LUONNOS Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017"

Transkriptio

1 LUONNOS Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman lähtökohdat Kuvaus nykyisestä palveluverkosta Nykyisten tilojen kunto, ajanmukaisuus ja muu käyttö Päivähoidon järjestämisen periaatteet Opetuksen järjestämisen periaatteet Lähikoulun osoittamismenettely Oppilashuoltopalvelut Lapsen ja oppilaan tukeminen Koulukuljetusjärjestelyt Kouluruokailu Avustaja- ja ohjaajapalvelut Muu oppilashuolto Oppilasennusteet koko kunnassa ja päivähoidon tarpeen kehitys Päivähoito Perusaste Lukio Yhteistyö lähikuntien kanssa Kasvatusyhteistyö kotien kanssa Henkilöstö Johtaminen Toimenpiteet Opetusryhmien koko Koulujen johtamisjärjestelmä Kouluverkko Henkilöstö, opetus ja varhaiskasvatus Päivähoidon järjestäminen

3 1. Johdanto Sodankylän kunnanhallitus nimesi kokouksessaan Kesutyöryhmän. Työryhmän jäseniksi nimettiin Tuula Annala, Jyrki Manninen, Sanna Ylitalo (Pj), Riitta Hokkanen, Mikko Pyhäjärvi, Juha Tiuraniemi ja Risto Varis. Sihteeriksi nimettiin toimistosihteeri Heli Alakorva-Tuovinen. Työryhmän tehtävänä on päivittää kunnanvaltuuston hyväksymä kouluverkkosuunnitelma. Vuoden 2009 kouluverkkotyöryhmän työskentelyn tavoitteena oli tehdä pitkän aikavälin suunnitelma, joka turvaa laadukkaat opetusjärjestelyt ja jossa huomioidaan aleneva oppilaskehitys ja heikkenevä kuntatalous. Tarkastelun lähtökohtana oli kouluverkon ja koulutoimen rakenteiden muuttaminen siten, että kaikki sodankyläläiset saavat laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta ja taloudelliset resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Työryhmän tehtävänä ei ollut vapautuvien opetustilojen myöhemmän käytön suunnittelu. Nämä tavoitteet lisättynä varhaiskasvatuksen huomioimisella osana kehittämissuunnitelmaa ovat ohjanneet myös Kesutyöryhmän päivitystyötä. Liitteenä on päivähoidon tulosyksiköiden, koulujen ja ammattijärjestöjen lausunnot. 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman lähtökohdat Sivistystoimen toiminta-ajatus on tuottaa ja kehittää monipuolisia ja laadukkaita palveluja yli kuntarajojen. Sivistystoimen visio vuodelle 2011 oli: Sodankylä on ympäröivästä luonnostaan ja historiastaan ylpeä alueellinen sivistyspalvelujen keskus. Sivistystoimen palvelut tarjoavat mahdollisuuden elinikäiseen kasvuun sekä edistävät alueen elinkeino- ja tutkimustoimintaa. Sodankylän kunnan v hyväksytyn kouluverkkosuunnitelman päivitys on ajankohtainen, koska toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia mm rahoituksessa ja palvelutarpeissa. Uuden kehittämissuunnitelman pääasiana on arvioida päivähoidon järjestämisvaihtoehtoja jatkossa, luoda perusopetuksen kehittämiselle suunnitelma ja muilta osin päivittää tiedot ajantasalle. Suunnitelman laatimisessa tulee huomioida - laadukkaiden päivähoitopalvelujen ja opetusjärjestelyjen turvaaminen - väestökehitys - päivähoito ja koulutilojen fyysinen kunto - rahoituksen epävarmuus 3. Kuvaus nykyisestä palveluverkosta Päivähoito Sodankylän kunnassa toimii kolme päiväkotia, Kylälaakso, Paulaharju ja Poikkijoki. Kylälaakson päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti, jonka alaisuudessa toimii yksi päiväkotiryhmä Vaalajärvellä. Perhepäivähoitoa järjestetään kirkonkylällä ja muutamissa sivukylissä. Vuotsossa toimii kaksi päivähoitoyksikköä, saamenkielinen ja suomenkielinen. Luostolla toimii pieni päivähoitoyksikkö. Leikkitoimintaa on tällä hetkellä kirkonkylässä Paulaharjun päiväkodissa, sekä sivukylistä Torvisessa, Sattasessa ja Syväjärvellä. Päivähoitoryhmien 2

4 käyttöasteet vaihtelevat % välillä. Päivähoitopaikkojen sijainti (sivukylät) ja paikkojen käytön jakaantuminen koko vuorokaudelle (vuorohoito) vaikuttavat käyttöasteeseen vähentäen sitä. Kylälaakson päiväkoti Kylälaakson päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää ja se on vuorohoitopäiväkoti. Se tarkoittaa, että päiväkoti on auki ympärivuorokautisesti joka päivä tarpeen mukaan. Päivähoitopaikkoja on 75. Henkilökuntaa on 24. Kylälaakson päiväkotiin kuuluu hallinnollisesti Vaalajärven päiväkotiryhmä, joka sijaitsee Vaalajärven koululla. Vaalajärven päiväkotiryhmässä päivähoitopaikkoja on 14 ja henkilökuntaa on 4. Paulaharjun päiväkoti Paulaharjun päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää sekä iltapäivisin leikkitoiminnan ryhmät. Päivähoitopaikkoja on 60. Henkilökuntaa on 14. Vieraskielisten yli kolme vuotiaitten lasten päivähoito on keskitetty Paulaharjun päiväkotiin. Päiväkoti on avoinna tarpeen mukaan klo arkipäivinä. Poikkijoen päiväkoti Poikkijoen päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, joista yksi ryhmä toimii perhepäivähoidon varahoitoryhmänä. Päivähoitopaikkoja on 75. Henkilökuntaa on 16. Päiväkoti on avoinna tarpeen mukaan klo arkipäivinä. Poikkijoen päiväkodissa on perhepäivähoidonohjaajan toimitilat. Perhepäivähoito Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa tai lapsen omassa kodissa (kolme tai enemmän saman perheen lapsia tai lapset useammasta perheestä). Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 23. Perhepäivähoidossa lapsia on sijoitettuna jokaisella hoitajalla n. neljä. Vuotsossa toimii saamenkielinen päivähoito ja saamen kielipesä, päivähoitopaikkoja on 14 ja henkilökuntaa on 3. Vuotsossa toimii myös suomenkielinen päivähoitoryhmä, päivähoitopaikkoja on 10 ja henkilökuntaa on 2-3. Luostolla on päivähoitoyksikkö, jossa on 4 päivähoitopaikkaa ja henkilökuntaa on 1. Leikkitoiminta Leikkitoiminta on kotona hoidossa oleville kolme vuotta täyttäneille lapsille tarkoitettu toimintamuoto. Leikkitoiminta ryhmässä on enintään 13 lasta. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Leikkitoiminta ryhmät kokoontuvat Paulaharjun päiväkodilla. Tällä hetkellä Paulaharjun päiväkodilla kokoontuu kaksi ryhmää, joissa on leikkikoulupaikkoja 26. Lisäksi leikkitoimintaa järjestetään sivukylillä, Torvisessa, Syväjärvellä ja Sattasessa. Henkilökuntaa on 1 kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista. Perusaste ja toinen aste Sodankylän kunnassa toimii lukuvuonna kolme vuosiluokat 1-6 käsittävää peruskoulua ja neljä 1-9 vuosiluokkien koulua, joista Aleksanteri Kenan koulun opetus hoidetaan kahdessa toimipisteessä Koulutiellä ja Kaarrostiellä. Lisäksi Sodankylässä on lukio ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Sodakylä- Instituutti. Perusopetuksessa kunta on jaettu oppilasalueisiin, joiden rajat tarkistetaan vuosittain. Lokan koulu Lokan koulu on 0-9-luokkainen kyläkoulu, jossa on viisi oppilasta lukuvuonna Koulussa on yksi luokanopettaja. Koulu kuuluu hallinnollisesti Aleksanteri Kenan kouluun. 3

5 Sattasen koulu Sattasen koulussa on kaksi perusopetusryhmää ja oppilaita lukuvuonna on yhteensä 18. Koulussa on kaksi luokanopettajaa. Koulun kiinteistö on käyttökiellossa. Oppilaat ja opettajat ovat Aleksanteri Kenan koululla. Torvisen koulu Torvisen koulun oppilasmäärä lukuvuonna on 29 oppilasta ja heidät on jaettu kahteen perusopetusryhmään. Koulussa on kaksi luokanopettajaa. Vaalajärven koulu Vaalajärven koulussa lukuvuonna on 22 oppilasta ja perusopetusryhmiä on kaksi. Koulussa on kaksi luokanopettajaa. Vaalajärven esiopetus hoidetaan Pikku-Hukan päiväkotiryhmässä, joten esioppilaat eivät ole mukana oppilasluvussa, kuten muilla kyläkouluilla. Vuotson koulu Vuotson koulu on 1-9-luokkainen koulu. Koulussa on 26 oppilasta lukuvuonna Koulussa on viisi toistaiseksi otettua opettajaa. Teknisen työn ja matematiikan opettaja käy kirkonkylästä ja saamen kielen lehtori hoitaa osan saamen kielen tunneista. Koulu kuuluu hallinnollisesti Aleksanteri Kenan kouluun. Järvikylien koulu Järvikylien koulu on 0 9 lk koulu ja se toimii Syväjärvellä. Koulussa lukuvuonna on oppilaita 46. Järvikylien koulussa työskentelee seitsemän toistaiseksi otettua opettajaa. Teknisen työn opetuksen hoitaa sivutoiminen tuntiopettaja. Koulujen yhteisen erityisopettajan pääkoulu on Järvikylien koulu. Aleksanteri Kenan koulu Aleksanteri Kenan koulu on kirkonkylässä sijaitseva 1-9-luokkainen koulu. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä. Kaarrostiellä entisessä matkailun- ja yritystalouden rakennuksessa ovat vuosiluokat 1-6 ja Koulutiellä 1-6 vuosiluokat ja kaikki 7 9 vuosiluokat sekä erityisluokat. Oppilaita lukuvuonna on yhteensä 637, joista Kaarrostien toimipisteessä 143. Toistaiseksi otettuja opettajia rehtorin lisäksi on 49 ja määräaikaisia 6. Sodankylän lukio Lukion oppilasmäärä lv on 115. Toistaiseksi otettuja opettajia rehtorin lisäksi on 10 ja yksi määräaikainen opettaja. Aleksanteri Kenan koulun kanssa yhteisiä opettajia on Nykyisten tilojen kunto, ajanmukaisuus ja muu käyttö Kylälaakson päiväkoti Paulaharjun päiväkoti Päiväkotiin on tehty kuntotarkastus syksyllä Päiväkoti tarvitsee peruskorjauksen. Päiväkotiin on tehty peruskorjausremontti vuonna Päiväkoti on hyväkuntoinen. 4

6 Poikkijoen päiväkoti Järvikylien koulu Päiväkoti on rakennettu vuonna 2012, lisäosa vuonna Päiväkoti on erittäin hyväkuntoinen. Päiväkoteja käytetään satunnaisesti kansalaisopiston ja järjestöjen tarpeisiin. Koulu on peruskorjattu 2010 ja se on hyvässä kunnossa. Lokka Sattanen Torvinen Vaalajärvi Vuotso Koulu on hyväkuntoinen. Peruskorjauskohteet: Jätevesijärjestelmän uusiminen + saostuskenttä 2015 mennessä. Koulun peruskorjaus tai purkaminen ja uudisrakennus. Toimenpiteiden järkevyyttä on harkittava, koska koulu on lähellä keskustaajamaa ja oppilasmäärä on lukuvuonna alle 20 ja tulee ennusteen mukaan pysymään alle 40. Koulu on hyväkuntoinen. Peruskorjaustarpeita ei ole. Kenttää ja piha-aluetta olisi parannettava. Päiväkodin tilat peruskorjattiin v ja samalla tehtiin koulun puolella tilojen muutostöitä. Koulun tilat ovat välttävässä kunnossa. Koulu on pääosin hyväkuntoinen. Liikuntasalin lattia pitää kunnostaa lähitulevaisuudessa. Kyläkouluja käytetään satunnaisesti kansalaisopiston, järjestöjen ja kyläseurojen tarpeisiin. Aleksanteri Kenan koulu Kaarrostien toimipiste Entisen Jeesiönrannan koulun peruskorjaus on tehty vuosina ja lisäkorjauksia Korjaustarve: - ilmastoinnin parantaminen - keittiön ja ruokalan muutostyö opetustiloiksi keskuskeittiön valmistumisen jälkeen - koulun peruskorjaus v Valtion rahoitusta on haettu, mutta hanke ei ole päässyt rahoitettavien listalle vielä. Tilat ovat pinnoiltaan ja peruskunnoltaan hyvät. Korjauksia on tehty Kitisenrannan koulun siirryttyä Kaarrostien tiloihin. Koulua käyttää jonkin verran kansalaisopisto. Liikuntasalin ja ruokasalin vuokrakustannukset koulutuskuntayhtymälle on vuodessa. Ruokasalin osuus on Liikuntasalin käytöstä luopumista voidaan harkita, jos kuljetusreittejä pystytään yhdistämään ja suunnittelemaan siten, että ne mahdollistavat käynnit liikuntahallilla. OPH:n mitoitusperiaatteiden perusteella Aleksanteri Kenan koulu mahtuisi Koulutielle. Käytännössä kaikki tilat eivät kuitenkaan ole hyödynnettävissä täysipainoisesti opetukseen, vaikka tilaneliöitä ja erillisia tiloja vaikuttaa kaavamaisesti laskettuna olevan riittävästi. Osa huoneista esimerkiksi vanhan oppilasasuntolan tiloissa on luokkaopetukseen hankalia ja 5

7 normaalin kokoisille opetusryhmille sopimattomia.. Lisäksi Kaarrostien kiinteistö tulisi muutoksen jälkeen myydä, jotta kunnalle syntyisi säästöä. Lukio Lukion tilat ovat ajanmukaiset ja hyvät. Lukiolla on 10 opetustilaa (8 varsinaista, kielistudio ja laboratorio) ja liikuntasali. Aleksanteri Kenan koulun tiloissa on kuvaamataitoluokka, musiikkiluokka, liikuntasali ja auditorio. Lukion sali on yo-kirjoitusten käytössä keväisin 5 viikkoa (helmikuussa 2 ja maaliskuussa 3) sekä syksyisin 3 viikkoa eli lukuvuoden aikana 2 kuukautta. Lukion liikunnan opetus hoidetaan pääosin Liikuntahallissa ja Aleksanteri Kenan koulun salissa ylioppilaskirjoitusten aikana. 5. Päivähoidon järjestämisen periaatteet Lasten päivähoidolla tarkoitetaan päivähoitolain (Päivähoitolaki /36) mukaan lapsen hoidon järjestämistä päivä- kotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä. Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa hoidettavien lasten määrästä sekä hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvasta henkilöstöstä säädetään päivähoitoasetuksella. Päivähoitoasetuksella säädetään päivähoitopaikan hakemisesta sekä määräajasta, jonka kuluessa lasten vanhempien tai muiden huoltajien tulee hakea lasten päivähoitopaikkaa. 6. Opetuksen järjestämisen periaatteet Perusopetuslaki ( /628) ei määrittele opetusryhmien kokoa lukuun ottamatta eräiltä osin erityisoppilaista muodostettavia ryhmiä. Perusopetuslaissa todetaan, että opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Sodankylän tilanne opetusryhmien koon suhteen verrattuna muuhun maahan ja maaseutumaisiin kuntiin on hyvä. Tosin kunnassa kuten koko maassa voi olla suuriakin vaihteluita opetusryhmien koossa eri vuosina. Aleksanteri Kenan koulun toimiminen kahdessa eri toimipisteessä vaikeuttaa keskenään tasa-arvoisten opetusryhmien muodostamista kouluun tullessa, jolloin on noudatettava tiettyyn rajaan asti lähikouluperiaatetta. Luokkien yhdistäminen ja tasaaminen yhtä suuriksi oppilasmäärien muuttuessa on vaikeaa, koska silloin jotkut oppilaat joutuisivat vaihtamaan koulua. Jos koulut yhdistetään yhteen toimipisteeseen, luokkakokojen tasaaminen on helpompaa. Toisaalta se ei poista ryhmäkokojen vaihtelua kaikkien koulujen välillä. Sodankylässä noudatetaan kaksi väyläistä mallia erityisessä ja tehostetussa tuessa. Pienryhmäopetus on keskitetty Aleksanteri Kenan koululle. Pienryhmiä on neljä. Pienryhmäopetuksen järjestelyjä tarkistetaan henkilöstömuutosten yhteydessä. 6

8 Opetuksen tasoa ja oppimistuloksia seurataan ja toiminnasta raportoidaan vuosittain lautakunnalle. Sodankylän kunta on ottanut käyttöön laatukriteerit, joiden avulla laatua seurataan. Laatutyöryhmänä toimii opettajista muodostettu työryhmä, joka raportoi rehtorityöryhmälle ja edelleen lautakunnalle. Laatukriteerien lisäksi koulujen työtä ohjataan vuosikellolla, joka jaksottaa ja jäntevöittää työskentelyä. Opetussuunnitelmaa uudistetaan siten, että aikataulun mukaisesti perusopetuksen uusi Ops on käytössä perusopetuksessa ja lukion uusi Ops on käytössä Opetussuunnitelma pyrkii vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin osaamisessa ja kyvyssä oppia uutta. Tietotekniikan kehitys, informaation lisääntyminen ja toisaalta pirstaloituminen asettaa koulujen opetukselle uusia vaatimuksia. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen siirtyminen alkaa 2016 ja etenee vaiheittain. Sodankylän kunta järjestää maahanmuuttajaopetusta parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että oppilaat pystyvät suorittamaan perusopetuksen ja integroitumaan yhteiskuntaan sujuvasti. Lukion valmistavaa opetusta järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Valmistava opetus on keskitetty keskustaajamaan. Jotta siirtyminen perusopetukseen olisi sujuva, osallistuvat oppilaat valmistavan opetuksen aikana oman ikäryhmänsä mukana perusopetusryhmään niin paljon kuin se on mahdollista. Oppilaille järjestetään suomi 2 (toisena kielenä) opetusta. 7. Lähikoulun osoittamismenettely Sivistyslautakunta osoittaa vuosittain vahvistamiensa oppilasalueiden perusteella oppilaalle lähikoulun. Lähikoulu osoitetaan oman alueen tai yhteisen alueen koulusta ottaen huomioon kyyditykseen ja odotukseen käytettävä aika. Mikäli huoltaja haluaa oppilaan aloittavan koulunkäyntinsä muussa kuin oppilaan väestörekisteriin merkityn vakituisen asuinpaikan osoitteen mukaisessa lähikoulussa, huoltajan tulee hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta kirjallisesti sivistystoimenjohtajalta. Muuhun kuin lähikouluun oppilaaksiottamisen edellytys on ryhmään mahtuminen. Huoltaja vastaa saattamisesta tai kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista. 8. Oppilashuoltopalvelut 8.1. Lapsen ja oppilaan tukeminen Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluihin kuuluvat kouluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Kouluissa tehtävän sosiaalityön eli koulukuraattoreiden työn tavoitteena on tukea lasta ja nuorta koulunkäynnin ja koulunkäyntiin vaikuttavissa muissa haasteissa. Koulukuraattoreiden työ on ennaltaehkäisevää, varhaiseen puuttumiseen tähtäävää lastensuojelutyötä. Lasten ja nuorten kanssa käytävät yksilökeskustelut käsittelevät mm. kiusaamista, oppimisvaikeuksia, vaikeuksia koulukavereiden ja/tai opettajien kanssa. Lisäksi tuen tarvetta voi lapsilla ja nuorilla ilmetä päihteiden kokeiluun/käyttöön, seurusteluun, mielialaan ja ihmissuhteisiin/perheeseen liittyvissä ongelmissa. Kuraattoripalveluilla tuetaan kodin ja koulun/oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Uutena huolenaiheena on erityisesti esiopetuksen ja alakoululaisten lasten kohdalla noussut vanhempien vuorotyön lisääntyminen ja sen negatiiviset vaikutukset lasten koulunkäyntiin. On käynyt ilmi, että vanhempien vuorotyön vuoksi lapset ovat pitkiäkin aikoja yksin ilman aikuisen valvontaa. 7

9 Uudistumassa olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan astuminen tuo lasten ja nuorten tukemiseen koulussa olennaisia muutoksia. Avun tarpeeseen tulee vastata viimeistään seitsemäntenä koulun/oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas/opiskelija on avun tarpeen ilmaissut. Kiireellisissä tapauksissa laki velvoittaa koulukuraattoreja ja psykologeja jatkossa tarjoamaan keskusteluapua samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Vastaavasti voimaan astuva laki velvoittaa kouluterveydenhuoltoa järjestämään kouluissa/oppilaitoksissa lapsille ja nuorille suunnattua aikaa myös ilman ajanvarausta. Jatkossa oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut järjestetään kouluissa ja oppilaitoksissa lain mukaisesti oppilaiden ja opiskelijoiden saataville viipymättä. Vuonna 2014 lasten ja nuorten tukemiseksi kouluissa on kaksi koulukuraattoria sekä kouluterveydenhoitajat toimintayksiköissä. Perheneuvolassa on vuoden 2014 alusta aloittanut virassa psykologi, joka osallistuu koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Kunnassa jatketaan edelleen oppilas- ja opiskelijahuollon moniammatillista yhteistyötä sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Opiskeluhuoltotyössä ovat jatkossa edelleen mukana myös kunnan nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, koulupoliisi ja muut yhteistyötahot (seurakunta, järjestöt) tarpeen mukaan Koulukuljetusjärjestelyt Oppilaskuljetuksia koskevat perusteet on kirjattu sivistyslautakunnan hyväksymään ohjeeseen. Kuljetusten järjestäminen on tullut ongelmallisemmaksi, koska linjaliikennevuoroja lakkaa ja esim. Lokassa ei ole yhtään taksiautoilijaa enää. Koululaisliikenteen kilpailuttaminen tehdään uudelleen kaikkia koulukuljetuksia koskevana keväällä Samassa yhteydessä pitäisi selvittää palveluliikenteen tarve ja yhteensovittaminen koulukuljetusten kanssa siten, että koulukuljetukset ovat turvallisia ja muu liikenne kuntalaisten tarpeita palvelevia Kouluruokailu Ruokapalvelut muodostavat oman tulosyksikön teknisen lautakunnan alaisuudessa. Toimialat tilaavat ruokapalvelut tältä yksiköltä. Kouluruoka valmistetaan keskuskeittiössä sen valmistuttua. Kouluilla on jakelukeittiöt. Kaarrostien yksikön kiinteistö, jossa keittiö toimii, kuuluu Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle. Kunta/ ruokapalvelut on vuokrannut keittiötilat ja myy tarvittavat ateriat koulutuskuntayhtymälle. Kaarrostien yksikön siirtyessä jakeluruoan varaan luovutaan ruokalan ja keittiön tilojen vuokraamisesta Lao:lta Avustaja- ja ohjaajapalvelut Perusopetuslain 31 :n mukaan vammaisella tai erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksuttomat opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa on 15 koulunkäynninohjaajaa. 8

10 8.5. Muu oppilashuolto Kaikissa päiväkodeissa (esiopetus), peruskouluissa ja lukiossa toimii oppilashuoltotyöryhmä. Oppilashuoltotyöryhmät ovat moniammatillisia yhteistyöryhmiä, joiden tehtävä on kehittää oppilashuoltoa, suunnitella tarvittavia tukitoimia, toimia yhteistyössä huoltajien ja koko koulun henkilöstön sekä eri viranomaisten kanssa. Ryhmät kokoontuvat yksikön koosta riippuen joko säännöllisesti määräajoin tai tarvittaessa. Sodankylässä on kaksi koulukuraattoria, jotka palvelevat kunnassa olevia oppilaitoksia. Nuorisotakuun toteuttamiseksi kuraattorien, opinto-ohjaajien, nuorisotyöntekijöiden ja erityisopettajien yhteistyö tulee tehdä mahdollisimman sujuvaksi. Nuorisolain edellyttämää moniammatillista yhteistyötä jatkossa koordinoi moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä. 9. Oppilasennusteet koko kunnassa ja päivähoidon tarpeen kehitys 9.1. Päivähoito Päivähoidon tarve on kasvanut Sodankylässä viimeisen kuuden vuoden aikana. Lapsia päivähoidossa (31.12.) Päivähoidon tarpeen kasvu ei ole selitettävissä pelkästään syntyneiden lasten määrällä. Päivähoidon tarpeen kasvuun on vaikuttanut myös kuntaan muuttaneet uudet perheet. Väestön määrän on arvioitu kasvavan vuodesta 2013 lähtien (Ruralia-instituutin raportti 102). Väestönkehitykseen vaikuttaa ennen kaikkea positiivinen muuttoliike. Työikäisten ja alle kouluikäisten lasten määrät kasvavat lähes samassa suhteessa. Vuoteen 2016 mennessä alle kouluikäisten määrä on kasvanut yhteensä n. 6 %-yksiköllä. Henkilömäärinä tarkasteltuna alle kouluikäisten määrä kasvaa vuoteen 2016 mennessä yhteensä n. 60:lla. Päivähoidon kysynnän kasvaessa, voisi päivähoidon järjestämisen yhtenä vaihtoehtona olla palvelusetelin käyttöönotto. Palvelusetelijärjestelmässä kunta sitoutuu suorittamaan tietyn ennalta määrätyn rahamäärän palveluntuottajalle korvauksena asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvon määrittää sivistyslautakunta. Kunnissa, joissa palveluseteli on käytössä, arvo vaihtelee euron välillä. Sivistyslautakunta hyväksyy palveluntuottajat. Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu. Palvelusetelijärjestelmästä laaditaan palveluseteli sääntökirja ohjaamaan toimintaa. Päivähoidon lasten läsnäolojen seurantaan otetaan käyttöön uusi järjestelmä (Effica Läsnä), joka mahdollistaa myös tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöönoton. Tämä lisää päivähoitopalvelujen joustavuutta. Effica-web järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa esim. päivähoitohakemusten täyttämisen ja lähettämisen sähköisesti ja tulotietojen ilmoittamisen. Esioppilaiden siirtäminen koulun tiloihin vapauttaisi päivähoitopaikkoja päiväkodeista alle 6- vuotiaille lapsille. Pelkkää esiopetus tarvitsevien esioppilaiden ryhmän perustaminen koulun tiloihin onnistuu suhteellisen vaivattomasti, edellytyksenä on koululta löytyvä vapaa luokkatila 9

11 9.2. Perusaste Oppilasennusteet ( ) Oppilasalue Lokka Sattanen Torvinen Vaalajärvi 25 (26) 23 (27) 23 (27) 25 (27) 18 (20) Vuotso Järvikylät Kirkonkylä yhteensä Oppilasennusteessa ei ole huomioitu muuttovaikutusta kunnasta pois muuttaneiden eikä kuntaan muuttaneiden oppilaiden määrää. Oppilasmäärissä ovat mukana esiopetuksen oppilaat. Kuntaan muuttoon vaikuttaa työpaikkatarjonnan kehittyminen lähivuosina. Oletuksena on, että kuntaan muuton vuoksi oppilasmäärä ei tule ainakaan keskustaajamassa laskemaan. Kuntaan kesän aikana muuttamisen/poismuuton vaikutus oppilasmäärissä Vuosi pois muuttaneet kuntaan muuttaneet vaikutus Oppilaat ovat sijoittuneet lähinnä AKk:n oppilaaksiottoalueelle, eikä ko. vaikutus näy väestöennusteen perusteella tehtävässä oppilasennusteessa. 10

12 Oppilasennuste (Tilastokeskuksen väestöennuste ) yht Lukio Oppilasmäärän kehitys Oppilasennusteessa on arvioitu lukioontuloprosentiksi 45. Oppilasmääriä lisää vuosittain 5 10 kaksoistutkintoa suorittavaa oppilasta. Oppilasmäärän arvioidaan laskevan nykyisen ennusteen mukaan alle sadan Yhteistyö lähikuntien kanssa Savukosken ja Kittilän kunnasta käy muutamia oppilaita Sodankylän kouluissa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Sodankylä tekee yhteistyötä hankinnoissa ympäristökuntien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yhteisten hankkeiden tiimoilta. Sodankylä tutkii jatkuvasti aktiivisesti mahdollisuuksia uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi. 11. Kasvatusyhteistyö kotien kanssa Syksyllä 2013 toteutettiin kysely päivähoitopalveluista ja koulunkäynnistä huoltajille. Kyselyssä ei noussut esille mitään erityisiä huolenaiheita. Yleisenä suuntauksena on ollut, että vanhempainillat ovat menettäneet merkitystään yhteistyömuotona. Huoltajien osallistuminen vanhempainiltoihin vähenee lapsen koulunkäynnin edetessä. Em. kehityksestä johtuen jatkuva viestintä huoltajien kanssa on tullut yhä tärkeämmäksi. Päiväkodit ja koulut ovat kehittäneet erilaisia uusia tapahtumia ja muotojakin tapaamisille ja yhteistyölle. Kouluilla ja päiväkodeilla on kotisivut Pedanetissä ja uusia sähköisiä viestintäkanavia on otettu käyttöön. Huoltajan näkökulmasta henkilöstön tavoitettavuus on tärkeää ja toisaalta oikeus saada ajantasaista tietoa lapsen kehityksestä ja etenemisestä opinnoissa. 12. Henkilöstö Nykytilan kuvaus, henkilöstön osaaminen Laatutyön yhteydessä on selvitetty henkilöstön osaamista ja koulutustarpeita. Oppimistapoina on otettu käyttöön mm. vertaisverkostojen hyödyntäminen ja mentorointi. Henkilöstöllä on kyselyjen mukaan halua kehittää itseään tieto- ja viestintäteknologian osaamisessa. Lisäksi kaivataan koulutusta oman työn, opetusmenetelmien ja laitteiden hallinnassa. Työssä jaksamista tukevaa koulutusta kaivataan myös. Koulujen varustaminen nykyaikaisilla välineillä tapahtuu suurelta osin vuoden 2014 loppuun mennessä. Jotta uusista opetusvälineistä saataisiin maksimaalinen hyöty, tulisi sekä teknistä, että pedagogista koulutusta lisätä. Opetushallitus on tuonut esiin opettajuuden muutoksen uuden opetussuunnitelman 11

13 tekemisen ohella. Koulujen ja opettajien tulisi vastata lasten ja nuorten kasvamisympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Sähköinen viestintä työyhteisössä ja toisaalta kodin ja koulun välillä ei ole vielä erityisen hyvällä tasolla. Päivähoidon henkilöstön koulutustarpeet kohdistuvat toimivaan tiimityöskentelyyn. Vastuullisen tiimityöskentelyn myötä työilmapiiriä ja työhyvinvointia saadaan parannettua. Työmenetelmien uudistamiseen on kiinnostusta. Pienryhmätyöskentely on koettu mielekkääksi ja sen vaikutus kasvatustyöhön on jo havaittavissa. Henkilöstö haluaa lisää koulutusta pienryhmätyöskentelystä. Toistaiseksi otettu henkilöstö Toistaiseksi otettujen työntekijöiden työllistämiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita: Tehdään sisäisiä siirtoja, jos henkilöllä on kelpoisuus toiseen virkaan tai toimeen, virkaa/toimea pidetään hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna toimen/viranhaltijana ei muutu ja perusteena siirtoon on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja ellei kysymykseen tule virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen. Uusia virkoja ja toimia täytetään toistaiseksi vain, mikäli niissä on pysyvä tarve eikä virkaan ole siirtokelpoista henkilöä. 13. Johtaminen Nykytilan kuvaus, johtaminen Aleksanteri Kenan koululla on nyt rehtori ja kaksi apulaisjohtajaa. Apulaisjohtajuudet on liitetty opettajanvirkoihin. Lisäksi Aleksanteri Kenan koulun rehtorilla on Järvikylien, Lokan ja Vuotson koulujen rehtori. Ko. kouluissa on apulaisjohtajat. Järjestely johtuu siitä, että Ovtes ei ota huomioon pieniä yhtenäisiä peruskouluja. Kyläkouluilla on omat johtajat. Lukiolla on kokonaistyöajassa oleva rehtori. Koulutus- ja opiskelun vastuualuepäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja. Johtamisjärjestelmä on tehty Ovtes:n määräyksiä soveltaen siten, että palkkakustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tämä on johtanut päätöksenteon ja vastuun keskittymiseen. Koulujen ja päivähoidon henkilöstölle tehtiin kysely nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Kyselyn perusteella ei voi aivan varmoja päätelmiä tehdä, koska vastausprosentti ei ollut kovin hyvä. Yksi ongelma kuitenkin on Aleksanteri Kenan koulun johtamisjärjestely, joka ei ole noudattanut huojennusten osalta Ovtes:a. Asiasta on kysytty KT:n lakimieheltä, jonka mukaan järjestely tulee muuttaa sopimuksen mukaiseksi. Sodankylällä ei ole poikkeamisoikeutta keskusjärjestöjen tekemästä sopimuksesta. Vastuualuepäällikkyyden liittäminen sivistystoimenjohtajalle tehtiin vuonna 2010, kun vastuualuepäällikkönä toimineen Järvikylien koulun rehtorin virka jätettiin täyttämättä. Tehtävien päällekkäisyys on aiheuttanut asioiden kasautumista ja sinänsä tarpeellisten toimintojen karsimista kiireen vuoksi. Vastuualueelta puuttuu esittelevä taso esim. palkka-asioissa. Koulujen ohjaus ja tukeminen on löyhempää ja koulukäyntejä ei ole enää voinut toteuttaa vastaavissa määrin kuin aikaisemmin. Nykyinen malli ei ole työmäärän vuoksi järkevä/mahdollinen pienemmällä huojennuksella, joten on tutkittava rehtorin ja apulaisrehtorin virkojen täyttäminen. Tässä yhteydessä on myös otettava huomioon Järvikylien koulun ja Vuotson koulun johtamisjärjestelyt. Jotta johtaminen saadaan työehtosopimuksen mukaiseksi ja kuitenkin edelleen toimivaksi, tulee miettiä myös minkälaisia tulosyksiköitä jatkossa on. 12

14 Kaavio Nykyisen järjestelyn kustannukset / kk tehtäväkohtaisen palkan mukaan ilman lisiä. AKk Rehtori Apulaisjohtaja mahd. ylitunnit Apulaisjohtaja mahd. ylitunnit Yhteensä Edellä oleva summa (6050 ) on hallinnollisista tehtävistä maksettava palkka ja TVA:n mukainen lisäpalkkio. Summassa ei ole huomioitu apulaisjohtajien tehtäväkohtaista palkkaa. Mikäli järjestely tehdään sisäisesti ja virat ei lisäänny, on vertailupalkkasummana käytettävä , joka sisältää tehtäväkohtaiset palkat kokonaisuudessaan. Järvikylät Apul.joht. 550 Vaalajärvi Rehtori 550 Yhteensä 1100 Vaihtoehdot johtamisjärjestelmän muuttamisesta Aleksanteri Kenan koululle palkataan yksi tai kaksi apulaisrehtoria. Toinen on Kaarrostiellä ja toinen Koulutiellä. Apulaisrehtorit vastaavat alaluokkien työstä. Yksi uusi virka pitää perustaa. Kustannukset / kk AKk Rehtori apulaisrehtori Yhteensä apulaisrehtori 4150 Kaikki yhteensä Vaihtoehtoisesti AKk:n toiminta voitaisiin siirtää kokonaan Koulutielle ja palkata vain yhden apulaisrehtori. Tällöin 1. luokan oppilaiden sijoittaminen Kaarrostielle tulisi lopettaa viimeistään 2015 ja siirto tehdä Tilojen riittävyys tulisi myös varmistaa. Kustannukset olisivat samat kuin edellä. Järvikylien koulun, Vuotson ja Vaalajärven koulujen johtajuus yhdistetään yhdelle rehtorille. Vuotsossa ja Vaalajärvellä jatkaa apulaisjohtaja. Kustannukset / kk Järvik.k Rehtori 4100 Vaalaj.k Apulaisj. 150 Vuotson.k Apulaisj. 550 Yhteensä

15 Erotus nykyiseen kustannukseen Erotus mikäli voidaan jokin virka lakkauttaa Kaarrostien yksiköstä tehdään oma tulosyksikkö (koulu) ja rehtorille liitetään Järvikylien ja Vuotson koulujen rehtorin tehtävät. Aleksanteri Kenan koulu toimii vain Koulutiellä ja koululle palkataan kokonaistyöaikaan otettu apulaisrehtori tai apulaisjohtajan tehtävät liitetään opettajan virkaan. Kustannukset / kk AKk Rehtori Apulaisrehtori Kaarrostie Rehtori Yhteensä tai AKk Rehtori Vararehtori 180 Kaarrostie Rehtori Yhteensä tai AKk Rehtori Apulaisjohtaja 500 Kaarrostie Rehtori Yhteensä AKk jaetaan yläasteeksi ja ala-asteeksi. Ala-aste toimii Koulutiellä ja Kaarrostiellä. Yläasteella on rehtori. Ala-asteella on rehtori ja apulaisrehtori. Yläasteen rehtori on myös Järvikylien, Vuotson ja Lokan koulujen rehtori. Lukion ja yläasteen rehtorin tehtävät voitaisiin yhdistää, kun se on mahdollista. Kustannukset / kk Yläaste Rehtori Vararehtori 180 Ala-aste Rehtori Apulaisrehtori Yhteensä Lukion yläasteen rehtorin tehtävien yhdistäminen edellyttäisi apulaisrehtorin palkkaamista (lukioon). Palkkakustannuksissa tulisi säästöä n / kk. Johtamisen toimivuuden kannalta jatkossa on Ovtes:n ja etenkin työntekijän näkökulmasta tarkoituksenmukaisinta purkaa nykyjärjestelmä ja jakaa rehtorin tehtäviä. Lähiesimiehellä ei saa olla liian suurta määrää alaisia. Esimiehellä tulee olla riittävästi aikaa lähijohtamiseen ja kehittämiseen. Nykyinen järjestelmä ei ole kustannuksiltaan erityisen edullinen ja on 14

16 ristiriidassa Ovtes:n kanssa. Kun nykykäytäntöä sovelletaan Ovtes:n mukaan (huojennus jaetaan), jää apulaisjohtajille vähemmän aikaa esimiestyöhön ja suunnitteluun. Lisäksi ongelmaksi tulisi hallinnollisen työn kasautuminen. Täyttämällä olemassa olevat rehtorin ja apulaisrehtorin virat saataisiin lisää työpanosta (n 3kk/a), koska loma- ja työajat määritellään silloin Kvtes:n mukaisesti. Kahden apulaisrehtorin palkkaamisen kustannusvaikutus olisi vastaava kuin rehtorin ja apulaisrehtorin palkkaamisen. Ratkaisulla ei kuitenkaan saavutettaisi samoja etuja, koska se ei juurikaan auttaisi muuta hallintoa. Kahden toimipisteen kulut vastaavat käytännössä kahden koulun kuluja, mutta toimipistekohtaiset kulut eivät ole läpinäkyviä. Vastaavan kokoisissa kouluissa hallinnon järjestelyt ovat yleisesti kevyempiä nykyiseenkin Sodankylän järjestelyyn verrattuna, koska koulut ovat yleensä yhdessä toimipisteessä tai fyysinen etäisyys ei ole suuri. Tulosyksikön jakamisella ja rehtorin ja apulaisrehtorin virkojen täyttämisellä saataisiin lisää työaikaa johtamiseen ja läpinäkyvyyttä kustannusrakenteeseen. Huoltajien ja oppilaiden näkökulmasta koulujen johdon saavutettavuus luonnollisesti paranisi tehtävien jaon ja käyttettävissä olevan ajan lisääntymisen myötä. Palkkakustannukset nousisivat tällöin n 1000 / kk. 14. Toimenpiteet 14.1 Opetusryhmien koko Useiden tutkimustulosten mukaan opetusryhmän pienentämisellä esim. 25 oppilaasta 20 oppilaaseen on hyvin vähän vaikutusta oppimistuloksia parantavasti kolmannesta vuosiluokasta ylöspäin. (Ryhmäkoot ja oppiminen, Timo Saloviita/Jyväskylän yliopisto, ) Olennaisinta on, että ryhmäkoot ovat pieniä alkuopetuksessa. Perusopetusryhmien koko on oppilasta siten, että opetusryhmät 1. ja 2. vuosiluokalla ovat enintään 22 oppilasta ja muilla vuosiluokilla enintään 26. Ryhmäkokoja noudatetaan lukien. Opetusryhmiä on yhdistettävä, mikäli oppilasmäärissä tapahtuu muutoksia, eikä opetusryhmän koolle asetetut ylärajat ylity. Suositus yhdysluokkien opetusryhmien laskennalliseksi maksimikooksi on 16 oppilasta/opettaja. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opetusryhmän maksimikoko on 10 oppilasta ja siinä voi olla oppilaita eri vuosiluokilta. Oman äidinkielen opetusta järjestetään, mikäli kieltä puhuvia oppilaita on vähintään kuusi Koulujen johtamisjärjestelmä Kesua varten järjestetyssä kyselyssä, jolla AKk:n henkilökuntaa kuultiin kannatti koulun yhtenäisyyttä 42,86 %. Koulun jakamista kahdeksi tulosyksiköksi tavalla tai toisella kannatti yhteensä 45,24 % vastanneista. Kaarrostien erottamista omaksi yksikökseen kannatti vastanneista 30,95 % ja yhtenäiskoulun purkamista 14,29 %. Vaihtoehdoiksi Aleksanteri Kenan koululla jää koulun pitäminen yhtenäisenä ja kaiken toiminnan keskittäminen Koulutielle lähivuosina. Tämä merkitsisi sitä, että jatkossa AKk:lle otettaisiin 1. luokan oppilaita enää Koulutielle ja lopullinen siirto tehtäisiin vuonna 2016, jolloin B-rakennuksen ruokalan muutostyöt opetustiloiksi on tehty. Tässä vaihtoehdossa riittäisi yhden apulaisrehtorin palkkaaminen. Toisena vaihtoehtona on, että Kaarrostien yksiköstä tehdään erillinen tulosyksikkö, jota sen toiminta jo nytkin lähes vastaa. Tällöin Kaarrostielle palkattaisiin rehtori ja Koulutien yksikkö voisi jatkaa nykymallilla. Kaarrostien rehtorin tehtäviin voitaisiin liittää Järvikylien ja Vuotson koulujen rehtorin tehtävät. Kaarrostien yksikön säilyttämistä puoltaa se, että Kitisen itäpuolelle on tulevassa yleiskaavassa suunniteltu laajoja uusia asuinalueita. Metsähannuksen asemakaavassa on myös uusi asuinalue. 15

17 Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien yksiköstä tehdään oma tulosyksikkö, jossa on kokonaistyöaikaan otettu rehtori (virka). Rehtorille liitetään Järvikylien, Vuotson ja Lokan koulujen rehtorin tehtävät. Aleksanteri Kenan koulu toimii Koulutiellä ja koululla on oma rehtori ja kokonaistyöaikaan otettu apulaisrehtori (virka). Toiminnallinen muutos toteutetaan ja kustannuksien osalta jako tehdään Kouluverkko Koulu lakkautetaan, kun oppilasmäärän keskiarvo seuraavan kolmen vuoden aikana jää alle 20 oppilasta. Mikäli koulun peruskorjaustarve on yli 75 %, tulee harkita koulun lakkauttamista. Koulukohtainen arvio koulun lakkauttamisesta tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä huomioiden oppilasennuste ja koulun peruskorjaustarve. Lokan koulun lakkauttamisesta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä Henkilöstö, opetus ja varhaiskasvatus Toistaiseksi otetut opettajat voidaan työllistää edelleen esim. eläköitymisen johdosta. Joidenkin aineiden opettajien rekrytointi on jo nyt vaikeaa. Päivähoidossa on ajoittain vaikeuksia saada kelpoisuusehdot täyttäviä sijaisia. Työntekijöiden väliaikaisia ja toistaiseksi tehtäviä siirtoja tarpeen mukaan on käytettävä koko toimialalla. Koulujen muu henkilöstö voidaan työllistää kirkonkylässä eläkkeelle jäävien tehtävissä. Koulunkäynninohjaajat siirtyvät Aleksanteri Kenan koulun avustajiksi. Lähivuosina käytetään mahdollisuudet vähentää työntekijöiden määrää eläköitymisen kautta. Perusasteen opinto-ohjaajan tehtävä voidaan järjestellä sisäisesti ja koulusihteerien määrää tulee tarkastella ennen toimien täyttämistä. Hallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2017 mennessä eläköitymisen kautta korkeintaan 1 toimi ja opetuksesta 1 virka. Koulujen lakkauttamisten, johtamisjärjestelmän ja opetuksen järjestämispaikkojen muutosten yhteydessä pyritään kaikki toistaiseksi otetut opettajat ja muu henkilöstö työllistämään. Eläkkeelle jäämisten yhteydessä tulee arvioida vapautuvien vakanssien kohdentamista erityisesti korkean ammatillisen osaamisen ylläpidon näkökulmasta. Koulutuksessa painotetaan erityisesti uusiutuvan opetussuunnitelman mukanaan tuomia haasteita. Kyselyjen mukaan opettajat tuntevat tarvetta TVT- koulutukseen ja se onkin 2016 käyttöön tulevan uuden opetussuunnitelman yksi painopistealueista. Talousarviossa varataan vuosittain rahaa opetussuunnitelmatyöhön ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa helpottavaan koulutukseen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen osa oppimisympäristöä ja tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään systemaattisesti. Yksiköiden sisäinen ja ulkoinen viestintä on monikanavaista ja osa jokapäiväistä arjen toimintaa. Yrittäjyys ja työelämäyhteistyö huomioidaan opetussuunnitelmatasolla. Opetusvälineiden ja tietotekniikan uusimiseen varaudutaan siten, että vuosittain laaditaan suunnitelma uusittavista kohteista ja niihin varataan tarvittava summa. Laaditaan kouluille Tvt strategia, jossa määritetään tavoitteet tarkemmin. Opetushenkilöstön osaaminen pidetään koulutuksella kattavalla tasolla (perusopetus: ope.fi2-3, lukio: ope.fi3-4), jolloin on edellytykset saavuttaa oppimistulokset Ops2016-tasolle. Strategian hyväksyy sivistyslautakunta. Päivähoidon henkilöstölle järjestetään pienryhmätyöskentelyä ja monipuolisia työmenetelmiä tukevaa koulutusta. Päivähoidon koulutuksesta laaditaan vuodelle 2015 ja 2016 suunnitelma. Päiväkodit ottavat käyttöön Effica läsnä järjestelmän. Kodin ja koulun viestintäalustana käytetään Wilmaa. Opettajat ja oppilaat liitetään Office365-palveluun elokuusta 2014 alkaen. Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään Yammeria ja kunnan intranettiä. Sivistystoimi 16

18 edistää kodin ja koulun/päivähoidon yhteistyötä tukevan vanhempainneuvoston tai - yhdistyksen perustamista kuntaan Päivähoidon järjestäminen Päivähoidon täyttöastetta seurataan jatkuvasti ja vuoropäivähoidon tarjonta tulee olla oikealla tasolla. Määritellään palvelusetelin suuruus ja palvelun tuotannosta laaditaan sääntökirja ohjaamaan toimintaa. Kunta edesauttaa yksityisen päivähoitotarjonnan syntymistä mahdolisuuksiensa mukaan esim. vuokraamalla tilat toimintaan. 17

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä SELVITYS VIRKA-APULAISREHTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMISTA VARTEN Perusopetuksen hallinnon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmia Tällä hetkellä Kuhmon perusopetuksessa hallinnollisista asioista vastaavat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Liite B2 / Koulutuslautakunta 24.3.2009 KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Kevät 2009 Koulutuslautakunta 24.3.2009 1 (8) NAANTALIN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot