REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi 14 Kansainvälisyysprosessi 17 Henkilöstön kehittäminen 18 Informaatiopalveluprosessi 21 Kirjasto- ja tietopalvelu 22 Markkinointiprosessi 25 Laatutyö 26 Opiskelijakunta Copsa 29 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 30 Strategia

3 REHTORIN KATSAUS Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistui alkaen toimilupaan ja rahoitusperusteisiin liittyvissä asioissa ja alkaen oikeushenkilöasemana ja osakeyhtiömuotona sekä perusrahoituksen siirtämisenä valtiolle. Uudistuksen molemmilla vaiheilla on merkittäviä vaikutuksia ammattikorkeakouluun ja sen toimintaan. Uudistunutta lainsäädäntöä kuvataan mahdollisuuksien laiksi. Siinä korostuu työelämälähtöisyyden ja alueellisten kehittämistarpeiden merkitys osana ammattikorkeakoulun perustehtäviä. Alueellinen ja paikallinen päätöksenteko on ammattikorkeakoulun vahvuus. Sama toimintatapa näkyy voimaan astuneessa Centria-ammattikorkeakoulun johtosäännössä. Uudistunut toimilupa Kesän ja syksyn aikana ammattikorkeakouluilta edellytettiin lainsäädäntöuudistukseen liittyviä päätöksiä. Ammattikorkeakoulu uudisti yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, ja ammattikorkeakouluosakeyhtiö merkittiin kaupparekisteriin. Valtioneuvosto teki toimilupapäätöksen. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:stä tuli itsenäinen ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jolla on alkaen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys alan, kulttuurialan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusvastuut sisältävä toimilupa. Toimilupa sisälsi selvitysvelvollisuuden mahdollisuudesta järjestää koulutustarjonta samalle kampukselle Kokkolaan. Selvitys valmistui, ja se toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajassa. Ministeriöstä toimiluvan edellyttämä selvitys siirtyy valmistelun jälkeen valtioneuvoston käsittelyyn ja palautetta odotetaan kevään 2015 aikana. Tiukkenevia resursseja ja hyviä tuloksia Toiminnan ja talouden näkökulmasta vuosi oli erinomainen, vaikka perusrahoituksen leikkaukset toivat oman haasteensa. Merkittävä apu talouteen liittyvissä asioissa oli kolmena edellisvuotena tehty hyvä tulos. Ammattikorkeakoulu teki tavoitteen mukaisen tuloksen myös päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäisen kerran valmistuneiden määrä ylitti 600 tutkinnon rajan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa valmisteltiin ja pitkin syksyä odoteltiin uusien hankkeiden rahoituspäätöksiä. Tältä osin ennakkotiedot olivat merkittävän myönteisiä. Jatkossakin Centria-ammattikorkeakoulu on TKI-toiminnassa kärkitoimija maassamme. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen oli päättyneenäkin vuonna melkoista tasapainoilua. Käydyissä yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa todettiin useaan kertaan, että riittävät talousvaikutukset löytyvät henkilöstö- tai tilakustannuksista. Tilaratkaisuja ei käytännössä tehty, joten säästöt haettiin henkilöstövaikutusten kautta. Kohti uudistuvaa ammattikorkeakoulua Muutos vauhdittaa jatkossakin rakenteellista uudistumista sekä toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista. Asetettuihin tavoitteeseen päästään vain ja ainoastaan hyvässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa monialaisilla, profiloituneilla kampuksilla. Työelämälähtöisesti ja turvallisesti! Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,91 Liiketoiminnan muut tuotot ,03 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,24 Ulkopuoliset palvelut , ,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,73 Henkilösivukulut Eläkekulut ,88 Muut henkilösivukulut , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,61 Liiketoiminnan muut kulut ,25 LIIKEVOITTO ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 200,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 8 514,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,34 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,61 TILIKAUDEN VOITTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,38 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,92 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset ,73 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,44 Muut saamiset 9 231, ,41 Siirtosaamiset , ,80 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,57 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,22 VASTAAVAA , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,56 Oma pääoma yhteensä , ,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,02 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,94 Vieras pääoma yhteensä , ,13 VASTATTAVAA , ,04 5

6 KOKKOLA-PIETARSAAREN YKSIKKÖ Kokkola-Pietarsaaren yksikkö kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita alueen elinkeino- ja työelämälle. Opetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli noin 2000 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 120. Kokkolassa opetus on pääosin keskitetty Talonpojankadun kampukselle ja Terveystielle. Pietarsaaressa koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt Runeberginkadun toimipisteeseen Campus Allegroon. Kokkola- Pietarsaaren yksikön rakenteellista kehittämistä jatkettiin siten, että musiikin opetus siirrettiin osittain Talonpojankadun kampukselle. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (kemiantekniikka Information Technology tieto- ja viestintätekniikka) Tradenomi (AMK) & Bachelor of Business Administration (liiketalous Business Management) Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä ylitettiin vuodelle 2014 asetettu tutkintotavoite ja yksiköstä valmistui ennätysmäärä opiskelijoita, valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 386. Tehostettu opintojen ohjaus osaltaan auttoi tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi koulutusohjelmatason seurantamenetelmien käyttöönotto edesauttoi opintojen edistymistä ja peräti 816 opiskelijaa suoritti vähintään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana, mikä tarkoitti sitä, että opintojen edistyminen parani 66 prosentila. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli yksikössä noin 400 ja vaihto-opiskelijoita 50. Vuonna 2014 lähti ulkomaille yhteensä 51 opiskelijaa yli kolme kuukautta kestävään opiskelijavaihtoon. Saapuvan ja lähtevän kvhenkilökunnan määrä oli noin 110. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta vastaa elinkeino- ja työelämän kehittämistarpeisiin ja vuonna 2014 yksikön TKI-toiminnan volyymi oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Luku on laskenut edellisvuodesta 13 prosenttia johtuen EU-ohjelmakauden vaihtumisesta. Toimintavuoden hankkeista mainittakoon Lithium, Remetal, Future Fur studio, Forest Refine, Myynnin foorumi, Spelcafe ja Grön omsorg. Syksyllä 2014 oli vireillä erittäin monia uusia hankkeitta, joihin odoteltiin rahoituspäätöksiä. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Opiskelijoita 2000 Henkilöstöä 120 Tutkintoja 386 7

8 Opiskelijoita 971 Henkilöstöä 96 Tutkintoja 223 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli 971 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 96. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta. Vuoden 2014 toimintaan sisältyi ammattikorkeakoulun toimiluvassa annettu selvityspyyntö toimintojen keskittämisestä Kokkolaan. Tämä heijastui voimakkaasti koko yhteisön toimintaan. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Industrial Management) Sosionomi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö Tradenomi (AMK) (aikuiskoulutus) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä suoritettiin toimintavuonna 223 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista 61 prosentilla oli työpaikka valmistumispäivänä. Centrian oman koulutustarjonnan lisäksi suoritettiin 26 rakennusinsinöörin tutkintoa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa projektiluonteisesti toteutetussa tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoista 355 suoritti lukuvuonna vähintään 55 opintopistettä. Tässä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijarekrytoinnissa onnistuttiin hyvin. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi pitkälti englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Vuonna 2014 toteutui opiskelijoitten yli kolme kuukautta kestäviä opiskelijavaihtoja yhteensä 34 (26 OUT, 8 IN). Henkilökunnan vähintään 5 vrk kestäviä vaihtoja toteutui yhteensä 56 (42 OUT, 14 IN). Hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä 11 ja valmistelussa neljä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Vuoden alussa käynnistynyt Electric Vehicles Goes Arctic -hanke jatkoi sähköajoneuvojen käyttöön liittyvää tutkimustyötä budjetiltaan suurimpana hankkeena. Keväällä investoitu ProJet D -tulostin oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kansainvälinen hanketoiminta jatkui ohjelmakauden vaihdoksesta huolimatta laajalla rintamalla: hankkeita rahoitettiin mm. Artemis-ohjelmasta, Botnia- Atlanticasta, Interreg IVA Nordista ja ENPI-ohjelmasta. TKI-henkilöstön siirtyminen Origosta Smarthouseen ja päärakennukseen tiivisti hieman päivittäistä kanssakäymistä ja toi mukanaan uusia kehitysajatuksia. Hannu Leppälä, yksikönjohtaja 9

10 OPPIMISPROSESSI Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3220, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Suoritettujen tutkintojen määrä oli 609. Vuonna 2013 vastaava luku oli 517. Opiskelijat, jotka suorittivat 55 opintopistettä, oli 1171, vuotta aiemmin luku oli 827. Opintonsa keskeytti 409 opiskelijaa, joka oli 26 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaksi keskeistä oppimisprosessin keskusteluaihetta vuonna 2014 ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tulosmittarit sekä koulutustarjonta kolmella eri kampuksella. Päällekkäisyyksien karsiminen sekä selkeät koulutusvastuualueet eivät vielä saaneet lopullista muotoa vuoden aikana. Tätä työtä jatketaan edelleen. Oppimisprosessia eniten koskevat tulosmittarit ovat valmistuneiden määrä sekä 55 opintopistettä vuoden aikana suorittaneiden opiskelijoiden määrä. Nämä mittarit tuottavat korkeakoulun rahoituksesta yli 70 prosenttia. Molemmissa mittareissa vuoden aikana saavutettiin kaikkien aikojen parhaat tulokset. Valmistuneiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa 600, jota voidaan pitää historiallisena tuloksena. Opetuksen kehittämiseen panostettiin vuoden aikana merkittävästi. Suureksi tavoitteeksi asetettiin verkkotradenomiopintojen aloittaminen syksyllä Tämän vuoksi vuoden 2014 alussa käynnistettiin voimakas investointiohjelma infrastruktuuriin ja opetuksen menetelmien kehittämiseksi. Infrastruktuuripuolella johtavina ajatuksina olivat Bring- Your-Own-Device (BOYD) sekä virtuaaliluokat. BOYD pyrkii varmistamaan, että opetuspisteiden verkkoratkaisut sallivat nykyistä merkittävästi suuremmat tietoliikennemäärät niin langattomasti kuin fyysisessäkin verkossa. Virtuaaliluokat-ajatuksella tuotetaan opetuksellisia ympäristöjä, joissa opettaja pystyy ohjaamaan ja opettamaan useita oppimispisteitä fyysisistä sijainneista huolimatta. Opetuksen menetelmien kehittämistä varten käynnistettiin Päivitä osaamisesi digiaikaan (POD) -koulutus. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa, ja siihen voi osallistua Centria-ammattikorkeakoulun opettaja. Koulutus sisältää kymmenen lähiopetuspäivää, joten satsaus on varsin massiivinen. Koulutuksessa läpikäydään keskeisiä muutoksia, joita digitalisaatio tuo mukanaan opiskelijoille, opetukseen sekä opetusympäristöihin. Koulutuksen kuluessa näitä muutoksia pyritään hahmottamaan ja ennakoimaan. Tähtäimenä infrastruktuurin ja opetuksen menetelmien kehittämisessä on siis ollut digitalisaation mukanaan tuomat haasteet. Ohjaavan määränpään näille kehittämistoimille on antanut 2015 alkava monimuoto-opetuksena toteutettava tradenomikoulutus, jotka toteutetaan pääsääntöisesti verkossa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy suorittamaan lähes koko tradenomitutkinnon verkon kautta. Menneen vuoden aikana suunniteltiin koulutuksen opetussuunnitelma ja hahmoteltiin opetuksen rakenne. Lisäksi tutustuttiin ja vertailtiin miten muut ammattikorkeakoulut ovat vastaavaa koulutusta toteuttaneet. Lisäksi vuoden aikana saatettiin päätökseen Botniastrategian mukaisena Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä toteuttama Keskipohjalainen koulutusväylä-hanke, joka edistämään siirtymistä koulutustasolta toiselle. Myös arviointi- ja palautejärjestelmää saatiin vietyä eteenpäin ja vuoden lopussa otettiin käyttöön uusi SoleOPS-järjestelmään liitetty opintojaksopalautejärjestelmä. Merkityksellisiä tuloksia saatiin aikaiseksi myös opintojensa jo keskeyttäneiden uudelleenrekrytoinnilla. Marko Forsell, koulutusjohtaja 10

11 AMK-tutkintojen määrä op suorittaneiden määrä 36 % Opiskelijamäärä

12 TKI-volyymi 5,3 M Asiakasrahoitus 1,6 M Uusia hankehakemuksia 41 12

13 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on toteutettu strategiseen toimintaohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. TKI-toiminnan toteumavolyymi vuonna oli 5,3 M, josta maksullisen palvelutoiminnan osuus oli 1,5 M. Tutkimus- ja kehitysprojekteja oli käynnissä 59, ja uusia hankehakemuksia tehtiin 41. Asiakasrahoituksen määrä oli 1,6 miljoonaa euroa. Vuosi oli EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen hiljainen hanketoiminnan osalta. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen rahoitushaku käynnistyi vasta kesällä ja ensimmäinen rahoituspäätös saatiin juuri ennen joulua. Centrian hankkeet menestyivät ammattikorkeakoulujen välisessä Kärjet-kilpailussa. Valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä palkittiin parhaat TKI-käytänteet, ja Centrian WintEVE sähköajoneuvot arktisissa olosuhteissa -hanke sijoittui kolmen parhaan joukkoon Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa. Chemplant kemian koetehdas sijoittui viiden finalistin joukkoon Soveltava tutkimustieto ja innovaatiot -sarjassa. Kilpailuun osallistui 43 hanketta eri ammattikorkeakouluista. Syksyllä Centrian asiakkaille ja sidosryhmille järjestettiin CentriaOpen B2B-tapahtumat Ylivieskassa ja Kokkolassa. Tilaisuuksissa esiteltiin Centrian toimintaa ja keskusteltiin asiakkaiden kanssa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Toimintojen ja organisaation uudistamista Palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana jatkamalla palvelujen tuotteistamista ja ryhmittelyä tuoteryhmiksi. Palvelut ryhmiteltiin tuotteistuspalveluihin, tuotannon ja prosessien kehittämispalveluihin sekä koulutus-, projekti- ja tapahtumapalveluihin. Vuoden lopulla valmisteltiin TKI-toimintojen muodostamista omaksi tulosvastuualueekseen. Tähän liittyen syksyllä suunniteltiin TKI:n uutta organisaatiorakennetta ja vastuualueiden jakautumista. Joulukuussa valittiin kaksi palvelupäällikköä tuotteistuspalveluiden sekä tuotannon ja prosessien kehittämispalveluiden myynnin lisäämiseksi. Sähköajoneuvojen tutkimusta ja kehittämistä arktisissa olosuhteissa Electric Vehicles Goes Arctic! -hanke käynnistyi vuoden alussa. Kyseessä on Tekesin EVE-ohjelmasta rahoitettu projekti, joka jatkaa WintEVE-hankkeen sähköajoneuvojen arktiseen testaamiseen liittyvää työtä. EVGA oli Centrian euromääräisesti suurin hanke. Vuoden aikana toteutettiin myös sähköajoneuvojen, suunnitteluosaamisen ja puutuoteteollisuutta yhdistävä egate-hanke, jossa kehitettiin sähköajoneuvojen latauskatos. Latauskatoksia pystytettiin hankkeen aikana kaksi kappaletta: toinen Oulunsaloon ja toinen Iihin. FATLASE Fatigue durability of laser cladded components FATLASE-hanke toteutettiin vuosien välisenä aikana yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Tavoitteena oli lisätä tietämystä lasertekniikalla pinnoitetuista matallikomponenteista, kun niitä kuormitetaan dynaamisesti. Kun käytettävissä on tutkimus- ja testaustuloksia, se madaltaa kynnystä kone- ja metalliteollisuudessa soveltaa uusia laserpinnoitusmenetelmiä. Uudet menetelmät parantavat yritysten kilpailukykyä laskelmalla tuotantokustannuksia. Hankkeen päärahoittajana toimi Intereg Pohjoinen -ohjelma. Litiumin jatkojalostus Hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia uusien litiumkemikaalien ja litiumakkukemikaalien valmistusta spodumeeni raaka-aineesta. Lähtökohtana tutkimuksessa oli litiumioniakkukemikaalien sovellukset, ja niihin soveltuvat litiumkemikaalit. Laitekantaa täydennettiin muun muassa korkealämpötilauunilla, johon hankkeen loppuvaiheessa hankittiin vielä pelkistysyksikkö. Akkumateriaalilaboratorion käyttöaste on ollut erittäin korkea, ja vastaavanlaista laboratoriota ei löydy muualta Pohjois- Euroopasta. FutureFurStudio Pietarsaaressa on pitkään tehty innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä turkisten jatkojalostamiseksi. Pohjanmaan tarhaajilla on tarve löytää uudenlaista käyttöä ja uusia toiminta-alueita suomalaiselle turkisalalle tärkeälle siniketulle. FutureFurStudiossa on ennakkoluulottomasti suunniteltu ja valmistettu tuotteita turkiksista. Tuotoksia on menestyksekkäästi esitelty kutsuttuina näytteilleasettajina kansainvälisillä alan muotimessuilla. Aiemman hankkeen päätyttyä saatiin rahoittajilta loppuvuodesta vahvistus uuden FutureFOXstudion rahoituksesta. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat 13

14 EU-ohjelmakausien vaihteesta johtuen projektikannan määrä ja volyymi ovat tilapäisesti alhaisimmillaan vuosien aikana, mutta jälkirahoitteisesti toteutettava TKI-toiminta sitoo jatkossa yhä suuremmissa määrin ammattikorkeakoulun kassavaroja. TKI-toiminta on perinteisesti ollut vahvaa Centria-ammattikorkeakoulussa ja mahdollistanut uusien innovaatioiden luomista. Tähän ja erityisesti palvelutoiminnan kehittämiseen halutaan satsata resursseja edelleen. Vuoden 2015 alusta opetusyksiköistä omaksi yksikökseen eriytettävä TKI-toiminta vaikuttaa tulosyksiköiden talousarvioiden laadintaan ja seurantaan sekä erilaisiin kirjauskäytänteisiin. TALOUSPROSESSI Yhtenä keskeisenä Centria-ammattikorkeakoulun toiminnan tavoitteena on ylläpitää vakaata taloutta, joka mahdollistaa laadukkaan opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvien projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talousprosessin tehtävänä on tukea tätä tavoitetta tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman ja osaamisen mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seuraamiseen. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia, lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sekä informaatiota organisaation sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Hyvä taloudellinen tulos pohjana tulevaisuudelle Koulutuspaikkojen leikkaukset, säästötoimet ja siirtyminen tulosperusteiseen rahoitusmalliin ovat johtaneet entistä tarkempaan talouden seurantaan. Uusi malli on mullistanut paitsi rahoitusperusteita, myös asenteita tuloksellisuutta kohtaan. Talouden toteutumia seurataan kuukausitasolla, mutta tulevaisuudessa suuntana tulee olemaan vieläkin reaaliaikaisempi talous- ja tulosmittareiden tarkastelu. Vaikka edellisten vuosien sopeuttamis- ja säästötoimet ovat olleet mittavia ja vaikutuksiltaan kauaskantoisia, on ammattikorkeakoulu pystynyt tekemään pitkään hyvää taloudellista tulosta. Myös matala korkotaso ja voitolliset tulokset ovat mahdollistaneet sen, että kiinteistön peruskorjauksiin liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Voitolliset tulokset ovat tärkeä puskuri huomioiden, että vuosien taloudellinen tilanne on perusrahoituksen leikkauksista johtuen entistä haasteellisempi. On silti muistettava, että vahvat tulokset ovat seurausta rankoista säästötoimista, joita on tehty etupainotteisesti, ja suurelta osin ne ovat kohdistuneet henkilöstöön. Henkilöstön jaksamisen, motivaation ja kehittämisen turvaamiseksi on huolehdittava riittävien resurssien turvaaminen tiukkojen aikojen keskellä. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon raportointi yhtenäistyy Toimiluvan selvitysvelvollisuus edellytti entistä laajempien ja pidemmälle ulottuvien taloudellisten suunnitelmien laadintaa sekä yksityiskohtaisempaa avaamista useista näkökulmista katsottuna. Tässä hyödynnettiin aiemmin laadittua talouden mallinnuksen sisäistä työkalua sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitämää rahoitusennustetta tuleville vuosille. Rinnan tämän prosessin kanssa eteni ammattikorkeakoulujen yhtenäisen koodiston uudistus yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koodiston tarkoituksena oli laatia yhtenäiset ja vertailukelpoiset käytännöt kirjanpidon kirjauskäytänteiden ja raportoinnin ohjaamiseksi. Tämä uusittu raportointi- ja tiedonkeruuohje astuu voimaan vuoden 2015 alusta ja korvaa aikaisemman kustannustilastoinnin. Koodisto selkiyttää aiemmin tulkinnanvaraiseksi jääneitä käytäntöjä ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen asemaa. Talousprosessin haasteet ja kehittämiskohteet uudistunut ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustava rahoitusmalli asettaa omat haasteensa talouden ja tulosten seuraamiseen. Vuonna 2015 ammattikorkeakoulu käynnistää talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusimisen, joka tulee olemaan talousprosessin keskeisin kehittämisprojekti seuraavan kahden vuoden aikana. Nopeasti ja helposti saatavilla oleva taloustieto, tulosmittareiden ajantasaisuus ja ammattikorkeakoulun rakenteellisia muutoksia vastaava ja niitä tukeva kustannusseurantarakenne sekä sisäisen laskennan raportointi ovat niitä osa-alueita, joihin talousprosessin on kiinnitettävä huomiota lähivuosina. Kassatilannetta ja ulkopuolisen rahoituksen toteutumista on edelleen seurattava säännöllisesti, sillä toimiluvan mukaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset aiheuttavat mahdollisesti investointitarpeita. Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisen talouden säilyttäminen edellyttävät myös tulevaisuudessa rakenteellisten muutosten toteuttamista. Jouko Mäki-Korvela, hallinto- ja talouspäällikkö 14

15 Kokonaistuotot 26,3 M Quick ratio 2,22 Omavaraisuusaste 72,1 % 15

16 Pitkät vaihdot: saapuvat 60 Pitkät vaihdot: lähtevät 77 Yhteistyökorkeakouluja

17 KANSAINVÄLISYYSPROSESSI Liikkuvuudessa siirryttiin Erasmus+ ohjelmakauteen Kansainvälisyys on perinteisesti ollut yksi ammattikorkeakoulun painopistealoista. Centrialla on laaja ja vakiintunut kansainvälisesti verkosto ja kaikilla kolmella kampuksella kansainvälisyys näkyy monikulttuurisina oppimisympäristöinä. Opiskelijavaihto ja harjoittelu ulkomailla on kansainvälisen toiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Eniten vaihtoon lähtijöitä oli tänäkin vuonna liiketalouden koulutusohjelmissa, ja eniten lähtijöitä oli Espanjaan, Kiinaan ja Saksaan. Eniten vaihto-opiskelijoita tuli Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta. Uusi Erasmus+ -ohjelma toi mukanaan paljon uutta, ja jo syksyllä ensimmäiset vaihtoon lähtevät opiskelijat saivat kokeilla ohjelman uuttaa kielitaidontestausjärjestelmää Online Linguistic Supportia. Erasmus+, Overseas- ja Kiina-ohjelman lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös kansalais- ja nuorisotoiminnan-, sosiaali- ja terveysalan sekä esittävän taiteen North- South-South -verkostoissa. Ensimmäinen International Language Week Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäinen kielten- ja viestinnän opettajille suunnattu kansainvälinen viikko International Language Week. Marraskuussa järjestettyyn viikkoon osallistui toistakymmentä opettajaa eurooppalaisista yhteistyökorkeakouluista. Centrian osalta tämä tarkoitti, että pääosin Ranskasta ja Saksasta tulleet vaihto-opettajat pitivät noin 40 opetustuntia opiskelijoillemme. Osana International Language Weekiä järjestimme myös Internationalization as a vehicle for language and global competence acquisition -workshopin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Uusi kaksoistutkintohanke Sanda Universityn kanssa Centrialle myönnettiin rahoitusta CIMO:n Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskevasta ohjelmasta 21st Century Skills for European and Chinese Business Relations through Double Degrees -hankkeelle. Yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Shanghaissa sijaitsevan Sanda Universityn kanssa toteutettava hanke mahdollistaa liiketalouden ja tietotekniikan opiskelijoille kaksoistutkinnon suorittamista Shanghaissa stipendin turvin. Yhteistyönlaajentaminen Lock Haven Universityn kanssa Centria on vuoden aikana pyrkinyt laajentamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan Lock Haven Universityn kanssa. Maaliskuisen vierailun jälkeen opiskelijavaihtosopimus vahvistettiin ja aloitettiin neuvottelut kaksoistutkinnosta ja online-yhteistyöstä. Ensimmäinen yhteinen onlineluento toteutettiin marraskuussa ja jatkoa seuraa vuoden 2015 puolella. Centrian kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta ja monimuotoista. Liikkuvuuden lisäksi olemme myös olleet aktiivisia kansainvälisissä TKI-hankkeissa ja verkostoissa. Peter Finell, kansainvälisten asiain päällikkö 17

18 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Muutosjohtajuus koetuksella Vuosi oli edellisen vuoden tapaan johtamisen ja työhyvinvoinnin kannalta haasteellinen. Rakenteellinen kehittäminen, aloituspaikkojen ja yksikköhintatulon vähenemiseen perustuvat säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johtivat jälleen yhteistoimintalain 8. luvun mukaisiin neuvotteluihin, joista viimeisin päättyi Vuotta leimasi myös toimilupaan liitetyn selvitystyön laadinta toimintojen keskittämisestä Kokkolaan sekä selvitystyöstä aiheutuva epävarmuus tulevasta. Selvitystyö tehtiin ja toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Ammattikorkeakoulun johdolle suunnattiin muutosjohtamisen tueksi yhteistyössä työterveyshuolto Työplussan kanssa muutosjohtamiseen liittyviä valmennuksia kevään aikana. Syksyllä valmennus kohdennettiin kaikille esimiesasemassa toimiville. Loppuvuodesta laadittuun toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2015 nostettiin työhyvinvointiohjelman laadinta yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi. Osaamiskartta avuksi henkilöstön kehittämiseen Henkilöstön pitkän aikavälin osaamisen kehittämisen suunnitelma laadittiin osana ammattikorkeakoulun henkilöstösuunnitelmaa, jossa määriteltiin ammattikorkeakoulun osaamiskartta sekä henkilöstöryhmittäin koulutustavoitteet vuosille Koulutuksia käynnistyikin jo vuoden aikana vastaamaan näihin tavoitteisiin, esimerkiksi laaja opetushenkilöstölle suunnattu Päivitä opettajuutesi digiaikaan (POD) -koulutus, joka on jatkoa aiempina vuosina toteutuneille pedagogisille iltapäiville. POD-koulutuskokonaisuuksia toteutui vuoden aikana neljä (yhteensä 11 koulutuspäivää), ja niihin osallistui keskimäärin 30 hlöä/koulutuspäivä. POD-koulutus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. TKI-henkilöstöstä muutamalle mahdollistui osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan laajaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennushankkeeseen (30 op), josta myös yksi osakokonaisuus Innovaatio Boot Camp kysyntä- ja käyttäjälähtöinen TKI-toiminta on Centria-ammattikorkeakoulun toteutusvastuulla. Kohti uutta alkua ja turvallista huomista Turvallisuusosaaminen oli syksyn henkilöstöpäivien teemana. Henkilöstöpäivien ryhmätöissä pohdittiin turvallisuuskulttuurin kehittämiskohteita ja annettiin koulutusvastuittain turvallisuuslupauksia tulevalle lukuvuodelle. Turvallisuusvalmiuksia parannettiin ensiapuvalmennuksilla, turvallisuusinfoilla ja turvakävelyillä. Osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen oli keskeisessä roolissa vuoden aikana käynnistyneessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa strategiahankkeessa (Uusi alku), jossa haetaan uutta alkua seuraavilla toimenpidekokonaisuuksilla: uudet dynaamiset rakenteet, uusi profiili, uusi tapa toimia ja uudet pedagogiset toimintamallit ja -muodot. Osana hanketta testattiin keväällä yhtä markkinoilla olevaa osaamiskartoitusmallia eri henkilöstöryhmistä yhdellä pilottiryhmällä. Osaamiskartoitusmallin kehittämistä jatketaan pilotista saatujen tulosten ja oppien pohjalta. Maarit Sorvisto, laatupäällikkö 18

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot