TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Sandberg Siv jäsen Kaituri Heli varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Lehikoinen Jouni Loukiala Kimmo Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra 405 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 407 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 408 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 409 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Merja Nurmio. 410 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla pastori Kari Kanalan suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi , mikäli Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa siihen suostumuksensa tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES 80 :n nojalla myöntää pastori Anna Oreniukselle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Saara Palmusen

3 suostumuksensa mukaisesti edelleen Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 6/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Työhyvinvointikysely 2011 Mehiläinen Oy:n työterveyspsykologi Nora Kariluoma esitteli kesäkuussa toteutetun QPS 34+ työhyvinvointikyselyn tulokset kokonaistulosten muodossa. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 411 TURUN JA KAARINAN N STRATEGIA Kirkkoneuvostossa oli esillä strategiaehdotus vuosille Ehdotuksen oli laatinut viiden alaryhmän esitysten pohjalta ohjausryhmä, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja, yhteisten työmuotojen johtaja ja hallintojohtaja. Strategiaehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen, diakoniatyön johtokunnan, kasvatusasiain johtokunnan, sielunhoitotyön johtokunnan, kiinteistölautakunnan ja tiedotustoimiston lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle. Kirkkoneuvosto päätti kesäkuun kokouksessa niin ikään, että lausunnot jaetaan kirkkovaltuustolle tutustumista varten. Varsinaisena asiana

4 strategia tulee kirkkovaltuustoon Strategiaehdotuksen kirkkoneuvosto on saanut kokouksessaan Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että syyskauden alussa järjestetään seminaaritilaisuus, jossa työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä strategiaehdotuksesta. Henkilökunnalle järjestetään strategiaseminaari klo Eerikinkatu 3:ssa toisen kerroksen kokoussalissa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiaehdotuksesta vuosille saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle tutustumista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 412 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTA- VAKSI Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihalalle on alkaen myönnetty ero perheasiain neuvottelukeskuksen virasta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka tulisi julistaa välittömästi haettavaksi, jotta virka saataisiin mahdollisimman täytetyksi. Virkaan valittavalla tulee olla tehtävään sopiva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuvuus perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 30 :ssä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävät on määritelty seuraavasti: 1. suunnitella ja kehittää perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa ja seurata työalalla tapahtuvaa kehitystä, 2. valmistella ja esitellä perheneuvontaa koskevat asiat sielunhoitotyön johtokunnalle, 3. laatia vuosittain ehdotus neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja toimintakertomukseksi sekä valvoa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamista, 4. pitää yhteyttä kirkon ja kuntien vastaaviin viranomaisiin sekä henkilökohtaista auttamistyötä harjoittaviin laitoksiin ja yhteisöihin, 5. toimia perheneuvojana, 6. suorittaa muut tehtävät, jotka yhteisten työmuotojen johtaja tai sielunhoitotyön johtokunta hänelle antaa. Johtoryhmä esittää, että perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero: Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten sielunhoitotyön johtokunta esittää valittavaksi työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan.

6 Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. 413 PERHENEUVOJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Perheneuvoja Else-Marja Santikolle on myönnetty ero perheneuvojan virasta eläkkeelle siirtymistä varten lukien. Perheneuvojan virka tulisi julistaa haettavaksi välittömästi, jotta virka saataisiin täytettyä ilman väliaikaisia sijaisjärjestelyjä. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 29 :n mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 31 :n mukaan perheneuvojan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat perheneuvojan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja hänelle antavat. Johtoryhmä esittää, että perheneuvojan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheneuvojan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Psykoterapian tuntemus luetaan eduksi. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero:

7 Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten johtoryhmä esittää valittavaksi työryhmän, johon johtoryhmä esittää valittavaksi yhteisten työmuotojen johtajan Hannu Hurmeen. Muiden jäsenten nimeäminen työryhmään annetaan sielunhoitotyön johtokunnan tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin.

8 VUODEN 2011 VIRKAPAKETTI I. Yleistilanne Palkkaus- ja kiinteistökustannukset ovat yhdessä noin 80 prosenttia seurakuntayhtymän menoista. Palkkakustannukset ovat meneillään olevan matalasuhdanteenkin aikana kasvaneet. Kiinteistökustannusten määrä on pysyvällä tavalla noussut ja korjausvelvoitteita kuvaava poistojen määrä on vuoden takaisesta eurosta noussut euroon. Vuosikymmenen kuluessa tapahtunut poistojen kaksinkertaistuminen vastaa yli kolmenkymmenen työntekijän palkkauskustannuksia. Samana aikana tapahtunut kiinteistöjen hoitomenojen kasvu vastaa useiden työntekijöiden palkkauskustannuksia. Verotulojen nousu kuluneella kymmenvuotiskaudella on ollut noin 30 prosenttia. Mittavista kiinteistöinvestoinneista johtuva kiinteistökulujen kasvu vuodesta 2001 on ollut noin 46 prosenttia. Henkilöstön määrä on pysytellyt noin 500:ssä. On selvästi nähtävissä, että vuosia jatkunut investointiohjelma on johtanut pysyvästi alijäämäisiin tilinpäätöksiin ja estänyt tarpeellistenkin henkilöstöresurssien vahvistamisen. Myös seurakuntayhtymän hahmottaminen erillisistä toimintayksiköistä koostuvaksi organisaatioksi vaikeuttaa virkojen painopisteiden muuttamista. Tulevaisuudessa kirkon verotulojen kehitys kirkosta eroamisen ja verotusjärjestelmän tulevien rakenneuudistusten myötä saattaa jäädä palkkamenojen kehitystä alhaisemmaksi. Tässä tilanteessa kiinteistöjen ylläpito joudutaan pahimmillaan rahoittamaan henkilöstökustannuksia vähentämällä. Seurakuntayhtymän strategian liitteeksi on valmisteltu lähivuosien tulosennuste. Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Valitettavasti vuoden 2012 budjetin vuosikatekin uhkaa jäädä negatiiviseksi, mihin on pakko reagoida. Reagointikeinoista tehokkain ja vaikein on palkkakustannusten alentaminen. Useina vuosina toteutettujen nollabudjettien jälkeen on syntymässä tilanne, jossa juustohöyläperiaate ei enää toimi. On myös muistettava, että yhtymäorganisaation resursseja luovat ja ylläpitävät yksiköt eivät voi loputtomasti laajentaa palvelujaan omien voimavarojen kustannuksella. Kiinteistökustannusten kasvu on muutettava kiinteistökustannusten alenemiseksi, jotta talous saadaan lähivuosina tasapainoon. Ellei tämä onnistuisi, on henkilökustannuksia alennettava muillakin keinoin kuin eläköitymiset hyväksikäyttämällä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan joltain osin puutteellisissa tiloissa toimiminen on vähäisempi este toiminnalle kuin henkilömäärien nopea supistaminen. Toisaalta henkilöstökustannusten kasvu on myöskin saatava hallintaan. Tämän vuoksi etenkin suurten toimintayksikköjen virkaehdotuksiin on suhtauduttu pidättyväisesti, sillä niillä on paremmat mahdollisuudet henkilöstön uudelleen sijoittamiseen ja painopistemuutoksiin kuin pienillä yksiköillä.

9 Seurakuntien esityksiin on tänäkin vuonna otettu positiivinen kanta. Määrärahojen jakomallin mukaisesti seurakunta on vastuussa määrärahoistaan, eikä ehdotetuissa viroissa ole ollut sellaista, johon olisi tullut muodollisista tai tarkoituksenmukaisuussyistä puuttua. Seurakuntien on kuitenkin muistettava, että mikäli seurakuntayhtymän vuosikatetta ei saada kääntymään positiiviseksi, on toteutettava miinusbudjetteja. Tämän vuoksi seurakuntien tulisi pyrkiä jo nyt omaehtoisesti alentamaan henkilöstökustannuksia. Hallintoviraston (= kiinteistötoimisto, taloustoimisto ja hallinto) sisällä on meneillään organisaation tarkastelu, jonka taustana on lähivuosina tapahtuva HeTa-hanke sekä vuosiin ajoittunut useiden avainhenkilöiden eläköityminen. Tätä koskevat suunnitelmat valmistuvat lokakuussa, eikä siihen liittyviä virkajärjestelyjä esitetä tässä. Lähtökohta on kuitenkin, että henkilöstökulujen kokonaisvaikutus ei ainakaan kasva. Päivi Laakio siirtyi kirkkoneuvoston päätöksellä keskusrekisteriin määräaikaiseen toimistosihteerin virkaan hoitamaan digiprojektiin liittyviä tarkastus- ym. liittyviä töitä. Päätökseen liittyvän määräaikaisuuden piti kestää alkaen 6 kuukautta. Päätöksen mukaan määräaikaisuutta jatketaan syksyn virkapaketissa saakka. Hallintojohtaja esittää, että Päivi Laakion siirtymiseen palataan vuoden 2012 aikana, kun keskusrekisterissä todennäköisesti tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä. II Virkoja koskevat esitykset Vuodelle 2012 virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä virkanimikkeiden muutoksia koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: MIKAELINSEURAKUNTA Perhetyön sihteerin viran (403) perustaminen Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Pyhäkoulusihteerimme Ritva Lunden jää eläkkeelle alkaen. Nyt on aika keskustella lapsi- ja perhetyön tilanteesta seurakunnassa. Lapsi- ja perhetyötä on hoidettu siten, että pyhäkoulusihteeri on pääasiassa hoitanut lapsityötä ja diakoniatyöntekijä Marita Heinonen perhetyötä. Nyt on aika yhdistää toimet uuden perhetyön sihteerin viran myötä. Täten diakoniatyölle vapautuu Marita Heinosen työresursseja. Kokonaiskustannukset perhetyön sihteerin virasta (403) ovat enimmillään euroa vuodessa. Nykyisen pyhäkoulusihteerin kustannukset ovat euroa. Diakoniatyön projektityöntekijän kustannukset ovat euroa vuodessa. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle perhetyön sihteerin viran perustamista Mikaelinseurakuntaan alkaen.

10 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi. Viran johtosääntö kuuluu seuraavasti: TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN PERHETYÖN SIHTEERIN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty seurakuntaneuvostossa..elokuun päivänä Perhetyö on seurakunnan tehtävä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä toimintaa. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. KJ 3:1 Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. KJ 3:2 Seurakunnan tulee huolehtia eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. 2 Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus tai piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyön tai diakoniatyön(amk) tutkinto. Perhetyöntekijän viran peruspalkkaus on sijoitteluryhmän 403 mukainen. 3 Perhetyötä tehdään 1) huolehtimalla, että lapsilla ja perheillä on mahdollisuus kokea turvallisuutta, rakentaa uskonelämänsä sanan ja sakramenttien perustukselle, kasvaa yhteyteen toisten kristittyjen kanssa, osallistua seurakunnan tehtävän

11 toteuttamiseen sekä harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä; 2) ohjaamalla ja tukemalla koteja ja seurakuntalaisia kasvatusvastuuseen omassa elämänpiirissään ja seurakunnan toiminnassa; 3) liittymällä paikkakunnan kasvatus- ja perhetyön kokonaisuuteen sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon yhteiseen lapsi- ja perhetyöhön; sekä 4) edistämällä seurakunnan kansainvälistä lapsi- ja perhetyötä käyttäen kanavina kirkon kasvatusasiain ja perhetyön keskuksia, ekumeenisia ja kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä sekä kirkon lähetysjärjestöjä. 4 Vuosittain laaditaan lapsi- ja perhetyön toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä seurantaa ja arviointia varten toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 5 Seurakunnassa on 2 :ssä tarkoitettuja tehtäviä varten perhetyöntekijän virka. Viranhaltijan tehtävistä voidaan antaa lähempiä määräyksiä viran johtosäännössä. Perhetyöntekijän työtehtävät määritellään erillisessä työnjakokirjassa. 6 Perhetyötä johtaa ja siitä vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvoston apuna toimii sen asettama kasvatuksen työryhmä. Perhetyön viranhaltijan esimiehenä on kirkkoherra. Välittömiä työnjohtehtäviä voidaan antaa myös muulle papille tai lehtorille tai lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijalle. KJ 6:34 Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden esimies. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Hallintojohtaja: Puollan perhetyön sihteerin viran perustamista (403). KAARINAN SEURAKUNTA

12 Kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi päätoimisen ja kokoaikaisen kasainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Viran vaativuusryhmäksi esitetään 502. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista seuraavasti: Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Marjut Vihersaaren jäädessä eläkkeelle on syytä tehdä ratkaisuja siitä, miten hänen työnkuvaansa kuuluvat tehtävät hoidetaan jatkossa. Tässä asiakohdassa esitetään määräaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista ajalle Määräaikaisuutta perustellaan toisaalta sillä, että kolmen vuoden aikana saataisiin riittävästi kokemuksia tämänkaltaisen uuden viran tarkoituksenmukaisuudesta sekä toisaalta taloudellisilla syillä. Viran tehtäviin kuuluisivat mm. lähetyssihteerin tehtävät. Seuraavassa asiakohdassa 84 on esitys siitä, miten Vihersaaren tehtäviin kuuluva pyhäkoulutyön osuus hoidettaisiin. Työnkuva Kansainvälisen työn sihteerin työnkuvaan kuuluisivat: - perinteiset lähetyssihteerin tehtävät - lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä osana seurakunnan koulutyötä sekä rippikoulussa - yhteisvastuukeräyksen organisoiminen - maahanmuuttajatyö ja yhteydenpito kansainvälisen diakonian kenttään - turvapaikkatoiminta Tarkempi työnkuva luodaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt viran perustamisesta. Kelpoisuusvaatimukset Koska kansainvälisen työn sihteerin tehtävää suunnitellaan lähetystyötä laajemmassa viitekehyksessä, tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hoitajaltaan osaamista ja ammattitaitoa ja sitä erityisesti seurakunnan kasvatuksen kysymyksissä. Kasvatuksen käsite on tämän tehtävän kohdalla sillä tavoin laajempi, että nyt ei puhuta vain lasten tai nuorten kasvattamisesta vaan tämän lisäksi myös aikuiskasvatuksesta. Käytännössä viran pätevyysvaatimuksena voivat olla seuraavat tutkinnot: 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK), siten että tutkinnot täyttävät Piispainkokouksen päätöksen

13 ehdot. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen. Lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi Piispainkokouksen päätöksestä Seurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran kelpoisuusehtoja määriteltäessä lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimuksia voidaan pitää pohjana. On kuitenkin varauduttava pätevyysvaatimuksien täsmentämiseen, koska kyseessä ei ole lähetys-sihteerin virka. Viran perustaminen käytännössä Yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa edelleen kaikki virat. viran perustamisesta on tehtävä hallintojohtajalle mennessä. Kustannukset Lähetys- ja pyhäkoulusihteerin toimen palkkakulut nykyisen työntekijän työkokemuksella on arvioitu vuodelle 2012 olevan noin Nykymuotoisen lähetyssihteerin kelpoisuuden vaativat virat sijoittuvat vaativuusryhmään 502. Palkkatoimiston laskelmien mukaan ilman vuosisidonnaisia lisiä palkkakustannukset olisivat vuodessa n Mikäli työntekijällä olisi vuosisidonnaisia lisiä esim. 13 olisivat kokonaiskustannukset n Huomioon on otettava, että näissä laskelmissa pyhäkoulutyön osuus on hoitamatta. Seuraavan asiakohdan, 84, esityksen toteutuessa osa-aikaisen lastenohjaajan palkkauskulut olisivat vuonna 2012 n Maksimissaan lisäystä nykyiseen tulisi vuodessa. Toisaalta kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen voi johtaa myös säästöihin. Työnkuvaan on tarkoitus sisällyttää osallistuminen rippikoulutyöhön ja siihen kuuluvaan leirityöhön. Jos työnkuvaan sisällytetään edellä kuvatuin mukaisesti nykyisellään diakoniatyön hoitamia kansainvälisen diakonian vastuita ja maahanmuuttajatyötä, voidaan diakoniatyöstä saada jälleen työvoimaa rippikoulutyöhön. Säästöä näistä kertyisi n vuodessa. : Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa perustamaan Kaarinan seurakuntaan määräaikaisen ( ) päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi:, hallintojohtaja Hannu Kallio : Esityksen mukaan. Hallintojohtaja: Puollan päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista määräaikaisena (502).

14 ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING Nuorisotyönohjaajan viran perustaminen Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: INRÄTTANDET AV EN UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNST I den verksamhetsplan som församlingsrådet godkänt för år 2012 står bland annat följande: Församlingens nuvarande heltidstjänster bör utökas med en ungdomsarbetsledartjänst för att motsvara församlingens behov. Åbo svenska församling har en enda ungdomsarbetsledare, som för närvarande arbetar bland barn och yngre ungdomar, och vars möjligheter att hjälpa till i skriftskolorna är begränsade. Församlingen skulle därutöver behöva en ungdomsarbetsledare som främst verkar bland tonåringar, konfirmander och unga vuxna. Församlingsrådet har rätt att självständigt bestämma hur stor del av församlingens medel kan anslås för avlöning. Däremot är det gemensamma kyrkofullmäktige som besluter om inrättandet av nya tjänster. En tjänst kan inrättas som en tjänst som gäller tillsvidare eller som en tidsbunden tjänst. För avlöningen av en ungdomsarbetsledare behövs minst euro, vilket innebär att verksamhetsmedlem (07) minskar med motsvarande belopp. Församlingen har detta år fått euro som tilläggsbudget, som utgörs av inbesparingen från år Denna inbesparing samt en mera sparsam användning av verksamhetsmedlen kan göra det möjligt att få medel för en ny ungdomsarbetsledartjänst. Därutöver kan det i framtiden vara ändamålsenligt att Åbo svenska församling prästtjänster minskar från 4 tjänster till 3 ½ tjänster, vilket innebär att församlingens ena församlings-pastorstjänst sköts på halvtid. Förslag Församlingsrådet besluter att anhålla att gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en tidsbunden ungdomsarbetsledartjänst för Åbo svenska församling för treårsperioden Tjänstens avlöning står i kravgrupp 502. Denna paragraf justeras omedelbart. Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. Beslut Enlig förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

15 Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. KÄÄNNÖS: 98 NUORISTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Seurakuntaneuvoston vuodelle 2012 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on todetaan mm: Seurakunnan nykyisiin kokoaikaisiin virkoihin tulee lisätä nuorisotyönohjaajan virka vastaamaan seurakunnan tarpeita. Turun ruotsalaisella seurakunnalla on vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka tällä hetkellä työskentelee lasten ja varhaisnuorten parissa. Hänen mahdollisuutensa osallistua rippikouluopetukseen ovat rajalliset. Seurakunta tarvitsee hänen lisäkseen nuorisotyönohjaajan, jonka pääasiallinen työ on teiniikäisten, rippikoululaisten ja nuorten aikuisten parissa. Seurakuntaneuvostolla on oikeus päättää itsenäisesti, miten suuri osa seurakunnan varoista voidaan osoittaa palkkamenoihin. Uusien virkojen perustamisesta päättää kuitenkin yhteinen kirkkovaltuusto. Virka voidaan perustaa joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi. Nuorisotyönohjaajan viran palkkaukseen tarvitaan vähintään euroa, minkä johdosta toimintamääräraha (07) pienenee vastaavalla summalla. Tänä vuonna seurakunta on saanut euroa lisää, mikä koostuu vuoden 2010 säästöstä. Tämä säästö yhdessä toimintamäärärahojen säästäväisemmän käytön kanssa voi mahdollistaa uuden nuorisotyönohjaajan virkaan tarvittavan määrärahan. Tulevaisuudessa saattaa myös olla tarkoituksenmukaista vähentää Turun ruotsalaisen seurakunnan papin virkojen määrää neljästä kolmeen ja puoleen virkaan, jolloin seurakunnan toinen seurakuntapastorin virka olisi puolikas virka. Ehdotus Seurakuntaneuvosto päättää anoa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran Turun ruotsalaiseen seurakuntaan kolmevuotiskaudeksi Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 502. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ei muutoksenhakuoikeutta. lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Hallintajohtaja: Puollan määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista ajaksi (502). PIIKKIÖN SEURAKUNTA

16 Määräaikaisen diakonian viran (100%) päättyminen ja määräaikaisen diakonian viran perustaminen Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi vakituinen diakonian ja yksi vakituinen nuorisotyönohjaajan virka. Lisäksi ajalle on perustettu yksi diakonian virka, jonka toimialaksi on määrätty 50% diakoniaa ja 50% nuorisotyötä. Diakoniaan ja nuorisotyöhön osoitetun yhteisen viran määräaikainen viransijaisuus on päättymässä kuluvan vuoden loppuun. Viran nykyinen viranhaltija siirtyy yhtymän sisällä toiseen määräaikaiseen virkaan alkaen. Diakonian ja nuorisotyön virka on osoittautunut seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Kahden työalan yhteensovittaminen yhden viran sisällä on haasteellista, mutta kuitenkin mahdollista. Diakoniatyössä virkaan liittynyt tehtäväalue on ollut diakoninen perhetyö, myös siihen liittyvät vastaanotot. Työntekijä on toiminut myös yhtenä päivystäjänä poliisin kanssa yhteistyönä koko yhtymän alueella toteutetussa kuolinviestipäivystyksessä. Nuorisotyössä viran tehtäviin on kuulunut erityisnuorten Kota-ryhmä, nuoriso- ja rippikoulutyön leirejä, koulujen päivänavauksia, isoskoulutusta sekä perjantai-iltojen Yökahvilatoimintaa. Virkaresurssia tarvitaan Piikkiön seurakunnassa jatkossa diakoniseen perhetyöhön, diakonia- ja lähetyskasvatukseen sekä sururyhmätyöhön ja yhtymän kriisipäivystykseen. Nuorisotyön puolella tarvitaan lisäresurssia varhaisnuoriso-, kouluyhteistyö- ja leirityöhön. Näiden toimintojen asiallinen ylläpitäminen ilman virkaresurssia virkaa olisi muutoin supistettava, järjestettävä tilapäistyöntelijöiden varassa tai jätettävä kokonaan järjestämättä. Esityksen mukainen virkamäärä takaa sen, että Piikkiön seurakunnan resurssit eivät jää kohtuuttomasti alle ko. ammattiryhmäsuositusten seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna. Seurakunnan toimintaan varatut määrärahat ovat niukentuneet yhtymän talouden kiristymisen myötä. Siksi viran jatkoa on jouduttu punnitsemaan tarkkaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakunnan toimintatalous kestää määräaikaisen virantäytön vuosina Viran perustaminen lyhyemmäksi ajaksi olisi tehtävien ja suunnittelun jatkuvuuden kannalta epäsuotavaa. Ajalle perustettu määräaikainen diakonian virka katsotaan päättyneeksi Sen sijaan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle seurakuntavaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan joko

17 yksi kokoaikainen diakoniatyön virka tai kaksi osa-aikaista virkaa ajalle seuraavasti: 1) Diakonian virka: 50% osuus diakoniatyötä, jossa erityistehtäväalueena olisivat lähtökohtaisesti diakoninen perhetyö, diakonia- ja lähetyskasvatus. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus on 50% 502 mukainen. 2) Nuorisotyötä virasta 50% osuus, jonka erityistehtäväalueena on varhaisnuorisotyö. Viran palkkaus on 50% 502 mukainen. Mikäli haussa löytyy molempiin tehtäviin kelpoinen ja/tai sopiva henkilö, perustetaan yksi diakonian virka (100%, palkkaus 502), jonka tehtävät jakautuvat 50% diakoniatyön ja 50% nuorisotyön kesken TAI Mikäli haussa löytyy osa-aikaisiin virkojen tehtäviin kelpoiset ja/tai sopivat henkilöt, perustetaan erillinen, osa-aikainen ja määräaikainen, diakonian virka (50%) diakonian viran kelpoisuudella JA osa-aikainen ja määräaikainen nuorisotyön virka (50%) nuorisotyönohjaajan kelpoisuudella. Virka tai osa-aikaiset virat täytetään avoimen haun perusteella. Seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi 2 osa-aikaista ja määräaikaista virkaa ajaksi : - diakonian virka (50%), diak.viran pätevyyksin, palkka 502 mukaan - nuorisotyön virka (50%), nuorisotyön viran pätevyyksin, palkka 502 mukaan. Hallintojohtaja puoltaa esitettyjen määräaikaisten virkojen perustamista. KASVATUSASIAIN KESKUS Uuden ammattioppilaitospapin viran perustaminen Ammattioppilaitospapin viran perustaminen Kasvatusasian johtokunnan on käsitellyt ammattioppilaitospapin viran perustamista seuraavasti: Kasvatusasiain johtokunta on toistuvasti esittänyt uuden ammattioppilaitospapin viran perustamista kasvatusasiain keskukseen. Nykyisellään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitostyöhön suuntaamat resurssit ovat suurten yhtymien osalta valtakunnan heikoimmat. Myös kirkossa esiin noussut huoli nuorten aikuisten tavoittamisesta edellyttää opiskelijatyön resurssien lisäämistä.

18 Vuoden 2011 virkapakettiratkaisussa ammattioppilaitospapin virka monien muiden virkatoiveiden tapaan hylättiin. Samalla kuitenkin todettiin, että mikäli uusia virkoja ylipäätään voidaan perustaa, kuuluu ammattioppilaitospapin virka mahdollisiin. Kasvatusasiain johtokunta uudistaa esityksensä uuden ammattioppilaitospapin viran perustamisesta ja esittää, että uusi virka perustettaisiin kasvatusasiain keskukseen alkaen. Viran perustamisen tarkemmat perustelut löytyvät asian aiemmasta käsittelystä. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää hallintojohtajan virkapakettivalmisteluun, että kasvatusasiain keskukseen perustetaan alkaen uusi ammattioppilaitospapin virka. Ilmoitus, hallintojohtaja Hannu Kallio. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta. Esityksen mukaan. Hallintojohtaja: Opiskelijoiden seurakuntaidentiteetti poikkeaa todennäköisesti kaikista muista jäsenryhmistä. Huomattava osa opiskelijoista on muuttanut Turun seudulle toisilta paikkakunnilta. Myös seurakuntayhtymän alueelta lähtöisin olevat opiskelijat ovat opintoihin liittyen muuttaneet useimmiten pois kodeistaan. Näiden noin seurakuntalaisen kohtaaminen vaatii keskitettyä toimintatapaa. Tällä hetkellä työstä vastaa kaksi oppilaitosteologia, minkä lisäksi oppilaitos- ja kasainvälisen työn teologi toimii kolmantena. Epäsuhta esimerkiksi nuoriso- ja lapsityöntyön resursointiin on ilmeinen. Opiskelijaseurakunnan tarpeet on ratkaistava strategisella tasolla siirtämällä henkilöresursseja muualta. Seurakuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta perustaa edes näin tarpeellista virkaa. YHTEINEN LÄHETYSTYÖ Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että yhteisen lähetyssihteerin virka muutettaisiin kulttuurisihteerin viraksi. Asian käsittely seurakuntaneuvostossa kuuluu seuraavasti: Turun kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 toteuttamisen kokemukset seurakuntien osalta ovat merkittävän myönteiset. Seurakun-

19 tien tuottama ohjelma on saanut yleisesti kiitosta ja monia tulevaisuudessakin merkittäviä yhteistyösuhteita on voitu solmia. Vastaavanlaisia varsin myönteisiä kokemuksia on kertynyt myös menneiden vuosikymmenten aikana. Mainittakoon niistä Ulstadius-kirkko-ooppera vuosina yhteistyössä Turun Kaupunginteatterin ja Turun Oopperayhdistyksen kanssa, Jokamies-näytelmä vuosina ja 2004 yhteistyössä Turun kaupungin kulttuuritoimen ja Turun Oopperayhdistyksen kanssa, Tuomiokirkon 700- vuotisjuhla ja kirkon riemuvuoden päätapahtuma Toivon laiva vuonna 2000 ja kirkon 850-vuotisjuhlan avajaistapahtuma Valonkantaja vuonna 2005 yhteistyössä kirkkohallituksen ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Myös Kirkkopäivät vuonna 2007 toteutettiin projektiorganisaation avulla yhteistyössä Kirkkopalvelujen ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Samana vuonna vietetyn Mikael Agricolan juhlavuoden valtakunnallinen pääjuhla toteutettiin myös seurakuntien, valtakunnallisen Mikael Agricolan juhlavuoden toimikunnan ja Turun yliopiston yhteistyönä. Kolme kertaa on myös tuotettu Tuomiokirkon portaille pääsiäisnäytelmä, viimeksi vuonna Etenkin 2000-luvun tapahtumien yhteydessä on rakennettu laajat yhteistyösuhteet teattereihin, taidegallerioihin, moniin kuvataiteilijoihin, yliopistoihin ja kaupunginkirjastoon. Kaikki edellä lueteltu ei olisi onnistunut seurakuntien tavanomaisen toimintaorganisaation voimin. Jokaisen onnistumisen edellytys on ollut, että yhteyksiä luomaan ja tapahtumien toteutuksesta vastaamaan on palkattu usean kuukauden tai jopa vuoden ajaksi projektisihteeri, joka on huolehtinut yhteistyösuhteista ja tapahtumien tuottamisesta. Se on korkeaa ammattitaitoa vaativaa työtä. Vuosien mittaan on seurakunnille koitunut huomattavia taloudellisia menetyksiä, kun asioita on hoidettu harrastelijamaisesti tai liian vähän tuottamiseen panostaen. Kirkon on tulevaisuudessakin pysyteltävä Turun kulttuurielämän keskiössä. Turku on maan kirkollinen pääkaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vastuulla on maan kansallispyhäkön hoito ja käyttö. Kaupungin muut kirkot ovat myös merkittävä kulttuurin voimavara, jonka mahdollisuuksia ei nykyisin järjestelyin kyetä käyttämään läheskään täysipainoisesti. Esimerkiksi kirkkomusiikki kaupungissamme on varsin laadukasta ja seurakuntia palvelevat taitavat kirkkomuusikot sekä monet korkeatasoiset kuorot. Yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä musiikkitapahtumia. Ei kuitenkaan ole tämän toiminnan edelleen kehittämisen näkökulmasta järkevää, että taiteellinen henkilökunta joutuu varsinaisen tehtävänsä ohella hoitamaan tapahtumien tuottamisesta aiheutuvia toimia. Heidän pitäisi saada keskittyä musiikin korkean laadun takaamiseen niin, että ammattitaitoinen henkilö huolehtisi tapahtuman tuottamisesta. Edellä esiteltyjen tapahtumien ja hankkeiden aikana syntyneitä yhteistyösuhteita kaupungissa vaikuttavien kulttuuritoimijoiden kanssa ei pidä päästää raukeamaan. Jos niin käy, on suhteiden uudelleen luomisessa jälleen monen vuoden työ.

20 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ehdottaa, että vuoden 2012 alusta alkaen mahdollisesti avoimeksi jäävään seurakuntayhtymän yhteisen lähetyssihteerin virkaan yhdistettäisiin kulttuurisihteerin tehtävät. Viran toimenkuvassa painotettaisiin erityisesti yhteistyösuhteiden hoitamista ja rakentamista sekä säännöllisesti toistuvien merkittävien kirkollisten kulttuuritapahtumien tuottamista. Toimenkuvaa laatimaan pitäisi mitä pikimmin asettaa suppea asiantuntijatyöryhmä. : Seurakuntaneuvosto esittää hallintojohtajalle vuoden 2012 virkapakettiin, että seurakuntayhtymän lähetyssihteerin viran työnkuvaa ja virkanimikettä muutetaan niin, että virkaan sisältyy jatkossa keskeisenä osana kulttuurisihteerin tehtävät. : Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus hallintojohtajalle. Hallintojohtaja pitää yhteisen lähetyssihteerin viran jatkamista tarpeettomana, koska seurakunnat ovat viimeisten vuosien kuluessa määrätietoisesti lisänneet lähetyssihteeri- tai kansainvälisen työn sihteerien resursointia. Näin yhteiselle lähetyssihteerille kuuluneet tehtävät voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla jakaa seurakuntien viranhaltijoiden kesken. On mahdollista, että joku seurakuntien tämän työalan viranhaltijoista saisi oman toimensa ohella koordinaatiovastuun yhtymätason toiminnasta. Hallintojohtaja tulee pyytämään yhteisen lähetystyön johtokunnalta esitystä tällaisen toiseen virkaan liitettävän vastuun tehtäväkuvasta, minkä jälkeen tehtävä voidaan täyttää. Palkkavaraus tähän voisi olla 8 kuukauden palkka ja lisävastuun kuukausikorvaus on 15 prosenttia yhteisen lähetystyön sihteerin palkasta. Tuomiokirkkoseurakunnan esitys kulttuurisihteerin virasta on mielenkiintoinen. Tehtävän toimenkuvaan voitaisiin liittää muitakin vastuualueita, joten asian valmistelu vaatii laajempaa pohdintaa. En tässä vaiheessa puolla kulttuurisihteerin viran perustamista. III TYÖSUHTEISET TOIMET TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA Määräaikaisen projektisihteerin palkkaaminen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamista Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhlaa varten. Käsittely seurakuntaneuvostossa on ollut seuraava:

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Läsnä: Ari Lehto, puheenjohtaja Anne Rantakaulio, jäsen Hanna

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 30.10.2015 klo 18.00-18.50 Läsnä: Kutsuttuna: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 41. Aika: Torstaina 9.6.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 41. Aika: Torstaina 9.6.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 41 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 9.6.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

ESITYSLISTA kokous 3/2016 28-39 Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7)

ESITYSLISTA kokous 3/2016 28-39 Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7) Seurakuntaneuvosto 10.3.2016 sivu 1 (7) Aika torstai 10.3.2016 klo 18. - kahvitarjoilu 17.30 alkaen Paikka Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs),

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Hannu Härö. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron anomuksen mukaisesti. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00- Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2. krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot