REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi 14 Kansainvälisyysprosessi 17 Henkilöstön kehittäminen 18 Informaatiopalveluprosessi 21 Kirjasto- ja tietopalvelu 22 Markkinointiprosessi 25 Laatutyö 26 Opiskelijakunta Copsa 29 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 30 Strategia

3 REHTORIN KATSAUS Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistui alkaen toimilupaan ja rahoitusperusteisiin liittyvissä asioissa ja alkaen oikeushenkilöasemana ja osakeyhtiömuotona sekä perusrahoituksen siirtämisenä valtiolle. Uudistuksen molemmilla vaiheilla on merkittäviä vaikutuksia ammattikorkeakouluun ja sen toimintaan. Uudistunutta lainsäädäntöä kuvataan mahdollisuuksien laiksi. Siinä korostuu työelämälähtöisyyden ja alueellisten kehittämistarpeiden merkitys osana ammattikorkeakoulun perustehtäviä. Alueellinen ja paikallinen päätöksenteko on ammattikorkeakoulun vahvuus. Sama toimintatapa näkyy voimaan astuneessa Centria-ammattikorkeakoulun johtosäännössä. Uudistunut toimilupa Kesän ja syksyn aikana ammattikorkeakouluilta edellytettiin lainsäädäntöuudistukseen liittyviä päätöksiä. Ammattikorkeakoulu uudisti yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, ja ammattikorkeakouluosakeyhtiö merkittiin kaupparekisteriin. Valtioneuvosto teki toimilupapäätöksen. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:stä tuli itsenäinen ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jolla on alkaen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys alan, kulttuurialan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusvastuut sisältävä toimilupa. Toimilupa sisälsi selvitysvelvollisuuden mahdollisuudesta järjestää koulutustarjonta samalle kampukselle Kokkolaan. Selvitys valmistui, ja se toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajassa. Ministeriöstä toimiluvan edellyttämä selvitys siirtyy valmistelun jälkeen valtioneuvoston käsittelyyn ja palautetta odotetaan kevään 2015 aikana. Tiukkenevia resursseja ja hyviä tuloksia Toiminnan ja talouden näkökulmasta vuosi oli erinomainen, vaikka perusrahoituksen leikkaukset toivat oman haasteensa. Merkittävä apu talouteen liittyvissä asioissa oli kolmena edellisvuotena tehty hyvä tulos. Ammattikorkeakoulu teki tavoitteen mukaisen tuloksen myös päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäisen kerran valmistuneiden määrä ylitti 600 tutkinnon rajan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa valmisteltiin ja pitkin syksyä odoteltiin uusien hankkeiden rahoituspäätöksiä. Tältä osin ennakkotiedot olivat merkittävän myönteisiä. Jatkossakin Centria-ammattikorkeakoulu on TKI-toiminnassa kärkitoimija maassamme. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen oli päättyneenäkin vuonna melkoista tasapainoilua. Käydyissä yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa todettiin useaan kertaan, että riittävät talousvaikutukset löytyvät henkilöstö- tai tilakustannuksista. Tilaratkaisuja ei käytännössä tehty, joten säästöt haettiin henkilöstövaikutusten kautta. Kohti uudistuvaa ammattikorkeakoulua Muutos vauhdittaa jatkossakin rakenteellista uudistumista sekä toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista. Asetettuihin tavoitteeseen päästään vain ja ainoastaan hyvässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa monialaisilla, profiloituneilla kampuksilla. Työelämälähtöisesti ja turvallisesti! Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,91 Liiketoiminnan muut tuotot ,03 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,24 Ulkopuoliset palvelut , ,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,73 Henkilösivukulut Eläkekulut ,88 Muut henkilösivukulut , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,61 Liiketoiminnan muut kulut ,25 LIIKEVOITTO ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 200,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 8 514,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,34 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,61 TILIKAUDEN VOITTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,38 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,92 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset ,73 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,44 Muut saamiset 9 231, ,41 Siirtosaamiset , ,80 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,57 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,22 VASTAAVAA , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,56 Oma pääoma yhteensä , ,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,02 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,94 Vieras pääoma yhteensä , ,13 VASTATTAVAA , ,04 5

6 KOKKOLA-PIETARSAAREN YKSIKKÖ Kokkola-Pietarsaaren yksikkö kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita alueen elinkeino- ja työelämälle. Opetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli noin 2000 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 120. Kokkolassa opetus on pääosin keskitetty Talonpojankadun kampukselle ja Terveystielle. Pietarsaaressa koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt Runeberginkadun toimipisteeseen Campus Allegroon. Kokkola- Pietarsaaren yksikön rakenteellista kehittämistä jatkettiin siten, että musiikin opetus siirrettiin osittain Talonpojankadun kampukselle. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (kemiantekniikka Information Technology tieto- ja viestintätekniikka) Tradenomi (AMK) & Bachelor of Business Administration (liiketalous Business Management) Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä ylitettiin vuodelle 2014 asetettu tutkintotavoite ja yksiköstä valmistui ennätysmäärä opiskelijoita, valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 386. Tehostettu opintojen ohjaus osaltaan auttoi tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi koulutusohjelmatason seurantamenetelmien käyttöönotto edesauttoi opintojen edistymistä ja peräti 816 opiskelijaa suoritti vähintään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana, mikä tarkoitti sitä, että opintojen edistyminen parani 66 prosentila. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli yksikössä noin 400 ja vaihto-opiskelijoita 50. Vuonna 2014 lähti ulkomaille yhteensä 51 opiskelijaa yli kolme kuukautta kestävään opiskelijavaihtoon. Saapuvan ja lähtevän kvhenkilökunnan määrä oli noin 110. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta vastaa elinkeino- ja työelämän kehittämistarpeisiin ja vuonna 2014 yksikön TKI-toiminnan volyymi oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Luku on laskenut edellisvuodesta 13 prosenttia johtuen EU-ohjelmakauden vaihtumisesta. Toimintavuoden hankkeista mainittakoon Lithium, Remetal, Future Fur studio, Forest Refine, Myynnin foorumi, Spelcafe ja Grön omsorg. Syksyllä 2014 oli vireillä erittäin monia uusia hankkeitta, joihin odoteltiin rahoituspäätöksiä. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Opiskelijoita 2000 Henkilöstöä 120 Tutkintoja 386 7

8 Opiskelijoita 971 Henkilöstöä 96 Tutkintoja 223 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli 971 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 96. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta. Vuoden 2014 toimintaan sisältyi ammattikorkeakoulun toimiluvassa annettu selvityspyyntö toimintojen keskittämisestä Kokkolaan. Tämä heijastui voimakkaasti koko yhteisön toimintaan. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Industrial Management) Sosionomi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö Tradenomi (AMK) (aikuiskoulutus) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä suoritettiin toimintavuonna 223 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista 61 prosentilla oli työpaikka valmistumispäivänä. Centrian oman koulutustarjonnan lisäksi suoritettiin 26 rakennusinsinöörin tutkintoa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa projektiluonteisesti toteutetussa tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoista 355 suoritti lukuvuonna vähintään 55 opintopistettä. Tässä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijarekrytoinnissa onnistuttiin hyvin. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi pitkälti englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Vuonna 2014 toteutui opiskelijoitten yli kolme kuukautta kestäviä opiskelijavaihtoja yhteensä 34 (26 OUT, 8 IN). Henkilökunnan vähintään 5 vrk kestäviä vaihtoja toteutui yhteensä 56 (42 OUT, 14 IN). Hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä 11 ja valmistelussa neljä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Vuoden alussa käynnistynyt Electric Vehicles Goes Arctic -hanke jatkoi sähköajoneuvojen käyttöön liittyvää tutkimustyötä budjetiltaan suurimpana hankkeena. Keväällä investoitu ProJet D -tulostin oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kansainvälinen hanketoiminta jatkui ohjelmakauden vaihdoksesta huolimatta laajalla rintamalla: hankkeita rahoitettiin mm. Artemis-ohjelmasta, Botnia- Atlanticasta, Interreg IVA Nordista ja ENPI-ohjelmasta. TKI-henkilöstön siirtyminen Origosta Smarthouseen ja päärakennukseen tiivisti hieman päivittäistä kanssakäymistä ja toi mukanaan uusia kehitysajatuksia. Hannu Leppälä, yksikönjohtaja 9

10 OPPIMISPROSESSI Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3220, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Suoritettujen tutkintojen määrä oli 609. Vuonna 2013 vastaava luku oli 517. Opiskelijat, jotka suorittivat 55 opintopistettä, oli 1171, vuotta aiemmin luku oli 827. Opintonsa keskeytti 409 opiskelijaa, joka oli 26 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaksi keskeistä oppimisprosessin keskusteluaihetta vuonna 2014 ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tulosmittarit sekä koulutustarjonta kolmella eri kampuksella. Päällekkäisyyksien karsiminen sekä selkeät koulutusvastuualueet eivät vielä saaneet lopullista muotoa vuoden aikana. Tätä työtä jatketaan edelleen. Oppimisprosessia eniten koskevat tulosmittarit ovat valmistuneiden määrä sekä 55 opintopistettä vuoden aikana suorittaneiden opiskelijoiden määrä. Nämä mittarit tuottavat korkeakoulun rahoituksesta yli 70 prosenttia. Molemmissa mittareissa vuoden aikana saavutettiin kaikkien aikojen parhaat tulokset. Valmistuneiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa 600, jota voidaan pitää historiallisena tuloksena. Opetuksen kehittämiseen panostettiin vuoden aikana merkittävästi. Suureksi tavoitteeksi asetettiin verkkotradenomiopintojen aloittaminen syksyllä Tämän vuoksi vuoden 2014 alussa käynnistettiin voimakas investointiohjelma infrastruktuuriin ja opetuksen menetelmien kehittämiseksi. Infrastruktuuripuolella johtavina ajatuksina olivat Bring- Your-Own-Device (BOYD) sekä virtuaaliluokat. BOYD pyrkii varmistamaan, että opetuspisteiden verkkoratkaisut sallivat nykyistä merkittävästi suuremmat tietoliikennemäärät niin langattomasti kuin fyysisessäkin verkossa. Virtuaaliluokat-ajatuksella tuotetaan opetuksellisia ympäristöjä, joissa opettaja pystyy ohjaamaan ja opettamaan useita oppimispisteitä fyysisistä sijainneista huolimatta. Opetuksen menetelmien kehittämistä varten käynnistettiin Päivitä osaamisesi digiaikaan (POD) -koulutus. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa, ja siihen voi osallistua Centria-ammattikorkeakoulun opettaja. Koulutus sisältää kymmenen lähiopetuspäivää, joten satsaus on varsin massiivinen. Koulutuksessa läpikäydään keskeisiä muutoksia, joita digitalisaatio tuo mukanaan opiskelijoille, opetukseen sekä opetusympäristöihin. Koulutuksen kuluessa näitä muutoksia pyritään hahmottamaan ja ennakoimaan. Tähtäimenä infrastruktuurin ja opetuksen menetelmien kehittämisessä on siis ollut digitalisaation mukanaan tuomat haasteet. Ohjaavan määränpään näille kehittämistoimille on antanut 2015 alkava monimuoto-opetuksena toteutettava tradenomikoulutus, jotka toteutetaan pääsääntöisesti verkossa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy suorittamaan lähes koko tradenomitutkinnon verkon kautta. Menneen vuoden aikana suunniteltiin koulutuksen opetussuunnitelma ja hahmoteltiin opetuksen rakenne. Lisäksi tutustuttiin ja vertailtiin miten muut ammattikorkeakoulut ovat vastaavaa koulutusta toteuttaneet. Lisäksi vuoden aikana saatettiin päätökseen Botniastrategian mukaisena Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä toteuttama Keskipohjalainen koulutusväylä-hanke, joka edistämään siirtymistä koulutustasolta toiselle. Myös arviointi- ja palautejärjestelmää saatiin vietyä eteenpäin ja vuoden lopussa otettiin käyttöön uusi SoleOPS-järjestelmään liitetty opintojaksopalautejärjestelmä. Merkityksellisiä tuloksia saatiin aikaiseksi myös opintojensa jo keskeyttäneiden uudelleenrekrytoinnilla. Marko Forsell, koulutusjohtaja 10

11 AMK-tutkintojen määrä op suorittaneiden määrä 36 % Opiskelijamäärä

12 TKI-volyymi 5,3 M Asiakasrahoitus 1,6 M Uusia hankehakemuksia 41 12

13 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on toteutettu strategiseen toimintaohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. TKI-toiminnan toteumavolyymi vuonna oli 5,3 M, josta maksullisen palvelutoiminnan osuus oli 1,5 M. Tutkimus- ja kehitysprojekteja oli käynnissä 59, ja uusia hankehakemuksia tehtiin 41. Asiakasrahoituksen määrä oli 1,6 miljoonaa euroa. Vuosi oli EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen hiljainen hanketoiminnan osalta. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen rahoitushaku käynnistyi vasta kesällä ja ensimmäinen rahoituspäätös saatiin juuri ennen joulua. Centrian hankkeet menestyivät ammattikorkeakoulujen välisessä Kärjet-kilpailussa. Valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä palkittiin parhaat TKI-käytänteet, ja Centrian WintEVE sähköajoneuvot arktisissa olosuhteissa -hanke sijoittui kolmen parhaan joukkoon Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa. Chemplant kemian koetehdas sijoittui viiden finalistin joukkoon Soveltava tutkimustieto ja innovaatiot -sarjassa. Kilpailuun osallistui 43 hanketta eri ammattikorkeakouluista. Syksyllä Centrian asiakkaille ja sidosryhmille järjestettiin CentriaOpen B2B-tapahtumat Ylivieskassa ja Kokkolassa. Tilaisuuksissa esiteltiin Centrian toimintaa ja keskusteltiin asiakkaiden kanssa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Toimintojen ja organisaation uudistamista Palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana jatkamalla palvelujen tuotteistamista ja ryhmittelyä tuoteryhmiksi. Palvelut ryhmiteltiin tuotteistuspalveluihin, tuotannon ja prosessien kehittämispalveluihin sekä koulutus-, projekti- ja tapahtumapalveluihin. Vuoden lopulla valmisteltiin TKI-toimintojen muodostamista omaksi tulosvastuualueekseen. Tähän liittyen syksyllä suunniteltiin TKI:n uutta organisaatiorakennetta ja vastuualueiden jakautumista. Joulukuussa valittiin kaksi palvelupäällikköä tuotteistuspalveluiden sekä tuotannon ja prosessien kehittämispalveluiden myynnin lisäämiseksi. Sähköajoneuvojen tutkimusta ja kehittämistä arktisissa olosuhteissa Electric Vehicles Goes Arctic! -hanke käynnistyi vuoden alussa. Kyseessä on Tekesin EVE-ohjelmasta rahoitettu projekti, joka jatkaa WintEVE-hankkeen sähköajoneuvojen arktiseen testaamiseen liittyvää työtä. EVGA oli Centrian euromääräisesti suurin hanke. Vuoden aikana toteutettiin myös sähköajoneuvojen, suunnitteluosaamisen ja puutuoteteollisuutta yhdistävä egate-hanke, jossa kehitettiin sähköajoneuvojen latauskatos. Latauskatoksia pystytettiin hankkeen aikana kaksi kappaletta: toinen Oulunsaloon ja toinen Iihin. FATLASE Fatigue durability of laser cladded components FATLASE-hanke toteutettiin vuosien välisenä aikana yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Tavoitteena oli lisätä tietämystä lasertekniikalla pinnoitetuista matallikomponenteista, kun niitä kuormitetaan dynaamisesti. Kun käytettävissä on tutkimus- ja testaustuloksia, se madaltaa kynnystä kone- ja metalliteollisuudessa soveltaa uusia laserpinnoitusmenetelmiä. Uudet menetelmät parantavat yritysten kilpailukykyä laskelmalla tuotantokustannuksia. Hankkeen päärahoittajana toimi Intereg Pohjoinen -ohjelma. Litiumin jatkojalostus Hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia uusien litiumkemikaalien ja litiumakkukemikaalien valmistusta spodumeeni raaka-aineesta. Lähtökohtana tutkimuksessa oli litiumioniakkukemikaalien sovellukset, ja niihin soveltuvat litiumkemikaalit. Laitekantaa täydennettiin muun muassa korkealämpötilauunilla, johon hankkeen loppuvaiheessa hankittiin vielä pelkistysyksikkö. Akkumateriaalilaboratorion käyttöaste on ollut erittäin korkea, ja vastaavanlaista laboratoriota ei löydy muualta Pohjois- Euroopasta. FutureFurStudio Pietarsaaressa on pitkään tehty innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä turkisten jatkojalostamiseksi. Pohjanmaan tarhaajilla on tarve löytää uudenlaista käyttöä ja uusia toiminta-alueita suomalaiselle turkisalalle tärkeälle siniketulle. FutureFurStudiossa on ennakkoluulottomasti suunniteltu ja valmistettu tuotteita turkiksista. Tuotoksia on menestyksekkäästi esitelty kutsuttuina näytteilleasettajina kansainvälisillä alan muotimessuilla. Aiemman hankkeen päätyttyä saatiin rahoittajilta loppuvuodesta vahvistus uuden FutureFOXstudion rahoituksesta. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat 13

14 EU-ohjelmakausien vaihteesta johtuen projektikannan määrä ja volyymi ovat tilapäisesti alhaisimmillaan vuosien aikana, mutta jälkirahoitteisesti toteutettava TKI-toiminta sitoo jatkossa yhä suuremmissa määrin ammattikorkeakoulun kassavaroja. TKI-toiminta on perinteisesti ollut vahvaa Centria-ammattikorkeakoulussa ja mahdollistanut uusien innovaatioiden luomista. Tähän ja erityisesti palvelutoiminnan kehittämiseen halutaan satsata resursseja edelleen. Vuoden 2015 alusta opetusyksiköistä omaksi yksikökseen eriytettävä TKI-toiminta vaikuttaa tulosyksiköiden talousarvioiden laadintaan ja seurantaan sekä erilaisiin kirjauskäytänteisiin. TALOUSPROSESSI Yhtenä keskeisenä Centria-ammattikorkeakoulun toiminnan tavoitteena on ylläpitää vakaata taloutta, joka mahdollistaa laadukkaan opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvien projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talousprosessin tehtävänä on tukea tätä tavoitetta tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman ja osaamisen mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seuraamiseen. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia, lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sekä informaatiota organisaation sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Hyvä taloudellinen tulos pohjana tulevaisuudelle Koulutuspaikkojen leikkaukset, säästötoimet ja siirtyminen tulosperusteiseen rahoitusmalliin ovat johtaneet entistä tarkempaan talouden seurantaan. Uusi malli on mullistanut paitsi rahoitusperusteita, myös asenteita tuloksellisuutta kohtaan. Talouden toteutumia seurataan kuukausitasolla, mutta tulevaisuudessa suuntana tulee olemaan vieläkin reaaliaikaisempi talous- ja tulosmittareiden tarkastelu. Vaikka edellisten vuosien sopeuttamis- ja säästötoimet ovat olleet mittavia ja vaikutuksiltaan kauaskantoisia, on ammattikorkeakoulu pystynyt tekemään pitkään hyvää taloudellista tulosta. Myös matala korkotaso ja voitolliset tulokset ovat mahdollistaneet sen, että kiinteistön peruskorjauksiin liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Voitolliset tulokset ovat tärkeä puskuri huomioiden, että vuosien taloudellinen tilanne on perusrahoituksen leikkauksista johtuen entistä haasteellisempi. On silti muistettava, että vahvat tulokset ovat seurausta rankoista säästötoimista, joita on tehty etupainotteisesti, ja suurelta osin ne ovat kohdistuneet henkilöstöön. Henkilöstön jaksamisen, motivaation ja kehittämisen turvaamiseksi on huolehdittava riittävien resurssien turvaaminen tiukkojen aikojen keskellä. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon raportointi yhtenäistyy Toimiluvan selvitysvelvollisuus edellytti entistä laajempien ja pidemmälle ulottuvien taloudellisten suunnitelmien laadintaa sekä yksityiskohtaisempaa avaamista useista näkökulmista katsottuna. Tässä hyödynnettiin aiemmin laadittua talouden mallinnuksen sisäistä työkalua sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitämää rahoitusennustetta tuleville vuosille. Rinnan tämän prosessin kanssa eteni ammattikorkeakoulujen yhtenäisen koodiston uudistus yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koodiston tarkoituksena oli laatia yhtenäiset ja vertailukelpoiset käytännöt kirjanpidon kirjauskäytänteiden ja raportoinnin ohjaamiseksi. Tämä uusittu raportointi- ja tiedonkeruuohje astuu voimaan vuoden 2015 alusta ja korvaa aikaisemman kustannustilastoinnin. Koodisto selkiyttää aiemmin tulkinnanvaraiseksi jääneitä käytäntöjä ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen asemaa. Talousprosessin haasteet ja kehittämiskohteet uudistunut ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustava rahoitusmalli asettaa omat haasteensa talouden ja tulosten seuraamiseen. Vuonna 2015 ammattikorkeakoulu käynnistää talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusimisen, joka tulee olemaan talousprosessin keskeisin kehittämisprojekti seuraavan kahden vuoden aikana. Nopeasti ja helposti saatavilla oleva taloustieto, tulosmittareiden ajantasaisuus ja ammattikorkeakoulun rakenteellisia muutoksia vastaava ja niitä tukeva kustannusseurantarakenne sekä sisäisen laskennan raportointi ovat niitä osa-alueita, joihin talousprosessin on kiinnitettävä huomiota lähivuosina. Kassatilannetta ja ulkopuolisen rahoituksen toteutumista on edelleen seurattava säännöllisesti, sillä toimiluvan mukaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset aiheuttavat mahdollisesti investointitarpeita. Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisen talouden säilyttäminen edellyttävät myös tulevaisuudessa rakenteellisten muutosten toteuttamista. Jouko Mäki-Korvela, hallinto- ja talouspäällikkö 14

15 Kokonaistuotot 26,3 M Quick ratio 2,22 Omavaraisuusaste 72,1 % 15

16 Pitkät vaihdot: saapuvat 60 Pitkät vaihdot: lähtevät 77 Yhteistyökorkeakouluja

17 KANSAINVÄLISYYSPROSESSI Liikkuvuudessa siirryttiin Erasmus+ ohjelmakauteen Kansainvälisyys on perinteisesti ollut yksi ammattikorkeakoulun painopistealoista. Centrialla on laaja ja vakiintunut kansainvälisesti verkosto ja kaikilla kolmella kampuksella kansainvälisyys näkyy monikulttuurisina oppimisympäristöinä. Opiskelijavaihto ja harjoittelu ulkomailla on kansainvälisen toiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Eniten vaihtoon lähtijöitä oli tänäkin vuonna liiketalouden koulutusohjelmissa, ja eniten lähtijöitä oli Espanjaan, Kiinaan ja Saksaan. Eniten vaihto-opiskelijoita tuli Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta. Uusi Erasmus+ -ohjelma toi mukanaan paljon uutta, ja jo syksyllä ensimmäiset vaihtoon lähtevät opiskelijat saivat kokeilla ohjelman uuttaa kielitaidontestausjärjestelmää Online Linguistic Supportia. Erasmus+, Overseas- ja Kiina-ohjelman lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös kansalais- ja nuorisotoiminnan-, sosiaali- ja terveysalan sekä esittävän taiteen North- South-South -verkostoissa. Ensimmäinen International Language Week Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäinen kielten- ja viestinnän opettajille suunnattu kansainvälinen viikko International Language Week. Marraskuussa järjestettyyn viikkoon osallistui toistakymmentä opettajaa eurooppalaisista yhteistyökorkeakouluista. Centrian osalta tämä tarkoitti, että pääosin Ranskasta ja Saksasta tulleet vaihto-opettajat pitivät noin 40 opetustuntia opiskelijoillemme. Osana International Language Weekiä järjestimme myös Internationalization as a vehicle for language and global competence acquisition -workshopin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Uusi kaksoistutkintohanke Sanda Universityn kanssa Centrialle myönnettiin rahoitusta CIMO:n Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskevasta ohjelmasta 21st Century Skills for European and Chinese Business Relations through Double Degrees -hankkeelle. Yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Shanghaissa sijaitsevan Sanda Universityn kanssa toteutettava hanke mahdollistaa liiketalouden ja tietotekniikan opiskelijoille kaksoistutkinnon suorittamista Shanghaissa stipendin turvin. Yhteistyönlaajentaminen Lock Haven Universityn kanssa Centria on vuoden aikana pyrkinyt laajentamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan Lock Haven Universityn kanssa. Maaliskuisen vierailun jälkeen opiskelijavaihtosopimus vahvistettiin ja aloitettiin neuvottelut kaksoistutkinnosta ja online-yhteistyöstä. Ensimmäinen yhteinen onlineluento toteutettiin marraskuussa ja jatkoa seuraa vuoden 2015 puolella. Centrian kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta ja monimuotoista. Liikkuvuuden lisäksi olemme myös olleet aktiivisia kansainvälisissä TKI-hankkeissa ja verkostoissa. Peter Finell, kansainvälisten asiain päällikkö 17

18 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Muutosjohtajuus koetuksella Vuosi oli edellisen vuoden tapaan johtamisen ja työhyvinvoinnin kannalta haasteellinen. Rakenteellinen kehittäminen, aloituspaikkojen ja yksikköhintatulon vähenemiseen perustuvat säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johtivat jälleen yhteistoimintalain 8. luvun mukaisiin neuvotteluihin, joista viimeisin päättyi Vuotta leimasi myös toimilupaan liitetyn selvitystyön laadinta toimintojen keskittämisestä Kokkolaan sekä selvitystyöstä aiheutuva epävarmuus tulevasta. Selvitystyö tehtiin ja toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Ammattikorkeakoulun johdolle suunnattiin muutosjohtamisen tueksi yhteistyössä työterveyshuolto Työplussan kanssa muutosjohtamiseen liittyviä valmennuksia kevään aikana. Syksyllä valmennus kohdennettiin kaikille esimiesasemassa toimiville. Loppuvuodesta laadittuun toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2015 nostettiin työhyvinvointiohjelman laadinta yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi. Osaamiskartta avuksi henkilöstön kehittämiseen Henkilöstön pitkän aikavälin osaamisen kehittämisen suunnitelma laadittiin osana ammattikorkeakoulun henkilöstösuunnitelmaa, jossa määriteltiin ammattikorkeakoulun osaamiskartta sekä henkilöstöryhmittäin koulutustavoitteet vuosille Koulutuksia käynnistyikin jo vuoden aikana vastaamaan näihin tavoitteisiin, esimerkiksi laaja opetushenkilöstölle suunnattu Päivitä opettajuutesi digiaikaan (POD) -koulutus, joka on jatkoa aiempina vuosina toteutuneille pedagogisille iltapäiville. POD-koulutuskokonaisuuksia toteutui vuoden aikana neljä (yhteensä 11 koulutuspäivää), ja niihin osallistui keskimäärin 30 hlöä/koulutuspäivä. POD-koulutus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. TKI-henkilöstöstä muutamalle mahdollistui osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan laajaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennushankkeeseen (30 op), josta myös yksi osakokonaisuus Innovaatio Boot Camp kysyntä- ja käyttäjälähtöinen TKI-toiminta on Centria-ammattikorkeakoulun toteutusvastuulla. Kohti uutta alkua ja turvallista huomista Turvallisuusosaaminen oli syksyn henkilöstöpäivien teemana. Henkilöstöpäivien ryhmätöissä pohdittiin turvallisuuskulttuurin kehittämiskohteita ja annettiin koulutusvastuittain turvallisuuslupauksia tulevalle lukuvuodelle. Turvallisuusvalmiuksia parannettiin ensiapuvalmennuksilla, turvallisuusinfoilla ja turvakävelyillä. Osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen oli keskeisessä roolissa vuoden aikana käynnistyneessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa strategiahankkeessa (Uusi alku), jossa haetaan uutta alkua seuraavilla toimenpidekokonaisuuksilla: uudet dynaamiset rakenteet, uusi profiili, uusi tapa toimia ja uudet pedagogiset toimintamallit ja -muodot. Osana hanketta testattiin keväällä yhtä markkinoilla olevaa osaamiskartoitusmallia eri henkilöstöryhmistä yhdellä pilottiryhmällä. Osaamiskartoitusmallin kehittämistä jatketaan pilotista saatujen tulosten ja oppien pohjalta. Maarit Sorvisto, laatupäällikkö 18

19 Henkilöstöä 235 Henkilöstön keski-ikä 47 Korkeakoulututkinto 92 % 19

20 Työasemia 1293 Fyysisiä palvelimia 38 Virtuaalipalvelimia

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot