VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo"

Transkriptio

1 VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

2 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä: Ville Eemeli Ruokamo Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Immateriaalioikeus Työn laji: Tutkielma_X_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XI+78 Vuosi: 2014 Tiivistelmä: Vaikka tavaramerkeistä on useita eri tutkimuksia, niin väritavaramerkistä ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Tutkielmassa käydään läpi tavaramerkkioikeuden perusteita ja syvennytään tarkemmin väritavaramerkin rekisteröinnin ongelmiin ja väritavaramerkin erityiskysymyksiin. Suomessa, kuten muuallakin Euroopan Unionin alueella väritavaramerkkiin sovelletaan Euroopan Unionin lainsäädäntöä. Väritavaramerkin on vaikeampi täyttää tavaramerkkilainsäädöön asettamat rekisteröintiedellytykset, johtuen yksittäisen värin lähtökohtaisesta erottamiskyvyn puutteesta. Tavaramerkkioikeuden ja kilpailuoikeuden periaatteet ovat aina olleet keskenään jokseenkin ristiriitaisia ja nämä ongelmat korostuvat väritavaramerkin suhteen. Tutkielmassa käydään oikeustapausten avulla läpi, miten kilpailuoikeudellisia periaatteita on erityisesti väritavaramerkin rekisteröintitapauksissa sovellettu. Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus on varsin laaja, joten on ymmärrettävää, että ristiriitaa kilpailuoikeuden kanssa syntyy. Väritavaramerkin kohdalla nämä ristiriidat korostuvat ja jossain määrin kilpailuoikeudellinen tulkinta väritavaramerkkien rekisteröinnin osalta on jopa tiukempi kuin perinteisempien tavaramerkkien. Tämä johtuu pitkälti siitä, että yksittäiset värit halutaan lähtökohtaisesti pitää avoinna kaikille toimijoille. Yritysten liiketoiminnassa brändiajattelu on viime vuosina noussut yhä merkittävämpään asemaan ja tavaramerkkioikeus liittyy läheisesti brändien muodostamiseen. Tutkielmassa pohditaankin erityisesti väritavaramerkin käyttömahdollisuuksia yritysten brändi-imagon rakentamisessa. Lisäksi tutkielman tavoitteena on tuoda esille väritavaramerkin rekisteröintiin liittyvät ongelmat sekä myös verrata väritavaramerkin tuoman yksinoikeuden ja vapaan kilpailun periaatteen suhteita toisiinsa. Avainsanat: Tavaramerkki, väritavaramerkki, erottamiskyky, alkuperän osoittaminen, brändiajattelu, värin käyttö brändäämisessä.

3 Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

4 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTEET:... III LYHENTEET:... XI 1. JOHDANTO TUTKIELMAN KOHDE/TAUSTA, NÄKÖKULMA JA RAKENNE AIHEEN RAJAUS JA KÄYTETYT LÄHTEET TAVARAMERKKIOIKEUDESTA YLEISESTI HISTORIALLINEN KEHITYS TAVARAMERKKI KÄSITTEENÄ TAVARAMERKIN TEHTÄVÄT Erottamistehtävä Tuotteen tai palvelun alkuperän osoittaminen Laadun varmistava tehtävä Kilpailullinen tehtävä Mainos- tai kommunikaatiotehtävä Taloudellinen tehtävä ERILAISET TAVARAMERKKITYYPIT Sanamerkki Kuviomerkki Kirjain tai numeromerkki Kolmiulotteiset merkit Iskulauseet Hologrammit Äänimerkit Haju, tuoksu ja makumerkit Eleet ja tuntoaistiin perustuvat merkit Värimerkit VÄRITAVARAMERKISTÄ MÄÄRITELMIÄ HISTORIALLINEN KEHITYS KEINOT VÄRIN SUOJAAMISEKSI VÄRITAVARAMERKIN MONIKÄYTTÖISYYS VÄRIN REKISTERÖITÄVYYS TAVARAMERKKINÄ MERKKI, KUVIO TAI MUU NÄITÄ VASTAAVA GRAAFINEN ESITETTÄVYYS TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN EROTETTAVUUS Värin luontainen erotettavuus Värin hankittu erotettavuus VÄRIN REKISTERÖINNIN ONGELMAT ALUEELLISUUS YHTEISÖN TAVARAMERKKI REKISTERÖINNIN MUUT ESTEET Kuvaavat merkit Tavanomaiset merkit KILPAILUOIKEUDELLISET ONGELMAT VAPAAN KILPAILUN PERIAATE VÄRITAVARAMERKIT KILPAILUOIKEUDEN VALOSSA Värin suojaamista tukevat seikat Värin suojaamista vastaan olevat seikat MENETTELYJEN SELKEYTTÄMINEN I

5 7. VÄRITAVARAMERKIN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA JA BRÄNDIAJATTELUSSA BRÄNDIAJATTELUN TAUSTAA TAVARAMERKIN SUHDE BRÄNDIIN TAVARAMERKIN JA BRÄNDIN EROT TAVARAMERKIN ALKUPERÄN MERKITYS BRÄNDIAJATTELUSSA BRÄNDIN LIIKEARVO LIIKEARVO TAVARAMERKKIOIKEUDEN KANNALTA BRÄNDIN JA SEN ELEMENTTIEN SUOJAAMINEN Brändin suojaaminen tavaramerkillä Värien käyttö brändäämisessä Väritavaramerkit brändeinä FAZER FISKARS POST-IT LOPPUPÄÄTELMIÄ...76 II

6 LÄHTEET: KIRJALLISUUS: Alkio, Wik: Mikko Alkio, Christian Wik: Kilpailuoikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Arnold: David Arnold, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Arnold II: David Arnold, The Handbook of Brand Management, The Addison-Wesley Publishing Company Bently, Sherman: Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law Second Edition, Oxford University Press Inc., New York Blakeney: Michael Blakeney: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement, London, Sweet & Maxwell Caldarola: Maria Christina Caldarola, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, E.I.P.R. 2003, s.248. Caldarola: Maria Christina Caldarola, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, E.I.P.R. 2003, s.253 & s.252. Cornish: William R. Cornish: Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 3rd edition, London, Sweet & Maxwell Davis: Jennifer Davis, Trade Mark Use, Edited by Jeremy Phillips, Oxford University Press Inc., New York Drockila: Lauri Drockila, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta, Helsinki Gervais: Daniel Gervais, The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis, London, Sweet&Maxwell Haarmann: Pirkko-Liisa Haarmann, Immateriaalioikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Huimala H. & Huimala M.: Kirsi Leivo, Timo Leivo, Hannele Huimala, Mikko Huimala, EU:n ja Suomen Kilpailuoikeus, Talentum Helsinki Kaisto & Tepora: Janne Kaisto, Jarno Tepora, Esineoikeus Eurooppalaistuvassa Suomessa, Lakimiesliiton kustannus, Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna Keeling: David T. Keeling: Intellectual Property Rights in EU Law, Volume 1, Free Movement and Competition Law, Oxford University Press Inc., New York III

7 Kivi-Koskinen: Timo Kivi-Koskinen, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Kuokkanen: Matti Kuokkanen, IPRinfo 1/2013, IPR University Center Association ry, Unionmedia Oy Laakso: Hannu Laakso, Brandit Kilpailuetuna miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä, Kauppakaari Oyj, Gummeruksen Kirjapaino Jyväskylä Leivo K.: Kirsi Leivo, Timo Leivo, Hannele Huimala, Mikko Huimala,EU:n ja Suomen Kilpailuoikeus, Talentum Helsinki Liakatou, Maniatis: Vlotina Liakatou & Spryros Maniatis, Red Soles, Gas Bottles, and Ethereal Market Places: Competition, Context, and Trade Mark Law, E.I.P.R. 2012, s.1. Lindberg-Repo: Kirsti Lindberg-Repo, Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus miten johtaa brändin arvoprosesseja? WS Bookwell OY Juva Malmelin & Hakala: Nando Malmelin & Jukka Hakala, Talentum Media Oy, Karisto Oy Haarmann, Mansala: Pirkko-Liisa Haarmann, Marja-Leena Mansala: Immateriaalioikeuden perusteet, Talentum Media Oy, Helsinki Maniatis: Spyros Maniatis, Intellectual Property and Market Freedom, Edited by prof. Adrian Sterling, London Sweet & Maxwel Manninen: Soile Manninen, IPRinfo 1/2013, IPR University Center Association ry, Unionmedia Oy Mylly: Tuomas Mylly, Immateriaalioikeudet Kansainvälisessä Kaupassa, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Niiranen, Tarkela: Valtteri Niiranen, Pekka Tarkela, Tekijänoikeuden tietosanakirja, Werner Söderström Lakitieto Oy, Wsoy Kirjapainoyksikkö, Porvoo Oesch: Rainer Oesch, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Oesch, Pihlajamaa: Rainer Oesch, Heli Pihlajamaa, Patenttioikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Palm: Jukka Palm: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Phillips, Firth: Jeremy Phillips, Allison Firth, Introduction to intellectual property law London Butterworths IV

8 Pickering: C.D.G. Pickering, Trade Marks in Theory and Practice, Hart Publishing, Oxford Pihlajarinne, Pokela, Ruuhonen: Taina Pihlajarinne, Essi Pokela & Kirsi Ruuhonen, Tavaramerkki ja toiminimi, Immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä, CC Lakimiesliiton kustannus, HansaBook 2010, Hansaprint Direct Oy, Vantaa. Porter: Michael Porter, Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, Salmi: Harri Salmi, Uudet kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät, Lakimiesliiton kustannus, Gummerus Kirjapaino Oy Salmi: Harri Salmi, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Salmi, Häkkänen, Oesch, Tommila: Harri Salmi, Petteri Häkkänen, Rainer Oesch, Marja Tommila, Tavaramerkki, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Tiili & Aro: Virpi Tiili, Pirkko-Liisa Aro: Yritysten tavaramerkki-ja mallisuojaopas, Kauppalehti Business Books 1986, Gummerus Oy:n kirjapaino. Tiili: Virpi Tiili, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Tiili: Virpi Tiili, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede Jurisprudentia Schecter: Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review Schulze: Charlotte Schulze, Registering colour trade marks in the European Union E.I.P.R s.57. Speerada: Sunila Speerada, The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry, Fordham Intellectual Property, Media and Enternainment Law Journal, Vol.19 issue 4, article Ströbele: Paul Ströbele, The Registration of New Trademark Forms,31 IIC, s Weckström: Katja Weckström, Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus, Lakimies 2005, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki Werkman: Casper J. Werkman: Trademarks, their creation, psychology and perception. J.H.de Bussy, Amsterdam Wilkof : Neil J. Wilkof, Trade Mark Licensing, Second Edition, London, Sweet&Maxwell V

9 EUROOPAN UNIONIN VIRALLISLÄHTEET Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, annettu Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä, annettu Euroopan Unionin vapaan kilpailun periaate, tiivistelmä, OHIM: Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the internal Market (Trade Marks and Designs) Part B, Examination, Final version: April 2008, https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentpdfs/law_and_practice/guidelines/ct m/examination_en.pdf, haettu OHIM: Yhteisön tavaramerkin tilastoja, statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf, haettu OHIM: Yhteisön tavaramerkin tilastoja, statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, haettu KOTIMAISET VIRALLISLÄHTEET Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, lokakuu 2012, https://www.tem.fi/files/34683/temjul_38_2012_web.pdf, haettu Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokanta: Patentti- ja rekisterihallitus, Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 ( ), 20vuotta.html, haettu Tavaramerkkilaki /7. ULKOMAISET VIRALLISLÄHTEET Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-sopimus), Maailman Kauppajärjestö WTO AIPPI: Summary Report Question 181, Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks, https://www.aippi.org/download/commitees/181/sr181english.pdf, INTA: Non-Traditional Trademarks in Europe Shape and Colour Trademarks Common Issues with Obtaining, Exploiting and Enforcing Rights: Report prepared by the Europe Legislation Analysis Subcommittee, Maaliskuu 2005, VI

10 haettu WIPO: About Trade Marks, haettu WIPO: Standing Commitee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Sixteenth Session Geneva 2006, haettu WIPO: Madridin sopimusvaltiot, haettu WIPO: Nizzan luokitus, luokka 16, /taxonomy/class- 16/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=sh ow, haettu OIKEUSKÄYTÄNTÖ EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN: C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwayn-Mayer Inc., tuomio C-206/01, Arsenal Football Club plc vs. Reed, tuomio C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, tuomio C-321/03, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, tuomio C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, tuomio C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- Und Markenamt, tuomio C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd, tuomio C-104/01, Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau, tuomio C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbG vs. Deutsches Patent- und Markenamt, tuomio Yhdistetyt tapaukset: C-53/01 & C55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. Ja Rado Uhren AG, tuomio Yhdistetyt tapaukset C-468/01 P ja C-472/01 P, Procter & Gamble vs. OHIM, tuomio VII

11 C-353/03 Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd, tuomio C-447/02P KWS Saat AG vs. OHIM, tuomio Yhdistetyt tapaukset C-108/97 & C Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH (WSC) vs. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, tuomio C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, EUROOPAN UNIONIN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN: T-305/04, Eden SARL vs. OHIM, tuomio T-173/00, KWS Saat AG vs. OHIM, tuomio T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG vs. OHIM, tuomio T-137/08, BCS SpA vs. OHIM, tuomio T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH vs. OHIM, tuomio EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN: T-97/08 KUKA Roboter GmbH vs. OHIM, tuomio T-378/07 CNH Global NV vs. OHIM, tuomio OHIM:n VALITUSLAUTAKUNTA: R 781/ Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, päätös R 156/1998-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing vs. Markgraaf B.V, päätös R 711/1999-3, Myles Limited, päätös R 1174/2006-1, Daimler Chrysler AG, päätös R 7/97-3 Orange Personal Communications Services Ltd. vs. R.G.C. Jenkins & Co., päätös R 1620/ Whiskas Purple, päätös VIII

12 ULKOMAINEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ: USA 514 U.S. 159, Qualitex Co. vs. Jacobson Prods.Co., United States Court Of Appeals, päätös Iso-Britannia IPO BL O/241/99, Ty Nant Spring Water Ltd, Intellectual Property Office, päätös HAASTATTELUT Oy Karl Fazer Ab, Fazer Brands, Senior Brand Manager Jonna Pelvon haastattelu UUTISET JA ARTIKKELIT Hiskey, Daven: Post-IT Notes Were Invented By Accident, TodayIFoundOut.com , Jenkins, Make Your Mark Spring 2011, Jenkins, Make Your Mark August 2007, Keltainen Leski tuli Suomeen 150 vuotta sitten, Seinäjoen Sanomat , vuotta-sitten, Offenheiser, Raymond C.: Behind The Brands, Huffington Post , Techcrunch.com, , again-representing-a-massive-100-billion-market-cap-gain-in-48-days/, INTERNET-LÄHTEET: Fiskars Oyj Abp, brändivalikoima, Fiskars Oyj Abp, Designin DNA, Oy Hartwall Ab, IX

13 Forbes.com The 10 Most Valuable Trademarks, Forbes.com The World s Most Valuable Brands, Millward Brown, Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands art.pdf, Pantone LLC, Morton, Jill: Colorcom.com Why Color Matters, Hintsanen Päivi: Coloria.com Värien havainnointi, KUVALÄHTEET: Kuva 1: Huffington Post, , Kuva 2: Fiskars Oyj Abp internetsivut, _2009_low_plastic.jpg?itok=VEAok_ZK, Kuva 3: Oy Karl Fazer Ab mainosmateriaali, saatu Fazerin Senior Brand Managerin Jonna Pelvon haastattelusta, Kuva 4: Post-It muistilapun kuva internetistä, J8Oc0nbDdFo/TkgkpGd7w2I/AAAAAAAAWtI/k9AdL_1a6z8/s1600/buy-now-post-itnotes-150-p.jpg, X

14 LYHENTEET: AIPPI E.I.P.R EU-tuomioistuin EU INTA OHIM TRIPS WIPO WTO International Association for the Protection of Intellectual Property European Intellectual Property Law Review Euroopan Unionin Tuomioistuin Euroopan Unioni International Trademark Association Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Maailman henkisen omaisuuden järjestö Maailman Kauppajärjestö XI

15 1. JOHDANTO 1.1. Tutkielman kohde/tausta, näkökulma ja rakenne Tavaramerkkioikeus on oikeudenalana hyvin mielenkiintoinen johtuen oikeudenalan reaalimaailman konkreettisuudesta. Johonkin abstraktimpaan oikeudenalaan verrattuna tavaramerkkioikeus antaa oikeuskirjallisuutta tai oikeuskäytäntöä lukevalle helpomman tartuntapinnan, koska tavaramerkit jo lainsäädännöstä johtuen ovat sellaisia, että ne ovat helppoja siirtää tekstistä mielikuviksi päähän. Tavaramerkkioikeus on mielenkiintoista myös siitä syystä, että tavaramerkkeihin näkee nykyään melkeinpä missä vaan. Kiinnostavaa on myös, miten ja minkälaisia merkkejä yritykset käyttävät tavaramerkkejä toiminnassaan, esimerkiksi tuotteissaan tai markkinoinnissaan. Itse kiinnostuin tavaramerkkioikeudesta jo opiskelujeni alkuaikoina, immateriaalioikeuden peruskurssin suoritettuani. Mielenkiinnostani johtuen hakeuduin aikoinaan myös kesätöihin Patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa toimin muun muassa tavaramerkkilinjalla tavaramerkkien esteellisyystutkijana. Minulle oli myös selvää, että haluaisin tehdä tutkielmani tavaramerkkioikeuteen liittyvästä asiasta. Aiheeksi valikoitui väritavaramerkki, koska yksittäisen värin käyttäminen tavaramerkkinä ei ole kovin yleistä eikä aiheesta käsittääkseni ole yksittäistä tutkimusta tehty vaikka sinänsä tavaramerkkioikeudesta on kirjoitettu paljonkin. Väri tavaramerkkinä ei lainsäädännöllisesti eroa muista tavaramerkkityypeistä ja sen rekisteröintiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin tavaramerkkityyppeihin. Se, mikä väritavaramerkistä tekee mielenkiintoisen, on sen abstrakti luonne, mistä johtuen värin rekisteröinti huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisempien tavaramerkkien. Värin on vaikeampi täyttää tavaramerkin rekisteröinnin lainsäädännölliset edellytykset ja siitä syystä väritavaramerkkejä on rekisteröity huomattavasti vähemmän kuin muita tavaramerkkityyppejä. Toinen mielenkiintoinen seikka väritavaramerkissä on sen monikäyttöisyys. Väri on abstrakti, se ei yksittäisenä värinä kuvaa mitään, vaan se on vain väri. Mutta väriä voi monikäyttöisyydestään johtuen käyttää melkeinpä missä tahansa ja missä tahansa muodossa. Värin abstrakti luonne ja värin monikäyttöisyys yhdessä tekevät sen, että värin on vaikea täyttää 1

16 tavaramerkkilainsäädännölliset edellytykset mutta lisäksi myös kilpailuoikeudelliset kysymykset tulevat kyseeseen kun värin rekisteröimistä tavaramerkiksi suunnitellaan. Tutkielmassa käydään läpi tavaramerkkioikeutta yleisesti, jotta lukija saa paremman käsityksen oikeudenalasta. Sen jälkeen käsitellään värin rekisteröintiin liittyviä kysymyksiä ja ongelmia, jotka pohjautuvat oikeuskäytäntöön. Lisäksi tutkielmassa katsastetaan kilpailuoikeudellista näkökulmaa väritavaramerkkiin nähden sekä lopuksi pohditaan tavaramerkkien, erityisesti väritavaramerkin ja värin käyttämistä brändäämisessä ja yrityksen liiketoiminnassa. Väritavaramerkistä voidaan puhua myös värimerkkinä ja molempia termejä käytetään tässä tutkielmassa Aiheen rajaus ja käytetyt lähteet Tutkielman aihe on rajattu alun yleisen tavaramerkkioikeudellisen katsauksen jälkeen väritavaramerkkiin liittyviin erityiskysymyksiin sekä ongelmiin ja esteisiin, joita väritavaramerkin rekisteröinnissä usein ilmenee. Väritavaramerkkiin liittyvät ongelmat on pyritty tuomaan esille lähinnä Euroopan Unionin oikeuskäytännön kautta ja pääosa tuomioista on EU-tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamia ratkaisuja. Tapauksien kautta annettujen esimerkkien tueksi on käytetty oikeuskirjallisuutta ja väritavaramerkeistä kirjoitettuja artikkeleita. Huomionarvoista on se, että vaikka tavaramerkkioikeus on maailman laajuisesti melko harmonisoitua ja siitä on kirjoitettu paljon, niin nimenomaisesti väritavaramerkkejä ei erityisemmin ole tutkittu. Tutkielman näkökulma kilpailuoikeuteen väritavaramerkkien suhteen, on hivenen kriittinen ja jossain määrin eroaa yleisesti vallalla olevasta näkökulmasta kilpailuoikeuden suhteesta värin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi. Alun perin tutkielmassa ei oltu ajateltu käytävän läpi kilpailuoikeudellisia seikkoja, mutta oikeuskäytäntöä tutkiessa oli selvää, että myös kilpailuoikeutta tulee käsitellä, sillä kilpailuoikeuden ja vapaan kilpailun periaatteen vaikutus erityisesti väritavaramerkin rekisteröinnin osalta on tutkielman havaintojen mukaan erittäin vahva. Värin käyttöä brändäämisessä ja yrityksen liiketoiminnassa haluttiin tutkia, koska yritykset kiinnittävät nykyaikana erittäin paljon huomiota brändäykseen. Aihetta on 2

17 tutkittu jonkin verran ja kirjallisuuttakin aiheesta löytyy, mutta erityisesti värin ja väritavaramerkin käyttämistä brändäyksessä ei ole tutkittu ja voidaankin ajatella tämän olevan varsin raikas ja tuore aihe käsiteltäväksi. Syynä tutkimattomuudelle on luultavammin se, että väritavaramerkkejä on verrattain vähän rekisteröity eikä värin käyttöä brändäyksessä ole vielä niin laajasti otettu käytäntöön. Näistä syistä johtuen, brändäämistä koskeva osio on luonteeltaan melko pohtiva ja osiossa pyritään selvittämään, miten tavaramerkkilainsäädännön puitteissa väriä ja väritavaramerkkiä voitaisiin käyttää brändäämisessä. Esimerkkejä värin käytöstä brändäyksestä esitetään muutaman tunnetun ja arvostetun brändin toimesta, jotka ovat onnistuneet ei pelkästään rekisteröimään väritavaramerkin, mutta myös luomaan suuren osan brändin imagosta värin avulla. 3

18 2. TAVARAMERKKIOIKEUDESTA YLEISESTI 2.1. Historiallinen kehitys Ensimmäiset tavaramerkin kaltaisten merkkien muodot ovat todennäköisesti olleet eläinten, erityisesti karjan polttomerkinnät. Merkkejä on käytetty myös Kreikan ja Rooman varhaisina päivinä saviruukuissa sekä mesopotamialaisissa ja egyptiläisissä tiilissä ja laatoissa. 1 Keskiajalla syntyi ammattikuntalaitos, jonka jäseniä koski merkin käyttöpakko ja merkkien perustarkoitus oli varmistaa sen henkilön määrittely, joka oli vastuussa tavaran huonosta laadusta. Tällöin alkoi myös kehittymään tavaramerkin nykyaikaisempi tehtävä toimia tavaran kaupallisen alkuperän identifioijana. Merkin tarkoitus oli erottaa ammattikunnan valmistamat merkilliset tuotteet ja merkittömät tuotteet toisistaan. Järjestelmän tarkoitus oli vahvistaa ammattikunnan asemaa ja taata tuotteiden laatu asiakkaille. 2 Teollisen vallankumouksen, kuljetusvälineiden kehittymisen ja kilpailun vapauttamisen myötä tavaramerkkien käytöstä on tullut elinkeinoharjoittajan oikeus ja olennainen kilpailuvaltti maailmanlaajuisilla markkinoilla, jossa tuotteiden tehokas markkinointi on yksi suurimmista tekijöistä yrityksen toimintastrategiassa. Markkinointi ja mainonta on kasvanut merkittävästi ja samalla myös tavaramerkkien merkitys on kasvanut elinkeinoharjoittajien lisäksi myös kuluttajille. 3 Tavaramerkki eroaa siinä mielessä muista teollisoikeuksista kuten tekijänoikeuksista 4 ja patenttioikeuksista, 5 että tavaramerkin suojatun yksinoikeuden tarkoituksena ei ole kannustaa luovaan työhön, vaan suojata merkin kaupallista tehtävää. Luovan työn tuotteella, eli käyttämättömällä tavaramerkillä ei juurikaan ole taloudellista arvoa. 6 Tavaramerkki on nykyään kenties jopa tärkein tuotteen markkinoinnillinen tekijä ja historian kehityksen myötä siitä on tullut kokonaan oma tuote itse tuotteen tai palvelun 1 Palm 2002, s Ibid., s Ibid. 4 Tekijänoikeus on luovan työn suojaa ja tekijänoikeuden kohteena on se teos, jonka luonnollinen henkilö luo. Tekijänoikeussuojan edellytyksenä on, että tuote yltää ns. teostasoon. Ks. Niiranen, Tarkela 1998, s Patenttioikeudella suojataan teknisiä ideoita. Keksinnön pitää olla jollakin tavalla luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan. Ks. Oesch, Pihlajamaa 2008, s.71 6 Wecström 2005, s

19 sisälle. Kuljetaanpa kadulla tai missä vaan, niin ympärillä näkyy mainoksia ja merkkejä, joista suurin osa on tavaramerkkejä. Tuotetta et välttämättä ole nähnyt, mutta sitä markkinoivan merkin kyllä Tavaramerkki käsitteenä Terminä tavaramerkki on hivenen harhaanjohtava, sillä vaikka nimitys kuvaa sanaa tavara, tavaramerkkiä koskevat säännökset koskevat myös palveluita. Tavaramerkit ovat tavaramerkkilainsäädännössä tarkoitetussa mielessä tunnusmerkkejä, joita yritykset käyttävät erottamaan myytäviksi tarjoamansa tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemansa tavarat ja/tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja/tai palveluista 7. Tavaramerkki voi olla valmistajan lisäksi myös myyjän (tukkumyyjä, yksinmyyjä, vähittäismyyjä) tai maahantuojan käyttämä tunnus. 8 Tavaramerkkiä ei kuitenkaan edellytetä liitettäväksi itse tuotteeseen tai palveluun, vaan riittää, että merkki esitetään pakkauksissa, luetteloissa, mainosmateriaalissa tai laskuissa Tavaramerkin tehtävät Tavaramerkki yleensä mielletään vain logoksi joka symboloi tiettyä tuotetta ja/tai palvelua, mutta sillä on myös muita funktioita eli tehtäviä. Muun muassa Cornish on erotellut kolme mahdollista tavaramerkin oikeudellista tehtävää: 1) Origin function: marks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade source from which goods or services come or are in some other way connected. 2) Quality or quarantee function: marks deserve protection because they symbolize qualities associated by consumers with certain goods or services measure up to expectations. 7 Salmi, Häkkänen, Oesch, Tommila 2008, s Haarmann, Mansala 2007, s Pihlajarinne, Pokela, Ruuhonen 2010, s

20 3) Investment or advertising function: marks are cyphers around which investment in the promotion of a product is built and that investment is a value which deserves protection as such, even when there is no abuse arising from misrepresentations either about origin or quality. 10 Cornishin luokittelussa kaksi ensimmäistä kohtaa tarkoittavat tavaramerkin perustehtävää erottaa tuotteet ja palvelut toisista samankaltaisista. Kolmas kohta koskee puolestaan merkin itsenäistä kommunikaatiotehtävää. Tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävällä viitataan nimenomaan siihen, että tavaramerkillä erotetaan tuotteita ja palveluita. Kahden samankaltaisen tavaramerkin välinen ristiriita ratkaistaan siten, että myöhemmin markkinoille saapunut merkki X2 ei saa olla niin samanlainen kuin ensiksi markkinoille saapunut merkki X1, että merkistä X2 saisi käsityksen tämän olevan peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin merkki X1. Tällöin tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä toimii teoriassa rinnakkain laatufunktion kanssa. 11 Kuluttajien tulee siis saada selvää, millaista laatutasoa tietynlaisella merkillä varustetut tuotteet tavanomaisesti edustavat. Seuraavaksi käydään läpi tavaramerkin tehtävät tarkemmin läpi Erottamistehtävä Tavaramerkkioikeuden perusta on tuotteen ja/tai palvelun yksilöimisen tarve. Tiettyä tunnusta käytettäessä tuote on helpoin erottaa muista markkinoilla olevista samankaltaisista tuotteista. Esimerkiksi cola-juomissa kuluttajien makutottumuksista riippuen toiset pitävät Pepsistä ja toiset Coca-Colasta, joten on tärkeää niin yrityksille kuin kuluttajillekin, että nämä samankaltaiset tuotteet ovat selkeästi erotettavissa toisistaan. 10 Cornish 1996, s Palm 2002, s.16. 6

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet. yleinen etu. Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki

Immateriaalioikeudet. yleinen etu. Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki Immateriaalioikeudet ja yleinen etu Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa kirje

Lisätiedot

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin sallittu käyttö CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-246-038-7 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 20.12.2012 Laamanni Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamordtem.fi Viite: lausuntopyyntönne 14.11.2012 TEM/2580/03.01.01/2012 Asia: Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku- ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa -

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Lähentyminen. Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus

Lähentyminen. Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus EN FI Lähentyminen Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus 1. Poikkeaako yhteinen toimintatapa aiemmin noudatetusta toimintatavasta? Yhteisen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3 Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 2, viikko 3 Tehtävä 1.Tarkastellaan opiskelijaa, jolla opiskelun ohella jää 8 tuntia päivässä käytettäväksi työntekoon ja vapaa-aikaan. Olkoot hänen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA Marjo Särkkä-Tirkkonen HY/Ruralia-instituutti 7.3.2014, Kouvola Taustatietoa nimisuojajärjestelmästä Slow Food, Ark of Taste ja Presidia

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.2.2009 2008/0108(CNS) TARKISTUKSET 2-5 Lausuntoluonnos Bogusław Sonik (PE419.909v01-00) maatalouden

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 VUOSILOMALAKI VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1503-6 Kariston

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki II TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1329-2 Kariston Kirjapaino Oy Alkusanat ensimmäiseen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) 1 (6) OSIO 1. (enintään 90 pistettä) Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) Kolibri Sports Oy on vuonna 2014 perustettu urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 1 Graafinen ohjeisto Sisällys Alkusanat 3 Tunnus 4 Tunnus - elementtien käyttö 5 Tunnus - elementtien koko 6 Tunnus - värivariaatiot ja niiden käyttö 7 Tunnus - tunnus ja slogan 8 Tunnus - kieliversiot

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /,

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Tavaramerkin. rekisteröinti Kiinassa. opas 10/5/2015. Lasse Liukkonen CHINA OPERATIONS SUPPORT CO., LTD.

Tavaramerkin. rekisteröinti Kiinassa. opas 10/5/2015. Lasse Liukkonen CHINA OPERATIONS SUPPORT CO., LTD. Tavaramerkin 10/5/2015 rekisteröinti Kiinassa opas Lasse Liukkonen CHINA OPERATIONS SUPPORT CO., LTD. Sisällys Aineettoman omaisuuden suojaaminen Kiinassa... 2 Yleistä tavaramerkeistä... 2 Mikä on tavaramerkki...

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA) YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-32/00, Messe München GmbH, kotipaikka München (Saksa),

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2013 C(2013) 818 final Osa 3/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot