Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta"

Transkriptio

1 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus ja puheenjohtajan palsta Sivu 2 Matkapalvelu-uudistus takkuaa Tampereella, sanovat käyttäjät Sivu 3 Kyllä meillä on varaa hyvinvointivaltioon, vastaa Teuvo Junka kysymykseensä Sivu 4 Terveysrintaman nelisivuinen liite. Aiheina mm. ydinvoiman vaarat, asbestin haitat ja tautien historia Liitteen sivut 1-4 Liiton uusi työntekijä Marja-Leena Kalkkinen esittäytyy haastattelussa Sivu 5 Tampereen Tapaturma- ja Sairausinvalidien Kevätkarkeloissa Tapiolan työväentalolla oli väkeä omasta takaa ja muiden paikkakuntien yhdistyksistä, mm. Nokialta ja Valkeakoskelta. Laulu ja soitto soi, ja kulttuuri kukoisti muutenkin. Niinpä Tapiolan salista haettiin vauhtia kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa Hauholla pidettäville Vammaisten kulttuuripäiville. Siellä tavataan oikein isolla porukalla! Valkeakosken yhdistys syntyi vuonna 1961 Säterin myrkkyjen ansiosta Sivu 12 TSIL kysyy, kansanedustajat vastaavat Miten voi hoitotakuu ja maksukatto? Uusi Invalidi-lehden kysymykset: Mitä ryhmänne on tehnyt ja tulee lähitulevaisuudessa tekemään, että hoitotakuu toteutuisi täysimääräisesti ja mahdollisimman nopeasti? Entä mitä ryhmänne on tehnyt/ tekee yhden yhtenäisen terveyskulujen maksukaton aikaansaamiseksi? Kansanedustajien vastaukset: Pentti Tiusanen Vasemmistoliitto: Olemme esittäneet ja esitämme terveyden- ja sairaanhoidon rahoitukseen selkeän lisäyksen. Samalla olemme esittäneet hoitotakuu rahoituksen leikkauksen peruuttamista. Taustalla ovat valtiontalouden tolkuttoman kireät menokehykset. Rahaa valtiontaloudessa on, mutta sitä ei voida käyttää. Maksukaton yhdistäminen on järkevää ja samalla se on tehtävä riittävän korkeaksi. Asiasta on tehty aloite liittyen valtion budjettiin ja se kuuluu myös Vasemmistoliiton vaatimuksiin ajatellen seuraavaa hallitusohjelmaa. Leena Rauhala Kristillisdemokraatit: Olemme vaatineet, että ns. valtionosuusvelka maksetaan kunnille heti takaisin, jolloin niillä olisi paremmin taloudellisia edellytyksiä vastata hoitotakuun edellyttämiin vaatimuksiin. KD ryhmä on vaatinut yhtenäistä maksukattoa mm. terveyspoliittisessa ohjelmassaan, joka löytyy mm. osoitteesta Vaihtoehtobudjeteissa olemme äänestyttäneet useaan kertaan lääkekorvausten omavastuuosuuksien alentamisesta. SDP:n Pirkko Peltomon lupaamat vastaukset eivät tulleet määräaikaan mennessä, ei myöskään Vihreiden ja Perussuomalaisten vastaukset. Muut ryhmät eivät olleet lähettäneet edustajiaan lähetystön puheille. Lähetystössä ( ) vasemmalta TSIL:n Jorma Eloranta ja Tarja Västilä, Terveysrintaman Jaakko Pietiäinen ja Pauli Toikka, vastaanottajina kansanedustajat Pirkko Peltomo (sd), Leena Rauhala (kd) sekä eduskuntasihteeri Toni Kokko (ps). Lähetystö tapasi myös kansanedustaja Pentti Tiusasen (vas) ja eduskuntasihteeri Tiina Kivisen (vihr).

2 2 On yleisesti pistetty merkille, että eri kunnissa vammaiset joutuvat käymään kovaa taistelua, jopa lakisääteisistä oikeuksistaan, jopa niistäkin, joissa laki määrää palvelut vammaisille subjektiivisiksi oikeuksiksi. Lain velvoitteiden kiertämiseen tai lain suoranaiseen rikkomiseen haetaan lähes kaikki mahdolliset kiertotiet. Tähän viittaavat ne sadat tai tuhannet valitukset, joita asioista on tehty. *** On jo monissa tapauksissa voitu todeta, että vammainen itse joutuu käymään omaa taisteluaan lakisääteisistä oikeuksistaan, mikä tuntuu olevan ja onkin rikosluontoista toimintaa yhteiskunnan taholta. Onneksi vammaisten avuksi on viime vuosikymmenen aikana aktivoitunut vammaisten omia yhteisöjä. Valitettavasti kaikki vammaiset eivät kuulu niihin yhteisöihin, tai eivät osaa hakea apua näiden kautta. *** On myöskin todettava se, etteivät kaikki vammaisten etujärjestötkään tuo aktiivisesti auttamishaluaan edes jäsenistönsä tietoisuuteen, saati sitten jäsenistön ulkopuolisille vammaisille, niistä mahdollisuuksista, joita he voisivat tarjota vammaisten tueksi. Se on valitettavaa senkin vuoksi, että yleisesti vammaisjärjestöt on perustettu juuri aina- Pääkirjoitus 1/2006 Uusi Invalidi 2/06 TAISTELU VAMMAISTEN OIKEUKSISTA kin jäsenistön edunvalvontaa varten. Herääkin kysymys mihin tarkoitukseen näitä järjestöjä on aikanaan perustettu? *** Yhteiskunnan niin sanottuina hyvinä vuosina ovat vammaisjärjestöt taistelleet erilaisia lakeja vammaisen elämänlaatua turvaamaan. On subjektiivisia lakeja, joissa kunnat eivat voi piiloutua varojen puutteen taakse, joita kunnan on pakko järjestää, on sitten rahaa tai ei. Rahaa on löydyttävä vaikka kiven alta. On taas harkinnanvaraisia lakeja, joissa voidaan soveltaa rahan puutetta, ja vamman laatuun, varattomuuteen tai muuhun pätevään syyhyn nojaten voidaan evätä avun tarve. *** Kun on kysymys subjektiivista lain määräämistä oikeuksista ja palveluista, on niistä tietoisuuden lisääntyessä tullut muka rasite kunnille, joka on saanut aikaan runsaasti lain rikkomuksia tai lain kiertoja, joka on tuonut mukanaan runsaasti valituksia. Esimerkkinä voidaan mainita muun muassa kuljetuspalvelujen ja kodin muutostöiden osalta palvelujen hylkäämisiä ja lain kiertoliikkeitä, joilla vain vaikeutetaan vammaisen elämää ja toimintaa oman kodin piirissä, mihin nykyinen suuntaus yhteiskunnassamme kaikesta huolimatta pyrkii. Harkinnanvaraisissa sosiaalilain tulkinnoissa kunnat voivat vedota aina tapahtumakohtaisesti kunnan varojen puutteeseen tai asiakkaan varallisuuteen, sairauden laatuun/ tasoon, tai muuhun sillä hetkellä mieleen tulleeseen perusteeseen. Koska harkinnanvaraiset palvelut eivät ole ehdottomia toteuttaa sellaisena tai osittaisenakaan palveluna. *** Yleisesti ottaen ihminen, joka hakee apua vammansa perusteella, ei hae sitä leikkimielella, vaan siihen on aina perusteltua syyta. Meidän vammaisjärjestöjen tulee olla kaikin mahdollisin keinoin mukana auttamassa vammaista näissa pyrkimyksissa, vointimme mukaan. Pentti Riekkola TSIL:n liittohallituksen jäsen Tämän numeron pääkirjoittaja Pentti Riekkola Nokialta on myös musiikkimies. Puheenjohtajan palsta Jorma Eloranta 65 v. ja vammaisen ihmisoikeudet Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kehitysvammalain ja vammaispalvelulain uudistaminen sovittamalla ne yhteen. Asian eteenpäin viemiseksi STM on tilannut ja saanut kaksi esiselvitystä Erkki Paaralta ja Jukka Kumpuvuorelta, sekä valmistellut eduskunnalle äskettäin annetun hallituksen vammaispoliittisen selonteon. Muuten ansiokkaissa selvityksissä kiinnittyi huomio siihen, että selvityshenkilöt sortuivat vammaisuuden ja vammaispalveluiden perusperiaatteita miettiessään esittämään Suomen perustuslain vastaisia toimia vammaisten asettamiseksi eriarvoiseen asemaan keskenään. Selvityshenkilö Erkki Paara toteaa selvitystyössään, että ikääntyminen ja vanhuuden aiheuttamien toimintarajoitteiden lisääntyminen tulee ottaa huomioon uutta vammaislakia valmisteltaessa ja näin ollen hän esittää, että uusi vammaislaki rajattaisiin ennen 65 ikävuotta vammautuneisiin henkilöihin. Lievempänä muotona, mutta kuitenkin kyseenalaisena ehdottaa selvityshenkilö Jukka Kumpuvuori, että soveltamisalan ulkopuolelle rajattavaksi normaalista ikääntymisestä johtuvan toimintarajoitteen. Edellä olevat kannanotot eivät vastaa nykyistä ajattelua siitä, että vammaispalvelut ovat myös ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksiä. Jotta vammaiset ihmiset voisivat saada ihmisoikeutensa toteutetuksi, on heille järjestettävä palveluja vamman tai sairauden aiheuttaman tarpeen mukaan eikä iän mukaan. Nykyinen vammaispalvelulaki on ollut voimassa vasta 17 vuotta ja sen antamat perusoikeudet ovat olleet pääsääntöisesti tyydyttäviä käyttäjilleen. Ongelmana on lähinnä kuntien harjoittama lainvastaisten päätösten tekeminen vammaispalveluja evätessään, ja usein vielä tuomioistuimen päätöksen tai eduskunnan oikeusasiamiehen huomautuksen jälkeenkin kunnat tekevät näitä vääriksi katsottuja päätöksiään. Uudistuksen yhteydessä näyttäisi olevan vammaislainsäädännön sovittaminen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja sitä kautta hyväksyä maan tapa eli sopeuttaa lait kuntien nykyisen käytäntöön. Tällä tavalla saadaan kuntien päätökset lain mukaisiksi. Toivottavasti olen väärässä, aika näyttää. Ministeriön saamat selvitykset luovat hyvän pohjan lakien yhteensovittamisen jatkolle, sellaisenaan tämän päivän esitykset eivät ole riittäviä todellisen ja toimivan uuden vammaislain säätämiseksi. Tulemme käsittelemään asiaa pikaisesti liittomme toimesta. Tulemme valvomaan sitä, että lakiin tulevat säädökset sisältävät vammaisten ihmisten palveluiden turvaamisen ja palvelujen parantamisen eri tavoin vammaisten ja sairaiden ihmisten osalta. Valtaosa Lahden omaishoitosopimuksista purettiin Lehtemme edellisessä numerossa kerrottiin, että Lahden kaupunki irtisanoi vuoden alusta kaikki noin 540 omaishoitajasopimustaan. Syynä oli se, että lakia muutettiin vuoden alusta omaishoitajien eduksi. Lahti vastasi tylysti panemalla sopimukset poikki, kustannussäästöjen nimissä tietenkin. Vastarinnan voima ei riittänyt Tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistys, omaishoitajayhdistys ja kaupungin vammaisneuvosto muiden muassa nousivat vastarintaan, ja vaativat sopimusten palauttamista. Lopputulos oli se, että vain Mauno Laitinen Lahdesta. noin 200 sopimusta uudistettiin. Teimme yhdistyksissä voitavamme, mutta tämä on nyt tilanne. Muut saavat vain omaishoitajatunnuksen, mutta ilman korvausta. Myöskään uudet omaishoitajat eivät pääse korvausten piiriin, kertoo Lahden seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidien yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Laitinen. Hän toteaa, että tilanne on aivan mahdoton sairaiden, vammaisten ja heidän omaishoitajiensa kannalta. Laitisen mukaan asiasta tilille vaadittu peruspalveluministeri Liisa Hyssälä on julkisuudessa puhunut ympäripyöreitä asiassa, mutta ei ole vaatinut kuntia vastuuseen lain noudattamisesta. Asukkailla ja yhdistyksillä ei ole paljon tehtävissä, koska laki ei tunne sanktioita lakia rikkovia kuntia kohtaan. Ne saavat näköjään tehdä mitä vaan joutumatta vastuuseen, pahoittelee Mauno Laitinen. TSIL:n paikallisyhdistys ja Uusi Invalidi-lehti seuraavat tilannetta eli Lahden tilanteeseen tullaan palaamaan vielä. Ja kuten Mauno Laitinen toteaa, Lahti tuskin on ainut kunta, joka on reagoinut omaishoitajalain uudistukseen näin nurinkurisella tavalla. Laillisuuden valvojia pitää patistella Vaikka kuntia ei suoraan saada vastuuseen lakien rikkomuksista, ei asiaa kuitenkaan kannata jättää silleen. Tamperelainen sosiaalipolitiikan professori Jari Heinonen muistuttaa, että lainsäätäjän ja kuntien välissä ontahoja, joiden sanalla voi olla painoa asiassa. Lääninhallitukseen kannattaa tehdä perusteltu kantelu ja selvityspyyntö. Koukkuniemen vanhainkodin tapaus Tampereella osoittaa, että lääninhallitus voi pakottaa kunnat korjaamaan ilmiselviä puutteita. Myös oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun tällaisissa tapauksissa, muistuttaa Jari Heinonen. Hän jatkaa, että valitusten ja kantelujen kautta saatava julkisuus voi myös auttaa vääryyksien oikaisemisessa. Hannu Oittinen

3 Liittovaltuusto koolla teemana hyvinvointivaltion tulevaisuus Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna kokoontui liittovaltuusto kokoukseensa ja seminaariin. Lauantain seminaarin teemana oli Onko hyvinvointivaltio pelastettavissa. Seminaarin ansiokkaan alustuksen piti VATT:n erikoistutkija Teuvo Junka ja hänen alustuksensa käsitteli hyvinvointivaltion rahoitusta. Hän käsitteli alustuksessaan tuloerojen kasvua, pääomien karkaamista ulkomaille ja kuntien kurittamista. Kysymykseen onko meillä varaa hyvinvointivaltioon, hän vastasi, että rahaa on mutta rahat ovat väärissä taskuissa. Junkan alustus on pääpirteittäin tässä lehdessä sivulla 4. TSIL:n liittovaltuuston kokouksen teemana oli hyvinvointivaltion tulevaisuus. Aiheesta alusti VATT:n erikoistutkija TSIL:n liittovaltuusto vaatii yhteiskuntaa kunnioittamaan omia lakejaan Oikeus ihmisarvoiseen elämään Yhteiskunnan muutokset ovat koskettaneet kipeämmin heikommassa asemassa olevia kansalaisia suomalaista elää köyhyydessä. Kuinka tämä on mahdollista hyvinvointi Suomessa? Meillä on hyvä sosiaalilainsäädäntö, mutta kunnissa tehdään lainvastaisia ratkaisuja, miksi? Kyse ei ole siitä, ettei raha riittäisi kansalaisten tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin. Rahaa on, mutta poliittinen tahto puuttuu sen ohjaamiseksi oikeisiin kohteisiin kansalaisten kannalta. Valtio on vetäytynyt vastuustaan leikkaamalla kunnille Rauman Seudun Tapaturmaja :n vuosikokous sujui sopuisasti. Puheenjohtajan toimi Taisto Lamminen. Liiton tervehdyksen toi liiton varapuheenjohtaja Timo Piippo, joka käsitteli eläkeläisten tilanteen huononemista. Kansantulo ja yritysten tulot ovat kasvaneet mutta eläkkeet ovat laskeneet. Vanhusten asuminen ja turvattomuus ovat heikentyneet. Liiton Ikään- maksettavia valtionosuuksia. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on turvattava julkiset palvelut kansalaisille. Saadaksemme kunnalliset palvelut toimiviksi, se vaatii valtion toimenpiteitä ja osallistumista palvelujen rahoittamiseen. Väestön ikärakenteeseen liittyvät uhkakuvat siitä, mitä tapahtuu viidenkymmenen vuoden kuluttua, osoittaa piittaamattomuutta meistä tämän päivän suomalaisista. Meidän tavoitteenamme on turvata ihmisarvoinen elämä, joka sisältää toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja riittävän toimeentulon nyt ja tulevaisuudessa. Uusi Invalidi 2/06 3 Suomea on rakennettava kansalaisten hyväksi ja tahdon mukaisesti. Tutkimusten mukaan noin neljä miljoonaa suomalaista kannattaa hyviä julkisia palveluja ja on valmiita maksamaan lisää veroja niiden turvaamiseksi. Vaadimme, että eduskunta noudattaa kansalaisten tahtoa, ja lakia säätäessään edellyttää, että kunnat noudattavat niitä ja näin rakennamme yhdessä hyvinvoivaa kansalaisyhteiskuntaa kaikille. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittovaltuuston kokous Rauman yhdistyksen vuosikokouskuulumiset tyneet monivammaiset -kurssille tulisi osallistua, toivoi Piippo, sillä ne antavat tietoa muuttumisesta ja vanhenemisesta. Vammaisjärjestöjen yhteistyötä pitäisi laajentaa, koska se todettiin heikoksi. Toimintakertomuksessa todettiin, että toiminta on ollut monipuolista ja erikoisesti kiitoksen ansaitsevat Varttuneiden viihderyhmän lauluesitykset eri vanhainkodeissa Rauman seudulla ja muissa tilaisuuksissa. Kannattaa tutustua. Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa nousivat esille kansanedustajien rooli päättäjinä - suurin osa heistä istuu myös kotikuntansa valtuustossa. Heidän tulisikin viedä terveisiä peruskunnista eduskuntaan ja tehdä päätöisiä kansalaisten parhaaksi eikä vain totella valtiovarainministeriötä. Kuntien toimet karsia niin vammaisten kuin vanhustenkin palveluissa ajavat ihmiset ahdinkoon, esim. Lahden kaupungin päätös irtisanoa omaishoitajasopimukset. Iltapäivän ryhmätöissä käytiin keskustelua siitä, mitä olisi tehtävissä suunnan muuttamiseksi ja valmisteltiin kannanotto sunnuntain kokoukselle. Sunnuntaina liittovaltuuston kokous vietiin läpi tehokkaasti puheenjohtaja Pauli Toikan tahdittamana. Parissa tunnissa asiat saatiin käsiteltyä. Liiton toimintavuoden keskeisemmät tehtävät ovat vammaisten edunvalvonta, vanhustenhoito ja järjestötoiminnan kehittäminen. Yhdistyksille toimitetun järjestökyselyn avulla toivomme saavamme aloitteita toimintaan ja kartoittamaan järjestöllinen tilamme. Alkusyksystä kutsumme yhdistysten aktiivit pohtimaan kyselyn pohjalta jatkotoimia ja suuntaviivoja tulevaisuudelle. Tarja Västilä Teuvo Junka ja liittovaltuusto hyväksyi alla olevan kannanoton aiheeseen liittyen. Keskustelu asiasta oli vilkasta. Tilikertomuksessa todettiin talouden olevan tasapainossa. Toimintasuunnitelman mukaan kuluvaankin kauteen panostetaan monipuolisesti. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Taisto Lamminen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Toini Roininen ja Kyllikki Myllymäki. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Aatto Heine, Kalevi Tuominen, Keijo Varho ja Inkeri Miksi toimivat palvelut lakkautetaan? Tamperelaiset vammaiset ja vanhukset eivät tykkää huhtikuun alusta voimaan tulleesta uudistuksesta, joka on vaikeuttanut ja heikentänyt vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten käyttöä. Isoin ongelma lienee, että tilauspuhelut kulkevat Suomen Postin Savonlinnassa olevan keskuksen kautta. Kun paikallinen tuntemus puuttuu, tilatut kyydit ohjautuvat minne sattuu tai ne eivät tule ajallaan. Posti valittiin operaattoriksi tarjouskilpailun perusteella, koska sen yksikköhinta oli kymmenen senttiä halvempi kuin toiseksi tulleen palvelujen tarjoajan. Nyt kymmenen sentin säästöstä on tulemassa tuhannen taalan lasku, sillä hukkareissut ja turhat odotukset rasittavat maksajan kukkaroa. Turhaa hintaa tulee myös palvelun käyttäjälle, sillä puhelut tilataan kalliista 020-alkuisista numeroista, joissa odotusaika on usein kohtuuttoman pitkä. Kun samansuuntaisia matkoja kerätään liikaa yhteen, joudutaan asiakkaita ajeluttamaan pitkiä matkoja tarpeettomasti. Ja kun aiemman järjestelmän aikana taksi odotti asiakkaan tarvitseman asioinnin ajan, nyt jo varsin lyhyen pysähdyksen jälkeen alkaakin uusi matka, eli seteleitä kuluu tarpeettomasti. Tiedottaminen ja välttämättömän asiakasnumeron saaminen takkuili aivan uudistuksen alkuvaiheessa, sillä kirjallinen tieto asiakkaille tuli jopa niin myöhään kuin uudistuksen aattopäivänä. Taksia harvakseltaan käyttävä, iältään pitkälti sataa käyvä Lyyli Wilen on tuohtunut mokomasta uudistuksesta. Tullessaan TSIL:n yhdistyksen Kevätkohinoihin Tapiolan työväentalolle, hän pahoitteli ollessaan myöhässä aikataulusta. Syy on hänen mukaansa uudessa järjestelmässä, ei taksiautoilijoissa. Kyllä ne myöhästelevät. Ihan turhaan tehtiin tällainen muutos, vanha oli ihan toimiva. Miksi hyvin toimivat käytännöt täytyy lopettaa, ihmettelee Lyyli Wilen. Kokemusta on, sillä hän on vaivojensa vuoksi ollut oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin jo liki 20 vuoden ajan. Teen lyhyitä matkoja invalidien kerhoon ja tänne Tapiolan tilaisuuksiin. Se pitää mielen virkeänä, toteaa Lyyli Wilen. TSIL:n Tampereen yhdistyksessä on keskusteltu muutoksen aiheuttamista haitoista. Käyttäjien kokemus pitäisi koota yhteen, jotta voitaisiin ryhtyä toimiin asiassa. Hannu Oittinen Ikivirkeä Lyyli Wilen saapuu vammaispalvelutaksilla Tapiolan työväentalolle. Taksiautoilija Ari Kinnunen auttaa häntä autosta ja Taavi Lintunen ottaa vastaan. Pääkkö. Erovuorossa varajäsenistä ollut Kaisa Siltanen valittiin uudelleen ja muut varajäsenet ovat Jorma Kisamaa, Olavi Hanhiluoto ja Raija Vikstedt. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Kisamaa, joka toimii myös jäsenasioidenhoitajana. Taloudenhoitajaksi ja sihteeriksi valittiin Kalevi Tuominen ja varasihteeriksi Olavi Hanhiluoto. Haiko jatkaa Lappeenrannassa Lappeenrannan Tapaturmaja :n vuosikokous pidettiin Perillistenkadun tiloissa. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sirkka Haiko, sihteeriksi Hilkka Smolander ja taloudenhoitajaksi Elma Mikkonen. Kerhokokoukset pidetään kaksi kertaa kuukaudessa ja hallituksen kokous tarpeen mukaan. Liiton edustajana vuosikokouksessa oli Pauli Toikka.

4 4 Uusi Invalidi 2/06 ONKO MEILLÄ VARAA HYVINVOINTIVALTIOON? Suomessa on sovellettu uusliberalistista talouspolitiikkaa noin 15 vuotta. Sen vakavat seuraukset tulivat näkyviin heti alussa: lamavuosina bruttokansantuote (BKT) pieneni yhteensä 12 prosenttia. Työttömien määrä lisääntyi BKT ohitti lamaa edeltäneen tason vuonna 1997 ja on sen jälkeen kasvanut noin kolmen prosentin vuosivauhdilla. Tuotannon voimakas kasvu jo auttaa vastaamaan kysymykseen, onko meillä varaa hyvinvointivaltioon. Rahaa Suomessa pitäisi kyllä olla. Mutta missä? Tuloerojen kasvu Laman jälkeen tulonjako on Suomessa muuttunut jyrkästi pääomatulojen hyväksi palkkatulojen kustannuksella. Ennen lamaa vuonna 1989 työvoimakulut olivat noin 57 prosenttia yrityssektorin bruttoarvonlisäyksestä ja voitot alle 24 prosenttia. Vuonna 2004 vastaavat osuudet olivat 49 prosenttia ja yli 33 prosenttia (kuvio 1). Jotta tulonjako olisi vuonna 2004 ollut ennen lamaa edeltänyttä vuoden 1989 tasoa, yrityssektorin työvoimakulujen olisi pitänyt olla 7,5 miljardia euroa suuremmat ja voittojen 9,4 miljardia pienemmät, kuin mitä olivat. Voittojen ja pääomatulojen voimakas kasvu on peräisin lähinnä siitä, että palkankorotukset ovat olleet työn tuottavuuden kasvuun verrattuna perin vaatimattomat. Asialla on selvä yhteys myös Emupyrkimyksiin. Emun tiedettiin vähentävän kansallisen talouspolitiikan mahdollisuuksia. Sitä korvaamaan ay-liikekin masinoitiin tukemaan palkkamalttia, jotta yritysten voittoja ja taseita saataisiin vahvistettua. Tämän väitettiin turvaavan Kirjoittajamme on VATT:n erikoistutkija Teuvo Junka. Milj. euroa työpaikkojen säilymisen Suomessa. Toisin kävi. Voitot kasvoivat kyllä. Niitä ei kuitenkaan ole käytetty työpaikkojen lisäämiseen Suomessa. Ne on jaettu osinkoina omistajille, joista merkittävä osa on ulkomaisia sijoittajia ja keinottelijoita. Mikäli voittoja on investoitu, se on ollut kasvavassa määrin pääomien vientiä Suomesta ulkomaille. Pääomien karkaaminen ulkomaille Sijoitusten ja tuottojen netto yhteensä, milj. euroa 2004 hinnoin Pääomaliikkeet vapautettiin kokonaan säätelystä uusliberalismin hengessä 1990-luvun alkupuolella. Meille luvattiin, että sen seurauksena mittava määrä ulkomaista pääomaa virtaa Suomeen, mikä lisäisi myös työpaikkoja täällä. Tämä ei toteutunut. Se mikä toteutui, oli lisääntynyt pääomien virta Suomesta ulkomaille ja suomalaisyritysten työpaikkojen lisääntyminen ulkomailla. Tämä on tärkeä syy siihen, että työttömyys pysyy Suomessa edelleen joukkomittaisena. Vuosina Suomesta virtasi pääomia ulkomaille suorina ja muina sijoituksina enemmän kuin vastaavia pääomia tuli ulkomailta Suomeen. Kun otetaan huomioon näille sijoitukselle maksetut osinkotuotot Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, kokonaistulos on häkellyttävä: Suomesta virtasi ulkomaille vuosina rahaa yhteensä 29 miljardia euroa enemmän kuin ulkomailta tuli vastaavaa rahaa Suomeen (kuvio 2). Rahavirta Suomesta ulkomaille vuosina oli yhteensä 29 miljardia euroa eli keskimäärin 2,6 miljardia euroa vuodessa v hinnoin Kuvio 2 Julkisen sektorin kutistaminen Yrityssektorin ja teollisuuden työpaikat vähenivät koko luvun. Samaan aikaan kuitenkin julkinen sektori lisäsi tasaisesti työvoimaansa. Tämä oli oleellinen syy, jonka takia työttömyys ei ryöstäytynyt mahdottomiin mittoihin jo 1980-luvulla. Hyvinvointipalveluja rakennettiin ja uusia työpaikkoja saatiin niille, joita yrityssektori ei enää tarvinnut palvelukseensa. Julkisten palvelujen ja työpaikkojen luominen 1980-luvulla tarvitsi tietenkin myös rahaa. Sitä riitti. Nyt tulee eteen iso kysymys, miksi ei riitä enää? Suhteessa BKT:hen julkisen sektorin menot nousivat tasaisesti vuoteen 1990 asti. Sen jälkeinen lama nosti tätä suhdelukua nopeasti. Syynä oli sekä BKT:n pienentyminen että laman johdosta kasvaneet työttömyysturvamenot. Mutta lama oli ohi vuonna 1995 ja vuonna 1996 BKT oli jo suurempi kuin ennen lamaa. Silti vuosina julkisen sektorin menot suhteessa BKT:hen alenivat edelleen täyttä vauhtia, vaikka tuotannon kasvu olisi mahdollistanut aivan toisenlaisen kehityksen. Jotta vuonna 2004 julkisen sektorin menot/bkt olisivat olleet samaa tasoa kuin vuonna 1995, esimerkiksi kuntien menoja olisi pitänyt olla kaksi miljardia euroa enemmän kuin oli. Sen sijaan yritysten voitoista olisi vuonna 2004 voitu leikata pois sama kaksi miljardia euroa ja silti voitot/bkt olisivat olleet vuoden 1995 tasolla. Vuoden 1995 jälkeen tuotanto on Suomessa kasvanut voimakkaasti. Myös yritysten voitot ovat kasvaneet reippaasti koko ajan. Mutta kuntien menot ovat jämähtäneet vuoden 1995 reaalitasolle ja suhteessa BKT:hen pienentyneet selvästi. Mitä ihmettä meillä on tapahtunut? Eikö kunnille riitä rahaa? Tai pikemminkin: miksi kunnille ei anneta enää rahaa? Talouslaman eräs syy tai ainakin laman syventäjä oli Suomen valmistautuminen Emuun. Emun lähentymiskriteerien täyttämiseksi Suomessa ryhdyttiin määrätietoisesti pienentämään julkista sektoria jo vuodesta 1992 alkaen. EU:n komissiolta tuli jopa suoria kehotuksia vähentää valtion ja kuntien menoja, jotta Suomi olisi kelvollinen Emun jäseneksi ensimmäisten joukossa. Näihin päiviin asti valtion menoja on pienennetty niin paljon, että ne ovat nyt 8,5 miljardia euroa pienemmät kuin olisivat ilman leikkauksia. Valtio kuntien kurittajana Valtio on 1990-luvun alusta lähtien monin eri tavoin vaikeuttanut kuntien asemaa. Valtion kunnille maksamia valtionosuuksia on leikattu. Lisäksi valtionosuuksien maksatusta on viivästetty ja niiden indeksikorotuksia (vuosittaiset indeksitarkistukset ja nk. nelivuotistarkistukset) puolitettu tai maksettu muuten vajaana täysimääräisestä. Valtio on myös määrännyt uusia tehtäviä ja tehtävien muutoksia antamatta kunnille vastaavasti lisärahoitusta. Myös suuret veronkevennykset ovat selvästi vaikeuttaneet kuntien rahoitusta. Veropohjaan on tehty muutoksia, jotka ovat vähentäneet kunnallisveron tuottoa, mutta tätä ei ole kompensoitu kunnille. Kuntaliiton laskelmien mukaan vuonna 2000 kuntien talous oli valtion toimenpiteiden seurauksena 4380 miljoonaa euroa kireämpi kuin olisi ollut ilman näitä uusliberalistisen talouspolitiikan toimenpiteitä. Myös vuoden 2000 jälkeen Kuntaliitto on seurannut valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen. Vuoden 2000 jälkeen valtio on heikentänyt kuntien rahoitustilannetta lisää yli 1200 miljoonalla eurolla. Siten voidaan päätellä, että vuoden 2005 lopussa kuntien talous oli noin 5600 miljoonaa euroa kireämpi kuin olisi ollut ilman valtion em. toimia. Tästä on seurannut huomattavia heikennyksiä kaikkiin kunnallisiin palveluihin. Suuriin kärsimyksiin ovat joutuneet erityisesti työttömät, vähävaraiset ja sairaat, opiskelijat ja eläkeläiset. Mitä voidaan tehdä? Missään tapauksessa nyt ei ole kysymys siitä, että rahaa ei riittäisi kunnille ja kansalaisten tarvitsemiin julkisiin palveluihin. Rahaa Suomessa kyllä on. Mutta se on nyt väärissä taskuissa ja kiertää vääriin paikkoihin ulkomaita myöten. Varmaa on, että muutosta tähän pähkähulluun menoon ei tule ilman laajojen kansalaispiirien aktiivista vastarintaa. Hyvinvointivaltion puolustaminen on toimintaa kapitalistista uusliberalismia vastaan tavallisten ihmisten etujen puolesta. % Yritykset, % bruttoarvonlisäyksestä 70 Voitot Työvoimakulut * Kuvio 1

5 TERVEYSRINTAMA Rintamassa kansan terveyden puolesta Neljättä vuosikymmentään toimiva Terveysrintama syntyi 1970 ajankohtaisesta tarpeesta laajapohjaiseksi, suomalaisten terveyttä ja sosiaaliturvaa puolustavaksi kansalaijärjestöksi. Ainutlaatuista sen toimintaperiaatteissa oli, että kansalaiset potentiaalisina tai aktiivisina asiakkaina yhdessä rintamaan liittyneiden, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijoiden kanssa ajoivat julkisessa päätöksenteossa kansalaisten etua. Edunvalvonnan alueiksi tulivat sittemmin myös Rintamankin tärkeimmäksi toiminta-alaksi kehittyvä työsuojelu ja myöhemmin ympäristönsuojelu. Silloisten demokraattisten järjestöjen tapaan osallistuimme maailmanlaajuisen solidaarisuuden innoittamina köyhien ja sorrettujen aseman kohentamiseen koko pallollamme. Rintama julkaisi myös kirjasia, joissa jaettiin virallisen Suomen salaamaa tai väheksymää tietoa kansalaistemme Useimmissa teollisuusmaissa asbestin käyttö on lopetettu. Aikaisemmanasbestialtistuksen vuoksi ihmisiä silti edelleen kuolee ennenaikaisesti asbestin aiheuttamiin keuhkosairauksiin. Kehitysmaissa asbestia edelleen käytetään ja siellä asbestista aiheutuvat kuolemat tulevat vain lisääntymään kunnes niissäkin maissa käyttö saadaan 1/06 Yhteistyössä työtätekevien terveyden puolesta PÄÄKIRJOITUS 1/2006 Hollanti yksityisti terveydenhuollon kokonaan lakisääteistenkin oikeuksien vaatimiseksi. DAK eli rintaman asiantuntijain kehittelemä demokraattinen ammattikäytäntö elää tänäkin rahaa yliarvostavana aikana nyttemmin tohtoroituneiden ja työalojensa johdosta eläköityvien rintamalaisten työtapana. Aikoinaanhan se merkitsi mm. ilmaistyötä työtätekevien, erittäinkin lakkolaisten terveystarkastuksina turuilla ja toreilla. Tämä ja muualla salattu työsuojelutietous on säilyttänyt jäseninämme mm. 34 SAK:laista, yksityisen ja julkisen alan ammattiosastoa vielä toiminnan kutistuttuakin. Terveysrintaman tavoitteista kuten ammattilaisten ja terveyskeskusten saannista kaikkiin kuntiin, osa toteutuikin hyvää vauhtia kunnes talousseikkailu lamavuosineen käänsi kehityksen sosiaali- ja terveysturvan alasajoksi. Niinpä Rintaman tavoitteet esim. maksuttomasta perusterveydenhuollosta ja tasokkaammasta toimeentulo- turvasta ovatkin ajankohtaista hoitotakuuta unohtamatta yhä toteuttajia kutsuvampia. Alkuun palveluja kehittänyt sairausvakuutusjärjestelmäkin toimii nyttemmin yhä enemmän alan yksityisen voitontavoittelun takeena. Muuhun hallintoon integroimalla minimoidulla työsuojelullakin on nyt palloistumisen aikana yhä vaativampia terveyshaasteita. Tervetuloa mukaan yhteisrintamaan, entiset rintamalaiset ja nousevan sukupolven uusi voima! ASBESTIN AIHEUTTAMAT KUOLEMAT ON SAATAVA LOPPUMAAN lopetettua. Asbestia käytetään, koska sitäsaa halvalla ja koska sillä on monia hyviä ominaisuuksia. Vastaavat vaarattomammat aineet ovat monesti paljon kalliimpia. Lisäksi asbestia tuottavat suuret yritykset rahoittavat tutkimuksia ja mainoskampanjoita, joissa asbestin terveysvaaroja vähätellään. Kanadalaiset suuryritykset ovat Pauli Toikka, puheenjohtaja esimerkki välipitämättömästä suhtautumisesta ihmisten terveyteen. Kanadassa asbestin käyttö on kielletty, mutta silti Kanada on yksi suurimpia asbestin tuottajia. Lähes koko tuotanto myydään kehitysmaihin. Kansainvälinen rakennustyöväen liitto UITBB kamppailee voimakkaasti asbestin käytön kieltämisen puolesta. Vuoden 2006 alussa Hollannissa poistettiin julkisen sairausvakuutusjärjestelmän viimeisetkin rippeet. Kaikki maassa asuvat tai työskentelevät ovat siksi velvollisia ottamaan yksityisen vakuutuksen sairauskulujen varalta. Aikaisemmin vakuutuksen ottamiseen ovat joutuneet turvautumaan vain keski- ja hyvätuloiset, jotka ansaitsevat yli euroa vuodessa. Pienempituloiset ovat kuuluneet valtion tukeman sairausvakuutuksen piiriin. Uudessa järjestelmässä valtio maksaa vain alle 18-vuotiaiden sairausvakuutukset. Kaikki tätä vanhemmat joutuvat hankkimaan sairausvakuutuksen yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä. Jos henkilöllä ei ole vakuutusta, hän joutuu maksamaan hoitonsa itse. Jos hän hakee korvauksia, hän saa sakot korvauksen sijasta. Periaatteellisista syistä yksityisiä vakuutuksia vastustavia varten on tehty erityisiä järjestelyjä. Näiltä vakuutuskieltäytyjiltä peritään erillistä sairausvakuutusveroa, jolla heidän terveydenhuoltonsa rahoitetaan. Vakuutusyhtiöiden tarjoaman sairausvakuutuksen peruspaketin hinta on tällä hetkellä euroa vuodessa. Peruspakettiin voi liittää täydentäviä vakuutuksia, joista on tietenkin maksettava kalliisti erikseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Socius-lehden (1/2006) haastattelema Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkö Tarmo Pukkila on kiinnostunut Hollannin mallista. Hänen mukaansa nykyvauhdilla lääkekustannukset olisivat kymmenen vuoden kuluttua lähes kolminkertaiset. Tällainen kehitys johtaisi mahdottomaan tilanteeseen. Kun Suomenkin haasteet ovat terveydenhuollossa verraten kovat, kannattaa Alankomaiden ratkaisua tutkia ennakkoluulottomasti, toteaa Pukkila. Käytännössähän Suomessa ollaan jo vuosia oltu etenemässä yksityisen terveydenhuollon suuntaan, kun julkisen terveydenhuollon resursseja on vähennetty ja alan työntekijöiden työtaakkaa lisätty. Nyt on toimittava, jotta uhkaava kehitys saataisiin ensin pysäytettyä ja sitten käännettyä julkista terveydenhuoltoa parantavaan ja kehittävään suuntaan. Hollannin malli ei ole missään tapauksessa meidän mallimme. TERVEYSRINTAMA 1/06 Julkaisija: Terveysrintama ry Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Paino:Kangasalan Lehtipaino Oy Haluan liittyä Terveysrintaman jäseneksi. Lähettäkää minulle jäsenmaksutiedot lehden näytenumeroita Päätoimittaja: Pauli Toikka Taitto: Hannu Oittinen/ Osuuskunta Opalix Kuvassa on japanilaisia UITBB:n aktivisteja, jotka järjestivät huhtikuun lopulla Tokiossa mielenosoituksen Kanadan lähetystön edustajalle. Nimi Postiosoite Postinumero Puhelin Sähköpostiosoite Terveysrintama ry Kulmavuorenkatu Helsinki

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa! JOULUKUU 2009 Tässä lehdessä mm. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki: Vilunkiyrittäjät kuriin Leena Rihko: Suomi 15 vuodessa hyvinvointivaltiosta Euroopan hännänhuipuksi? Juha Jormanainen: Terveisiä

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Ansiot ajan tasalle!

Ansiot ajan tasalle! Hyvää kesää Helsingin kirvesmiehille! Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston lehti 2/2002 Ansiot ajan tasalle! Kymmenen vuoden aikana syntynyttä tulonjaon vääristymää on alettava oikomaan kunnon palkankorotuksilla

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Merta päin! 6/2015. vinkkiä vastuullisuuteen. Rauman Sari Seimelä. & kevään merkit

Merta päin! 6/2015. vinkkiä vastuullisuuteen. Rauman Sari Seimelä. & kevään merkit 6/2015 Rauman Sari Seimelä Merta päin! & kevään merkit SIVUT 18-23 Asiamies Antti Mykkänen: TYÖNTEKIJÄ TYÖNSÄ KEKSIJÄNÄ SIVU 6 5 vinkkiä vastuullisuuteen SIVUT 26-29 Kohti reilua Espoota SIVU 13 Oletko

Lisätiedot

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 2/12, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7

K ansanääni. Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta. Nro 2/12, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta, toukokuu - kesäkuu 2012, 11. vuosikerta, irtonumero 1,7 Kansan kurittamiselle tultava loppu Kuva: Olavi Tirronen Demokraattinen Osuustoiminta,

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut

Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut EDELLÄKÄVIJÄ METALLI 49 Metalli 49 Turun metallityöväen ammattiosasto ry. 49 jäsenlehti 2/2011. Työnantaja ei piittaa yt-laista www.metalli49turku.fi Stairon Oy:llä tänä vuonna jo neljät yt-neuvottelut

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa

Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa numero 33, kesäkuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 Kunnat leikkaavat rajusti kuntalaisten vastarinta kasvaa Rajut peruspalveluiden leikkaukset eivät ole vain helsinkiläinen ilmiö. Helsinki

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot