Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 319/ / Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat / lisätiedot: Harri Rinne, puh. (09) Reijo Tuori, puh. (09) Jouni Majuri, puh. (09) Timo Kuismin, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 hyväksyy liitteenä olevan "Esport Arena Oy:n ja Espoon kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset " -asiakirjan täsmennyksenä allekirjoitettuun rahoitussopimukseen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimukseen ja 2 oikeuttaa kaupunginjohtajan tai tämän määräämän allekirjoittamaan kohdassa 1 tarkoitetun asiakirjan. Päätös Liite Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Esport Arena OY:n ja Espoon kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Oheismateriaali - Rahoitussopimus Jalkapallohallin käyttövuorojen ostopalvelusopimus Selostus Tapahtumainkulku Valtuusto päätti , että kaupunki osallistuu Tapiolan urheilupuiston salibandy-jalkapallohalli toteuttamiseen ja että halli toteutetaan yhteistyössä Espoon Tennistuki ry:n kanssa.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Valtuusto päätti samassa kokouksessa pääosan tehtävien sopimusten ehdoista. Valtuusto edellytti, että hankkeen eteneminen taataan riittävin sanktiolausekkein. Perustettavan yhtiön Esport Arena Oy:n kanssa allekirjoitettiin rahoitussopimus, jalkapallohallin käyttövuorojen ostopalvelusopimus, pysäköintilaitossopimus ja muutos maanvuokrasopimukseen Nämä sopimukset kaupunginhallitus oli hyväksynyt Hankkeen rakennuslupa jätettiin keväällä 2002 ja se myönnettiin , mutta Uudenmaan Ympäristökeskus valitti ko. luvasta. Ympäristökeskus veti valituksensa pois lokakuussa 2003 eli käytännössä rakennustöihin on voitu päästä marraskuun alusta Esport Arena ilmoitti Espoon kaupungille salibandytilojen olevan valmiita ja jalkapallokenttien Rahoitussopimuksen mukaan hallin piti olla valmis salibandytilojen osalta ja jalkapallon osalta Sopimukseen oli otettu valmistumispäivämääriä lykkääviä ehtoja otsikolla "viivästys Esport Arenasta riippumattomasta syystä". Tämän mukaan Esport Arenasta riippumaton syy on mm. "Mikäli rakennusluvan saaminen kestää yli 2 kk siitä, kun tavanomainen käsittelykelpoinen rakennuslupa on jätetty Espoon kaupungin rakennusvalvonnan kirjaamoon". Nyt lainvoimaisen rakennusluvan saaminen viivästyi n. vuodella. Näin ollen Esport Arenalla on sopimuksen mukaan mahdollisuus vaatia tilojen valmistumispäivämäärän siirtoa. Valmistumispäivän siirto Saadakseen valmistumispäivämääriä siirretyksi Esport Arenan oli: - Ilmoitettava Espoolle viivästyksestä tai tulevasta todennäköisestä viivästyksestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun käy ilmi, että viivästys todennäköisesti tulee tapahtumaan. - Annettava Espoolle tiedot viivästyksen syistä ja osoitettava, että viivästys johtuu Esport Arenasta riippumattomista syistä ja ettei viivästystä ole kohtuudella voitu estää tai rajoittaa ilman huomattavia kustannuksia - Ilmoitettava viivästyksen todennäköinen vaikutus valmistumispäivämääriin. Edellä mainitut ilmoitukset tuli lähettää Espoon kaupungin kaupunginhallitukselle/keskushallinnon rahoitusjohtajalle. Edelleen rahoitussopimuksen mukaan: "Mikäli Esport Arena on täyttänyt edellä mainitut tiedonantovelvollisuutensa valmistumispäivämääriä lykätään kohtuullisella ajalla huomioiden viivästyksen todennäköinen vaikutus. Tämän kohdan mukaisten viivästysten tulee kuitenkin kestää vähintään 7 päivää ennen kuin Esport Arenalla on oikeus valmistumispäivämäärien siirtoon." Sopimuksen mukaista valmistumispäivän siirtoilmoitusta ei Espoon kaupungille koskaan saapunut. Toisaalta toimialajohtaja Olavi Louko oli sopinut varatoimenpiteistä, mikäli hallin valmistuminen viivästyy.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Sopimusten mukaiset sanktiot Rahoitussopimuksen mukaan viivästystilanteessa Espoolla on salibandytilojen osalta oikeus saada sopimussakkona markkaa jokaiselta alkaneelta myöhästyneeltä viikolta maksimissaan markkaa. Jalkapallohallin käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen osalta viivästyssanktiona on "ilmaisia tunteja" hallissa enintään 8 viikon ajan, joiden laskennallinen arvo olisi: 8 x 43 h /vko = 344 h ns. prime-time aikaa á 370 euroa / h = euroa 8 x 20 h / vko = 160 h koululaisten päiväkäyttöä á 85 euroa / h = euroa Mikäli viivästymisen katsotaan johtuvan Arena Centerin omista toimista, näitä tuntimääriä voidaan korottaa kertoimella 1,20. Korottamaton tuntimäärä 504 h on lähes 27 %:a sopimuksen mukaisesta vuosittaisesta Espoon kokonaisostomäärästä. Yhteenvetoa tapahtumista - Rahoitussopimuksen mukaan hallin piti olla valmis salibandytilojen osalta ja jalkapallon osalta Tosiasiassa halli oli valmis salibandyn osalta marraskuun lopussa 2005 ja jalkapallon osalta käyttöönotettavissa Loppujen lopuksi hallin viivästymiseen on ollut mitä moninaisimpia syitä, jotka ovat riippuneet eri tahoista. - Arena on lopulta valmis ja käytössä, kaupunki ei ole joutunut panostamaan Arenaan enempää kuin alun perin oli sovittu. - Sopimuksessa on kirjattu ensisijaiseksi erimielisyyksien ratkaisukeinoksi sopijapuolten keskinäiset neuvottelut. Nyt neuvoteltu sopimusten tarkennus Rahoitussopimuksen päivittämisestä käyty sopimusneuvotteluja vuodesta 2006 alkaen. Rahoitussopimuksen osalta sopimista / tarkennusta vaatii: - lainan korollisen ajankohdan alkamisen määrittäminen / ensimmäisen lyhennyserän eräpäivän määrittäminen. - ns. "lasten ja nuorten vapaaharjoittelun" kiinteän hinnan kestoajan päättyminen (viisi vuotta valmistumisesta) - sopimuksen sanktioiden "hyvitykset" kaupungille.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Päätöshistoria Valtuusto Edelleen Esport Arena Oy:n on esittänyt vuonna 2011 täsmennyksiä jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimukseen. Jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen osalta sopimista / tarkennusta vaatii: - sopimusaikojen täsmentäminen - sopimuksen sanktioiden "hyvitykset" kaupungille. Em. sopimusten avoimista asioista on saavutettu liitteenä olevan mukainen neuvottelutulos. Nyt hyväksyttäväksi esitetyssä rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen tarkennuksessa on tehty tarvittavat päivämäärätäsmennykset ja lisäksi: - Esport Arena Oy ilmoittaa, että yhtiö on ryhtynyt soveltamaan salibandyn ja sählyn vapaaharjoittelussa sovellettavaa hinnoittelua myös jalkapallon ja koripallon käyttäjiin vapaaharjoittelun osalta. - Esport Arena Oy antaa kaupungin käyttöön liikuntalipuketta arvoltaan 15 euroa / kpl (yhteensä euroa) edistääkseen ja saadakseen käyntiin yhteistyöpohjalta toimintaa kaupungin henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi. Toimivalta sopimusasiassa Valtuuston päätöksen , päätöskohdan 5 C mukaan: "kaupunginhallitus valtuutetaan käyttämään kaupungin puhevaltaa kaikissa tätä hanketta koskevissa kysymyksissä ja oikeutetaan kaupungin puolelta hyväksymään lopulliset rahoitukseen, palvelujen laatuun ja ostoon sekä pysäköintilaitoksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset siten, etteivät valtuuston tässä yhteydessä päättämät periaatteet olennaisesti muutu tai kaupungille aiheudu tässä ennakoimattomia kustannuksia tai taloudellisia velvoitteita." Kaupunginhallitus on puolestaan hyväksynyt hankkeeseen liittyvät sopimukset ja oikeuttanut kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ne. Päätös Valtuusto: Valtuusto päätti A että kaupunki osallistuu Tapiolan urheilupuistoon vuokra-alueelle, jossa tällä hetkellä sijaitsee Esport Center liikuntakeskus, Espoon Tennistuki

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 ry:n toimesta toteutettavan salibandy-jalkapallohallin toteuttamiseen seuraavin periaattein: 1 Hanke toteutetaan yhtiömuodossa ja yhteistyökumppanina on Espoon Tennistuki ry. Kaupunki ei ole osakkaana yhtiössä. 2 Hankkeeseen toteutetaan WeeGee -kiinteistöstä syksyllä 2003 poistuvia salibandytiloja korvaamaan vähintään kuusi nykyaikaista salibandykenttää sekä täysmittainen jalkapallokenttä näihin liittyvine oheistiloineen. Hankkeeseen ei sisälly laajoja katsomotiloja. 3 Kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen myöntämällä yhtiölle pitkäaikaisen lainan seuraavin pääehdoin: - lainamäärä 26 (kaksikymmentäkuusi miljoonaa) Mmk - laina-aika 25 (kaksikymmentäviisi) vuotta - laina on koroton vuodet 1-12, vuosina korko vastaa kaupungin jakson alussa maksamaa lainakorkoa - laina on lyhennysvapaa vuodet 1-12, vuosina laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin - lainan vakuudeksi saadaan toteutettavaan kohteeseen kiinnitetyt panttikirjat, arvoltaan lainamäärä kerrottuna 1,2. Panttikirjojen edellä voi olla hankkeen muun rahoituksen vakuudeksi tarvittavia panttikirjoja enintään 60 miljoonan markan arvosta. - laina nostetaan erissä työn edistymisen mukaan - ennen lainan ensimmäisen erän nostoa kaupungille on esitettävä selvitys koko rahoituksesta ja kaupunginhallituksen tulee hyväksyä rahoitusselvitys. - hankkeeseen toteutetaan syyskauden 2003 alkuun mennessä vähintään kuusi (6) salibandykenttää - yhtiö sitoutuu arkipäivisin klo järjestämään vähintään yhdellä täysmittaisella salibandykentällä ja n. 400 m2:n sählyalueella (1-3 kenttää) salibandyn ja sählyn vapaaharjoittelua lapsille ja nuorille: * hintaan 1,5 euroa (noin 8,9 mk) käyntikertaa kohti lapsilta ja nuorilta. Hinta sisältää nykyisen 8 % suuruisen arvonlisäveron * em. hinta on kiinteä viiden ensimmäisen käyttökauden ajan * sen jälkeen vapaaharjoittelun tarvetta ja kohtuullista käyttömaksua tarkistetaan sopijapuolten kesken

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 Eri lajien hinnoittelun lähtökohtana on itsekannattavuus. Salibandyn osalta lähtökohta on pääkaupunkiseudun tasoon suhteutettu, kilpailukykyinen hintataso. Salibandylle osoitettujen tilojen tarpeellisuutta tarkastellaan kaupungin ja Esport Arenan kesken 5 vuoden välein niin kauan kuin tämä rahoitussopimus on voimassa. Mikäli salibandytiloille ei ole täysmääräistä käyttöä, Esport Arenan tulee pyrkiä hyödyntämään ylikapasiteettia muussa urheilutarjonnassa. 4 Kaupunki tekee yhtiön kanssa jalkapallon osalta palvelujen ostoa ja palvelun laatua koskevan sopimuksen, jonka pääehdot ovat seuraavat: - sopimuksessa määritellään ostettavien palvelujen määrä, laatu ja hinta - hankkeeseen toteutetaan täysmittainen jalkapallokenttä, ei kuitenkaan laajoja katsomotiloja - kaupungin liikuntatoimi ostaa tehtävän ostopalvelusopimuksen mukaisesti ns. prime-time tunteja noin 1290 sekä liikuntatoimen järjestämiin loma-aikaisiin liikuntapäiviin 63. Lisäksi koulutoimen arkipäiväkäyttöön ostetaan 520 tuntia. - tuntihinnoittelu on seuraava prime-time 370 euroa (n.2200 mk) nuorten ohjatut liikuntapäivät 185 euroa (n.1100 mk) koulukäyttö 85 euroa (n. 500 mk) - ostopalvelusopimuksen arvo on noin 3,2 mmk - käyttösopimus ulottuu vuoteen Espoon kaupunki ja Esport Arena sitoutuvat jatkamaan ostopalvelusopimusta myös tämän sopimuksen jälkeen kolmellatoista (13) vuodella. Ostettavien palvelujen tarkka määrä sekä yksityiskohtainen hinnoittelu sovitaan osapuolten kesken siten, että uusi sopimus on valmis viimeistään vuotta ennen nykyisen sopimuksen päättymistä. Ostettavien käyttövuorojen hinnoittelu perustuu tämän sopimuksen mukaisiin periaatteisiin. Jatkosopimuksen lähtökohtana on päästä sopimukseen nykyisen tason mukaisen tulovirran turvaamisesta Esport Arena Oy:lle. 5 Perustettava Esport Arena Oy sekä nykyinen Esport Center/Espoon Tennistuki ry osallistuvat paikoitustarpeen sitä edellyttäessä Tapiolan urheilupuiston pysäköinnin ratkaisuun paikoituslaitoksen muodossa seuraavin periaattein: - osapuolet, Espoon kaupunki, Espoon Tennistuki ry/esport Center, Esport Arena Oy (perustettava yhtiö) sekä Tapiolan Monitoimiareena Oy,

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 sitoutuvat rakennuttamaan paikoitustarpeen sitä edellyttäessä yhteisen paikoituslaitoksen siten, että sen rahoituksesta ja rakentamisaikataulusta tehdään myöhemmin erikseen sopimukset ja päätökset - osapuolet merkitsevät kantaosakkeita seuraavasti: Espoon kaupunki 34 % Espoon Tennistuki ja perustettava yhtiö Esport Arena Oy 33 % Tapiolan Monitoimiareena Oy 33 % - osakepääoma on (miljoona) markkaa - ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan maantasopaikoituksen lisäksi kaksi pysäköintikantta. Pysäköintipaikkojen määrä olisi noin 850 ja alustava kustannusarvio 50 miljoonaa markkaa. - pysäköintilaitoksen rakentamisessa varaudutaan kolmannen ja neljännen kannen rakentamiseen myöhempää tarvetta varten - mikäli urheilupuiston pysäköintijärjestelyt edellyttävät lisäkansien rakentamista, yhtiö rakennuttaa lisäkannet tai sopii asiasta kaupungin kanssa. Yhtiö ei voi estää lisäkansien rakentamista eikä yhtiön osakkailla ole tämän sopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua lisäkansien rakentamiseen. - ensimmäisessä vaiheessa aiheutuvista perustusten rakentamisen lisäkustannuksista vastaa kaupunki. Kaupungin etuinvestointi otetaan huomioon kaupungin osuutena lisäkansien rakentamiskustannuksiin. - kaupunki hankkii vakuudet (kaupungin omavelkainen takaus) noin kolmannekselle lainasta ja lainan loppuosan vakuudeksi hankitaan kiinnitys rakennettavaan kohteeseen - pysäköintimaksut määritellään niin, että yhtiö suoriutuu velvoitteistaan näin saaduilla tuloilla. Kaupunki myötävaikuttaa toimintaa poistamalla maksuttoman pysäköinnin urheilupuiston alueella. - paikoituksen jatkosuunnittelussa turvataan alueelle tapahtuva ilmainen, lyhytaikaista paikoitusta edellyttää saattoliikenne vanhempien tuodessa ja noutaessa lapsiaan ja nuoriaan sekä selvitetään, voisiko alueen pysäköintimaksut porrastaa kysynnän mukaisesti - oman auton käyttötarpeen vähentämiseksi Tapiolan urheilupuistoa palvelevien bussilinjojen tarjontaa ja vuorovälejä tarkistetaan vuosittaisissa liikennöintisuunnitelmissa matkustajamäärien ja asiakastoiveiden perusteella. B kaupunki varautuu teknisen lautakunnan talousarviossa vuosina pysäköintilaitoksen ja salibandy-jalkapallohallihankkeen edellyttämiin urheilupuiston kunnallisteknisiin töihin enintään 5 miljoonalla markalla.

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8 Kysymys Koivumankkaantien parantamisesta käsitellään tästä hankkeesta erillisenä asiana normaalin talousarvio- ja taloussuunnitelmaprosessin yhteydessä. C kaupunginhallitus valtuutetaan käyttämään kaupungin puhevaltaa kaikissa tätä hanketta koskevissa kysymyksissä ja oikeutetaan kaupungin puolelta hyväksymään lopulliset rahoitukseen, palvelujen laatuun ja ostoon sekä pysäköintilaitoksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset siten, etteivät valtuuston tässä yhteydessä päättämät periaatteet olennaisesti muutu tai kaupungille aiheudu tässä ennakoimattomia kustannuksia tai taloudellisia velvoitteita. D Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jatkaessaan neuvotteluja yrittäjän kanssa huolehtii siitä, että hankkeen aikataulussa edistyminen taataan riittävin sanktiolausekkein ja että yrittäjä sitoutuu osallistumaan myöhemmin toteutettavaan paikoituslaitoksen rakentamiseen ja sen kustannuksiin. Lisäksi valtuusto edellyttää, että yrittäjän kanssa tehtävillä sopimuksilla taataan nuorten mahdollisuus saada salibandy- ja sählyharjoitteluvuoroja riittävästi kohtuullisin hinnoin koko rahoitussopimuksen voimassaoloajan ja myös sen jälkeenkin yrittäjä sitoutuu neuvottelemaan uuden sopimuksen aiemman sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Valtuusto edellyttää, että jalkapallon osalta yhtiö sitoutuu palvelujen ostosopimuksessa siihen, että myös sen jatkosopimus tehdään ensimmäisessä ostosopimuksessa sovittavien periaatteiden mukaisesti Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavat toivomukset: Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus tutkii mahdollisuudet jalkapallohallin toteuttamiseksi Keski-Espoon urheilupuistoon puiston vaatimine huoltotiloineen. Valtuusto toivoo että kaupunginhallitus tutkii mahdollisuuden kiirehtiä Laaksolahteen ja Espoon keskustaan suunniteltuja jalkapallohalleja sekä tekisi tonttivarauksen jalkapallohallia varten myös Leppävaaraan. Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus valmistelisi yleisperiaatteet, joiden mukaisesti kaupunki tukee eri lajien liikuntaharrastustoimintaa. Lisäksi valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus valmistelisi yleisperiaatteet, joiden mukaisesti kaupunki toteuttaa julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin yhteishankkeita liikuntatoimen alalla. Kaupunginhallituksen tulisi informoida valtuustoa näistä yleisperiaatteista sekä näiden mukaisista liikuntatoimintaa koskevista suunnitelmista ja hanketavoitteista. Heidi Mikkola ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

9 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 9 Tiedoksi Asia olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteltavaksi ostopalvelusopimuksen osalta siten, että salien käyttövuorot sovitaan "optioina", joiden käytöstä valtuusto tekee talousarvion laadinnan yhteydessä lopulliset päätökset.

10 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 10

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot