ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015"

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus

2 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 9 ja arvio todennäköisestä kehityksestä 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot 20 2 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut 26 3 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 27 4 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 4.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 5.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Liitetiedot Vesilaitos 133 Allekirjoitukset 135

3 1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2014 Ulvilan kaupungin taloudellinen tilanne vuonna 2014 oli varsin haasteellinen. Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujen valossa vuotta 2013 heikompi. Myönteistä tilikauden tuloksessa on kuitenkin se, että tilikauden alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi vielä syksyllä muutettua talousarviota parempi. Voidaan todeta, että talousarviota on noudatettu eri tulosalueilla erittäin hyvin. Taloudenpidon perussääntö on, että tuotot ja kulut on oltava tasapainossa. Talousarvion toteutumisen näkökulmasta tämä ehto täyttyi Ulvilassa jälleen vuonna 2014 hyvin, vaikka tilikauden alijäämän perusteella tasapainotettavaa onkin odotetusti noin euron verran. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 14,1 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 101,7 %. Vastaavasti toimintamenojen kokonaismäärä on 79,2 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 97,8 %. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat vuonna 2014 elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja vesilaitos. Kaupungin vuosikate vuonna 2014 on 2,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa eli 49,9 % huonompi luku kuin vuotta aikaisemmin. Näiltä osin tilanne ei ole kestävä, sillä vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuonna 2013 vuosikate oli 5,9 miljoonaa euroa, jolloin se kattoi reilusti sekä poistot että myös velkojen lyhennykset. Tällöin kaupungin talous oli hyvin tasapainossa. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä sinänsä antaa mahdollisuuden sopeuttaa edelleenkin toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Yleisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella arvioiden Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on tyydyttävä. Ulvilan kaupungin verotulot ja valtionosuudet toteutuivat vuonna 2014 talousarvion mukaisesti. Verotulojen toteutumisaste vuonna 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 miljoonaa euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat 2,1 %. Sen sijaan vuoteen 2013 verrattuna yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja myös kiinteistöverotilitykset kasvoivat 8,6 %. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 miljoonaa euroa eli toteutumisaste on 100,6 %. Kokonaisuudessaan valtionosuudet olivat kuitenkin 3,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna Talouden tasapainottamiseksi valtuusto on hyväksynyt tuottavuus- ja toimenpideohjelman. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä oli tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin taloudessa sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tämä tuottavuusja toimenpideohjelman mukainen tasapainotavoite saavutettiin vuonna 2013, mutta ei vuonna Tämä tarkoittaa, että valtuuston hyväksymiä tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä tulee jatkaa täysimittaisesti ja niitä tulee edelleen tehostaa. Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2015 on 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi valtuusto korotti kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2015 ja asetti henkilöstömenoille euron säästötavoitteen. Tämän henkilöstösääs- 1

4 tötavoitteen toteuttamiseksi kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2015 käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla myös vuonna Vuoden 2014 aikana nostettiin uusia talousarvioarviolainoja 2,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin pois noin 2,3 miljoonaa euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten 2,4 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa euroa. Vuonna 2013 lainamäärä asukasta kohti oli euroa, joten lainamäärää on pystytty pienentämään vuoden 2014 kuluessa. Konsernitasolla velkamäärä on vuoden vaihteessa euroa asukasta kohti. Ulkopuolisen arvion mukaan konsernin varallisuus kattaa kuitenkin konsernin velat. Suurin yksittäinen kohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot. Ulvilassa yhteistoimintasopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin edelleen vuonna 2014 talouden näkökulmasta arvioiden kustannustehokkaasti. Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu alkuperäisen talousarvion määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Sen sijaan erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisestä talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla, mutta alittivat kuitenkin lopulta muutetun talousarvion määrärahavarauksen noin 0,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain eli palvelurakenneuudistuksen valmistelu siirtyy seuraavalle vaalikaudelle ja hallitukselle, joten tähän kokonaisuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä myös Ulvilan osalta. Lopulliset ratkaisut SOTE-palvelujen tuottamisesta ja ennen kaikkea rahoittamisesta ovat auki näillä tietämin ainakin ensi syksyyn saakka. On kuitenkin varsin todennäköistä, että SOTE-palvelujen järjestämismalli tullee siirtymään yhtä kuntaa laajemman toimijan vastuulle. Suuria haasteita toki riittää tulevaisuudessakin, mutta vuoden 2014 tilinpäätös antaa odotettua paremmat lähtökohdat myös vuodelle 2015, varsinkin kaupungin oman toiminnan ja talouden näkökulmasta. Esitän lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna Vuosi 2015 tulee Ulvilassa olemaan merkittävien päätösten vuosi. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä ja yhteistyössä kuten tähänkin asti! Jukka Moilanen kaupunginjohtaja 2

5 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2014 seuraava: Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2014 oli vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitun valtuuston 2. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua; Suomen Keskusta 5 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Perussuomalaiset 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 1 valtuutettu ja Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu. Valtuuston puheenjohtaja oli rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), I varapuheenjohtaja myyntineuvottelija Seppo Virtanen (Sdp.) ja II varapuheenjohtaja teknikko Matti Saarinen (Vas.). Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2014, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 70. Toimikaudeksi valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Leena Jokinen-Anttila, pj. (Sdp.) Tiina Ahonen, vpj. (Kok) Janne Eräpuro (Sdp.) Tero Järvelä (PS) Minna Juusela (Kok) Heidi Rosenblad (Vihr.) Elina Heikkilä (Kok.) Kimmo Saarinen (Sdp.) Juha Tuovinen (PS) Sirkka Saari (Kok) 3

6 Tapani Kankaanpää (Kok) Leena Kaunisto (Kesk.) Matti Koskela (Kesk.) Johanna Mattila (Sdp.) Pekka Tuori (Vas.) Jarkko Viljanen (Sdp.) Tero Tapiola (Kok.) Mari Ahvenjärvi (KD) Juha Tenho (Kesk.) Sari Mikkilä (Sdp.) Anne Taavela (Vas.) Arto Tuohimaa (Sdp.) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2014 yhteensä 22 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 267. KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 513 (504) henkilöä, joista 409 (405) oli vakinaisessa ja 104 (99) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 26 (18). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 9 (-1) henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta lisääntyi 4 (-2) henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 5 (1) henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 29 (10). Kaupungin palveluksesta erosi 12 (9) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 13 (17) henkilöä. Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 86,4 % (88,5 %). Osa-aikaja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 17 (15) henkilöä. Vuoden 2014 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1996 (1821) ja niissä oli 759 (731) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 49 (26) eri henkilöä. Kaupungin henkilöstömäärän kehitys Lukumäärä vuosi henkilöstömäärä* työllistämistuella palk. henkilöstö yhteensä muutos, % , , , , , , , , ,79 * vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja 4

7 Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina : palkat sivukulut henkilöstökorvaukset henkilöstömenot muutos, % 11,57 1,88-31,65-0,73-0,30 3,18 1,01 5

8 1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys jatkui vaimeana vuonna Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi pieneni 0,1 prosenttia viime vuonna. BKT:n pienenemisen ja työllisyyden heikkenemisen vuoksi voidaan todeta vuoden 2014 olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Suomen talouden kehitys on ollut muuta euroaluetta heikompaa. Suomen vaihtotaseen alijäämä vuonna 2014 oli 3,7 miljardia euroa, vuonna 2013 alijäämä oli 3,8 miljardia euroa. Työttömyys kasvoi Suomessa vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2013 oli 7,7 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukainen työttömyysaste koko maassa vuonna 2014 oli 12,4 prosenttia (vuonna 2013 luku oli 11,3 prosenttia). Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, vuonna 2014 alijäämä oli 7 miljardia euroa. Alijäämä on 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardia euroa, vuonna 2013 vastaava alijäämä oli 1,5 miljardia euroa. Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna ,0 prosenttia. Yleinen korkotaso pysyi edelleen vuonna 2014 erittäin alhaisella tasolla. Vuoden alussa 3 kk:n euribor korko oli 0,287 % ja vuoden lopussa 0,078 %. Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna ,6 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vain 0,1 %. Vuonna 2013 kokonaispalkkasumman kasvu oli 1,1 % ja julkisen sektorin osalta 1,8 %. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2014 ja oli yhteensä 89,9 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,1 prosenttiin. Vuonna 2014 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 27,4 miljardia euroa eli 6,2 % enemmän kuin vuonna Yhteisöveron tuotto supistui 17,9 prosenttia. Valtion verokertymä oli vuonna 2014 kokonaisuudessaan 42,5 miljardia euroa, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuntien verokertymä oli 21,2 miljardia euroa, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla, oli 18,0 prosenttia vuonna Vuonna 2013 nettoveroaste oli 18,5 prosenttia. 6

9 1.4. OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2014 (ennakkotieto) henkilöä eli 2,0 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan seutukunnissa paitsi Eurajoki, Luvia ja Pori. Ulvilan asukasluku oli Vuoteen 2005 verrattuna asukasluku laskenut 479 asukkaalla eli 3,5 prosenttia. Vuoden 2014 aikana väestömuutos Ulvilassa oli 37 henkeä. Ulvilan luonnollinen väestönlisäys vuonna 2014 oli 24 ja nettomuutto -80. Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2013 oli 65,1, Satakunnassa vastaava luku oli 62,8 ja koko maassa keskimäärin 55,8. Vuonna 2010 huoltosuhde Ulvilassa oli 59,0, Satakunnassa 57,3 ja koko maassa keskimäärin 51,6. Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus vuotiaista) on noussut selvästi vuosina Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli hieman maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2014 Satakunnan työllisyysaste oli 67,2 prosenttia ja koko maan 68,3 prosenttia. Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys on 2010 luvulla lisääntynyt sekä koko maassa että Satakunnassa. Työministeriön tilastojen mukaan koko maan työttömyysaste oli vuonna ,4 prosenttia, Satakunnassa vastaava luku oli 12,7 prosenttia, Porin seutukunnassa 13,5 prosenttia. Ulvilan työttömyysaste vuonna 2014 oli 11,4 prosenttia, vuonna 2013 vastaava luku oli 10,8 prosenttia. Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt viime vuosina, vuodesta 2009 vuoteen 2013 lisäys on 60 yritystä. Vuonna 2013 yritysten määrä oli 811. Vuonna 2013 Ulvilassa aloitti 50 uutta yritystä ja lopetti 51 yritystä. Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2012 oli yhteensä Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,0 %, jalostuksen 31,4 % ja palvelujen 64,2 %. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna ,2 %. Työpaikkaomavaraisuus on Ulvilassa kasvanut vuodesta 2005 yli 10 prosenttiyksiköllä. Kasvuun on vaikuttanut sekä työpaikkojen määrän lisääntyminen että työllisen työvoiman määrän väheneminen. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi. Ulvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2013 olivat seuraavat: Yrityksen nimi henkilöstömäärä CIMCORP OY 193 FAZER LEIPOMOT OY 102 UTU OY 95 SATMATIC OY 80 NEOREM MAGNETS OY 65 Lähde: Satamittari 7

10 1.5. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Vuosi 2014 oli talouden keskeisten tunnuslukujen perusteella odotetusti edellistä tilikautta heikompi. Tilikauden alijäämä on kuitenkin alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi muutettua talousarviota parempi. Kaupungin vuosikate vuonna 2014 oli 2,9 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa ja 49,9 % huonompi luku kuin vuotta aikaisemmin. Käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,9 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa huonompi tulos kuin vuonna Vuonna 2014 käyttötalouden toimintajäämä oli 65,1 milj. euroa, mikä on 2,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä on 2,1 milj. euroa pienempi kuin muutetun talousarvion luku (toteutumisprosentti 96,9 %). Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 14,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toteutumisaste muutettuun talousarvioon oli 101,7 %. Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot vähenivät 2,0 % eli 0,3 milj. euroa. Muutos selittyy pääosin myyntituottojen vähenemisellä. Myyntituottojen laskua tasapainottaa kuitenkin työllistämistuen ja muiden avustusten kasvu 0,25 milj. euroa. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 79,2 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna on 97,8 %. Toimintakulut kasvoivat Ulvilassa 1,3 milj. euroa eli 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusopetuksen kulut ylittivät talousarvion määrärahan 0,3 milj. euroa, mutta lähes vastaava kasvu tuloissa tasapainotti toimintakatteen talousarvion mukaiseksi. Erikoissairaanhoidon kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 2 milj. eurolla, mutta alittivat muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat elinkeinotoimi, 0,6 milj. euroa, sosiaali- ja terveyspalvelut 0,4 milj. euroa, varhaiskasvatus 0,4 milj. euroa ja vesilaitos 0,2 milj. euroa. Elinkeinotoimen kustannusalitusta selittää keskeisiltä osin tytäryhtiön laskuttamien vastikkeiden kirjautuminen tietyiltä osin tilinpäätöksessä toimintakulujen sijaan tilikauden poistoihin ja arvonalennuksiin kirjanpitoteknisistä syistä. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain) mukaan kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat maltillisesti vain prosentin verran vuonna 2014 edellisestä vuodesta. Palkoissa ja palkkioissa oli laskua 0,1 prosenttia ja palvelujen ostoissa kasvua 3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Keskimäärin kuntien toimintatulot lisääntyivät 1,1 % edellisvuodesta. Maltillisen menokehityksen ansioista kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,5 %. Toimintajäämän kasvu on kunnissa hidastunut viime vuosina. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 1,4 %, mutta kasvuvauhti hidastui edellisvuodesta erityisesti valtionosuuksien laskun takia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Ulvilan palkkasumma oli vuonna ,3 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 1,8 %. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 21,5 milj. euroa. Palkkasumma alitti muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla (toteutumisaste 98,5) ja henkilöstömenot yhteensä 0,5 milj. euroa (toteutumisaste 97,9 %). 8

11 Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 48,2 milj. euroa. Verotulojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 milj. euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat 2,1 %. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja kiinteistöverotilitykset 8,6 % vuoteen 2013 verrattuna. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 milj. euroa, ja toteutumisaste 100,6 %. Valtionosuudet olivat 3,6 % pienemmät kuin vuonna Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli vuonna ,1 milj. euroa eli n. 1,3 milj. euroa ja 1,9 % vähemmän kuin vuonna Verorahoituksen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 100,2 %. Investointimenot vuonna 2014 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa ja investointitulot 0,9 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 96,2 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 1,7 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,5 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 1,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntitulot olivat yhteensä 0,7 milj.. Merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2014 olivat: - Harjunpään koulu, muutos ja peruskorjaustyö, euroa - Friitalan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen, euroa - Kotolan muuttaminen lastensuojelulaitokseksi euroa. Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla vuonna Uusia talousarvioarviolainoja nostettiin 2,0 milj. euroa 2014 aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin noin 2,3 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 milj. euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0 milj. euroa ja lyhytaikaisten 2,4 milj. euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa euroa. Vuonna 2013 lainamäärä asukasta kohti oli euroa. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti oli euroa, vuonna 2013 vastaavasti euroa. Suurin yksittäinen riskikohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot. Kaupungin korkomenot vuonna 2014 olivat euroa. Alhaisen korkotason ja vähentyneen lainamäärän vuoksi korkomenot alittivat talousarvion noin euroa. Vaikka lainamäärä onkin pienentynyt, on korkotasolla edelleen varsin huomattava vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli 0,9 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa suurempi kuin vuonna Alijäämä on kuitenkin jopa hieman alkuperäistä talousarviota parempi, mitä voidaan pitää varsin kohtuullisena tuloksena ottaen huomioon erikoissairaanhoidon 2 milj. euron ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena vuoden 2014 toimintakulujen kasvu (1,7 %) oli kuitenkin edellisvuotta suurempi ja verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kehitys puolestaan negatiivinen (-1,9 %), mikä on kestämätön yhtälö pidemmällä aikavälillä ilman talouden sopeuttamistoimia. 9

12 Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on tyydyttävä. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä talousarvio on 2 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi kiinteistöveroprosenttia korotettiin vuodelle 2015 ja henkilöstömenoille asetettiin euron säästötavoite. Vuoden 2014 tapaan jatketaan myös tarpeettoman omaisuuden myyntiä yhtenä talouden tasapainotuskeinona. Keskeisiä talouden haasteita henkilöstömenojen säästötavoitteen ohella ovat valtionosuuksien 1 milj. euron lasku vuodesta 2014 sekä erikoissairaanhoidon kustannusten varsin todennäköinen kasvu edellisvuosien tapaan. Keskeisin toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttava tekijä tulevia vuosia ajatellen on lopuillaan olevan kuntaliitosvalmistelun kohtalo. Valtuustot käsittelevät maaliskuun lopussa Porin, Ulvilan, Kokemäen, Nakkilan, Luvian sekä Pomarkun yhdistymissopimuksen, jonka mukaan sopijaosapuolet muodostaisivat alkaen yhteisen Porin kaupungin. Mikäli Ulvilan valtuusto hylkää sopimuksen , jatkaa Ulvila toistaiseksi itsenäisenä kaupunkina. Mikäli joku muu yhdistymissopimusvalmisteluissa mukana olleista kunnista jää pois ja Ulvila hyväksyy yhdistymisen, siirtynee lopullinen päätös Ulvilan osalta ensi kesään tai syksyyn. Lähivuosien toiminnan ja talouden suunnitteluun kuntaliitosasian lisäksi vaikuttaa keskeisesti, millaisiksi sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat muutokset (sote-uudistus) ja kuntakohtaiset maksuosuudet lopulta muodostuvat. Valmisteilla olleen mallin mukaisten laskelmien perusteella Ulvilan kustannukset nousisivat uudistuksen myötä noin 1,4 milj. euroa. Lain valmistelussa esille tulleiden peruslaillisten ongelmien vuoksi sote-malli ja muutoksen taloudelliset vaikutukset ratkeavat vasta seuraavalla hallituskaudella. Sote-uudistus sekä valtionosuusjärjestelmän muutos ja valtionosuuksien leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti kaikkien Ulvilan kanssa yhdistymisestä neuvottelevien kuntien talouteen. Talouden sopeutustoimia ja toiminnallisia muutoksia on edessä riippumatta siitä, jatkaako Ulvila itsenäisenä kaupunkina tai osana isompaa kokonaisuutta. Pysyvän tasapainon saavuttaminen edellyttää palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia muutoksia, joihin liittyen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelma tullaan päivittämään vuoden 2015 aikana kuntaliitosratkaisun perusteella. Useat kunnat nostivat kunnallis- ja / tai kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2015 erityisesti valtionosuusmenetysten takia. Vuoden 2015 kunnallisveroprosenttien perusteella Ulvilan nykyinen veroprosentti on enää 0,66 prosenttiyksikköä koko maan keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeampi. Yhtenä talouden tasapainotuskeinona maltillinen tuloveroprosentin korotus on Ulvilassa edelleen perusteltavissa. Yhteenvetona vuoden 2014 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan odotettua paremmat lähtökohdat vuodelle 2015 varsinkin kaupungin oman toiminnan ja talouden näkökulmasta. Konsernitasolla taloudellisena haasteena on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalojen alhainen käyttöaste ja suuri lainamäärä. 10

13 1.6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys korostui erityisesti tärkeissä peruspalveluissa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvaessa ja toimintoja ulkoistettaessa. Pienissä yksiköissä toiminta on yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä lisää riskien mahdollisuutta. Huomattava osa kaupungin peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana kaupungin oman organisaation ulkopuolella. Merkittävimmät näistä toiminnoista ovat erikoissairaanhoito (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalitoimi (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue). Nykyisellä rahoitusmallilla yksittäisen kunnan vaikutusvalta em. toimintojen kustannuskehitykseen on rajallinen. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon ja perusturvan toimintajäämä oli yhteensä 59,6 % kaupungin toimintajäämästä. Nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeinen ratkaisu on sosiaali- ja terveystoimen tuleva järjestämis- ja rahoitusmalli. Valtionosuusjärjestelmän muutos, joka tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja valtionosuuksien leikkaukset vähensivät selvästi valtionosuuksien määrää jo vuonna 2014 ja edelleen vuonna Ulvilan osalta aleneminen jatkuu vielä vuonna 2016 noin 0,5 milj. euron verran. Ilman uusia leikkauksia Ulvilan valtionosuuksien taso ei enää laske vuodesta 2017 lähtien. Em. tiedossa olevat valtionosuuksien vähennyksien taso on sellainen, että se lienee mahdollista kaupungin omilla toimenpiteillä kompensoida. Talouden riskitekijänä on lainojen korkomenojen lisääntyminen, mikäli korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Lähivuosien ajan korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen ja oletuksena on, että myös lähitulevaisuudessa korot pysyvät matalina. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin. Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden talouskehitykseen. Erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien tilanne on viime vuosina heikentynyt vuokrausasteen alennuttua selvästi aikaisemmista vuosista. Yhtiö on myynyt vuokra-asuntoja ja käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman. Yhtiö on raportoinut saavuttaneensa vuonna 2014 riittävän rahoitusaseman. 11

14 1.7. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja. Valtuusto hyväksyi vuonna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi myös kaupungin hallintosäännön, joka sisältää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvän tehtävien ja vastuun jaon. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, myöskään sisällöltään ne eivät ole yhdenmukaisia. Kaupungin organisaatiota koskevat muutokset on siirretty toteutettavaksi sen jälkeen, kun valtuusto on ratkaissut sen, onko Ulvila mukana mahdollisesti vuoden 2017 alusta toteutettavassa Porin seudun kuntaliitoksessa vai ei. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta puolivuotisraportilla tilivuoden aikana. Vuonna 2014 talousarvio toteutui tulosalueiden osalta pääsääntöisesti hyvin. Käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma-aste talousarvioon muutettuun talousarvioon oli 101,8 %, toimintakulujen osalta 97,8 % ja toimintakatteen osalta 96,9 %. Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina jatkuvasti tehostettu, mutta edelleenkään seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin. Riskienhallinnan järjestäminen Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vuonna 2014 hyväksytyssä hallintosäännössä on riskienhallinnan vastuutuksesta määrätty seuraavasti: Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Lautakunnat ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 12

15 Riskienkartoitus on järjestetty vuonna Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Vuonna 2014 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty vuonna Hankintaohjeiden noudattaminen ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä. Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna Sopimustoiminta Vuokrasopimusten ja takausvastuiden seuranta on ajantasaista. Kaupungin asianhallintajärjestelmää (Dynasty) laajennettiin vuonna 2013 siten, että se kattaa myös sopimushallinnan. Sisäisen valvonnan painopistealueet Osastoja on kehotettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. 13

16 1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) muutos, % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet , , , , , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,40 Muut rahoitustuotot ,17 Korkokulut ,43 Muut rahoituskulut ,35 Vuosikate , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä / alijäämä , , , , ,06 TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate prosenttia poistoista Vuosikate, /asukas Asukasmäärä ,94 13,60 77,52 174,42 221,36 440,

17 Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2014 oli ,91 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2014 vuosikate riitti kattamaan 77,5 % tilikauden poistoista. Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli ,17 euroa. Alijäämä on 3,4 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2013 ylijäämä euroa. 15

18 16

19 1.8.2 Toiminnan rahoitus Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 93,53 243,34 Lainanhoitokate 1,28 2,60 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2014 tulorahoitus kattoi 93,5 % investointimenoista, kun vuonna 2013 vertailuluku oli peräti 243,3 %. Toiminnan ja investointien raha- 17

20 virran kumulatiivinen kertymä vuosilta on 2,1 milj. euroa positiivinen ja 1,3 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna. Viiden viimeisimmän tilikauden investoinnit on siis pystytty kokonaisuutena kattamaan tulorahoituksella. Kumulatiivinen tunnusluku on parantunut selvästi viime vuosina, sillä vuosittaiset investointibudjetit ovat pysyneet maltillisina. Aiempina vuosina lainarahoituksen osuus investointien rahoituksessa on ollut merkittävä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2014 tunnusluku on 1,28. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2014 kattamaan keskimäärin 11 päivän kassasta maksut. LAINAMÄÄRÄN KEHITYS TA -lainat Lyhennykset Uudet lainat TA -lainat kassalainat Lainat as.luku lainat / as

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot