Office 365 -käyttöönottotarjouksen ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Office 365 -käyttöönottotarjouksen ehdot"

Transkriptio

1 Office 365 -käyttöönottotarjouksen ehdot Tässä asiakirjassa on tietoja Office 365 -käyttöönottotarjouksesta ( tarjous ), kelpoisuusvaatimuksista, jotka täyttämällä asiakas on oikeutettu tarjoukseen, sekä Microsoft Corporationia ( Microsoft ) ja asiakasta ( asiakas ) koskevista velvoitteista. Osallistumalla tarjoukseen asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä ehdot. Tarjouksen sisältö Kuten jäljempänä tarkemmin kerrotaan, tarjouksen kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiakas voi hyödyntää käyttöönottopalkkiota, jonka Microsoft maksaa suoraan Microsoftin konsultointipalvelulle tai hyväksytylle kumppanille (joista kumpaankin viitataan tässä asiakirjassa termillä kumppani ). Tarjouspalkkion tiedot Kun vaadittavat käyttöönottoon liittyvät työt ( käyttöönotto ) on tehty, Microsoft maksaa kumppanille tarjouspalkkion. Palkkion suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka monta ehdot täyttävää varastointiyksikköä asiakas on hankkinut. (Katso oheista taulukkoa 1.) Asiakkaan ostamien ehdot täyttävien asiakaskohtaisten käyttöoikeuksien määrä Vähintään Taulukko 1 Kumppanille maksettava summa, kun käyttöönotto on valmis $20,000 USD $12,000 USD $5,000 USD Kumppani on oikeutettu saamaan tähän tarjoukseen sisältyvän palkkion, kun useat käyttöönoton välitavoitteet, mukaan lukien rajoituksetta seuraavat, on saavutettu: käyttöönottoprosessin seuranta Microsoftin työkaluilla (myös alkamis- ja päättymispäivämäärä määritettyinä); vahvistus siitä, että kumppani on määrittänyt kaikki asiakkaan käyttöönottosuunnitelmaan sisältyvät käyttäjät; ja yhteistyössä asiakkaan kanssa vähintään 10 sellaisen käyttäjän määrittäminen, jotka käyttävät aktiivisesti vähintään yhtä ehdot täyttävän asiakaskohtaisen Office käyttöoikeuden pilvipalvelutoimintoa. Seuraavassa on lisäselvitykseksi esimerkkejä siitä, mitä aktiivinen käyttö kunkin ehdot täyttävän toiminnon yhteydessä tarkoittaa: Exchange Online: Asiakkaan työntekijät kirjautuvat palveluun sekä lähettävät ja vastaanottavat sähköpostia. Lync Online: Asiakkaan työntekijät kirjautuvat palveluun sekä lähettävät ja vastaanottavat pikaviestejä. SharePoint Online: Asiakkaan työntekijät kirjautuvat palveluun ja käyttävät/luovat SharePoint-sivustoja ja sisältöä. Office 365 ProPlus: Ohjelma on asennettu pöytätietokoneisiin, ja asiakkaan työntekijät käyttävät ohjelmaa. Yammer: Yli 250 asiakkaan työntekijää kirjautuu palveluun vähintään kerran kuussa. [Huomautus: kumppanille maksettavan palkkion enimmäismäärä ostettujen ehdot täyttävien käyttöoikeuksien määrästä riippumatta ei voi ylittää $5 000 Yhdysvaltain dollaria, kun Yammeria käytetään ehdot täyttävänä ratkaisuna.]

2 Sivu 2 / 16 Microsoft varmistaa kunkin asiakaskohtaisen käyttöoikeuden aktiivisen käytön ennen kumppanille lähetettävän maksun hyväksymistä. Jos käyttö ei ole ollut aktiivista, Microsoft hylkää kumppanin palkkiopyynnöt. Microsoft voi tarkistaa myös muita tietoja, kuten tietojen siirtoon ja asiakaspalautteisiin liittyvää aineistoa. Palkkiota ei makseta, ennen kuin kumppani on saattanut kaikki vaadittavat käyttöönottotyöt päätökseen ja asiakkaalla on vähintään 10 ehdot täyttävää asiakaskohtaista Office 365 -käyttöoikeutta aktiivisessa käytössä. Tarjous ei koske Yammerin tai yrityksen tiloissa toimivien ratkaisujen käyttöönottoa. Asiakkaan on käytettävä aktiivisesti vähintään 250 Yammer-ratkaisun käyttöoikeutta. Asiakkaalle maksettava palkkio on enintään $5 000 Yhdysvaltain dollaria ostettujen ehdot täyttävien käyttöoikeuksien määrästä riippumatta. Jos asiakas on oikeutettu yli $5 000 Yhdysvaltain dollarin palkkioon, asiakas voi joko luopua jäljellä olevasta palkkiostaan tai valita toisen ehdot täyttävän ratkaisun täyden palkkion saamiseksi. Jos asiakas on esimerkiksi oikeutettu $ Yhdysvaltain dollarin palkkioon ja asiakas valitsee kohteeksi Yammerratkaisun, kumppanille maksetaan $5 000 Yhdysvaltain dollarin suuruinen palkkio. Palkkiosta jää tällöin puuttumaan $ Yhdysvaltain dollaria. Asiakas voi joko olla käyttämättä kyseistä $ Yhdysvaltain dollarin palkkiota tai valita kohteeksi toisen ehdot täyttävän ratkaisun (esimerkiksi Exchange tai Lync) puuttuvan palkkion saamiseksi. Kaikki ehdot koskevat tällöin kyseisen ratkaisun käyttöönottoa. Tarjous ei koske yrityksen tiloissa toimivien ratkaisujen käyttöönottoa. Kelpoisuusvaatimukset 1) Asiakkaan on ostettava vähintään 150 asiakaskohtaista käyttöoikeutta jäljempänä taulukossa 2 mainittuun ehdot täyttävään Office 365 -varastointiyksikköön ja välisenä aikana ( tarjouksen voimassaoloaika ). Asiakas voi koota tarvittavan käyttöoikeuksien vähimmäismäärän myös yksittäisten siirtymien avulla. Tällaisia siirtymiä voi olla millainen määrä tahansa, kunhan ne toteutuvat tarjouksen voimassaoloaikana. Palkkion suuruus, johon kumppani on oikeutettu, määräytyy sen mukaan, kuinka monta ehdot täyttävää asiakaskohtaista käyttöoikeutta asiakas on yhteensä ostanut tarjouksen voimassaoloaikana. Tarjouksia on vain yksi kutakin asiakasta kohden. 2) Tarjous koskee vain taulukossa 2 lueteltuihin Office 365 -varastointiyksikköihin hankittujen asiakaskohtaisten käyttöoikeuksien käyttöönottoa. Asiakkaan on hankittava nämä käyttöoikeudet tarjouksen voimassaoloaikana, ja kumppanin on saatettava käyttöönotto päätökseen 12 kuukauden kuluessa ensimmäisestä kampanjan ehdot täyttävästä hankinnasta tai ennen asiakkaan nykyisen Office 365 -sopimuksen päättymistä sen mukaan, kumpi näistä on aiemmin. 3) O365 (Kiina): tarjous sisältää Kiinan markkinoille tarkoitetun O365-ohjelmiston, joka on 21Vianetin hallinnoima Office 365 -palvelu. Alla on lueteltu ehdot täyttävät varastointiyksiköt: Tuoteperhe Tuotenumero Kohteen nimi AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE

3 Sivu 3 / 16 AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) Kumppanin on lähetettävä palkkiopyyntö Microsoftille 12 kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on hankkinut ehdot täyttävän tuotteen, tai ennen asiakkaan nykyisen Office 365 -sopimuksen päättymistä sen mukaan, kumpi näistä on aiemmin. Lunastuspäivämääräksi tulee se päivämäärä ja kellonaika, jolloin Microsoft on rekisteröinyt lunastuksen. 5) Käyttöönottopalkkio määräytyy palveltavien Office 365 -käyttäjien mukaan. Asiakaskohtainen käyttöönottopalkkion enimmäismäärä on $ Yhdysvaltain dollaria. 6) Potentiaalisesti ehdot täyttävään tapahtumaan ei saa sisältyä asiakasta, joka voi aiheuttaa eturistiriidan. 7) Tarjous ei koske asiakkaita, jotka ovat olleet oikeutettuja FY13 Office 365 EA -tarjouksen käyttöönottopalkkioon. 8) Tarjous ei koske asiakkaita, jotka ovat jo ottaneet Office 365:n käyttöön. 9) Tarjous ei koske Office 365 -hankintoja omiin Dedicated-ratkaisuihin, oppilaitoskäyttöön tai voittoa tavoittelematonta toimintaa varten. 10) Asiakkaat, jotka päättävät uusia sopimuksen 30. kesäkuuta 2014 mennessä, voivat käyttää tarjouksen hyödyksi, jos he ostavat ehdot täyttäviä, tarjouksen kohteena olevia varastointiyksikköjä. Jotta asiakas on oikeutettu käyttöönottopalkkioon, asiakkaan on ostettava vähintään 150 ehdot täyttävän varastointiyksikön käyttöoikeutta nykyiseen EA-sopimukseen 30. kesäkuuta 2014 mennessä. Asiakkaalle maksettavan käyttöönottopalkkion määrä lasketaan nykyiseen sopimukseen 30. kesäkuuta 2014 mennessä ostettujen ehdot täyttävien käyttöoikeuksien määrän mukaan. Käyttöönottopalkkio on käytettävä 12 kuukauden kuluessa ensimmäisestä ehdot täyttävästä hankinnasta. 11) Lisää kelpoisuusehtoja on jäljempänä. Maksu Kumppanit voivat laskuttaa tarjoukseen sisältyvän palkkion heti, kun käyttöönotto on suoritettu loppuun. Microsoft maksaa kaikki käyttöönottopalkkiot suoraan kumppanille paikallisella valuutalla puolikuukausittain ja julkaistujen Microsoftin valuuttakurssien mukaisesti. Kumppani vastaa yksin kaikkien tämän tarjouksen yhteydessä vastaanottamiensa maksujen raportoinnista sekä voimassa olevan lainsäädännön mahdollisesti vaatimien verojen (kuten arvonlisäveron, myyntiveron, bruttotuloveron tai jonkin muun veron) maksamisesta. Jos asiakkaalla on kysyttävää tai hän haluaa lisätietoja tähän tarjoukseen liittyvien verojen maksamisesta, hänen on käännyttävä veroneuvojan puoleen. Asiakas myöntyy vapauttamaan Microsoftin vastuusta kaikkien vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat siitä, ettei asiakas ole maksanut kyseisiä veroja ajallaan. Tähän tarjoukseen liittyvä käyttöönottopalkkio voi joissakin tapauksissa kattaa käyttöönoton kokonaiskustannukset. Jos tähän tarjoukseen liittyvä käyttöönottopalkkio ei kata kumppanin suorittaman käyttöönoton kustannuksia, kumppani voi periä kumppanin kulujen ja Microsoftilta

4 Sivu 4 / 16 saadun käyttöönottopalkkion välisen erotuksen asiakkaalta. Osallistumalla tähän tarjoukseen asiakas ja kumppani tiedostavat tämän ja myöntyvät vapauttamaan Microsoftin vastuusta kaikista vaateista, jotka liittyvät käyttöönottopalkkion jälkeen erotukseksi jääviin kumppanin saataviin. Maksuihin tehtävät muutokset Jos Microsoft maksaa kumppanille liikaa käyttöönottopalkkiota tai huomaa, että kumppanille on maksettu sellaisesta käyttöönotosta, jota ei ole saatettu päätökseen tarjouksessa määritettyjen vaatimusten mukaisesti, Microsoft voi tehdä kumppanin tuleviin maksuihin muutoksia tai pienentää niiden summaa taikka vaatia kumppania maksamaan kyseiset palkkiot takaisin Microsoftille. Julkisuus Microsoft voi julkisesti ilmoittaa (suullisesti ja kirjallisesti), että asiakas on Microsoftin asiakas ja käyttöoikeuksien ostaja. Microsoft voi myös käyttää asiakkaan nimeä Microsoftin asiakasluettelossa ja muissa markkinointimateriaaleissa. Tietojen jakaminen Asiakas lupautuu pyydettäessä antamaan Microsoftille tietoja käyttöönoton ennakkoarvioista ja etenemisestä. Tarjouksen purkaminen Tällaisessa tilanteessa kumppanin on palautettava Microsoftille kaikki käyttöönottopalkkiot, jotka Microsoft on tarjouksen myötä kumppanille maksanut. Microsoft myös pidättää oikeuden kaikkiin muihin voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin laillisiin ja kohtuudenmukaisiin korvausvaatimuksiin. Tarjoukseen liittyvät riidat Riitatilanteissa, jotka koskevat tarjousta tai tarjoukseen liittyviä maksuja, asiakkaan on otettava kirjallisesti yhteyttä Microsoftiin 30 päivän kuluessa kiistanalaisesta maksusta tai tapahtumasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 30 päivän jälkeen tarjous ja kaikki tarjoukseen liittyvät maksut katsotaan kaikilta osin lopullisiksi. Korvausvelvollisuus Asiakas vapauttaa Microsoftin aina vastuusta kaikista suorista ja epäsuorista menetyksistä, kustannuksista ja velvoitteista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että asiakas on toiminut tämän tarjouksen ehtojen vastaisesti. Tämä vastuusta vapauttaminen säilyy voimassa myös tarjouksen voimassaolon tai lopettamisen jälkeen. Vastuu Kaikki tämän käyttöönoton hyvitystarjouksen yhteydessä tarjotut käyttöönoton tukipalvelut hoitaa kumppani asiakkaan ja kumppanin välisen sopimuksen mukaisesti. Vaikka Microsoft on hyväksynyt kumppanit osallistumaan tähän tarjoukseen, kumppaneilla (Microsoftin konsultointipalvelua lukuun ottamatta) ei ole mitään yhteyksiä Microsoftiin eikä niillä ole valtuuksia asettaa Microsoftille velvollisuuksia tai vastuita. Ellei Microsoftin ja asiakkaan välisessä erillisessä sopimuksessa toisin mainita, Microsoft ei ole suurimmissa mahdollisissa lain sallimissa rajoissa vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tarjouksen yhteydessä kumppanin mahdollisesti tarjoamista käyttöönottopalveluista.

5 Sivu 5 / 16 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen voimassaoloaika koostuu kahdesta ajanjaksosta. 1. Varastointiyksikön hankinta a. Asiakkaan on hankittava ehdot täyttävät varastointiyksiköt ja välisenä aikana. Tämän aikavälin ulkopuolella hankitut varastointiyksiköt eivät oikeuta käyttöönottopalkkioon. 2. Varastointiyksikön käyttöönotto a. Kun asiakas on hankkinut varastointiyksiköt, ne on otettava käyttöön hyväksytyn kumppanin avustuksella 12 kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on hankkinut ehdot täyttävät varastointiyksiköt, tai ennen asiakkaan ehdot täyttävän Office 365 -sopimuksen päättymistä sen mukaan, kumpi näistä on aiemmin. Microsoft voi harkintansa mukaan päättää, että tarjouksen voimassaoloaikaa jatketaan jälkeen, muttei ole velvoitettu tekemään niin. Tarjouksen lopettaminen tai muuttaminen Microsoft voi harkintansa mukaan lopettaa tarjouksen tai tehdä sen ehtoihin muutoksia milloin tahansa. Nämä muutokset voivat liittyä esimerkiksi (mutta rajoituksetta) seuraaviin: ehdot täyttävät varastointiyksiköt, tarjoukseen sisältyvien käyttöönottopalkkioiden suuruus tai tarjouksessa määritetyt asiakkaan kelpoisuusvaatimukset. Asiakas voi lopettaa tarjoukseen osallistumisensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Microsoftille. Kun asiakas on lopettanut tarjouksen hyödyntämisen, Microsoft ei enää toimita tarjoukseen sisältyviä käyttöönottopalkkioita asiakkaan suorittamista ehdot täyttävistä toiminnoista. Sovellettava laki Tämän sopimuksen ehtoihin sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja. Osapuolten väliset suhteet Tämän koko asiakirjan ehtojen tai minkään tarjoukseen liittyvän yksittäisen ehdon ei voida tulkita muodostavan Microsoftin ja asiakkaan välille kumppanuutta, yhteenliittymää tai edustus- tai toimilupatoimintaa.

6 Sivu 6 / 16 Liite 1 Tarjouksen kohteena olevat FY14 O365 -varastointiyksiköt Liite 1 Tuoteperhe Tuotenumero Kohteen nimi AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd

7 AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs Sivu 7 / 16 TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs

8 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Sivu 8 / 16 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

9 T6A Office 365 Enterprise E1 AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Sivu 9 / 16 Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT ExchgOnlnKsk

10 Sivu 10 / 16 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

11 UT UT AAA Office 365 Enterprise E3 Sivu 11 / 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly

12 Sivu 12 / 16 StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficeWebAppwSharepointP2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Office365K2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE3 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal

13 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Sivu 13 / 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2

14 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Sivu 14 / 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKioskG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPln3G U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG3 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G

15 Sivu 15 / 16 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) 1G 1G 1G 2G 2G 2G 2G 2G 2G U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MS MS MS NS NS NS NS NS NS Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL

16 Sivu 16 / 16 Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Johdanto Tämä oikeudellinen huomautus koskee koko varausjärjestelmän sisältöä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ("käyttöehdot"), sillä varausjärjestelmää käyttämällä

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot