PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25. Asiakirjan nimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi"

Transkriptio

1 PALVELUKUVAUS OSEKK-IT / 25 Asiakirjan nimi

2 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu SERVICE DESK LÄHITUKI IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri TOIMIALUEPALVELUT KÄYTTÄJÄHALLINTA Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Ulkopuolisten tunnusten hallinta SÄHKÖPOSTI, PIKAVIESTINTÄ- JA VIDEONEUVOTTELUPALVELUT Sähköpostipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut TYÖRYHMÄSIVUSTOT LEVYPALVELUT Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut Yksiköiden verkkolevyjaot Muut verkkolevyjaot VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT Varmuuskopioiden säilyttäminen KONESALIPALVELUT TYÖASEMAINFRA JA SEN HALLINTA TULOSTUKSENHALLINTA LABORATORIO- JA SIMULAATIOYMPÄRISTÖT AV-LAITTEET 16 Sivu 1/25

3 4. Tietoliikenne ULKOYHTEYDET LANGATTOMAT VERKOT Puheliikenne ja vaihdepalvelu VAIHDEPALVELU PUHEPALVELUT Sovellus- ja tiedonhallinta SISÄISET KEHITYSPROJEKTIT KANSALLISET KEHITYSPROJEKTIT Palvelujen hallinta LEASING SOPIMUKSET TOIMITTAJIEN HALLINTA PALVELUJEN ELINKAARI MUUT PALVELUT KOKONAISARKKITEHTUURI KEHITYSHANKKEIDEN TUKI 24 Sivu 2/25

4 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa käytettävällä OSEKK-IT termillä tarkoitetaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) IT-palvelut -yksikköä tai sen eri tiimejä. OSEKK-IT:n asiakkaita ovat kuntayhtymän toimialat ja yksiköt. Käyttäjiä ovat kuntayhtymän henkilöstö ja opiskelijat. Taulukoissa asiakas on korvattu tunnetummalla yksikkö nimellä. Palvelukuvauksen tarkoituksena on toimia kuvauksena OSEKK-IT:n palveluista toimiala- ja yksikkötasolla. Kuvauksessa ei keskitytä eri variaatioihin palveluissa eikä siihen miten yksittäinen asia on toteutettu. OSEKK-IT tuottaa ja hallinnoi Osekkin tarvitsemat IT-palvelut. IT-palvelut yksikkö toimii osana kuntayhtymäpalveluita ja sen toimintaa johtaa IT-johtaja, henkilöstömäärä on 27. OSEKK-IT:n toiminta on organisoitu tiimeihin. Alla on organisaatiokaavio yksikön organisoinnista. Kuva 1. OSEKK-IT:n organisaatiokaavio Sivu 3/25

5 Palvelukuvauksen mukaisten palvelujen vastuutahot ovat seuraavat: Palvelu Vastuutiimi Vastuutaho Service desk Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho Lähituki Asiakaspalvelu IT-palveluvastaava, Kalle Laurinaho IT-hankinnat ja tilaukset Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola IT-infra ja konesalipalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Tietoliikenne ja verkonvalvonta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Puheliikenne ja vaihdepalvelut Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Sovellus- ja tiedonhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Leasing-hallinta Yhteiset palvelut ryhmäesimies, Kalle Latola Sopimustenhallinta Infrapalvelut tietohallintopäällikkö, Jarno Temonen Palvelujen elinkaari OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kokonaisarkkitehtuuri OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes Kehityshankkeiden tuki OSEKK-IT IT-johtaja, Timo Remes OSEKK-IT:n tiimien keskeisimmät tehtävät ja tiimin vastuualueet: Infrapalvelut - Infrapalvelut - Konesalipalvelut - Tietoverkkojen hallinnointi ja kehittäminen - Tekninen tietoturva ja tietoliikenteen suodatus - Tiedonhallinta ja tiedonhyödyntäminen - Sovellushallinnan ylläpito ja kehitys - Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito ja kehitys - Operaattorisopimukset - Opiskelijahallintojärjestelmän tekninen ylläpito - Verkko-opetusympäristöjen kehityksen tuki Asiakaspalvelu - Toimii käyttäjiä lähinnä olevana palveluna ja ylläpitää ja hallinnoi työasemaympäristöä - Tuottaa Service Desk palvelun - Puhepalveluiden hallinta Sivu 4/25

6 Yhteiset palvelut - IT-hankintojen asiantuntijuus - Lisenssisopimusten hallinta - Leasing-hallinta - Puhelinvaihde 2. Asiakaspalvelu Käyttäjille näkyvin osa OSEKK-IT:n asiakaspalvelun toimintaa ovat Service Desk (Help Desk) ja lähitukihenkilöstö, jotka työskentelevät lähellä käyttäjiä. OSEKK-IT:n ensisijainen ja käyttäjän kannalta olennaisin asiakaspalvelutoiminto on Service Desk. OSEKK-IT:n palveluaika on arkisin Mahdollisista muina aikoina tapahtuvista IT-tarpeista sovitaan erikseen S E R V I C E D E S K Service Desk toimii ensisijaisena rajapintana OSEKK-IT:n ja käyttäjien välillä. Service Desk ottaa vastaan käyttäjien vikailmoitukset ja pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan ilmoitetut viat. Mikäli Service Desk ei pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, ohjataan ilmoitus eteenpäin IT:n sisällä. Service Desk myös ohjaa mahdollisia muutospyyntöjä eteenpäin. Service Desk palvelee arkisin klo välisenä aikana puhelimella numerossa ja sähköpostilla tai web-lomakkeella. Muina aikoina käyttäjän on mahdollista toimittaa vikailmoitus sähköpostilla osoitteella Muina kuin palveluaikana toimitetut vikailmoitukset otetaan käsittelyyn seuraavana arkipäivänä. Havaitaan ongelma Ratkaisee ongelman ohjeiden avulla Tukipyyntö, mikäli ongelma ei ohjeiden avulla ratkennut Tukipyynnön vastaanotto ja luominen Tukipyynnön priorisointi Mikäli ongelma ei ratkea, tukipyynnön päivitys ja välitys lähituelle/taustatuelle Käyttäjän tiedotus tukipyynnön ratkaisun tilasta Lisätiedon kysyminen käyttäjältä Käyttäjän tiedottaminen akuuteista vikatilanteista OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 5/25

7 Lisätietopyyntöihin vastaaminen OSEKK-IT pyytämien toimenpiteiden teko Ilmoitus, jos ongelma ratkennut tai korjaantunut Tukipyynnön ratkaisu ja tukipyynnön sulkeminen Ohjeistuksen päivittäminen Service Desk priorisoi tulleet vikailmoitukset niin, että korkeimman prioriteetin saavat sellaiset työt, jotka vaikuttavat menossa olevan opetuksen järjestämiseen tai aiheuttavat työn keskeytymisen useilta kymmeniltä henkilöiltä yhtä aikaisesti. Priorisointi tasot ovat välillä 1-9, jossa korkein prioriteetti on 1. Oletuksena käyttäjien vikailmoitukset ovat tasolla 7, jossa työn suoritukseen on varattu 2 arkipäivää. Tasolla 9 vastaava työnsuoritusaika on 12 viikkoa ja tasolla 1 se on 20 minuuttia. Oletustaso 7, suoritusaika 16h (kaksi päivää) Kiireellinen 5, suoritusaika 8h (yksi päivä) Erittäin kiireellinen 1, suoritusaika 30min Ei kiireellinen, suoritusaika 120h (kolme viikkoa) Pyyntö tulevaisuuteen, suoritusaika 480h (12 viikkoa) 2.2. L Ä H I T U K I Lähituki toimii hajautettuna kuntayhtymän yksiköissä. Lähituen rooli on toimia käyttäjiä lähellä olevana tukipalveluna, jolloin mahdollisissa tietoteknisissä ongelmatapauksissa yksiköiden toiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman vähäisillä häiriöillä. Keskeisiä tehtäviä lähituella on laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset ja ylläpito yksiköissä, sekä ennaltaehkäisevien tukitoimien suorittaminen yksiköissä ja vikatilanteiden selvittäminen niiltä osin kuin Service Desk ei etäyhteyksien avulla niitä pysty ratkaisemaan. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo ja ylläpitää tietoteknistä ympäristöä Havaitsee poikkeamat palvelussa Varmistaa yksikön tukiresurssin riittävyyden Tietoteknisen ympäristön muutosten selvitys Sivu 6/25

8 2.3. IT- H A N K I N N A T J A T I L A U K S ET Laitehankintojen osalta toimitaan kuntayhtymän voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti. Laitehankinnan toteuttamistavat voidaan jakaa kolmeen eri muotoon toteutustavan mukaan: pienhankinta (ma 3000 / alv 0 %), kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta (yli / alv 0 %). Hankintaesitykset valmistellaan yksiköiden tuottaman tiedon perusteella tai OSEKK-IT:n sisäisten esitysten pohjalta. Voimassa olevia puitesopimuksia ja voimassa olevia kilpailutuksia pyritään ensisijaisesti hyödyntämään hankinnoissa. Yksiköissä hankintaesityksen tekee yksikön valtuutettu tilaaja, jonka kanssa OSEKK-IT tarvittaessa tarkentaa hankinnan sisältöä mm. teknisten ominaisuuksien osalta. OSEKK-IT Yksikkö Esitys hankinnasta Tarveharkinta ja määrittely Hankintasopimuksen olemassaolon tarkistus Mahdollisen hankinnan kilpailutus Tuotteen tilaus Tuotteen vastaanotto, merkintä ja rekisteriin kirjaus Tuotteen toimitus käyttäjälle Käyttöönotto (testaus ja opastus) Sivu 7/25

9 3. IT-infrastruktuuri OSEKK-IT hallinnoi, kehittää ja valvoo kuntayhtymän IT-infraa. Keskeisimpiä infran palveluja ovat: Toimialueen palvelut LDAP-käyttäjätietokanta / käyttäjätunnistuspalvelut Tietoliikennepalvelut Langattomat lähiverkot (PanOulu / ak.lan) WWW-palvelut Levypalvelut Varmuuskopiointi Konesalipalvelut Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut 3.1. T O I M I A L U E P A L V E L U T OSEKK-IT tuottaa henkilökunnalle ja opiskelijoille toimialuepalvelut (AK.LAN). Toimialuepalvelut, joita ovat mm. nimipalvelut, IP-osoitteiden jako, sekä Active Directory käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista. Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia resursseja K Ä Y T T Ä J Ä H A L L I N T A Käyttäjähallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttäjätunnustenhallintaa. OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ja järjestelmien käyttöoikeuksien ylläpidosta. Käyttäjätunnuksen yhteydessä käyttäjät saavat sähköpostitilin, kotihakemiston, oikeudet oman toimialansa intraan/etraan, sekä oikeuden kirjautua ja käyttää kuntayhtymän tietoverkkoja ja työasemia. Hallinnon sovellusten käyttöoikeudet anotaan erillisillä lomakkeilla talous- ja henkilöstöpalvelujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 8/25

10 Henkilökunnan käyttäjähallinnan toteutus Henkilökunnan käyttöoikeudet verkkoon annetaan henkilöille, jotka ovat palvelusuhteessa tai tähän rinnastettavassa suhteessa kuntayhtymään tai sen toimialoihin. Käyttäjätunnukset luodaan henkilöstöhallintojärjestelmän tietojen perusteella. Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti työsuhteen päättyessä.. Poistuvien työntekijöiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen työsuhteen päättymisen jälkeen. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä 7 vuorokautta työsuhteenpäättymispäivästä, jonka jälkeen käyttäjätunnus lukitaan 113 vuorokauden ajaksi ennen käyttäjätunnuksen lopullista poistamista. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä HR/Mon etra Tekee työsopimuksen/virkamääräyksen Perustietojen ja palvelusjakson muodostaminen Ylläpitää henkilöstön perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Opiskelijoiden käyttäjähallinnan toteutus Opiskelijat saavat käyttöoikeuden verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun aloittavat opiskelut ja ilmoittautuvat läsnä olevaksi. Käyttöoikeudet poistuvat automaattisesti opiskelijan valmistuttua tai erottua. Opiskelijatunnukset luodaan ja poistetaan automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmän tietojen perusteella. Valmistuneiden tai opintonsa lopullisesti keskeyttäneiden käyttäjätunnukset ja siihen kytketyt sähköpostit ja tiedostot poistuvat 120 vuorokauden jälkeen opintojen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ovat käytettävissä em. ajan, jonka jälkeen käyttäjätunnus poistetaan lopullisesti. OSEKK-IT Käyttäjä Yksikkö Opiskelija kirjataan opiskelijaksi Ilmoittautuu läsnä/poissaolevaksi Ylläpitää opiskelijoiden perustietoja Tunnuksen elinkaarenhallinta Sivu 9/25

11 Ulkopuolisten tunnusten hallinta Harjoittelijat, luento-opettajat, siviilipalveluksen suorittajat yms. saavat tunnuksen verkkoon ja sen palveluihin siinä vaiheessa, kun yksiköiden henkilöstövastaava, KYP:n henkilöstöpalvelut tai joku muu yksikönjohtajan määräämä henkilö on syöttänyt henkilön tiedot tunnusjärjestelmään (). Käyttäjätunnukset poistuvat automaattisesti tunnustarpeen päättymisen jälkeen. Ylläpitää henkilön perustietoja Syöttää harjoittelijoiden ja muiden ulkopuolisten henkilöiden perustiedot järjestelmään Tunnuksen elinkaarenhallinta OSEKK-IT Yksikkö 3.3. S Ä H K Ö P O S T I, P I K A V I E S T I N T Ä - J A V I D E O N E U V O T T E L U P A L V E L U T Sähköpostipalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sähköpostipalvelut. Henkilökunnalla on käytössä Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä. Henkilökunnan sähköpostipalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa. Opiskelijoiden sähköpostipalveluna on käytössä Echange Online pilvipalveluista. Henkilökunnan sähköpostijärjestelmässä postilaatikon kokoa ei rajoiteta, opiskelijoilla on 25 Gt rajoitus. Microsoft Echange sähköpostijärjestelmä tuo henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Henkilökohtainen sähköinen kalenteri, joka voidaan jakaa myös muiden käyttöön. Kokousten järjestäminen helpottuu, kun kaikilla on oikeus nähdä toisten työntekijöiden/opiskelijoiden kalentereiden vapaa/varattu tieto. Opiskelijat eivät näe henkilökunnan vapaa/varattu tietoa eivätkä henkilökunta opiskelijoiden. Tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien jakamisen, hallinnoinnin ja seurannan. Resurssikalenterit, tilat ja laitteet. OSEKK-IT tukee Echange sähköpostin käytössä ainoastaan Microsoft Outlook asiakasohjelmaa, josta on erilliset versiot Windows- ja MAC-käyttöjärjestelmiä varten. Linutyöasemissa Echange sähköpostia käytetään joko selaimella https://webmail.osekk.fi (henkilökunta) ja https://365.osao.fi (opiskelijat) tai jollakin muulla asiakasohjelmalla (esim. Thunderbird). Sivu 10/25

12 Pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut OSEKK-IT tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut että Adobe Connect videoneuvottelupalvelut. Henkilökunnan pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut ovat OSEKK-IT:n ylläpidossa ja opiskelijoille Microsoft Lync palvelut tarjotaan Microsoftin pilvipalvelusta. Microsoft Lync pikaviestintä- ja videoneuvottelupalvelut tuovat henkilökunnalle ja opiskelijoille käyttöön mm. seuraavat palvelut: Läsnäolotieto; käytettävissä, ei paikalla, varattu, palaan pian, ei töissä, näy poistuneena Pikaviestintä Videokokoukset; mahdollistavat myös videokokoukset Osekkin ulkopuolelle Sovellusten jakaminen Työpöydän jakaminen Dokumenttien yhtäaikainen muokkaaminen 3.4. T Y Ö R Y H M Ä S I V U S T O T OSEKK-IT tarjoaa Microsoft Sharepointilla toteutettuja työryhmäsivustoja. Microsoft SharePointin avulla mm. erilaisten projektien ja työryhmien työskentely helpottuu, kun kaikki siihen liittyvä dokumentaatio ja muu materiaali löytyy samasta www-sivustosta. Lisäksi työryhmäsivustoilla voidaan mm. jakaa tietoja, hallita tiedostoja ja julkaista raportteja. Sharepointtia hyödyntäen voidaan tehdä myös henkilökohtaisia www-sivuja, sekä wiki- ja blogisivustoja. OSEKK-IT:n ylläpitämään Sharepoint palveluihin on asennettu Microsoft Office Web Apps -ominaisuus, jonka avulla voidaan käyttää ja muokata Word-, Ecel-, PowerPoint- tiedostoja ilman, että em. ohjelmistoja on asennettu työasemaan. OSEKK-IT ei vastaa työryhmäsivustojen sisällönhallinnasta tai sivuston ulkoasun mukauttamisesta. Henkilökuntaan kuuluvat saavat työryhmäsivuston käyttöön pyytämällä Service Deskistä. Organisaation ulkopuolisten käyttäjien osalta on sovittava toimintamalli tapauskohtaisesti. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Pyytää uutta sivustoa Luo sivuston työryhmälle Ylläpitää sivuston käyttöoikeuksia Vastaa sivuston varmuuskopioinnista ja palautuksista Määrittelee sivuston sisällön ja tyylit Ilmoittaa käyttötarpeen päättymisestä Järjestää koulutuksen Ohjeiden ylläpito Sivu 11/25

13 3.5. L E V Y P A L V E L U T OSEKK-IT ylläpitää opiskelijoille ja henkilökunnalle verkkolevypalveluja. Verkkolevyt on keskitetty palvelinsaleihin varmoille ja nopeille levypalvelimille tai palvelimille, joissa on ulkoisesta levyjärjestelmästä tuotu levyalue. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Verkkolevyjen käyttöön tarvitaan voimassaoleva käyttäjätunnus. Opiskelijat ja henkilökunta saavat automaattisesti käyttäjätunnuksen. Vierailijoiden pitää erikseen hakea käyttäjätunnusta yksiköstä. Levypalveluja ovat mm. käyttäjien kotihakemistot, www-alueet, sähköpostikansiot, yksiköiden levyjaot Henkilökohtainen kotihakemisto ja www-sivut OSEKK-IT tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle henkilökohtaista kotihakemistotilaa. Kotihakemistot (windows ja uni) perustetaan samalla, kun käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus. Levyalueet varmennetaan laitevikojen ja ylläpidon/käyttäjien omien virheiden varalta. Henkilökunnalla ei ole kiintiötä Windowskotihakemistoissa. Henkilökunnan Uni-kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua. Opiskelijoilla Windows- ja Uni -kotihakemistojen ja www-sivujen oletuskiintiö on 500 megatavua Yksiköiden verkkolevyjaot Yksiköille on tehty yksikkökohtainen verkkolevyjako, jonne yksikön henkilökunnalla on käyttöoikeus. Esimies tilaa alaistensa käyttöoikeusmuutokset Service Deskistä. Verkkolevyä käytetään yksikön tarpeisiin ja yksikkö vastaa sisällön hallinnasta Muut verkkolevyjaot Projektit, tiimit, hallintoelimet, työryhmät jne. saavat halutessaan verkkolevytilaa ottamalla yhteyttä OSEKK-IT:n Service Deskiin. Levytilan myöntämisen edellytyksenä on että kuntayhtymän henkilökunnan jäsen toimii tilaajana ja yhteyshenkilönä tilauksessa. Tarvitsee levytilaa Tekee tilauksen ja määrittelee levytilan koon, käyttöoikeudet ja käyttötarkoituksen Luo levytilan ja määrittää käyttöoikeudet Määrittää levyn varmuuskopioinnin Huolehtii tietojen käyttötarkoituksen mukaisuudesta Ilmoittaa tarpeen poistumisesta OSEKK-IT Käyttäjä Sivu 12/25

14 3.6. V A R M U U S K O P I O I N T I P A L V E L U T OSEKK-IT:n ylläpitämät palvelimet ja data-alueet (mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan kotihakemistot, sähköposti, www-alueet, yksiköiden omat verkkojaot jne.) varmistetaan päivittäin. Järjestelmien/palveluiden varmuuskopioiden hallinnoinnista vastaa nimetyt asiantuntijat. OSEKK:n IT:n varmistuspalvelussa varmistuksia otetaan kahdella eri tavalla: Nauhavarmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän nauhakirjaston magneettinauhalle Levyltä levylle varmistus o varmistettavat tiedot kopioidaan varmistusjärjestelmän kiintolevylle Varmuuskopioiden säilyttäminen Päivittäin muuttuneet tiedostot varmistetaan joka päivä. Kadonnut tieto on siis yleensä palautettavissa vähintään 1-12 viikon ajan katoamis- tai tuhoutumishetkestä lukien riippuen varmistustasosta. Varmuuskopioiden säilytysaika vähintään 1 viikko Palvelimien käyttöjärjestelmät (fyysiset palvelimet) Säilytysaika vähintään 2 viikkoa virtuaalipalvelimet tietokannat (paitsi ydinrekisterit) Säilytysaika vähintään 12 viikkoa tai yli sähköpostit www-data kotihakemistot (Oma kotihakemisto, www-kotikansio ja uni-kotikansio) Yksiköiden verkkojaot ydinrekisterit (Primus) Tietojen palautusta voi pyytää OSEKK-IT:n Service Deskin kautta. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Tietoaineiston luokittelu Varmuuskopiointiluokan määrittäminen Varmistusten toteuttaminen ja seuranta Palautuspyynnön tekeminen Tiedostojen palauttaminen Sivu 13/25

15 3.7. K O N E S A L I P A L V E L U T OSEKK-IT:n konesaliin sijoitetut palvelimet, tallennusjärjestelmät, palomuurit ja tietoliikenneverkon laitteet sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmät muodostavat yhtenäisen, turvallisen ja kustannustehokkaan konesalipalveluiden tuotantoympäristön. Konesalien sähkönsyöttö on varmennettu diesel-generaattorilla ja UPS laitteilla. Konesali on varustettu kulunvalvonnalla. Sähkökatkon aikana varavoiman käyttöön siirrytään automaattisesti ilman palvelinsalien tuotannon keskeytystä. Jäähdytyslaitteisto pitää palvelinsalien lämpötilan ja kosteusprosentin vakiona. Palvelinsalin mahdollisista toimintahäiriöistä välitetään tieto sekä kiinteistöpalveluihin että OSEKK-IT:n asiantuntijoille tekstiviestillä. Palvelinsalissa on oma hälytysjärjestelmä vesivuotojen varalta. Palvelinsalia ei ole varustettu erillisellä sammutusjärjestelmällä T Y Ö A S E M A I N F R A J A S E N H A L L I N T A OSEKK-IT ylläpitää kuntayhtymän henkilökunnan ja opiskelijoiden työasemaympäristöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan kaikkia kuntayhtymän tietoverkoissa olevia tietokoneita, sekä niissä käytettäviä ohjelmistoja. OSEKK-IT vastaa järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä, sekä ohjelmistojakelujen toteuttamisesta. Yksiköissä työskentelevät OSEKK-IT:n henkilöt hallinnoivat laitteita järjestelmän avulla. Käsin suoritettavia ohjelmistoasennuksia ei pääsääntöisesti tehdä, vaan kaikista käytettävistä ohjelmistoista luodaan ohjelmistojakelut järjestelmään, jolloin voidaan myös seurata eri ohjelmistojen käyttöasteita kuntayhtymässä. Kuntayhtymän käyttämät käyttöjärjestelmäversiot, sekä perus toimistosovellukset päivitetään OSEKK- IT:n päätöksellä siinä vaiheessa kun niiden toiminta on testattu ja varmistettu soveltuvuus olemassa olevaan työasemaympäristöön. Mittavat päivitykset ja laitteistojen vaihdot pyritään ajoittamaan kesäkuukausille, jolloin siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä opetuksen järjestämiseen. Isoista versiopäivityksistä informoidaan yksiköitä hyvissä ajoin ennen päivityksen tekemistä. Sivu 14/25

16 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Työasemaympäristön hallinta, valvonta ja kehitys Muutospyyntö Muutoksien määrittely Muutoksien toteutus Käyttäjien ohjeistus ja opastaminen Koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutusten järjestäminen Työasemaympäristön suunnittelu opetuksen tarpeisiin 3.9. T U L O S T U K S E N H A L L I N T A OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän keskitetyn tulostuksenhallinnan kehityksestä sekä tulostuksenhallintajärjestelmän ylläpidosta. Yksiköt vastaavat tulostimien ja monitoimilaitteiden hankinnasta, voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa, niiden ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä laitehankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti. Hankkii tulostimet ja monitoimilaitteet Kytkee osaksi tulostuksenhallintaa Ylläpitää ja kehittää tulostuksenhallintajärjestelmää Tiedottaa käyttäjiä muutoksista Käyttäjäkoulutuksen järjestäminen Avustaa hankinnoissa ja laitemäärittelyissä Laitteiden elinkaarenhallinta Laitteiden käyttöohjeet Tulostuksenhallinnan ohjeet Perehtyy järjestelmään ja ohjeisiin Monitoimilaitteiden huoltokutsut Tulostinten huoltokutsut Vastaa tarvikkeiden kustannuksista OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 15/25

17 3.11. L A B O R A T O R I O - J A S I M U L A A T I O Y M P Ä R I S T Ö T Yksiköt vastaavat omien laboratorio- ja simulaatioympäristöjen sekä opetusympäristöjen ylläpidosta ja kehityksestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Hankkii tarvittavat resurssit käyttöön ja ylläpitoon Avustaa tietoteknisten laitteiden hankinnassa ja ylläpidossa Tilojen ylläpito ja kehitys Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Vastaa tilojen ja laitteiden kustannuksista AV- L A I T T E E T Kiinteistöpalvelut vastaa yksiköiden AV-laitteiden (videoprojektorit, videoneuvottelulaitteistot yms.) ylläpidosta ja hallinnasta. Yksiköt vastaavat niihin liittyvistä kustannuksista. OSEKK-IT tukee yksiköitä tarvittaessa ympäristöihin liittyvissä IT-hankinnoissa kappaleessa 2.4 kuvatusti sekä teknisessä ylläpidossa asiantuntijana. AV-laitteita koskevat vikailmoitukset toimitetaan Service Desk:iin. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä KIPA Vikatilanteista ilmoittaminen Vianselvitys ja ongelmanratkaisu Laitteistojen asennus ja ylläpito Avustaa vianselvityksessä ja ongelmanratkaisussa Käytönopastus ja ohjeistaminen Laitteistomääritykset ja hankinta Sivu 16/25

18 4. Tietoliikenne OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän tietoverkkojen ylläpidosta, kehittämisestä ja valvonnasta U L K O Y H T E Y D E T Ulkoiset yhteydet ovat 200Mbps yhteydet internetiin ja Oulun kaupungin palveluihin sekä 1Gbps yhteys OAMK:n verkkoihin. Osekkin verkon reunalla on palomuuri, joka toimii ulkoisten yhteyksien reitittimenä ja osoitemuuntimena sekä suojaa sisäverkkoa hyökkäyksiltä. Palomuuriin on asennettu lisäksi joukko erilaisia valvontatyökaluja. Osekkin runkoverkon sisäisestä reitityksestä ja suojauksesta vastaa IPkytkin/reititin. Kaikki runkoverkon laitteet (kytkimet, reitittimet, palomuuri jne.) ovat OSEKK-IT:n omistamia ja ylläpitämiä. Runkoverkon laitteet ja palvelimet ovat pääosin sijoitettu OSEKK-IT:n palvelinsaliin ja yhteen ulkopuoliselta taholta vuokrattuun laitetilaan, joissa on varavoimakonein varmistettu sähkönsyöttö. Runkoverkon laitteiden, sisäisten yhteyksien, ulkoisten yhteyksien, palomuurin, varayhteyksien ja laitetilojen kustannuksista vastaa OSEKK-IT. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat tietoliikenteessä Korjaa ongelman tai välittää vikailmoituksen operaattorille Tarve uudesta yhteydestä Tilaa ja toteuttaa uuden yhteyden Kytkee liittymän osaksi verkonhallintaa 4.2. L A N G A T T O M A T V E R K O T OSEKK-IT tarjoaa yksiköille sekä PanOulu että kuntayhtymän verkkoja langattomasti. OSEKK-IT kustantaa tukiasemat yksikön julkisiin tiloihin (auditoriot, neuvotteluhuoneet ja aulatilat). Muihin tiloihin yksiköt maksavat itse tukiasemansa. Tukiasematilaukset ja muut tiedustelut OSEKK-IT:n Service Desk:iin. Sivu 17/25

19 OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Valvoo, ylläpitää ja kehittää Havaitsee poikkeamat langattomissa yhteyksissä Vianselvitys ja ongelman korjaus Tarve uudesta tukiasemasta Tilaa ja toteuttaa uuden tukiaseman hankinnan ja asennuksen Kytkee tukiaseman osaksi verkonhallintaa 5. Puheliikenne ja vaihdepalvelu OSEKK-IT vastaa kuntayhtymän puhepalveluiden hallinnoinnista, vaihteenhoidosta sekä operaattorin tarjoaman järjestelmän tietojen oikeellisuudesta toimialojen ja yksiköiden puhelinvastaavilta saatavien tietojen mukaisesti V A I H D E P A L V E L U Vaihteenhoitopalveluja kuntayhtymässä hoitaa kolme henkilöä, jotka vastaavat ulkoisten ja sisäisten puheluiden välittämisestä sekä ylläpitävät vaihdepalvelussa olevia käyttäjätietoja. Puhelunvälityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käyttäjät ilmoittavat poissaolonsa puhelinvaihteelle tai merkitsevät ne Outlook-kalenteriin. Vaihteenhoidon sujuvuuden vuoksi yksiköiden on ilmoitettava myös muutokset henkilöstönsä tehtävissä, työhuoneen sijainti ja henkilöiden sijaisuuksien hoito pidempiin poissaoloihin liittyen. Vaihde tarvitsee myös tiedon henkilön Timecon-kulkutunnisteen muuttumisesta. Kulkutunnisteen numero tallennetaan vaihdepalvelujärjestelmään, jotta järjestelmästä nähdään onko henkilö työpaikalla, työmatkalla vai poissa. Näin toimittaessa vaihteenhoitajat pystyvät välittämään puhelut aina töissä olevalle henkilölle. Puhelinvaihteenhoitajat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta Poissaolotiedon ilmoittaminen tai merkitseminen Outlook-kalenteriin Ilmoitus henkilöiden tehtävistä, työhuoneen sijainnista, sijaisuuksien hoidosta, Timecon-tunnisteen muutoksista Vaihdepalvelun käyttäjätietojen ylläpito OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Sivu 18/25

20 Puhelujen välitys Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Puhelinjärjestelmänä on käytössä Soneran tarjoama mobiilivaihdepalvelu P U H E P A L V E L U T Puheliikennepalveluiden ja puhelinliittymien hallinnoinnista vastaavat nimetyt palveluasiantuntijat. Puhelinasiat tavoittaa osoitteella tai Service Deskin kautta. Yksiköihin on nimetty puhelinvastaava, joka toimii yhteistyössä OSEKK-IT:n puhelinpalveluista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Yksiköiden puhelinvastaavien vastuulla on huolehtia oman yksikkönsä numeroinnin ja liittymien ajantasaisuudesta, sekä yksikön käyttäjien opastuksesta. OSEKK- IT:n palveluasiantuntijat vastaavat kuntayhtymän numeroinnin hallinnasta sekä liittymien avaamisista ja irtisanomisista. OSEKK-IT Yksikkö/puhelinvastaava Käyttäjä Viranhaltijapäätös liittymästä Tilaus liittymästä Liittymän avaus operaattorin järjestelmään Liittymän palveluiden määrittäminen Liittymäkortin toimittaminen yksikköön Liittymäkortin toimittaminen käyttäjälle Ilmoittaa kadonneesta liittymäkortista Tilaa muutokset liittymään Ilmoittaa yksikön henkilömuutokset Toteuttaa muutokset Häiriötilanteista ilmoittaminen Häiriötilanteiden selvittäminen Laitetilaukset Puhelinvastaavien ohjeistus Käyttäjien ohjeet ja opastus Läsnäolotiedon ylläpito (kalenteri) Sivu 19/25

21 6. Sovellus- ja tiedonhallinta OSEKK-IT toimii tiedonhallintaan liittyvissä asioissa asiantuntijana. Yhteistyössä asiakkaan ja sovellus- tai järjestelmätoimittajan kanssa OSEKK-IT toimii tietojen integroijana, rajapintojen toimivuuden varmistajana sekä tietovirtojen suunnittelijana. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Muutokset tiedon tarpeessa Tietotarpeen määrittely ja tietojärjestelmän vaatimusmäärittely Olemassa olevan tietojärjestelmän kehittäminen Uuden tietojärjestelmän kehittäminen tai hankinta Tietojärjestelmän pilotointi ja jatkokehittäminen Tietojärjestelmän käyttöönotto Käyttäjän opastaminen ja ohjeet Tietojärjestelmän elinkaarenhallinta OSEKK-IT tarjoaa sovellustukea verkko-opetukseen sekä osallistuu ohjelmistovalintoihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sovellustukea tarjotaan, Moodleen sekä Adobe Connect- ohjelmistoon. OSEKK-IT tuottaa teknisen tuen myös Primus-opiskelijahallinto-ohjelmaan. Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien pääkäyttäjät ja muut vastuuhenkilöt löytyvät Osekkin etrasta. Ohjelmistoille on määritelty yksiköissä vastuu- ja varahenkilöt jotka toimivat käytön pedagogisena tukena. OSEKK-IT Yksikkö Käyttäjä Käyttöoikeuspyyntö Käyttöoikeuksienhallinta Havaitsee koulutustarpeen Tilaa koulutuksen Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen järjestäminen Ilmoittaa ongelmasta tai vikatilanteesta Vikatilanteiden selvittäminen ja korjaus Käyttäjien opastus ja ohjeistaminen Sivu 20/25

22 8. 5 S I S Ä I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana sisäisissä kehitysprojekteissa tarjoamassa asiantuntemusta ja ratkaisuja tiedonhallintaan 8. 6 K A N S A L L I S E T K E H I T Y S P R O J E K T I T OSEKK-IT on mukana kansallisissa kehitysprojekteissa asiantuntijana sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kehityshankkeisiin myös osatoteuttajana. 9. Palvelujen hallinta L E A S I N G Kuntayhtymän päätösten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön työasemat, kannettavat ja näytöt hankitaan keskitetysti OSEKK-IT:n toimesta ja rahoitetaan 3StepIT:n leasing-sopimukseen. OSEKK-IT vastaa kustannuksista luokkien ja henkilökunnan laitteiden osalta siten, että henkilökunnalle hankitaan yksi laite henkilöä kohti. OSEKK-IT vastaa laitteiden merkitsemisestä leasingjärjestelmään, sekä laitteiden poistamisesta järjestelmästä laitteista luopumisen yhteydessä. OSEKK-IT toimittaa yksiköille listan päättyvien leasingsopimuksen laitteista, jolloin yksiköillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen hankitaanko poistuvien laitteiden tilalle uusia laitteita. Leasinglaitteiden sopimuskausiksi on sovittu: - Kannettavat 3 vuotta - pöytäkoneet 4 vuotta - näytöt 4 vuotta OSEKK-IT tekee viimekädessä päätöksen laitteiden vaihtamisesta tai mahdollisten jatkovuokrakausien käyttämisestä S O P I M U K S E T OSEKK-IT hallinnoi kuntayhtymän keskeisiä oman toimialansa sopimuksia. Lisenssisopimukset Sivu 21/25

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä Yhteistä työtä kehittyviä käytäntöjä Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä, toimialapäällikkö, Tietohallinnon hankinnat 1 Esityksen sisältö Hansel - hankintasektorit Tietohallinnon hankinnat

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti

Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Huolehdittava asia Kuka huolehtii ja miten Tarkistus Verkon käyttäjätunnus ja sähköposti Esimies tilaa IdM-järjestelmän

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin

Hankinnat haltuun. Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin Hankinnat haltuun Hanselin puitejärjestelyratkaisut sekä tulevat kilpailutukset tietohallinnon hankintoihin 1 2 Hankintasektorit Toimialat hankintasektoreittain Tietohallinnon hankinnat Tietoliikennehankinnat

Lisätiedot

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012

Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut. Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Valtion yhteiset infrastruktuuripalvelut Tuomo Pigg Neuvotteleva virkamies JulkICT-toiminto 11.12.2012 Esityksen sisältö 1. Tietoliikennepalvelut 2. Konesali- ja kapasiteettipalvelut 3. Viestintäpalvelut

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd.

Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Funet... IT2011 Funetin tekniset päivät 2.11.2011 Janne Kanner CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. tänään Funet Ruuhkaton ja luotettava, suurtehokäytön mahdollistava tietoliikenneverkko

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto RESTON IT- YMPÄRISTÖ Mika Siiskonen Tietohallinto resto_it_opiskelijat.docx 1 / 4 Sisällys 1. Tietokoneet... 2 2. Palvelut... 2 2.1. Tietokoneiden ohjelmat... 2 2.2. Savonian tarjoamat palvelut... 2 2.3.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6)

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6) 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset - Esimies tilaa työntekijälle verkon käyttäjätunnuksen ja sähköpostin KS-Tiedon

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola

Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt. Siilinjärven kunta Tietotekniikkapalvelut Jukka Simola Siilinjärven kunnan Opetusverkon käyttösäännöt Siilinjärven kunta Opetusverkon käyttösäännöt 1 (7) Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan Siilinjärven kunnan ylläpitämän, ensisijaisesti kunnan opetustoimen

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Antero Istolainen Voimaantulo 19.02.2013 Päätös Muutettu viimeksi 11.02.2014 Tarkistettu viimeksi

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet

Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Tähtikuitu Oy Yritystuotteet Palvelukuvaukset ja hinnasto Voimassa alkaen: 1.1.2014 TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Tietojärjestelmien käyttösäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA

TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA TURVALLISET KONESALIPALVELUT SUOMESTA Telia Colocation Palvelimesi saavat meiltä luotettavan ja toimintavarman ympäristön. Kotimainen datakeskuksemme tarjoaa sinulle nopean ja turvallisen yhteyden tärkeisiin

Lisätiedot

It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH124

It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH124 It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut Sopimusnumero KLKH124 Kohde Kilpailutuksen kohteena ovat IT-laitteet (ei palveluna) jaettuna tuotealueisiin, toimitukset koko Suomen alueelle Tietokoneet ja näytöt

Lisätiedot

It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH124

It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Sopimusnumero KLKH124 It-laitteet ja niihin liittyvät palvelut Sopimusnumero KLKH124 Kohde Kilpailutuksen kohteena ovat IT-laitteet (ei palveluna) jaettuna tuotealueisiin, toimitukset koko Suomen alueelle. HUOM!?It-laitteiden

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tietosuoja ja turva velvoite

Tietosuoja ja turva velvoite 1 Perustietotekniikkapalvelut Liite1: Hankittavat palvelut Listaus hankittavista palveluista Hankittavat palvelut ja niiden tarkemmat vaatimukset on kuvattu liitteessä 2B (Hankittavia palveluita koskevat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot