ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015"

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus

2 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 9 ja arvio todennäköisestä kehityksestä 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot 20 2 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut 26 3 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 27 4 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 4.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 5.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Liitetiedot Vesilaitos 133 Allekirjoitukset 135

3 1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2014 Ulvilan kaupungin taloudellinen tilanne vuonna 2014 oli varsin haasteellinen. Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujen valossa vuotta 2013 heikompi. Myönteistä tilikauden tuloksessa on kuitenkin se, että tilikauden alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi vielä syksyllä muutettua talousarviota parempi. Voidaan todeta, että talousarviota on noudatettu eri tulosalueilla erittäin hyvin. Taloudenpidon perussääntö on, että tuotot ja kulut on oltava tasapainossa. Talousarvion toteutumisen näkökulmasta tämä ehto täyttyi Ulvilassa jälleen vuonna 2014 hyvin, vaikka tilikauden alijäämän perusteella tasapainotettavaa onkin odotetusti noin euron verran. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 14,1 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 101,7 %. Vastaavasti toimintamenojen kokonaismäärä on 79,2 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 97,8 %. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat vuonna 2014 elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja vesilaitos. Kaupungin vuosikate vuonna 2014 on 2,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa eli 49,9 % huonompi luku kuin vuotta aikaisemmin. Näiltä osin tilanne ei ole kestävä, sillä vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuonna 2013 vuosikate oli 5,9 miljoonaa euroa, jolloin se kattoi reilusti sekä poistot että myös velkojen lyhennykset. Tällöin kaupungin talous oli hyvin tasapainossa. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä sinänsä antaa mahdollisuuden sopeuttaa edelleenkin toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Yleisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella arvioiden Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on tyydyttävä. Ulvilan kaupungin verotulot ja valtionosuudet toteutuivat vuonna 2014 talousarvion mukaisesti. Verotulojen toteutumisaste vuonna 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 miljoonaa euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat 2,1 %. Sen sijaan vuoteen 2013 verrattuna yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja myös kiinteistöverotilitykset kasvoivat 8,6 %. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 miljoonaa euroa eli toteutumisaste on 100,6 %. Kokonaisuudessaan valtionosuudet olivat kuitenkin 3,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna Talouden tasapainottamiseksi valtuusto on hyväksynyt tuottavuus- ja toimenpideohjelman. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä oli tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin taloudessa sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tämä tuottavuusja toimenpideohjelman mukainen tasapainotavoite saavutettiin vuonna 2013, mutta ei vuonna Tämä tarkoittaa, että valtuuston hyväksymiä tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä tulee jatkaa täysimittaisesti ja niitä tulee edelleen tehostaa. Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2015 on 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi valtuusto korotti kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2015 ja asetti henkilöstömenoille euron säästötavoitteen. Tämän henkilöstösääs- 1

4 tötavoitteen toteuttamiseksi kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2015 käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla myös vuonna Vuoden 2014 aikana nostettiin uusia talousarvioarviolainoja 2,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin pois noin 2,3 miljoonaa euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten 2,4 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa euroa. Vuonna 2013 lainamäärä asukasta kohti oli euroa, joten lainamäärää on pystytty pienentämään vuoden 2014 kuluessa. Konsernitasolla velkamäärä on vuoden vaihteessa euroa asukasta kohti. Ulkopuolisen arvion mukaan konsernin varallisuus kattaa kuitenkin konsernin velat. Suurin yksittäinen kohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot. Ulvilassa yhteistoimintasopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin edelleen vuonna 2014 talouden näkökulmasta arvioiden kustannustehokkaasti. Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu alkuperäisen talousarvion määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Sen sijaan erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisestä talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla, mutta alittivat kuitenkin lopulta muutetun talousarvion määrärahavarauksen noin 0,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain eli palvelurakenneuudistuksen valmistelu siirtyy seuraavalle vaalikaudelle ja hallitukselle, joten tähän kokonaisuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä myös Ulvilan osalta. Lopulliset ratkaisut SOTE-palvelujen tuottamisesta ja ennen kaikkea rahoittamisesta ovat auki näillä tietämin ainakin ensi syksyyn saakka. On kuitenkin varsin todennäköistä, että SOTE-palvelujen järjestämismalli tullee siirtymään yhtä kuntaa laajemman toimijan vastuulle. Suuria haasteita toki riittää tulevaisuudessakin, mutta vuoden 2014 tilinpäätös antaa odotettua paremmat lähtökohdat myös vuodelle 2015, varsinkin kaupungin oman toiminnan ja talouden näkökulmasta. Esitän lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna Vuosi 2015 tulee Ulvilassa olemaan merkittävien päätösten vuosi. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä ja yhteistyössä kuten tähänkin asti! Jukka Moilanen kaupunginjohtaja 2

5 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2014 seuraava: Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2014 oli vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitun valtuuston 2. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua; Suomen Keskusta 5 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Perussuomalaiset 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 1 valtuutettu ja Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu. Valtuuston puheenjohtaja oli rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), I varapuheenjohtaja myyntineuvottelija Seppo Virtanen (Sdp.) ja II varapuheenjohtaja teknikko Matti Saarinen (Vas.). Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2014, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 70. Toimikaudeksi valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Leena Jokinen-Anttila, pj. (Sdp.) Tiina Ahonen, vpj. (Kok) Janne Eräpuro (Sdp.) Tero Järvelä (PS) Minna Juusela (Kok) Heidi Rosenblad (Vihr.) Elina Heikkilä (Kok.) Kimmo Saarinen (Sdp.) Juha Tuovinen (PS) Sirkka Saari (Kok) 3

6 Tapani Kankaanpää (Kok) Leena Kaunisto (Kesk.) Matti Koskela (Kesk.) Johanna Mattila (Sdp.) Pekka Tuori (Vas.) Jarkko Viljanen (Sdp.) Tero Tapiola (Kok.) Mari Ahvenjärvi (KD) Juha Tenho (Kesk.) Sari Mikkilä (Sdp.) Anne Taavela (Vas.) Arto Tuohimaa (Sdp.) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2014 yhteensä 22 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 267. KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 513 (504) henkilöä, joista 409 (405) oli vakinaisessa ja 104 (99) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 26 (18). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 9 (-1) henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta lisääntyi 4 (-2) henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 5 (1) henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 29 (10). Kaupungin palveluksesta erosi 12 (9) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 13 (17) henkilöä. Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 86,4 % (88,5 %). Osa-aikaja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 17 (15) henkilöä. Vuoden 2014 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1996 (1821) ja niissä oli 759 (731) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 49 (26) eri henkilöä. Kaupungin henkilöstömäärän kehitys Lukumäärä vuosi henkilöstömäärä* työllistämistuella palk. henkilöstö yhteensä muutos, % , , , , , , , , ,79 * vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja 4

7 Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina : palkat sivukulut henkilöstökorvaukset henkilöstömenot muutos, % 11,57 1,88-31,65-0,73-0,30 3,18 1,01 5

8 1.3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys jatkui vaimeana vuonna Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi pieneni 0,1 prosenttia viime vuonna. BKT:n pienenemisen ja työllisyyden heikkenemisen vuoksi voidaan todeta vuoden 2014 olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Suomen talouden kehitys on ollut muuta euroaluetta heikompaa. Suomen vaihtotaseen alijäämä vuonna 2014 oli 3,7 miljardia euroa, vuonna 2013 alijäämä oli 3,8 miljardia euroa. Työttömyys kasvoi Suomessa vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2013 oli 7,7 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukainen työttömyysaste koko maassa vuonna 2014 oli 12,4 prosenttia (vuonna 2013 luku oli 11,3 prosenttia). Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, vuonna 2014 alijäämä oli 7 miljardia euroa. Alijäämä on 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardia euroa, vuonna 2013 vastaava alijäämä oli 1,5 miljardia euroa. Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna ,0 prosenttia. Yleinen korkotaso pysyi edelleen vuonna 2014 erittäin alhaisella tasolla. Vuoden alussa 3 kk:n euribor korko oli 0,287 % ja vuoden lopussa 0,078 %. Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna ,6 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vain 0,1 %. Vuonna 2013 kokonaispalkkasumman kasvu oli 1,1 % ja julkisen sektorin osalta 1,8 %. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2014 ja oli yhteensä 89,9 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,1 prosenttiin. Vuonna 2014 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 27,4 miljardia euroa eli 6,2 % enemmän kuin vuonna Yhteisöveron tuotto supistui 17,9 prosenttia. Valtion verokertymä oli vuonna 2014 kokonaisuudessaan 42,5 miljardia euroa, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna Kuntien verokertymä oli 21,2 miljardia euroa, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla, oli 18,0 prosenttia vuonna Vuonna 2013 nettoveroaste oli 18,5 prosenttia. 6

9 1.4. OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2014 (ennakkotieto) henkilöä eli 2,0 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan seutukunnissa paitsi Eurajoki, Luvia ja Pori. Ulvilan asukasluku oli Vuoteen 2005 verrattuna asukasluku laskenut 479 asukkaalla eli 3,5 prosenttia. Vuoden 2014 aikana väestömuutos Ulvilassa oli 37 henkeä. Ulvilan luonnollinen väestönlisäys vuonna 2014 oli 24 ja nettomuutto -80. Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2013 oli 65,1, Satakunnassa vastaava luku oli 62,8 ja koko maassa keskimäärin 55,8. Vuonna 2010 huoltosuhde Ulvilassa oli 59,0, Satakunnassa 57,3 ja koko maassa keskimäärin 51,6. Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus vuotiaista) on noussut selvästi vuosina Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli hieman maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2014 Satakunnan työllisyysaste oli 67,2 prosenttia ja koko maan 68,3 prosenttia. Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys on 2010 luvulla lisääntynyt sekä koko maassa että Satakunnassa. Työministeriön tilastojen mukaan koko maan työttömyysaste oli vuonna ,4 prosenttia, Satakunnassa vastaava luku oli 12,7 prosenttia, Porin seutukunnassa 13,5 prosenttia. Ulvilan työttömyysaste vuonna 2014 oli 11,4 prosenttia, vuonna 2013 vastaava luku oli 10,8 prosenttia. Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt viime vuosina, vuodesta 2009 vuoteen 2013 lisäys on 60 yritystä. Vuonna 2013 yritysten määrä oli 811. Vuonna 2013 Ulvilassa aloitti 50 uutta yritystä ja lopetti 51 yritystä. Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2012 oli yhteensä Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,0 %, jalostuksen 31,4 % ja palvelujen 64,2 %. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna ,2 %. Työpaikkaomavaraisuus on Ulvilassa kasvanut vuodesta 2005 yli 10 prosenttiyksiköllä. Kasvuun on vaikuttanut sekä työpaikkojen määrän lisääntyminen että työllisen työvoiman määrän väheneminen. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi. Ulvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2013 olivat seuraavat: Yrityksen nimi henkilöstömäärä CIMCORP OY 193 FAZER LEIPOMOT OY 102 UTU OY 95 SATMATIC OY 80 NEOREM MAGNETS OY 65 Lähde: Satamittari 7

10 1.5. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Vuosi 2014 oli talouden keskeisten tunnuslukujen perusteella odotetusti edellistä tilikautta heikompi. Tilikauden alijäämä on kuitenkin alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi muutettua talousarviota parempi. Kaupungin vuosikate vuonna 2014 oli 2,9 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa ja 49,9 % huonompi luku kuin vuotta aikaisemmin. Käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,9 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa huonompi tulos kuin vuonna Vuonna 2014 käyttötalouden toimintajäämä oli 65,1 milj. euroa, mikä on 2,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä on 2,1 milj. euroa pienempi kuin muutetun talousarvion luku (toteutumisprosentti 96,9 %). Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 14,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toteutumisaste muutettuun talousarvioon oli 101,7 %. Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot vähenivät 2,0 % eli 0,3 milj. euroa. Muutos selittyy pääosin myyntituottojen vähenemisellä. Myyntituottojen laskua tasapainottaa kuitenkin työllistämistuen ja muiden avustusten kasvu 0,25 milj. euroa. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 79,2 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna on 97,8 %. Toimintakulut kasvoivat Ulvilassa 1,3 milj. euroa eli 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusopetuksen kulut ylittivät talousarvion määrärahan 0,3 milj. euroa, mutta lähes vastaava kasvu tuloissa tasapainotti toimintakatteen talousarvion mukaiseksi. Erikoissairaanhoidon kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 2 milj. eurolla, mutta alittivat muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat elinkeinotoimi, 0,6 milj. euroa, sosiaali- ja terveyspalvelut 0,4 milj. euroa, varhaiskasvatus 0,4 milj. euroa ja vesilaitos 0,2 milj. euroa. Elinkeinotoimen kustannusalitusta selittää keskeisiltä osin tytäryhtiön laskuttamien vastikkeiden kirjautuminen tietyiltä osin tilinpäätöksessä toimintakulujen sijaan tilikauden poistoihin ja arvonalennuksiin kirjanpitoteknisistä syistä. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain) mukaan kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat maltillisesti vain prosentin verran vuonna 2014 edellisestä vuodesta. Palkoissa ja palkkioissa oli laskua 0,1 prosenttia ja palvelujen ostoissa kasvua 3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Keskimäärin kuntien toimintatulot lisääntyivät 1,1 % edellisvuodesta. Maltillisen menokehityksen ansioista kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,5 %. Toimintajäämän kasvu on kunnissa hidastunut viime vuosina. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 1,4 %, mutta kasvuvauhti hidastui edellisvuodesta erityisesti valtionosuuksien laskun takia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Ulvilan palkkasumma oli vuonna ,3 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 1,8 %. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 21,5 milj. euroa. Palkkasumma alitti muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla (toteutumisaste 98,5) ja henkilöstömenot yhteensä 0,5 milj. euroa (toteutumisaste 97,9 %). 8

11 Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 48,2 milj. euroa. Verotulojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 milj. euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat 2,1 %. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja kiinteistöverotilitykset 8,6 % vuoteen 2013 verrattuna. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 milj. euroa, ja toteutumisaste 100,6 %. Valtionosuudet olivat 3,6 % pienemmät kuin vuonna Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli vuonna ,1 milj. euroa eli n. 1,3 milj. euroa ja 1,9 % vähemmän kuin vuonna Verorahoituksen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 100,2 %. Investointimenot vuonna 2014 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa ja investointitulot 0,9 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 96,2 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 1,7 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,5 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 1,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntitulot olivat yhteensä 0,7 milj.. Merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2014 olivat: - Harjunpään koulu, muutos ja peruskorjaustyö, euroa - Friitalan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen, euroa - Kotolan muuttaminen lastensuojelulaitokseksi euroa. Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla vuonna Uusia talousarvioarviolainoja nostettiin 2,0 milj. euroa 2014 aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin noin 2,3 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 milj. euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0 milj. euroa ja lyhytaikaisten 2,4 milj. euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa euroa. Vuonna 2013 lainamäärä asukasta kohti oli euroa. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti oli euroa, vuonna 2013 vastaavasti euroa. Suurin yksittäinen riskikohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot. Kaupungin korkomenot vuonna 2014 olivat euroa. Alhaisen korkotason ja vähentyneen lainamäärän vuoksi korkomenot alittivat talousarvion noin euroa. Vaikka lainamäärä onkin pienentynyt, on korkotasolla edelleen varsin huomattava vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli 0,9 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa suurempi kuin vuonna Alijäämä on kuitenkin jopa hieman alkuperäistä talousarviota parempi, mitä voidaan pitää varsin kohtuullisena tuloksena ottaen huomioon erikoissairaanhoidon 2 milj. euron ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena vuoden 2014 toimintakulujen kasvu (1,7 %) oli kuitenkin edellisvuotta suurempi ja verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kehitys puolestaan negatiivinen (-1,9 %), mikä on kestämätön yhtälö pidemmällä aikavälillä ilman talouden sopeuttamistoimia. 9

12 Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on tyydyttävä. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä talousarvio on 2 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi kiinteistöveroprosenttia korotettiin vuodelle 2015 ja henkilöstömenoille asetettiin euron säästötavoite. Vuoden 2014 tapaan jatketaan myös tarpeettoman omaisuuden myyntiä yhtenä talouden tasapainotuskeinona. Keskeisiä talouden haasteita henkilöstömenojen säästötavoitteen ohella ovat valtionosuuksien 1 milj. euron lasku vuodesta 2014 sekä erikoissairaanhoidon kustannusten varsin todennäköinen kasvu edellisvuosien tapaan. Keskeisin toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttava tekijä tulevia vuosia ajatellen on lopuillaan olevan kuntaliitosvalmistelun kohtalo. Valtuustot käsittelevät maaliskuun lopussa Porin, Ulvilan, Kokemäen, Nakkilan, Luvian sekä Pomarkun yhdistymissopimuksen, jonka mukaan sopijaosapuolet muodostaisivat alkaen yhteisen Porin kaupungin. Mikäli Ulvilan valtuusto hylkää sopimuksen , jatkaa Ulvila toistaiseksi itsenäisenä kaupunkina. Mikäli joku muu yhdistymissopimusvalmisteluissa mukana olleista kunnista jää pois ja Ulvila hyväksyy yhdistymisen, siirtynee lopullinen päätös Ulvilan osalta ensi kesään tai syksyyn. Lähivuosien toiminnan ja talouden suunnitteluun kuntaliitosasian lisäksi vaikuttaa keskeisesti, millaisiksi sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat muutokset (sote-uudistus) ja kuntakohtaiset maksuosuudet lopulta muodostuvat. Valmisteilla olleen mallin mukaisten laskelmien perusteella Ulvilan kustannukset nousisivat uudistuksen myötä noin 1,4 milj. euroa. Lain valmistelussa esille tulleiden peruslaillisten ongelmien vuoksi sote-malli ja muutoksen taloudelliset vaikutukset ratkeavat vasta seuraavalla hallituskaudella. Sote-uudistus sekä valtionosuusjärjestelmän muutos ja valtionosuuksien leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti kaikkien Ulvilan kanssa yhdistymisestä neuvottelevien kuntien talouteen. Talouden sopeutustoimia ja toiminnallisia muutoksia on edessä riippumatta siitä, jatkaako Ulvila itsenäisenä kaupunkina tai osana isompaa kokonaisuutta. Pysyvän tasapainon saavuttaminen edellyttää palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia muutoksia, joihin liittyen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelma tullaan päivittämään vuoden 2015 aikana kuntaliitosratkaisun perusteella. Useat kunnat nostivat kunnallis- ja / tai kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2015 erityisesti valtionosuusmenetysten takia. Vuoden 2015 kunnallisveroprosenttien perusteella Ulvilan nykyinen veroprosentti on enää 0,66 prosenttiyksikköä koko maan keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeampi. Yhtenä talouden tasapainotuskeinona maltillinen tuloveroprosentin korotus on Ulvilassa edelleen perusteltavissa. Yhteenvetona vuoden 2014 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan odotettua paremmat lähtökohdat vuodelle 2015 varsinkin kaupungin oman toiminnan ja talouden näkökulmasta. Konsernitasolla taloudellisena haasteena on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalojen alhainen käyttöaste ja suuri lainamäärä. 10

13 1.6. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys korostui erityisesti tärkeissä peruspalveluissa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvaessa ja toimintoja ulkoistettaessa. Pienissä yksiköissä toiminta on yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä lisää riskien mahdollisuutta. Huomattava osa kaupungin peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana kaupungin oman organisaation ulkopuolella. Merkittävimmät näistä toiminnoista ovat erikoissairaanhoito (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalitoimi (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue). Nykyisellä rahoitusmallilla yksittäisen kunnan vaikutusvalta em. toimintojen kustannuskehitykseen on rajallinen. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon ja perusturvan toimintajäämä oli yhteensä 59,6 % kaupungin toimintajäämästä. Nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeinen ratkaisu on sosiaali- ja terveystoimen tuleva järjestämis- ja rahoitusmalli. Valtionosuusjärjestelmän muutos, joka tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja valtionosuuksien leikkaukset vähensivät selvästi valtionosuuksien määrää jo vuonna 2014 ja edelleen vuonna Ulvilan osalta aleneminen jatkuu vielä vuonna 2016 noin 0,5 milj. euron verran. Ilman uusia leikkauksia Ulvilan valtionosuuksien taso ei enää laske vuodesta 2017 lähtien. Em. tiedossa olevat valtionosuuksien vähennyksien taso on sellainen, että se lienee mahdollista kaupungin omilla toimenpiteillä kompensoida. Talouden riskitekijänä on lainojen korkomenojen lisääntyminen, mikäli korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Lähivuosien ajan korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen ja oletuksena on, että myös lähitulevaisuudessa korot pysyvät matalina. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin. Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden talouskehitykseen. Erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien tilanne on viime vuosina heikentynyt vuokrausasteen alennuttua selvästi aikaisemmista vuosista. Yhtiö on myynyt vuokra-asuntoja ja käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman. Yhtiö on raportoinut saavuttaneensa vuonna 2014 riittävän rahoitusaseman. 11

14 1.7. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja. Valtuusto hyväksyi vuonna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi myös kaupungin hallintosäännön, joka sisältää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvän tehtävien ja vastuun jaon. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, myöskään sisällöltään ne eivät ole yhdenmukaisia. Kaupungin organisaatiota koskevat muutokset on siirretty toteutettavaksi sen jälkeen, kun valtuusto on ratkaissut sen, onko Ulvila mukana mahdollisesti vuoden 2017 alusta toteutettavassa Porin seudun kuntaliitoksessa vai ei. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta puolivuotisraportilla tilivuoden aikana. Vuonna 2014 talousarvio toteutui tulosalueiden osalta pääsääntöisesti hyvin. Käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma-aste talousarvioon muutettuun talousarvioon oli 101,8 %, toimintakulujen osalta 97,8 % ja toimintakatteen osalta 96,9 %. Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina jatkuvasti tehostettu, mutta edelleenkään seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin. Riskienhallinnan järjestäminen Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vuonna 2014 hyväksytyssä hallintosäännössä on riskienhallinnan vastuutuksesta määrätty seuraavasti: Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Lautakunnat ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 12

15 Riskienkartoitus on järjestetty vuonna Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Vuonna 2014 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty vuonna Hankintaohjeiden noudattaminen ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä. Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna Sopimustoiminta Vuokrasopimusten ja takausvastuiden seuranta on ajantasaista. Kaupungin asianhallintajärjestelmää (Dynasty) laajennettiin vuonna 2013 siten, että se kattaa myös sopimushallinnan. Sisäisen valvonnan painopistealueet Osastoja on kehotettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. 13

16 1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) muutos, % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet , , , , , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,40 Muut rahoitustuotot ,17 Korkokulut ,43 Muut rahoituskulut ,35 Vuosikate , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä / alijäämä , , , , ,06 TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate prosenttia poistoista Vuosikate, /asukas Asukasmäärä ,94 13,60 77,52 174,42 221,36 440,

17 Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2014 oli ,91 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2014 vuosikate riitti kattamaan 77,5 % tilikauden poistoista. Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli ,17 euroa. Alijäämä on 3,4 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2013 ylijäämä euroa. 15

18 16

19 1.8.2 Toiminnan rahoitus Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 93,53 243,34 Lainanhoitokate 1,28 2,60 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2014 tulorahoitus kattoi 93,5 % investointimenoista, kun vuonna 2013 vertailuluku oli peräti 243,3 %. Toiminnan ja investointien raha- 17

20 virran kumulatiivinen kertymä vuosilta on 2,1 milj. euroa positiivinen ja 1,3 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna. Viiden viimeisimmän tilikauden investoinnit on siis pystytty kokonaisuutena kattamaan tulorahoituksella. Kumulatiivinen tunnusluku on parantunut selvästi viime vuosina, sillä vuosittaiset investointibudjetit ovat pysyneet maltillisina. Aiempina vuosina lainarahoituksen osuus investointien rahoituksessa on ollut merkittävä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2014 tunnusluku on 1,28. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2014 kattamaan keskimäärin 11 päivän kassasta maksut. LAINAMÄÄRÄN KEHITYS TA -lainat Lyhennykset Uudet lainat TA -lainat kassalainat Lainat as.luku lainat / as

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot