TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Sandberg Siv jäsen Kaituri Heli varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Lehikoinen Jouni Loukiala Kimmo Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra 405 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 407 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 408 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 409 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Merja Nurmio. 410 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla pastori Kari Kanalan suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi , mikäli Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa siihen suostumuksensa tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES 80 :n nojalla myöntää pastori Anna Oreniukselle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Saara Palmusen

3 suostumuksensa mukaisesti edelleen Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 6/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Työhyvinvointikysely 2011 Mehiläinen Oy:n työterveyspsykologi Nora Kariluoma esitteli kesäkuussa toteutetun QPS 34+ työhyvinvointikyselyn tulokset kokonaistulosten muodossa. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 411 TURUN JA KAARINAN N STRATEGIA Kirkkoneuvostossa oli esillä strategiaehdotus vuosille Ehdotuksen oli laatinut viiden alaryhmän esitysten pohjalta ohjausryhmä, johon kuuluivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja, yhteisten työmuotojen johtaja ja hallintojohtaja. Strategiaehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen, diakoniatyön johtokunnan, kasvatusasiain johtokunnan, sielunhoitotyön johtokunnan, kiinteistölautakunnan ja tiedotustoimiston lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle. Kirkkoneuvosto päätti kesäkuun kokouksessa niin ikään, että lausunnot jaetaan kirkkovaltuustolle tutustumista varten. Varsinaisena asiana

4 strategia tulee kirkkovaltuustoon Strategiaehdotuksen kirkkoneuvosto on saanut kokouksessaan Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että syyskauden alussa järjestetään seminaaritilaisuus, jossa työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä strategiaehdotuksesta. Henkilökunnalle järjestetään strategiaseminaari klo Eerikinkatu 3:ssa toisen kerroksen kokoussalissa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiaehdotuksesta vuosille saadut lausunnot jaetaan kokouksessa pöydälle tutustumista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 412 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTA- VAKSI Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Matti Pihalalle on alkaen myönnetty ero perheasiain neuvottelukeskuksen virasta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka tulisi julistaa välittömästi haettavaksi, jotta virka saataisiin mahdollisimman täytetyksi. Virkaan valittavalla tulee olla tehtävään sopiva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuvuus perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 30 :ssä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävät on määritelty seuraavasti: 1. suunnitella ja kehittää perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa ja seurata työalalla tapahtuvaa kehitystä, 2. valmistella ja esitellä perheneuvontaa koskevat asiat sielunhoitotyön johtokunnalle, 3. laatia vuosittain ehdotus neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja toimintakertomukseksi sekä valvoa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamista, 4. pitää yhteyttä kirkon ja kuntien vastaaviin viranomaisiin sekä henkilökohtaista auttamistyötä harjoittaviin laitoksiin ja yhteisöihin, 5. toimia perheneuvojana, 6. suorittaa muut tehtävät, jotka yhteisten työmuotojen johtaja tai sielunhoitotyön johtokunta hänelle antaa. Johtoryhmä esittää, että perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero: Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten sielunhoitotyön johtokunta esittää valittavaksi työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602/60 mukaan.

6 Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. 413 PERHENEUVOJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Perheneuvoja Else-Marja Santikolle on myönnetty ero perheneuvojan virasta eläkkeelle siirtymistä varten lukien. Perheneuvojan virka tulisi julistaa haettavaksi välittömästi, jotta virka saataisiin täytettyä ilman väliaikaisia sijaisjärjestelyjä. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 29 :n mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Johtosäännön 31 :n mukaan perheneuvojan tehtävänä on suorittaa toimialaansa kuuluvat perheneuvojan tehtävät sekä muut tehtävät, jotka sielunhoitotyön johtokunta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja hänelle antavat. Johtoryhmä esittää, että perheneuvojan virka julistettaisiin haettavaksi seuraavalla hakukuulutuksella Turun Sanomat ja Kotimaa lehdissä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheneuvojan virka. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tutkittu soveltuvuus sekä perheneuvojan koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Psykoterapian tuntemus luetaan eduksi. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 prosenttia. Tiedusteluihin vastaa perheneuvoja Else-Marja Santikko, p , s-posti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset -palvelun kautta viimeistään Ilmoitus numero:

7 Sama ilmoitus rekrytointipalveluun. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten johtoryhmä esittää valittavaksi työryhmän, johon johtoryhmä esittää valittavaksi yhteisten työmuotojen johtajan Hannu Hurmeen. Muiden jäsenten nimeäminen työryhmään annetaan sielunhoitotyön johtokunnan tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetetaan työryhmän, johon valitaan johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että hakukuulutukseen lisätään seuraava teksti: Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi perheneuvojan viran johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin. Palkkaus vaativuusryhmän 602 mukaan. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran täytön valmistelua ja hakijoiden haastattelua varten asetettiin työryhmän, johon valittiin johtokunnan jäsenistä Ailo Uhinki, Anja Marjanen, Matti Keinänen sekä lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja perheneuvoja Else-Marja Santikko. Ilmoitus Hannu Hurmeelle ja sielunhoitotyön johtokunnalle. Ei muutoksenhakua oikaisuvaatimuksin.

8 VUODEN 2011 VIRKAPAKETTI I. Yleistilanne Palkkaus- ja kiinteistökustannukset ovat yhdessä noin 80 prosenttia seurakuntayhtymän menoista. Palkkakustannukset ovat meneillään olevan matalasuhdanteenkin aikana kasvaneet. Kiinteistökustannusten määrä on pysyvällä tavalla noussut ja korjausvelvoitteita kuvaava poistojen määrä on vuoden takaisesta eurosta noussut euroon. Vuosikymmenen kuluessa tapahtunut poistojen kaksinkertaistuminen vastaa yli kolmenkymmenen työntekijän palkkauskustannuksia. Samana aikana tapahtunut kiinteistöjen hoitomenojen kasvu vastaa useiden työntekijöiden palkkauskustannuksia. Verotulojen nousu kuluneella kymmenvuotiskaudella on ollut noin 30 prosenttia. Mittavista kiinteistöinvestoinneista johtuva kiinteistökulujen kasvu vuodesta 2001 on ollut noin 46 prosenttia. Henkilöstön määrä on pysytellyt noin 500:ssä. On selvästi nähtävissä, että vuosia jatkunut investointiohjelma on johtanut pysyvästi alijäämäisiin tilinpäätöksiin ja estänyt tarpeellistenkin henkilöstöresurssien vahvistamisen. Myös seurakuntayhtymän hahmottaminen erillisistä toimintayksiköistä koostuvaksi organisaatioksi vaikeuttaa virkojen painopisteiden muuttamista. Tulevaisuudessa kirkon verotulojen kehitys kirkosta eroamisen ja verotusjärjestelmän tulevien rakenneuudistusten myötä saattaa jäädä palkkamenojen kehitystä alhaisemmaksi. Tässä tilanteessa kiinteistöjen ylläpito joudutaan pahimmillaan rahoittamaan henkilöstökustannuksia vähentämällä. Seurakuntayhtymän strategian liitteeksi on valmisteltu lähivuosien tulosennuste. Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Valitettavasti vuoden 2012 budjetin vuosikatekin uhkaa jäädä negatiiviseksi, mihin on pakko reagoida. Reagointikeinoista tehokkain ja vaikein on palkkakustannusten alentaminen. Useina vuosina toteutettujen nollabudjettien jälkeen on syntymässä tilanne, jossa juustohöyläperiaate ei enää toimi. On myös muistettava, että yhtymäorganisaation resursseja luovat ja ylläpitävät yksiköt eivät voi loputtomasti laajentaa palvelujaan omien voimavarojen kustannuksella. Kiinteistökustannusten kasvu on muutettava kiinteistökustannusten alenemiseksi, jotta talous saadaan lähivuosina tasapainoon. Ellei tämä onnistuisi, on henkilökustannuksia alennettava muillakin keinoin kuin eläköitymiset hyväksikäyttämällä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan joltain osin puutteellisissa tiloissa toimiminen on vähäisempi este toiminnalle kuin henkilömäärien nopea supistaminen. Toisaalta henkilöstökustannusten kasvu on myöskin saatava hallintaan. Tämän vuoksi etenkin suurten toimintayksikköjen virkaehdotuksiin on suhtauduttu pidättyväisesti, sillä niillä on paremmat mahdollisuudet henkilöstön uudelleen sijoittamiseen ja painopistemuutoksiin kuin pienillä yksiköillä.

9 Seurakuntien esityksiin on tänäkin vuonna otettu positiivinen kanta. Määrärahojen jakomallin mukaisesti seurakunta on vastuussa määrärahoistaan, eikä ehdotetuissa viroissa ole ollut sellaista, johon olisi tullut muodollisista tai tarkoituksenmukaisuussyistä puuttua. Seurakuntien on kuitenkin muistettava, että mikäli seurakuntayhtymän vuosikatetta ei saada kääntymään positiiviseksi, on toteutettava miinusbudjetteja. Tämän vuoksi seurakuntien tulisi pyrkiä jo nyt omaehtoisesti alentamaan henkilöstökustannuksia. Hallintoviraston (= kiinteistötoimisto, taloustoimisto ja hallinto) sisällä on meneillään organisaation tarkastelu, jonka taustana on lähivuosina tapahtuva HeTa-hanke sekä vuosiin ajoittunut useiden avainhenkilöiden eläköityminen. Tätä koskevat suunnitelmat valmistuvat lokakuussa, eikä siihen liittyviä virkajärjestelyjä esitetä tässä. Lähtökohta on kuitenkin, että henkilöstökulujen kokonaisvaikutus ei ainakaan kasva. Päivi Laakio siirtyi kirkkoneuvoston päätöksellä keskusrekisteriin määräaikaiseen toimistosihteerin virkaan hoitamaan digiprojektiin liittyviä tarkastus- ym. liittyviä töitä. Päätökseen liittyvän määräaikaisuuden piti kestää alkaen 6 kuukautta. Päätöksen mukaan määräaikaisuutta jatketaan syksyn virkapaketissa saakka. Hallintojohtaja esittää, että Päivi Laakion siirtymiseen palataan vuoden 2012 aikana, kun keskusrekisterissä todennäköisesti tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä. II Virkoja koskevat esitykset Vuodelle 2012 virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä virkanimikkeiden muutoksia koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: MIKAELINSEURAKUNTA Perhetyön sihteerin viran (403) perustaminen Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Pyhäkoulusihteerimme Ritva Lunden jää eläkkeelle alkaen. Nyt on aika keskustella lapsi- ja perhetyön tilanteesta seurakunnassa. Lapsi- ja perhetyötä on hoidettu siten, että pyhäkoulusihteeri on pääasiassa hoitanut lapsityötä ja diakoniatyöntekijä Marita Heinonen perhetyötä. Nyt on aika yhdistää toimet uuden perhetyön sihteerin viran myötä. Täten diakoniatyölle vapautuu Marita Heinosen työresursseja. Kokonaiskustannukset perhetyön sihteerin virasta (403) ovat enimmillään euroa vuodessa. Nykyisen pyhäkoulusihteerin kustannukset ovat euroa. Diakoniatyön projektityöntekijän kustannukset ovat euroa vuodessa. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle perhetyön sihteerin viran perustamista Mikaelinseurakuntaan alkaen.

10 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi. Viran johtosääntö kuuluu seuraavasti: TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN PERHETYÖN SIHTEERIN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty seurakuntaneuvostossa..elokuun päivänä Perhetyö on seurakunnan tehtävä, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä toimintaa. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. KJ 3:1 Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. KJ 3:2 Seurakunnan tulee huolehtia eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. 2 Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus tai piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyön tai diakoniatyön(amk) tutkinto. Perhetyöntekijän viran peruspalkkaus on sijoitteluryhmän 403 mukainen. 3 Perhetyötä tehdään 1) huolehtimalla, että lapsilla ja perheillä on mahdollisuus kokea turvallisuutta, rakentaa uskonelämänsä sanan ja sakramenttien perustukselle, kasvaa yhteyteen toisten kristittyjen kanssa, osallistua seurakunnan tehtävän

11 toteuttamiseen sekä harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä; 2) ohjaamalla ja tukemalla koteja ja seurakuntalaisia kasvatusvastuuseen omassa elämänpiirissään ja seurakunnan toiminnassa; 3) liittymällä paikkakunnan kasvatus- ja perhetyön kokonaisuuteen sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon yhteiseen lapsi- ja perhetyöhön; sekä 4) edistämällä seurakunnan kansainvälistä lapsi- ja perhetyötä käyttäen kanavina kirkon kasvatusasiain ja perhetyön keskuksia, ekumeenisia ja kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä sekä kirkon lähetysjärjestöjä. 4 Vuosittain laaditaan lapsi- ja perhetyön toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä seurantaa ja arviointia varten toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 5 Seurakunnassa on 2 :ssä tarkoitettuja tehtäviä varten perhetyöntekijän virka. Viranhaltijan tehtävistä voidaan antaa lähempiä määräyksiä viran johtosäännössä. Perhetyöntekijän työtehtävät määritellään erillisessä työnjakokirjassa. 6 Perhetyötä johtaa ja siitä vastaa seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvoston apuna toimii sen asettama kasvatuksen työryhmä. Perhetyön viranhaltijan esimiehenä on kirkkoherra. Välittömiä työnjohtehtäviä voidaan antaa myös muulle papille tai lehtorille tai lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijalle. KJ 6:34 Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä toimivien viranhaltijoiden esimies. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Hallintojohtaja: Puollan perhetyön sihteerin viran perustamista (403). KAARINAN SEURAKUNTA

12 Kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää perustettavaksi päätoimisen ja kokoaikaisen kasainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Viran vaativuusryhmäksi esitetään 502. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista seuraavasti: Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Marjut Vihersaaren jäädessä eläkkeelle on syytä tehdä ratkaisuja siitä, miten hänen työnkuvaansa kuuluvat tehtävät hoidetaan jatkossa. Tässä asiakohdassa esitetään määräaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista ajalle Määräaikaisuutta perustellaan toisaalta sillä, että kolmen vuoden aikana saataisiin riittävästi kokemuksia tämänkaltaisen uuden viran tarkoituksenmukaisuudesta sekä toisaalta taloudellisilla syillä. Viran tehtäviin kuuluisivat mm. lähetyssihteerin tehtävät. Seuraavassa asiakohdassa 84 on esitys siitä, miten Vihersaaren tehtäviin kuuluva pyhäkoulutyön osuus hoidettaisiin. Työnkuva Kansainvälisen työn sihteerin työnkuvaan kuuluisivat: - perinteiset lähetyssihteerin tehtävät - lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä osana seurakunnan koulutyötä sekä rippikoulussa - yhteisvastuukeräyksen organisoiminen - maahanmuuttajatyö ja yhteydenpito kansainvälisen diakonian kenttään - turvapaikkatoiminta Tarkempi työnkuva luodaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt viran perustamisesta. Kelpoisuusvaatimukset Koska kansainvälisen työn sihteerin tehtävää suunnitellaan lähetystyötä laajemmassa viitekehyksessä, tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hoitajaltaan osaamista ja ammattitaitoa ja sitä erityisesti seurakunnan kasvatuksen kysymyksissä. Kasvatuksen käsite on tämän tehtävän kohdalla sillä tavoin laajempi, että nyt ei puhuta vain lasten tai nuorten kasvattamisesta vaan tämän lisäksi myös aikuiskasvatuksesta. Käytännössä viran pätevyysvaatimuksena voivat olla seuraavat tutkinnot: 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK), siten että tutkinnot täyttävät Piispainkokouksen päätöksen

13 ehdot. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen. Lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi Piispainkokouksen päätöksestä Seurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran kelpoisuusehtoja määriteltäessä lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimuksia voidaan pitää pohjana. On kuitenkin varauduttava pätevyysvaatimuksien täsmentämiseen, koska kyseessä ei ole lähetys-sihteerin virka. Viran perustaminen käytännössä Yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perustaa edelleen kaikki virat. viran perustamisesta on tehtävä hallintojohtajalle mennessä. Kustannukset Lähetys- ja pyhäkoulusihteerin toimen palkkakulut nykyisen työntekijän työkokemuksella on arvioitu vuodelle 2012 olevan noin Nykymuotoisen lähetyssihteerin kelpoisuuden vaativat virat sijoittuvat vaativuusryhmään 502. Palkkatoimiston laskelmien mukaan ilman vuosisidonnaisia lisiä palkkakustannukset olisivat vuodessa n Mikäli työntekijällä olisi vuosisidonnaisia lisiä esim. 13 olisivat kokonaiskustannukset n Huomioon on otettava, että näissä laskelmissa pyhäkoulutyön osuus on hoitamatta. Seuraavan asiakohdan, 84, esityksen toteutuessa osa-aikaisen lastenohjaajan palkkauskulut olisivat vuonna 2012 n Maksimissaan lisäystä nykyiseen tulisi vuodessa. Toisaalta kansainvälisen työn sihteerin viran perustaminen voi johtaa myös säästöihin. Työnkuvaan on tarkoitus sisällyttää osallistuminen rippikoulutyöhön ja siihen kuuluvaan leirityöhön. Jos työnkuvaan sisällytetään edellä kuvatuin mukaisesti nykyisellään diakoniatyön hoitamia kansainvälisen diakonian vastuita ja maahanmuuttajatyötä, voidaan diakoniatyöstä saada jälleen työvoimaa rippikoulutyöhön. Säästöä näistä kertyisi n vuodessa. : Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa perustamaan Kaarinan seurakuntaan määräaikaisen ( ) päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi:, hallintojohtaja Hannu Kallio : Esityksen mukaan. Hallintojohtaja: Puollan päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamista määräaikaisena (502).

14 ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING Nuorisotyönohjaajan viran perustaminen Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: INRÄTTANDET AV EN UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNST I den verksamhetsplan som församlingsrådet godkänt för år 2012 står bland annat följande: Församlingens nuvarande heltidstjänster bör utökas med en ungdomsarbetsledartjänst för att motsvara församlingens behov. Åbo svenska församling har en enda ungdomsarbetsledare, som för närvarande arbetar bland barn och yngre ungdomar, och vars möjligheter att hjälpa till i skriftskolorna är begränsade. Församlingen skulle därutöver behöva en ungdomsarbetsledare som främst verkar bland tonåringar, konfirmander och unga vuxna. Församlingsrådet har rätt att självständigt bestämma hur stor del av församlingens medel kan anslås för avlöning. Däremot är det gemensamma kyrkofullmäktige som besluter om inrättandet av nya tjänster. En tjänst kan inrättas som en tjänst som gäller tillsvidare eller som en tidsbunden tjänst. För avlöningen av en ungdomsarbetsledare behövs minst euro, vilket innebär att verksamhetsmedlem (07) minskar med motsvarande belopp. Församlingen har detta år fått euro som tilläggsbudget, som utgörs av inbesparingen från år Denna inbesparing samt en mera sparsam användning av verksamhetsmedlen kan göra det möjligt att få medel för en ny ungdomsarbetsledartjänst. Därutöver kan det i framtiden vara ändamålsenligt att Åbo svenska församling prästtjänster minskar från 4 tjänster till 3 ½ tjänster, vilket innebär att församlingens ena församlings-pastorstjänst sköts på halvtid. Förslag Församlingsrådet besluter att anhålla att gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en tidsbunden ungdomsarbetsledartjänst för Åbo svenska församling för treårsperioden Tjänstens avlöning står i kravgrupp 502. Denna paragraf justeras omedelbart. Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. Beslut Enlig förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

15 Rättelseyrkande kan inte framställas. Beslutet delges gemensamma kyrkorådet. KÄÄNNÖS: 98 NUORISTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Seurakuntaneuvoston vuodelle 2012 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on todetaan mm: Seurakunnan nykyisiin kokoaikaisiin virkoihin tulee lisätä nuorisotyönohjaajan virka vastaamaan seurakunnan tarpeita. Turun ruotsalaisella seurakunnalla on vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka tällä hetkellä työskentelee lasten ja varhaisnuorten parissa. Hänen mahdollisuutensa osallistua rippikouluopetukseen ovat rajalliset. Seurakunta tarvitsee hänen lisäkseen nuorisotyönohjaajan, jonka pääasiallinen työ on teiniikäisten, rippikoululaisten ja nuorten aikuisten parissa. Seurakuntaneuvostolla on oikeus päättää itsenäisesti, miten suuri osa seurakunnan varoista voidaan osoittaa palkkamenoihin. Uusien virkojen perustamisesta päättää kuitenkin yhteinen kirkkovaltuusto. Virka voidaan perustaa joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi. Nuorisotyönohjaajan viran palkkaukseen tarvitaan vähintään euroa, minkä johdosta toimintamääräraha (07) pienenee vastaavalla summalla. Tänä vuonna seurakunta on saanut euroa lisää, mikä koostuu vuoden 2010 säästöstä. Tämä säästö yhdessä toimintamäärärahojen säästäväisemmän käytön kanssa voi mahdollistaa uuden nuorisotyönohjaajan virkaan tarvittavan määrärahan. Tulevaisuudessa saattaa myös olla tarkoituksenmukaista vähentää Turun ruotsalaisen seurakunnan papin virkojen määrää neljästä kolmeen ja puoleen virkaan, jolloin seurakunnan toinen seurakuntapastorin virka olisi puolikas virka. Ehdotus Seurakuntaneuvosto päättää anoa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran Turun ruotsalaiseen seurakuntaan kolmevuotiskaudeksi Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 502. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ei muutoksenhakuoikeutta. lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Hallintajohtaja: Puollan määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista ajaksi (502). PIIKKIÖN SEURAKUNTA

16 Määräaikaisen diakonian viran (100%) päättyminen ja määräaikaisen diakonian viran perustaminen Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi vakituinen diakonian ja yksi vakituinen nuorisotyönohjaajan virka. Lisäksi ajalle on perustettu yksi diakonian virka, jonka toimialaksi on määrätty 50% diakoniaa ja 50% nuorisotyötä. Diakoniaan ja nuorisotyöhön osoitetun yhteisen viran määräaikainen viransijaisuus on päättymässä kuluvan vuoden loppuun. Viran nykyinen viranhaltija siirtyy yhtymän sisällä toiseen määräaikaiseen virkaan alkaen. Diakonian ja nuorisotyön virka on osoittautunut seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Kahden työalan yhteensovittaminen yhden viran sisällä on haasteellista, mutta kuitenkin mahdollista. Diakoniatyössä virkaan liittynyt tehtäväalue on ollut diakoninen perhetyö, myös siihen liittyvät vastaanotot. Työntekijä on toiminut myös yhtenä päivystäjänä poliisin kanssa yhteistyönä koko yhtymän alueella toteutetussa kuolinviestipäivystyksessä. Nuorisotyössä viran tehtäviin on kuulunut erityisnuorten Kota-ryhmä, nuoriso- ja rippikoulutyön leirejä, koulujen päivänavauksia, isoskoulutusta sekä perjantai-iltojen Yökahvilatoimintaa. Virkaresurssia tarvitaan Piikkiön seurakunnassa jatkossa diakoniseen perhetyöhön, diakonia- ja lähetyskasvatukseen sekä sururyhmätyöhön ja yhtymän kriisipäivystykseen. Nuorisotyön puolella tarvitaan lisäresurssia varhaisnuoriso-, kouluyhteistyö- ja leirityöhön. Näiden toimintojen asiallinen ylläpitäminen ilman virkaresurssia virkaa olisi muutoin supistettava, järjestettävä tilapäistyöntelijöiden varassa tai jätettävä kokonaan järjestämättä. Esityksen mukainen virkamäärä takaa sen, että Piikkiön seurakunnan resurssit eivät jää kohtuuttomasti alle ko. ammattiryhmäsuositusten seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna. Seurakunnan toimintaan varatut määrärahat ovat niukentuneet yhtymän talouden kiristymisen myötä. Siksi viran jatkoa on jouduttu punnitsemaan tarkkaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seurakunnan toimintatalous kestää määräaikaisen virantäytön vuosina Viran perustaminen lyhyemmäksi ajaksi olisi tehtävien ja suunnittelun jatkuvuuden kannalta epäsuotavaa. Ajalle perustettu määräaikainen diakonian virka katsotaan päättyneeksi Sen sijaan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle seurakuntavaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan joko

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot