1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012"

Transkriptio

1

2 1 TILAUSKERTYMÄ JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HANKALISTA MARKKINAOLOSUHTEISTA HUOLIMATTA Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ - Näkymät vuodelle 2012 parantuneet - Tilauskertymä kasvoi 14% ja oli milj. euroa (1.118) - Liikevaihto kasvoi 28% ja oli milj. euroa (851) - Liiketulos (EBIT) 113 milj. euroa, eli 10,4% liikevaihdosta (94 milj. euroa eli 11,0%) - EBITA 122 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (99 milj. euroa eli 11,6%) - Tulos/osake 0,38 euroa (0,26) - Tilaus-laskutussuhde 1,17 (1,31) - Liiketoiminnan rahavirta 121 milj. euroa (219) KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU Tilauskertymä kasvoi 10% ja oli milj. euroa (3.267) - Liikevaihto kasvoi 7% ja oli milj. euroa (2.970) - Liiketulos (EBIT) 328 milj. euroa, 10,3% liikevaihdosta (324 milj. euroa eli 10,9%) - EBITA 354 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (336 milj. euroa eli 11,3%) - Kauden lopussa tilauskanta oli milj. euroa (4.042), kasvua oli 17% - Tulos/osake 1,09 euroa (0,99) - Liiketoiminnan rahavirta -34 milj. euroa (303) BJÖRN ROSENGREN, KONSERNIJOHTAJA: Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta ja hankalista markkinaolosuhteista huolimatta sekä tilauskertymämme että liikevaihtomme kehittyivät hyvin. Kolmannella neljänneksellä ne kasvoivat 14% ja 28% edellä mainitussa järjestyksessä. Viime vuoteen verrattuna Ship Powerin kehitys on vahvaa ja sitä tukee sekä aktiivinen offshore-toimiala että Hamworthyn yritysosto. Kohokohtiin kuuluu merkittävä moottorija propulsiolaitetilaus kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, kolme huoltoalustilausta Statoililta sekä ensimmäiset neljä painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilausta. Wärtsilä sai jälleen ennätystilauksen noin 600 MW:n voimalaitoksesta, joka rakennetaan Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Olen myös iloinen, että Services-liiketoiminnan kasvutrendi jatkuu siitä huolimatta, että merenkulun huoltoasiakkaiden markkinaympäristö on tällä hetkellä haasteellinen. Uskomme liikevaihtomme kasvavan tänä vuonna 10-15% eli enemmän kuin alun perin arvioimme. Kannattavuutemme on nyt 10,3% ja uskomme että se paranee neljännellä neljänneksellä. Siitä johtuen odotamme koko vuoden kannattavuutemme olevan 10,5-11%. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%).

3 2 AVAINLUVUT MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Tilauskertymä % % Tilauskanta kauden lopussa % Liikevaihto % % Liiketulos (EBITA) % % 485 % liikevaihdosta 11,2% 11,6% 11,1% 11,3% 11,5% Liiketulos (EBIT) % % 469 % liikevaihdosta 10,4% 11,0% 10,3% 10,9% 11,1% Tulos ennen veroja Tulos/osake, euroa 0,38 0,26 1,09 0,99 1,44 Liiketoiminnan rahavirta Korolliset nettovelat kauden lopussa Bruttoinvestoinnit Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 16 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuun 2012 aikana. Kolmannen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 3 milj. euroa (6) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (5). 2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. MARKKINAKEHITYS POWER PLANTS Markkinatilanne jatkui aktiivisena Vaikka kaasua ja nestemäistä polttoainetta käyttävien voimalaitosten kokonaismarkkinat supistuivat 39% vuoden ensimmäisellä puoliskolla, voimalaitosaktiviteetti säilyi hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä ja tarjoukset MW:ina laskettuina olivat hyvällä tasolla. Tarjouksia tehtiin hieman aiempaa enemmän, mutta ne olivat keskimääräistä pienempiä. Tarjousaktiviteetti keskittyy edelleen kaasukäyttöiseen tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta makrotalouden volatiliteetti viivästyttää edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla. Aktiviteetti oli vahvinta joustavan perusvoimantuotannon segmentissä. Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuus Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten (sisältäen yksikkökooltaan yli 5 MW:n voimakoneet) maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 39% ja olivat yhteensä 28,8 GW. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,9% (3,3% koko vuonna 2011). SHIP POWER Offshore ja erikoisalusten aktiviteetti erottuu edelleen Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana rekisteröitiin 229 sopimusta uusista aluksista. Tähän mennessä vuoden 2012 aikana on tehty sopimukset 761 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Aktiviteetti on selvästi matalammalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin tilattiin keskimäärin 353 alusta vuosineljänneksellä. Aktiviteetin vähentyminen kuvastaa edelleen vaikeina jatkuvia olosuhteita perinteisillä

4 3 kauppalaivasegmenteillä, kuten kuivalastialuksissa, säiliöaluksissa ja konttialuksissa. Näillä segmenteillä omistajilla on merkittäviä vaikeuksia pienten tuottojen ja korkeiden operatiivisten kustannusten vuoksi, mukaan lukien korkeat polttoainekustannukset, sekä ongelmia rahoituksen saatavuudessa. Sopimusaktiviteetti on ollut tänä vuonna vahvaa offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla. Vuoden 2012 aikana, offshore -segmentin osuus alustilauksista on ollut jopa 30% alusten lukumäärässä mitattuna. Myös kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinat ovat olleet aktiiviset ja tilauksia on kertynyt 21 ja 43. Sopimusaktiviteetti on ollut hyvää myös matkustajalauttasegmentillä. Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2012 aikana olivat 36% ja 35% bruttorekisteritonneissa laskettuna. Kiina kuroi umpeen eroaan Etelä-Koreaan, koska kiinalaiset telakat ovat monipuolistaneet tuotevalikoimaansa ja siirtyneet offshore-segmenttiin, erityisesti offshore-tukialuksiin. Ei-perinteiset laivanrakennusmaat saivat 17% vahvistetuista sopimuksista. Pienistä laivanrakennusmaista erityisesti Brasilia, Norja, Yhdysvallat ja Turkki ovat saaneet uusia sopimuksia vuoden 2012 aikana. Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 48% (edellisen vuosineljänneksen lopussa 49%). Hidaskäyntisten päämoottorien markkinaosuus laski ja oli 18% (22). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 5% (5). SERVICES Huoltomarkkinoiden kehitys jatkui tasaisena Markkinakehitys jatkui vakaana sekä merenkulun- että voimalaitosasiakkaiden osalta. Myös merenkulun osaalueet kehittyivät tasaisesti kauppalaivasegmentin parantuessa jonkin verran lisää edelliseen neljännekseen verrattuna. Maantieteellisesti kehitys oli suhteellisen tasaista, Lähi-idässä ja Aasiassa nähtiin pientä parannusta. TILAUSKERTYMÄ Wärtsilän tilauskertymä kasvoi kolmannella neljänneksellä 14% ja oli milj. euroa (1.118). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 6% (1.198 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,17 (1,31). Power Plants -liiketoiminnan kolmen neljänneksen tilauskertymä oli 453 milj. euroa (466), 3% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 60% (283 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä sai ennätyssuuren tilauksen 573 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Jordaniaan. Siitä tulee maailman suurin kolmipolttoainevoimalaitos. Muut tilaukset keskittyivät pieniin ja keskikokoisiin voimalaitoksiin lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Kyky toimittaa laajan kokoluokan voimalaitoksia osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden. Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 391 milj. euroa (196), kasvua oli 99% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 13% (447 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden aikana offshore-tilaukset ja erikoistuneen tonniston tilaukset jatkuivat vahvoina. Ship Power -liiketoiminta sai merkittävän tilauksen moottori- ja propulsiolaitteiston toimittamisesta kuuteen brasilialaiseen porausalukseen Jurong Shipyard Pte Ltd:ltä, tilauksen kolmesta uudesta huoltoaluksesta, joita tulee operoimaan norjalainen öljy ja kaasuyhtiö Statoil, sekä CNOOC Energy Technology & Services Limited (CETS) -yhtiöltä tilauksen

5 4 monipolttoainemoottoreiden toimittamisesta Kiinan ensimmäisiin maakaasulla toimiviin hinausaluksiin. Äskettäin ostetun Hamworthyn tilausaktiviteetti jatkui vilkkaana etenkin öljy- ja kaasualalla ja ympäristöratkaisuissa. Offshore-segmentin osuus kolmannen neljänneksen tilauksista oli 53%, Kauppalaiva-segmentin osuus oli 21% ja Erikoisalussegmentin osuus 18%. Merivoimien osuus tilauksista oli 4% ja Matkustajalaivasegmentin 3%. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 428 milj. euroa (455), 6% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 8% (466 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä solmi kymmenen vuoden käyttö- ja hallinnointisopimuksen Gulf Power Ltd:n kanssa, joka on kenialaisen energiasektorin markkinajohtajan Gulf Energy Ltd:n tytäryhtiö. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä milj. euroa (3.267), 10% korkeampi kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,12 (1,10). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli milj. euroa (1.138), 8% vähemmän kuin vuonna Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli milj. euroa (675), 65% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli milj. euroa (1.450), 2% vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana kautena. Tilauskertymä yhteisyrityksissä Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 175 milj. euroa (216) katsauskaudella tammi-syyskuu Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Tilauskertymä liiketoiminnoittain MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Tilauskertymä yhteensä % % Tilauskertymä Power Plants MW 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Öljy % % Kaasu % % Uusiutuvat polttoaineet Tilauskertymä yhteensä % % TILAUSKANTA Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli milj. euroa (4.042), kasvua oli 17%. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 5% (4.515 milj. euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä). Katsauskauden lopussa Power Plantsin tilauskanta oli milj. euroa (1.478), kasvua oli 14%. Ship Powerin tilauskanta oli milj. euroa (1.740), 28% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta laski 2% ja oli 808 milj. euroa (825).

6 5 Tilauskanta liiketoiminnoittain MEUR Muutos Power Plants % Ship Power % Services % 786 Tilauskanta yhteensä % LIIKEVAIHTO Wärtsilän liikevaihto kasvoi 28% kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli milj. euroa (851). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 304 milj. euroa (243), kasvua oli 25%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 339 milj. euroa (197) ja oli 72% korkeampi kuin vastaavalla kvartaalilla viime vuonna. Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5% 435 milj. euroon (412). Wärtsilän katsauskauden tammi-syyskuun 2012 liikevaihto kasvoi 7% ja oli milj. euroa (2.970). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 930 milj. euroa (952), laskua oli 2%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto nousi 23% ja oli 875 milj. euroa (713). Services-liiketoiminnan liikevaihto nousi 6% ja oli milj. euroa (1.303). Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 29%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 27% ja Services -liiketoiminnan osuus 43%. Wärtsilän tammi-syyskuun 2012 liikevaihdosta noin 58% oli euromääräistä, 20% Yhdysvaltain dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken. Liikevaihto liiketoiminnoittain MEUR 7-9/ /2011 Muutos 1-9/ /2011 Muutos 2011 Power Plants % % Ship Power % % Services % % Liikevaihto yhteensä % % LIIKETOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Kolmannen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 113 milj. euroa (94), 10,4% liikevaihdosta (11,0). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 110 milj. euroa (88) eli 10,1% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 122 milj. euroa (99), 11,2% liikevaihdosta (11,6). Katsauskauden tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 328 milj. euroa (324) eli 10,3% liikevaihdosta (10,9). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 312 milj. euroa (307) eli 9,8% liikevaihdosta (10,3). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 354 milj. euroa (336), 11,1% liikevaihdosta (11,3). Wärtsilä kirjasi 16 milj. euroa kertaluonteisia eriä (17) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin sekä uudelleen järjesteltyyn ja lopetettuun liiketoimintaan liittyviin eläkevastuisiin ja yritysostoihin. Yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja kirjattiin 26 milj. euroa (12) katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana. Rahoituserät olivat -22 milj. euroa (-9). Nettokorot olivat -13 milj. euroa (-3). Osinkotuotot olivat 2 milj. euroa (3). Tulos ennen veroja oli 291 milj. euroa (298). Katsauskauden verot olivat 72 milj. euroa (96), joka vastaa 24,6% verokantaa. Tulos/osake oli 1,09 euroa (0,99) ja oma pääoma/osake oli 8,55 euroa (7,84).

7 6 TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli -34 milj. euroa (303) tammi-syyskuussa Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 121 milj. euroa (219). Nettokäyttöpääoma oli 539 milj. euroa kauden lopussa (122). Myyntisaatavat laskivat kolmannella neljänneksellä, mutta vaihto-omaisuus kasvoi vuoden neljännen neljänneksen suurten toimitusvolyymien edellä. Saatujen ennakoiden määrä oli 685 milj. euroa kauden lopussa (643 edellisen neljänneksen lopussa). Rahavarat kauden lopussa olivat 199 milj. euroa (658). Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 899 milj. euroa (604) syyskuun 2012 lopussa. Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 321 milj. euroa, joihin sisältyi 218 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 698 milj. euroa (-57). Rahoitusohjelmat sisälsivät syyskuun 2012 lopussa pitkäaikaisia lainoja 578 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 532 milj. euroa. Rahoitusohjelmiin sisältyi myös 700 milj. euroa suomalaisia yritystodistusohjelmia. Omavaraisuusaste oli 40,5% (41,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,41 (-0,03). Nettovelkaantumisasteen kasvu liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilä on päättänyt lopettaa ulkomaisten tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten nettovarallisuuden suojaamisen näiden suojausten määrä oli 329 milj. euroa ja ne kaikki lopetettiin kesäkuussa INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 530 milj. euroa (140). Ne koostuivat 468 milj. euron (97) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 62 milj. euron (43) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologisista investoinneista. Katsauskauden poistot olivat 101 milj. euroa (84). Vuoden 2012 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla. STRATEGISET PROJEKTIT, YRITYSOSTOT JA VERKOSTON LAAJENTAMINEN Suunnitelmat Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd:n keskinopeita Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -moottoreita valmistavan yhteisyrityksen osalta Kiinassa eivät jatku. Wärtsilän strategiset tavoitteet eivät ole muuttuneet ja valmistelut moottorien tuotannon aloittamiseksi Kiinassa paikallisia markkinoita varten jatkuvat. Wärtsilä 20 -apumoottoreita valmistava yhteisyritys Wärtsilä Qiyao Diesel Company suunnittelee tuotantokapasiteetin laajentamista. Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyritys, jonka omistaa 50/50 Wärtsilä ja Transmashholding, on aloittanut modernin tehtaan rakentamisen Penzaan, Venäjälle. Uusi tehdas, jonka odotetaan olevan valmis tuotannon aloittamiseen kesällä 2013, tarjoaa maailmanluokan kokoonpano- ja tuotantotilat. Yhteisyritys on strategisesti tärkeä Wärtsilälle, koska se laajentaa yhtiön toimintaa raidemarkkinoille vahvistaen samalla Wärtsilän tuotannon jalansijaa Venäjällä. Hamworthyn yritysosto saatiin päätökseen , ja Hamworthyn integrointi Wärtsilä Ship Power - liiketoimintaan edistyy suunnitelman mukaisesti. Hamworthy on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: pumppu- ja kaasuratkaisuihin sekä ympäristöratkaisuihin.

8 7 HENKILÖSTÖ Wärtsilän henkilöstömäärä syyskuun 2012 lopussa oli (17.875). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa 2012 oli (17.838). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 921 (830) henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa (989) henkilöä, Services-liiketoiminnassa (11.200), ja PowerTech (4.062) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu liittyy pääasiassa Hamworthyn yritysostoon. Wärtsilän henkilöstöstä 19% (19) työskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 33% (33) Aasiassa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS, TUOTELANSEERAUKSET Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilanne kehittyy edelleen. Kaikki AQUARIUS UV (ultravioletti) - järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntää odotetaan joulukuussa Ensimmäiset tyyppihyväksynnälle ehdolliset neljä ultraviolettijärjestelmään pohjautuvaa tilausta on saatu. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n perushyväksynnän 1. lokakuuta Loput merellä tapahtuvat testit saadaan valmiiksi joulukuuhun 2012 mennessä, ja tyyppihyväksyntää odotetaan heinäkuussa AQUARIUS on nyt rekisteröity tuotemerkki. Trojanin MARINEX ultravioletti -järjestelmien testaaminen jatkuu. Sekä maalla että merellä tapahtuvat testit ovat vielä kesken, mutta Trojan odottaa tyyppihyväksyntää joulukuun 2012 loppuun mennessä. Wärtsilällä on markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen kiertoon perustuvat rikkipesurit ovat käyttöön vakiintuneita. Suljettuun kiertoon perustuva rikkipesuriteknologia on tuotu markkinoille äskettäin. Alussa tehdyn eri muuttujien hienosäädön jälkeen suljetun kierron rikkipesuri on nyt otettu käyttöön, ja Wärtsilän toimitettavana on tällä hetkellä useita projekteja. Näiden tuotteiden yhdistelmää, hybridirikkipesuria, ollaan juuri tuomassa markkinoille, ja ensimmäiset tilaukset on saatu. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 45 rikkipesurista yhteensä 23 alukseen. 20. elokuuta 2012 Wärtsilä Finland Oy aloitti yt-neuvottelut Espoossa sijaitsevan Fuel Cell -toiminnon uudelleenjärjestelyistä johtuen Wärtsilän uudistetusta tuotekehitysstrategiasta, jossa polttokennokehityksen ei nähty keskipitkällä aikajänteellä palvelevan Wärtsilän toimintaa. Keväällä 2012 Wärtsilä ryhtyi selvittämään mahdollisuutta järjestää polttokennojen kehitystoiminta uudelleen tavoitteenaan löytää ratkaisu toiminnan turvaamiseksi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Yt-neuvottelut ovat nyt päättyneet ja irtisanomisuhan alla on yhteensä 24 henkilöä. Uuden yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen on vielä lopullisesti vahvistamatta, mutta toteutuessaan se työllistäisi jatkossa 8 henkilöä. MUUTOKSET ORGANISAATIORAKENTEESEEN Vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja palvellaksemme asiakkaitamme entistä tehokkaammin, olemme päättäneet muuttaa Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin (WIO) organisaatioita. Tällä muutoksella Wärtsilä pyrkii lisäämään toiminnan joustavuutta entisestään ja varmistamaan nopean päätöksenteon. Näitä tekijöitä tarvitaan markkinoilla, joilla asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja kilpailu kiristyy. Uusi organisaatiorakenne tehostaa myös resurssien käyttöä. Näiden organisaatiorakenteen muutosten yhteydessä ei suunnitella työpaikkojen vähentämistä. Uusi organisaatio astui voimaan KESTÄVÄ KEHITYS Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät mahdollisuudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä

9 8 kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact - aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat voimaan astuneet nimitykset: Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48) on nimitetty tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat. Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä Osake- ja äänimäärä Osakevaihto 1-9/2012 WRT1V Ylin Alin Keskikurssi 1) Päätös Osakekurssi 31,33 22,30 26,68 26,95 1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Markkina-arvo, MEUR Ulkomaalaisomistus 49,8% 47,0% Liputukset Katsauskauden tammi-syyskuu 2012 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: , Wärtsilälle ilmoitettiin Fiskars-konsernin ja Investor AB:n sopimuksesta, jolla yhtiöt yhdistävät Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön. Fiskars Oyj Abp oli myynyt tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä alitti 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti osaketta, 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Investor AB oli ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omisti osaketta, 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen osaketta, 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä , Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus oli osaketta tai 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä , BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti osaketta tai 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

10 9 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria. Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallitus valtuutettiin päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallituksen järjestäytyminen Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet: Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen. Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on haastava ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteiset kauppalaivasegmentit ovat erityisen paineen alla. Peruutusten sekä toimitusten viivästymisen riski on kohonnut tällä alalla. Lisääntyvät riskit rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski. Wärtsilän vuosikertomus 2011 sisältää tarkemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

11 10 MARKKINANÄKYMÄT Voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina vuonna Kasvavilla kehittyvillä markkinoilla jatketaan investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO 2 -neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen. Uusiin voimantuotannon investointeihin liittyvä kiinnostus jatkuu, mutta makrotalouden epävarmuus voi viivästyttää investointipäätöksiä. Tilausaktiviteetin odotetaan olevan vahvaa ja vuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 tasolla offshore-alusten, kaasunkuljetusalusten ja muiden erikoisalusten markkinoilla. Alustilausten kokonaismarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 ovat hieman negatiiviset, ja tilausten kokonaismäärän odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna Lasku liittyy suurelta osin alhaiseen tilausmäärään perinteisillä kauppalaivasegmenteillä. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on myös seuraavilla alueilla: tehokkuuden parantaminen, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut. Nämä aiheet ovat keskeisesti esillä useissa keskusteluissa uusien alusten rakentamisesta ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Maailmantalouden jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset. Kauppalaivoihin liittyvän huoltomarkkinan näkymät ovat edelleen haastavat, kun taas offshore-markkinan näkymät ovat edelleen lupaavat. Muiden merenkulun markkinoiden aktiviteetin odotetaan olevan tasaista. Voimalaitosten huoltomarkkinoiden tilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2012 MUUTTUNEET Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%). WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. IFRS-standardimuutokset voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin: Muutos IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

12 11 LYHENNETTY TULOSLASKELMA MEUR 1 9/ / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat Yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat arvonmuutokset siirretty tuloslaskelmaan -1 Rahavirran suojaukset Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat

13 12 LYHENNETTY TASE MEUR Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Laskennalliset verovelat Muut velat Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

14 13 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA MEUR 1 9/ / Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden tulos Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Tuloverot Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit osakkeisiin ja yritysostot Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit Rahavirta muista investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 158 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5-3 Rahavarat tilikauden lopussa

15 14 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma vallattomien pääoma MEUR omistajien osuus yhteensä Arvon- Osake- Ylikurssi- Muunto- muutos- Kertyneet pääoma rahasto erot rahasto voittovarat Oma pääoma Maksetut osingot Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Maksetut osingot Tilikauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA MEUR Eurooppa Aasia Amerikka Muut Yhteensä Liikevaihto 1 9/ Liikevaihto 1 9/

16 15 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET MEUR 1 9/ / Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo Valuuttakurssimuutokset Yritysostot Lisäykset Poistot ja arvonalentumiset Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 6-1 Kirjanpitoarvo kauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo Valuuttakurssimuutokset Yritysostot Lisäykset Poistot ja arvonalentumiset Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt Kirjanpitoarvo kauden lopussa BRUTTOINVESTOINNIT MEUR 1 9/ / Osakkeet ja yritysostot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Yhteensä

17 16 YRITYSHANKINNAT VUONNA 2012 Hamworthy plc Wärtsilä hankki kaikki Lontoon Pörssin AIM listalla (Alternative Investment Market) noteeratun Hamworthy plc:n osakkeet ja määräysvallan yrityksestä. Kauppa toteutettiin suositeltuna käteisostotarjouksena. Kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa, 825 pennyä käteisenä per Hamworthyn osake. Hamworthy on maailmanlaajuisesti erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön toimittava yritys. Hamworthyn oston myötä Wärtsilä vahvistaa asemaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja merenkulku- sekä offshore-alan asiakkaidensa arvostetuimpana kumppanina, joka tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, integroituja ratkaisuja ja palveluja. Wärtsilän ja Hamworthyn vahvuuksien yhdistäminen auttaa asiakkaita nopeammin ja helpommin pienentämään toimintakustannuksia sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti Hamworthysta maksettu kauppahinta, rahavirtavaikutus sekä hankinnassa Wärtsilälle siirtyvät varat ja velat. Luovutettu vastike Käteinen raha 456 Kokonaishankintameno 456 MEUR Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR Maksettu hankintahinta 456 Hankitut rahavarat -67 Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 389 Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä (alustava) MEUR Aineettomat hyödykkeet 118 Aineelliset hyödykkeet 19 Vaihto-omaisuus 91 Myyntisaamiset ja muut saamiset 81 Rahavarat 67 Varat yhteensä 376 Varaukset 30 Korolliset velat Ostovelat ja muut velat 156 Laskennallinen verovelka 35 Varaukset ja velat yhteensä 221 Nettovarallisuus yhteensä 155 Liikearvo 301 Hankintapäivän käyvät arvot ovat alustavia, sillä hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen on vielä kesken. Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä

18 17 noin 116 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 81 milj. euroa, mihin sisältyy noin 49 milj. euron myyntisaamiset käyvän arvon mukaisesti. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä. Alustavan arvion mukainen 301 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulku-, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Yritysten yhdistetyt resurssit ja osaaminen luovat mielenkiintoisen pohjan pitkän aikavälin kasvulle offshorealalla sekä merenkulun kaasu- ja ympäristösovellusten markkinoilla, joka hyödyttää osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä. Hamworthysta kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Konsernin tulokseen sisältyy vuonna 2012 yrityshankintaan liittyviä kustannuksia 3 milj. euroa. Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa välisenä aikana Hamworthyn osuus konsernin liikevaihdosta oli 232 milj. euroa ja osuus konsernin liiketuloksesta 25 milj. euroa. Jos hankinta olisi toteutunut , konsernin kauden liikevaihto olisi johdon arvion mukaan ollut milj. euroa ja konsernin kauden liiketulos 313 milj. euroa. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että alustavien arvioiden mukaisten käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut Muut yrityshankinnat Wärtsilä hankki singaporelaisen laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan. Kauppahinta on noin 3 milj. euroa ja siitä aiheutuva liikearvo noin 1 milj. euroa. KOROLLINEN LAINAPÄÄOMA MEUR 1 9/ / Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Lainasaamiset Rahavarat Netto TUNNUSLUKUJA 1 9/ / Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,09 0,99 1,44 Oma pääoma/osake, euroa 8,55 7,84 8,30 Omavaraisuusaste, % 40,5 41,3 41,3 Nettovelkaantumisaste 0,41-0,03 0,04 HENKILÖSTÖ 1 9/ / Keskimäärin Kauden lopussa

19 18 VASTUUSITOUMUKSET MEUR 1 9/ / Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset Yhteensä Takaukset ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta osakkuusyhtiöiden puolesta Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo Yhteensä JOHDANNAISTEN NIMELLISARVO MEUR Kokonaismäärä josta suljettu Koronvaihtosopimukset 20 Valuuttatermiinit Valuuttaoptiot, ostetut 103 Valuuttaoptiot, asetetut

20 19 LYHENNETTY TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR 7-9/ / / / / /2011 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Määräysvallattomat omistajat Yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Tulos/osake, euroa 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26 0,35 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos/osake (EPS) emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Oma pääoma/osake emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste oma pääoma x 100 oma pääoma ja velat - saadut ennakkomaksut Nettovelkaantumisaste korolliset velat - rahavarat oma pääoma Wärtsilä Oyj Abp Hallitus

WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS

WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS WÄRTSILÄ 2009 TALOUDELLINEN KATSAUS Konsernijohtajan katsaus s. 3 Hallituksen toimintakertomus s. 8 Konsernitilinpäätös s. 14 Lue koko vuosikertomus 2009 osoitteessa www.annualreport2009.wartsila.com/etusivu

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 27.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23

Lisätiedot

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

26.4.2013. Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013 26.4.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Tilauskertymän ja liikevaihdon kasvu jatkui Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): Tilauskertymä: 491,1 (425,4) miljoonaa euroa, +15 %

Lisätiedot

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus. Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 30.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2014 2 (26) VAKAA TULOS YDINLIIKETOIMINNOISSA Raportoitu liikevaihto laski 6 % ja oli 529,9 miljoonaa euroa (560,9) yritysmyyntien ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007

Osavuosi katsaus. tammi kesäkuu 2007 Osavuosi katsaus tammi kesäkuu Outotec, aiemmin Outokumpu Technology, on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman

27.7.2012. Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman 2 (22) 27.7.2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011) Tilauskertymä:

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi -maaliskuu 2014 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa liikevaihto ja liiketulos laskivat,

Lisätiedot

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN

GLOBAALIT PAIKALLISIIN RATKAISUT TARPEISIIN GLOBAALIT RATKAISUT PAIKALLISIIN TARPEISIIN VUOSIKERTOMUS 2010 Viisivuotiskatsaus 2008 2007 2006 Liikevaihto 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190 josta Suomen ulkopuolella % 99,4 99,3 98,1 98,2 98,5 Vienti Suomesta

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 PÖYRY OYJ - 24.7. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 24.7. klo 8.30 LIIKEVAIHTO ALLE ODOTUSTEN - TARJOUSKANTA VAHVA KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2012

Tilinpäätös- tiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko Jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot