TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE"

Transkriptio

1 TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE JOHDANTO Teentalk on monipuolinen multimedia-oppimateriaali, joka on tarkoitettu puhutun arkienglannin harjoittamiseen niin tietokoneluokassa, luokkatietokoneella kuin kotonakin. Teentalkin materiaali innostaa ja antaa haastetta kaikenlaisille kouluille, opetusryhmille ja oppijoille. Parhaiten se soveltuu peruskouluoppilaille 5. luokasta ylöspäin, ja on omiaan erityisesti puheen ymmärtämis- ja keskusteluvalmiuksien vahvistamisessa. Teentalkissa esiintyvät McMath Secondary Schoolin oppilaat tarjoavat suomalaisille oppilaille mahdollisuuden aidontuntuiseen kontaktiin kanadalaisten koululaisten kanssa. Teentalk on rakenteeltaan selkeä, sekä oppilaiden että opettajan on helppo päästä nopeasti sinuiksi ohjelman kanssa. Opettajanhuone sisältää ehdotuksia ja käyttövalmiita materiaaleja helpottamaan ohjelman luovaa soveltamista erilaisissa opetustilanteissa, -tiloissa ja -järjestelyissä. Koululla ei aina ole käytössä omaa tietokonetta jokaiselle oppilaalle. Seuraavat harjoitusideat on suunniteltu niin, että tiedonhankintavaihe voi tapahtua tietokoneen äärellä yksin tai parin kanssa ja hankitun tiedon soveltaminen luokassa itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä. Mikäli tietokoneita riittää kaikille, se vain nopeuttaa ja lisää joustavuutta, mutta ei sinänsä muuta harjoituksen ideaa. Opettaja voi myös antaa joitakin harjoituksia kotitehtäväksi. Liitteenä on tulostettavaa materiaalia käytettäväksi sekä itsenäiseen opiskeluun että ryhmätyöhön, ohjelman äärellä, luokassa tai kotona. Opettajan on vaivatonta ja nopeaa antaa tilanteen mukaan kullekin oppilaalle tai oppilasryhmälle sopiva toimeksianto, ja tulostaa siihen liittyvä lomake, pelitai tehtäväarkki. 1

2 Tietokonetyöskentelyä seuraavien harjoitusten tarkoitus on suullistaa ja laajentaa Teentalkin avulla omaksuttua kieliainesta sekä heterogeenisissa ryhmissä eriyttää. Varsinkin alkeistasolla ja hitaammin oppivilla ohjelman peruskäyttö, kuuntelu, toisto ja lukeminen tarjoaa jo kylliksi haastetta. Edistyneemmät opiskelijat voivat omaehtoisesti soveltaa ja muunnella sisältöä. Ohjelman parissa huolella työskenteleminen on aina pohjana kaikille harjoituksille. Teentalkia voidaan käyttää projektimaisesti useamman oppitunnin jaksolla. Jotkut harjoitukset voivat toimia välipaloina. Materiaalia voidaan käyttää myös kertaukseen ja syventämiseen tavallisilla luokkatunneilla, sikäli kuin joku työpari tai -ryhmä on Teentalkin parissa työskenneltyään sopivassa vaiheessa. Ajoituskysymykset riippuvat koulun tila-, kone- ym. resursseista, ajankäyttöresursseista ja työtavoista sekä mahdollisuudesta apuopettajan tai avustajan kanssa työskentelyyn. Teentalkin avulla voidaan ihannetapauksessa luoda ajallisesti ja tilankäytöllisesti joustava oppimisympäristö, jossa opettaja seuraa ja neuvoo, mutta jossa oppija itse toimii ja hallitsee omaa etenemistään. Teentalk ja McMath Secondary Schoolin oppilaat voivat olla oppilaan kumppaneina vaikka läpi koko peruskoulun, kun suoritetut toimeksiannot ja mahdolliset projektit, sekä näihin liittyvät lomakkeet, tutkimusraportit ja muut oheistuotokset talletetaan Teentalk-portfolioon, jota jokainen oppilas voi yksilöllisesti kartuttaa. Portfolion valmistusohje on opettajan materiaalin liitteenä. Parhaimmillaan Teentalk-salkku säilyy hyödyllisenä materiaalivarastona myöhempää käyttöä varten, näytteenä omista taidoista ja aikaansaannoksista sekä, mikä parasta, hauskana muistona. TEENTALKIN HARJOITUKSET: KÄYTTÖ- JA SOVELTAMISVINKKKEJÄ SEKÄ LISÄTEHTÄVIÄ 1. INTRO: OPPILAIDEN ESITTELYT McMath Secondary School on helppo mieltää ystävyyskouluksi, jonka oppilaat, heidän elämänsä ja ajatuksensa tulevat tutuiksi heitä kuunnellessa. Ohjelmaa käyttävä oppilas oppii vähitellen tunnistamaan ohjelman oppilaiden kasvot ja yhdistämään ne nimeen ja ominaisuuksiin, sitä paremmin, mitä useammin hän pääsee toimimaan ohjelman parissa. Kanadalaiset ystävät alkavat pikku hiljaa tuntua varsin läheisiltä. Seuraavassa on joitakin ideoita tutustumisharjoituksiin. Saadun yleiskuvan pohjalta on helppo ja hauska jatkossa toimia itsenäisesti Teentalkin parissa. 2

3 1.1. VIRITYS Tavoitteet: Uteliaisuuden herättäminen Teentalkin henkilöitä kohtaan, harjoitellaan rajattua tiedon hakua ohjelmasta. Oppilas saa pelkkien intro-valikon kuvien perusteella valita, kuka kanadalaisista oppilaista haluaisi olla, ja perustella, miksi. Valintavaihe on hyvä tehdä hiljaisesti ja itsenäisesti, ettei vierustoverin valinta pääse vaikuttamaan, ja jotta mahdollisimman monta kanadalaisoppilasta tulisi valituksi. Opettaja voi vaikka antaa muutaman minuutin aikaa miettiä valintaa ja perusteluja. Kun kaikki ovat valinneet, siirrytään kuuntelemaan valittua oppilasta tietokoneella. Muistiinpanoja varten opettaja voi tulostaa oppilaille lomakkeen, johon merkitään kuunnellessa saatuja tietoja. Valmistaudutaan lyhyesti kertomaan muille valitusta ja kuunnellusta oppilaasta. On tärkeää, että esittely tapahtuu ytimekkäästi, ja että kaikki kuuntelevat toisiaan. Esiteltyjen englantilaisten oppilaiden nimet voidaan kirjoittaa taululle tai kalvolle, jotta nimet painuvat paremmin mieleen. Jäljelle jääneet kanadalaisystävät voidaan esitellä uudella kierroksella joko samalla tai eri kerralla PERUSHARJOITTELU PÄÄTTEELLÄ 1) Kuuntelu ja sisäluku: Kuunnellaan esittely monta kertaa, ja luetaan sitten teksti edelleen välillä kuunnellen. Kun yhtä esittelyä on työstetty tarpeeksi, voidaan siirtyä kohdan 2 harjoitukseen. 2) Kuuntelu ja toisto: Oppilas kuuntelee yhden esittelyn kerrallaan ja pyrkii toistamaan sen pääpiirteittäin samalla tavalla (ääntäminen, intonaatio, sujuvuus). Parityössä voi toinen oppilas kuunnella kuulokkeista ja sanella parille, joka toistaa puheen edelleen joko sellaisenaan tai toisessa persoonassa (You are...). Sama voidaan tehdä kuuntelemalla silhuetista studioäänitetty versio ja toistamalla se. Napsauta kysymys-kuvaketta kuullaksesi kysymyksen. Napsauta kasvo-kuvaketta kuullaksesi vastauksen. Oppilaat vastasivat kysymyksiin valmistautumatta, joten heidän vastauksensa ovat normaalia kohtelista puhekieltä. Silhuetti-kuvaketta napsauttamalla kuulet vastauksen pääsisällön studioäänitettynä opettajaenglantina. Tämän yhteenvedon ja alkuperäisen vastauksen kuunteleminen antaa mahdollisuuden vertailla ääntämistä, sanavalintaa ja lauserakenteita.) 3

4 NOTES ON (McMath student s name): Age: Grade: Way to school/getting to school: School day: Favorite subjects: Least favorite subjects: Electives: Extra-curricular activities: Sports: Other hobbies: Lunch: What? Where? Comments on cafeteria: Comments on dress code: Thoughts about bullying: Thoughts about teachers: Thoughts about grades and honor roll: Future plans: Roots, family and languages: Other things and my own comments: 4

5 2. ROOLIKORTIT Opettajan materiaaliin kuuluu tulostettavat kuvakortit McMath -koululaisista sekä roolikortit, joissa on koululaisen kuva sekä muutama häntä koskeva asia tai hänen esittämänsä mielipide. Roolikortteja voidaan käyttää monella eri tavalla riippuen ohjelman tuttuudesta sekä harjoittelun vaiheesta ja tavoitteista MYSTERY PERSON Tavoitteet: Ohjelmaan ja henkilöihin tutustuminen, rajatun tiedonhaun harjoitteleminen. Opettaja voi valita Teentalkista muutaman mystery person -henkilön, ja esittää (kertomalla, taululla tai kalvolla) muutaman ominaisuuden (esim. roolikortista) ko. henkilöistä kertomatta kuitenkaan tämän nimeä. Tämän jälkeen oppilaat etsivät pyydetyt henkilöt. Mikäli tietokoneita on käytössä rajoitettu määrä, voidaan oppilaille tai oppilaspareille jakaa jokaiselle eri mystery person, jotka käydään koneella vuorotellen etsimässä. Kun mystery person on löytynyt, kerrotaan kaikille hänen nimensä sekä tiedot, joiden perusteella hänet löydettiin. Löydettyjen henkilöiden kuvat voidaan kiinnittää esiin luokan seinälle joksikin aikaa, jotta he tulevat tutuiksi OPPILASBINGO A Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen, henkilöstä kertominen Oppilas saa peliarkin, jossa on kolmen McMath schoolin oppilaan kuvat sekä kolme lausetta, joista jokaisen on joku näistä lapsista sanonut. Opettaja lukee roolikorteista suomeksi asioita eri oppilaista, mielivaltaisessa järjestyksessä, esim. Amanda ei syö kovin paljon lounaalla. Oppilaan tehtävänä on yhdistää opettajan suomeksi sanoma asia sekä peliarkilla englanniksi sanottuun asiaan että sen sanojaan. Kun hän on saanut arkkiinsa kolme rastia, hän huutaa Bingo!, ja kertoo, joko lukien suoraan arkista, esim. Amanda says: I*m not a big lunch eater., tai raportoiden kolmannessa persoonassa Amanda isn t a big lunch eater. Harjoitus vaatii keskittymistä ja kehittää selektiivistä kuuntelua. Peliarkit ovat tulostettavana liitteenä. Ne on järjestetty niin, että pelimateriaalia on helppo supistaa, mikäli pelaajia tai aikaa on vähän. Bingoarkkeja voi tulostaa 8, 16 tai 24, roolikorttien mukaisessa järjestyksessä. Tämä antaa myös mahdollisuuden pienemmässä ryhmässä pelata peliä useampia kertoja aina vaihtuvalla arkkivalikoimalla. 5

6 2.3. OPPILASBINGO B Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen, henkilöstä kertominen Tämä bingoversio edellyttää hieman enemmän perehtyneisyyttä ohjelmaan ja sen henkilöihin kuin versio A. Opettaja tulostaa kuva-arkin McMath schoolin oppilaista ja leikkaa arkin neljään tai kuuteen osaan. Näin oppilaat saavat bingo-laudan, jossa on neljän tai kuuden oppilaan kuva. Opettaja (tai joku oppilaista) sanoo ominaisuuksia joko pelkän kuvan perusteella, esim. She s got glasses. He looks happy. jne. tai mikäli henkilöihin ollaan jo jonkin verran tutustuttu, roolikortteja apuna käyttäen muitakin asioita, esim. Her family s from Africa. Oppilas merkitsee bingolaudastaan niiden henkilöiden kuvat, joihin sanellut ominaisuudet pätevät. Kun hän on saanut tietyn määrän kuvia merkityksi, joko kaikki neljä tai vaikka kuudesta kolme, hän huutaa Bingo! ja kertoo esim. Christopher looks happy., Sasha s family is from Africa. jne MEMORY- MUISTIPELI ROOLIKORTEILLA Tavoitteet: Ohjelman henkilöihin tutustuminen ja esitteleminen. Opettaja tulostaa roolikortit sekä kuvakortit. Oppilaat toimivat n. neljän ryhmissä. Kortit levitetään pöydälle kuvapuolet alaspäin. Yksi oppilas vuorollaan nostaa kaksi korttia yrittäen löytää saman henkilön kuvat. Kun hän saa korttiparin, hän kertoo lyhyesti, miltä henkilö näyttää ja mitä roolikortissa hänestä kerrotaan. Pelin voittaa se, jolle on kerääntynyt eniten henkilöitä PUHEHARJOITTELU: ESITTÄYTYMINEN JA ITSESTÄ KERTOMINEN Tavoitteet: Ohjelman henkilöihin tutustuminen, esittäytymisen ja aktiivisen kuuntelemisen harjoittelu. Oppilaille jaetaan roolikortit, jotka pidetään muilta piilossa. Oppilas kuuntelee tietokoneella kortin henkilön haastattelua ja kuvittelee itsensä tämän rooliin. Kun hän on kuunnellut ja valmistautunut esittäytymään nimikkohenkilönsä roolissa muille, esitellään ryhmässä, mieluiten pienryhmässä muille tervehtien ja kertoen itsestä muutama asia. Harjoitukseen kannattaa yhdistää vastavuoroisuuden harjoittamista, esim. aktiivista kuuntelemista ja reagoimista ( Aha. Mmm. I see. That s interesting / great. Really. jne.), sekä kuullun tarkistamista (Did you say...? Pardon? jne.) Tällaisia ilmauksia opettaja voi tarvittaessa vaikka kirjoittaa taululle muistitueksi. 6

7 HENKILÖN KUVAILEMINEN, LAAJENNETTU Tavoite: mielipiteen ilmaisun harjoittelu, kielteisen kommentin perustelu. Edistyneemmät oppilaat voivat laajentaa henkilöesittelyä omilla mielipiteillään. Kuvaillaan jotakin Teentalkin henkilöä ja lisätään siihen omia arvauksia, olettamuksia tai mielipiteitä henkilöstä, tietoja, joita itse esittelystä ei käy ilmi. Esim. I think he comes from a big family., He looks like a nerd., I quite like her., I wouldn t like to be his sister. jne. Pari tai muut ryhmän jäsenet voivat kysellä esim. Why?, Do you think so?, tai kommentoida: You re right., I agree., I don t think so. I think... jne. Harjoitus voidaan tehdä osittain ohjatusti ja opettaja voi ennen harjoitusta tarjota ilmaisukeinoja ko. asioissa. 3. HAASTATTELUTEHTÄVÄT Teentalkin keskeistä sisältöä ovat haastattelut, jotka toimivat sekä tietoaineksena että harjoittelumalleina. Tiedon hankkiminen kysymällä, kysymysten muodostaminen sekä vastavuoroisen kommunikaation harjoitteleminen ovat taitoja, joita Teentalk ohjaa käyttäjää harjaannuttamaan. Kuuntelemista, kysymistä, luontevaa reagoimista ja vastaamista voidaan Teentalkin avulla harjoittaa monin eri tavoin TYÖSKENTELY TIETOKONEELLA Tavoitteet: Kysymyslauseen sanajärjestyksen, oikeiden apuverbien sekä vastaamisen harjoittelu. Teentalkissa on kahdentyyppisiä harjoituksia, kuunneltavia ja tekstipohjaisia. Jonkun oppilaan on helpompi oppia kuuntelemalla, toisen näkemällä. Oppilas voi aloittaa siitä tehtävätyypistä, joka hänestä tuntuu helpommalta, ja tehdä sen jälkeen vielä samasta harjoituksesta toisen version. Saman asian toistuminen eri aistikanavan kautta vahvistaa mieleen painumista. Kuunteluversioista saa lisäksi ääntämismallin. Opettajan on hyvä ohjata oppilasta tai oppilasparia painottamaan harjoittelua siihen osaalueeseen, jossa tämä tarvitsee eniten tukea LISÄTEHTÄVÄ Opettaja voi tulostaa oppilaalle haastattelulomakkeen koneella harjoiteltujen kysymysten kertaamiseksi. Lomake sopii hyvin eri tasoisten oppilaiden käytettäväksi. Lomakkeen voi täyttää koneen äärellä käyttäen kuunteluharjoitusta saneluna. Kysymys kuunnellaan ja kirjoitetaan sellaisenaan lomakkeelle. Näin auditiivisesti ja visuaalisesti harjoitettu kieliaines kertautuu vielä kerran itse kirjoitettuna. Vahvempi oppilas voi koettaa muistella ja muodostaa kysymykset pelkän kuvan perusteella, ja tarkistaa ne joko koneelta taikka tarkistusarkilta. Tilaa on myös omille lisäkysymyksille. Lopuksi kysymykset esitetään luokkatoverille, joka vastaa suullisesti. Harjoitellut asiat kertautuvat tässä vielä itse puhumalla ja kuuntelemalla. 7

8 KIRJOITA VIIVOILLE KUVIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET. School? School day? Lunch? Computers? Hobbies? Sport? Future? Bullying? KEKSI ITSE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ. HAASTATTELE YSTÄVÄÄSI. 8

9 4. DIALOGIT Tavoitteet: Puhetilaniteiden jäsentäminen sekä kysymys- ja vastausrakenteiden ja arkipäivän keskustelutilanteiden harjoitteleminen eri yhteyksissä. Rakenteista painotetaan erityisesti apuverbien käyttöä TYÖSKENTELY TIETOKONEELLA Dialogit sopivat erityisen hyvin parin kanssa tehtäväksi. Parityöskentely on luonnollinen tapa työstää kuunneltua ja luettua dialogia edelleen puhumalla. Aluksi, ennen kuuntelua voidaan pelkän kuvan perusteella ennakoida, mistä henkilöt kenties keskustelevat, ja millä tavalla. Pohdinnan jälkeen dialogi kuunnellaan muutamaan kertaan kokonaisuudessaan. Puhekuplat järjestetään välillä koko dialogia kuunnellen. Kuunteluosuuden jälkeen dialogia harjoitellaan parin kanssa kuunnellen ja toistaen, lopuksi yrittäen muistella repliikit ulkoa. Aukkotehtävä on tässä vaiheessa hyvä visuaalinen tuki. Aukkoharjoitukset ovat myös tulostettavana liittenä, jonka opettaja voi tulostaa oppilaalle esim. kotitehtäväksi TYÖSKENTELY LUOKASSA Opettaja voi valita yhdessä suoritettavaksi tietyn dialogin tai dialogit, taikka jokaiselle parille oman dialogin. Valinta voi tapahtua opettajan harkinnan mukaan, mutta sujunee nopeimmin arpomalla, esim. joku oppilas sanoo numeron 1-12, ja opettaja laskee valikosta järjestysluvultaan vastaavan dialogin. Oppilaat perehtyvät valittuun dialogiin ensin tietokoneella kohdan 4.1. mukaan. Harjoitus jatkuu luokassa, jolloin opitut rakenteet kertautuvat. Tukena voi olla kuvakalvo harjoitettavasta dialogista. Oppilaat muistelevat tilanteen kulkua. Vapaaehtoiset voivat esittää muulle ryhmälle oman versionsa mininäytelmänä. Edistyneempien oppilaiden kanssa tilanteita voidaan myös hieman muuntaa tai laajentaa. Voidaan miettiä, miten koko tilanne voisi saada aivan eri käänteen. Parit voivat esittää omia versioitaan joko ex tempore tai muutaman minuutin miettimistuokion jälkeen. 9

10 5. AIHEPIIRIHARJOITUKSIA 5.1. TAVALLINEN KOULUPÄIVÄ Tavoitteet: Kellonaikojen ja kouluaiheisen sanaston harjoittelu. TAVALLINEN KOULUPÄIVÄ Kuuntele, mitä Allie ja Christopher kertovat tavallisesta koulupäivästä. Kirjoita päivän tapahtumat oikeaan järjestykseen. Samaan kellonaikaan voi kuulua kaksikin tapahtumaa. Sivun alareunassa olevassa laatikossa on joitakin sanoja avuksesi School starts going to locker socializing with friends Five-to bell 1 st block 5-minute break 2 nd block nutrition break 3 rd block lunch 4 th block 15-minute break snack cafeteria sitting in the rotunda school ends Kerro samaan tapaan omasta koulupäivästäsi: 10

11 5.2. KOTITYÖKYSELY Haastattele luokkatovereitasi. Tässä joitakin kysymysvaihtoehtoja avuksesi. How much homework do you get? 1 subject / 2 subjects / 3 subjects > What subjects? Do you think it s too much? yes / no How long does your homework take you? less than 1/2 an hour / 1/2 an hour / 1 hour / more than 1 hour Do you use computers for your homework? yes / no > For what? Do you ever forget to do your homework? Do you need help with your homework? never / seldom / sometimes / often yes / no Who helps you? Mum / Dad / sister / brother / friend / someone else (Who?) Kerro haastattelusi tulokset muille ryhmässä. Lisätehtävä: Voitte laatia tuloksista yhdessä diagrammin. Esittäkää diagrammi ja selittäkää luokassa tutkimuksen tulokset. 11

12 5.3. KOULUAINE Lue todistuksesta opettajan arvioinnit, ja koeta päätellä, mistä oppiaineesta on kysymys. R.A. MCMATH SECONDARY SCHOOL SCHOOL REPORT PUPIL: Brian SUBJECT TEACHER S REMARKS Quite good. Good composition writer, but his spelling needs improvement. Very poor. Still has to count with his fingers. Excellent. The best player in school basketball team. Needs to work harder. He didn t put much effort on his paper on the Roman empire. Good. Very motivated on doing field work and laboratory experiments. Great interest in flowers and trees. Very good at map reading. His project on Portugal was excellent. Poor. Can t tell Mozart from Beethoven and refuses to sing. Fair. His holiday trip to France seems to have helped him. Quite good. Especially interested in drawing cartoons. Very good. Has learned to find useful information on the internet. 12

13 5.4. KOULUPUKU Olisiko hauska käyttää koulupukua? Mitä hyviä ja huonoja puolia koulupuvussa mielestäsi on? Kirjoita ajatuksiasi alla olevaan taulukkoon. Good things about school uniforms Not so good about school uniforms Jos koulussasi päätettäisiin alkaa käyttää koulupukua, millainen se voisi olla? Suunnittele tyttöjen ja poikien kouluasu, piirrä, ja selosta suunnitelmasi luokkatovereille englanniksi. Perustele, miksi valitsit juuri tällaiset vaatekappaleet, värit jne. 13

14 5.5. KOULUKIUSAAMINEN OPINIONS ON BULLYING AT SCHOOL Kysele luokkatovereiltasi, mikä parhaiten auttaisi kitkemään kiusaamisen koulusta. Merkitse alla olevaan taulukkoon +, jos kaverisi on sitä mieltä, että keino on hyvä, ja -, jos hän on sitä mieltä, että keino ei auta. What should be done about the problem of bullying at school? Possible solution name name name name name name name name Telling the teachers Telling the parents Seeing the headmaster Taking the bully to the headmaster Stricter rules Heavier punishments Other ideas? Name Idea 14

15 5.6. RUOKA SURVEY ON FOOD AND EATING HABITS Haastattele kavereitasi käyttäen hyväksesi alla olevia kysymyksiä. What food do you like best at school canteen? What food do you like best at home? What do you like to eat in a restaurant? What did you have for breakfast? What is your favourite dessert? What would you take on a picnic? What would you serve at a party? What food is good for your health? What food is bad for your health? Raportoi haastattelusi tulokset ryhmässä muille tutkimuksen tekijöille. Lisätehtävä: Voitte koota koko ryhmän tulokset, ja laatia niistä yhteisen diagrammin. 15

16 5.7 LEMMIKKIELÄIMET Ota selvää, kenellä luokkatovereistasi on lemmikkieläimiä. Name Pet(s) Onko sinulla lemmikkieläintä? Kerro siitä! Alla on joitakin kysymyksiä vihjeeksi, mitä voit kertoa. What animal is your pet? What is his/her name? What colour is he/she? What does he/she look like? How long have you had him/her? What does he/she eat? Where does he/she sleep? What do you do with your pet? MY PET (picture) 16

17 5.8. TV-OHJELMAT Tavoite: vuorokauden- ja kellonaikojen kertaus. TVohjelmatyypit. Tulosta seuraavalla sivulla oleva lomake, ja leikkaa se keskeltä kahteen osaan. Oppilaat työskentelevät pareittain. Toisella oppilaalla on A- ja toisella B-lomake. Oppilaat pitävät lomakkeet toisiltaan piilossa. Oppilaiden tehtävänä on täyttää omassa lomakkeessa olevat aukot. Aukkojen täyttäminen tapahtuu kyselemällä parilta sellaisia kysymyksiä, kuin What s on TV on Wednesday morning?... late on Saturday evening?... At what time? jne. Lisäksi voidaan kysellä ohjelmatyyppejä, esimerkiksi Is it a comedy / document / soap opera...? tai Is it for children? Lopuksi pari tarkistaa yhdessä, tuliko molempien ohjelmalomakkeista samanlaiset. PORTFOLION VALMISTUS Taivuta katkoviivoituksen kohdalta. Portfoliokansion valmistaminen on helppoa. Ota A2 - kokoinen arkki tukevaa, mielellään värillistä piirustuspaperia. Taita alareunasta n cm ylöspäin, ja oikeasta reunasta saman verran. Taita näin syntynyt pienempi arkki vielä keskeltä kahtia. Näin syntyy kansio, jossa Teentalkin lomakkeet ja muu materiaali ja omat tuotokset säilyvät. Kanteen voi kiinnittää Teentalk - nimitarran, ja somistaa halutunlaiseksi piirroksin, tarroin tai vaikka opettajan Teentalkista tulostamin kuvin. 17

18 A MON TUE WED THU FRI SAT SUN 9.00 Bananas in Bahamas Morning Soap: The Rosehip Family 8.30 Winnie the Pooh (A film) Simpleton Tennis Cup News at Noon Wonders of Nature Concert: Super Tenors Beethoven (A film) Soap: Florida Fun Music Quiz News of the Week B MON Top Western: Buffalo Sheriff Z Files: Where s the Truth? L.A. Police TUE WED THU FRI SAT SUN 9.30 School TV 7.00 Morning News 7.30 Breakfast Studio 8.00 Early Bird Children s Show Afternoon News Weather at Weekend Holiday TV Tips for Travellers Pedro s Magic Show Win the World -Quiz Show Dracula (A film) Monday Film Classic: Chaplin s Son Doctor Dean (Hospital Drama) Rally Sports Monsters from the Moon 18

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6.

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6. Contents Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello Numbers Colours 1. This is me 2. Clothes 3. Family 4. Home 5. Food 6. I can 7. School 8. Hobbies 9. Animals 10. Moving around EXTRA Hello Piirrä

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. B: Tämä on Linda. Hän on minun siskoni. B: Mitä kuuluu?

1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. B: Tämä on Linda. Hän on minun siskoni. B: Mitä kuuluu? High five! 3 Chapter 4 Rattingham Palace LIITE 5a Työpistetyöskentely Piste 1 1. Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. 2. Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa.

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Osa V. Monistettava materiaali A Testitulosten koontilomake B C Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Kuullun ymmärtäminen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

1) Käytä valmiita kommunikointikuvastojen sanastoja ja tulosta ne kaksin kappalein. Laminoi ja leikkaa esimerkiksi muistipelikorteiksi

1) Käytä valmiita kommunikointikuvastojen sanastoja ja tulosta ne kaksin kappalein. Laminoi ja leikkaa esimerkiksi muistipelikorteiksi Ideoita kuvallisten kommunikointisanastojen harjoitteluun Muistipeli Maistiaiset Kuka - tekee - mitä? Vastakohtaisuudet ja yhteen liittyvät asiat Kuvasuunnistus Toimintaohjeet Tarrakuvakansio Tähän on

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot Englanti 2 Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot SPOTPA Man bites dog. Dog bites man. Sanajärjestys O 1) Kuka tekee? O 2) Mitä tekee? O 3) Mitä? Kenelle?

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

Väitelauseen sanajärjestys

Väitelauseen sanajärjestys Väitelauseen sanajärjestys Katso taulukkoa ja nimeä eri lauseenjäsenet. Sam wrote a new song at school yesterday. He played all the chords perfectly on stage. Sophie reads sci-fi novels online in the evenings.

Lisätiedot

Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä

Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä Tehtävä: Uusi taito lisätä kuuntelumotivaatiota käyttää tekemällä oppimista kehittää kuuntelustrategioita: huomion

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu. KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN PURESKELUA? VIERAAN KIELEN OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.fi KIELITAITOMALLEJA kämmenmalli: kielitaidon osa-alueet

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

Rattingham Palace ja Reviewkertaustehtävät

Rattingham Palace ja Reviewkertaustehtävät High five! 3 Chapter 4 Rattingham Palace 4 Rattingham Palace ja Reviewkertaustehtävät Tavoitteena on kerrata jakson Ydinsanastoa Keskeisimpiä viestintätilanteita Keskeisimpiä rakenteita Jakson ydinsanastot

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

PUHEKUPLAT LIITE 1. Hello class! Hello teacher!

PUHEKUPLAT LIITE 1. Hello class! Hello teacher! PUHEKUPLAT LIITE 1 Hello class! Hello teacher! Good morning, boys and girls! Good morning Ms/Mrs/Mr How are you? I m fine, thanks. And you? I am fine, thank you. Good afternoon! Good afternoon! Have a

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Kuvankäsi/ely. Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos. Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: Tietoliikenteen signaalinkäsi/ely

Kuvankäsi/ely. Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos. Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: Tietoliikenteen signaalinkäsi/ely Kuvankäsi/ely Vieraana Jorma Laaksonen Tietotekniikan laitos Aikataulu Viikko Luento Ope-ajat Harjoitus 7: 26.10- Tietoliikenteen Prof. Risto Wichman Tietoliikenteen 8:2.11- Kuvankäsi/ely Jorma Laaksonen

Lisätiedot

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö Kertomustaulut Johdanto Tämä peli luotiin puheen ja kielen häiriöistä kärsiville lapsille, jotka tarvitsivat apua tarinankerronnassa, kun he esimerkiksi halusivat kuvailla luokkaretken tapahtumia. Kertomustaulut-peli

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

You never know! ja Reviewkertaustehtävät

You never know! ja Reviewkertaustehtävät High five! 3 Chapter 15 An amazing day 16 You never know! ja Reviewkertaustehtävät Tavoitteena on kerrata jakson Ydinsanastoa Keskeisimpiä viestintätilanteita Keskeisimpiä rakenteita. Jakson ydinsanastot

Lisätiedot

Puhumisen arvioinnin kriteerit

Puhumisen arvioinnin kriteerit Tasolta toiselle Puhumisen arvioinnin kriteerit (Lähteet: EVK s. 52-53 ja YKIn puhumisen kriteerit) 6 kriteeriä, jotka syytä pitää vierellä arvioitaessa Sujuvuus Vuorovaikutus Koherenssi Ilmaisun tarkkuus

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry Bubbly 8: Travel By boat Nicola ei ole ennen matkustanut Tukholman tai Tallinnan laivalla. Oliver osaa vastata Nicolan kysymyksiin englanniksi. Valitse kumpi haluat olla. What are the cabins [hytit] like

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Fall 2014 Week Schedule for the Clubs Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on August 26 th, 2014 Wednesdays

Lisätiedot

Seminaarit. sen jälkeen Teollisuuslaitos-seminaari / SWOT analyysi (esitelmät ja

Seminaarit. sen jälkeen Teollisuuslaitos-seminaari / SWOT analyysi (esitelmät ja Seminaarit Seminaarit näkökulmittain ja teollisuudenaloittain Yksi HX-ryhmälle Kaksi seminaaria / harjoitusryhmä (n. 30 opiskelijaa): ensin Näkökulma-seminaari (esitelmät ja opponoinnit 3-4 hengen ryhmissä,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

LESSON NOTES Top 25 Finnish Questions You Need to Know S1 #1 What's your name? in Finnish

LESSON NOTES Top 25 Finnish Questions You Need to Know S1 #1 What's your name? in Finnish LESSON NOTES Top 25 Finnish Questions You Need to Know S1 #1 What's your name? in Finnish CONTENTS 2 Finnish 2 English 2 Vocabulary 3 Sample Sentences 3 Grammar # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING.

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Väite

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Wake up, Charlie! ja Reviewkertaustehtävät

Wake up, Charlie! ja Reviewkertaustehtävät High Five! 3 Chapter Wake up, Charlie! Wake up, Charlie! ja Reviewkertaustehtävät Tavoitteena on kerrata jakson Ydinsanastoa Keskeimpiä viestintätilanteita Keskeisimpiä rakenteita. Jakson ydinsanastot

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot