Salon lukio Kaherinkatu 2, Salo. Puhelin (kanslia) (rehtori) Telefax Kotisivut: http/www.salonlukio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio."

Transkriptio

1 Vuosikertomus lukuvuodelta

2 Salon lukio Kaherinkatu 2, Salo Puhelin (kanslia) (rehtori) Telefax Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini Tikkala

3 REHTORIN VUOSIKATSAUS Salon lukion yhdeksäs toimintavuosi alkoi kesäisissä tunnelmissa. Uusia innokkaita ja motivoituneita lukiolaisia aloitti pari sataa henkeä ja lukion opiskelijamäärä kokonaisuudessaan oli elokuun alussa runsas 630. Henkilökunnassa tapahtui muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen, kun fysiikan ja matematiikan opettaja Sanna Heikkilä palasi vuorotteluvapaalta. Opinto-ohjaajan virassa puolestaan aloitti Armi Nurmi. Liikunnan ja terveystiedon opettajan viransijaiseksi valittiin Emilia Vainio. Venäjänkielen opetusta jatkoivat Sari Nojonen ja Olga Lehti, kun saattelimme Terttu Näremaa-Helinin eläkkeelle pitkän virkauran jälkeen. Lukion arkityö on lukuvuotena ollut erityisen vilkasta ja toiminnantäyteistä. Laaja kurssitarjontamme sekä erilaiset hankkeet ja tapahtumat ovat pitäneet työyhteisömme liikkeessä. Olemme saaneet nauttia monien vierailijoiden esityksistä, mutta ennen kaikkea omat opiskelijamme ovat osoittaneet jälleen kerran vahvaa osaamista ja yritteliäisyyttä usealla eri alueella filosofisesta väittelystä huippu-urheiluun ja näyttämötaiteesta koodaamiseen. Suuren lukion vahvuudet ovat selkeästi tuottaneet positiivista lisäarvoa kouluyhteisöömme. Opiskelijoiden oma toiminta ja henkilökunnan tuki ovat upealla tavalla ylläpitäneet Salon lukion yhteishenkeä ja mahdollistaneet hienoja oppimiskokemuksia. Päättyvää lukuvuotta on leimannut valtakunnallisella tasolla keskustelu lukion tulevasta tuntijaosta sekä vääjäämättä lähestyvä sähköinen ylioppilastutkinto, jonka toteuttamista Salon lukio on ollut eturintamassa suunnittelemassa ja harjoittelemassa. Tammikuun lopulla järjestimme englannin preliminäärikokeen suuressa mittakaavassa, täysin sähköisenä ensimmäisenä suomalaisena lukiona. Lisäksi opettajakunta on saanut asiaankuuluvaa koulutusta useita kertoja lukuvuoden aikana ja sähköistyvään pedagogiikkaan liittyen yhteistyömme Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kanssa on ollut rikastuttavaa ja opettavaista. Haluamme edelleen olla kehityksen etujoukoissa ja ensi lukuvuonna tulemmekin panostamaan sähköisen pedagogiikan kehittämiseen entisestään läheisessä yhteistyössä Microsoftin kanssa. Sähköistyvä lukio ja oppimaan oppimisen muutos pakottavat suomalaiset opettajat ja opiskelijat miettimään oppimista ja motivaatiota uudestaan. Vanhoissakin käytännöissä on edelleen puolensa, mutta muutoksen karttaminen ei kuitenkaan johda parempaan. Amerikkalainen teollistumisen ajan terästehtailija Charles M. Schwab kirjoitti aikanaan näin: Johonkin pääsemisen ja paikallaan polkemisen erottaa rohkeus aloittaa varhain. Tämä periaatteen mukaan olemme Salon lukiossa ennakkoluulottomasti alkaneet kehittää opetusta vastaamaan nykypäivän vaatimuksia jatko-opintokelpoisuuden ja työelämätaitojen kannalta katsottuna. Periaate on liitettävissä myös yksittäisen opiskelijan toimintaan; suhtautumalla aktiivisesti ja vastuullisesti omiin opintoihin ja koulunkäyntiin pääsee eteenpäin elämässä ja huomaa saavansa enemmän irti arjesta. Haluan kannustaa kaikkia Salon lukion opiskelijoita ja henkilökuntaa olemaan rohkeita ja innokkaita uudistajia kaikilla elämänalueilla. Tällainen asenne huomataan ja se koituu sekä lukiomme hyväksi että omaksi eduksi. Suomalaisen lukiojärjestelmän ollessa muutoksessa tarvitsemme rohkeutta, suunnannäyttäjiä, vastuunkantajia ja yritteliäisyyttä. Juuri Sinä voit tuoda omalla persoonallasi tarvittavan lisän Salon lukion kehittämiseen.

4 Kesän korvalla voin taas vilpittömästi todeta, että päättymässä oleva lukuvuosi on ollut antoisaa aikaa ja moni asia on mennyt eteenpäin. Yhteistyö oppilaskunnan hallituksen, parlamentin ja tutorien kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja miellyttävää. Olette hoitaneet työtänne esimerkillisesti ja kantaneet vastuuta voimia säästämättä. Yhdessä olemme laatineet lukiolle uuden tasaarvosuunnitelman, arvioineet omaa toimintaamme ja toteuttaneet hyvinvointipäivän. Lämmin kiitos teille! Lisäksi haluan kiittää jokaista Salon lukion opiskelijaa ja työyhteisön jäsentä panoksestasi yhteisen päämäärämme ja viihtyvyytemme eteen. Salon lukiolla on lukuisia yhteistyökumppaneita, joista kiitokseni haluan välittää erityisesti Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikölle, Turun yliopistolle, Salon seudun koulutuskuntayhtymälle sekä kaupungin muille lukioille ja yläkouluille. Uskon yhteistyömme jatkuvan entistäkin parempana. Kiitän myös kaikkia stipendinlahjoittajia arvokkaasta panoksestanne uusien ylioppilaidemme kannustamisessa. Toivotan jokaiselle Salon lukion opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle aurinkoista ja rentouttavaa kesälomaa. Kevään 2014 uusia ylioppilaita haluan onnitella mitä lämpimimmin ja toivotan teille myötätuulta purjeisiinne! Juha-Markus Koistinen Rehtori LUKUVUODEN AIKANA ERI KILPAILUIHIN OSALLISTUNEITA JA PALKITTUJA SALON LUKION OPISKELIJOITA EUSTORY-kirjoituskilpailu Salon lukion kakkosvuosikurssin opiskelija Olga Tammi ylsi kolmannelle sijalle valtakunnallisessa lukion historian Eustory-kirjoituskilpailussa. Eustory on Historian opettajien liiton (ja muiden sidosryhmien, mm. Suomen kulttuurirahasto) järjestämä historian tutkielmakilpailu yläasteikäisille ja lukioikäisille. Vuosittain kilpailuun osallistuu noin 400 työtä. Olgan tutkielma FLIKA TEIJO PRUUKIL Kulttuuriperinnön vaikutus omaan elämääni isoäitini kautta on luettavissa osoitteessa Olga sai palkinnoksi 500, Historia-lehden vuosikerran sekä mahdollisuuden osallistua Eustory History Network for Young Europeans -verkoston järjestämiin kansainvälisiin nuorten seminaareihin Euroopassa.

5 Olga vastaanotti palkintonsa ohjaajansa Eeva Niskala-Karhumäen kanssa perinteikkäällä Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä Salon lukiosta kilpailuun osallistuivat tänä lukuvuonna myös Nuutti Raassina ja Susanna Leppähaara. Muita kilpailuja Lukiomme opiskelijoita osallistui sekä Biologian että Maantieteen olympialaisten Suomen kilpailuihin. KOULUTYÖN ARKEA KOHTI SÄHKÖISTÄ YLIOPPILASTUTKINTOA SALON LUKIOSSA Ylioppilastutkinto uudistuu ja ensimmäiset tietokoneilla suoritettavat ylioppilaskokeet ovat syksyllä 2016 filosofian, maantieteen ja saksan kokeet. Keväällä 2019 kaikki yo-tutkinnon kokeet tullaan suorittamaan sähköisesti. Uudenlainen päättökoe haastaa lukiokoulutuksen. Muutos lienee kouluissa suurin sitten kirjapainotaidon keksimisen. Voitaneen puhua oppimisen vallankumouksesta, jossa pelkän tiedon omaksumisen rinnalle yhtä tärkeäksi nousee taito käyttää tietoa ja sen hankkimiseen tarkoitettuja välineitä tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia jne. Salon lukio on ryhtynyt valmistautumaan tulevaan sähköiseen ylioppilastutkintoon monin tavoin. Salon lukioissa otettiin käyttöön sähköinen ViLLE-oppimisympäristö syyslukukaudesta 2013 lähtien. ViLLEn käyttöönotto on osa Salon lukioiden laajempaa Turun yliopiston kanssa toteutettavaa elearning hanketta ja Opetushallituksen rahoittamaa SaloMobiili hanketta. Markus Kitola Turun yliopiston informaatioteknologian laitokselta on toiminut TVT-koordinaattorinamme noin yhden päivän viikossa, jolloin opettajat ovat saaneet Salon lukiolla ohjausta ViLLEn käytössä tai muissa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä asioissa. Opetushallituksen rahoituksella olemme hankkineet 40 Windows Surface tablettitietokonetta opetuskäyttöön. Salon lukion opettajat ja rehtorit ovat seuranneet lukuvuoden aikana aktiivisesti Ylioppilastutkintolautakunnan Digabi projektia (https://digabi.fi/), joka on vastuussa ylioppilastutkinnon sähköistämisestä. Olemme käyneet Digabin koulutuksissa ja syksyllä Anna von Zansen Digabista esitteli sähköistä ylioppilastutkintoa opettajakunnalle Salon lukiolla. Videopäiväkirja kyseisestä tapahtumasta on nähtävissä osoitteessa

6 Salon lukiossa järjestettiin yhdessä Turun yliopiston ViLLE-tiimin kanssa abiturienttien sähköiset preliminäärikokeet englannissa ja ruotsissa. Yhteensä 144 Salon lukion ja Salon aikuislukion opiskelijaa suoritti kyseiset preliminäärikokeet sähköisesti. Salon lukion juhlasaliin rakennettiin viiden Turun yliopiston ViLLE-tiimiläisen voimin ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemien teknisten vaatimusten mukainen koetila, jossa opiskelijat suorittivat kyseiset kokeet joko omilla tietokoneillaan tai koulun tietokoneilla ViLLE-järjestelmässä. Tulevan sähköisen ylioppilaskokeen kaltainen koejärjestelmä käynnistettiin kannettavilla tietokoneilla USB-tikulta, joka sulki tietokoneen omat tiedostot sekä tietoliikenneyhteydet Internettiin pois opiskelijoiden käytöstä. Sähköisistä preliminäärikokeista saatiin paljon arvokasta kokemusta ja tietoa tuleviin sähköisiin yo-kokeisiin valmistautumista varten. ViLLE-tiimin tietojen mukaan englannin sähköinen preliminäärikoe on tähän asti opiskelijamäärältä suurin Suomessa laatuaan. Abiturientteja englannin sähköisessä preliminäärikokeessa Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat heti lukuvuoden alussa TVT-taitojen itsearviointikyselyyn, josta ilmeni, että opiskelijat arvioivat TVT-taitonsa varsin hyviksi lukuun ottamatta taulukkolaskennan taitoja. Lukuvuoden päätteeksi opiskelijat vastasivat TVT-kyselyyn, josta ilmeni, että 69 % vastaajista (156 opiskelijaa) oli käyttänyt ViLLE-järjestelmää lukuvuoden aikana. Kyselyyn vastanneesta 156 opiskelijasta 148 on lukuvuoden aikana käyttänyt koulun tietokoneluokan konetta, 145 on käyttänyt koulun kannettavaa tietokonetta ja 118 on käyttänyt koulun tablettia. Kuitenkin vain 23 opiskelijaa on käyttänyt omaa kannettavaa tietokonetta ja 49 omaa tablettitietokonetta. Älykännyköiden käyttö opetuksessa on ollut yleistä: 136 vastanneista 156 opiskelijasta on käyttänyt kännykkää oppimistarkoituksiin. Sähköisen kurssikokeen on tehnyt tänä lukuvuonna 35% kyselyyn vastanneista opiskelijoista. Salon lukio on vahvasti matkalla kohti sähköistä ylioppilastutkintoa ja uudenlaista oppimiskäsitystä. Kuluvan lukuvuoden aikana on oppitunneilla otettu käyttöön sähköisiä oppikirjoja, tablettisovelluksia, sähköisiä viestiseiniä, jaettuja asiakirjoja, blogeja, wikejä, Facebook ryhmiä ja monia muita diginatiiveille nuorille tuttuja asioita. Tulevan lukuvuoden aikana alkava yhteistyö Microsoftin kanssa ja Turun yliopiston kanssa jatkuva elearning hanke antavat Salon lukion opiskelijoille ja opettajille lukuisia mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen osana oppimista ja vuorovaikutusta. Eija Mäenpää, apulaisrehtori

7 OPINTO-OHJAUS Ensimmäisen vuosikurssin opinto-ohjaus Lukion alku on monille opiskelijoille varmasti melko kaoottinen kokemus, kun ympärillä pyörii yhtäkkiä hurja määrä uusia ihmisiä, koulurakennus on vieras ja niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolellakin uutta omaksuttavaa asiaa on valtava määrä. Tähän kaaokseen pyritään tarjoamaan järjestystä erityisesti opinto-ohjauksen ja ryhmänohjauksen keinoin. Lukion ykkösten opinto-ohjaus alkoi tänä lukuvuonna perinteisillä ensimmäisten koulupäivien infoilla, mutta jotain aivan uuttakin oli otettu ohjelmaan. Heti ensimmäisen kouluviikon perjantaina järjestettiin ykkösille oma ryhmäytymispäivä, jolloin kaikki uudet ykköset pääsivät ulos Salon lukion tiloista, leirikeskus Kesä-Angelaan. Päivän ohjelmasta vastasivat opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, tutorit sekä seurakunnan nuoriso-ohjaajat. Sää suosi meitä ja saimme viettää erittäin mukavan päivän meren rannalla. Syyslukukauden aikana ykkösten opinto-ohjauksessa käsiteltiin erityisesti lukio-opiskeluun liittyviä asioita, kuten opiskelutekniikoita. Lisäksi keskeisessä roolissa olivat ryhmänohjaajat, jotka viikoittaisissa ryhmänohjaustuokioissa kävivät opiskelijoiden kanssa läpi Salon lukion erilaisia käytänteitä ja muita tärkeitä asioita. Ennen joulua mietittiin jo alustavasti kakkosvuoden kurssivalintoja ja keväällä kaikkien kanssa tehtiin varsinaiset kurssivalinnat ensi lukuvuodelle. Tätä varten järjestettiin sekä erillinen opotunti että jokaiselle ohjausryhmälle erillinen aika tietokoneluokkaan, jotta jokainen sai varmasti haluamansa tuen valintojen tekemiselle. On kuitenkin jo aika vaativaa suunnitella ykkösen keväällä yo-kirjoituksia, mutta niinpä vain niitäkin hahmotelmia on kakkosvuoden valintoja tehdessä ajateltava. Opinto-ohjaukseen on kuulunut myös runsaasti henkilökohtaista ohjausta. Jokainen ykkönen sai kutsun opohaastatteluun, jossa keskusteltiin ensimmäisen lukiovuoden kuulumisista ja pohdittiin yhdessä sekä ylioppilaskirjoitussuunnitelmia että jatko-opintohaaveita. Lukio on ehkä monelle paikka, johon on tultu hakemaan lisäaikaa miettimiselle se miettiminen on aloitettu jo nyt! Ammatin- tai koulutuksenvalintaprosessi on pitkä ja vaatii opiskelijalta vaivannäköä sekä itsetuntemusta. Opinto-ohjaaja on ollut tavoitettavissa koululla kolme ja puoli päivää viikossa sekä luonnollisesti Wilman kautta läpi viikon. Lisäksi opinto-ohjauksellista lisämateriaalia ja linkkivinkkejä on voinut saada tykkäämällä opinto-ohjaajan FB-sivuista. Johanna Ahonen Toisen vuosikurssin opinto-ohjaus Toinen lukio vuosi on monella tapaa henkisen kasvun aikaa. On aika tehdä tulevaisuuden valintoja, jotka vaikuttavat opiskelijan jatko-opintosuunnitelmiin. amaan aikaan opiskelijat lähestyvät täysiikäisyyttä, mikä tuo ihan uusia ulottuvuuksia arkeen. Oma arjen hallinta sekä sosiaaliset tai ot korostuvat usein oppituntien monimuotoisuuden kautta. Jokainen vuosi haastaa opiskelijan kohti aikuisuutta ja vastuullisuutta enemmän ja enemmän. Toisen vuoden opinto-ohjaus on ollut sekä ryhmämuotoista että henkilökohtaista ohjausta. Jokainen opiskelija on käynyt tapaamassa opinto-ohjaajaa vähintään kerran lukuvuo en aikana ja

8 ryhmänohjaajan ryhmänohjauksia on ollut pari kertaa jaksossa. Koko vuosiluokka on kerääntynyt isoon auditorioon muutaman kerran lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana opiskelijat ovat laatineet itselleen henkilökohtaisen ylioppilaskirjoitussuunnitelman Wilmaan. Salon lukion 12- ryhmillä on oma opinto-ohjauksen Facebook-ryhmä. Se on ollut tervetullut lisä Wilma-tiedotteiden rinnalle. Ryhmässä tiedotetaan opinto-ohjauksen ajankohtaisista asioista. Sosiaalisen median mahdollisuudet ovat kiinteä osa Salon lukion opinto-ohjausta. Lukuvuoden aikana kävimme tutustumassa Turun ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan ja osallistuimme Busines-Startti-messuille. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua Salon lukiossa järjestettyihin jatko-opintomahdollisuuksista kertoviin infotilaisuuksiin. Osallistuimme myös keväällä Salossa järjestetyille Kesäduuni-messuille. Upea vuosi takana, nyt valmistaudutaan kesän aikana abivuoteen! Armi Nurmi Kolmannen vuosikurssin opinto-ohjaus Kolmannen vuosikurssin opinto-ohjaus nojautuu kolmeen kulmakiveen: päättötodistuksen saattaminen valmiiksi sääntöjen mukaisesti, ylioppilastutkinnon suorittaminen tutkinnon sääntöjen ja oman taitotason mukaisesti sekä oman suunnan löytäminen jatko-opintojen mahdollisuuksien joukosta. Opinto-ohjaus on enemmän ja enemmän yksilön ohjausta. Osa opiskelijoista on toisena vuonna jo löytänyt oman suuntansa jatko-opintoja ajatellen, jolloin lukioopintojenkin suunta on selkeä ja opiskelu on kohdistettu tavoitteeseen. Osalla on ajatus suunnasta, mutta varmistelee sitä vielä kokeilemalla erilaisia syventäviä opintoja lukiossa ja etsimällä tietoa alastaan. Jokainen aineopettajakin tuo omassa aineessaan esille sen oppiaineen jatko-opintomahdollisuuksia. Osa opiskelijoista etsii vielä jatko-opintojensa suuntaa ja silloin ohjaus tasapainoilee kaikkien kolmen kulmakiven päällä tasaisesti: Kun ei tiedä suuntaansa jatkoopinnoissa, niin on pidettävä myös lukio-opinnoissa useampia ovia auki ja voi suorittaa monenlaisia kursseja. Jokainen opiskelija on saanut henkilökohtaista ohjausta ja mahdollisuuden keskustella opintoohjaajan kanssa. Koko vuosiluokka on saanut myös ohjausta sekä rehtorilta että opinto-ohjaajalta koskien päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon sääntöjä. Ryhmänohjaajat ovat seuranneet ja tukeneet ryhmäläisiään opinnoissa. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin on tutustuttu yhdessä ja niiden lisäksi jokaisen opiskelijan on tullut valita jatko-opintoinfoista itseään kiinnostavimmat, joita on käynyt vapaavalinnaisesti kuuntelemassa. Tänä lukuvuonna Salon lukiolla on järjestetty mm. seuraavat infot: Aalto yliopiston Mikkelin Campus ja Kansainvälinen liiketalous, Haaga-Helian liiketalouden linjat, Oulun yliopiston Arkkitehtuuri, Sibelius Akatemia, Turun yliopiston humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Tarton eläinlääketieteellinen, Erikoisrajajääkärikoulutus ja Salon seudun aikuisopisto. Näiden lisäksi vierailimme Studia-messuilla ja Studentum Roadshow kävi koulullamme sekä tammikuussa vietimme Salon lukion ensimmäistä Alumnipäivää, joka sai hyvän vastaanoton opettajilta ja opiskelijoilta sekä vieraana olleilta entisiltä opiskelijoiltamme. Mari-Anne Mielikäinen

9 MUSIIKKI Yhdessä tekeminen on ollut leimallista niille projekteille, joissa olen tänä vuonna ollut mukana. Musiikin osalta lukuvuodelle on ollut leimallista yhteisprojektit, joko niin, että tekijöinä on ollut suuri joukko oppilaita tai sitten oppilasryhmä on tehnyt yhteistyötä koulun ulkopuolisen toimijan kanssa. Pienyhtyeet, laulu- tai soitinkokoonpanot, ovat saaneet esiintymiskokemusta erilaisilla tilauskeikoilla. Vierailevia esiintyjiä koulussa ovat olleet kansanmusiikkiyhtye Valma&Varsinaiset ja Vappuolympialaisten yhteydessä kuullut Halikon ja Perniön lukioiden solistit ja yhtyeet. Mieleenpainuvimpana musateatteri rupeama. Monen jakson aikana yhteen kasattu iso projekti, jonka aikana tutustuin moniin lukiolaisiin paremmin. Välillä rankalta tuntuvat pitkät päivät ja vuorosanojen opettelu palkitsi. Varmasti yksi lukion kohokohdista, jota voi lämmöllä ja haikeudella muistella vielä monenkin vuoden päästä. Musiikkiteatteri-kurssin Rautapuu-musiikkinäytelmää oli ohjaaja Arto Lindholmin johdolla toteuttamassa lähes 80 Salon lukion oppilasta. Joel Elstelän kirjoittaman kantaakin ottavan näytelmän kävi katsomassa lukion oman väen lisäksi 900 katsojaa. Kurssin aikana luokattomasta lukiosta ja suuresta yksiköstä helposti puuttuva yhteisöllisyys oli kantava voima ja sai oppilaat tutustumaan toisiinsa ja kantamaan vastuuta yhteisestä projektista. Yhteistyökumppaneina toimivat Salon teatteri ja Salon kansalaisopisto. Projekti päättyi työryhmän yhteiseen retkeen Turun kaupunginteatterin Jekyll&Hyde -musikaaliin. Osaava valo- ja äänitiimi on taikonut jokaisesta esityksestä näyttävän. Ääni- ja valotiimi teki pitkiä työrupeamina toteuttaakseen hienoja esityskokonaisuuksia: Rautapuu, diplomikonsertit, Vappuolympialaisten bändiosuus, Luovasti lukiossa päätöstilaisuus, yo-juhlat. Näiden lisäksi tiimi on tehnyt tilaustöinä tekniikan mm. Salo International Jazzfestivaliin, Kabinettiorkesterin kevätkonserttiin ja erilaisiin tanssinäytöksiin. Kaikki musadiplomikonsertit ovat olleet myös todella hienoja ja mieleenpainuvia.

10 Oppilaiden oma aktiivisuus näkyy myös musiikin lukiodiplomien runsaassa määrässä. Yhdeksän musiikin harrastajaa piti diplomikonsertin, mikä tarjoaa mukavasti väriä koulun arkeen. Perinteiset juhlat ja Kauneimmat joululaulut tilaisuus ovat sisältäneet paljon monipuolista musiikkia musiikkilinjalaisten ja muiden opiskelijoiden toimesta. Mieleenpainuvimmat hetket ovat varmasti virkistäytymispäivän Eye of the tiger ja piispalle soitettu Breakaway! Marko Heikura LIIKUNTA URHEILUMENESTYS LUKUVUONNA Lukuvuosi on tuonut runsaasti menestystä kilpaurheilun saralla Salon lukiolle. Tästä osoituksena on mm. kaksi harvinaista KLL:n Suomen mestaruutta. Lukuvuosi olikin yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä vuosista Salon lukioiden historiassa. KOULULIIKUNTALIITON SUOMEN MESTARIT Espoossa pidettiin yleisurheilun SM-kisat ja korkeushypyn voitti Samuli Eriksson tuloksella 200 cm. Voiton arvoa korostaa se, että Samuli voitti mestaruuden toisena vuotena peräkkäin. Samuli hyppää KLL:n Suomen mestariksi Espoossa. Salossa pelattiin KLL:n koripallofinaalit ja Salon lukion pojat voittivat mestaruuden joukkueella Jere Aalto, Riku Lehto, Jesse Virtanen, Timo Niitynperä, Olli Kanerva, Jesse Räkköläinen, Evgen Lukin, Jarno Helminen, Waltteri Vihiniemi, Konsta Mäenpää, Johan Lehti ja Joonas Poutiainen. Valmentajana toimi Mikko Lujasmaa

11 Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piirin mestaruuskisoissa Salon lukion oppilaat menestyivät myös hienosti: Piirinmestaruuden lukuvuonna voittivat: Jalkapallo, tytöt, Salo Liinu Lehtola, Erika Takku, Sofiina Hiltunen, Emma Virtanen, Julia Kytö, Jemina Pelkonen, Melina Lehtinen, Iina Tapio, Linda Pinnola, Anna Hutanen, Vilma Heinonen ja Annabella Nummelin. Koripallo, tytöt, Salo Edona Jetullahi, Festine Tasholli, Anni Mäenpää, Emma Kiiveri, Vilma Valjanen ja Emmi Iivonen. Koripallo, pojat, Salo Jere Aalto, Riku Lehto, Jesse Virtanen, Timo Niitynperä, Olli Kanerva, Jesse Räkköläinen, Evgen Lukin, Jarno Helminen, Waltteri Vihiniemi, Konsta Mäenpää, Johan Lehti ja Joonas Poutiainen. Valmentajana Mikko Lujasmaa. Lentopallo, tytöt, Loimaa Anna Czakan, Roosa Pekola, Salla Saari, Tiia Vuorinen, Taimi Vesterinen ja Inkeri Lehtinen. Salibandy, pojat, Salo Eemeli Mälkönen, Elmo Heinonen, Joonas Juhola, Antti Juntunen, Eemeli Lagerbom, Ville Aitosalo, Risto Teppan, Niklas Vuoriranta, Kalle Katila, Jussi Ojansuu, Lauri Suutari, Konsta Salo ja Eetu Ihamäki. Ari Ylä-Mononen FILOSOFIA Filosofian monet kasvot Monille filosofia on aine, jota käydään vain yhden pakollisen kurssin verran, eikä monissa kouluissa valinnaisten kurssienkaan määrä suoranaisesti ole päätähuimaava. Näin on valitettavasti myös

12 omassa koulussamme, mutta tästä huolimatta Salon lukio kuuluu Suomen filosofian kiistämättömään kärkikaartiin. En nyt puhu vain toistuvasta kilpailumenestyksestämme: mitaleja tärkeämpää on, että vuodesta toiseen joukostamme löytyy kourallinen aktiivisia filosofiasta innostuneita. Suuri kiitos tästä kuuluu Matti Tanelin avoimen yliopiston kursseille. Koulustamme osallistui neljä opiskelijaa Baltic Sea Philosophical Essay -kilpailuun, joka toimii myös kansainvälisten filosofian olympialaisten karsintana, ja peräti kaksi heistä valittiin edelleen yhdentoista lopullista kilpailua varten valmennettavan joukkoon. Tällä kertaa kumpikaan opiskelija ei edennyt itse lopulliseen kilpailuun, mutta valmennus itsessään oli unohtumaton kokemus. Koulutusta järjestettiin niin Helsingissä kuin Tallinassakin, mutta suurimman vaikutuksen tekivät itse osallistujat: harvoin voi ruokapöytäkeskustelussa ottaa esille kvanttimekaniikan tai neliulotteiset objektit saamatta osakseen lasittuneita tuijotuksia. Näistä ja paljosta muustakin käytiin sujuvaa keskustelua annosten vertailun ohella. Joukkoomme mahtui uskomaton kirjo erilaisia mielipiteitä ja ajattelutapoja, ja opinkin eniten juuri keskusteluistamme varsinaisen koulutuksen sijaan. Sokrates-väittelykilpailuun emme tänä vuonna päällekkäisten tapahtumien vuoksi saaneet joukkuetta kasaan, mutta kilpailu onkin oikeastaan enemmän tekosyy, jonka nojalla päästään tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä ja harjoittamaan filosofiaa. Näin ollen osa oppilaistamme saapui paikalle joukkueen puuttumisesta huolimatta, mikä mahdollisti tapahtuman muusta ohjelmasta nauttimisen muutenkin kuin vain väittelyjen välisten lyhyiden taukojen aikana. Itse kilpailun lisäksi tarjolla oli myös palkintojen jakoja, filosofisia keskusteluja ja väittelyjä, joihin osallistui nuorten lisäksi julkisuudenhenkilöitä aina kirjailijoista poliitikkoihin. Filosofia on enemmän kuin pelkkä oppiaine: kun kipinä kerran syttyy, jatkuu filosofointi tunneilta välitunneille, välitunneilta vapaa-ajalle ja vapaa-ajalta minne elämä koulumme oppilaita kuljettaakaan. Kyky tuon kipinän sytyttämiseen on koulumme suurimpia vahvuuksia: loppujen lopuksi juuri kysymysten esittämisen taito on tärkeintä, mitä mikään koulu voi opettaa. Ville-Matti Tanninen YHTEISKUNTAOPPI EU-opiskelua hauskalla, erilaisella tavalla Koulumme opiskelija Elina Liimatainen osallistui tammikuussa European Youth Parliament eli EYPin kansalliseen istuntoon Vantaalla. EYP-kurssi järjestetään joka syksy opiskelijoille, jotka haluavat opiskella EU-asioita käytännönläheisesti yhdessä suomalaisten ja eurooppalaisten nuorten kanssa. Syksyllä opiskelijat kokoontuvat lukiolla opettajiensa Liisa Lehtirannan ja Eeva Karhumäen kanssa opiskelemaan perusasioita ja harjoittelemaan EU-parlamentti-istuntoa. Alueellinen istunto järjestetään syysviikonlopun aikana jossain eteläisen Suomen lukiossa, tänä lukuvuonna se oli Turussa. Viikonlopun aikana nuoret valmistelevat omissa ryhmissään EU-tason päätöslauselmiaan, joita he puolustavat parlamentin yleiskokouksessa. Istunnot pidetään englanniksi ja ne noudattavat EUparlamentin istunnon kaavaa. Aktiivisimmat jatkavat EU-uraansa osallistumalla valtakunnalliseen EYP-istuntoon, josta valitaan Suomen edustajat kansainväliseen EYP-istuntoon.

13 Koulustamme Vantaan valtakunnalliseen istuntoon osallistuivat Elina Liimatainen EYPparlamentaarikkona ja Riku Suvitie järjestäjänä. Elina Liimatainen valittiin lisäksi suomalaiseen delegaatioryhmään EYP:n (European Youth Parliament) kansainväliseen istuntoon, joka pidettiin maaliskuussa Latvian Riigassa. Seuraavassa on Elinan kokemuksia alueellisesta istunnostaturussa: Turku Regional Session 2013 Veturinkuljettajien lakosta johtuen lähdimme liikkeelle Salon rautatieasemalta varsin aikaisessa, mutta onneksi vastaanotto oli kuitenkin lakosta huolimatta kunnossa Turun rautatieasemalla. Neljän paikkeilla nappasimme bussit kauppatorilta ja ajelimme kohti Turun Lyseon lukiota, jossa paikallinen istunto pidettiin. Itse kuuluin Committee of the International Affairsiin, eli AFETkomiteaan. Viralliset päällä suuntasimme avajaisseremoniaan ennen varsinaista illan ohjelmaa, eli teambuildingia. Emme voittaneet kilpailuhenkisessä iltaohjelmassa juuri mitään, mutta se ei hidastanut menoa yhtään. Omalle komitealleni syntyi välittömästi todella hyvä yhteishenki ja viihdyimme aidosti toistemme seurassa. Komiteassani oli suomalaisten delegaattien lisäksi yksi ranskalainen delegaatti ja toinen chairpersoneista oli kotoisin Sveitsistä. Englannin puhuminen sujui varsin luonnostaan, eikä ainakaan itselläni käynyt missään vaiheessa edes mielessä puhua suomea tai ruotsia. Seuraavan päivän komiteatyöosuudet kestivät puolestatoista tunnista kahteen tuntiin ja niiden välissä oli aina joko tunnin ruokataukoja tai vartin kahvitaukoja. Komitean sisällä syntyi selkeät roolit, jotka olivat olleet jo edellisen illan teambuilding-aktiviteettien perusteella arvattavissa. 13- henkinen komitea oli varsin suuri, joten ei tullut varmasti kenellekään yllätyksenä, ettei suunvuoroa ollut saatavissa, ellei sitä itselleen erikseen vaatinut. Kuuteen mennessä clauset ja resolutionit saatiin kirjattua puhtaaksi, minkä jälkeen ne lähtivät tarkastettaviksi. Seuraavan päivän GAta silmällä pitäen journot pitivät päivän päätteeksi Mock resoluution, jossa tiivistettiin kaikki mahdolliset virheet, joita GA:n aikana voi tehdä. Oma journalistimme oli espanjalainen David Valenciasta, jonka kanssa ehdin myös illan aikana vaihtaa pari sanaa espanjaksi. Ennen iltapalaa komitea kokoontui vielä Davidin kanssa äänestämään seuraavan päivän GA:n rooleista. Itselleni osui Sum up-speechin pitäminen, joten aikakausiteemaisten Farewell partyjen jälkeen avasin vielä sanaisen arkkuni ja laadin puheeni.

14 Oma resoluutiomme oli aamun ensimmäinen, joten meidän täytyi olla skarppina aina kokouksen avaussanoista alkaen, ettei kukaan onnistuisi kumoamaan esitystämme. Saimme kuitenkin puolustettua näkemyksiämme sen verran hyvin, että esityksemme pääsi kirkkaasti läpi. Muiden resoluutioiden aikana pidin itse varsin runsaasti puheenvuoroja ja Closing ceremonyn jälkeen kuulimme ohi mennen olleemme komiteanakin kaikkein aktiivisin. Itse Closing ceremony oli varsin nopeasti ohi, eikä itselläni ole juuri lainkaan muistikuvia siitä virallista videota lukuun ottamatta. Kansallista istuntoa odotellessa! Elina Liimatainen YRITTÄJYYSKASVATUS Yrittäjyyskasvatus ja sisäinen yrittäjyys ovat olleet Salon lukion arkea jo pitkään. Salon lukiossa yrittäjyyskasvatusta ja sisäistä yrittäjyyttä toteutetaan monien eri yrittäjyyskurssien ja projektien kautta kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Lukiollamme on omien projektien ohessa tiivistä yhteistyötä Salon alueen eri oppilaitosten kanssa niin lukiotasolla kuin ammatillisella puolella aina ammattikorkeakouluasteelle asti. Salon seudun yritykset ovat myös kiinteästi mukana yrittäjyyskasvatustoiminnassamme kuten myös Yrityssalo ja Varsinais-Suomen YES-keskus. Monella opettajalla on jo vuosittaiset yhteistyökumppanit yrityssektorilla ja yrittäjien vierailut ja yritysvierailut kuuluvat opintosuunnitelmaan. Lukiomme oppilaskunta ja tutorit järjestävät useita erilaisia tapahtumia vuoden aikana toteuttaen näin yrittäjyyttä käytännössä. Salon lukiossa toimii kolme yrittäjyyskurssia (IBT, SBA, Diili), jotka ovat Opetushallituksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia. Näillä kursseilla on kehitetty uusia oppimis- ja yrittäjyysympäristöjä ja edistetty koulun markkinointia sekä näkyvyyttä mediassa. Kansainvälistä yrittäjyyspäivää vietettiin Yrittäjyyspäivänä lukiomme opiskelijat vierailivat Salon ammattiopiston järjestämässä yrittäjyyspäivätapahtumassa ja samalla starttasi myös odotettu Salon seudun Diili-kilpailu, jossa nuoret toisen asteen opiskelijat tutustuivat yritysmaailmaan kisailemalla kaksiosaisessa kilpailussa annettujen toimeksiantojen mukaisesti. Ensimmäistä kertaa kisaan osallistui lukiolaisten lisäksi myös ammatillisten oppilaitoksien opiskelijoita. Kilpailun koordinoivat Salon seudun Sykäystiimi, Yrityssalo, Varsinais-Suomen YESkeskus, Salon Nuorkauppakamari ja Salon kaupunki. Salon lukiosta kisaan osallistui kaksi joukkuetta: Rosalina Girls:n muodostivat Liisa Immonen ja Roosa Laamanen ja Kuusikkojoukkueessa kisasivat Piia Merikanto, Juulia Tuominen, Iina-Sofia Tinell, Karoliina Kakko, Pilvi Koskinen ja Jenni Ahlsten. Salon lukion Kuusikko-tiimi voitti ensimmäisen kuvitteellisen toimeksiannon i eallaan Herätys Vuohensaari!. Toimeksiannossa tehtävänä oli toteuttaa positiivista Salo-tietoutta lisäävä kampanja tai tapahtuma arvotulle kohderyhmälle. Kuusikon ideana oli tapahtuman nimen mukaisesti tuoda eloa Vuohensaareen kohderyhmänään lapset.

15 Ensimmäisen Diili-tehtävän voittajatiimi Kuusikko: Piia Merikanto, Juulia Tuominen, Iina-Sofia Tinell, Karoliina Kakko, Pilvi Koskinen ja Jenni Ahlsten. Lukiomme yrittäjyyskasvatuskurssi Salo Bisnes-Akatemia (SBA) järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön kanssa. Kurssilla lukiolaiset osallistuivat yhdessä amkopiskelijoiden kanssa osuusliiketoimintaan ja olivat mukana järjestämässä Kesäduuni tapahtumaa, mikä järjestettiin jo kuudetta kertaa Kauppakeskus Plazassa helmikuussa. Mukana tapahtumassa oli monia eri alojen yrityksiä ympäri Saloa. SBA-kurssilla lukiolaiset lukivat yritysmaailmaan liittyvän omavalintaisen teoksen ja lukupiirissä keskusteltiin lukukokemuksista. Lukiolaiset tutustuivat sekä tapahtuman järjestämisen ideointiin että käytännön toteuttamiseen ja yhdistyksen ja yrityksen perustamiseen sekä miettivät liikeideoita muutamille salolaisille yrityksille. Myös kansainvälinen aspekti oli kurssilla mukana vaihto-opiskelijatapaamisen muodossa. Ruut Koivunen, Veera Mäenpää, Päivi Killström, Juho Nääppä ja Tanja Kakko iloisissa tunnelmissa AMK:n bisnesakatemian tiloissa kurssin viimeisellä tapaamiskerrallalla. Syksyllä järjestettiin toisen kerran suuren suosion saanut Päivä johtajana tempaus, jossa Salon lukiolaisilla oli mahdollisuus tutustua jonkun salolaisen yrittäjän tai johtajan työnkuvaan yhden työpäivän ajan. Päivää koordinoi Salon Nuorkauppakamari apunaan Salon seudun sykäystiimi.

16 Tempaus päättyi Salon lukiolla järjestettyyn kansalliseen Job Shadow -päätöstilaisuuteen, jossa Päivä johtajana tempaukseen osallistuneille nuorille jaettiin todistukset ja Taivas ja helvetti kirja. Ohjelmaan kuului myös paikallisia yritystarinoita ja vierailevia luennoitsijoita. Salon lukiolaiset Veera Mäenpää ja Ruut Koivunen osallistuivat Turun Normaalikoulussa järjestettyyn NY 24h -yrittäjyysleirille Leirillä eri lukioiden opiskelijat työskentelivät tiimeissä yritysideoiden parissa 24 tuntia kehitellen yritysideoita, laskien budjetin ja lopuksi pukeutuivat edustuskuntoon ja esittelivät yritysideansa tuomaristolle. Lukiossamme on kuluneen lukuvuoden aikana järjestetty useita erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joissa oppilaskunta, tutorit sekä aktiiviset lukiolaisemme ovat saaneet ideoida ja toteuttaa eli harjoitella käytännössä tapahtumien järjestämistä ja yritteliäisyyttä sekä kontaktointia yritysmaailmaan. Lukiossamme vietettiin 9.5. Eurooppa-päivänä kansainvälisyysiltapäivää, jossa vierailijoiden esityksiä kuuntelemalla saimme kurkistaa toisenlaisiin todellisuuksiin. Emilia Riiko ja Alex Kivikoski ja kertoivat kokemuksistaan Afrikasta Beninistä, Hanna-Leena Manderson puhui ihmiskaupasta ja Ulla Karhumäki kertoi reppureissuistaan Aasiasta. Päivän aikana järjestettiin myös europarlamenttivaalien varjovaalit Salon lukion opiskelijoille sähköisesti. Salon lukion kotisivuilla toimii eprofile-teamin ja Pressiklubin ylläpitämät raportit ja kuvakoosteet koulumme tapahtumista. Oppilaat päivittävät myös Salon lukion omia Facebook-sivuja. Lukiomme järjestämien tilaisuuksien, kuten bändikonserttien ja musiikkiteatterin, mainonnassa ja mahdollisissa lippujen varausjärjestelmissä on käytetty hyödyksi Facebookia ja muita sosiaalisen median keinoja. Opinto-ohjauksessa Facebook on jokapäiväisessä käytössä. Lukiomme eri oppiaineet käyttävät monia eri pilvipalveluja hyödyksi jokapäiväisessä opetustyössä, kuten blogger.com, Google Drive, Slide Share sekä monia eri Internetin tarjoamia sähköisiä oppimateriaaleja ja oppimisalustoja kuten Padlet.com. Lukiollamme on myös käytössä useampia sähköisiä oppimisalustoja, kuten esimerkiksi Turun Yliopiston kehittämä Ville-järjestelmä. Ensi lukuvuotena uutena alustana käyttöön otetaan Office 365. Salon lukion yrittäjyyskasvatuksen stipenditililtä on jaettu jo useita stipendejä ja jakopäiviksi ovat vakiintuneet syyskuun yrittäjien päivä, jouluna oppilaskunnan järjestämä glögitilaisuus sekä kevään päätöspäivä. Esimerkiksi Salon lukion video-tiimi ja musiikkilinja ovat osoittaneet erityisen aktiivista toimintaa. Samoina päivinä on palkittu lukiomme menestyneet kilpaurheilijat ja muissa valtakunnallisissa kilpailuissa menestyneet opiskelijat. Merita Suikkanen KESTÄVÄ KEHITYS Pyrimme Salon lukiossa vahvistamaan myönteistä asennetta kestävän kehityksen elämäntapaan. Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken kohtuulliset perustarpeet kaventamatta tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta ulottuvuudesta. Koulumme kestävän kehityksen ohjelmarunko valmistui keväällä Lukuvuonna ohjelmaan kirjattiin, miten kestävä kehitys eli keke ilmenee eri oppiaineissa. Voit tutustua

17 ohjelmaan koulumme kotisivuilla kohdassa Esittely/Kestävä kehitys. Pitkällä aikavälillä koulumme tavoitteena voisi olla OKKA-säätiön (opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin saavuttaminen. Lauantaina vietettiin maassamme ensimmäistä kertaa Suomen luonnon päivää. Tämän uu en liputuspäivän kunniaksi järjestettiin lukiomme oppilaille Kaunis luontomme valokuvauskilpailu. Kilpailuaika oli Tuomareina toimivat luontovalokuvaaja Kai Fagerström sekä luonto-opas, lintumies, toimittaja Seppo Sällylä. Kilpailuun osallistuneet valokuvat olivat tuomareiden mielestä korkeatasoisia. Kilpailun voitti ensimmäisen vuoden opiskelija Annika Laaksonen valokuvallaan Hämähäkki. Muut palkitut olivat Iina-Sofia Tinell, Roosa Mäkelä ja Nico Kerkola. Kilpailun kuvista järjestettiin näyttely lukiomme pääaulaan. Kestävän kehityksen tiimin lukuvuoden mittaan pitämät useat aamunavaukset ovat käsitelleet mm. edellä mainittua Suomen luonnon päivää, Teijon kansallispuistohanketta, kuluttamisen eettisyyttä, kulutuskriittisyyttä jne. Salon lukion henkilökunnan TYKY-päivää vietettiin lokakuun alkupuolella Teijolla. Tutustuimme alueeseen patikoiden Nenustassa ja Sahajärvellä ja katselemalla Salon Luonnonmetsäsäätiön tuottaman kuvakavalkadin alueen luontoarvoista. Oppilaille tämä kuvakavalkadi näytettiin pidennetyn aamunavauksen yhteydessä. Kestävä kehitys on yksi Salon lukion toiminnan painopistealueista. Kestävän kehityksen työryhmän innoittamana oppilaskunta kohdisti jälleen osan taksvärkkipäivän tuotosta Salon Luonnonmetsäsäätiölle. Säätiö on aikeissa ostaa Salon kaupungilta Kiskon Hirsijärven kolme pientä saarta rauhoittaakseen ne luonnonsuojelulain nojalla. Mikäli kauppa toteutuu, suojelualue muodostetaan Salon lukion nimikkokohteena tunnustuksena lukion oppilaskunnan jatkuvasta tuesta säätiölle. Kestävän kehityksen tiimin aloittama sosiaalisen kestävän kehityksen pajatoiminta jatkui tänäkin vuonna osana lukion oppilaskunnan järjestämää Hyvinvointi-teemapäivää. Äiti Teresa pajassa neulottiin tai virkattiin isoäidin neliöitä, joista kootaan peittoja hyväntekeväisyyteen lahjoitettavaksi. Kukonkallio pajassa käytiin vanhainkodissa keskustelemassa vanhusten kanssa, ulkoiluttamassa heitä ja lukemassa heille runoja. Tänä vuonna oppilaat ideoivat muitakin sosiaalisen kestävän kehityksen pajoja, esim. päiväkotilapsille. Keketiimi on aloittanut yhteistyön myös Takopajan kanssa. Oppilailla oli mahdollisuus osallistua Takopajan järjestämään Julkinen ateria seminaariin lokakuussa. Oppilaskuntaa kannustettiin jälleen osallistumaan Earth Hour tempaukseen. Koulumme koko henkilökunta pyrkii tukemaan opiskelijoita kaikissa kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Salon lukion kestävän kehityksen opettajatyöryhmä: Tuire Miettinen, pj., biologian ja maantieteen lehtori Eija Panttila, kuvataiteen lehtori Tuula Tusa, biologian ja maantieteen lehtori Olga Lehti, venäjänkielen lehtori (tiimissä syyslukukauden) Eeva Niskala-Karhumäki, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

18 LEHTORI TUIRE MIETTINEN SIIRTYY VIETTÄMÄÄN ELÄKEPÄIVIÄÄN Salon lukion biologian ja maantieteen lehtori Tuire Miettinen aloittaa eläkepäivien vieton tulevan elokuun alusta. Haastattelin kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajaa hänen viimeisten koulupäiviensä kynnyksellä: Kertoisitko Tuire opettajaurasi vaiheista lyhyesti? Valmistuin Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna Sitä ennen olin jo suorittanut auskultoinnin niin ikään Turussa. Tulin ensiksi Salon kaupungin peruskoulun yläasteen maantiedon ja luonnonhistorian lehtorin virkaan Moision yläasteelle syksyllä 1981 eli olen ollut maantieteen ja biologian opettajana Salossa 33 vuotta, ensin Moision yläasteella ja sen jälkeen Laurin koulussa pääosin Laurin lukiossa ja vuodesta 2005 lähtien opettanut Salon lukiossa. Miten opettajan työ on muuttunut vuosikymmenien aikana? Opettajan työ on vuosien varrella kovasti muuttunut. Ensimmäisinä työvuosinani oppimateriaalia tehtiin kirjoituskoneella ja monisteet veivattiin spriimonisteina. Koulun luentosalissa oli yksi televisio, josta katsottiin nauhoitettuja ohjelmia silloin tällöin. Oppilaiden vanhempia tavattiin kasvotusten. Nykyaikaista kiireen tuntua ei ollut. Oli aikaa paneutua perustyöhön, opettamiseen. Tietokoneitakaan ei ollut. Eipä mennyt aikaa sähköpostin lukemiseen! Toisaalta nykyajan tekniikka luo valtavasti mahdollisuuksia asioiden havainnollistamiseen ja monipuoliseen tiedon hankintaan. Vuosien myötä ja tekniikan kehityttyä opetustyön sivuun on tullut paljon aikaa vievää toimintaa ja byrokratia on lisääntynyt. Toivotankin kollegoilleni jaksamista haastavassa työssänne. Mikä työssäsi on ollut palkitsevaa? Olen viihtynyt opettajan työssä. Nuorten kanssa on ollut mukavaa työskennellä. Ihanteellinen opiskelija on mielestäni aktiivinen ja kyselevä, jopa kyseenalaistava. Kun näen ahaa-elämyksen oppilaan silmissä, tunnen onnistuneeni opetuksessani. Mitä Tuire harrastat? Liikunnallisista harrastuksista lentopallo on iän karttuessa muuttunut sauvakävelyksi ja patikoinniksi. Ulkona liikkuminen on mieluista puuhaa, onpa kyse sitten marjastuksesta, sienestyksestä tai puutarhanhoidosta. Ruuanlaittoon ja uusien reseptien kokeiluun liikenee tulevaisuudessa varmasti taas enemmän aikaa. Kun haluan todella rentoutua, sytytän takkaan valkean ja uppoudun dekkareihin tai kuuntelen Vangelista, Secret Gardenia, Kitaroa ja panhuilumusiikkia. Olemme mieheni kanssa harrastaneet jonkin verran purjehtimista, mutta se on nyt saanut jäädä golfkärpäsen iskettyä meihin oikein kunnolla. Ammatin ja harrastuksen yhdistän matkustelussa. Olen kiinnostunut kehitysmaista, niiden tilasta ja kehitysmaiden naisten asemasta. Pitkäaikainen haave päästä Galapagossaarille on toteutumassa lähitulevaisuudessa ja Australian ja Uuden-Seelannin matka toteutunee muutaman vuoden päästä.

19 Tuire kesän 2013 purjehdusreissulta. Lopuksi muutaman Salon lukion opiskelijan terveinen Tuirelle: Tuire on opettaja, joka osaa innostaa oppilaita aiheesta ja ymmärtää ja huomioi oppilaita. Hän on aina iloinen ja kiltti. Olet Tuire mukava ja hyvin opettava opettaja. Tunneillasi oppi aina uusia ja mielenkiintoisia asioita. Miettinen on ollut joka kurssilla aina innostunut aiheesta ja laajentanut oppisisältöä lehtileikkeillä ja videoilla. Hän on todella oppilasläheinen ja lämminsydäminen ja kehuu henkilökohtaisesti, jos koe menee hyvin. Käytävillä Miettinen aina hymyilee ja tervehtii. Koko Salon lukion työyhteisö kiittää Tuire Sinua kuluneista yhteisistä vuosista ja toivottaa Sinulle hyviä, stressittömiä ja elämyksellisiä eläkepäiviä! Haastattelun koosti Annikka Viitaniemi OPPILASKUNTA Salon lukion oppilaskunta aloitti syksyn toiminnana valokuvauksen järjestämisellä. Seuraavaksi järjestyksen alla olivat Nälkäpäivä-keräys ja taksvärkki, jonka tuotosta kolmasosa meni Salon Luonnonmetsäsäätiölle ja toinen kolmasosa Afrikassa sijaitsevalle lastenklinikalle, sekä viimeinen kolmannes meni oman koulun oppilaskuntatoimintaan. Vielä ennen joulua järjestimme uuden hallituksen vaalit, sekä kustansimme abiturienteille Studia-messuille bussit. Itsenäisyyspäivän aattona järjestimme itsenäisyyspäivän juhlallisuudet suuremmassa mittakaavassa kuin aikaisemmin ja toivomme, että siitä tulee kouluumme uusi perinne. Vuoden 2013 lopetimme perinteisellä pipari- ja glögitarjoilulla. Aloitimme vuoden 2014 uuden hallituksen kanssa ruokailulla Vilhossa. Lukioiden välisten poikien koripalloturnauksen SM-voittaja oli Salon lukio, joten oppilaskunta palkitsi voittajat. WWF järjestää vuosittain Earth hour -tapahtuman, johon Salon Lukio ja oppilaskunta kannustivat kaikkia osallistumaan. Oppilaskunta oli mukana myös auttamassa toimikuntien kasaamisessa, Hyvinvointipäivän järjestämisessä ja pääsiäismunien piilottamisessa. Vappuna järjestettiin kaikkien Salon lukioiden

20 yhteiset Vappuolympialaiset, joiden organisoinnissa olivat mukana kaikkien lukioiden oppilaskunnat. Jokavuotiseen tapaan vappuna tarjoiltiin myös simaa ja munkkia. Kevään aikana oppilaskunta on järjestänyt oppilaille retkipäivää Helsinkiin lukukauden loppuun, retkikohteet on valittu ja bussimatkat järjestetty. Kevään viimeisenä tehtävänä oli järjestää Eurovaalien varjovaalit. Tänä vuonna järjestimme varjovaalit hieman erilaisella tavalla Kansainvälisyyspäivän yhteydessä. Koko lukuvuoden aikana olemme myös tukeneet Salon lukion oppilaskunnan omaa kummilasta. Juulia Tuominen TUTORTOIMINTA Reipasta meininkiä hyvässä porukassa! Kiireinen vuosi lähestyy loppuaan, ja nyt on aika pohtia, mitä kaikkea me tutorit olemme tänä lukuvuonna touhunneet. Lukuvuosi on jälleen kerran osoittanut, kuinka palkitsevaa, mutta samalla haastavaa tutortoiminta on. Tutoreiden lukuvuosi alkoi vauhdikkaasti uusien ykkösten saapuessa lukioon. Ensimmäisinä koulupäivinä tutoreiden tärkeänä tehtävänä oli opastaa heitä talon tavoille ja tutustuttaa toisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettiin myös koko päivän mittainen ryhmäytymispäivä uusille ykkösille ryhmänohjaajineen Kesä-Angelassa. Syksyllä tutorit järjestivät ykkösille lisäksi jo perinteeksi muodostuneet kastajaiset. Tänä vuonna niissä nähtiin eläimellistä menoa, kun uudet opiskelijat kulkivat erilaisia pisteitä luokittain eläimellisin asustein ja kasvomaalauksin. Pisteisiin kuului mm. norsumarssi koulun edustalla. Kastajaisiin kuului myös erilaisia kilpailuja salissa, joita koko koulu pääsi seuraamaan. Lisäksi vannottiin jokavuotinen vala, jonka jälkeen ykköset olivat virallisesti lukion opiskelijoita. Päivä oli mahtava ja jäi varmasti monen ykkösen mieleen! Alkuvuodesta 2013 abitutoreiden siirtyessä lukulomille oli aika valita uudet tutorit. Tutoreihin saatiin taas 12 uusien ideoiden täyteistä ykköstä, innokkaina osallistumaan tulevan lukuvuoden toimintaan. Uudet tutorit pääsivät keväällä koulutukseen Salon vasta valmistuneeseen nuorisotila Steissiin. Koulutukseen osallistuivat myös Halikon, Perniön ja Someron lukioiden tutorit. Koulutus antoi hyödyllisiä vinkkejä tutortoimintaan ja sen lisäksi päivä toi mukanaan valtavasti uusia tuttavuuksia erilaisten pelien ja ryhmätöiden kautta. Tänäkin vuonna tutorit ovat edustaneet koulua erilaisissa tilaisuuksissa. Vanhempainilloissa tutorit ovat olleet kertomassa koulustamme opiskelijanäkökulmasta ja leiponeet herkullista syötävää vieraille. Tärkeänä osana toimintaa on ollut myös yläkouluvierailut, joissa tutorit ovat olleet kertomassa koulusta ja opiskelusta mahdollisille uusille opiskelijoille. Tutorien ystävällinen, omaaloitteinen ja reipas käytös on saanut paljon hyvää palautetta ja heidän leipomansa herkut ovat maistuneet monille. Samalla kun tutorit ovat avuksi kaikissa koulun tilaisuuksissa ja yhdeksäsluokkalaisten tärkeänä apuna kevään kurssivalintoja tehtäessä, oppivat he itsekin monenlaisia taitoja. Tutorit oppivat esiintymistä ja edustamista. Lisäksi he oppivat puhumaan isolle yleisölle ja järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Nämä ovat hyvin tärkeitä taitoja jatkossakin elämässä.

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2014 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtori Kari Jukaraisen tervehdys 3 Uudet kasvot 4 Opiskelijakunta 6 Tutorit toimivat 8 Uuden ylioppilaan puhe ja Syksyn ylioppilaat 10 Opetusharjoittelijat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

Tavastia Tapetilla. Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014

Tavastia Tapetilla. Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014 Tavastia Tapetilla Menestystä vuodelle 2014! Menestystä Vuodelle 2014 1/2014 Sisältö Koulutuskuntayhtymä Tavastia uusi organisaatio on vuoden ikäinen...3 Kuntayhtymän johtajan vuosikatsaus...3 Oppilaitos

Lisätiedot

YKKÖSKETJU.GR13. 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU.GR13. 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti YKKÖSKETJU.GR13 2/2013 - Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Prahan festivaalipuisto Vystaviste kesällä 2013 Tässä numerossa: Euroopan NMKY:n yleiskokous, YES- seminaari ja Muutosaganttikoulutus Suomen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Mikko Sani 5 539 168 APULAISREHTORI Ari Mäkinen 4 484 5778 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 198 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 198 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen Tyttölyseo

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

organon dentale syksy 2006

organon dentale syksy 2006 od organon dentale syksy 2006 S I S Ä L L Y S Sananen puheenjohtajalta 3 Sananen päätoimittajalta 3 Hallitus esittäytyy 4 Laitoksen johtajan sana 9 HLKS:n toimintakertomus 2005 11 Toimintakalenteri 2005

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3 /2010 / Kasarminmäellä yritetään yhdessä Tähän jutun nimi / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI sisällys MAAKUNTAJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 UNICEF VUOSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA... 4 UNICEF VUODEN VIRALLINEN SUOJELIJA... 6 PÄÄSPONSORINA A. AHLSTRÖM OY... 8

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015

vuosikertomus 2014-2015 TAPIOLAN LUKIO vuosikertomus 2014-2015 YHTEYSTIEDOT TAPIOLAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014-15 Tapiolan lukio Sisällys Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

KILTALEHTI KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS. Man@gerin 10-vuotisjuhlat lähestyvät. Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa

KILTALEHTI KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS. Man@gerin 10-vuotisjuhlat lähestyvät. Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa KILTALEHTI Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 2/2009 0 Excursiot, Vaihto-opiskelu, Kv-työelämä, Estiem... KANSAINVÄLISYYDEN ERIKOISPAINOS Lisäksi: Man@gerin tapahtumarikas syksy pähkinänkuoressa

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot