Poliittinen ohjausryhmä Learning café

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café"

Transkriptio

1 Poliittinen ohjausryhmä Learning café Page 1

2 Elinvoima -ryhmä: Millainen on elinvoimainen kunta? Mihin elinvoimaan liittyviin tekijöihin pitäisi panostaa uudessa kunnassa? Page 2

3 Ulkoinen elinvoima/kovat tekijät: Vahva elinkeinopolitiikka, jossa uusi kunta ottaa määrätietoisesti omistajuuden ja jossa toimintapuitteet selkeästi määritelty Kaavoitus elinkeinopolitiikan ja vetovoiman perustana: perusedellytys uusien yritysten, investointien ja asukkaiden houkuttelulle Liikenneyhteydet ja saavutettavuus: perusinfra on saatava nykyistä kilpailukykyisemmäksi (tie-, rautatie-, satama- ja lentoyhteydet) Koulutustarjonta kaikilla koulutusasteilla: erityisesti Porin yliopistokeskusten toimintaedellytysten turvaaminen ja muu korkea-koulutus (linkittyy suoraan TKI-toimintaan) Panostaminen erikoistuneisiin yritysalueisiin: a la Harjavallan suurteollisuuspuisto tai M20 sekä kärkitoimialojen jatkuva profilointi Peruspalveluiden saatavuus tasapuolisesti koko kunnan alueella Kilpailukykyinen kuntatalous: veropohja oltava kunnossa, kilpailukykyinen tuloveroprosentti jne. Johtaminen ja päätöksentekokulttuuri mahdollistavana tekijänä: johtamismallit, virkamiesja luottamushlöiden rooli jne. Edunvalvonnasta edunajamiseen kaikilla tasoilla: uuden kunnan rooli korostuu yhteisessä edunajamisessa ja yhteistyökyvyssä suhteessa muihin alueisiin Elinvoima Sisäinen elinvoima/pehmeät tekijät: Asenne: yhteinen nälkä ja halu kehittyä Yhteinen kieli ja puhe uuden kunnan strategisten vahvuuksista: On tunnistettava ne asiat, jotka ovat yhteisiä isoja tekijöitä koko alueen strategisessa kehittämisessä: vahvuuksien vahvistaminen yhteisen puheen avulla Sisäinen saavutettavuus: joukkoliikenneyhteydet taajamien välillä, laajakaistayhteydet, palveluverkon ja toimipisteiden sijainti jne. Kunta- tai pöhinäkeskusten tasapuolinen kehittäminen uuden kunnan koko alueella: kuntakeskukset, lähipalvelut, palveluverkko, erilaiseen asumiseen liittyvät ratkaisut jne. Uuden kunnan mainekuvaan vaikuttaminen: tekemistä enemmän + -kärjellä ja vähemmän - - kärjellä Median hyödyntäminen Paluumuuttajien järjestelmällinen kuuleminen: merkittävä hyöty alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden kehittämisessä Sisäinen yhteistyökyky Page 3

4 Palvelut ryhmä Mitkä palvelut tulisi tarjota lähellä asukkaita? Mitkä olisivat keskitettyjä palveluja? Mitä uusia palvelumuotoja (sähköinen, liikkuva jne.) voitaisiin kehittää uudessa kunnassa? Page 4

5 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Lähipalvelut -jaottelu on toimiva, mutta Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko paperilla jaottelu on helpompaa kuin todellisuudessa nykyisiä rakenteita on vaikea / ei haluta purkaa mitä tarkoittaa lähellä? Tällä hetkellään kaikki ei ole lähelle Lähipalvelukehikko Kotisairaanhoito / kotisairaala lisättävä kotiin tarjottaviin Sähköinen 24h: palveluohjaus Terveyskioskien merkitys Yhteispalvelupisteet ja merkitys Lukio? Keskitettävät palvelut Terveyskeskus / lääkärin vastaanotto ei ole joka taajamassa? Alkukartoitus / sairaanhoitajan vastaanotto lähellä Etäkonsultaatio Keskitetyssä palvelussa kaikki asiantuntemus yhdessä paikkaa Tärkeää olisi ettei asiakasta pompotella paikasta toiseen Yhteinen tarkastelu + ulkopuolinen tarkastelu, mitkä ovat isot tehtävät ja keskitettävät palvelut Page 5

6 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Palveluverkko, lähellä? Valtaväylien hyödyntäminen Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenteen / julkisen liikenteen tulee toimia, on olemassa hyvät väylät joita ei nyt hyödynnetä (lähijuna?) Jostakin / joitakin palveluja joudutaan väistämättä keskittämään, jotta saadaan taloudellista hyötyä uudessa kunnassa Viereisessä taajamassa saatava palvelut, ei ole aina lähipalvelua Kouluverkko harvenee väistämättä uudessa kunnassa Etukäteen pitää jo tarkastella palveluverkkoja, ei niin että kaikki jää uudelle kunnalle Palvelut tulee olla niin hyviä ja houkuttelevia, että kuntalainen on valmis tulemaan palvelujen ääreen jopa hieman pidempääkin Yksi erikoistunut lukio jokilaaksossa, johon pääsee julkista liikennettä hyödyntäen, yhteinen tarkastelu ja erikoistuminen Uudistaminen ja toimintatapojen uudistaminen välttämätöntä Ei ole uskallettu ottaa rohkeasti uusia toimintatapoja käyttöön Henkilökohtainen palvelu on tärkeää jatkossakin, liikkuvat palvelut Sähköiset palvelut Vaatii paljon selkiyttämistä, esim. kuntien nettisivut Menee eteenpäin enemmän kuin arvataankaan Esim. kirjastopalvelut Lähipalvelupisteessä kuntalaisille mahdollisuus nettipalveluihin Page 6

7 Keskustelu palveluista ohjausryhmässä Palvelut tulee säilyttää myös reuna-alueilla Sähköiset palvelut, esim. vanhukset eivät käytä sähköisiä Palveluille pitää olla myös käyttäjiä Moniammatillista palvelutarjontaa kotipalveluihin Laajakaistaverkon kattavuus Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenne / julkinen liikenne tulee toimia Mistä kuntalainen löytää palvelut uudessa kunnassa: tieto palveluista Palvelubussit Omaishoidon tuki tähän panostettava Henkilöstö Työ pitää olla myös mielekästä, jotta on osaavaa henkilöstöä Terveyskeskuksiin on vaikeaa saada lääkäreitä, keskittämisestä etua tähän? Talous Realistisesti pitää pohtia miten palvelut on varaa järjestää / tuottaa, liitoksista huolimatta Lupa- ja neuvontapalvelut Ei tarvita kovin usein, voi olla kaukana tai verkon välityksellä Kuntalaisten, nuorten ja lasten kuuleminen Mitkä ovat heille tärkeitä palveluita Page 7

8 Demokratia -ryhmä Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Minkälaisia alueellisia organisaatioita tarvitaan ja miten ne valitaan? Page 8

9 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Ryhmillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mikä olisi paras tapa turvata eri alueiden vaikutusmahdollisuudet. Kokemukset alueellisista toimielimistä vaihtelivat. Miten turvataan aktiiviset kylätoimijat ja vaikuttajat? Mitä hajanaisempi alue, sen vaikeampaa edistää demokratiaa. Haasteena myös aktiivisten vaikuttajien saaminen mukaan. Kuntaorganisaatio ei voi pakottaa vaikuttamaan Tavoitteena alueiden vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen Kunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa ja näkyvää. Myös valtuutetut ja viranhaltijat avoimia ehdotuksille Käyttöön otettavien demokratiakeinojen vaikuttavuus ja sen vuoksi myös seurattavuus Page 9

10 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Kyläyhdistysten ja muiden olemassa olevien foorumien hyödyntäminen! Kyläyhdistysten taloudellinen tukeminen. Käytön kohteet kuitenkin arvioitava - ei jakoautomaatteja Muut seurat ja niiden aktiivisuus hyödyntäminen palvelutuotannossa Liiallinen ohjeistus tappaa vapaaehtoisuuden Kyläyhdistysten erilaisuus (toimivia, mutta myös ei-toimivia) Yhdistyminen heikentää tai vahvistaa kyläyhdistyksiä Palveluiden käyttäjät vaikuttajina (käyttäjädemokratia, esim. vanhempainneuvostot ja muut asiakasryhmät) Valtuuston merkitys demokratiassa Valta vaaleilla valitulla valtuustolla Valtuutettu edustaa koko kuntaa päätöksenteon oltava tasa-arvoista! Valtuutetun aktiivisuus ja merkitys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksissa (kuntalaisten kuuleminen) Muita mainintoja: Taloudellisten panosten sijaan suunnitelma (alueiden kehittämissuunnitelma tmv.) osana elinvoimaisuuden suunnittelua Kyläiltojen järjestäminen Entä ikäryhmien vaikuttaminen? Kiintiöt elimissä vieras ajatus (edustavuus vs. toimivuus ja vaativuus) Resursointia edellytetään alueellinen vastuutus eli alueille oma viranhaltija Page 10

11 Alueelliset organisaatiot Tehtävänä alueiden elinvoimaisuuden parantaminen, taajamien ja kylien kehittäminen ja lähipalvelut Lausuntojen antaminen ei yksin riitä Taloudellinen valta -/+ Esittelyoikeus Ylimitoitettu vai askel parempaan -/+ Valintatapa -/+ Osittain poliittinen ja osittain 3. sektorin valitsema? Menisikö liian raskaaksi asukasyhdistyspohjaisuus? Pystyykö kuitenkaan säilyttämään ei-poliittisena? Kuntien suuri lukumäärä vaikuttaa alueellisten toimielinten muodostamiseen Alueellisten vaikutusalueiden muodostaminen: 10 vai pienempi määrä? Epäilys alueellisten demokratiaelinten toimivuudesta Työllistää Toisaalta 10 kunnan kunta jonkinlaista kunnanosahallintoa tarvitaan Page 11

12 Johtaminen -ryhmä Minkälaiseksi rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio? Miten järjestetään ammattijohdon organisaatio? Page 12

13 Johtaminen Johtamismallin tehokkuus keskeinen 10 kuntaa on äärimmäisen laaja, jos lähidemokratia lisäksi, mitä enemmän portaita sen enemmän sekavuutta, miten järkevällä rakenteella uuden kunnan johtamismalli Poliittisella johtajalla näkemys ja tahtotila, osaaminen ja läpinäkyvyys, pormestari tai päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Luottamushenkilöiden vähentäminen kun ei kaikilla roolia johtamisasiat muuttuneet Lähidemokratianäkökulman kytkentä mukaan paikallisuus ja alueidentiteetti tärkeä Millä tavalla johdetaan olennaista, ei lähtökohta vain henkilöistä ja alueista Mitä varten tätä uudistusta tehdään ei luottamushenkilöpaikoista voi jäädä kiinni Miten rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio paikat vähenevät muulla tavoin korvata edustuksellista demokratiaa Aluevastaava tarvitaan viranhaltija esim. entinen kunnanjohtaja vähintään siirtymäajan aikana asukkaat tuntevat ja luottavat - yksi viranhaltija, johon voidaan ottaa yhteys ja helpompi lähestyä tahtotila aluevastaavat tai aluekoordinaattorit Jos aluevastaava niin onko vain viranhaltija kuntalaisen turva Ketä palvelee aluedemokratia ei yhden viranhaltijan kautta tule vaikutusmahdollisuutta tuleeko aluehallinnosta himmeli, joka ei tuo kuntalaiselle hyötyjä Luottamushenkilöpaikat vähenevät paljon ei haluta enää vaaliehdokkaaksi Elinvoimajohtaminen - Suomi ongelmissa - elinvoimajohtamisen näkökulma virkajohdon ykkösasiaksi Page 13

14 Palvelut vanhoilla kylillä säilyttävä Johtaminen Johtajien oltava päteviä jäseniä, varsinkin jos ovat päätoimisia luottamushenkilöitä ja saavat palkkaa Luottamushenkilöjohtajan valmisteluun osallistuminen, jos päätoiminen puheenjohtaja niin on voimakas vaikuttaja Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja niin paljon valtaa, että muut puolueet ja myös alueet jäävät syrjään? Johtopaikoilla ja hallinnossa ikääntyneitä henkilöitä, poistuma nopea ja suuri osaamista häviää, mikä on haitta, mutta etu, kun uutta osaamista korvaamaan Määräaikaisia korkeammat virat kaupunginjohtajan kausi 7 vuotta Asiat helppoja, kun mennään kunnanjohtajan esityksen mukaan, vaikeutuvat kun pormestarin pitää perehtyä ja valmistella asiat, ei viranhaltijallakaan aina objektiivinen näkemys Aluehallintojohtaja kenelle soittaa, heti tietäisi pitää pienemmän puolta Noormarkun toimikunta euroa kehittämismääräraha, tämäkö malli vai vielä vahvempi Page 14

15 Johtaminen Kustannukset eivät saa nousta, hallintokulujen pitäisi laskea rahaa on niin vähän kustannussäästöihin yleisesti Vaaleilla valittu pormestari Porin ystävyyskunnan pormestarivalinta vaarallinen esimerkki Nykyinen malli on rankka kaupunginjohtajan osalta ei päätösvaltaa, pitäisi lisätä valtaa kaupunginjohtajalle tai pormestarimalli Ei kunnanosavaltuustoja liian raskaita asioiden hoito delegointiasia Jokaisessa entisessä kunnassa toimipiste, johon ihmiset ohjattaisiin ja saisivat kysyä neuvoa, näin asiat nopeasti eteenpäin Hallintokulujen laskeminen ylimenokautena suurin haaste, kun monta kunnanjohtajaa, johtajat voivat vetää eri suuntaan, yksi johtaja riittää suureenkin organisaatioon Jos organisointi ei onnistu, niin luppoaikaa ihmisillä, tällöin tehokkuus vähenee ja turhaa puhetta ja ajankäyttöä Teknisen puolen tekevä porukka pitäisi olla edelleen esim. Nakkilassa ja erityisosaaminen Porissa kun asiat toistuvat niin osataan paremmin Page 15

16 Johtaminen Porissa organisaatiotyöryhmä pohtii organisaatiomallia 2015 mennessä ratkaisu Pormestarimalli on Porin oma malli tai sitten hallituksen päätoiminen puheenjohtaja opetus-, perusturva- ja telalautakuntien puheenjohtajat hallituksessa sekä palkkiot ja puolipäiväisyys ja kokopäiväisyys apulaiskaupunginjohtajista toimialajohtajiin rahaa ei enempää kuin nyt kokopäivätoiminen puheenjohtaja siirtymäkausi Liian iso kunta, byrokratia ei hallittavissa pitäisi määritellä rahat alueen kantokyvyn mukaan pitäisi olla kilpailukyinen uusi selvät tavoitteet euroina Organisaatio tehokas Porin nykyinen malli ei tehokas jonkinasteinen pormestarimalli hyväksyttävää valtuusto riittää ei osakuntavaltuusto Harjavallassa pohdittu pormestarimallia liian pieni kunta päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja puheenjohtaja ministerimalli on hyvä Kunnanjohtajia eläköityy ei seinäruusuja uuteen kuntaan eikä siten nuoria valita Valtuusto valitsee pormestarin ministerimalli ei poissuljettu, 10 puoluetta ja jokainen tarvitsee edustajan johtoon Hallituksen puheenjohtaja vaatii päätoimisuutta ei vähennä virkakuntaa jos pormestari Page 16

17 Talous -ryhmä Millä varmistaa terveen talouden toteutuminen ensimmäisen valtuustokauden aikana? Millä toimenpiteillä parannetaan tuottavuutta? Page 17

18 Terve talous Yhteinen poliittisten puolueiden tekemä sopimus, miten talous tervehdytetään (valtuustosopimus) Miten eroaa talousarviosta ja suunnitelmasta? Puolueet sopivat ja sitoutuvat asioihin, joiden avulla tasapaino saavutetaan, asioilla ei tehdä politiikkaa Valtuustosopimus neuvotellaan nopeasti vaalien jälkeen, nyt kaikki ryhmät eivät olleet mukana, mutta pääsevät neuvottelemaan Vahvempi ja kauaskantoisempi sitovuus kuin TA:lla, joka sitoo seuraavaksi vuodeksi, selkänojaa talouden ohjaukseen, estääkö välistävedot Myös ilman valtuustosopimusta voidaan toimia Sopimusta tarkistettava määräajoin Henkilöstönäkökulma: tarve nyt ja tulevaisuudessa Uudelleenkoulutus siirtymisen yhteydessä Suuri osa henkilöstöstä jatkaa työssään kuten ennen kuntarakenneuudistusta Hallintohenkilöstöä on nytkin vähän, esim. lakimiehiä Eläköitymiskehitys Kunnanjohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden eläköitymisaalto Henkilöstön oikea määrä, arviointi on osa henkilöstösuunnittelua Palvelurakenteen muutos vaikuttaa Palkkaharmonisaatio saattaa nostaa kustannustasoa Verotuksen tasoon liittyvä sopimus Riittävä, mutta kohtuullinen taso Page 18

19 Terve talous Investointien lykkääminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia Organisaatiosta järkevä ja kevyt, mutta toimiva Oikeat resurssit oikeassa paikassa, toiminta vaikuttavaa, vaatii rohkeutta organisaatiolta Uudelleenkoulutus Yhteistyö henkilöstön edustajien ja liittojen kanssa Henkilöstösuunnitelma ja -suunnittelu Eläköitymisten hyödyntäminen Estääkö terve talous kuntarakenneuudistuksen Yhteistoiminnassa tuotettavat palvelut Esim. pelastustoimi Lähdetäänkö puhtaalta pöydältä vai isäntäkunnan strategian mukaisesti? Katsottava yhteisesti mm. taloutta Käyttömenot, joissa palvelut tuotetaan Miten vaikutetaan: Palvelujärjestelmä, jonka tuottavuus on parempi Tulot: valtionosuudet, verotulot, käyttötulot Elinvoimatekijät: työpaikat, vahvat yritykset Elinvoimaohjelma (käynnistettävä heti), johon sidotaan kuntakonsernin lisäksi yritykset ja yhteistyöelimet Kasvustrategia Page 19

20 Kohtaavatko toiminta ja talous Terve talous Budjettikurin on pidettävä! Ei ylityksiä Perusturvan haasteet, esim. kalliin hoidon kustannukset Talousarviossa ensimmäisenä lakisääteiset, jotka hoidettava Ei-lakisääteiset tarkasteltava, itsestäänselvyyksiä ei välttämättä ole jatkossa Suurimmat menoerät tarkasteltava ensin Esim. sairaalapaikoilta kotiuttaminen Miten uusi kunta hoitaisi tehokkaammin Valtionosuuden määrä voi laskea vielä lisää, lakisääteisten velvoitteiden vähentäminen selvityksessä Nyt tehdään asia 10 kertaan, kun se voitaisiin tehdä vain kerran Seudulliset keskitetyt palvelut Palo- ja pelastustoimen yhdistäminen huono esimerkki Kustannukset moninkertaistuvat ilman palvelutason parantumista Page 20

21 Terve talous ja tuottavuuden parantaminen Uudelleenjärjestely ja organisointi Päällekkäisien toimintojen eliminointi Kuntalaisten mielestä liikaa johtajia, liikaa hallintoa Rakenteiden keventäminen Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen, kun suurempi uusi kunta Esim. vanhuspalveluissa vuodeosastotoiminnasta terveyden edistämiseen Palveluverkko, vastaako todellista tarvetta Esim. pienet koulut Tarkastellaan verkkoa kokonaisuutena Siirtymäkauden aikana ryhdytään siivoamaan omaa pihaa Virkojen täyttö ja investoinnit koordinointi yhdessä Palvelurakenteiden ja verkon uudistaminen tarpeiden mukaiseksi Henkilöstön erikoistuminen Henkilöstön työtyytyväisyys parantaa tuottavuutta Hyvät asiat säilytettävä Hyvä johtaminen, johtamisosaamista lisää, muutosjohtajuus Henkilöstön sitouttaminen ja mahdollisuus vaikuttaa muutokseen kuntarakenneuudistuksessa Koetaan positiivisena haasteena! Kehittämässä omaa uutta työtään! Alaistaitojen tärkeys Page 21

22 Tuottavuuden parantamisen keinot Sitova henkilöstösuunnitelma, jota noudatetaan Henkilöstömäärä ja rakenne Johtajat ja päälliköt Eläköitymisen lisäksi osaamisen hallinta (esim. osaamisvaje talouden ja juridisen osaamisen osalta) Lisä- ja täydennyskoulutus Tarvittavat tehtävät ja osaajat kohtaavat Sitova investointisuunnitelma, jota noudatetaan (päivitetään) Elinvoimanäkökulmaan sitoutuminen Isossa kunnassa toimivat ohjelmistot Koulutus ja perehdytys oikea-aikaisesti Eläkeläiset, osa-aikatyöntekijät Riittääkö kaikille työntekijöille järkeviä tehtäviä Page 22

23 Tuottavuuden parantamisen keinot Talouskurin aika on jo alkanut, osaoptimointia tulee välttää Liitoksen ensimmäisinä vuosina kustannukset kasvavat Pitkällä tähtäimellä tavoite oltava tuottavuuden parantuminen Kuntastrategia heti tehtävä uudelleen, tuottavuustavoite otettava huomioon Nyt kunnilla hyvin erilaiset palvelujärjestelmät Esim. vanhustenhoidon toteutustapa Nyt kustannustietoisuus heikko Tuottavuutta ei voi parantaa hiostamalla Kertaluontoiset keinot ei kovin vaikuttavia Yleisen hyväksynnän kannalta tyrmäysliikkeitä ei tulisi tehdä ensimmäisen valtuustokauden aikana Ei säästetä väärästä paikasta Page 23

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot

MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot MAL- Aiesopimustyöpajan ryhmäkeskustelut - Purku ja keskustelumuistiinpanot 4 ryhmää, 4 vaihtuvaa teemaa Puheenjohtajat ja MAL- verkoston koordinaatio 11.9.2012, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Sopimusarkkitehtuuri

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista

Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista 1 Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista Talous Tähdätään yhteisessä kunnassa tasapainoiseen talouteen Talous on tasapainoinen, kun vuosikate kattaa poistot. Tasapainoisuuden suhde taseeseen

Lisätiedot