Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin"

Transkriptio

1 Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry KUSTANTAJA Teknologiainfo Teknova Oy JA MYYNTI Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh /julkaisumyynti ISBN ebook ISBN Teknologiateollisuuden julkaisu 5/2008 Teknologiainfo Teknova Oy Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Sulake Oy Painopaikka: Kopioniini Oy, Helsinki, 2008

3 Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn

4 Esipuhe Tuotannon tietojärjestelmien hankinnassa jokainen tapaus on yksilöllinen. Kuitenkin kaikissa tapauksissa tavoite on saada helppokäyttöinen ja tehokas tietojärjestelmä nopeasti mutta kustannustehokkaasti käyttöön. Usein hankinta kuitenkin painottuu teknologioihin, kuten esimerkiksi: olisiko RFID hyvä meidän tarpeisiin tai ohjelmistomarkkinoihin, kuten pitäisi selvittää mitä niitä tuotteita on. Kun järjestelmä lopulta otetaan käyttöön, niin huomataan, ettei se sovellukaan juuri meidän yrityksemme käyttöön tai jokin liitäntä toiseen järjestelmään unohtui suunnitteluvaiheessa. Mainitut esimerkit kuvaavat ratkaisukeskeistä hankintatapaa. Ratkaisun soveltuvuus riippuu siitä, ratkaiseeko se hankinnan taustalla olevan ongelman. Mikäli alkuperäinen ongelma ei ole tiedossa, saattaa valittu ratkaisu parantaa vain yhden oireen, mutta ei alkuperäistä syytä. Järjestelmähankkeissa puuttuu usein tulevan järjestelmän käytön suunnittelu käyttäjien näkökulmasta. Kuitenkin käyttäjät ovat avainasemassa järjestelmän tarkassa ja tehokkaassa käytössä. Tämä sai tutkimusryhmämme kokeilemaan läpikäyntimenetelmää tuotantoyrityksen sähköisen kanban-järjestelmän suunnittelussa. Yrityksessä oli ennen tätä löydetty ratkaisuksi RFID ja tehty sillä kokeita tuotantoympäristössä. Lähestymistapa oli aiheuttanut huolta ja muutosvastarintaa, koska ei ollut tarkkaa tietoa mihin RFID:tä käytettäisiin. Läpikäyntimenetelmien käyttö järjestelmän suunnittelussa tarkensi määrittelyä, vaikutti käyttäjien asenteisiin tulevaa järjestelmää kohtaan ja pienensi väärinymmärryksen riskiä yrityksen ja järjestelmätoimittajan välillä. Kokemuksesta rohkaistuna läpikäyntimenetelmiä selvitettiin tarkemmin ja sovellettiin myös muiden tuotantoyritysten tietojärjestelmähankkeissa. Tuotannon tietojärjestelmien tarvetta ja käyttöä ei voida ilman asiantuntijoita eli loppukäyttäjiä luotettavasti selvittää. Käyttäjillä suoritettu happotestaus pienentää hankkeen epäonnistumisen riskiä. Tietohallinnon asiantuntemus tuotannon tehtävistä ja tuotantoympäristöstä on usein riittämätöntä. Lisäksi järjestelmävaatimusten kommunikointiin järjestelmätoimittajalle voi sisältyä väärinymmärryksiä. Siksi eri osapuolten, tietohallinnon, loppukäyttäjien sekä järjestelmätoimittajan yhteinen läpikäyntitilaisuus on välttämätön. Globaalien sovellusten ollessa kyseessä tilaisuuksia tarvitaan useampia ja käyttäjäryhmät on valittava sovelluskohteen perusteella. 4

5 Läpikäyntimenetelmien ehdoton etu on jäsentää ja korjata järjestelmän vaatimukset kohdalleen ennen toteutusvaihetta. Tämä säästää paljon rahaa. Tähän tarkoitukseen eivät käy muut menetelmät, kuten haastattelut, demonstraatiot tai dokumenttien katselmoinnit. Lisäksi kaupan päälle tuleva muutosjohtajuus tuntuu liian usein unohtuvan tuotannon tietojärjestelmiä hankittaessa. Tämän kirjan avulla kuka tahansa pystyy järjestämään läpikäyntitilaisuuden tai pyytää sellaista järjestettäväksi. Kiitän erityisesti esimerkkitapausten yrityksiä, joissa läpikäyntimenetelmiä on käytetty tuotannon tietojärjestelmien määrittelyssä. Kiitän lehtori Ilkka Kouria (Tampereen teknillinen yliopisto), logistiikkapäällikkö Tuukka Hakalaa (Metso Minerals Oy), palvelujohtaja Sami Isoherrasta (Lociga Suomi Oy) sekä tietohallinnon asiantuntija Juha Tihistä (Teknologiateollisuus ry) rakentavista kommenteista kirjan käsikirjoitukseen. Kiitos tutkimushankkeen taloudellisesta tuesta Tekesille. Onnea tuotannon tietojärjestelmien hankintaan! Inka Vilpola 5

6 Tiivistelmä Osapuolten erilaiset tavoitteet tekevät tuotannon tietojärjestelmien hankinnasta haasteellisen. Tuotantoyrityksen ja sen työntekijöiden kannalta järjestelmän tulisi tukea liiketoiminnallisia tavoitteita ja olla vaivattomasti käytössä mielellään mahdollisimman pian. Järjestelmän määrittelyyn, testaukseen ja käyttöönottoon ei saisi kulua aikaa pois tuottavalta työltä. Tietohallinnon kannalta on haasteellista ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet tietojärjestelmän ominaisuuksille. Lisäksi on huomioitava yrityksen muut, sekä olemassa olevat että mahdollisesti tulevat, järjestelmät niiden yhteensovittamiseksi. Järjestelmätoimittajan haaste on ymmärtää sekä tuotannon että tietohallinnon tavoitteet ja esittää mahdollinen ratkaisu ymmärrettävästi järjestelmähankkeen edustajille. Tässä kirjassa tuotannon tietojärjestelmillä tarkoitetaan MES (Manufacturing Execution System) järjestelmiä, jotka voivat olla ainakin yksisuuntaisesti integroitu esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Sulautetut järjestelmät, kuten koneiden tai laitteiden ohjausjärjestelmät on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Yksi keino saavuttaa yhteinen ymmärrys osapuolten kesken on käyttää läpikäyntimenetelmiä järjestelmän vaatimusten määrittelyyn. Menetelmät ovat tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia ja ne soveltuvat usein sekä suunnitteluun että arviointiin. Läpikäyntimenetelmiä on olemassa useita ja niiden avulla voidaan läpikäydä esimerkiksi prosessin kulku, järjestelmän käyttötapaukset tai ohjelmistojen käyttöliittymät. Tässä kirjassa on esitelty perustiedot viidestä läpikäyntimenetelmästä: sosiotekninen läpikäynti, simulaatiopeli (Work Flow Game), ryhmäläpikäynti, heuristinen arviointi sekä kognitiivinen läpikäynti. Lisäksi on kuvattu kolme esimerkkiä, joissa läpikäyntimenetelmiä on käytetty tuotannon tietojärjestelmien määrittelyyn. Sovellusalueet ovat elektroninen Kanban-järjestelmä, pakkausjärjestelmä sekä huollon järjestelmä. Läpikäyntisession järjestäminen neuvotaan askel askeleelta ja siihen tarjotaan taulukko suunnittelun tueksi. Läpikäyntimenetelmien tarkoitus on pienentää riskiä, että tuotannon tietojärjestelmä olisikin tarkoitukseensa sopimaton, hankalakäyttöinen tai jopa haitallinen. Suurin osa tietojärjestelmien hankintaan liittyvistä riskeistä on ehkäistävissä panostamalla määrittelyvaiheen riittävyyteen. Esimerkiksi erilaisia tekniikoita, kuten läpikäyntimenetelmiä, voidaan hyödyntää monipuolisesti. Aikaisemminkin hyviksi todetut viisaudet, kuten kokonaiskuvan ymmärtäminen ja osapuolten välinen kommunikointi vaikuttavat positiivisesti hankkeen lopputulokseen. Kokonaiskuvaan osaltaan liittyy hankkeen ymmärtäminen eri osapuolten näkökulmasta. 6

7 Sisällysluettelo Esipuhe...4 Tiivistelmä Johdanto Tuotannon tietojärjestelmän integrointi ERP-järjestelmään Läpikäyntimenetelmien käyttö tietojärjestelmien määrittelyssä Kirjan rakenne Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely Vaatimusten määrittelyn tavoite Prosessi vaatimusten tunnistamiseen Menetelmiä vaatimusten määrittelemiseen Käytännön vinkkejä Läpikäyntimenetelmät Läpikäyntimenetelmien esittely Sosiotekninen läpikäynti Simulaatiopeli (Work Flow Game) Ryhmäläpikäynti Heuristinen arviointi Kognitiivinen läpikäynti Läpikäyntimenetelmien vertailu Esimerkkejä läpikäyntimenetelmien käytöstä Case: Läpinäkyvyyttä ja tarkkuutta tuotantoprosessiin sähköisen Kanban-järjestelmän avulla Case: Tehoa asiakastoimitukseen pakkausjärjestelmän avulla Case: huollon järjestelmän yllättävän monet osapuolet ja dokumentit Yhteenveto läpikäyntimenetelmien soveltamisesta

8 4 Tee näin Läpikäyntisession järjestäminen vaihe vaiheelta Läpikäyntiprojektin aikataulutus Esiselvitys Läpikäynnin valmistelu Tehtävien valinta Läpikäyntiaineiston valmistelu Läpikäyntisessio Tulosten koostaminen ja hyödyntäminen Yhteenveto läpikäyntiprojektin suunnitteluun Riskienhallinta Riskienhallinta tuotannon näkökulmasta Riskienhallinta tietohallinnon näkökulmasta Riskienhallinta järjestelmätoimittajan näkökulmasta Viitteet

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet Tuuli Mattelmäki Muotoiluluotaimet Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari RoHS käytännössä Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Pirttimäki, Emmi-Stina ERP-järjestelmän kannattavuuden

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot