Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Organisaatio Henkilöstö Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sivistysjohtajan katsaus Teknisen johtajan katsaus Yleinen taloudellinen kehitys Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen ja vertailu edelliseen vuoteen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja selvitys talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutumisvertailu 2.1. Vertailu talousarvioon Tavoitteiden toteutuminen Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelman toteutuminen

3 2.4. Investointien toteutuminen Hankkeiden ja projektien toteutuma lautakunnittain Tilapalvelujen työohjelman toteutuminen Kunnallistekniikan työohjelman toteutuminen Monivuotisten hankkeiden määrärahan käytön vahvistaminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vastuusitoumukset Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuollon taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuollon liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä 319

4

5

6 Kaupunginjohtajan katsaus Taloudellinen taantuma jatkui kuudetta vuotta peräkkäin Suomessa ja Euroopassa. Suomen BKT pieneni 0,1 % vuonna Heikko taloudellinen suhdanne on johtanut työttömyyden lisääntymiseen, ostovoiman heikentymiseen ja kuntien verotulokertymän pienentymiseen. Myös valtionosuuksia on leikattu. Raision kaupungin lähtökohdat vuoteen 2014 olivat erittäin haasteelliset. Taseessa oli alijäämää 3,1 miljoonaa euroa ja taloutta oli tasapainotettava heikentyvässä toimintaympäristössä. Kaupunginvaltuusto päätti kuntalain 65 :n mukaisesta toimenpideohjelmasta alijäämän kattamiseksi. Vuoden 2014 aikana laadittiin lisäksi sektorikohtainen tarkennettu toimenpideohjelma, josta kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä marraskuussa. Tasapainottamisohjelman keskeiset tavoitteet toteutuivat. Kaupungin vuoden tulokseksi muodostui 4,1 miljoonaa euroa ja taseen alijäämä saatiin käännettyä ylijäämäksi. Kaupungin lainakanta laski 62,2 miljoonasta eurosta 55,5 miljoonaan euroon, joka on 2277 /asukas (ka /as). Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 94,2 miljoonaa euroa ja se pienentyi 11,2 miljoonalla suhteessa edelliseen tilinpäätökseen. Suurimmat säästöt suhteessa talousarvioon syntyvät henkilöstökuluissa 3,1 miljoonaa euroa, palveluiden ostoissa 1,2 miljoonaa euroa sekä aineissa ja tarvikkeissa 1,4 miljoonaa euroa. Verotuloissa kunnallisverotuotoista jäätiin 1,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuotoissa , mutta yhteisöverot toteutuivat euroa ennakoitua suurempina. Myös valtionosuudet toteutuivat suurempina. Kaupunginvaltuusto päätti henkilöstösäästöihin liittyen lomautuksesta, jonka pituus vaihteli kolmesta viiteen päivään. Lomautuksen vaikutus henkilöstösäästöihin oli euroa. Budjetoitu kokonaishenkilöstösäätötavoite ylitettiin. Osaltaan tämä johtui siitä, että talousarviossa oli varauduttu toteutunutta suurempiin henkilöstökustannuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Budjetoinnilla pyrittiin varovaisuuteen ottaen huomioon toimialalla aiemmin tapahtuneet talousarvioylitykset. Vielä vuoden lopulla sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumaan liittyi riski erityisesti sairaanhoitopiirin osalta, jolloin toteutumattomilla henkilöstökustannuksilla olisi katettu mahdollinen sairaanhoitopiirin ylitys. Suhteessa Raision kaupungin talousarvioon erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät lopulta noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaikki lautakunnat onnistuivat säästötavoitteissaan hyvin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokasvu 0,5 % oli koko vuosituhannen matalin. Toimintakulut alitettiin eurolla ja oman toiminnan osalta 1,2 miljoonalla eurolla. Erityisiä taloudellisia onnistumisia sosiaali- ja terveyskeskuksessa syntyi hoidossa ja hoivassa (-1,9 miljoonaa euroa) sekä perhepalveluissa (- 1,55 miljoonaa euroa). Myös vastaanottopalvelut (terveyskeskus) säästivät euroa budjetoituun nähden. Myös toimintatuotot ylittyivät 1,4 miljoonalla eurolla. Raision perhepalvelut sai paljon positiivista julkista huomiota onnistuneesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Lisäksi perhepalvelut palkittiin vuoden lastensuojeluteko -palkinnolla.

7 Sivistyslautakunnan menot alittuivat euroa. Varsin lakisääteisessä ja vähän liikkumavaraa sisältävässä toimintaympäristössä saavutettua säästöä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tulot alittuivat euroa, mikä johtui päivähoitomaksujen tulokertymän pienentymisestä. Teknisen lautakunnan menot alittuivat 3,15 miljoonaa euroa muodostaen koko kaupungin suurimman menojen alituksen. Tulot alittuivat 2,2 miljoonaa euroa. Tekninen keskus on kyennyt tekemään mittavia säästöjä monena vuonna peräkkäin. Säästöt johtavat vääjäämättä korjausvelan kasvuun ja tulevina vuosina paineet pienentää korjausvelkaa kasvavat. Henkilöstön määrä pieneni 9,2 htv. Tekninen lautakunta vähensi 7,7 htv, sivistyslautakunta 5,4 htv, konsernihallinto 1,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstö kasvoi 5,7 htv. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle oli osoitettu talousarviossa viisi uutta tehtävää. Toimialojen erilaisuudesta johtuen henkilötyövuodet eivät suoraan korreloi säästöjen kanssa. Joissakin tapauksissa säästöjä saavutetaan suoraan vähentämällä henkilötyövuosia, mutta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa oikein mitoitettu henkilöstön käyttö tuottaa tietyissä tapauksessa säästöä, jos lisäämällä henkilöstöä voidaan välttää tai vähentää kalliiden ostopalveluiden käyttöä. Raisio joutui toimintavuoden aikana osallistumaan erityiseen kuntajakoselvitykseen, jonka lopputuloksena Raisiota ehdotettiin liitettäväksi Turkuun yhdessä Ruskon, Liedon ja Kaarinan kanssa. Raision hylkäsi esityksen. Suomen hallituksen toinen suuri rakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus olisi ehdotetulla rahoitusmallilla nostanut Raision sote-kustannuksia yli kahdeksalla miljoonalla eurolla ja myöhemmin esitetyssä rahoituskattomallisakin yli viidellä miljoonalla eurolla. Raisio ei hyväksynyt ehdotettu sote-uudistusta ja lakiehdotus kaatuikin eduskuntakauden loppumetreillä. On kuitenkin oletettavaa, että uudistuksen valmistelua jatketaan keväällä 2015 valittavan uuden eduskunnan toimesta. Työttömyys kohosi Raisiossa 1,7 %-yksikköä joulukuusta 2013 joulukuuhun Työllisyyden heikentymisestä huolimatta taloudessa oli myös positiivisia merkkejä: Varsinais-Suomen suurin kaupanrakennushanke, kauppakeskus Myllyn laajennus käynnistyi. Lisäksi syksyn aikana Raisiossa käynnistyi useita yrityslaajennushankkeita, joiden myötä Raisioon on syntymässä kymmeniä uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa. Raision asukasluku putosi historiallisella tavalla 192 henkilöllä. Asuntokauppa kävi heikosti ja muuttoliike ilmeisimmin tapahtui pääosin vuokra-asuntomarkkinoilla. Osasyy laskeneeseen asukaslukuun voi olla Jermutien kerrostalojen purku, jonka myötä Raision vuokra-asuntokanta pieneni 75 asunnolla. Asumisen osalta vuodelle 2015 odotetaan kasvua. Seudun yhteinen joukkoliikenne Föli aloitti toimintansa Positiivisen asiakaspalautteen perusteella uusi joukkoliikennejärjestelmä on otettu vastaan hyvin.

8 Organisaatio Kaupunginvaltuusto 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Laulumaa Janne Arikka Heikki Lehtonen Aarre Elektroniikkatyöntek., plm Keskusrekisterin johtaja Toiminnanohjaaja SDP KOK VAS KOK Leinonen Ari Kiinteistönvälittäjä Allén Pipsa Opetushoitaja Salonen Jari Yrittäjä Laine Heikki Hammaslääkäri Harju Karoliina Lastentarhanopettaja Vuorinen Elisa Laatuasiantuntija Ylönen Katriina Opiskelija Jutila Ari Toimitusjohtaja Savola Eeva Kuntoutusohjaaja Nikkonen Risto Esimies Moislahti Jonni Myyntijohtaja Visa Riikka LitM Mäenpää Matias (kv ero ) Sukari Helena Toimistopäällikkö (kv ) KD Köpsi Veera SDP Lehto-Laurila Hannele Kivijärvi Anneli Parantainen Vesa Sulonen Raimo Rosama Jarmo Heiniola Suvi Ruusuranta Anita Ek Sirpa Nurmi Kimmo Hellstén Juha Kosonen Kimmo Aluevastaava Varatuomari LKT, erikoislääkäri Lastentarhanopettaja Työpäällikkö Liikuntapaikkapäällikkö Vastaava urasuunnittelija Päivähoitaja Plm, ts-valtuutettu Tuotekehityskemisti Insinööri Vahtimestari VASEMMISTOLIITTO Yrttiaho Jyrki Kansanedustaja, ay-toimitsija

9 Lasarov-Pernaja Kiira Nurmi Eija Närhinen Pekka Rihko Leena Hanka Kari PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Seikkula Teemu Perälahti Raimo Heiskari Jyrki Myllyoja Leila KESK Haavisto Erkki Karila Mirjam Myllymäki Kalle VIHREÄ LIITTO Rintee Saila Yhteisöpedagogi Kiinteistötyöntekijä Järjestöpäällikkö Tuotantohygieenikko Myyntimies Insinööri Lääkäri Toiminnanjohtaja, eläkeläinen Vanginvartija VM, perheneuv. sos.tt. Agronomi Tilapäishoidon koordinaattori Maahanmuuttopäällikkö Erityisopettaja Kaupunginhallitus 2014 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Leinonen Ari Lehto-Laurila Hannele Karila Mirjam Kiinteistönvälittäjä Varatuomari Tilapäishoidon koordinaattori KOK SDP KESK KOK Allén Pipsa Salonen Jari Vuorinen Elisa SDP Mikola Veijo Parantainen Vesa VAS Jormanainen Juha Lasarov-Pernaja Kiira Opetushoitaja Yrittäjä Laatuasiantuntija Suunnittelija LTO Levyseppä Yhteisöpedagogi PERUSSUOMALAISET Koivisto Mika Insinööri

10 Henkilöstö Henkilöstön määrää on perinteisesti seurattu vuoden vaihteen tilanteen mukaan. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1296 henkilöä. Tämä oli viisi henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 316 henkilöä. Vuotta aiemmin heitä oli 311. Henkilötyövuosia kertyi 1424,4, joka oli 9,2 vuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuosiin lasketaan päivät, joilta maksetaan palkka. Myös henkilöstön kannalta merkittävimmät tapahtumat liittyivät talouden sopeuttamistoimenpiteisiin. Osa ammattijärjestöistä teki kaupungin kanssa paikallisen sopimuksen, jossa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sekä palkattomista vapaista. Osa ammattijärjestöistä ei ollut valmis paikalliseen sopimiseen ja niiden alaisen henkilöstön osalta suoritettiin lomautus. Näillä keinoin saavutettiin noin euron säästöt. Lisäksi säästöjä henkilöstömenoista saavutettiin mm. sijaisuuksia vähentämällä, ns. talkoovapailla ja lomapalkkavarausta purkamalla. Kunta 10-tutkimuksessa seurataan työolojen lisäksi myös sairauspoissaoloja. Nämä ovat Raisiossa edelleen korkealla tasolla. Vuonna 2014 oltiin keskimäärin 17,8 päivää pois henkeä kohden sairauden johdosta. Edellisenä vuonna luku oli 17,5. Sairauspoissaoloihin on pyritty vaikuttamaan sekä ammattiryhmäkohtaisesti että koko henkilöstöön kohdistuvalla toiminnalla. Lisäksi sairauspoissaolojen seurantaa on tehostettu. Perinteinen henkilökunnan päivä järjestettiin ja tuolloin kirjattiin 480 osallistumista. Kelan kanssa järjestettävässä kuntoutuksessa on oltu mukana TK2- hankkeessa, jonka pohjalta muokataan tuleva Kelan Aura kuntoutus. R1PitStopissa, joka on kaupungin oma hanke, keskityttiin viime vuonna painon pudotukseen. Työterveyslaitoksen Kunta 10- tutkimuksessa toteutettiin viime vuonna kahden vuoden välein tehtävä kysely. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä ja samalla työsuojelutoimikuntana Raisiossa toimii yhteistoimintaryhmä. Ryhmässä on edustus kaupunginhallituksesta, johtavista viranhaltijoista, työsuojeluhenkilöstöstä ja ammattijärjestöistä. Yhteistoimintaryhmän toimikausi vastaa työsuojeluhenkilöstön toimikautta ja viime vuosi oli toimikauden ensimmäinen. Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Yhteistoimintaryhmän alaisuudessa toimii henkilökunnan edustajista koostuva virkistystoimikunta. Virkistystoimikunnan tehtäviin kuuluu erilaisen harrastustoiminnan järjestäminen kaupungin henkilöstölle. Lisäksi se huolehtii mm. kaupungin henkilöstön joulujuhlien järjestämisestä.

11 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintavuosi 2014 oli tiukan taloudenpidon aikaa mutta samalla palveluita onnistuttiin kehittämään. Sosiaali- ja terveyskeskus alitti sille asetetun talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa tehtiin vuonna 2014 kehittämistyötä monella rintamalla. Kehittämistä on luonnehtinut panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään välttämään korjaavien palveluiden kustannusten kasvu. Seuraavassa tärkeimmät onnistumiset vuonna 2014: 1. Laadittiin Ikäihmisten hyvinvointiohjelma ja otettiin merkittävä askel siirtymisessä kodinomaiseen hoitoon ja hoivaan laitoshoidon lakkautuspäätöksen myötä. 2. Perhepalveluiden lastensuojelutyö ja ennaltaehkäisevä toiminta tuottivat hyviä tuloksia, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä väheni edelleen Raisiossa. Samalla kalliit sijaishuollon kustannukset vähenivät. 3. Onnistuttiin yleisesti menokurissa ja tulojen erittäin huolellisessa keräämisessä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien kuntalaisten määrä on lisääntymässä. Jotta kustannuksia voitaisiin hillitä, tarvitaan aktiivista kehittämistä ja uusien työtapojen käyttöönottoa. Vuonna 2014 kehittämistyötä tehtiinkin usealla eri sektorilla. Näistä merkittävimmät toteutuneet muutokset olivat seuraavia: 1. Terveyskeskussairaalan toimintaa. Toinen osastoista on nyt erikoistunut akuuttien sairauksien hoitoon; toinen toimii kuntouttavana erikoissairaanhoidon jatkohoitoosastona (ortopediset ja neurologiset jatkokuntoutukset) sekä geriatrisen arvioinnin yksikkönä (GAK, geriatrinen arviointi- ja kuntoutusyksikkö). Vuoden 2014 aikana siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoidosta ei käytännössä kertynyt lainkaan akuuttiosaston nopeutuneen potilasvaihdon ansiosta. Geriatrisen arviointiyksikön työn ansiosta myös ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on pystytty siirtämään, koska ikäihmiset pysyvät pidempään toimintakykyisinä ja kotikuntoisina. 2. Muistipoliklinikka toiminta jatkui. Muistihäiriöasiakkaan hoitopolku siirrettiin erikoissairaanhoidosta lähes kokonaan omaksi toiminnaksi. 3. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon työ- ja toimintatapoihin otettiin mukaan entistä suunnitelmallisemmin ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote, joissa hyödynnettiin tehokkaasti kuntouttavaa henkilökuntaa. 4. Terveyskeskuksessa otettiin käyttöön vastaanottopalveluiden kehittämisohjelman mukainen tiimityömalli, jossa tehostetaan sekä akuuttien että pitkäaikaissairauksien hoitoa mm. toimintamalleja muokkaamalla. Raision terveyskeskuksen puhelinruuhkat on saatu purettua lähes kokonaan vuoden 2014 aikana. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on nyt keskimäärin puoli tuntia. Puhelinliikennettä paransi huomattavasti se, että nykyisin kaikki laboratoriovastaukset soitetaan terveyskeskuksesta asiakkaalle päin, ennalta sovittuna aikana. Lisäapua toi myös tekstiviestipalvelun käyttöönotto, jolloin osa laboratoriotuloksista välitetään asiakkaalle tekstiviestinä

12 5. Ns. peruserikoissairaanhoitoa vahvistettiin usealla eri tavalla: palkkaamalla vakinainen geriatrian erikoislääkäri ikäihmisten hoitoa vahvistamaan kotihoidossa ja vahvistamalla omaa mielenterveysyksikköä. 6. SAS -palveluohjausta tarkennettiin ja tehostettiin vuoden aikana, jonka johdosta ympärivuorokautisen hoidon kasvua saatiin hillittyä. 7. Perhepalveluissa tehtiin johdonmukaista kehitystyötä painopisteen siirtämiseksi sijaishuollon palveluista avopalveluihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää ja hoitovuorokausia saatiinkin edellisen vuoden lukuja merkittävästi vähemmäksi. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityössä onnistuttiin pysymään lakisääteisissä aikarajoissa ja perheneuvolan jono purettiin aiemmin yli vuoden mittaisesta noin kahteen viikkoon. Perhepalveluihin perustettiin myös moniammatillinen nopean toiminnan yksikkö (Ohukainen) vastaamaan jalkautuvan ja verkostoituvan työn lisääntyviin tarpeisiin. Yksikkö on perustettu pääasiassa (75%) ulkopuolisella hankerahoituksella. Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön onnistuminen sekä avohuoltoon ja ehkäisevään toimintaan panostaminen oli merkittävää myös kustannuksellisesti. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Mielenterveystiimin asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes samat v kuin v Lähetteiden määrä oli 19 % suurempi v kuin v (johtunee pääasiallisesti siitä, että tk-vastaanoton psyk sh:n vakanssi oli täyttämättä lähes koko vuoden 2014, mistä syystä suurin osa hänelle hoidonporrastuksen mukaan kuuluvista asiakkaista lähetettiin mt-tiimille). Toteuttamalla ryhmäinterventioita mahdollisuuksien mukaan saatiin jonkin verran hillittyä jonotusajan kasvua, mutta jono piteni kuitenkin n. 2 kuukauteen vuoden 2014 loppuun mennessä (loppuvuodesta 2013 se oli saatu lähes kokonaan purettua). Psykiatrisessa kotitiimissä oli asiakkaita v n. 30 % vähemmän kuin v Käyntien määrä oli vain 10 % pienempi, sillä palvelujen tarvitsijoista ison osan kohdalla tarvittiin käyntejä runsaasti ja tiheästi. Uusia potilaita tuli kotitiimiin v lähes 30 % vähemmän kuin v Jonoa kotitiimissä ei toistaiseksi ole, mutta jokaisen asiakkaan kohdalla joudutaan tarkastelemaan, minkä laajuisia ja millä intensiteetillä palveluja voidaan tarjota. Myös ryhmämuotoista toimintaa on käynnistetty, jotta jonon kertymiseltä vältyttäisiin ja oireiden pahenemisvaiheissa saataisiin tarjottua nopeasti ja riittävästi apua. Päihdetiimiin tuli v uusia asiakkaita 26 % enemmän kuin v Syksyllä v aloitettu ja keväällä 2014 vielä jatkettu aktiivinen tiedotustoiminta näyttää tuottaneen tuloksia. Asiakasmäärä oli v runsaat 10 % suurempi ja käyntien määrä 8 % suurempi kuin v Naantali lopetti v lopussa päihdehoitopalvelujen oston meiltä, mutta muiden ulkokuntien (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) päihdepalvelujen osto lisääntyi. Ulkokunnille myytävien päihdepalvelujen tuotto olikin v n. 50 % suurempi kuin v Jonotusaika on saatu pidettyä edelleen n. 2-3 viikossa, ja mm. lastensuojelun päihdearviotarpeisiin on kyetty vastaamaan.

13 Korvaushoidossa asiakas- ja käyntimäärät ovat säilyneet suunnilleen samoina v kuin v. 2013, vaikka käyntien määrä Effica-tilaston mukaan näyttääkin selvästi vähentyneen (tilaston paikkaansapitämättömyys johtuu käyntien osittaisesta virheellisestä merkitsemistavasta; virhe on korjattu lähtien). Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä oli 6 % pienempi v verrattuna vuoteen Hoitopäiviä kertyi peräti 26 % vähemmän. Katkaisuhoidon ja selvämisaseman käyttö oli v yhtäläistä kuin v (vuoteen 2013 asti jatkunut näiden hoitopäivien kasvu siis pysähtyi). Kallista ja usein pitkäkestoista päihdeperhekuntoutusta jouduttiin hankkimaan vain lyhyt jakso yhdelle asiakkaalle. Tavanomaisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen käyttäjiäkin oli v muutama vähemmän kuin v Laitoskuntoutukseen talousarviossa varatusta määrärahasta jäikin käyttämättä n euroa. Testamenttivarojen käyttö on sujunut muuten suunnitellusti, mutta alkoholiongelmaisten läheisten ryhmää ei saatu toteutettua kevätpuolella lainkaan, joten varoja jäi tältä osin käyttämättä. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on vuosittain ollut aina hieman suunniteltua vähäisempää, mistä syystä vielä v on mahdollista toteuttaa niillä nykyisenkaltaista toimintaa (alkuperäinen suunnitelma oli, että testamenttivarat tulisivat likimain käytettyä jo vuoden 2015 aikana). Vuoden 2014 lomautusten ja säästövapaiden vuoksi jäi päihde-, mielenterveys- ja kotitiimeiltä yhteensä n. 150 asiakaskäyntiä suorittamatta. Päihdeasumisen asiakasmäärä väheni edellisestä vuodesta 27 %. Kustannukset kasvoivat siitä huolimatta, koska pitkäaikaisesti ja pysyvästi tehostettua palveluasumista tarvitsevien määrä on kasvanut ja kuluja aiheutuu koko vuodelta. Kustannuksia on mahdollista hillitä kiinnittämällä asiakkaat aikaisemmassa vaiheessa kuntouttavien palvelujen piiriin, jotta kuntouttamisella saavutettaisiin parempi toimintakyky. Aikuissosiaalityö Sosiaalityön asiakkaiden määrä oli kasvussa sekä Raisiossa että Ruskolla. Pitkittynyt taloudellinen taantuma ja työttömyyden jatkuva kasvu heijastuivat kuntalaisten talouteen ja muihinkin elämän osa-alueisiin, jolloin tarvittiin apua ongelmien selvittämisessä. Toimeentulotukiasiakastalouksien määrä on kasvanut maltillisesti ja kustannukset samoin erittäin huolellisen ulkoisen ja sisäisen tilintarkastuksen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi jatkuvista työllistämistoimien tehostamisista huolimatta. Työllistäminen on kasvanut vähän ja on ollut korkealla tasolla. Tämän enempää ei nykyisillä resursseilla ole ollut mahdollista päästä. Vuodelle 2015 on tavoitteena lisätä työllisyystoimiin osallistuvien asiakkaiden määrää ryhmämuotoisten ostopalvelujen ja oman toiminnan volyymin kasvattamisen avulla. Sosiaalisen asumisen asiakkaiden määrä on supistunut. Kasvavana asiakasryhmänä ovat olleet jälkihuolto- ja lastensuojelutaustaiset nuoret ja lastensuojeluperheet. Tukiasumisen prosessi ohjattiin tiukasti valvotuksi vuoden 2014 alusta alkaen ja toiminnalla pyritään estämään vuokrarästien syntyminen.

14 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon budjetin toteuma oli 104 % talousarviosta. Toteuma oli VSSHP laatiman budjetin mukainen. Budjetin ylitys oli Raision osalta 1 milj ja Ruskon osalta Ylitysuhka oli suurempi, mutta VSSHP toteutti kaksi hintojen alennusta loppuvuonna suunniteltua suuremman käytön ja sen tuottaman ylijäämän takia. Raision osalta TYKS käyttö nousi eniten lastenklinikan ( ), ortopedian ( ) ja naistentautien ( ) osalta. Lastenklinikan ja naistenklinikan nousu selittyy muutaman kalliin keskosen hoidolla. Ortopediassa painottuu kallis vuodeosastohoito. Kustannukset laskivat edelliseen vuoteen eniten sisätaudeilla ( ), syöpätaudeilla ( ) ja psykiatriassa ( ). Ruskon osalta nousua oli eniten ortopediassa ( ) ja lastentaudeilla ( ) ja laskua eniten psykiatriassa ( ). Lastentautien osalta on aloitettu TYKS lastenklinikan kanssa toimintamallien uudelleen arviointi. TYKS lähetetyt lähetteet ja hoidetut potilaat on analysoitu yhdessä ja uusia toimintamalleja suunnitellaan. Tavoitteena on lähetteiden vähentäminen TYKS:iin mm. terveyskeskuksessa tapahtuvien lastenlääkärikonsultaatioiden ja koulutuksen avulla. Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kokousten määrä vuonna 2014 oli 11. Näissä käsiteltiin yhteensä 218 asiaa. Vuoteen 2013 verrattuna kokousten määrä vähentyi 3:lla ja käsiteltyjen asioiden määrä 45:llä. Hallintopalveluiden talousarvion toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuotot jäivät alle talousarvion. Syynä alittumiseen on Ruskolle toteutumaennusteen perusteella palautettavaksi arvioidun maksuosuuden kirjaaminen Ruskon maksuosuusennakoista siirtovelkoihin. Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet budjetoidaan keskitetysti hallintopalveluiden talousarvioon. Vuonna 2014 osallistuttiin seuraaviin hankkeisiin: Yhdessä oikeaan aikaan II, Aikuiskaste 2 sekä Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Hankkeiden kulut olivat yhteensä ja tuotot

15 Vanhusneuvoston puurojuhla Hulvelan Helmessä. Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alueella omaishoito lisääntyi vuonna Raision osalta omaishoitoon varatut määrärahat olivat riittävät. Ruskon osalta omaishoidon asiakasmäärä lisääntyi noin 20 % ja siten varatut määrärahat ylittyivät. Kotihoidossa asiakasmäärä on kasvanut hieman Raision kotihoidossa, Hulvelan ja Ruskon kotihoidossa asiakasmäärä on hieman laskenut. Erityisen tärkeää on huomioida, että Raision kotihoidossa asiakaskäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti Raisiossa (sis. Hulvelan) oli noin käyntikertaa vuodessa enemmän verrattuna vuoteen Tämä kuvaa sitä, että Raision kotihoidossa hoidetaan yhä hoitoisempia asiakkaita kotona. Ruskolla myös käyntikerrat ovat hieman laskeneet. Kuntamaisemassa on huomioitavaa se, että kotihoito-osio on suurtuote, jonka sisällä on kotihoidon lisäksi ateriapalvelun, matalan kynnyksen palveluohjauksen ja muistipoliklinikan asiakkaat. Tämä antaa väärän kuvan asiakasmäärässä sekä yli 75 - vuotiaiden peittävyysprosentissa. Päiväkeskuksen asiakasmäärä on ollut huomattavasti suurempi molemmissa kunnissa kuin talousarviossa oli arvioitu toiminta on ollut tehokasta. Asiakasmäärän kasvu arvioidusta oli 1209, kasvu lisäsi erityisesti kuljetuskuluja. Myös päiväkeskuksen henkilöstökulut on arvioitu liian alhaisiksi. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä oman tuotannon että ostopalvelut. Tehostetussa palveluasumisessa hoitopäivien määrä on laskenut verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen, vaikka samaan aikaan pitkäaikaista laitoshoidon ostopalvelua (Raisiossa) on siirretty tehostetun palveluasumisen ostopalveluun. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (tehostettu ja laitoshoito) ostopalveluna vähentyi 3062 hoitopäivällä (8,4 asukasta). Tämän lisäksi omassa tuotannossa tapahtui asukaspaikkojen vähentymistä: Kerttulassa 2 laitospaikkaa, sairaalassa 4 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa ja

16 Kanervassa 1 tehostetun asumisen paikka. Myös SAS -prosessia on tehostettu entisestään, jolla on ollut selkeästi tulosta parantava vaikutus. Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät vähenivät 4503 päivällä. Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelun asiakkaita siirrettiin tehostettuun palveluasumiseen. Terveyskeskussairaalasta purettiin pitkäaikainen laitoshoito kokonaan vuoden 2014 aikana. Ruskolla ei ollut pitkäaikaista laitoshoitoa vuoden 2014 aikana. Yhteistoiminta-alueella akuutti- ja lyhytaikaishoito terveyskeskussairaalassa pysyi talousarviossa. Yhteenvetona voi todeta, että hoito- ja hoivapalvelut alittaa TA2014 noin 1,9 miljoonalla. Toteumaprosentti oli 92 %. Terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla harjoiteltiin alkusammutusta ja osallistuttiin elvytysharjoitukseen. Tyytyväinen opiskelija muisti osaston henkilökuntaa upealla kiitos kakulla.

17 Kuntoutus Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion, koska henkilöstön työssäolossa oli ennakoimattomia muutoksia paljon. Koko työyhteisössä oli 4 kk ajan joku toimista täyttämättä. 8 kk ajan oli sijainen esim. opiskelija, joka sai alempaa palkkaa kuin vakituinen. Palkattomia poissaoloja oli säästötoimien lisäksi 1 kk. Sairauslomia oli myös aiempaa enemmän. Apuvälinekustannukset ylittivät budjetin ollen 142 % arvioidusta. Asiakasmäärissä oli nousua kuntoutuksen apuvälinepalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluissa (apuvälineet ja terapiat). Puheterapian ja kehitysneuvolan asiakasmäärissä oli laskua vuonna Pidemmässä seurannassa (vuodesta 2006) kehitysneuvolan asiakasmäärä on noussut 40 %. Ruskolaisten asiakasmäärä avokuntoutuksessa nousi 39 %. Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasmäärä ostopalveluissa lähes kaksinkertaistui, nousu 96 %. Apuvälinepalveluiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen suurin asiakasryhmä on vuotiaat, avokuntoutuksessa vuotiaat. Peittävyys näissä palveluissa on korkeimmillaan ikävuodessa 65 ja vanhemmat. Puheterapia ja kehitysneuvola painottuvat tavoitteiden mukaisesti neuvolaikäisiin. Vuodenvaihteen jonot: psykologille 14 lasta, toimintaterapeutille 14 lasta, puheterapian ensikäynnille 8 lasta ja terapiaan 8 lasta. Jonotusaika terapiaan 2-3 kk. Fysioterapiassa ei jonoa. Asiakaspalaute puheterapiassa 4,6 /5. Muissa palveluissa ei kerätty. Raisiossa asuvien veteraanien määrä oli vuodenvaihteessa 83. Heistä asui kotona 66 henkilöä. Valtio on lisännyt kotiin vietävien avopalvelujen määrärahaa ja Hulvelan Helmen kautta tukitoimia on saatu kohdennettua hyvin. Perhepalvelut Tilinpäätös 2014 osoittaa, että perhepalveluiden uudistuksen ( ) tulokset ovat positiivisella tavalla alkaneet vakiintua osaksi tulosalueen toiminnan ja talouden rakennetta: a) kustannusrakenne on korjattu siten, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen on kulunut Raisiossa 1,7 milj. vähemmän rahaa kuin vuonna 2010, ja b) palvelujen oikea-aikaisuus on parantunut siten, että mm. perheneuvolan vielä vuonna 2011 ollut yli vuoden mittainen jono on purettu alle1 kuukauteen asiakasmäärän samaan aikaan kasvaessa, ja lastensuojelun palveluissa on asiakastyön paineesta huolimatta pystytty pysymään lakisääteisissä aikarajoissa. Tilinpäätöksessä tulosalueen nettotulos jääkin jopa 21 %-yksikköä eli alle talousarviotason ja 1,15 milj. alle vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lähes kaikissa suurtuotteissa talousarviotaso on alitettu ja suurimmassa osassa tuotannolliset tavoitteet on ylitetty. Ainoastaan ulkopuolista rahoitusta saaneessa ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa asiakastyön tulokset eivät näy suoritteissa, ja lastensuojelun avohuollossa tietoinen palvelujen painottaminen avopalveluihin selittää palvelujen ja kustannusten kasvua.

18 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perhepalveluiden tulosalueella omaa palvelutoimintaa suunnitelmallisesti tehostamalla pystytään tuottamaan toimintarakenteen muutoksia nopeallakin aikataululla sekä kustannuksellisia säästöjä. Merkittäviä riskejä sisältyy kuitenkin yhä mm. lastensuojelun avohuollon asiakastyön paineen kasvuun, kodin ulkopuolisten sijoitusten riskeihin ja tulojen vähenemiseen, joihin on syytä jatkossa varautua mieluummin ennakoivalla kuin nykytilanteeseen perustuvalla budjetoinnilla Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa Raisiossa ja Ruskolla lakisääteiset palvelut toteutuivat päättyneellä tilikaudella. Valtakunnallisten asetusten mukainen kiireellinen hoito, lasten ja nuorten tarkastukset sekä ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutunut molemmissa kunnissa. Jonoja ei ollut, mutta asiakkaita oli hoidossa paljon ja hoitojaksot venyivät kohtuuttoman pitkiksi. Suun terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kulut ja tuotot seurasivat talousarviota hyvin. Raision suun terveydenhuollon toimintakulut ylittyivät 2 %, asiakaskäynnit ylittyivät 7 % ja toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun. Toimintakulujen ylitys 2 % aiheutui lähinnä KuEL varhe-maksuista. Toimintatuotot jäivät 4 % alle odotetun, koska tammi- huhtikuussa Ihalan hammashoitolassa ei ollut hammaslääkäriä. Ruskon hammashoitolan toimintakulut ylittyivät 6 %, asiakaskäynnit jäivät alle 16 % odotetun ja tuotot ylittyivät 12 % talousarviosta. Ostopalveluja käytettiin pääasiassa erikoishammashoitoon ja talousarvion toimintakulut vähentyivät 50 % ostopalvelujen osalta. Virka-ajan päivystys maanantaista perjantaihin klo 16 saakka aloitettiin

19 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on selviytynyt erinomaisesti haastavasta vuodesta. Suoritteita on hieman vähemmän kuin suunniteltu (96 %). Lakisääteisiä sopimuksia on hieman suunniteltua vähemmän ja sairaanhoidon sisältäviä sopimuksia suunniteltua enemmän. Tulot ylittyivät menoja enemmän ja tilinpäätös näyttää ylijäämää. Vammaispalvelut Vammaisten palvelut Asiakasmäärät ja kustannukset ovat vammaispalveluissa kasvusuunnassa. Vaikeavammaisten kotona-asumista tukevat palvelut ovat 32 % suuremmat kuin vuonna Nousua selittävät useat erilaiset yksittäiset tekijät kuten poikkeuksellisen suuret asunnonmuutostyöt, avustajatuntien tarpeen lisäykset ja yksilöllisesti räätälöidyt kalliimmat palvelukokonaisuudet. Palveluasumisen kustannusten 4 % nousu on sen sijaan selvästi maltillisempi. Kuljetuspalveluiden kustannuksia nostaa se, että myös sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat vammaispalveluiden budjetissa. Tämä lisää myös sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärää, jossa nousu on noin 20 %. Kehitysvammahuolto Yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuollon tilinpäätöksen toteumaprosentti vuonna 2014 oli 86 %. Raisiossa avohoitoasiakkaiden määrä lisääntyi, mutta muut palvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa tai alitti sen. Ruskolla laitoshoitopäivät lisääntyivät ennalta suunnittelemattoman tarpeen vuoksi, mutta muut palvelut pysyivät suunnitellussa talousarviossa tai alitti sen. Yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuolto alitti talousarvion noin eurolla. Vastaanottopalvelut Tilinpäätös on taloudellisesti erinomainen ja nettototeuma on yli ylijäämäinen. Menot toteutuivat budjetin mukaan, tuloylitys johtuu pääosin pakolaisten erityiskorvausten tuloista yli budjetoidun. Erityiskorvausten anomista ELY-keskukselta tehostettiin viime vuonna. Vuodelta 2012 toteutuneista menoista saatiin erityiskorvausta yli ja vuodelta 2013 yli Toimintaluvut toteutuivat pääsääntöisesti vuoden 2013 tilinpäätöstä vastaavasti, vuoden 2014 budjetin tavoitteet olivat toimintalukujen osalta osittain epärealistiset. Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä väheni päivystyksen siirryttyä T-sairaalaan. Samoin lääkäripalvelujen peittävyys pieneni jonkin verran samasta syystä. Terveysneuvonnassa asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta ja budjetti alittui. Laboratorio- ja rtg tutkimuksissa korjattiin aikaisempi virhekirjaus, aikaisemmin koko organisaation tutkimukset kirjautuivat vastaanottotoimintaan. Laboratoriokustannukset ylittyivät, rtg-tutkimukset alittivat budjetoidut kulut.

20 Kuntakohtaisessa vertailussa Raision osalta tilanne oli yllä kuvattu. Ruskolla sekä menot että tulot alittuivat ja nettomenot olivat 96% budjetoiduista. Vastaanoton asiakasmäärä ja peittävyys pienenivät myös hieman v 2013 verrattuna päivystyksen siirtymisestä johtuen. Laboratorion nettomenot ylittyivät hieman, terveysneuvonnan ja rtg-tutkimusten menot alittuivat. Talous Tulos Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut vuonna 2014 olivat Tästä Raision kaupungin osuus oli ja Ruskon kunnan osuus Toimintakulut kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksestä (2,5 %). Oman toiminnan kulujen kasvu oli (2 %). Toimintatuotot olivat Tästä Ruskon maksuosuuden osuus Raision omien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotot olivat ja Ruskon palveluiden tuotot Toimintatuottojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden oli (8,3 %). Tilikauden toimintakate oli Käyttöomaisuusirtaimiston poistot olivat , joten tilikauden alijäämäksi muodostui Raision alijäämä oli ja Ruskon alijäämä Alijäämän kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä 0,3 % eli Sen sijaan oman toiminnan osalta alijäämä pieneni (2 %). Talousarvion toteutuminen Lautakunnan määrärahat vuoden 2013 talousarviossa olivat Määrärahoja vähennettiin vuoden aikana , jonka jälkeen määrärahojen yhteismääräksi muodostui Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat Oman toiminnan osalta alitus oli Raision toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden ja Ruskon Oman toiminnan osalta Raision talousarvion alittuminen oli ja Ruskon talousarvion alittuminen Suurimmat määrärahojen alitukset olivat hoito- ja hoivapalveluissa (toteutuma-aste 95 %) ja perhepalveluissa (toteutuma-aste 86 %). Erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi (4 %). Lautakunnan talousarvion toimintatuotot olivat Tuloarvioita korotettiin tilikauden aikana :n, jonka jälkeen talousarvion toimintatuottojen yhteismääräksi muodostui Toimintatuotot ylittivät tuloarviot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2 1.1.2. Organisaatio 3 4 1.1.3.

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 5 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Asianro 805/00.00.01/2012 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.1.2015 6: Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 59 Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Asianro 313/02.02.01/2013 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.6.2014 195: "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot