Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Organisaatio Henkilöstö Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sivistysjohtajan katsaus Teknisen johtajan katsaus Yleinen taloudellinen kehitys Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen ja vertailu edelliseen vuoteen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja selvitys talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutumisvertailu 2.1. Vertailu talousarvioon Tavoitteiden toteutuminen Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelman toteutuminen

3 2.4. Investointien toteutuminen Hankkeiden ja projektien toteutuma lautakunnittain Tilapalvelujen työohjelman toteutuminen Kunnallistekniikan työohjelman toteutuminen Monivuotisten hankkeiden määrärahan käytön vahvistaminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vastuusitoumukset Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuollon taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuollon liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 319

4

5

6 Kaupunginjohtajan katsaus Taloudellinen taantuma jatkui kuudetta vuotta peräkkäin Suomessa ja Euroopassa. Suomen BKT pieneni 0,1 % vuonna Heikko taloudellinen suhdanne on johtanut työttömyyden lisääntymiseen, ostovoiman heikentymiseen ja kuntien verotulokertymän pienentymiseen. Myös valtionosuuksia on leikattu. Raision kaupungin lähtökohdat vuoteen 2014 olivat erittäin haasteelliset. Taseessa oli alijäämää 3,1 miljoonaa euroa ja taloutta oli tasapainotettava heikentyvässä toimintaympäristössä. Kaupunginvaltuusto päätti kuntalain 65 :n mukaisesta toimenpideohjelmasta alijäämän kattamiseksi. Vuoden 2014 aikana laadittiin lisäksi sektorikohtainen tarkennettu toimenpideohjelma, josta kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä marraskuussa. Tasapainottamisohjelman keskeiset tavoitteet toteutuivat. Kaupungin vuoden tulokseksi muodostui 4,1 miljoonaa euroa ja taseen alijäämä saatiin käännettyä ylijäämäksi. Kaupungin lainakanta laski 62,2 miljoonasta eurosta 55,5 miljoonaan euroon, joka on 2277 /asukas (ka /as). Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 94,2 miljoonaa euroa ja se pienentyi 11,2 miljoonalla suhteessa edelliseen tilinpäätökseen. Suurimmat säästöt suhteessa talousarvioon syntyvät henkilöstökuluissa 3,1 miljoonaa euroa, palveluiden ostoissa 1,2 miljoonaa euroa sekä aineissa ja tarvikkeissa 1,4 miljoonaa euroa. Verotuloissa kunnallisverotuotoista jäätiin 1,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuotoissa , mutta yhteisöverot toteutuivat euroa ennakoitua suurempina. Myös valtionosuudet toteutuivat suurempina. Kaupunginvaltuusto päätti henkilöstösäästöihin liittyen lomautuksesta, jonka pituus vaihteli kolmesta viiteen päivään. Lomautuksen vaikutus henkilöstösäästöihin oli euroa. Budjetoitu kokonaishenkilöstösäätötavoite ylitettiin. Osaltaan tämä johtui siitä, että talousarviossa oli varauduttu toteutunutta suurempiin henkilöstökustannuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Budjetoinnilla pyrittiin varovaisuuteen ottaen huomioon toimialalla aiemmin tapahtuneet talousarvioylitykset. Vielä vuoden lopulla sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumaan liittyi riski erityisesti sairaanhoitopiirin osalta, jolloin toteutumattomilla henkilöstökustannuksilla olisi katettu mahdollinen sairaanhoitopiirin ylitys. Suhteessa Raision kaupungin talousarvioon erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät lopulta noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaikki lautakunnat onnistuivat säästötavoitteissaan hyvin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokasvu 0,5 % oli koko vuosituhannen matalin. Toimintakulut alitettiin eurolla ja oman toiminnan osalta 1,2 miljoonalla eurolla. Erityisiä taloudellisia onnistumisia sosiaali- ja terveyskeskuksessa syntyi hoidossa ja hoivassa (-1,9 miljoonaa euroa) sekä perhepalveluissa (- 1,55 miljoonaa euroa). Myös vastaanottopalvelut (terveyskeskus) säästivät euroa budjetoituun nähden. Myös toimintatuotot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla. Raision perhepalvelut sai paljon positiivista julkista huomiota onnistuneesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Lisäksi perhepalvelut palkittiin vuoden lastensuojeluteko -palkinnolla.

7 Sivistyslautakunnan menot alittuivat euroa. Varsin lakisääteisessä ja vähän liikkumavaraa sisältävässä toimintaympäristössä saavutettua säästöä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tulot alittuivat euroa, mikä johtui päivähoitomaksujen tulokertymän pienentymisestä. Teknisen lautakunnan menot alittuivat 3,15 miljoonaa euroa muodostaen koko kaupungin suurimman menojen alituksen. Tulot alittuivat 2,2 miljoonaa euroa. Tekninen keskus on kyennyt tekemään mittavia säästöjä monena vuonna peräkkäin. Säästöt johtavat vääjäämättä korjausvelan kasvuun ja tulevina vuosina paineet pienentää korjausvelkaa kasvavat. Henkilöstön määrä pieneni 9,2 htv. Tekninen lautakunta vähensi 7,7 htv, sivistyslautakunta 5,4 htv, konsernihallinto 1,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstö kasvoi 5,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle oli osoitettu talousarviossa viisi uutta tehtävää. Toimialojen erilaisuudesta johtuen henkilötyövuodet eivät suoraan korreloi säästöjen kanssa. Joissakin tapauksissa säästöjä saavutetaan suoraan vähentämällä henkilötyövuosia, mutta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa oikein mitoitettu henkilöstön käyttö tuottaa tietyissä tapauksessa säästöä, jos lisäämällä henkilöstöä voidaan välttää tai vähentää kalliiden ostopalveluiden käyttöä. Raisio joutui toimintavuoden aikana osallistumaan erityiseen kuntajakoselvitykseen, jonka lopputuloksena Raisiota ehdotettiin liitettäväksi Turkuun yhdessä Ruskon, Liedon ja Kaarinan kanssa. Raision hylkäsi esityksen. Suomen hallituksen toinen suuri rakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus olisi ehdotetulla rahoitusmallilla nostanut Raision sote-kustannuksia yli kahdeksalla miljoonalla eurolla ja myöhemmin esitetyssä rahoituskattomallisakin yli viidellä miljoonalla eurolla. Raisio ei hyväksynyt ehdotettu sote-uudistusta ja lakiehdotus kaatuikin eduskuntakauden loppumetreillä. On kuitenkin oletettavaa, että uudistuksen valmistelua jatketaan keväällä 2015 valittavan uuden eduskunnan toimesta. Työttömyys kohosi Raisiossa 1,7 %-yksikköä joulukuusta 2013 joulukuuhun Työllisyyden heikentymisestä huolimatta taloudessa oli myös positiivisia merkkejä: Varsinais-Suomen suurin kaupanrakennushanke, kauppakeskus Myllyn laajennus käynnistyi. Lisäksi syksyn aikana Raisiossa käynnistyi useita yrityslaajennushankkeita, joiden myötä Raisioon on syntymässä kymmeniä uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa. Raision asukasluku putosi historiallisella tavalla 192 henkilöllä. Asuntokauppa kävi heikosti ja muuttoliike ilmeisimmin tapahtui pääosin vuokra-asuntomarkkinoilla. Osasyy laskeneeseen asukaslukuun voi olla Jermutien kerrostalojen purku, jonka myötä Raision vuokra-asuntokanta pieneni 75 asunnolla. Asumisen osalta vuodelle 2015 odotetaan kasvua. Seudun yhteinen joukkoliikenne Föli aloitti toimintansa Positiivisen asiakaspalautteen perusteella uusi joukkoliikennejärjestelmä on otettu vastaan hyvin.

8 Organisaatio Kaupunginvaltuusto 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Laulumaa Janne Arikka Heikki Lehtonen Aarre Elektroniikkatyöntek., plm Keskusrekisterin johtaja Toiminnanohjaaja SDP KOK VAS KOK Leinonen Ari Kiinteistönvälittäjä Allén Pipsa Opetushoitaja Salonen Jari Yrittäjä Laine Heikki Hammaslääkäri Harju Karoliina Lastentarhanopettaja Vuorinen Elisa Laatuasiantuntija Ylönen Katriina Opiskelija Jutila Ari Toimitusjohtaja Savola Eeva Kuntoutusohjaaja Nikkonen Risto Esimies Moislahti Jonni Myyntijohtaja Visa Riikka LitM Mäenpää Matias (kv ero ) Sukari Helena Toimistopäällikkö (kv ) KD Köpsi Veera SDP Lehto-Laurila Hannele Kivijärvi Anneli Parantainen Vesa Sulonen Raimo Rosama Jarmo Heiniola Suvi Ruusuranta Anita Ek Sirpa Nurmi Kimmo Hellstén Juha Kosonen Kimmo Aluevastaava Varatuomari LKT, erikoislääkäri Lastentarhanopettaja Työpäällikkö Liikuntapaikkapäällikkö Vastaava urasuunnittelija Päivähoitaja Plm, ts-valtuutettu Tuotekehityskemisti Insinööri Vahtimestari VASEMMISTOLIITTO Yrttiaho Jyrki Kansanedustaja, ay-toimitsija

9 Lasarov-Pernaja Kiira Nurmi Eija Närhinen Pekka Rihko Leena Hanka Kari PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Seikkula Teemu Perälahti Raimo Heiskari Jyrki Myllyoja Leila KESK Haavisto Erkki Karila Mirjam Myllymäki Kalle VIHREÄ LIITTO Rintee Saila Yhteisöpedagogi Kiinteistötyöntekijä Järjestöpäällikkö Tuotantohygieenikko Myyntimies Insinööri Lääkäri Toiminnanjohtaja, eläkeläinen Vanginvartija VM, perheneuv. sos.tt. Agronomi Tilapäishoidon koordinaattori Maahanmuuttopäällikkö Erityisopettaja Kaupunginhallitus 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Leinonen Ari Lehto-Laurila Hannele Karila Mirjam Kiinteistönvälittäjä Varatuomari Tilapäishoidon koordinaattori KOK SDP KESK KOK Allén Pipsa Salonen Jari Vuorinen Elisa SDP Mikola Veijo Parantainen Vesa VAS Jormanainen Juha Lasarov-Pernaja Kiira Opetushoitaja Yrittäjä Laatuasiantuntija Suunnittelija LTO Levyseppä Yhteisöpedagogi PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Insinööri

10 Henkilöstö Henkilöstön määrää on perinteisesti seurattu vuoden vaihteen tilanteen mukaan. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1296 henkilöä. Tämä oli viisi henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 316 henkilöä. Vuotta aiemmin heitä oli 311. Henkilötyövuosia kertyi 1424,4, joka oli 9,2 vuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuosiin lasketaan päivät, joilta maksetaan palkka. Myös henkilöstön kannalta merkittävimmät tapahtumat liittyivät talouden sopeuttamistoimenpiteisiin. Osa ammattijärjestöistä teki kaupungin kanssa paikallisen sopimuksen, jossa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sekä palkattomista vapaista. Osa ammattijärjestöistä ei ollut valmis paikalliseen sopimiseen ja niiden alaisen henkilöstön osalta suoritettiin lomautus. Näillä keinoin saavutettiin noin euron säästöt. Lisäksi säästöjä henkilöstömenoista saavutettiin mm. sijaisuuksia vähentämällä, ns. talkoovapailla ja lomapalkkavarausta purkamalla. Kunta 10-tutkimuksessa seurataan työolojen lisäksi myös sairauspoissaoloja. Nämä ovat Raisiossa edelleen korkealla tasolla. Vuonna 2014 oltiin keskimäärin 17,8 päivää pois henkeä kohden sairauden johdosta. Edellisenä vuonna luku oli 17,5. Sairauspoissaoloihin on pyritty vaikuttamaan sekä ammattiryhmäkohtaisesti että koko henkilöstöön kohdistuvalla toiminnalla. Lisäksi sairauspoissaolojen seurantaa on tehostettu. Perinteinen henkilökunnan päivä järjestettiin ja tuolloin kirjattiin 480 osallistumista. Kelan kanssa järjestettävässä kuntoutuksessa on oltu mukana TK2- hankkeessa, jonka pohjalta muokataan tuleva Kelan Aura kuntoutus. R1PitStopissa, joka on kaupungin oma hanke, keskityttiin viime vuonna painon pudotukseen. Työterveyslaitoksen Kunta 10- tutkimuksessa toteutettiin viime vuonna kahden vuoden välein tehtävä kysely. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä ja samalla työsuojelutoimikuntana Raisiossa toimii yhteistoimintaryhmä. Ryhmässä on edustus kaupunginhallituksesta, johtavista viranhaltijoista, työsuojeluhenkilöstöstä ja ammattijärjestöistä. Yhteistoimintaryhmän toimikausi vastaa työsuojeluhenkilöstön toimikautta ja viime vuosi oli toimikauden ensimmäinen. Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Yhteistoimintaryhmän alaisuudessa toimii henkilökunnan edustajista koostuva virkistystoimikunta. Virkistystoimikunnan tehtäviin kuuluu erilaisen harrastustoiminnan järjestäminen kaupungin henkilöstölle. Lisäksi se huolehtii mm. kaupungin henkilöstön joulujuhlien järjestämisestä.

11 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintavuosi 2014 oli tiukan taloudenpidon aikaa mutta samalla palveluita onnistuttiin kehittämään. Sosiaali- ja terveyskeskus alitti sille asetetun talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa tehtiin vuonna 2014 kehittämistyötä monella rintamalla. Kehittämistä on luonnehtinut panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään välttämään korjaavien palveluiden kustannusten kasvu. Seuraavassa tärkeimmät onnistumiset vuonna 2014: 1. Laadittiin Ikäihmisten hyvinvointiohjelma ja otettiin merkittävä askel siirtymisessä kodinomaiseen hoitoon ja hoivaan laitoshoidon lakkautuspäätöksen myötä. 2. Perhepalveluiden lastensuojelutyö ja ennaltaehkäisevä toiminta tuottivat hyviä tuloksia, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä väheni edelleen Raisiossa. Samalla kalliit sijaishuollon kustannukset vähenivät. 3. Onnistuttiin yleisesti menokurissa ja tulojen erittäin huolellisessa keräämisessä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien kuntalaisten määrä on lisääntymässä. Jotta kustannuksia voitaisiin hillitä, tarvitaan aktiivista kehittämistä ja uusien työtapojen käyttöönottoa. Vuonna 2014 kehittämistyötä tehtiinkin usealla eri sektorilla. Näistä merkittävimmät toteutuneet muutokset olivat seuraavia: 1. Terveyskeskussairaalan toimintaa. Toinen osastoista on nyt erikoistunut akuuttien sairauksien hoitoon; toinen toimii kuntouttavana erikoissairaanhoidon jatkohoitoosastona (ortopediset ja neurologiset jatkokuntoutukset) sekä geriatrisen arvioinnin yksikkönä (GAK, geriatrinen arviointi- ja kuntoutusyksikkö). Vuoden 2014 aikana siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoidosta ei käytännössä kertynyt lainkaan akuuttiosaston nopeutuneen potilasvaihdon ansiosta. Geriatrisen arviointiyksikön työn ansiosta myös ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on pystytty siirtämään, koska ikäihmiset pysyvät pidempään toimintakykyisinä ja kotikuntoisina. 2. Muistipoliklinikka toiminta jatkui. Muistihäiriöasiakkaan hoitopolku siirrettiin erikoissairaanhoidosta lähes kokonaan omaksi toiminnaksi. 3. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon työ- ja toimintatapoihin otettiin mukaan entistä suunnitelmallisemmin ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, joissa hyödynnettiin tehokkaasti kuntouttavaa henkilökuntaa. 4. Terveyskeskuksessa otettiin käyttöön vastaanottopalveluiden kehittämisohjelman mukainen tiimityömalli, jossa tehostetaan sekä akuuttien että pitkäaikaissairauksien hoitoa mm. toimintamalleja muokkaamalla. Raision terveyskeskuksen puhelinruuhkat on saatu purettua lähes kokonaan vuoden 2014 aikana. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on nyt keskimäärin puoli tuntia. Puhelinliikennettä paransi huomattavasti se, että nykyisin kaikki laboratoriovastaukset soitetaan terveyskeskuksesta asiakkaalle päin, ennalta sovittuna aikana. Lisäapua toi myös tekstiviestipalvelun käyttöönotto, jolloin osa laboratoriotuloksista välitetään asiakkaalle tekstiviestinä

12 5. Ns. peruserikoissairaanhoitoa vahvistettiin usealla eri tavalla: palkkaamalla vakinainen geriatrian erikoislääkäri ikäihmisten hoitoa vahvistamaan kotihoidossa ja vahvistamalla omaa mielenterveysyksikköä. 6. SAS -palveluohjausta tarkennettiin ja tehostettiin vuoden aikana, jonka johdosta ympärivuorokautisen hoidon kasvua saatiin hillittyä. 7. Perhepalveluissa tehtiin johdonmukaista kehitystyötä painopisteen siirtämiseksi sijaishuollon palveluista avopalveluihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää ja hoitovuorokausia saatiinkin edellisen vuoden lukuja merkittävästi vähemmäksi. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityössä onnistuttiin pysymään lakisääteisissä aikarajoissa ja perheneuvolan jono purettiin aiemmin yli vuoden mittaisesta noin kahteen viikkoon. Perhepalveluihin perustettiin myös moniammatillinen nopean toiminnan yksikkö (Ohukainen) vastaamaan jalkautuvan ja verkostoituvan työn lisääntyviin tarpeisiin. Yksikkö on perustettu pääasiassa (75%) ulkopuolisella hankerahoituksella. Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön onnistuminen sekä avohuoltoon ja ehkäisevään toimintaan panostaminen oli merkittävää myös kustannuksellisesti. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Mielenterveystiimin asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes samat v kuin v Lähetteiden määrä oli 19 % suurempi v kuin v (johtunee pääasiallisesti siitä, että tk-vastaanoton psyk sh:n vakanssi oli täyttämättä lähes koko vuoden 2014, mistä syystä suurin osa hänelle hoidonporrastuksen mukaan kuuluvista asiakkaista lähetettiin mt-tiimille). Toteuttamalla ryhmäinterventioita mahdollisuuksien mukaan saatiin jonkin verran hillittyä jonotusajan kasvua, mutta jono piteni kuitenkin n. 2 kuukauteen vuoden 2014 loppuun mennessä (loppuvuodesta 2013 se oli saatu lähes kokonaan purettua). Psykiatrisessa kotitiimissä oli asiakkaita v n. 30 % vähemmän kuin v Käyntien määrä oli vain 10 % pienempi, sillä palvelujen tarvitsijoista ison osan kohdalla tarvittiin käyntejä runsaasti ja tiheästi. Uusia potilaita tuli kotitiimiin v lähes 30 % vähemmän kuin v Jonoa kotitiimissä ei toistaiseksi ole, mutta jokaisen asiakkaan kohdalla joudutaan tarkastelemaan, minkä laajuisia ja millä intensiteetillä palveluja voidaan tarjota. Myös ryhmämuotoista toimintaa on käynnistetty, jotta jonon kertymiseltä vältyttäisiin ja oireiden pahenemisvaiheissa saataisiin tarjottua nopeasti ja riittävästi apua. Päihdetiimiin tuli v uusia asiakkaita 26 % enemmän kuin v Syksyllä v aloitettu ja keväällä 2014 vielä jatkettu aktiivinen tiedotustoiminta näyttää tuottaneen tuloksia. Asiakasmäärä oli v runsaat 10 % suurempi ja käyntien määrä 8 % suurempi kuin v Naantali lopetti v lopussa päihdehoitopalvelujen oston meiltä, mutta muiden ulkokuntien (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) päihdepalvelujen osto lisääntyi. Ulkokunnille myytävien päihdepalvelujen tuotto olikin v n. 50 % suurempi kuin v Jonotusaika on saatu pidettyä edelleen n. 2-3 viikossa, ja mm. lastensuojelun päihdearviotarpeisiin on kyetty vastaamaan.

13 Korvaushoidossa asiakas- ja käyntimäärät ovat säilyneet suunnilleen samoina v kuin v. 2013, vaikka käyntien määrä Effica-tilaston mukaan näyttääkin selvästi vähentyneen (tilaston paikkaansapitämättömyys johtuu käyntien osittaisesta virheellisestä merkitsemistavasta; virhe on korjattu lähtien). Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä oli 6 % pienempi v verrattuna vuoteen Hoitopäiviä kertyi peräti 26 % vähemmän. Katkaisuhoidon ja selvämisaseman käyttö oli v yhtäläistä kuin v (vuoteen 2013 asti jatkunut näiden hoitopäivien kasvu siis pysähtyi). Kallista ja usein pitkäkestoista päihdeperhekuntoutusta jouduttiin hankkimaan vain lyhyt jakso yhdelle asiakkaalle. Tavanomaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen käyttäjiäkin oli v muutama vähemmän kuin v Laitoskuntoutukseen talousarviossa varatusta määrärahasta jäikin käyttämättä n euroa. Testamenttivarojen käyttö on sujunut muuten suunnitellusti, mutta alkoholiongelmaisten läheisten ryhmää ei saatu toteutettua kevätpuolella lainkaan, joten varoja jäi tältä osin käyttämättä. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on vuosittain ollut aina hieman suunniteltua vähäisempää, mistä syystä vielä v on mahdollista toteuttaa niillä nykyisenkaltaista toimintaa (alkuperäinen suunnitelma oli, että testamenttivarat tulisivat likimain käytettyä jo vuoden 2015 aikana). Vuoden 2014 lomautusten ja säästövapaiden vuoksi jäi päihde-, mielenterveys- ja kotitiimeiltä yhteensä n. 150 asiakaskäyntiä suorittamatta. Päihdeasumisen asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta 27 %. Kustannukset kasvoivat siitä huolimatta, koska pitkäaikaisesti ja pysyvästi tehostettua palveluasumista tarvitsevien määrä on kasvanut ja kuluja aiheutuu koko vuodelta. Kustannuksia on mahdollista hillitä kiinnittämällä asiakkaat aikaisemmassa vaiheessa kuntouttavien palvelujen piiriin, jotta kuntouttamisella saavutettaisiin parempi toimintakyky. Aikuissosiaalityö Sosiaalityön asiakkaiden määrä oli kasvussa sekä Raisiossa että Ruskolla. Pitkittynyt taloudellinen taantuma ja työttömyyden jatkuva kasvu heijastuivat kuntalaisten talouteen ja muihinkin elämän osa-alueisiin, jolloin tarvittiin apua ongelmien selvittämisessä. Toimeentulotukiasiakastalouksien määrä on kasvanut maltillisesti ja kustannukset samoin erittäin huolellisen ulkoisen ja sisäisen tilintarkastuksen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi jatkuvista työllistämistoimien tehostamisista huolimatta. Työllistäminen on kasvanut vähän ja on ollut korkealla tasolla. Tämän enempää ei nykyisillä resursseilla ole ollut mahdollista päästä. Vuodelle 2015 on tavoitteena lisätä työllisyystoimiin osallistuvien asiakkaiden määrää ryhmämuotoisten ostopalvelujen ja oman toiminnan volyymin kasvattamisen avulla. Sosiaalisen asumisen asiakkaiden määrä on supistunut. Kasvavana asiakasryhmänä ovat olleet jälkihuolto- ja lastensuojelutaustaiset nuoret ja lastensuojeluperheet. Tukiasumisen prosessi ohjattiin tiukasti valvotuksi vuoden 2014 alusta alkaen ja toiminnalla pyritään estämään vuokrarästien syntyminen.

14 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon budjetin toteuma oli 104 % talousarviosta. Toteuma oli VSSHP laatiman budjetin mukainen. Budjetin ylitys oli Raision osalta 1 milj ja Ruskon osalta Ylitysuhka oli suurempi, mutta VSSHP toteutti kaksi hintojen alennusta loppuvuonna suunniteltua suuremman käytön ja sen tuottaman ylijäämän takia. Raision osalta TYKS käyttö nousi eniten lastenklinikan ( ), ortopedian ( ) ja naistentautien ( ) osalta. Lastenklinikan ja naistenklinikan nousu selittyy muutaman kalliin keskosen hoidolla. Ortopediassa painottuu kallis vuodeosastohoito. Kustannukset laskivat edelliseen vuoteen eniten sisätaudeilla ( ), syöpätaudeilla ( ) ja psykiatriassa ( ). Ruskon osalta nousua oli eniten ortopediassa ( ) ja lastentaudeilla ( ) ja laskua eniten psykiatriassa ( ). Lastentautien osalta on aloitettu TYKS lastenklinikan kanssa toimintamallien uudelleen arviointi. TYKS lähetetyt lähetteet ja hoidetut potilaat on analysoitu yhdessä ja uusia toimintamalleja suunnitellaan. Tavoitteena on lähetteiden vähentäminen TYKS:iin mm. terveyskeskuksessa tapahtuvien lastenlääkärikonsultaatioiden ja koulutuksen avulla. Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokousten määrä vuonna 2014 oli 11. Näissä käsiteltiin yhteensä 218 asiaa. Vuoteen 2013 verrattuna kokousten määrä vähentyi 3:lla ja käsiteltyjen asioiden määrä 45:llä. Hallintopalveluiden talousarvion toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuotot jäivät alle talousarvion. Syynä alittumiseen on Ruskolle toteutumaennusteen perusteella palautettavaksi arvioidun maksuosuuden kirjaaminen Ruskon maksuosuusennakoista siirtovelkoihin. Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet budjetoidaan keskitetysti hallintopalveluiden talousarvioon. Vuonna 2014 osallistuttiin seuraaviin hankkeisiin: Yhdessä oikeaan aikaan II, Aikuiskaste 2 sekä Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Hankkeiden kulut olivat yhteensä ja tuotot

15 Vanhusneuvoston puurojuhla Hulvelan Helmessä. Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alueella omaishoito lisääntyi vuonna Raision osalta omaishoitoon varatut määrärahat olivat riittävät. Ruskon osalta omaishoidon asiakasmäärä lisääntyi noin 20 % ja siten varatut määrärahat ylittyivät. Kotihoidossa asiakasmäärä on kasvanut hieman Raision kotihoidossa, Hulvelan ja Ruskon kotihoidossa asiakasmäärä on hieman laskenut. Erityisen tärkeää on huomioida, että Raision kotihoidossa asiakaskäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti Raisiossa (sis. Hulvelan) oli noin käyntikertaa vuodessa enemmän verrattuna vuoteen Tämä kuvaa sitä, että Raision kotihoidossa hoidetaan yhä hoitoisempia asiakkaita kotona. Ruskolla myös käyntikerrat ovat hieman laskeneet. Kuntamaisemassa on huomioitavaa se, että kotihoito-osio on suurtuote, jonka sisällä on kotihoidon lisäksi ateriapalvelun, matalan kynnyksen palveluohjauksen ja muistipoliklinikan asiakkaat. Tämä antaa väärän kuvan asiakasmäärässä sekä yli 75 - vuotiaiden peittävyysprosentissa. Päiväkeskuksen asiakasmäärä on ollut huomattavasti suurempi molemmissa kunnissa kuin talousarviossa oli arvioitu toiminta on ollut tehokasta. Asiakasmäärän kasvu arvioidusta oli 1209, kasvu lisäsi erityisesti kuljetuskuluja. Myös päiväkeskuksen henkilöstökulut on arvioitu liian alhaisiksi. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä oman tuotannon että ostopalvelut. Tehostetussa palveluasumisessa hoitopäivien määrä on laskenut verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen, vaikka samaan aikaan pitkäaikaista laitoshoidon ostopalvelua (Raisiossa) on siirretty tehostetun palveluasumisen ostopalveluun. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (tehostettu ja laitoshoito) ostopalveluna vähentyi 3062 hoitopäivällä (8,4 asukasta). Tämän lisäksi omassa tuotannossa tapahtui asukaspaikkojen vähentymistä: Kerttulassa 2 laitospaikkaa, sairaalassa 4 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa ja

16 Kanervassa 1 tehostetun asumisen paikka. Myös SAS -prosessia on tehostettu entisestään, jolla on ollut selkeästi tulosta parantava vaikutus. Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät vähenivät 4503 päivällä. Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelun asiakkaita siirrettiin tehostettuun palveluasumiseen. Terveyskeskussairaalasta purettiin pitkäaikainen laitoshoito kokonaan vuoden 2014 aikana. Ruskolla ei ollut pitkäaikaista laitoshoitoa vuoden 2014 aikana. Yhteistoiminta-alueella akuutti- ja lyhytaikaishoito terveyskeskussairaalassa pysyi talousarviossa. Yhteenvetona voi todeta, että hoito- ja hoivapalvelut alittaa TA2014 noin 1,9 miljoonalla. Toteumaprosentti oli 92 %. Terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla harjoiteltiin alkusammutusta ja osallistuttiin elvytysharjoitukseen. Tyytyväinen opiskelija muisti osaston henkilökuntaa upealla kiitos kakulla.

17 Kuntoutus Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion, koska henkilöstön työssäolossa oli ennakoimattomia muutoksia paljon. Koko työyhteisössä oli 4 kk ajan joku toimista täyttämättä. 8 kk ajan oli sijainen esim. opiskelija, joka sai alempaa palkkaa kuin vakituinen. Palkattomia poissaoloja oli säästötoimien lisäksi 1 kk. Sairauslomia oli myös aiempaa enemmän. Apuvälinekustannukset ylittivät budjetin ollen 142 % arvioidusta. Asiakasmäärissä oli nousua kuntoutuksen apuvälinepalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa (apuvälineet ja terapiat). Puheterapian ja kehitysneuvolan asiakasmäärissä oli laskua vuonna Pidemmässä seurannassa (vuodesta 2006) kehitysneuvolan asiakasmäärä on noussut 40 %. Ruskolaisten asiakasmäärä avokuntoutuksessa nousi 39 %. Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä ostopalveluissa lähes kaksinkertaistui, nousu 96 %. Apuvälinepalveluiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen suurin asiakasryhmä on vuotiaat, avokuntoutuksessa vuotiaat. Peittävyys näissä palveluissa on korkeimmillaan ikävuodessa 65 ja vanhemmat. Puheterapia ja kehitysneuvola painottuvat tavoitteiden mukaisesti neuvolaikäisiin. Vuodenvaihteen jonot: psykologille 14 lasta, toimintaterapeutille 14 lasta, puheterapian ensikäynnille 8 lasta ja terapiaan 8 lasta. Jonotusaika terapiaan 2-3 kk. Fysioterapiassa ei jonoa. Asiakaspalaute puheterapiassa 4,6 /5. Muissa palveluissa ei kerätty. Raisiossa asuvien veteraanien määrä oli vuodenvaihteessa 83. Heistä asui kotona 66 henkilöä. Valtio on lisännyt kotiin vietävien avopalvelujen määrärahaa ja Hulvelan Helmen kautta tukitoimia on saatu kohdennettua hyvin. Perhepalvelut Tilinpäätös 2014 osoittaa, että perhepalveluiden uudistuksen ( ) tulokset ovat positiivisella tavalla alkaneet vakiintua osaksi tulosalueen toiminnan ja talouden rakennetta: a) kustannusrakenne on korjattu siten, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen on kulunut Raisiossa 1,7 milj. vähemmän rahaa kuin vuonna 2010, ja b) palvelujen oikea-aikaisuus on parantunut siten, että mm. perheneuvolan vielä vuonna 2011 ollut yli vuoden mittainen jono on purettu alle1 kuukauteen asiakasmäärän samaan aikaan kasvaessa, ja lastensuojelun palveluissa on asiakastyön paineesta huolimatta pystytty pysymään lakisääteisissä aikarajoissa. Tilinpäätöksessä tulosalueen nettotulos jääkin jopa 21 %-yksikköä eli alle talousarviotason ja 1,15 milj. alle vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lähes kaikissa suurtuotteissa talousarviotaso on alitettu ja suurimmassa osassa tuotannolliset tavoitteet on ylitetty. Ainoastaan ulkopuolista rahoitusta saaneessa ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa asiakastyön tulokset eivät näy suoritteissa, ja lastensuojelun avohuollossa tietoinen palvelujen painottaminen avopalveluihin selittää palvelujen ja kustannusten kasvua.

18 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perhepalveluiden tulosalueella omaa palvelutoimintaa suunnitelmallisesti tehostamalla pystytään tuottamaan toimintarakenteen muutoksia nopeallakin aikataululla sekä kustannuksellisia säästöjä. Merkittäviä riskejä sisältyy kuitenkin yhä mm. lastensuojelun avohuollon asiakastyön paineen kasvuun, kodin ulkopuolisten sijoitusten riskeihin ja tulojen vähenemiseen, joihin on syytä jatkossa varautua mieluummin ennakoivalla kuin nykytilanteeseen perustuvalla budjetoinnilla Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa Raisiossa ja Ruskolla lakisääteiset palvelut toteutuivat päättyneellä tilikaudella. Valtakunnallisten asetusten mukainen kiireellinen hoito, lasten ja nuorten tarkastukset sekä ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutunut molemmissa kunnissa. Jonoja ei ollut, mutta asiakkaita oli hoidossa paljon ja hoitojaksot venyivät kohtuuttoman pitkiksi. Suun terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kulut ja tuotot seurasivat talousarviota hyvin. Raision suun terveydenhuollon toimintakulut ylittyivät 2 %, asiakaskäynnit ylittyivät 7 % ja toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun. Toimintakulujen ylitys 2 % aiheutui lähinnä KuEL varhe-maksuista. Toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun, koska tammi- huhtikuussa Ihalan hammashoitolassa ei ollut hammaslääkäriä. Ruskon hammashoitolan toimintakulut ylittyivät 6 %, asiakaskäynnit jäivät alle 16 % odotetun ja tuotot ylittyivät 12 % talousarviosta. Ostopalveluja käytettiin pääasiassa erikoishammashoitoon ja talousarvion toimintakulut vähentyivät 50 % ostopalvelujen osalta. Virka-ajan päivystys maanantaista perjantaihin klo 16 saakka aloitettiin

19 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on selviytynyt erinomaisesti haastavasta vuodesta. Suoritteita on hieman vähemmän kuin suunniteltu (96 %). Lakisääteisiä sopimuksia on hieman suunniteltua vähemmän ja sairaanhoidon sisältäviä sopimuksia suunniteltua enemmän. Tulot ylittyivät menoja enemmän ja tilinpäätös näyttää ylijäämää. Vammaispalvelut Vammaisten palvelut Asiakasmäärät ja kustannukset ovat vammaispalveluissa kasvusuunnassa. Vaikeavammaisten kotona-asumista tukevat palvelut ovat 32 % suuremmat kuin vuonna Nousua selittävät useat erilaiset yksittäiset tekijät kuten poikkeuksellisen suuret asunnonmuutostyöt, avustajatuntien tarpeen lisäykset ja yksilöllisesti räätälöidyt kalliimmat palvelukokonaisuudet. Palveluasumisen kustannusten 4 % nousu on sen sijaan selvästi maltillisempi. Kuljetuspalveluiden kustannuksia nostaa se, että myös sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat vammaispalveluiden budjetissa. Tämä lisää myös sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärää, jossa nousu on noin 20 %. Kehitysvammahuolto Yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuollon tilinpäätöksen toteumaprosentti vuonna 2014 oli 86 %. Raisiossa avohoitoasiakkaiden määrä lisääntyi, mutta muut palvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa tai alitti sen. Ruskolla laitoshoitopäivät lisääntyivät ennalta suunnittelemattoman tarpeen vuoksi, mutta muut palvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa tai alitti sen. Yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuolto alitti talousarvion noin eurolla. Vastaanottopalvelut Tilinpäätös on taloudellisesti erinomainen ja nettototeuma on yli ylijäämäinen. Menot toteutuivat budjetin mukaan, tuloylitys johtuu pääosin pakolaisten erityiskorvausten tuloista yli budjetoidun. Erityiskorvausten anomista ELY-keskukselta tehostettiin viime vuonna. Vuodelta 2012 toteutuneista menoista saatiin erityiskorvausta yli ja vuodelta 2013 yli Toimintaluvut toteutuivat pääsääntöisesti vuoden 2013 tilinpäätöstä vastaavasti, vuoden 2014 budjetin tavoitteet olivat toimintalukujen osalta osittain epärealistiset. Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä väheni päivystyksen siirryttyä T-sairaalaan. Samoin lääkäripalvelujen peittävyys pieneni jonkin verran samasta syystä. Terveysneuvonnassa asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta ja budjetti alittui. Laboratorio- ja rtg tutkimuksissa korjattiin aikaisempi virhekirjaus, aikaisemmin koko organisaation tutkimukset kirjautuivat vastaanottotoimintaan. Laboratoriokustannukset ylittyivät, rtg-tutkimukset alittivat budjetoidut kulut.

20 Kuntakohtaisessa vertailussa Raision osalta tilanne oli yllä kuvattu. Ruskolla sekä menot että tulot alittuivat ja nettomenot olivat 96% budjetoiduista. Vastaanoton asiakasmäärä ja peittävyys pienenivät myös hieman v 2013 verrattuna päivystyksen siirtymisestä johtuen. Laboratorion nettomenot ylittyivät hieman, terveysneuvonnan ja rtg-tutkimusten menot alittuivat. Talous Tulos Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut vuonna 2014 olivat Tästä Raision kaupungin osuus oli ja Ruskon kunnan osuus Toimintakulut kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksestä (2,5 %). Oman toiminnan kulujen kasvu oli (2 %). Toimintatuotot olivat Tästä Ruskon maksuosuuden osuus Raision omien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotot olivat ja Ruskon palveluiden tuotot Toimintatuottojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden oli (8,3 %). Tilikauden toimintakate oli Käyttöomaisuusirtaimiston poistot olivat , joten tilikauden alijäämäksi muodostui Raision alijäämä oli ja Ruskon alijäämä Alijäämän kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä 0,3 % eli Sen sijaan oman toiminnan osalta alijäämä pieneni (2 %). Talousarvion toteutuminen Lautakunnan määrärahat vuoden 2013 talousarviossa olivat Määrärahoja vähennettiin vuoden aikana , jonka jälkeen määrärahojen yhteismääräksi muodostui Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat Oman toiminnan osalta alitus oli Raision toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden ja Ruskon Oman toiminnan osalta Raision talousarvion alittuminen oli ja Ruskon talousarvion alittuminen Suurimmat määrärahojen alitukset olivat hoito- ja hoivapalveluissa (toteutuma-aste 95 %) ja perhepalveluissa (toteutuma-aste 86 %). Erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi (4 %). Lautakunnan talousarvion toimintatuotot olivat Tuloarvioita korotettiin tilikauden aikana :n, jonka jälkeen talousarvion toimintatuottojen yhteismääräksi muodostui Toimintatuotot ylittivät tuloarviot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 59 Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Asianro 313/02.02.01/2013 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.6.2014 195: "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tilaajan arvion tarkistus

Tilaajan arvion tarkistus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 341 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 709/02.02.00/2013 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 259, että tilaajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna.

Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna. Aikuissosiaalityö, toteuma 03-2013 Arja Iho Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimeentulotuen asiakasmäärä on pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Tilastointityökalu on kuitenkin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 188/07.02.01/2014 32 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia Kaupunginvaltuusto 20.1.2014

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot