VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo"

Transkriptio

1 VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

2 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä: Ville Eemeli Ruokamo Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Immateriaalioikeus Työn laji: Tutkielma_X_Laudaturtyö Lisensiaatintyö Kirjallinen työ Sivumäärä: XI+78 Vuosi: 2014 Tiivistelmä: Vaikka tavaramerkeistä on useita eri tutkimuksia, niin väritavaramerkistä ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Tutkielmassa käydään läpi tavaramerkkioikeuden perusteita ja syvennytään tarkemmin väritavaramerkin rekisteröinnin ongelmiin ja väritavaramerkin erityiskysymyksiin. Suomessa, kuten muuallakin Euroopan Unionin alueella väritavaramerkkiin sovelletaan Euroopan Unionin lainsäädäntöä. Väritavaramerkin on vaikeampi täyttää tavaramerkkilainsäädöön asettamat rekisteröintiedellytykset, johtuen yksittäisen värin lähtökohtaisesta erottamiskyvyn puutteesta. Tavaramerkkioikeuden ja kilpailuoikeuden periaatteet ovat aina olleet keskenään jokseenkin ristiriitaisia ja nämä ongelmat korostuvat väritavaramerkin suhteen. Tutkielmassa käydään oikeustapausten avulla läpi, miten kilpailuoikeudellisia periaatteita on erityisesti väritavaramerkin rekisteröintitapauksissa sovellettu. Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus on varsin laaja, joten on ymmärrettävää, että ristiriitaa kilpailuoikeuden kanssa syntyy. Väritavaramerkin kohdalla nämä ristiriidat korostuvat ja jossain määrin kilpailuoikeudellinen tulkinta väritavaramerkkien rekisteröinnin osalta on jopa tiukempi kuin perinteisempien tavaramerkkien. Tämä johtuu pitkälti siitä, että yksittäiset värit halutaan lähtökohtaisesti pitää avoinna kaikille toimijoille. Yritysten liiketoiminnassa brändiajattelu on viime vuosina noussut yhä merkittävämpään asemaan ja tavaramerkkioikeus liittyy läheisesti brändien muodostamiseen. Tutkielmassa pohditaankin erityisesti väritavaramerkin käyttömahdollisuuksia yritysten brändi-imagon rakentamisessa. Lisäksi tutkielman tavoitteena on tuoda esille väritavaramerkin rekisteröintiin liittyvät ongelmat sekä myös verrata väritavaramerkin tuoman yksinoikeuden ja vapaan kilpailun periaatteen suhteita toisiinsa. Avainsanat: Tavaramerkki, väritavaramerkki, erottamiskyky, alkuperän osoittaminen, brändiajattelu, värin käyttö brändäämisessä.

3 Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen Rovaniemen hovioikeuden käyttöön_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain Lappia koskevat)

4 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTEET:... III LYHENTEET:... XI 1. JOHDANTO TUTKIELMAN KOHDE/TAUSTA, NÄKÖKULMA JA RAKENNE AIHEEN RAJAUS JA KÄYTETYT LÄHTEET TAVARAMERKKIOIKEUDESTA YLEISESTI HISTORIALLINEN KEHITYS TAVARAMERKKI KÄSITTEENÄ TAVARAMERKIN TEHTÄVÄT Erottamistehtävä Tuotteen tai palvelun alkuperän osoittaminen Laadun varmistava tehtävä Kilpailullinen tehtävä Mainos- tai kommunikaatiotehtävä Taloudellinen tehtävä ERILAISET TAVARAMERKKITYYPIT Sanamerkki Kuviomerkki Kirjain tai numeromerkki Kolmiulotteiset merkit Iskulauseet Hologrammit Äänimerkit Haju, tuoksu ja makumerkit Eleet ja tuntoaistiin perustuvat merkit Värimerkit VÄRITAVARAMERKISTÄ MÄÄRITELMIÄ HISTORIALLINEN KEHITYS KEINOT VÄRIN SUOJAAMISEKSI VÄRITAVARAMERKIN MONIKÄYTTÖISYYS VÄRIN REKISTERÖITÄVYYS TAVARAMERKKINÄ MERKKI, KUVIO TAI MUU NÄITÄ VASTAAVA GRAAFINEN ESITETTÄVYYS TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN EROTETTAVUUS Värin luontainen erotettavuus Värin hankittu erotettavuus VÄRIN REKISTERÖINNIN ONGELMAT ALUEELLISUUS YHTEISÖN TAVARAMERKKI REKISTERÖINNIN MUUT ESTEET Kuvaavat merkit Tavanomaiset merkit KILPAILUOIKEUDELLISET ONGELMAT VAPAAN KILPAILUN PERIAATE VÄRITAVARAMERKIT KILPAILUOIKEUDEN VALOSSA Värin suojaamista tukevat seikat Värin suojaamista vastaan olevat seikat MENETTELYJEN SELKEYTTÄMINEN I

5 7. VÄRITAVARAMERKIN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA JA BRÄNDIAJATTELUSSA BRÄNDIAJATTELUN TAUSTAA TAVARAMERKIN SUHDE BRÄNDIIN TAVARAMERKIN JA BRÄNDIN EROT TAVARAMERKIN ALKUPERÄN MERKITYS BRÄNDIAJATTELUSSA BRÄNDIN LIIKEARVO LIIKEARVO TAVARAMERKKIOIKEUDEN KANNALTA BRÄNDIN JA SEN ELEMENTTIEN SUOJAAMINEN Brändin suojaaminen tavaramerkillä Värien käyttö brändäämisessä Väritavaramerkit brändeinä FAZER FISKARS POST-IT LOPPUPÄÄTELMIÄ...76 II

6 LÄHTEET: KIRJALLISUUS: Alkio, Wik: Mikko Alkio, Christian Wik: Kilpailuoikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Arnold: David Arnold, Merkkitavaramarkkinoinnin johtaminen, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Arnold II: David Arnold, The Handbook of Brand Management, The Addison-Wesley Publishing Company Bently, Sherman: Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law Second Edition, Oxford University Press Inc., New York Blakeney: Michael Blakeney: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement, London, Sweet & Maxwell Caldarola: Maria Christina Caldarola, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, E.I.P.R. 2003, s.248. Caldarola: Maria Christina Caldarola, Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, E.I.P.R. 2003, s.253 & s.252. Cornish: William R. Cornish: Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 3rd edition, London, Sweet & Maxwell Davis: Jennifer Davis, Trade Mark Use, Edited by Jeremy Phillips, Oxford University Press Inc., New York Drockila: Lauri Drockila, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta, Helsinki Gervais: Daniel Gervais, The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis, London, Sweet&Maxwell Haarmann: Pirkko-Liisa Haarmann, Immateriaalioikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Huimala H. & Huimala M.: Kirsi Leivo, Timo Leivo, Hannele Huimala, Mikko Huimala, EU:n ja Suomen Kilpailuoikeus, Talentum Helsinki Kaisto & Tepora: Janne Kaisto, Jarno Tepora, Esineoikeus Eurooppalaistuvassa Suomessa, Lakimiesliiton kustannus, Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna Keeling: David T. Keeling: Intellectual Property Rights in EU Law, Volume 1, Free Movement and Competition Law, Oxford University Press Inc., New York III

7 Kivi-Koskinen: Timo Kivi-Koskinen, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Kuokkanen: Matti Kuokkanen, IPRinfo 1/2013, IPR University Center Association ry, Unionmedia Oy Laakso: Hannu Laakso, Brandit Kilpailuetuna miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä, Kauppakaari Oyj, Gummeruksen Kirjapaino Jyväskylä Leivo K.: Kirsi Leivo, Timo Leivo, Hannele Huimala, Mikko Huimala,EU:n ja Suomen Kilpailuoikeus, Talentum Helsinki Liakatou, Maniatis: Vlotina Liakatou & Spryros Maniatis, Red Soles, Gas Bottles, and Ethereal Market Places: Competition, Context, and Trade Mark Law, E.I.P.R. 2012, s.1. Lindberg-Repo: Kirsti Lindberg-Repo, Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus miten johtaa brändin arvoprosesseja? WS Bookwell OY Juva Malmelin & Hakala: Nando Malmelin & Jukka Hakala, Talentum Media Oy, Karisto Oy Haarmann, Mansala: Pirkko-Liisa Haarmann, Marja-Leena Mansala: Immateriaalioikeuden perusteet, Talentum Media Oy, Helsinki Maniatis: Spyros Maniatis, Intellectual Property and Market Freedom, Edited by prof. Adrian Sterling, London Sweet & Maxwel Manninen: Soile Manninen, IPRinfo 1/2013, IPR University Center Association ry, Unionmedia Oy Mylly: Tuomas Mylly, Immateriaalioikeudet Kansainvälisessä Kaupassa, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Niiranen, Tarkela: Valtteri Niiranen, Pekka Tarkela, Tekijänoikeuden tietosanakirja, Werner Söderström Lakitieto Oy, Wsoy Kirjapainoyksikkö, Porvoo Oesch: Rainer Oesch, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Oesch, Pihlajamaa: Rainer Oesch, Heli Pihlajamaa, Patenttioikeus, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Palm: Jukka Palm: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Phillips, Firth: Jeremy Phillips, Allison Firth, Introduction to intellectual property law London Butterworths IV

8 Pickering: C.D.G. Pickering, Trade Marks in Theory and Practice, Hart Publishing, Oxford Pihlajarinne, Pokela, Ruuhonen: Taina Pihlajarinne, Essi Pokela & Kirsi Ruuhonen, Tavaramerkki ja toiminimi, Immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä, CC Lakimiesliiton kustannus, HansaBook 2010, Hansaprint Direct Oy, Vantaa. Porter: Michael Porter, Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, Salmi: Harri Salmi, Uudet kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät, Lakimiesliiton kustannus, Gummerus Kirjapaino Oy Salmi: Harri Salmi, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Salmi, Häkkänen, Oesch, Tommila: Harri Salmi, Petteri Häkkänen, Rainer Oesch, Marja Tommila, Tavaramerkki, Talentum Media Oy, Gummerus Kirjapaino Oy Tiili & Aro: Virpi Tiili, Pirkko-Liisa Aro: Yritysten tavaramerkki-ja mallisuojaopas, Kauppalehti Business Books 1986, Gummerus Oy:n kirjapaino. Tiili: Virpi Tiili, Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: Juhlajulkaisu-Keijo Heinonen / , Talentum, Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä Tiili: Virpi Tiili, Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede Jurisprudentia Schecter: Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review Schulze: Charlotte Schulze, Registering colour trade marks in the European Union E.I.P.R s.57. Speerada: Sunila Speerada, The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry, Fordham Intellectual Property, Media and Enternainment Law Journal, Vol.19 issue 4, article Ströbele: Paul Ströbele, The Registration of New Trademark Forms,31 IIC, s Weckström: Katja Weckström, Eurooppalaistuva tavaramerkkioikeus, Lakimies 2005, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki Werkman: Casper J. Werkman: Trademarks, their creation, psychology and perception. J.H.de Bussy, Amsterdam Wilkof : Neil J. Wilkof, Trade Mark Licensing, Second Edition, London, Sweet&Maxwell V

9 EUROOPAN UNIONIN VIRALLISLÄHTEET Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, annettu Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä, annettu Euroopan Unionin vapaan kilpailun periaate, tiivistelmä, OHIM: Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the internal Market (Trade Marks and Designs) Part B, Examination, Final version: April 2008, https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentpdfs/law_and_practice/guidelines/ct m/examination_en.pdf, haettu OHIM: Yhteisön tavaramerkin tilastoja, statistics_of_community_trade_marks_2012.pdf, haettu OHIM: Yhteisön tavaramerkin tilastoja, statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf, haettu KOTIMAISET VIRALLISLÄHTEET Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta, lokakuu 2012, https://www.tem.fi/files/34683/temjul_38_2012_web.pdf, haettu Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokanta: Patentti- ja rekisterihallitus, Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 ( ), 20vuotta.html, haettu Tavaramerkkilaki /7. ULKOMAISET VIRALLISLÄHTEET Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-sopimus), Maailman Kauppajärjestö WTO AIPPI: Summary Report Question 181, Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks, https://www.aippi.org/download/commitees/181/sr181english.pdf, INTA: Non-Traditional Trademarks in Europe Shape and Colour Trademarks Common Issues with Obtaining, Exploiting and Enforcing Rights: Report prepared by the Europe Legislation Analysis Subcommittee, Maaliskuu 2005, VI

10 haettu WIPO: About Trade Marks, haettu WIPO: Standing Commitee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Sixteenth Session Geneva 2006, haettu WIPO: Madridin sopimusvaltiot, haettu WIPO: Nizzan luokitus, luokka 16, /taxonomy/class- 16/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic_numbers=sh ow, haettu OIKEUSKÄYTÄNTÖ EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN: C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwayn-Mayer Inc., tuomio C-206/01, Arsenal Football Club plc vs. Reed, tuomio C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, tuomio C-321/03, Dyson Ltd. vs. Registrar of Trade Marks, tuomio C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, tuomio C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- Und Markenamt, tuomio C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd, tuomio C-104/01, Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau, tuomio C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbG vs. Deutsches Patent- und Markenamt, tuomio Yhdistetyt tapaukset: C-53/01 & C55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. Ja Rado Uhren AG, tuomio Yhdistetyt tapaukset C-468/01 P ja C-472/01 P, Procter & Gamble vs. OHIM, tuomio VII

11 C-353/03 Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd, tuomio C-447/02P KWS Saat AG vs. OHIM, tuomio Yhdistetyt tapaukset C-108/97 & C Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH (WSC) vs. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, tuomio C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, EUROOPAN UNIONIN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN: T-305/04, Eden SARL vs. OHIM, tuomio T-173/00, KWS Saat AG vs. OHIM, tuomio T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG vs. OHIM, tuomio T-137/08, BCS SpA vs. OHIM, tuomio T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH vs. OHIM, tuomio EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN: T-97/08 KUKA Roboter GmbH vs. OHIM, tuomio T-378/07 CNH Global NV vs. OHIM, tuomio OHIM:n VALITUSLAUTAKUNTA: R 781/ Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, päätös R 156/1998-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing vs. Markgraaf B.V, päätös R 711/1999-3, Myles Limited, päätös R 1174/2006-1, Daimler Chrysler AG, päätös R 7/97-3 Orange Personal Communications Services Ltd. vs. R.G.C. Jenkins & Co., päätös R 1620/ Whiskas Purple, päätös VIII

12 ULKOMAINEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ: USA 514 U.S. 159, Qualitex Co. vs. Jacobson Prods.Co., United States Court Of Appeals, päätös Iso-Britannia IPO BL O/241/99, Ty Nant Spring Water Ltd, Intellectual Property Office, päätös HAASTATTELUT Oy Karl Fazer Ab, Fazer Brands, Senior Brand Manager Jonna Pelvon haastattelu UUTISET JA ARTIKKELIT Hiskey, Daven: Post-IT Notes Were Invented By Accident, TodayIFoundOut.com , Jenkins, Make Your Mark Spring 2011, Jenkins, Make Your Mark August 2007, Keltainen Leski tuli Suomeen 150 vuotta sitten, Seinäjoen Sanomat , vuotta-sitten, Offenheiser, Raymond C.: Behind The Brands, Huffington Post , Techcrunch.com, , again-representing-a-massive-100-billion-market-cap-gain-in-48-days/, INTERNET-LÄHTEET: Fiskars Oyj Abp, brändivalikoima, Fiskars Oyj Abp, Designin DNA, Oy Hartwall Ab, IX

13 Forbes.com The 10 Most Valuable Trademarks, Forbes.com The World s Most Valuable Brands, Millward Brown, Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands art.pdf, Pantone LLC, Morton, Jill: Colorcom.com Why Color Matters, Hintsanen Päivi: Coloria.com Värien havainnointi, KUVALÄHTEET: Kuva 1: Huffington Post, , Kuva 2: Fiskars Oyj Abp internetsivut, _2009_low_plastic.jpg?itok=VEAok_ZK, Kuva 3: Oy Karl Fazer Ab mainosmateriaali, saatu Fazerin Senior Brand Managerin Jonna Pelvon haastattelusta, Kuva 4: Post-It muistilapun kuva internetistä, J8Oc0nbDdFo/TkgkpGd7w2I/AAAAAAAAWtI/k9AdL_1a6z8/s1600/buy-now-post-itnotes-150-p.jpg, X

14 LYHENTEET: AIPPI E.I.P.R EU-tuomioistuin EU INTA OHIM TRIPS WIPO WTO International Association for the Protection of Intellectual Property European Intellectual Property Law Review Euroopan Unionin Tuomioistuin Euroopan Unioni International Trademark Association Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Maailman henkisen omaisuuden järjestö Maailman Kauppajärjestö XI

15 1. JOHDANTO 1.1. Tutkielman kohde/tausta, näkökulma ja rakenne Tavaramerkkioikeus on oikeudenalana hyvin mielenkiintoinen johtuen oikeudenalan reaalimaailman konkreettisuudesta. Johonkin abstraktimpaan oikeudenalaan verrattuna tavaramerkkioikeus antaa oikeuskirjallisuutta tai oikeuskäytäntöä lukevalle helpomman tartuntapinnan, koska tavaramerkit jo lainsäädännöstä johtuen ovat sellaisia, että ne ovat helppoja siirtää tekstistä mielikuviksi päähän. Tavaramerkkioikeus on mielenkiintoista myös siitä syystä, että tavaramerkkeihin näkee nykyään melkeinpä missä vaan. Kiinnostavaa on myös, miten ja minkälaisia merkkejä yritykset käyttävät tavaramerkkejä toiminnassaan, esimerkiksi tuotteissaan tai markkinoinnissaan. Itse kiinnostuin tavaramerkkioikeudesta jo opiskelujeni alkuaikoina, immateriaalioikeuden peruskurssin suoritettuani. Mielenkiinnostani johtuen hakeuduin aikoinaan myös kesätöihin Patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa toimin muun muassa tavaramerkkilinjalla tavaramerkkien esteellisyystutkijana. Minulle oli myös selvää, että haluaisin tehdä tutkielmani tavaramerkkioikeuteen liittyvästä asiasta. Aiheeksi valikoitui väritavaramerkki, koska yksittäisen värin käyttäminen tavaramerkkinä ei ole kovin yleistä eikä aiheesta käsittääkseni ole yksittäistä tutkimusta tehty vaikka sinänsä tavaramerkkioikeudesta on kirjoitettu paljonkin. Väri tavaramerkkinä ei lainsäädännöllisesti eroa muista tavaramerkkityypeistä ja sen rekisteröintiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin tavaramerkkityyppeihin. Se, mikä väritavaramerkistä tekee mielenkiintoisen, on sen abstrakti luonne, mistä johtuen värin rekisteröinti huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisempien tavaramerkkien. Värin on vaikeampi täyttää tavaramerkin rekisteröinnin lainsäädännölliset edellytykset ja siitä syystä väritavaramerkkejä on rekisteröity huomattavasti vähemmän kuin muita tavaramerkkityyppejä. Toinen mielenkiintoinen seikka väritavaramerkissä on sen monikäyttöisyys. Väri on abstrakti, se ei yksittäisenä värinä kuvaa mitään, vaan se on vain väri. Mutta väriä voi monikäyttöisyydestään johtuen käyttää melkeinpä missä tahansa ja missä tahansa muodossa. Värin abstrakti luonne ja värin monikäyttöisyys yhdessä tekevät sen, että värin on vaikea täyttää 1

16 tavaramerkkilainsäädännölliset edellytykset mutta lisäksi myös kilpailuoikeudelliset kysymykset tulevat kyseeseen kun värin rekisteröimistä tavaramerkiksi suunnitellaan. Tutkielmassa käydään läpi tavaramerkkioikeutta yleisesti, jotta lukija saa paremman käsityksen oikeudenalasta. Sen jälkeen käsitellään värin rekisteröintiin liittyviä kysymyksiä ja ongelmia, jotka pohjautuvat oikeuskäytäntöön. Lisäksi tutkielmassa katsastetaan kilpailuoikeudellista näkökulmaa väritavaramerkkiin nähden sekä lopuksi pohditaan tavaramerkkien, erityisesti väritavaramerkin ja värin käyttämistä brändäämisessä ja yrityksen liiketoiminnassa. Väritavaramerkistä voidaan puhua myös värimerkkinä ja molempia termejä käytetään tässä tutkielmassa Aiheen rajaus ja käytetyt lähteet Tutkielman aihe on rajattu alun yleisen tavaramerkkioikeudellisen katsauksen jälkeen väritavaramerkkiin liittyviin erityiskysymyksiin sekä ongelmiin ja esteisiin, joita väritavaramerkin rekisteröinnissä usein ilmenee. Väritavaramerkkiin liittyvät ongelmat on pyritty tuomaan esille lähinnä Euroopan Unionin oikeuskäytännön kautta ja pääosa tuomioista on EU-tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamia ratkaisuja. Tapauksien kautta annettujen esimerkkien tueksi on käytetty oikeuskirjallisuutta ja väritavaramerkeistä kirjoitettuja artikkeleita. Huomionarvoista on se, että vaikka tavaramerkkioikeus on maailman laajuisesti melko harmonisoitua ja siitä on kirjoitettu paljon, niin nimenomaisesti väritavaramerkkejä ei erityisemmin ole tutkittu. Tutkielman näkökulma kilpailuoikeuteen väritavaramerkkien suhteen, on hivenen kriittinen ja jossain määrin eroaa yleisesti vallalla olevasta näkökulmasta kilpailuoikeuden suhteesta värin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi. Alun perin tutkielmassa ei oltu ajateltu käytävän läpi kilpailuoikeudellisia seikkoja, mutta oikeuskäytäntöä tutkiessa oli selvää, että myös kilpailuoikeutta tulee käsitellä, sillä kilpailuoikeuden ja vapaan kilpailun periaatteen vaikutus erityisesti väritavaramerkin rekisteröinnin osalta on tutkielman havaintojen mukaan erittäin vahva. Värin käyttöä brändäämisessä ja yrityksen liiketoiminnassa haluttiin tutkia, koska yritykset kiinnittävät nykyaikana erittäin paljon huomiota brändäykseen. Aihetta on 2

17 tutkittu jonkin verran ja kirjallisuuttakin aiheesta löytyy, mutta erityisesti värin ja väritavaramerkin käyttämistä brändäyksessä ei ole tutkittu ja voidaankin ajatella tämän olevan varsin raikas ja tuore aihe käsiteltäväksi. Syynä tutkimattomuudelle on luultavammin se, että väritavaramerkkejä on verrattain vähän rekisteröity eikä värin käyttöä brändäyksessä ole vielä niin laajasti otettu käytäntöön. Näistä syistä johtuen, brändäämistä koskeva osio on luonteeltaan melko pohtiva ja osiossa pyritään selvittämään, miten tavaramerkkilainsäädännön puitteissa väriä ja väritavaramerkkiä voitaisiin käyttää brändäämisessä. Esimerkkejä värin käytöstä brändäyksestä esitetään muutaman tunnetun ja arvostetun brändin toimesta, jotka ovat onnistuneet ei pelkästään rekisteröimään väritavaramerkin, mutta myös luomaan suuren osan brändin imagosta värin avulla. 3

18 2. TAVARAMERKKIOIKEUDESTA YLEISESTI 2.1. Historiallinen kehitys Ensimmäiset tavaramerkin kaltaisten merkkien muodot ovat todennäköisesti olleet eläinten, erityisesti karjan polttomerkinnät. Merkkejä on käytetty myös Kreikan ja Rooman varhaisina päivinä saviruukuissa sekä mesopotamialaisissa ja egyptiläisissä tiilissä ja laatoissa. 1 Keskiajalla syntyi ammattikuntalaitos, jonka jäseniä koski merkin käyttöpakko ja merkkien perustarkoitus oli varmistaa sen henkilön määrittely, joka oli vastuussa tavaran huonosta laadusta. Tällöin alkoi myös kehittymään tavaramerkin nykyaikaisempi tehtävä toimia tavaran kaupallisen alkuperän identifioijana. Merkin tarkoitus oli erottaa ammattikunnan valmistamat merkilliset tuotteet ja merkittömät tuotteet toisistaan. Järjestelmän tarkoitus oli vahvistaa ammattikunnan asemaa ja taata tuotteiden laatu asiakkaille. 2 Teollisen vallankumouksen, kuljetusvälineiden kehittymisen ja kilpailun vapauttamisen myötä tavaramerkkien käytöstä on tullut elinkeinoharjoittajan oikeus ja olennainen kilpailuvaltti maailmanlaajuisilla markkinoilla, jossa tuotteiden tehokas markkinointi on yksi suurimmista tekijöistä yrityksen toimintastrategiassa. Markkinointi ja mainonta on kasvanut merkittävästi ja samalla myös tavaramerkkien merkitys on kasvanut elinkeinoharjoittajien lisäksi myös kuluttajille. 3 Tavaramerkki eroaa siinä mielessä muista teollisoikeuksista kuten tekijänoikeuksista 4 ja patenttioikeuksista, 5 että tavaramerkin suojatun yksinoikeuden tarkoituksena ei ole kannustaa luovaan työhön, vaan suojata merkin kaupallista tehtävää. Luovan työn tuotteella, eli käyttämättömällä tavaramerkillä ei juurikaan ole taloudellista arvoa. 6 Tavaramerkki on nykyään kenties jopa tärkein tuotteen markkinoinnillinen tekijä ja historian kehityksen myötä siitä on tullut kokonaan oma tuote itse tuotteen tai palvelun 1 Palm 2002, s Ibid., s Ibid. 4 Tekijänoikeus on luovan työn suojaa ja tekijänoikeuden kohteena on se teos, jonka luonnollinen henkilö luo. Tekijänoikeussuojan edellytyksenä on, että tuote yltää ns. teostasoon. Ks. Niiranen, Tarkela 1998, s Patenttioikeudella suojataan teknisiä ideoita. Keksinnön pitää olla jollakin tavalla luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan. Ks. Oesch, Pihlajamaa 2008, s.71 6 Wecström 2005, s

19 sisälle. Kuljetaanpa kadulla tai missä vaan, niin ympärillä näkyy mainoksia ja merkkejä, joista suurin osa on tavaramerkkejä. Tuotetta et välttämättä ole nähnyt, mutta sitä markkinoivan merkin kyllä Tavaramerkki käsitteenä Terminä tavaramerkki on hivenen harhaanjohtava, sillä vaikka nimitys kuvaa sanaa tavara, tavaramerkkiä koskevat säännökset koskevat myös palveluita. Tavaramerkit ovat tavaramerkkilainsäädännössä tarkoitetussa mielessä tunnusmerkkejä, joita yritykset käyttävät erottamaan myytäviksi tarjoamansa tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskemansa tavarat ja/tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja/tai palveluista 7. Tavaramerkki voi olla valmistajan lisäksi myös myyjän (tukkumyyjä, yksinmyyjä, vähittäismyyjä) tai maahantuojan käyttämä tunnus. 8 Tavaramerkkiä ei kuitenkaan edellytetä liitettäväksi itse tuotteeseen tai palveluun, vaan riittää, että merkki esitetään pakkauksissa, luetteloissa, mainosmateriaalissa tai laskuissa Tavaramerkin tehtävät Tavaramerkki yleensä mielletään vain logoksi joka symboloi tiettyä tuotetta ja/tai palvelua, mutta sillä on myös muita funktioita eli tehtäviä. Muun muassa Cornish on erotellut kolme mahdollista tavaramerkin oikeudellista tehtävää: 1) Origin function: marks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade source from which goods or services come or are in some other way connected. 2) Quality or quarantee function: marks deserve protection because they symbolize qualities associated by consumers with certain goods or services measure up to expectations. 7 Salmi, Häkkänen, Oesch, Tommila 2008, s Haarmann, Mansala 2007, s Pihlajarinne, Pokela, Ruuhonen 2010, s

20 3) Investment or advertising function: marks are cyphers around which investment in the promotion of a product is built and that investment is a value which deserves protection as such, even when there is no abuse arising from misrepresentations either about origin or quality. 10 Cornishin luokittelussa kaksi ensimmäistä kohtaa tarkoittavat tavaramerkin perustehtävää erottaa tuotteet ja palvelut toisista samankaltaisista. Kolmas kohta koskee puolestaan merkin itsenäistä kommunikaatiotehtävää. Tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävällä viitataan nimenomaan siihen, että tavaramerkillä erotetaan tuotteita ja palveluita. Kahden samankaltaisen tavaramerkin välinen ristiriita ratkaistaan siten, että myöhemmin markkinoille saapunut merkki X2 ei saa olla niin samanlainen kuin ensiksi markkinoille saapunut merkki X1, että merkistä X2 saisi käsityksen tämän olevan peräisin samasta anonyymistä kaupallisesta lähteestä kuin merkki X1. Tällöin tavaramerkin alkuperä- ja erottamistehtävä toimii teoriassa rinnakkain laatufunktion kanssa. 11 Kuluttajien tulee siis saada selvää, millaista laatutasoa tietynlaisella merkillä varustetut tuotteet tavanomaisesti edustavat. Seuraavaksi käydään läpi tavaramerkin tehtävät tarkemmin läpi Erottamistehtävä Tavaramerkkioikeuden perusta on tuotteen ja/tai palvelun yksilöimisen tarve. Tiettyä tunnusta käytettäessä tuote on helpoin erottaa muista markkinoilla olevista samankaltaisista tuotteista. Esimerkiksi cola-juomissa kuluttajien makutottumuksista riippuen toiset pitävät Pepsistä ja toiset Coca-Colasta, joten on tärkeää niin yrityksille kuin kuluttajillekin, että nämä samankaltaiset tuotteet ovat selkeästi erotettavissa toisistaan. 10 Cornish 1996, s Palm 2002, s.16. 6

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi yksinoikeudella sinulle Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Tavaramerkki voi olla IKUINEN Tavaramerkin suunnittelu Merkin valinnassa lukuisia vaihtoehtoja Alusta

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

TAVARAMERKKIOIKEUS SUOMESSA

TAVARAMERKKIOIKEUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Juridiikka 2014 Noora Jäppinen TAVARAMERKKIOIKEUS SUOMESSA Centre for sport businessin tavaramerkkisuojan saaminen ja sen laajuus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet. yleinen etu. Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki

Immateriaalioikeudet. yleinen etu. Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki Immateriaalioikeudet ja yleinen etu Rainer Oesch Mikko Eloranta Mari Heino Mira Kokko (toim.) ALMA TALENT 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 38/2012 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

TAVARA- MERKKI JA TOIMINIMi

TAVARA- MERKKI JA TOIMINIMi TAVARA- MERKKI JA TOIMINIMi IMMATERIAALIOIKEUDELLISIA ERITYISKYSYMYKSIÄ CC lakimiesliiton kustannus Tavaramerkki_ja_toiminimi.indd 3 31.3.2010 14:55:19 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen MUOTOILU Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Mikä on yrityksen GRAAFINEN ILME ja on mikä sen tarkoitus? Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Graafinen ilme on yritykselle tai yhteisölle luotu

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Castrén & Snellman 1

Castrén & Snellman 1 1 Fashion law mielenkiintoisimmat ja tuoreimmat tapaukset Fashion Law - uutta oikeudenalojen kentällä Asianajajaliiton nuorten aamiaistilaisuus 10.9.2015, ravintola Sunn Sakari Salonen asianajaja 2 Muotioikeustapauksia

Lisätiedot

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta

Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 38/2012 Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Toiminimi nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan yritystä yksilöivä

Lisätiedot

Tavaramerkki & mallisuoja

Tavaramerkki & mallisuoja Tavaramerkki & mallisuoja hiukan historiaa 5000 ekr Luolamaalauksissa & ruukuissa identifioivia merkintöjä 3500 ekr Mesopotaniassa pyöret sylinterimäiset sinetit käyttöön 3000 ekr Egyptissä merkitään mm.

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu Out-of-Home sektorilla toimiville tahoille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin

Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin Taina Pihlajarinne Toisen tavaramerkin sallittu käyttö CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-246-038-7 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatin tutkimus LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA Protection of trade marks with a reputation 6.5.2012 Tekijä:

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli oikeudet henkiseen pääomaan Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit),

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Yritysjuridiikka. Tavaramerkin suoja-alan laajuus Suomessa ja Kiinassa

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Yritysjuridiikka. Tavaramerkin suoja-alan laajuus Suomessa ja Kiinassa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Yritysjuridiikka Antti Kunttu Tavaramerkin suoja-alan laajuus Suomessa ja Kiinassa Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I. Niemi 2. tarkastaja:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15. Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:15 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja internetpeliin ja sen ideaan AXO-Services Oy Annettu 15.12.2011 Tiivistelmä Muun muassa internetsivulla toiminut rahapeli ei ollut

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Satu Immonen KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TAVARAMERKKIOIKEUS Opinnäytetyö Marraskuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 20.12.2012 Laamanni Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamordtem.fi Viite: lausuntopyyntönne 14.11.2012 TEM/2580/03.01.01/2012 Asia: Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

TAVARAMERKIN HALTIJAN KIELTO-OIKEUDEN RAJOITUKSET

TAVARAMERKIN HALTIJAN KIELTO-OIKEUDEN RAJOITUKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Niina Ratia TAVARAMERKIN HALTIJAN KIELTO-OIKEUDEN RAJOITUKSET Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Lähentyminen. Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus

Lähentyminen. Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus EN FI Lähentyminen Usein kysyttyä yhteisistä toimintatavoista, 2. versio LO 4: Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus 1. Poikkeaako yhteinen toimintatapa aiemmin noudatetusta toimintatavasta? Yhteisen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

IPR ja DRM. Määritelmät

IPR ja DRM. Määritelmät IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli immateriaalioikeudet Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit), tavaramerkit,

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Vending GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN

Vending GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN Vending GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu Out-of-Home sektorilla toimiville tahoille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.8.2009 ALKAEN TIFIOINTIMERKKI

TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.8.2009 ALKAEN TIFIOINTIMERKKI TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.8.2009 ALKAEN TIFIOINTIMERKKI 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu organisaatioille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa kirje

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa PK-RH Foorumi Verkostojen ja aineettomien oikeuksien riskienhallinta Tampere 03.09.2008 Antti Urrila KPMG Oy Ab Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine Kilpailunrajoitusvahinko Antti Aine TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Aine Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 4 EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET JA YHTEISÖN YHTEISMERKIT Ohjeet

Lisätiedot

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus

Riidat ja riskit internetissä. Käytännöllinen katsaus Riidat ja riskit internetissä Käytännöllinen katsaus Verkkotunnus? www.nestespoil.com.com pääte WIPO:n UDRP riidanratkaisumenettely: the UDRP Administrative Procedure is only available for disputes concerning

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Johdanto 2 3 Intangible assets: vain IPR? Enemmän kuin tekninen know-how Tekniset piirustukset,

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanke 20.10.2015 Juhani Karvo, asianajaja

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanke 20.10.2015 Juhani Karvo, asianajaja Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hanke Juhani Karvo, asianajaja Kuluttajaoikeus Kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeen tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta

Lisätiedot