KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 20.5.2015 KUULUTUS"

Transkriptio

1 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Rautalampi Pekka Tuovinen, kirkkoherra Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Rautalampi Pekka Tuovinen, kirkkoherra

2 2 RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2015 PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE AIKA: klo JÄSENET: VARAJÄSENET: +TUOVINEN PEKKA, PJ +VARIS PAULA, VPJ VIRTA IRMELI -ANNALA PEKKA - HINTIKKA-VARIS SARI + HUUSKONEN MATTI JALKANEN SIRPA + HÄMÄLÄINEN MERJA HOTTI ANU +JÄÄSKELÄINEN VEERA KORHONEN HANNU +VESTERINEN ARTO LUNDBERG LAURI LÄSNÄ: +MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ +RUOSTILA VEIKKO, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ +MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI ALLEKIRJOITUKSET: PEKKA TUOVINEN PUHEENJOHTAJA TUULA MANNINEN SIHTEERI PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: RAUTALAMMILLA PAULA VARIS ARTO VESTERINEN

3 3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi. Lisäasiana Kohta 4.6. tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja 11/2015 työntekijöiden vuosilomat. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paula Varis ja Arto Vesterinen.

4 4 4 ILMOITUSASIAT 4.1 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET 7/2015 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä /2015 Kansallinen veteraanipäivä KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET A4/2015 Työaikakokeilun palautelomake 4.3. KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN KIERTOKIRJE Pappisasessorin nimeäminen 2 Iisalmen rovastikunnan lääninrovasti 3 Reino Ylösen muistorahaston apurahat 4.4. AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA pöytäkirja lähetetään liitteenä 4.5. METSÄHALLITUKSEN KIRJE : LAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ- KONNEVEDEN KANSALLISPUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA 4.6. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 8/2015, 11/2015 Päätöspöytäkirjat liitteenä RAUTALAMMIN KUNTA, VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 10/ Viranhaltijapäätös lähetetään liitteenä. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

5 5 5 MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Hely ja Lauri Summaselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy Tontti sijaitsee korttelissa 28, Poikolantie 9. Tontin pinta-ala on 1840 m2. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle Vuosivuokra alkaen 462,00. Pinta-ala 1840 m2. Vuokra sidotaan helmikuun 2015 elinkustannusindeksiin. Tontinvuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 6 MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Rautalammin sos.dem. työväenyhdistykselle on vuokrattu n m2 tontti korttelista 51, osoite Kuusitie 2. Tontin vuokrasopimus on voimassa saakka. Vuokrasopimuksen osapuolet toteavat yhteisesti, että tämä vuokrasopimus päättyy , koska Rautalammin sos.dem. työväenyhdistys on pyytänyt seurakunnalta uuden vuokrasopimuksen tekemistä alkaen. Vuokasopimuksen uusimisen aikaistaminen johtuu työväenyhdistyksen saamasta Opetus- ja kulttuuriministeriön / Kotiseutuliiton myöntämästä remonttiavustuksesta vuodelle Saatavan avustuksen ehtona on, että vuokrasopimus on voimassa vähintään 15 vuotta eteenpäin avustuksen saamisesta. Vuoden 2016 avustusanomus on jätettävä mennessä, jolloin uuden vuokrasopimuksen tulisi olla voimassa. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Todetaan, että tehty ja päättyvä vuokrasopimus päättyy Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle Vuosivuokra alkaen 823,00. Pinta-ala 3295 m2. Vuokra sidotaan helmikuun 2015 elinkustannusindeksiin. Tontinvuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

6 6 7 KYSELY MAANOMISTAJILLE HALUKKUUDESTA OSALLISTUA SOIDENSUOJE- LUUN Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt maanomistajille kirjeen halukkuudesta osallistua soidensuojeluun. Ympäristöministeriö valmistelee soidensuojelun täydentämistä. Tarkoitus on selvittää maanomistajien halukkuutta suojeluun ja kysyä mielipidettä suojelun toteuttamisen keinoista. Kyselyn tavoitteena on selvittää, kuinka suoluontoa voitaisiin suojella vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla. Rautalammin seurakunnan mailla olevat suot ovat Rautalampi / Sirkkavuorten suot ja Kuopio / Salmisen suot. Rautalammin seurakunta edellyttää, että jos suojelu toteutuu, pitää metsätalouskäyttö sallia alueilla mahdollisuuksien mukaan. Kyselyä on selvitelty Metsänhoitoyhdistyksen / Ilkka Koppasen, kirkkovaltuuston puheenjohtajan Olli Markkasen, kirkkoherra Pekka Tuovisen ja talouspäällikkö Tuula Mannisen toimesta sekä lausuttu mielipiteet mahdollisesta suojelun toteuttamisesta. Ely-keskuksen lähettämät kirjeet ja annetut vastaukset liitteenä. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ely-keskuksen lähettämät kirjeet sekä niistä annetut vastaukset. 8 PUUKAUPPA Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Simola 1 4:19 leimikosta. Leimikko on ensiharvennusta, harvennusta ja avohakkuuta. Puumäärä yhteensä 2746 m3. Tarjoukset on pyydetty klo 12 mennessä. Saadut tarjoukset hintavertailu leimaussuunnitelman mukaan: UPM-Kymmene Oyj ,00 Stora Enso Oyj ,00 Iisveden Metsä Oy ,00 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen. Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin UPM-Kymmene Oyj:n tarjous ,00. Puukaupan neuvottelijoiksi ja allekirjoittajiksi valittiin Matti Huuskonen ja Tuula Manninen.

7 7 9 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 BDO Audiator Oy JHTT yhteisö Pentti Tanskanen on suorittanut tilintarkastuksen ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuustolle. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi suoritetun tilintarkastuksen ja siitä kirkkovaltuustolle annetun kertomuksen. 10 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 Kirkkolaki 15 luku 2 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. VUOSI arvio VEROTULOT MUUTOS % +1,3 % -1,29 % +5,00 % +0,72 % Verotulot ,00 (35,68 %), arvio koko vuodelle ,00. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vuodelle 2016 vahvistetaan 1,75 %. 11 MAATALOUSMAAN VUOKRASOPIMUS Rautalammin seurakunta on vuokrannut Kosken tilasta 17:29 Rauno Pietiläiselle noin m2 (1 ha) suuruisen alueen maatalousmaaksi. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu uusi vuokrasopimus ajalle TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rauno Pietiläiselle vuokrataan maatalousmaaksi Kosken tilasta n m2 ajalle Vuokra kertamaksuna 195,00.

8 8 12 LAINANMAKSUN MAKSUSUUNNITELMAN MUUTOS Rautalammin seurakunnalla on kirkon korjauksesta lainaa jäljellä ,35. Lainaa on lyhennetty maksusuunnitelman mukaan sekä lisäksi ylimääräisillä lyhennyksillä omaisuuden myynnistä saaduilla tuloilla. Rautalammin osuuspankin kanssa on sovittu, että vuonna 2015 maksetaan vain lainan korot. Seuraava lyhennys + korot maksetaan suunnitelman mukaan TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Merkitään tiedoksi vuoden 2015 lainan maksuehtoja koskeva muutos. 13 ANTTI KAIPIAISEN IRTISANOUTUMINEN DIAKONIN VIRASTA Antti Kaipiainen on irtisanoutunut Rautalammin seurakunnan diakonin virasta alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten. KL 6 luvun 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, irtisanomisaika on vähintään 1 kk. Irtisanoutumisilmoitus liitteenä. Kirkkoneuvoston on siten päätettävä viran avoimeksi julistamisesta ja viran tehtävien hoidosta. Sitä ennen on kuitenkin tarkasteltava seurakunnan virkojen ja toimien kokonaisuutta. Virkojen ja toimien järjestelyjä valmistelemaan kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan työryhmän, jonka kokoonpano on kuitenkin tarkistettava nykyisen luottamushenkilötilannetta vastaavaksi. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään tiedoksi Antti Kaipiaisen irtisanoutuminen diakonin virasta alkaen. Nimetään virkojen ja toimien järjestelyjä valmistelemaan työryhmä, joka selvittää virkojen ja toimien tilannetta ja valmistelee päätöksiä tarvittaviksi jatkotoimenpiteiksi. Virkojen ja toimien järjestelyä valmistelevaan toimikuntaan valittiin: Pekka Tuovinen, Paula Varis, Veikko Ruostila, Merja Hämäläinen ja Tuula Manninen.

9 9 14 SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUS Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Lähetysjuhlien yhteydessä Rovaniemellä klo 9 alkaen. Suomen Lähetysseuran sääntöjen mukaan Rautalammin seurakunta voi lähettää kokoukseen kaksi edustajaa. Suonenjoen seurakunta järjestää linja-autoretken Lähetysjuhlille, ja matkalle otetaan mukaan osallistujia myös muista seurakunnista. Matkan hinta on n PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää lähettää Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajina Ulla-Kaisa Kaipiaisen ja Raimo Jalkasen. Seurakunta maksaa edustajien matka- ja majoituskuluista Suonenjoen seurakunnan järjestämän ryhmämatkan hinnan suuruisen osuuden (180 ). 15 KESÄN 2015 LEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVIEN NIMEÄMINEN KirVesTes 41 mukaan seurakunnan järjestämän leirin ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevalle johtajalle maksetaan johtajalisää jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta, mikäli leiri kestää yli 12 tuntia ja (pääsäännön mukaan) leiriläisiä on vähintään 18. Lisäksi johtajalisän maksaminen edellyttää, että leirin johtaja on nimetty asianmukaisella päätöksellä etukäteen. Samalta leiriltä vain yksi viranhaltija tai työntekijä voi saada johtajalisää. Rautalammin seurakunta järjestää kesän 2015 aikana seuraavat yli 12 tuntia kestävät leirit: rippikoululeiri Törmälässä ja luokkalaisten leiri Saunaniemessä Suonenjoella PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto nimeää kesän 2015 leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi johtajiksi rippikoululeirille Suvi Iso-Herttuan ja luokkalaisten leirille Markus Leinon.

10 10 16 YHTEISTYÖSOPIMUS RUNON JA LAULUN RAUTALAMPI TAPAHTUMAN KIRK- KOKONSERTTIEN JÄRJESTÄMISEKSI Rautalammin kulttuuriseura ja Rautalammin seurakunta ovat järjestäneet yhteistyössä vuosittain kirkkokonsertin Runon ja laulun Rautalampi tapahtuman ajankohtaan sisältyvänä sunnuntaina. Ajalle oli solmittu sopimus Savonlinnan musiikkiakatemian kanssa, joka järjesti konsertin esiintyjät. Seurakunta tuki konsertin järjestämistä 1000 :lla vuodessa. Vuonna 2014 kutsuttiin esiintyjät kulttuuriseuran ja seurakunnan toimesta muilta tahoilta. Konserttien järjestämistä on suunniteltu jatkettavan kahdenkeskisenä yhteistyönä kolmivuotisen sopimuksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Sopimusluonnos liitteenä. Kesän 2015 osalta on musiikkityön talousarviossa varattu konserttia varten esitetty Sopimus edellyttää, että myös vuosien 2016 ja 2017 talousarviossa varataan tarkoitukseen 1000 vuosittain. Sopimus osoittaa konserttien mahdollisen ylijäämän käyttökohteeksi stipendit. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rautalammin kulttuuriseuran kanssa tehtävän, liitteen mukaisen sopimuksen Runon ja laulun Rautalampi tapahtuman kirkkokonserttien järjestämiseksi vuosina KAISA-LIISA PIRKKASEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Kanttori Kaisa-Liisa Pirkkanen on anonut sivutoimilupaa toimiakseen yhdistyksessä Sisä- Savon Sävelet ry ja johtaakseen Sisä-Savon kansalaisopiston alaisuudessa toimivaa Rautalammin Mieslaulajia. Kaisa-Liisa Pirkkasen anomus lähetetään liitteenä. Viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta on säädetty KL 6 luvun 30 :ssä: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muuten rajoitettuna, eikä lupa saa vaarantaa viranhaltijan esteettömyyttä tehtävässään, tasapuolisuutta tehtävän hoidossa tai muuten haitata sen asianmukaista hoitamista. Kirkkoneuvosto on myöntänyt Kaisa-Liisa Pirkkaselle sivutoimiluvan ajalle PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kaisa-Liisa Pirkkaselle sivutoimiluvan ajalle

11 11 18 KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään Siilinjärvellä Järjestäjinä ovat Kuopion hiippakunta, Siilinjärven seurakunta sekä Agricola / Seurakuntaopisto. Neuvottelupäivän tarkoituksena on perehtyä ajankohtaisiin kysymyksiin kirkossa ja seurakunnassa, tutustua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä pohtia luottamushenkilöiden vaikuttamiskanavia, valtaa ja vastuuta. Työskentelyä toteutetaan myös luottamushenkilöiden lähtökohdista ja kysymyksistä käsin. Neuvottelupäivään valmistaudutaan myös etukäteistehtävän avulla. Neuvottelupäivään kutsutaan kirkkovaltuuston ja neuvoston jäseniä, kirkkoherroja sekä hallinto- ja talousvastaavia. Suosituksena on enintään 5 osallistujaa per seurakunta. Neuvottelupäivässä on mukana myös piispa Jari Jolkkonen. Osallistumismaksu on Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien osallistujille 60. Ilmoittautuminen mennessä. PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää valita enintään 5 osallistujaa luottamushenkilöiden neuvottelupäivään ja maksaa heidän matka- ja osallistumiskulunsa. PÄÄTÖS: Päätettiin, että asiaan palataan myöhemmin. Tulevissa luottamushenkilö kokoontumisissa selvitetään halukkuutta osallistua pidettävään neuvottelupäivään.

12 12 19 OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 12.03.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.03.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 12.2.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot