Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika"

Transkriptio

1 Elokuu # 1 Nuortenlehti Andreas Antoniou Islam ja urheilu elämässäni Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika Menestystarina Hijab elämäntapana Kunnioita vanhempaasi! Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta

2 EU:N YOUTH IN ACTION -OHJELMA SAA NUORTEN ÄÄNEN KUULUVIIN Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa. Youth in Action -projektien kautta nuoret oppivat käytännön tekemisen ja kokemisen kautta erilaisia taitoja kuten aktiivista kansalaisuutta ja vaikuttamista. Ohjelma on avoin kaikille vuotiaille nuorille ja tarjoaa mahdollisuuksia myös nuorten parissa toimiville. Youth in Action -ohjelman avulla nuoret voivat vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. Youth in Action -projekteissa yksi keskeisistä painopisteistä on monimuotoisuuden kunnioittaminen ja rasismin vastustaminen. Eri uskonnollisista, kulttuurisista ja etnisistä taustoista olevien nuorten yhteiset projektit edistävät kulttuurienvälistä oppimista, lisäävät tietoisuutta ja rikkovat ennakkoluuloja. Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) nuoriso- ja opiskelijalautakunnan nuoret saivat tukea Umma -lehtiprojektilleen Youth in Action -ohjelman nuorisoaloitteena. Lehtiprojektin myötä nuoret oppivat paljon hyödyllisiä taitoja projektinhallinnasta ryhmässä toimimiseen. Projektissa opittuja taitoja nuoret pystyvät hyödyntämään tulevaisuudessa myös työ- tai opiskelupaikan haussa. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO toimii Youth in Action -ohjelman kansallisena toimistona Suomessa. Lisätietoja ja neuvoja ohjelmaan osallistumisesta saa CIMOn nuoriso- ja kulttuuriryhmästä: puh (keskus) Kuvat: Stock Photo SUOMEN ISLAMILAINEN NEUVOSTO (SINE) Nuortenlehti Umma on Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE ry.) nuoriso- ja opiskelijalautakunnan alainen hanke. Suomen Islamilainen Neuvosto on vuonna 2006 perustettu Suomen islamilaisten yhteisöjen yhteistyöelin ja keskustelufoorumi. SINE:llä oli vuoden 2010 alussa 21 jäsenjärjestöä, joiden kautta SINE edustaa lähes 85 prosenttia rekisteröityneistä muslimeista Suomessa. SINE:n tarkoituksena on: edistää eri islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyötä ja toimintaa toimia yhteistyössä muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa islamilaisten järjestöjen edustajana edistää eri uskonnollisten yhteisöjen ja muslimien välisiä keskusteluja ja yhteistyötä lisätä kunnioitusta ja tietoisuutta sekä islamia kohtaan Suomessa että suomalaista kulttuuria kohtaan muslimien keskuudessa pyrkiä estämään sekä islamilaisten että islamia vastaan suuntautuvien ääriilmiöiden syntymisen ja kehittymisen Suomessa Lisätietoja:

3 UMMA-lehden visio UMMAN LEHTITYÖRYHMÄ Seisomassa, vasemmalta: Ali Assefa Imed Sehli Loai El Shamaly Hussaam Ali Andreas Antoniou Medina Selmani Zahraa Al Take Istumassa, vasemmalta: Mehdi El Bourouael Bilel Sehli Mohamed Bellili Fatmir Osmani Umma on nuorten toimittama ja nuorille suunnattu lehti, joka käsittelee nuorten elämään vaikuttavia asioita islamin ja musliminuorten näkökulmasta käsin. Lehtemme tarjoaa lukijoilleen mielenkiintoisia aiheita ja ajateltavaa elämän eri osa-alueilta. Umma-lehti välittää uudenlaisella, monipuolisella ja yksityiskohtaisella tavalla kuvaa islamista ja islamilaisesta elämäntyylistä, sekä siitä, kuinka ne voidaan sovittaa suomalaiseen elämänmenoon. Lehtemme pyrkii selkeällä ja yksinkertaisella tavalla tukemaan nuorten islamilaista identiteettiä ja vahvistamaan heidän elämässään niitä hyveellisiä arvoja, joita jalo uskontomme opettaa. Umma-lehden uskonnollinen linja on maltillinen keskitie. Lehti tarjoaa nuorille tietoa, esittämättä uskontoa tiettyyn mielipiteeseen tai opilliseen suuntaukseen nojaten. Tavoitteenamme on tukea musliminuoria niiden haasteiden edessä, joita he päivittäin kohtaavat, ja antaa heille työkaluja positiivisen muutoksen tekemiseen niin omassa elämässään kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Kaikella tällä tavoittelemme Jumalan, Korkeimman, mielisuosiota. Nuortenlehti Umma 1. numero

4 U WW A Nuortenlehti Sisällys Eu:n Youth in Action ohjelma Umma-lehden visio Sisällysluettelo Nuori kynä Ramadan-kuukauden koetus ja siunaus Id ilon ja toivon juhla Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Al-Quds Pyhä Jerusalemin kaupunki Salam Rauhaa! Synnyttääkö islam johtajia vai seuraajia? Muxlim menestystarina Maailma kylässä Kunnioita vanhempaasi! Huumeet Andreas Antoniou Hijab elämäntapana Umman muoti Umman keittiö Ajattelua ja asennetta Etsi profeettoja! Nuorten muslimien konferenssi

5 Keskustelin erään tällaisen nuoren kanssa ja ajattelin: Ylistys Allahille! Sinulla on kaikki nämä mahdollisuudet, etkä ole edes tietoinen niistä? Olen ymmärtänyt, että syy tällaiselle voimavarojen hukkaan heittämiselle piilee epäonnistumisen pelossa ja itseluottamuksen puutteessa. Itseluottamusta ei saavuteta itsestään, vaan tahdolla muuttua ja tietoisella asenteiden muokkauksella Allahia muistaen. On tärkeää ymmärtää, että Allah on viisaudessaan ja anteliaisuudessaan antanut jokaiselle meistä kykyjä ja lahjoja, ja kun käytämme niitä hyvällä aikomuksella hyvien tekojen parissa, pääsevät persoonamme parhaat piirteet esiin. Allah, Korkein, on sanonut:...totisesti, Jumala ei muuta ihmisten kohtaloa, elleivät he itse muuta sitä, mitä heidän sydämissään on... (Koraani 13: 11, Ahsen Bören käännös) Allah, Mahtavin, on puhunut totuuden. Nuori kynä... Ja sanoin itselleni: Ylistys Allahille! Sinulla on kaikki nämä mahdollisuudet ympärilläsi, etkä edes tiedä niistä! Viime aikoina olen tavannut monia nuoria islamilaisen vapaaehtoistoiminnan merkeissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ilokseni olen saanut tutustua nuoriin, joissa voi heidän nuoresta iästään huolimatta nähdä johtajuuden merkkejä ja joista loistaa päämäärätietoisuuden valo ja rakkaus Allahia ja Hänen uskontoaan kohtaan. Olen tavannut myös toisenlaisia nuoria, joiden asenteita leimaa negatiivisuus ja jotka häpäisevät käytöksellään itseään. Vaikka heillä on kykyjä ja heidän ympärillään mahdollisuuksia, joista moni voi vain unelmoida, he eivät näytä välittävän näiden piilevien voimavarojen käyttämisestä ja hyödyntämisestä eivät, vaikka Allah on ne heille lahjana antanut ja heidän vastuulleen asettanut. Itseluottamus on perusta myös Allahiin kohdistuvan luottamuksen (tawakkul) saavuttamiselle ja päättäväisyydelle päästä ulos epävarmuuden ja itsensä vähättelemisen kehästä, joka johtaa ihmisen pelkäämään sosiaalista kanssakäymistä. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) on sanonut: Se, joka on kanssakäymisissä ihmisten kanssa, ja on kärsivällinen heistä koituvasta harmista, on parempi kuin se, joka vetäytyy kanssakäymisestä ihmisten kanssa eikä ole kärsivällinen heistä koituvasta harmista... Profeettamme (rauha ja Allahin siunaus hänelle) on myös kerrottu sanoneen: Vahva muslimi on Allahin silmissä parempi kuin heikko muslimi... Kehotankin teitä, nuoret veljeni ja siskoni, pysähtymään hetkeksi ja palaamaan omaan itseenne, pohtien Allahin, Korkeimman merkkejä, jotka Hän on teille lahjoittanut. Ottakaa elämänne vakavasti ja olkaa omalaatuisia toimissanne. Asettakaa kunniallisia päämääriä eteenne ja ponnistelkaa niiden saavuttamiseksi, jotta teistä Allahin luvalla tulisi hyväntekijöitä maan päällä. Suhtautukaa omaan itseenne tavalla, joka lisää itseluottamustanne, ja tietäkää ettei yksikään taakse jättämänne tunti ja minuutti koskaan palaa takaisin teille. Tämän vuoksi elä jokainen tunti kuin se olisi viimeinen tuntisi, ja jokainen päivä kuin se olisi viimeinen päiväsi, ja pyri täydellistämään tekosi Allahille. Jos teet näin, niin lupaan Allahin avulla että elämäsi tulee aina uudistumaan Allahin tottelevaisuuden tiellä, ja tulet saavuttamaan menestyksen tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. Veljenne Islamissa, Bilel Sehli Kuva: Anna Autio Nuortenlehti Umma 1. numero

6 Ramadan-kuukauden koetus ja siunaus Teksti: Maryam Elo Ramadan on muslimille mahdollisuus kääntää auki uusi, puhdas sivu elämässään. Ramadan-kuukausi on uskon kulta-aikaa muslimille. Hän jättää maalliset nautintonsa keskittyen Herransa palvelemiseen paastoten, rukoillen, Koraania lukien, almuja antaen ja pahoista sanoista sekä teoista pidättäytyen. Ramadanin aikana hän oppii vilpittömyyttä ja tottelevaisuutta Jumalaa kohtaan, tulee tietoisemmaksi Hänestä, katuu, ja sovittaa syntejään. Hän kehittää kärsivällisyyttä ja itsekuria, ymmärtää arvostaa Jumalan runsaita lahjoja pidättäydyttyään niistä ja kehittää myötätuntoa köyhimpiä kohtaan koettuaan hetken nälkää heidän kanssaan. Hän harjoittaa anteliaisuutta ja kokee voimakasta yhteenkuuluvuutta muiden muslimien kanssa. Ramadanin aikana tehtyjen hyveiden kautta hänen syntejään pyyhitään pois ja hän puhdistuu paheistaan. Mutta mitä hänelle tapahtuu ramadan-kuukauden jälkeen? Pitääkö hän kiinni niistä hyveellisistä ominaisuuksista ja teoista joita on harjoittanut ramadanin aikana ja jatkaa voitonmarssiaan niiden siivittämänä, vai onko hän niin kuin se, joka purkaa kehrätyn langan takaisin säikeiksi? (Koraani 16: 92) Jos muslimi jatkaa hyveidensä harjoittamista myös ramadan-kuukauden jälkeen, on se merkki siitä että hänen Herransa, Anteliain, on hyväksynyt hänen paastonsa. Hän on hyötynyt tästä hengellisen valmennuksen ajanjaksosta, vastannut Herransa kutsuun ja pysynyt kaidalla tiellä. Allah, Korkein, sanoo: Niiden luo, jotka sanovat Jumala on Herramme ja pysyvät kaidalla tiellä, laskeutuvat enkelit sanomaan: Älkää pelätkö älkääkä murehtiko, vaan iloitkaa Paratiisista, joka on luvattu teille. Me olemme teidän ystäviänne tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Teitä odottaa kaikki, mitä vain odotatte ja pyydätte, Anteeksiantavan, Armollisen vierasmajassa. (Koraani 41: 30-31) 6 Valitettavasti on myös niitä, joiden voi nähdä olevan uskonsa voimissa ramadan-kuukauden aikana, paastoavan ja rukoilevan, mutta pian sen päätyttyä muuttavan suuntaa täysin päinvastaiseen. He laiminlyövät rukouksensa, karttavat hyveitä ja ovat Herralleen tottelemattomia monin eri tavoin. He käyttäytyvät kuin olisivat olleet palvontansa vankeja ja luulisivat synninteon vapauttavan heidät. Mutta Jumala, Korkein, on kehottanut päinvastaiseen: Pidä rukouksesi molemmin puolin päivää ja yön varhaisina hetkinä. Hyvät teot korvaavat pahoja. Tämä on varoitus niille, jotka kuulevat varoituksen. Ole kärsivällinen; ei Jumala hukkaa hyväntekijän palkkaa. (Koraani 11: 114) Abu Ayub (Allah olkoon tyytyväinen häneen) kertoi Profeetan (rauha hänelle) sanoneen: Joka paastoaa koko ramadankuukauden, ja jatkaa paastoamalla kuusi päivää (sitä seuraavasta) shawwal-kuukaudesta, on yhtä hyvä, kuin jos hän olisi paastonnut koko vuoden. (Muslim) Epäilemättä hyvät teot tuovat muslimin lähemmäs Allahia kaikkina aikoina - onhan ramadanin Herra myös muiden kuukausien Herra. Vilpittömän uskovan tulisikin pelätä hyveidensä menettämistä ja ponnistella totellakseen Allahia kaikkina aikoina, kutsuen toisia Hänen luokseen, kieltäytyen ja kieltäen pahasta ja kehottaen hyvyyteen. Uskovan päivät ja yöt maallisessa elämässä ovat hänen varastojaan tulevaista elämää varten, joten hänen tulisi harkita tarkoin mitä varastoi niihin. Jos hän varastoi hyvää, se todistaa hänen puolestaan hänen Herransa edessä ja jos hän lähettää edelleen pahaa, se tulee kääntymään vain häntä itseään vastaan. Merkki hyväksytyistä hyveistä on se, että ne kutsuvat toisiaan, sanoen: Siskoni, siskoni! Samoin houkuttavat paheet luokseen muitakin paheita. Ramadan on muslimille mahdollisuus kääntää auki uusi, puhdas sivu elämässään. Ramadankuukauden jälkeistä tilaa voikin verrata vaikka uuden auton omistamiseen. Uusi autohan pidetään puhtaana ja huollettuna, ja varotaan, ettei se pääse naarmuuntumaan. Mitä taas tulee vanhan auton omistajaan, jonka kulkuväline on täynnä lommoja ja naarmuja, niin eihän hän yhdestä lisänaarmusta jaksa välittää jos edes huomaa sitä. On toki niin, että reissussa rähjääntyy, eikä uusinkaan auto pysy priimakunnossa koko ikäänsä. Mutta esimerkkimme kertookin katoavan maallisen omaisuuden hoitamisesta ei siitä huolenpidosta, jonka Allah, Korkein, meille tarjoaa. Allah sanoo: Jos vältätte suuria syntejä, joista teitä kielletään, me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja viemme teidät kunnioitettuina Paratiisiin. (Koraani 4: 31) Aishalta (olkoon Allah tyytyväinen häneen) kysyttiin niistä hyveistä joita Allahin Lähettiläällä (rauha hänelle) oli tapana tehdä, ja siitä, tekikö tämä tiettyjä hyveitä tiettyinä päivinä? Hän vastasi: Ei; hänen hyvät tekonsa olivat jatkuvia. Ja Allahin Lähettilään (rauha hänelle) on kerrottu sanoneen: Oi ihmiset; tehkää mitä tahansa hyviä tekoja pystytte tekemään, sillä Allah ei väsy palkitsemaan, mutta te väsytte. Kaikkein rakkaimmat teot Allahille ovat ne, jotka ovat jatkuvia, vaikka ne olisivat vähäisiä. Meidän tulee siis huolehtia siitä, että pidämme kiinni pakollisista hyveistämme; islamin pilareista, ja ottaa tavaksemme vapaaehtoisten hyveiden tekeminen oman kapasiteettimme mukaan niin, että pystymme säännöllisesti pitämään kiinni niistä. Allah, Anteeksiantava Armahtaja hyväksyköön paastomme ja antakoon meidän elää tehden hyvää. Aamiin. Artikkelin Koraanin käännökset on lainattu Jaakko Hämeen-Anttilan käännöksestä.

7 Id - ilon ja toivon juhla Islamilaisessa traditiossa on kaksi suurta juhlaa, jotka nousevat ylitse muiden. Nämä ovat id al-fitr, paastokuukauden jälkeinen juhla, sekä id al-adha, pyhiinvaelluksen jälkeinen juhla. Sana id (ar.: ) on arabiankielinen, ja merkitsee sitä, joka tulee takaisin kerta toisensa jälkeen sekä iloitsemista. Tällä sanalla viitataan kahteen suureen islamilaiseen juhlaan, sillä nämä juhlat ovat toistuvia ilon päiviä muslimeille. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) mainitsi puhuessaan näistä päivistä: Ne ovat syömisen, juomisen, sekä Jumalan muistamisen päiviä. (Bukhari ja Muslim) Ramadan on aikaa, jolloin uskovainen keskittyy sielunsa puhdistukseen, kenties enemmän kuin minään muuna kuukautena. Ne monet opetukset, jotka ovat oleellisia tänä kuukautena, ovat keskeisessä asemassa myös id-päivänä, ettei niitä unohdettaisi. Muun muassa seuraavat asiat ovat kehotettavia tekoja idin aikana: 1. Jumalalle omistautuminen palvonnan kautta: muslimit aloittavat aamunsa kylpemällä, jonka jälkeen he menevät idrukoukseen ja saarnaan, joka pidetään aamupäivällä. 2. Jumalan siunausten tunnustaminen ja niistä kiitollisuuden osoittaminen: muslimien tulisi pukeutua parhaisiin vaatteisiinsa id-päivänä, antaa lahjoja (etenkin lapsille), ja juhlia perheen, ystävien sekä naapureiden kanssa. 3. Vähempiosaisten ahdingon muistaminen ja almujen anto: id-päivänä on erityisen kehotettavaa antaa hyväntekeväisyyteen, etenkin ennen id-rukoukseen menemistä. Tällöin on myös viimeistään maksettava zakat al-fitr, id al-fitrin pakollinen almu. On hyvä muistaa, että ramadanina ja idinä annettu hyväntekeväisyys puhdistaa meidät niistä virheistä, joita väistämättä teemme paastokuukauden aikana. Ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa, hyvän ruoan syöminen ja kaikki muut hauskat aktiviteetit kruunaavat tämän juhlapäivän ja tekevät siitä ainutlaatuisen. Monet id-päivän kokeneet yhtyvät varmasti väittämääni, että tänä pyhänä juhlapäivänä on aivan erityinen, jopa taianomainen tunnelma. Aamulla herätessä jännittää ja on odottavalla tuulella. Kun astuu id-rukoustilaan ja kuulee id takbir -lausunnat, valtaa kehon lämmin ja sanoinkuvaamaton olotila. Ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa, hyvän ruoan syöminen ja kaikki muut hauskat aktiviteetit kruunaavat tämän juhlapäivän ja tekevät siitä ainutlaatuisen. Id al-fitrinä juhlitaan ramadan-kuukauden päättymistä. Id-päivänä muslimit eri puolilta maailmaa kiittävät Jumalaa paastoamisen lahjasta, jonka aikana he pysyttelivät erossa ruoasta, juomasta sekä sukupuolisesta kanssakäymisestä, keskittyen hengellisiin tekoihin. Profeetta Muhammad (rauha ja Allahin siunaus hänelle) sanoi: Hän, joka paastoaa ramadan-kuukautena uskosta, odottaen palkintoa (paastosta), saa kaikki aikaisemmat syntinsä anteeksi. Niinpä id-päivänä kaikki paastoa noudattaneet ovat toiveikkaita siitä, että Jumala hyväksyisi heidän paastonsa. Muslimeilla on tapana sanoa kanssauskovaisilleen id-päivänä: Hyväksyköön Jumala paaston minulta ja sinulta! Siispä pyydän Jumalaa siunaamaan kaikkien paastokuukauden ja idin, sekä hyväksymään kaikki heidän palvonnan tekonsa. Id mubarak! Siunattua idiä! Vinkki: Profeetta Muhammadilla (rauha ja Allahin siunaus hänelle) oli tapana matkata jalan id-rukoukseen, sekä palata rukouksesta eri reittiä kuin mitä hän tuli sinne. Matka saattaa olla joillekin liian pitkä jalan taitettavaksi, mutta eri reittiä palaaminen on oppineiden tulkinnan mukaan kehotettavaa, koska tällä tavoin enemmän maata todistaa kiitollisuutesi puolesta Tuomiopäivänä, ja sinulla on suurempi todennäköisyys tavata enemmän uskovaisia, sekä tervehtiä heitä. Teksti: Ali Assefa Nuortenlehti Umma 1. numero

8 Eksoottinen lahjatavarakauppamme tuo tuulahduksia Kaukoidästä. Meiltä löydät upeita käsintehtyjä lamppuja, peilejä, koruja ja kankaita. Kauniit vaattemme luovat väriä ja iloa arkeen. Lisäksi meillä on kattava suitsuke- ja lävistysvalikoima, ja paljon muuta. Tervetuloa! Lahjatavara Kauppakeskus Kamppi Kerros: 2 Kauppakeskus Itäkeskus Bulevardi, 1. krs (liiketila 141F) Helsinki Tampere asematunnelissa Rautatieasemalla Lahti pk. kerros, Kauppakuja Salo Vilhonkatu 14. TMcrea on yritys, joka tarjoaa useita multimediapalveluja sekä yrityksille, että yhteisöille ja ryhmille. Pääpainona palveluissa on luovuus asiakkaan asettamien rajojen mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaan tyytyväisyys sekä korkea laatu. - tietokantasivustojen suunnittelu ja kehittely - sähköisen kaupankäynnin kehittely - nettisivujen ylläpidon opetus - internet- ja verkkosivuopetusseminaarit - logojen ja esitteiden suunnittelu - julisteiden, mainospalkkien ja -julisteiden suunnittelu - Flash ja PowerPoint-esitysten tuottaminen - ilmakuvamallinnosten muotoilu - 3D-muotoilu, -halkikävelyt ja -animaatiot - liikegrafiikka, videoavaukset ja -mainokset - digitaalinen kuvitus, kirjojen kuvitus, muotokuvakuvitus - piirrettyjen tuottaminen Puh: S.posti:

9 N ÄKÖKULMIA MUHAMMADIN (saws) LUONTEESEEN Olemme lähettänyt sinut, oi Muhammed, vain armona maailman kansoille. (Koraani 21: 107, Ahsen Bören käännös) Profeetta Muhammad (rauha hänelle) on tunnetusti muslimien rakastama ja arvostama henkilö; Jumalan viimeinen lähettiläs. Myös monet ei-muslimioppineet, poliitikot ja orientalistit kautta aikojen ovat vaikuttuneet kunnioitetun Profeetan persoonallisuudesta, luonteen jaloudesta ja kulttuurillisista saavutuksista, ja heidän sanansa ovat säilyneet historiaan kirjoitettuina. Lähde: tariqabdelhaleem.com, käännös Sami Ghribi Nuortenlehti Umma 1. numero

10 Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Michael H. Hart (1932-) (amerikanjuutalainen astrofyysikko ja historioitsija) Se että valitsin Muhammadin yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista persoonista, saattaa ihmetyttää joitakin lukijoita, mutta hän oli ainoa henkilö historiassa joka menestyi sekä uskonnollisella että maallisella tasolla. Sarojini Naidu ( ) (intialainen lapsinero, vapaustaistelija ja runoilijatar) Islam on ensimmäisiä uskontoja, joka kutsuu ja laittaa käytäntöön oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden, ja tämä oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus alkaa moskeijasta, jossa viisi kertaa päivässä kutsutaan ihmisiä rukoukseen, ja jossa maanviljelijä ja kuningas kumartavat vieri vierekkäin alistuen ja tunnustaen sen, että Jumala on Suurin... Minua ihmetytti tässä uskonnossa tämä yhtenäisyys, joka ei hyväksy eriytymistä, ja joka automaattisesti tekee ihmisistä toistensa veljiä. Alphonse de Lamartine ( ) (ranskalainen runoilija, kirjailija ja poliitikko) Jos tarkoitusperien mahtavuus ja uskomattomien lopputulosten saavuttaminen menetelmien ja voimavarojen vähyydestä huolimatta, ovat kolme kriteeriä ihmisen neroudelle, niin kuka kehtaa edes verrata yhtäkään modernin historian aikana elänyttä miestä Muhammadiin? Kuuluisimmat miehet kehittivät ainoastaan aseita, lakeja ja imperiumeja. Jos he ylipäätänsä perustivat mitään, niin korkeintaan materiaalisia voimia, jotka usein hajosivat heidän silmiensä edessä. Tämä mies ei liikuttanut pelkästään armeijoita, lainsäädäntöjä, valtakuntia, ihmisiä ja hallintoja vaan miljoonia hänen aikanaan maapallon yhtä kolmatta osaa asuttaneista ihmisistä. Ja tämän lisäksi hän liikutti alttareita, jumalia, uskontoja, ideoita, uskomuksia ja sieluja... Filosofi, kaunopuhuja, profeetta, lainlaatija, soturi, ajatusten valloittaja, rationaalisten uskonoppien ja kuvattoman uskonlahkon entisöijä, kahdenkymmenen maanpäällisen ja yhden hengellisen imperiumin perustaja hän oli Muhammad. Tarkastellessamme kaikkia standardeja, joiden perusteella voidaan ihmisen mahtavuutta mitata, voimme kaikki kysyä; onko ketään miestä, joka olisi mahtavampi kuin hän? K. S. Ramakrishna Rao (1932-) (intialainen professori, filosofi, psykologi, opettaja, tutkija ja hallintomies) En pysty kertomaan teille Muhammadin luonteesta kokonaisuudessaan, mutta se mitä pystyn antamaan teille, on pieni katkelma hänen elämästään lyhyiden ja kauniiden kuvauksien kautta. Hän on Muhammad profeetta, Muhammad soturi, Muhammad kauppias, Muhammad poliitikko, Muhammad saarnaaja, Muhammad hyväntekijä, Muhammad orpojen tukija ja orjien suojelija, Muhammad naisten vapauttaja ja Muhammad tuomari. Hänen menestymisensä kaikissa näissä upeissa ihmisen elämän eri rooleissa antaa hänelle kiistattoman oikeuden tulla kutsutuksi sankarin nimellä. 10 Mahatma Gandhi ( ) Halusin tietää sen henkilön piirteistä ja elämästä, joka ilman epäilystäkään on huojuttanut ja vaikuttanut miljoonien ihmisten sydämiin... Olen tullut ehdottoman vakuuttuneeksi siitä, että islam ei yltänyt saavutuksiinsa miekan avulla vaan se johtui profeetan äärimmäisen yksinkertaisesta elämäntavasta ja täydellisestä vaatimattomuudesta; hänen totuudellisuudestaan ja tunnollisuudestaan valojen ja lupauksien täyttämisessä, syvästä omistautuneisuudestaan ystäviään ja seuraajiaan kohtaan, rohkeudestaan, pelottomuudestaan sekä ehdottomasta luottamuksestaan Jumalaa ja omaa viestiään kohtaan. Ei miekka, vaan nämä piirteet olivat heidän kantajansa, joilla he selviytyivät kaikista esteistä. Kun suljin toisen niteen (Profeetan elämänkerrasta), olin surullinen siitä, ettei minulla ollut enempää luettavaa tuosta mahtavasta elämästä.

11 Näkökulmia Muhammadin (saws) luonteeseen Edward Gibbon ja Simon Oakley (history of the Saracen Empire, London, 1870) Hänen uskontonsa leviäminen ei ole mikään ihme, mutta sen jatkuvuus ja vakaana pysyminen on asia, joka ansaitsee meidän ihmetyksemme. Sama puhdas ja täydellinen vaikutus, jonka hän syövytti Mekkaan ja Medinaan, on säilynyt 1200 vuoden vallankumousten jälkeenkin intialaisten, afrikkalaisten ja turkkilaisten Koraanin käännynnäisten parissa. Muhamettilaiset ovat yhtenäisenä joukkona kestäneet houkutukset muuttaa tai heikentää uskontonsa päämäärää ja sille omistautumista huolimatta siitä, että heidän ymmärryksensä uskosta perustuu rajalliseen ihmisjärkeen ja tuntemuksiin. Uskon yhteen Jumalaan ja Muhammadiin, Jumalan Lähettilääseen, on muuttumaton ja yksinkertainen islamin uskontunnustus. Älyllistä kuvausta ja ymmärrystä Jumalasta ei koskaan taannutettu mihinkään näkyvään idolin muotoon; profeetan kunnia ja piirteet eivät koskaan menneet ihmishyveellisyyden rajojen yli, ja hänen elämänohjeensa sitoivat hänen seuraajiensa kunnioituksen häntä kohtaan järjelle ja uskonnolle hyväksyttäviin rajoihin. G. Bernard Shaw ( ) (englantilainen näytelmäkirjailija, jolle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1925) Maailma tarvitsee suuresti miestä, joka ajattelee niin kuin Muhammad; hän oli profeetta joka jatkuvasti asetti uskontonsa kunnian asemaan. Tämä on vahvin uskonto kaikkien uskontojen parissa; joka säilyy ikuisesti, ja näen useita minun kansastani hyväksyvän tämän uskonnon tietoon ja harkintaan nojaten. Ja tämä uskonto tulee löytämään sijansa ja levittäytymään tälle mantereelle (Eurooppaan). Suvaitsemattomuuden ja tietättömyyden sato ilmeni keskiaikana niin, että uskonoppineet kuvasivat Muhammadin uskontoa hämäränä ja huonona, kristinuskolle vihamielisenä asiana. Olen tutkinut tätä miestä ja huomannut hänen elämänsä olleen ihmeellinen, ja päätynyt ymmärtämään että hänen uskontonsa ei ole kristinuskon vihollinen vaan sitä tulisi nimittää ihmisen pelastukseksi. Minä uskon, että jos Muhammadin kaltainen mies ottaisi nykypäivänä maailman diktaattorinvallan vastuulleen, niin hän onnistuisi ratkaisemaan sen ongelmat tavalla, joka toisi sille kauan kaivatun rauhan ja onnellisuuden. Annie Besant ( ) (sosialistivaikuttaja, journalisti, teosofisen seuran puheenjohtaja sekä Idän Tähti - järjestön perustaja) On mahdotonta kenenkään, joka opiskelee tämän mahtavan arabian profeetan elämää ja luonnetta, ja tietää hänen opetuksistaan ja elämästään, olla tuntematta muuta kuin kunnioitusta tätä mahtavaa profeettaa kohtaan, joka oli yksi Korkeimman lähettiläistä. Ja vaikka kerronkin teille hänestä asioita, joita monet ovat saattaneet sisällyttää ja kirjoittaa kirjoihinsa ja teoksiinsa, niin huomaan joka kerran niitä lukiessani, että itsessäni herää ihmetys ja kunnoitus tätä mahtavaa arabiopettajaa kohtaan. Väitätkö kenties, että tämä mies, joka meni alle 25-vuotiaana naimisiin naisen kanssa joka oli häntä huomattavasti vanhempi, pysyi hänen rinnallaan 26 vuotta, ja sitten saavuttaessaan 50 vuoden iän iän jossa ruumiin halut kuihtuvat olisi mennyt naimisiin halujen ja himojen tyydyttämisen vuoksi? Tämä ei ole oikea tapa ja asenne tuomita ihmisiä. Ja jos katsot niitä naisia, joiden kanssa hän myöhemmin avioitui, huomaat että jokainen heistä oli syynä liittolaisuuden muodostumisessa profeetan ja eri heimojen ja niiden jäsenten välillä, heidän avioliitostaan syntyi selvä hyöty hänen uskonnolleen ja sen seuraajille, tai he olivat naisia jotka olivat suuressa suojelun ja tuen tarpeessa. Almster Sanks ( ) (amerikkalainen orientalisti) Muhammad ilmestyi 570 vuotta Messiaan jälkeen, ja hänen työnsä oli ihmisten mielten ylentäminen, niiden ravitseminen jaloilla luonteen periaatteilla, ja niiden palauttaminen uskomaan yhteen Jumalaan ja tuonpuoleiseen elämään. Islaminuskon ajatukset ovat vaikuttaneet maailmaan todella vahvasti ja vapauttaneet ihmismielen sen painavista kahleista, joita pappien rakennelmat pitivät kasassa. Muhammad pyyhki ja tuhosi kaikki rukouspaikoissa olleet kuvat ja patsaat, jotka kuvasivat Täydellistä Luojaa, kunnes hän vapautti ihmisten ajatukset uskosta ruumiillistuneeseen, ihmisenkaltaiseen Jumalaan. Nuortenlehti Umma 1. numero

12 AL-QUDS AL-QUDS PYHÄ JERUSALEMIN KAUPUNKI Kuva: Stock Photo Teksti: Loai El Shamaly, Minna Kulmala Jerusalemin (arabiaksi al-quds) menneisyys palautuu historian hämäriin. Edes historioitsijat eivät ole yksimielisiä sen tarkasta iästä. Aavikolle, vuorten ja laaksojen poimuttamiin maisemiin syntynyt kaupunki on joka tapauksessa ikivanha; Jerusalemin läheisyydessä sijaitsevan Jerikon alueelta on tehty arkeologisia löytöjä, jotka osoittavat alueella olleen ihmisiä jo noin vuotta sitten. Seuraavien 3000 vuoden kuluessa maanviljelyksen keksimisen seurauksena alueen väkiluku kasvoi ja vakiintui luvulla eaa alueelle muodostui melko yhtenäinen kulttuurialue, jota kutsutaan kanaanilaiseksi sivilisaatioksi. Varhaisimmat, egyptiläisten kirjaamat maininnat Jerusalemista ovat peräisin samalta ajanjaksolta. Ensimmäiset kanaanilaiset olivat arabeja, jotka asettuivat alueelle noin tuhat vuotta aikaisemmin (noin 3000 vuotta eaa). Kanaanilaiset alkoivat nimittää Jordaniasta Välimereen johtavaa jokimaata Jerusalemiksi. Vähitellen Jerusalem kasvoi arabiheimojen keskukseksi. Temppelivuorella sijaitsevaa kanaanilaisten linnoitusta alettiin kutsua nimellä Jebus. Egyptiläiset ja heprealaiset eivät pitäneet asioiden saamasta käänteestä ja he yrittivät moneen otteeseen hyökätä kaupunkiin, jota kanaanilaiset kuitenkin puolustivat urheasti vuotta eaa egyptiläiset valloittivat Jerusalemin. Faarao Ahkhnetatoniin aikana heprealaiset saivat kaupungin herruuden, mutta vuonna 1315 eaa valta siirtyi uudelleen Egyptille. Vallankahvaa ovat pidelleet niin ikään myös roomalaiset ja persialaiset. Vallanvaihdokset ja sodat leimaavatkin Jerusalemin historiaa: Viimeisten 3000 vuoden aikana Jerusalemiin on hyökätty 52 kertaa, se on vallattu 44 kertaa ja piiritetty 23 kertaa. Kaksi kertaa kaupunki on tuhottu lähes maan tasalle. Vuonna 638 jaa alkoi islamilainen vaikutus levitä kaupunkiin. Toinen muslimikalifi Omar Ibn Al-Khattab solmi tuolloin kuuluisan Omarin sopimuksen, jossa taattiin uskonnonvapaus kaikille niille, jotka saapuivat kaupunkiin rukoilemaan. Taiteet ja tieteet alkoivat kukoistaa kaupungissa ja moni saapui sinne pitkienkin matkojen takaa opiskelemaan ja palvomaan Jumalaa. Iso-Britannia valloitti Jerusalemin vuonna Vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio, ja sen myötä juutalaiset alkoivat pikku hiljaa miehittää Jerusalemia ympäröiviä alueita. Vuoteen 1967 mennessä myös Länsi-Jerusalem oli juutalaisten hallinnassa, ja samana vuonna käydyn kuusipäiväisen sodan jälkeen Israel miehitti koko Palestiinan alueen, ja aloitti siellä aiemmin asuneen väestön häätämisen Jordaniaan, Egyptiin, Syyriaan ja Libanoniin. Rosoisesta historiastaan huolimatta Jerusalem on muslimeille erittäin tärkeä kaupunki. Siellä sijaitsee muun muassa Al-Aqsan kaunis moskeija, joka rakennettiin 40 vuotta Mekan moskeijan rakentamisen jälkeen. 12

13 Profeetta Muhammad (rh) on sanonut: Te ette pääse Paratiisiin, ennen kuin uskotte, ettekä te usko, ennen kuin rakastatte toisianne. Enkö kertoisi teille jostakin, mitä tekemällä saavutatte rakkauden toisianne kohtaan? Levittäkää keskuudessanne rauhantervehdystä. Kuva: Stock Photo Salam Rauhaa! Muslimit ovat tunnettuja islamin siunatusta tervehdyksestä, jonka lausuminen on yksi muslimin velvollisuuksista toisia muslimeita kohtaan. Sen sijaan, että tämä jokapäiväinen tervehdys olisi vain yksi tapa muiden joukossa, se on teko, jonka kautta Jumalan palvelijat lähestyvät Häntä, noudattaessaan Profeetan (rauha ja Jumalan siunaus hänelle) kehoitusta. Tervehdys on yksi muslimien välille syntyvän läheisyyden ja rakkauden syistä, ja se on myös eräs Paratiisiin johtavista teoista. Islamin siunattu tervehdys kuuluu: Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu - rauha, Jumalan armo ja Hänen siunauksensa olkoon teidän yllänne. Tämä on täydellisin muoto rauhantervehdyksestä. Ja lyhyempi versio kuuluu: Assalamu aleikum rauha olkoon yllänne. Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas (olkoon Jumala tyytyväinen häneen) on kertonut erään miehen kysyneen Profeetta Muhammadilta (rauha hänelle): Mitkä ovat parhaita asioita islamissa? Hän sanoi: Että ruokit ihmisiä (köyhiä) ja tervehdit rauhantervehdyksellä tuntemiasi ihmisiä, ja niitä, joita et tunne. Rauhantervehdyksen lausuminen on erittäin suositeltu teko, ja siihen vastaaminen on pakollista jokaiselle muslimille jolle tervehdys suunnataan (lukuunottamatta tiettyjä tilanteita, joissa yksin kulkeva nainen ja mies kohtaavat toisensa). Jos rauhantervehdys suunnataan ihmisryhmälle, on ainakin yhden heistä vastattava siihen kaikkien puolesta. Tervehdykseen tulisi vastata samalla tavoin kuin henkilöä tervehdittiin, tai täydellisemmin. Jos muslimi esimerkiksi tervehtii toistaan sanoen: Assalamu aleikum wa rahmatullah, on siihen pakollista vastata sanomalla: Wa aleikum assalam wa rahmatullah, tai lisätä tervehdyksen perään: wa barakatuhu. Jumala, Korkein, on sanonut: Kun teitä tervehditään (hyvällä tervehdyksellä), niin tervehtikää takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa samalla. Katso, Jumala pitää lukua kaikesta. (Koraani 4: 86, Ahsen Bören käännös) Abu Hurairah (olkoon Jumala tyytyväinen Häneen) on kertonut Profeetan (rauha hänelle) sanoneen: Nuoremman tulisi tervehtiä vanhempaa, kävelevän istuvaa ja pienemmän suurempaa joukkoa. On myös sunnan mukaista, että kahden henkilön erotessa toisistaan hetkeksi ja tavatessaan jälleen, he tervehtivät toisiaan uudella rauhantervehdyksellä. Ammar ibn Yasir (olkoon Jumala tyytyväinen heihin kumpaankin) on sanonut: Jos henkilö saavuttaa nämä kolme asiaa, niin hän on saavuttanut uskon: Pyyteettömyys (muiden ihmisten asettaminen etusijalle), rauhanjulistuksen levittäminen maailmalle ja almujen antaminen niukkuuden aikana (kun henkilöllä itsellään on vähän omaisuutta). Rauhantervehdyksen laiminlyöminen on moitittava teko, kuten käy ilmi Profeetan (rauha hänelle) sanoista: Saidoimpia ihmisistä ovat ne, jotka ovat saitoja rauhantervehdyksen julistamisessa. Kirjoitus on tiivistelmä Ahmed Majeedin artikkelista Islamin tervehdys, kääntänyt Sami Ghribi Nuortenlehti Umma 1. numero

14 Synnyttääkö islam johtajia vai seuraajia? Kuva: Stock Photo Jumalan laupeuden vuoksi olet menetellyt lempeästi heitä kohtaan, Muhammed, mutta jos olisit ollut ankara ja kovasydäminen, olisivat he eronneet sinusta. Ole siis suvaitsevainen heitä kohtaan, rukoile heille anteeksiantoa ja neuvottele heidän kanssaan asioista. Ja kun olet päätöksesi tehnyt, luota Jumalaan! Katso, Jumala rakastaa niitä, jotka Häneen turvaavat. (Koraani 3:159, Ahsen Bören käännös [3: 158]). Eräs tämän päivän yleisistä puheenaiheista on islamin vaikutus ihmisten persoonallisuuksiin. On monia ihmisiä, jotka käyttävät nykyajan muslimien heikkoa asemaa arvostellakseen islamia. Kysymmekin siis, synnyttääkö islam johtajia vai pelkästään seuraajia? Islam on uskonjärjestelmä, joka johtaa ihmisen totuudellisuuteen, terveeseen ymmärrykseen ja hyvään käytökseen. Mitä tulee johtajuuteen, niin se on kyky, joka ilmenee joissakin ihmisissä riippumatta heidän uskonnostaan. Todelliset ja hyvät johtajapersoonat ovat harvinaisia. Profeetta Muhammad (rauha hänelle) ohjasi seuralaisiaan (olkoon Allah tyytyväinen heihin) niihin tehtäviin, joissa heidän persoonalliset kykynsä pääsivät parhaiten mittaansa. Osalla hänen seuralaisistaan oli kyky johtajuuteen jo ennen islamiin paluutaan, ja heidän kykyään islam jalosti, kehitti ja vahvisti entisestään. Esimerkkeinä tällaisista henkilöistä ovat Umar ibn Al-Khattab, Khalid ibn Al-Walid, Amr ibn Al- Aas, Sa d ibn Abi Waqqas ja Ikrimah ibn Abi Jahl. Osa seuralaisista syntyi ja kasvoi islamissa; jotkut heistä Medinassa Profeetan (rh) henkilökohtaisessa seurassa. Nämä henkilöt hän viitoitti ja kasvatti johtajuuden tielle, ja heistä tuli vanhemmalla iällä johtajia. Esimerkkeinä heistä mainittakoon Hasan ja Husain, Abdullah ibn Az- Zubair, sekä Ibn Al-Abbas, josta kasvoi myös uskonoppinut ja islamiin kutsuja. Profeetan seuralaisten joukossa oli myös monia, joille ei oltu suotu kykyä toimia johtajana. Heitä Profeetta (rh) neuvoi keskittymään muihin tehtäviin, kuten islamiin kutsumiseen, tiedon opiskeluun ja muihin elämän osa-alueisiin, ja ponnistelemaan saavuttaakseen pätevyyden niissä. Tällaisia henkilöitä olivat muun muassa Abdullah ibn Mas ud ja Abu Dharr. Epäilyksettä on monia, joiden kautta Allah avaa islamin valon ihmisten sydämiin, mutta jotka eivät kykene johtamaan heitä. Ja on toisia, jotka osaavat johtaa ihmisiä, mutta eivät kutsua heitä islamiin. Muslimiyhteisö tarvitsee riviinsä molempia. Islamin mukaan johtajalla on vastuu alaisistaan Allahin edessä. Hän on kuin paimen, joka on vastuussa omasta laumastaan. Koraanin ja sunnan perusteella voidaan hyvän johtajan katsoa omaavan seuraavat ominaisuudet: 1. Tieto, viisaus ja näkemys 2. Jumalan pelko 3. Oikeudenmukaisuus ja myötätunto 4. Rohkeus 5. Neuvottelutaito 6. Päättäväisyys ja peräänantamattomuus 7. Kaunopuheisuus 8. Uhrautuvaisuus 9. Kärsivällisyys 14 Kirjoitus on tiivistelmä Dr. Tariq Muhammad As-Sawiidan artikkelista, käännös Sami Ghribi

15 Menestystarina Teksti: Bilel Sehli Mohamed El-Fatatry on 26-vuotias egyptiläinen nuorimies, joka tuli Suomeen kuusi vuotta sitten opiskelemaan mediateknologiaa ja hieman myöhemmin perusti Muxlim-nettiportaalin. Nykyisin Muxlim on maailman suurin muslimien lifestyle-yhteisö, jolla on käyttäjiä 190 maassa. Mohamed El-Fatatry on saanut kutsun presidentti Barack Obaman järjestämään yrittäjyyttä ja luovuutta käsittelevään huippukokoukseen Washingtoniin. Tasavallan presidentti Halonen myönsi hänen yritykselleen arvostetun kansainvälistymispalkinnon vuonna Hänet on rankattu maailman 500 vaikutusvaltaisimman muslimin listalle ja yhä edelleen El-Fatatry ylistää Allahia ja kiittää Häntä saamistaan siunauksista. Umma-lehti tapasi Mohamed El-Fatatryn ottaakseen tarkemmin selvää hänen esimerkillisestä luonteestaan, elämästään ja ylläpitämästään sivustosta. Jos haluat nähdä ihmeen, niin tee ihme ja ole itse ihme. Mohamed El-Fatatry Mohamed El-Fatatry, kuinka sai alkunsa ajatus Muxlim-nettiportaalin perustamisesta? Ennen Suomeen tuloani opiskelin Arabiemiraateissa Sharjah-osavaltiossa sijaitsevassa amerikkalaisessa yliopistossa, ja satuin tutustumaan siellä Nuortenlehti Umma 1. numero

16 Muxlim Menestystarina Muslim Online Community toimivaan islamilaiseen kerhoon. Vuosittain tämä yliopisto rahoitti opiskelijahallituksia ja -kerhoja neljännesmiljoonalla dirhamilla, mutta islamilainen kerho ei saanut niistä osaansa, sillä sen jäsenmäärä oli vain 4 henkilöä. Kun minut valittiin tämän kerhon puheenjohtajaksi, vierailin muiden sivistys- ja urheilutoimikuntien luona ja loin paljon ystävyyssuhteita ja kontakteja heidän kanssaan. Kuuden kuukauden jälkeen yliopisto järjesti kilpailun, jonka tarkoitus oli valita kerhojen parhaat aktiviteetit ja saada niihin lisää jäseniä mukaan. Tämän kilpailun jälkeen kaikki kerhot - mukaan lukien niiden eimuslimi jäsenet - osallistuivat islamilaisen kerhomme toimintaan sen monimuotoisten aktiviteettien vuoksi. Tuolloin muistin Allahin jakeen Koraanissa: Olemme tehneet teidät kansoiksi ja heimoiksi, jotta tutustuisitte toisiinne.. Lopulta kerhostamme tuli yliopiston suurin kerho ja valtaosa opiskelijoista rekisteröityi sen jäseniksi. Järjestimme paljon erilaisia aktiviteetteja ja kutsuimme monia tärkeitä ja kuuluisia henkilöitä, kuten Yusuf Islamin (Cat Stevens), pitämään puheita. Näin avasimme tulevaisuudennäkymät muslimien ja ei-muslimien yhteisten aktiviteettien järjestämiselle. Kun tulin Suomeen opiskelemaan, vierailin islamilaisissa keskuksissa ja moskeijoissa. Tuona aikana Suomen Islamilaista Neuvostoa ei vielä ollut perustettu, ja kaikki islamilaiset keskukset toimivat itsenäisesti. Esitin heille ajatuksiani musliminuorten asioiden edistämisestä ja islamilaisen sivistys- ja nuortenkeskuksen perustamisesta. En kuitenkaan saanut tukea niille, eikä minua otettu kovin vakavasti, vaan sanottiin, että olen vielä liian nuori ja uusi tässä maassa. Niinpä ajatusteni toteuttamisesta ja musliminuorten elämän muuttamisesta positiivisempaan suuntaan tuli minulle haaste. Sanoin itselleni, että jos en löydä auttavaa kättä Suomesta, miksen avaisi internetiin sivustoa, jonka sisältö levittyisi maailmanlaajuisesti modernia islamilaista kerhoa? Ajatuksenani oli perustaa muslimien elämää kuvaava sivusto, jossa olisi videomateriaalia ja nuorille muslimeille tarkoitettuja dialogifoorumeita. Ja ylistys Allahille sivustosta on tullut menestyksekäs ja sen vierailijamäärä on kasvanut suureksi. Nuoret muslimit eri puolilta maailmaa, mutta etenkin Amerikasta, käyttävät sivustoa aktiivisesti. muslimien ja islamin tuntemiseksi on suuri. Erään tutkimuksen mukaan 60 prosenttia länsimaisesta mediasta kuvaa ainoastaan yhtä prosenttia islamista tai muslimeista. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi hyödyntää kaikkia uusia keinoja joista esimerkkeinä toimivat Muxlimportaali ja Umma-lehti - jotka lisäävät ihmisten tietoisuutta islamista ja muslimien elämään liittyvistä asioista. Muslimit on maailmanlaajuisesti merkittävä kuluttajaryhmä, ja portaalimme välittämä tieto auttaa myös yrittäjiä kehittämään muslimeille sopivia palveluita ja tuotteita. Erikoisuutemme on myös avoimuus eri kulttuureja ja kansalaisuuksia kohtaan. Sivustomme on englanninkielinen, mikä on vahvasti myötävaikuttanut tunnetuksi tulemistamme joka puolella maailmaa. Muxlim on avoin portaali, jossa niin muslimit kuin ei-muslimitkin saavat vapaasti ilmaista mielipiteitään. Emme ota kantaa yksittäisiin tapahtumiin maailmalla, vaan ainoastaan välitämme eri puolilla elävien ihmisten ajatuksia toisilleen. Muxlimin tavoitteena on myös avata ovi kaikille, joilla on halu tarjota jotakin maailmalle ja myötävaikuttaa positiiviseen muutokseen riippumatta siitä mistä elämän osa-alueesta on kyse. Jos esimerkiksi löydämme kekseliään ja luovan muslimin, joka elää Suomessa, on meidän velvollisuutemme kertoa hänestä ja tuoda hänen työnsä ihmisten ulottuville. Millainen vaikutus Muxlim-sivustolla on nuoriin? Meillä on vahva vaikutus nuoriin, koska tarjoamme elämäntyylivaihtoehtoja muslimeille ja ei-muslimeille, ja esitämme erilaisia näkökulmia musliminuorten elämään. Esimerkiksi itse asuin ennen Arabiemiraateissa ja islam oli minulle uskonto, jossa olin kasvanut ja jonka näin Arabiemiraattien jokapäiväisessä elämässä. Minulla ei ollut minkäänlaista käsitystä islamista lännessä ja vähemmistömuslimien tilanteesta. Muxlimin kautta olemme avanneet useita ikkunoita, joiden kautta nuoret voivat löytää esimerkkejä ja islamilaisia esikuvia erilaisilla elämän osa-alueilla. Tällaisten näkökulmien tarjoaminen lisää nuorten rakkautta islamia ja islamilaista elämäntyyliä kohtaan. Onko Muxlim-sivustolla maailmanlaajuinen tehtävä? Minkälaisella asenteella Suomi on ottanut vastaan Muxlim-portaalin? Suomi on ollut itselleni tie media- ja tietotekniikkaan ja valtiona todella positiivinen edistäjä työlleni. Suomi on rauhallinen valtio, joka tukee jokaista joka haluaa antaa Suomesta hyvää kuvaa maailmalla. Muutkin maat suhtautuvat arabitaustaiseen yritykseemme kunnioittavasti, sillä yrityksemme on lähtöisin maasta, joka tunnetaan rauhan ja sivistyksen valtiona. Ehdottomasti. Toimimme laajassa ympäristössä, ja toimintamme kokoaa yhteen muslimeita ja ei-muslimeita eri puolelta maailmaa. Olemme nähneet, että tarve löytää uudenlaisia tapoja Voisitko kertoa meille kansainvälistymispalkinnosta, jonka Tasavallan presidentti myönsi sinulle? 16

17 Tällä palkinnolla on pitkät perinteet yli 45 vuoden historia, ja se myönnetään joka vuosi suomalaiselle yritykselle tai yhteisölle. Palkinnon myöntämisperusteina on kokonaisvaltainen toiminta kansainvälisessä ympäristössä sekä yrityksen kyky kehittää ja soveltaa uudenlaisia toimintamalleja. Sama palkinto myönnettiin Nokialle kymmenen vuotta sitten. Ylistys ja kiitos Allahille siitä, että Muxlim-yhteisöpalvelu onnistui saavuttamaan tämän palkinnon, joka on ollut todella positiivinen ja tärkeä askel toimintamme eteenpäin viemisessä. Muxlim Menestystarina Ketkä ovat olleet mukana myötävaikuttamassa menestykseesi? Perhe on elämässäni tärkeällä sijalla ja on tukenut minua paljon sekä moraalisesti että henkisesti. Olen aktiivisesti yhteydessä perheeseeni puhelimitse ja vierailemalla heidän luonaan. Kiitän Allahia siitä, että meillä on tiivis yhteys toisiimme. Se rohkaisee ja vahvistaa minua työssäni ja muissa toimissani. Kuinka yhdistät työn ja uskonnon? Ylistys Allahille. Ollessani 14-vuotias tein lupauksen itselleni, että tulevan elämäni tulisi olla sidoksissa islamiin ja ettei uskonto koskaan olisi elämästäni irrallaan. Tällä hetkellä teen oman alani töitä informaatioteknologian ammattilaisena, ja olen yhdistänyt islamin harjoittamisen työhöni. Mikään työhöni liittyvä ei vaikuta negatiivisesti uskontooni vaan päinvastoin lisää rakkauttani tätä mahtavaa uskontoa kohtaan. Mitä haluat sanoa musliminuorille Suomessa? Te elätte paikassa, jossa on paljon mahdollisuuksia käyttää luovuutta ja edistyä - hyödyntäkää niitä! Suomi tarvitsee esimerkillisiä eri alojen osaajia nuorten muslimien parista. Teillä on mahdollisuus osoittaa etevyytenne ja vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä ajattelet uudesta Umma-lehdestä? Iloitsen kovasti tästä suomenkielisestä, islamilaisesta nuorten lehdestä! Tämän lehden perustaminen on esimerkillinen askel Suomen musliminuorille ja erinomainen mahdollisuus tuoda heidät tunnetuiksi niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toivotan teille menestystä! Kuvat: Muxlim Nuortenlehti Umma 1. numero

18 Muslimijärjestöt festivaalitunnelmissa Maailma kylässä -festivaali järjestettiin Helsingin Kaisaniemen puistossa toukokuun lopussa. Jo vuodesta 1995 järjestetty ilmaisfestivaali on koko perheen tapahtuma, jossa esitellään kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä tutustutaan eri kulttuurien ruokiin ja tapoihin. Tämän lisäksi tapahtumassa järjestetään monipuolista kulttuuri- ja asiaohjelmaa. Tänä vuonna islam ja muslimit olivat monella tapaa esillä Maailma kylässä tapahtumassa. Neljä islamilaista yhdistystä jakoi yhteisen tapahtumateltan, jossa myytiin ruoan lisäksi islam-aiheista tavaraa kirjoista kufi-hattuihin. - Tapahtumassa on ollut todella hyvä tunnelma. Etenkin sunnuntai on ollut onnistunut päivä, ja siihen oli säällä suuri osuus. Meillä on ollut erittäin monimuotoinen asiakaskunta täällä teltalla. Ihmiset ovat antaneet positiivista palautetta, ja olleet innoissaan siitä, että tämänlainen yhdistys on olemassa, kertoi Suomen musliminaiset ry:n varapuheenjohtaja Marika Edom. Kuvat: Ali Assefa Vilinää muslimijärjestöteltalla Islam Esillä Maailma Kylässä -Tapahtumassa Hänen merkkejään on myöskin taivaitten ja maan luominen sekä kieltenne ja ihonvärinne moninaisuus. Totisesti, tässä on merkkejä maailman kansoille. (Koraani 30: 22, Ahsen Bören käännös) 18 Islam ja muslimimaailma olivat hyvin esillä tämän vuoden asiaohjelmassa. Laila Al-Haddad, palestiinalainen kirjailija, journalisti ja aktivisti, puhui tapahtumassa molempina päivinä. Al-Haddad on toiminut Al-Jazeera -uutiskanavan kirjeenvaihtajana Gazassa vuosina , ja on muutenkin ajanut aktiivisesti palestiinalaisten oikeuksia. Hän kertoi tapahtumayleisölle kokemuksiaan ja mielipiteitään Palestiinan nykyisestä tilanteesta. Hänen näkökulmansa tilanteeseen on erityinen, sillä hän on samalla sekä muslimi, journalisti, äiti että vaimo. Kysyinkin häneltä, kuinka näiden tehtävien tasapainottelu onnistuu käytännössä? Al-Haddad kertoi, että vaikka hänen tehtävänsä on henkisesti ja psyykkisesti haastava, hän kokee sen palkitsevana ja on onnellinen, että pystyy tekemään osansa. Kysyin Al-Haddadilta neuvoa siihen, kuinka nuoret muslimit Palestiinan ulkopuolella voisivat tukea palestiinalaisia? - Mieleeni tulee Profeetan - siunatkoon Allah häntä ja antakoon hänelle rauhan - neuvo ihmiselle joka näkee vääryyttä. Pitäisi yrittää toimia niin tehokkaalla tavalla kuin kykenee vääryyden oikaisemiseksi; vaikka pystyisi tekemään sen pelkästään ajatusten tasolla, mikä on heikoin taso. Esimerkkinä siitä, kuinka palestiinalaisia voidaan auttaa, hän mainitsi laivueet jotka vievät avustustarvikkeita Gazaan. Hän myös valitteli sitä, että ei-muslimien voi monesti nähdä olevan järjestäytyneempiä

19 avustustoimissaan kuin muslimien. Al-Haddad toivoikin näkevänsä muslimien jatkossa toimivan aktiivisemmin eri järjestöissä. - Ollessani yhteydessä Suomen ICAHDin (Israeli Committee Against House Demolitions) edustajaan, hän kertoi etteivät muslimit tai palestiinalaiset ole koskaan ottaneet osaa heidän toimintaansa. Kuitenkin sen tapainen toiminta olisi paljon rakentavampaa kuin esimerkiksi hetkellinen reagoiminen mielenosoituksilla. Oikealla Laila Al-Haddad (Lisää tietoa Laila Al-Haddadista hänen sivuillaan Heba Raouf Ezzat puhui islamista festivaaliväelle Toinen kiinnostava puhuja oli Heba Raouf Ezzat. Hän on egyptiläinen valtiotieteen tohtori ja kirjailija, sekä yksi islamonline.com sivuston perustajista. Hänen puheidensa teemoina olivat islam ja tasa-arvo ja islam ja demokratia ; kummatkin hyvin puhuttelevia aiheita tänä päivänä. Hänen perussanomansa oli se, että islamilla ja islamilaisella ajattelutavalla on paljon positiivista tarjottavaa nykymaailman politiikalle. Heba Raouf Ezzat (vas.) ja tutkija Susanne Dahlgren. Kansainvälinen Suomi näkyi, kuului ja maistui Kävellessäni eri kojujen ohi tapahtuman aikana, en voinut muuta kuin todeta, että Suomi on kansainvälistymässä vuosi vuodelta enemmän. Suomessa asuvat maahanmuuttajat edustivat tapahtumassa kotimaitaan tarjoamalla perinneruokia ja tietoa. Kantaväestöä edustavat kävijät olivat erittäin kiinnostuneita eri kulttuureista ja niiden tavoista. Puhuessani kävijöiden kanssa, mainitsi suurin osa heistä tulleensa paikalle juuri oppiakseen uutta kulttuureista, ja etenkin ruokakulttuureista. Myös islamilaisen kulttuurin kirjo on erittäin rikas, ja meidän tulisi muslimeina olla ylpeitä siitä. Maailma kylässä -tapahtuman kaltaiset festivaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden monipuolisen kulttuurimme esittelemiseen. Kun jaamme tietoa uskostamme ja tavoistamme, tarjoamme myös muille ihmisille mahdollisuuden ymmärtää meitä paremmin. Samalla mekin opimme ymmärtämään heitä; ja monesti se, että oppii ymmärtämään muita ihmisiä ja heidän tapojaan, vain vahvistaa omaa uskoa. Tämä kaikki kuitenkin edellyttää sitä, että arvostamme islamilaisia traditioitamme, opiskelemme niitä ja jaamme ne muun ihmiskunnan kanssa kunnioittavalla ja rakastavalla tavalla. Teksti: Ali Assefa Somalimaan lippu liehui festivaaleilla. Nuortenlehti Umma 1. numero

20 KUNNIOITA Ja Herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinen heistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älä halveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti. Ja myötätunnolla ojenna kätesi heitä kohti ja lausu sävyisästi: Oi Herra, ole laupias heille, sillä he kasvattivat minua, kun olin pieni. (Koraani 17: 23-24, Ahsen Bören käännös) Vanhemmista huolehtiminen on islamissa pakollinen velvollisuus heti säännöllisen rukouksen jälkeen, ja on vanhempien oikeus odottaa huolenpitoa jälkikasvultaan. Omista vanhemmista huolehtiminen näiden elämän vaikeimpana ajanjaksona on muslimille kunnia ja siunaus sekä tilaisuus hengelliseen kasvuun. Ei riitä, että lapsi ainoastaan rukoilee vanhempiensa puolesta, vaan hänen tulee myös kohdella vanhempiaan rajattomalla myötätunnolla, aivan kuten vanhemmat asettivat lapsensa tarpeet omiensa edelle lapsen ollessa pieni ja kyvytön auttamaan itseään. On paheksuttavaa osoittaa vanhemmille ärtymystä silloin, kun he ilman omaa syytään muuttuvat vanhuuttaan vaikeahoitoisiksi. Samaa hyvyyttä tulee osoittaa myös isovanhempia kohtaan. Yhteydenpitäminen vanhempien ystäviin on hyve Kuva: Stock Photo Muslimin on suotavaa pitää yhteyttä myös vanhempiensa ystäviin. Profeetta Muhammad (rauha hänelle) sanoi: Yhteyden pitäminen isäsi ystävään on osa kunnioituksesta (isää kohtaan). Tämä on yksi vanhustenhuollon muodoista islamissa. Kun muslimiyhteisön jäsenet vierailevat ikääntyneiden tai edesmenneiden vanhempiensa ystävien luona, he tuovat nämä vanhukset osaksi yhteisöä ja vähentävät heidän kokemaansa eristyneisyyttä. Tämä vuorostaan vähentää vanhusten läpikäymien sosiaalisten ja psykologisten muutosten vaikutusta. 20

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

haluan jannaan (paratiisiin). Tämän pitäisi olla elämämme päämäärä:

haluan jannaan (paratiisiin). Tämän pitäisi olla elämämme päämäärä: haluan jannaan (paratiisiin). Tämän pitäisi olla elämämme päämäärä: Se pitäisi olla kirjoitettuna otsallemme suurin kirjaimin jatkuvasti muistuttamassa meitä. Profeetta jätti meille jannan hyvin pienen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23 Sisällys IV Käyttäytyminen... 63 1 lk. I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle... 7 1. Al salamu alaikum!... 8 2. Olemme muslimeja...12 3. Mihin me uskomme...16 4. Muslimeita eri maista...20 14.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen.

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen. Rakkaat ystävät, On ilo kirjoittaa teille kaikille taas. Haluan käyttää tämän tilaisuuden jakaakseni kanssanne iloni siitä että lapset ovat viimeinkin päässet vierailulle. (Niin kuin yllä olevasta kuvasta

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jälleen kerran Allah (SWT) on siunannut meitä päästämällä meidät todistamaan ja juhlimaan Eid al-adhan suurta päivää.

Jälleen kerran Allah (SWT) on siunannut meitä päästämällä meidät todistamaan ja juhlimaan Eid al-adhan suurta päivää. Jälleen kerran Allah (SWT) on siunannut meitä päästämällä meidät todistamaan ja juhlimaan Eid al-adhan suurta päivää. Eid al-adha tarkoittaa "Uhrauksen juhlaa". Tänä päivänä muslimeita muistutetaan suuresta

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Aloitan Jumala Armeliaan Armahtavan nimeen. Tämä kirja on tarkoitettu muslimilapsille ramadanin ajaksi. Kirjassa on puuhaa ramadanin jokaiselle

Aloitan Jumala Armeliaan Armahtavan nimeen. Tämä kirja on tarkoitettu muslimilapsille ramadanin ajaksi. Kirjassa on puuhaa ramadanin jokaiselle Oma nimeni: 1 2 3 Aloitan Jumala Armeliaan Armahtavan nimeen. Tämä kirja on tarkoitettu muslimilapsille ramadanin ajaksi. Kirjassa on puuhaa ramadanin jokaiselle päivälle. Kirjasta löytyy myös vähän tietoa

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

MARYAMIN TARINA. Maryamin tarina

MARYAMIN TARINA. Maryamin tarina MARYAMIN TARINA Maryamin tarina Profeetta (salallahu aleihi wasallam) sanoi, " Aishan paremmuus muihin naisiin verrattuna on kuten tharidin (eli liha ja leipä aterian) paremmuus muihin aterioihin (verrattuna).

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere Dialogin tavoitteet ja kriteerit Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere 28.9.2016 Dialogi Kahden tai useamman tahon keskustelevat ja vastaavat toisilleen Arabiaksi Hiwar paluu asiasta

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot