Kone- ja laiteteollisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja laiteteollisuus"

Transkriptio

1 Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

2 Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti Erkki Jääskeläinen 7/2009 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2009 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erkki Jääskeläinen Toimialapäällikkö Hämeen TE-Keskus Julkaisuaika Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Kone- ja laiteteollisuus Tiivistelmä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 toimialan, kone- ja laiteteollisuus, tuotannon bruttoarvo oli 18,5 mrd euroa ja viennin arvo 9,4 mrd euroa joka on n. 60 % koko toimialan liikevaihdosta ja n. 14,5 % koko suomen viennistä. Aineelliset investoinnit olivat milj. euroa ja tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit milj. euroa. Vuonna 2007 kone- ja laiteteollisuudessa oli toimipaikkoja kappaletta ja ala työllisti n henkilöä. Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma on vaikuttanut erityisesti kone- ja laiteteollisuuteen ja yritysten liikevaihto on laskenut vuoden 2008 huippulukemista n % riippuen yrityksistä ja markkinoista millä yritys toimii. Yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa lomauttamalla sekä osin myös irtisanomalla työntekijöitään. Lähitulevaisuus on haasteellinen, koska taloudellisen nousun ennustetaan alkavan investointituotteiden osalta vasta vuonna 2011, ja silloinkin nousun ennustetaan olevan varsin maltillinen Kauko-Itä ja erityisesti Kiinan talouden kasvu tulee jatkossa vaikuttamaan alan yritysten liiketoimintoihin. Suomessa toimivat yritykset tulevat enenevässä määrin siirtämään tuotantoa halvan työvoiman maihin ja lähelle kasvavia markkinoita kuten elektroniikkateollisuus on tehnyt aiemmin. Tulevaisuudessa tuotteeksi ei riitä pelkkä kone tai laite, vaan tuotteisiin tullaan kehittämään erilaisia asiakasta hyödyntäviä palveluja ja ei-teknisiä innovaatioita. Yrityksistä muodostuu entistä enemmän kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen toimittajia. Tämä asettaa myös haasteita yrityksen nykyiselle henkilöstölle ja uuden henkilöstön rekrytoimiselle. Kone- ja laiteteollisuuden trendit lähivuosina ovat: - energiaystävällisyys - ympäristöystävällisyys - palvelujen kehittäminen osaksi tuotetta - kansainvälinen tuotanto - joustava asiakasvaatimukset huomioon ottava tuotanto TEM :n yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/Toimialapalvelu/Esa Tikkanen, puh Toimialapäällikkö: Erkki Jääskeläinen, puh Asiasanat koneiden valmistus, laitteiden valmistus, erikoiskoneet, voimansiirtokoneet, työstökoneet ISSN Kokonaissivumäärä 48 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta - Kustantaja

5 4 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan rakenne Toimialan liikevaihto alatoimialoittain Toimialan yritykset ja työvoimarakenne Työvoiman kohtaantotilanne Toimialan ikärakenne Työvoiman poistuma Yritysten lukumäärä ja liikevaihto kokoluokittain Toimialan alueellinen jakautuminen Tuotanto- ja kapasiteettitilanne Alan suurimmat yritykset Yrityskannan muutokset Markkinoiden rakenne ja kehitys Vienti Tuonti Globaali tilanne Yritysten taloudellinen tilanne Kustannusrakenne Kannattavuus ja taloudellinen asema Investoinnit ja teknologia Investoinnit Kansalliset teknologiaohjelmat Tekesin ohjelmat jotka koskettavat kone- ja laiteteollisuutta: Kone- ja laiteteollisuudelle tärkeät huippuosaamiskeskukset ja niiden ohjelmat ja painopistealat: Suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten osaamisprofiilit/laboratoriot/tiedekunnat kone- ja laiteteollisuuden kannalta Oppilaitosten ja teknologiakeskusten kehittämistarjonta ja osaamiskeskusohjelma TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 5

7 6 Toimialan keskeiset menestystekijät ja kehittämistarpeet Innovaatioiden ja teknologioiden strategiset valinnat Liiketoimintalähtöiset valinnat Teknologialähtöiset valinnat Tulevaisuuden näkymät toimialalla Toimintaympäristön muutostekijöitä Kilpailukyvyn kehitysennuste Yhteenvetoanalyysi (SWOT) Julkinen rahoitus ja tuki TE-keskusten rahoitus Tekesin rahoitus Finnveran rahoitus Lähteet Liitteet TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

8 0 Saatteeksi Toimialaraportit julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää kahdeksan pää toimialaa:elintarviketeollisuus, elektroniikkateollisuus, kone- ja laite teollisuus, metalliteollisuus, puutuoteteollisuus, bioenergia sekä matkailu- ja palvelualat. Raportit ovat veloituksetta saatavissa TEM Toimialapalvelun internet-sivuilla ositteessa Toimialaraporttien keskeiset tilastotiedot päivittyvät nykyisin Toimiala Online -kuvatietokannan kautta, ja ne ovat saatavissa ao. raportin kohdalta. Toimialaraportin lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi. Lähteenä käytetään viimeistä saatavissa olevaa tilastoaineistoa ja toimialan yritysten, yrittäjien ja alan muiden merkittävien toimijoiden näkemyksiä. Kone- ja laiteteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden toimialoista, jossa ajankohtaisen toimialatiedon kokoaminen ja saaminen on tärkeää alan toimijoille. Raportissa käsitellään toimialan tulevaisuuden näkymiä, kehittämistarpeita, rakennetta, markkinoita, tyypillisiä piirteitä ja taloudellista tilaa. Julkaisut palvelevat myös alan yritysten, yrittäjien sekä eri toimijoiden tarpeita. Raportin julkaisu sattuu ajankohtaan jolloin alalla on vallinnut jo noin vuoden maailmantaloudellinen taloudellinen taantuma, jota voi syvyydeltään verrata 1930-luvun lamaan. Taantuma on vaikuttanut vientipainotteiseen toimialaan erityisesti ja toimialan yritysten on täytynyt käynnistää erilaisia sopeutumiskeinoja aikana tilauskannan vähenemisen myötä. Tällä hetkellä näyttää että taantuma olisi hellittämässä mutta investointipuolen lama jatkuisi vielä 2010 loppupuolelle asti. Taloudellisen nousun ennustetaan olevan maltillista ja vuoden 2008 huipputason liikevaihtolukemiin voitaisiin päästä aikaisintaan viiden- kuuden vuoden kuluttua. Kiitokset kaikille niille henkilöille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa tämän raportin syntymiseen. Toivon, että raportti antaa virikkeitä alan yrityksille niiden kehittäessä toimintaansa ja palvelee lisäksi myös muita alasta kiinnostuneita. Lahdessa marraskuussa 2009 Erkki Jääskeläinen Toimialapäällikkö TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 7

9 1 Toimialan määrittely ja sisältö Kone- ja laiteteollisuuden liikevaihto oli 17,2 mrd. euroa vuonna 2007 ja toimialan liikevaihto oli kasvanut vuodesta 2003 asti tasaisesti n. 10 % vuosivauhtia. Ennakkotietojen mukaan toimialan tuotannon bruttoarvo oli vuonna 2008 n. 18,5 mrd euroa. Alkuvuoden 2008 huippulukemista toimialan liikevaihto on supistunut tällä hetkellä keskimäärin n. 25 %. Toimiala työllisti v yli henkilöä. Työntekijöiden määrä oli kasvanut vuodesta 2004 asti tasaisesti n. 3 % vuosivauhtia. Kone- ja laitetoimittajista monet ovat globaaleja toimijoita ja viennin merkitys alalle on suuri. Alan viennin arvo oli v yli 60 % liikevaihdosta ja todennäköisesti vuoden 2008 alkupuoliskolla vieläkin suurempi. Kone- ja laiteteollisuuden viennin arvo oli n. 15% koko suomen viennistä v Kone- ja laiteteollisuuteen kuuluu tilastokeskuksen (TOL 2002) mukaisesti toimiala TOL 29 joka jakautuu seuraavasti: 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2911 Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2912 Pumppujen ja kompressorien valmistus 2913 Hanojen ja venttiilien valmistus 2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien 2924 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 2931 Maataloustraktorien valmistus 2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus 2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus 2942 Muiden metallin työstökoneiden valmistus 2943 Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus 295 Muu Erikoiskoneiden valmistus 2951 Metallin jalostuskoneiden valmistus 2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus 2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus 2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus 2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus 2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus 2972 Ei sähköisten kodinkoneiden valmistus 8 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

10 Kuva 1. Kone- ja laiteteollisuuden liikevaihdon kehitys alatoimialoittain v Voimakoneiden valm. pl. lentokoneiden, ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus 295 Muu erikoiskoneiden valmistus Maailmantaloudessa oli poikkeuksellisen nopea talouden nousukausi vuosina Talouskasvun myötä valmistavat yritykset sekä maatatustuottajat investoivat uusiin koneisiin ja laitteisiin. Suomalainen kone- ja laiteteollisuus valmistaa investointiluonteisia tuotteita ja ala on pystynyt hyödyntämään lisääntyneen kysynnän kasvattamalla merkittävästi liikevaihtoaan ko. ajankohtana. Tämä taas kielii suomalaisten yritysten hyvästä kilpailukyvystä maailmalla. Kuvasta puuttuu pienimmät alatoimialat eli TOL 296 ja TOL 297. Näiden alatoimialojen liikevaihto oli vuonna 2007: Aseiden ja ammusten valmistus (TOL 296) , kasvua vuodesta 2002 oli 55 % Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus (TOL 297) , kasvua vuodesta 2002 oli 10 %. TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 9

11 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimialan liikevaihto alatoimialoittain Suurimmat alatoimialat vuoden 2007 liikevaihdolla mitattuna suuruusjärjestyksessä olivat: TOL 2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus TOL 2955 Massa ja paperikoneiden valmistus TOL 2911 Moottoreiden ja turbiinien valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit TOL 2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus TOL 2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Lähes kaikilla alatoimialoilla on ollut tasaista liikevaihdon kasvua koko tarkastelujakson aikana. Vuoden 2008 tietoja ei vielä ole saatavalla alatoimialoittain mutta todennäköistä on että kasvu on jatkunut vielä 2008 mutta vuoden 2009 luvut tulevat olemaan taantumasta johtuen huomattavasti alhaisemmat kaikilla alatoimialoilla. Suurin liikevaihdon kasvu on tapahtunut tarkasteluajankohtana kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistuksessa (TOL 2952) eli kasvuprosentti oli 107 %. Maailmalla tapahtunut metalliraaka-aineiden ja etenkin lisäaineiden hintojen nousu on edesauttanut uusien kaivosten avaamista ja toiminnassa olevien kaivosten laitekannan uusimista joka näkyy alan liikevaihdon kasvuna. Euromääräisesti mitattuna suurin liikevaihdon nousu on tapahtunut nosto- ja siirtolaitteiden valmistuksessa (TOL 2922) jossa nousuprosentti ko. ajankohtana on ollut 84 % mutta euromääräisesti liikevaihto on noussut n. 1,5 milj.. Tähän on osaltaan vaikuttanut nousukauden aikana tapahtunut voimakas rakentaminen maailmalla. Taulukko 1. Toimialan liikevaihto alatoimialoittain 2002 ja 2007, TOL luokitus (1000 euroa) muutos % 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 2911 Moottorien, turbiinien valm. pl. lentokon., ajoneuv moott Pumppujen ja kompressorien valmistus Hanojen ja venttiilien valmistus Laakerien, hammaspyörien ym. voimansiirtolaitt. osien valm 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus Jäähd.- ja tuulet.laitt. valm., muiden kuin kotital käytet Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 2931 Maataloustraktorien valmistus Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

12 294 Työstökoneiden valmistus 2941 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus Muiden metallin työstökoneiden valmistus Muualle luokittelemattomien muiden työstökoneiden valmistus 295 Muu erikoiskoneiden valmistus 2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus Elintarvike-, juoma-, tupakkateollisuuden koneiden valmistus 2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmist Massa- ja paperikoneiden valmistus Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus 2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus 2.2 Toimialan yritykset ja työvoimarakenne Vuonna 2007 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan kone- ja laiteteollisuuden toimipaikkaa. Toimipaikkojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen vakaana 2000 luvulla eli hieman alle toimipaikkaa. Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus nousukautena lisääntyi kun ammattitaitoista työvoimaa ei saatu kotimaasta. Jatkossa ulkomaisen työvoiman hankkimiseen on pienempi kynnys ja kun nousukausi uudestaan lähtee käyntiin, niin on hyvin todennäköistä että ulkomaisen työvoiman suhteellinen osuus tulee kasvamaan. Taulukko 2. Kone- ja laiteteollisuuden toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain koko maassa, TOL Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 11

13 Kone- ja laiteteollisuus työllistää suoraan yli työntekijää. Toimialan henkilöstömäärä on tasaisesti lisääntynyt vuodesta 2004 lähtien. Tähän tulee tietysti poikkeus vuoden 2009 osalta kun taloudellisen taantuman myötä henkilöstöä on vähennetty. Taulukko 3. Kone- ja laiteteollisuuden henkilöstö toimialoittain vuosina koko maassa, TOL2002 Henkilöstö Voimakoneiden valmistus pl lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus Aseiden ja ammusten valmistus Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri Työvoiman kohtaantotilanne Metalliteollisuuden toimialalla toimivien yleisimpiä ammatteja ovat: koneistajat, työkaluntekijät, koneenasentajat, koneen- ja moottorinkorjaajat, levysepät, putkityöntekijät, hitsaajat, kaasuleikkaajat, konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat ja metalloijat. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaantotilanne metallialan ammateissa seutukunnittain ilmenee ohessa olevasta kartasta. Tarkastelu on tehty työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen ja työ- ja elinkeinotoimistoihin työttömäksi rekisteröityjen pohjalta. Tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet siten ne avoimet työpaikat, jotka eivät ole tulleet toimistojen tietoon ja muut kuin työttömäksi rekisteröityneet työnhakijat. Kuvaan on lisäksi merkitty työ- ja elinkeinotoimistojen toukokuussa 2009 raportoimat metallialan avoimet työpaikat, joita on ollut vaikea täyttää. 12 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

14 Työvoiman kohtaantotilanne tammi - toukokuu 2009 Konepaja ja rakennusmetalli Vaikeuksia työvoiman saannissa (alle 2 työtöntä/paikka) Kysyntä ja tarjonta tasapainossa (2-4,9 työtöntä/paikka) Hieman ylitarjontaa (5-9,9 työtöntä/paikka) Suurta ylitarjontaa (väh. 10 työtöntä/paikka) Työvoima- ja elinkeinotoimiston raportoima vaikeasti täytettävä paikka, toukokuu 09 Ajoneuvoasentaja Maatalouskoneasentaja Raskaan autokaluston asentaja Polkupyöräkorjaaja Mankelinkäyttäjä Auto- ja pienkoneasentaja Kylmäkoneasentaja Alumiinihitsaaja Työstökoneenasentaja Lukkoseppä CNC-sorvaaja Raskaan kaluston huoltaja Ajoneuvoasentaja (2) Tuotantotyöntekijä (2) Teräsrakennehitsaaja Metallirakennetyöntekijä Autonasentaja Rakennuspeltiseppä Autonasentaja (2) Automekaanikko Kattopeltiseppä (2) Sälekaihdinasentaja Raskaan kaluston asentaja Ilmalämpöpumppuasentaja Raskaan kaluston asentaja Autopeltiseppä Työvoiman saatavuustilanne on muuttunut rajusti vuoden 2008 alkupuolella olleesta työvoimapulasta työvoiman ylitarjontaan. Vuonna 2007 ja 2008 alalla oli ulkomaista työvoimaa kun kotimaasta ei saatu riittävästi osaavaa työvoimaa. Taloudellisen taantumasta johtuen tällä hetkellä alalla ei ole enää juurikaan vaikeuksia osaavan työvoiman saannista ja avoimia työpaikkoja on enää satunnaisesti Toimialan ikärakenne Kone- ja laiteteollisuuden työssäkäyvien henkilöiden ikärakenne ei ole kovin huolestuttava vaan ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Työvoimasta on kuitenkin merkittävä osa yli 50-vuotiaita joka näkyy lähitulevaisuutena eläkkeelle siirtymisinä. TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 13

15 Kuva 2. Työssäkäyvien ikärakenne kone- ja laiteteollisuudessa v Lähde: Toimiala Online, Työllisyys ja työvoima Työvoiman poistuma Toimialalta poistuu vuosin välisenä aikana yhteensä henkilöä joka on n. 22 % vuoden 2006 toimialalla työskentelevien määrästä ( hlö). Poistuma ei kuitenkaan aiheuta todennäköisesti samanlaista työvoimapulaa kuin koettu nousukausi koska taantuman seurauksena työmarkkinoilla on työvoimaa saatavana, yritysten tuottavuus nousee vuosittain, tuotantoa siirtyy ulkomaille ja ulkomailta osataan myös jatkossa hankkia paremmin osaavaa työvoimaa. Poistuman osatekijöitä ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja kuolleisuus. Laskelman ennuste on muodostettu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteena nostaa eläkkeelle siirtymisiän odotetta 3 vuodella vuoteen 2025 mennessä ilman että vanhuuseläkeikää nostetaan. Kuva 3. Työvoiman poistuma vuosittain välisenä aikana. hlö lkm D 29 Koneiden ja laitteiden valmistus TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

16 2.2.4 Yritysten lukumäärä ja liikevaihto kokoluokittain Toimialalla on suuryrityksiä (yli 250 hlö) vain n. 1% mutta ne tekevät toimialan liikevaihdosta yli 60% joten toimialaa voidaan pitää suuryritysvetoisena. Toimialan yrityksistä yli 77 % on alle 10 henkilön yrityksiä Taulukko 4. Koneiden ja laitteita valmistavien yritysten toimipaikat ja liikevaihto kokoluokittain v Yrityskoko Toimipaikat % Liikevaihto (1000 ) alle 10 henkilöä % % henkilöä % % henkilöä % % yli 250 henkilöä 39 1 % % Yhteensä Lähde: Toimiala Online % 2.3 Toimialan alueellinen jakautuminen Toimipaikkojen alueellisessa jaossa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin osa alan teollisuudesta on Lounais-Suomessa eli alueella Uusimaa Varsinais- Suomi Satakunta Kanta- ja Päijät-Häme Pirkanmaa joiden alueelle sijoittuu alan yrityksistä yli puolet eli n. 58%. Suurin keskittymä on Uudellamaalla, siellä on alan yrityksistä n. 15 %. Taulukko 5. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain vuosina Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, Yritys-ja toimipaikkarekisteri TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 15

17 Taulukko 6. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain ja alatoimialoittain vuosina Uusimaa Varsi- nais- Suomi Häme Satakunta Pirkanmaa Kaak- kois- Suomi Etelä- Savo Pohjois- Savo 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys -ja toimipaikkarekisteri Taulukko 7. Toimipaikkojen jakauma TE-keskuksittain ja alatoimialoittain vuosina Pohjois- Karjala Keski- Suomi Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois- Pohjanmaa Kainuu 291 Voimakoneiden valmistus pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit 292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 294 Työstökoneiden valmistus Muu erikoiskoneiden valmistus 296 Aseiden ja ammusten valmistus 297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus Yhteensä Lappi Lähde: Toimiala-Online, Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 16 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

18 2.4 Tuotanto- ja kapasiteettitilanne Toimialan yritysten tuottavuus nousi tasaisesti vuodesta 2003 lähtien n. 10 % vuosivauhtia kunnes maailmanlaajuinen taantuma on tuonut tähän tilanteeseen muutoksen vuoden 2009 aikana. Tällä hetkellä taantumasta johtuen monella yrityksellä on valmistuskapasiteettia vapaana. Tuotantomäärissä ollaan pudottu vuoden 2004 tasolle. Koska tuotannossa on jo tapahtunut rakenteellisia muutoksia jossa päähankkijat ovat antaneet tiettyjen kokonaisuuksien valmistuksen ja joissakin tapauksissa myös suunnittelun omille sopimusvalmistajilleen ei taantuman myötä voida enää vetää takaisin töitä itselle samassa määrin kuin edellisen taantuman yhteydessä tehtiin joten taloudellinen taantuma koskettaa tasaisemmin koko valmistusketjua kuin edellisen taantuman aikaan. Toimialalla on käymässä samantyyppinen rakennemuutos joka on jo toteutunut elektroniikkateollisuudessa eli osa tuotannosta siirtyy ns. halpatuotantomaihin ja tätä muutosta osaltaan nopeuttaa taloudellinen taantuma kun hintakilpailukyvyn merkitys on korostunut. Etenkin toimialan suurimmat yritykset ovat joko siirtäneet tai siirtämässä sellaisten tuotteiden valmistusta ns. halpamaihin joiden valmistussarjat suomen mittakaavassa on suuret eli ns. vakiotuotteet. Suomeen tulee jäämään asiakaskohtaisesti räätälöitävien tuotteiden valmistusta ja piensarjatuotteet. Toimialan yritykset tulevat kilpailukykyä vahvistaakseen entistä enemmän hakemaan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita tuotteidensa valmistamiseen. Kuva 4. Tuottavuus (liikevaihto/hlö) kone- ja laiteteollisuudessa Suomessa euroa Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Tuottavuutta voidaan pitää hyvänä jos toimialaa verrataan esim. metallituotteiden valmistukseen (TOL 28) jonka tuottavuus (liikevaihto/hlö) oli vuonna 2007 vain n /hlö TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 17

19 2.5 Alan suurimmat yritykset Toimialan suurimmat yritykset ovat hyvin kansainvälisiä ja niiden henkilöstöstä sijaitsee merkittävä osa ulkomailla. Yritysten kansainvälistyminen näkyy myös yritysostojen puolella eli suomalaiset yritykset ostavat ulkomailta yrityksiä ja toisaalta ulkomaiset yritykset ostavat suomalaisia yrityksiä. Esimerkiksi vuonna 2008 Metso konsernina oli mukana ostajana 8 yrityskaupassa ja myyjänä 3 yrityskaupassa. Alan suurin yritys on Wärtsilä Finland Oy mutta jos alaa tarkasteltaisiin konsernitasolla niin, Metso konsernina on jonkin verran suurempi kuin Wärtsilä. Tämä näkyy taulukosta 9, joka on laadittu Talouselämän tietojen pohjalta. Wärtsilä Finland Oy valmistaa eri tyyppisiin laivoihin moottoreita ja hajautetun tuotannon energiamarkkinoille voimalaitoksia. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia ja Amerikka. Suomen tehtaat sijaitsevat Vaasassa, Turussa, Raisiossa, Helsingissä ja Espoossa. Alan toiseksi suurin yritys on Metso Paper Oy joka on toinen maailman kahdesta suurimmasta kuitu- ja paperitekologiatoimittajasta. Se on globaali toimija, jolla on tuotantoa ja palvelutoimintoja eri puolilla maailmaa 28 maassa. Yhtiöllä on kaikkiaan 13 teknologiakeskusta Suomessa, Ruotsissa, Italiassa ja USA:ssa. Suurimmat markkina-alueet ovat Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka Kolmanneksi suurin yritys Kone Industrial Oy yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Taulukko 8. Yrityksen nimi Kotipaikka Liikevaihto Henkilökuntamäärä 1 Wärtsilä Finland Oy Vaasa Metso Paper Oy Helsinki KONE Industrial Oy Hyvinkää Sandvik Mining and Construction Oy Tampere Andritz Oy Helsinki Metso Minerals Oy Helsinki Cargotec Finland Oy Tampere Rolls-Royce Oy Ab Rauma Konecranes Heavy Lifting Oy Hyvinkää Metso Automation Oy Helsinki John Deere Forestry Oy Tampere Konecranes Standard Lifting Oy Hämeenlinna Metso Paper Valkeakoski Oy Valkeakoski Ponsse Oyj Vieremä Moventas Wind Oy Jyväskylä Fläkt Woods Oy Åbo KONE Oyj Helsinki Sulzer Pumps Finland Oy Kotka Larox Oyj Lappeenranta TEM:n ja TE-keskusten julkaisu

20 20 Maillefer Extrusion Oy Vantaa Finn-Power Oy Kauhava Oras Oy Rauma Parker Hannifin Oy Vantaa Rocla Oyj Järvenpää Fastems Oy Ab Tampere Outotec Minerals Oy Espoo Bronto Skylift Oy Ab Tampere Normet Oy Iisalmi Raute Oyj Lahti Glaston Finland Oy Tampere Lähde: Suomen Asiakastieto Suomen suurimmat metalliyritykset Seuraavaan taulukkoon on poimittu Talouselämän laatiman Yritysraportin 500 suomen suurimman yrityksen joukosta lähinnä metalli toimialan yrityksistä 15 suurinta yritystä jotka toimivat kone- ja laitetoimittajina. Yritykset eivät toimi pelkästään kone- ja laiteteollisuuden toimialaluokituksen alla (TOL 29) vaan yrityksillä on useamman toimialaluokituksen alaista toimintaa. Huomionarvoista on että taulukossa esitettyjen toimialan yritysten taloudellinen tila on varsin hyvä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Taulukko 9. Sija 2008 Liikevaihto Nettotulos Omavaraisuusaste Yritys *konserni milj. muutos milj. % % % Henkilöstö TE-arvosana Metso* ,2 15 Wärtsilä* ,0 16 Kone* ,4 21 Carcotec* ,1 24 Luvata* Konecranes* ,6 38 Ahlstrom* ,1 57 Outotec* ,6 63 Kuusakoski Group* ,1 78 Sandvik Mining And Construction 84 Fiskars ,6 86 Rettig* ,8 95 Valtra ,2 106 Andritz* ,7 109 Patria* ,7 Lähde:Talouselämän Yritysraportti 2009 TEM:n ja TE-keskusten julkaisu 19

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Fimecc Tutkimusta yritysten lähtökohdista Miten mukaan? Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc Tutkimusta yritysten lähtökohdista Miten mukaan? Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Tutkimusta yritysten lähtökohdista Miten mukaan? Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 7.3.2008 Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK

Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi Energia ja ympäristö SHOK Satu Helynen Cleantech Finland workshop 11.9.2008 Helsingin Messukeskus Strategisten huippuosaamisen keskusten (SHOK) tavoite

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa?

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Tavoite: kartoittaa laajasti mm. TEM hallinnon alan, ministeriöiden, seutukuntien ja kuntien arviot ja tarpeet taustana julkisen hallinnon vaikeutuva

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino Elektroniikkaja sähköteollisuus liikevaihto 26 mrd

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot