maantieteellisesti kehitys oli suhteellisen tasaista, Lähi-idässä ja Aasiassa nähtiin pientä parannusta. TILAUSKERTYMÄ Wärtsilän tilauskertymä kasvoi kolmannella neljänneksellä 14% ja oli milj. euroa (1.118). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 6% (1.198 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,17 (1,31). Power Plants -liiketoiminnan kolmen neljänneksen tilauskertymä oli 453 milj. euroa (466), 3% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 60% (283 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä sai ennätyssuuren tilauksen 573 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Muut tilaukset keskittyivät pieniin ja keskikokoisiin voimalaitoksiin lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Kyky toimittaa laajan kokoluokan voimalaitoksia osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden. Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 391 milj. euroa (196), kasvua oli 99% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 13% (447 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden aikana offshore-tilaukset ja erikoistuneen tonniston tilaukset jatkuivat vahvoina. Ship Power -liiketoiminta sai merkittävän tilauksen moottori- ja propulsiolaitteiston toimittamisesta kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, tilauksen kolmesta uudesta huoltoaluksesta, joita tulee operoimaan norjalainen öljy ja kaasuyhtiö Statoil, sekä CNOOC Energy Technology & Services Limited (CETS) -yhtiöltä tilauksen

5 4 monipolttoainemoottoreiden toimittamisesta Kiinan ensimmäisiin maakaasulla toimiviin hinausaluksiin. Äskettäin ostetun Hamworthyn tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana etenkin öljy- ja kaasualalla ja ympäristöratkaisuissa. Offshore-segmentin osuus kolmannen neljänneksen tilauksista oli 53%, Kauppalaiva-segmentin osuus oli 21% ja Erikoisalussegmentin osuus 18%. Merivoimien osuus tilauksista oli 4% ja Matkustajalaivasegmentin 3%. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 428 milj. euroa (455), 6% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 8% (466 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä solmi kymmenen vuoden käyttö- ja hallinnointisopimuksen Gulf Power Ltd:n kanssa, joka on kenialaisen energiasektorin markkinajohtajan Gulf Energy Ltd:n tytäryhtiö. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä milj. euroa (3.267), 10% korkeampi kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,12 (1,10). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli milj. euroa (1.138), 8% vähemmän kuin vuonna Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli milj. euroa (675), 65% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli milj. euroa (1.450), 2% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilauskertymä yhteisyrityksissä Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 175 milj. euroa (216) katsauskaudella tammi-syyskuu Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Tilauskertymä liiketoiminnoittain MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Tilauskertymä yhteensä % % Tilauskertymä Power Plants MW 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Öljy % % Kaasu % % Uusiutuvat polttoaineet Tilauskertymä yhteensä % % TILAUSKANTA Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli milj. euroa (4.042), kasvua oli 17%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 5% (4.515 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden lopussa Power Plantsin tilauskanta oli milj. euroa (1.478), kasvua oli 14%. Ship Powerin tilauskanta oli milj. euroa (1.740), 28% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta laski 2% ja oli 808 milj. euroa (825).

6 5 Tilauskanta liiketoiminnoittain MEUR Muutos Power Plants % Ship Power % Services % 786 Tilauskanta yhteensä % LIIKEVAIHTO Wärtsilän liikevaihto kasvoi 28% kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli milj. euroa (851). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 304 milj. euroa (243), kasvua oli 25%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 339 milj. euroa (197) ja oli 72% korkeampi kuin vastaavalla kvartaalilla viime vuonna. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5% 435 milj. euroon (412). Wärtsilän katsauskauden tammi-syyskuun 2012 liikevaihto kasvoi 7% ja oli milj. euroa (2.970). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 930 milj. euroa (952), laskua oli 2%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto nousi 23% ja oli 875 milj. euroa (713). Services-liiketoiminnan liikevaihto nousi 6% ja oli milj. euroa (1.303). Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 29%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 27% ja Services -liiketoiminnan osuus 43%. Wärtsilän tammi-syyskuun 2012 liikevaihdosta noin 58% oli euromääräistä, 20% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken. Liikevaihto liiketoiminnoittain MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Liikevaihto yhteensä % % LIIKETOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 113 milj. euroa (94), 10,4% liikevaihdosta (11,0). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 110 milj. euroa (88) eli 10,1% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 122 milj. euroa (99), 11,2% liikevaihdosta (11,6). Katsauskauden tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 328 milj. euroa (324) eli 10,3% liikevaihdosta (10,9). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 312 milj. euroa (307) eli 9,8% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 354 milj. euroa (336), 11,1% liikevaihdosta (11,3). Wärtsilä kirjasi 16 milj. euroa kertaluonteisia eriä (17) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin sekä uudelleen järjesteltyyn ja lopetettuun liiketoimintaan liittyviin eläkevastuisiin ja yritysostoihin. Yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja kirjattiin 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Rahoituserät olivat -22 milj. euroa (-9). Nettokorot olivat -13 milj. euroa (-3). Osinkotuotot olivat 2 milj. euroa (3). Tulos ennen veroja oli 291 milj. euroa (298). Katsauskauden verot olivat 72 milj. euroa (96), joka vastaa 24,6% verokantaa. Tulos/osake oli 1,09 euroa (0,99) ja oma pääoma/osake oli 8,55 euroa (7,84).

7 6 TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli -34 milj. euroa (303) tammi-syyskuussa Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 121 milj. euroa (219). Nettokäyttöpääoma oli 539 milj. euroa kauden lopussa (122). Myyntisaatavat laskivat kolmannella neljänneksellä, mutta vaihto-omaisuus kasvoi vuoden neljännen neljänneksen suurten toimitusvolyymien edellä. Saatujen ennakoiden määrä oli 685 milj. euroa kauden lopussa (643 edellisen neljänneksen lopussa). Rahavarat kauden lopussa olivat 199 milj. euroa (658). Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 899 milj. euroa (604) syyskuun 2012 lopussa. Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 321 milj. euroa, joihin sisältyi 218 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 698 milj. euroa (-57). Rahoitusohjelmat sisälsivät syyskuun 2012 lopussa pitkäaikaisia lainoja 578 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 532 milj. euroa. Rahoitusohjelmiin sisältyi myös 700 milj. euroa suomalaisia yritystodistusohjelmia. Omavaraisuusaste oli 40,5% (41,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,41 (-0,03). Nettovelkaantumisasteen kasvu liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilä on päättänyt lopettaa ulkomaisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden suojaamisen näiden suojausten määrä oli 329 milj. euroa ja ne kaikki lopetettiin kesäkuussa INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 530 milj. euroa (140). Ne koostuivat 468 milj. euron (97) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 62 milj. euron (43) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologisista investoinneista. Katsauskauden poistot olivat 101 milj. euroa (84). Vuoden 2012 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla. STRATEGISET PROJEKTIT, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN Suunnitelmat Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd:n keskinopeita Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreita valmistavan yhteisyrityksen osalta Kiinassa eivät jatku. Wärtsilän strategiset tavoitteet eivät ole muuttuneet ja valmistelut moottorien tuotannon aloittamiseksi Kiinassa paikallisia markkinoita varten jatkuvat. Wärtsilä 20 -apumoottoreita valmistava yhteisyritys Wärtsilä Qiyao Diesel Company suunnittelee tuotantokapasiteetin laajentamista. Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyritys, jonka omistaa 50/50 Wärtsilä ja Transmashholding, on aloittanut modernin tehtaan rakentamisen Penzaan, Venäjälle. Uusi tehdas, jonka odotetaan olevan valmis tuotannon aloittamiseen kesällä 2013, tarjoaa maailmanluokan kokoonpano- ja tuotantotilat. Yhteisyritys on strategisesti tärkeä Wärtsilälle, koska se laajentaa yhtiön toimintaa raidemarkkinoille vahvistaen samalla Wärtsilän tuotannon jalansijaa Venäjällä. Hamworthyn yritysosto saatiin päätökseen , ja Hamworthyn integrointi Wärtsilä Ship Power - liiketoimintaan edistyy suunnitelman mukaisesti. Hamworthy on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: pumppu- ja kaasuratkaisuihin sekä ympäristöratkaisuihin.

8 7 HENKILÖSTÖ Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun 2012 lopussa oli (17.875). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa 2012 oli (17.838). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 921 (830) henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa (989) henkilöä, Services-liiketoiminnassa (11.200), ja PowerTech (4.062) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu liittyy pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) työskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 33% (33) Aasiassa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS, TUOTELANSEERAUKSET Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilanne kehittyy edelleen. Kaikki AQUARIUS UV (ultravioletti) - järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntää odotetaan joulukuussa Ensimmäiset tyyppihyväksynnälle ehdolliset neljä ultraviolettijärjestelmään pohjautuvaa tilausta on saatu. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n perushyväksynnän 1. lokakuuta Loput merellä tapahtuvat testit saadaan valmiiksi joulukuuhun 2012 mennessä, ja tyyppihyväksyntää odotetaan heinäkuussa AQUARIUS on nyt rekisteröity tuotemerkki. Trojanin MARINEX ultravioletti -järjestelmien testaaminen jatkuu. Sekä maalla että merellä tapahtuvat testit ovat vielä kesken, mutta Trojan odottaa tyyppihyväksyntää joulukuun 2012 loppuun mennessä. Wärtsilällä on markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen kiertoon perustuvat rikkipesurit ovat käyttöön vakiintuneita. Suljettuun kiertoon perustuva rikkipesuriteknologia on tuotu markkinoille äskettäin. Alussa tehdyn eri muuttujien hienosäädön jälkeen suljetun kierron rikkipesuri on nyt otettu käyttöön, ja Wärtsilän toimitettavana on tällä hetkellä useita projekteja. Näiden tuotteiden yhdistelmää, hybridirikkipesuria, ollaan juuri tuomassa markkinoille, ja ensimmäiset tilaukset on saatu. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 45 rikkipesurista yhteensä 23 alukseen. 20. elokuuta 2012 Wärtsilä Finland Oy aloitti yt-neuvottelut Espoossa sijaitsevan Fuel Cell -toiminnon uudelleenjärjestelyistä johtuen Wärtsilän uudistetusta tuotekehitysstrategiasta, jossa polttokennokehityksen ei nähty keskipitkällä aikajänteellä palvelevan Wärtsilän toimintaa. Keväällä 2012 Wärtsilä ryhtyi selvittämään mahdollisuutta järjestää polttokennojen kehitystoiminta uudelleen tavoitteenaan löytää ratkaisu toiminnan turvaamiseksi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Yt-neuvottelut ovat nyt päättyneet ja irtisanomisuhan alla on yhteensä 24 henkilöä. Uuden yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen on vielä lopullisesti vahvistamatta, mutta toteutuessaan se työllistäisi jatkossa 8 henkilöä. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESEEN Vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja palvellaksemme asiakkaitamme entistä tehokkaammin, olemme päättäneet muuttaa Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin (WIO) organisaatioita. Tällä muutoksella Wärtsilä pyrkii lisäämään toiminnan joustavuutta entisestään ja varmistamaan nopean päätöksenteon. Näitä tekijöitä tarvitaan markkinoilla, joilla asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kilpailu kiristyy. Uusi organisaatiorakenne tehostaa myös resurssien käyttöä. Näiden organisaatiorakenteen muutosten yhteydessä ei suunnitella työpaikkojen vähentämistä. Uusi organisaatio astui voimaan KESTÄVÄ KEHITYS Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät mahdollisuudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä

9 8 kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact - aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat voimaan astuneet nimitykset: Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48) on nimitetty tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat. Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä Osake- ja äänimäärä Osakevaihto 1-9/2012 WRT1V Ylin Alin Keskikurssi 1) Päätös Osakekurssi 31,33 22,30 26,68 26,95 1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Markkina-arvo, MEUR Ulkomaalaisomistus 49,8% 47,0% Liputukset Katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: , Wärtsilälle ilmoitettiin Fiskars-konsernin ja Investor AB:n sopimuksesta, jolla yhtiöt yhdistävät Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön. Fiskars Oyj Abp oli myynyt tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä alitti 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti osaketta, 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Investor AB oli ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omisti osaketta, 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen osaketta, 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä , Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus oli osaketta tai 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä , BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti osaketta tai 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

10 9 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallitus valtuutettiin päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallituksen järjestäytyminen Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet: Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen. Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on haastava ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteiset kauppalaivasegmentit ovat erityisen paineen alla. Peruutusten sekä toimitusten viivästymisen riski on kohonnut tällä alalla. Lisääntyvät riskit rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski. Wärtsilän vuosikertomus 2011 sisältää tarkemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

11 10 MARKKINANÄKYMÄT Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina vuonna Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO 2 -neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen. Uusiin voimantuotannon investointeihin liittyvä kiinnostus jatkuu, mutta makrotalouden epävarmuus voi viivästyttää investointipäätöksiä. Tilausaktiviteetin odotetaan olevan vahvaa ja vuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 tasolla offshore-alusten, kaasunkuljetusalusten ja muiden erikoisalusten markkinoilla. Alustilausten kokonaismarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 ovat hieman negatiiviset, ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna Lasku liittyy suurelta osin alhaiseen tilausmäärään perinteisillä kauppalaivasegmenteillä. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on myös seuraavilla alueilla: tehokkuuden parantaminen, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut. Nämä aiheet ovat keskeisesti esillä useissa keskusteluissa uusien alusten rakentamisesta ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset. Kauppalaivoihin liittyvän huoltomarkkinan näkymät ovat edelleen haastavat, kun taas offshore-markkinan näkymät ovat edelleen lupaavat. Muiden merenkulun markkinoiden aktiviteetin odotetaan olevan tasaista. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden tilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%). WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. IFRS-standardimuutokset voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin: Muutos IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

12 11 LYHENNETTY TULOSLASKELMA MEUR 1 9/ / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat Yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat arvonmuutokset siirretty tuloslaskelmaan -1 Rahavirran suojaukset Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat

13 12 LYHENNETTY TASE MEUR Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Laskennalliset verovelat Muut velat Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

14 13 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA MEUR 1 9/ / Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden tulos Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Tuloverot Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit osakkeisiin ja yritysostot Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit Rahavirta muista investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 158 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5-3 Rahavarat tilikauden lopussa

15 14 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma vallattomien pääoma MEUR omistajien osuus yhteensä Arvon- Osake- Ylikurssi- Muunto- muutos- Kertyneet pääoma rahasto erot rahasto voittovarat Oma pääoma Maksetut osingot Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Maksetut osingot Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA MEUR Eurooppa Aasia Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto 1 9/ Liikevaihto 1 9/

16 15 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET MEUR 1 9/ / Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo Valuuttakurssimuutokset Yritysostot Lisäykset Poistot ja arvonalentumiset Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 6-1 Kirjanpitoarvo kauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo Valuuttakurssimuutokset Yritysostot Lisäykset Poistot ja arvonalentumiset Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt Kirjanpitoarvo kauden lopussa BRUTTOINVESTOINNIT MEUR 1 9/ / Osakkeet ja yritysostot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Yhteensä

17 16 YRITYSHANKINNAT VUONNA 2012 Hamworthy plc Wärtsilä hankki kaikki Lontoon Pörssin AIM listalla (Alternative Investment Market) noteeratun Hamworthy plc:n osakkeet ja määräysvallan yrityksestä. Kauppa toteutettiin suositeltuna käteisostotarjouksena. Kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa, 825 pennyä käteisenä per Hamworthyn osake. Hamworthy on maailmanlaajuisesti erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön toimittava yritys. Hamworthyn oston myötä Wärtsilä vahvistaa asemaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja merenkulku- sekä offshore-alan asiakkaidensa arvostetuimpana kumppanina, joka tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, integroituja ratkaisuja ja palveluja. Wärtsilän ja Hamworthyn vahvuuksien yhdistäminen auttaa asiakkaita nopeammin ja helpommin pienentämään toimintakustannuksia sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti Hamworthysta maksettu kauppahinta, rahavirtavaikutus sekä hankinnassa Wärtsilälle siirtyvät varat ja velat. Luovutettu vastike Käteinen raha 456 Kokonaishankintameno 456 MEUR Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR Maksettu hankintahinta 456 Hankitut rahavarat -67 Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 389 Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä (alustava) MEUR Aineettomat hyödykkeet 118 Aineelliset hyödykkeet 19 Vaihto-omaisuus 91 Myyntisaamiset ja muut saamiset 81 Rahavarat 67 Varat yhteensä 376 Varaukset 30 Korolliset velat Ostovelat ja muut velat 156 Laskennallinen verovelka 35 Varaukset ja velat yhteensä 221 Nettovarallisuus yhteensä 155 Liikearvo 301 Hankintapäivän käyvät arvot ovat alustavia, sillä hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen on vielä kesken. Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä

18 17 noin 116 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 81 milj. euroa, mihin sisältyy noin 49 milj. euron myyntisaamiset käyvän arvon mukaisesti. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä. Alustavan arvion mukainen 301 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulku-, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Yritysten yhdistetyt resurssit ja osaaminen luovat mielenkiintoisen pohjan pitkän aikavälin kasvulle offshorealalla sekä merenkulun kaasu- ja ympäristösovellusten markkinoilla, joka hyödyttää osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä. Hamworthysta kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Konsernin tulokseen sisältyy vuonna 2012 yrityshankintaan liittyviä kustannuksia 3 milj. euroa. Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa välisenä aikana Hamworthyn osuus konsernin liikevaihdosta oli 232 milj. euroa ja osuus konsernin liiketuloksesta 25 milj. euroa. Jos hankinta olisi toteutunut , konsernin kauden liikevaihto olisi johdon arvion mukaan ollut milj. euroa ja konsernin kauden liiketulos 313 milj. euroa. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että alustavien arvioiden mukaisten käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut Muut yrityshankinnat Wärtsilä hankki singaporelaisen laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan. Kauppahinta on noin 3 milj. euroa ja siitä aiheutuva liikearvo noin 1 milj. euroa. KOROLLINEN LAINAPÄÄOMA MEUR 1 9/ / Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Lainasaamiset Rahavarat Netto TUNNUSLUKUJA 1 9/ / Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 Oma pääoma/osake, euroa 8,55 7,84 8,30 Omavaraisuusaste, % 40,5 41,3 41,3 Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 HENKILÖSTÖ 1 9/ / Keskimäärin Kauden lopussa

19 18 VASTUUSITOUMUKSET MEUR 1 9/ / Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset Yhteensä Takaukset ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta osakkuusyhtiöiden puolesta Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo Yhteensä JOHDANNAISTEN NIMELLISARVO MEUR Kokonaismäärä josta suljettu Koronvaihtosopimukset 20 Valuuttatermiinit Valuuttaoptiot, ostetut 103 Valuuttaoptiot, asetetut

20 19 LYHENNETTY TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR 7-9/ / / / / /2011 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat Yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake, euroa 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26 0,35 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos/osake (EPS) emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Oma pääoma/osake emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste oma pääoma x 100 oma pääoma ja velat - saadut ennakkomaksut Nettovelkaantumisaste korolliset velat - rahavarat oma pääoma Wärtsilä Oyj Abp Hallitus

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1 TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HANKALISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ - Näkymät vuodelle 2012 parantuneet

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 1 TASAISTA KEHITYSTÄ TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ - Tilauskertymä kasvoi 2% ja oli 1.198 milj. euroa (1.170) - Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 17.7.2015. Björn Rosengren, Konsernijohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 17.7.2015. Björn Rosengren, Konsernijohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 215 17.7.215 Björn Rosengren, Konsernijohtaja Wärtsilä Keskeistä Q2/215 Tilauskertymä 1.159 milj. euroa, +2% Liikevaihto 1.23 milj. euroa, +1% Tilaus-laskutussuhde,94

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. KOLMAS NELJÄNNES 7-9/2009

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005 Konsernijohtaja Ole Johansson 28.10.2005 Missio ja Visio Missio Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2013

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA 18.7.213 Wärtsilä Keskeistä Q2/213 NEW PIC Tilauskertymä 1.71 milj. euroa, -11% Liikevaihto 1.152 milj. euroa, +5% Tilaus-laskutussuhde,93

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. The engine of industry

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007. The engine of industry Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2007

Lisätiedot

2012 TULOSPRESENTAATIO BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA 25.1.2013

2012 TULOSPRESENTAATIO BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA 25.1.2013 212 TULOSPRESENTAATIO BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA 25.1.213 Liikevaihto jälleen kasvuun, kannattavuus tasaista 212 kehitys Tilauskertymä 4.94 milj. euroa, +9% Liikevaihto 4.725 milj. euroa, +12% Tilaus-laskutussuhde1,5

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Q1 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2014

Wärtsilä Oyj Abp Q1 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2014 Wärtsilä Oyj Abp Q1 osavuosikatsaus TAMMI-MAALISKUU 2014 Ship Power- ja Services-liiketoimintojen hyvä kehitys kompensoi voimalaitosmarkkinoiden haasteita Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Wärtsilä 2004. Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005. Wärtsilä

Wärtsilä 2004. Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005. Wärtsilä Wärtsilä 2004 Konsernijohtaja Ole Johansson 4.2.2005 Wärtsilä Wärtsilän strategia Ship Power ja Huolto kasvua tuotevalikoiman laajentamisen ja yritysostojen kautta Voimalat painopiste kasvavilla hajautetun

Lisätiedot