ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA"

Transkriptio

1 ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA Asumisen strateginen suunnittelu DEMO ja MAL- toimijoiden koulutustapaaminen Tampere Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

2 ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTA YHTEISTYÖ TASOLLA STRATEGISTA OTETTA ASUNTOPOLITIIKKAAN YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KESKEN LAHDESSA JA LAHDEN SEUDULLA eri yhteistyömalleja! Ara, asumisen OSKE, hissiprojekti, lähiöohjelma jne - LAHDEN ASUNTO- JA MAAPOLIITTINEN OHJELMA - ASUNTOTOIMEN SEUDULLINEN YHTEISTYÖ - SEUDULLINEN ASUNTOSTRATERGIA Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

3 Lahden kaupungin asunto- ja maapoliittiset linjaukset VALTUUSTOKAUSITTAIN LAADITTAVA RAPORTTI, JOKA SISÄLTÄÄ ASUMISEEN LIITTYVIÄ TAVOITTEITA, EDELLISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTAA SEKÄ PÄÄOSIN VÄESTÖÖN JA ASUMISEEN LIITTYVIÄ TILASTOTIETOJA. TELA JA SOTELA HYVÄKSYVÄT RAPORTIN OMILTA OSILTAAN JA SE VIEDÄÄN HALLITUKSEN KAUTTA VALTUUSTOON. VÄLITARKISTUS TEHDÄÄN VUONNA MAAPOLIITTISET LINJAUKSET ON ENSI KERTAA MUKANA Suunnitelman aikajänne valtuustokausi Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

4 Lähtökohdat Kaupungin strategia 2025 Lahti on kasvava ja elinvoimainen kaupunki Edellytysten luominen kaupungin taloudelliselle ja rakenteelliselle kasvulle - 1 % väestönkasvu > keskuskunta Elinympäristön viihtyisyys ja puhtaus Vetovoiman luonti ja osaamisen lisääminen Asumisen ja yritystoiminnan kaavavalmis tonttivaranto Rakentamiseen tarkoitettu raakamaavaranto Vuonna 2010 Kaavoitetaan uusia pientalotontteja 120 kpl, Muuta asumisen kerrosalaa k-m 2 Yritystonttimaata 15 ha/ k-m 2 Hankitaan raakamaata 60 ha Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

5 Maapolitiikka ja kaavoitus Kunnallistekninen valmius > 1,5 v - jo rakennettu 0,5 v - suunniteltu + TA 1 v Asemakaavallinen valmius > 5 v - kaupungin oma 2 3 v - yksityisen omistuksessa 3 2 v Kaupungin ja yksityisten omistama kaavoitettu maa Asemakaavan ajantasaisuus Kaupungin omistama kaavoittamaton maa Yleiskaavan ja maakuntakaavan ajantasaisuus Maapoliittinen valmius > 10 v - raakamaavaranto 5 v Kaupunkirakenteellinen valmius > 15 v Kaupunki hankkii vuosittain raakamaata hehtaaria raakamaata. Osoitetaan vuosittain raakamaan hankintaan 2,5 3,5 milj.. Pyritään saavuttamaan pysyvästi vähintään 5 vuoden raakamaavaranto.. Kasvatetaan kaupungin omien vapaiden rivi- ja kerrostalotonttien varantoa. Laaditaan Lahden yleiskaava 2025, Vastuu:Teky, konsernihallinto Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

6 Maapolitiikka PARHAASEEN TULOKSEEN PÄÄSTÄÄN: Maanhankinnat tehdään riittävän ajoissa (ennen asemakaavoittamista) ja siihen panostetaan riittävästi Kunnalla on ennestään hyvä maareservi Maan hinnoittelu on johdonmukaista Poliittinen päätöksenteko on noudatettavan maapolitiikan takana Yhteistyö kaavoituksen kanssa on toimivaa Laajamittaiset rakentamisalueet kaavoitetaan kunnan omistamalle maalle Maankäyttösopimuksilla ei aiheuteta hankaluuksia maanhankinnalle Lunastus- ja muut lakisääteiset maanhankintakeinot ovat tarvittaessa käytettävissä. Vapaaehtoista maanhankintaan voidaan edistää myös verotuksen keinoin (esim. korotettu kiinteistövero). LAHDEN KAUPUNGIN MAANHANKINTA LAHDEN KAUPUNGIN MAANHANKINTA MILJ.EUROA 5,000 4,500 4,389 4,149 HEHTAARIA 180,0 160,0 163,6 148,9 4,000 3,500 3,361 3, ,0 120,0 121,2 118,6 A 3,000 O R U 2,500. E J IL M2,000 1,500 1,000 1,055 2,049 1,779 1,623 2,084 1,878 IA R100,0 A T H 80,0 E H 60,0 40,0 35,7 86,0 53,2 65,5 66,9 80,2 0,500 20,0 0,000 0, VUOSI VUOSI Lähde: Teky/Maankäyttö Teky/mk/pv Lähde:Teky/Maankäyttö Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi Teky/mk/pv

7 AK-tonttien rakennusoikeuden jakautuminen omistajittain Jakautuminen omistajittain: k-m Avara Rakennuttaja Oy Bonvesta Oy Hartela Isku Oy Kemppi Oy Lahden kaupunki Lahden Talot Lemminkäinen Oy (OKA) Lujatalo Oy NCC Rakennus Oy OKA Oy Ratok Talopalvelut 600 Skanska Kodit Oy Stora Enso Oyj TA-Asumisoikeus Oy TVM-Rakenne Oy Salpausselän Rakentajat Oy 600 YH-Suomi Oy YIT Rakennus Oy Vanhusten Asuntosäätiö Yht Vähintään rakennuslupa: Käytettiin rakennusoikeutta AK (kaava) Käytettiin rakennusoikeutta AR (todellinen) Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

8 Asuntotuotanto ASUNTOJA A J O T N U S 500 A Lähd e: TK, Rakennusvalvonta ASUNTOTUOTANTO JA VÄESTÖNMUUTOS LAHDESSA Jaksolla rakennettiin noin uutta asuntoa, samanaikaisesti väkiluku väheni noin 2000 asukkaalla VUOSI ASUNTOKUNNAT LAHDESSA VUONNA % 3 % 1 % 354 Asuntotuotanto Väestönmuutos ASUKKAITA A IT A K U S A Teky/mk/pv Kasvun turvaava asuntojen vuotuinen tuotantotavoite on Lahdessa 700 asuntoa, joista 400 kerrostaloissa. Omakoti ja rivitaloasuntojen tuotantotavoite on 150 asuntoa vuodessa. Kaupunkiseudun kuntien tulee yhdessä kyetä vastaamaan edellytysten luomisesta vähintään tuhannensadan asunnon vuosituotannolle. Vastuut: Teky, konsernipalvelut. 10 % 32 % 48 % 1 henk. 2 henk. 3 henk. 4 henk. 5 henk. 6+ henk. ASUNTOKUNTIA YHTEENSÄ N Lähde: Tilastokeskus Teky/mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

9 ARA-TUOTANTO LAHTI V : 585 as V : 354 as VUOKRA, korkotuki 95 as VUOKRA, 10 v lyhyt 213 as ASO 181 as Seniorit, palvelutalot 287 as Muut erityisryhmät 152 as Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

10 Karisto Kariston asemakaavoitusta, rakentamista, markkinointia ja muuta kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Karistosta tarjotaan omakotitontteja siten, että niitä on jatkuvasti saatavana. Puurakentamisen pilotointihankkeita käynnistetään Karistossa. Luodaan edellytykset valtakunnallisen asumisen kehittämislaboratorion syntymiselle Karistoon. Vastuu:Teky, konsernihallinto ja Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

11 Asumisen tutkimus ja kehitystoiminta Lahden alueella NUTS 3 ALUE (MAAKUNTA) NUTS 4 ALUE (SEUTUKUNTA) Pääkaupunkikeskus NUTS 3 aluekeskus N UTS 4 aluekeskus N 50 km Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Helsingin metropolialue Kaupunki edistää pitkäjänteisesti aktiivisin toimin Lahden seudun nousua valtakunnalliseksi asumisen tutkimus- jakehittämiskeskukseksi. Vastuut: Teky, konsernihallinto, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

12 Kuntarakenne Seudullinen yhteistyö HARTOLA SYSMÄ PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEEN- KOSKI HOLLOLA LAHTI NASTOLA KÄRKÖLÄ ORIMATTILA ARTJÄRVI Seudullinen asuntoryhmä Kaupunki osallistuu ylimaakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten hankkeiden valmisteluun. Laaditaan ehdotus seudulliseksi asuntostrategiaksi Lahden kaupunkiseudun kuntien ja Heinolan yhteistyönä vuonna Asuntotoimen seudullista viranomaisyhteistyötä varaudutaan edelleen laajentamaan. Vastuu:Teky, Konsernihallinto ja LAKES Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

13 Kaupungin oma asuntokanta ja omistajapolitiikka Palvelutalo Puntari Lahden Talot Oy:n ja Lahden Vanhusten Asuntosäätiön yhteistyön kehittämistä sosiaali- ja terveystoimen kanssa tulee edelleen jatkaa ja seurata. Lahden Talot Oy - konsernin sekä VAS:n ja Oppilastalo Oy:n keskinäisten yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä tulee selvittää v Vastuut: kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, sosiaali- ja terveystoimi. Vastuut: Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, sosiaali- ja terveystoimi. Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

14 Vanhusten asuminen ja asumispalvelut ASUNTOKUNTAKOKO KERROSTALOASUNNOISSA VUONNA 2008 Launeenkatu 76 3 % 1 % 0 % 7 % 29 % 59 % Lähde: Tilastokeskus Teky/mk/pv Vanhusten omassa kodissa asumista tuetaan käytettävissä olevin keinoin mm. lisäämällä olemassa olevan asuntokannan esteettömyyttä sekä ohjaamalla kaavoitusta ja uudisrakentamista siten, että vanhuksille soveltuvia asuntoja ja palvelukeskuksia voidaan rakentaa soveltuviin paikkoihin eri puolille kaupunkia. Sosiaali- ja terveystoimi ohjaa aktiivisesti eri järjestöjä ja palveluntuottajia, jotta vanhuksille on tarjolla riittävästi asumista tukevia palveluja. Launeenkatu 76 seniorikortteli toteutetaan vuosina ja maankäyttö pyrkii tarjoamaan soveltuvia tontteja myös muille seniori- ja palveluasumishankkeille. Hissi on kiinteistön kehittämistä - projektin avulla on tavoitteena sata uutta hissiä viidessä vuodessa Lahden seudulla vanhoihin hissittömiin kerrostaloihin. Vastuut: Teky, sosiaali- ja terveystoimi. Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

15 Vanhusten asumispalvelut HENKEÄ VANHUSVÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYS Ä E K 8000 N E H Lähd e: Tilastokeskus IKÄRYHMÄ Teky/mk/pv Kaupunki turvaa ympärivuorokautisen vanhusten palveluasumisen 5 6 prosentille yli 75-vuotiaista omana tuotantona tai ostopalveluina. Seuraava kiinteistö rakennetaan Kilpiäisten kaupunginosaan edellyttäen, että hankkeeseen saadaan ARA-rahoitus. Hankkeeseen tulee varautua myös kaupungin käyttösuunnitelmassa vuodesta 2014 lukien. Vastuut: Teky, sosiaali- ja terveystoimi ja Lahden Talot Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

16 Muut asumispalvelut Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen/ kuntoutuskodin tarve paikkaisena on ajankohtainen vv Sosiaalipsykiatrisen säätiön vuonna 2011 valmistuva 21- paikkainen hanke palvelutalo Puntariin tyydyttää pääosan tarpeesta. Vastuut: Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten asuntosäätiö, Sosiaalipsykiatrinen säätiö. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyen tuotetaan 60 asuntoa asunnottomille (Vanhusten Asuntosäätiön hanke Puntari 27 asuntoa, Lahden Talot Oy:n Nikula II 13 asuntoa ja LEA-hanke Eteläisen rengastien tontille 20 asuntoa) ja hankitaan 12 yksittäistä asuntoa tukiasunnoiksi. Toteutusaikataulu vv Vastuut: Sosiaali- ja terveystoimi. Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

17 ASUNTOTOIMEN SEUDULLINEN YHTEISTYÖ LAHDEN SEUDULLA - Asuminen mukaan MAL-selvityksiin v Seudullinen asuntotyöryhmä v Asuntotoimen viranomaisyhteistyö käynnistyi v.2009 yhteistyösopimukset, 4 kuntaa - Yhteistyö laajenee sisällöllisesti v Yhteistyö laajenee alueellisesti v uutta kuntaa mukaan Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

18 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

19 MIKSI JA MITEN YHTEISTYÖTÄ? Yhteistyölle luonnolliset edellytykset - pienemmissä kunnissa resurssit vähenee ja osaamisen taso ei riitä - korjausavustukset on hankala OTO-tehtävä - jatkuvasti muuttuvat säännökset - valtion avustusten jakaminen tulisi tapahtua tasapuolisesti eri kunnissa - seudullinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti, taloudellista ja toiminnallista rationalisointia - Lahden seudulla vahva yhteistyön perinne Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

20 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

21 ASUNTOTOIMEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ Lahti myy asuntotoimen viranomaistehtävien hoitamisen naapurikunnille Sopimusten sisältö vaihtelee kunnittain Korjausavustukset keskeinen tehtävä Nastolan kanssa yhteistyö laajeni v.2010; Lahti hoitaa koko Nastolan asuntotoimen Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

22 YHTEISTYÖSOPIMUKSET Hollola: Korjausavustukset, ok-korkotukilainat Asumisoikeusasunnot - yhteinen jono Nastola: KOKO ASUNTOTOIMI Asikkala + Kärkölä ja Hämeenkoski Korjausavustukset Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

23 MUU ASUNTOTOIMEN YHTEISTYÖ SEUDULLINEN ASUNTOSTRATEGIA - valmistuu v luo pohjan kasvavalle yhteistyölle VUOKRATALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖ - tutustuminen muihin vuokrataloyhtiöihin ERITYISASUMISEN YHTEISTYÖ - yhteistyön tarve tunnistettu, uudet organisaatiot - Lahti tehnyt aloitteita, esim. asunnottomat Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

24 SEUDULLINEN ASUNTOSTRATEGIA - VÄESTÖNKASVUTAVOITE 0,9 % - ASUNTOJEN TUOTANTOTAVOITE n.1250 as/v - tavoitteet kunnittain, Lahti 700 as - AK 45%, RT 17%, OK 38% - VUOKRA-AS TUOTANTOTAVOITE n.250 as/v - ASUMISEN SIJOITTUMINEN, tiivistäminen - YHDYSKUNTARAKENNE, KESTÄVÄ KEHITYS Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

25 MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN, LIIKENNE YHTEISTYÖ (MAL) MAAKUNTAKAAVA RAKENNEMALLI LAHDESSA YLEISKAAVAN TARKISTAMINEN AIESOPIMUS VALTION JA KAUPUNKISEUDUN KESKEN - PK-seutu, Tampere - myös Lahden seutu?? Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

26 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

27 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

28 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

29 YHTEISTYÖSOPIMUKSET Kuntaliitto toimi konsulttina, Eero Hiltunen Sopimuksen yleinen osa: - viranhaltijan asema, työaika yms. - kustannukset (kiinteä) ja niiden tarkistaminen - vahingonkorvaukset, voimassaolo Liiteosassa kuntakohtaiset tehtävät Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

30 RESURSSIT JA KUSTANNUKSET Lahden asuntotoimi (TEKY, maankäyttö), 4 hlö: - aravatarkastaja (korjausavustukset) - 2 asuntosihteeriä - asuntoasiainpäällikkö - Resurssit ovat riittävät, uudet tehtävät ok - Perittävät korvaukset - 2 vko 2 kk työpanos / v / kunta /kk + kulut yht. n /kk Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

31 LAHTI ESIMERKKINÄ MUILLE ARA suosittelee Lahden seudun mallin mukaista yhteistyötä muillekin kunnille - resurssit vähenee niin ARA:ssa kuin kunnissa - parempaan ja tasapuolisempaan palveluun ja neuvontaan ARA:n kirje kunnille vastaukset tulokset?? herättänyt aktiivisuutta! Sähköinen asiointi kehittyy, ARA kunnat yhdessä Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

32 UUSIEN TEHTÄVIEN VOLYYMIT KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET: - Lahti n. 300 hakemusta / v - muut yhteensä n. 100 hakemusta / v - 10% avustus nosti määriä merkittävästi - Päätökset viranhaltijapäätöksinä, valtakirjat ARA:lle maksatusta varten Asumisoikeus; Lahti 1200 as Hollola 120 as Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

33 UUDET KORJAUS- JA ENERGIA AVUSTUKSET V HAKEMUKSIA YHT. 538 KPL (410 v.2010) - PAINOPISTEET: - Uusiutuvat energialähteet pientaloille 167 kpl, pääosin ympäristökuntiin, Lahti vain 51 kpl - Energia-avustukset taloyhtiöille 81 kpl maalämpö? - Suunnitteluavustus taloyhtiöille 232 kpl (v lähes 400 suunnitteluavustusta) - Ei enää 10% korjausavustusta v.2011 ( as, 9 milj. v ) RIITTÄÄKÖ RAHA (90 MILJ. )?? Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

34 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

35 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

36 VALTAKUNNALLINEN HISSISEMINAARI - Hissien rakentaminen on valtakunnallinen esteettömyystavoite hissiä! - Valtio tukee 50% avustuksella (ARA) - Useita alueellisia hissiprojekteja - > HISSIEN RAKENTAMINEN EI OLE LISÄÄNTYNYT! - n. 170 / v + korjaukset - > MITÄ TULISI TEHDÄ?? Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

37 VALTAKUNNALLINEN HISSISEMINAARI! - Yhdessä kohti yhteistä tavoitetta! - Kokemuksia ja esimerkkejä eri puolelta Suomea (ja kauempaakin) - Valtiovalta vielä voimakkaammin mukaan - VALTAKUNNALLINEN HISSISEMINAARI klo Lahdessa - Paikalla 60 hlö jatkosuunnitelmat valmiina; 10 kaup 1000 hissiä, valtakunnall. ohjelma Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

38 LAHTI ASUMISEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI! kehityshankkeita, koerakentamista YHTEISTYÖSSÄ Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

39 LÄHIÖPROJEKTI YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS TOTEUTUS Lähiöiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksien alustava kartoitus yleiskaavatyötä varten. Yhteistyö asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja toteuttajien kanssa tärkeää yleiskaavan ja asemakaavan muutoksen etenemiseksi toteutukseen. Toteutuskelpoisia malleja, myös muihin lähiöihin. Tavoitteena on esimerkin avulla käynnistää koko lähiön täydennysrakentamisliike! Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

40 MITÄ UUTTA LÄHIÖOHJELMASTA JÄÄ ELÄMÄÄN? 1. LÄHIÖOHJELMA TUKEE KAUPUNGIN STRATEGIAN TAVOITTEITA - aito ja konkreettinen yhteys strategiaan - väestönkasvun edellytysten turvaaminen - yhdyskuntarakenteen tiivistäminen - yleiskaavan tarkistukseen liittyvä täydennysrakentaminen Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

41 Ostarin kehittäminen ja asuinalueen tiivistäminen Idealuonnos Metsäkankaalta Keinoina purkaminen? ja täydennysrakentaminen, kaupunki ei omistajana Vanha rakennus Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

42 MITÄ UUTTA LÄHIÖOHJELMASTA JÄÄ ELÄMÄÄN? 6. TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TUKEMINEN - kaupunki kaavoittaa ja osoittaa paikkoja lisärakentamiseen miksi mitään ei tapahdu? - kynnys on taloyhtiöille liian korkea - tarvitaan toimiva yhteistyömalli toteuttajien kanssa ostareissa se on jo löytynyt! - voisiko kaupunki tarjota myös taloudellisia porkkanoita? - HALUTAANKO EDETÄ PUHEISTA TEKOIHIN? Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

43 SEUDULLINEN ASUNTOSTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN MAL - ASUNTOTYÖRYHMÄ HEINOLA ASIKKALA HOLLOLA LAHTI NASTOLA ORIMATTILA Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

44 SEUDULLINEN ASUNTOSTRATEGIA - Ei varsinainen strategia, vaan esiselvitys - Pohjana kuntien omissa strategioissa asetetut väestö- ja asuntotavoitteet - Kuntien strategisissa tavoitteissa ei merkittäviä eroja, painotuseroja tietenkin - Taustalla yleiset megatrendit - Pohjana MAL-aiesopimukselle? - Seuraavaksi yhteiset strategiset tavoitteet? Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

45 Lahti on kasvava ja kilpailukykyinen Kaupunki on haluttu työnantaja, jolla on osaava ja kehitys-haluinen henkilöstö Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki Kaupungin talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä Kaupunkikonserni on uudistumiskykyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti Kaupunki turvaa edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille keskittymällä ydintehtäviin Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

46 B) Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki Menestystekijä B1) Lahden kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoden 1990 (Kioton sopimus) tasosta v.2025 mennessä KT, MK, YP, RV Täydennys menestystekijään Pyritään vähentämään autoliikennettä edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä ja toimintaedellytyksiä (liikennepoliittiset linjaukset, keskustan kehittäminen). Edistetään tontinluovutuksen Sekä rakennus- ja ympäristöneuvonnan ja valvonnan keinoin energiatehokasta elämistä ja rakentamista. Edistetään kaavoituksella tiiviistä yhdyskuntarakennetta. Mahdollistetaan biovoimalaitosten rakentaminen. (Ympäristöystävällinen, vaihtoehtoinen energiatuotanto) Mittarit - Ympäristökatsauksen myönteisesti kehittyneiden ja kielteisesti kehittyneiden indikaattorien suhde - Kasvihuonekaasupääst öt (suhteessa asukaslukuun) - Laaditaan Lahden kaupungille ilmastopäästöskenaariot ja toimenpideohjelma Tavoitetasot % (CO2et.) % (CO2et.) - Valmis 2012 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi

47 VÄESTÖNMUUTOKSET TYÖRYHMÄN KUNNISSA Orimattila Nastola Lahti Hollola Heinola Asikkala ASUKASTA Lähde:Tilastokeskus Teky/Mk/pv VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN KEHITYS TYÖRYHMÄN KUNNISSA HENKEÄ Asikkala Heinola Hollola Lahti Nastola Orimattila Lähde:Tilastokesk Teky/Mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

48 KUNTIEN OMAT VÄESTÖTAVOITTEET - TILASTOKESKUKSEN ENNUSTEET Lahti ja Orimattila kasvuhakuisia VÄESTÖENNUSTE JA KASVUTAVOITE TYÖRYHMÄN KUNNISSA Orimattila Nastola Lahti Kunnan väestötavoite 2025 Hollola Tk:n ennuste 2025 (2009) Heinola Väkiluku (enn.t.) Asikkala Lähde:Tilastokeskus, kunnat Teky/Mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

49 ASUNTOTUOTANTO TYÖRYHMÄN KUNNISSA JAKSOILLA JA Orimattila Nastola Lahti Hollola keskim keskim. Heinola Asikkala ASUNTOJA Lähde:Tilastokeskus Teky/Mk/pv Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattil Nastola a Yhteensä Ao-as. % 57,4 43,1 64,5 21,1 67,4 63,8 34,8 Ar-as. % 15,5 17,3 16,5 11,2 22,1 22,3 13,9 Ak-as. % 25,7 31,1 18,7 65,1 8,3 10,7 48,6 Muu as. % 1,5 6,0 0,3 2,6 2,2 3,3 2, Ao-as. % 56,6 46,6 70,5 24,6 69,6 69,0 39,6 Ar-as. % 15,9 14,6 14,5 16,5 23,3 16,2 16,5 Ak-as. % 26,2 38,3 15,1 54,5 6,6 13,2 40,9 Muu as. % 1,3 0,4 0,0 4,4 0,5 1,5 3,0 Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

50 ASUNTOJEN VUOTUINEN TUOTANTOTAVOITE TYÖRYHMÄN KUNNISSA Orimattila 125 Nastola 100 Lahti 700 Hollola 150 Heinola 100 Asikkala ASUNTOJA Lähde:Kunnat Teky/Mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

51 Orimattil a ASUNTOJEN TUOTANTOTAVOITTEEN TALOTYYPPIJAKAUTUMA TYÖRYHMÄN KUNNISSA Nastola Lahti Omakotias. Hollola Heinola Rivitaloas. Kerrostaloa s. Asikkala % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde:Kunnat PROSENTTIOSUUS Teky/Mk/pv ASUNTOJA VUOKRA-ASUNTOJEN VUOTUISET TUOTANTOTAVOITTEET TYÖRYHMÄN KUNNISSA Vuokra-asuntojen tuotantotavoite 247/vuosi, ARA-vuokra-asuntojen tuotantotavoite 193/vuosi Vuokra-as. tuot.tavoite ARA-as. tuot.tavoite Lähde:Kunnat Asikkala Heinola Hollola Lahti Nastola Orimattila Teky/Mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

52 Yhteensä Orimattila Nastola Lahti Hollola Heinola Asikkala SYNTYNEIDEN ENEMMYYS TYÖRYHMÄN KUNNISSA Yht HENKEÄ Lähde:Tilastokesku Teky/Mk/pv NETTOMUUTTO TYÖRYHMÄN KUNNISSA Orimattila Nastola Lahti Hollola Heinola Asikkala HENKEÄ Lähde:Tilastokeskus Teky/Mk/pv Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala, asuntotoimi 16. kesäkuuta 2011

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Strategisen kehittämisen ja alueidenkäytön toimikunta

Strategisen kehittämisen ja alueidenkäytön toimikunta Strategisen kehittämisen ja alueidenkäytön toimikunta Alueiden käytön nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista Kokous: 2.2.2010 Veli Pekka Toivonen Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus

Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Lahden seudun puheenvuoro Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Messukeskus, Helsinki 3.4.2008 Veli-Pekka Toivonen Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Marianne Matinlassi Kestävän kehityksen määrittelyä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen RAISION KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2017 Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 23.9.2015 Raisio KASVUN PAIKKA Viisi menestystekijää: yleiskuva toteutumisesta

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Asuntoministeri Jan Vapaavuori Dipoli 1 METROPOLIPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMASSA Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OHJELMASSA TERVETULOA!

OHJELMASSA TERVETULOA! Länsi-Uudenmaan MALe -yhteistyö 2010 YHTEISEN ASUNTO- JA MAAPOLIITTISEN OHJELMAN VALMISTELU KUTSU TYÖSEMINAARIIN 2 keskiviikkona 22.9.2010 klo 15 18.00, Lärkkullan opisto, Lärkkullantie 22, Karjaa, Raasepori

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 20.11.2008 klo 12.30 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 Läsnä Poissa Heinävä Auli Hietamäki, Mari Hinkkanen

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot