PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko"

Transkriptio

1 PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1

2 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen osallistuneille henkilöille. Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin sähköpostitse 301:lle henkilölle (Startup Sauna 196, Uusi Tehdas 105). Startup Saunan verkkokyselyä täydennettiin TNS Gallupin tekemillä 16 haastattelulla. Startup Saunan vastaajille lähetettiin yksi muistutuskutsu. Aineisto kerättiin Vastaus-% oli 31. Kyselyyn vastasi 92 henkilöä, joista 55 oli Startup Saunaan ja 37 Uuteen Tehtaaseen osallistuneita. Englannin kielellä vastasi 16 vastaajaa (17 %, Startup Saunasta 10 ja Uudesta Tehtaasta 6). 2

3 87 % työskentelee edelleen yrityksessä, jonka nimissä osallistui Startup Saunaan tai Uuteen Tehtaaseen. Onko yritys, jonka nimissä osallistuit Startup Saunaan / Uuteen Tehtaaseen, vielä toiminnassa ja työskenteletkö itse siinä vielä? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Kyllä, ja olen itse edelleen tässä yrityksessä mukana 87 Kyllä, mutta työskentelen itse toisessa yrityksessä 5 Ei, mutta työskentelen nykyisin toisessa yrityksessä 5 Ei, enkä työskentele tällä hetkellä missään yrityksessä %

4 Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Mitä sinulle tulee mieleen kirjainyhdistelmästä IPR? Noin puolet (52 %) liitti termiin IPR englanninkielisen sanayhdistelmän Intellectual Property rights 16 %:lle tuli mieleen termi immateriaali / immaterial. Sana aineeton (oikeus tai omaisuus) mainittiin 13 % vastauksista. Sana patentti tai patent mainittiin noin kolmanneksessa (28 %) vastauksista. Pelkästään patentin mainitsi vain viisi vastaajaa. Viidennes (22 %) mainitsi sanan suojaus jossain muodossa. Muita yksittäisiä vastauksia: International Public Relationships that keep Investors Interested and Copycats Deterred. Kaikki oikeudet siihen mitä sinä itse teet. Kallista lystiä suomalaiselle startupille, varsinkin kun ELY:n avustukset ovat olleen viimeaikoina jäissä. 4

5 Suojauksen suurin hyöty on suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen. Kolmannes uskoo, että vieraan pääoman saaminen helpottuu. Mitä hyötyä suojauksesta on tai voisi olla yritykselle? (n=83, %) Suojautuminen kilpailulta ja kopioinnin hidastaminen 58 Vieraan pääoman saaminen helpottuu; jotkut sijoittajat vaativat tätä. Mahdollistaa tuloja lisensoinnin tai tekijänoikeuskorvausten muodossa (Patentit ovat rahanarvoisia) Nimen suojaus selkeyttää asiaa asiakkaalle / etu markkinoinnissa / Suojaus osoittaa keksinnön ainutlaatuisuutta Antaa suojan aineettomillekin asioille Ei ole paljoa hyötyä ohjelmistoja voi olla hankala suojata Antaa aikaa lisätä tuotteen tunnettuutta ja luoda asiakaskuntaa (oman statuksen saaminen) Etulyöntiasema paikallisilla markkinoilla (ei riitä kansainvälisillä) Jokin muu 13

6 Suojauksen hyödyt poimintoja avoimista vastauksista Jos on joku selkeä tuote, innovaatio jonka voi suojata mutta esim. meillä ohjelmistopuolella hyöty voi olla vähän olematon. Ohjelmistoja voi olla hankala suojata. Olemme ohjelmistoyritys, joka tähtää kasvu-uralle. Tietenkin olemme kiinnostuneita varjelemaan oman kehitystyömme tuloksia ja toimimaan tavalla, joka mahdollistaa ohjelmistojen käyttöperusteisen laskuttamisen. Jos yrityksellä on kova tech jota muualla ei ole vielä kehitetty, patentista voi olla suurikin hyöty. Jos firmalla on jo saman alan kilpailijoita, en haaskaisi aikaa patentteihin Se lisää uskottavuutta ja nimenomaan rahoitusneuvotteluissa. Kilpailijat eivät pääsee hyödyntämään keksintöjä, tai vaihtoehtoisesti keksinnöistä voi pyytää lisenssimaksua, tai yrityksen exit-mahdollisuudet lisääntyy, jos sillä on hallussaan merkittävää IPR-omistusta Vaikeuttaa idean kopiointia, hidastaa kilpailua samalla tuotteella, luo yritykselle lisää peliaikaa voittaa markkina ja nostaa näin yrityksen arvoa sijoittajien näkökulmasta Estää kopiointi. Saada tuloja. Yrityksen arvo nousee ja sen on helpompi saada rahoitusta. Myös yrityksen myynti on helpompaa. Kopioinnin estäminen, suojautuminen kilpailutilanteessa, asiakkaan sitouttaminen Tavaramerkkisuojaus estää huijareiden kiristysyritykset. Patentti voi auttaa saamaan rahoitusta, tai herättämään potentiaalisen ostajayrityksen kiinnostuksen. Mahdollisesti se voi myös vaikeuttaa kilpailijoiden toimia ja tuoda näin kilpailuetua. Uskottavuutta uniikin teknologian markkinoinnissa, suojautuminen isoilta yrityksiltä, oman ratkaisun avoin selittäminen on helpompaa kun teknologia on suojattu. Kilpailuetua sillä tavalla että yritys saa aikaa kehittää ja myydä tuotettaan ilman suoraa (kopioivaa) kilpailua. Suojaukset (patentit) ovat myös rahanarvoista omaisuutta. Yrityksen viestinnälle tärkeän sloganin saa suojattua. Myös tärkeät tuotemallioikeudet takaavat, että muut eivät voi kopioida tuotetta. Company can continue to do research and in same time offer licence Lowers the risk of investing in innovation. It can keep them at the head of the market if no one else is able to duplicate a protected product. 6

7 Suojauksen suurin haitta on sen kallis hinta ja suojaukseen kuluva aika. Millaista haittaa suojauksesta voisi olla yritykselle? (n=83, %) Kallista ja aikaavievää puuhaa (sekä suojauksen hakeminen että puolustaminen) 76 Sitoo tuotteen kehitystä, vaikeuttaa markkinointia ja eristää potentiaalisesta hyödyllisestä yhteistyöstä Kilpailijat saattavat saada tietoja, joiden perusteella voivat kopioida tuotetta Suojaus ei kuitenkaan takaa absoluuttista suojaa 11 Oikeustaisteluiden riski 10 Eri alueille maailmassa pitää hakea omat patentit 7 Ei ole paljoa haittoja 5 Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen apua 4 Joissain piireissä maine voi huonontua, jos hankkii suojauksen 2 Jokin muu 6

8 Suojauksen haitat poimintoja avoimista vastauksista Kilpailijat saattavat saada kopiontiin tietoja. Rahaa ja aikaa kuluu suojaamiseen ja valvontaan. ilman valvontaa ei hirveästi apua todellisessa bisneksessä. Vie aikaa ja rahaa, mikä on pois jostain muusta tekemisestä. Joskus kilpailevista tuotteista voi olla myös hyötyä. (Tuote- tai palveluidea enemmän esillä -> asiakkaiden tietoisuus ideasta kasvaa.) Cost, time and effort of getting protection. Cost, time and effort of pursuing people/companies that have violated your protection. Menetelmä täytyy kuvata, jotta sen voi suojata. Nopeasti etenemällä voi menetelmän pitää salassa ja voittaa nopeudessa. Suojaaminen vie aikaa ja rahaa jonka voisi käyttää panos-hyötysuhteen kannalta edullisemminkin. Pienellä yrityksellä ei ole varaa käydä oikeutta, vaikka rikkomus olisi selvä. Epäselvemmissä tapauksissa on suuria riskiä. Suojaaminen on melko kallista ja mietittävä hyvin tarkkaan eri vaihtoehtoja miten/mille alueelle suojaa haetaan. Hyvä ja kattava suojaaminen vaatii ammattilaisen (esim patenttitoimisto) hakemisen tueksi. Suojaus maksaa (lakimiehet, patentit). Ei silti estä idean kopioimista. Jokaiseen maahan pitää hankkia oma EU:n ulkopuolella Suojaus estää ideoiden leviämisen ja hankaloittaa siis myös markkinointia. Omat menetelmät paljastuvat patenttihakemuksen myötä muille. You have to publicly publish everything. Huge legal costs, especially if you want to do it worldwide. Coca-cola's recipe is secret and not protected legally AT ALL... Tiettyjä asioita ei voi suojata kuten ajatuksia. Yritys suojata niitä hidastaa yrityksen muuta toimintaa, samalla nostaen kustannuksia. Eteenkin startupeille kriittistä tietää mitä suojata ja milloin. Erilaiset epämääräisyydet, jotka liittyvät ohjelmistopatentteihin ovat meille ongelmallisia. Beta sekä alkuvuosien Apple. Beta videot hävisivät VHS järjestelmälle, koska tekniikkaa ei jaettu riittävän halvalla ja helposti. Samoin oli käydä Applen tietokoneille.jossain tapauksissa (kuten lähdekoodeissa) kannattaa harkita jonkinlaista vapautta tekniikan kehittymiseksi. Paljonkin. Ensinnäkin se hidastaa tuotteen lanseerausta, ja vie paljon resursseja. Toiseksi niissä maissa missä sinulla ei ole esim patenttia, hakemustasi voidaan käyttää vain dokumenttina kopion luomiseen. Lisäksi jos nykyään luotat liiketoimintasi perustan patenteille, voit varautua liiketoiminnan pyörittämisen ja innovoinnin sijaan oikeudenkäyntiprosesseihin ja sopimuksien rustaamiseen. Tästä esimerkkinä esim tesla, joka ei patentoi tuotteitaan. 8

9 Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Miten hyvin tunnet seuraavat tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojamuodot? % alakohtien vastaajista Patentti Tavaramerkki hyvin melko hyvin en kovin hyvin en lainkaan En osaa sanoa Mallioikeus Tekijänoikeus Hyödyllisyysmalli %

10 Startupit uskovat, että suojauksella on rahoituksen saamiseen vaikutusta. Yksikään ei ajattele, että sillä ei olisi lainkaan vaikutusta. Kuinka suuren vaikutuksen uskot tuotteiden, palveluiden tai ratkaisujen suojauksella olevan yrityksen rahoituksen saamiseen? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=92) Suuri vaikutus 18 Melko suuri vaikutus 41 Ei kovin suuri vaikutus 36 Ei lainkaan vaikutusta 0 En osaa sanoa %

11 Uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt 83 %. Näistä oman tuotteen, palvelun tai ratkaisun kopioimista pitää erittäin tai melko todennäköisenä 73 %. Onko yrityksenne kehittänyt viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun? % vastaajista Kuinka todennäköisenä pidät, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista (jotka kehittäneet viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun) Onko kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun viimeisen kahden vuoden aikana Kaikki vastaajat (N=92) Erittäin todennäköisenä Kuinka todennäköisenä pitää kopiointia Kaikki vastaajat (N=76) 22 Kyllä 83 Melko todennäköisenä 51 En kovin todennäköisenä 16 Ei 12 En lainkaan todennäköisenä 3 En osaa sanoa tai en halua vastata % Tuotteemme, palvelumme tai ratkaisumme on jo kopioitu En osaa sanoa %

12 Miksi ei pidä todennäköisenä, että tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan Miksi et pidä kovin tai lainkaan todennäköisenä, että tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (N = 13) VAIKEA KOPIOIDA Idea on melko monimutkainen ja sen toteuttamiseen kuluu useampi vuosi aikaa, joten en näe että jollain olisi järkeä lähteä toteuttamaan niin isoa projektia. Palvelua on erittäin hankala kopioida korkean kustomointiasteensa takia. Aihe on monimutkainen toteuttaa, eikä kaupallisesti todennäköisesti kiinnosta suurimpia toimijoita. On niin vaikea kopioida, on teknisesti haastava. Pelejä on suoranaisesti vaikea kopioida, sillä varsinkin jo olemassa olevilla tuotteilla on vahva asiakaspohja. Meillä on uskollinen seuraaja tekijäjoukko ja dataa, sitä ei pysty kopioimaan. Koska meillä on b to b tuote, verkoston rakentaminen on hankalaa, vaatii vuosien työn. Liikeideaa toteutetaan jo eri puolilla maailmaa, eli tuote on jo ollut olemassa vuosia. MUTTA, tekniikka millä olemme tehneet oman tuotteemme on uniikki ja sitä tuskin kopioidaan vielä vuosiin. MUITA SYITÄ Niche-alue, jossa vastaavan tuotteen tekeminen ei ole kovin houkuttelevaa. Muut eivät ole yhtä hulluja kuin me. On melko todennäköistä että kopioidaan seuraavan viiden vuoden kuluessa mutta sillä ei ole meille merkitystä, tarkoitus on uusiutua. Toimimme pelialalla, joka on viihdetuotantoa. Lähestulkoon jokaikinen pelikonsepti on jonkinasteinen kopio jo etuudestaan olemassa olevasta tuotteesta. Varsinkin menestyneet konseptit poimivat copycateja poikkeuksellinen paljon. koska sen ansaintalogiikka on vielä hakusessa. 12

13 Yli puolta (52 %)* ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Kuinka paljon sinua harmittaisi, jos tuotteenne,palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? % vastaajista Kaikki vastaajat (N=72) Paljon 19 Melko paljon 25 Melko vähän 39 Ei haittaisi lainkaan 13 En osaa sanoa *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun %

14 Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa Miksi sinua harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan, jos tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne kopioidaan? (n=36, %) Tuote tai ala on sellainen, että kopiointia tulee tapahtumaan joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. 47 Tiiviit asiakassuhteet ja kehitysnopeus ovat parhaita suojia. Kilpailu ajaa kehittämään tuotetta paremmaksi. 33 Kopiointi on merkki siitä, että tuote on hyvä. 31 Teknologian kopiointi ei ratkaise kokonaisuutta: tuotteen arvoon liittyy myös esim. toteutus ja brändi. 14 Jokin muu 19

15 Miksi kopiointi harmittaisi melko vähän tai ei lainkaan - poimintoja avoimista vastauksista Tekniset ratkaisut ovat epäolennaisia ja vain palvelu ratkaisee. Uudet toimijat ja kilpailijat pakottavat tarjoamaan parempaa palvelua. Toki se, että aivan uusi (tekninen) ratkaisu kopioidaan, mutta tämän tapahtuminen on erittäin epätodennäköistä. Yleensä kopioiminen ottaa aikansa ja sinä aikana alkup. kehittäjän on saatava palvelubisnes toimimaan. Jos tämä ei onnistu ja joku muu menee samalla tuotteella "ohi", niin se on oma moka. Kopioija tulee aina jäljessä ja tuotteen arvoon liittyy paljon muutakin kuin tarkka tekninen toteutus, mm. brändi. Jos emme kykene uudistamaan tuotetta ja tuotevalikoimaa kilpailijoita nopeammin (eli innovoimaan), niin tuotteemme ja yrityksemme ansaitsee hävitä markkinakilpailun. Kyseessä on laaja markkina, jolle mahtuu useampikin toimija. Tuotteemme on myös ns. "vihreää eli ympäristöystävällistä teknologiaa, joten yhteinen huoli ympäristöstä lieventää harmitusta. Kopiointi on imartelun ylin muoto :) Jos tuote kopioidaan, niin se on merkki siitä että olemme tehneet jotain oikein. Tottakai se harmittaa siinä mielessä että toinen yritys kilpailee samoista asiakkaista, mutta uskon että vastaavanlainen tuote olisi tehty ennemmin tai myöhemmin riippumatta siitä olemmeko me markkinoilla vai emme. Ratkaisevaa on se kuka tekee tuotteen ensimmäisenä, tekee sen parhaiten ja hankkii hyvän maineen asiakkaiden keskuudessa. Ratkaisu kehittyy koko ajan. Vain nopeat elävät. Tuntuu hyvältä, jos oma idea on jollekin kelvannut :) Kopiointi sinänsä ei kovin paljon haittaa, tulot tulevat tuesta, kustomoinnista yms. Alalla millä toimimme innovoinnissa/kehityksessä tietty osa on kopiointia. Monet pelit perustuvat tiimin osaamiseen ja sen takia niiden menestyksen suora kopioiminen itsessään on harvoin mahdollista. Uskon, että olemme vahvasti markkinoilla siinä vaiheessa, jos toinen yritys kopioi teknologiamme. Kilpailu osoittaa että idealla on potentiaalia. Nyt olemme yksinämme liikenteessä valistamassa maailmaa siitä että tälläinen on edes mahdollista. My company provides service and in the online world those stuff are being done on daily basis. Sometimes companies do not even notice when they service is being copied or upgraded a bit and then sold by some other company. I believe this is less likely to happen with authentic business ideas 15

16 Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa* startupeista. Näissä startupeissa työskentelevistä vastaajista 83 % on ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai on vaikuttanut siihen. Onko yrityksessänne harkittu tuotteenne, palvelunne tai ratkaisunne suojaamista tai onko jo suojattu? Oletko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai oletko vaikuttanut siihen? % vastaajista Onko harkittu suojausta tai onko jo suojattu Kaikki vastaajat (N=76)* Onko itse ollut tekemisissä suojaamisprosessin kanssa tai onko vaikuttanut siihen Kaikki vastaajat (N=58) Kyllä 76 Kyllä 83 Ei En osaa sanoa tai en halua vastata % En % *Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun

17 Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Mitä seuraavista suojamuodoista yrityksenne on käyttänyt tai aikoo käyttää? Voit valita useamman vaihtoehdon. % vastaajista Kaikki vastaajat (N=48) Patentti 54 Tavaramerkki 79 Mallioikeus 15 Tekijänoikeus 25 Hyödyllisyysmalli Yrityksemme ei ole käyttänyt eikä aio käyttää mitään näistä suojamuodoista En osaa sanoa % Kysyttiin vain niiltä, jotka ovat olleet tekemisissä suojausprosessin kanssa tai ovat vaikuttaneet siihen

18 Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. Missä olette hakeneet tai rekisteröineet näitä kertomianne suojamuotoja: % vastaajista Kaikki vastaajat (N=38) Suomessa 21 Muissa maissa kuin Suomessa 16 Sekä Suomessa että muissa maissa % Kysyttiin vain niiltä, jotka kertoivat hakeneensa tai rekisteröineensä suojamuotoja

19 Kokemuksia suojauksesta Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 8) Yhteistyö Patenttitoimiston kanssa sujui oikein hyvin. Alkuvaiheen rahoituksessa start up-yrityksissä on vielä paljon kehittämistä. Prosessi kesken, mutta oli helppo laittaa alulle. Uskon että monen startupin tavoite on ensin patentoida halvalla ja nopeasti, jotta saa edes jotain suojaa. Patent pending. Tämä estää julkaisua. Samalla halutaan varmistua, että suojausta voi laajentaa sen mukaan, mihin maihin kysyntä suuntautuu, eli mistä maista voisi löytyä paikallista kopiointia. Ei pidä olettaa että se on aina Kiina! Tällaisen ""patentointipolun hallinta""-tyyppisen asian löytyminen oli kovan työn takana. Pikkuveljeni mukaan Suomessa aloitettu prosessi kantaa muutaman vuoden ajan muihinkin maihin. Jos näin on, niin siitä on suuri apu kertyvien patentointikustannusten hallinnalle. Kannattaisi markkinoida. Jos Googlella hakee ""aloittava yritys patentointi"", niin siellä pitäisi näkyä kuvitettu tarina, jossa autotallifirman keksintö muuttuu maailmanluokan bisnekseksi, ja miten IPR oli tässä mukana missäkin kohtaa. Esimerkkejä varmasti löytyy, jos haluaa ei-kuvitteellisen kampanjan. Todellinen tarina voi jopa kannustaa. Ei vielä tehty, mietinnässä. Kaikki on mennyt ihan hyvin, toisaalta en tiedä onko siitä mitään hyötyä ollut. Pitkä prosessi, vaatii asiantuntijan ja vie aikaa tietyssä vaiheessa. Mutta suoraviivainen ja selkeä prosessi. Patentointiprosessi patenttitoimiston kanssa yhteistyössä. Oman työn määrä prosessissa oli yllättävän suuri. Vaatimusten viilaamiseen yhdessä patenttiasiamiehen kanssa meni paljon aikaa. Patenttiasiamies ei ehkä ollut kunnolla perehtynyt keksintökuvaukseen ennen prosessin alkua. Olemme vasta patenttiselvitysten alussa, joten vielä on vaikea vastata tarkemmin. Ainakin Tuoteväylästä saimme ihan asiantuntevaa palvelua. 19

20 Kokemuksia suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa Millaisia kokemuksia yritykselläsi on suojauksesta muissa maissa kuin Suomessa? Mikä meni hyvin ja oliko jossain kehittämistä? (N = 6) Kauppakumppani hoiti asian. helppoa hommaa. Ei oikeastaan ole kokemuksia koska prosessi on niin pitkä, on vain hakemus joka laitetaan sisään. Kallista se on. Mielestäni se on hyödytöntä. On paljon suoraviivaisempaa kuin Suomessa. Edullisempaa ja helpompaa esim. Yhdysvalloissa. Prosessi meni hyvin. Rekisteröinnin jälkeen tosin alkoi tulla huijauslaskuja. Tavaramerkin haku EU:n laajuudelta oli helppoa ja kohtuullisen halpaa. Toimenpide hoidettiin tutun lakitoimiston kautta. Hakemus meni kerralla läpi. Parhaillaan on käynnissä tavaramerkin haku USA:n laajuudella. Siinäkään ei ole tähän mennessä ollut ongelmia. Ainut ärsyttävä piirre on, että itäeurooppalaiset huijarit yrittävät kalastella meiltä erilaisia lisämaksuja lähettämillään huijauskirjeillä. Onneksi lakimiehemme varoitti meitä näistä. Monimutkaista ja aikaa vievää 20

21 Kokemuksia suojauksesta Suomessa vs. muissa maissa Miten suojien haku tai rekisteröinti erosi Suomessa ja muissa maissa? Tuleeko mieleesi jotain erityistä, mikä toimi paremmin tai missä olisi ollut kehittämisen varaa Suomessa verrattuna muihin maihin? (N = 21) Suomessa täytyy olla ruotsinkielinen käännös, mikä on hölmöä. Olemme tutustuneet aiheeseen, mutta emme ole hakeneet suojaa, koska se on väärinkäytettyä aikaa tässä vaiheessa. Patentti olisi se, joka antaisi teknologisesti meille suojan, mutta meillä ei ole vielä patentoitavaa. Tavaramerkkipuolella on hyvin erilainen käsittely Euroopassa ja Yhdysvalloissa; suojattavan kohteen määrittelytarkkuus eroaa huomattavasti. Myös prosessi siitä miten päätös annetaan. Eri vaiheiden käsittelyajoissa on eroja. Käsittelyprosessille läpinäkyvyyttä Suomessa. Sähköistä asiointia voisi kehittää. Startup Saunan kontekstissa voisi vaan tehdä listan, että ''jos olet tällainen firma, hae tavaramerkkiä näihin luokkiin''. Tuo ei ole mitään rakettitiedettä ja webbipalvelu on webbipalvelu. Kolster toimi asiamiehenä ja prosessi toimi suoraviivaisesti sekä Suomessa että muualla. Tekijänoikeudet ovat käsittääkseni voimassa automaattisesti useimmissa maissa ilman erillistä hakemista. Kauhea vaiva kun suojat eivät ole globaaleja. Ensimutu on että valtio saisi keskittää tämän touhun yhdelle luukulle, josta valtio huolehtisi omien yritystensä globaalista suojasta. Suoraviivaista täällä. Jenkeissä tulee opportunistit vastaan helposti. Olisi muuten hyvä, jos kyselyssä olisi englanninkieliset vastineet näille - harvoin tulee tehtyä töitä tai asioita suomeksi. Olemme hakeneet vain tavaramerkkiä kansainvälisesti. Lakitoimisto hoiti asian puolestamme. Patentoinnista olemme keskustelleet ELY-keskuksen kanssa jo reilun vuoden; he teetättävät uutuustutkimuksia, jotka ovat ohi aiheen, ja näin jopa hidastavat prosessiamme. A company that was responsible for trademark registration (from Finland) didn't manage to apply properly to a US trademark. Spent another 3 months to make things done. 21

22 Suomalainen vs. kansainvälisen liiketoimintaympäristö: Suomessa on osan mielestä liikaa byrokratiaa, mutta bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä. Jos sinulla on kokemusta sekä suomalaisesta että kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä, kerrothan, mitkä ovat mielestäsi suurimmat erot näiden välillä (esim. asenneilmasto, byrokratia tms.)? Voisimmeko Suomessa oppia jotain ulkomailta? (n=67, %) Yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa on liikaa Suomessa 22 Suomessa on asiat verraten hyvin; bisneskulttuuri on avointa ja rehellistä ja byrokratia on suhteellisen vähäistä Suomessa on liian vaatimattomia ja varovaisia bisnessuunnitelmia; ei osata markkinoida Pelko kilpailusta ja epäonnistumisesta Yrityksen perustamisen ja työntekijän palkkaamisen kalleus sekä rahoituksen hakemisen vaikeus Suomessa. Startup-yritysten verotuksen pitäisi olla kevyempää Suomalainen uudistusvastaisuus 6 Kateusmentaliteetti 1 Ei ole kokemusta / jokin muu 34

23 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (suomenkieliset) Suomessa toiminnan alkuvaiheessa on paljon epävarmuustekijöitä ja on jokseenkin naurettavaa että verojen määrää ym. täytyy arvioida etukäteen. Ketteryyttä kaipaisin siis Suomeen lisää. "Asenneilmasto Suomessa on "uudistusvastainen" eli täällä ei lähdetä nopeasti mukaan uusiin juttuihin. Byrokratia on Suomessa aivan kohtuuton, liian moni asia on aivan liian tarkasti säädelty." Suomalainen liiketoimintakulttuuri on minusta sopivan avoin ja rehellinen, joten ei nopeasti tule mieleen, mistä päin kannattaisi mallia lähteä hakemaan joissain asioissa. Esimerkiksi rahoitusasioissa voisi olla joustavampaa, Suomessa tulee aina olla jo yritys perustettu ja jopa toiminut pitemmän aikaa ennen kuin rahoitusta (julkista tai yksityistä) voi yrittää hankkia. Uusien ideoiden ja kokeilujen tukemista pitäisi Suomessa olla enemmän. Byrokratia on suomessa ehkä liian raskasta verrattuna esim. Viroon. Pienyritysten on suomessa kohtuullisen hankala aloittaa maksujen ja muiden byrokraattisten seikkojen vuoksi. Suomessa voisi ottaa ulkomailta oppia markkinoinnissa ja kevyemmästä byrokratiasta. Suomessa pidetään viimeisen päälle salassa kaikki omat ideat eikä kerrota niitä kenellekään. Kai siellä kaapissa on sitten kivaa yksinään räpläillä menemään. Suomessa on byrokratian kohdalla eroja, on monia samoja prosesseja isoille pörssiyhtiöille ja pienelle aloittelevalle osakeyhtiölle. Yritysten verotukseen ja sivukuluihin pitäisi kiinnittää huomiota. "Suomessa voitaisiin ottaa oppia viestinnästä ja markkinoinnista muualla; meillä on hyviä tuoteideoita mutta focus on itse tuotteessa ennen kuin markkinointi tulee mukaan. Monesti tuotetta viilataan liian pitkään." Suomessa pitäisi oppia markkinoimaan paremmin, tuomaan rohkeasti esiin ideoita ja henkilöitä niiden takana. Turhasta vaatimattomuudesta ja nöyryydestä pitäisi päästä eroon. Asenneilmasto on Suomessa mennyt hyvään suuntaan ja yrittäjyyteen kannustetaan enemmän ja epäonnistumisia pelätään vähemmän kuin ennen. 23

24 Suomalainen vs. kansainvälinen liiketoimintaympäristö -poimintoja avoimista kommenteista (englanninkieliset) Seems to be a lot easier to do business in Finland. People are easier to approach and more friendly. Bureaucracy seems almost non existent. I'm sure that Finland far less burocratic than Russia. Russia is at the top of the list, so nothing to learn from it. I think Estonia is a pretty great case with their online government services. I believe that Finland is one of the best places to start a business in terms of simplicity of government procedures. Way too much needless bureaucracy in Finland compared to other countries. As a foreigner, I don't think I might give some tip for Finland when it comes to this matter. I believe Finland enjoys high level protection of intellectual property compared to most European countries Finland has a rather smooth experience when setting up a company compared to other countries. Yes: ways of marketing & sales. Having personal relationships with customers. Effective ways of speaking/communicating with people/customers I think Finland, in general, provides a really positive and helpful environment for businesses. 24

25 Yhteenveto Startupit tuntevat hyvin kirjainyhdistelmän IPR. Harva liittää sen pelkästään patenttiin. Patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus tunnetaan suojamuodoista parhaiten ja lähes yhtä hyvin. Suojauksella uskotaan olevan rahoituksen saamiseen vaikutusta. Viimeisen kahden vuoden aikana uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun kehittäneistä yli puolta ei haittaisi lainkaan tai haittaisi melko vähän, jos tuote, palvelu tai ratkaisu kopioidaan. Suurin syy siihen, että kopiointi harmittaa melko vähän tai ei lainkaan, on se, että kopiointia tapahtuu joka tapauksessa ja se on jopa suotavaa. Suojaamista on harkittu tai on jo suojattu 76 %:ssa niistä startupeista, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana kehittäneet uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun Suojamuodoista tavaramerkkiä ja patenttia on käytetty tai aiotaan käyttää selkeästi eniten. Harva on käyttänyt tai aikoo käyttää hyödyllisyysmallia. Suojamuotoja hakeneista tai rekisteröityneistä 63 % on hakenut tai rekisteröinyt niitä sekä Suomessa että muissa maissa. 25

26 76 % Startup Saunaan osallistuneista on saanut ulkopuolista rahoitusta. Oletteko tähän mennessä saaneet ulkopuolista rahoitusta? (% Startup Saunan vastaajista) Kaikki vastaajat (N=46) Kyllä 76% Ei 24% % Kysyttiin vain Startup Saunan vastaajilta, joiden yritys on viimeisen kahden vuoden aikana kehittänyt uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun.

27 Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Kalevankatu Helsinki p facebook.com/pohjoisranta Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy 27

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen , Minna Loponen

Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen , Minna Loponen Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen 1.11.2011, Minna Loponen Workshop - Transferring and applying insights impactfully _Implanting your insights deeper in client decisions Case ebay, UK

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010

Kodja Consulting Ilkka Kauppinen 2010 ONNISTUMISIA CASE 1. ASIANTUNTIJA- MARKKINOINTI http://matkailumarkkinointi.blogspot.com www.twitter.com/ilkkakauppinen www.twitpic.com/user/ilkkakauppinen www.linkedin.com/in/ilkkakauppinen www.slideshare.net/ilkkakauppinen

Lisätiedot

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Kauppakamari: Suunta seminaari Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Marko Parkkinen 11.10.2015 Mitä tapahtui päivälleen 97 vuotta sitten klo 11:00? 1. maailmansodan aselepo solmitaan 11.11.1918

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Tekesin TUTL-haku 1/2017 TUTL-sparraus Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2017 TUTL-rahoitus Haku päättyy 9.3.2017. Tekesin rahoitusosuus on 70 %, laitoksen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry Ohjelmistopatentit Vaihtoehtoinen näkökulma EFFI mikä..? Perustettu 2001 elokuussa Esikuvana Electronic Frontier Foundation Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa teemoina yksityisyys,

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot