Kone- ja laiteteollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja laiteteollisuus"

Transkriptio

1 Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

2 Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti Erkki Jääskeläinen 7/2009 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2009 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erkki Jääskeläinen Toimialapäällikkö Hämeen TE-Keskus Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Kone- ja laiteteollisuus Tiivistelmä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 toimialan, kone- ja laiteteollisuus, tuotannon bruttoarvo oli 18,5 mrd euroa ja viennin arvo 9,4 mrd euroa joka on n. 60 % koko toimialan liikevaihdosta ja n. 14,5 % koko suomen viennistä. Aineelliset investoinnit olivat milj. euroa ja tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit milj. euroa. Vuonna 2007 kone- ja laiteteollisuudessa oli toimipaikkoja kappaletta ja ala työllisti n henkilöä. Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma on vaikuttanut erityisesti kone- ja laiteteollisuuteen ja yritysten liikevaihto on laskenut vuoden 2008 huippulukemista n % riippuen yrityksistä ja markkinoista millä yritys toimii. Yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa lomauttamalla sekä osin myös irtisanomalla työntekijöitään. Lähitulevaisuus on haasteellinen, koska taloudellisen nousun ennustetaan alkavan investointituotteiden osalta vasta vuonna 2011, ja silloinkin nousun ennustetaan olevan varsin maltillinen Kauko-Itä ja erityisesti Kiinan talouden kasvu tulee jatkossa vaikuttamaan alan yritysten liiketoimintoihin. Suomessa toimivat yritykset tulevat enenevässä määrin siirtämään tuotantoa halvan työvoiman maihin ja lähelle kasvavia markkinoita kuten elektroniikkateollisuus on tehnyt aiemmin. Tulevaisuudessa tuotteeksi ei riitä pelkkä kone tai laite, vaan tuotteisiin tullaan kehittämään erilaisia asiakasta hyödyntäviä palveluja ja ei-teknisiä innovaatioita. Yrityksistä muodostuu entistä enemmän kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen toimittajia. Tämä asettaa myös haasteita yrityksen nykyiselle henkilöstölle ja uuden henkilöstön rekrytoimiselle. Kone- ja laiteteollisuuden trendit lähivuosina ovat: - energiaystävällisyys - ympäristöystävällisyys - palvelujen kehittäminen osaksi tuotetta - kansainvälinen tuotanto - joustava asiakasvaatimukset huomioon ottava tuotanto TEM :n yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/Toimialapalvelu/Esa Tikkanen, puh Toimialapäällikkö: Erkki Jääskeläinen, puh Asiasanat koneiden valmistus, laitteiden valmistus, erikoiskoneet, voimansiirtokoneet, työstökoneet ISSN Kokonaissivumäärä 48 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta - Kustantaja

5 4 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan rakenne Toimialan liikevaihto alatoimialoittain Toimialan yritykset ja työvoimarakenne Työvoiman kohtaantotilanne Toimialan ikärakenne Työvoiman poistuma Yritysten lukumäärä ja liikevaihto kokoluokittain Toimialan alueellinen jakautuminen Tuotanto- ja kapasiteettitilanne Alan suurimmat yritykset Yrityskannan muutokset Markkinoiden rakenne ja kehitys Vienti Tuonti Globaali tilanne Yritysten taloudellinen tilanne Kustannusrakenne Kannattavuus ja taloudellinen asema Investoinnit ja teknologia Investoinnit Kansalliset teknologiaohjelmat Tekesin ohjelmat jotka koskettavat kone- ja laiteteollisuutta: Kone- ja laiteteollisuudelle tärkeät huippuosaamiskeskukset ja niiden ohjelmat ja painopistealat: Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten osaamisprofiilit/laboratoriot/tiedekunnat kone- ja laiteteollisuuden kannalta Oppilaitosten ja teknologiakeskusten kehittämistarjonta ja osaamiskeskusohjelma TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 5

7 6 Toimialan keskeiset menestystekijät ja kehittämistarpeet Innovaatioiden ja teknologioiden strategiset valinnat Liiketoimintalähtöiset valinnat Teknologialähtöiset valinnat Tulevaisuuden näkymät toimialalla Toimintaympäristön muutostekijöitä Kilpailukyvyn kehitysennuste Yhteenvetoanalyysi (SWOT) Julkinen rahoitus ja tuki TE-keskusten rahoitus Tekesin rahoitus Finnveran rahoitus Lähteet Liitteet TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

8 0 Saatteeksi Toimialaraportit julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää kahdeksan pää toimialaa:elintarviketeollisuus, elektroniikkateollisuus, kone- ja laite teollisuus, metalliteollisuus, puutuoteteollisuus, bioenergia sekä matkailu- ja palvelualat. Raportit ovat veloituksetta saatavissa TEM Toimialapalvelun internet-sivuilla ositteessa Toimialaraporttien keskeiset tilastotiedot päivittyvät nykyisin Toimiala Online -kuvatietokannan kautta, ja ne ovat saatavissa ao. raportin kohdalta. Toimialaraportin lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi. Lähteenä käytetään viimeistä saatavissa olevaa tilastoaineistoa ja toimialan yritysten, yrittäjien ja alan muiden merkittävien toimijoiden näkemyksiä. Kone- ja laiteteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden toimialoista, jossa ajankohtaisen toimialatiedon kokoaminen ja saaminen on tärkeää alan toimijoille. Raportissa käsitellään toimialan tulevaisuuden näkymiä, kehittämistarpeita, rakennetta, markkinoita, tyypillisiä piirteitä ja taloudellista tilaa. Julkaisut palvelevat myös alan yritysten, yrittäjien sekä eri toimijoiden tarpeita. Raportin julkaisu sattuu ajankohtaan jolloin alalla on vallinnut jo noin vuoden maailmantaloudellinen taloudellinen taantuma, jota voi syvyydeltään verrata 1930-luvun lamaan. Taantuma on vaikuttanut vientipainotteiseen toimialaan erityisesti ja toimialan yritysten on täytynyt käynnistää erilaisia sopeutumiskeinoja aikana tilauskannan vähenemisen myötä. Tällä hetkellä näyttää että taantuma olisi hellittämässä mutta investointipuolen lama jatkuisi vielä 2010 loppupuolelle asti. Taloudellisen nousun ennustetaan olevan maltillista ja vuoden 2008 huipputason liikevaihtolukemiin voitaisiin päästä aikaisintaan viiden- kuuden vuoden kuluttua. Kiitokset kaikille niille henkilöille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa tämän raportin syntymiseen. Toivon, että raportti antaa virikkeitä alan yrityksille niiden kehittäessä toimintaansa ja palvelee lisäksi myös muita alasta kiinnostuneita. Lahdessa marraskuussa 2009 Erkki Jääskeläinen Toimialapäällikkö TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 7

9 1 Toimialan määrittely ja sisältö Kone- ja laiteteollisuuden liikevaihto oli 17,2 mrd. euroa vuonna 2007 ja toimialan liikevaihto oli kasvanut vuodesta 2003 asti tasaisesti n. 10 % vuosivauhtia. Ennakkotietojen mukaan toimialan tuotannon bruttoarvo oli vuonna 2008 n. 18,5 mrd euroa. Alkuvuoden 2008 huippulukemista toimialan liikevaihto on supistunut tällä hetkellä keskimäärin n. 25 %. Toimiala työllisti v yli henkilöä. Työntekijöiden määrä oli kasvanut vuodesta 2004 asti tasaisesti n. 3 % vuosivauhtia. Kone- ja laitetoimittajista monet ovat globaaleja toimijoita ja viennin merkitys alalle on suuri. Alan viennin arvo oli v yli 60 % liikevaihdosta ja todennäköisesti vuoden 2008 alkupuoliskolla vieläkin suurempi. Kone- ja laiteteollisuuden viennin arvo oli n. 15% koko suomen viennistä v Kone- ja laiteteollisuuteen kuuluu tilastokeskuksen (TOL 2002) mukaisesti toimiala TOL 29 joka jakautuu seuraavasti: 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2911 Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2912 Pumppujen ja kompressorien valmistus 2913 Hanojen ja venttiilien valmistus 2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien 2924 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 2931 Maataloustraktorien valmistus 2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus 2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus 2942 Muiden metallin työstökoneiden valmistus 2943 Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus 295 Muu Erikoiskoneiden valmistus 2951 Metallin jalostuskoneiden valmistus 2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus 2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus 2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus 2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus 2972 Ei sähköisten kodinkoneiden valmistus 8 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

10 Kuva 1. Kone- ja laiteteollisuuden liikevaihdon kehitys alatoimialoittain v Voimakoneiden valm. pl. lentokoneiden, ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus 295 Muu erikoiskoneiden valmistus Maailmantaloudessa oli poikkeuksellisen nopea talouden nousukausi vuosina Talouskasvun myötä valmistavat yritykset sekä maatatustuottajat investoivat uusiin koneisiin ja laitteisiin. Suomalainen kone- ja laiteteollisuus valmistaa investointiluonteisia tuotteita ja ala on pystynyt hyödyntämään lisääntyneen kysynnän kasvattamalla merkittävästi liikevaihtoaan ko. ajankohtana. Tämä taas kielii suomalaisten yritysten hyvästä kilpailukyvystä maailmalla. Kuvasta puuttuu pienimmät alatoimialat eli TOL 296 ja TOL 297. Näiden alatoimialojen liikevaihto oli vuonna 2007: Aseiden ja ammusten valmistus (TOL 296) , kasvua vuodesta 2002 oli 55 % Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus (TOL 297) , kasvua vuodesta 2002 oli 10 %. TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 9

11 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimialan liikevaihto alatoimialoittain Suurimmat alatoimialat vuoden 2007 liikevaihdolla mitattuna suuruusjärjestyksessä olivat: TOL 2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus TOL 2955 Massa ja paperikoneiden valmistus TOL 2911 Moottoreiden ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit TOL 2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus TOL 2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Lähes kaikilla alatoimialoilla on ollut tasaista liikevaihdon kasvua koko tarkastelujakson aikana. Vuoden 2008 tietoja ei vielä ole saatavalla alatoimialoittain mutta todennäköistä on että kasvu on jatkunut vielä 2008 mutta vuoden 2009 luvut tulevat olemaan taantumasta johtuen huomattavasti alhaisemmat kaikilla alatoimialoilla. Suurin liikevaihdon kasvu on tapahtunut tarkasteluajankohtana kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistuksessa (TOL 2952) eli kasvuprosentti oli 107 %. Maailmalla tapahtunut metalliraaka-aineiden ja etenkin lisäaineiden hintojen nousu on edesauttanut uusien kaivosten avaamista ja toiminnassa olevien kaivosten laitekannan uusimista joka näkyy alan liikevaihdon kasvuna. Euromääräisesti mitattuna suurin liikevaihdon nousu on tapahtunut nosto- ja siirtolaitteiden valmistuksessa (TOL 2922) jossa nousuprosentti ko. ajankohtana on ollut 84 % mutta euromääräisesti liikevaihto on noussut n. 1,5 milj.. Tähän on osaltaan vaikuttanut nousukauden aikana tapahtunut voimakas rakentaminen maailmalla. Taulukko 1. Toimialan liikevaihto alatoimialoittain 2002 ja 2007, TOL luokitus (1000 euroa) muutos % 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2911 Moottorien, turbiinien valm. pl. lentokon., ajoneuv moott Pumppujen ja kompressorien valmistus Hanojen ja venttiilien valmistus Laakerien, hammaspyörien ym. voimansiirtolaitt. osien valm 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus Jäähd.- ja tuulet.laitt. valm., muiden kuin kotital käytet Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 2931 Maataloustraktorien valmistus Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

12 294 Työstökoneiden valmistus 2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus Muiden metallin työstökoneiden valmistus Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus 295 Muu erikoiskoneiden valmistus 2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus Elintarvike-, juoma-, tupakkateollisuuden koneiden valmistus 2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmist Massa- ja paperikoneiden valmistus Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus 2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus 2.2 Toimialan yritykset ja työvoimarakenne Vuonna 2007 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan kone- ja laiteteollisuuden toimipaikkaa. Toimipaikkojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen vakaana 2000 luvulla eli hieman alle toimipaikkaa. Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus nousukautena lisääntyi kun ammattitaitoista työvoimaa ei saatu kotimaasta. Jatkossa ulkomaisen työvoiman hankkimiseen on pienempi kynnys ja kun nousukausi uudestaan lähtee käyntiin, niin on hyvin todennäköistä että ulkomaisen työvoiman suhteellinen osuus tulee kasvamaan. Taulukko 2. Kone- ja laiteteollisuuden toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain koko maassa, TOL Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 11

13 Kone- ja laiteteollisuus työllistää suoraan yli työntekijää. Toimialan henkilöstömäärä on tasaisesti lisääntynyt vuodesta 2004 lähtien. Tähän tulee tietysti poikkeus vuoden 2009 osalta kun taloudellisen taantuman myötä henkilöstöä on vähennetty. Taulukko 3. Kone- ja laiteteollisuuden henkilöstö toimialoittain vuosina koko maassa, TOL2002 Henkilöstö Voimakoneiden valmistus pl lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri Työvoiman kohtaantotilanne Metalliteollisuuden toimialalla toimivien yleisimpiä ammatteja ovat: koneistajat, työkaluntekijät, koneenasentajat, koneen- ja moottorinkorjaajat, levysepät, putkityöntekijät, hitsaajat, kaasuleikkaajat, konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat ja metalloijat. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaantotilanne metallialan ammateissa seutukunnittain ilmenee ohessa olevasta kartasta. Tarkastelu on tehty työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen ja työ- ja elinkeinotoimistoihin työttömäksi rekisteröityjen pohjalta. Tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet siten ne avoimet työpaikat, jotka eivät ole tulleet toimistojen tietoon ja muut kuin työttömäksi rekisteröityneet työnhakijat. Kuvaan on lisäksi merkitty työ- ja elinkeinotoimistojen toukokuussa 2009 raportoimat metallialan avoimet työpaikat, joita on ollut vaikea täyttää. 12 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

14 Työvoiman kohtaantotilanne tammi - toukokuu 2009 Konepaja ja rakennusmetalli Vaikeuksia työvoiman saannissa (alle 2 työtöntä/paikka) Kysyntä ja tarjonta tasapainossa (2-4,9 työtöntä/paikka) Hieman ylitarjontaa (5-9,9 työtöntä/paikka) Suurta ylitarjontaa (väh. 10 työtöntä/paikka) Työvoima- ja elinkeinotoimiston raportoima vaikeasti täytettävä paikka, toukokuu 09 Ajoneuvoasentaja Maatalouskoneasentaja Raskaan autokaluston asentaja Polkupyöräkorjaaja Mankelinkäyttäjä Auto- ja pienkoneasentaja Kylmäkoneasentaja Alumiinihitsaaja Työstökoneenasentaja Lukkoseppä CNC-sorvaaja Raskaan kaluston huoltaja Ajoneuvoasentaja (2) Tuotantotyöntekijä (2) Teräsrakennehitsaaja Metallirakennetyöntekijä Autonasentaja Rakennuspeltiseppä Autonasentaja (2) Automekaanikko Kattopeltiseppä (2) Sälekaihdinasentaja Raskaan kaluston asentaja Ilmalämpöpumppuasentaja Raskaan kaluston asentaja Autopeltiseppä Työvoiman saatavuustilanne on muuttunut rajusti vuoden 2008 alkupuolella olleesta työvoimapulasta työvoiman ylitarjontaan. Vuonna 2007 ja 2008 alalla oli ulkomaista työvoimaa kun kotimaasta ei saatu riittävästi osaavaa työvoimaa. Taloudellisen taantumasta johtuen tällä hetkellä alalla ei ole enää juurikaan vaikeuksia osaavan työvoiman saannista ja avoimia työpaikkoja on enää satunnaisesti Toimialan ikärakenne Kone- ja laiteteollisuuden työssäkäyvien henkilöiden ikärakenne ei ole kovin huolestuttava vaan ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Työvoimasta on kuitenkin merkittävä osa yli 50-vuotiaita joka näkyy lähitulevaisuutena eläkkeelle siirtymisinä. TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 13

15 Kuva 2. Työssäkäyvien ikärakenne kone- ja laiteteollisuudessa v Lähde: Toimiala Online, Työllisyys ja työvoima Työvoiman poistuma Toimialalta poistuu vuosin välisenä aikana yhteensä henkilöä joka on n. 22 % vuoden 2006 toimialalla työskentelevien määrästä ( hlö). Poistuma ei kuitenkaan aiheuta todennäköisesti samanlaista työvoimapulaa kuin koettu nousukausi koska taantuman seurauksena työmarkkinoilla on työvoimaa saatavana, yritysten tuottavuus nousee vuosittain, tuotantoa siirtyy ulkomaille ja ulkomailta osataan myös jatkossa hankkia paremmin osaavaa työvoimaa. Poistuman osatekijöitä ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja kuolleisuus. Laskelman ennuste on muodostettu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteena nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta 3 vuodella vuoteen 2025 mennessä ilman että vanhuuseläkeikää nostetaan. Kuva 3. Työvoiman poistuma vuosittain välisenä aikana. hlö lkm D 29 Koneiden ja laitteiden valmistus TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

16 2.2.4 Yritysten lukumäärä ja liikevaihto kokoluokittain Toimialalla on suuryrityksiä (yli 250 hlö) vain n. 1% mutta ne tekevät toimialan liikevaihdosta yli 60% joten toimialaa voidaan pitää suuryritysvetoisena. Toimialan yrityksistä yli 77 % on alle 10 henkilön yrityksiä Taulukko 4. Koneiden ja laitteita valmistavien yritysten toimipaikat ja liikevaihto kokoluokittain v Yrityskoko Toimipaikat % Liikevaihto (1000 ) alle 10 henkilöä % % henkilöä % % henkilöä % % yli 250 henkilöä 39 1 % % Yhteensä Lähde: Toimiala Online % 2.3 Toimialan alueellinen jakautuminen Toimipaikkojen alueellisessa jaossa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin osa alan teollisuudesta on Lounais-Suomessa eli alueella Uusimaa Varsinais- Suomi Satakunta Kanta- ja Päijät-Häme Pirkanmaa joiden alueelle sijoittuu alan yrityksistä yli puolet eli n. 58%. Suurin keskittymä on Uudellamaalla, siellä on alan yrityksistä n. 15 %. Taulukko 5. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain vuosina Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, Yritys-ja toimipaikkarekisteri TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 15

17 Taulukko 6. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain ja alatoimialoittain vuosina Uusimaa Varsi- nais- Suomi Häme Satakunta Pirkanmaa Kaak- kois- Suomi Etelä- Savo Pohjois- Savo 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys -ja toimipaikkarekisteri Taulukko 7. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain ja alatoimialoittain vuosina Pohjois- Karjala Keski- Suomi Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois- Pohjanmaa Kainuu 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lappi Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 16 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

18 2.4 Tuotanto- ja kapasiteettitilanne Toimialan yritysten tuottavuus nousi tasaisesti vuodesta 2003 lähtien n. 10 % vuosivauhtia kunnes maailmanlaajuinen taantuma on tuonut tähän tilanteeseen muutoksen vuoden 2009 aikana. Tällä hetkellä taantumasta johtuen monella yrityksellä on valmistuskapasiteettia vapaana. Tuotantomäärissä ollaan pudottu vuoden 2004 tasolle. Koska tuotannossa on jo tapahtunut rakenteellisia muutoksia jossa päähankkijat ovat antaneet tiettyjen kokonaisuuksien valmistuksen ja joissakin tapauksissa myös suunnittelun omille sopimusvalmistajilleen ei taantuman myötä voida enää vetää takaisin töitä itselle samassa määrin kuin edellisen taantuman yhteydessä tehtiin joten taloudellinen taantuma koskettaa tasaisemmin koko valmistusketjua kuin edellisen taantuman aikaan. Toimialalla on käymässä samantyyppinen rakennemuutos joka on jo toteutunut elektroniikkateollisuudessa eli osa tuotannosta siirtyy ns. halpatuotantomaihin ja tätä muutosta osaltaan nopeuttaa taloudellinen taantuma kun hintakilpailukyvyn merkitys on korostunut. Etenkin toimialan suurimmat yritykset ovat joko siirtäneet tai siirtämässä sellaisten tuotteiden valmistusta ns. halpamaihin joiden valmistussarjat suomen mittakaavassa on suuret eli ns. vakiotuotteet. Suomeen tulee jäämään asiakaskohtaisesti räätälöitävien tuotteiden valmistusta ja piensarjatuotteet. Toimialan yritykset tulevat kilpailukykyä vahvistaakseen entistä enemmän hakemaan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita tuotteidensa valmistamiseen. Kuva 4. Tuottavuus (liikevaihto/hlö) kone- ja laiteteollisuudessa Suomessa euroa Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Tuottavuutta voidaan pitää hyvänä jos toimialaa verrataan esim. metallituotteiden valmistukseen (TOL 28) jonka tuottavuus (liikevaihto/hlö) oli vuonna 2007 vain n /hlö TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 17

19 2.5 Alan suurimmat yritykset Toimialan suurimmat yritykset ovat hyvin kansainvälisiä ja niiden henkilöstöstä sijaitsee merkittävä osa ulkomailla. Yritysten kansainvälistyminen näkyy myös yritysostojen puolella eli suomalaiset yritykset ostavat ulkomailta yrityksiä ja toisaalta ulkomaiset yritykset ostavat suomalaisia yrityksiä. Esimerkiksi vuonna 2008 Metso konsernina oli mukana ostajana 8 yrityskaupassa ja myyjänä 3 yrityskaupassa. Alan suurin yritys on Wärtsilä Finland Oy mutta jos alaa tarkasteltaisiin konsernitasolla niin, Metso konsernina on jonkin verran suurempi kuin Wärtsilä. Tämä näkyy taulukosta 9, joka on laadittu Talouselämän tietojen pohjalta. Wärtsilä Finland Oy valmistaa eri tyyppisiin laivoihin moottoreita ja hajautetun tuotannon energiamarkkinoille voimalaitoksia. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia ja Amerikka. Suomen tehtaat sijaitsevat Vaasassa, Turussa, Raisiossa, Helsingissä ja Espoossa. Alan toiseksi suurin yritys on Metso Paper Oy joka on toinen maailman kahdesta suurimmasta kuitu- ja paperitekologiatoimittajasta. Se on globaali toimija, jolla on tuotantoa ja palvelutoimintoja eri puolilla maailmaa 28 maassa. Yhtiöllä on kaikkiaan 13 teknologiakeskusta Suomessa, Ruotsissa, Italiassa ja USA:ssa. Suurimmat markkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka Kolmanneksi suurin yritys Kone Industrial Oy yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Taulukko 8. Yrityksen nimi Kotipaikka Liikevaihto Henkilökuntamäärä 1 Wärtsilä Finland Oy Vaasa Metso Paper Oy Helsinki KONE Industrial Oy Hyvinkää Sandvik Mining and Construction Oy Tampere Andritz Oy Helsinki Metso Minerals Oy Helsinki Cargotec Finland Oy Tampere Rolls-Royce Oy Ab Rauma Konecranes Heavy Lifting Oy Hyvinkää Metso Automation Oy Helsinki John Deere Forestry Oy Tampere Konecranes Standard Lifting Oy Hämeenlinna Metso Paper Valkeakoski Oy Valkeakoski Ponsse Oyj Vieremä Moventas Wind Oy Jyväskylä Fläkt Woods Oy Åbo KONE Oyj Helsinki Sulzer Pumps Finland Oy Kotka Larox Oyj Lappeenranta TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

20 20 Maillefer Extrusion Oy Vantaa Finn-Power Oy Kauhava Oras Oy Rauma Parker Hannifin Oy Vantaa Rocla Oyj Järvenpää Fastems Oy Ab Tampere Outotec Minerals Oy Espoo Bronto Skylift Oy Ab Tampere Normet Oy Iisalmi Raute Oyj Lahti Glaston Finland Oy Tampere Lähde: Suomen Asiakastieto Suomen suurimmat metalliyritykset Seuraavaan taulukkoon on poimittu Talouselämän laatiman Yritysraportin 500 suomen suurimman yrityksen joukosta lähinnä metalli toimialan yrityksistä 15 suurinta yritystä jotka toimivat kone- ja laitetoimittajina. Yritykset eivät toimi pelkästään kone- ja laiteteollisuuden toimialaluokituksen alla (TOL 29) vaan yrityksillä on useamman toimialaluokituksen alaista toimintaa. Huomionarvoista on että taulukossa esitettyjen toimialan yritysten taloudellinen tila on varsin hyvä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Taulukko 9. Sija 2008 Liikevaihto Nettotulos Omavaraisuusaste Yritys *konserni milj. muutos milj. % % % Henkilöstö TE-arvosana Metso* ,2 15 Wärtsilä* ,0 16 Kone* ,4 21 Carcotec* ,1 24 Luvata* Konecranes* ,6 38 Ahlstrom* ,1 57 Outotec* ,6 63 Kuusakoski Group* ,1 78 Sandvik Mining And Construction 84 Fiskars ,6 86 Rettig* ,8 95 Valtra ,2 106 Andritz* ,7 109 Patria* ,7 Lähde:Talouselämän Yritysraportti 2009 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 19

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Turun kaupungin toimenpiteet valmistavan teknologiateollisuuden sekä teknillisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 Konsernijohtaja Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 Konsernijohtaja Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 Konsernijohtaja Ole Johansson 5.5.2004 Wärtsilän strategia Ship Power Maailman johtava laivojen voimajärjestelmien ja huollon toimittaja. Huolto Huolto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 2.4.29 Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Esityksen sisältö Teknologiateollisuus ry Suhdannetilanne Uusi strategialinjaus 2010-12 Sähköajoneuvoklusteri

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot