Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Organisaatio Henkilöstö Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sivistysjohtajan katsaus Teknisen johtajan katsaus Yleinen taloudellinen kehitys Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen ja vertailu edelliseen vuoteen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja selvitys talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutumisvertailu 2.1. Vertailu talousarvioon Tavoitteiden toteutuminen Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelman toteutuminen

3 2.4. Investointien toteutuminen Hankkeiden ja projektien toteutuma lautakunnittain Tilapalvelujen työohjelman toteutuminen Kunnallistekniikan työohjelman toteutuminen Monivuotisten hankkeiden määrärahan käytön vahvistaminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vastuusitoumukset Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuollon taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuollon liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 319

4

5

6 Kaupunginjohtajan katsaus Taloudellinen taantuma jatkui kuudetta vuotta peräkkäin Suomessa ja Euroopassa. Suomen BKT pieneni 0,1 % vuonna Heikko taloudellinen suhdanne on johtanut työttömyyden lisääntymiseen, ostovoiman heikentymiseen ja kuntien verotulokertymän pienentymiseen. Myös valtionosuuksia on leikattu. Raision kaupungin lähtökohdat vuoteen 2014 olivat erittäin haasteelliset. Taseessa oli alijäämää 3,1 miljoonaa euroa ja taloutta oli tasapainotettava heikentyvässä toimintaympäristössä. Kaupunginvaltuusto päätti kuntalain 65 :n mukaisesta toimenpideohjelmasta alijäämän kattamiseksi. Vuoden 2014 aikana laadittiin lisäksi sektorikohtainen tarkennettu toimenpideohjelma, josta kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä marraskuussa. Tasapainottamisohjelman keskeiset tavoitteet toteutuivat. Kaupungin vuoden tulokseksi muodostui 4,1 miljoonaa euroa ja taseen alijäämä saatiin käännettyä ylijäämäksi. Kaupungin lainakanta laski 62,2 miljoonasta eurosta 55,5 miljoonaan euroon, joka on 2277 /asukas (ka /as). Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 94,2 miljoonaa euroa ja se pienentyi 11,2 miljoonalla suhteessa edelliseen tilinpäätökseen. Suurimmat säästöt suhteessa talousarvioon syntyvät henkilöstökuluissa 3,1 miljoonaa euroa, palveluiden ostoissa 1,2 miljoonaa euroa sekä aineissa ja tarvikkeissa 1,4 miljoonaa euroa. Verotuloissa kunnallisverotuotoista jäätiin 1,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuotoissa , mutta yhteisöverot toteutuivat euroa ennakoitua suurempina. Myös valtionosuudet toteutuivat suurempina. Kaupunginvaltuusto päätti henkilöstösäästöihin liittyen lomautuksesta, jonka pituus vaihteli kolmesta viiteen päivään. Lomautuksen vaikutus henkilöstösäästöihin oli euroa. Budjetoitu kokonaishenkilöstösäätötavoite ylitettiin. Osaltaan tämä johtui siitä, että talousarviossa oli varauduttu toteutunutta suurempiin henkilöstökustannuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Budjetoinnilla pyrittiin varovaisuuteen ottaen huomioon toimialalla aiemmin tapahtuneet talousarvioylitykset. Vielä vuoden lopulla sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumaan liittyi riski erityisesti sairaanhoitopiirin osalta, jolloin toteutumattomilla henkilöstökustannuksilla olisi katettu mahdollinen sairaanhoitopiirin ylitys. Suhteessa Raision kaupungin talousarvioon erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät lopulta noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaikki lautakunnat onnistuivat säästötavoitteissaan hyvin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokasvu 0,5 % oli koko vuosituhannen matalin. Toimintakulut alitettiin eurolla ja oman toiminnan osalta 1,2 miljoonalla eurolla. Erityisiä taloudellisia onnistumisia sosiaali- ja terveyskeskuksessa syntyi hoidossa ja hoivassa (-1,9 miljoonaa euroa) sekä perhepalveluissa (- 1,55 miljoonaa euroa). Myös vastaanottopalvelut (terveyskeskus) säästivät euroa budjetoituun nähden. Myös toimintatuotot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla. Raision perhepalvelut sai paljon positiivista julkista huomiota onnistuneesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Lisäksi perhepalvelut palkittiin vuoden lastensuojeluteko -palkinnolla.

7 Sivistyslautakunnan menot alittuivat euroa. Varsin lakisääteisessä ja vähän liikkumavaraa sisältävässä toimintaympäristössä saavutettua säästöä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tulot alittuivat euroa, mikä johtui päivähoitomaksujen tulokertymän pienentymisestä. Teknisen lautakunnan menot alittuivat 3,15 miljoonaa euroa muodostaen koko kaupungin suurimman menojen alituksen. Tulot alittuivat 2,2 miljoonaa euroa. Tekninen keskus on kyennyt tekemään mittavia säästöjä monena vuonna peräkkäin. Säästöt johtavat vääjäämättä korjausvelan kasvuun ja tulevina vuosina paineet pienentää korjausvelkaa kasvavat. Henkilöstön määrä pieneni 9,2 htv. Tekninen lautakunta vähensi 7,7 htv, sivistyslautakunta 5,4 htv, konsernihallinto 1,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstö kasvoi 5,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle oli osoitettu talousarviossa viisi uutta tehtävää. Toimialojen erilaisuudesta johtuen henkilötyövuodet eivät suoraan korreloi säästöjen kanssa. Joissakin tapauksissa säästöjä saavutetaan suoraan vähentämällä henkilötyövuosia, mutta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa oikein mitoitettu henkilöstön käyttö tuottaa tietyissä tapauksessa säästöä, jos lisäämällä henkilöstöä voidaan välttää tai vähentää kalliiden ostopalveluiden käyttöä. Raisio joutui toimintavuoden aikana osallistumaan erityiseen kuntajakoselvitykseen, jonka lopputuloksena Raisiota ehdotettiin liitettäväksi Turkuun yhdessä Ruskon, Liedon ja Kaarinan kanssa. Raision hylkäsi esityksen. Suomen hallituksen toinen suuri rakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus olisi ehdotetulla rahoitusmallilla nostanut Raision sote-kustannuksia yli kahdeksalla miljoonalla eurolla ja myöhemmin esitetyssä rahoituskattomallisakin yli viidellä miljoonalla eurolla. Raisio ei hyväksynyt ehdotettu sote-uudistusta ja lakiehdotus kaatuikin eduskuntakauden loppumetreillä. On kuitenkin oletettavaa, että uudistuksen valmistelua jatketaan keväällä 2015 valittavan uuden eduskunnan toimesta. Työttömyys kohosi Raisiossa 1,7 %-yksikköä joulukuusta 2013 joulukuuhun Työllisyyden heikentymisestä huolimatta taloudessa oli myös positiivisia merkkejä: Varsinais-Suomen suurin kaupanrakennushanke, kauppakeskus Myllyn laajennus käynnistyi. Lisäksi syksyn aikana Raisiossa käynnistyi useita yrityslaajennushankkeita, joiden myötä Raisioon on syntymässä kymmeniä uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa. Raision asukasluku putosi historiallisella tavalla 192 henkilöllä. Asuntokauppa kävi heikosti ja muuttoliike ilmeisimmin tapahtui pääosin vuokra-asuntomarkkinoilla. Osasyy laskeneeseen asukaslukuun voi olla Jermutien kerrostalojen purku, jonka myötä Raision vuokra-asuntokanta pieneni 75 asunnolla. Asumisen osalta vuodelle 2015 odotetaan kasvua. Seudun yhteinen joukkoliikenne Föli aloitti toimintansa Positiivisen asiakaspalautteen perusteella uusi joukkoliikennejärjestelmä on otettu vastaan hyvin.

8 Organisaatio Kaupunginvaltuusto 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Laulumaa Janne Arikka Heikki Lehtonen Aarre Elektroniikkatyöntek., plm Keskusrekisterin johtaja Toiminnanohjaaja SDP KOK VAS KOK Leinonen Ari Kiinteistönvälittäjä Allén Pipsa Opetushoitaja Salonen Jari Yrittäjä Laine Heikki Hammaslääkäri Harju Karoliina Lastentarhanopettaja Vuorinen Elisa Laatuasiantuntija Ylönen Katriina Opiskelija Jutila Ari Toimitusjohtaja Savola Eeva Kuntoutusohjaaja Nikkonen Risto Esimies Moislahti Jonni Myyntijohtaja Visa Riikka LitM Mäenpää Matias (kv ero ) Sukari Helena Toimistopäällikkö (kv ) KD Köpsi Veera SDP Lehto-Laurila Hannele Kivijärvi Anneli Parantainen Vesa Sulonen Raimo Rosama Jarmo Heiniola Suvi Ruusuranta Anita Ek Sirpa Nurmi Kimmo Hellstén Juha Kosonen Kimmo Aluevastaava Varatuomari LKT, erikoislääkäri Lastentarhanopettaja Työpäällikkö Liikuntapaikkapäällikkö Vastaava urasuunnittelija Päivähoitaja Plm, ts-valtuutettu Tuotekehityskemisti Insinööri Vahtimestari VASEMMISTOLIITTO Yrttiaho Jyrki Kansanedustaja, ay-toimitsija

9 Lasarov-Pernaja Kiira Nurmi Eija Närhinen Pekka Rihko Leena Hanka Kari PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Seikkula Teemu Perälahti Raimo Heiskari Jyrki Myllyoja Leila KESK Haavisto Erkki Karila Mirjam Myllymäki Kalle VIHREÄ LIITTO Rintee Saila Yhteisöpedagogi Kiinteistötyöntekijä Järjestöpäällikkö Tuotantohygieenikko Myyntimies Insinööri Lääkäri Toiminnanjohtaja, eläkeläinen Vanginvartija VM, perheneuv. sos.tt. Agronomi Tilapäishoidon koordinaattori Maahanmuuttopäällikkö Erityisopettaja Kaupunginhallitus 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Leinonen Ari Lehto-Laurila Hannele Karila Mirjam Kiinteistönvälittäjä Varatuomari Tilapäishoidon koordinaattori KOK SDP KESK KOK Allén Pipsa Salonen Jari Vuorinen Elisa SDP Mikola Veijo Parantainen Vesa VAS Jormanainen Juha Lasarov-Pernaja Kiira Opetushoitaja Yrittäjä Laatuasiantuntija Suunnittelija LTO Levyseppä Yhteisöpedagogi PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Insinööri

10 Henkilöstö Henkilöstön määrää on perinteisesti seurattu vuoden vaihteen tilanteen mukaan. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1296 henkilöä. Tämä oli viisi henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 316 henkilöä. Vuotta aiemmin heitä oli 311. Henkilötyövuosia kertyi 1424,4, joka oli 9,2 vuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuosiin lasketaan päivät, joilta maksetaan palkka. Myös henkilöstön kannalta merkittävimmät tapahtumat liittyivät talouden sopeuttamistoimenpiteisiin. Osa ammattijärjestöistä teki kaupungin kanssa paikallisen sopimuksen, jossa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sekä palkattomista vapaista. Osa ammattijärjestöistä ei ollut valmis paikalliseen sopimiseen ja niiden alaisen henkilöstön osalta suoritettiin lomautus. Näillä keinoin saavutettiin noin euron säästöt. Lisäksi säästöjä henkilöstömenoista saavutettiin mm. sijaisuuksia vähentämällä, ns. talkoovapailla ja lomapalkkavarausta purkamalla. Kunta 10-tutkimuksessa seurataan työolojen lisäksi myös sairauspoissaoloja. Nämä ovat Raisiossa edelleen korkealla tasolla. Vuonna 2014 oltiin keskimäärin 17,8 päivää pois henkeä kohden sairauden johdosta. Edellisenä vuonna luku oli 17,5. Sairauspoissaoloihin on pyritty vaikuttamaan sekä ammattiryhmäkohtaisesti että koko henkilöstöön kohdistuvalla toiminnalla. Lisäksi sairauspoissaolojen seurantaa on tehostettu. Perinteinen henkilökunnan päivä järjestettiin ja tuolloin kirjattiin 480 osallistumista. Kelan kanssa järjestettävässä kuntoutuksessa on oltu mukana TK2- hankkeessa, jonka pohjalta muokataan tuleva Kelan Aura kuntoutus. R1PitStopissa, joka on kaupungin oma hanke, keskityttiin viime vuonna painon pudotukseen. Työterveyslaitoksen Kunta 10- tutkimuksessa toteutettiin viime vuonna kahden vuoden välein tehtävä kysely. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä ja samalla työsuojelutoimikuntana Raisiossa toimii yhteistoimintaryhmä. Ryhmässä on edustus kaupunginhallituksesta, johtavista viranhaltijoista, työsuojeluhenkilöstöstä ja ammattijärjestöistä. Yhteistoimintaryhmän toimikausi vastaa työsuojeluhenkilöstön toimikautta ja viime vuosi oli toimikauden ensimmäinen. Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Yhteistoimintaryhmän alaisuudessa toimii henkilökunnan edustajista koostuva virkistystoimikunta. Virkistystoimikunnan tehtäviin kuuluu erilaisen harrastustoiminnan järjestäminen kaupungin henkilöstölle. Lisäksi se huolehtii mm. kaupungin henkilöstön joulujuhlien järjestämisestä.

11 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintavuosi 2014 oli tiukan taloudenpidon aikaa mutta samalla palveluita onnistuttiin kehittämään. Sosiaali- ja terveyskeskus alitti sille asetetun talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa tehtiin vuonna 2014 kehittämistyötä monella rintamalla. Kehittämistä on luonnehtinut panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään välttämään korjaavien palveluiden kustannusten kasvu. Seuraavassa tärkeimmät onnistumiset vuonna 2014: 1. Laadittiin Ikäihmisten hyvinvointiohjelma ja otettiin merkittävä askel siirtymisessä kodinomaiseen hoitoon ja hoivaan laitoshoidon lakkautuspäätöksen myötä. 2. Perhepalveluiden lastensuojelutyö ja ennaltaehkäisevä toiminta tuottivat hyviä tuloksia, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä väheni edelleen Raisiossa. Samalla kalliit sijaishuollon kustannukset vähenivät. 3. Onnistuttiin yleisesti menokurissa ja tulojen erittäin huolellisessa keräämisessä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien kuntalaisten määrä on lisääntymässä. Jotta kustannuksia voitaisiin hillitä, tarvitaan aktiivista kehittämistä ja uusien työtapojen käyttöönottoa. Vuonna 2014 kehittämistyötä tehtiinkin usealla eri sektorilla. Näistä merkittävimmät toteutuneet muutokset olivat seuraavia: 1. Terveyskeskussairaalan toimintaa. Toinen osastoista on nyt erikoistunut akuuttien sairauksien hoitoon; toinen toimii kuntouttavana erikoissairaanhoidon jatkohoitoosastona (ortopediset ja neurologiset jatkokuntoutukset) sekä geriatrisen arvioinnin yksikkönä (GAK, geriatrinen arviointi- ja kuntoutusyksikkö). Vuoden 2014 aikana siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoidosta ei käytännössä kertynyt lainkaan akuuttiosaston nopeutuneen potilasvaihdon ansiosta. Geriatrisen arviointiyksikön työn ansiosta myös ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on pystytty siirtämään, koska ikäihmiset pysyvät pidempään toimintakykyisinä ja kotikuntoisina. 2. Muistipoliklinikka toiminta jatkui. Muistihäiriöasiakkaan hoitopolku siirrettiin erikoissairaanhoidosta lähes kokonaan omaksi toiminnaksi. 3. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon työ- ja toimintatapoihin otettiin mukaan entistä suunnitelmallisemmin ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, joissa hyödynnettiin tehokkaasti kuntouttavaa henkilökuntaa. 4. Terveyskeskuksessa otettiin käyttöön vastaanottopalveluiden kehittämisohjelman mukainen tiimityömalli, jossa tehostetaan sekä akuuttien että pitkäaikaissairauksien hoitoa mm. toimintamalleja muokkaamalla. Raision terveyskeskuksen puhelinruuhkat on saatu purettua lähes kokonaan vuoden 2014 aikana. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on nyt keskimäärin puoli tuntia. Puhelinliikennettä paransi huomattavasti se, että nykyisin kaikki laboratoriovastaukset soitetaan terveyskeskuksesta asiakkaalle päin, ennalta sovittuna aikana. Lisäapua toi myös tekstiviestipalvelun käyttöönotto, jolloin osa laboratoriotuloksista välitetään asiakkaalle tekstiviestinä

12 5. Ns. peruserikoissairaanhoitoa vahvistettiin usealla eri tavalla: palkkaamalla vakinainen geriatrian erikoislääkäri ikäihmisten hoitoa vahvistamaan kotihoidossa ja vahvistamalla omaa mielenterveysyksikköä. 6. SAS -palveluohjausta tarkennettiin ja tehostettiin vuoden aikana, jonka johdosta ympärivuorokautisen hoidon kasvua saatiin hillittyä. 7. Perhepalveluissa tehtiin johdonmukaista kehitystyötä painopisteen siirtämiseksi sijaishuollon palveluista avopalveluihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää ja hoitovuorokausia saatiinkin edellisen vuoden lukuja merkittävästi vähemmäksi. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityössä onnistuttiin pysymään lakisääteisissä aikarajoissa ja perheneuvolan jono purettiin aiemmin yli vuoden mittaisesta noin kahteen viikkoon. Perhepalveluihin perustettiin myös moniammatillinen nopean toiminnan yksikkö (Ohukainen) vastaamaan jalkautuvan ja verkostoituvan työn lisääntyviin tarpeisiin. Yksikkö on perustettu pääasiassa (75%) ulkopuolisella hankerahoituksella. Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön onnistuminen sekä avohuoltoon ja ehkäisevään toimintaan panostaminen oli merkittävää myös kustannuksellisesti. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Mielenterveystiimin asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes samat v kuin v Lähetteiden määrä oli 19 % suurempi v kuin v (johtunee pääasiallisesti siitä, että tk-vastaanoton psyk sh:n vakanssi oli täyttämättä lähes koko vuoden 2014, mistä syystä suurin osa hänelle hoidonporrastuksen mukaan kuuluvista asiakkaista lähetettiin mt-tiimille). Toteuttamalla ryhmäinterventioita mahdollisuuksien mukaan saatiin jonkin verran hillittyä jonotusajan kasvua, mutta jono piteni kuitenkin n. 2 kuukauteen vuoden 2014 loppuun mennessä (loppuvuodesta 2013 se oli saatu lähes kokonaan purettua). Psykiatrisessa kotitiimissä oli asiakkaita v n. 30 % vähemmän kuin v Käyntien määrä oli vain 10 % pienempi, sillä palvelujen tarvitsijoista ison osan kohdalla tarvittiin käyntejä runsaasti ja tiheästi. Uusia potilaita tuli kotitiimiin v lähes 30 % vähemmän kuin v Jonoa kotitiimissä ei toistaiseksi ole, mutta jokaisen asiakkaan kohdalla joudutaan tarkastelemaan, minkä laajuisia ja millä intensiteetillä palveluja voidaan tarjota. Myös ryhmämuotoista toimintaa on käynnistetty, jotta jonon kertymiseltä vältyttäisiin ja oireiden pahenemisvaiheissa saataisiin tarjottua nopeasti ja riittävästi apua. Päihdetiimiin tuli v uusia asiakkaita 26 % enemmän kuin v Syksyllä v aloitettu ja keväällä 2014 vielä jatkettu aktiivinen tiedotustoiminta näyttää tuottaneen tuloksia. Asiakasmäärä oli v runsaat 10 % suurempi ja käyntien määrä 8 % suurempi kuin v Naantali lopetti v lopussa päihdehoitopalvelujen oston meiltä, mutta muiden ulkokuntien (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) päihdepalvelujen osto lisääntyi. Ulkokunnille myytävien päihdepalvelujen tuotto olikin v n. 50 % suurempi kuin v Jonotusaika on saatu pidettyä edelleen n. 2-3 viikossa, ja mm. lastensuojelun päihdearviotarpeisiin on kyetty vastaamaan.

13 Korvaushoidossa asiakas- ja käyntimäärät ovat säilyneet suunnilleen samoina v kuin v. 2013, vaikka käyntien määrä Effica-tilaston mukaan näyttääkin selvästi vähentyneen (tilaston paikkaansapitämättömyys johtuu käyntien osittaisesta virheellisestä merkitsemistavasta; virhe on korjattu lähtien). Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä oli 6 % pienempi v verrattuna vuoteen Hoitopäiviä kertyi peräti 26 % vähemmän. Katkaisuhoidon ja selvämisaseman käyttö oli v yhtäläistä kuin v (vuoteen 2013 asti jatkunut näiden hoitopäivien kasvu siis pysähtyi). Kallista ja usein pitkäkestoista päihdeperhekuntoutusta jouduttiin hankkimaan vain lyhyt jakso yhdelle asiakkaalle. Tavanomaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen käyttäjiäkin oli v muutama vähemmän kuin v Laitoskuntoutukseen talousarviossa varatusta määrärahasta jäikin käyttämättä n euroa. Testamenttivarojen käyttö on sujunut muuten suunnitellusti, mutta alkoholiongelmaisten läheisten ryhmää ei saatu toteutettua kevätpuolella lainkaan, joten varoja jäi tältä osin käyttämättä. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on vuosittain ollut aina hieman suunniteltua vähäisempää, mistä syystä vielä v on mahdollista toteuttaa niillä nykyisenkaltaista toimintaa (alkuperäinen suunnitelma oli, että testamenttivarat tulisivat likimain käytettyä jo vuoden 2015 aikana). Vuoden 2014 lomautusten ja säästövapaiden vuoksi jäi päihde-, mielenterveys- ja kotitiimeiltä yhteensä n. 150 asiakaskäyntiä suorittamatta. Päihdeasumisen asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta 27 %. Kustannukset kasvoivat siitä huolimatta, koska pitkäaikaisesti ja pysyvästi tehostettua palveluasumista tarvitsevien määrä on kasvanut ja kuluja aiheutuu koko vuodelta. Kustannuksia on mahdollista hillitä kiinnittämällä asiakkaat aikaisemmassa vaiheessa kuntouttavien palvelujen piiriin, jotta kuntouttamisella saavutettaisiin parempi toimintakyky. Aikuissosiaalityö Sosiaalityön asiakkaiden määrä oli kasvussa sekä Raisiossa että Ruskolla. Pitkittynyt taloudellinen taantuma ja työttömyyden jatkuva kasvu heijastuivat kuntalaisten talouteen ja muihinkin elämän osa-alueisiin, jolloin tarvittiin apua ongelmien selvittämisessä. Toimeentulotukiasiakastalouksien määrä on kasvanut maltillisesti ja kustannukset samoin erittäin huolellisen ulkoisen ja sisäisen tilintarkastuksen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi jatkuvista työllistämistoimien tehostamisista huolimatta. Työllistäminen on kasvanut vähän ja on ollut korkealla tasolla. Tämän enempää ei nykyisillä resursseilla ole ollut mahdollista päästä. Vuodelle 2015 on tavoitteena lisätä työllisyystoimiin osallistuvien asiakkaiden määrää ryhmämuotoisten ostopalvelujen ja oman toiminnan volyymin kasvattamisen avulla. Sosiaalisen asumisen asiakkaiden määrä on supistunut. Kasvavana asiakasryhmänä ovat olleet jälkihuolto- ja lastensuojelutaustaiset nuoret ja lastensuojeluperheet. Tukiasumisen prosessi ohjattiin tiukasti valvotuksi vuoden 2014 alusta alkaen ja toiminnalla pyritään estämään vuokrarästien syntyminen.

14 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon budjetin toteuma oli 104 % talousarviosta. Toteuma oli VSSHP laatiman budjetin mukainen. Budjetin ylitys oli Raision osalta 1 milj ja Ruskon osalta Ylitysuhka oli suurempi, mutta VSSHP toteutti kaksi hintojen alennusta loppuvuonna suunniteltua suuremman käytön ja sen tuottaman ylijäämän takia. Raision osalta TYKS käyttö nousi eniten lastenklinikan ( ), ortopedian ( ) ja naistentautien ( ) osalta. Lastenklinikan ja naistenklinikan nousu selittyy muutaman kalliin keskosen hoidolla. Ortopediassa painottuu kallis vuodeosastohoito. Kustannukset laskivat edelliseen vuoteen eniten sisätaudeilla ( ), syöpätaudeilla ( ) ja psykiatriassa ( ). Ruskon osalta nousua oli eniten ortopediassa ( ) ja lastentaudeilla ( ) ja laskua eniten psykiatriassa ( ). Lastentautien osalta on aloitettu TYKS lastenklinikan kanssa toimintamallien uudelleen arviointi. TYKS lähetetyt lähetteet ja hoidetut potilaat on analysoitu yhdessä ja uusia toimintamalleja suunnitellaan. Tavoitteena on lähetteiden vähentäminen TYKS:iin mm. terveyskeskuksessa tapahtuvien lastenlääkärikonsultaatioiden ja koulutuksen avulla. Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokousten määrä vuonna 2014 oli 11. Näissä käsiteltiin yhteensä 218 asiaa. Vuoteen 2013 verrattuna kokousten määrä vähentyi 3:lla ja käsiteltyjen asioiden määrä 45:llä. Hallintopalveluiden talousarvion toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuotot jäivät alle talousarvion. Syynä alittumiseen on Ruskolle toteutumaennusteen perusteella palautettavaksi arvioidun maksuosuuden kirjaaminen Ruskon maksuosuusennakoista siirtovelkoihin. Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet budjetoidaan keskitetysti hallintopalveluiden talousarvioon. Vuonna 2014 osallistuttiin seuraaviin hankkeisiin: Yhdessä oikeaan aikaan II, Aikuiskaste 2 sekä Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Hankkeiden kulut olivat yhteensä ja tuotot

15 Vanhusneuvoston puurojuhla Hulvelan Helmessä. Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alueella omaishoito lisääntyi vuonna Raision osalta omaishoitoon varatut määrärahat olivat riittävät. Ruskon osalta omaishoidon asiakasmäärä lisääntyi noin 20 % ja siten varatut määrärahat ylittyivät. Kotihoidossa asiakasmäärä on kasvanut hieman Raision kotihoidossa, Hulvelan ja Ruskon kotihoidossa asiakasmäärä on hieman laskenut. Erityisen tärkeää on huomioida, että Raision kotihoidossa asiakaskäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti Raisiossa (sis. Hulvelan) oli noin käyntikertaa vuodessa enemmän verrattuna vuoteen Tämä kuvaa sitä, että Raision kotihoidossa hoidetaan yhä hoitoisempia asiakkaita kotona. Ruskolla myös käyntikerrat ovat hieman laskeneet. Kuntamaisemassa on huomioitavaa se, että kotihoito-osio on suurtuote, jonka sisällä on kotihoidon lisäksi ateriapalvelun, matalan kynnyksen palveluohjauksen ja muistipoliklinikan asiakkaat. Tämä antaa väärän kuvan asiakasmäärässä sekä yli 75 - vuotiaiden peittävyysprosentissa. Päiväkeskuksen asiakasmäärä on ollut huomattavasti suurempi molemmissa kunnissa kuin talousarviossa oli arvioitu toiminta on ollut tehokasta. Asiakasmäärän kasvu arvioidusta oli 1209, kasvu lisäsi erityisesti kuljetuskuluja. Myös päiväkeskuksen henkilöstökulut on arvioitu liian alhaisiksi. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä oman tuotannon että ostopalvelut. Tehostetussa palveluasumisessa hoitopäivien määrä on laskenut verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen, vaikka samaan aikaan pitkäaikaista laitoshoidon ostopalvelua (Raisiossa) on siirretty tehostetun palveluasumisen ostopalveluun. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (tehostettu ja laitoshoito) ostopalveluna vähentyi 3062 hoitopäivällä (8,4 asukasta). Tämän lisäksi omassa tuotannossa tapahtui asukaspaikkojen vähentymistä: Kerttulassa 2 laitospaikkaa, sairaalassa 4 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa ja

16 Kanervassa 1 tehostetun asumisen paikka. Myös SAS -prosessia on tehostettu entisestään, jolla on ollut selkeästi tulosta parantava vaikutus. Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät vähenivät 4503 päivällä. Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelun asiakkaita siirrettiin tehostettuun palveluasumiseen. Terveyskeskussairaalasta purettiin pitkäaikainen laitoshoito kokonaan vuoden 2014 aikana. Ruskolla ei ollut pitkäaikaista laitoshoitoa vuoden 2014 aikana. Yhteistoiminta-alueella akuutti- ja lyhytaikaishoito terveyskeskussairaalassa pysyi talousarviossa. Yhteenvetona voi todeta, että hoito- ja hoivapalvelut alittaa TA2014 noin 1,9 miljoonalla. Toteumaprosentti oli 92 %. Terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla harjoiteltiin alkusammutusta ja osallistuttiin elvytysharjoitukseen. Tyytyväinen opiskelija muisti osaston henkilökuntaa upealla kiitos kakulla.

17 Kuntoutus Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion, koska henkilöstön työssäolossa oli ennakoimattomia muutoksia paljon. Koko työyhteisössä oli 4 kk ajan joku toimista täyttämättä. 8 kk ajan oli sijainen esim. opiskelija, joka sai alempaa palkkaa kuin vakituinen. Palkattomia poissaoloja oli säästötoimien lisäksi 1 kk. Sairauslomia oli myös aiempaa enemmän. Apuvälinekustannukset ylittivät budjetin ollen 142 % arvioidusta. Asiakasmäärissä oli nousua kuntoutuksen apuvälinepalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa (apuvälineet ja terapiat). Puheterapian ja kehitysneuvolan asiakasmäärissä oli laskua vuonna Pidemmässä seurannassa (vuodesta 2006) kehitysneuvolan asiakasmäärä on noussut 40 %. Ruskolaisten asiakasmäärä avokuntoutuksessa nousi 39 %. Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä ostopalveluissa lähes kaksinkertaistui, nousu 96 %. Apuvälinepalveluiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen suurin asiakasryhmä on vuotiaat, avokuntoutuksessa vuotiaat. Peittävyys näissä palveluissa on korkeimmillaan ikävuodessa 65 ja vanhemmat. Puheterapia ja kehitysneuvola painottuvat tavoitteiden mukaisesti neuvolaikäisiin. Vuodenvaihteen jonot: psykologille 14 lasta, toimintaterapeutille 14 lasta, puheterapian ensikäynnille 8 lasta ja terapiaan 8 lasta. Jonotusaika terapiaan 2-3 kk. Fysioterapiassa ei jonoa. Asiakaspalaute puheterapiassa 4,6 /5. Muissa palveluissa ei kerätty. Raisiossa asuvien veteraanien määrä oli vuodenvaihteessa 83. Heistä asui kotona 66 henkilöä. Valtio on lisännyt kotiin vietävien avopalvelujen määrärahaa ja Hulvelan Helmen kautta tukitoimia on saatu kohdennettua hyvin. Perhepalvelut Tilinpäätös 2014 osoittaa, että perhepalveluiden uudistuksen ( ) tulokset ovat positiivisella tavalla alkaneet vakiintua osaksi tulosalueen toiminnan ja talouden rakennetta: a) kustannusrakenne on korjattu siten, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen on kulunut Raisiossa 1,7 milj. vähemmän rahaa kuin vuonna 2010, ja b) palvelujen oikea-aikaisuus on parantunut siten, että mm. perheneuvolan vielä vuonna 2011 ollut yli vuoden mittainen jono on purettu alle1 kuukauteen asiakasmäärän samaan aikaan kasvaessa, ja lastensuojelun palveluissa on asiakastyön paineesta huolimatta pystytty pysymään lakisääteisissä aikarajoissa. Tilinpäätöksessä tulosalueen nettotulos jääkin jopa 21 %-yksikköä eli alle talousarviotason ja 1,15 milj. alle vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lähes kaikissa suurtuotteissa talousarviotaso on alitettu ja suurimmassa osassa tuotannolliset tavoitteet on ylitetty. Ainoastaan ulkopuolista rahoitusta saaneessa ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa asiakastyön tulokset eivät näy suoritteissa, ja lastensuojelun avohuollossa tietoinen palvelujen painottaminen avopalveluihin selittää palvelujen ja kustannusten kasvua.

18 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perhepalveluiden tulosalueella omaa palvelutoimintaa suunnitelmallisesti tehostamalla pystytään tuottamaan toimintarakenteen muutoksia nopeallakin aikataululla sekä kustannuksellisia säästöjä. Merkittäviä riskejä sisältyy kuitenkin yhä mm. lastensuojelun avohuollon asiakastyön paineen kasvuun, kodin ulkopuolisten sijoitusten riskeihin ja tulojen vähenemiseen, joihin on syytä jatkossa varautua mieluummin ennakoivalla kuin nykytilanteeseen perustuvalla budjetoinnilla Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa Raisiossa ja Ruskolla lakisääteiset palvelut toteutuivat päättyneellä tilikaudella. Valtakunnallisten asetusten mukainen kiireellinen hoito, lasten ja nuorten tarkastukset sekä ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutunut molemmissa kunnissa. Jonoja ei ollut, mutta asiakkaita oli hoidossa paljon ja hoitojaksot venyivät kohtuuttoman pitkiksi. Suun terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kulut ja tuotot seurasivat talousarviota hyvin. Raision suun terveydenhuollon toimintakulut ylittyivät 2 %, asiakaskäynnit ylittyivät 7 % ja toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun. Toimintakulujen ylitys 2 % aiheutui lähinnä KuEL varhe-maksuista. Toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun, koska tammi- huhtikuussa Ihalan hammashoitolassa ei ollut hammaslääkäriä. Ruskon hammashoitolan toimintakulut ylittyivät 6 %, asiakaskäynnit jäivät alle 16 % odotetun ja tuotot ylittyivät 12 % talousarviosta. Ostopalveluja käytettiin pääasiassa erikoishammashoitoon ja talousarvion toimintakulut vähentyivät 50 % ostopalvelujen osalta. Virka-ajan päivystys maanantaista perjantaihin klo 16 saakka aloitettiin

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA. Asukasluku vuoden 2010 lopussa. Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Tuloveroprosentti v.

NOKIAN KAUPUNKI NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA. Asukasluku vuoden 2010 lopussa. Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Tuloveroprosentti v. NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala josta vettä Asukasluku vuoden 2010 lopussa 348 km2 59 km2 NOKIAN KAUPUNKI 31 647 Elinkeinorakenne (työpaikat, tilastokeskus 2009) Palvelut Jalostus Alkutuotanto Tuntematon

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA 1 TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 2 Perustietoa kunnasta... 4 3 Olennaiset

Lisätiedot