REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi 14 Kansainvälisyysprosessi 17 Henkilöstön kehittäminen 18 Informaatiopalveluprosessi 21 Kirjasto- ja tietopalvelu 22 Markkinointiprosessi 25 Laatutyö 26 Opiskelijakunta Copsa 29 Osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun hallitus 30 Strategia

3 REHTORIN KATSAUS Ammattikorkeakoululainsäädäntö uudistui alkaen toimilupaan ja rahoitusperusteisiin liittyvissä asioissa ja alkaen oikeushenkilöasemana ja osakeyhtiömuotona sekä perusrahoituksen siirtämisenä valtiolle. Uudistuksen molemmilla vaiheilla on merkittäviä vaikutuksia ammattikorkeakouluun ja sen toimintaan. Uudistunutta lainsäädäntöä kuvataan mahdollisuuksien laiksi. Siinä korostuu työelämälähtöisyyden ja alueellisten kehittämistarpeiden merkitys osana ammattikorkeakoulun perustehtäviä. Alueellinen ja paikallinen päätöksenteko on ammattikorkeakoulun vahvuus. Sama toimintatapa näkyy voimaan astuneessa Centria-ammattikorkeakoulun johtosäännössä. Uudistunut toimilupa Kesän ja syksyn aikana ammattikorkeakouluilta edellytettiin lainsäädäntöuudistukseen liittyviä päätöksiä. Ammattikorkeakoulu uudisti yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, ja ammattikorkeakouluosakeyhtiö merkittiin kaupparekisteriin. Valtioneuvosto teki toimilupapäätöksen. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:stä tuli itsenäinen ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jolla on alkaen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys alan, kulttuurialan ja humanistisen ja kasvatusalan koulutusvastuut sisältävä toimilupa. Toimilupa sisälsi selvitysvelvollisuuden mahdollisuudesta järjestää koulutustarjonta samalle kampukselle Kokkolaan. Selvitys valmistui, ja se toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajassa. Ministeriöstä toimiluvan edellyttämä selvitys siirtyy valmistelun jälkeen valtioneuvoston käsittelyyn ja palautetta odotetaan kevään 2015 aikana. Tiukkenevia resursseja ja hyviä tuloksia Toiminnan ja talouden näkökulmasta vuosi oli erinomainen, vaikka perusrahoituksen leikkaukset toivat oman haasteensa. Merkittävä apu talouteen liittyvissä asioissa oli kolmena edellisvuotena tehty hyvä tulos. Ammattikorkeakoulu teki tavoitteen mukaisen tuloksen myös päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäisen kerran valmistuneiden määrä ylitti 600 tutkinnon rajan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa valmisteltiin ja pitkin syksyä odoteltiin uusien hankkeiden rahoituspäätöksiä. Tältä osin ennakkotiedot olivat merkittävän myönteisiä. Jatkossakin Centria-ammattikorkeakoulu on TKI-toiminnassa kärkitoimija maassamme. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen oli päättyneenäkin vuonna melkoista tasapainoilua. Käydyissä yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa todettiin useaan kertaan, että riittävät talousvaikutukset löytyvät henkilöstö- tai tilakustannuksista. Tilaratkaisuja ei käytännössä tehty, joten säästöt haettiin henkilöstövaikutusten kautta. Kohti uudistuvaa ammattikorkeakoulua Muutos vauhdittaa jatkossakin rakenteellista uudistumista sekä toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamista. Asetettuihin tavoitteeseen päästään vain ja ainoastaan hyvässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa monialaisilla, profiloituneilla kampuksilla. Työelämälähtöisesti ja turvallisesti! Pekka Hulkko, rehtori 3

4 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,91 Liiketoiminnan muut tuotot ,03 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,24 Ulkopuoliset palvelut , ,25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,73 Henkilösivukulut Eläkekulut ,88 Muut henkilösivukulut , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,61 Liiketoiminnan muut kulut ,25 LIIKEVOITTO ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 200,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 8 514,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,34 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,61 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,61 TILIKAUDEN VOITTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Muut pitkävaikutteiset menot , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,38 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,41 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,92 hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet , ,26 Muut osuudet 1 200, ,00 Muut saamiset , ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset saamiset ,73 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,44 Muut saamiset 9 231, ,41 Siirtosaamiset , ,80 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,57 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,22 VASTAAVAA , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Muut rahastot Muut rahastot , ,20 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,56 Oma pääoma yhteensä , ,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,19 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,02 Siirtovelat , ,94 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,94 Vieras pääoma yhteensä , ,13 VASTATTAVAA , ,04 5

6 KOKKOLA-PIETARSAAREN YKSIKKÖ Kokkola-Pietarsaaren yksikkö kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita alueen elinkeino- ja työelämälle. Opetusta annetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli noin 2000 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 120. Kokkolassa opetus on pääosin keskitetty Talonpojankadun kampukselle ja Terveystielle. Pietarsaaressa koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt Runeberginkadun toimipisteeseen Campus Allegroon. Kokkola- Pietarsaaren yksikön rakenteellista kehittämistä jatkettiin siten, että musiikin opetus siirrettiin osittain Talonpojankadun kampukselle. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (kemiantekniikka Information Technology tieto- ja viestintätekniikka) Tradenomi (AMK) & Bachelor of Business Administration (liiketalous Business Management) Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä ylitettiin vuodelle 2014 asetettu tutkintotavoite ja yksiköstä valmistui ennätysmäärä opiskelijoita, valmistuneita opiskelijoita oli yhteensä 386. Tehostettu opintojen ohjaus osaltaan auttoi tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi koulutusohjelmatason seurantamenetelmien käyttöönotto edesauttoi opintojen edistymistä ja peräti 816 opiskelijaa suoritti vähintään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana, mikä tarkoitti sitä, että opintojen edistyminen parani 66 prosentila. Kansainvälinen toiminta Kokkola-Pietarsaaren yksikön opiskelijat edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli yksikössä noin 400 ja vaihto-opiskelijoita 50. Vuonna 2014 lähti ulkomaille yhteensä 51 opiskelijaa yli kolme kuukautta kestävään opiskelijavaihtoon. Saapuvan ja lähtevän kvhenkilökunnan määrä oli noin 110. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta vastaa elinkeino- ja työelämän kehittämistarpeisiin ja vuonna 2014 yksikön TKI-toiminnan volyymi oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Luku on laskenut edellisvuodesta 13 prosenttia johtuen EU-ohjelmakauden vaihtumisesta. Toimintavuoden hankkeista mainittakoon Lithium, Remetal, Future Fur studio, Forest Refine, Myynnin foorumi, Spelcafe ja Grön omsorg. Syksyllä 2014 oli vireillä erittäin monia uusia hankkeitta, joihin odoteltiin rahoituspäätöksiä. Hannele Teir, yksikönjohtaja 6

7 Opiskelijoita 2000 Henkilöstöä 120 Tutkintoja 386 7

8 Opiskelijoita 971 Henkilöstöä 96 Tutkintoja 223 8

9 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Ylivieskan yksikkö on merkittävä aluekehitysvaikuttaja erityisesti Oulun Eteläisen alueella sekä laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikkö on monialainen ja se tarjoaa korkeakouluopetusta tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaalialalla, matkailussa sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Vuonna 2014 yksikössä opiskeli 971 opiskelijaa ja henkilökunnan määrä oli 96. Yksikkö on aluekehitystyössä aktiivisesti mukana erilaisissa aluesuunnitteluprosesseissa ja se on merkittävä osa verkostoitunutta Oulun Eteläisen korkeakoulukeskusta. Ylivieskan yksikön toimintapoliittisena tavoitteena on yrittäjämäinen toiminta. Vuoden 2014 toimintaan sisältyi ammattikorkeakoulun toimiluvassa annettu selvityspyyntö toimintojen keskittämisestä Kokkolaan. Tämä heijastui voimakkaasti koko yhteisön toimintaan. Yksikössä tarjottavat tutkinnot (yhteishaku 2014) Insinööri (AMK) (sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Industrial Management) Sosionomi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö Tradenomi (AMK) (aikuiskoulutus) Insinööri (ylempi AMK) Master of Business Administration, MBA Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK) Oppiminen Yksikössä suoritettiin toimintavuonna 223 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista 61 prosentilla oli työpaikka valmistumispäivänä. Centrian oman koulutustarjonnan lisäksi suoritettiin 26 rakennusinsinöörin tutkintoa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa projektiluonteisesti toteutetussa tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoista 355 suoritti lukuvuonna vähintään 55 opintopistettä. Tässä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijarekrytoinnissa onnistuttiin hyvin. Kansainvälisyys Kansainvälisyys keskittyi pitkälti englanninkielisen Industrial Management -koulutusohjelman aktiviteetteihin ja kohdemaina olivat muun muassa Puola, Unkari, Venäjä ja Saksa. Vuonna 2014 toteutui opiskelijoitten yli kolme kuukautta kestäviä opiskelijavaihtoja yhteensä 34 (26 OUT, 8 IN). Henkilökunnan vähintään 5 vrk kestäviä vaihtoja toteutui yhteensä 56 (42 OUT, 14 IN). Hanketoiminnan kansainvälinen verkostoituminen laajeni ja syveni. Kansainvälisiä hankkeita oli toiminnassa yhteensä 11 ja valmistelussa neljä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Vuoden alussa käynnistynyt Electric Vehicles Goes Arctic -hanke jatkoi sähköajoneuvojen käyttöön liittyvää tutkimustyötä budjetiltaan suurimpana hankkeena. Keväällä investoitu ProJet D -tulostin oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kansainvälinen hanketoiminta jatkui ohjelmakauden vaihdoksesta huolimatta laajalla rintamalla: hankkeita rahoitettiin mm. Artemis-ohjelmasta, Botnia- Atlanticasta, Interreg IVA Nordista ja ENPI-ohjelmasta. TKI-henkilöstön siirtyminen Origosta Smarthouseen ja päärakennukseen tiivisti hieman päivittäistä kanssakäymistä ja toi mukanaan uusia kehitysajatuksia. Hannu Leppälä, yksikönjohtaja 9

10 OPPIMISPROSESSI Kokonaisopiskelijamäärä tilastoinnissa oli 3220, josta normiaikaisia opiskelijoita oli Suoritettujen tutkintojen määrä oli 609. Vuonna 2013 vastaava luku oli 517. Opiskelijat, jotka suorittivat 55 opintopistettä, oli 1171, vuotta aiemmin luku oli 827. Opintonsa keskeytti 409 opiskelijaa, joka oli 26 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaksi keskeistä oppimisprosessin keskusteluaihetta vuonna 2014 ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tulosmittarit sekä koulutustarjonta kolmella eri kampuksella. Päällekkäisyyksien karsiminen sekä selkeät koulutusvastuualueet eivät vielä saaneet lopullista muotoa vuoden aikana. Tätä työtä jatketaan edelleen. Oppimisprosessia eniten koskevat tulosmittarit ovat valmistuneiden määrä sekä 55 opintopistettä vuoden aikana suorittaneiden opiskelijoiden määrä. Nämä mittarit tuottavat korkeakoulun rahoituksesta yli 70 prosenttia. Molemmissa mittareissa vuoden aikana saavutettiin kaikkien aikojen parhaat tulokset. Valmistuneiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa 600, jota voidaan pitää historiallisena tuloksena. Opetuksen kehittämiseen panostettiin vuoden aikana merkittävästi. Suureksi tavoitteeksi asetettiin verkkotradenomiopintojen aloittaminen syksyllä Tämän vuoksi vuoden 2014 alussa käynnistettiin voimakas investointiohjelma infrastruktuuriin ja opetuksen menetelmien kehittämiseksi. Infrastruktuuripuolella johtavina ajatuksina olivat Bring- Your-Own-Device (BOYD) sekä virtuaaliluokat. BOYD pyrkii varmistamaan, että opetuspisteiden verkkoratkaisut sallivat nykyistä merkittävästi suuremmat tietoliikennemäärät niin langattomasti kuin fyysisessäkin verkossa. Virtuaaliluokat-ajatuksella tuotetaan opetuksellisia ympäristöjä, joissa opettaja pystyy ohjaamaan ja opettamaan useita oppimispisteitä fyysisistä sijainneista huolimatta. Opetuksen menetelmien kehittämistä varten käynnistettiin Päivitä osaamisesi digiaikaan (POD) -koulutus. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa, ja siihen voi osallistua Centria-ammattikorkeakoulun opettaja. Koulutus sisältää kymmenen lähiopetuspäivää, joten satsaus on varsin massiivinen. Koulutuksessa läpikäydään keskeisiä muutoksia, joita digitalisaatio tuo mukanaan opiskelijoille, opetukseen sekä opetusympäristöihin. Koulutuksen kuluessa näitä muutoksia pyritään hahmottamaan ja ennakoimaan. Tähtäimenä infrastruktuurin ja opetuksen menetelmien kehittämisessä on siis ollut digitalisaation mukanaan tuomat haasteet. Ohjaavan määränpään näille kehittämistoimille on antanut 2015 alkava monimuoto-opetuksena toteutettava tradenomikoulutus, jotka toteutetaan pääsääntöisesti verkossa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy suorittamaan lähes koko tradenomitutkinnon verkon kautta. Menneen vuoden aikana suunniteltiin koulutuksen opetussuunnitelma ja hahmoteltiin opetuksen rakenne. Lisäksi tutustuttiin ja vertailtiin miten muut ammattikorkeakoulut ovat vastaavaa koulutusta toteuttaneet. Lisäksi vuoden aikana saatettiin päätökseen Botniastrategian mukaisena Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä toteuttama Keskipohjalainen koulutusväylä-hanke, joka edistämään siirtymistä koulutustasolta toiselle. Myös arviointi- ja palautejärjestelmää saatiin vietyä eteenpäin ja vuoden lopussa otettiin käyttöön uusi SoleOPS-järjestelmään liitetty opintojaksopalautejärjestelmä. Merkityksellisiä tuloksia saatiin aikaiseksi myös opintojensa jo keskeyttäneiden uudelleenrekrytoinnilla. Marko Forsell, koulutusjohtaja 10

11 AMK-tutkintojen määrä op suorittaneiden määrä 36 % Opiskelijamäärä

12 TKI-volyymi 5,3 M Asiakasrahoitus 1,6 M Uusia hankehakemuksia 41 12

13 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOPROSESSI Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on toteutettu strategiseen toimintaohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. TKI-toiminnan toteumavolyymi vuonna oli 5,3 M, josta maksullisen palvelutoiminnan osuus oli 1,5 M. Tutkimus- ja kehitysprojekteja oli käynnissä 59, ja uusia hankehakemuksia tehtiin 41. Asiakasrahoituksen määrä oli 1,6 miljoonaa euroa. Vuosi oli EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen hiljainen hanketoiminnan osalta. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen rahoitushaku käynnistyi vasta kesällä ja ensimmäinen rahoituspäätös saatiin juuri ennen joulua. Centrian hankkeet menestyivät ammattikorkeakoulujen välisessä Kärjet-kilpailussa. Valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä palkittiin parhaat TKI-käytänteet, ja Centrian WintEVE sähköajoneuvot arktisissa olosuhteissa -hanke sijoittui kolmen parhaan joukkoon Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa. Chemplant kemian koetehdas sijoittui viiden finalistin joukkoon Soveltava tutkimustieto ja innovaatiot -sarjassa. Kilpailuun osallistui 43 hanketta eri ammattikorkeakouluista. Syksyllä Centrian asiakkaille ja sidosryhmille järjestettiin CentriaOpen B2B-tapahtumat Ylivieskassa ja Kokkolassa. Tilaisuuksissa esiteltiin Centrian toimintaa ja keskusteltiin asiakkaiden kanssa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Toimintojen ja organisaation uudistamista Palvelutoimintaa kehitettiin vuoden aikana jatkamalla palvelujen tuotteistamista ja ryhmittelyä tuoteryhmiksi. Palvelut ryhmiteltiin tuotteistuspalveluihin, tuotannon ja prosessien kehittämispalveluihin sekä koulutus-, projekti- ja tapahtumapalveluihin. Vuoden lopulla valmisteltiin TKI-toimintojen muodostamista omaksi tulosvastuualueekseen. Tähän liittyen syksyllä suunniteltiin TKI:n uutta organisaatiorakennetta ja vastuualueiden jakautumista. Joulukuussa valittiin kaksi palvelupäällikköä tuotteistuspalveluiden sekä tuotannon ja prosessien kehittämispalveluiden myynnin lisäämiseksi. Sähköajoneuvojen tutkimusta ja kehittämistä arktisissa olosuhteissa Electric Vehicles Goes Arctic! -hanke käynnistyi vuoden alussa. Kyseessä on Tekesin EVE-ohjelmasta rahoitettu projekti, joka jatkaa WintEVE-hankkeen sähköajoneuvojen arktiseen testaamiseen liittyvää työtä. EVGA oli Centrian euromääräisesti suurin hanke. Vuoden aikana toteutettiin myös sähköajoneuvojen, suunnitteluosaamisen ja puutuoteteollisuutta yhdistävä egate-hanke, jossa kehitettiin sähköajoneuvojen latauskatos. Latauskatoksia pystytettiin hankkeen aikana kaksi kappaletta: toinen Oulunsaloon ja toinen Iihin. FATLASE Fatigue durability of laser cladded components FATLASE-hanke toteutettiin vuosien välisenä aikana yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Tavoitteena oli lisätä tietämystä lasertekniikalla pinnoitetuista matallikomponenteista, kun niitä kuormitetaan dynaamisesti. Kun käytettävissä on tutkimus- ja testaustuloksia, se madaltaa kynnystä kone- ja metalliteollisuudessa soveltaa uusia laserpinnoitusmenetelmiä. Uudet menetelmät parantavat yritysten kilpailukykyä laskelmalla tuotantokustannuksia. Hankkeen päärahoittajana toimi Intereg Pohjoinen -ohjelma. Litiumin jatkojalostus Hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia uusien litiumkemikaalien ja litiumakkukemikaalien valmistusta spodumeeni raaka-aineesta. Lähtökohtana tutkimuksessa oli litiumioniakkukemikaalien sovellukset, ja niihin soveltuvat litiumkemikaalit. Laitekantaa täydennettiin muun muassa korkealämpötilauunilla, johon hankkeen loppuvaiheessa hankittiin vielä pelkistysyksikkö. Akkumateriaalilaboratorion käyttöaste on ollut erittäin korkea, ja vastaavanlaista laboratoriota ei löydy muualta Pohjois- Euroopasta. FutureFurStudio Pietarsaaressa on pitkään tehty innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä turkisten jatkojalostamiseksi. Pohjanmaan tarhaajilla on tarve löytää uudenlaista käyttöä ja uusia toiminta-alueita suomalaiselle turkisalalle tärkeälle siniketulle. FutureFurStudiossa on ennakkoluulottomasti suunniteltu ja valmistettu tuotteita turkiksista. Tuotoksia on menestyksekkäästi esitelty kutsuttuina näytteilleasettajina kansainvälisillä alan muotimessuilla. Aiemman hankkeen päätyttyä saatiin rahoittajilta loppuvuodesta vahvistus uuden FutureFOXstudion rahoituksesta. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat 13

14 EU-ohjelmakausien vaihteesta johtuen projektikannan määrä ja volyymi ovat tilapäisesti alhaisimmillaan vuosien aikana, mutta jälkirahoitteisesti toteutettava TKI-toiminta sitoo jatkossa yhä suuremmissa määrin ammattikorkeakoulun kassavaroja. TKI-toiminta on perinteisesti ollut vahvaa Centria-ammattikorkeakoulussa ja mahdollistanut uusien innovaatioiden luomista. Tähän ja erityisesti palvelutoiminnan kehittämiseen halutaan satsata resursseja edelleen. Vuoden 2015 alusta opetusyksiköistä omaksi yksikökseen eriytettävä TKI-toiminta vaikuttaa tulosyksiköiden talousarvioiden laadintaan ja seurantaan sekä erilaisiin kirjauskäytänteisiin. TALOUSPROSESSI Yhtenä keskeisenä Centria-ammattikorkeakoulun toiminnan tavoitteena on ylläpitää vakaata taloutta, joka mahdollistaa laadukkaan opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvien projektien omarahoitusosuudet sekä tulevat investoinnit. Ammattikorkeakoulun talousprosessin tehtävänä on tukea tätä tavoitetta tuomalla talouden ja henkilöstöhallinnon näkökulman ja osaamisen mukaan suunnitelmien laadintaan, toimintojen järjestämiseen ja tulosten seuraamiseen. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa määrämuotoisia, lakisääteisiä raportteja ulkoisten sidosryhmien käyttöön ja sisäinen laskentatoimi raportteja sekä informaatiota organisaation sisäistä päätöksentekoa ja tilastointia varten. Hyvä taloudellinen tulos pohjana tulevaisuudelle Koulutuspaikkojen leikkaukset, säästötoimet ja siirtyminen tulosperusteiseen rahoitusmalliin ovat johtaneet entistä tarkempaan talouden seurantaan. Uusi malli on mullistanut paitsi rahoitusperusteita, myös asenteita tuloksellisuutta kohtaan. Talouden toteutumia seurataan kuukausitasolla, mutta tulevaisuudessa suuntana tulee olemaan vieläkin reaaliaikaisempi talous- ja tulosmittareiden tarkastelu. Vaikka edellisten vuosien sopeuttamis- ja säästötoimet ovat olleet mittavia ja vaikutuksiltaan kauaskantoisia, on ammattikorkeakoulu pystynyt tekemään pitkään hyvää taloudellista tulosta. Myös matala korkotaso ja voitolliset tulokset ovat mahdollistaneet sen, että kiinteistön peruskorjauksiin liittyvien pitkäaikaisten lainojen maksuaikataulu on ollut nopea. Voitolliset tulokset ovat tärkeä puskuri huomioiden, että vuosien taloudellinen tilanne on perusrahoituksen leikkauksista johtuen entistä haasteellisempi. On silti muistettava, että vahvat tulokset ovat seurausta rankoista säästötoimista, joita on tehty etupainotteisesti, ja suurelta osin ne ovat kohdistuneet henkilöstöön. Henkilöstön jaksamisen, motivaation ja kehittämisen turvaamiseksi on huolehdittava riittävien resurssien turvaaminen tiukkojen aikojen keskellä. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon raportointi yhtenäistyy Toimiluvan selvitysvelvollisuus edellytti entistä laajempien ja pidemmälle ulottuvien taloudellisten suunnitelmien laadintaa sekä yksityiskohtaisempaa avaamista useista näkökulmista katsottuna. Tässä hyödynnettiin aiemmin laadittua talouden mallinnuksen sisäistä työkalua sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitämää rahoitusennustetta tuleville vuosille. Rinnan tämän prosessin kanssa eteni ammattikorkeakoulujen yhtenäisen koodiston uudistus yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koodiston tarkoituksena oli laatia yhtenäiset ja vertailukelpoiset käytännöt kirjanpidon kirjauskäytänteiden ja raportoinnin ohjaamiseksi. Tämä uusittu raportointi- ja tiedonkeruuohje astuu voimaan vuoden 2015 alusta ja korvaa aikaisemman kustannustilastoinnin. Koodisto selkiyttää aiemmin tulkinnanvaraiseksi jääneitä käytäntöjä ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen asemaa. Talousprosessin haasteet ja kehittämiskohteet uudistunut ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustava rahoitusmalli asettaa omat haasteensa talouden ja tulosten seuraamiseen. Vuonna 2015 ammattikorkeakoulu käynnistää talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uusimisen, joka tulee olemaan talousprosessin keskeisin kehittämisprojekti seuraavan kahden vuoden aikana. Nopeasti ja helposti saatavilla oleva taloustieto, tulosmittareiden ajantasaisuus ja ammattikorkeakoulun rakenteellisia muutoksia vastaava ja niitä tukeva kustannusseurantarakenne sekä sisäisen laskennan raportointi ovat niitä osa-alueita, joihin talousprosessin on kiinnitettävä huomiota lähivuosina. Kassatilannetta ja ulkopuolisen rahoituksen toteutumista on edelleen seurattava säännöllisesti, sillä toimiluvan mukaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset aiheuttavat mahdollisesti investointitarpeita. Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisen talouden säilyttäminen edellyttävät myös tulevaisuudessa rakenteellisten muutosten toteuttamista. Jouko Mäki-Korvela, hallinto- ja talouspäällikkö 14

15 Kokonaistuotot 26,3 M Quick ratio 2,22 Omavaraisuusaste 72,1 % 15

16 Pitkät vaihdot: saapuvat 60 Pitkät vaihdot: lähtevät 77 Yhteistyökorkeakouluja

17 KANSAINVÄLISYYSPROSESSI Liikkuvuudessa siirryttiin Erasmus+ ohjelmakauteen Kansainvälisyys on perinteisesti ollut yksi ammattikorkeakoulun painopistealoista. Centrialla on laaja ja vakiintunut kansainvälisesti verkosto ja kaikilla kolmella kampuksella kansainvälisyys näkyy monikulttuurisina oppimisympäristöinä. Opiskelijavaihto ja harjoittelu ulkomailla on kansainvälisen toiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Eniten vaihtoon lähtijöitä oli tänäkin vuonna liiketalouden koulutusohjelmissa, ja eniten lähtijöitä oli Espanjaan, Kiinaan ja Saksaan. Eniten vaihto-opiskelijoita tuli Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta. Uusi Erasmus+ -ohjelma toi mukanaan paljon uutta, ja jo syksyllä ensimmäiset vaihtoon lähtevät opiskelijat saivat kokeilla ohjelman uuttaa kielitaidontestausjärjestelmää Online Linguistic Supportia. Erasmus+, Overseas- ja Kiina-ohjelman lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös kansalais- ja nuorisotoiminnan-, sosiaali- ja terveysalan sekä esittävän taiteen North- South-South -verkostoissa. Ensimmäinen International Language Week Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäinen kielten- ja viestinnän opettajille suunnattu kansainvälinen viikko International Language Week. Marraskuussa järjestettyyn viikkoon osallistui toistakymmentä opettajaa eurooppalaisista yhteistyökorkeakouluista. Centrian osalta tämä tarkoitti, että pääosin Ranskasta ja Saksasta tulleet vaihto-opettajat pitivät noin 40 opetustuntia opiskelijoillemme. Osana International Language Weekiä järjestimme myös Internationalization as a vehicle for language and global competence acquisition -workshopin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Uusi kaksoistutkintohanke Sanda Universityn kanssa Centrialle myönnettiin rahoitusta CIMO:n Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskevasta ohjelmasta 21st Century Skills for European and Chinese Business Relations through Double Degrees -hankkeelle. Yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Shanghaissa sijaitsevan Sanda Universityn kanssa toteutettava hanke mahdollistaa liiketalouden ja tietotekniikan opiskelijoille kaksoistutkinnon suorittamista Shanghaissa stipendin turvin. Yhteistyönlaajentaminen Lock Haven Universityn kanssa Centria on vuoden aikana pyrkinyt laajentamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan Lock Haven Universityn kanssa. Maaliskuisen vierailun jälkeen opiskelijavaihtosopimus vahvistettiin ja aloitettiin neuvottelut kaksoistutkinnosta ja online-yhteistyöstä. Ensimmäinen yhteinen onlineluento toteutettiin marraskuussa ja jatkoa seuraa vuoden 2015 puolella. Centrian kansainvälinen toiminta on ollut vilkasta ja monimuotoista. Liikkuvuuden lisäksi olemme myös olleet aktiivisia kansainvälisissä TKI-hankkeissa ja verkostoissa. Peter Finell, kansainvälisten asiain päällikkö 17

18 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Muutosjohtajuus koetuksella Vuosi oli edellisen vuoden tapaan johtamisen ja työhyvinvoinnin kannalta haasteellinen. Rakenteellinen kehittäminen, aloituspaikkojen ja yksikköhintatulon vähenemiseen perustuvat säästövelvoitteet ja toimintojen uudelleen organisointi johtivat jälleen yhteistoimintalain 8. luvun mukaisiin neuvotteluihin, joista viimeisin päättyi Vuotta leimasi myös toimilupaan liitetyn selvitystyön laadinta toimintojen keskittämisestä Kokkolaan sekä selvitystyöstä aiheutuva epävarmuus tulevasta. Selvitystyö tehtiin ja toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Ammattikorkeakoulun johdolle suunnattiin muutosjohtamisen tueksi yhteistyössä työterveyshuolto Työplussan kanssa muutosjohtamiseen liittyviä valmennuksia kevään aikana. Syksyllä valmennus kohdennettiin kaikille esimiesasemassa toimiville. Loppuvuodesta laadittuun toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2015 nostettiin työhyvinvointiohjelman laadinta yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi. Osaamiskartta avuksi henkilöstön kehittämiseen Henkilöstön pitkän aikavälin osaamisen kehittämisen suunnitelma laadittiin osana ammattikorkeakoulun henkilöstösuunnitelmaa, jossa määriteltiin ammattikorkeakoulun osaamiskartta sekä henkilöstöryhmittäin koulutustavoitteet vuosille Koulutuksia käynnistyikin jo vuoden aikana vastaamaan näihin tavoitteisiin, esimerkiksi laaja opetushenkilöstölle suunnattu Päivitä opettajuutesi digiaikaan (POD) -koulutus, joka on jatkoa aiempina vuosina toteutuneille pedagogisille iltapäiville. POD-koulutuskokonaisuuksia toteutui vuoden aikana neljä (yhteensä 11 koulutuspäivää), ja niihin osallistui keskimäärin 30 hlöä/koulutuspäivä. POD-koulutus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. TKI-henkilöstöstä muutamalle mahdollistui osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan laajaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennushankkeeseen (30 op), josta myös yksi osakokonaisuus Innovaatio Boot Camp kysyntä- ja käyttäjälähtöinen TKI-toiminta on Centria-ammattikorkeakoulun toteutusvastuulla. Kohti uutta alkua ja turvallista huomista Turvallisuusosaaminen oli syksyn henkilöstöpäivien teemana. Henkilöstöpäivien ryhmätöissä pohdittiin turvallisuuskulttuurin kehittämiskohteita ja annettiin koulutusvastuittain turvallisuuslupauksia tulevalle lukuvuodelle. Turvallisuusvalmiuksia parannettiin ensiapuvalmennuksilla, turvallisuusinfoilla ja turvakävelyillä. Osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen oli keskeisessä roolissa vuoden aikana käynnistyneessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa strategiahankkeessa (Uusi alku), jossa haetaan uutta alkua seuraavilla toimenpidekokonaisuuksilla: uudet dynaamiset rakenteet, uusi profiili, uusi tapa toimia ja uudet pedagogiset toimintamallit ja -muodot. Osana hanketta testattiin keväällä yhtä markkinoilla olevaa osaamiskartoitusmallia eri henkilöstöryhmistä yhdellä pilottiryhmällä. Osaamiskartoitusmallin kehittämistä jatketaan pilotista saatujen tulosten ja oppien pohjalta. Maarit Sorvisto, laatupäällikkö 18

19 Henkilöstöä 235 Henkilöstön keski-ikä 47 Korkeakoulututkinto 92 % 19

20 Työasemia 1293 Fyysisiä palvelimia 38 Virtuaalipalvelimia

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot