Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika"

Transkriptio

1 Elokuu # 1 Nuortenlehti Andreas Antoniou Islam ja urheilu elämässäni Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika Menestystarina Hijab elämäntapana Kunnioita vanhempaasi! Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta

2 EU:N YOUTH IN ACTION -OHJELMA SAA NUORTEN ÄÄNEN KUULUVIIN Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa. Youth in Action -projektien kautta nuoret oppivat käytännön tekemisen ja kokemisen kautta erilaisia taitoja kuten aktiivista kansalaisuutta ja vaikuttamista. Ohjelma on avoin kaikille vuotiaille nuorille ja tarjoaa mahdollisuuksia myös nuorten parissa toimiville. Youth in Action -ohjelman avulla nuoret voivat vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. Youth in Action -projekteissa yksi keskeisistä painopisteistä on monimuotoisuuden kunnioittaminen ja rasismin vastustaminen. Eri uskonnollisista, kulttuurisista ja etnisistä taustoista olevien nuorten yhteiset projektit edistävät kulttuurienvälistä oppimista, lisäävät tietoisuutta ja rikkovat ennakkoluuloja. Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) nuoriso- ja opiskelijalautakunnan nuoret saivat tukea Umma -lehtiprojektilleen Youth in Action -ohjelman nuorisoaloitteena. Lehtiprojektin myötä nuoret oppivat paljon hyödyllisiä taitoja projektinhallinnasta ryhmässä toimimiseen. Projektissa opittuja taitoja nuoret pystyvät hyödyntämään tulevaisuudessa myös työ- tai opiskelupaikan haussa. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO toimii Youth in Action -ohjelman kansallisena toimistona Suomessa. Lisätietoja ja neuvoja ohjelmaan osallistumisesta saa CIMOn nuoriso- ja kulttuuriryhmästä: puh (keskus) Kuvat: Stock Photo SUOMEN ISLAMILAINEN NEUVOSTO (SINE) Nuortenlehti Umma on Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE ry.) nuoriso- ja opiskelijalautakunnan alainen hanke. Suomen Islamilainen Neuvosto on vuonna 2006 perustettu Suomen islamilaisten yhteisöjen yhteistyöelin ja keskustelufoorumi. SINE:llä oli vuoden 2010 alussa 21 jäsenjärjestöä, joiden kautta SINE edustaa lähes 85 prosenttia rekisteröityneistä muslimeista Suomessa. SINE:n tarkoituksena on: edistää eri islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä ja toimintaa toimia yhteistyössä muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa islamilaisten järjestöjen edustajana edistää eri uskonnollisten yhteisöjen ja muslimien välisiä keskusteluja ja yhteistyötä lisätä kunnioitusta ja tietoisuutta sekä islamia kohtaan Suomessa että suomalaista kulttuuria kohtaan muslimien keskuudessa pyrkiä estämään sekä islamilaisten että islamia vastaan suuntautuvien ääriilmiöiden syntymisen ja kehittymisen Suomessa Lisätietoja:

3 UMMA-lehden visio UMMAN LEHTITYÖRYHMÄ Seisomassa, vasemmalta: Ali Assefa Imed Sehli Loai El Shamaly Hussaam Ali Andreas Antoniou Medina Selmani Zahraa Al Take Istumassa, vasemmalta: Mehdi El Bourouael Bilel Sehli Mohamed Bellili Fatmir Osmani Umma on nuorten toimittama ja nuorille suunnattu lehti, joka käsittelee nuorten elämään vaikuttavia asioita islamin ja musliminuorten näkökulmasta käsin. Lehtemme tarjoaa lukijoilleen mielenkiintoisia aiheita ja ajateltavaa elämän eri osa-alueilta. Umma-lehti välittää uudenlaisella, monipuolisella ja yksityiskohtaisella tavalla kuvaa islamista ja islamilaisesta elämäntyylistä, sekä siitä, kuinka ne voidaan sovittaa suomalaiseen elämänmenoon. Lehtemme pyrkii selkeällä ja yksinkertaisella tavalla tukemaan nuorten islamilaista identiteettiä ja vahvistamaan heidän elämässään niitä hyveellisiä arvoja, joita jalo uskontomme opettaa. Umma-lehden uskonnollinen linja on maltillinen keskitie. Lehti tarjoaa nuorille tietoa, esittämättä uskontoa tiettyyn mielipiteeseen tai opilliseen suuntaukseen nojaten. Tavoitteenamme on tukea musliminuoria niiden haasteiden edessä, joita he päivittäin kohtaavat, ja antaa heille työkaluja positiivisen muutoksen tekemiseen niin omassa elämässään kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Kaikella tällä tavoittelemme Jumalan, Korkeimman, mielisuosiota. Nuortenlehti Umma 1. numero

4 U WW A Nuortenlehti Sisällys Eu:n Youth in Action ohjelma Umma-lehden visio Sisällysluettelo Nuori kynä Ramadan-kuukauden koetus ja siunaus Id ilon ja toivon juhla Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Al-Quds Pyhä Jerusalemin kaupunki Salam Rauhaa! Synnyttääkö islam johtajia vai seuraajia? Muxlim menestystarina Maailma kylässä Kunnioita vanhempaasi! Huumeet Andreas Antoniou Hijab elämäntapana Umman muoti Umman keittiö Ajattelua ja asennetta Etsi profeettoja! Nuorten muslimien konferenssi

5 Keskustelin erään tällaisen nuoren kanssa ja ajattelin: Ylistys Allahille! Sinulla on kaikki nämä mahdollisuudet, etkä ole edes tietoinen niistä? Olen ymmärtänyt, että syy tällaiselle voimavarojen hukkaan heittämiselle piilee epäonnistumisen pelossa ja itseluottamuksen puutteessa. Itseluottamusta ei saavuteta itsestään, vaan tahdolla muuttua ja tietoisella asenteiden muokkauksella Allahia muistaen. On tärkeää ymmärtää, että Allah on viisaudessaan ja anteliaisuudessaan antanut jokaiselle meistä kykyjä ja lahjoja, ja kun käytämme niitä hyvällä aikomuksella hyvien tekojen parissa, pääsevät persoonamme parhaat piirteet esiin. Allah, Korkein, on sanonut:...totisesti, Jumala ei muuta ihmisten kohtaloa, elleivät he itse muuta sitä, mitä heidän sydämissään on... (Koraani 13: 11, Ahsen Bören käännös) Allah, Mahtavin, on puhunut totuuden. Nuori kynä... Ja sanoin itselleni: Ylistys Allahille! Sinulla on kaikki nämä mahdollisuudet ympärilläsi, etkä edes tiedä niistä! Viime aikoina olen tavannut monia nuoria islamilaisen vapaaehtoistoiminnan merkeissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ilokseni olen saanut tutustua nuoriin, joissa voi heidän nuoresta iästään huolimatta nähdä johtajuuden merkkejä ja joista loistaa päämäärätietoisuuden valo ja rakkaus Allahia ja Hänen uskontoaan kohtaan. Olen tavannut myös toisenlaisia nuoria, joiden asenteita leimaa negatiivisuus ja jotka häpäisevät käytöksellään itseään. Vaikka heillä on kykyjä ja heidän ympärillään mahdollisuuksia, joista moni voi vain unelmoida, he eivät näytä välittävän näiden piilevien voimavarojen käyttämisestä ja hyödyntämisestä eivät, vaikka Allah on ne heille lahjana antanut ja heidän vastuulleen asettanut. Itseluottamus on perusta myös Allahiin kohdistuvan luottamuksen (tawakkul) saavuttamiselle ja päättäväisyydelle päästä ulos epävarmuuden ja itsensä vähättelemisen kehästä, joka johtaa ihmisen pelkäämään sosiaalista kanssakäymistä. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) on sanonut: Se, joka on kanssakäymisissä ihmisten kanssa, ja on kärsivällinen heistä koituvasta harmista, on parempi kuin se, joka vetäytyy kanssakäymisestä ihmisten kanssa eikä ole kärsivällinen heistä koituvasta harmista... Profeettamme (rauha ja Allahin siunaus hänelle) on myös kerrottu sanoneen: Vahva muslimi on Allahin silmissä parempi kuin heikko muslimi... Kehotankin teitä, nuoret veljeni ja siskoni, pysähtymään hetkeksi ja palaamaan omaan itseenne, pohtien Allahin, Korkeimman merkkejä, jotka Hän on teille lahjoittanut. Ottakaa elämänne vakavasti ja olkaa omalaatuisia toimissanne. Asettakaa kunniallisia päämääriä eteenne ja ponnistelkaa niiden saavuttamiseksi, jotta teistä Allahin luvalla tulisi hyväntekijöitä maan päällä. Suhtautukaa omaan itseenne tavalla, joka lisää itseluottamustanne, ja tietäkää ettei yksikään taakse jättämänne tunti ja minuutti koskaan palaa takaisin teille. Tämän vuoksi elä jokainen tunti kuin se olisi viimeinen tuntisi, ja jokainen päivä kuin se olisi viimeinen päiväsi, ja pyri täydellistämään tekosi Allahille. Jos teet näin, niin lupaan Allahin avulla että elämäsi tulee aina uudistumaan Allahin tottelevaisuuden tiellä, ja tulet saavuttamaan menestyksen tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. Veljenne Islamissa, Bilel Sehli Kuva: Anna Autio Nuortenlehti Umma 1. numero

6 Ramadan-kuukauden koetus ja siunaus Teksti: Maryam Elo Ramadan on muslimille mahdollisuus kääntää auki uusi, puhdas sivu elämässään. Ramadan-kuukausi on uskon kulta-aikaa muslimille. Hän jättää maalliset nautintonsa keskittyen Herransa palvelemiseen paastoten, rukoillen, Koraania lukien, almuja antaen ja pahoista sanoista sekä teoista pidättäytyen. Ramadanin aikana hän oppii vilpittömyyttä ja tottelevaisuutta Jumalaa kohtaan, tulee tietoisemmaksi Hänestä, katuu, ja sovittaa syntejään. Hän kehittää kärsivällisyyttä ja itsekuria, ymmärtää arvostaa Jumalan runsaita lahjoja pidättäydyttyään niistä ja kehittää myötätuntoa köyhimpiä kohtaan koettuaan hetken nälkää heidän kanssaan. Hän harjoittaa anteliaisuutta ja kokee voimakasta yhteenkuuluvuutta muiden muslimien kanssa. Ramadanin aikana tehtyjen hyveiden kautta hänen syntejään pyyhitään pois ja hän puhdistuu paheistaan. Mutta mitä hänelle tapahtuu ramadan-kuukauden jälkeen? Pitääkö hän kiinni niistä hyveellisistä ominaisuuksista ja teoista joita on harjoittanut ramadanin aikana ja jatkaa voitonmarssiaan niiden siivittämänä, vai onko hän niin kuin se, joka purkaa kehrätyn langan takaisin säikeiksi? (Koraani 16: 92) Jos muslimi jatkaa hyveidensä harjoittamista myös ramadan-kuukauden jälkeen, on se merkki siitä että hänen Herransa, Anteliain, on hyväksynyt hänen paastonsa. Hän on hyötynyt tästä hengellisen valmennuksen ajanjaksosta, vastannut Herransa kutsuun ja pysynyt kaidalla tiellä. Allah, Korkein, sanoo: Niiden luo, jotka sanovat Jumala on Herramme ja pysyvät kaidalla tiellä, laskeutuvat enkelit sanomaan: Älkää pelätkö älkääkä murehtiko, vaan iloitkaa Paratiisista, joka on luvattu teille. Me olemme teidän ystäviänne tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Teitä odottaa kaikki, mitä vain odotatte ja pyydätte, Anteeksiantavan, Armollisen vierasmajassa. (Koraani 41: 30-31) 6 Valitettavasti on myös niitä, joiden voi nähdä olevan uskonsa voimissa ramadan-kuukauden aikana, paastoavan ja rukoilevan, mutta pian sen päätyttyä muuttavan suuntaa täysin päinvastaiseen. He laiminlyövät rukouksensa, karttavat hyveitä ja ovat Herralleen tottelemattomia monin eri tavoin. He käyttäytyvät kuin olisivat olleet palvontansa vankeja ja luulisivat synninteon vapauttavan heidät. Mutta Jumala, Korkein, on kehottanut päinvastaiseen: Pidä rukouksesi molemmin puolin päivää ja yön varhaisina hetkinä. Hyvät teot korvaavat pahoja. Tämä on varoitus niille, jotka kuulevat varoituksen. Ole kärsivällinen; ei Jumala hukkaa hyväntekijän palkkaa. (Koraani 11: 114) Abu Ayub (Allah olkoon tyytyväinen häneen) kertoi Profeetan (rauha hänelle) sanoneen: Joka paastoaa koko ramadankuukauden, ja jatkaa paastoamalla kuusi päivää (sitä seuraavasta) shawwal-kuukaudesta, on yhtä hyvä, kuin jos hän olisi paastonnut koko vuoden. (Muslim) Epäilemättä hyvät teot tuovat muslimin lähemmäs Allahia kaikkina aikoina - onhan ramadanin Herra myös muiden kuukausien Herra. Vilpittömän uskovan tulisikin pelätä hyveidensä menettämistä ja ponnistella totellakseen Allahia kaikkina aikoina, kutsuen toisia Hänen luokseen, kieltäytyen ja kieltäen pahasta ja kehottaen hyvyyteen. Uskovan päivät ja yöt maallisessa elämässä ovat hänen varastojaan tulevaista elämää varten, joten hänen tulisi harkita tarkoin mitä varastoi niihin. Jos hän varastoi hyvää, se todistaa hänen puolestaan hänen Herransa edessä ja jos hän lähettää edelleen pahaa, se tulee kääntymään vain häntä itseään vastaan. Merkki hyväksytyistä hyveistä on se, että ne kutsuvat toisiaan, sanoen: Siskoni, siskoni! Samoin houkuttavat paheet luokseen muitakin paheita. Ramadan on muslimille mahdollisuus kääntää auki uusi, puhdas sivu elämässään. Ramadankuukauden jälkeistä tilaa voikin verrata vaikka uuden auton omistamiseen. Uusi autohan pidetään puhtaana ja huollettuna, ja varotaan, ettei se pääse naarmuuntumaan. Mitä taas tulee vanhan auton omistajaan, jonka kulkuväline on täynnä lommoja ja naarmuja, niin eihän hän yhdestä lisänaarmusta jaksa välittää jos edes huomaa sitä. On toki niin, että reissussa rähjääntyy, eikä uusinkaan auto pysy priimakunnossa koko ikäänsä. Mutta esimerkkimme kertookin katoavan maallisen omaisuuden hoitamisesta ei siitä huolenpidosta, jonka Allah, Korkein, meille tarjoaa. Allah sanoo: Jos vältätte suuria syntejä, joista teitä kielletään, me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja viemme teidät kunnioitettuina Paratiisiin. (Koraani 4: 31) Aishalta (olkoon Allah tyytyväinen häneen) kysyttiin niistä hyveistä joita Allahin Lähettiläällä (rauha hänelle) oli tapana tehdä, ja siitä, tekikö tämä tiettyjä hyveitä tiettyinä päivinä? Hän vastasi: Ei; hänen hyvät tekonsa olivat jatkuvia. Ja Allahin Lähettilään (rauha hänelle) on kerrottu sanoneen: Oi ihmiset; tehkää mitä tahansa hyviä tekoja pystytte tekemään, sillä Allah ei väsy palkitsemaan, mutta te väsytte. Kaikkein rakkaimmat teot Allahille ovat ne, jotka ovat jatkuvia, vaikka ne olisivat vähäisiä. Meidän tulee siis huolehtia siitä, että pidämme kiinni pakollisista hyveistämme; islamin pilareista, ja ottaa tavaksemme vapaaehtoisten hyveiden tekeminen oman kapasiteettimme mukaan niin, että pystymme säännöllisesti pitämään kiinni niistä. Allah, Anteeksiantava Armahtaja hyväksyköön paastomme ja antakoon meidän elää tehden hyvää. Aamiin. Artikkelin Koraanin käännökset on lainattu Jaakko Hämeen-Anttilan käännöksestä.

7 Id - ilon ja toivon juhla Islamilaisessa traditiossa on kaksi suurta juhlaa, jotka nousevat ylitse muiden. Nämä ovat id al-fitr, paastokuukauden jälkeinen juhla, sekä id al-adha, pyhiinvaelluksen jälkeinen juhla. Sana id (ar.: ) on arabiankielinen, ja merkitsee sitä, joka tulee takaisin kerta toisensa jälkeen sekä iloitsemista. Tällä sanalla viitataan kahteen suureen islamilaiseen juhlaan, sillä nämä juhlat ovat toistuvia ilon päiviä muslimeille. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) mainitsi puhuessaan näistä päivistä: Ne ovat syömisen, juomisen, sekä Jumalan muistamisen päiviä. (Bukhari ja Muslim) Ramadan on aikaa, jolloin uskovainen keskittyy sielunsa puhdistukseen, kenties enemmän kuin minään muuna kuukautena. Ne monet opetukset, jotka ovat oleellisia tänä kuukautena, ovat keskeisessä asemassa myös id-päivänä, ettei niitä unohdettaisi. Muun muassa seuraavat asiat ovat kehotettavia tekoja idin aikana: 1. Jumalalle omistautuminen palvonnan kautta: muslimit aloittavat aamunsa kylpemällä, jonka jälkeen he menevät idrukoukseen ja saarnaan, joka pidetään aamupäivällä. 2. Jumalan siunausten tunnustaminen ja niistä kiitollisuuden osoittaminen: muslimien tulisi pukeutua parhaisiin vaatteisiinsa id-päivänä, antaa lahjoja (etenkin lapsille), ja juhlia perheen, ystävien sekä naapureiden kanssa. 3. Vähempiosaisten ahdingon muistaminen ja almujen anto: id-päivänä on erityisen kehotettavaa antaa hyväntekeväisyyteen, etenkin ennen id-rukoukseen menemistä. Tällöin on myös viimeistään maksettava zakat al-fitr, id al-fitrin pakollinen almu. On hyvä muistaa, että ramadanina ja idinä annettu hyväntekeväisyys puhdistaa meidät niistä virheistä, joita väistämättä teemme paastokuukauden aikana. Ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa, hyvän ruoan syöminen ja kaikki muut hauskat aktiviteetit kruunaavat tämän juhlapäivän ja tekevät siitä ainutlaatuisen. Monet id-päivän kokeneet yhtyvät varmasti väittämääni, että tänä pyhänä juhlapäivänä on aivan erityinen, jopa taianomainen tunnelma. Aamulla herätessä jännittää ja on odottavalla tuulella. Kun astuu id-rukoustilaan ja kuulee id takbir -lausunnat, valtaa kehon lämmin ja sanoinkuvaamaton olotila. Ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa, hyvän ruoan syöminen ja kaikki muut hauskat aktiviteetit kruunaavat tämän juhlapäivän ja tekevät siitä ainutlaatuisen. Id al-fitrinä juhlitaan ramadan-kuukauden päättymistä. Id-päivänä muslimit eri puolilta maailmaa kiittävät Jumalaa paastoamisen lahjasta, jonka aikana he pysyttelivät erossa ruoasta, juomasta sekä sukupuolisesta kanssakäymisestä, keskittyen hengellisiin tekoihin. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) sanoi: Hän, joka paastoaa ramadan-kuukautena uskosta, odottaen palkintoa (paastosta), saa kaikki aikaisemmat syntinsä anteeksi. Niinpä id-päivänä kaikki paastoa noudattaneet ovat toiveikkaita siitä, että Jumala hyväksyisi heidän paastonsa. Muslimeilla on tapana sanoa kanssauskovaisilleen id-päivänä: Hyväksyköön Jumala paaston minulta ja sinulta! Siispä pyydän Jumalaa siunaamaan kaikkien paastokuukauden ja idin, sekä hyväksymään kaikki heidän palvonnan tekonsa. Id mubarak! Siunattua idiä! Vinkki: Profeetta Muhammadilla (rauha ja Allahin siunaus hänelle) oli tapana matkata jalan id-rukoukseen, sekä palata rukouksesta eri reittiä kuin mitä hän tuli sinne. Matka saattaa olla joillekin liian pitkä jalan taitettavaksi, mutta eri reittiä palaaminen on oppineiden tulkinnan mukaan kehotettavaa, koska tällä tavoin enemmän maata todistaa kiitollisuutesi puolesta Tuomiopäivänä, ja sinulla on suurempi todennäköisyys tavata enemmän uskovaisia, sekä tervehtiä heitä. Teksti: Ali Assefa Nuortenlehti Umma 1. numero

8 Eksoottinen lahjatavarakauppamme tuo tuulahduksia Kaukoidästä. Meiltä löydät upeita käsintehtyjä lamppuja, peilejä, koruja ja kankaita. Kauniit vaattemme luovat väriä ja iloa arkeen. Lisäksi meillä on kattava suitsuke- ja lävistysvalikoima, ja paljon muuta. Tervetuloa! Lahjatavara Kauppakeskus Kamppi Kerros: 2 Kauppakeskus Itäkeskus Bulevardi, 1. krs (liiketila 141F) Helsinki Tampere asematunnelissa Rautatieasemalla Lahti pk. kerros, Kauppakuja Salo Vilhonkatu 14. TMcrea on yritys, joka tarjoaa useita multimediapalveluja sekä yrityksille, että yhteisöille ja ryhmille. Pääpainona palveluissa on luovuus asiakkaan asettamien rajojen mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan tyytyväisyys sekä korkea laatu. - tietokantasivustojen suunnittelu ja kehittely - sähköisen kaupankäynnin kehittely - nettisivujen ylläpidon opetus - internet- ja verkkosivuopetusseminaarit - logojen ja esitteiden suunnittelu - julisteiden, mainospalkkien ja -julisteiden suunnittelu - Flash ja PowerPoint-esitysten tuottaminen - ilmakuvamallinnosten muotoilu - 3D-muotoilu, -halkikävelyt ja -animaatiot - liikegrafiikka, videoavaukset ja -mainokset - digitaalinen kuvitus, kirjojen kuvitus, muotokuvakuvitus - piirrettyjen tuottaminen Puh: S.posti:

9 N ÄKÖKULMIA MUHAMMADIN (saws) LUONTEESEEN Olemme lähettänyt sinut, oi Muhammed, vain armona maailman kansoille. (Koraani 21: 107, Ahsen Bören käännös) Profeetta Muhammad (rauha hänelle) on tunnetusti muslimien rakastama ja arvostama henkilö; Jumalan viimeinen lähettiläs. Myös monet ei-muslimioppineet, poliitikot ja orientalistit kautta aikojen ovat vaikuttuneet kunnioitetun Profeetan persoonallisuudesta, luonteen jaloudesta ja kulttuurillisista saavutuksista, ja heidän sanansa ovat säilyneet historiaan kirjoitettuina. Lähde: tariqabdelhaleem.com, käännös Sami Ghribi Nuortenlehti Umma 1. numero

10 Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Michael H. Hart (1932-) (amerikanjuutalainen astrofyysikko ja historioitsija) Se että valitsin Muhammadin yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista persoonista, saattaa ihmetyttää joitakin lukijoita, mutta hän oli ainoa henkilö historiassa joka menestyi sekä uskonnollisella että maallisella tasolla. Sarojini Naidu ( ) (intialainen lapsinero, vapaustaistelija ja runoilijatar) Islam on ensimmäisiä uskontoja, joka kutsuu ja laittaa käytäntöön oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden, ja tämä oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus alkaa moskeijasta, jossa viisi kertaa päivässä kutsutaan ihmisiä rukoukseen, ja jossa maanviljelijä ja kuningas kumartavat vieri vierekkäin alistuen ja tunnustaen sen, että Jumala on Suurin... Minua ihmetytti tässä uskonnossa tämä yhtenäisyys, joka ei hyväksy eriytymistä, ja joka automaattisesti tekee ihmisistä toistensa veljiä. Alphonse de Lamartine ( ) (ranskalainen runoilija, kirjailija ja poliitikko) Jos tarkoitusperien mahtavuus ja uskomattomien lopputulosten saavuttaminen menetelmien ja voimavarojen vähyydestä huolimatta, ovat kolme kriteeriä ihmisen neroudelle, niin kuka kehtaa edes verrata yhtäkään modernin historian aikana elänyttä miestä Muhammadiin? Kuuluisimmat miehet kehittivät ainoastaan aseita, lakeja ja imperiumeja. Jos he ylipäätänsä perustivat mitään, niin korkeintaan materiaalisia voimia, jotka usein hajosivat heidän silmiensä edessä. Tämä mies ei liikuttanut pelkästään armeijoita, lainsäädäntöjä, valtakuntia, ihmisiä ja hallintoja vaan miljoonia hänen aikanaan maapallon yhtä kolmatta osaa asuttaneista ihmisistä. Ja tämän lisäksi hän liikutti alttareita, jumalia, uskontoja, ideoita, uskomuksia ja sieluja... Filosofi, kaunopuhuja, profeetta, lainlaatija, soturi, ajatusten valloittaja, rationaalisten uskonoppien ja kuvattoman uskonlahkon entisöijä, kahdenkymmenen maanpäällisen ja yhden hengellisen imperiumin perustaja hän oli Muhammad. Tarkastellessamme kaikkia standardeja, joiden perusteella voidaan ihmisen mahtavuutta mitata, voimme kaikki kysyä; onko ketään miestä, joka olisi mahtavampi kuin hän? K. S. Ramakrishna Rao (1932-) (intialainen professori, filosofi, psykologi, opettaja, tutkija ja hallintomies) En pysty kertomaan teille Muhammadin luonteesta kokonaisuudessaan, mutta se mitä pystyn antamaan teille, on pieni katkelma hänen elämästään lyhyiden ja kauniiden kuvauksien kautta. Hän on Muhammad profeetta, Muhammad soturi, Muhammad kauppias, Muhammad poliitikko, Muhammad saarnaaja, Muhammad hyväntekijä, Muhammad orpojen tukija ja orjien suojelija, Muhammad naisten vapauttaja ja Muhammad tuomari. Hänen menestymisensä kaikissa näissä upeissa ihmisen elämän eri rooleissa antaa hänelle kiistattoman oikeuden tulla kutsutuksi sankarin nimellä. 10 Mahatma Gandhi ( ) Halusin tietää sen henkilön piirteistä ja elämästä, joka ilman epäilystäkään on huojuttanut ja vaikuttanut miljoonien ihmisten sydämiin... Olen tullut ehdottoman vakuuttuneeksi siitä, että islam ei yltänyt saavutuksiinsa miekan avulla vaan se johtui profeetan äärimmäisen yksinkertaisesta elämäntavasta ja täydellisestä vaatimattomuudesta; hänen totuudellisuudestaan ja tunnollisuudestaan valojen ja lupauksien täyttämisessä, syvästä omistautuneisuudestaan ystäviään ja seuraajiaan kohtaan, rohkeudestaan, pelottomuudestaan sekä ehdottomasta luottamuksestaan Jumalaa ja omaa viestiään kohtaan. Ei miekka, vaan nämä piirteet olivat heidän kantajansa, joilla he selviytyivät kaikista esteistä. Kun suljin toisen niteen (Profeetan elämänkerrasta), olin surullinen siitä, ettei minulla ollut enempää luettavaa tuosta mahtavasta elämästä.

11 Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Edward Gibbon ja Simon Oakley (history of the Saracen Empire, London, 1870) Hänen uskontonsa leviäminen ei ole mikään ihme, mutta sen jatkuvuus ja vakaana pysyminen on asia, joka ansaitsee meidän ihmetyksemme. Sama puhdas ja täydellinen vaikutus, jonka hän syövytti Mekkaan ja Medinaan, on säilynyt 1200 vuoden vallankumousten jälkeenkin intialaisten, afrikkalaisten ja turkkilaisten Koraanin käännynnäisten parissa. Muhamettilaiset ovat yhtenäisenä joukkona kestäneet houkutukset muuttaa tai heikentää uskontonsa päämäärää ja sille omistautumista huolimatta siitä, että heidän ymmärryksensä uskosta perustuu rajalliseen ihmisjärkeen ja tuntemuksiin. Uskon yhteen Jumalaan ja Muhammadiin, Jumalan Lähettilääseen, on muuttumaton ja yksinkertainen islamin uskontunnustus. Älyllistä kuvausta ja ymmärrystä Jumalasta ei koskaan taannutettu mihinkään näkyvään idolin muotoon; profeetan kunnia ja piirteet eivät koskaan menneet ihmishyveellisyyden rajojen yli, ja hänen elämänohjeensa sitoivat hänen seuraajiensa kunnioituksen häntä kohtaan järjelle ja uskonnolle hyväksyttäviin rajoihin. G. Bernard Shaw ( ) (englantilainen näytelmäkirjailija, jolle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1925) Maailma tarvitsee suuresti miestä, joka ajattelee niin kuin Muhammad; hän oli profeetta joka jatkuvasti asetti uskontonsa kunnian asemaan. Tämä on vahvin uskonto kaikkien uskontojen parissa; joka säilyy ikuisesti, ja näen useita minun kansastani hyväksyvän tämän uskonnon tietoon ja harkintaan nojaten. Ja tämä uskonto tulee löytämään sijansa ja levittäytymään tälle mantereelle (Eurooppaan). Suvaitsemattomuuden ja tietättömyyden sato ilmeni keskiaikana niin, että uskonoppineet kuvasivat Muhammadin uskontoa hämäränä ja huonona, kristinuskolle vihamielisenä asiana. Olen tutkinut tätä miestä ja huomannut hänen elämänsä olleen ihmeellinen, ja päätynyt ymmärtämään että hänen uskontonsa ei ole kristinuskon vihollinen vaan sitä tulisi nimittää ihmisen pelastukseksi. Minä uskon, että jos Muhammadin kaltainen mies ottaisi nykypäivänä maailman diktaattorinvallan vastuulleen, niin hän onnistuisi ratkaisemaan sen ongelmat tavalla, joka toisi sille kauan kaivatun rauhan ja onnellisuuden. Annie Besant ( ) (sosialistivaikuttaja, journalisti, teosofisen seuran puheenjohtaja sekä Idän Tähti - järjestön perustaja) On mahdotonta kenenkään, joka opiskelee tämän mahtavan arabian profeetan elämää ja luonnetta, ja tietää hänen opetuksistaan ja elämästään, olla tuntematta muuta kuin kunnioitusta tätä mahtavaa profeettaa kohtaan, joka oli yksi Korkeimman lähettiläistä. Ja vaikka kerronkin teille hänestä asioita, joita monet ovat saattaneet sisällyttää ja kirjoittaa kirjoihinsa ja teoksiinsa, niin huomaan joka kerran niitä lukiessani, että itsessäni herää ihmetys ja kunnoitus tätä mahtavaa arabiopettajaa kohtaan. Väitätkö kenties, että tämä mies, joka meni alle 25-vuotiaana naimisiin naisen kanssa joka oli häntä huomattavasti vanhempi, pysyi hänen rinnallaan 26 vuotta, ja sitten saavuttaessaan 50 vuoden iän iän jossa ruumiin halut kuihtuvat olisi mennyt naimisiin halujen ja himojen tyydyttämisen vuoksi? Tämä ei ole oikea tapa ja asenne tuomita ihmisiä. Ja jos katsot niitä naisia, joiden kanssa hän myöhemmin avioitui, huomaat että jokainen heistä oli syynä liittolaisuuden muodostumisessa profeetan ja eri heimojen ja niiden jäsenten välillä, heidän avioliitostaan syntyi selvä hyöty hänen uskonnolleen ja sen seuraajille, tai he olivat naisia jotka olivat suuressa suojelun ja tuen tarpeessa. Almster Sanks ( ) (amerikkalainen orientalisti) Muhammad ilmestyi 570 vuotta Messiaan jälkeen, ja hänen työnsä oli ihmisten mielten ylentäminen, niiden ravitseminen jaloilla luonteen periaatteilla, ja niiden palauttaminen uskomaan yhteen Jumalaan ja tuonpuoleiseen elämään. Islaminuskon ajatukset ovat vaikuttaneet maailmaan todella vahvasti ja vapauttaneet ihmismielen sen painavista kahleista, joita pappien rakennelmat pitivät kasassa. Muhammad pyyhki ja tuhosi kaikki rukouspaikoissa olleet kuvat ja patsaat, jotka kuvasivat Täydellistä Luojaa, kunnes hän vapautti ihmisten ajatukset uskosta ruumiillistuneeseen, ihmisenkaltaiseen Jumalaan. Nuortenlehti Umma 1. numero

12 AL-QUDS AL-QUDS PYHÄ JERUSALEMIN KAUPUNKI Kuva: Stock Photo Teksti: Loai El Shamaly, Minna Kulmala Jerusalemin (arabiaksi al-quds) menneisyys palautuu historian hämäriin. Edes historioitsijat eivät ole yksimielisiä sen tarkasta iästä. Aavikolle, vuorten ja laaksojen poimuttamiin maisemiin syntynyt kaupunki on joka tapauksessa ikivanha; Jerusalemin läheisyydessä sijaitsevan Jerikon alueelta on tehty arkeologisia löytöjä, jotka osoittavat alueella olleen ihmisiä jo noin vuotta sitten. Seuraavien 3000 vuoden kuluessa maanviljelyksen keksimisen seurauksena alueen väkiluku kasvoi ja vakiintui luvulla eaa alueelle muodostui melko yhtenäinen kulttuurialue, jota kutsutaan kanaanilaiseksi sivilisaatioksi. Varhaisimmat, egyptiläisten kirjaamat maininnat Jerusalemista ovat peräisin samalta ajanjaksolta. Ensimmäiset kanaanilaiset olivat arabeja, jotka asettuivat alueelle noin tuhat vuotta aikaisemmin (noin 3000 vuotta eaa). Kanaanilaiset alkoivat nimittää Jordaniasta Välimereen johtavaa jokimaata Jerusalemiksi. Vähitellen Jerusalem kasvoi arabiheimojen keskukseksi. Temppelivuorella sijaitsevaa kanaanilaisten linnoitusta alettiin kutsua nimellä Jebus. Egyptiläiset ja heprealaiset eivät pitäneet asioiden saamasta käänteestä ja he yrittivät moneen otteeseen hyökätä kaupunkiin, jota kanaanilaiset kuitenkin puolustivat urheasti vuotta eaa egyptiläiset valloittivat Jerusalemin. Faarao Ahkhnetatoniin aikana heprealaiset saivat kaupungin herruuden, mutta vuonna 1315 eaa valta siirtyi uudelleen Egyptille. Vallankahvaa ovat pidelleet niin ikään myös roomalaiset ja persialaiset. Vallanvaihdokset ja sodat leimaavatkin Jerusalemin historiaa: Viimeisten 3000 vuoden aikana Jerusalemiin on hyökätty 52 kertaa, se on vallattu 44 kertaa ja piiritetty 23 kertaa. Kaksi kertaa kaupunki on tuhottu lähes maan tasalle. Vuonna 638 jaa alkoi islamilainen vaikutus levitä kaupunkiin. Toinen muslimikalifi Omar Ibn Al-Khattab solmi tuolloin kuuluisan Omarin sopimuksen, jossa taattiin uskonnonvapaus kaikille niille, jotka saapuivat kaupunkiin rukoilemaan. Taiteet ja tieteet alkoivat kukoistaa kaupungissa ja moni saapui sinne pitkienkin matkojen takaa opiskelemaan ja palvomaan Jumalaa. Iso-Britannia valloitti Jerusalemin vuonna Vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio, ja sen myötä juutalaiset alkoivat pikku hiljaa miehittää Jerusalemia ympäröiviä alueita. Vuoteen 1967 mennessä myös Länsi-Jerusalem oli juutalaisten hallinnassa, ja samana vuonna käydyn kuusipäiväisen sodan jälkeen Israel miehitti koko Palestiinan alueen, ja aloitti siellä aiemmin asuneen väestön häätämisen Jordaniaan, Egyptiin, Syyriaan ja Libanoniin. Rosoisesta historiastaan huolimatta Jerusalem on muslimeille erittäin tärkeä kaupunki. Siellä sijaitsee muun muassa Al-Aqsan kaunis moskeija, joka rakennettiin 40 vuotta Mekan moskeijan rakentamisen jälkeen. 12

13 Profeetta Muhammad (rh) on sanonut: Te ette pääse Paratiisiin, ennen kuin uskotte, ettekä te usko, ennen kuin rakastatte toisianne. Enkö kertoisi teille jostakin, mitä tekemällä saavutatte rakkauden toisianne kohtaan? Levittäkää keskuudessanne rauhantervehdystä. Kuva: Stock Photo Salam Rauhaa! Muslimit ovat tunnettuja islamin siunatusta tervehdyksestä, jonka lausuminen on yksi muslimin velvollisuuksista toisia muslimeita kohtaan. Sen sijaan, että tämä jokapäiväinen tervehdys olisi vain yksi tapa muiden joukossa, se on teko, jonka kautta Jumalan palvelijat lähestyvät Häntä, noudattaessaan Profeetan (rauha ja Jumalan siunaus hänelle) kehoitusta. Tervehdys on yksi muslimien välille syntyvän läheisyyden ja rakkauden syistä, ja se on myös eräs Paratiisiin johtavista teoista. Islamin siunattu tervehdys kuuluu: Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu - rauha, Jumalan armo ja Hänen siunauksensa olkoon teidän yllänne. Tämä on täydellisin muoto rauhantervehdyksestä. Ja lyhyempi versio kuuluu: Assalamu aleikum rauha olkoon yllänne. Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas (olkoon Jumala tyytyväinen häneen) on kertonut erään miehen kysyneen Profeetta Muhammadilta (rauha hänelle): Mitkä ovat parhaita asioita islamissa? Hän sanoi: Että ruokit ihmisiä (köyhiä) ja tervehdit rauhantervehdyksellä tuntemiasi ihmisiä, ja niitä, joita et tunne. Rauhantervehdyksen lausuminen on erittäin suositeltu teko, ja siihen vastaaminen on pakollista jokaiselle muslimille jolle tervehdys suunnataan (lukuunottamatta tiettyjä tilanteita, joissa yksin kulkeva nainen ja mies kohtaavat toisensa). Jos rauhantervehdys suunnataan ihmisryhmälle, on ainakin yhden heistä vastattava siihen kaikkien puolesta. Tervehdykseen tulisi vastata samalla tavoin kuin henkilöä tervehdittiin, tai täydellisemmin. Jos muslimi esimerkiksi tervehtii toistaan sanoen: Assalamu aleikum wa rahmatullah, on siihen pakollista vastata sanomalla: Wa aleikum assalam wa rahmatullah, tai lisätä tervehdyksen perään: wa barakatuhu. Jumala, Korkein, on sanonut: Kun teitä tervehditään (hyvällä tervehdyksellä), niin tervehtikää takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa samalla. Katso, Jumala pitää lukua kaikesta. (Koraani 4: 86, Ahsen Bören käännös) Abu Hurairah (olkoon Jumala tyytyväinen Häneen) on kertonut Profeetan (rauha hänelle) sanoneen: Nuoremman tulisi tervehtiä vanhempaa, kävelevän istuvaa ja pienemmän suurempaa joukkoa. On myös sunnan mukaista, että kahden henkilön erotessa toisistaan hetkeksi ja tavatessaan jälleen, he tervehtivät toisiaan uudella rauhantervehdyksellä. Ammar ibn Yasir (olkoon Jumala tyytyväinen heihin kumpaankin) on sanonut: Jos henkilö saavuttaa nämä kolme asiaa, niin hän on saavuttanut uskon: Pyyteettömyys (muiden ihmisten asettaminen etusijalle), rauhanjulistuksen levittäminen maailmalle ja almujen antaminen niukkuuden aikana (kun henkilöllä itsellään on vähän omaisuutta). Rauhantervehdyksen laiminlyöminen on moitittava teko, kuten käy ilmi Profeetan (rauha hänelle) sanoista: Saidoimpia ihmisistä ovat ne, jotka ovat saitoja rauhantervehdyksen julistamisessa. Kirjoitus on tiivistelmä Ahmed Majeedin artikkelista Islamin tervehdys, kääntänyt Sami Ghribi Nuortenlehti Umma 1. numero

14 Synnyttääkö islam johtajia vai seuraajia? Kuva: Stock Photo Jumalan laupeuden vuoksi olet menetellyt lempeästi heitä kohtaan, Muhammed, mutta jos olisit ollut ankara ja kovasydäminen, olisivat he eronneet sinusta. Ole siis suvaitsevainen heitä kohtaan, rukoile heille anteeksiantoa ja neuvottele heidän kanssaan asioista. Ja kun olet päätöksesi tehnyt, luota Jumalaan! Katso, Jumala rakastaa niitä, jotka Häneen turvaavat. (Koraani 3:159, Ahsen Bören käännös [3: 158]). Eräs tämän päivän yleisistä puheenaiheista on islamin vaikutus ihmisten persoonallisuuksiin. On monia ihmisiä, jotka käyttävät nykyajan muslimien heikkoa asemaa arvostellakseen islamia. Kysymmekin siis, synnyttääkö islam johtajia vai pelkästään seuraajia? Islam on uskonjärjestelmä, joka johtaa ihmisen totuudellisuuteen, terveeseen ymmärrykseen ja hyvään käytökseen. Mitä tulee johtajuuteen, niin se on kyky, joka ilmenee joissakin ihmisissä riippumatta heidän uskonnostaan. Todelliset ja hyvät johtajapersoonat ovat harvinaisia. Profeetta Muhammad (rauha hänelle) ohjasi seuralaisiaan (olkoon Allah tyytyväinen heihin) niihin tehtäviin, joissa heidän persoonalliset kykynsä pääsivät parhaiten mittaansa. Osalla hänen seuralaisistaan oli kyky johtajuuteen jo ennen islamiin paluutaan, ja heidän kykyään islam jalosti, kehitti ja vahvisti entisestään. Esimerkkeinä tällaisista henkilöistä ovat Umar ibn Al-Khattab, Khalid ibn Al-Walid, Amr ibn Al- Aas, Sa d ibn Abi Waqqas ja Ikrimah ibn Abi Jahl. Osa seuralaisista syntyi ja kasvoi islamissa; jotkut heistä Medinassa Profeetan (rh) henkilökohtaisessa seurassa. Nämä henkilöt hän viitoitti ja kasvatti johtajuuden tielle, ja heistä tuli vanhemmalla iällä johtajia. Esimerkkeinä heistä mainittakoon Hasan ja Husain, Abdullah ibn Az- Zubair, sekä Ibn Al-Abbas, josta kasvoi myös uskonoppinut ja islamiin kutsuja. Profeetan seuralaisten joukossa oli myös monia, joille ei oltu suotu kykyä toimia johtajana. Heitä Profeetta (rh) neuvoi keskittymään muihin tehtäviin, kuten islamiin kutsumiseen, tiedon opiskeluun ja muihin elämän osa-alueisiin, ja ponnistelemaan saavuttaakseen pätevyyden niissä. Tällaisia henkilöitä olivat muun muassa Abdullah ibn Mas ud ja Abu Dharr. Epäilyksettä on monia, joiden kautta Allah avaa islamin valon ihmisten sydämiin, mutta jotka eivät kykene johtamaan heitä. Ja on toisia, jotka osaavat johtaa ihmisiä, mutta eivät kutsua heitä islamiin. Muslimiyhteisö tarvitsee riviinsä molempia. Islamin mukaan johtajalla on vastuu alaisistaan Allahin edessä. Hän on kuin paimen, joka on vastuussa omasta laumastaan. Koraanin ja sunnan perusteella voidaan hyvän johtajan katsoa omaavan seuraavat ominaisuudet: 1. Tieto, viisaus ja näkemys 2. Jumalan pelko 3. Oikeudenmukaisuus ja myötätunto 4. Rohkeus 5. Neuvottelutaito 6. Päättäväisyys ja peräänantamattomuus 7. Kaunopuheisuus 8. Uhrautuvaisuus 9. Kärsivällisyys 14 Kirjoitus on tiivistelmä Dr. Tariq Muhammad As-Sawiidan artikkelista, käännös Sami Ghribi

15 Menestystarina Teksti: Bilel Sehli Mohamed El-Fatatry on 26-vuotias egyptiläinen nuorimies, joka tuli Suomeen kuusi vuotta sitten opiskelemaan mediateknologiaa ja hieman myöhemmin perusti Muxlim-nettiportaalin. Nykyisin Muxlim on maailman suurin muslimien lifestyle-yhteisö, jolla on käyttäjiä 190 maassa. Mohamed El-Fatatry on saanut kutsun presidentti Barack Obaman järjestämään yrittäjyyttä ja luovuutta käsittelevään huippukokoukseen Washingtoniin. Tasavallan presidentti Halonen myönsi hänen yritykselleen arvostetun kansainvälistymispalkinnon vuonna Hänet on rankattu maailman 500 vaikutusvaltaisimman muslimin listalle ja yhä edelleen El-Fatatry ylistää Allahia ja kiittää Häntä saamistaan siunauksista. Umma-lehti tapasi Mohamed El-Fatatryn ottaakseen tarkemmin selvää hänen esimerkillisestä luonteestaan, elämästään ja ylläpitämästään sivustosta. Jos haluat nähdä ihmeen, niin tee ihme ja ole itse ihme. Mohamed El-Fatatry Mohamed El-Fatatry, kuinka sai alkunsa ajatus Muxlim-nettiportaalin perustamisesta? Ennen Suomeen tuloani opiskelin Arabiemiraateissa Sharjah-osavaltiossa sijaitsevassa amerikkalaisessa yliopistossa, ja satuin tutustumaan siellä Nuortenlehti Umma 1. numero

16 Muxlim Menestystarina Muslim Online Community toimivaan islamilaiseen kerhoon. Vuosittain tämä yliopisto rahoitti opiskelijahallituksia ja -kerhoja neljännesmiljoonalla dirhamilla, mutta islamilainen kerho ei saanut niistä osaansa, sillä sen jäsenmäärä oli vain 4 henkilöä. Kun minut valittiin tämän kerhon puheenjohtajaksi, vierailin muiden sivistys- ja urheilutoimikuntien luona ja loin paljon ystävyyssuhteita ja kontakteja heidän kanssaan. Kuuden kuukauden jälkeen yliopisto järjesti kilpailun, jonka tarkoitus oli valita kerhojen parhaat aktiviteetit ja saada niihin lisää jäseniä mukaan. Tämän kilpailun jälkeen kaikki kerhot - mukaan lukien niiden eimuslimi jäsenet - osallistuivat islamilaisen kerhomme toimintaan sen monimuotoisten aktiviteettien vuoksi. Tuolloin muistin Allahin jakeen Koraanissa: Olemme tehneet teidät kansoiksi ja heimoiksi, jotta tutustuisitte toisiinne.. Lopulta kerhostamme tuli yliopiston suurin kerho ja valtaosa opiskelijoista rekisteröityi sen jäseniksi. Järjestimme paljon erilaisia aktiviteetteja ja kutsuimme monia tärkeitä ja kuuluisia henkilöitä, kuten Yusuf Islamin (Cat Stevens), pitämään puheita. Näin avasimme tulevaisuudennäkymät muslimien ja ei-muslimien yhteisten aktiviteettien järjestämiselle. Kun tulin Suomeen opiskelemaan, vierailin islamilaisissa keskuksissa ja moskeijoissa. Tuona aikana Suomen Islamilaista Neuvostoa ei vielä ollut perustettu, ja kaikki islamilaiset keskukset toimivat itsenäisesti. Esitin heille ajatuksiani musliminuorten asioiden edistämisestä ja islamilaisen sivistys- ja nuortenkeskuksen perustamisesta. En kuitenkaan saanut tukea niille, eikä minua otettu kovin vakavasti, vaan sanottiin, että olen vielä liian nuori ja uusi tässä maassa. Niinpä ajatusteni toteuttamisesta ja musliminuorten elämän muuttamisesta positiivisempaan suuntaan tuli minulle haaste. Sanoin itselleni, että jos en löydä auttavaa kättä Suomesta, miksen avaisi internetiin sivustoa, jonka sisältö levittyisi maailmanlaajuisesti modernia islamilaista kerhoa? Ajatuksenani oli perustaa muslimien elämää kuvaava sivusto, jossa olisi videomateriaalia ja nuorille muslimeille tarkoitettuja dialogifoorumeita. Ja ylistys Allahille sivustosta on tullut menestyksekäs ja sen vierailijamäärä on kasvanut suureksi. Nuoret muslimit eri puolilta maailmaa, mutta etenkin Amerikasta, käyttävät sivustoa aktiivisesti. muslimien ja islamin tuntemiseksi on suuri. Erään tutkimuksen mukaan 60 prosenttia länsimaisesta mediasta kuvaa ainoastaan yhtä prosenttia islamista tai muslimeista. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi hyödyntää kaikkia uusia keinoja joista esimerkkeinä toimivat Muxlimportaali ja Umma-lehti - jotka lisäävät ihmisten tietoisuutta islamista ja muslimien elämään liittyvistä asioista. Muslimit on maailmanlaajuisesti merkittävä kuluttajaryhmä, ja portaalimme välittämä tieto auttaa myös yrittäjiä kehittämään muslimeille sopivia palveluita ja tuotteita. Erikoisuutemme on myös avoimuus eri kulttuureja ja kansalaisuuksia kohtaan. Sivustomme on englanninkielinen, mikä on vahvasti myötävaikuttanut tunnetuksi tulemistamme joka puolella maailmaa. Muxlim on avoin portaali, jossa niin muslimit kuin ei-muslimitkin saavat vapaasti ilmaista mielipiteitään. Emme ota kantaa yksittäisiin tapahtumiin maailmalla, vaan ainoastaan välitämme eri puolilla elävien ihmisten ajatuksia toisilleen. Muxlimin tavoitteena on myös avata ovi kaikille, joilla on halu tarjota jotakin maailmalle ja myötävaikuttaa positiiviseen muutokseen riippumatta siitä mistä elämän osa-alueesta on kyse. Jos esimerkiksi löydämme kekseliään ja luovan muslimin, joka elää Suomessa, on meidän velvollisuutemme kertoa hänestä ja tuoda hänen työnsä ihmisten ulottuville. Millainen vaikutus Muxlim-sivustolla on nuoriin? Meillä on vahva vaikutus nuoriin, koska tarjoamme elämäntyylivaihtoehtoja muslimeille ja ei-muslimeille, ja esitämme erilaisia näkökulmia musliminuorten elämään. Esimerkiksi itse asuin ennen Arabiemiraateissa ja islam oli minulle uskonto, jossa olin kasvanut ja jonka näin Arabiemiraattien jokapäiväisessä elämässä. Minulla ei ollut minkäänlaista käsitystä islamista lännessä ja vähemmistömuslimien tilanteesta. Muxlimin kautta olemme avanneet useita ikkunoita, joiden kautta nuoret voivat löytää esimerkkejä ja islamilaisia esikuvia erilaisilla elämän osa-alueilla. Tällaisten näkökulmien tarjoaminen lisää nuorten rakkautta islamia ja islamilaista elämäntyyliä kohtaan. Onko Muxlim-sivustolla maailmanlaajuinen tehtävä? Minkälaisella asenteella Suomi on ottanut vastaan Muxlim-portaalin? Suomi on ollut itselleni tie media- ja tietotekniikkaan ja valtiona todella positiivinen edistäjä työlleni. Suomi on rauhallinen valtio, joka tukee jokaista joka haluaa antaa Suomesta hyvää kuvaa maailmalla. Muutkin maat suhtautuvat arabitaustaiseen yritykseemme kunnioittavasti, sillä yrityksemme on lähtöisin maasta, joka tunnetaan rauhan ja sivistyksen valtiona. Ehdottomasti. Toimimme laajassa ympäristössä, ja toimintamme kokoaa yhteen muslimeita ja ei-muslimeita eri puolelta maailmaa. Olemme nähneet, että tarve löytää uudenlaisia tapoja Voisitko kertoa meille kansainvälistymispalkinnosta, jonka Tasavallan presidentti myönsi sinulle? 16

17 Tällä palkinnolla on pitkät perinteet yli 45 vuoden historia, ja se myönnetään joka vuosi suomalaiselle yritykselle tai yhteisölle. Palkinnon myöntämisperusteina on kokonaisvaltainen toiminta kansainvälisessä ympäristössä sekä yrityksen kyky kehittää ja soveltaa uudenlaisia toimintamalleja. Sama palkinto myönnettiin Nokialle kymmenen vuotta sitten. Ylistys ja kiitos Allahille siitä, että Muxlim-yhteisöpalvelu onnistui saavuttamaan tämän palkinnon, joka on ollut todella positiivinen ja tärkeä askel toimintamme eteenpäin viemisessä. Muxlim Menestystarina Ketkä ovat olleet mukana myötävaikuttamassa menestykseesi? Perhe on elämässäni tärkeällä sijalla ja on tukenut minua paljon sekä moraalisesti että henkisesti. Olen aktiivisesti yhteydessä perheeseeni puhelimitse ja vierailemalla heidän luonaan. Kiitän Allahia siitä, että meillä on tiivis yhteys toisiimme. Se rohkaisee ja vahvistaa minua työssäni ja muissa toimissani. Kuinka yhdistät työn ja uskonnon? Ylistys Allahille. Ollessani 14-vuotias tein lupauksen itselleni, että tulevan elämäni tulisi olla sidoksissa islamiin ja ettei uskonto koskaan olisi elämästäni irrallaan. Tällä hetkellä teen oman alani töitä informaatioteknologian ammattilaisena, ja olen yhdistänyt islamin harjoittamisen työhöni. Mikään työhöni liittyvä ei vaikuta negatiivisesti uskontooni vaan päinvastoin lisää rakkauttani tätä mahtavaa uskontoa kohtaan. Mitä haluat sanoa musliminuorille Suomessa? Te elätte paikassa, jossa on paljon mahdollisuuksia käyttää luovuutta ja edistyä - hyödyntäkää niitä! Suomi tarvitsee esimerkillisiä eri alojen osaajia nuorten muslimien parista. Teillä on mahdollisuus osoittaa etevyytenne ja vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä ajattelet uudesta Umma-lehdestä? Iloitsen kovasti tästä suomenkielisestä, islamilaisesta nuorten lehdestä! Tämän lehden perustaminen on esimerkillinen askel Suomen musliminuorille ja erinomainen mahdollisuus tuoda heidät tunnetuiksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toivotan teille menestystä! Kuvat: Muxlim Nuortenlehti Umma 1. numero

18 Muslimijärjestöt festivaalitunnelmissa Maailma kylässä -festivaali järjestettiin Helsingin Kaisaniemen puistossa toukokuun lopussa. Jo vuodesta 1995 järjestetty ilmaisfestivaali on koko perheen tapahtuma, jossa esitellään kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä tutustutaan eri kulttuurien ruokiin ja tapoihin. Tämän lisäksi tapahtumassa järjestetään monipuolista kulttuuri- ja asiaohjelmaa. Tänä vuonna islam ja muslimit olivat monella tapaa esillä Maailma kylässä tapahtumassa. Neljä islamilaista yhdistystä jakoi yhteisen tapahtumateltan, jossa myytiin ruoan lisäksi islam-aiheista tavaraa kirjoista kufi-hattuihin. - Tapahtumassa on ollut todella hyvä tunnelma. Etenkin sunnuntai on ollut onnistunut päivä, ja siihen oli säällä suuri osuus. Meillä on ollut erittäin monimuotoinen asiakaskunta täällä teltalla. Ihmiset ovat antaneet positiivista palautetta, ja olleet innoissaan siitä, että tämänlainen yhdistys on olemassa, kertoi Suomen musliminaiset ry:n varapuheenjohtaja Marika Edom. Kuvat: Ali Assefa Vilinää muslimijärjestöteltalla Islam Esillä Maailma Kylässä -Tapahtumassa Hänen merkkejään on myöskin taivaitten ja maan luominen sekä kieltenne ja ihonvärinne moninaisuus. Totisesti, tässä on merkkejä maailman kansoille. (Koraani 30: 22, Ahsen Bören käännös) 18 Islam ja muslimimaailma olivat hyvin esillä tämän vuoden asiaohjelmassa. Laila Al-Haddad, palestiinalainen kirjailija, journalisti ja aktivisti, puhui tapahtumassa molempina päivinä. Al-Haddad on toiminut Al-Jazeera -uutiskanavan kirjeenvaihtajana Gazassa vuosina , ja on muutenkin ajanut aktiivisesti palestiinalaisten oikeuksia. Hän kertoi tapahtumayleisölle kokemuksiaan ja mielipiteitään Palestiinan nykyisestä tilanteesta. Hänen näkökulmansa tilanteeseen on erityinen, sillä hän on samalla sekä muslimi, journalisti, äiti että vaimo. Kysyinkin häneltä, kuinka näiden tehtävien tasapainottelu onnistuu käytännössä? Al-Haddad kertoi, että vaikka hänen tehtävänsä on henkisesti ja psyykkisesti haastava, hän kokee sen palkitsevana ja on onnellinen, että pystyy tekemään osansa. Kysyin Al-Haddadilta neuvoa siihen, kuinka nuoret muslimit Palestiinan ulkopuolella voisivat tukea palestiinalaisia? - Mieleeni tulee Profeetan - siunatkoon Allah häntä ja antakoon hänelle rauhan - neuvo ihmiselle joka näkee vääryyttä. Pitäisi yrittää toimia niin tehokkaalla tavalla kuin kykenee vääryyden oikaisemiseksi; vaikka pystyisi tekemään sen pelkästään ajatusten tasolla, mikä on heikoin taso. Esimerkkinä siitä, kuinka palestiinalaisia voidaan auttaa, hän mainitsi laivueet jotka vievät avustustarvikkeita Gazaan. Hän myös valitteli sitä, että ei-muslimien voi monesti nähdä olevan järjestäytyneempiä

19 avustustoimissaan kuin muslimien. Al-Haddad toivoikin näkevänsä muslimien jatkossa toimivan aktiivisemmin eri järjestöissä. - Ollessani yhteydessä Suomen ICAHDin (Israeli Committee Against House Demolitions) edustajaan, hän kertoi etteivät muslimit tai palestiinalaiset ole koskaan ottaneet osaa heidän toimintaansa. Kuitenkin sen tapainen toiminta olisi paljon rakentavampaa kuin esimerkiksi hetkellinen reagoiminen mielenosoituksilla. Oikealla Laila Al-Haddad (Lisää tietoa Laila Al-Haddadista hänen sivuillaan Heba Raouf Ezzat puhui islamista festivaaliväelle Toinen kiinnostava puhuja oli Heba Raouf Ezzat. Hän on egyptiläinen valtiotieteen tohtori ja kirjailija, sekä yksi islamonline.com sivuston perustajista. Hänen puheidensa teemoina olivat islam ja tasa-arvo ja islam ja demokratia ; kummatkin hyvin puhuttelevia aiheita tänä päivänä. Hänen perussanomansa oli se, että islamilla ja islamilaisella ajattelutavalla on paljon positiivista tarjottavaa nykymaailman politiikalle. Heba Raouf Ezzat (vas.) ja tutkija Susanne Dahlgren. Kansainvälinen Suomi näkyi, kuului ja maistui Kävellessäni eri kojujen ohi tapahtuman aikana, en voinut muuta kuin todeta, että Suomi on kansainvälistymässä vuosi vuodelta enemmän. Suomessa asuvat maahanmuuttajat edustivat tapahtumassa kotimaitaan tarjoamalla perinneruokia ja tietoa. Kantaväestöä edustavat kävijät olivat erittäin kiinnostuneita eri kulttuureista ja niiden tavoista. Puhuessani kävijöiden kanssa, mainitsi suurin osa heistä tulleensa paikalle juuri oppiakseen uutta kulttuureista, ja etenkin ruokakulttuureista. Myös islamilaisen kulttuurin kirjo on erittäin rikas, ja meidän tulisi muslimeina olla ylpeitä siitä. Maailma kylässä -tapahtuman kaltaiset festivaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden monipuolisen kulttuurimme esittelemiseen. Kun jaamme tietoa uskostamme ja tavoistamme, tarjoamme myös muille ihmisille mahdollisuuden ymmärtää meitä paremmin. Samalla mekin opimme ymmärtämään heitä; ja monesti se, että oppii ymmärtämään muita ihmisiä ja heidän tapojaan, vain vahvistaa omaa uskoa. Tämä kaikki kuitenkin edellyttää sitä, että arvostamme islamilaisia traditioitamme, opiskelemme niitä ja jaamme ne muun ihmiskunnan kanssa kunnioittavalla ja rakastavalla tavalla. Teksti: Ali Assefa Somalimaan lippu liehui festivaaleilla. Nuortenlehti Umma 1. numero

20 KUNNIOITA Ja Herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinen heistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älä halveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti. Ja myötätunnolla ojenna kätesi heitä kohti ja lausu sävyisästi: Oi Herra, ole laupias heille, sillä he kasvattivat minua, kun olin pieni. (Koraani 17: 23-24, Ahsen Bören käännös) Vanhemmista huolehtiminen on islamissa pakollinen velvollisuus heti säännöllisen rukouksen jälkeen, ja on vanhempien oikeus odottaa huolenpitoa jälkikasvultaan. Omista vanhemmista huolehtiminen näiden elämän vaikeimpana ajanjaksona on muslimille kunnia ja siunaus sekä tilaisuus hengelliseen kasvuun. Ei riitä, että lapsi ainoastaan rukoilee vanhempiensa puolesta, vaan hänen tulee myös kohdella vanhempiaan rajattomalla myötätunnolla, aivan kuten vanhemmat asettivat lapsensa tarpeet omiensa edelle lapsen ollessa pieni ja kyvytön auttamaan itseään. On paheksuttavaa osoittaa vanhemmille ärtymystä silloin, kun he ilman omaa syytään muuttuvat vanhuuttaan vaikeahoitoisiksi. Samaa hyvyyttä tulee osoittaa myös isovanhempia kohtaan. Yhteydenpitäminen vanhempien ystäviin on hyve Kuva: Stock Photo Muslimin on suotavaa pitää yhteyttä myös vanhempiensa ystäviin. Profeetta Muhammad (rauha hänelle) sanoi: Yhteyden pitäminen isäsi ystävään on osa kunnioituksesta (isää kohtaan). Tämä on yksi vanhustenhuollon muodoista islamissa. Kun muslimiyhteisön jäsenet vierailevat ikääntyneiden tai edesmenneiden vanhempiensa ystävien luona, he tuovat nämä vanhukset osaksi yhteisöä ja vähentävät heidän kokemaansa eristyneisyyttä. Tämä vuorostaan vähentää vanhusten läpikäymien sosiaalisten ja psykologisten muutosten vaikutusta. 20

Maailmanlaajuinen lähettiläs

Maailmanlaajuinen lähettiläs Maailmanlaajuinen lähettiläs Esipuhe Sekularismin puolestapuhujat syyttävät nykymaailman surullisesta tilasta usein uskontoja 1 väittäen että ne aikaansaavat fanaattisuutta. Ei voida kiistää että kaikkia

Lisätiedot

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20 Salam Toukokuu/2010 2/2010 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Britt-Marie Valo Paula Bahmanpour Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello

Lisätiedot

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Salam 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Paula Kemell Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello Kirsi Kokoi Fahim Hassan

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Salam. Profeetasta? Tiesitkö tämän. Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13. Sivu 35. Irtonumero 4.20

Salam. Profeetasta? Tiesitkö tämän. Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13. Sivu 35. Irtonumero 4.20 2014 Irtonumero 4.20 1 Salam Indonesia, Kaakkois-Aasian helmi s. 13 Tiesitkö tämän Profeetasta? Sivu 35 Salam Tässä numerossa mm: 4 Tupakointi ja sen vaarat 8 Koraanikoulussa 12 Trendiä Iranista 14 Avioero

Lisätiedot

محمد رسول هللا Muhammad, Allahin Sanansaattaja

محمد رسول هللا Muhammad, Allahin Sanansaattaja محمد رسول هللا Muhammad, Allahin Sanansaattaja Ylistäköön Allah hänen mainintaansa Kirjoittanut: Abdurrahman al-sheha Kääntänyt englanniksi: Abdurrahmaan Murad al-kanadi Suomentanut englannista: Suaad

Lisätiedot

Salam 1/2010 Marraskuu/2009 Hinta 4,20

Salam 1/2010 Marraskuu/2009 Hinta 4,20 Salam Marraskuu/2009 1/2010 Hinta 4,20 2 Salam Joka vuosi miljoonat muslimit ympäri maailmaa vierailevat Bagin hautausmaalla Medinassa osoittamassa kunnioitustaan sinne haudatuille ensimmäisille muslimeille

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014

TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014 KORAANIN TIIVISTELMÄ Ve i j o Fi s k a a l i 2014 Kirjan tekijä: Veijo Fiskaali Kirjan nimi: Koraanin tiivistelmä Painos: 1 Sidosasu: PDF Painopaikka: Tampere Julkaisuvuosi: 2014 Sivumäärä: 84 ISBN: 978-952-6641-04-1

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Helmikuu/2012 Hinta 4,20

Helmikuu/2012 Hinta 4,20 Salam1/2012 Helmikuu/2012 Hinta 4,20 Sisältö Salam Pääkirjoitus 3 Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Paula Kemell Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello Kirsi

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Ellen G.White KODIN ihanteita Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Sisällys Alkusanat 9 IHANNEKOTI Kodin ilmapiiri 13 Kodinhoidon oikea perusta 18 Eeden-mallikoti

Lisätiedot

Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous

Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous Keskusteluja Jumalan kanssa parantava rukous Marie Helm, CSB Luin kerran vitsin, jossa kysyttiin: Miksi on niin, että kun puhumme Jumalalle, meidän sanotaan rukoilevan, mutta kun Jumala puhuu meille, meitä

Lisätiedot

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 6 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 Rukous on jokaiselle annettu lahja ja tehtävä s. 6 Eritrean luterilaiset yhdistyvät

Lisätiedot

Uusi Elämä. Ole maan suolana sivu 12. Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5. Uskova ajan haasteissa sivu9. Talous tasapainoon sivu 6

Uusi Elämä. Ole maan suolana sivu 12. Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5. Uskova ajan haasteissa sivu9. Talous tasapainoon sivu 6 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 4/2011 Pekka Reinikainen: Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5 Anne Huhtala: Ole

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y.

SISÄLTÖ. Suomen Valkonauhaliitto Förbundet Vita Bandet i Finland r.y. Valkonauha Äitiydestä isoäitiyteen Lasten eriarvoistuminen pysäytettävissä Rakkaus on voimista vahvin Alkoholi työllistää psykoterapeutin naisen tie 2/2015 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen:

Uusi Elämä. Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6. Item no 316-näytelmä tuo ihmiskauppa-teeman seurakuntiin sivu 5. Outi Papunen: Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Nro 4/2013 Outi Papunen: Itutyö luo uutta toivoa elämään sivu 6 Sofie ja Don Waldo: Takaisin uskon alkulähteille

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot