PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko"

Transkriptio

1 PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1

2 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen osallistuneille henkilöille. Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostitse 301:lle henkilölle (Startup Sauna 196, Uusi Tehdas 105). Startup Saunan verkkokyselyä täydennettiin TNS Gallupin tekemillä 16 haastattelulla. Startup Saunan vastaajille lähetettiin yksi muistutuskutsu. Aineisto kerättiin Vastaus-% oli 31. Kyselyyn vastasi 92 henkilöä, joista 55 oli Startup Saunaan ja 37 Uuteen Tehtaaseen osallistuneita. Englannin kielellä vastasi 16 vastaajaa (17 %, Startup Saunasta 10 ja Uudesta Tehtaasta 6). 2

3 87 % työskentelee edelleen yrityksessä, jonka nimissä osallistui Startup Saunaan tai Uuteen Tehtaaseen. Onko yritys, jonka nimissä osallistuit Startup Saunaan / Uuteen Tehtaaseen, vielä toiminnassa ja työskenteletkö itse siinä vielä? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Kyllä, ja olen itse edelleen tässä yrityksessä mukana 87 Kyllä, mutta työskentelen itse toisessa yrityksessä 5 Ei, mutta työskentelen nykyisin toisessa yrityksessä 5 Ei, enkä työskentele tällä hetkellä missään yrityksessä %

4 Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Mitä sinulle tulee mieleen kirjainyhdistelmästä IPR? Noin puolet (52 %) liitti termiin IPR englanninkielisen sanayhdistelmän Intellectual Property rights 16 %:lle tuli mieleen termi immateriaali / immaterial. Sana aineeton (oikeus tai omaisuus) mainittiin 13 % vastauksista. Sana patentti tai patent mainittiin noin kolmanneksessa (28 %) vastauksista. Pelkästään patentin mainitsi vain viisi vastaajaa. Viidennes (22 %) mainitsi sanan suojaus jossain muodossa. Muita yksittäisiä vastauksia: International Public Relationships that keep Investors Interested and Copycats Deterred. Kaikki oikeudet siihen mitä sinä itse teet. Kallista lystiä suomalaiselle startupille, varsinkin kun ELY:n avustukset ovat olleen viimeaikoina jäissä. 4

5 Suojauksen suurin hyöty on suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen. Kolmannes uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu. Mitä hyötyä suojauksesta on tai voisi olla yritykselle? (n=83, %) Suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen 58 Vieraan pääoman saaminen helpottuu; jotkut sijoittajat vaativat tätä. Mahdollistaa tuloja lisensoinnin tai tekijänoikeuskorvausten muodossa (Patentit ovat rahanarvoisia) Nimen suojaus selkeyttää asiaa asiakkaalle / etu markkinoinnissa / Suojaus osoittaa keksinnön ainutlaatuisuutta Antaa suojan aineettomillekin asioille Ei ole paljoa hyötyä ohjelmistoja voi olla hankala suojata Antaa aikaa lisätä tuotteen tunnettuutta ja luoda asiakaskuntaa (oman statuksen saaminen) Etulyöntiasema paikallisilla markkinoilla (ei riitä kansainvälisillä) Jokin muu 13

6 Suojauksen hyödyt poimintoja avoimista vastauksista Jos on joku selkeä tuote, innovaatio jonka voi suojata mutta esim. meillä ohjelmistopuolella hyöty voi olla vähän olematon. Ohjelmistoja voi olla hankala suojata. Olemme ohjelmistoyritys, joka tähtää kasvu-uralle. Tietenkin olemme kiinnostuneita varjelemaan oman kehitystyömme tuloksia ja toimimaan tavalla, joka mahdollistaa ohjelmistojen käyttöperusteisen laskuttamisen. Jos yrityksellä on kova tech jota muualla ei ole vielä kehitetty, patentista voi olla suurikin hyöty. Jos firmalla on jo saman alan kilpailijoita, en haaskaisi aikaa patentteihin Se lisää uskottavuutta ja nimenomaan rahoitusneuvotteluissa. Kilpailijat eivät pääsee hyödyntämään keksintöjä, tai vaihtoehtoisesti keksinnöistä voi pyytää lisenssimaksua, tai yrityksen exit-mahdollisuudet lisääntyy, jos sillä on hallussaan merkittävää IPR-omistusta Vaikeuttaa idean kopiointia, hidastaa kilpailua samalla tuotteella, luo yritykselle lisää peliaikaa voittaa markkina ja nostaa näin yrityksen arvoa sijoittajien näkökulmasta Estää kopiointi. Saada tuloja. Yrityksen arvo nousee ja sen on helpompi saada rahoitusta. Myös yrityksen myynti on helpompaa. Kopioinnin estäminen, suojautuminen kilpailutilanteessa, asiakkaan sitouttaminen Tavaramerkkisuojaus estää huijareiden kiristysyritykset. Patentti voi auttaa saamaan rahoitusta, tai herättämään potentiaalisen ostajayrityksen kiinnostuksen. Mahdollisesti se voi myös vaikeuttaa kilpailijoiden toimia ja tuoda näin kilpailuetua. Uskottavuutta uniikin teknologian markkinoinnissa, suojautuminen isoilta yrityksiltä, oman ratkaisun avoin selittäminen on helpompaa kun teknologia on suojattu. Kilpailuetua sillä tavalla että yritys saa aikaa kehittää ja myydä tuotettaan ilman suoraa (kopioivaa) kilpailua. Suojaukset (patentit) ovat myös rahanarvoista omaisuutta. Yrityksen viestinnälle tärkeän sloganin saa suojattua. Myös tärkeät tuotemallioikeudet takaavat, että muut eivät voi kopioida tuotetta. Company can continue to do research and in same time offer licence Lowers the risk of investing in innovation. It can keep them at the head of the market if no one else is able to duplicate a protected product. 6

7 Suojauksen suurin haitta on sen kallis hinta ja suojaukseen kuluva aika. Millaista haittaa suojauksesta voisi olla yritykselle? (n=83, %) Kallista ja aikaavievää puuhaa (sekä suojauksen hakeminen että puolustaminen) 76 Sitoo tuotteen kehitystä, vaikeuttaa markkinointia ja eristää potentiaalisesta hyödyllisestä yhteistyöstä Kilpailijat saattavat saada tietoja, joiden perusteella voivat kopioida tuotetta Suojaus ei kuitenkaan takaa absoluuttista suojaa 11 Oikeustaisteluiden riski 10 Eri alueille maailmassa pitää hakea omat patentit 7 Ei ole paljoa haittoja 5 Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen apua 4 Joissain piireissä maine voi huonontua, jos hankkii suojauksen 2 Jokin muu 6

8 Suojauksen haitat poimintoja avoimista vastauksista Kilpailijat saattavat saada kopiontiin tietoja. Rahaa ja aikaa kuluu suojaamiseen ja valvontaan. ilman valvontaa ei hirveästi apua todellisessa bisneksessä. Vie aikaa ja rahaa, mikä on pois jostain muusta tekemisestä. Joskus kilpailevista tuotteista voi olla myös hyötyä. (Tuote- tai palveluidea enemmän esillä -> asiakkaiden tietoisuus ideasta kasvaa.) Cost, time and effort of getting protection. Cost, time and effort of pursuing people/companies that have violated your protection. Menetelmä täytyy kuvata, jotta sen voi suojata. Nopeasti etenemällä voi menetelmän pitää salassa ja voittaa nopeudessa. Suojaaminen vie aikaa ja rahaa jonka voisi käyttää panos-hyötysuhteen kannalta edullisemminkin. Pienellä yrityksellä ei ole varaa käydä oikeutta, vaikka rikkomus olisi selvä. Epäselvemmissä tapauksissa on suuria riskiä. Suojaaminen on melko kallista ja mietittävä hyvin tarkkaan eri vaihtoehtoja miten/mille alueelle suojaa haetaan. Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen (esim patenttitoimisto) hakemisen tueksi. Suojaus maksaa (lakimiehet, patentit). Ei silti estä idean kopioimista. Jokaiseen maahan pitää hankkia oma EU:n ulkopuolella Suojaus estää ideoiden leviämisen ja hankaloittaa siis myös markkinointia. Omat menetelmät paljastuvat patenttihakemuksen myötä muille. You have to publicly publish everything. Huge legal costs, especially if you want to do it worldwide. Coca-cola's recipe is secret and not protected legally AT ALL... Tiettyjä asioita ei voi suojata kuten ajatuksia. Yritys suojata niitä hidastaa yrityksen muuta toimintaa, samalla nostaen kustannuksia. Eteenkin startupeille kriittistä tietää mitä suojata ja milloin. Erilaiset epämääräisyydet, jotka liittyvät ohjelmistopatentteihin ovat meille ongelmallisia. Beta sekä alkuvuosien Apple. Beta videot hävisivät VHS järjestelmälle, koska tekniikkaa ei jaettu riittävän halvalla ja helposti. Samoin oli käydä Applen tietokoneille.jossain tapauksissa (kuten lähdekoodeissa) kannattaa harkita jonkinlaista vapautta tekniikan kehittymiseksi. Paljonkin. Ensinnäkin se hidastaa tuotteen lanseerausta, ja vie paljon resursseja. Toiseksi niissä maissa missä sinulla ei ole esim patenttia, hakemustasi voidaan käyttää vain dokumenttina kopion luomiseen. Lisäksi jos nykyään luotat liiketoimintasi perustan patenteille, voit varautua liiketoiminnan pyörittämisen ja innovoinnin sijaan oikeudenkäyntiprosesseihin ja sopimuksien rustaamiseen. Tästä esimerkkinä esim tesla, joka ei patentoi tuotteitaan. 8

9 Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Miten hyvin tunnet seuraavat tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojamuodot? % alakohtien vastaajista Patentti Tavaramerkki hyvin melko hyvin en kovin hyvin en lainkaan En osaa sanoa Mallioikeus Tekijänoikeus Hyödyllisyysmalli %

10 Startupit uskovat, että suojauksella on rahoituksen saamiseen vaikutusta. Yksikään ei ajattele, että sillä ei olisi lainkaan vaikutusta. Kuinka suuren vaikutuksen uskot tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojauksella olevan yrityksen rahoituksen saamiseen? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Suuri vaikutus 18 Melko suuri vaikutus 41 Ei kovin suuri vaikutus 36 Ei lainkaan vaikutusta 0 En osaa sanoa %

11 Uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt 83 %. Näistä oman tuotteen, palvelun tai ratkaisun kopioimista pitää erittäin tai melko todennäköisenä 73 %. Onko yrityksenne kehittänyt viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun? % vastaajista Kuinka todennäköisenä pidät, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista (jotka kehittäneet viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun) Onko kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun viimeisen kahden vuoden aikana Kaikki vastaajat (N=92) Erittäin todennäköisenä Kuinka todennäköisenä pitää kopiointia Kaikki vastaajat (N=76) 22 Kyllä 83 Melko todennäköisenä 51 En kovin todennäköisenä 16 Ei 12 En lainkaan todennäköisenä 3 En osaa sanoa tai en halua vastata % Tuotteemme, palvelumme tai ratkaisumme on jo kopioitu En osaa sanoa %

12 Miksi ei pidä todennäköisenä, että tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan Miksi et pidä kovin tai lainkaan todennäköisenä, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (N = 13) VAIKEA KOPIOIDA Idea on melko monimutkainen ja sen toteuttamiseen kuluu useampi vuosi aikaa, joten en näe että jollain olisi järkeä lähteä toteuttamaan niin isoa projektia. Palvelua on erittäin hankala kopioida korkean kustomointiasteensa takia. Aihe on monimutkainen toteuttaa, eikä kaupallisesti todennäköisesti kiinnosta suurimpia toimijoita. On niin vaikea kopioida, on teknisesti haastava. Pelejä on suoranaisesti vaikea kopioida, sillä varsinkin jo olemassa olevilla tuotteilla on vahva asiakaspohja. Meillä on uskollinen seuraaja tekijäjoukko ja dataa, sitä ei pysty kopioimaan. Koska meillä on b to b tuote, verkoston rakentaminen on hankalaa, vaatii vuosien työn. Liikeideaa toteutetaan jo eri puolilla maailmaa, eli tuote on jo ollut olemassa vuosia. MUTTA, tekniikka millä olemme tehneet oman tuotteemme on uniikki ja sitä tuskin kopioidaan vielä vuosiin. MUITA SYITÄ Niche-alue, jossa vastaavan tuotteen tekeminen ei ole kovin houkuttelevaa. Muut eivät ole yhtä hulluja kuin me. On melko todennäköistä että kopioidaan seuraavan viiden vuoden kuluessa mutta sillä ei ole meille merkitystä, tarkoitus on uusiutua. Toimimme pelialalla, joka on viihdetuotantoa. Lähestulkoon jokaikinen pelikonsepti on jonkinasteinen kopio jo etuudestaan olemassa olevasta tuotteesta. Varsinkin menestyneet konseptit poimivat copycateja poikkeuksellinen paljon. koska sen ansaintalogiikka on vielä hakusessa. 12

13 Yli puolta (52 %)* ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Kuinka paljon sinua harmittaisi, jos tuotteenne,palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=72) Paljon 19 Melko paljon 25 Melko vähän 39 Ei haittaisi lainkaan 13 En osaa sanoa *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun %

14 Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa Miksi sinua harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan, jos tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (n=36, %) Tuote tai ala on sellainen, että kopiointia tulee tapahtumaan joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. 47 Tiiviit asiakassuhteet ja kehitysnopeus ovat parhaita suojia. Kilpailu ajaa kehittämään tuotetta paremmaksi. 33 Kopiointi on merkki siitä, että tuote on hyvä. 31 Teknologian kopiointi ei ratkaise kokonaisuutta: tuotteen arvoon liittyy myös esim. toteutus ja brändi. 14 Jokin muu 19

15 Miksi kopiointi harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan - poimintoja avoimista vastauksista Tekniset ratkaisut ovat epäolennaisia ja vain palvelu ratkaisee. Uudet toimijat ja kilpailijat pakottavat tarjoamaan parempaa palvelua. Toki se, että aivan uusi (tekninen) ratkaisu kopioidaan, mutta tämän tapahtuminen on erittäin epätodennäköistä. Yleensä kopioiminen ottaa aikansa ja sinä aikana alkup. kehittäjän on saatava palvelubisnes toimimaan. Jos tämä ei onnistu ja joku muu menee samalla tuotteella "ohi", niin se on oma moka. Kopioija tulee aina jäljessä ja tuotteen arvoon liittyy paljon muutakin kuin tarkka tekninen toteutus, mm. brändi. Jos emme kykene uudistamaan tuotetta ja tuotevalikoimaa kilpailijoita nopeammin (eli innovoimaan), niin tuotteemme ja yrityksemme ansaitsee hävitä markkinakilpailun. Kyseessä on laaja markkina, jolle mahtuu useampikin toimija. Tuotteemme on myös ns. "vihreää eli ympäristöystävällistä teknologiaa, joten yhteinen huoli ympäristöstä lieventää harmitusta. Kopiointi on imartelun ylin muoto :) Jos tuote kopioidaan, niin se on merkki siitä että olemme tehneet jotain oikein. Tottakai se harmittaa siinä mielessä että toinen yritys kilpailee samoista asiakkaista, mutta uskon että vastaavanlainen tuote olisi tehty ennemmin tai myöhemmin riippumatta siitä olemmeko me markkinoilla vai emme. Ratkaisevaa on se kuka tekee tuotteen ensimmäisenä, tekee sen parhaiten ja hankkii hyvän maineen asiakkaiden keskuudessa. Ratkaisu kehittyy koko ajan. Vain nopeat elävät. Tuntuu hyvältä, jos oma idea on jollekin kelvannut :) Kopiointi sinänsä ei kovin paljon haittaa, tulot tulevat tuesta, kustomoinnista yms. Alalla millä toimimme innovoinnissa/kehityksessä tietty osa on kopiointia. Monet pelit perustuvat tiimin osaamiseen ja sen takia niiden menestyksen suora kopioiminen itsessään on harvoin mahdollista. Uskon, että olemme vahvasti markkinoilla siinä vaiheessa, jos toinen yritys kopioi teknologiamme. Kilpailu osoittaa että idealla on potentiaalia. Nyt olemme yksinämme liikenteessä valistamassa maailmaa siitä että tälläinen on edes mahdollista. My company provides service and in the online world those stuff are being done on daily basis. Sometimes companies do not even notice when they service is being copied or upgraded a bit and then sold by some other company. I believe this is less likely to happen with authentic business ideas 15

16 Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa* startupeista. Näissä startupeissa työskentelevistä vastaajista 83 % on ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai on vaikuttanut siihen. Onko yrityksessänne harkittu tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne suojaamista tai onko jo suojattu? Oletko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai oletko vaikuttanut siihen? % vastaajista Onko harkittu suojausta tai onko jo suojattu Kaikki vastaajat (N=76)* Onko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai onko vaikuttanut siihen Kaikki vastaajat (N=58) Kyllä 76 Kyllä 83 Ei En osaa sanoa tai en halua vastata % En % *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun

17 Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Mitä seuraavista suojamuodoista yrityksenne on käyttänyt tai aikoo käyttää? Voit valita useamman vaihtoehdon. % vastaajista Kaikki vastaajat (N=48) Patentti 54 Tavaramerkki 79 Mallioikeus 15 Tekijänoikeus 25 Hyödyllisyysmalli Yrityksemme ei ole käyttänyt eikä aio käyttää mitään näistä suojamuodoista En osaa sanoa % Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat olleet tekemisissä suojausprosessin kanssa tai ovat vaikuttaneet siihen

18 Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. Missä olette hakeneet tai rekisteröineet näitä kertomianne suojamuotoja: % vastaajista Kaikki vastaajat (N=38) Suomessa 21 Muissa maissa kuin Suomessa 16 Sekä Suomessa että muissa maissa % Kysyttiin vain niiltä, jotka kertoivat hakeneensa tai rekisteröineensä suojamuotoja

19 Kokemuksia suojauksesta Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 8) Yhteistyö Patenttitoimiston kanssa sujui oikein hyvin. Alkuvaiheen rahoituksessa start up-yrityksissä on vielä paljon kehittämistä. Prosessi kesken, mutta oli helppo laittaa alulle. Uskon että monen startupin tavoite on ensin patentoida halvalla ja nopeasti, jotta saa edes jotain suojaa. Patent pending. Tämä estää julkaisua. Samalla halutaan varmistua, että suojausta voi laajentaa sen mukaan, mihin maihin kysyntä suuntautuu, eli mistä maista voisi löytyä paikallista kopiointia. Ei pidä olettaa että se on aina Kiina! Tällaisen ""patentointipolun hallinta""-tyyppisen asian löytyminen oli kovan työn takana. Pikkuveljeni mukaan Suomessa aloitettu prosessi kantaa muutaman vuoden ajan muihinkin maihin. Jos näin on, niin siitä on suuri apu kertyvien patentointikustannusten hallinnalle. Kannattaisi markkinoida. Jos Googlella hakee ""aloittava yritys patentointi"", niin siellä pitäisi näkyä kuvitettu tarina, jossa autotallifirman keksintö muuttuu maailmanluokan bisnekseksi, ja miten IPR oli tässä mukana missäkin kohtaa. Esimerkkejä varmasti löytyy, jos haluaa ei-kuvitteellisen kampanjan. Todellinen tarina voi jopa kannustaa. Ei vielä tehty, mietinnässä. Kaikki on mennyt ihan hyvin, toisaalta en tiedä onko siitä mitään hyötyä ollut. Pitkä prosessi, vaatii asiantuntijan ja vie aikaa tietyssä vaiheessa. Mutta suoraviivainen ja selkeä prosessi. Patentointiprosessi patenttitoimiston kanssa yhteistyössä. Oman työn määrä prosessissa oli yllättävän suuri. Vaatimusten viilaamiseen yhdessä patenttiasiamiehen kanssa meni paljon aikaa. Patenttiasiamies ei ehkä ollut kunnolla perehtynyt keksintökuvaukseen ennen prosessin alkua. Olemme vasta patenttiselvitysten alussa, joten vielä on vaikea vastata tarkemmin. Ainakin Tuoteväylästä saimme ihan asiantuntevaa palvelua. 19

20 Kokemuksia suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 6) Kauppakumppani hoiti asian. helppoa hommaa. Ei oikeastaan ole kokemuksia koska prosessi on niin pitkä, on vain hakemus joka laitetaan sisään. Kallista se on. Mielestäni se on hyödytöntä. On paljon suoraviivaisempaa kuin Suomessa. Edullisempaa ja helpompaa esim. Yhdysvalloissa. Prosessi meni hyvin. Rekisteröinnin jälkeen tosin alkoi tulla huijauslaskuja. Tavaramerkin haku EU:n laajuudelta oli helppoa ja kohtuullisen halpaa. Toimenpide hoidettiin tutun lakitoimiston kautta. Hakemus meni kerralla läpi. Parhaillaan on käynnissä tavaramerkin haku USA:n laajuudella. Siinäkään ei ole tähän mennessä ollut ongelmia. Ainut ärsyttävä piirre on, että itäeurooppalaiset huijarit yrittävät kalastella meiltä erilaisia lisämaksuja lähettämillään huijauskirjeillä. Onneksi lakimiehemme varoitti meitä näistä. Monimutkaista ja aikaa vievää 20

21 Kokemuksia suojauksesta Suomessa vs. muissa maissa Miten suojien haku tai rekisteröinti erosi Suomessa ja muissa maissa? Tuleeko mieleesi jotain erityistä, mikä toimi paremmin tai missä olisi ollut kehittämisen varaa Suomessa verrattuna muihin maihin? (N = 21) Suomessa täytyy olla ruotsinkielinen käännös, mikä on hölmöä. Olemme tutustuneet aiheeseen, mutta emme ole hakeneet suojaa, koska se on väärinkäytettyä aikaa tässä vaiheessa. Patentti olisi se, joka antaisi teknologisesti meille suojan, mutta meillä ei ole vielä patentoitavaa. Tavaramerkkipuolella on hyvin erilainen käsittely Euroopassa ja Yhdysvalloissa; suojattavan kohteen määrittelytarkkuus eroaa huomattavasti. Myös prosessi siitä miten päätös annetaan. Eri vaiheiden käsittelyajoissa on eroja. Käsittelyprosessille läpinäkyvyyttä Suomessa. Sähköistä asiointia voisi kehittää. Startup Saunan kontekstissa voisi vaan tehdä listan, että ''jos olet tällainen firma, hae tavaramerkkiä näihin luokkiin''. Tuo ei ole mitään rakettitiedettä ja webbipalvelu on webbipalvelu. Kolster toimi asiamiehenä ja prosessi toimi suoraviivaisesti sekä Suomessa että muualla. Tekijänoikeudet ovat käsittääkseni voimassa automaattisesti useimmissa maissa ilman erillistä hakemista. Kauhea vaiva kun suojat eivät ole globaaleja. Ensimutu on että valtio saisi keskittää tämän touhun yhdelle luukulle, josta valtio huolehtisi omien yritystensä globaalista suojasta. Suoraviivaista täällä. Jenkeissä tulee opportunistit vastaan helposti. Olisi muuten hyvä, jos kyselyssä olisi englanninkieliset vastineet näille - harvoin tulee tehtyä töitä tai asioita suomeksi. Olemme hakeneet vain tavaramerkkiä kansainvälisesti. Lakitoimisto hoiti asian puolestamme. Patentoinnista olemme keskustelleet ELY-keskuksen kanssa jo reilun vuoden; he teetättävät uutuustutkimuksia, jotka ovat ohi aiheen, ja näin jopa hidastavat prosessiamme. A company that was responsible for trademark registration (from Finland) didn't manage to apply properly to a US trademark. Spent another 3 months to make things done. 21

22 Suomalainen vs. kansainvälisen liiketoimintaympäristö: Suomessa on osan mielestä liikaa byrokratiaa, mutta bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä. Jos sinulla on kokemusta sekä suomalaisesta että kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä, kerrothan, mitkä ovat mielestäsi suurimmat erot näiden välillä (esim. asenneilmasto, byrokratia tms.)? Voisimmeko Suomessa oppia jotain ulkomailta? (n=67, %) Yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa on liikaa Suomessa 22 Suomessa on asiat verraten hyvin; bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä ja byrokratia on suhteellisen vähäistä Suomessa on liian vaatimattomia ja varovaisia bisnessuunnitelmia; ei osata markkinoida Pelko kilpailusta ja epäonnistumisesta Yrityksen perustamisen ja työntekijän palkkaamisen kalleus sekä rahoituksen hakemisen vaikeus Suomessa. Startup-yritysten verotuksen pitäisi olla kevyempää Suomalainen uudistusvastaisuus 6 Kateusmentaliteetti 1 Ei ole kokemusta / jokin muu 34

23 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (suomenkieliset) Suomessa toiminnan alkuvaiheessa on paljon epävarmuustekijöitä ja on jokseenkin naurettavaa että verojen määrää ym. täytyy arvioida etukäteen. Ketteryyttä kaipaisin siis Suomeen lisää. "Asenneilmasto Suomessa on "uudistusvastainen" eli täällä ei lähdetä nopeasti mukaan uusiin juttuihin. Byrokratia on Suomessa aivan kohtuuton, liian moni asia on aivan liian tarkasti säädelty." Suomalainen liiketoimintakulttuuri on minusta sopivan avoin ja rehellinen, joten ei nopeasti tule mieleen, mistä päin kannattaisi mallia lähteä hakemaan joissain asioissa. Esimerkiksi rahoitusasioissa voisi olla joustavampaa, Suomessa tulee aina olla jo yritys perustettu ja jopa toiminut pitemmän aikaa ennen kuin rahoitusta (julkista tai yksityistä) voi yrittää hankkia. Uusien ideoiden ja kokeilujen tukemista pitäisi Suomessa olla enemmän. Byrokratia on suomessa ehkä liian raskasta verrattuna esim. Viroon. Pienyritysten on suomessa kohtuullisen hankala aloittaa maksujen ja muiden byrokraattisten seikkojen vuoksi. Suomessa voisi ottaa ulkomailta oppia markkinoinnissa ja kevyemmästä byrokratiasta. Suomessa pidetään viimeisen päälle salassa kaikki omat ideat eikä kerrota niitä kenellekään. Kai siellä kaapissa on sitten kivaa yksinään räpläillä menemään. Suomessa on byrokratian kohdalla eroja, on monia samoja prosesseja isoille pörssiyhtiöille ja pienelle aloittelevalle osakeyhtiölle. Yritysten verotukseen ja sivukuluihin pitäisi kiinnittää huomiota. "Suomessa voitaisiin ottaa oppia viestinnästä ja markkinoinnista muualla; meillä on hyviä tuoteideoita mutta focus on itse tuotteessa ennen kuin markkinointi tulee mukaan. Monesti tuotetta viilataan liian pitkään." Suomessa pitäisi oppia markkinoimaan paremmin, tuomaan rohkeasti esiin ideoita ja henkilöitä niiden takana. Turhasta vaatimattomuudesta ja nöyryydestä pitäisi päästä eroon. Asenneilmasto on Suomessa mennyt hyvään suuntaan ja yrittäjyyteen kannustetaan enemmän ja epäonnistumisia pelätään vähemmän kuin ennen. 23

24 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (englanninkieliset) Seems to be a lot easier to do business in Finland. People are easier to approach and more friendly. Bureaucracy seems almost non existent. I'm sure that Finland far less burocratic than Russia. Russia is at the top of the list, so nothing to learn from it. I think Estonia is a pretty great case with their online government services. I believe that Finland is one of the best places to start a business in terms of simplicity of government procedures. Way too much needless bureaucracy in Finland compared to other countries. As a foreigner, I don't think I might give some tip for Finland when it comes to this matter. I believe Finland enjoys high level protection of intellectual property compared to most European countries Finland has a rather smooth experience when setting up a company compared to other countries. Yes: ways of marketing & sales. Having personal relationships with customers. Effective ways of speaking/communicating with people/customers I think Finland, in general, provides a really positive and helpful environment for businesses. 24

25 Yhteenveto Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Suojauksella uskotaan olevan rahoituksen saamiseen vaikutusta. Viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. 25

26 76 % Startup Saunaan osallistuneista on saanut ulkopuolista rahoitusta. Oletteko tähän mennessä saaneet ulkopuolista rahoitusta? (% Startup Saunan vastaajista) Kaikki vastaajat (N=46) Kyllä 76% Ei 24% % Kysyttiin vain Startup Saunan vastaajilta, joiden yritys on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

27 Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Kalevankatu Helsinki p facebook.com/pohjoisranta Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy 27

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet?

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? No 2 2012 Erikoisnumero IPR ja Internet tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Dot Brand Verkkotunnusten valinta entistä haasteellisempaa Web Audit brändinhallinnan

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot