Arki vankilassa opas suljettuun vankilaan tulevalle vangille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arki vankilassa opas suljettuun vankilaan tulevalle vangille"

Transkriptio

1 Arki vankilassa opas suljettuun vankilaan tulevalle vangille RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JULKAISU 2014

2 SISÄLLYS 1. Käyttäytyminen vankilassa 2 2. Asuminen vankilassa 3 3. Virkailijat 4 4. Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle 8 5. Tapaamiset Omaisuuden hallussapito Vaatehuolto Laitosmyymälä ja vankirahat Rangaistusajan suunnitelma Toimintaan osallistuminen Poistumisluvat Hakeminen toiseen vankilaan Valvottu koevapaus Vapautuminen valvontaan Vinkkejä 26

3 ARKI VANKILASSA Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa sinua toimimaan suljetussa vankilassa. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Vankeusrangaistuksen yhtenä tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen ja elämänhallinnan lisääminen. Onnistuneeseen rangaistusajan suorittamiseen vaikuttaa ratkaisevasti oma asenteesi ja aktiivisuutesi. Tarkista nämä asiat viimeistään vankilaan tultuasi: Vuokra-asunnon irtisanominen. Vuokran tai vastikkeen hoitaminen. Ilmoita vankilaan joutumisestasi Kelalle, sosiaaliviranomaisille ja työvoimatoimistoon. Selvitä mahdolliset huoltajuus- ja toimeentuloasiat. Ota mukaasi mahdolliset hoitolähetteet ja reseptit. 1

4 1. Käyttäytyminen vankilassa Olet aloittamassa vankeusrangaistuksen suorittamista. Vankeutta säätelevät monet normit. Tutustu vankeuslakiin ja vankilan järjestyssääntöön viimeistään siinä vaiheessa kun tulet vankilaan. Tutustu myös asuinosastosi päiväjärjestykseen, joka löytyy osaston ilmoitustaululta. Vankeuslaki ja järjestyssäännöt pidetään myös vankien saatavilla esim. osastoilla tai kirjastossa. Sinun on käyttäydyttävä asiallisesti henkilökuntaa, toisia vankeja ja muita henkilöitä kohtaan. Sinun on myös noudatettava henkilökunnan ohjeita ja käskyjä. Sinulle voidaan määrätä kurinpitorangaistus vankeuslain tai vankilan järjestyssäännön rikkomisesta. Jos sinun epäillään syyllistyneen rikokseen, vankilan johtaja voi siirtää asian poliisin tutkittavaksi. 2 Laitoksen toimintaa valvovien viranomaisten yhteystiedot löydät osaston ilmoitustaululta.

5 2. Asuminen vankilassa Vangit asuvat asunto-osastoilla, joiden päiväohjelma määritellään päiväjärjestyksessä. Vankilassa on val-vonnaltaan eritasoisia osastoja. Suljetuilla osastoilla sellien ovet avataan toimintaan lähdön ja ruokailun ajaksi. Osastoilla on vapaa-ajan toimintaa päiväjärjestyksen mukaisesti, esim. osaston keittiössä on yleensä mahdollisuus valmistaa ruokaa. Vangit siivoavat sellinsä itse. Sitoumusosastolla sitoudut päihteettömyyden valvontaan (päihdetestit) osallistut aktiivitoimintoihin (työ, opiskelu, kurssit) Tupakointi on rajoitettu vankilan ilmoittamiin tiloihin. Sinulla on mahdollisuus asua savuttomassa sellissä. Asumiseen liittyvissä asioissa ota yhteys osaston rikosseuraamusesimieheen tai vartijoihin. 3

6 3. Virkailijat 4 Hallinto Asuntoosastolla Työpaikoilla Koulutusja kuntoutustoiminta Terveydenhuolto Johtaja ja apulaisjohtajat Työnjohtaja Virastosihteerit Rikosseuraamusesimies Osaston vartijat Työnjohtajat Ohjaajat Vartijat Opinto-ohjaaja Päihdetyön erityisohjaajat Sosiaalityöntekijät tai sosiaalityöstä vastaavat erityisohjaajat Ohjaajat Vapaa-ajan ohjaajat Diakoni/pastori (ei aivan kaikissa vankiloissa) Psykologi (ei aivan kaikissa vankiloissa) Lääkäri Sairaanhoitajat Terveydenhuolto Vankilassa on poliklinikka, jossa sinulla on mahdollista hoitaa terveyteesi liittyviä asioita. Poli-

7 klinikalla toimii yleensä lääkäri, hammaslääkäri ja sairaanhoitaja. Ota poliklinikalle yhteyttä myös mielenterveysasioissa. Kysy osaston henkilökunnalta, miten vankilassa hakeudutaan vastaanotolle. Useissa vankiloissa vastaanotolle pääsee täyttämällä asiointilomakkeen, joka jätetään suljetussa kirjekuoressa osaston virkailijapostille tarkoitettuun laatikkoon. Äkillisissä terveyteen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä henkilökuntaan. Sosiaalityö Sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöstä vastaavan erityisohjaajan kanssa voit hoitaa: lastensuojeluasioita (perheeseen liittyviä asioita esim. elatusmaksuasiat, lastensuojelu) asuntoasioita vapautumiseen liittyviä asioita toimeentulotukiasioita Sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöstä vastaavan erityisohjaajan kanssa voit keskustella rangaistusajan suunnitelmasi toteuttamisesta. 5 Rikosseuraamusesimies Vankeusvangille nimetään rangaistusajan suunnitelmatyöskentelystä vastaava rikosseuraamusesimies, jonka kanssa voit keskustella rangaistusajan suunnitelman merkityksestä ja toteuttamisesta. Hän myös ohjaa osallistumi-

8 sessasi suunnitelmassa esitettyyn toimintaan. Rikosseuraamusesimies käy aika ajoin kanssasi läpi sitä, miten rangaistusajan suunnitelmasi on toteutunut. Rangaistusajan suunnitelmia selvitetään tarkemmin kohdassa 9. Päihdetyöntekijä Päihdetyön erityisohjaajien kanssa voit kartoittaa päihteiden käyttöäsi ja halukkuuttasi muutokseen. Ohjaajien kanssa käymäsi keskustelut tukevat päihteetöntä ja rikoksetonta elämää. Hengellisen työn tekijä Vankilapastorit ja -diakonit järjestävät vankilassa hengellisiä tilaisuuksia sekä antavat keskusteluapua. Vankilapastorit auttavat vankia myös saamaan yhteyden oman uskontokuntansa edustajaan. Virastosihteeri 6 Virastosihteeri huolehtii täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tuomioiden tiedoksiannot, sakkoasiat ja rangaistusaikalaskelmat. Virastosihteeri hoitaa myös vankien raha-asioita. Suljetussa vankilassa et voi pitää rahaa hallussasi.

9 4. Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle Postimerkkejä ja kirjekuoria voit ostaa laitosmyymälästä. Jätä kirjeposti asunto-osaston postilaatikkoon. Toimita myös toiselle vangille osoitettu sisäposti postilaatikkoon. Kirjeposti vankilaan lähetetään vangin nimellä varustettuna vankilan postiosoitteeseen. Jos saat rahaa vankilan ulkopuolelta, neuvo rahan lähettäjää laittamaan raha Rikosseuraamuslaitoksen (vankilan) pankkitilille. Ilmoita alla oleva pankkitilin numero omaisille tai muille henkilöille, jotka lähettävät sinulle rahaa. Muista kertoa rahaa lähettäville henkilöille, että rahan SAAJAKSI on ilmoitettava se vankila, jossa olet ja viestikenttään vastaanottajan nimi eli sinun nimesi. Vangille toimitettavan rahan tilinumero: OP-POHJOLA FI Kirjeessä lähetettävä raha on lähettäjän vastuulla. Jos itse haluat lähettää rahaa tai maksaa laskuja, ota yhteys vankilan henkilökuntaan.

10 Puhelimen käyttö Sinulla on mahdollisuus osaston päiväjärjestyksen mukaisesti soittaa puhelimella. Puheaikaa myydään laitosmyymälässä. 8

11 5. Tapaamiset Sinulla on viikonloppuisin ja juhlapyhinä mahdollisuus ottaa vastaan vieraita. Eri tapaamismuotoja ovat valvottu tapaaminen, erityisvalvottu tapaaminen ja valvomaton tapaaminen (perhetapaaminen ja lapsiystävällinen tapaaminen). Tapaamisajankohdat löydät osaston ilmoitustaululta. Vankiloissa noudatetaan erilaisia käytäntöjä tapaamisten varaamisessa. Kysy ohjeet asuntoosaston henkilökunnalta. Tapaamistilanteessa ei saa ilman lupaa vastaanottaa eikä luovuttaa tavaraa. Tapaamisen varaamiskäytännöissä on vankilakohtaisia eroja. Ota yhteyttä henkilökuntaan, kun haluat varata tapaamisen. Ilmoita päätetty ja myönnetty tapaamisaika vierailijallesi. Miten haen valvomatonta tapaamista eli perhetapaamista tai lapsiystävällistä tapaamista? Valvomatonta tapaamista perheenjäsenten kanssa voit hakea osaston toimistosta saatavalla lomakkeella. Vankilan johtaja myöntää luvan valvomattomaan tapaamiseen. Tapaamistilojen varaustilanne vaikuttaa myönnettävään ajankohtaan. Kaikissa tapaamisissa sinun tulee olla päihteetön. Luvan myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa päihdetestaus. Jätä hakemus osaston toimistoon. 9 Tapaamisasioissa sinua opastaa asunto-osaston henkilökunta.

12 6. Omaisuuden hallussapito Sinulla on oikeus saada käyttöösi kohtuullinen määrä käyttöesineitä ja omia vaatteita. Omaisuuden hallussapitoa säätelee vankeuslaki ja vankilan järjestyssääntö. Haltuun annettavien esineiden ja vaatteiden tulee olla tarkastettavissa niitä hajottamatta. Voit hankkia omaisuutta vankilan ulkopuolelta. Hankkimasi omaisuuden käyttöön saaminen vankilassa riippuu järjestyssäännöstä ja määräyksistä (esim. paloturvallisuusmääräys). Lupaa haetaan etukäteen erillisellä hakemuksella, joita saat osaston toimistosta. Haltuun annettavat elektroniikkalaitteet voidaan tarvittaessa tarkastaa vangin kustannuksella. Vankilassa et saa luovuttaa omaisuuttasi toiselle vangille ilman henkilökunnan lupaa. Et saa pitää hallussasi toiselta vangilta ilman henkilökunnan lupaa saatua omaisuutta. 10 Muu omaisuutesi säilytetään vastaanotto-osastolla. Tarvittaessa varaa aika lokerolla käyntiä varten. Omaisuuden hankkimista ja hallussapitoa koskevissa asioissa ota yhteys vastaanotto-osaston henkilökuntaan tai asunto-osaston henkilökuntaan.

13 7. Vaatehuolto Vankilassa saat yleensä käyttää omia vaatteitasi vapaa-aikana. Saat halutessasi käyttöösi myös vankilan vaatteet. Vankilan vaatteiden vaihto tapahtuu päiväjärjestyksen mukaisesti. Varusvaihdossa saat puhtaan vaatteen luovuttamaasi vaatetta vastaan. Työssä käytetään vankilan antamia työ- tai suojavaatteita. Olet velvollinen huolehtimaan haltuusi saamistasi vankilan varusteista. Luovuta saamasi varusteet varusvarastolle vankilasta lähtiessäsi. Useimmilla osastoilla sinulla on mahdollisuus käyttää pyykinpesukonetta omien vaatteidesi pesuun. Vaatehuoltoasioissa sinua opastaa osaston vartija. 11

14 8. Laitosmyymälä ja vankirahat Laitosmyymälästä voit ostaa elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita ja tupakkaa. Myytävänä on myös puhelinkortteja, postikortteja ja postimerkkejä. Joissakin vankiloissa ostokset tehdään lähettämällä ostoslista laitosmyymälään, joka toimittaa tavarat pusseissa osastolle. Laitosmyymälässä voit käyttää vankilassa ansaitsemaasi rahaa. Lisäksi voit käyttää ns. omaa rahaa tietyn summan kuukaudessa (140 euroa vuonna 2013). Laitosmyymälän aukioloajat näet osaston ilmoitustaululla. Tarvittaessa pyydä osaston toimistosta lista kanttiinissa myytävistä tuotteista. Laitosmyymälää koskevissa kyselyissä ota yhteyttä työnjohtajaan. Virastosihteeri hoitaa muita vankien raha-asioita vankilassa. 12

15 9. Rangaistusajan suunnitelma Vangille laaditaan arviointikeskuksessa rangaistusajan suunnitelma (ransu). Se ohjaa rangaistusajan suorittamista, vapauttamista ja ehdonalaista vapautta. Pidempiaikaisilla vangeilla suunnitelma perustuu vangin tapaamiseen, muilla se voidaan laatia ulosotossa täytetyn lomakkeen sekä rekisteritiedon perusteella. Rangaistusajan suunnitelmaa tarkennetaan vankilassa, johon sinut on sijoitettu. Rangaistusajan suunnitelmaasi laadittaessa on otettu huomioon: rangaistuksen pituus ja aikaisemmat rangaistuksesi työ- ja toimintakykysi muu sinusta, rikoksistasi ja olosuhteista saatu tieto Rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa on selvitetty niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla voit vähentää uusintarikollisuuttasi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi päihteiden käyttö, koulutuksen puute tai sosiaaliset verkostot. 13 Suunnitelman sekä vankilan tarjoamien mahdollisuuksien perusteella sinut sijoitetaan toimintaan vankilassa. Toimintaan osallistumalla voit vaikuttaa elämänhallinnan, koulutustaustan sekä työ- ja toimintakyvyn ongelmiisi.

16 Rangaistusajan suunnitelman eteneminen vaikuttaa poistumislupiin, avolaitokseen ja valvottuun koevapauteen sijoittamiseen. Rangaistusajan suunnitelmaasi liittyvissä kysymyksissä sinua ohjaa osastosi rikosseuraamusesimies tai muu henkilökunta. Vapauttamissuunnitelma Vapautumisen lähestyessä sinun kanssasi tehdään vapauttamissuunnitelma. Sen tarkoitus on helpottaa vapauteen siirtymistä. Vapauttamissuunnitelma sisältää mm. asumisen, päihdehuollon ja toimeentuloasioiden järjestämistä. Asunto-osaston toimistosta voit lainata vankilasta vapautujan oppaan. Vapauttamissuunnitelmaan liittyvissä asioissa sinua opastaa sosiaalityöstä vastaava erityisohjaaja tai vankilan muu henkilökunta. 14

17 10. Toimintaan osallistuminen Vankilassa ollessasi olet velvollinen osallistumaan vankilan järjestämään tai hyväksymään toimintaan. Toimintaan osallistumisesta sinulle maksetaan toimintaraha. Jos et voi osallistua toimintaan esimerkiksi käräjämatkojen, poistumislupien tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, sinulle maksetaan käyttörahaa. Terveydentila, toimintakyky tai ikä voivat olla perusteena toimintavelvollisuudesta vapauttamiselle. Toimintatuntisi merkitään ansiokortille päivittäin. Saamistasi toiminta- ja käyttörahoista sekä niiden käytöstä saat tiliotteen kerran kuukaudessa. Opiskelu Useimmissa vankiloissa sinulla on mahdollisuus suorittaa peruskoulu- ja lukio-opintoja tai opiskella oppisopimuksella vankilan työpisteessä. Mikäli rangaistusajan suunnitelmaan sisältyy opiskelua, sinut on sijoitettu vankilaan, jossa opiskelu on mahdollista. Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sinua opastaa opinto-ohjaaja. 15 Työtoiminta vankiloissa Eri vankiloissa on erilaisia työtoimintamuotoja. Seuraavassa esitellään joitakin yleisimpiä työaloja.

18 16 Puuteollisuus Puuteollisuudessa tehdään erilaisia puusepänteollisuuden töitä ja rakennuspuusepän töitä. Metallityöt Metallitöissä tehdään levytöitä, teräs- ja rautarakennetöitä, koneistusta sorveilla sekä jyrsimillä ja osakokoonpanoa. Muutamissa vankiloissa tehdään liikennemerkkejä ja rekisterikilpiä. Maatalous Maataloustöitä tehdään peltoviljelyssä, puutarhalla ja muutamassa vankilassa navetassa ja lampolassa. Maataloustyötä tekevät huolehtivat metsätöistä ja ulkoalueiden hoidosta. Vaate- ja Vaate- ja ruokahuollon työpisteinä ovat varusvarasto ruokahuolto ja Kiinteistöjen kunnossapito Puhtaanapito keittiö. Kiinteistöjen kunnossapidossa tehdään pieniä remonttitöitä. Puhtaanapidon tehtäviin kuuluvat osaston yleisten tilojen siivous sekä muut osastojen siisteyteen liittyvät tehtävät. Toimintoihin sijoittamisesta vastaa apulaisjohtaja. Usein toimintaan sijoittaminen tehdään sijoittelukokouksessa.

19 Päihdekuntoutus ja toimintaohjelmat Vankiloissa järjestetään ryhmämuotoista päihdekuntoutusta ja toimintaohjelmia, joiden avulla voit vähentää riskiäsi syyllistyä rikoksiin tulevaisuudessa. Vankiloissa on vaihtelevasti esimerkiksi seuraavia Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymiä toimintaohjelmia. Kysy henkilökunnalta, mitä ohjelmia on käytössä sijoituslaitoksessasi. Cognitive skills (CS) Ajattelutaitoja työpaikalla Suuttumuksen hallinta (SUHA) Omaehtoisen muutoksen kurssi (OMA) Kalterit taakse (KT) Move Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) Retkahduksen hoito Matkalla muutokseen Ojasta allikkoon vai takaisin hoitopolulle Ongelmanratkaisu, ajattelutaidot Työpaikan tilanteet ja sosiaaliset suhteet Impulsiivinen väkivaltaisuus Vakava väkivalta Päihteiden käyttö Lähisuhdeväkivalta Motivointi Päihteiden käyttö Päihteiden käyttö Päihteiden käyttö 17 Tarjolla myös muita päihdeohjelmia. Toimintaohjelmiin liittyvissä kysymyksissä sinua opastavat erityisohjaaja ja ohjaajat.

20 Hengellinen työ Hengellinen työ auttaa sinua jaksamaan vankeusaikana ja antaa mahdollisuuden uskonnon harjoittamiseen. Sinulla on mahdollisuus osallistua hengellisiin tilaisuuksiin ja saada keskusteluapua. Hengellistä työtä tekevät ev.lut. vankilapastorien ja -diakonien lisäksi vankilan ulkopuolelta tulevat vapaaehtoistyöntekijät sekä muiden uskontojen edustajat. Vapaa-ajantoiminta vankilassa Vankilassa voit esimerkiksi käydä ulkoilussa, kuntoilla, askarrella tai osallistua vankilassa järjestettyihin ryhmiin tai muihin harrastuksiin. Osaston ilmoitustauluilla on nähtävänä viikkoohjelma, jossa on lisätietoa niistä ajankohtaisista vapaa-ajantoiminnoista, joita vankilassa on käynnissä. Joissain vankiloissa järjestetään myös AA- tai NA-ryhmiä. Vapaa-ajantoimintaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä vapaa-ajanohjaajaan. 18 Kirjasto Sinulla on mahdollisuus käyttää vankilan kirjastoa. Joidenkin osastojen vangit eivät pääse itse käymään kirjastossa, vaan he voivat tilata kirjoja kirjastosta. Kirjasto on avoinna vankilan päiväjärjestyksen mukaisesti. Kirjastoasioissa ota yhteyttä kirjastovartijaan.

21 11. Poistumisluvat Poistumislupa voidaan myöntää tärkeästä syystä (TS), erittäin tärkeästä syystä (ETS) tai rangaistusajan pituuden (RP) perusteella. Hae poistumislupaa kirjallisesti osaston toimistosta saatavalla hakemuksella. Osaston ilmoitustaululta löydät lomalle lähtijän muistilistan, joka opastaa sinua poistumisluvan valmistelussa. Voit anoa poistumislupaa rangaistusajan pituuden perusteella poistumislupa-ajan alettua. Poistumisluvasta päättää vankilan johtaja tai hänen sijaisensa. Määrätyissä tapauksissa poistumisluvista päättää Rikosseuraamuslaitos. Poistumisluvan edellytykset: Luvan myöntäminen edistää rangaistusajan suunnitelmasi toteutumista. Poistumisluvan ehtojen toteutuminen on riittävän todennäköistä. Sinun täytyy sitoutua päihteettömyyden valvontaan ja muuhun tarpeelliseen valvontaan. 19 Poistumislupa tärkeästä syystä Poistumislupa voidaan myöntää tärkeästä syystä myös heti rangaistuksen alettua. Tärkeä syy voi olla perheeseen liittyvä tai koulutus-, sosiaali- tai asuntoasian hoitaminen tai muu vastaava syy.

22 Poistumislupa erittäin tärkeästä syystä Poistumislupa erittäin tärkeän syyn vuoksi voidaan myöntää esimerkiksi lähiomaisen vaikean sairastumisen vuoksi tai hautajaisiin. Sinun on annettava riittävä selvitys hakemuksesi tueksi. Toimita hakemus liitteineen osaston toimistoon. Poistumislupa voidaan myöntää myös saatettuna. Poistumisluvista on määrätty vankeuslaissa. Poistumislupa-asioissa sinua opastaa osastosi rikosseuraamusesimies tai muu henkilökunta. 20

23 12. Hakeminen toiseen vankilaan Keskustele siirtoasiasta mielellään ensin rikosseuraamusesimiehen kanssa. Asunto-osaston toimistosta saat laitossijoitteluhakemuksia. Hakiessasi sijoittelua toiseen vankilaan täytä hakemus ja palauta se osaston toimistoon. Esitä hakemuksessa perustelut, miksi haet toiseen vankilaan ja mihin toimintaan haluat siellä osallistua. Jos haet avovankilaan, pyydä henkilökunnan edustajaa tulostamaan sinulle päihteettömyyssitoumus ja allekirjoita se. Sijoittamisesta toiseen vankilaan päättää arviointikeskus. Päätös perustuu rangaistusajan suunnitelmaan sekä mahdollisiin muutoksiin tilanteessasi tai olosuhteissa. Laitossijoitteluasioissa sinua opastaa osastosi rikosseuraamusesimies sekä muu henkilökunta. 21

24 Sinut voidaan sijoittaa avovankilaan, jos: sijoittaminen edistää rangaistusajan suunnitelmaasi sovellut avolaitoksessa järjestettävään toimintaan avolaitoksen järjestyksen noudattaminen on riittävän todennäköisenä on todennäköistä, että et syyllisty rikokseen tai poistu avolaitoksesta luvatta sitoudut olemaan käyttämättä päihteitä ja dopingaineita sitoudut päihteettömyyden valvontaan (päihdetestit) 22

25 13. Valvottu koevapaus Valvotussa koevapaudessa sinulla on mahdollisuus harjoitella rikoksetonta ja päihteetöntä elämää. Sähköisesti valvottuun koevapauteen voi päästä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapautumista. Koevapauden edellytykset: koevapauden pitää edistää rangaistusajan suunnitelman toteutumista on todennäköistä, etttä noudatat koevapauden ehtoja sitoudut päihteettömyyteen, päihteettömyyden valvontaan ja muiden lupaehtojen noudattamiseen suostut siihen, että henkilökunta tekee yhteistyötä koevapauteen liittyvien tahojen kanssa Koevapautta varten laaditaan toimeenpanosuunnitelma, johon liittyy toimintavelvoitteen suunnittelu. Se voi olla työtä, koulutusta, kuntoutusta tai muuta toimintaa. Sinulla tulee myös olla asunto ja toimeentulo järjestyksessä. 23 Koevapausasiassa sinua opastaa rikosseuraamusesimies tai muu henkilökunta.

26 14. Vapautuminen valvontaan Ehdonalaiseen vapauteen päästettäessä sinut asetetaan valvontaan, jos koeaikasi on pitempi kuin yksi vuosi tai olet tehnyt rikoksen alle 21- vuotiaana. Voit myös itse pyytää valvontaan ja saat siten tukea yhdyskuntaseuraamustoimistosta rikoksettomaan elämään vapautumisen jälkeen. 24

27 15. Vinkkejä Kysy rohkeasti henkilökunnalta ohjeita. Henkilökunnalla on velvollisuus ohjata sinua vankeuteen liittyvissä asioissa. Muista: vankeuden yhtenä tarkoituksena on vapauteen valmistautuminen. Voit vankilassa hankkia itsellesi eväitä vapauteen. Hanki kynä ja kalenteri. Merkitse tärkeät päivämäärät. Ole aktiivinen asioittesi hoitamisessa. Osallistu sinulle osoitettuun toimintaan. Omalla asennoitumisella voit vaikuttaa vankeusaikaasi ja tilanteeseen vapautuessasi. Huolehdi kunnostasi ja hyvinvoinnistasi. Hoida vankeusaikana myös siviiliasioitasi. Pidä yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin. 25

28 Lintulahdenkuja Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti:

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Opas vankilasta vapautuvalle

Opas vankilasta vapautuvalle Opas vankilasta vapautuvalle Tässä oppaassa kerrotaan, miten saat jo vankilassa ollessasi järjesteltyä elämääsi siviilissä. Saat myös neuvoja, miten asioita hoidetaan muurien ulkopuolella. Sisällysluettelo

Lisätiedot

SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SATAKUNNAN VANKILAN HUITTISTEN OSASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SISÄLLYS sivu 1 YLEISTÄ...3 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN...3 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA 3 4 TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUKSET...4

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Keravan vankila

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ. Keravan vankila JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Voimassa alkaen 9.11.2011 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN... 2 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA... 2 4 TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUKSET... 3 4.1.

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

KESTILÄN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

KESTILÄN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ KESTILÄN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN...3 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA...5 4 TILOJEN LUKITTUNA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUS...5 5 TYÖ-

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE SUOMENLINNAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE SUOMENLINNAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE N JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Voimassa 7.10.2014 lukien 1...3 YLEISTÄ...3 2...3 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN...3 3...3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA...3 4...4 SÄHKÖINEN VALVONTA...4

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

LAUKAAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 01.05.2012

LAUKAAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 01.05.2012 LAUKAAN VANKILAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 01.05.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 VANKILAN ALUEELLA LIIKKUMINEN... 3 3 PUKEUTUMINEN VANKILAN ALUEELLA... 4 4 TILOJEN LUKITTUINA PITÄMINEN JA VAHVUUSTARKASTUS...

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen L a r i M i i k k u l a i n e n SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. RIKOKSISTA TUOMITTUJEN

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA -SARJA ilmestyy vuosittain painettuna suomeksi sekä verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät 1 O I K E U S M I N I S T E R I Ö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell Hallitusneuvos Jussi Pajuoja Julkaisun laji Lausuntoyhteenveto Toimeksiantaja Oikeusministeriö

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot