Poliittinen ohjausryhmä Learning café

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliittinen ohjausryhmä 14.3. Learning café"

Transkriptio

1 Poliittinen ohjausryhmä Learning café Page 1

2 Elinvoima -ryhmä: Millainen on elinvoimainen kunta? Mihin elinvoimaan liittyviin tekijöihin pitäisi panostaa uudessa kunnassa? Page 2

3 Ulkoinen elinvoima/kovat tekijät: Vahva elinkeinopolitiikka, jossa uusi kunta ottaa määrätietoisesti omistajuuden ja jossa toimintapuitteet selkeästi määritelty Kaavoitus elinkeinopolitiikan ja vetovoiman perustana: perusedellytys uusien yritysten, investointien ja asukkaiden houkuttelulle Liikenneyhteydet ja saavutettavuus: perusinfra on saatava nykyistä kilpailukykyisemmäksi (tie-, rautatie-, satama- ja lentoyhteydet) Koulutustarjonta kaikilla koulutusasteilla: erityisesti Porin yliopistokeskusten toimintaedellytysten turvaaminen ja muu korkea-koulutus (linkittyy suoraan TKI-toimintaan) Panostaminen erikoistuneisiin yritysalueisiin: a la Harjavallan suurteollisuuspuisto tai M20 sekä kärkitoimialojen jatkuva profilointi Peruspalveluiden saatavuus tasapuolisesti koko kunnan alueella Kilpailukykyinen kuntatalous: veropohja oltava kunnossa, kilpailukykyinen tuloveroprosentti jne. Johtaminen ja päätöksentekokulttuuri mahdollistavana tekijänä: johtamismallit, virkamiesja luottamushlöiden rooli jne. Edunvalvonnasta edunajamiseen kaikilla tasoilla: uuden kunnan rooli korostuu yhteisessä edunajamisessa ja yhteistyökyvyssä suhteessa muihin alueisiin Elinvoima Sisäinen elinvoima/pehmeät tekijät: Asenne: yhteinen nälkä ja halu kehittyä Yhteinen kieli ja puhe uuden kunnan strategisten vahvuuksista: On tunnistettava ne asiat, jotka ovat yhteisiä isoja tekijöitä koko alueen strategisessa kehittämisessä: vahvuuksien vahvistaminen yhteisen puheen avulla Sisäinen saavutettavuus: joukkoliikenneyhteydet taajamien välillä, laajakaistayhteydet, palveluverkon ja toimipisteiden sijainti jne. Kunta- tai pöhinäkeskusten tasapuolinen kehittäminen uuden kunnan koko alueella: kuntakeskukset, lähipalvelut, palveluverkko, erilaiseen asumiseen liittyvät ratkaisut jne. Uuden kunnan mainekuvaan vaikuttaminen: tekemistä enemmän + -kärjellä ja vähemmän - - kärjellä Median hyödyntäminen Paluumuuttajien järjestelmällinen kuuleminen: merkittävä hyöty alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden kehittämisessä Sisäinen yhteistyökyky Page 3

4 Palvelut ryhmä Mitkä palvelut tulisi tarjota lähellä asukkaita? Mitkä olisivat keskitettyjä palveluja? Mitä uusia palvelumuotoja (sähköinen, liikkuva jne.) voitaisiin kehittää uudessa kunnassa? Page 4

5 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Lähipalvelut -jaottelu on toimiva, mutta Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko paperilla jaottelu on helpompaa kuin todellisuudessa nykyisiä rakenteita on vaikea / ei haluta purkaa mitä tarkoittaa lähellä? Tällä hetkellään kaikki ei ole lähelle Lähipalvelukehikko Kotisairaanhoito / kotisairaala lisättävä kotiin tarjottaviin Sähköinen 24h: palveluohjaus Terveyskioskien merkitys Yhteispalvelupisteet ja merkitys Lukio? Keskitettävät palvelut Terveyskeskus / lääkärin vastaanotto ei ole joka taajamassa? Alkukartoitus / sairaanhoitajan vastaanotto lähellä Etäkonsultaatio Keskitetyssä palvelussa kaikki asiantuntemus yhdessä paikkaa Tärkeää olisi ettei asiakasta pompotella paikasta toiseen Yhteinen tarkastelu + ulkopuolinen tarkastelu, mitkä ovat isot tehtävät ja keskitettävät palvelut Page 5

6 Lähipalvelut keskitettävät palvelut palveluverkko Palveluverkko, lähellä? Valtaväylien hyödyntäminen Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenteen / julkisen liikenteen tulee toimia, on olemassa hyvät väylät joita ei nyt hyödynnetä (lähijuna?) Jostakin / joitakin palveluja joudutaan väistämättä keskittämään, jotta saadaan taloudellista hyötyä uudessa kunnassa Viereisessä taajamassa saatava palvelut, ei ole aina lähipalvelua Kouluverkko harvenee väistämättä uudessa kunnassa Etukäteen pitää jo tarkastella palveluverkkoja, ei niin että kaikki jää uudelle kunnalle Palvelut tulee olla niin hyviä ja houkuttelevia, että kuntalainen on valmis tulemaan palvelujen ääreen jopa hieman pidempääkin Yksi erikoistunut lukio jokilaaksossa, johon pääsee julkista liikennettä hyödyntäen, yhteinen tarkastelu ja erikoistuminen Uudistaminen ja toimintatapojen uudistaminen välttämätöntä Ei ole uskallettu ottaa rohkeasti uusia toimintatapoja käyttöön Henkilökohtainen palvelu on tärkeää jatkossakin, liikkuvat palvelut Sähköiset palvelut Vaatii paljon selkiyttämistä, esim. kuntien nettisivut Menee eteenpäin enemmän kuin arvataankaan Esim. kirjastopalvelut Lähipalvelupisteessä kuntalaisille mahdollisuus nettipalveluihin Page 6

7 Keskustelu palveluista ohjausryhmässä Palvelut tulee säilyttää myös reuna-alueilla Sähköiset palvelut, esim. vanhukset eivät käytä sähköisiä Palveluille pitää olla myös käyttäjiä Moniammatillista palvelutarjontaa kotipalveluihin Laajakaistaverkon kattavuus Lähipalvelu keskitetty palvelut ei ole vastakkainen asia Liikenne / julkinen liikenne tulee toimia Mistä kuntalainen löytää palvelut uudessa kunnassa: tieto palveluista Palvelubussit Omaishoidon tuki tähän panostettava Henkilöstö Työ pitää olla myös mielekästä, jotta on osaavaa henkilöstöä Terveyskeskuksiin on vaikeaa saada lääkäreitä, keskittämisestä etua tähän? Talous Realistisesti pitää pohtia miten palvelut on varaa järjestää / tuottaa, liitoksista huolimatta Lupa- ja neuvontapalvelut Ei tarvita kovin usein, voi olla kaukana tai verkon välityksellä Kuntalaisten, nuorten ja lasten kuuleminen Mitkä ovat heille tärkeitä palveluita Page 7

8 Demokratia -ryhmä Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Minkälaisia alueellisia organisaatioita tarvitaan ja miten ne valitaan? Page 8

9 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Ryhmillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mikä olisi paras tapa turvata eri alueiden vaikutusmahdollisuudet. Kokemukset alueellisista toimielimistä vaihtelivat. Miten turvataan aktiiviset kylätoimijat ja vaikuttajat? Mitä hajanaisempi alue, sen vaikeampaa edistää demokratiaa. Haasteena myös aktiivisten vaikuttajien saaminen mukaan. Kuntaorganisaatio ei voi pakottaa vaikuttamaan Tavoitteena alueiden vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen Kunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa ja näkyvää. Myös valtuutetut ja viranhaltijat avoimia ehdotuksille Käyttöön otettavien demokratiakeinojen vaikuttavuus ja sen vuoksi myös seurattavuus Page 9

10 Miten asukkaiden ja alueiden vaikutusmahdollisuudet turvataan uudessa kunnassa? Kyläyhdistysten ja muiden olemassa olevien foorumien hyödyntäminen! Kyläyhdistysten taloudellinen tukeminen. Käytön kohteet kuitenkin arvioitava - ei jakoautomaatteja Muut seurat ja niiden aktiivisuus hyödyntäminen palvelutuotannossa Liiallinen ohjeistus tappaa vapaaehtoisuuden Kyläyhdistysten erilaisuus (toimivia, mutta myös ei-toimivia) Yhdistyminen heikentää tai vahvistaa kyläyhdistyksiä Palveluiden käyttäjät vaikuttajina (käyttäjädemokratia, esim. vanhempainneuvostot ja muut asiakasryhmät) Valtuuston merkitys demokratiassa Valta vaaleilla valitulla valtuustolla Valtuutettu edustaa koko kuntaa päätöksenteon oltava tasa-arvoista! Valtuutetun aktiivisuus ja merkitys kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksissa (kuntalaisten kuuleminen) Muita mainintoja: Taloudellisten panosten sijaan suunnitelma (alueiden kehittämissuunnitelma tmv.) osana elinvoimaisuuden suunnittelua Kyläiltojen järjestäminen Entä ikäryhmien vaikuttaminen? Kiintiöt elimissä vieras ajatus (edustavuus vs. toimivuus ja vaativuus) Resursointia edellytetään alueellinen vastuutus eli alueille oma viranhaltija Page 10

11 Alueelliset organisaatiot Tehtävänä alueiden elinvoimaisuuden parantaminen, taajamien ja kylien kehittäminen ja lähipalvelut Lausuntojen antaminen ei yksin riitä Taloudellinen valta -/+ Esittelyoikeus Ylimitoitettu vai askel parempaan -/+ Valintatapa -/+ Osittain poliittinen ja osittain 3. sektorin valitsema? Menisikö liian raskaaksi asukasyhdistyspohjaisuus? Pystyykö kuitenkaan säilyttämään ei-poliittisena? Kuntien suuri lukumäärä vaikuttaa alueellisten toimielinten muodostamiseen Alueellisten vaikutusalueiden muodostaminen: 10 vai pienempi määrä? Epäilys alueellisten demokratiaelinten toimivuudesta Työllistää Toisaalta 10 kunnan kunta jonkinlaista kunnanosahallintoa tarvitaan Page 11

12 Johtaminen -ryhmä Minkälaiseksi rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio? Miten järjestetään ammattijohdon organisaatio? Page 12

13 Johtaminen Johtamismallin tehokkuus keskeinen 10 kuntaa on äärimmäisen laaja, jos lähidemokratia lisäksi, mitä enemmän portaita sen enemmän sekavuutta, miten järkevällä rakenteella uuden kunnan johtamismalli Poliittisella johtajalla näkemys ja tahtotila, osaaminen ja läpinäkyvyys, pormestari tai päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Luottamushenkilöiden vähentäminen kun ei kaikilla roolia johtamisasiat muuttuneet Lähidemokratianäkökulman kytkentä mukaan paikallisuus ja alueidentiteetti tärkeä Millä tavalla johdetaan olennaista, ei lähtökohta vain henkilöistä ja alueista Mitä varten tätä uudistusta tehdään ei luottamushenkilöpaikoista voi jäädä kiinni Miten rakennetaan luottamushenkilöorganisaatio paikat vähenevät muulla tavoin korvata edustuksellista demokratiaa Aluevastaava tarvitaan viranhaltija esim. entinen kunnanjohtaja vähintään siirtymäajan aikana asukkaat tuntevat ja luottavat - yksi viranhaltija, johon voidaan ottaa yhteys ja helpompi lähestyä tahtotila aluevastaavat tai aluekoordinaattorit Jos aluevastaava niin onko vain viranhaltija kuntalaisen turva Ketä palvelee aluedemokratia ei yhden viranhaltijan kautta tule vaikutusmahdollisuutta tuleeko aluehallinnosta himmeli, joka ei tuo kuntalaiselle hyötyjä Luottamushenkilöpaikat vähenevät paljon ei haluta enää vaaliehdokkaaksi Elinvoimajohtaminen - Suomi ongelmissa - elinvoimajohtamisen näkökulma virkajohdon ykkösasiaksi Page 13

14 Palvelut vanhoilla kylillä säilyttävä Johtaminen Johtajien oltava päteviä jäseniä, varsinkin jos ovat päätoimisia luottamushenkilöitä ja saavat palkkaa Luottamushenkilöjohtajan valmisteluun osallistuminen, jos päätoiminen puheenjohtaja niin on voimakas vaikuttaja Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja niin paljon valtaa, että muut puolueet ja myös alueet jäävät syrjään? Johtopaikoilla ja hallinnossa ikääntyneitä henkilöitä, poistuma nopea ja suuri osaamista häviää, mikä on haitta, mutta etu, kun uutta osaamista korvaamaan Määräaikaisia korkeammat virat kaupunginjohtajan kausi 7 vuotta Asiat helppoja, kun mennään kunnanjohtajan esityksen mukaan, vaikeutuvat kun pormestarin pitää perehtyä ja valmistella asiat, ei viranhaltijallakaan aina objektiivinen näkemys Aluehallintojohtaja kenelle soittaa, heti tietäisi pitää pienemmän puolta Noormarkun toimikunta euroa kehittämismääräraha, tämäkö malli vai vielä vahvempi Page 14

15 Johtaminen Kustannukset eivät saa nousta, hallintokulujen pitäisi laskea rahaa on niin vähän kustannussäästöihin yleisesti Vaaleilla valittu pormestari Porin ystävyyskunnan pormestarivalinta vaarallinen esimerkki Nykyinen malli on rankka kaupunginjohtajan osalta ei päätösvaltaa, pitäisi lisätä valtaa kaupunginjohtajalle tai pormestarimalli Ei kunnanosavaltuustoja liian raskaita asioiden hoito delegointiasia Jokaisessa entisessä kunnassa toimipiste, johon ihmiset ohjattaisiin ja saisivat kysyä neuvoa, näin asiat nopeasti eteenpäin Hallintokulujen laskeminen ylimenokautena suurin haaste, kun monta kunnanjohtajaa, johtajat voivat vetää eri suuntaan, yksi johtaja riittää suureenkin organisaatioon Jos organisointi ei onnistu, niin luppoaikaa ihmisillä, tällöin tehokkuus vähenee ja turhaa puhetta ja ajankäyttöä Teknisen puolen tekevä porukka pitäisi olla edelleen esim. Nakkilassa ja erityisosaaminen Porissa kun asiat toistuvat niin osataan paremmin Page 15

16 Johtaminen Porissa organisaatiotyöryhmä pohtii organisaatiomallia 2015 mennessä ratkaisu Pormestarimalli on Porin oma malli tai sitten hallituksen päätoiminen puheenjohtaja opetus-, perusturva- ja telalautakuntien puheenjohtajat hallituksessa sekä palkkiot ja puolipäiväisyys ja kokopäiväisyys apulaiskaupunginjohtajista toimialajohtajiin rahaa ei enempää kuin nyt kokopäivätoiminen puheenjohtaja siirtymäkausi Liian iso kunta, byrokratia ei hallittavissa pitäisi määritellä rahat alueen kantokyvyn mukaan pitäisi olla kilpailukyinen uusi selvät tavoitteet euroina Organisaatio tehokas Porin nykyinen malli ei tehokas jonkinasteinen pormestarimalli hyväksyttävää valtuusto riittää ei osakuntavaltuusto Harjavallassa pohdittu pormestarimallia liian pieni kunta päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja puheenjohtaja ministerimalli on hyvä Kunnanjohtajia eläköityy ei seinäruusuja uuteen kuntaan eikä siten nuoria valita Valtuusto valitsee pormestarin ministerimalli ei poissuljettu, 10 puoluetta ja jokainen tarvitsee edustajan johtoon Hallituksen puheenjohtaja vaatii päätoimisuutta ei vähennä virkakuntaa jos pormestari Page 16

17 Talous -ryhmä Millä varmistaa terveen talouden toteutuminen ensimmäisen valtuustokauden aikana? Millä toimenpiteillä parannetaan tuottavuutta? Page 17

18 Terve talous Yhteinen poliittisten puolueiden tekemä sopimus, miten talous tervehdytetään (valtuustosopimus) Miten eroaa talousarviosta ja suunnitelmasta? Puolueet sopivat ja sitoutuvat asioihin, joiden avulla tasapaino saavutetaan, asioilla ei tehdä politiikkaa Valtuustosopimus neuvotellaan nopeasti vaalien jälkeen, nyt kaikki ryhmät eivät olleet mukana, mutta pääsevät neuvottelemaan Vahvempi ja kauaskantoisempi sitovuus kuin TA:lla, joka sitoo seuraavaksi vuodeksi, selkänojaa talouden ohjaukseen, estääkö välistävedot Myös ilman valtuustosopimusta voidaan toimia Sopimusta tarkistettava määräajoin Henkilöstönäkökulma: tarve nyt ja tulevaisuudessa Uudelleenkoulutus siirtymisen yhteydessä Suuri osa henkilöstöstä jatkaa työssään kuten ennen kuntarakenneuudistusta Hallintohenkilöstöä on nytkin vähän, esim. lakimiehiä Eläköitymiskehitys Kunnanjohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden eläköitymisaalto Henkilöstön oikea määrä, arviointi on osa henkilöstösuunnittelua Palvelurakenteen muutos vaikuttaa Palkkaharmonisaatio saattaa nostaa kustannustasoa Verotuksen tasoon liittyvä sopimus Riittävä, mutta kohtuullinen taso Page 18

19 Terve talous Investointien lykkääminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia Organisaatiosta järkevä ja kevyt, mutta toimiva Oikeat resurssit oikeassa paikassa, toiminta vaikuttavaa, vaatii rohkeutta organisaatiolta Uudelleenkoulutus Yhteistyö henkilöstön edustajien ja liittojen kanssa Henkilöstösuunnitelma ja -suunnittelu Eläköitymisten hyödyntäminen Estääkö terve talous kuntarakenneuudistuksen Yhteistoiminnassa tuotettavat palvelut Esim. pelastustoimi Lähdetäänkö puhtaalta pöydältä vai isäntäkunnan strategian mukaisesti? Katsottava yhteisesti mm. taloutta Käyttömenot, joissa palvelut tuotetaan Miten vaikutetaan: Palvelujärjestelmä, jonka tuottavuus on parempi Tulot: valtionosuudet, verotulot, käyttötulot Elinvoimatekijät: työpaikat, vahvat yritykset Elinvoimaohjelma (käynnistettävä heti), johon sidotaan kuntakonsernin lisäksi yritykset ja yhteistyöelimet Kasvustrategia Page 19

20 Kohtaavatko toiminta ja talous Terve talous Budjettikurin on pidettävä! Ei ylityksiä Perusturvan haasteet, esim. kalliin hoidon kustannukset Talousarviossa ensimmäisenä lakisääteiset, jotka hoidettava Ei-lakisääteiset tarkasteltava, itsestäänselvyyksiä ei välttämättä ole jatkossa Suurimmat menoerät tarkasteltava ensin Esim. sairaalapaikoilta kotiuttaminen Miten uusi kunta hoitaisi tehokkaammin Valtionosuuden määrä voi laskea vielä lisää, lakisääteisten velvoitteiden vähentäminen selvityksessä Nyt tehdään asia 10 kertaan, kun se voitaisiin tehdä vain kerran Seudulliset keskitetyt palvelut Palo- ja pelastustoimen yhdistäminen huono esimerkki Kustannukset moninkertaistuvat ilman palvelutason parantumista Page 20

21 Terve talous ja tuottavuuden parantaminen Uudelleenjärjestely ja organisointi Päällekkäisien toimintojen eliminointi Kuntalaisten mielestä liikaa johtajia, liikaa hallintoa Rakenteiden keventäminen Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen, kun suurempi uusi kunta Esim. vanhuspalveluissa vuodeosastotoiminnasta terveyden edistämiseen Palveluverkko, vastaako todellista tarvetta Esim. pienet koulut Tarkastellaan verkkoa kokonaisuutena Siirtymäkauden aikana ryhdytään siivoamaan omaa pihaa Virkojen täyttö ja investoinnit koordinointi yhdessä Palvelurakenteiden ja verkon uudistaminen tarpeiden mukaiseksi Henkilöstön erikoistuminen Henkilöstön työtyytyväisyys parantaa tuottavuutta Hyvät asiat säilytettävä Hyvä johtaminen, johtamisosaamista lisää, muutosjohtajuus Henkilöstön sitouttaminen ja mahdollisuus vaikuttaa muutokseen kuntarakenneuudistuksessa Koetaan positiivisena haasteena! Kehittämässä omaa uutta työtään! Alaistaitojen tärkeys Page 21

22 Tuottavuuden parantamisen keinot Sitova henkilöstösuunnitelma, jota noudatetaan Henkilöstömäärä ja rakenne Johtajat ja päälliköt Eläköitymisen lisäksi osaamisen hallinta (esim. osaamisvaje talouden ja juridisen osaamisen osalta) Lisä- ja täydennyskoulutus Tarvittavat tehtävät ja osaajat kohtaavat Sitova investointisuunnitelma, jota noudatetaan (päivitetään) Elinvoimanäkökulmaan sitoutuminen Isossa kunnassa toimivat ohjelmistot Koulutus ja perehdytys oikea-aikaisesti Eläkeläiset, osa-aikatyöntekijät Riittääkö kaikille työntekijöille järkeviä tehtäviä Page 22

23 Tuottavuuden parantamisen keinot Talouskurin aika on jo alkanut, osaoptimointia tulee välttää Liitoksen ensimmäisinä vuosina kustannukset kasvavat Pitkällä tähtäimellä tavoite oltava tuottavuuden parantuminen Kuntastrategia heti tehtävä uudelleen, tuottavuustavoite otettava huomioon Nyt kunnilla hyvin erilaiset palvelujärjestelmät Esim. vanhustenhoidon toteutustapa Nyt kustannustietoisuus heikko Tuottavuutta ei voi parantaa hiostamalla Kertaluontoiset keinot ei kovin vaikuttavia Yleisen hyväksynnän kannalta tyrmäysliikkeitä ei tulisi tehdä ensimmäisen valtuustokauden aikana Ei säästetä väärästä paikasta Page 23

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Kuntaliitoksen johtoryhmän 16.1.2012 käsittelyä varten Käsitelty

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Ennakointityö itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista Uuden sukupolven organisaatiot ja

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Työryhmien toimeksianto Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Käynnistystilaisuudet 26.5.2014 Varkaudessa Klo 10 Demokratiaryhmä Klo 12 Palvelutyöryhmät Jarkko Majava FCG Konsultointi etunimi.sukunimi@fcg.fi

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

IU-työryhmien 2. vaiheen

IU-työryhmien 2. vaiheen IU-työryhmien 2. vaiheen ä ä raporttien esittely keskeiset huomiot ä ö Työryhmä 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut Pj. Olavi Kaleva Esityksen sisältö 1. Henkilöstömäärä toimialoittain kunnissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Ajankohtaista kuntademokratiasta Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Kommenttipuheenvuoro kuntakentältä 9.9.2015 klo 10:00 10:45 L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus

Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Mistä kunnan elinvoima rakentuu? Kaavoitus Talous Maankäyttö Kuntaliitto tiedottaa 10.12.2015 Elinkeinopolitiikka 1 600 kuntien päättäjää vastasi kyselyyn: Kunnan elinvoima rakentuu toimivasta kaavoituksesta

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti 1 Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Osallisuus ja lähivaikuttaminen Työryhmän väliraportti Osallisuus ja lähivaikuttaminen 8.1.2014 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano Eero Mattsson pj (Pomarkku),

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne Havaintoja hallitusohjelmasta, strategiakehikosta ja alueiden kehittämisen painopisteistä TEM/Marja-Riitta Pihlman Hallitusohjelman

Lisätiedot

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle?

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari, 2.5.2017, Tampere-talo 1 Osana kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaaria

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO

PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO PIRKANMAAN KUNTATUTKIMUSHANKE KUNTASEMINAARI 1: YHTEENVETO PAIKALLISEN JA ALUEELLISEN DEMOKRATIAN TOIMINTAMALLIT Keskittymisen problematiikka: päätösvallan keskittyminen valtakunnan tasolle ja pois kunnilta,

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson Uusi Jyväskylä 1.1.2009 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Elinvoimainen ja toimintakykyinen Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun.

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot