PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko"

Transkriptio

1 PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1

2 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen osallistuneille henkilöille. Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostitse 301:lle henkilölle (Startup Sauna 196, Uusi Tehdas 105). Startup Saunan verkkokyselyä täydennettiin TNS Gallupin tekemillä 16 haastattelulla. Startup Saunan vastaajille lähetettiin yksi muistutuskutsu. Aineisto kerättiin Vastaus-% oli 31. Kyselyyn vastasi 92 henkilöä, joista 55 oli Startup Saunaan ja 37 Uuteen Tehtaaseen osallistuneita. Englannin kielellä vastasi 16 vastaajaa (17 %, Startup Saunasta 10 ja Uudesta Tehtaasta 6). 2

3 87 % työskentelee edelleen yrityksessä, jonka nimissä osallistui Startup Saunaan tai Uuteen Tehtaaseen. Onko yritys, jonka nimissä osallistuit Startup Saunaan / Uuteen Tehtaaseen, vielä toiminnassa ja työskenteletkö itse siinä vielä? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Kyllä, ja olen itse edelleen tässä yrityksessä mukana 87 Kyllä, mutta työskentelen itse toisessa yrityksessä 5 Ei, mutta työskentelen nykyisin toisessa yrityksessä 5 Ei, enkä työskentele tällä hetkellä missään yrityksessä %

4 Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Mitä sinulle tulee mieleen kirjainyhdistelmästä IPR? Noin puolet (52 %) liitti termiin IPR englanninkielisen sanayhdistelmän Intellectual Property rights 16 %:lle tuli mieleen termi immateriaali / immaterial. Sana aineeton (oikeus tai omaisuus) mainittiin 13 % vastauksista. Sana patentti tai patent mainittiin noin kolmanneksessa (28 %) vastauksista. Pelkästään patentin mainitsi vain viisi vastaajaa. Viidennes (22 %) mainitsi sanan suojaus jossain muodossa. Muita yksittäisiä vastauksia: International Public Relationships that keep Investors Interested and Copycats Deterred. Kaikki oikeudet siihen mitä sinä itse teet. Kallista lystiä suomalaiselle startupille, varsinkin kun ELY:n avustukset ovat olleen viimeaikoina jäissä. 4

5 Suojauksen suurin hyöty on suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen. Kolmannes uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu. Mitä hyötyä suojauksesta on tai voisi olla yritykselle? (n=83, %) Suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen 58 Vieraan pääoman saaminen helpottuu; jotkut sijoittajat vaativat tätä. Mahdollistaa tuloja lisensoinnin tai tekijänoikeuskorvausten muodossa (Patentit ovat rahanarvoisia) Nimen suojaus selkeyttää asiaa asiakkaalle / etu markkinoinnissa / Suojaus osoittaa keksinnön ainutlaatuisuutta Antaa suojan aineettomillekin asioille Ei ole paljoa hyötyä ohjelmistoja voi olla hankala suojata Antaa aikaa lisätä tuotteen tunnettuutta ja luoda asiakaskuntaa (oman statuksen saaminen) Etulyöntiasema paikallisilla markkinoilla (ei riitä kansainvälisillä) Jokin muu 13

6 Suojauksen hyödyt poimintoja avoimista vastauksista Jos on joku selkeä tuote, innovaatio jonka voi suojata mutta esim. meillä ohjelmistopuolella hyöty voi olla vähän olematon. Ohjelmistoja voi olla hankala suojata. Olemme ohjelmistoyritys, joka tähtää kasvu-uralle. Tietenkin olemme kiinnostuneita varjelemaan oman kehitystyömme tuloksia ja toimimaan tavalla, joka mahdollistaa ohjelmistojen käyttöperusteisen laskuttamisen. Jos yrityksellä on kova tech jota muualla ei ole vielä kehitetty, patentista voi olla suurikin hyöty. Jos firmalla on jo saman alan kilpailijoita, en haaskaisi aikaa patentteihin Se lisää uskottavuutta ja nimenomaan rahoitusneuvotteluissa. Kilpailijat eivät pääsee hyödyntämään keksintöjä, tai vaihtoehtoisesti keksinnöistä voi pyytää lisenssimaksua, tai yrityksen exit-mahdollisuudet lisääntyy, jos sillä on hallussaan merkittävää IPR-omistusta Vaikeuttaa idean kopiointia, hidastaa kilpailua samalla tuotteella, luo yritykselle lisää peliaikaa voittaa markkina ja nostaa näin yrityksen arvoa sijoittajien näkökulmasta Estää kopiointi. Saada tuloja. Yrityksen arvo nousee ja sen on helpompi saada rahoitusta. Myös yrityksen myynti on helpompaa. Kopioinnin estäminen, suojautuminen kilpailutilanteessa, asiakkaan sitouttaminen Tavaramerkkisuojaus estää huijareiden kiristysyritykset. Patentti voi auttaa saamaan rahoitusta, tai herättämään potentiaalisen ostajayrityksen kiinnostuksen. Mahdollisesti se voi myös vaikeuttaa kilpailijoiden toimia ja tuoda näin kilpailuetua. Uskottavuutta uniikin teknologian markkinoinnissa, suojautuminen isoilta yrityksiltä, oman ratkaisun avoin selittäminen on helpompaa kun teknologia on suojattu. Kilpailuetua sillä tavalla että yritys saa aikaa kehittää ja myydä tuotettaan ilman suoraa (kopioivaa) kilpailua. Suojaukset (patentit) ovat myös rahanarvoista omaisuutta. Yrityksen viestinnälle tärkeän sloganin saa suojattua. Myös tärkeät tuotemallioikeudet takaavat, että muut eivät voi kopioida tuotetta. Company can continue to do research and in same time offer licence Lowers the risk of investing in innovation. It can keep them at the head of the market if no one else is able to duplicate a protected product. 6

7 Suojauksen suurin haitta on sen kallis hinta ja suojaukseen kuluva aika. Millaista haittaa suojauksesta voisi olla yritykselle? (n=83, %) Kallista ja aikaavievää puuhaa (sekä suojauksen hakeminen että puolustaminen) 76 Sitoo tuotteen kehitystä, vaikeuttaa markkinointia ja eristää potentiaalisesta hyödyllisestä yhteistyöstä Kilpailijat saattavat saada tietoja, joiden perusteella voivat kopioida tuotetta Suojaus ei kuitenkaan takaa absoluuttista suojaa 11 Oikeustaisteluiden riski 10 Eri alueille maailmassa pitää hakea omat patentit 7 Ei ole paljoa haittoja 5 Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen apua 4 Joissain piireissä maine voi huonontua, jos hankkii suojauksen 2 Jokin muu 6

8 Suojauksen haitat poimintoja avoimista vastauksista Kilpailijat saattavat saada kopiontiin tietoja. Rahaa ja aikaa kuluu suojaamiseen ja valvontaan. ilman valvontaa ei hirveästi apua todellisessa bisneksessä. Vie aikaa ja rahaa, mikä on pois jostain muusta tekemisestä. Joskus kilpailevista tuotteista voi olla myös hyötyä. (Tuote- tai palveluidea enemmän esillä -> asiakkaiden tietoisuus ideasta kasvaa.) Cost, time and effort of getting protection. Cost, time and effort of pursuing people/companies that have violated your protection. Menetelmä täytyy kuvata, jotta sen voi suojata. Nopeasti etenemällä voi menetelmän pitää salassa ja voittaa nopeudessa. Suojaaminen vie aikaa ja rahaa jonka voisi käyttää panos-hyötysuhteen kannalta edullisemminkin. Pienellä yrityksellä ei ole varaa käydä oikeutta, vaikka rikkomus olisi selvä. Epäselvemmissä tapauksissa on suuria riskiä. Suojaaminen on melko kallista ja mietittävä hyvin tarkkaan eri vaihtoehtoja miten/mille alueelle suojaa haetaan. Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen (esim patenttitoimisto) hakemisen tueksi. Suojaus maksaa (lakimiehet, patentit). Ei silti estä idean kopioimista. Jokaiseen maahan pitää hankkia oma EU:n ulkopuolella Suojaus estää ideoiden leviämisen ja hankaloittaa siis myös markkinointia. Omat menetelmät paljastuvat patenttihakemuksen myötä muille. You have to publicly publish everything. Huge legal costs, especially if you want to do it worldwide. Coca-cola's recipe is secret and not protected legally AT ALL... Tiettyjä asioita ei voi suojata kuten ajatuksia. Yritys suojata niitä hidastaa yrityksen muuta toimintaa, samalla nostaen kustannuksia. Eteenkin startupeille kriittistä tietää mitä suojata ja milloin. Erilaiset epämääräisyydet, jotka liittyvät ohjelmistopatentteihin ovat meille ongelmallisia. Beta sekä alkuvuosien Apple. Beta videot hävisivät VHS järjestelmälle, koska tekniikkaa ei jaettu riittävän halvalla ja helposti. Samoin oli käydä Applen tietokoneille.jossain tapauksissa (kuten lähdekoodeissa) kannattaa harkita jonkinlaista vapautta tekniikan kehittymiseksi. Paljonkin. Ensinnäkin se hidastaa tuotteen lanseerausta, ja vie paljon resursseja. Toiseksi niissä maissa missä sinulla ei ole esim patenttia, hakemustasi voidaan käyttää vain dokumenttina kopion luomiseen. Lisäksi jos nykyään luotat liiketoimintasi perustan patenteille, voit varautua liiketoiminnan pyörittämisen ja innovoinnin sijaan oikeudenkäyntiprosesseihin ja sopimuksien rustaamiseen. Tästä esimerkkinä esim tesla, joka ei patentoi tuotteitaan. 8

9 Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Miten hyvin tunnet seuraavat tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojamuodot? % alakohtien vastaajista Patentti Tavaramerkki hyvin melko hyvin en kovin hyvin en lainkaan En osaa sanoa Mallioikeus Tekijänoikeus Hyödyllisyysmalli %

10 Startupit uskovat, että suojauksella on rahoituksen saamiseen vaikutusta. Yksikään ei ajattele, että sillä ei olisi lainkaan vaikutusta. Kuinka suuren vaikutuksen uskot tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojauksella olevan yrityksen rahoituksen saamiseen? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Suuri vaikutus 18 Melko suuri vaikutus 41 Ei kovin suuri vaikutus 36 Ei lainkaan vaikutusta 0 En osaa sanoa %

11 Uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt 83 %. Näistä oman tuotteen, palvelun tai ratkaisun kopioimista pitää erittäin tai melko todennäköisenä 73 %. Onko yrityksenne kehittänyt viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun? % vastaajista Kuinka todennäköisenä pidät, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista (jotka kehittäneet viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun) Onko kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun viimeisen kahden vuoden aikana Kaikki vastaajat (N=92) Erittäin todennäköisenä Kuinka todennäköisenä pitää kopiointia Kaikki vastaajat (N=76) 22 Kyllä 83 Melko todennäköisenä 51 En kovin todennäköisenä 16 Ei 12 En lainkaan todennäköisenä 3 En osaa sanoa tai en halua vastata % Tuotteemme, palvelumme tai ratkaisumme on jo kopioitu En osaa sanoa %

12 Miksi ei pidä todennäköisenä, että tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan Miksi et pidä kovin tai lainkaan todennäköisenä, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (N = 13) VAIKEA KOPIOIDA Idea on melko monimutkainen ja sen toteuttamiseen kuluu useampi vuosi aikaa, joten en näe että jollain olisi järkeä lähteä toteuttamaan niin isoa projektia. Palvelua on erittäin hankala kopioida korkean kustomointiasteensa takia. Aihe on monimutkainen toteuttaa, eikä kaupallisesti todennäköisesti kiinnosta suurimpia toimijoita. On niin vaikea kopioida, on teknisesti haastava. Pelejä on suoranaisesti vaikea kopioida, sillä varsinkin jo olemassa olevilla tuotteilla on vahva asiakaspohja. Meillä on uskollinen seuraaja tekijäjoukko ja dataa, sitä ei pysty kopioimaan. Koska meillä on b to b tuote, verkoston rakentaminen on hankalaa, vaatii vuosien työn. Liikeideaa toteutetaan jo eri puolilla maailmaa, eli tuote on jo ollut olemassa vuosia. MUTTA, tekniikka millä olemme tehneet oman tuotteemme on uniikki ja sitä tuskin kopioidaan vielä vuosiin. MUITA SYITÄ Niche-alue, jossa vastaavan tuotteen tekeminen ei ole kovin houkuttelevaa. Muut eivät ole yhtä hulluja kuin me. On melko todennäköistä että kopioidaan seuraavan viiden vuoden kuluessa mutta sillä ei ole meille merkitystä, tarkoitus on uusiutua. Toimimme pelialalla, joka on viihdetuotantoa. Lähestulkoon jokaikinen pelikonsepti on jonkinasteinen kopio jo etuudestaan olemassa olevasta tuotteesta. Varsinkin menestyneet konseptit poimivat copycateja poikkeuksellinen paljon. koska sen ansaintalogiikka on vielä hakusessa. 12

13 Yli puolta (52 %)* ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Kuinka paljon sinua harmittaisi, jos tuotteenne,palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=72) Paljon 19 Melko paljon 25 Melko vähän 39 Ei haittaisi lainkaan 13 En osaa sanoa *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun %

14 Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa Miksi sinua harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan, jos tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (n=36, %) Tuote tai ala on sellainen, että kopiointia tulee tapahtumaan joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. 47 Tiiviit asiakassuhteet ja kehitysnopeus ovat parhaita suojia. Kilpailu ajaa kehittämään tuotetta paremmaksi. 33 Kopiointi on merkki siitä, että tuote on hyvä. 31 Teknologian kopiointi ei ratkaise kokonaisuutta: tuotteen arvoon liittyy myös esim. toteutus ja brändi. 14 Jokin muu 19

15 Miksi kopiointi harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan - poimintoja avoimista vastauksista Tekniset ratkaisut ovat epäolennaisia ja vain palvelu ratkaisee. Uudet toimijat ja kilpailijat pakottavat tarjoamaan parempaa palvelua. Toki se, että aivan uusi (tekninen) ratkaisu kopioidaan, mutta tämän tapahtuminen on erittäin epätodennäköistä. Yleensä kopioiminen ottaa aikansa ja sinä aikana alkup. kehittäjän on saatava palvelubisnes toimimaan. Jos tämä ei onnistu ja joku muu menee samalla tuotteella "ohi", niin se on oma moka. Kopioija tulee aina jäljessä ja tuotteen arvoon liittyy paljon muutakin kuin tarkka tekninen toteutus, mm. brändi. Jos emme kykene uudistamaan tuotetta ja tuotevalikoimaa kilpailijoita nopeammin (eli innovoimaan), niin tuotteemme ja yrityksemme ansaitsee hävitä markkinakilpailun. Kyseessä on laaja markkina, jolle mahtuu useampikin toimija. Tuotteemme on myös ns. "vihreää eli ympäristöystävällistä teknologiaa, joten yhteinen huoli ympäristöstä lieventää harmitusta. Kopiointi on imartelun ylin muoto :) Jos tuote kopioidaan, niin se on merkki siitä että olemme tehneet jotain oikein. Tottakai se harmittaa siinä mielessä että toinen yritys kilpailee samoista asiakkaista, mutta uskon että vastaavanlainen tuote olisi tehty ennemmin tai myöhemmin riippumatta siitä olemmeko me markkinoilla vai emme. Ratkaisevaa on se kuka tekee tuotteen ensimmäisenä, tekee sen parhaiten ja hankkii hyvän maineen asiakkaiden keskuudessa. Ratkaisu kehittyy koko ajan. Vain nopeat elävät. Tuntuu hyvältä, jos oma idea on jollekin kelvannut :) Kopiointi sinänsä ei kovin paljon haittaa, tulot tulevat tuesta, kustomoinnista yms. Alalla millä toimimme innovoinnissa/kehityksessä tietty osa on kopiointia. Monet pelit perustuvat tiimin osaamiseen ja sen takia niiden menestyksen suora kopioiminen itsessään on harvoin mahdollista. Uskon, että olemme vahvasti markkinoilla siinä vaiheessa, jos toinen yritys kopioi teknologiamme. Kilpailu osoittaa että idealla on potentiaalia. Nyt olemme yksinämme liikenteessä valistamassa maailmaa siitä että tälläinen on edes mahdollista. My company provides service and in the online world those stuff are being done on daily basis. Sometimes companies do not even notice when they service is being copied or upgraded a bit and then sold by some other company. I believe this is less likely to happen with authentic business ideas 15

16 Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa* startupeista. Näissä startupeissa työskentelevistä vastaajista 83 % on ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai on vaikuttanut siihen. Onko yrityksessänne harkittu tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne suojaamista tai onko jo suojattu? Oletko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai oletko vaikuttanut siihen? % vastaajista Onko harkittu suojausta tai onko jo suojattu Kaikki vastaajat (N=76)* Onko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai onko vaikuttanut siihen Kaikki vastaajat (N=58) Kyllä 76 Kyllä 83 Ei En osaa sanoa tai en halua vastata % En % *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun

17 Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Mitä seuraavista suojamuodoista yrityksenne on käyttänyt tai aikoo käyttää? Voit valita useamman vaihtoehdon. % vastaajista Kaikki vastaajat (N=48) Patentti 54 Tavaramerkki 79 Mallioikeus 15 Tekijänoikeus 25 Hyödyllisyysmalli Yrityksemme ei ole käyttänyt eikä aio käyttää mitään näistä suojamuodoista En osaa sanoa % Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat olleet tekemisissä suojausprosessin kanssa tai ovat vaikuttaneet siihen

18 Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. Missä olette hakeneet tai rekisteröineet näitä kertomianne suojamuotoja: % vastaajista Kaikki vastaajat (N=38) Suomessa 21 Muissa maissa kuin Suomessa 16 Sekä Suomessa että muissa maissa % Kysyttiin vain niiltä, jotka kertoivat hakeneensa tai rekisteröineensä suojamuotoja

19 Kokemuksia suojauksesta Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 8) Yhteistyö Patenttitoimiston kanssa sujui oikein hyvin. Alkuvaiheen rahoituksessa start up-yrityksissä on vielä paljon kehittämistä. Prosessi kesken, mutta oli helppo laittaa alulle. Uskon että monen startupin tavoite on ensin patentoida halvalla ja nopeasti, jotta saa edes jotain suojaa. Patent pending. Tämä estää julkaisua. Samalla halutaan varmistua, että suojausta voi laajentaa sen mukaan, mihin maihin kysyntä suuntautuu, eli mistä maista voisi löytyä paikallista kopiointia. Ei pidä olettaa että se on aina Kiina! Tällaisen ""patentointipolun hallinta""-tyyppisen asian löytyminen oli kovan työn takana. Pikkuveljeni mukaan Suomessa aloitettu prosessi kantaa muutaman vuoden ajan muihinkin maihin. Jos näin on, niin siitä on suuri apu kertyvien patentointikustannusten hallinnalle. Kannattaisi markkinoida. Jos Googlella hakee ""aloittava yritys patentointi"", niin siellä pitäisi näkyä kuvitettu tarina, jossa autotallifirman keksintö muuttuu maailmanluokan bisnekseksi, ja miten IPR oli tässä mukana missäkin kohtaa. Esimerkkejä varmasti löytyy, jos haluaa ei-kuvitteellisen kampanjan. Todellinen tarina voi jopa kannustaa. Ei vielä tehty, mietinnässä. Kaikki on mennyt ihan hyvin, toisaalta en tiedä onko siitä mitään hyötyä ollut. Pitkä prosessi, vaatii asiantuntijan ja vie aikaa tietyssä vaiheessa. Mutta suoraviivainen ja selkeä prosessi. Patentointiprosessi patenttitoimiston kanssa yhteistyössä. Oman työn määrä prosessissa oli yllättävän suuri. Vaatimusten viilaamiseen yhdessä patenttiasiamiehen kanssa meni paljon aikaa. Patenttiasiamies ei ehkä ollut kunnolla perehtynyt keksintökuvaukseen ennen prosessin alkua. Olemme vasta patenttiselvitysten alussa, joten vielä on vaikea vastata tarkemmin. Ainakin Tuoteväylästä saimme ihan asiantuntevaa palvelua. 19

20 Kokemuksia suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 6) Kauppakumppani hoiti asian. helppoa hommaa. Ei oikeastaan ole kokemuksia koska prosessi on niin pitkä, on vain hakemus joka laitetaan sisään. Kallista se on. Mielestäni se on hyödytöntä. On paljon suoraviivaisempaa kuin Suomessa. Edullisempaa ja helpompaa esim. Yhdysvalloissa. Prosessi meni hyvin. Rekisteröinnin jälkeen tosin alkoi tulla huijauslaskuja. Tavaramerkin haku EU:n laajuudelta oli helppoa ja kohtuullisen halpaa. Toimenpide hoidettiin tutun lakitoimiston kautta. Hakemus meni kerralla läpi. Parhaillaan on käynnissä tavaramerkin haku USA:n laajuudella. Siinäkään ei ole tähän mennessä ollut ongelmia. Ainut ärsyttävä piirre on, että itäeurooppalaiset huijarit yrittävät kalastella meiltä erilaisia lisämaksuja lähettämillään huijauskirjeillä. Onneksi lakimiehemme varoitti meitä näistä. Monimutkaista ja aikaa vievää 20

21 Kokemuksia suojauksesta Suomessa vs. muissa maissa Miten suojien haku tai rekisteröinti erosi Suomessa ja muissa maissa? Tuleeko mieleesi jotain erityistä, mikä toimi paremmin tai missä olisi ollut kehittämisen varaa Suomessa verrattuna muihin maihin? (N = 21) Suomessa täytyy olla ruotsinkielinen käännös, mikä on hölmöä. Olemme tutustuneet aiheeseen, mutta emme ole hakeneet suojaa, koska se on väärinkäytettyä aikaa tässä vaiheessa. Patentti olisi se, joka antaisi teknologisesti meille suojan, mutta meillä ei ole vielä patentoitavaa. Tavaramerkkipuolella on hyvin erilainen käsittely Euroopassa ja Yhdysvalloissa; suojattavan kohteen määrittelytarkkuus eroaa huomattavasti. Myös prosessi siitä miten päätös annetaan. Eri vaiheiden käsittelyajoissa on eroja. Käsittelyprosessille läpinäkyvyyttä Suomessa. Sähköistä asiointia voisi kehittää. Startup Saunan kontekstissa voisi vaan tehdä listan, että ''jos olet tällainen firma, hae tavaramerkkiä näihin luokkiin''. Tuo ei ole mitään rakettitiedettä ja webbipalvelu on webbipalvelu. Kolster toimi asiamiehenä ja prosessi toimi suoraviivaisesti sekä Suomessa että muualla. Tekijänoikeudet ovat käsittääkseni voimassa automaattisesti useimmissa maissa ilman erillistä hakemista. Kauhea vaiva kun suojat eivät ole globaaleja. Ensimutu on että valtio saisi keskittää tämän touhun yhdelle luukulle, josta valtio huolehtisi omien yritystensä globaalista suojasta. Suoraviivaista täällä. Jenkeissä tulee opportunistit vastaan helposti. Olisi muuten hyvä, jos kyselyssä olisi englanninkieliset vastineet näille - harvoin tulee tehtyä töitä tai asioita suomeksi. Olemme hakeneet vain tavaramerkkiä kansainvälisesti. Lakitoimisto hoiti asian puolestamme. Patentoinnista olemme keskustelleet ELY-keskuksen kanssa jo reilun vuoden; he teetättävät uutuustutkimuksia, jotka ovat ohi aiheen, ja näin jopa hidastavat prosessiamme. A company that was responsible for trademark registration (from Finland) didn't manage to apply properly to a US trademark. Spent another 3 months to make things done. 21

22 Suomalainen vs. kansainvälisen liiketoimintaympäristö: Suomessa on osan mielestä liikaa byrokratiaa, mutta bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä. Jos sinulla on kokemusta sekä suomalaisesta että kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä, kerrothan, mitkä ovat mielestäsi suurimmat erot näiden välillä (esim. asenneilmasto, byrokratia tms.)? Voisimmeko Suomessa oppia jotain ulkomailta? (n=67, %) Yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa on liikaa Suomessa 22 Suomessa on asiat verraten hyvin; bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä ja byrokratia on suhteellisen vähäistä Suomessa on liian vaatimattomia ja varovaisia bisnessuunnitelmia; ei osata markkinoida Pelko kilpailusta ja epäonnistumisesta Yrityksen perustamisen ja työntekijän palkkaamisen kalleus sekä rahoituksen hakemisen vaikeus Suomessa. Startup-yritysten verotuksen pitäisi olla kevyempää Suomalainen uudistusvastaisuus 6 Kateusmentaliteetti 1 Ei ole kokemusta / jokin muu 34

23 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (suomenkieliset) Suomessa toiminnan alkuvaiheessa on paljon epävarmuustekijöitä ja on jokseenkin naurettavaa että verojen määrää ym. täytyy arvioida etukäteen. Ketteryyttä kaipaisin siis Suomeen lisää. "Asenneilmasto Suomessa on "uudistusvastainen" eli täällä ei lähdetä nopeasti mukaan uusiin juttuihin. Byrokratia on Suomessa aivan kohtuuton, liian moni asia on aivan liian tarkasti säädelty." Suomalainen liiketoimintakulttuuri on minusta sopivan avoin ja rehellinen, joten ei nopeasti tule mieleen, mistä päin kannattaisi mallia lähteä hakemaan joissain asioissa. Esimerkiksi rahoitusasioissa voisi olla joustavampaa, Suomessa tulee aina olla jo yritys perustettu ja jopa toiminut pitemmän aikaa ennen kuin rahoitusta (julkista tai yksityistä) voi yrittää hankkia. Uusien ideoiden ja kokeilujen tukemista pitäisi Suomessa olla enemmän. Byrokratia on suomessa ehkä liian raskasta verrattuna esim. Viroon. Pienyritysten on suomessa kohtuullisen hankala aloittaa maksujen ja muiden byrokraattisten seikkojen vuoksi. Suomessa voisi ottaa ulkomailta oppia markkinoinnissa ja kevyemmästä byrokratiasta. Suomessa pidetään viimeisen päälle salassa kaikki omat ideat eikä kerrota niitä kenellekään. Kai siellä kaapissa on sitten kivaa yksinään räpläillä menemään. Suomessa on byrokratian kohdalla eroja, on monia samoja prosesseja isoille pörssiyhtiöille ja pienelle aloittelevalle osakeyhtiölle. Yritysten verotukseen ja sivukuluihin pitäisi kiinnittää huomiota. "Suomessa voitaisiin ottaa oppia viestinnästä ja markkinoinnista muualla; meillä on hyviä tuoteideoita mutta focus on itse tuotteessa ennen kuin markkinointi tulee mukaan. Monesti tuotetta viilataan liian pitkään." Suomessa pitäisi oppia markkinoimaan paremmin, tuomaan rohkeasti esiin ideoita ja henkilöitä niiden takana. Turhasta vaatimattomuudesta ja nöyryydestä pitäisi päästä eroon. Asenneilmasto on Suomessa mennyt hyvään suuntaan ja yrittäjyyteen kannustetaan enemmän ja epäonnistumisia pelätään vähemmän kuin ennen. 23

24 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (englanninkieliset) Seems to be a lot easier to do business in Finland. People are easier to approach and more friendly. Bureaucracy seems almost non existent. I'm sure that Finland far less burocratic than Russia. Russia is at the top of the list, so nothing to learn from it. I think Estonia is a pretty great case with their online government services. I believe that Finland is one of the best places to start a business in terms of simplicity of government procedures. Way too much needless bureaucracy in Finland compared to other countries. As a foreigner, I don't think I might give some tip for Finland when it comes to this matter. I believe Finland enjoys high level protection of intellectual property compared to most European countries Finland has a rather smooth experience when setting up a company compared to other countries. Yes: ways of marketing & sales. Having personal relationships with customers. Effective ways of speaking/communicating with people/customers I think Finland, in general, provides a really positive and helpful environment for businesses. 24

25 Yhteenveto Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Suojauksella uskotaan olevan rahoituksen saamiseen vaikutusta. Viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. 25

26 76 % Startup Saunaan osallistuneista on saanut ulkopuolista rahoitusta. Oletteko tähän mennessä saaneet ulkopuolista rahoitusta? (% Startup Saunan vastaajista) Kaikki vastaajat (N=46) Kyllä 76% Ei 24% % Kysyttiin vain Startup Saunan vastaajilta, joiden yritys on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

27 Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Kalevankatu Helsinki p facebook.com/pohjoisranta Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy 27

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

Kokemuksia PK-instrumentista. Case One Click LCA. Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu

Kokemuksia PK-instrumentista. Case One Click LCA. Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu Kokemuksia PK-instrumentista Case One Click LCA Rakennushankkeiden elinkaaren optimoinnin verkkopalvelu Long-life assets need long-life optimization LIFE-CYLE MATTERS OPTIMIZE IT MAKE IT EASY Operation:

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA Erkki Yli-Juuti VP, Product, Standardization and IPR Strategy Broadcom Communications Finland 1 ONKO PATENTEILLA MERKITYSTÄ? Patentti on oikeus kieltää muita

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Tietokannan tietoturva. Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House

Tietokannan tietoturva. Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House Tietokannan tietoturva Heli Helskyaho 20.3.2014 Tietoturva-aamupäivä, Oracle House Lähde: IOUG:n käyttäjätutkimus IOUG tehnyt 2013 kyselytutkimuksen tietokannan tietoturvasta. Tässä esityksessä olevat

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla. 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Laadun kehittäminen Lupa toimia eri tavalla 2013 13.5. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager? Väite

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

API:Hack Tournee 2014

API:Hack Tournee 2014 apisuomi API:Hack Tournee 2014 #apihackfinland Twitter: @ApiSuomi API:Suomi - Suomen metarajapinta apisuomi Apisuomi kerää vertailutietoa ja arvosteluja rajapinnoista madaltaen avoimen datan uudelleenkäytön

Lisätiedot

Alma Career / Monster.fi

Alma Career / Monster.fi Alma Career / Monster.fi The Alma Career is Your Destination if you re looking to recruit in the richly diverse communities of Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta

Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta Sosiaalisen median seuranta - Kaikki lähtee kuuntelusta NEWS ENGINE OY Perustettu 2004 Pääkonttori Oulussa ja toimisto Helsingissä Kotimainen, velaton, yksityisesti omistettu Fokusoitunut mediaseurantapalveluiden

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Hakkerismin lyhyt oppimäärä Entä todellisuudessa? Uuden luominen, kehittäminen ja parantaminen Sovellukset Laitteet

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla. 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla. 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Ajattele riittävän isosti ja pienesti - Lupa toimia eri tavalla 2013 23.5. kevätkylvö Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai

Lisätiedot