KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %"

Transkriptio

1 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2013 Khkj oheismateriaali nro 1 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan päivitetty Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö Kouvolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2013 lopussa 17 tytäryhteisöä, jotka yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 23 osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 yhteisöä.

2 2 Yhdistelykonsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdistelyä (kpl) Tytäryhteisöt 2013 Yhtiöt Energiayhtiöt 1 - Elinkeino- ja kehitysyhtiöt 2 - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 9 - Muut yhtiöt 5 - Osuuskunnat - - Yhdistykset - - Säätiöt 1 - Kuntayhtymät 4 - Osakkuusyhteisöt 6 17 Muut omistusyhteysyhteisöt - - Yhteensä Taulukko 1. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen määrä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kouvola-konserniin kuuluu peruskaupungin ja siihen kuuluvien liikelaitosten lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kuntalain mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kaupunginjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijaosto huolehtii käytännön konsernivalvonnan toteuttamisesta Kouvola-konsernissa. Talousja omistajuusyksikkö huolehtii valmistelusta muiden kuin kaupungin elinkeinoyhtiöiden osalta. Tältä osin valmisteluvastuu on elinkeinotoimella. Konsernijaosto kokoontui tilikaudella 9 kertaa ja elinkeinojaosto 12 kertaa. Omistajapoliittiset linjaukset valmistuivat ja kaupunginvaltuusto vahvisti ne Merkittäville tytäryhteisöille asetettuja tavoitteita ja talouden kehitystä seurattiin osavuosikatsausten yhteydessä. Jaostot antoivat myös toimintaohjeita tarpeen mukaan yhtiökokousedustajille. Ennakkokäsityksen hankkiminen on valtuutettu Kuntaliiton suosituksen mukaan hallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Tavoitteena on omistajatahdon näkyminen yhtiön strategisten päätösten taustalla ja tiiviimpi yhteydenpito omistajaan myös yhtiökokousten välillä. Ohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä ja soveltuvin osin myös niissä osakkuusyhteisöissä, joissa kaupunki on osakkaana. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT European Business Innovation Center Kymi Oy:n (Ebick) osakekannan luovuttamista osakevaihdolla Kouvola Innovation Oy:lle (Kinno) ei ole vielä toteutettu. Järjestelyyn liittyvästä osakekaupasta valitettiin hallinto-oikeuteen, mistä ei päätöstä ole vielä saatu. Järjestelyllä Ebickistä tulisi Kinnon tytäryhtiö. Toimenpiteellä tavoitellaan valtuuston tahdon mukaisesti yhden elinkeinoyhtiön mallia, joka tuottaisi elinkeinostrategian mukaisia palveluja kaupungille. Kiinteistö Oy Leinikintie myytiin. Kymen Bioenergia Oy:n oma pääoma oli alkuvuonna negatiivinen. Yhtiö toteutti suunnatun osakeannin, missä KSS Energia Oy sijoitti yhtiöön 1,56 Me ja ja Kymenlaakson Jäte 0,04 Me. Osakeannin jälkeen sijoitukset yhtiöön olivat yhteensä 3,6 Me ja omistusosuudet KSS Energia Oy 93,78 %, Kymenlaakson Jäte Oy 3,24 % ja kaupunki 2,97 %. Valtiontukisäännösten vuoksi kaupunki ei sijoittanut lisäpääomaa yhtiöön. Suunnitelman mukaan Kymen Bioenergia tullaan liittämään osaksi yhtiöitettävää Kouvolan Vesi liikelaitosta.

3 3 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2013 Yhteisö ja omistusosuus Tavoitetaso Toteutuma KSS Energia Oy (konserni) 100 % Sijoitetun pääoman tuotto on > 7,0 % Omavaraisuusaste on > 30,0 % Osinko tilikaudelta vähintään 5,0 Me Energian toimintavarmuus: Kekimääräinen toimitusaika on sähkön osalta 0,75 h/asiakas ja lämmön osalta 0,80 h/asiakas. Uudistuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta on 90 % ja omastä lämmön tuotannosta 65 % 9,1 % (vuonna ,6 %) 29,8 % (29,6 %) Osinko 5,0 Me Kesketyssaika, sähkö 1,85 h Keskeyrysaika, lämpö 1,11 h Sähkön tuotannosta 94% Lämmön tuotannosta 63% European Business Innovation Center Kymi Oy 80 % Kouvola Innovation Oy (konserni) 100 % Resurssit on suunnattu elinkeinopoliittisen strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti. 400 uutta työpaikkaa Kouvolan alueelle Kaupunkiin sijoittuvien uusien yritysten määrä 150 Osuus valtakunnan tax-free myynnistä 4% Yöpymisten kasvu 7% Yritystilat Oy:n tulos ± 0 (konserni) Ei toimintaa Yritysjärjestelyt meneillään Uudet työpaikat 506 Uudet yritykset 312 Osuus tax-free myynnistä 2% (kasvu +27%) +1,2 % (Tilastokeskus) Tilakauden tulos e Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Hinta ( ) Virtuaalipalvelimen kk-hinta Operointi- / projekti- / johtotyö Puhelivaihdepalvelu Hinta ( ) KS-Tieto / Vertailuyrit:ten keskiarvo 200 /kk / 249 /kk 60/80/100 /h / 72 / 112 / 148 /h 1,06 /puhelu / 1,52 /puhelu Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Käyttöaste vähintään 96,5 % Tilikauden tulos ± 0 Luottotappiot ovat enint. 1% liikevaihdosta Saamiset vuokratuloista on enintään 3% liikevaihdosta Käyttöasteoli 93,5 %. Tilikauden tulos 0 Luottotappiot 0,4% Vuokrasaamiset 2,9 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Katsojamäärä Päänäyttämön täyttöaste 70% Kaupungin avustus on kastojaa kohti < 37 Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista on > 20 % Katsojamäärä oli Täyttöaste 81% Avustus / katsoja 36 Pääsylippujen osuus tuloista 22,1 %

4 4 Keskeisten konserniyhtiöiden talouden toteutuminen e TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 KSS Energia Oy (konserni) 100 % Muutos-% 2012/2013 Liikevaihto ,3 Liikevoitto (-tappio) ,4 Liikevoitto, % 5,5 4,7 9,8 9,4-4,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,9 4,6 9,6 9,1-5,2 Oman pääoman tuotto, % 6,2 1,6 15,4 16,2 5,2 Omavaraisuusaste, % 28,0 27,6 29,6 29,8 0,7 Maksuvalmius 1,8 1,6 1,7 1,7 0,0 Henkilöstö, keskimäärin ,3 Kouvolan Innovation Oy (konserni) 100 % Liikevaihto ,7 Liikevoitto (-tappio) ,2 Henkilöstö, keskimäärin ,2 Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Liikevaihto ,8 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ,3 Henkilöstö, keskimäärin ,3 Liikevaihto ,5 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ,4 Käyttöaste, % 93,5 95,2 96,3 93,5-2,9 Henkilöstö, keskimäärin ,1 Liikevaihto ,8 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ,4 Katsojamäärä ,9 Henkilöstö, keskimäärin ,8

5 5 KSS Energia -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Sähkön käyttö KSS Energian toimialueella oli 667 miljoonaa kilowattituntia (gigawattituntia), joka laski 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Lämpötilakorjattuna sähkön käyttö kuitenkin kasvoi 0,3 prosenttia. Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika oli 1,85 tuntia vuodessa (edellisvuonna 3,50). Vuoden alusta marraskuun alkupäiviin asti sähkön toimitusvarmuus pysyi erinomaisena ja keskeytysten määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Useat myrskyt vuoden viimeisten viikkojen aikana aiheuttivat kuitenkin runsaasti häiriöitä eri puolilla jakelualuetta. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 111 (152). Vuosi 2013 oli keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Rakennusten lämmitystarve jäi 9,5 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 94 prosenttia lämmön kokonaishankinnasta, joka oli 470 gigawattituntia. Kaukolämmön myynti laski 7,0 prosenttia edellisvuodesta. Maakaasua myytiin 184 gigawattituntia. Kaasun myynti pieneni lähes 10 prosentilla edellisvuodesta. Biokaasun tuotanto kasvoi 25 prosenttia 12 gigawattituntiin, josta pääosa jalostettiin ja myytiin liikennepolttoaineeksi. Kaukolämpöliittymiä rakennettiin 20 ja maakaasuliittymiä 15 kiinteistöön. Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä ja kannattavuus pysyivät hyvinä. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 28 prosenttia liikevaihdosta. KSS Energia konsernin liikevoitto ylitti tilikaudelle asetetun tavoitteen. Investoinnit olivat 17,6 (8,7) miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kohde oli vesivoiman hankinta Ruotsista. Liikevaihto ja liikevoitto:

6 6 Yhtiön tunnusluvut Vuositavoite 2013 Mittari Toteutuma Sijoitetun pääoman tuotto on > 7,0 %. Sijoitetun pääoman tuotto (%) 9,1 Omavaraisuusaste on 30,0 %. Omavaraisuusaste (%) 29,8 Osinkoa tilikaudelta maksetaan vähintään 5,0 milj. euroa (maksu keväällä 2014). Osinko ( ) 5,0 milj. euroa Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika on sähkön osalta 0,75 h/asiakas ja lämmön osalta 0,80 h/asiakas. Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta on 90 % ja omasta lämmön tuotannosta on 65 %. Keskeytysaika Sähkö 1,85 Lämpö 1,11 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) Sähkön tuotannosta 94 % Lämmön tuotannosta 63 %

7 7 Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Risto Heikkilä, pj Risto Simola Jaakko Pesu Hannele Haapio Marjo Partio Leena Riekkola Marko Torkkeli Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kinnon ydinpalvelut jakautuvat neljään toiminta-alueeseen: yritys-, matkailu-, sijoittumis- ja kehittämispalveluihin. Yrityspalvelut palvelee nimensä mukaisesti alueen yrittäjiä ja yrityksiä sekä alueelle sijoittuvia yrityksiä, joita puolestaan etsitään aktiivisesti sijoittumismarkkinoinnilla. Matkailupalveluissa palvellaan alueen matkailijoita ja matkailuyrittäjiä sekä vastataan Kouvolan matkailumarkkinoinnista. Kouvolan seudulle syntyi 506 uutta työpaikkaa vuonna Valtaosa seudun uusista työpaikoista tuli kaupan ja palvelujen, elintarvikealan, luovien alojen sekä metalli- ja muun teollisuuden sektoreille. Uusia yrityksiä perustettiin 338, joista 137 hyödynsi Kinnon Yrityspalvelujen alkuneuvontaa. Uusista työpaikoista 168 syntyi seudulle sijoittuneisiin sekä Kinnon projekteissa toimintaansa kehittäneisiin yrityksiin. Kouvolan Yritystilat Oy:n tulos kääntyi positiiviseksi. Yhtiön tunnisluvut Vuositavoite 2013 Mittari Tilinpäätös 400 uutta työpaikkaa Kouvolan Uusien työpaikkojen määrä (kpl) 506 alueelle Kaupunkiin sijoittuvien uusien Uusien yritysten määrä (kpl) 338 (Kouvola 312 ja Iitti 26) yritysten määrä 150 Osuus valtakunnan tax-free Osuus tax-free -myynnistä (%) 2 % (kasvu +27 %) -myynnistä 4 % (Global Blue Finland) Yöpymisten kasvu 7 % Yöpymisten kasvu (%) (Tilastokeskus) +1,2 % (tilasto 01-11/2013) - kotimaiset -5 % - venäläiset +57 % Yritystilat Oy:n tulos ± 0 (konserni) Tilikauden tulos ( ) ,76

8 8

9 9 Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaupungin omistusosuus: 99,9 % Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Leena Inkilä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Toimintavuosi oli erityisen vilkas kahden samanaikaisen mittavan projektin ansiosta. Vuoden aikana toteutettiin Kunnan Taitoa Oy:lle valtakunnallinen toimipisteverkko sekä Kouvolan kaupungille pilvipalveluihin siirtymisen UKKO projekti. Kunnan Taitoan uuden toimipisteverkon siirryttyä KS-Tiedon ylläpitoon yhtiöstä tuli samalla valtakunnallinen toimija, joka edellytti useiden uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Toimipisteverkkoprojektissa siirrettiin eri puolilta Suomea n. 10 toimipistettä ja yli 300 työasemaa erillisistä verkkoympäristöistä koko Suomen kattavaan Taitoa-verkkoon. Samalla rakennettiin verkkoyhteydet tarvittaviin järjestelmiin Taitoa-verkon ja järjestelmäylläpitäjien välille sekä siirrettiin toimipisteiden työsematuki keskitetysti Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle. Projektissa toteutettiin Kunnan Taitoalle myös keskitettyjä tallennusja tiedonvälityspalveluita jotka tulivat myös Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n ylläpitoon. Kouvolan kaupungin UKKO-projektissa yhtiö toteutti laajan integraation, jossa kertakirjautumisella voidaan käyttää sekä paikallisia että pilvipalveluja. Projekti sisälsi sähköpostilaatikoiden siirron pilvipalvelun piiriin aikataulun ollessa haasteellinen. Kouvolan hallinnon vanhan sähköpostijärjestelmän osalta siirto toteutettiin läpinäkyvästi ilman sähköpostipalvelun käyttökatkoja. Tässä toteutuksessa luotiin kaupungin ja Office 365 -palvelun Exchange järjestelmistä hybridi. Oppilaitosverkon vastaava muutos edellytti lisäksi yhtiön omaa ohjelmistokehitystyötä. Yhtiössä suoritettiin vuoden aikana myös KPMG:n toteuttama auditointi, jonka perusteella yhtiö sai ISAE 3402 TYPE1 mukaisen varmennusraportin. Tämä raportti todentaa Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n käyttävän dokumentoituja ja luetettavia toimintatapoja palvelutuotannossaan. RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Yhtiöllä on käytettävissä sijoitetun vapaan pääomarahaston lisäksi euron konsernilimiitti. Yhtiön rahoitustilanne pysyi kuitenkin koko vuoden kohtuullisena eikä konsernilimiittiä tarvinnut käyttää. Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 7%. Yhtiön pääomistajan ja suurimman asiakkaan Kouvolan kaupungin palveluostojen laskutus pieneni ensimmäistä kertaa edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui kaupungin siirtymisestä pois KS-Tiedon sähköpostipalvelusta sekä yhtiön toteuttamista hintojen alentamisesta. Yhtiön toisen omistajan Kunnan Taitoa Oy:n toiminnan voimakas laajeneminen on sen sijaan kasvattanut palvelujen kysyntää sekä osuutta liikevaihdosta. Henkilöstömenojen osuus budjetista oli noin 33%

10 10 Yhtiön tunnuluvut Vuositavoite 2013 Mittari Tilinpäätös 2013 Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Hinta ( ) Virtuaalipalvelimen kk-hinta Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo 200e/kk vertailuhinta: 249e/kk Operointi-/projekti-/johtotyö 60/80/100 e/h vertailuhinta: 71,7/111,5/148,1 e/h Puhelinvaihdepalvelu 1,06 e/puhelu vertailuhinta: 1,52 e/puhelu

11 11 Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Varajäsenet: Leena Rämä Antti Lipponen Martta Seppä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät yhtiön toiminnalle ja kehittymiselle ovat positiiviset. Yhtiön perusorganisaatio on saatu luotua ja toiminta vakiinnutettua. Tilikauden päättymisen ajankohtana ei tiedossa ole muutoksia, jotka aiheuttaisivat poikkeamaan yhtiön toimintaan tai vakavaraisuuteen. Yhtiön kohtuullinen taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan kehittämiselle hyvän pohjan, jolloin kiinteistökannan tarvitsema jalostaminen voidaan suorittaa hallitusti ja analysoimalla toiminta-alueen tarpeita. Tilikauden aikana myytiin kaksi kiinteistöä, jotka ovat aiheuttaneet negatiivista kassavirtaa ja myydyillä kiinteistöillä oli korjausvelkaa runsaasti. Käyttöastetavoitetta ei aivan saavutettu, jonka suurimpana aiheuttaja oli Kouvolan muuttotappioluvut. Yhtiö sai eliminoitua pienen käyttöasteen alenemisen kiinteistöjen hoitomenojen ja rahoituskulujen säätö- sekä uudelleenjärjestelytoimen-piteillä, minkä seurauksena yhtiön tuloskehitys saatiin parantumaan huomattavasti. Toimintokaudella yhtiö kilpailutti ja harmonisoi palvelutuottajasopimukset. Tällä saavuttiin säästöjä ja samalla keskimääräistä palvelutason nousua. Yhtiön henkilökunnan määrä oli katsantokauden lopussa 24 henkilöä eli palvelukonseptien muutosprossien myötä henkilökunta väheni kokonaisuudessaan 13 henkilöllä. Toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hankkeen vaikutukset ovat alkaneet näkyä jo säästöinä ja asunviihtyvyyden lisääntymisenä. Tulevalla katsantokaudella yhtiö tulee lisäämään tunnettavuutta ja sähköisiä palvelujen saatavuutta sekä asukasyhteistyötä. ERP (tuotannonohjausjärjestelmä) otettiin käyttöön katsantokauden lopussa ja sillä hallinnoidaan kiinteistöjä, ylläpitoa, vuokrausprosessia ja vuokranvalvontaa. Pidemmällä tähtäimellä yhtiö lanseeraa keinoja, jolla asuntojen käyttöastetta, viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta saadaan lisättyä entisestään. Yhtiö investointikohteena oli katsantokaudella Kotiharjutie 10 (Harjukoti) ja kohde valmistuu asiakkaan käyttöön katsantokauden jälkeen, maaliskuussa Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvio oli 4,3 miljoonaa euroa. Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit olivat katsantokaudella n. 2,1 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se jopa vähenee tase-arvollisesti. Tämä parantaa kiinteistöjen tase-arvoa. Tulevan katsantokauden investointihanke on Yhdystie1 (Elimäkikoti) ja projektin kustannusarvio on n. 5 miljoonaa euroa. Ylläpidolliset investoinnit ovat tulevalla katsantokaudella n. 2,5 miljoonaa euroa. Vuositavoite 2013 Mittari Tilinpäätös 2013 Käyttöaste vähintään 96,5 % Käyttöaste (%) 93,5 % Tulos ± 0 Tilikauden tulos ( ) 0 Luottotappiot ovat enintään 1 % liikevaihdosta. Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) 0,4 % Saamiset vuokratuotoista on enintään 3 % liikevaihdosta. Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) 2,9 %

12 12

13 13 Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, vpj Mikael Byckling Matti Norppa Milla Raunio Antero Rossi Satu Taalikainen Pekka Veikkanen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuonna 2013 Kouvolan Teatteri Oy saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet ja ylitti taloudelliset tavoitteet tuloksen ollessa euroa voitollinen. Liikevaihto oli euroa budjetoitua suurempi. Vuositavoite 2013 Mittari Tilinpäätös 2013 Katsojamäärä Katsojamäärä (kpl) Päänäyttämön täyttöaste on 70 %. Täyttöaste (%) 81 Kaupungin avustus on katsojaa Avustus/katsoja ( ) 36,47 kohden < 37 euroa. Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista on > 20 %. Pääsylipputulojen osuus tuloista (%) 22,06 Konserniyhteisöjen_TP_osuus_2013_ laaja.doc

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 (23.2.2015) Khkj 16.3.2015 oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Khall 31.3.2014 56 Kvalt 16.6.2014 23 Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot