TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Sandberg Siv jäsen Kaituri Heli varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Lehikoinen Jouni Loukiala Kimmo Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra 405 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 407 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 408 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 409 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Merja Nurmio. 410 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla pastori Kari Kanalan suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi , mikäli Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa siihen suostumuksensa tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES 80 :n nojalla myöntää pastori Anna Oreniukselle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Saara Palmusen

3 suostumuksensa mukaisesti edelleen Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 6/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Työhyvinvointikysely 2011 Mehiläinen Oy:n työterveyspsykologi Nora Kariluoma esitteli kesäkuussa toteutetun QPS 34+ työhyvinvointikyselyn tulokset kokonaistulosten muodossa. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 411 TURUN JA KAARINAN N STRATEGIA Kirkkoneuvostossa oli esillä strategiaehdotus vuosille Ehdotuksen oli laatinut viiden alaryhmän esitysten pohjalta ohjausryhmä, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja, yhteisten työmuotojen johtaja ja hallintojohtaja. Strategiaehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen, diakoniatyön johtokunnan, kasvatusasiain johtokunnan, sielunhoitotyön johtokunnan, kiinteistölautakunnan ja tiedotustoimiston lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle. Kirkkoneuvosto päätti kesäkuun kokouksessa niin ikään, että lausunnot jaetaan kirkkovaltuustolle tutustumista varten. Varsinaisena asiana

4 strategia tulee kirkkovaltuustoon Strategiaehdotuksen kirkkoneuvosto on saanut kokouksessaan Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että syyskauden alussa järjestetään seminaaritilaisuus, jossa työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä strategiaehdotuksesta. Henkilökunnalle järjestetään strategiaseminaari klo Eerikinkatu 3:ssa toisen kerroksen kokoussalissa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiaehdotuksesta vuosille saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle tutustumista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 412 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTA- VAKSI Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihalalle on alkaen myönnetty ero perheasiain neuvottelukeskuksen virasta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka tulisi julistaa välittömästi haettavaksi, jotta virka saataisiin mahdollisimman täytetyksi. Virkaan valittavalla tulee olla tehtävään sopiva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuvuus perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 30 :ssä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävät on määritelty seuraavasti: 1. suunnitella ja kehittää perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa ja seurata työalalla tapahtuvaa kehitystä, 2. valmistella ja esitellä perheneuvontaa koskevat asiat sielunhoitotyön johtokunnalle, 3. laatia vuosittain ehdotus neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja toimintakertomukseksi sekä valvoa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamista, 4. pitää yhteyttä kirkon ja kuntien vastaaviin viranomaisiin sekä henkilökohtaista auttamistyötä harjoittaviin laitoksiin ja yhteisöihin, 5. toimia perheneuvojana, 6. suorittaa muut tehtävät, jotka yhteisten työmuotojen johtaja tai sielunhoitotyön johtokunta hänelle antaa. Johtoryhmä esittää, että perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero: Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten sielunhoitotyön johtokunta esittää valittavaksi työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan.

6 Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. 413 PERHENEUVOJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Perheneuvoja Else-Marja Santikolle on myönnetty ero perheneuvojan virasta eläkkeelle siirtymistä varten lukien. Perheneuvojan virka tulisi julistaa haettavaksi välittömästi, jotta virka saataisiin täytettyä ilman väliaikaisia sijaisjärjestelyjä. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 29 :n mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 31 :n mukaan perheneuvojan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat perheneuvojan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja hänelle antavat. Johtoryhmä esittää, että perheneuvojan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheneuvojan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Psykoterapian tuntemus luetaan eduksi. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero:

7 Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten johtoryhmä esittää valittavaksi työryhmän, johon johtoryhmä esittää valittavaksi yhteisten työmuotojen johtajan Hannu Hurmeen. Muiden jäsenten nimeäminen työryhmään annetaan sielunhoitotyön johtokunnan tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin.

8 VUODEN 2011 VIRKAPAKETTI I. Yleistilanne Palkkaus- ja kiinteistökustannukset ovat yhdessä noin 80 prosenttia seurakuntayhtymän menoista. Palkkakustannukset ovat meneillään olevan matalasuhdanteenkin aikana kasvaneet. Kiinteistökustannusten määrä on pysyvällä tavalla noussut ja korjausvelvoitteita kuvaava poistojen määrä on vuoden takaisesta eurosta noussut euroon. Vuosikymmenen kuluessa tapahtunut poistojen kaksinkertaistuminen vastaa yli kolmenkymmenen työntekijän palkkauskustannuksia. Samana aikana tapahtunut kiinteistöjen hoitomenojen kasvu vastaa useiden työntekijöiden palkkauskustannuksia. Verotulojen nousu kuluneella kymmenvuotiskaudella on ollut noin 30 prosenttia. Mittavista kiinteistöinvestoinneista johtuva kiinteistökulujen kasvu vuodesta 2001 on ollut noin 46 prosenttia. Henkilöstön määrä on pysytellyt noin 500:ssä. On selvästi nähtävissä, että vuosia jatkunut investointiohjelma on johtanut pysyvästi alijäämäisiin tilinpäätöksiin ja estänyt tarpeellistenkin henkilöstöresurssien vahvistamisen. Myös seurakuntayhtymän hahmottaminen erillisistä toimintayksiköistä koostuvaksi organisaatioksi vaikeuttaa virkojen painopisteiden muuttamista. Tulevaisuudessa kirkon verotulojen kehitys kirkosta eroamisen ja verotusjärjestelmän tulevien rakenneuudistusten myötä saattaa jäädä palkkamenojen kehitystä alhaisemmaksi. Tässä tilanteessa kiinteistöjen ylläpito joudutaan pahimmillaan rahoittamaan henkilöstökustannuksia vähentämällä. Seurakuntayhtymän strategian liitteeksi on valmisteltu lähivuosien tulosennuste. Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Valitettavasti vuoden 2012 budjetin vuosikatekin uhkaa jäädä negatiiviseksi, mihin on pakko reagoida. Reagointikeinoista tehokkain ja vaikein on palkkakustannusten alentaminen. Useina vuosina toteutettujen nollabudjettien jälkeen on syntymässä tilanne, jossa juustohöyläperiaate ei enää toimi. On myös muistettava, että yhtymäorganisaation resursseja luovat ja ylläpitävät yksiköt eivät voi loputtomasti laajentaa palvelujaan omien voimavarojen kustannuksella. Kiinteistökustannusten kasvu on muutettava kiinteistökustannusten alenemiseksi, jotta talous saadaan lähivuosina tasapainoon. Ellei tämä onnistuisi, on henkilökustannuksia alennettava muillakin keinoin kuin eläköitymiset hyväksikäyttämällä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan joltain osin puutteellisissa tiloissa toimiminen on vähäisempi este toiminnalle kuin henkilömäärien nopea supistaminen. Toisaalta henkilöstökustannusten kasvu on myöskin saatava hallintaan. Tämän vuoksi etenkin suurten toimintayksikköjen virkaehdotuksiin on suhtauduttu pidättyväisesti, sillä niillä on paremmat mahdollisuudet henkilöstön uudelleen sijoittamiseen ja painopistemuutoksiin kuin pienillä yksiköillä.

9 Seurakuntien esityksiin on tänäkin vuonna otettu positiivinen kanta. Määrärahojen jakomallin mukaisesti seurakunta on vastuussa määrärahoistaan, eikä ehdotetuissa viroissa ole ollut sellaista, johon olisi tullut muodollisista tai tarkoituksenmukaisuussyistä puuttua. Seurakuntien on kuitenkin muistettava, että mikäli seurakuntayhtymän vuosikatetta ei saada kääntymään positiiviseksi, on toteutettava miinusbudjetteja. Tämän vuoksi seurakuntien tulisi pyrkiä jo nyt omaehtoisesti alentamaan henkilöstökustannuksia. Hallintoviraston (= kiinteistötoimisto, taloustoimisto ja hallinto) sisällä on meneillään organisaation tarkastelu, jonka taustana on lähivuosina tapahtuva HeTa-hanke sekä vuosiin ajoittunut useiden avainhenkilöiden eläköityminen. Tätä koskevat suunnitelmat valmistuvat lokakuussa, eikä siihen liittyviä virkajärjestelyjä esitetä tässä. Lähtökohta on kuitenkin, että henkilöstökulujen kokonaisvaikutus ei ainakaan kasva. Päivi Laakio siirtyi kirkkoneuvoston päätöksellä keskusrekisteriin määräaikaiseen toimistosihteerin virkaan hoitamaan digiprojektiin liittyviä tarkastus- ym. liittyviä töitä. Päätökseen liittyvän määräaikaisuuden piti kestää alkaen 6 kuukautta. Päätöksen mukaan määräaikaisuutta jatketaan syksyn virkapaketissa saakka. Hallintojohtaja esittää, että Päivi Laakion siirtymiseen palataan vuoden 2012 aikana, kun keskusrekisterissä todennäköisesti tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä. II Virkoja koskevat esitykset Vuodelle 2012 virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä virkanimikkeiden muutoksia koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: MIKAELINSEURAKUNTA Perhetyön sihteerin viran (403) perustaminen Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Pyhäkoulusihteerimme Ritva Lunden jää eläkkeelle alkaen. Nyt on aika keskustella lapsi- ja perhetyön tilanteesta seurakunnassa. Lapsi- ja perhetyötä on hoidettu siten, että pyhäkoulusihteeri on pääasiassa hoitanut lapsityötä ja diakoniatyöntekijä Marita Heinonen perhetyötä. Nyt on aika yhdistää toimet uuden perhetyön sihteerin viran myötä. Täten diakoniatyölle vapautuu Marita Heinosen työresursseja. Kokonaiskustannukset perhetyön sihteerin virasta (403) ovat enimmillään euroa vuodessa. Nykyisen pyhäkoulusihteerin kustannukset ovat euroa. Diakoniatyön projektityöntekijän kustannukset ovat euroa vuodessa. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle perhetyön sihteerin viran perustamista Mikaelinseurakuntaan alkaen.

10 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi. Viran johtosääntö kuuluu seuraavasti: TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN PERHETYÖN SIHTEERIN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty seurakuntaneuvostossa..elokuun päivänä Perhetyö on seurakunnan tehtävä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä toimintaa. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. KJ 3:1 Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. KJ 3:2 Seurakunnan tulee huolehtia eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. 2 Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus tai piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyön tai diakoniatyön(amk) tutkinto. Perhetyöntekijän viran peruspalkkaus on sijoitteluryhmän 403 mukainen. 3 Perhetyötä tehdään 1) huolehtimalla, että lapsilla ja perheillä on mahdollisuus kokea turvallisuutta, rakentaa uskonelämänsä sanan ja sakramenttien perustukselle, kasvaa yhteyteen toisten kristittyjen kanssa, osallistua seurakunnan tehtävän

11 toteuttamiseen sekä harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä; 2) ohjaamalla ja tukemalla koteja ja seurakuntalaisia kasvatusvastuuseen omassa elämänpiirissään ja seurakunnan toiminnassa; 3) liittymällä paikkakunnan kasvatus- ja perhetyön kokonaisuuteen sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon yhteiseen lapsi- ja perhetyöhön; sekä 4) edistämällä seurakunnan kansainvälistä lapsi- ja perhetyötä käyttäen kanavina kirkon kasvatusasiain ja perhetyön keskuksia, ekumeenisia ja kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä sekä kirkon lähetysjärjestöjä. 4 Vuosittain laaditaan lapsi- ja perhetyön toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä seurantaa ja arviointia varten toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 5 Seurakunnassa on 2 :ssä tarkoitettuja tehtäviä varten perhetyöntekijän virka. Viranhaltijan tehtävistä voidaan antaa lähempiä määräyksiä viran johtosäännössä. Perhetyöntekijän työtehtävät määritellään erillisessä työnjakokirjassa. 6 Perhetyötä johtaa ja siitä vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvoston apuna toimii sen asettama kasvatuksen työryhmä. Perhetyön viranhaltijan esimiehenä on kirkkoherra. Välittömiä työnjohtehtäviä voidaan antaa myös muulle papille tai lehtorille tai lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijalle. KJ 6:34 Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden esimies. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Hallintojohtaja: Puollan perhetyön sihteerin viran perustamista (403). KAARINAN SEURAKUNTA

12 Kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi päätoimisen ja kokoaikaisen kasainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Viran vaativuusryhmäksi esitetään 502. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista seuraavasti: Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Marjut Vihersaaren jäädessä eläkkeelle on syytä tehdä ratkaisuja siitä, miten hänen työnkuvaansa kuuluvat tehtävät hoidetaan jatkossa. Tässä asiakohdassa esitetään määräaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista ajalle Määräaikaisuutta perustellaan toisaalta sillä, että kolmen vuoden aikana saataisiin riittävästi kokemuksia tämänkaltaisen uuden viran tarkoituksenmukaisuudesta sekä toisaalta taloudellisilla syillä. Viran tehtäviin kuuluisivat mm. lähetyssihteerin tehtävät. Seuraavassa asiakohdassa 84 on esitys siitä, miten Vihersaaren tehtäviin kuuluva pyhäkoulutyön osuus hoidettaisiin. Työnkuva Kansainvälisen työn sihteerin työnkuvaan kuuluisivat: - perinteiset lähetyssihteerin tehtävät - lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä osana seurakunnan koulutyötä sekä rippikoulussa - yhteisvastuukeräyksen organisoiminen - maahanmuuttajatyö ja yhteydenpito kansainvälisen diakonian kenttään - turvapaikkatoiminta Tarkempi työnkuva luodaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt viran perustamisesta. Kelpoisuusvaatimukset Koska kansainvälisen työn sihteerin tehtävää suunnitellaan lähetystyötä laajemmassa viitekehyksessä, tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hoitajaltaan osaamista ja ammattitaitoa ja sitä erityisesti seurakunnan kasvatuksen kysymyksissä. Kasvatuksen käsite on tämän tehtävän kohdalla sillä tavoin laajempi, että nyt ei puhuta vain lasten tai nuorten kasvattamisesta vaan tämän lisäksi myös aikuiskasvatuksesta. Käytännössä viran pätevyysvaatimuksena voivat olla seuraavat tutkinnot: 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK), siten että tutkinnot täyttävät Piispainkokouksen päätöksen

13 ehdot. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen. Lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi Piispainkokouksen päätöksestä Seurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran kelpoisuusehtoja määriteltäessä lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimuksia voidaan pitää pohjana. On kuitenkin varauduttava pätevyysvaatimuksien täsmentämiseen, koska kyseessä ei ole lähetys-sihteerin virka. Viran perustaminen käytännössä Yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa edelleen kaikki virat. viran perustamisesta on tehtävä hallintojohtajalle mennessä. Kustannukset Lähetys- ja pyhäkoulusihteerin toimen palkkakulut nykyisen työntekijän työkokemuksella on arvioitu vuodelle 2012 olevan noin Nykymuotoisen lähetyssihteerin kelpoisuuden vaativat virat sijoittuvat vaativuusryhmään 502. Palkkatoimiston laskelmien mukaan ilman vuosisidonnaisia lisiä palkkakustannukset olisivat vuodessa n Mikäli työntekijällä olisi vuosisidonnaisia lisiä esim. 13 olisivat kokonaiskustannukset n Huomioon on otettava, että näissä laskelmissa pyhäkoulutyön osuus on hoitamatta. Seuraavan asiakohdan, 84, esityksen toteutuessa osa-aikaisen lastenohjaajan palkkauskulut olisivat vuonna 2012 n Maksimissaan lisäystä nykyiseen tulisi vuodessa. Toisaalta kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen voi johtaa myös säästöihin. Työnkuvaan on tarkoitus sisällyttää osallistuminen rippikoulutyöhön ja siihen kuuluvaan leirityöhön. Jos työnkuvaan sisällytetään edellä kuvatuin mukaisesti nykyisellään diakoniatyön hoitamia kansainvälisen diakonian vastuita ja maahanmuuttajatyötä, voidaan diakoniatyöstä saada jälleen työvoimaa rippikoulutyöhön. Säästöä näistä kertyisi n vuodessa. : Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa perustamaan Kaarinan seurakuntaan määräaikaisen ( ) päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi:, hallintojohtaja Hannu Kallio : Esityksen mukaan. Hallintojohtaja: Puollan päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista määräaikaisena (502).

14 ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING Nuorisotyönohjaajan viran perustaminen Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: INRÄTTANDET AV EN UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNST I den verksamhetsplan som församlingsrådet godkänt för år 2012 står bland annat följande: Församlingens nuvarande heltidstjänster bör utökas med en ungdomsarbetsledartjänst för att motsvara församlingens behov. Åbo svenska församling har en enda ungdomsarbetsledare, som för närvarande arbetar bland barn och yngre ungdomar, och vars möjligheter att hjälpa till i skriftskolorna är begränsade. Församlingen skulle därutöver behöva en ungdomsarbetsledare som främst verkar bland tonåringar, konfirmander och unga vuxna. Församlingsrådet har rätt att självständigt bestämma hur stor del av församlingens medel kan anslås för avlöning. Däremot är det gemensamma kyrkofullmäktige som besluter om inrättandet av nya tjänster. En tjänst kan inrättas som en tjänst som gäller tillsvidare eller som en tidsbunden tjänst. För avlöningen av en ungdomsarbetsledare behövs minst euro, vilket innebär att verksamhetsmedlem (07) minskar med motsvarande belopp. Församlingen har detta år fått euro som tilläggsbudget, som utgörs av inbesparingen från år Denna inbesparing samt en mera sparsam användning av verksamhetsmedlen kan göra det möjligt att få medel för en ny ungdomsarbetsledartjänst. Därutöver kan det i framtiden vara ändamålsenligt att Åbo svenska församling prästtjänster minskar från 4 tjänster till 3 ½ tjänster, vilket innebär att församlingens ena församlings-pastorstjänst sköts på halvtid. Förslag Församlingsrådet besluter att anhålla att gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en tidsbunden ungdomsarbetsledartjänst för Åbo svenska församling för treårsperioden Tjänstens avlöning står i kravgrupp 502. Denna paragraf justeras omedelbart. Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. Beslut Enlig förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

15 Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. KÄÄNNÖS: 98 NUORISTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Seurakuntaneuvoston vuodelle 2012 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on todetaan mm: Seurakunnan nykyisiin kokoaikaisiin virkoihin tulee lisätä nuorisotyönohjaajan virka vastaamaan seurakunnan tarpeita. Turun ruotsalaisella seurakunnalla on vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka tällä hetkellä työskentelee lasten ja varhaisnuorten parissa. Hänen mahdollisuutensa osallistua rippikouluopetukseen ovat rajalliset. Seurakunta tarvitsee hänen lisäkseen nuorisotyönohjaajan, jonka pääasiallinen työ on teiniikäisten, rippikoululaisten ja nuorten aikuisten parissa. Seurakuntaneuvostolla on oikeus päättää itsenäisesti, miten suuri osa seurakunnan varoista voidaan osoittaa palkkamenoihin. Uusien virkojen perustamisesta päättää kuitenkin yhteinen kirkkovaltuusto. Virka voidaan perustaa joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi. Nuorisotyönohjaajan viran palkkaukseen tarvitaan vähintään euroa, minkä johdosta toimintamääräraha (07) pienenee vastaavalla summalla. Tänä vuonna seurakunta on saanut euroa lisää, mikä koostuu vuoden 2010 säästöstä. Tämä säästö yhdessä toimintamäärärahojen säästäväisemmän käytön kanssa voi mahdollistaa uuden nuorisotyönohjaajan virkaan tarvittavan määrärahan. Tulevaisuudessa saattaa myös olla tarkoituksenmukaista vähentää Turun ruotsalaisen seurakunnan papin virkojen määrää neljästä kolmeen ja puoleen virkaan, jolloin seurakunnan toinen seurakuntapastorin virka olisi puolikas virka. Ehdotus Seurakuntaneuvosto päättää anoa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran Turun ruotsalaiseen seurakuntaan kolmevuotiskaudeksi Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 502. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ei muutoksenhakuoikeutta. lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Hallintajohtaja: Puollan määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista ajaksi (502). PIIKKIÖN SEURAKUNTA

16 Määräaikaisen diakonian viran (100%) päättyminen ja määräaikaisen diakonian viran perustaminen Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi vakituinen diakonian ja yksi vakituinen nuorisotyönohjaajan virka. Lisäksi ajalle on perustettu yksi diakonian virka, jonka toimialaksi on määrätty 50% diakoniaa ja 50% nuorisotyötä. Diakoniaan ja nuorisotyöhön osoitetun yhteisen viran määräaikainen viransijaisuus on päättymässä kuluvan vuoden loppuun. Viran nykyinen viranhaltija siirtyy yhtymän sisällä toiseen määräaikaiseen virkaan alkaen. Diakonian ja nuorisotyön virka on osoittautunut seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Kahden työalan yhteensovittaminen yhden viran sisällä on haasteellista, mutta kuitenkin mahdollista. Diakoniatyössä virkaan liittynyt tehtäväalue on ollut diakoninen perhetyö, myös siihen liittyvät vastaanotot. Työntekijä on toiminut myös yhtenä päivystäjänä poliisin kanssa yhteistyönä koko yhtymän alueella toteutetussa kuolinviestipäivystyksessä. Nuorisotyössä viran tehtäviin on kuulunut erityisnuorten Kota-ryhmä, nuoriso- ja rippikoulutyön leirejä, koulujen päivänavauksia, isoskoulutusta sekä perjantai-iltojen Yökahvilatoimintaa. Virkaresurssia tarvitaan Piikkiön seurakunnassa jatkossa diakoniseen perhetyöhön, diakonia- ja lähetyskasvatukseen sekä sururyhmätyöhön ja yhtymän kriisipäivystykseen. Nuorisotyön puolella tarvitaan lisäresurssia varhaisnuoriso-, kouluyhteistyö- ja leirityöhön. Näiden toimintojen asiallinen ylläpitäminen ilman virkaresurssia virkaa olisi muutoin supistettava, järjestettävä tilapäistyöntelijöiden varassa tai jätettävä kokonaan järjestämättä. Esityksen mukainen virkamäärä takaa sen, että Piikkiön seurakunnan resurssit eivät jää kohtuuttomasti alle ko. ammattiryhmäsuositusten seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna. Seurakunnan toimintaan varatut määrärahat ovat niukentuneet yhtymän talouden kiristymisen myötä. Siksi viran jatkoa on jouduttu punnitsemaan tarkkaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakunnan toimintatalous kestää määräaikaisen virantäytön vuosina Viran perustaminen lyhyemmäksi ajaksi olisi tehtävien ja suunnittelun jatkuvuuden kannalta epäsuotavaa. Ajalle perustettu määräaikainen diakonian virka katsotaan päättyneeksi Sen sijaan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle seurakuntavaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan joko

17 yksi kokoaikainen diakoniatyön virka tai kaksi osa-aikaista virkaa ajalle seuraavasti: 1) Diakonian virka: 50% osuus diakoniatyötä, jossa erityistehtäväalueena olisivat lähtökohtaisesti diakoninen perhetyö, diakonia- ja lähetyskasvatus. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus on 50% 502 mukainen. 2) Nuorisotyötä virasta 50% osuus, jonka erityistehtäväalueena on varhaisnuorisotyö. Viran palkkaus on 50% 502 mukainen. Mikäli haussa löytyy molempiin tehtäviin kelpoinen ja/tai sopiva henkilö, perustetaan yksi diakonian virka (100%, palkkaus 502), jonka tehtävät jakautuvat 50% diakoniatyön ja 50% nuorisotyön kesken TAI Mikäli haussa löytyy osa-aikaisiin virkojen tehtäviin kelpoiset ja/tai sopivat henkilöt, perustetaan erillinen, osa-aikainen ja määräaikainen, diakonian virka (50%) diakonian viran kelpoisuudella JA osa-aikainen ja määräaikainen nuorisotyön virka (50%) nuorisotyönohjaajan kelpoisuudella. Virka tai osa-aikaiset virat täytetään avoimen haun perusteella. Seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi 2 osa-aikaista ja määräaikaista virkaa ajaksi : - diakonian virka (50%), diak.viran pätevyyksin, palkka 502 mukaan - nuorisotyön virka (50%), nuorisotyön viran pätevyyksin, palkka 502 mukaan. Hallintojohtaja puoltaa esitettyjen määräaikaisten virkojen perustamista. KASVATUSASIAIN KESKUS Uuden ammattioppilaitospapin viran perustaminen Ammattioppilaitospapin viran perustaminen Kasvatusasian johtokunnan on käsitellyt ammattioppilaitospapin viran perustamista seuraavasti: Kasvatusasiain johtokunta on toistuvasti esittänyt uuden ammattioppilaitospapin viran perustamista kasvatusasiain keskukseen. Nykyisellään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitostyöhön suuntaamat resurssit ovat suurten yhtymien osalta valtakunnan heikoimmat. Myös kirkossa esiin noussut huoli nuorten aikuisten tavoittamisesta edellyttää opiskelijatyön resurssien lisäämistä.

18 Vuoden 2011 virkapakettiratkaisussa ammattioppilaitospapin virka monien muiden virkatoiveiden tapaan hylättiin. Samalla kuitenkin todettiin, että mikäli uusia virkoja ylipäätään voidaan perustaa, kuuluu ammattioppilaitospapin virka mahdollisiin. Kasvatusasiain johtokunta uudistaa esityksensä uuden ammattioppilaitospapin viran perustamisesta ja esittää, että uusi virka perustettaisiin kasvatusasiain keskukseen alkaen. Viran perustamisen tarkemmat perustelut löytyvät asian aiemmasta käsittelystä. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää hallintojohtajan virkapakettivalmisteluun, että kasvatusasiain keskukseen perustetaan alkaen uusi ammattioppilaitospapin virka. Ilmoitus, hallintojohtaja Hannu Kallio. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Esityksen mukaan. Hallintojohtaja: Opiskelijoiden seurakuntaidentiteetti poikkeaa todennäköisesti kaikista muista jäsenryhmistä. Huomattava osa opiskelijoista on muuttanut Turun seudulle toisilta paikkakunnilta. Myös seurakuntayhtymän alueelta lähtöisin olevat opiskelijat ovat opintoihin liittyen muuttaneet useimmiten pois kodeistaan. Näiden noin seurakuntalaisen kohtaaminen vaatii keskitettyä toimintatapaa. Tällä hetkellä työstä vastaa kaksi oppilaitosteologia, minkä lisäksi oppilaitos- ja kasainvälisen työn teologi toimii kolmantena. Epäsuhta esimerkiksi nuoriso- ja lapsityöntyön resursointiin on ilmeinen. Opiskelijaseurakunnan tarpeet on ratkaistava strategisella tasolla siirtämällä henkilöresursseja muualta. Seurakuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta perustaa edes näin tarpeellista virkaa. YHTEINEN LÄHETYSTYÖ Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että yhteisen lähetyssihteerin virka muutettaisiin kulttuurisihteerin viraksi. Asian käsittely seurakuntaneuvostossa kuuluu seuraavasti: Turun kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 toteuttamisen kokemukset seurakuntien osalta ovat merkittävän myönteiset. Seurakun-

19 tien tuottama ohjelma on saanut yleisesti kiitosta ja monia tulevaisuudessakin merkittäviä yhteistyösuhteita on voitu solmia. Vastaavanlaisia varsin myönteisiä kokemuksia on kertynyt myös menneiden vuosikymmenten aikana. Mainittakoon niistä Ulstadius-kirkko-ooppera vuosina yhteistyössä Turun Kaupunginteatterin ja Turun Oopperayhdistyksen kanssa, Jokamies-näytelmä vuosina ja 2004 yhteistyössä Turun kaupungin kulttuuritoimen ja Turun Oopperayhdistyksen kanssa, Tuomiokirkon 700- vuotisjuhla ja kirkon riemuvuoden päätapahtuma Toivon laiva vuonna 2000 ja kirkon 850-vuotisjuhlan avajaistapahtuma Valonkantaja vuonna 2005 yhteistyössä kirkkohallituksen ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Myös Kirkkopäivät vuonna 2007 toteutettiin projektiorganisaation avulla yhteistyössä Kirkkopalvelujen ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Samana vuonna vietetyn Mikael Agricolan juhlavuoden valtakunnallinen pääjuhla toteutettiin myös seurakuntien, valtakunnallisen Mikael Agricolan juhlavuoden toimikunnan ja Turun yliopiston yhteistyönä. Kolme kertaa on myös tuotettu Tuomiokirkon portaille pääsiäisnäytelmä, viimeksi vuonna Etenkin 2000-luvun tapahtumien yhteydessä on rakennettu laajat yhteistyösuhteet teattereihin, taidegallerioihin, moniin kuvataiteilijoihin, yliopistoihin ja kaupunginkirjastoon. Kaikki edellä lueteltu ei olisi onnistunut seurakuntien tavanomaisen toimintaorganisaation voimin. Jokaisen onnistumisen edellytys on ollut, että yhteyksiä luomaan ja tapahtumien toteutuksesta vastaamaan on palkattu usean kuukauden tai jopa vuoden ajaksi projektisihteeri, joka on huolehtinut yhteistyösuhteista ja tapahtumien tuottamisesta. Se on korkeaa ammattitaitoa vaativaa työtä. Vuosien mittaan on seurakunnille koitunut huomattavia taloudellisia menetyksiä, kun asioita on hoidettu harrastelijamaisesti tai liian vähän tuottamiseen panostaen. Kirkon on tulevaisuudessakin pysyteltävä Turun kulttuurielämän keskiössä. Turku on maan kirkollinen pääkaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vastuulla on maan kansallispyhäkön hoito ja käyttö. Kaupungin muut kirkot ovat myös merkittävä kulttuurin voimavara, jonka mahdollisuuksia ei nykyisin järjestelyin kyetä käyttämään läheskään täysipainoisesti. Esimerkiksi kirkkomusiikki kaupungissamme on varsin laadukasta ja seurakuntia palvelevat taitavat kirkkomuusikot sekä monet korkeatasoiset kuorot. Yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä musiikkitapahtumia. Ei kuitenkaan ole tämän toiminnan edelleen kehittämisen näkökulmasta järkevää, että taiteellinen henkilökunta joutuu varsinaisen tehtävänsä ohella hoitamaan tapahtumien tuottamisesta aiheutuvia toimia. Heidän pitäisi saada keskittyä musiikin korkean laadun takaamiseen niin, että ammattitaitoinen henkilö huolehtisi tapahtuman tuottamisesta. Edellä esiteltyjen tapahtumien ja hankkeiden aikana syntyneitä yhteistyösuhteita kaupungissa vaikuttavien kulttuuritoimijoiden kanssa ei pidä päästää raukeamaan. Jos niin käy, on suhteiden uudelleen luomisessa jälleen monen vuoden työ.

20 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ehdottaa, että vuoden 2012 alusta alkaen mahdollisesti avoimeksi jäävään seurakuntayhtymän yhteisen lähetyssihteerin virkaan yhdistettäisiin kulttuurisihteerin tehtävät. Viran toimenkuvassa painotettaisiin erityisesti yhteistyösuhteiden hoitamista ja rakentamista sekä säännöllisesti toistuvien merkittävien kirkollisten kulttuuritapahtumien tuottamista. Toimenkuvaa laatimaan pitäisi mitä pikimmin asettaa suppea asiantuntijatyöryhmä. : Seurakuntaneuvosto esittää hallintojohtajalle vuoden 2012 virkapakettiin, että seurakuntayhtymän lähetyssihteerin viran työnkuvaa ja virkanimikettä muutetaan niin, että virkaan sisältyy jatkossa keskeisenä osana kulttuurisihteerin tehtävät. : Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus hallintojohtajalle. Hallintojohtaja pitää yhteisen lähetyssihteerin viran jatkamista tarpeettomana, koska seurakunnat ovat viimeisten vuosien kuluessa määrätietoisesti lisänneet lähetyssihteeri- tai kansainvälisen työn sihteerien resursointia. Näin yhteiselle lähetyssihteerille kuuluneet tehtävät voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla jakaa seurakuntien viranhaltijoiden kesken. On mahdollista, että joku seurakuntien tämän työalan viranhaltijoista saisi oman toimensa ohella koordinaatiovastuun yhtymätason toiminnasta. Hallintojohtaja tulee pyytämään yhteisen lähetystyön johtokunnalta esitystä tällaisen toiseen virkaan liitettävän vastuun tehtäväkuvasta, minkä jälkeen tehtävä voidaan täyttää. Palkkavaraus tähän voisi olla 8 kuukauden palkka ja lisävastuun kuukausikorvaus on 15 prosenttia yhteisen lähetystyön sihteerin palkasta. Tuomiokirkkoseurakunnan esitys kulttuurisihteerin virasta on mielenkiintoinen. Tehtävän toimenkuvaan voitaisiin liittää muitakin vastuualueita, joten asian valmistelu vaatii laajempaa pohdintaa. En tässä vaiheessa puolla kulttuurisihteerin viran perustamista. III TYÖSUHTEISET TOIMET TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Määräaikaisen projektisihteerin palkkaaminen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamista Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhlaa varten. Käsittely seurakuntaneuvostossa on ollut seuraava:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

ESITYSLISTA kokous 3/2016 28-39 Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7)

ESITYSLISTA kokous 3/2016 28-39 Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7) Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7) Aika torstai 10.3.2016 klo 18. - kahvitarjoilu 17.30 alkaen Paikka Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs),

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot