TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE"

Transkriptio

1 TEENTALK CANADA: VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE JOHDANTO Teentalk on monipuolinen multimedia-oppimateriaali, joka on tarkoitettu puhutun arkienglannin harjoittamiseen niin tietokoneluokassa, luokkatietokoneella kuin kotonakin. Teentalkin materiaali innostaa ja antaa haastetta kaikenlaisille kouluille, opetusryhmille ja oppijoille. Parhaiten se soveltuu peruskouluoppilaille 5. luokasta ylöspäin, ja on omiaan erityisesti puheen ymmärtämis- ja keskusteluvalmiuksien vahvistamisessa. Teentalkissa esiintyvät McMath Secondary Schoolin oppilaat tarjoavat suomalaisille oppilaille mahdollisuuden aidontuntuiseen kontaktiin kanadalaisten koululaisten kanssa. Teentalk on rakenteeltaan selkeä, sekä oppilaiden että opettajan on helppo päästä nopeasti sinuiksi ohjelman kanssa. Opettajanhuone sisältää ehdotuksia ja käyttövalmiita materiaaleja helpottamaan ohjelman luovaa soveltamista erilaisissa opetustilanteissa, -tiloissa ja -järjestelyissä. Koululla ei aina ole käytössä omaa tietokonetta jokaiselle oppilaalle. Seuraavat harjoitusideat on suunniteltu niin, että tiedonhankintavaihe voi tapahtua tietokoneen äärellä yksin tai parin kanssa ja hankitun tiedon soveltaminen luokassa itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä. Mikäli tietokoneita riittää kaikille, se vain nopeuttaa ja lisää joustavuutta, mutta ei sinänsä muuta harjoituksen ideaa. Opettaja voi myös antaa joitakin harjoituksia kotitehtäväksi. Liitteenä on tulostettavaa materiaalia käytettäväksi sekä itsenäiseen opiskeluun että ryhmätyöhön, ohjelman äärellä, luokassa tai kotona. Opettajan on vaivatonta ja nopeaa antaa tilanteen mukaan kullekin oppilaalle tai oppilasryhmälle sopiva toimeksianto, ja tulostaa siihen liittyvä lomake, pelitai tehtäväarkki. 1

2 Tietokonetyöskentelyä seuraavien harjoitusten tarkoitus on suullistaa ja laajentaa Teentalkin avulla omaksuttua kieliainesta sekä heterogeenisissa ryhmissä eriyttää. Varsinkin alkeistasolla ja hitaammin oppivilla ohjelman peruskäyttö, kuuntelu, toisto ja lukeminen tarjoaa jo kylliksi haastetta. Edistyneemmät opiskelijat voivat omaehtoisesti soveltaa ja muunnella sisältöä. Ohjelman parissa huolella työskenteleminen on aina pohjana kaikille harjoituksille. Teentalkia voidaan käyttää projektimaisesti useamman oppitunnin jaksolla. Jotkut harjoitukset voivat toimia välipaloina. Materiaalia voidaan käyttää myös kertaukseen ja syventämiseen tavallisilla luokkatunneilla, sikäli kuin joku työpari tai -ryhmä on Teentalkin parissa työskenneltyään sopivassa vaiheessa. Ajoituskysymykset riippuvat koulun tila-, kone- ym. resursseista, ajankäyttöresursseista ja työtavoista sekä mahdollisuudesta apuopettajan tai avustajan kanssa työskentelyyn. Teentalkin avulla voidaan ihannetapauksessa luoda ajallisesti ja tilankäytöllisesti joustava oppimisympäristö, jossa opettaja seuraa ja neuvoo, mutta jossa oppija itse toimii ja hallitsee omaa etenemistään. Teentalk ja McMath Secondary Schoolin oppilaat voivat olla oppilaan kumppaneina vaikka läpi koko peruskoulun, kun suoritetut toimeksiannot ja mahdolliset projektit, sekä näihin liittyvät lomakkeet, tutkimusraportit ja muut oheistuotokset talletetaan Teentalk-portfolioon, jota jokainen oppilas voi yksilöllisesti kartuttaa. Portfolion valmistusohje on opettajan materiaalin liitteenä. Parhaimmillaan Teentalk-salkku säilyy hyödyllisenä materiaalivarastona myöhempää käyttöä varten, näytteenä omista taidoista ja aikaansaannoksista sekä, mikä parasta, hauskana muistona. TEENTALKIN HARJOITUKSET: KÄYTTÖ- JA SOVELTAMISVINKKKEJÄ SEKÄ LISÄTEHTÄVIÄ 1. INTRO: OPPILAIDEN ESITTELYT McMath Secondary School on helppo mieltää ystävyyskouluksi, jonka oppilaat, heidän elämänsä ja ajatuksensa tulevat tutuiksi heitä kuunnellessa. Ohjelmaa käyttävä oppilas oppii vähitellen tunnistamaan ohjelman oppilaiden kasvot ja yhdistämään ne nimeen ja ominaisuuksiin, sitä paremmin, mitä useammin hän pääsee toimimaan ohjelman parissa. Kanadalaiset ystävät alkavat pikku hiljaa tuntua varsin läheisiltä. Seuraavassa on joitakin ideoita tutustumisharjoituksiin. Saadun yleiskuvan pohjalta on helppo ja hauska jatkossa toimia itsenäisesti Teentalkin parissa. 2

3 1.1. VIRITYS Tavoitteet: Uteliaisuuden herättäminen Teentalkin henkilöitä kohtaan, harjoitellaan rajattua tiedon hakua ohjelmasta. Oppilas saa pelkkien intro-valikon kuvien perusteella valita, kuka kanadalaisista oppilaista haluaisi olla, ja perustella, miksi. Valintavaihe on hyvä tehdä hiljaisesti ja itsenäisesti, ettei vierustoverin valinta pääse vaikuttamaan, ja jotta mahdollisimman monta kanadalaisoppilasta tulisi valituksi. Opettaja voi vaikka antaa muutaman minuutin aikaa miettiä valintaa ja perusteluja. Kun kaikki ovat valinneet, siirrytään kuuntelemaan valittua oppilasta tietokoneella. Muistiinpanoja varten opettaja voi tulostaa oppilaille lomakkeen, johon merkitään kuunnellessa saatuja tietoja. Valmistaudutaan lyhyesti kertomaan muille valitusta ja kuunnellusta oppilaasta. On tärkeää, että esittely tapahtuu ytimekkäästi, ja että kaikki kuuntelevat toisiaan. Esiteltyjen englantilaisten oppilaiden nimet voidaan kirjoittaa taululle tai kalvolle, jotta nimet painuvat paremmin mieleen. Jäljelle jääneet kanadalaisystävät voidaan esitellä uudella kierroksella joko samalla tai eri kerralla PERUSHARJOITTELU PÄÄTTEELLÄ 1) Kuuntelu ja sisäluku: Kuunnellaan esittely monta kertaa, ja luetaan sitten teksti edelleen välillä kuunnellen. Kun yhtä esittelyä on työstetty tarpeeksi, voidaan siirtyä kohdan 2 harjoitukseen. 2) Kuuntelu ja toisto: Oppilas kuuntelee yhden esittelyn kerrallaan ja pyrkii toistamaan sen pääpiirteittäin samalla tavalla (ääntäminen, intonaatio, sujuvuus). Parityössä voi toinen oppilas kuunnella kuulokkeista ja sanella parille, joka toistaa puheen edelleen joko sellaisenaan tai toisessa persoonassa (You are...). Sama voidaan tehdä kuuntelemalla silhuetista studioäänitetty versio ja toistamalla se. Napsauta kysymys-kuvaketta kuullaksesi kysymyksen. Napsauta kasvo-kuvaketta kuullaksesi vastauksen. Oppilaat vastasivat kysymyksiin valmistautumatta, joten heidän vastauksensa ovat normaalia kohtelista puhekieltä. Silhuetti-kuvaketta napsauttamalla kuulet vastauksen pääsisällön studioäänitettynä opettajaenglantina. Tämän yhteenvedon ja alkuperäisen vastauksen kuunteleminen antaa mahdollisuuden vertailla ääntämistä, sanavalintaa ja lauserakenteita.) 3

4 NOTES ON (McMath student s name): Age: Grade: Way to school/getting to school: School day: Favorite subjects: Least favorite subjects: Electives: Extra-curricular activities: Sports: Other hobbies: Lunch: What? Where? Comments on cafeteria: Comments on dress code: Thoughts about bullying: Thoughts about teachers: Thoughts about grades and honor roll: Future plans: Roots, family and languages: Other things and my own comments: 4

5 2. ROOLIKORTIT Opettajan materiaaliin kuuluu tulostettavat kuvakortit McMath -koululaisista sekä roolikortit, joissa on koululaisen kuva sekä muutama häntä koskeva asia tai hänen esittämänsä mielipide. Roolikortteja voidaan käyttää monella eri tavalla riippuen ohjelman tuttuudesta sekä harjoittelun vaiheesta ja tavoitteista MYSTERY PERSON Tavoitteet: Ohjelmaan ja henkilöihin tutustuminen, rajatun tiedonhaun harjoitteleminen. Opettaja voi valita Teentalkista muutaman mystery person -henkilön, ja esittää (kertomalla, taululla tai kalvolla) muutaman ominaisuuden (esim. roolikortista) ko. henkilöistä kertomatta kuitenkaan tämän nimeä. Tämän jälkeen oppilaat etsivät pyydetyt henkilöt. Mikäli tietokoneita on käytössä rajoitettu määrä, voidaan oppilaille tai oppilaspareille jakaa jokaiselle eri mystery person, jotka käydään koneella vuorotellen etsimässä. Kun mystery person on löytynyt, kerrotaan kaikille hänen nimensä sekä tiedot, joiden perusteella hänet löydettiin. Löydettyjen henkilöiden kuvat voidaan kiinnittää esiin luokan seinälle joksikin aikaa, jotta he tulevat tutuiksi OPPILASBINGO A Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen, henkilöstä kertominen Oppilas saa peliarkin, jossa on kolmen McMath schoolin oppilaan kuvat sekä kolme lausetta, joista jokaisen on joku näistä lapsista sanonut. Opettaja lukee roolikorteista suomeksi asioita eri oppilaista, mielivaltaisessa järjestyksessä, esim. Amanda ei syö kovin paljon lounaalla. Oppilaan tehtävänä on yhdistää opettajan suomeksi sanoma asia sekä peliarkilla englanniksi sanottuun asiaan että sen sanojaan. Kun hän on saanut arkkiinsa kolme rastia, hän huutaa Bingo!, ja kertoo, joko lukien suoraan arkista, esim. Amanda says: I*m not a big lunch eater., tai raportoiden kolmannessa persoonassa Amanda isn t a big lunch eater. Harjoitus vaatii keskittymistä ja kehittää selektiivistä kuuntelua. Peliarkit ovat tulostettavana liitteenä. Ne on järjestetty niin, että pelimateriaalia on helppo supistaa, mikäli pelaajia tai aikaa on vähän. Bingoarkkeja voi tulostaa 8, 16 tai 24, roolikorttien mukaisessa järjestyksessä. Tämä antaa myös mahdollisuuden pienemmässä ryhmässä pelata peliä useampia kertoja aina vaihtuvalla arkkivalikoimalla. 5

6 2.3. OPPILASBINGO B Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen, henkilöstä kertominen Tämä bingoversio edellyttää hieman enemmän perehtyneisyyttä ohjelmaan ja sen henkilöihin kuin versio A. Opettaja tulostaa kuva-arkin McMath schoolin oppilaista ja leikkaa arkin neljään tai kuuteen osaan. Näin oppilaat saavat bingo-laudan, jossa on neljän tai kuuden oppilaan kuva. Opettaja (tai joku oppilaista) sanoo ominaisuuksia joko pelkän kuvan perusteella, esim. She s got glasses. He looks happy. jne. tai mikäli henkilöihin ollaan jo jonkin verran tutustuttu, roolikortteja apuna käyttäen muitakin asioita, esim. Her family s from Africa. Oppilas merkitsee bingolaudastaan niiden henkilöiden kuvat, joihin sanellut ominaisuudet pätevät. Kun hän on saanut tietyn määrän kuvia merkityksi, joko kaikki neljä tai vaikka kuudesta kolme, hän huutaa Bingo! ja kertoo esim. Christopher looks happy., Sasha s family is from Africa. jne MEMORY- MUISTIPELI ROOLIKORTEILLA Tavoitteet: Ohjelman henkilöihin tutustuminen ja esitteleminen. Opettaja tulostaa roolikortit sekä kuvakortit. Oppilaat toimivat n. neljän ryhmissä. Kortit levitetään pöydälle kuvapuolet alaspäin. Yksi oppilas vuorollaan nostaa kaksi korttia yrittäen löytää saman henkilön kuvat. Kun hän saa korttiparin, hän kertoo lyhyesti, miltä henkilö näyttää ja mitä roolikortissa hänestä kerrotaan. Pelin voittaa se, jolle on kerääntynyt eniten henkilöitä PUHEHARJOITTELU: ESITTÄYTYMINEN JA ITSESTÄ KERTOMINEN Tavoitteet: Ohjelman henkilöihin tutustuminen, esittäytymisen ja aktiivisen kuuntelemisen harjoittelu. Oppilaille jaetaan roolikortit, jotka pidetään muilta piilossa. Oppilas kuuntelee tietokoneella kortin henkilön haastattelua ja kuvittelee itsensä tämän rooliin. Kun hän on kuunnellut ja valmistautunut esittäytymään nimikkohenkilönsä roolissa muille, esitellään ryhmässä, mieluiten pienryhmässä muille tervehtien ja kertoen itsestä muutama asia. Harjoitukseen kannattaa yhdistää vastavuoroisuuden harjoittamista, esim. aktiivista kuuntelemista ja reagoimista ( Aha. Mmm. I see. That s interesting / great. Really. jne.), sekä kuullun tarkistamista (Did you say...? Pardon? jne.) Tällaisia ilmauksia opettaja voi tarvittaessa vaikka kirjoittaa taululle muistitueksi. 6

7 HENKILÖN KUVAILEMINEN, LAAJENNETTU Tavoite: mielipiteen ilmaisun harjoittelu, kielteisen kommentin perustelu. Edistyneemmät oppilaat voivat laajentaa henkilöesittelyä omilla mielipiteillään. Kuvaillaan jotakin Teentalkin henkilöä ja lisätään siihen omia arvauksia, olettamuksia tai mielipiteitä henkilöstä, tietoja, joita itse esittelystä ei käy ilmi. Esim. I think he comes from a big family., He looks like a nerd., I quite like her., I wouldn t like to be his sister. jne. Pari tai muut ryhmän jäsenet voivat kysellä esim. Why?, Do you think so?, tai kommentoida: You re right., I agree., I don t think so. I think... jne. Harjoitus voidaan tehdä osittain ohjatusti ja opettaja voi ennen harjoitusta tarjota ilmaisukeinoja ko. asioissa. 3. HAASTATTELUTEHTÄVÄT Teentalkin keskeistä sisältöä ovat haastattelut, jotka toimivat sekä tietoaineksena että harjoittelumalleina. Tiedon hankkiminen kysymällä, kysymysten muodostaminen sekä vastavuoroisen kommunikaation harjoitteleminen ovat taitoja, joita Teentalk ohjaa käyttäjää harjaannuttamaan. Kuuntelemista, kysymistä, luontevaa reagoimista ja vastaamista voidaan Teentalkin avulla harjoittaa monin eri tavoin TYÖSKENTELY TIETOKONEELLA Tavoitteet: Kysymyslauseen sanajärjestyksen, oikeiden apuverbien sekä vastaamisen harjoittelu. Teentalkissa on kahdentyyppisiä harjoituksia, kuunneltavia ja tekstipohjaisia. Jonkun oppilaan on helpompi oppia kuuntelemalla, toisen näkemällä. Oppilas voi aloittaa siitä tehtävätyypistä, joka hänestä tuntuu helpommalta, ja tehdä sen jälkeen vielä samasta harjoituksesta toisen version. Saman asian toistuminen eri aistikanavan kautta vahvistaa mieleen painumista. Kuunteluversioista saa lisäksi ääntämismallin. Opettajan on hyvä ohjata oppilasta tai oppilasparia painottamaan harjoittelua siihen osaalueeseen, jossa tämä tarvitsee eniten tukea LISÄTEHTÄVÄ Opettaja voi tulostaa oppilaalle haastattelulomakkeen koneella harjoiteltujen kysymysten kertaamiseksi. Lomake sopii hyvin eri tasoisten oppilaiden käytettäväksi. Lomakkeen voi täyttää koneen äärellä käyttäen kuunteluharjoitusta saneluna. Kysymys kuunnellaan ja kirjoitetaan sellaisenaan lomakkeelle. Näin auditiivisesti ja visuaalisesti harjoitettu kieliaines kertautuu vielä kerran itse kirjoitettuna. Vahvempi oppilas voi koettaa muistella ja muodostaa kysymykset pelkän kuvan perusteella, ja tarkistaa ne joko koneelta taikka tarkistusarkilta. Tilaa on myös omille lisäkysymyksille. Lopuksi kysymykset esitetään luokkatoverille, joka vastaa suullisesti. Harjoitellut asiat kertautuvat tässä vielä itse puhumalla ja kuuntelemalla. 7

8 KIRJOITA VIIVOILLE KUVIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET. School? School day? Lunch? Computers? Hobbies? Sport? Future? Bullying? KEKSI ITSE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ. HAASTATTELE YSTÄVÄÄSI. 8

9 4. DIALOGIT Tavoitteet: Puhetilaniteiden jäsentäminen sekä kysymys- ja vastausrakenteiden ja arkipäivän keskustelutilanteiden harjoitteleminen eri yhteyksissä. Rakenteista painotetaan erityisesti apuverbien käyttöä TYÖSKENTELY TIETOKONEELLA Dialogit sopivat erityisen hyvin parin kanssa tehtäväksi. Parityöskentely on luonnollinen tapa työstää kuunneltua ja luettua dialogia edelleen puhumalla. Aluksi, ennen kuuntelua voidaan pelkän kuvan perusteella ennakoida, mistä henkilöt kenties keskustelevat, ja millä tavalla. Pohdinnan jälkeen dialogi kuunnellaan muutamaan kertaan kokonaisuudessaan. Puhekuplat järjestetään välillä koko dialogia kuunnellen. Kuunteluosuuden jälkeen dialogia harjoitellaan parin kanssa kuunnellen ja toistaen, lopuksi yrittäen muistella repliikit ulkoa. Aukkotehtävä on tässä vaiheessa hyvä visuaalinen tuki. Aukkoharjoitukset ovat myös tulostettavana liittenä, jonka opettaja voi tulostaa oppilaalle esim. kotitehtäväksi TYÖSKENTELY LUOKASSA Opettaja voi valita yhdessä suoritettavaksi tietyn dialogin tai dialogit, taikka jokaiselle parille oman dialogin. Valinta voi tapahtua opettajan harkinnan mukaan, mutta sujunee nopeimmin arpomalla, esim. joku oppilas sanoo numeron 1-12, ja opettaja laskee valikosta järjestysluvultaan vastaavan dialogin. Oppilaat perehtyvät valittuun dialogiin ensin tietokoneella kohdan 4.1. mukaan. Harjoitus jatkuu luokassa, jolloin opitut rakenteet kertautuvat. Tukena voi olla kuvakalvo harjoitettavasta dialogista. Oppilaat muistelevat tilanteen kulkua. Vapaaehtoiset voivat esittää muulle ryhmälle oman versionsa mininäytelmänä. Edistyneempien oppilaiden kanssa tilanteita voidaan myös hieman muuntaa tai laajentaa. Voidaan miettiä, miten koko tilanne voisi saada aivan eri käänteen. Parit voivat esittää omia versioitaan joko ex tempore tai muutaman minuutin miettimistuokion jälkeen. 9

10 5. AIHEPIIRIHARJOITUKSIA 5.1. TAVALLINEN KOULUPÄIVÄ Tavoitteet: Kellonaikojen ja kouluaiheisen sanaston harjoittelu. TAVALLINEN KOULUPÄIVÄ Kuuntele, mitä Allie ja Christopher kertovat tavallisesta koulupäivästä. Kirjoita päivän tapahtumat oikeaan järjestykseen. Samaan kellonaikaan voi kuulua kaksikin tapahtumaa. Sivun alareunassa olevassa laatikossa on joitakin sanoja avuksesi School starts going to locker socializing with friends Five-to bell 1 st block 5-minute break 2 nd block nutrition break 3 rd block lunch 4 th block 15-minute break snack cafeteria sitting in the rotunda school ends Kerro samaan tapaan omasta koulupäivästäsi: 10

11 5.2. KOTITYÖKYSELY Haastattele luokkatovereitasi. Tässä joitakin kysymysvaihtoehtoja avuksesi. How much homework do you get? 1 subject / 2 subjects / 3 subjects > What subjects? Do you think it s too much? yes / no How long does your homework take you? less than 1/2 an hour / 1/2 an hour / 1 hour / more than 1 hour Do you use computers for your homework? yes / no > For what? Do you ever forget to do your homework? Do you need help with your homework? never / seldom / sometimes / often yes / no Who helps you? Mum / Dad / sister / brother / friend / someone else (Who?) Kerro haastattelusi tulokset muille ryhmässä. Lisätehtävä: Voitte laatia tuloksista yhdessä diagrammin. Esittäkää diagrammi ja selittäkää luokassa tutkimuksen tulokset. 11

12 5.3. KOULUAINE Lue todistuksesta opettajan arvioinnit, ja koeta päätellä, mistä oppiaineesta on kysymys. R.A. MCMATH SECONDARY SCHOOL SCHOOL REPORT PUPIL: Brian SUBJECT TEACHER S REMARKS Quite good. Good composition writer, but his spelling needs improvement. Very poor. Still has to count with his fingers. Excellent. The best player in school basketball team. Needs to work harder. He didn t put much effort on his paper on the Roman empire. Good. Very motivated on doing field work and laboratory experiments. Great interest in flowers and trees. Very good at map reading. His project on Portugal was excellent. Poor. Can t tell Mozart from Beethoven and refuses to sing. Fair. His holiday trip to France seems to have helped him. Quite good. Especially interested in drawing cartoons. Very good. Has learned to find useful information on the internet. 12

13 5.4. KOULUPUKU Olisiko hauska käyttää koulupukua? Mitä hyviä ja huonoja puolia koulupuvussa mielestäsi on? Kirjoita ajatuksiasi alla olevaan taulukkoon. Good things about school uniforms Not so good about school uniforms Jos koulussasi päätettäisiin alkaa käyttää koulupukua, millainen se voisi olla? Suunnittele tyttöjen ja poikien kouluasu, piirrä, ja selosta suunnitelmasi luokkatovereille englanniksi. Perustele, miksi valitsit juuri tällaiset vaatekappaleet, värit jne. 13

14 5.5. KOULUKIUSAAMINEN OPINIONS ON BULLYING AT SCHOOL Kysele luokkatovereiltasi, mikä parhaiten auttaisi kitkemään kiusaamisen koulusta. Merkitse alla olevaan taulukkoon +, jos kaverisi on sitä mieltä, että keino on hyvä, ja -, jos hän on sitä mieltä, että keino ei auta. What should be done about the problem of bullying at school? Possible solution name name name name name name name name Telling the teachers Telling the parents Seeing the headmaster Taking the bully to the headmaster Stricter rules Heavier punishments Other ideas? Name Idea 14

15 5.6. RUOKA SURVEY ON FOOD AND EATING HABITS Haastattele kavereitasi käyttäen hyväksesi alla olevia kysymyksiä. What food do you like best at school canteen? What food do you like best at home? What do you like to eat in a restaurant? What did you have for breakfast? What is your favourite dessert? What would you take on a picnic? What would you serve at a party? What food is good for your health? What food is bad for your health? Raportoi haastattelusi tulokset ryhmässä muille tutkimuksen tekijöille. Lisätehtävä: Voitte koota koko ryhmän tulokset, ja laatia niistä yhteisen diagrammin. 15

16 5.7 LEMMIKKIELÄIMET Ota selvää, kenellä luokkatovereistasi on lemmikkieläimiä. Name Pet(s) Onko sinulla lemmikkieläintä? Kerro siitä! Alla on joitakin kysymyksiä vihjeeksi, mitä voit kertoa. What animal is your pet? What is his/her name? What colour is he/she? What does he/she look like? How long have you had him/her? What does he/she eat? Where does he/she sleep? What do you do with your pet? MY PET (picture) 16

17 5.8. TV-OHJELMAT Tavoite: vuorokauden- ja kellonaikojen kertaus. TVohjelmatyypit. Tulosta seuraavalla sivulla oleva lomake, ja leikkaa se keskeltä kahteen osaan. Oppilaat työskentelevät pareittain. Toisella oppilaalla on A- ja toisella B-lomake. Oppilaat pitävät lomakkeet toisiltaan piilossa. Oppilaiden tehtävänä on täyttää omassa lomakkeessa olevat aukot. Aukkojen täyttäminen tapahtuu kyselemällä parilta sellaisia kysymyksiä, kuin What s on TV on Wednesday morning?... late on Saturday evening?... At what time? jne. Lisäksi voidaan kysellä ohjelmatyyppejä, esimerkiksi Is it a comedy / document / soap opera...? tai Is it for children? Lopuksi pari tarkistaa yhdessä, tuliko molempien ohjelmalomakkeista samanlaiset. PORTFOLION VALMISTUS Taivuta katkoviivoituksen kohdalta. Portfoliokansion valmistaminen on helppoa. Ota A2 - kokoinen arkki tukevaa, mielellään värillistä piirustuspaperia. Taita alareunasta n cm ylöspäin, ja oikeasta reunasta saman verran. Taita näin syntynyt pienempi arkki vielä keskeltä kahtia. Näin syntyy kansio, jossa Teentalkin lomakkeet ja muu materiaali ja omat tuotokset säilyvät. Kanteen voi kiinnittää Teentalk - nimitarran, ja somistaa halutunlaiseksi piirroksin, tarroin tai vaikka opettajan Teentalkista tulostamin kuvin. 17

18 A MON TUE WED THU FRI SAT SUN 9.00 Bananas in Bahamas Morning Soap: The Rosehip Family 8.30 Winnie the Pooh (A film) Simpleton Tennis Cup News at Noon Wonders of Nature Concert: Super Tenors Beethoven (A film) Soap: Florida Fun Music Quiz News of the Week B MON Top Western: Buffalo Sheriff Z Files: Where s the Truth? L.A. Police TUE WED THU FRI SAT SUN 9.30 School TV 7.00 Morning News 7.30 Breakfast Studio 8.00 Early Bird Children s Show Afternoon News Weather at Weekend Holiday TV Tips for Travellers Pedro s Magic Show Win the World -Quiz Show Dracula (A film) Monday Film Classic: Chaplin s Son Doctor Dean (Hospital Drama) Rally Sports Monsters from the Moon 18

新竹市建華國民中學九十四學年度課程計畫

新竹市建華國民中學九十四學年度課程計畫 目 錄 壹 依 據... 3 貳 目 的... 3 參 學 校 背 景 簡 述 與 課 程 發 展 條 件 分 析... 3 一 學 校 基 本 資 料... 3 二 學 校 課 程 發 展 條 件 分 析 (SWOTS)... 4 肆 學 校 教 育 目 標 與 願 景... 5 ㄧ 學 校 願 景... 5 二 學 校 願 景 圖 像... 5 三 學 校 發 展 方 向 與 展 望... 5

Lisätiedot

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 簡 章 核 定 文 號 : 彰 化 縣 政 府 104 年 01 月 27 日 府 教 學 字 第 1040027611 號 函 中 華 民 國 104 年 2 月 9 日 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 鹿 港 高 級 中 學 地 址 :50546 彰 化 縣 鹿 港 鎮

Lisätiedot

We are now living happily. We are now living a happy life. He is very healthy. He is in good health. I am sure that he will succeed. I am sure of his success. I am busy now. I am not free now. May I borrow

Lisätiedot

Untitiled

Untitiled 目 立人1 2011 录 目 录 专家视点 权利与责任 班主任批评权的有效运用 齐学红 3 德育园地 立 沿着鲁迅爷爷的足迹 主题队活动案例 郑海娟 4 播下一颗美丽的种子 沿着鲁迅爷爷的足迹 中队活动反思 郑海娟 5 赠人玫瑰 手有余香 关于培养小学生服务意识的一些尝试和思考 孙 勤 6 人 教海纵横 2011 年第 1 期 总第 9 期 主办单位 绍兴市鲁迅小学教育集团 顾 问 编委会主任 编

Lisätiedot

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後 郭家朗 許鈞嵐 劉振迪 樊偉賢 林洛鋒 第 36 期 出版日期 28-3-2014 出版日期 28-3-2014 可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目

Lisätiedot

Unit 3 Unit 2 43

Unit 3 Unit 2 43 Unit 3 Unit 2 43 and or but so for after before when since because although though even though and My name is Avery, and her name is Phoenix. Avery Phoenix My name is Avery. And her name is Phoenix. 44

Lisätiedot

090304issue

090304issue 2008-2009 年 3 至 4 月 份 春 天 是 一 個 乍 暖 還 寒 的 日 子, 又 是 流 感 高 峰 期, 校 長 希 望 大 家 能 多 做 運 動, 注 重 均 衡 飲 食, 保 持 身 體 健 康 本 校 致 力 營 造 關 愛 校 園 文 化, 成 立 小 角 義 工, 金 章 同 學 會 及 關 愛 大 使, 目 的 是 透 過 學 生 參 與 不 同 的 服 務 經 歷,

Lisätiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 English for Study in Australia 第 十 三 课 : 与 同 学 一 起 做 功 课 Lesson 13: Working together L1 Male 各 位 听 众 朋 友 好, 我 是 澳 大 利 亚 澳 洲 广 播 电 台 的 节 目 主 持 人 陈 昊 L1 Female 各 位 好, 我 是 马 健 媛 L1 Male L1

Lisätiedot

SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT IQ SAT GPA SAT SAT SAT SAT SAT SAT Data Driven SAT SAT SAT LHM-SAT SAT SAT 1 SAT SAT SAT LHM-SAT LHM-SAT4.0 SAT SAT SAT SAT

Lisätiedot

(General English Proficiency Test) (GEPT) 30 35 16 18 20 35 40 10 1.5 1 1 99 160 72 70 80 120 120 100 100 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Test Week GEPT Week 1 Week 2 Week 3 Week

Lisätiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit English for Study in Australia 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 Lesson 3: Make yourself at home 第 三 课 : 宾 至 如 归 L1 Male: 各 位 朋 友 好, 欢 迎 您 收 听 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 节 目, 我 是 澳 大 利 亚 澳 洲 广 播 电 台 的 节 目 主 持 人 陈 昊 L1 Female: 各 位

Lisätiedot

99 學年度班群總介紹 第 370 期 班群總導 陳怡靜 G45 班群總導 陳怡靜(河馬) A 家 惠如 家浩 T 格 宜蓁 小 霖 怡 家 M 璇 均 蓁 雴 家 數學領域 珈玲 國燈 370-2 英領域 Kent

99 學年度班群總介紹 第 370 期 班群總導 陳怡靜 G45 班群總導 陳怡靜(河馬) A 家 惠如 家浩 T 格 宜蓁 小 霖 怡 家 M 璇 均 蓁 雴 家 數學領域 珈玲 國燈 370-2 英領域 Kent 2010 年 8 月 27 日 出 刊 精 緻 教 育 宜 蘭 縣 公 辦 民 營 人 國 民 中 小 學 財 團 法 人 人 適 性 教 育 基 金 會 承 辦 地 址 : 宜 蘭 縣 26141 頭 城 鎮 雅 路 150 號 (03)977-3396 http://www.jwps.ilc.edu.tw 健 康 VS. 學 習 各 位 合 夥 人 其 實 都 知 道, 我 是 個 胖 子, 而

Lisätiedot

封面故事 FENG MIAN GU SHI 32 基于课标 基于学生 提升英语课堂 封面图片 上海市闵行区第四幼儿园 现 代 学 校 37 回归本源 彰显特色 / 胡金芳 出版日期 2015 年 5 月 15 日 35 运用问题情境中的有效提问促进大班 幼儿的语言发展 / 胡金芳 双 月 刊 2015 年第 3 期 总第 63 期 教学实效 / 刘董娴 38 尊重差异 培养能力 提高体育教学实 效

Lisätiedot

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm ( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN 7-224-07423-3......... - -. G632. 3 CIP ( 2005 ) 111220 ( 147 : 710003) 787 mm1092mm 16 20. 5 4 307 2005 10 1 2005 10 1 13000 ISBN 7-224 - 07423-3 / G1460 30. 00 2002,,,,,,,,,,,,

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 面 向 研 究 生 复 试 的 结 构 化 面 试 考 核 探 索 与 实 践 哈 尔 滨 工 业 大 学 甄 良 2015 年 11 月 5 日 一 背 景 情 况 ( 一 ) 研 究 生 招 生 的 政 策 背 景 招 生 是 一 个 教 育 热 点, 也 是 一 个 社 会 热 点 国 家 重 要 的 教 育 领 域 改 革 文 件 都 对 招 生 改 革 出 了 明 确 要 求 国 务 院

Lisätiedot

-------------------------------------------------------------------------------- Pekinger in NewYork -------------------------------------------------------------------------------- 1011 121314 151617

Lisätiedot

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 5 貳 考 試 科 目 成 績 計 算 7 參 試 務 規 劃 11 肆 成 績 應 用 12 條 分 縷 析 答 客 問 釋 疑 篇 13 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 考 試 科 目 與 命 題 依 據 15 貳 考 試 題 型 15 參 考 試 時

Lisätiedot

090507issue

090507issue 時間已在我們不知不覺間悄悄地溜走 這期校訊 已是本學年最後的一份 學校編製校訊的目的是希望 藉此加強與家長的溝通 讓家長清楚了解學校及學生 的發展情況 我們更期望家長與子女共同閱讀校訊 使子女感受到家長重視他們在學校的學習 提升他們 對學校的歸屬感 2008-2009 年 本人在上學年開始 部分時間被借調到香港中文大學教育學院大 學與學校夥伴協作中心擔任學校發展主任 今學年將會是最後一年 回顧這兩年在中大的工作

Lisätiedot

2015年4月11日雅思阅读预测机经(新东方版)

2015年4月11日雅思阅读预测机经(新东方版) 2015 年 5 月 9 日 雅 思 口 语 回 忆 版 ( 全 国 场 ) 2015 年 5 月 9 日 雅 思 口 语 回 忆 网 友 版 ( 华 北 & 东 北 区 ) 1 5.09 北 外 R9 p1 home apartment 以 后 想 住 个 什 么 样 的 房 子 还 有 几 个 忘 了 p2 a person u disagree sth p3 你 坚 持 不 同 意 别 人 吗

Lisätiedot

101_

101_ 國 語 文 教 育 --- 文 學 小 博 士 ( 古 典 詩 詞 ) 日 期 三 年 級 送 友 人 之 京 上 學 期 詩 詞 題 目 孟 浩 然 君 登 青 雲 去, 予 望 青 山 歸 雲 山 從 此 別, 淚 濕 薜 蘿 衣 題 灞 池 王 昌 齡 開 門 望 長 川, 薄 暮 見 漁 者 ; 借 問 白 頭 翁 : 垂 綸 幾 年 也? 秋 浦 歌 李 白 白 髮 三 千 丈, 緣 愁

Lisätiedot

Microsoft Word - 11月電子報1130.doc

Microsoft Word - 11月電子報1130.doc 發 行 人 : 楊 進 成 出 刊 日 期 2008 年 12 月 1 日, 第 38 期 第 1 頁 / 共 16 頁 封 面 圖 話 來 來 來, 來 葳 格 ; 玩 玩 玩, 玩 數 學 在 11 月 17 到 21 日 這 5 天 裡 每 天 一 個 題 目, 孩 子 們 依 據 不 同 年 段, 尋 找 屬 於 自 己 的 解 答, 這 些 數 學 題 目 和 校 園 情 境 緊 緊 結

Lisätiedot

讀 經 進 度 表 ( : 一 年 讀 經 進 度, : 二 年 讀 經 進 度 ; 完 成 後 請 圈 選 喔! ) Sun Mon Tue 29 30 1 6 7 8 西 1 西 2 西 3 西 4 雅 2 帖 前 1 帖 前 2 雅 3 雅 4 加 1 加 2 加 3 來 7 來 8 13 1

讀 經 進 度 表 ( : 一 年 讀 經 進 度, : 二 年 讀 經 進 度 ; 完 成 後 請 圈 選 喔! ) Sun Mon Tue 29 30 1 6 7 8 西 1 西 2 西 3 西 4 雅 2 帖 前 1 帖 前 2 雅 3 雅 4 加 1 加 2 加 3 來 7 來 8 13 1 與神 與人立約 在十二月 恩典的盛筵 之靈命操練中 您期望自己可以有什麼改變呢 此刻 邀請您寫下對本月的期許 並放在每日的禱告中 與神立下美好約定 我的陪讀時間表 星期一 早 中 晚 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 讀 經 進 度 表 ( : 一 年 讀 經 進 度, : 二 年 讀 經 進 度 ; 完 成 後 請 圈 選 喔! ) Sun Mon Tue 29 30 1 6 7 8

Lisätiedot

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 4 貳 考 試 科 目 6 參 成 績 計 算 6 肆 試 務 規 劃 7 伍 成 績 應 用 8 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 試 題 取 材 與 命 題 原 則 9 貳 各 科 考 試 內 容 11 参 各 科 問 與 答 17 由 小 見 大 觀

Lisätiedot

十二年國民基本教育

十二年國民基本教育 0 會 考, 世 紀 教 育 工 程 的 重 要 環 節 2 編 者 的 話 3 高 瞻 遠 矚 看 會 考 概 論 篇 壹 簡 介 5 貳 考 試 科 目 成 績 計 算 7 參 試 務 規 劃 11 肆 成 績 應 用 13 條 分 縷 析 答 客 問 釋 疑 篇 14 追 根 究 柢 說 考 題 解 惑 篇 壹 試 題 取 材 與 命 題 原 則 16 貳 各 科 考 試 內 容 18 参 各

Lisätiedot

新北考區105年國中教育會考簡章

新北考區105年國中教育會考簡章 新 北 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 簡 章 核 定 文 號 : 新 北 市 政 府 教 育 局 104 年 12 月 22 日 新 北 教 中 字 第 1042404516 號 函 中 華 民 國 105 年 1 月 15 日 新 北 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 新 北 市 立 新 莊 高 級 中 學 地 址 :24217

Lisätiedot

目錄

目錄 目 錄 編 者 的 話 ------------ P.2 專 題 : 培 養 良 好 習 慣 一 何 謂 良 好 習 慣? ------------ P.3-4 二 良 好 習 慣 的 重 要 性 ------------ P.4-6 三 如 何 培 養 良 好 習 慣? ------------ P.6-7 四 故 事 分 享 : 好 習 慣 帶 來 好 人 生 ------------ P.7-9

Lisätiedot

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄 澎 湖 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 核 定 文 號 : 澎 湖 縣 政 府 104 年 12 月 15 日 府 教 學 字 第 1040072602 號 函 中 華 民 國 105 年 1 月 15 日 澎 湖 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 馬 公 高 級 中 學 地 址 : 澎 湖 縣 馬 公 市 中 華 路 369

Lisätiedot

〇〇考區105年國中教育會考簡章

〇〇考區105年國中教育會考簡章 高 雄 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 核 定 文 號 : 高 雄 市 政 府 教 育 局 104 年 12 月 28 日 高 市 教 高 字 字 第 10438650500 號 函 中 華 民 國 105 年 1 月 15 日 高 雄 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 岡 山 高 級 中 學 地 址 :82041 高 雄

Lisätiedot

101 年 全 國 高 職 學 生 實 務 專 題 製 作 競 賽 暨 成 果 展 報 告 書 題 目 :Beat CNN`s Report, 驚 艷 外 國 人 的 嘴 - 皮 蛋 之 大 改 造 指 導 老 師 : 林 佩 怡 參 賽 學 生 : 胡 雅 吟 楊 椀 惇 張 毓 津 許 巧 文

101 年 全 國 高 職 學 生 實 務 專 題 製 作 競 賽 暨 成 果 展 報 告 書 題 目 :Beat CNN`s Report, 驚 艷 外 國 人 的 嘴 - 皮 蛋 之 大 改 造 指 導 老 師 : 林 佩 怡 參 賽 學 生 : 胡 雅 吟 楊 椀 惇 張 毓 津 許 巧 文 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 101 年 全 國 高 職 學 生 實 務 專 題 製 作 競 賽 暨 成 果 展 報 告 書 題 目 :Beat CNN`s Report, 驚 艷 外 國 人 的 嘴 - 皮 蛋 之 大 改 造 指 導 老 師 : 林 佩 怡 參 賽 學 生 : 胡 雅 吟 楊 椀 惇 張 毓 津 許 巧 文 陳 玫 錚 學 校 名 稱 : 國 立 台 南 家 齊 女

Lisätiedot

105 年 國 中 教 育 會 考 重 要 日 期 項 目 日 期 及 時 間 報 名 1. 集 體 報 名 :105 年 3 月 10 日 ( 星 期 四 ) 至 3 月 12 日 ( 星 期 六 ) 每 日 8:00~12:00 13:30~17:00 2. 個 別 報 名 : 於 上 網 填

105 年 國 中 教 育 會 考 重 要 日 期 項 目 日 期 及 時 間 報 名 1. 集 體 報 名 :105 年 3 月 10 日 ( 星 期 四 ) 至 3 月 12 日 ( 星 期 六 ) 每 日 8:00~12:00 13:30~17:00 2. 個 別 報 名 : 於 上 網 填 屏 東 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 核 定 文 號 : 屏 東 縣 政 府 104 年 12 月 30 日 屏 府 教 學 字 第 10480599200 號 函 中 華 民 國 105 年 1 月 15 日 屏 東 考 區 105 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 屏 北 高 級 中 學 地 址 : 屏 東 縣 鹽 埔 鄉 彭 厝

Lisätiedot

2009.05

2009.05 2009 05 2009.05 2009.05 璆 2009.05 1 亿 平 方 米 6 万 套 10 名 20 亿 元 5 个 月 30 万 亿 60 万 平 方 米 Data 围 观 CCDI 公 司 内 刊 企 业 版 P08 围 观 CCDI 管 理 学 上 有 句 名 言 : 做 正 确 的 事, 比 正 确 地 做 事 更 重 要 方 向 的 对 错 于 大 局 的 意 义 而 言,

Lisätiedot

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游 日 常 生 活 本 月 我 们 日 常 生 活 活 动 的 重 点 :1. 让 孩 子 养 成 良 好 的 生 活 习 惯, 注 重 生 活 细 节 如 : 在 换 好 鞋 子 后 能 将 鞋 子 整 齐 的 摆 放 进 鞋 架 坐 在 椅 子 上 换 鞋 正 确 的 收 放 椅 子 等 2 让 孩 子 有 自 我 照 顾 的 意 识 如, 让 孩 子 感 受 自 己 的 冷 热 并 告 知 老 师,

Lisätiedot

编 号 :SS01 全 国 中 小 学 交 互 式 权 威 机 构 出 品 囊 括 各 个 学 段 白 板 运 用 丰 富 精 品 中 的 精 品 内 容 简 介 范 围 广 泛 : 课 例 涵 盖 幼 儿 园 小 学 初 高 中 等 各 个 学 段 的 各 个 学 科 ; 来 自 全 国 各 地

编 号 :SS01 全 国 中 小 学 交 互 式 权 威 机 构 出 品 囊 括 各 个 学 段 白 板 运 用 丰 富 精 品 中 的 精 品 内 容 简 介 范 围 广 泛 : 课 例 涵 盖 幼 儿 园 小 学 初 高 中 等 各 个 学 段 的 各 个 学 科 ; 来 自 全 国 各 地 赛 事 作 品 目 录 全 国 中 小 学 交 互 式 2 全 国 中 小 学 电 脑 制 作 活 动 优 秀 作 品 集 锦 14 全 国 中 小 学 教 师 教 育 技 术 能 力 建 设 计 划 应 用 成 果 评 比 与 展 示 活 动 作 品 集 锦 16 全 国 多 媒 体 教 育 软 件 18 1 编 号 :SS01 全 国 中 小 学 交 互 式 权 威 机 构 出 品 囊 括 各

Lisätiedot

前 言 一 場 交 換 學 生 的 夢, 夢 想 不 只 是 敢 夢, 而 是 也 要 敢 去 實 踐 為 期 一 年 的 交 換 學 生 生 涯, 說 長 不 長, 說 短 不 短 再 長 的 路, 一 步 步 也 能 走 完 ; 再 短 的 路, 不 踏 出 起 步 就 無 法 到 達 這 次

前 言 一 場 交 換 學 生 的 夢, 夢 想 不 只 是 敢 夢, 而 是 也 要 敢 去 實 踐 為 期 一 年 的 交 換 學 生 生 涯, 說 長 不 長, 說 短 不 短 再 長 的 路, 一 步 步 也 能 走 完 ; 再 短 的 路, 不 踏 出 起 步 就 無 法 到 達 這 次 壹 教 育 部 獎 助 國 內 大 學 校 院 選 送 優 秀 學 生 出 國 研 修 之 留 學 生 成 果 報 告 書 奧 地 利 約 翰 克 卜 勒 大 學 (JKU) 留 學 心 得 原 就 讀 學 校 / 科 系 / 年 級 : 長 榮 大 學 / 財 務 金 融 學 系 / 四 年 級 獲 獎 生 姓 名 : 賴 欣 怡 研 修 國 家 : 奧 地 利 研 修 學 校 : 約 翰 克 普

Lisätiedot

Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home

Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home magazine June. 2009 Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home chief editor Liu Ziting pamelalzt@hotmail.com "Cooking and

Lisätiedot

ΧΧΧΧ课程教学大纲(黑体,三号,段后1行)

ΧΧΧΧ课程教学大纲(黑体,三号,段后1行) 为 适 应 我 国 高 等 教 育 发 展 的 需 要, 提 高 大 学 英 语 教 学 质 量, 满 足 社 会 对 人 才 培 养 的 需 要, 按 照 教 育 部 深 化 大 学 英 语 教 学 改 革 的 精 神 和 要 求, 参 照 2007 年 教 育 部 高 教 司 修 订 颁 布 的 大 学 英 语 课 程 教 学 要 求, 针 对 我 校 的 实 际 情 况, 制 定 上 海 商

Lisätiedot

2-7.FIT)

2-7.FIT) 文 化 园 地 8 2009 年 8 月 18 日 星 期 二 E-mail:liuliyuan@qunlitimes.com 群 立 文 化 感 受 今 天 你 开 心 了 吗? 周 传 喜 群 雄 争 立 竞 争 意 识 ; 傲 立 群 雄 奋 斗 目 标, 这 几 句 话 一 直 是 群 立 的 文 化 和 方 针, 也 同 样 是 我 很 喜 欢 的 座 右 铭 我 想 这 几 句 话 生

Lisätiedot

01

01 Web: www.wjsfedu.com 01 www.wjsfedu.com 02 03 www.wjsfedu.com 04 2 Daily Schedule 7/26 Tue Day 3 7/27 Wed Day 4 7/28 Thu 7/25 Mon Day 2 Day 5 7/24 Sun Day 1 7 7/29 Fri Day 6 7/30 Sat Day 7 05 7/31 Sun

Lisätiedot

Microsoft Word - Final Exam Review Packet.docx

Microsoft Word - Final Exam Review Packet.docx Do you know these words?... 3.1 3.5 Can you do the following?... Ask for and say the date. Use the adverbial of time correctly. Use Use to ask a tag question. Form a yes/no question with the verb / not

Lisätiedot

Summary Introduction 雜 誌 介 紹........P.3 Why We Love TFK 獨 特 優 點...P.4-P.5 GradesK-1 Edition 初 階 版....P.6-P.8 Grade 2 Edition 進 階 版...P.9 Grades3-4 Edi

Summary Introduction 雜 誌 介 紹........P.3 Why We Love TFK 獨 特 優 點...P.4-P.5 GradesK-1 Edition 初 階 版....P.6-P.8 Grade 2 Edition 進 階 版...P.9 Grades3-4 Edi 時 代 雜 誌 兒 童 版 Summary Introduction 雜 誌 介 紹........P.3 Why We Love TFK 獨 特 優 點...P.4-P.5 GradesK-1 Edition 初 階 版....P.6-P.8 Grade 2 Edition 進 階 版...P.9 Grades3-4 Edition 中 階 版...P.10-P.11 Grades 5-6 Edition

Lisätiedot

星河33期.FIT)

星河33期.FIT) 大 事 记 渊 2011.11 要 要 2011.12 冤 1 尧 11 月 25 日 下 午 袁 白 银 区 首 届 中 小 学 校 长 论 坛 在 我 校 举 行 遥 2 尧 在 甘 肃 省 2011 年 野 十 一 五 冶 规 划 课 题 集 中 鉴 定 中 袁 我 校 教 师 郝 香 梅 负 责 的 课 题 叶 英 语 课 堂 的 艺 术 性 研 究 曳 袁 张 宏 林 负 责 的 叶 白

Lisätiedot

起 初, 距 離 出 版 日 期 還 有 大 半 年, 大 家 雀 躍 萬 分 之 餘 還 滿 盤 大 計, 他 答 應 做 這 樣 她 應 承 安 排 那 樣 你 負 責 做 三 件 事 我 就 辦 兩 件 大 家 都 是 成 年 而 又 自 律 的 人, 一 切 猶 如 入 了 自 動 波, 不

起 初, 距 離 出 版 日 期 還 有 大 半 年, 大 家 雀 躍 萬 分 之 餘 還 滿 盤 大 計, 他 答 應 做 這 樣 她 應 承 安 排 那 樣 你 負 責 做 三 件 事 我 就 辦 兩 件 大 家 都 是 成 年 而 又 自 律 的 人, 一 切 猶 如 入 了 自 動 波, 不 荃 情 第 16 期 2011 年 12 月 31 日 出 版 荃 灣 官 立 工 業 中 學 校 友 會 專 刊 歡 迎 會 員 投 稿 稿 件 請 寄 本 編 輯 部 編 輯 部 地 址 : 香 港 上 環 德 輔 道 中 2 4 4-2 5 2 號 東 協 商 業 大 廈 5 樓 電 話 : 2 3 1 4 5 8 1 1 傳 真 : 2 7 3 9 3 7 2 0 e m a i l : i

Lisätiedot

90~92年度技專校院學生 英語能力檢測分析

90~92年度技專校院學生 英語能力檢測分析 General eneral English nglish Proficiency Test 全 民 英 語 能 力 分 級 檢 定 測 驗 初 級 口 說 測 驗 教 師 研 習 營 LTTC 財 團 法 人 語 言 訓 練 測 驗 中 心 初 級 口 說 測 驗 教 師 研 習 時 間 13:30~14:00 講 習 內 容 初 級 口 說 能 力 測 驗 題 型 樣 例 說 明 評 分 原 則

Lisätiedot

89???????q?l?????T??

89???????q?l?????T?? 華 興 電 子 報 第 89 期 民 國 102 年 01 月 12 日 出 刊 網 址 :www.hhhs.tp.edu.tw 發 行 人 : 高 宏 煙 總 編 輯 : 蕭 慶 智 董 大 鋼 許 莙 葇 王 雅 慧 主 編 : 賴 怡 潔 編 輯 群 : 周 慧 婷 陳 怡 君 陳 玫 禎 楊 雅 惠 郭 孟 平 伍 玉 琪 林 冠 良 林 淑 惠 賴 姿 潔 王 思 方 102 年 01 月

Lisätiedot

Microsoft Word - 0405

Microsoft Word - 0405 附 件 二 之 4 十 二 年 國 民 基 本 教 育 國 中 教 師 有 效 教 學 深 耕 推 廣 計 畫 優 良 教 案 甄 選 比 賽 教 學 計 畫 ( 教 案 ) 主 題 名 稱 問 路 / 方 向 指 示 教 學 節 數 5 節 教 材 來 源 改 編 教 科 書 ( 康 軒 翰 林 南 一 其 他 主 題 Book4 Unit9: How Do We Get to the Night

Lisätiedot

不 不 禮 行 說 力 不 不 不 更 來 理 不 不 理 累 力 不 理 不 利 什 良 流 不 不 旅 量 不 不 旅 更 立 兩 連 福 聯 不 念 數 說

不 不 禮 行 說 力 不 不 不 更 來 理 不 不 理 累 力 不 理 不 利 什 良 流 不 不 旅 量 不 不 旅 更 立 兩 連 福 聯 不 念 數 說 留 劉 了 更 了 不 見 行 流 更 說 不 來 行 來 數 不 例 說 老 不 度 勵 更 來 離 來 來 了 了 年 理 年 不 練 料 兩 說 不 說 說 來 說 不 來 零 列 練 說 見 說 說 更 不 不 禮 行 說 力 不 不 不 更 來 理 不 不 理 累 力 不 理 不 利 什 良 流 不 不 旅 量 不 不 旅 更 立 兩 連 福 聯 不 念 數 說 留 力 拓 歷 立 立

Lisätiedot

(Microsoft Word - 10\246~\253\327\262\304\244@\264\301\256\325\260T_Version4)

(Microsoft Word - 10\246~\253\327\262\304\244@\264\301\256\325\260T_Version4) 聖 公 會 仁 立 紀 念 小 學 聖 公 會 仁 立 紀 念 小 學 校 園 通 訊 2010 年 度 第 一 期 第 1 頁 \\\\ 校 園 通 訊 2010-2011 年 度 第 一 期 鄭 秀 薇 總 校 長 在 日 本, 有 一 個 傳 說 故 事 是 這 樣 說 的 : 有 一 對 仁 慈 的 老 夫 婦, 生 活 窮 困, 靠 賣 木 柴 過 活 一 天 老 人 在 同 情 心 的

Lisätiedot

豐 邑 家 族 季 刊 編 者 的 話 2015.02-04 No.07 彼 此 相 愛 總 編 輯 : 邱 崇 喆 主 編 : 戴 秋 柑 編 輯 委 員 : 黃 淑 美 盧 永 吉 王 森 生 趙 家 明 林 孟 姿 曾 淑 慧 執 行 編 輯 : 豐 邑 建 設 企 劃 課 出 版 發 行 :

豐 邑 家 族 季 刊 編 者 的 話 2015.02-04 No.07 彼 此 相 愛 總 編 輯 : 邱 崇 喆 主 編 : 戴 秋 柑 編 輯 委 員 : 黃 淑 美 盧 永 吉 王 森 生 趙 家 明 林 孟 姿 曾 淑 慧 執 行 編 輯 : 豐 邑 建 設 企 劃 課 出 版 發 行 : 豐 邑 家 族 季 刊 編 者 的 話 2015.02-04 No.07 彼 此 相 愛 總 編 輯 : 邱 崇 喆 主 編 : 戴 秋 柑 編 輯 委 員 : 黃 淑 美 盧 永 吉 王 森 生 趙 家 明 林 孟 姿 曾 淑 慧 執 行 編 輯 : 豐 邑 建 設 企 劃 課 出 版 發 行 : 豐 邑 專 業 整 合 團 隊 地 址 : 台 中 市 台 灣 大 道 二 段 501 號 20F-1

Lisätiedot

: : : : : ISBN / C53:H : 19.50

: : : : : ISBN / C53:H : 19.50 : : : : 2002 1 1 2002 1 1 : ISBN 7-224-06364-9 / C53:H059-53 : 19.50 50,,,,,,, ; 50,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, 2 ,,,, 2002 8 3 ( 1 ) ( 1 ) Deduction One Way of Deriving the Meaning of U nfamiliar

Lisätiedot

編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭 解, 以 滿 足 自 己 的 求 知 渴 望 孩 子 可 以 透 過 父 母 的 敘 說 表 演, 激 發 想 像 創 造 邏 輯 推 理 判 斷 等 能 力 父 母 最 能 夠 了 解 子

編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭 解, 以 滿 足 自 己 的 求 知 渴 望 孩 子 可 以 透 過 父 母 的 敘 說 表 演, 激 發 想 像 創 造 邏 輯 推 理 判 斷 等 能 力 父 母 最 能 夠 了 解 子 36 第 期 二 O 一 四 年 一 月 專 題 : 親 子 閱 讀 節 專 訪 : 如 何 讓 孩 子 愛 上 書 屈 穎 研 活 動 消 息 : 荒 島 圖 書 館 小 城 大 世 界. 兒 童 文 學 研 習 坊 走 進 圖 書 少 年 兒 童 閱 讀 計 劃 主 題 : 親 子 閱 讀 編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭

Lisätiedot

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡 Tips of the Week 课 堂 上 的 英 语 习 语 教 学 ( 二 ) 2015-04-19 吴 倩 MarriottCHEI 大 家 好! 欢 迎 来 到 Tips of the Week! 这 周 我 想 和 老 师 们 分 享 另 外 两 个 课 堂 上 可 以 开 展 的 英 语 习 语 教 学 活 动 其 中 一 个 活 动 是 一 个 充 满 趣 味 的 游 戏, 另 外

Lisätiedot

徐汇教育214/3月刊 重 点 关 注 高中生异性交往的小团体辅导 及效果研究 颜静红 摘 要 采用人际关系综合诊断量表 郑日昌编制并 与同性交往所不能带来的好处 带来稳定感和安全感 能 修订 对我校高一学生进行问卷测量 实验组前后测 在 够度过更快乐的时光 获得与别人友好相处的经验 宽容 量表总分和第 4 项因子分 异性交往困扰 上均有显著差 大度和理解力得到发展 得到掌握社会技术的机会 得到 异

Lisätiedot

深教〔2013〕 号

深教〔2013〕  号 深 教 2015 120 号 深 圳 市 教 育 局 关 于 公 布 2014 年 中 小 学 优 质 课 例 视 频 资 源 建 设 获 奖 单 位 和 个 人 名 单 的 通 知 各 区 教 育 局 各 新 区 公 共 事 业 局, 市 局 直 属 各 学 校 : 我 局 2014 年 开 展 的 中 小 学 优 质 课 例 视 频 资 源 征 集 及 在 线 展 播 活 动 第 二 届 微 课

Lisätiedot

LOVE IS OVER LOVE LOVE LOVE LOVE IS EVERYTHING LOVE LOVE LOVE LOVER'S QUEEN LYDIA MAYBE TOMORROW MEN'S TALK MY DEAR MY FRIEND MY OH MY MY SUMMER DREAM

LOVE IS OVER LOVE LOVE LOVE LOVE IS EVERYTHING LOVE LOVE LOVE LOVER'S QUEEN LYDIA MAYBE TOMORROW MEN'S TALK MY DEAR MY FRIEND MY OH MY MY SUMMER DREAM 曲名 1234 20.30.40 5678 GOING 929 9907 A BTTER DAY ANDY BABY I'M YOUR MAN BACK HOME BAD BOY BEAUTIFUL GIRL BABY BABY BACK HOME BEAUTIFUL DAY BECAUSE OF YOU BETTER MAN CAN'T STOP LOVING YOU CALL ME CAN YOU

Lisätiedot

Love Actually 真 的 戀 愛 了!? 焦 點 主 題 2035 年 一 個 寒 冷 卻 又 放 晴 的 下 午, 爸 媽 一 大 清 早 已 上 班, 只 得 小 奈 獨 個 兒 待 在 家 中, 奢 侈 地 享 受 著 她 的 春 節 假 期 剛 度 過 了 期 考 的 艱 苦 歲

Love Actually 真 的 戀 愛 了!? 焦 點 主 題 2035 年 一 個 寒 冷 卻 又 放 晴 的 下 午, 爸 媽 一 大 清 早 已 上 班, 只 得 小 奈 獨 個 兒 待 在 家 中, 奢 侈 地 享 受 著 她 的 春 節 假 期 剛 度 過 了 期 考 的 艱 苦 歲 愛 情, 每 一 個 人 都 十 分 渴 望 有 的, 不 論 成 年 人 還 是 中 學 生 但 是, 你 知 道 甚 麼 是 愛 情 嗎? 如 何 才 可 以 擁 有 真 正 的 愛 情? 池 田 先 生 對 愛 情 方 面 有 些 甚 麼 指 導 呢? 01 焦 點 主 題 Love Actually... 真 的 戀 愛 了!? 09 Love Song 11 女 未 來 部 長 專 訪 15

Lisätiedot

快樂村夏令營

快樂村夏令營 英 JOY The Summer - 最 佳 的 英 語 體 驗 最 安 心 的 打 工 環 境 最 勇 於 挑 戰 的 你 216 年 桃 園 國 際 英 語 村 - 快 樂 村 營 隊 < 小 隊 輔 報 名 簡 章 > 親 愛 的 朋 友, 每 年 夏 天 我 們 要 一 起 做 件 有 意 義 的 事 情, 那 就 是 陪 伴 國 小 的 孩 子 們 度 過 一 個 充 滿 歡 樂 與 學

Lisätiedot

第六章

第六章 Reflection and Serving Learning 長 庚 科 技 大 學 護 理 系 劉 杏 元 一 服 務 學 習 為 何 要 反 思 All those things that we had to do for the service-learning, each one, successively helped me pull together what I d learned.

Lisätiedot

全 国 英 语 考 级 参 考 材 料 全 国 英 语 考 级 参 考 材 料 一 考 试 目 的 () 粘 贴 考 场 相 关 标 识 ( 包 括 安 全 标 识 医 药 卫 生 箱 标 识 饮 水 标 识 考 生 座 位 号 等 ) (3) 黑 板 / 白 板 板 书 : 考 试 语 种 : 英

全 国 英 语 考 级 参 考 材 料 全 国 英 语 考 级 参 考 材 料 一 考 试 目 的 () 粘 贴 考 场 相 关 标 识 ( 包 括 安 全 标 识 医 药 卫 生 箱 标 识 饮 水 标 识 考 生 座 位 号 等 ) (3) 黑 板 / 白 板 板 书 : 考 试 语 种 : 英 目 录 (Table of Contents) 一 考 试 目 的 二 考 试 意 义 三 考 试 形 式 四 考 试 时 间 五 考 试 流 程 六 试 题 结 构 与 评 分 4 七 测 试 范 围 语 法 项 目 表 功 能 意 念 项 目 表 话 题 项 目 表 本 级 别 教 学 测 试 目 标 总 结 7 11 全 国 英 语 考 级 参 考 材 料 全 国 英 语 考 级 参 考 材

Lisätiedot

2011年高职语文考试大纲

2011年高职语文考试大纲 2016 年 湖 北 省 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考 文 化 综 合 考 试 大 纲 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考, 是 由 中 等 职 业 学 校 ( 含 普 通 中 专 职 业 高 中 技 工 学 校 和 成 人 中 专 ) 机 械 类 电 子 类 计 算 机 类 会 计 专 业 护 理 专 业 建 筑

Lisätiedot

高雄市左營國民小學八十九學年度第一學期一年級總體課程教學進度表

高雄市左營國民小學八十九學年度第一學期一年級總體課程教學進度表 高 雄 市 前 鎮 區 紅 毛 港 國 民 小 學 102 學 年 度 第 1 學 期 ( 五 ) 年 級 各 領 域 教 學 進 度 總 表 教 學 者 :( 五 ) 年 級 教 學 團 隊 彈 性 學 習 時 數 -5 節 班 級 活 動 週 別 日 期 一 0830-0901 二 0902-0908 三 0909-0915 四 0916-0922 五 0923-0929 學 校 活 動 學 年

Lisätiedot

最热门的话题,4018最近新闻热点_2016年最近新闻热点,高考不怕写作文

最热门的话题,4018最近新闻热点_2016年最近新闻热点,高考不怕写作文 最 热 门 的 话 题,4018 最 近 新 闻 热 点 _2016 年 最 近 新 闻 热 点, 高 考 怕 写 作 文 名 门 国 际 娱 乐 http://www.3536wanwan.cn 最 热 门 的 话 题,4018 最 近 新 闻 热 点 _2016 年 最 近 新 闻 热 点, 高 考 不 怕 写 作 文 最 好 以 话 题 发 微 博 我 在 形 式 内 中 的 关 键 词 都

Lisätiedot

100學年度大學推甄申請面試題庫

100學年度大學推甄申請面試題庫 101 學 年 度 大 學 推 甄 申 請 面 試 題 庫 政 治 大 學 斯 拉 夫 語 文 學 系 5 阿 拉 伯 語 文 學 系 6 國 防 大 學 管 理 學 院 資 訊 管 理 學 系 7 運 籌 管 理 學 系 9 中 央 大 學 中 文 系 10 台 灣 師 範 大 學 歷 史 系 11 特 教 系 12 彰 化 師 範 大 學 中 文 系 13 國 防 理 工 學 院 14 國 立

Lisätiedot

2014 年 4 月 5 日 雅 思 阅 读 真 题 回 忆 2014 年 4 月 5 日 雅 思 阅 读 真 题 解 析 2014 年 4 月 5 日 雅 思 听 力 真 题 回 忆 2014 年 4 月 5 日 雅 思 听 力 真 题 回 忆 Part 1 1. Hometown, What aspects do you like best in your hometown? 2. Apartment/House(

Lisätiedot

過去式動詞的規則變化的發音:

過去式動詞的規則變化的發音: 規 則 動 詞 -ed 的 發 音 規 則 : 規 則 動 詞 -ed 的 發 音 規 則 ( 一 ) 動 詞 過 去 式 的 ed 發 音 可 分 為 三 種 ([d] [t] [0d]), 和 原 來 動 詞 字 尾 的 發 音 有 關 : 1. [ d ] : 因 為 接 在 有 聲 音 ( 子 音 或 母 音 ) 的 後 面 ( 有 聲 對 有 聲 ) Ex: played, called,

Lisätiedot

( 表 1) 學 校 基 本 資 料 學 校 類 型 新 竹 市 東 區 新 竹 國 小 班 級 數 55 校 址 新 竹 市 興 學 街 106 號 電 話 傳 真 網 址

( 表 1) 學 校 基 本 資 料 學 校 類 型 新 竹 市 東 區 新 竹 國 小 班 級 數 55 校 址 新 竹 市 興 學 街 106 號 電 話 傳 真 網 址 學 校 課 程 計 畫 備 查 項 目 及 表 格 新 竹 市 104 學 年 度 新 竹 國 小 課 程 計 畫 備 查 項 目 壹 學 校 課 程 發 展 與 規 劃 一 學 校 課 程 計 畫 通 過 課 程 發 展 委 員 會 審 核 之 日 期 ( 含 會 議 記 錄, 簽 到 單 ) 二 學 校 基 本 資 料 ( 表 1) 三 學 校 背 景 分 析 ( 可 自 訂 格 式, 表 2

Lisätiedot

周年校務計劃05-06

周年校務計劃05-06 聖 家 學 校 辦 學 宗 旨 本 校 是 一 所 政 府 資 助 小 學, 屬 香 港 天 主 教 教 區 學 校 之 一 本 校 秉 承 聖 家 的 愛 主 愛 人 仁 愛 服 從 勤 勞 精 神, 培 育 學 生 德 智 體 群 美 靈 六 育 美 德 積 極 與 家 長 合 作, 配 合 先 進 教 學 法, 指 導 學 生 探 求 學 問, 養 成 良 好 的 生 活 習 慣, 培 養 正

Lisätiedot

基 督 教 培 英 中 心 園 地 培 英 中 心 動 向 地 址 :#101-8580 Cambie Road, Richmond, B.C. 電 話 :604-821-1262 傳 真 :604-821-1269 電 郵 :info@puiying.org 網 址 :www.puiying.or

基 督 教 培 英 中 心 園 地 培 英 中 心 動 向 地 址 :#101-8580 Cambie Road, Richmond, B.C. 電 話 :604-821-1262 傳 真 :604-821-1269 電 郵 :info@puiying.org 網 址 :www.puiying.or Vancouver Pui Ying Voice 第 258 期 2014 年 1 月 20 日 目 錄 (1) 美 國 加 省 省 會 培 英 校 友 會 新 地 址, 溫 哥 華 培 英 校 友 會 今 年 活 動 ; 香 港 培 英 校 友 會 新 春 團 員 拜 信 ; (2). 基 督 教 培 英 中 心 園 地 ; (3) 紐 英 倫 培 英 校 友 共 聚 歡 慶 聖 誕 ; (4)

Lisätiedot

多 穿 一 點 和 別 開 窗 子 都 是 正 面 的 句 子, 好 比 妳 上 幼 稚 園 時 老 師 教 我 們 對 妳 說 話 的 方 法, 不 是 很 簡 單 很 明 確, 感 覺 上 比 妳 用 責 難 的 問 句 好 多 了 嗎? 相 對 的, 有 許 多 直 接 而 簡 單 的 句 子

多 穿 一 點 和 別 開 窗 子 都 是 正 面 的 句 子, 好 比 妳 上 幼 稚 園 時 老 師 教 我 們 對 妳 說 話 的 方 法, 不 是 很 簡 單 很 明 確, 感 覺 上 比 妳 用 責 難 的 問 句 好 多 了 嗎? 相 對 的, 有 許 多 直 接 而 簡 單 的 句 子 [ 短 文 ] 給 女 兒 的 一 封 信 ( 劉 墉 ) 今 天 早 上, 我 起 床, 發 現 家 裡 一 個 人 也 沒 有 只 好 打 妳 媽 媽 的 手 機 手 機 是 妳 接 的 妳 們 到 哪 裡 去 了 啊? 爸 爸 問 你 難 道 不 知 道 我 今 天 要 上 中 文 嗎? 妳 在 那 頭 說, 我 們 正 在 去 徐 老 師 家 的 路 上 晚 餐 前, 爸 爸 到 廚 房 的

Lisätiedot

參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特

參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特 WE ARE BOY S BRIGADE 參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特 別 之 處 如 控 制 時 間 及 人 流 方 面, 香

Lisätiedot

3 月 17 日 托 三 班 正 式 开 班 了, 才 来 的 时 候 他 们 舍 不 得 离 开 爸 爸 妈 妈 和 熟 悉 的 家 庭, 到 现 在 半 个 月 过 去 了, 孩 子 们 对 幼 儿 园 的 生 活 已 经 非 常 熟 悉 了 而 这 半 个 月 的 时 间 里 他 们 也 成 长 了 许 多, 他 们 不 仅 不 哭 了, 还 能 做 到 独 立 入 厕 独 立 洗 手 独 立

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6B3AA4CBFA43938A67EABD7BAEBB669B1D0AE76BDD2B0F3B1D0BEC7AFE0A44FAD5EBB79B1D0AED72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6B3AA4CBFA43938A67EABD7BAEBB669B1D0AE76BDD2B0F3B1D0BEC7AFE0A44FAD5EBB79B1D0AED72E646F63> 雲 林 縣 98 年 度 精 進 教 師 課 堂 教 學 能 力 優 良 教 學 範 例 甄 選 曁 觀 摩 教 學 演 示 甄 選 活 動 英 語 文 領 域 教 學 活 動 設 計 ( 教 案 範 例 格 式 - 用 英 文 繕 寫 ) 2nd period of this lesson Topic Home Run Class Fifth Grade Class B Teaching Material

Lisätiedot

Microsoft Word - 9702國企國貿.doc

Microsoft Word - 9702國企國貿.doc 財 經 學 群 1. 近 來 有 什 麼 財 經 大 事 讓 你 想 進 財 管 系? 2. 你 認 為 台 灣 將 來 加 入 WTO 後 要 作 何 努 力 3. 就 國 安 基 金 ( 政 府 干 預 經 濟 ) 適 當 與 否 4. 經 濟 不 景 氣 如 果 你 是 政 府 該 如 何 提 昇 台 灣 經 濟? 5. 中 樂 透 彩 頭 彩 的 機 率 怎 麼 算 6. 台 幣 升 貶 代

Lisätiedot

Microsoft Word - 第四組心得.doc

Microsoft Word - 第四組心得.doc 徐 婉 真 這 四 天 的 綠 島 人 權 體 驗 營 令 我 印 象 深 刻, 尤 其 第 三 天 晚 上 吳 豪 人 教 授 的 那 堂 課, 他 讓 我 聽 到 不 同 於 以 往 的 正 義 之 聲 轉 型 正 義, 透 過 他 幽 默 熱 情 的 語 調 激 起 了 我 對 政 治 的 興 趣, 願 意 在 未 來 多 關 心 社 會 多 了 解 政 治 第 一 天 抵 達 綠 島 不 久,

Lisätiedot

目 錄 實 施 計 畫 1 專 題 演 講 因 應 十 二 年 國 民 基 本 教 育 課 程 綱 要 學 校 本 位 課 程 的 整 體 布 局 A-1 推 動 十 二 年 國 民 基 本 教 育 課 程 綱 要 相 關 配 套 措 施 A-10 分 組 研 討 法 規 研 修 B-1 課 程 教

目 錄 實 施 計 畫 1 專 題 演 講 因 應 十 二 年 國 民 基 本 教 育 課 程 綱 要 學 校 本 位 課 程 的 整 體 布 局 A-1 推 動 十 二 年 國 民 基 本 教 育 課 程 綱 要 相 關 配 套 措 施 A-10 分 組 研 討 法 規 研 修 B-1 課 程 教 高 級 中 等 學 校 學 科 中 心 105 年 度 研 討 會 會 議 手 冊 時 間 :105 年 5 月 18-19 日 地 點 : 明 湖 水 漾 會 館 ( 苗 栗 縣 頭 屋 鄉 ) 指 導 單 位 : 教 育 部 國 民 及 學 前 教 育 署 主 辦 單 位 : 普 通 型 高 級 中 等 學 校 課 程 推 動 工 作 圈 ( 國 立 宜 蘭 高 級 中 學 ) 協 辦 單 位

Lisätiedot

<4D F736F F D20A470BAB5A8A9A8A9AABAA5CDA4E92E646F63>

<4D F736F F D20A470BAB5A8A9A8A9AABAA5CDA4E92E646F63> 小 熊 的 生 日 Little Bear Bai Bai s Birthday 作 者 : 高 慧 娟 英 譯 : 高 嘉 君 /D.B. Jensen 美 編 : 高 慧 娟 / 王 敏 / 朱 美 珊 兒 童 事 故 傷 害 預 防 童 書 5( 燒 燙 傷 篇 ) ㄓ ㄎ ㄒ ㄒ ㄐ ㄊ 森 ㄙ 林 中 住 ㄓ ㄣ ㄣˊ ㄥ ˋ 著 ㄓ 快 樂 ㄜ ㄞˋ ㄜˋ 的 熊 ㄩ 熊 ㄩ 家 庭

Lisätiedot

Microsoft Word - 04.doc

Microsoft Word - 04.doc 四 年 一 班 柯 芝 嫻 老 師 指 導 文 山 農 場 之 旅 四 1 黃 寀 綾 太 棒 了! 一 早, 我 飛 也 似 的 把 早 餐 吃 完, 匆 忙 的 坐 車 到 學 校, 等 待 著 歡 樂 的 一 天 因 為 今 天 是 一 學 期 唯 一 一 次 的 校 外 教 學, 地 點 是 新 店 的 文 山 農 場 進 行 茶 產 業 的 體 驗 時 間 到 了, 我 們 準 時 上 車,

Lisätiedot

1. What time is it? (It 蒺 s eight o 蒺 clock.) 2. What is the man doing? (He 蒺 s watching TV.) 3. Is the man drinking a cup of tea? (No, he isn 蒺 t.) 4

1. What time is it? (It 蒺 s eight o 蒺 clock.) 2. What is the man doing? (He 蒺 s watching TV.) 3. Is the man drinking a cup of tea? (No, he isn 蒺 t.) 4 全 国 中 小 学 英 语 学 习 成 绩 测 试 渊 晕 耘 粤 栽 冤 2009 年 春 季 测 试 三 级 口 试 试 题 渊 一 冤 I. 自 由 对 话 渊 共 5 小 题 袁 计 5 分 冤 1. How old are you? 2. Can you play volleyball? 3. What 蒺 s your favourite food? ( 教 师 用 卷 ) 穴 共 四

Lisätiedot

生之追尋 小鴿子

生之追尋                小鴿子 目 錄 編 者 的 話 郭 南 埔 P. 1 蒙 恩 與 感 恩 林 永 強 牧 師 P. 2 死 亡 背 後 羅 志 強 牧 師 P. 3 我 的 感 恩 事 1 黎 何 麗 娟 ( 約 書 亞 團 ) P. 8 2 陳 綺 容 ( 波 阿 斯 團 ) P. 9 3 趙 麗 嬋 ( 多 加 團 ) P. 10 與 神 同 坐 過 山 車 何 麗 芬 ( 約 書 亞 團 ) P. 11 以 色 列

Lisätiedot

目 录 一 研 修 目 标... 1 二 需 求 分 析 与 研 修 准 备... 2 三 研 修 实 施... 6 四 生 成 性 资 源 加 工 与 应 用...11 五 研 修 管 理...13 附 件 一...18 附 件 二...20 附 件 三...27 附 件 四...36

目 录 一 研 修 目 标... 1 二 需 求 分 析 与 研 修 准 备... 2 三 研 修 实 施... 6 四 生 成 性 资 源 加 工 与 应 用...11 五 研 修 管 理...13 附 件 一...18 附 件 二...20 附 件 三...27 附 件 四...36 国 培 计 划 (2016) 松 滋 市 网 络 研 修 与 校 本 研 修 整 合 培 训 实 施 方 案 湖 北 省 松 滋 市 教 育 局 华 中 师 范 大 学 职 业 与 继 续 教 育 学 院 2016 年 5 月 目 录 一 研 修 目 标... 1 二 需 求 分 析 与 研 修 准 备... 2 三 研 修 实 施... 6 四 生 成 性 资 源 加 工 与 应 用...11 五

Lisätiedot

Microsoft Word - 十月號.doc

Microsoft Word - 十月號.doc 沙 田 培 英 中 學 二 零 零 五 年 十 月 十 月 號 地 址 : 沙 田 禾 輋 邨 豐 順 街 9 號 電 話 :2691 7217 傳 真 :2602 0411 電 郵 :stpyc@school.net.hk 主 筆 : 邱 譪 源 校 長 張 敏 芝 小 姐 親 愛 的 家 長 同 學 和 校 友 : 新 學 年 已 開 始 了 幾 個 星 期, 今 天 剛 收 到 教 統 局 發

Lisätiedot

2 毓秀视点 本编辑 然 本报讯 记者 晓风 卢梅 沈燕花 今年学校总体升学率高达 20% 作为每年 考研的命脉之一 数学 在其中发挥了 至关重要的作用 据了解 学校建立的完 备的考研数学辅导体系 成为考研同学们 攻克数学难关的 利器 除考研之外 多 年来我校学生数学竞赛成绩稳居同类院校 前列 获奖

2 毓秀视点 本编辑 然 本报讯 记者 晓风 卢梅 沈燕花 今年学校总体升学率高达 20% 作为每年 考研的命脉之一 数学 在其中发挥了 至关重要的作用 据了解 学校建立的完 备的考研数学辅导体系 成为考研同学们 攻克数学难关的 利器 除考研之外 多 年来我校学生数学竞赛成绩稳居同类院校 前列 获奖 NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 北方工业大学党委宣传部主办 准印字号 京 1999-L0718 本 报 讯 记 者 然 诚 2014 年 6 月最后一周是我校 的毕业典礼季 一周内各学 院的本科生毕业典礼及研究 生毕业典礼将陆续举行 24 日上午 经济管理学 院 2014 届本科生毕业典礼暨 学位授予仪式作为毕业季 一个召开的毕业典礼在体育 馆二层隆重举行

Lisätiedot

校 長 的 叮 嚀 木 棉 樹 的 啟 示 楊 潤 玲 校 長 近 日, 一 個 偶 然 的 機 會 讓 我 發 現 路 旁 的 一 棵 木 棉 樹 木 棉 樹 又 叫 英 雄 樹, 每 年 三 月 開 花, 偶 爾 一 兩 株 已 紅 得 非 常 燦 爛, 令 人 禁 不 住 多 看 幾 眼, 並 迅 速 留 下 深 刻 而 難 忘 的 印 象 木 棉 樹 的 特 色 是 樹 幹 筆 直 向 上,

Lisätiedot

Untitiled

Untitiled 卷 首 语 立人1 2016 袁振国 让所有孩子看到努力方向 一个人在未来生活中的学习意识和能力 将成为 为 每个人只有通过积极学习才能应对日益变化的社 个人及其所属整个民族的核心素养 一个人在未来生 会 这就需要学校教育要自主地应对社会与时代的变 活中能否适应未来变化 不是取决于其在学校能学到 化 可什么样的做法是最好的呢 百花盛开春满园 多少东西 而是在学习中能不断学到多少新的东西 创造一个环境

Lisätiedot

目 录 CONTENTS 大学化学教学视角浅谈 马晓玲 46 如何构建高效的语文主课堂 高建红 90 浅谈新课标下小学英语教学模式 赵沪君 47 如何打造 动与静 相结合的数学课堂 何张兴 91 浅析如何提高中学英语阅读质量 李彤彤 48 谈高中语文课堂如何激发学生的学习兴趣 陈俊林 92 刍议小学

目 录 CONTENTS 大学化学教学视角浅谈 马晓玲 46 如何构建高效的语文主课堂 高建红 90 浅谈新课标下小学英语教学模式 赵沪君 47 如何打造 动与静 相结合的数学课堂 何张兴 91 浅析如何提高中学英语阅读质量 李彤彤 48 谈高中语文课堂如何激发学生的学习兴趣 陈俊林 92 刍议小学 目 录 CONTENTS 教育创新 培养学生自主式学习实施策略 赵若冰 1 中国传统文化在当代中国美术创作中的运用 米 勋 2 浅谈情感教育在初中物理教学中的应用 邵加民 3 音乐教育在高等职业教育中的促进作用 陈 琳 张馨月 4 如何让学生学 好 龙森华 5 浅谈农村的美术教育 邓玉娟 5 适应素质教育潮流 从小培养学生信息能力 景红莉 6 激发学习兴趣 培养数学思维 唐发志 7 高中英语教学中如何培养学生的创新能力

Lisätiedot

何 日 生 : 西 方 新 聞 媒 體 強 調 價 值 中 立, 這 是 存 在 幾 個 迷 思 的, 首 先 是 強 調 例 外, 例 如 人 咬 狗 才 是 新 聞 ; 其 次 是 懷 疑 和 批 判, 正 如 同 西 方 常 說 的, If your mother says she loves

何 日 生 : 西 方 新 聞 媒 體 強 調 價 值 中 立, 這 是 存 在 幾 個 迷 思 的, 首 先 是 強 調 例 外, 例 如 人 咬 狗 才 是 新 聞 ; 其 次 是 懷 疑 和 批 判, 正 如 同 西 方 常 說 的, If your mother says she loves 慈 濟 大 愛 台 10 年 耕 耘 建 構 式 新 聞 研 發 部 資 深 研 究 員 何 國 華 2016 年 2 月 數 位 時 代 的 媒 體 環 境 大 幅 改 變, 新 聞 機 構 由 單 一 新 聞 媒 體 (News Media), 轉 型 成 為 新 聞 品 牌 (News Brand), 以 及 公 民 新 聞 衍 生 的 多 層 次 新 聞 (Layered Journalism)

Lisätiedot

39 屆 畢 業 典 禮

39 屆 畢 業 典 禮 東莞同鄉會方樹泉學校 地 址 九龍油麻地東莞街43號 電 話 2780 2296 圖文傳真 2770 7590 網 址 www.tkfsc-school.edu.hk 電 郵 tkfsc@eservices.hkedcity.net 39 屆畢業典禮 39 屆 畢 業 典 禮 方 樹 泉 先 生 玉 照 東 莞 同 鄉 會 方 樹 泉 學 校 39 屆 畢 業 典 禮 第 三 十 九 屆 畢 業 禮

Lisätiedot

A Community Guide to Environmental Health

A Community Guide to Environmental Health 102 7 建 造 厕 所 本 章 内 容 宣 传 推 广 卫 生 设 施 104 人 们 需 要 什 么 样 的 厕 所 105 规 划 厕 所 106 男 女 对 厕 所 的 不 同 需 求 108 活 动 : 给 妇 女 带 来 方 便 110 让 厕 所 更 便 于 使 用 111 儿 童 厕 所 112 应 急 厕 所 113 城 镇 公 共 卫 生 设 施 114 故 事 : 城 市 社

Lisätiedot

1、

1、 1 He's never visited Thailand before,?. is he B. isn't he C. has he D. hasn't he C He's never visited 此 处 的 He's 和 后 面 的 visited 构 成 现 在 完 成 时, 所 以 He's = He has; 副 词 never 是 否 定 词, 所 以 这 里 的 反 意 疑 问 句

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63> 運 用 多 媒 體 製 作 華 文 補 充 教 材 江 惜 美 銘 傳 大 學 應 用 中 文 系 chm248@gmail.com 摘 要 : 本 文 旨 在 探 究 如 何 運 用 多 媒 體, 結 合 文 字 聲 音 圖 畫, 製 作 華 文 補 充 教 材 當 我 們 在 進 行 華 文 教 學 時, 往 往 必 須 透 過 教 案 設 計, 並 製 作 補 充 教 材, 方 能 使 教 學

Lisätiedot

Microsoft Word - 6.doc

Microsoft Word - 6.doc 标 题 : 24 小 时 006. 24 hours (2007, Regensburg, Germany) Date: March 2007 从 德 国 回 到 美 国 的 24 小 时, 就 像 是 经 历 了 一 场 人 生 March 24, 2007 10:40pm( 美 国 东 部 时 间 4:40pm) ==========================================

Lisätiedot

推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊

推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊 1 推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊 把 她 经 营 多 年 部 落 格 里 的 文 章 整 理 出 随 心 所 欲 和 与 您 分 享

Lisätiedot

Microsoft Word - 新加坡手冊封面.docx

Microsoft Word - 新加坡手冊封面.docx 新 加 坡 環 境 與 人 文 學 習 之 旅 2012.01.14~18 主 辦 單 位 : 文 創 處 協 辦 單 位 : 國 中 部 看 見 未 來 面 向 世 界 目 錄 集 合 時 間 班 機 時 刻 聯 絡 電 話 P. 02 行 程 摘 要 P. 03 攜 帶 物 品 參 考 表 P. 04 小 組 名 單 車 次 分 房 表 P. 05 行 程 說 明 P. 08 出 入 境 注 意

Lisätiedot

TF三段式

TF三段式 ICE - 4 - ICE TF - 1 - ICE - 2 - ICE - 3 - ICE - 8 - ICE - 5 - ICE - 6 - ICE - 7 - ICE - 12 - ICE - 9 - ICE - 10 - ICE - 11 - ICE - 16 - ICE - 13 - ICE - 14 - ICE - 15 - ICE - 20 - ICE - 17 - ICE - 18

Lisätiedot

例 度 讀 讀 不 不 來 念 來 了 讀 不 不 讀 不 讀行 利 了 說 更 了 讀

例 度 讀 讀 不 不 來 念 來 了 讀 不 不 讀 不 讀行 利 了 說 更 了 讀 讀 爛 來 都 力 讀 不 讀 了 讀 來 讀 了 更 不 都 六年 類 更 錄 不 都 便 路 不 不 了 讀 來不 讀 讀 刺 數 不 刺 讀 索 料 易 力 練 讀 易 料 了 讀 力 讀便不 讀 例 度 讀 讀 不 不 來 念 來 了 讀 不 不 讀 不 讀行 利 了 說 更 了 讀 年 來 句 易 說 說 易 說 讀 識 識 力 句 老 錄 朗讀 讀 了 易 臨 說讀 力 識 樂 參 練

Lisätiedot

校 課 程 計 畫 目 次 壹 校 背 景 分 析 -------------------------------- 一 1 ~ 一 7 貳 課 程 發 展 組 織 -------------------------------- 二 1 ~ 二 10 參 校 課 程 願 景 目 的 -------

校 課 程 計 畫 目 次 壹 校 背 景 分 析 -------------------------------- 一 1 ~ 一 7 貳 課 程 發 展 組 織 -------------------------------- 二 1 ~ 二 10 參 校 課 程 願 景 目 的 ------- 臺 北 市 南 港 區 修 德 國 民 小 104 年 度 第 二 期 校 課 程 計 畫 105 年 1 月 22 日 課 程 發 展 委 員 會 通 過 校 課 程 計 畫 目 次 壹 校 背 景 分 析 -------------------------------- 一 1 ~ 一 7 貳 課 程 發 展 組 織 -------------------------------- 二 1 ~

Lisätiedot

高考成绩统计

高考成绩统计 爬 梳 剔 抉 整 体 观 照. 高 三 教 学 工 作 简 报 2016 第 1 期 ( 总 第 34 期 ) 爬 梳 剔 抉 整 体 观 照 人 物 传 记 探 究 题 摭 谈 爬 梳 剔 抉 整 体 观 照. 人 物 传 记 阅 读 将 在 2016 年 新 高 考 中 以 选. 肯 定 与 否, 赞 成 与 否, 我 们 必 须 有 自 己 鲜 明 考 题 的 形 式 亮 相, 其 中, 第

Lisätiedot

] : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 : : jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 : 250002 : (0531) 2020432 ISBN:7-5331-3484-2/R715.3 :22.0

] : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 : : jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 : 250002 : (0531) 2020432 ISBN:7-5331-3484-2/R715.3 :22.0 ] ] : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 : www.lkj.com.cn : sdkj@ jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 : 250002 : (0531) 2020432 ISBN:7-5331-3484-2/R715.3 :22.00 (0 3 ) (4 7 ) (8 10 ) 1 1 2 ,,,??, 10,,, 1 ( 0

Lisätiedot

国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕

国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕 国 培 简 讯 国 培 计 划 (2012) 示 范 性 集 中 培 训 项 目 国 培 计 划 (2012) 中 小 学 教 师 示 范 性 集 中 培 训 暨 中 西 部 农 村 教 师 集 中 培 训 中 小 学 骨 干 教 师 北 京 外 国 语 大 学 英 语 学 科 研 修 项 目 毕 业 典 礼 隆 重 召 开 安 徽 省 广 德 县 誓 节 镇 中 心 小 学 陈 吉 龙 2012

Lisätiedot

(Microsoft Word -

(Microsoft Word - 本 年 度 關 注 事 項 鞏 固 語 文 能 力 本 校 本 年 度 其 中 一 個 關 注 事 項 是 鞏 固 學 生 的 語 文 能 力, 為 此, 本 校 安 排 了 不 同 的 計 劃 和 活 動 一. 新 增 設 備 1. 新 翼 大 樓 增 設 語 言 實 驗 室 2. 課 室 增 設 書 櫃, 擺 放 中 英 文 科 圖 書 3. 購 置 教 材, 包 括 圖 書 VCD DVD CD

Lisätiedot

Microsoft Word - unitmtg09.doc

Microsoft Word - unitmtg09.doc 目 錄 女 童 軍 訓 練 方 向... 1 八 項 綱 領... 1 小 隊 時 間... 3 集 會 編 排... 4 女 童 軍 組 全 年 活 動 計 劃 表... 5 第 一 週 集 會 主 題 : 認 識 女 童 軍 運 動... 6 第 二 週 集 會 主 題 : 履 行 誓 詞 與 規 律... 16 第 三 週 集 會 主 題 : 認 識 八 項 綱 領... 20 第 四 週 集

Lisätiedot