Poliittinen ohjausryhmä Learning café

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café"

Transkriptio

1 Poliittinen ohjausryhmä Learning café Page 1

2 Elinvoima -ryhmä: Millainen on elinvoimainen kunta? Mihin elinvoimaan liittyviin tekijöihin pitäisi panostaa uudessa kunnassa? Page 2

3 Ulkoinen elinvoima/kovat tekijät: Vahva elinkeinopolitiikka, jossa uusi kunta ottaa määrätietoisesti omistajuuden ja jossa toimintapuitteet selkeästi määritelty Kaavoitus elinkeinopolitiikan ja vetovoiman perustana: perusedellytys uusien yritysten, investointien ja asukkaiden houkuttelulle Liikenneyhteydet ja saavutettavuus: perusinfra on saatava nykyistä kilpailukykyisemmäksi (tie-, rautatie-, satama- ja lentoyhteydet) Koulutustarjonta kaikilla koulutusasteilla: erityisesti Porin yliopistokeskusten toimintaedellytysten turvaaminen ja muu korkea-koulutus (linkittyy suoraan TKI-toimintaan) Panostaminen erikoistuneisiin yritysalueisiin: a la Harjavallan suurteollisuuspuisto tai M20 sekä kärkitoimialojen jatkuva profilointi Peruspalveluiden saatavuus tasapuolisesti koko kunnan alueella Kilpailukykyinen kuntatalous: veropohja oltava kunnossa, kilpailukykyinen tuloveroprosentti jne. Johtaminen ja päätöksentekokulttuuri mahdollistavana tekijänä: johtamismallit, virkamiesja luottamushlöiden rooli jne. Edunvalvonnasta edunajamiseen kaikilla tasoilla: uuden kunnan rooli korostuu yhteisessä edunajamisessa ja yhteistyökyvyssä suhteessa muihin alueisiin Elinvoima Sisäinen elinvoima/pehmeät tekijät: Asenne: yhteinen nälkä ja halu kehittyä Yhteinen kieli ja puhe uuden kunnan strategisten vahvuuksista: On tunnistettava ne asiat, jotka ovat yhteisiä isoja tekijöitä koko alueen strategisessa kehittämisessä: vahvuuksien vahvistaminen yhteisen puheen avulla Sisäinen saavutettavuus: joukkoliikenneyhteydet taajamien välillä, laajakaistayhteydet, palveluverkon ja toimipisteiden sijainti jne. Kunta- tai pöhinäkeskusten tasapuolinen kehittäminen uuden kunnan koko alueella: kuntakeskukset, lähipalvelut, palveluverkko, erilaiseen asumiseen liittyvät ratkaisut jne. Uuden kunnan mainekuvaan vaikuttaminen: tekemistä enemmän + -kärjellä ja vähemmän - - kärjellä Median hyödyntäminen Paluumuuttajien järjestelmällinen kuuleminen: merkittävä hyöty alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden kehittämisessä Sisäinen yhteistyökyky Page 3

4 Palvelut ryhmä Mitkä palvelut tulisi tarjota lähellä asukkaita? Mitkä olisivat keskitettyjä palveluja? Mitä uusia palvelumuotoja (sähköinen, liikkuva jne.) voitaisiin kehittää uudessa kunnassa? Page 4

5 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Lähipalvelut -jaottelu on toimiva, mutta Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko paperilla jaottelu on helpompaa kuin todellisuudessa nykyisiä rakenteita on vaikea / ei haluta purkaa mitä tarkoittaa lähellä? Tällä hetkellään kaikki ei ole lähelle Lähipalvelukehikko Kotisairaanhoito / kotisairaala lisättävä kotiin tarjottaviin Sähköinen 24h: palveluohjaus Terveyskioskien merkitys Yhteispalvelupisteet ja merkitys Lukio? Keskitettävät palvelut Terveyskeskus / lääkärin vastaanotto ei ole joka taajamassa? Alkukartoitus / sairaanhoitajan vastaanotto lähellä Etäkonsultaatio Keskitetyssä palvelussa kaikki asiantuntemus yhdessä paikkaa Tärkeää olisi ettei asiakasta pompotella paikasta toiseen Yhteinen tarkastelu + ulkopuolinen tarkastelu, mitkä ovat isot tehtävät ja keskitettävät palvelut Page 5

6 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Palveluverkko, lähellä? Valtaväylien hyödyntäminen Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenteen / julkisen liikenteen tulee toimia, on olemassa hyvät väylät joita ei nyt hyödynnetä (lähijuna?) Jostakin / joitakin palveluja joudutaan väistämättä keskittämään, jotta saadaan taloudellista hyötyä uudessa kunnassa Viereisessä taajamassa saatava palvelut, ei ole aina lähipalvelua Kouluverkko harvenee väistämättä uudessa kunnassa Etukäteen pitää jo tarkastella palveluverkkoja, ei niin että kaikki jää uudelle kunnalle Palvelut tulee olla niin hyviä ja houkuttelevia, että kuntalainen on valmis tulemaan palvelujen ääreen jopa hieman pidempääkin Yksi erikoistunut lukio jokilaaksossa, johon pääsee julkista liikennettä hyödyntäen, yhteinen tarkastelu ja erikoistuminen Uudistaminen ja toimintatapojen uudistaminen välttämätöntä Ei ole uskallettu ottaa rohkeasti uusia toimintatapoja käyttöön Henkilökohtainen palvelu on tärkeää jatkossakin, liikkuvat palvelut Sähköiset palvelut Vaatii paljon selkiyttämistä, esim. kuntien nettisivut Menee eteenpäin enemmän kuin arvataankaan Esim. kirjastopalvelut Lähipalvelupisteessä kuntalaisille mahdollisuus nettipalveluihin Page 6

7 Keskustelu palveluista ohjausryhmässä Palvelut tulee säilyttää myös reuna-alueilla Sähköiset palvelut, esim. vanhukset eivät käytä sähköisiä Palveluille pitää olla myös käyttäjiä Moniammatillista palvelutarjontaa kotipalveluihin Laajakaistaverkon kattavuus Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenne / julkinen liikenne tulee toimia Mistä kuntalainen löytää palvelut uudessa kunnassa: tieto palveluista Palvelubussit Omaishoidon tuki tähän panostettava Henkilöstö Työ pitää olla myös mielekästä, jotta on osaavaa henkilöstöä Terveyskeskuksiin on vaikeaa saada lääkäreitä, keskittämisestä etua tähän? Talous Realistisesti pitää pohtia miten palvelut on varaa järjestää / tuottaa, liitoksista huolimatta Lupa- ja neuvontapalvelut Ei tarvita kovin usein, voi olla kaukana tai verkon välityksellä Kuntalaisten, nuorten ja lasten kuuleminen Mitkä ovat heille tärkeitä palveluita Page 7

8 Demokratia -ryhmä Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Minkälaisia alueellisia organisaatioita tarvitaan ja miten ne valitaan? Page 8

9 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Ryhmillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mikä olisi paras tapa turvata eri alueiden vaikutusmahdollisuudet. Kokemukset alueellisista toimielimistä vaihtelivat. Miten turvataan aktiiviset kylätoimijat ja vaikuttajat? Mitä hajanaisempi alue, sen vaikeampaa edistää demokratiaa. Haasteena myös aktiivisten vaikuttajien saaminen mukaan. Kuntaorganisaatio ei voi pakottaa vaikuttamaan Tavoitteena alueiden vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen Kunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa ja näkyvää. Myös valtuutetut ja viranhaltijat avoimia ehdotuksille Käyttöön otettavien demokratiakeinojen vaikuttavuus ja sen vuoksi myös seurattavuus Page 9

10 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Kyläyhdistysten ja muiden olemassa olevien foorumien hyödyntäminen! Kyläyhdistysten taloudellinen tukeminen. Käytön kohteet kuitenkin arvioitava - ei jakoautomaatteja Muut seurat ja niiden aktiivisuus hyödyntäminen palvelutuotannossa Liiallinen ohjeistus tappaa vapaaehtoisuuden Kyläyhdistysten erilaisuus (toimivia, mutta myös ei-toimivia) Yhdistyminen heikentää tai vahvistaa kyläyhdistyksiä Palveluiden käyttäjät vaikuttajina (käyttäjädemokratia, esim. vanhempainneuvostot ja muut asiakasryhmät) Valtuuston merkitys demokratiassa Valta vaaleilla valitulla valtuustolla Valtuutettu edustaa koko kuntaa päätöksenteon oltava tasa-arvoista! Valtuutetun aktiivisuus ja merkitys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksissa (kuntalaisten kuuleminen) Muita mainintoja: Taloudellisten panosten sijaan suunnitelma (alueiden kehittämissuunnitelma tmv.) osana elinvoimaisuuden suunnittelua Kyläiltojen järjestäminen Entä ikäryhmien vaikuttaminen? Kiintiöt elimissä vieras ajatus (edustavuus vs. toimivuus ja vaativuus) Resursointia edellytetään alueellinen vastuutus eli alueille oma viranhaltija Page 10

11 Alueelliset organisaatiot Tehtävänä alueiden elinvoimaisuuden parantaminen, taajamien ja kylien kehittäminen ja lähipalvelut Lausuntojen antaminen ei yksin riitä Taloudellinen valta -/+ Esittelyoikeus Ylimitoitettu vai askel parempaan -/+ Valintatapa -/+ Osittain poliittinen ja osittain 3. sektorin valitsema? Menisikö liian raskaaksi asukasyhdistyspohjaisuus? Pystyykö kuitenkaan säilyttämään ei-poliittisena? Kuntien suuri lukumäärä vaikuttaa alueellisten toimielinten muodostamiseen Alueellisten vaikutusalueiden muodostaminen: 10 vai pienempi määrä? Epäilys alueellisten demokratiaelinten toimivuudesta Työllistää Toisaalta 10 kunnan kunta jonkinlaista kunnanosahallintoa tarvitaan Page 11

12 Johtaminen -ryhmä Minkälaiseksi rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio? Miten järjestetään ammattijohdon organisaatio? Page 12

13 Johtaminen Johtamismallin tehokkuus keskeinen 10 kuntaa on äärimmäisen laaja, jos lähidemokratia lisäksi, mitä enemmän portaita sen enemmän sekavuutta, miten järkevällä rakenteella uuden kunnan johtamismalli Poliittisella johtajalla näkemys ja tahtotila, osaaminen ja läpinäkyvyys, pormestari tai päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Luottamushenkilöiden vähentäminen kun ei kaikilla roolia johtamisasiat muuttuneet Lähidemokratianäkökulman kytkentä mukaan paikallisuus ja alueidentiteetti tärkeä Millä tavalla johdetaan olennaista, ei lähtökohta vain henkilöistä ja alueista Mitä varten tätä uudistusta tehdään ei luottamushenkilöpaikoista voi jäädä kiinni Miten rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio paikat vähenevät muulla tavoin korvata edustuksellista demokratiaa Aluevastaava tarvitaan viranhaltija esim. entinen kunnanjohtaja vähintään siirtymäajan aikana asukkaat tuntevat ja luottavat - yksi viranhaltija, johon voidaan ottaa yhteys ja helpompi lähestyä tahtotila aluevastaavat tai aluekoordinaattorit Jos aluevastaava niin onko vain viranhaltija kuntalaisen turva Ketä palvelee aluedemokratia ei yhden viranhaltijan kautta tule vaikutusmahdollisuutta tuleeko aluehallinnosta himmeli, joka ei tuo kuntalaiselle hyötyjä Luottamushenkilöpaikat vähenevät paljon ei haluta enää vaaliehdokkaaksi Elinvoimajohtaminen - Suomi ongelmissa - elinvoimajohtamisen näkökulma virkajohdon ykkösasiaksi Page 13

14 Palvelut vanhoilla kylillä säilyttävä Johtaminen Johtajien oltava päteviä jäseniä, varsinkin jos ovat päätoimisia luottamushenkilöitä ja saavat palkkaa Luottamushenkilöjohtajan valmisteluun osallistuminen, jos päätoiminen puheenjohtaja niin on voimakas vaikuttaja Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja niin paljon valtaa, että muut puolueet ja myös alueet jäävät syrjään? Johtopaikoilla ja hallinnossa ikääntyneitä henkilöitä, poistuma nopea ja suuri osaamista häviää, mikä on haitta, mutta etu, kun uutta osaamista korvaamaan Määräaikaisia korkeammat virat kaupunginjohtajan kausi 7 vuotta Asiat helppoja, kun mennään kunnanjohtajan esityksen mukaan, vaikeutuvat kun pormestarin pitää perehtyä ja valmistella asiat, ei viranhaltijallakaan aina objektiivinen näkemys Aluehallintojohtaja kenelle soittaa, heti tietäisi pitää pienemmän puolta Noormarkun toimikunta euroa kehittämismääräraha, tämäkö malli vai vielä vahvempi Page 14

15 Johtaminen Kustannukset eivät saa nousta, hallintokulujen pitäisi laskea rahaa on niin vähän kustannussäästöihin yleisesti Vaaleilla valittu pormestari Porin ystävyyskunnan pormestarivalinta vaarallinen esimerkki Nykyinen malli on rankka kaupunginjohtajan osalta ei päätösvaltaa, pitäisi lisätä valtaa kaupunginjohtajalle tai pormestarimalli Ei kunnanosavaltuustoja liian raskaita asioiden hoito delegointiasia Jokaisessa entisessä kunnassa toimipiste, johon ihmiset ohjattaisiin ja saisivat kysyä neuvoa, näin asiat nopeasti eteenpäin Hallintokulujen laskeminen ylimenokautena suurin haaste, kun monta kunnanjohtajaa, johtajat voivat vetää eri suuntaan, yksi johtaja riittää suureenkin organisaatioon Jos organisointi ei onnistu, niin luppoaikaa ihmisillä, tällöin tehokkuus vähenee ja turhaa puhetta ja ajankäyttöä Teknisen puolen tekevä porukka pitäisi olla edelleen esim. Nakkilassa ja erityisosaaminen Porissa kun asiat toistuvat niin osataan paremmin Page 15

16 Johtaminen Porissa organisaatiotyöryhmä pohtii organisaatiomallia 2015 mennessä ratkaisu Pormestarimalli on Porin oma malli tai sitten hallituksen päätoiminen puheenjohtaja opetus-, perusturva- ja telalautakuntien puheenjohtajat hallituksessa sekä palkkiot ja puolipäiväisyys ja kokopäiväisyys apulaiskaupunginjohtajista toimialajohtajiin rahaa ei enempää kuin nyt kokopäivätoiminen puheenjohtaja siirtymäkausi Liian iso kunta, byrokratia ei hallittavissa pitäisi määritellä rahat alueen kantokyvyn mukaan pitäisi olla kilpailukyinen uusi selvät tavoitteet euroina Organisaatio tehokas Porin nykyinen malli ei tehokas jonkinasteinen pormestarimalli hyväksyttävää valtuusto riittää ei osakuntavaltuusto Harjavallassa pohdittu pormestarimallia liian pieni kunta päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja puheenjohtaja ministerimalli on hyvä Kunnanjohtajia eläköityy ei seinäruusuja uuteen kuntaan eikä siten nuoria valita Valtuusto valitsee pormestarin ministerimalli ei poissuljettu, 10 puoluetta ja jokainen tarvitsee edustajan johtoon Hallituksen puheenjohtaja vaatii päätoimisuutta ei vähennä virkakuntaa jos pormestari Page 16

17 Talous -ryhmä Millä varmistaa terveen talouden toteutuminen ensimmäisen valtuustokauden aikana? Millä toimenpiteillä parannetaan tuottavuutta? Page 17

18 Terve talous Yhteinen poliittisten puolueiden tekemä sopimus, miten talous tervehdytetään (valtuustosopimus) Miten eroaa talousarviosta ja suunnitelmasta? Puolueet sopivat ja sitoutuvat asioihin, joiden avulla tasapaino saavutetaan, asioilla ei tehdä politiikkaa Valtuustosopimus neuvotellaan nopeasti vaalien jälkeen, nyt kaikki ryhmät eivät olleet mukana, mutta pääsevät neuvottelemaan Vahvempi ja kauaskantoisempi sitovuus kuin TA:lla, joka sitoo seuraavaksi vuodeksi, selkänojaa talouden ohjaukseen, estääkö välistävedot Myös ilman valtuustosopimusta voidaan toimia Sopimusta tarkistettava määräajoin Henkilöstönäkökulma: tarve nyt ja tulevaisuudessa Uudelleenkoulutus siirtymisen yhteydessä Suuri osa henkilöstöstä jatkaa työssään kuten ennen kuntarakenneuudistusta Hallintohenkilöstöä on nytkin vähän, esim. lakimiehiä Eläköitymiskehitys Kunnanjohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden eläköitymisaalto Henkilöstön oikea määrä, arviointi on osa henkilöstösuunnittelua Palvelurakenteen muutos vaikuttaa Palkkaharmonisaatio saattaa nostaa kustannustasoa Verotuksen tasoon liittyvä sopimus Riittävä, mutta kohtuullinen taso Page 18

19 Terve talous Investointien lykkääminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia Organisaatiosta järkevä ja kevyt, mutta toimiva Oikeat resurssit oikeassa paikassa, toiminta vaikuttavaa, vaatii rohkeutta organisaatiolta Uudelleenkoulutus Yhteistyö henkilöstön edustajien ja liittojen kanssa Henkilöstösuunnitelma ja -suunnittelu Eläköitymisten hyödyntäminen Estääkö terve talous kuntarakenneuudistuksen Yhteistoiminnassa tuotettavat palvelut Esim. pelastustoimi Lähdetäänkö puhtaalta pöydältä vai isäntäkunnan strategian mukaisesti? Katsottava yhteisesti mm. taloutta Käyttömenot, joissa palvelut tuotetaan Miten vaikutetaan: Palvelujärjestelmä, jonka tuottavuus on parempi Tulot: valtionosuudet, verotulot, käyttötulot Elinvoimatekijät: työpaikat, vahvat yritykset Elinvoimaohjelma (käynnistettävä heti), johon sidotaan kuntakonsernin lisäksi yritykset ja yhteistyöelimet Kasvustrategia Page 19

20 Kohtaavatko toiminta ja talous Terve talous Budjettikurin on pidettävä! Ei ylityksiä Perusturvan haasteet, esim. kalliin hoidon kustannukset Talousarviossa ensimmäisenä lakisääteiset, jotka hoidettava Ei-lakisääteiset tarkasteltava, itsestäänselvyyksiä ei välttämättä ole jatkossa Suurimmat menoerät tarkasteltava ensin Esim. sairaalapaikoilta kotiuttaminen Miten uusi kunta hoitaisi tehokkaammin Valtionosuuden määrä voi laskea vielä lisää, lakisääteisten velvoitteiden vähentäminen selvityksessä Nyt tehdään asia 10 kertaan, kun se voitaisiin tehdä vain kerran Seudulliset keskitetyt palvelut Palo- ja pelastustoimen yhdistäminen huono esimerkki Kustannukset moninkertaistuvat ilman palvelutason parantumista Page 20

21 Terve talous ja tuottavuuden parantaminen Uudelleenjärjestely ja organisointi Päällekkäisien toimintojen eliminointi Kuntalaisten mielestä liikaa johtajia, liikaa hallintoa Rakenteiden keventäminen Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen, kun suurempi uusi kunta Esim. vanhuspalveluissa vuodeosastotoiminnasta terveyden edistämiseen Palveluverkko, vastaako todellista tarvetta Esim. pienet koulut Tarkastellaan verkkoa kokonaisuutena Siirtymäkauden aikana ryhdytään siivoamaan omaa pihaa Virkojen täyttö ja investoinnit koordinointi yhdessä Palvelurakenteiden ja verkon uudistaminen tarpeiden mukaiseksi Henkilöstön erikoistuminen Henkilöstön työtyytyväisyys parantaa tuottavuutta Hyvät asiat säilytettävä Hyvä johtaminen, johtamisosaamista lisää, muutosjohtajuus Henkilöstön sitouttaminen ja mahdollisuus vaikuttaa muutokseen kuntarakenneuudistuksessa Koetaan positiivisena haasteena! Kehittämässä omaa uutta työtään! Alaistaitojen tärkeys Page 21

22 Tuottavuuden parantamisen keinot Sitova henkilöstösuunnitelma, jota noudatetaan Henkilöstömäärä ja rakenne Johtajat ja päälliköt Eläköitymisen lisäksi osaamisen hallinta (esim. osaamisvaje talouden ja juridisen osaamisen osalta) Lisä- ja täydennyskoulutus Tarvittavat tehtävät ja osaajat kohtaavat Sitova investointisuunnitelma, jota noudatetaan (päivitetään) Elinvoimanäkökulmaan sitoutuminen Isossa kunnassa toimivat ohjelmistot Koulutus ja perehdytys oikea-aikaisesti Eläkeläiset, osa-aikatyöntekijät Riittääkö kaikille työntekijöille järkeviä tehtäviä Page 22

23 Tuottavuuden parantamisen keinot Talouskurin aika on jo alkanut, osaoptimointia tulee välttää Liitoksen ensimmäisinä vuosina kustannukset kasvavat Pitkällä tähtäimellä tavoite oltava tuottavuuden parantuminen Kuntastrategia heti tehtävä uudelleen, tuottavuustavoite otettava huomioon Nyt kunnilla hyvin erilaiset palvelujärjestelmät Esim. vanhustenhoidon toteutustapa Nyt kustannustietoisuus heikko Tuottavuutta ei voi parantaa hiostamalla Kertaluontoiset keinot ei kovin vaikuttavia Yleisen hyväksynnän kannalta tyrmäysliikkeitä ei tulisi tehdä ensimmäisen valtuustokauden aikana Ei säästetä väärästä paikasta Page 23

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Ennakointityö itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista Uuden sukupolven organisaatiot ja

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti 1 Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Osallisuus ja lähivaikuttaminen Työryhmän väliraportti Osallisuus ja lähivaikuttaminen 8.1.2014 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano Eero Mattsson pj (Pomarkku),

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Luottamus maakunnan uudistusten perustaksi. Luottamus-Savotta LUONNOS

Luottamus maakunnan uudistusten perustaksi. Luottamus-Savotta LUONNOS Luottamus maakunnan uudistusten perustaksi Luottamus-Savotta LUONNOS Luottamusprosessin tavoitteet I/II 1. Lapin sote uudistuksen valmistelun normaali poliittinen prosessi Valmistelussa on ilmennyt tarvetta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Kuntajohtamisen suunta 2017

Kuntajohtamisen suunta 2017 Kuntajohtamisen suunta 2017 Teemasessio nro 3 Puheenjohtajana Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Teemana kuntajohtamisen tila ja tulevaisuus Kuntajohtajien johtamisen liikkumavaraan vaikuttavat

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Ritva Laine Kokonaisuuden näkeminen välttämätöntä Erilaisia ilmiöitä - ilmastonmuutos, niukkeneva julkinen talous, väestön ikääntyminen, erilaistumiskehitys Pelikenttä

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Yhteenvetoraportti N=20 Julkaistu: 17.11.2008 1. Miten arvioitte yleisesti

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa Sakari Möttönen 13.10.2016 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kaksi päätehtävää Auttamis- ja edunvalvontatehtävä (jäsenhyötytehtävä)

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot