Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 Meilahden potilastorni Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa peruskorjataan koko 16-kerroksinen vuodeosastorakennus, jonka tilat tulevat pääosin operatiivisen tulosyksikön käyttöön. Peruskorjaus valmistuu vuonna 214. Tavoitteena on, että lämmitysenergian ominaiskulutus laskee peruskorjauksen jälkeen noin 25 % ja sähkön noin 5 %. HUS-Kiinteistöt Oy on kuntayhtymän omistama voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka vastaa HUS:n hankintayksikkönä sopimuksen mukaisten HUS:n kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen sekä turva- ja tilapalveluiden tuottamisesta. Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia sairaalakiinteistötoimen palveluja. Palveluiden tuottamisessa, ostamisessa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuu omistajalle, asiakkaille ja ympäristölle saavutettava kokonaishyöty. HUS-Kiinteistöt Oy on sairaalakiinteistötoimen osaamiskeskus, jonka strategisina päämäärinä ovat palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja, sairaalatoiminnan häiriöttömyys, kilpailukykyiset palveluprosessit ja vetovoimaisuus työpaikkana. Yhtiön erikoisosaamisen taustalla on monivuotinen kokemus ja ymmärrys häiriöttömän sairaalatoiminnan erityishaasteista. Käytössä olevan tilaaja tuottaja-mallin mukaisesti yhtiö vastaa kokonaisvaltaisten palvelujen laadusta sekä omistajalle, tilaajalle että loppukäyttäjälle. Yhtiön visiona on toimia sairaalakiinteistönpidon parhaana ja kilpailukykyisenä yhteistyökumppanina, tuottaen asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut. Maan johtavana sairaalakiinteistöpalvelujen tuottajana HUS-Kiinteistöt Oy toimii asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti sekä kehittää pitkäjänteisesti henkilöstöään ja toimintaansa. 2 VUOSIKERTOMUS 213

3 213 SISÄLTÖ 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Oikeat edellytykset osaamiselle 6 Toimitusjohtajan katsaus Varmaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta 8 Mobiiliratkaisuilla entistä parempaa palvelua 9 Kiinteistöosaaminen energiatehokkuuden tekijänä 1 27 hanketta Uudenmaan hyväksi 12 Rakennuttamispalvelut Mittavia rakennushankkeita tehokkaasti toteutettuna 14 Kiinteistöpalvelut Aktiivinen seuranta ja mobiilipalvelu säästävät energiaa ja kuluja 16 Kunnossapitopalvelut Tiimityöllä entistä parempaan kunnossapitopalveluun 18 Turvapalvelut Parempia edellytyksiä turvalliselle sairaalatoiminnalle 2 Asuntopalvelut Asuntojen keskitetty hallinta ja suunnitelmallisuus tuovat selkeitä hyötyjä 22 Hallitus ja organisaatio 23 Resumé 24 Ympäristötase 25 Tuloslaskelma 26 Tase 3

4 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Vuorento OIKEAT EDELLYTYKSET OSAAMISELLE Kertomusvuonna HUS-Kiinteistöt Oy osoitti olevansa tehokas julkisen rakennuttamisen ja kiinteistönpidon toimija. Jotta yhtiö voisi tuottaa omistajalleen ja erikoissairaanhoidolle parhaita mahdollisia tuloksia myös jatkossa, on sen osaamista hyödynnettävä tarkoituksenmukaisesti ja toimintaedellytyksistä pidettävä hyvää huolta. Vuonna 213 yhtiö saavutti HUS:n asettamat tehostamistavoitteet ja voittoa tavoittelemattomana yhtiönä kykeni palauttamaan omistajalle yli,8 miljoonaa euroa. Yhtiön osaaminen ja tulokset ovat vuodesta toiseen olleet hyviä ja siksi sen toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa. Alunperin sote-uudistuksessa myös HUS haluttiin hajottaa, jotta voitaisiin toteuttaa mahdollisimman pitkälle viety vertikaalinen ja horisontaalinen sote-integraatio kuten mantra kuului. Erikoissairaanhoito kun kuulemma oli syypää perusterveydenhuollon ja muihin sote-ongelmiin. Muutaman vuoden pähkäilyjen ja lukemattomien kongressien, seminaarien sekä tuhansien sivujen raporttien jälkeen on palattu nollapisteeseen. On ymmärretty, että HUS:n hajottamisen sijaan sitä tulee kehittää. Tärkeätä on osaamiskeskuspohjalta tehty työ, joka vuosi toisensa jälkeen on merkinnyt suurempaa lisäarvoa omistajakunnille. HUS:n menestys lienee osasyy siihen, että nyt on päädytty viiden Ervan sote-malliin. Epäselvää on, tuleeko Ervasta vain järjestäjä vai onko sillä myös omaa tuotantoa. Mikä on sote-henkilöstön asema jos Erva on vain optimaalinen järjestäjä ja kilpailuttaja? LIIKEVAIHTO (M ) M VUOSIKERTOMUS 213

5 Meilahden potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää Turvakeskuksen peruskorjausta ja laajentamista valmisteltiin toimintavuoden aikana. Erityisesti sosiaalipalvelut ovat lähipalveluita ja ne tulee hoitaa lähellä kuntalaisia, peruskunnissa. Esimerkiksi toimeentulotuen jakamisella ja syöpätautien hoidolla ei ole käytännössä mitään tekemistä keskenään. Sen sijaan hyvin hoidetut rakennuttamispalvelut, kiinteistöjen ylläpito, turva- ja asumispalvelut hyödyntävät kaikkia kuntia koko HUS- ja myös tulevalla erva-alueella. Kiinteistötoimen mahdollinen hajottaminen pienempiin alueisiin ei ole järkevää, vaan resurssien tuhlausta. Kun sairaanhoitopiirit lakkautetaan vuoden 217 alusta lukien, tarkoituksena on, että ne jäävät kiinteistöjen omistajiksi ja vuokraavat tiloja erva-alueelle. Tällaisessa ei tietenkään ole järkeä, mutta kun viimein on ymmärretty, ettei sovittuja omaisuusjärjestelyjä voida muutella mahtikäskyillä, on päädytty tähän. HUS-Kiinteistöt Oy on omistajiensa asialla nyt ja jatkossa. Yhtiömuotoisena se on valmiiksi jakokelpoinen. Mikäli omistuspohja muuttuu, yhtiö muuttaa strategiansa. HUS:n kiinteistötoimen osaamiskeskuksena se on tuonut uutta otetta ja tehoa koko erva-alueelle. Suuret hankkeet on hoidettu hyvin, kustannusarviot ovat pitäneet ja harmaa talous pidetty kurissa. Yksi yhtenäinen HUS Voimakkaan rakentamisen vaihe on jatkunut ja jatkuu etenkin Meilahden alueella. Uusien tilojen ja peruskorjaushankkeiden valmistuminen tarkoittaa samalla lisääntyvää työtaakkaa yhtiön tuottamille turvapalveluille. On selvää, etteivät uudet tilat ja niiden vaatimat turvallisuussuunnitelmat sekä tekniset turvajärjestelmät tuota toivottua tulosta, ellei niiden koordinointiin ja käyttöön ole käytettävissä asianmukaisia toimitiloja. Tästäkin syystä Meilahden uuden turvakeskuksen toteuttaminen on välttämätöntä, jotta häiriötön sairaalatoiminta ja jopa potilasturvallisuus kyetään takaamaan myös jatkossa. Yhtiö rakennuttaa myös uusia henkilöstöasuntoja HUS:n henkilöstöpolitiikan tueksi, mikäli niin halutaan. Yksi yhtenäinen HUS ja siihen liittyvät tukipalvelut tulee säilyttää jatkuvasti kehittyvänä kokonaisuutena, joka kykenee tarjoamaan tarkoituksenmukaisia ja korkealaatuisia erikoissairaanhoitoa tukevia palveluita asiakkailleen jatkossakin. 5

6 Toimitusjohtaja Ilkka Marttila VARMAA TEHOKKUUTTA JA TULOKSELLISUUTTA Vuosi 213 oli yhtiölle jälleen tuloksellinen. Suurimmat muutokset edellisiin vuosiin nähden olivat kaikkien HUS:n työsuhdeasuntojen siirtyminen yhtiön hallintaan vuoden alusta alkaen. Oman mausteensa vuoteen toi kokonaisvaltainen verotarkastus. Voimakkaan rakentamisen ja olemassa olevien tilojen uudistamisen trendi jatkui kertomusvuonna. Meilahden alueella jatkettiin merkittävimmistä hankkeista tornisairaalan peruskorjausta sekä maanalaisten tilojen rakentamista. Jo pitempään jatkuneisiin pysäköintiongelmiin tullaankin saamaan ratkaisu lähitulevaisuudessa, maanalaisen pysäköintilaitoksen valmistuessa vuoden 214 aikana. Myös muilla alueil- la oli vuoden aikana käynnissä suuria investointihankkeita, ja niiden yhteisvaikutus oli merkittävin syy yhtiön kasvaneeseen liikevaihtoon (135,1 M ; 212: 111,4 M ). Asuntopalveluiden toimintaa väritti erityisesti kaikkien HUS:n työsuhdeasuntojen siirtyminen vuoden alusta yhtiön hallintaan. Aiemmin hajallaan olleen asuntojen hallinnan keskittäminen HUS-Kiinteistöt Oy:lle onnistui hyvin ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,97 ASIAKAS- HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS HENKILÖSTÖ- 3,97 3,65 TYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) HOIDETTAVIEN TILOJEN JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Hoidettavia neliöitä 91 tbrm 2 2 Henkilöstömäärä VUOSIKERTOMUS 213

7 Meilahden maanalaisten tilojen rakennustyöt jatkuivat. Koko sairaala-aluetta palvelevien huoltopihan, jäteaseman, apteekin valmiusvaraston sekä uuden 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen on määrä valmistua syksyllä 214. Tilojen valaistus toteutetaan LED-tekniikalla. ja tuotti jo ensimmäisenä vuonna selkeitä hyötyjä muun muassa päätöksentekoa helpottavan tilastollisen aineiston tuottamisen ja kokoamisen saralla. Asuntojen kunnossapidon kannalta merkittävää oli etenkin uudella tekniikalla tehty putkipinnoitustyö: onnistuneen pilotoinnin ansiosta samaa toimintatapaa tullaan käyttämään myös jatkossa. Kunnossapitoyksikköä työllistivät edelleen lukuisat sisäympäristöongelmat. Yhtiön oman sisäilma-asiantuntijan rekrytointi osoittautuikin vuoden kuluessa varsin hyödylliseksi toimenpiteeksi. Talousosaamista ja tulevaisuuden sairaalaturvallisuutta Yhtiön suurimmassa, 158:n henkilön muodostamassa kiinteistöpalveluyksikössä keskityttiin vuoden aikana energiatehokkuuden parantamiseen ja talousasioita koskevaan henkilöstön koulutukseen. Yksikön toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen panostettiin vuoden aikana tietoverkkotoimintojen kehittämisellä ja mobiiliratkaisujen käyttöönotolla. Turvapalveluiden tuottamien turvallisuuskoulutusten kysyntä oli edelleen vilkasta. Yksi turvapalveluiden merkittävimpiä hankkeita kertomusvuonna oli Meilahden alueen turvakeskuksen peruskorjauksen ja laajentamisen suunnittelu ja tarvittavien selvitysten teko. Hankkeen tavoitteena on saada turvapalveluiden toimintaedellytykset nykyaikaiselle tasolle, jotta yksikkö voisi vastata myös jatkuvasti kasvavan ja uudistuvan Meilahden sairaala-alueen turvallisuudesta onnistuneesti. Kesällä 213 turvapalveluiden toimesta uudistetut Meilahden ja Jorvin alueiden pysäköinnin hallinta- ja maksujärjestelmät olivat yksi jo katukuvassa näkyvistä muutoksista. Tarkastettua taloudellisuutta Yhtiön hallinnollisen toiminnan laadukkuutta varmennettiin yhtiön ensimmäisessä verotarkastuksessa. Tarkastus kohdistui kaikkiin verotuksen osa-alueisiin ja oli siten kokonaisvaltainen. Ainoastaan arvonlisäverotuksessa havaittiin vähäistä korjattavaa uuden rakentamisen käännetyn arvonlisäveron soveltamisen osalta. Yhtiö saavutti jälleen sille asetetun vuotuisen tehostamistavoitteen (213: 1,5%), ja palautti sopimuksen mukaisena vuosialennuksena HUS:lle 85 (v. 212 noin 79 ). Viime vuosien osalta toimialueen laajeneminen on ollut tehostamistavoitteiden saavuttamisessa tärkeä tekijä. Tulevaisuudessa, toimialueen ja toiminnan vakiinnuttua, niiden toteuttamiseksi vaaditaan kuitenkin yhä suurempia ponnistuksia. Lopuksi kiitos hyvin sujuneesta toimintavuodesta 213 osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. 7

8 MOBIILIRATKAISUILLA ENTISTÄ PAREMPAA PALVELUA tablettitietokoneet tuovat tehoa ja säästöjä kiinteistöpalveluihin HELPDESK, vikailmoitusten käsittely PÄIVYSTYS, kiinteistövalvomoiden etähallinta ja käyttöpäiväkirja ENNAKKO- HUOLTO, huoltojen käsittely SÄHKÖPOSTI REAALIAIKAISEN KUVAN LÄHETTÄMINEN huoltokohteesta LAITE- HUOLTO Hyödyt työajan tehostaminen henkilöresurssien säästö kilpailukykyinen toiminta ajan tasalla oleva teknologia luovuus käyttäjät itse mukana kehitysprosessissa RAKENNUSTEN pohja- ja LVIS-kuvat 8 VUOSIKERTOMUS 213

9 KIINTEISTÖOSAAMINEN ENERGIATEHOKKUUDEN TEKIJÄNÄ HUS on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen valtioneuvoston asettamien Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa HUS-Kiinteistöt Oy:n kiinteistöosaaminen on ratkaisevassa roolissa. Uusien ja uusittavien sairaalarakennusten lisäksi energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota talotekniikan ylläpidossa. Meilahden tornisairaalan peruskorjaushankkeessa energiankulutusta pienennetään mm. kaksoisjulkisivurakenteella, seinien lämmöneristyksen uusimisella ja rakenteiden tiivistämisellä. Jatkossa potilastornin energiankäyttö on myös entistä omavaraisempaa: märkätilojen lattialämmityksessä hyödynnetään katolle asennettavia aurinkokeräimiä ja Meilahden maanalaisiin tiloihin poratut 49 energiakaivoa tuottavat maalämpöä ja -jäähdytystä sairaalan tarpeisiin. Toteutuma ,6 GWh Sairaalakiinteistöjen käytönaikaisessa energiatehokkuudessa yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on kulutuksen optimointi rakennusautomaation keinoin. Vuoden 212 aikana rakennusautomatiikan säädöt ja korjaavat toimenpiteet ovat johtaneet 11 prosentin vähenemään lämmönkulutuksessa kohdekiinteistöissä. Vuonna 213 toteutettiin lämmöntalteenottojärjestelmien auditointi ja kunnostaminen. Tehdyillä toimenpiteillä saavutetaan keskimäärin kolmen prosentin säästö lämmönkulutuksessa. Jatkossa energiankulutusta pystytään seuraamaan entistä tehokkaammin uuden tietokantapohjaisen HUSe-järjestelmän avulla. HUSe:n kehitys aloitettiin loppuvuodesta 213. HUS:N ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSEN (28 216) ENERGIANSÄÄSTÖN TOTEUTUMA Toteutuma ,5 GWh 25 SOPIMUS- TAVOITE 25,1 GWh VÄLITAVOITE 8,4 GWh VÄLITAVOITE 16,8 GWh Keskeisenä tavoitteena on kaikkiaan yhdeksän prosentin suuruinen energiansäästö (25,1 GWh) vuoden 28 kulutuksesta vuoteen 216 mennessä. Toteutuneissa luvuissa on mukana vuosina tehdyt säästötoimenpiteet sekä vuosina tehtyjen ns. varhaistoimien säästöt

10 27 Hyvinkää: 4 hanketta Mäntsälä Hyvinkää Karkkila HANKETTA Askola Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Tuusula Vihti Porvoo UUDENMAAN Kerava Lohja Sipoo Vantaa Espoo HYVÄKSI Helsinki Kauniainen Siuntio Kirkkonummi Inkoo Raasepori Hanko HYKS: 2 hanketta Porvoo: 3 hanketta Loviisa Lapinjärvi HYKS Jorvin sairaala Päivystyslisärakennus, kustannusarvio 56,9 M, toteuma 213: 7,2 M Patologian tilojen peruskorjaus, kustannusarvio 1,1 M, toteuma 213:,3 M Putkipostin peruskorjaus, , kustannusarvio 1,4 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 6, M, toteuma 213:,1 M Kätilöopiston sairaala Muutostyöt lastenpsyk.osastoa varten, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,5 M Lastenklinikka Vesikatto, A-osa, kustannusarvio 1,9 M, toteuma 213:,2 M Meilahden tornisairaala ja alueen infra Potilastornin peruskorjaus, kustannusarvio 92,5 M, toteuma 213: 39,7 M TP-siiven p-krs peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,7 M, toteuma 213:,4 M Maanalainen huoltopiha, kustannusarvio 3,4 M, toteuma 213: 7,8 M Sähköjakeluverkon liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,7 M, toteuma 213:,5 M Sähkönjakelun liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,7 M, toteuma 213:,1 M Hybridileikkaussalin päivittäminen, kustannusarvio,6 M, toteuma 213:,5 M Putkipostin peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,4 M, toteuma 213:,1 M Tornisairaalan varavoima, kustannusarvio 1, M, toteuma 213:,1 M Cook & chill -järjestelmän rakentaminen kustannusarvio 1,2 M, toteuma 213:,2 M Naistenklinikka Lisärakennuksen laajennus ja peruskorjaus, kustannusarvio 36,2 M, toteuma 213: 3,6 M Lisärakennuksen väistötilat, kustannusarvio 3,6 M, toteuma 213: 1,6 M Silmä-korvasairaala Varavoimahanke, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,3 M Syöpätautien klinikka 1. krs pohjoisosan peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,7 M, toteuma 213: 4,1 M Lineaarikiihdyttimet 9 ja 1 tilat, kustannusarvio 6 M, toteuma 213: 4,6 M HYVINKÄÄN SAIRAALA Endoskopiayksikön muutostyöt, kustannusarvio 2,1 M, toteuma 213: 1,2 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 3,8 M, toteuma 213:,3 M Kellokosken sairaala Ohkolan sairaalan peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,5 M, toteuma 213: 1,4 M Muuntamon uusiminen, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,3 M PORVOON SAIRAALA Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,3 M, toteuma 213: 1 M MR-tilan rakentaminen ja fysioterapian tilat, kustannusarvio 1,6 M, toteuma 213:,1 M Jäteaseman rakentaminen, , kustannusarvio 1,2 M 1 VUOSIKERTOMUS 213

11 Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan, teho-osaston, valtakunnallisen palovammojen hoidon sekä keskitetyn välinehuollon toimitiloiksi rakennettavan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen maanrakennustyöt valmistuivat kesäkuussa 213, jonka jälkeen aloitettiin varsinaiset rakennustyöt. Hanke valmistuu vuonna 215. Se mahdollistaa myös vanhojen sairaalatilojen peruskorjauksia, sillä uuden rakennuksen myötä vanhempia tiloja voidaan tyhjentää. 11

12 RAKENNUTTAMISPALVELUT Rakennuttamispäällikkö Vesa Vainiotalo MITTAVIA RAKENNUSHANKKEITA TEHOKKAASTI TOTEUTETTUNA Rakennuttamispalvelujen vuotta leimasivat rakennusvaiheessa olevat suuret investointihankkeet, mm. Meilahden maanalaiset tilat, tornisairaalan peruskorjaus, Jorvin päivystyslisärakennus sekä Naistenklinikan L-osan peruskorjaus ja laajennus, kasvattivat yksikön pääosin urakoiden läpilaskutuksesta koostuvan liikevaihdon sen historian suurimmaksi, 82,5 M. Suuret investointihankkeet jatkuivat Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa peruskorjataan koko 16-kerroksinen vuodeosastorakennus, jonka tilat tulevat pääosin operatiivisen tulosyksikön käyttöön. Myös Meilahden maanalaisten tilojen rakennustyöt jatkuivat, ja koko sairaala-aluetta palvelevien huoltopihan, jäteaseman, apteekin valmiusvaraston sekä uuden 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen on määrä valmistua syksyllä 214. Maanalaisiin tiloihin on porattu 49:n energiakaivon kenttä, jota hyödynnetään tornisairaalan lämmityksessä talvella ja jäähdytyksessä kesällä. Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan, teho-osaston, valtakunnallisen palovammojen hoidon ja keskitetyn välinehuollon toimitiloiksi rakennettavan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen maanrakennustyöt valmistuivat kesäkuussa, jonka jälkeen aloitettiin varsinaiset rakennustyöt. Hanke mahdollistaa vanhojen sairaalatilojen tulevia peruskorjauksia, sillä uuden rakennuksen myötä vanhempia tiloja voidaan tyhjentää. Naistenklinikan L-osan peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennustyöt alkoivat kesällä 213. Hankkeessa korotetaan peruskorjattavaa L-osaa yhdellä toiminnallisella sekä yhdellä tekniikkakerroksella. Loppuvuodesta 215 valmistuvat tilat tulevat leikkausosaston, synnytysosaston ja vastasyntyneiden teho-osaston käyttöön. Lisäksi kertomusvuonna aloitettiin vuodeosastojen peruskorjaaminen Porvoossa sekä Ohkolan sairaalan peruskorjauksen 2. vaiheen rakennustyöt Kellokoskella. Hankkeiden on määrä valmistua kesällä 214. Lineaarikiihdyttimien 9 ja 1 uudistilojen rakentaminen Meilahden syöpätautien klinikalla alkoi tammikuussa. Valmistuneet tilat tehostavat toimintaa Jorvin sairaalan patologian tilojen peruskorjaus valmistui helmikuussa. Naistenklinikan lisärakennuksen ja laajennuksen edellyttämien väistötilojen rakentaminen Naistenklinikalla saatiin päätökseen maaliskuussa. Uusi varavoimakone tiloineen valmistui Silmä- ja korvaklinikalle huhtikuussa ja Syöpätautien klinikan ensimmäisen kerroksen pohjoisosan peruskorjaus ja laajennushanke pääosin toukokuussa. Hankkeeseen sisältyneet lääkevalmistuksen puhdastilat valmistuivat vaativista käyttöönottoon liittyvistä testauksista johtuen myöhemmin. Uudet jäteasemat valmistuivat Kirurgiseen sairaalaan kesäkuussa ja Porvooseen elokuussa. Marraskuussa kaksi Meilahden sairaalan leikkaussalia yhdistettiin yhdeksi suureksi angiografiakuvantamislaitteella varustetuksi hybridileikkaussaliksi. Kertomusvuoden aikana valmistuneet hankkeet pysyivät 12 VUOSIKERTOMUS 213

13 Yksikön liikevaihto 832 M suuret hankkeet 96 % pienet hankkeet 2 % kiinteistökorjaukset 1 % muut 1 % keskimäärin hyvin kustannusarvioissa. Vuoden aikana suunniteltiin ja osin aloitettiinkin Meilahden alueen sähköverkon vahvistamista. Rakennettavien 11kW muuntamon ja 1kW pääkojeiston myötä pystytään varmistamaan sähkönjakelun riittävyys myös sairaala-alueella toteutettavien suurten rakennushankkeiden jälkeen. Lisäksi suunniteltiin mm. Meilahden sairaalan toimenpidesiiven P-kerroksen peruskorjausta, HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteiskeittiötä sekä Jorvin sairaalan keittiön peruskorjausta ja laajentamista, joka tulee palvelemaan sekä Jorvin sairaalan kasvavia että tulevan Espoon sairaalan ruokahuoltotarpeita. RAKENNUTTAMISPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Kaksi Meilahden sairaalan leikkaussalia yhdistettiin yhdeksi suureksi angiografiakuvantamislaitteella varustetuksi hybridileikkaussaliksi. Rakennushankkeiden toteutuneet kust./ kustannusarvio 1,4 % Aikataulussa pysyminen 77 % Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,8 3 % ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ TASOLLA Yksikön asiakastyytyväisyystaso laski hieman edelliseen vuoteen nähden, ollen 3,8 (212: 4,1). Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin valmistuneista hankkeista käyttäjän ja tilakeskuksen edustajille sekä paikalliselle tekniselle isännöitsijälle. Yleisarvio hankkeiden onnistumisesta ja tilojen toimivuudesta oli hyvällä tasolla. Henkilökunnan työtyytyväisyys pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ollen 3,6 (212: 3,7). 2 % 1 % Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,6 13

14 KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelupäällikkö Jukka Hakkila AKTIIVINEN SEURANTA JA MOBIILIPALVELU SÄÄSTÄVÄT ENERGIAA JA KULUJA Yksikön tuottamaa kiinteistöpalvelua tehostettiin mobiilin huoltotoiminnan lisäämisellä ja talouskoulutuksella. Lisäksi toteutettiin useita energiatehokkuutta parantavia korjaustoimia. Kiinteistöpalveluiden toimintavuoden keskiöön nousivat mm. tietotekniset uudistukset, joiden avulla huoltotoimintaa kyettiin selkeästi virtaviivaistamaan. Vuoden aikana otettiin käyttöön noin 5 tablettitietokonetta, joiden avulla kiinteistövalvonnan, ennakkohuoltojen ja helpdesk-palvelujen suorittaminen sekä töiden kuittaukset pystytään hoitamaan sijainnista riippumatta etäyhteyttä käyttäen. Suojatun järjestelmän kautta pystytään myös välittämään dokumentteja ja reaaliaikaista kuvaa, jotka mahdollistavat toiminnan ohjaamisen ja henkilöstöresurssien mahdollisimman tehokkaan käytön. Karkean arvion mukaan mobiililaitteiden käyttöönotto tehostaa yksikön palvelutoimintaa 1 2 %. HUSe-järjestelmän kehittäminen käynnistyi Toinen merkittävä tietotekninen uudistus oli kertomusvuonna käynnistynyt HUSe-järjestelmän kehittäminen. Tietokantapohjaisen järjestelmän avulla kiinteistöjen energiankulutusta, olosuhteita ja toimivuutta voidaan seurata keskitetysti ja reaaliaikaisesti, sekä tuottaa tarvittavat tilastot koko HUS:n kiinteistömassasta aina sairaanhoitopiiritasolta yksittäisten laitteiden toimintaan. Merkittävin yksittäinen energian kulutuksen tehostamistoimi oli lämmöntalteenottojärjestelmien auditointi ja niiden kunnostaminen. Näillä nyt tehdyillä kunnostuksilla saavutetaan vuositasolla kohteesta riippuen keskimäärin 3 %:n säästö lämmönkulutuksessa takaisinmaksuajan jäädessä vain puoleen vuoteen. Vuoden 213 aikana saavu- timme kaikissa hoitamissamme kiinteistöissä lämmityksen osalta edelleen 1,9 %:n säästön energiankulutuksessa. Koulutuksella parempaan laadunhallintaan Vuoden aikana teknisten isännöitsijöiden ja huoltomestarien työparikoulutusta jatkettiin AMIEDU:n TEAT -koulutuksen talousosiolla. Laadunhallintaa, yhtenäistä toimintaa ja perehdytystä parannettiin ja koulutuksen yhteydessä otettiin käyttöön kiinteistöpalveluiden KIPA-toimintakäsikirja. Jatkuvasti päivitettävää käsikirjaa tullaan käyttämään jatkossa myös henkilöstön perehdyttämisessä. Tyytyväisyys lähes ennallaan Tehdyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys laski hieman, ollen 3,66 asteikolla 1 5 (212: 3,81). Parantumista tapahtui erityisesti Kirurgisessa sairaalassa ja Jorvissa, laskua puolestaan Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja Porvoossa. Jatkossa pyritään yhä parempaan tiedottamiseen ja aikataulujen pitävyyteen. Henkilöstötyytyväisyyden arvosana pysyi lähes samana, ollen 3,65 (212: 3,64). Merkittävää parannusta tapahtui Meilahdessa ja Peijaksessa sekä erityisesti Naistenklinikassa ja Lasten- ja nuortensairaalassa, jotka yhdistettiin tarkasteluvuoden aikana samaan kiinteistönhoitoyksikköön. Viihtyvyys laski merkittävimmin Iho- ja allergiasairaalan yksikössä, jossa toteutettiin yksikön uudelleenorganisointi, sekä Voimakeskuksessa. 14 VUOSIKERTOMUS 213

15 Merkittävin yksittäinen energiankulutuksen tehostamistoimi vuonna 213 oli lämmön talteenottojärjestelmien auditointi ja niiden korjausten toteutus, joiden takaisinmaksuaika on keskimäärin puoli vuotta. Tehdyillä korjauksilla saavutetaan keskimäärin 3 %:n säästö lämmönkulutuksessa. Viiden yliopistosairaalan benchmarkingtutkimuksessa HUS-Kiinteistöjen kustannustaso oli alhaisin. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset on jatkuvalla toiminnan tehostamisella pystytty pitämään ennallaan jo pitkään ja valtakunnallisen ylläpitoindeksin kustannustaso on alitettu selvästi. Yksikön liikevaihto 212 M KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUSTEN KEHITYS % 12 % 11 % 1 % * Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia, indeksi v. 25=1 ** Perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia ylläpito 66 % investointikohteet 5 % kiinteistökorjaukset 3 % pienkorjaukset, irtaimisto- ja laitehuolto, erityisjätehuolto ja erillislaskutus 26 % Yleinen kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi** 132 % HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannukset 1,9 / brm 2 /kk HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi* 116 % KIINTEISTÖPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Huoltosuunnitelman toteutuminen 97 % Help desk, kiinteistönhoitoyksiköiden vasteaika 3 vrk Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,7 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,7 15

16 KUNNOSSAPITOPALVELUT Kunnossapitopäällikkö Tapio Rautiainen TIIMITYÖLLÄ ENTISTÄ PAREMPAAN KUNNOSSAPITOPALVELUUN Toimintavuoden aikana kunnossapitopalvelut toteutti yhteensä 915 eri hanketta. Erityisen osa-alueen muodostivat edelleen sisäympäristöongelmat, joiden myötä perustettiin myös sairaalakohtaisia työryhmiä. Käytännön korjaustoimien ohella kunnossapitoyksikköä työllistivät kertomusvuonna etenkin sisäympäristöongelmat, joiden taustalta löytyi usein vesi- ja viemärivuotoja tai rakenteiden epätiiveyttä. Niiden johdosta Kirurgiseen sairaalaan, Porvooseen, Kellokoskelle ja Hyvinkäälle perustettiin sairaalahenkilökunnasta ja asiantuntijoista koostuvia sairaalakohtaisia sisäympäristötyöryhmiä, jotka toimivat HUS-tason sisäympäristötyöryhmän ohjauksessa. Sisäympäristöongelmiin pystyttiin pureutumaan entistä tehokkaammin myös vuoden 212 lopulla rekrytoidun, yksikön oman sisäilma-asiantuntijan toimesta. Ilmoitusperäisiä sisäympäristöongelmakohteita oli vuoden lopussa 185. Näistä 51 oli seurannassa, 51 kohteessa olivat toimenpiteet käynnissä ja selvityksen alla oli 83 kohdetta. Paljon pieniä hankkeita Kunnossapitoyksikön osuus ylläpitosopimuksesta oli HYKS-sairaanhoitoalueella 1,98 M. Länsi-Uudenmaan, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla (,94 M ) päivittäiset kunnossapitotehtävät toteutettiin yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa. Ylläpitosopimuksen mukaisten HYKS-alueen kunnossapitotöiden, käyttäjille tehtävien toiminnallisten pienkorjausten ja pienten investointihankkeiden sekä ennallistavien korjaustöiden lisäksi yksikkö osallistui mm. Meilahden alueen suurista laiteinvestoinneista aiheutuneisiin tilamuutoksiin sekä asuntokorjauksiin. Laiteinvestoinneista aiheutuneisiin tilamuutoksiin kunnossapito toteutti töitä 1,37 M :lla. Näihin lukeutuivat esimerkiksi kuvantamisen röntgenlaitehankintojen ja röntgenlaitesiirtojen vuoksi tehdyt tilamuutokset Meilahdessa ja Jorvissa. Asuntopuolella puolestaan toteutettiin Helsingin Luuvaniementie 2:n viemärien pinnoitus. Teknisistä ja toiminnallisista korjauksista koostuvia pieniä investointeja tehtiin 248 (11,52 M ). Mittavimpia olivat Kirurgisen sairaalan leukakirurginen hoitohuone, Jorvin sairaalan kliinisen fysiologian osaston väistötilat, Palvelukeskuksen apteekin tilamuutostyöt, Kätilöopiston sairaalan A- osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen sekä Lohjan keuhkosairauksien poliklinikan ja kliinisen fysiologian uudet tilat. Tilausten perusteella ja yksiköiden omilla toimintavaroilla toteutettavia toiminnallisia pienkorjauksia tehtiin 138 (1,3 M ). Nämä olivat enimmäkseen pieniä tilojen käyttötarkoitusmuutoksia, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parantannuksia ja taloteknisten järjestelmien tilakohtaisia lisäyksiä. Näistä merkittävän summan muodostivat henkilökunnan turvallisuutta parantavien päällekarkausjärjestelmien lisäykset. Kosteusvauriot edelleen työlistan kärjessä Ennallistavien kiinteistökorjausten (345 kpl, 4,96 M ) tyypillisimpiä aiheita olivat edellisten vuosien tapaan vesikattovuodot ja muut kosteusvauriokorjaukset, märkätilojen saneeraukset sekä sisäympäristöongelmiin, ilmanvaihtoon, viemäriverkostoon ja rakennusautomaatioon liittyvät kor- 16 VUOSIKERTOMUS 213

17 Paloläpivientien kartoitus-, dokumentointi- ja korjaustyö saatiin pääosin valmiiksi vuoden 213 aikana koko HUS-alueella. Dokumentointi kytketään huoltoohjelmaan ja määräaikaistarkastukset tehdään jatkossa yhtiön omana työnä. suuret hankkeet 6 % pienet hankkeet 54 % Yksikön liikevaihto ylläpito 1 % pienkorjaukset 5 % kiinteistökorjaukset 23 % muut 2 % 212M jaavat toimenpiteet. Vuoden aikana aloitettiin myös ennal- KUNNOSSAPITOPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 5 Kiinteistökorjauksien budjetin toteuma 113 % listavien kiinteistökorjausten luokittelu, jonka avulla pyritään saamaan entistä kattavampi kuva sisäympäristöon- 9 % gelmien laajuudesta. Ylläpitosopimuksen rahoituksella tehtäviä kunnossapitotöitä ja teknisiä pienkorjauksia yksikkö toteutti 1,63 M :lla. Myös ylläpitosopimuksen mukaisiin kiinteistönhoitotöihin 8 % 7 % 4 Aikataulujen pitävyys (asteikko 1 5 ) 3,8 osallistuttiin lähinnä lääkintätilojen mittauksilla, kaasukes- 6 % 3 kusten huolloilla sekä hoitajakutsujärjestelmien huolloilla. Yksikön teettämä paloläpivientien kartoitus-, dokumentointi- ja korjaustyö saatiin pääosin valmiiksi vuoden aikana koko HUS-alueella. Dokumentointi kytketään huoltokirjaan 5 % 4 % 2 Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 4,2 ja tarkastukset tehdään jatkossa yhtiön omana työnä. Lähitulevaisuudessa hankekohtaisiin kustannuksiin ja aikatauluihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota: aikaveloitusperusteista työtä pyritään vähentämään ja töiden aikataulutusta tarkentamaan järjestämällä työkohtai- 3 % 2 % 1 % 1 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,9 sia minikilpailutuksia puitesopimusurakoitsijoiden kesken

18 TURVAPALVELUT Turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen PAREMPIA EDELLYTYKSIÄ TURVALLISELLE SAIRAALATOIMINNALLE Vuonna 213 turvapalveluissa jatkettiin ja vietiin läpi sekä yksikön oman toiminnan laatua että koko HUS-alueen turvallisuustoimintaa ja -kulttuuria kehittäviä hankkeita. Kertomusvuoden aikana otettiin onnistuneesti käyttöön vartioinnin johtamisen, raportoinnin ja tilastoinnin työkaluna toimiva turvallisuusohjelmisto. Käyttöönoton jälkeen ohjelmiston kehittämistä on jatkettu operatiivisesta toiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Myös uuden HUS-henkilökortin suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu saatiin päätökseen, ja kortit tullaan ottamaan vaiheittain käyttöön vuoden 214 aikana. Meilahden potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää Turvakeskuksen saneerausta ja laajentamista valmisteltiin. Hankkeen tavoitteena on saada jatkuvasti uudistuvalle ja kasvavalle sairaala-alueelle resursseiltaan riittävä, ympäri vuorokauden toimiva valvomo sekä asianmukaiset toimitilat vartiointitoiminnalle ja turvallisuusasiantuntijoille. Uusi Turvakeskus tulisi toimimaan myös alueelle saapuvien asiakkaiden neuvontapisteenä. Uudistuksesta laadittiin toimintavuoden aikana tarveselvitys ja hanketta tullaan jatkamaan vuonna 214. Kysyttyä koulutustarjontaa kehitettiin Toimintavuoden aikana turvapalvelut järjesti 32 henkilöstöturvallisuustilaisuutta, 64 paloturvallisuuskoulutusta ja 5 muuta koulutustilaisuutta, joihin lukeutuvat mm. osastotunnit sekä turvallisuus ja kiinteistö -perehdytykset, joissa henkilöstöä koulutetaan esimerkiksi Spider-päällekarkausjärjestelmän käyttöön. Tammisaaren sairaalassa ja Meilahden Silmä- ja korvaklinikalla järjestetyt pelastusharjoitukset toteutettiin onnistuneesti yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Turvapalvelut suunnitteli ja toteutti vuoden aikana uuden koulutusmuodon henkilöturvallisuuden kannalta erityisen vaativissa olosuhteissa työksentelevälle HUS:n henkilökunnalle. Koulutuksessa opetetaan ja harjoitellaan toimintaa päällekarkaustilanteissa ja irrottautumista yleisimmistä kuristusotteista. Yksikön turvallisuusasiantuntijoiden toteuttamista pilottikoulutuksista saadun hyvän palautteen perusteilla koulutusmuoto tulee osaksi HUS- Kiinteistöt Oy:n turvapalvelujen koulutustarjontaa. Vartijoiden voimankäytön kertauskoulutukset toteutettiin uusien kouluttajavaatimusten ja koulutussisältöjen mukaisesti yksikön oman voimankäyttökouluttajan vetämänä. Arvoesineiden ja pysäköinnin tehostunutta hallintaa Kesän ja syksyn aikana sekä Meilahden että Jorvin alueiden pysäköinninhallinta- ja maksujärjestelmät uusittiin ja yhtenäistettiin. Uusi järjestelmä tulee toimimaan myös syksyllä 214 valmistuvissa Meilahden maanalaisissa 18 VUOSIKERTOMUS 213

19 Potilaiden arvoesineiden säilytystä parannettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla Meilahden alueelle arvoesinehuone. Erikoistila otettiin operatiiviseen käyttöön alkuvuodesta 214. parkkitiloissa (45 autopaikkaa), jotka helpottavat kertomusvuoden aikana edelleen vaikeana jatkunutta pysäköintitilannetta. Jorvissa vuoden 212 lopulla valmistunut pysäköintirakennuksen laajennuskerros on osaltaan tuonut helpotusta alueen pysäköintiongelmiin. Jorvin sairaalan tontilla käynnistyneiden päivystyslisärakennuksen rakennustöiden myötä korvaavia parkkipaikkatiloja rakennettiin Turuntien toiselle puolelle. Myös potilaiden arvoesineiden säilytystä parannettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla Meilahden alueelle arvoesinehuone. Hanke saatiin päätökseen vuoden loppuun ja niin sanottu turvahuone otettiin operatiiviseen käyttöön koulutusten ja testausten jälkeen alkuvuodesta 214. Yksikön asiakastyytyväisyys nousi lukemaan 4,16 asteikolla 1 5 (212: 4,3), ollen parhainta Peijaksen sairaalassa (4,34). Jorvin sairaalassa arvosanaksi saatiin 4,27 ja Helsingin alueella 3,82. Myös erikseen arvioitavien turvallisuusasiantuntijoiden osalta asiakastyytyväisyystulos nousi arvoon 4,29 (212: 4,13). Merkittävin negatiivinen tekijä palautteissa oli edelleen pysäköintiongelmat. Yksikön henkilöstötyytyväisyys nousi lukemaan 3,52 (212: 3,43). Sekä asiakas- että henkilötyytyväisyystulosten nousuun ovat vaikuttaneet mm. ohjeistusten, toimintamallien ja johtamisen sekä koulutusten kehittäminen. Yksikön liikevaihto 6,3 M TURVAPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 4,2 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,5 turvapalvelut 72 % pysäköinti 28 % 19

20 ASUNTOPALVELUT Asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell ASUNTOJEN KESKITETTY HALLINTA JA SUUNNITELMALLISUUS TUOVAT SELKEITÄ HYÖTYJÄ Kertomusvuoden alusta kaikki HUS:n osittain tai kokonaan omistamat palvelussuhdeasunnot yhteensä 1 42 asuntoa 12 eri paikkakunnalla siirtyivät asuntopalveluyksikön hallintaan. Hallinnon keskittämisen myötä yhtenäistettiin käytettävät tietoliikenneohjelmistot, sopimus- ja toimintamallit, kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmat, kilpailutusperiaatteet ja -ohjelmat sekä luotiin asiakaspalveluiden paikallisverkosto. Lomamökkien avainten hallintaa helpotettiin mahdollistamalla niiden nouto ja palautus myös Helsingin ulkopuolisissa toimipisteissä. Vuonna 212 tehtyjen valmistelevien toimenpiteiden ansiosta siirtymä onnistui odotusten mukaisesti. Vuoden aikana hallinnon keskittämisestä oli jo nähtävissä selkeitä hyötyjä esimerkiksi päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tilastollisen tiedon tuottamisessa. Toimintaa suoraviivaistettiin myös HUS:n osittain omistaman lohjalaisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiömuutoksella As Oy Lohjan Lahenkallioksi. Muutos mahdollistaa näiden asuntojen hallinnoinnin yhtiön yhteisten mallien mukaisesti, aiemman isännöintitoimiston kautta asioinnin sijaan. Hyvä kunto, korkea käyttöaste Asuntojen käyttöaste pysyi edelleen erittäin korkeana, 98 % teoreettisesta maksimivuokratuotosta. Käyttöasteeseen pystyttiin vaikuttamaan mm. toteuttamalla remontit yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa niin, että asunnoissa voitiin usein asua töiden aikana. Uudella tekniikalla Helsingin Luuvaniementie 2:n asunnoissa (72 kpl) tehdystä viemärien pinnoituksesta saatiin hyviä kokemuksia, ja tehokkaaksi havaittua toimintamallia tullaan hyödyntämään myös jatkossa. Muita suuria peruskorjauskohteita olivat Helsingin Riistavuorenkuja 4:n linjasaneeraustyö (2 asuntoa) sekä Porvoon Sairaalantie 1F:n salaoja- ja viemärisaneeraustyö. Asuntojen ja kiinteistöjen kuntotasoa pidetään yllä pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmien (PTS) ja korjausohjelman avulla. Suunnitelmia teetettiin kertomusvuoden aikana seitsemään fuusiossa yhtiön hallintaan siirtyneeseen kohteeseen (518 asuntoa). HUS:n henkilöstörekrytoinnin tukena toimivien palvelussuhdeasuntojen vuokrat kyettiin edelleen pitämään hieman yleisen markkinatason alapuolella. Viiden vuoden vuokrasopimuksia Kuusi kuukautta voimassa olevia asuntohakemuksia jätettiin toimintavuoden aikana 621 kappaletta, ja uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 322, osan ollessa jatkosopimuksia. Asuntojen määrän kasvuun suhteutettuna hakemus- ja sopimusmäärät pysyivät normaalitasolla, eivätkä luvut ole suoraan vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. Tärkein myöntämisperuste oli edelleen erittäin kiireellinen asunnontarve esimerkiksi uuden työsuhteen aloittamisen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttamisen vuoksi. HUS:n asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti vuokrasopimuksia tehdään enintään viiden vuoden määräajaksi. Asuntojen osalta tehdyssä asiakastyytyväisyyskyse- 2 VUOSIKERTOMUS 213

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot