Inlook Group V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3"

Transkriptio

1 Inlook Group VUOSIKERTOMUS

2 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % 16,8 1,6 12,1 17,0 7,3 Vienti ja ulkomaan toiminnot Suhteessa liikevaihtoon, % 24,3 16,6 13,2 15,7 14,3 Bruttoinvestoinnit Suhteessa liikevaihtoon, % 2,8 6,1 3,0 2,2 6,8 Poistot Kokonaisvelat Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto per henkilö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos, % 19,9 13,9 6,4 5,4 4,7 Kannattavuus Liikevoitto Suhteessa liikevaihtoon, % 3,8 5,0 8,1 8,3 8,7 Rahoitustulos Suhteessa liikevaihtoon, % 5,5 6,6 8,6 9,6 9,7 Tilikauden tulos ( ** Suhteessa liikevaihtoon, % 2,5 3,6 3,6 6,5 6,1 Oman pääoman tuotto, % 10,4 13,1 23,4 30,8 33,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,3 15,0 25,3 25,0 23,6 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat Suhteessa liikevaihtoon, % 2,2 7,5 3,5 0,6 10,2 Omavaraisuusaste, % 56,9 57,1 52,9 45,6 37,5 Nettovelkaantumisaste 7,5 16,8 18,8 3,1 57,1 Liiketoiminnan kassavirta Maksetut osingot *) Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat sivulla 13 ja osakekohtaiset tunnusluvut sivulla 6. **) Tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos. Liikevaihto , milj. euroa 35 Rahoitustulos , milj. euroa Bruttoinvestoinnit , milj. euroa Liikevoitto , milj. euroa 30 3,0 3,0 3,0 25 2,5 2,5 2,5 20 2,0 2,0 2,0 15 1,5 1,5 1,5 10 1,0 1,0 1,0 5 0,5 0,5 0, Inlook Group 2003

3 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona joulukuun 10. päivänä 2003 klo Inlook Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina klo joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki, kirjeitse osoitteella Inlook Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, Helsinki, puhelimitse numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingon maksu Hallituksen ehdotuksen mukaan päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 4,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen arvo-osuustilin sijainnista riippuen Avainluvut Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Konserniyhtiöt Konsernin hallinto, osakkeet, osakkeenomistajat ja osakekohtaiset tunnusluvut Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilinpäätöksen laadintaperusteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperusteet Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Tilikaudella toteutettuja kohteita Osoitteita Taloudellinen informaatio Inlook Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa ja puolivuosikatsauksen kesäkuussa. Nämä julkaisut lähetetään yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille. Inlook Group

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tehty kehitystyö tuo tulosta Suhdannenäkymät niin kotimaassa kuin muuallakin euroalueella ovat pysyneet epävarmoina, ja talouden elpyminen on ollut odotettua verkkaisempaa. Edelliseen vuoteen verrattuna uudisrakentamisen kokonaisvolyymi on alentunut koko maassa. Eniten laskua on tapahtunut toimistorakentamisessa. Liikerakentaminen sen sijaan on lähtenyt kaupan rakennemuutoksen ja sitä seuranneiden uusien kauppakeskusten rakentamisen myötä kasvuun. Julkinen palvelurakentaminen kasvoi tilikauden aikana merkittävästi, sillä sekä valtio että kunnat käynnistivät uusia kohteita rahoitustilanteen ollessa vielä hyvä. Korjausrakentaminen on jatkunut vilkkaana, mutta erittäin kireä kilpailu on painanut urakkahinnat paikoin epäterveelle tasolle. Inlook-konsernin kasvavat ulkomaantoiminnot Baltiassa ja Venäjällä ovat alueiden myönteisen talouskehityksen myötä onnistuneet tasapainottamaan kotimaan vaikeahkoa suhdannetilannetta. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto kasvoi selvästi 29,6 milj. eurosta 34,6 milj. euroon eli nousua oli 16,8 %. Kasvu johtui osaltaan uusista ulkomaisista maalaamoyksiköistä, mutta myös Moskovan tytäryhtiön menestyksekäs urakointitoiminta nosti konsernin liikevaihtoa merkittävästi. Emoyhtiö Inlook Oy:n liikevaihto laski 20,1 milj. eurosta 19,3 miljoonaan. Emoyhtiön liikevoitto oli 1,0 milj. euroa, eli 0,2 miljoonaa euroa edelliskautta pienempi. Vastaavasti konsernin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa, missä oli laskua samoin 0,2 milj. euroa. Liikevoittoa heikensivät mm. kiristyneen kilpailun johdosta laskenut myyntikate ja Pietarin maalaamon rakentaminen. Liiketoimintojen kehitys Rakentamispalvelut Rakentamispalvelut -yksikön liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisestä tilikaudesta ylittäen selvästi asetetut tavoitteet. Helsingin sisäkattourakoinnin vuosi oli kireästä kilpailutilanteesta huolimatta kohtuullisen hyvä. Merkittäviä kohteita olivat mm. Helsingissä Kauppakeskus Malmin Nova ja Nordea Pankin Vallilan toimitalo sekä Vantaalla Korson Lumo-keskus. Tampereen pari vuotta toimineen yksikön menestys on jatkunut edelleen. Inlook Tampere ylitti jälleen kaikki tavoitteensa ja on nyt noussut selkeästi alueellaan alansa markkinajohtajaksi. Myös uusin Turun yksikkö on lähtenyt pienistä kasvukivuista huolimatta hyvin liikkeelle. Alueen kireä markkinatilanne on tosin tehnyt Turun valloituksesta haastavan. Kuopion alueyksikkö pystyi kysynnän heilahteluista huolimatta tekemään kohtuullisen tuloksen. Sisäkattojen materiaalimyynti sujui varsin mallikkaasti. Sekä myynnin määrässä että tuloksessa ylitettiin asetetut tavoitteet. Helsingin noutomyynnin uudistettu toimipiste on pystynyt palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa entistä paremmin. Maalaamopalvelut Helsingin maalaamolle vuosi oli monesta syystä haastava. Sekä volyymi että katteet kärsivät äärimmäisen kireästä hintakilpailusta. Ulkomaiset maalaamoprojektit sitoivat osaltaan avainhenkilöiden resursseja ja aiheuttivat suoria kustannuksia myös Helsingin yksikölle. Tallinnan maalaamon toiminta ja tuloskunto olivat hyvät koko vuoden. Vilnan maalaamon käyntiinlähtö oli hieman odotettua hitaampaa johtuen osaltaan markkinoiden kehittymättömyydestä. Kokonaisuudessaan Liettuan tilanne vaikuttaa kuitenkin erittäin lupaavalta. Maalaamopalveluiden kansainvälistyminen jatkui Pietarin maalaamoprojektin myötä. Vanhan kappaletavaramaalaamon rinnalle rakennettiin samaan kiinteistöön alumiiniprofiilien jauhemaalaamo. Tuotanto käynnistettiin tilikauden lopulla. Venäjän markkinat ovat nopeassa kasvussa. Ohutlevy-yksikkö Ohutlevy-yksikkö kärsi volyymin alhaisuudesta erityisesti ulkoisten toimitusten osalta. Yksikön budjetoitu tulos jäi saavuttamatta. Uusien asiakasryhmien etsimiseen on panostettu lisäämällä yhteistyötä maalaamopalvelujen kanssa. Yksikön kustannustehokkuutta parannetaan siirtämällä osa vakiotuotteiden valmistusta Tallinnan maalaamon yhteyteen, jonne perustettiin särmäys- ja kokoonpanopiste. 4 Inlook Group 2003

5 Inlook Group Inlook Seinärakenne Oy Inlook Oy Rakentamispalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien myynti Seinärakenteen liikevaihto kasvoi hieman edelliseen tilikauteen verrattuna. Tosin suurissa kohteissa hintakilpailu on pienentänyt merkittävästi katteita. Osittain tästä syystä ei päästy riittävään tulosvauhtiin. Yksikön organisaatiota vahvistettiin ja toiminnan kehittämiseen panostettiin tilikauden aikana huomattavasti. Merkittäviä valmistuneita kohteita olivat mm. A-lehtien ja Pfizerin toimitalot sekä Seinäjoen Innovaatio- ja Teknologiakeskus. Pinnoittamon toiminnan alasajo ja siihen liittyvät muutostyöt Malmin toimipisteessä vaikuttivat heikentävästi Seinärakenteen tulokseen. Inlook Sisustus Oy Inlook Sisustus Oy:n tilikaudesta muodostui erinomainen. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli n. 2,3 milj. euroa eli yli 55 %. Myös tulos pystyttiin pitämään motivoituneen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön ansiosta hyvänä. Asiakkaat ovat ottaneet yksikön Design & Build -liikeideamallin vuosi vuodelta positiivisemmin vastaan. Alkaneen tilikauden uutuutena Inlook Sisustus Oy esitteli sisäkattoihin akustisella massalla tehtävän ruiskutusmenetelmän, jolle odotetaan kasvavaa menestytä. Ulkomaiset yksiköt Ulkomaisista tytäryrityksistä Moskovassa toimiva OOO Inlook Systems oli vahvassa vedossa. Useiden merkittävien toimistokohteiden ohella viimeaikaiset suurten liikerakennusten ja elokuvateatterikompleksien sisärakennustyöt nostivat yksikön liikevaihdon uuteen kertaluokkaan. Sen sijaan Tallinnan ja Pietarin sisäkattoyksiköiden toiminta ja tuloskehitys olivat edelleen epätyydyttävällä tasolla. Maalaamopalvelut Helsinki Ohutlevypalvelut Helsinki Inlook Seinärakenne Oy Helsinki Inlook Sisustus Oy Helsinki EH Inlook Balti OÜ Tallinna Inlook Color OÜ Tallinna UAB Inlook Vilnius Vilna OOO Inlook Systems Moskova ZAO Inlook Pietari OOO Inlook Color SP Pietari Inlook Baltin toiminta on organisoitu uudelleen ja toiminnan painopistettä tullaan siirtämään materiaalimyynnistä urakoinnin suuntaan. Näkymät tilikaudelle Rakentamisen näkymät alkaneella tilikaudella ovat Suomessa periaatteessa edelleen suotuisat. Korjausrakentaminen jatkuu vähintäänkin nykyisellä tasolla. Kulutuskysynnän kasvu lisännee liikerakentamista, mutta julkista palvelurakentamista uhkaavat kuntatalouden säästötoimet, jotka saattavat lykätä useiden kohteiden käyntiinlähtöä. Inlook-konsernin jatkuvasti kehittyvien ulkomaantoimintojen myötä konsernin riippuvuus Suomen kansantaloudesta vähenee. Viime vuosina toteutettujen maalaamoinvestointien erityisesti uskotaan tuovan kasvua myös alkaneelle tilikaudelle. Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Toivotan kaikille yhteistyökumppaneille ja henkilöstöllemme menestystä myös alkaneella tilikaudella. Arto Lehtonen jauhemaalaamo ohutlevyosien valmistus järjestelmäseinien myynti ja asennus sisärakennusurakointi Design&Build sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien myynti jauhemaalaamo jauhemaalaamo sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien myynti sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien myynti jauhemaalaamo Inlook Group

6 KONSERNIN HALLINTO, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Inlook Group Hallitus Johtoryhmä Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Risto Hiltunen varatuomari Risto Kettunen johtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos Tilintarkastaja Kalervo Ariluoma KHT Vasemmalta Yrjö Puukko, Esko Varila, Tauno Aaltonen, Arto Lehtonen, Jari Mulari ja Anders Åström. Arto Lehtonen Esko Varila Yrjö Puukko Tauno Aaltonen toimitusjohtaja hallintopäällikkö osastopäällikkö osastopäällikkö Jari Mulari toimitusjohtaja Inlook Sisustus Oy Anders Åström liiketoimintajohtaja Inlook Seinärakenne Oy Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on euroa. Tilivuoden päättyessä oli yhtiöllä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 100 osakkeenomistajaa eli 97,9 % osakkeista on rekisteröity. Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen ,4 64,6 Sirpa Hiltunen ,4 8,6 Risto Hiltunen ,5 8,7 Muut ,7 18,1 Yhteensä ,0 100,0 Osakekohtaiset tunnusluvut 9/2003 9/2002 9/2001 9/2000 9/1999 Osakkeiden nim.arvo, euroa 3,40 3,40 3,36 3,36 3,36 Osakemäärät keskim. (1000 kpl) Tulos/osake, euroa 5,57 6,42 6,82 13,06 10,60 Oma pääoma/osake, euroa 72,62 71,52 67,97 60,03 49,65 Osinko/osake, euroa 4,00 (1 3,50 2,86 2,86 2,52 1) Hallituksen ehdotus 6 Inlook Group 2003

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUIS Pitkään jatkunut kansainvälinen talouden taantuma ja epävarmuus ovat yhä voimakkaammin heijastuneet myös meille Suomeen. Tästä on seurannut toimitilarakentamisen selvä väheneminen. Vahvimmat vaikutukset tästä näkyvät lähivuosina. Etenkin uudet toimitilaprojektit joutuvat nyt voimakkaan karsinnan kohteeksi. Kuntasektorin rakentamismahdollisuudet ovat vähäiset tulevina vuosina verotulokertymien laskiessa jatkuvasti. Korjausrakentamisen volyymin uskotaan kuitenkin säilyvän korkealla tasolla huolimatta siitä, että sillä sektorilla kunnat ovat olleet erittäin merkittäviä rakennuttajia. Talouden elpymisen vahvoja merkkejä odotellaan edelleen kuumeisesti Yhdysvalloista, sillä Euroopasta ei näytä olevan maailmantalouden vauhdittajaksi. Konserni Inlook-konsernissa ei ole tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia sitten edellisen vuosikertomuksen julkaisemisen. Maalaamoyksikön tiivistahtinen laajentuminen on työllistänyt organisaatiota erityisesti, kun samanaikaisesti on ajettu sisään Liettuan maalaamoa ja rakennettu Pietarin maalaamoa. Vastaavasti Rakentamispalvelut-yksikössä Turun aluetoimisto on käynnistynyt jopa odotettua paremmin. Kesän aikana päätettiin käynnistää ohutlevytuotteiden valmistusta myös Tallinnassa. Tulos ja liikevaihto Konsernin tulos ennen veroja ja varausten muutoksia oli 1,3 (1,5) milj. euroa. Tulos osaketta kohti oli 8,52 (10,00) euroa. Oman pääoman tuotto oli 10,4 (13,1) % ja sijoitetun pääoman tuotto 12,3 (15,1) %. Emoyhtiön tulos ennen veroja ja varauksia oli 0,7 (1,0) milj. euroa. Kotimaisista tytäryhtiöstä Inlook Sisustus Oy jatkoi vahvaa tuloksen tekoa. Inlook Seinärakenne Oy:n tulos muodostui tappiolliseksi lähinnä pinnoittamotoiminnan lopettamisen aiheuttamien kertakustannusten johdosta. Ulkomaisista tytäryhtiöistä Inlook Color OÜ teki Tallinnassa edelleen hyvän tuloksen. ZAO Inlook Pietarissa pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan 30 prosenttia tuloksen jäädessä edellisen tilikauden tasolle. Tallinnalaisen Inlook Balti OÜ:n liikevaihto kasvoi selvästi, mutta yhtiön tulos jäi edelleen epätyydyttäväksi. Moskovan yksikön toiminnot kokonaisuudessaan kasvoivat vahvasti ja se pystyi edelleen parantamaan tulostaan. Konsernin kuluneen tilikauden liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 29,6 milj. eurosta 34,6 milj. euroon. Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 24,3 (16,6) %. Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli keskimäärin 362 (286) ja emoyhtiön 178 (173) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 303 (296) ja emoyhtiön 175 (171). Investoinnit Konsernin nettoinvestoinnit laskivat edellisen vuoden tasolta ollen 0,9 (1,7) milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit laskivat 0,1 (0,4) milj. euroon. Konsernin merkittävin investointikohde oli Pietarin maalaamo. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat säilyneet ennallaan 0,2 milj. eurossa. Kehittämistoimet kohdistuivat pääosin maalaustoimintaan, metalliteollisuuden alihankintaan ja järjestelmäseiniin. Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön omavaraisuus on edelleen vahvalla tasolla. Konsernin omavaraisuusprosentti oli ,9 (57,1) ja emoyhtiön 63,5 (61,2). Suhteellinen velkaantuneisuus oli konsernissa 19,9 % (21,7 %) ja emoyhtiössä 22,9 % (27,9 %). Liiketoiminnan kassavirta pieneni niin konsernin kuin emoyhtiönkin osalta. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli -1,3 (2,6) milj, euroa ja emoyhtiön 0,5 (1,8) milj. euroa. Osakkeet Tilikaudella arvo-osuusrekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä pysyi ennallaan ollen 97,9 % osakkeen kokonaismäärästä. Yhtiön johto Varsinainen yhtiökokous valitsi Inlook Oy:n hallitukseen Erkki Hiltusen, Risto Hiltusen, Risto Kettusen ja Sakari Vornasen. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. Inlook Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut myös Inlook Groupin konsernijohtajana. Alkaneen tilikauden näkymät Laaja ja pitkäaikainen taantuma sekä Irakin sota ovat luoneet epävarmuutta myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Bruttokansantuotteemme kasvu on hidastunut ja työelämässä on käynnissä jatkuva uusien yt-neuvottelujen kierre. Useat tahot uskovat kuitenkin, että vuoden kuluessa talouden kehitys tulee saamaan pontta kasvulle. Etenkin osakemarkkinoilla odotellaan kuumeisesti kurssien vahvempaa nousua. Konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti päättyneellä tilikaudella. Siitä huolimatta uskomme liikevaihdon jatkavan kasvua myös alkaneella tilikaudella, tosin aikaisempaa lievemmin. Lähitulevaisuudessa on tärkeää keskittyä kehittämään viimeaikaisista tuotantolaitosinvestoinneista kannattavia toimintayksikköjä. Jo tehdyt kulurakenteen parannukset sekä onnistuminen uusien tuotantoyksiköiden käynnistyksessä luovat konsernille vahvan pohjan tuloksen edelleen parantamiselle. Konsernin investoinnit jatkunevat ainakin nykytasolla myös alkaneella tilikaudella. Hallitus Inlook Group

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksia Muut korko- ja rahoitustuotot 3 1 Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset kulut 9 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä 10 6 Satunnaiset erät 0 9 Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook Group 2003

9 KONSERNIN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 2 2 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. var. siirretty osuus Muuntoero 1 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vähemmistöosuus Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook Group

10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 7 47 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 5 Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 100 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Satunnaiset erät Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook Group 2003

11 EMOYHTIÖN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset 6 3 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto (kertyneet tappiot) Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille 4 2 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook Group

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Laadintaperusteet Konsernitilinpäätös käsittää Inlook Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Konserniyhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saatavat ja velat on kirjattu tilinpäätöspäivän viralliseen keskikurssiin. Ulkomaiset konserniyhtiöt Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat on tuloutettu niiden valmistuttua varovaisuusperiaatetta noudattaen. Palkat ja henkilösivukulut Palkat ja henkilösivukulut on kirjattu tilikaudella suoriteperiaatteen mukaisesti. Konsernin lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluiksi, jolloin ne ovat syntyneet. Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulokseen vaikuttavat tuotot ja kulut liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa syntyy satunnaisia tuottoja ja kuluja. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Poistoajat ovat seuraavat: rakennusten poistoaika on 30 vuotta, tuotannon koneet ja kalusto 5 10 vuotta, muu käyttöomaisuus 5 vuotta. Tilikauden suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Käyttöleasing-sopimusten vuokrasummat kirjataan vuokrakuluiksi eikä hyödykkeitä esitetä käyttöomaisuudessa. Näistä oleva vastuu ilmoitetaan liitetiedoissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuviin menoihin. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Epävarmat saatavat arvioidaan tilinpäätöshetkellä erillisen tarkastelun perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluiksi sillä tilikaudella, jolla ne havaitaan. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät suoriteperusteisen tuloveron ja muutoksen laskennallisissa veroveloissa. Laskennallinen verovelka lasketaan voimassa olevien verokantojen mukaan. Osingonjako Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osinkoa ei ole vähennetty vapaasta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen päätöstä. Emoyhtiö Emoyhtiön käyttöomaisuuteen ei sisälly arvonkorotuksia. Rahoitusleasingiä ei ole kirjattu taseeseen eikä laskennallista verovelkaa ole otettu huomioon. Tuloslaskelman liitetiedot 1. Liikevaihdot maittain Suomi Viro Venäjä Liettua Yhteensä Konserni Emoyhtiö Konsernin viennin liikevaihto Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Muut palkat Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstökulut Yhteensä Konserni Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaan Liikearvo 1 1 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Inlook Group 2003

13 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suun.poistot tilikauden aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistojen väh. tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron lisäys tilik. aikana Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Myydyt hyödykkeet tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron väh. tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. lopussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron vähennys tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Kirjanp.arvot tilik. lopussa yht Kert. erotus tilik. lopussa yht Poistoeron muutos tilik. aikana yhteensä Suunn.poistot yhteensä Kiinteistöjen ja osakkeiden verotusarvot Rakennukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% = Taseen loppusumma korottomat velat x 100 Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunn. eriä tilikauden verot = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste-% Oma pääoma + vähemmistöosuus = Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste = Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit Omapääoma + vähemmistöosuus x 100 Konserni Emoyhtiö Osakkeet ja osuudet Saamiset konserniyhtiöiltä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Jälleenhankinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Muutos 3 3 Osakepääoma Vararahasto Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Muutos Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Voitto edellisiltä tilik Osingonjako Muu ero Voitto edellisiltä tilik Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Yhteensä Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi Muut takuut Yhteensä Konserniyhtiöiden puolesta Takaukset Leasing-vastuut 12 kk:n aik Leasing-vastuut 12 kk:n jälk Leasing-vastuut yhteensä Erittely yhtiön omistamista osakkeista Omistus- Luku- Nim. Kirj.pit. osuus määrä arvo arvo % kpl 1000 e 1000 e EH Inlook Balti OÜ, Tallinna Inlook Seinärakenne Oy, Helsinki Inlook Sisustus Oy, Helsinki Inlook Color OÜ, Tallinna ZAO Inlook, Pietari OOO Inlook Systems, Moskova UAB Inlook Vilnius, Vilna OOO Inlook Color SP, Pietari Muut osakkeet 223 Yhteensä 363 Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit Tulos/osake Tulos ennen satunnaiseriä tilikauden verot = Tilikauden keskim. osakkeiden määrä Taseen oma pääoma Oma pääoma/osake = Tilinpäätöspäivän osakkeiden määrä Inlook Group

14 VOITONJAKOEHDOTUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Hallituksen voitonjakoehdotus Vapaa oma pääoma konsernitaseen mukaan on euroa, josta jakokelpoiset varat ovat ,00 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat ,00 euroa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 4,00 euroa osaketta kohti ,00 euroa Helsingissä, 11. päivänä marraskuuta 2003 Erkki Hiltunen Risto Hiltunen Risto Kettunen Sakari Vornanen Arto Lehtonen toimitusjohtaja Tilintarkastuskertomus Inlook Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Inlook Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä, 28. marraskuuta 2003 Kalervo Ariluoma, KHT 14 Inlook Group 2003

15 TILIKAUDELLA TOTEUTETTUJA MERKITTÄVIÄ KOHTEITA Inlook Oy Rakentamispalvelut, Hki Sisäkattojen asennusurakointija materiaalimyyntikohteita Liike- ja yritystiloja Keravan kirjasto, Kerava Korsokeskus LUMO, Vantaa Malmin Nova, Helsinki Megahertsi, Helsinki Toimitaloja A-lehdet Oy, Helsinki Phoenix Contact Oy, Vantaa Lindström-talo, Helsinki Nordea, Helsinki Toimistotiloja Helsingin satama, Helsinki Tstotalo Hermanni, Helsinki Kallion virastotalo, Helsinki LSC Keilaranta, Espoo Quartetto Plus, Espoo Technopolis Hki-Vantaa Oppilaitostiloja Helsinge Skola, Vantaa Helsingin yliopisto, Helsinki Juvanpuiston koulu, Espoo TKK TUAS, Espoo Hotelleja Hotelli Eliel, Helsinki Scandic Hotel, Espoo Inlook Kuopio Liike- ja yritystiloja Yleisradio Oy, Kuopio Oppilaitostiloja Jyväskylän ylioppilastalo Hotelleja Tahko Pizza, Nilsiä Inlook Turku Liike- ja yritystiloja Elcoteq, Salo Lidl Suomi Ky, Turku Oy Turun Autohalli Ab, Raisio Oppilaitostiloja Hakarinteen koulu, Tammisaari Inlook Tampere Toimistotiloja VTT, Tampere Metso Automation, Tampere Finn-Medi Epsilon, Tampere Tampereen yliopistollinen lastensairaala, Tampere Inlook Oy Maalaamopalvelut, Hki Profiileiden ja -komponettien jauhemaalaustoimituksia Rakennuskohteisiin Pfizer, pääkonttori, Helsinki Novo-Group, Helsinki Viitasaaren uimahalli TKP Tieto Oy, pääkonttori, Helsinki Finnmap, pääkonttori, Hki Megahertsi, tstotalo, Hki Lidl-myymälät, Suomi KOy, Eteläranta 8, Helsinki Oy Sinebrychoff Ab, pääkonttori, Kerava NCC, tstotalo, Hietalahdenranta, Helsinki Teollisuudelle alumiiniprofiilit ikkunateollisuudelle järjestelmäprofiilit SAPA Oy Schuco International Finland Oy Inlook Seinärakenne Oy Järjestelmäseinätoimituksia ja urakointikohteita Pfizer-talo, Helsinki A-Lehdet, Helsinki Kiinteistömaailma Oy, useita toimipisteitä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, useita toimipisteitä Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, useita toimipisteitä Sampo Pankki Oyj, Helsinki Satotalo, Helsinki Wellness Center, Jyväskylä Seinäjoen Innovaatio- ja teknologiakeskus Inlook Sisustus Oy Sisärakentamista ja Design&Build-toimituksia Liike- ja toimistotilojen kokonaissisustuksia Metso Automation, pääkonttori, Helsinki Sampo Oyj, Helsinki, Lohja, Lahti Lähivakuutus, Espoo IBM, Helsinki Sarlin Oy, Helsinki Teboil Oy, Helsinki Vakuutusyhtiö Tapiola, Espoo, Vantaa, Mikkeli, Tampere, Jyväskylä Sisustus- ja saneerausurakoita: Finnair Oyj, Vantaa Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Helsinki CM- urakointi, Otaniemi Yleisradio Oy, Helsinki ja Jyväskylä Leppävaaran liikekeskus Oy, Espoo HKR, Helsingin kaupunki, useita kohteita Sibelius-lukio, Helsinki Helsingin satama, Helsinki Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Sosiaalivirasto, Helsinki Vallilan terveysasema, Hki Helsingin Yliopisto, Helsinki Laakson sairaala, Helsinki Myllypuron sairaala, Hki Kela, toimisto, Käpylä, Hki Sisäkattojen asennusurakointija materiaalimyyntikohteita ulkomailla EH Inlook Balti OÜ Tallinna Haapsalu Bowling, keilailuhalli Sisekaitse Akateemia, Armeijan korkeakoulu Nõmme Bassein, kylpylä ZAO Inlook Pietari Hotelli Pribaltijskaja, Pietari Ostoskeskus Adamant (Shopcenter Nord), Pietari Enka, Ikean varasto, Pietari OOO Inlook Systems, Moskova Jukos, pääkonttori Liike- ja vapaa-ajankeskus Ikea Mega One Elokuvateatterikompleksi Rising Star, 11 salia Toimistotalo Shchemilovskiy Inlook Group

16 Inlook Group Pääkonttori Inlook Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Muut toimipisteet Inlook Turku Kairiskulmantie Piispanristi Puhelin (02) Faksi (02) Inlook Tampere Nuutisarankatu Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Inlook Kuopio Teräskatu Kuopio Puhelin (017) Faksi (017) Kotimaiset tytäryhtiöt Inlook Sisutus Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Inlook Seinärakenne Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Varasto: Kirkonkyläntie Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Ulkomaiset tytäryhtiöt EH Inlook Balti OÜ Viadukti tee Tallinn Estonia Puhelin Faksi Sähköposti: Inlook Color OÜ Valdeku Tallinn Estonia Puhelin Faksi Sähköposti: UAB Inlook Vilnius Lentvario g. 7 LT-2053 Vilnius Lithuania Puhelin Faksi Sähköposti: OOO Inlook Systems Podolskoe shosse 8/ Moscow Russia Puhelin Faksi Sähköposti: ZAO Inlook Ul. Polevaya-Sabirovskaya St. Petersburg Russia Puhelin Faksi Sähköposti: OOO Inlook Color SP Domostroitelnaya Ul St. Petersburg Russia Puhelin Faksi Sähköposti:

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot