Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 Meilahden potilastorni Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa peruskorjataan koko 16-kerroksinen vuodeosastorakennus, jonka tilat tulevat pääosin operatiivisen tulosyksikön käyttöön. Peruskorjaus valmistuu vuonna 214. Tavoitteena on, että lämmitysenergian ominaiskulutus laskee peruskorjauksen jälkeen noin 25 % ja sähkön noin 5 %. HUS-Kiinteistöt Oy on kuntayhtymän omistama voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka vastaa HUS:n hankintayksikkönä sopimuksen mukaisten HUS:n kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen sekä turva- ja tilapalveluiden tuottamisesta. Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia sairaalakiinteistötoimen palveluja. Palveluiden tuottamisessa, ostamisessa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuu omistajalle, asiakkaille ja ympäristölle saavutettava kokonaishyöty. HUS-Kiinteistöt Oy on sairaalakiinteistötoimen osaamiskeskus, jonka strategisina päämäärinä ovat palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja, sairaalatoiminnan häiriöttömyys, kilpailukykyiset palveluprosessit ja vetovoimaisuus työpaikkana. Yhtiön erikoisosaamisen taustalla on monivuotinen kokemus ja ymmärrys häiriöttömän sairaalatoiminnan erityishaasteista. Käytössä olevan tilaaja tuottaja-mallin mukaisesti yhtiö vastaa kokonaisvaltaisten palvelujen laadusta sekä omistajalle, tilaajalle että loppukäyttäjälle. Yhtiön visiona on toimia sairaalakiinteistönpidon parhaana ja kilpailukykyisenä yhteistyökumppanina, tuottaen asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut. Maan johtavana sairaalakiinteistöpalvelujen tuottajana HUS-Kiinteistöt Oy toimii asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti sekä kehittää pitkäjänteisesti henkilöstöään ja toimintaansa. 2 VUOSIKERTOMUS 213

3 213 SISÄLTÖ 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Oikeat edellytykset osaamiselle 6 Toimitusjohtajan katsaus Varmaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta 8 Mobiiliratkaisuilla entistä parempaa palvelua 9 Kiinteistöosaaminen energiatehokkuuden tekijänä 1 27 hanketta Uudenmaan hyväksi 12 Rakennuttamispalvelut Mittavia rakennushankkeita tehokkaasti toteutettuna 14 Kiinteistöpalvelut Aktiivinen seuranta ja mobiilipalvelu säästävät energiaa ja kuluja 16 Kunnossapitopalvelut Tiimityöllä entistä parempaan kunnossapitopalveluun 18 Turvapalvelut Parempia edellytyksiä turvalliselle sairaalatoiminnalle 2 Asuntopalvelut Asuntojen keskitetty hallinta ja suunnitelmallisuus tuovat selkeitä hyötyjä 22 Hallitus ja organisaatio 23 Resumé 24 Ympäristötase 25 Tuloslaskelma 26 Tase 3

4 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Vuorento OIKEAT EDELLYTYKSET OSAAMISELLE Kertomusvuonna HUS-Kiinteistöt Oy osoitti olevansa tehokas julkisen rakennuttamisen ja kiinteistönpidon toimija. Jotta yhtiö voisi tuottaa omistajalleen ja erikoissairaanhoidolle parhaita mahdollisia tuloksia myös jatkossa, on sen osaamista hyödynnettävä tarkoituksenmukaisesti ja toimintaedellytyksistä pidettävä hyvää huolta. Vuonna 213 yhtiö saavutti HUS:n asettamat tehostamistavoitteet ja voittoa tavoittelemattomana yhtiönä kykeni palauttamaan omistajalle yli,8 miljoonaa euroa. Yhtiön osaaminen ja tulokset ovat vuodesta toiseen olleet hyviä ja siksi sen toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa. Alunperin sote-uudistuksessa myös HUS haluttiin hajottaa, jotta voitaisiin toteuttaa mahdollisimman pitkälle viety vertikaalinen ja horisontaalinen sote-integraatio kuten mantra kuului. Erikoissairaanhoito kun kuulemma oli syypää perusterveydenhuollon ja muihin sote-ongelmiin. Muutaman vuoden pähkäilyjen ja lukemattomien kongressien, seminaarien sekä tuhansien sivujen raporttien jälkeen on palattu nollapisteeseen. On ymmärretty, että HUS:n hajottamisen sijaan sitä tulee kehittää. Tärkeätä on osaamiskeskuspohjalta tehty työ, joka vuosi toisensa jälkeen on merkinnyt suurempaa lisäarvoa omistajakunnille. HUS:n menestys lienee osasyy siihen, että nyt on päädytty viiden Ervan sote-malliin. Epäselvää on, tuleeko Ervasta vain järjestäjä vai onko sillä myös omaa tuotantoa. Mikä on sote-henkilöstön asema jos Erva on vain optimaalinen järjestäjä ja kilpailuttaja? LIIKEVAIHTO (M ) M VUOSIKERTOMUS 213

5 Meilahden potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää Turvakeskuksen peruskorjausta ja laajentamista valmisteltiin toimintavuoden aikana. Erityisesti sosiaalipalvelut ovat lähipalveluita ja ne tulee hoitaa lähellä kuntalaisia, peruskunnissa. Esimerkiksi toimeentulotuen jakamisella ja syöpätautien hoidolla ei ole käytännössä mitään tekemistä keskenään. Sen sijaan hyvin hoidetut rakennuttamispalvelut, kiinteistöjen ylläpito, turva- ja asumispalvelut hyödyntävät kaikkia kuntia koko HUS- ja myös tulevalla erva-alueella. Kiinteistötoimen mahdollinen hajottaminen pienempiin alueisiin ei ole järkevää, vaan resurssien tuhlausta. Kun sairaanhoitopiirit lakkautetaan vuoden 217 alusta lukien, tarkoituksena on, että ne jäävät kiinteistöjen omistajiksi ja vuokraavat tiloja erva-alueelle. Tällaisessa ei tietenkään ole järkeä, mutta kun viimein on ymmärretty, ettei sovittuja omaisuusjärjestelyjä voida muutella mahtikäskyillä, on päädytty tähän. HUS-Kiinteistöt Oy on omistajiensa asialla nyt ja jatkossa. Yhtiömuotoisena se on valmiiksi jakokelpoinen. Mikäli omistuspohja muuttuu, yhtiö muuttaa strategiansa. HUS:n kiinteistötoimen osaamiskeskuksena se on tuonut uutta otetta ja tehoa koko erva-alueelle. Suuret hankkeet on hoidettu hyvin, kustannusarviot ovat pitäneet ja harmaa talous pidetty kurissa. Yksi yhtenäinen HUS Voimakkaan rakentamisen vaihe on jatkunut ja jatkuu etenkin Meilahden alueella. Uusien tilojen ja peruskorjaushankkeiden valmistuminen tarkoittaa samalla lisääntyvää työtaakkaa yhtiön tuottamille turvapalveluille. On selvää, etteivät uudet tilat ja niiden vaatimat turvallisuussuunnitelmat sekä tekniset turvajärjestelmät tuota toivottua tulosta, ellei niiden koordinointiin ja käyttöön ole käytettävissä asianmukaisia toimitiloja. Tästäkin syystä Meilahden uuden turvakeskuksen toteuttaminen on välttämätöntä, jotta häiriötön sairaalatoiminta ja jopa potilasturvallisuus kyetään takaamaan myös jatkossa. Yhtiö rakennuttaa myös uusia henkilöstöasuntoja HUS:n henkilöstöpolitiikan tueksi, mikäli niin halutaan. Yksi yhtenäinen HUS ja siihen liittyvät tukipalvelut tulee säilyttää jatkuvasti kehittyvänä kokonaisuutena, joka kykenee tarjoamaan tarkoituksenmukaisia ja korkealaatuisia erikoissairaanhoitoa tukevia palveluita asiakkailleen jatkossakin. 5

6 Toimitusjohtaja Ilkka Marttila VARMAA TEHOKKUUTTA JA TULOKSELLISUUTTA Vuosi 213 oli yhtiölle jälleen tuloksellinen. Suurimmat muutokset edellisiin vuosiin nähden olivat kaikkien HUS:n työsuhdeasuntojen siirtyminen yhtiön hallintaan vuoden alusta alkaen. Oman mausteensa vuoteen toi kokonaisvaltainen verotarkastus. Voimakkaan rakentamisen ja olemassa olevien tilojen uudistamisen trendi jatkui kertomusvuonna. Meilahden alueella jatkettiin merkittävimmistä hankkeista tornisairaalan peruskorjausta sekä maanalaisten tilojen rakentamista. Jo pitempään jatkuneisiin pysäköintiongelmiin tullaankin saamaan ratkaisu lähitulevaisuudessa, maanalaisen pysäköintilaitoksen valmistuessa vuoden 214 aikana. Myös muilla alueil- la oli vuoden aikana käynnissä suuria investointihankkeita, ja niiden yhteisvaikutus oli merkittävin syy yhtiön kasvaneeseen liikevaihtoon (135,1 M ; 212: 111,4 M ). Asuntopalveluiden toimintaa väritti erityisesti kaikkien HUS:n työsuhdeasuntojen siirtyminen vuoden alusta yhtiön hallintaan. Aiemmin hajallaan olleen asuntojen hallinnan keskittäminen HUS-Kiinteistöt Oy:lle onnistui hyvin ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,97 ASIAKAS- HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS HENKILÖSTÖ- 3,97 3,65 TYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) HOIDETTAVIEN TILOJEN JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Hoidettavia neliöitä 91 tbrm 2 2 Henkilöstömäärä VUOSIKERTOMUS 213

7 Meilahden maanalaisten tilojen rakennustyöt jatkuivat. Koko sairaala-aluetta palvelevien huoltopihan, jäteaseman, apteekin valmiusvaraston sekä uuden 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen on määrä valmistua syksyllä 214. Tilojen valaistus toteutetaan LED-tekniikalla. ja tuotti jo ensimmäisenä vuonna selkeitä hyötyjä muun muassa päätöksentekoa helpottavan tilastollisen aineiston tuottamisen ja kokoamisen saralla. Asuntojen kunnossapidon kannalta merkittävää oli etenkin uudella tekniikalla tehty putkipinnoitustyö: onnistuneen pilotoinnin ansiosta samaa toimintatapaa tullaan käyttämään myös jatkossa. Kunnossapitoyksikköä työllistivät edelleen lukuisat sisäympäristöongelmat. Yhtiön oman sisäilma-asiantuntijan rekrytointi osoittautuikin vuoden kuluessa varsin hyödylliseksi toimenpiteeksi. Talousosaamista ja tulevaisuuden sairaalaturvallisuutta Yhtiön suurimmassa, 158:n henkilön muodostamassa kiinteistöpalveluyksikössä keskityttiin vuoden aikana energiatehokkuuden parantamiseen ja talousasioita koskevaan henkilöstön koulutukseen. Yksikön toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen panostettiin vuoden aikana tietoverkkotoimintojen kehittämisellä ja mobiiliratkaisujen käyttöönotolla. Turvapalveluiden tuottamien turvallisuuskoulutusten kysyntä oli edelleen vilkasta. Yksi turvapalveluiden merkittävimpiä hankkeita kertomusvuonna oli Meilahden alueen turvakeskuksen peruskorjauksen ja laajentamisen suunnittelu ja tarvittavien selvitysten teko. Hankkeen tavoitteena on saada turvapalveluiden toimintaedellytykset nykyaikaiselle tasolle, jotta yksikkö voisi vastata myös jatkuvasti kasvavan ja uudistuvan Meilahden sairaala-alueen turvallisuudesta onnistuneesti. Kesällä 213 turvapalveluiden toimesta uudistetut Meilahden ja Jorvin alueiden pysäköinnin hallinta- ja maksujärjestelmät olivat yksi jo katukuvassa näkyvistä muutoksista. Tarkastettua taloudellisuutta Yhtiön hallinnollisen toiminnan laadukkuutta varmennettiin yhtiön ensimmäisessä verotarkastuksessa. Tarkastus kohdistui kaikkiin verotuksen osa-alueisiin ja oli siten kokonaisvaltainen. Ainoastaan arvonlisäverotuksessa havaittiin vähäistä korjattavaa uuden rakentamisen käännetyn arvonlisäveron soveltamisen osalta. Yhtiö saavutti jälleen sille asetetun vuotuisen tehostamistavoitteen (213: 1,5%), ja palautti sopimuksen mukaisena vuosialennuksena HUS:lle 85 (v. 212 noin 79 ). Viime vuosien osalta toimialueen laajeneminen on ollut tehostamistavoitteiden saavuttamisessa tärkeä tekijä. Tulevaisuudessa, toimialueen ja toiminnan vakiinnuttua, niiden toteuttamiseksi vaaditaan kuitenkin yhä suurempia ponnistuksia. Lopuksi kiitos hyvin sujuneesta toimintavuodesta 213 osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. 7

8 MOBIILIRATKAISUILLA ENTISTÄ PAREMPAA PALVELUA tablettitietokoneet tuovat tehoa ja säästöjä kiinteistöpalveluihin HELPDESK, vikailmoitusten käsittely PÄIVYSTYS, kiinteistövalvomoiden etähallinta ja käyttöpäiväkirja ENNAKKO- HUOLTO, huoltojen käsittely SÄHKÖPOSTI REAALIAIKAISEN KUVAN LÄHETTÄMINEN huoltokohteesta LAITE- HUOLTO Hyödyt työajan tehostaminen henkilöresurssien säästö kilpailukykyinen toiminta ajan tasalla oleva teknologia luovuus käyttäjät itse mukana kehitysprosessissa RAKENNUSTEN pohja- ja LVIS-kuvat 8 VUOSIKERTOMUS 213

9 KIINTEISTÖOSAAMINEN ENERGIATEHOKKUUDEN TEKIJÄNÄ HUS on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen valtioneuvoston asettamien Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa HUS-Kiinteistöt Oy:n kiinteistöosaaminen on ratkaisevassa roolissa. Uusien ja uusittavien sairaalarakennusten lisäksi energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota talotekniikan ylläpidossa. Meilahden tornisairaalan peruskorjaushankkeessa energiankulutusta pienennetään mm. kaksoisjulkisivurakenteella, seinien lämmöneristyksen uusimisella ja rakenteiden tiivistämisellä. Jatkossa potilastornin energiankäyttö on myös entistä omavaraisempaa: märkätilojen lattialämmityksessä hyödynnetään katolle asennettavia aurinkokeräimiä ja Meilahden maanalaisiin tiloihin poratut 49 energiakaivoa tuottavat maalämpöä ja -jäähdytystä sairaalan tarpeisiin. Toteutuma ,6 GWh Sairaalakiinteistöjen käytönaikaisessa energiatehokkuudessa yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on kulutuksen optimointi rakennusautomaation keinoin. Vuoden 212 aikana rakennusautomatiikan säädöt ja korjaavat toimenpiteet ovat johtaneet 11 prosentin vähenemään lämmönkulutuksessa kohdekiinteistöissä. Vuonna 213 toteutettiin lämmöntalteenottojärjestelmien auditointi ja kunnostaminen. Tehdyillä toimenpiteillä saavutetaan keskimäärin kolmen prosentin säästö lämmönkulutuksessa. Jatkossa energiankulutusta pystytään seuraamaan entistä tehokkaammin uuden tietokantapohjaisen HUSe-järjestelmän avulla. HUSe:n kehitys aloitettiin loppuvuodesta 213. HUS:N ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSEN (28 216) ENERGIANSÄÄSTÖN TOTEUTUMA Toteutuma ,5 GWh 25 SOPIMUS- TAVOITE 25,1 GWh VÄLITAVOITE 8,4 GWh VÄLITAVOITE 16,8 GWh Keskeisenä tavoitteena on kaikkiaan yhdeksän prosentin suuruinen energiansäästö (25,1 GWh) vuoden 28 kulutuksesta vuoteen 216 mennessä. Toteutuneissa luvuissa on mukana vuosina tehdyt säästötoimenpiteet sekä vuosina tehtyjen ns. varhaistoimien säästöt

10 27 Hyvinkää: 4 hanketta Mäntsälä Hyvinkää Karkkila HANKETTA Askola Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Tuusula Vihti Porvoo UUDENMAAN Kerava Lohja Sipoo Vantaa Espoo HYVÄKSI Helsinki Kauniainen Siuntio Kirkkonummi Inkoo Raasepori Hanko HYKS: 2 hanketta Porvoo: 3 hanketta Loviisa Lapinjärvi HYKS Jorvin sairaala Päivystyslisärakennus, kustannusarvio 56,9 M, toteuma 213: 7,2 M Patologian tilojen peruskorjaus, kustannusarvio 1,1 M, toteuma 213:,3 M Putkipostin peruskorjaus, , kustannusarvio 1,4 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 6, M, toteuma 213:,1 M Kätilöopiston sairaala Muutostyöt lastenpsyk.osastoa varten, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,5 M Lastenklinikka Vesikatto, A-osa, kustannusarvio 1,9 M, toteuma 213:,2 M Meilahden tornisairaala ja alueen infra Potilastornin peruskorjaus, kustannusarvio 92,5 M, toteuma 213: 39,7 M TP-siiven p-krs peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,7 M, toteuma 213:,4 M Maanalainen huoltopiha, kustannusarvio 3,4 M, toteuma 213: 7,8 M Sähköjakeluverkon liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,7 M, toteuma 213:,5 M Sähkönjakelun liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,7 M, toteuma 213:,1 M Hybridileikkaussalin päivittäminen, kustannusarvio,6 M, toteuma 213:,5 M Putkipostin peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,4 M, toteuma 213:,1 M Tornisairaalan varavoima, kustannusarvio 1, M, toteuma 213:,1 M Cook & chill -järjestelmän rakentaminen kustannusarvio 1,2 M, toteuma 213:,2 M Naistenklinikka Lisärakennuksen laajennus ja peruskorjaus, kustannusarvio 36,2 M, toteuma 213: 3,6 M Lisärakennuksen väistötilat, kustannusarvio 3,6 M, toteuma 213: 1,6 M Silmä-korvasairaala Varavoimahanke, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,3 M Syöpätautien klinikka 1. krs pohjoisosan peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,7 M, toteuma 213: 4,1 M Lineaarikiihdyttimet 9 ja 1 tilat, kustannusarvio 6 M, toteuma 213: 4,6 M HYVINKÄÄN SAIRAALA Endoskopiayksikön muutostyöt, kustannusarvio 2,1 M, toteuma 213: 1,2 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 3,8 M, toteuma 213:,3 M Kellokosken sairaala Ohkolan sairaalan peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,5 M, toteuma 213: 1,4 M Muuntamon uusiminen, kustannusarvio,8 M, toteuma 213:,3 M PORVOON SAIRAALA Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,3 M, toteuma 213: 1 M MR-tilan rakentaminen ja fysioterapian tilat, kustannusarvio 1,6 M, toteuma 213:,1 M Jäteaseman rakentaminen, , kustannusarvio 1,2 M 1 VUOSIKERTOMUS 213

11 Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan, teho-osaston, valtakunnallisen palovammojen hoidon sekä keskitetyn välinehuollon toimitiloiksi rakennettavan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen maanrakennustyöt valmistuivat kesäkuussa 213, jonka jälkeen aloitettiin varsinaiset rakennustyöt. Hanke valmistuu vuonna 215. Se mahdollistaa myös vanhojen sairaalatilojen peruskorjauksia, sillä uuden rakennuksen myötä vanhempia tiloja voidaan tyhjentää. 11

12 RAKENNUTTAMISPALVELUT Rakennuttamispäällikkö Vesa Vainiotalo MITTAVIA RAKENNUSHANKKEITA TEHOKKAASTI TOTEUTETTUNA Rakennuttamispalvelujen vuotta leimasivat rakennusvaiheessa olevat suuret investointihankkeet, mm. Meilahden maanalaiset tilat, tornisairaalan peruskorjaus, Jorvin päivystyslisärakennus sekä Naistenklinikan L-osan peruskorjaus ja laajennus, kasvattivat yksikön pääosin urakoiden läpilaskutuksesta koostuvan liikevaihdon sen historian suurimmaksi, 82,5 M. Suuret investointihankkeet jatkuivat Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa peruskorjataan koko 16-kerroksinen vuodeosastorakennus, jonka tilat tulevat pääosin operatiivisen tulosyksikön käyttöön. Myös Meilahden maanalaisten tilojen rakennustyöt jatkuivat, ja koko sairaala-aluetta palvelevien huoltopihan, jäteaseman, apteekin valmiusvaraston sekä uuden 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen on määrä valmistua syksyllä 214. Maanalaisiin tiloihin on porattu 49:n energiakaivon kenttä, jota hyödynnetään tornisairaalan lämmityksessä talvella ja jäähdytyksessä kesällä. Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan, teho-osaston, valtakunnallisen palovammojen hoidon ja keskitetyn välinehuollon toimitiloiksi rakennettavan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen maanrakennustyöt valmistuivat kesäkuussa, jonka jälkeen aloitettiin varsinaiset rakennustyöt. Hanke mahdollistaa vanhojen sairaalatilojen tulevia peruskorjauksia, sillä uuden rakennuksen myötä vanhempia tiloja voidaan tyhjentää. Naistenklinikan L-osan peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennustyöt alkoivat kesällä 213. Hankkeessa korotetaan peruskorjattavaa L-osaa yhdellä toiminnallisella sekä yhdellä tekniikkakerroksella. Loppuvuodesta 215 valmistuvat tilat tulevat leikkausosaston, synnytysosaston ja vastasyntyneiden teho-osaston käyttöön. Lisäksi kertomusvuonna aloitettiin vuodeosastojen peruskorjaaminen Porvoossa sekä Ohkolan sairaalan peruskorjauksen 2. vaiheen rakennustyöt Kellokoskella. Hankkeiden on määrä valmistua kesällä 214. Lineaarikiihdyttimien 9 ja 1 uudistilojen rakentaminen Meilahden syöpätautien klinikalla alkoi tammikuussa. Valmistuneet tilat tehostavat toimintaa Jorvin sairaalan patologian tilojen peruskorjaus valmistui helmikuussa. Naistenklinikan lisärakennuksen ja laajennuksen edellyttämien väistötilojen rakentaminen Naistenklinikalla saatiin päätökseen maaliskuussa. Uusi varavoimakone tiloineen valmistui Silmä- ja korvaklinikalle huhtikuussa ja Syöpätautien klinikan ensimmäisen kerroksen pohjoisosan peruskorjaus ja laajennushanke pääosin toukokuussa. Hankkeeseen sisältyneet lääkevalmistuksen puhdastilat valmistuivat vaativista käyttöönottoon liittyvistä testauksista johtuen myöhemmin. Uudet jäteasemat valmistuivat Kirurgiseen sairaalaan kesäkuussa ja Porvooseen elokuussa. Marraskuussa kaksi Meilahden sairaalan leikkaussalia yhdistettiin yhdeksi suureksi angiografiakuvantamislaitteella varustetuksi hybridileikkaussaliksi. Kertomusvuoden aikana valmistuneet hankkeet pysyivät 12 VUOSIKERTOMUS 213

13 Yksikön liikevaihto 832 M suuret hankkeet 96 % pienet hankkeet 2 % kiinteistökorjaukset 1 % muut 1 % keskimäärin hyvin kustannusarvioissa. Vuoden aikana suunniteltiin ja osin aloitettiinkin Meilahden alueen sähköverkon vahvistamista. Rakennettavien 11kW muuntamon ja 1kW pääkojeiston myötä pystytään varmistamaan sähkönjakelun riittävyys myös sairaala-alueella toteutettavien suurten rakennushankkeiden jälkeen. Lisäksi suunniteltiin mm. Meilahden sairaalan toimenpidesiiven P-kerroksen peruskorjausta, HUS:n ja Hyvinkään kaupungin yhteiskeittiötä sekä Jorvin sairaalan keittiön peruskorjausta ja laajentamista, joka tulee palvelemaan sekä Jorvin sairaalan kasvavia että tulevan Espoon sairaalan ruokahuoltotarpeita. RAKENNUTTAMISPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Kaksi Meilahden sairaalan leikkaussalia yhdistettiin yhdeksi suureksi angiografiakuvantamislaitteella varustetuksi hybridileikkaussaliksi. Rakennushankkeiden toteutuneet kust./ kustannusarvio 1,4 % Aikataulussa pysyminen 77 % Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,8 3 % ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄLLÄ TASOLLA Yksikön asiakastyytyväisyystaso laski hieman edelliseen vuoteen nähden, ollen 3,8 (212: 4,1). Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin valmistuneista hankkeista käyttäjän ja tilakeskuksen edustajille sekä paikalliselle tekniselle isännöitsijälle. Yleisarvio hankkeiden onnistumisesta ja tilojen toimivuudesta oli hyvällä tasolla. Henkilökunnan työtyytyväisyys pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ollen 3,6 (212: 3,7). 2 % 1 % Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,6 13

14 KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelupäällikkö Jukka Hakkila AKTIIVINEN SEURANTA JA MOBIILIPALVELU SÄÄSTÄVÄT ENERGIAA JA KULUJA Yksikön tuottamaa kiinteistöpalvelua tehostettiin mobiilin huoltotoiminnan lisäämisellä ja talouskoulutuksella. Lisäksi toteutettiin useita energiatehokkuutta parantavia korjaustoimia. Kiinteistöpalveluiden toimintavuoden keskiöön nousivat mm. tietotekniset uudistukset, joiden avulla huoltotoimintaa kyettiin selkeästi virtaviivaistamaan. Vuoden aikana otettiin käyttöön noin 5 tablettitietokonetta, joiden avulla kiinteistövalvonnan, ennakkohuoltojen ja helpdesk-palvelujen suorittaminen sekä töiden kuittaukset pystytään hoitamaan sijainnista riippumatta etäyhteyttä käyttäen. Suojatun järjestelmän kautta pystytään myös välittämään dokumentteja ja reaaliaikaista kuvaa, jotka mahdollistavat toiminnan ohjaamisen ja henkilöstöresurssien mahdollisimman tehokkaan käytön. Karkean arvion mukaan mobiililaitteiden käyttöönotto tehostaa yksikön palvelutoimintaa 1 2 %. HUSe-järjestelmän kehittäminen käynnistyi Toinen merkittävä tietotekninen uudistus oli kertomusvuonna käynnistynyt HUSe-järjestelmän kehittäminen. Tietokantapohjaisen järjestelmän avulla kiinteistöjen energiankulutusta, olosuhteita ja toimivuutta voidaan seurata keskitetysti ja reaaliaikaisesti, sekä tuottaa tarvittavat tilastot koko HUS:n kiinteistömassasta aina sairaanhoitopiiritasolta yksittäisten laitteiden toimintaan. Merkittävin yksittäinen energian kulutuksen tehostamistoimi oli lämmöntalteenottojärjestelmien auditointi ja niiden kunnostaminen. Näillä nyt tehdyillä kunnostuksilla saavutetaan vuositasolla kohteesta riippuen keskimäärin 3 %:n säästö lämmönkulutuksessa takaisinmaksuajan jäädessä vain puoleen vuoteen. Vuoden 213 aikana saavu- timme kaikissa hoitamissamme kiinteistöissä lämmityksen osalta edelleen 1,9 %:n säästön energiankulutuksessa. Koulutuksella parempaan laadunhallintaan Vuoden aikana teknisten isännöitsijöiden ja huoltomestarien työparikoulutusta jatkettiin AMIEDU:n TEAT -koulutuksen talousosiolla. Laadunhallintaa, yhtenäistä toimintaa ja perehdytystä parannettiin ja koulutuksen yhteydessä otettiin käyttöön kiinteistöpalveluiden KIPA-toimintakäsikirja. Jatkuvasti päivitettävää käsikirjaa tullaan käyttämään jatkossa myös henkilöstön perehdyttämisessä. Tyytyväisyys lähes ennallaan Tehdyn kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys laski hieman, ollen 3,66 asteikolla 1 5 (212: 3,81). Parantumista tapahtui erityisesti Kirurgisessa sairaalassa ja Jorvissa, laskua puolestaan Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja Porvoossa. Jatkossa pyritään yhä parempaan tiedottamiseen ja aikataulujen pitävyyteen. Henkilöstötyytyväisyyden arvosana pysyi lähes samana, ollen 3,65 (212: 3,64). Merkittävää parannusta tapahtui Meilahdessa ja Peijaksessa sekä erityisesti Naistenklinikassa ja Lasten- ja nuortensairaalassa, jotka yhdistettiin tarkasteluvuoden aikana samaan kiinteistönhoitoyksikköön. Viihtyvyys laski merkittävimmin Iho- ja allergiasairaalan yksikössä, jossa toteutettiin yksikön uudelleenorganisointi, sekä Voimakeskuksessa. 14 VUOSIKERTOMUS 213

15 Merkittävin yksittäinen energiankulutuksen tehostamistoimi vuonna 213 oli lämmön talteenottojärjestelmien auditointi ja niiden korjausten toteutus, joiden takaisinmaksuaika on keskimäärin puoli vuotta. Tehdyillä korjauksilla saavutetaan keskimäärin 3 %:n säästö lämmönkulutuksessa. Viiden yliopistosairaalan benchmarkingtutkimuksessa HUS-Kiinteistöjen kustannustaso oli alhaisin. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset on jatkuvalla toiminnan tehostamisella pystytty pitämään ennallaan jo pitkään ja valtakunnallisen ylläpitoindeksin kustannustaso on alitettu selvästi. Yksikön liikevaihto 212 M KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUSTEN KEHITYS % 12 % 11 % 1 % * Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia, indeksi v. 25=1 ** Perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia ylläpito 66 % investointikohteet 5 % kiinteistökorjaukset 3 % pienkorjaukset, irtaimisto- ja laitehuolto, erityisjätehuolto ja erillislaskutus 26 % Yleinen kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi** 132 % HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannukset 1,9 / brm 2 /kk HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi* 116 % KIINTEISTÖPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Huoltosuunnitelman toteutuminen 97 % Help desk, kiinteistönhoitoyksiköiden vasteaika 3 vrk Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,7 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,7 15

16 KUNNOSSAPITOPALVELUT Kunnossapitopäällikkö Tapio Rautiainen TIIMITYÖLLÄ ENTISTÄ PAREMPAAN KUNNOSSAPITOPALVELUUN Toimintavuoden aikana kunnossapitopalvelut toteutti yhteensä 915 eri hanketta. Erityisen osa-alueen muodostivat edelleen sisäympäristöongelmat, joiden myötä perustettiin myös sairaalakohtaisia työryhmiä. Käytännön korjaustoimien ohella kunnossapitoyksikköä työllistivät kertomusvuonna etenkin sisäympäristöongelmat, joiden taustalta löytyi usein vesi- ja viemärivuotoja tai rakenteiden epätiiveyttä. Niiden johdosta Kirurgiseen sairaalaan, Porvooseen, Kellokoskelle ja Hyvinkäälle perustettiin sairaalahenkilökunnasta ja asiantuntijoista koostuvia sairaalakohtaisia sisäympäristötyöryhmiä, jotka toimivat HUS-tason sisäympäristötyöryhmän ohjauksessa. Sisäympäristöongelmiin pystyttiin pureutumaan entistä tehokkaammin myös vuoden 212 lopulla rekrytoidun, yksikön oman sisäilma-asiantuntijan toimesta. Ilmoitusperäisiä sisäympäristöongelmakohteita oli vuoden lopussa 185. Näistä 51 oli seurannassa, 51 kohteessa olivat toimenpiteet käynnissä ja selvityksen alla oli 83 kohdetta. Paljon pieniä hankkeita Kunnossapitoyksikön osuus ylläpitosopimuksesta oli HYKS-sairaanhoitoalueella 1,98 M. Länsi-Uudenmaan, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla (,94 M ) päivittäiset kunnossapitotehtävät toteutettiin yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa. Ylläpitosopimuksen mukaisten HYKS-alueen kunnossapitotöiden, käyttäjille tehtävien toiminnallisten pienkorjausten ja pienten investointihankkeiden sekä ennallistavien korjaustöiden lisäksi yksikkö osallistui mm. Meilahden alueen suurista laiteinvestoinneista aiheutuneisiin tilamuutoksiin sekä asuntokorjauksiin. Laiteinvestoinneista aiheutuneisiin tilamuutoksiin kunnossapito toteutti töitä 1,37 M :lla. Näihin lukeutuivat esimerkiksi kuvantamisen röntgenlaitehankintojen ja röntgenlaitesiirtojen vuoksi tehdyt tilamuutokset Meilahdessa ja Jorvissa. Asuntopuolella puolestaan toteutettiin Helsingin Luuvaniementie 2:n viemärien pinnoitus. Teknisistä ja toiminnallisista korjauksista koostuvia pieniä investointeja tehtiin 248 (11,52 M ). Mittavimpia olivat Kirurgisen sairaalan leukakirurginen hoitohuone, Jorvin sairaalan kliinisen fysiologian osaston väistötilat, Palvelukeskuksen apteekin tilamuutostyöt, Kätilöopiston sairaalan A- osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen sekä Lohjan keuhkosairauksien poliklinikan ja kliinisen fysiologian uudet tilat. Tilausten perusteella ja yksiköiden omilla toimintavaroilla toteutettavia toiminnallisia pienkorjauksia tehtiin 138 (1,3 M ). Nämä olivat enimmäkseen pieniä tilojen käyttötarkoitusmuutoksia, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parantannuksia ja taloteknisten järjestelmien tilakohtaisia lisäyksiä. Näistä merkittävän summan muodostivat henkilökunnan turvallisuutta parantavien päällekarkausjärjestelmien lisäykset. Kosteusvauriot edelleen työlistan kärjessä Ennallistavien kiinteistökorjausten (345 kpl, 4,96 M ) tyypillisimpiä aiheita olivat edellisten vuosien tapaan vesikattovuodot ja muut kosteusvauriokorjaukset, märkätilojen saneeraukset sekä sisäympäristöongelmiin, ilmanvaihtoon, viemäriverkostoon ja rakennusautomaatioon liittyvät kor- 16 VUOSIKERTOMUS 213

17 Paloläpivientien kartoitus-, dokumentointi- ja korjaustyö saatiin pääosin valmiiksi vuoden 213 aikana koko HUS-alueella. Dokumentointi kytketään huoltoohjelmaan ja määräaikaistarkastukset tehdään jatkossa yhtiön omana työnä. suuret hankkeet 6 % pienet hankkeet 54 % Yksikön liikevaihto ylläpito 1 % pienkorjaukset 5 % kiinteistökorjaukset 23 % muut 2 % 212M jaavat toimenpiteet. Vuoden aikana aloitettiin myös ennal- KUNNOSSAPITOPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 5 Kiinteistökorjauksien budjetin toteuma 113 % listavien kiinteistökorjausten luokittelu, jonka avulla pyritään saamaan entistä kattavampi kuva sisäympäristöon- 9 % gelmien laajuudesta. Ylläpitosopimuksen rahoituksella tehtäviä kunnossapitotöitä ja teknisiä pienkorjauksia yksikkö toteutti 1,63 M :lla. Myös ylläpitosopimuksen mukaisiin kiinteistönhoitotöihin 8 % 7 % 4 Aikataulujen pitävyys (asteikko 1 5 ) 3,8 osallistuttiin lähinnä lääkintätilojen mittauksilla, kaasukes- 6 % 3 kusten huolloilla sekä hoitajakutsujärjestelmien huolloilla. Yksikön teettämä paloläpivientien kartoitus-, dokumentointi- ja korjaustyö saatiin pääosin valmiiksi vuoden aikana koko HUS-alueella. Dokumentointi kytketään huoltokirjaan 5 % 4 % 2 Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 4,2 ja tarkastukset tehdään jatkossa yhtiön omana työnä. Lähitulevaisuudessa hankekohtaisiin kustannuksiin ja aikatauluihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota: aikaveloitusperusteista työtä pyritään vähentämään ja töiden aikataulutusta tarkentamaan järjestämällä työkohtai- 3 % 2 % 1 % 1 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,9 sia minikilpailutuksia puitesopimusurakoitsijoiden kesken

18 TURVAPALVELUT Turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen PAREMPIA EDELLYTYKSIÄ TURVALLISELLE SAIRAALATOIMINNALLE Vuonna 213 turvapalveluissa jatkettiin ja vietiin läpi sekä yksikön oman toiminnan laatua että koko HUS-alueen turvallisuustoimintaa ja -kulttuuria kehittäviä hankkeita. Kertomusvuoden aikana otettiin onnistuneesti käyttöön vartioinnin johtamisen, raportoinnin ja tilastoinnin työkaluna toimiva turvallisuusohjelmisto. Käyttöönoton jälkeen ohjelmiston kehittämistä on jatkettu operatiivisesta toiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Myös uuden HUS-henkilökortin suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu saatiin päätökseen, ja kortit tullaan ottamaan vaiheittain käyttöön vuoden 214 aikana. Meilahden potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kannalta kriittisen tärkeää Turvakeskuksen saneerausta ja laajentamista valmisteltiin. Hankkeen tavoitteena on saada jatkuvasti uudistuvalle ja kasvavalle sairaala-alueelle resursseiltaan riittävä, ympäri vuorokauden toimiva valvomo sekä asianmukaiset toimitilat vartiointitoiminnalle ja turvallisuusasiantuntijoille. Uusi Turvakeskus tulisi toimimaan myös alueelle saapuvien asiakkaiden neuvontapisteenä. Uudistuksesta laadittiin toimintavuoden aikana tarveselvitys ja hanketta tullaan jatkamaan vuonna 214. Kysyttyä koulutustarjontaa kehitettiin Toimintavuoden aikana turvapalvelut järjesti 32 henkilöstöturvallisuustilaisuutta, 64 paloturvallisuuskoulutusta ja 5 muuta koulutustilaisuutta, joihin lukeutuvat mm. osastotunnit sekä turvallisuus ja kiinteistö -perehdytykset, joissa henkilöstöä koulutetaan esimerkiksi Spider-päällekarkausjärjestelmän käyttöön. Tammisaaren sairaalassa ja Meilahden Silmä- ja korvaklinikalla järjestetyt pelastusharjoitukset toteutettiin onnistuneesti yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Turvapalvelut suunnitteli ja toteutti vuoden aikana uuden koulutusmuodon henkilöturvallisuuden kannalta erityisen vaativissa olosuhteissa työksentelevälle HUS:n henkilökunnalle. Koulutuksessa opetetaan ja harjoitellaan toimintaa päällekarkaustilanteissa ja irrottautumista yleisimmistä kuristusotteista. Yksikön turvallisuusasiantuntijoiden toteuttamista pilottikoulutuksista saadun hyvän palautteen perusteilla koulutusmuoto tulee osaksi HUS- Kiinteistöt Oy:n turvapalvelujen koulutustarjontaa. Vartijoiden voimankäytön kertauskoulutukset toteutettiin uusien kouluttajavaatimusten ja koulutussisältöjen mukaisesti yksikön oman voimankäyttökouluttajan vetämänä. Arvoesineiden ja pysäköinnin tehostunutta hallintaa Kesän ja syksyn aikana sekä Meilahden että Jorvin alueiden pysäköinninhallinta- ja maksujärjestelmät uusittiin ja yhtenäistettiin. Uusi järjestelmä tulee toimimaan myös syksyllä 214 valmistuvissa Meilahden maanalaisissa 18 VUOSIKERTOMUS 213

19 Potilaiden arvoesineiden säilytystä parannettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla Meilahden alueelle arvoesinehuone. Erikoistila otettiin operatiiviseen käyttöön alkuvuodesta 214. parkkitiloissa (45 autopaikkaa), jotka helpottavat kertomusvuoden aikana edelleen vaikeana jatkunutta pysäköintitilannetta. Jorvissa vuoden 212 lopulla valmistunut pysäköintirakennuksen laajennuskerros on osaltaan tuonut helpotusta alueen pysäköintiongelmiin. Jorvin sairaalan tontilla käynnistyneiden päivystyslisärakennuksen rakennustöiden myötä korvaavia parkkipaikkatiloja rakennettiin Turuntien toiselle puolelle. Myös potilaiden arvoesineiden säilytystä parannettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla Meilahden alueelle arvoesinehuone. Hanke saatiin päätökseen vuoden loppuun ja niin sanottu turvahuone otettiin operatiiviseen käyttöön koulutusten ja testausten jälkeen alkuvuodesta 214. Yksikön asiakastyytyväisyys nousi lukemaan 4,16 asteikolla 1 5 (212: 4,3), ollen parhainta Peijaksen sairaalassa (4,34). Jorvin sairaalassa arvosanaksi saatiin 4,27 ja Helsingin alueella 3,82. Myös erikseen arvioitavien turvallisuusasiantuntijoiden osalta asiakastyytyväisyystulos nousi arvoon 4,29 (212: 4,13). Merkittävin negatiivinen tekijä palautteissa oli edelleen pysäköintiongelmat. Yksikön henkilöstötyytyväisyys nousi lukemaan 3,52 (212: 3,43). Sekä asiakas- että henkilötyytyväisyystulosten nousuun ovat vaikuttaneet mm. ohjeistusten, toimintamallien ja johtamisen sekä koulutusten kehittäminen. Yksikön liikevaihto 6,3 M TURVAPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 4,2 Henkilöstötyytyväisyys (asteikko 1 5 ) 3,5 turvapalvelut 72 % pysäköinti 28 % 19

20 ASUNTOPALVELUT Asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell ASUNTOJEN KESKITETTY HALLINTA JA SUUNNITELMALLISUUS TUOVAT SELKEITÄ HYÖTYJÄ Kertomusvuoden alusta kaikki HUS:n osittain tai kokonaan omistamat palvelussuhdeasunnot yhteensä 1 42 asuntoa 12 eri paikkakunnalla siirtyivät asuntopalveluyksikön hallintaan. Hallinnon keskittämisen myötä yhtenäistettiin käytettävät tietoliikenneohjelmistot, sopimus- ja toimintamallit, kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmat, kilpailutusperiaatteet ja -ohjelmat sekä luotiin asiakaspalveluiden paikallisverkosto. Lomamökkien avainten hallintaa helpotettiin mahdollistamalla niiden nouto ja palautus myös Helsingin ulkopuolisissa toimipisteissä. Vuonna 212 tehtyjen valmistelevien toimenpiteiden ansiosta siirtymä onnistui odotusten mukaisesti. Vuoden aikana hallinnon keskittämisestä oli jo nähtävissä selkeitä hyötyjä esimerkiksi päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tilastollisen tiedon tuottamisessa. Toimintaa suoraviivaistettiin myös HUS:n osittain omistaman lohjalaisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiömuutoksella As Oy Lohjan Lahenkallioksi. Muutos mahdollistaa näiden asuntojen hallinnoinnin yhtiön yhteisten mallien mukaisesti, aiemman isännöintitoimiston kautta asioinnin sijaan. Hyvä kunto, korkea käyttöaste Asuntojen käyttöaste pysyi edelleen erittäin korkeana, 98 % teoreettisesta maksimivuokratuotosta. Käyttöasteeseen pystyttiin vaikuttamaan mm. toteuttamalla remontit yhdessä kunnossapitoyksikön kanssa niin, että asunnoissa voitiin usein asua töiden aikana. Uudella tekniikalla Helsingin Luuvaniementie 2:n asunnoissa (72 kpl) tehdystä viemärien pinnoituksesta saatiin hyviä kokemuksia, ja tehokkaaksi havaittua toimintamallia tullaan hyödyntämään myös jatkossa. Muita suuria peruskorjauskohteita olivat Helsingin Riistavuorenkuja 4:n linjasaneeraustyö (2 asuntoa) sekä Porvoon Sairaalantie 1F:n salaoja- ja viemärisaneeraustyö. Asuntojen ja kiinteistöjen kuntotasoa pidetään yllä pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmien (PTS) ja korjausohjelman avulla. Suunnitelmia teetettiin kertomusvuoden aikana seitsemään fuusiossa yhtiön hallintaan siirtyneeseen kohteeseen (518 asuntoa). HUS:n henkilöstörekrytoinnin tukena toimivien palvelussuhdeasuntojen vuokrat kyettiin edelleen pitämään hieman yleisen markkinatason alapuolella. Viiden vuoden vuokrasopimuksia Kuusi kuukautta voimassa olevia asuntohakemuksia jätettiin toimintavuoden aikana 621 kappaletta, ja uusia vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 322, osan ollessa jatkosopimuksia. Asuntojen määrän kasvuun suhteutettuna hakemus- ja sopimusmäärät pysyivät normaalitasolla, eivätkä luvut ole suoraan vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. Tärkein myöntämisperuste oli edelleen erittäin kiireellinen asunnontarve esimerkiksi uuden työsuhteen aloittamisen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttamisen vuoksi. HUS:n asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti vuokrasopimuksia tehdään enintään viiden vuoden määräajaksi. Asuntojen osalta tehdyssä asiakastyytyväisyyskyse- 2 VUOSIKERTOMUS 213

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot