Konseptisuunnitelma DANWAD versio 1.3 MC Ninjahuput

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konseptisuunnitelma DANWAD versio 1.3 MC Ninjahuput"

Transkriptio

1 Konseptisuunnitelma DANWAD versio 1.3 MC Ninjahuput TTY Hypermedia MATH Verkkopalvelun sisällöntuotanto Tekijät: Jarmo Hytönen, Ville P. Lehvonen, Mikko Nurminen, Aleksi Ulkuniemi ja Pekka Astola. Jakelu: Tulostettu: :02

2 Dokumentin tila: työversio Muokattu: :53 Muokattu: :53 2/13

3 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset M. Makkonen Runko ja muotoilut MC Ninjahuput Sisältö Pekka Astola Muotoilua Pekka Astola Muokattu lukua 1 Muokattu: :53 3/13

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. VERKKOPALVELUN TAVOITTEET SYNOPSIS SUUNNITTELUSSA KÄYTETYT MALLIT JA MENETELMÄT PALVELUN KOHDEYLEISÖ PERSOONAT VISUAALINEN SUUNNITTELU ULKOASU JA TUNNELMA RAKENNE TOIMINNALLISUUDET PÄÄSIVU JA KESKEISET ALASIVUT ALUSTAVA BUDJETTI...11 Muokattu: :53 4/13

5 1. VERKKOPALVELUN TAVOITTEET Palvelu tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kisailla töihintuloajalla. Käyttäjät voivat perustaa uusia kilpailuja tai kutsua uusia kilpailijoita olemassa olevaan kilpailuun. Kilpailija syöttää palveluun töihintuloajan. Käyttäjä näkee palvelusta kilpailutilanteen ja palkintotilanteen. Palvelu toimii siis virtuaalisena peliyhteisönä, työkaluna jolla hallitaan kilpailemiseen liittyvää dataa. Lisäksi palvelu huolehtii kilpailujärjestelmän operoinnista, eli voittajan laskennasta, kilpailujen aloittamisesta ja päättämisestä. Palvelu vähentää kilpailujen ylläpitämiseen liittyvää vaivaa mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen kilpailijoiden välillä. 1.1 Synopsis Toteutettavana verkkopalveluna on töihintulokisa, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden töihinsaapumista. Perusidea on kisailla aikaisimmalla töihintuloajalla. Voittaja saa pisteitä ja sovitun ajanjakson lopuksi palkinnoksi hävinneiltä erilaisia virvokkeita. Palvelun on tarkoitus olla hauskalla tavalla kannustava. Käyttäjät hyötyvät palvelusta paitsi aikaisempina työhöntulo aikoina, myös huomattavan paremman sosiaalisen ilmapiirin muodossa. Palvelu on tarkoitettu toteutettavaksi verkkosivuna jota käytetään selaimen kautta. Käyttäjät rekisteröityvät palveluun ja muodostavat muiden käyttäjien kanssa kisoja ja joukkueita. Kisat ovat käyttäjien tai joukkueiden välisiä tapahtumia, joille käyttäjät voivat määritellä sääntöjä kuten päättymispäivän ja palkinnot kuten virvokkeet joita häviävä osapuoli joutuu tarjoamaan voittavalle osapuolelle. Peruskisa kestää viikon ajan. Joka päivä jaetaan ensimmäisenä töihin saapuneelle yksi piste. Pelaaja jolla on viikon loputtua eniten pisteitä, on voittaja. Häviäjä(t) joutuvat tarjoamaan voittajalle kisan asetuksissa määritellyn palkintojuoman. Pisteet määräytyvät sovellukseen asetettujen sääntöjen mukaan. Nämä säännöt ovat käyttäjien saatavilla. Pisteet lasketaan päivittäin, jolloin myös pistesaldot päivittyvät. Tarkoituksena on tuottaa kokonaan uusi verkkopalvelu, joka toimii itsenäisesti. Palvelu ei ole toteutukseltaan kovinkaan laaja, vaan tarjoa käyttäjäryhmälleen tarkasti kohdistetun palvelun. Se on tarkoitus asettaa saataville julkiseen verkkoon jotta käyttäjät pääsevät siihen käsiksi mistä vain, tällä ratkaisulla pyritään huomioimaan myös mobiilikäyttäjiä. Palvelu ei omaa kovinkaan vaativia mediaelementtejä, vaan pääosa informaatiosisällöstä voidaan toteuttaa tekstinä ja muina peruswebelementteinä. Myös kuvia käytetään palvelun toimintojen havainnollista- Muokattu: :53 5/13

6 miseen ja käyttäjien sekä joukkueiden personointiin, mutta videoita tai animaatioita palvelussa ei ole tarve esittää. Keskeisin sisältö palvelussa tulee olemaan käyttäjien välisten kisojen tilanne ja pistesaldot. Informaatio pyritään keskittämään mahdollisimman tehokkaasti, ja käyttäjän ei tarvitse navigoida kovinkaan monella alisivulla. Kaikki oleellinen informaatio pyritään keskittämään yhdelle sivulle, jossa se on käyttäjän ulottuvilla yhdellä vilkaisulla. Sovellus on tyyliltään viihteellinen, mutta sillä on myös kannustava ja informatiivinen alavire. Sovelluksen perimmäiseksi tarkoitukseksi voisi luonnehtia yleisen ilmapiirin parantamista humoristisen kisailun kautta. Sivuston kohderyhmäksi on ajateltu töissä käyviä ihmisiä, joilla on liukuva työaika ja vaikeuksia herätä aamuisin töihin. Sovelluksen on tarkoitus toimia motivoivana tekijänä aamuheräämisiä avittamaan. Myös yritykset ovat kohderyhmä siinä mielessä, että he voivat tarjota palvelua työntekijöilleen esimerkiksi kehittääkseen heidän töihinsaapumis motivaatiotaan tai yleistä työilmapiiriä ystävällismielisen kisailun kautta. Koska kilpailevia tuotteita ei ole, joten palvelu on täysin uuden mallinen ratkaisu aamuheräämisongelmaan. Verkkopalvelun sisällöllinen perusidea on tarjota töihintulokisan alusta. Palvelun toiminnat liittyvät kisaan osallistumiseen ja sen etenemisen seuraamiseen. Käyttäjät rekisteröityvät palveluun ja liittyvät oman työpaikkansa/työporukkansa töihintulokisaan. Käyttäjät tavoittelevat töihintulokisanvoittoa kuittaamalla töihintuloaikansa jokaisena työpäivänä. Parhaiten onnistunut käyttäjä voittaa ryhmään määritellyn palkinnon. Palkinto sovitaan ennen kisan alkua muiden samaan kisaan osallistuvien henkilöiden kanssa. Palvelun pohjana on LAMP alusta jolle toteutetaan dynaamiset verkkosivut. Kehitysympäristönä on Yii framework jonka avulla voidaan toteuttaa tehokkaita sekä toiminnallisesti monipuolisia PHP sivustoja. Käyttöympäristöksi on määritelty web. Palvelu suunnitellaan mahdollisimman selainriippumattomaksi, jolloin palvelu on myös käytettävissä mobiililaitteilla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Flashin kaltaisia suljettuja lisäosia ei vaadita. Resurssit jaetaan siten, että verkkopalvelu toteutetaan käsityönä talon sisällä ilman erityisosaamisen hankkimista ulkopuolelta. Verkkopalvelun palveluntarjoajaksi kilpailutetaan ulkopuolinen yritys. Palvelun kehitykseen varataan aikaa muutamia kuukausia, jonka jälkeen voidaan aloittaa alustava suljettu beetatestaus. Mieluiten ennen syksyä, jolloin palvelun sesonkiaika alkaa. Mahdolliset jatkokehitysideat ja muut toimenpiteet määritellään palvelun suosion sekä palvelusta saadun palautteen perusteella. Palveluun Muokattu: :53 6/13

7 saatetaan myöhemmin kehittää integraatiota muihin sosiaalisen median palveluihin. Myöskään palvelun lanseeraamista esimerkiksi älypuhelinmarkkinoille erillisenä sovelluksena ei poissuljeta. Palvelulle on selkeä tarve olemassa, eikä samaa toiminnallisuutta omaavaa palvelua ole vielä olemassa. Tavoitteena on siis saada aikaan toimiva ja kaupallisesti elinkelpoinen palvelu joka toimii julkisessa verkossa ja on avoin kaikille käyttäjille. 1.2 Suunnittelussa käytetyt mallit ja menetelmät Palvelun suunnitteluun harkittiin aluksi käytettäväksi The Object- Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) -mallia, mutta sen käytöstä luovuttiin sen liiallisen teknisen seikkaperäisyyden johdosta. Tilalle valittiin Scenario-Based Design. Scenario-Based Design tarjoaa kolmivaiheisen menetelmän suunnitella verkkopalvelua käyttäjien tarpeiden sekä vaatimusten pohjalta (Tervakari & al, 2011). Käyttötapaukset, eli skenaariot ovat pieniä, rajattuja kertomuksia, jotka kuvaavat yhden mahdollisen tapahtumapolun. (Tervakari & al, 2011) Mallin kolme vaihetta ovat seuraavat: vaatimusten analysointi, suunnittelu, prototyypit ja arviointi. Kaikissa kolmessa vaiheessa hyödynnetään työvaiheelle ominaisia skenaarioita. Erityisesti töihintulokisan kohdalla on edullista aloittaa vaatimusten analysoinnista, sillä sivuston kisailuluonteesta johtuen palvelun olisi syytä palvella kaikkien osallistujien vaatimuksia mahdollisimman hyvin. Muokattu: :53 7/13

8 2. PALVELUN KOHDEYLEISÖ Palvelun keskeisin kohdeyleisö on työssä käyvät henkilöt jotka omaavat liukuvan työajan. Myös työnantajan voi kokea kohdeyleisöksi siinä mielessä että työnantaja voi tarjota palvelua työnantajoilleen. Sekä yksittäiset työntekijät että työnantaja hyötyvät palvelusta kohentuneena aamuheräämismotivaationa ja leikkimielisenkilpailun mukanaan tuomana parantuneena työilmapiirinä. Ohessa kuvaus kahdesta stereotypisoidusta persoonasta joille palvelu on kohdistettu ja joihin sen odotetaan vetoavan. Persoonat ovat kuvitteellisia esimerkkihenkilöitä joille ei ole olemassa tosimaailman vastineita. Persoonien tarkoituksena on tuoda esiin kuinka palvelun oletetaan palvelevan erilaisia käyttäjiään esittelemällä henkilöitä jotka omaavat oleellisiksi koettuja ominaisuuksia. (Tervakari & al, 2011) 2.1 Persoonat 1. Kola-Esko, vaikeuksia aamuheräämisessä, tykkää kola-juomista Kola-Esko on korkeasti koulutettu noin kolmekymmpinen sinkkumies, jolla on vaikeuksia herätä aamuisin. Illat venyvät pitkiksi elokuvien, tietokonepelien ja sihijuomien parissa. Esko on töissä pienessä ohjelmistoalan yrityksessä joka omaa melko vapaan työkulttuurin, eikä myöhäänkään töihin saapuvia henkilöitä katsota pahalla. Eskon työpäivät alkavatkin säännönmukaisesti kymmenen jälkeen. Esko haluaisi siirtää vuorokausi rytmiään aikaisemmaksi, koska kokee että pitkään venyvät aamu-unet haittaavat hänen elämäänsä. Myöhään päättyvien työpäivien takia Eskolla ei ole mahdollisuutta toteuttaa unelmiaan uuden lautapeliharrastuksen aloittamisesta, sillä lautapelikerho kokoontuu viikoittain kello Toisaalta Eskolla ei ole tarvittavaa itsekuria jotta hän saisi itsensä heräämään aikaisemmin aamulla. Sitten Esko kuulee Töihintulokisa nimisestä palvelusta joka on kohdistettu auttamaan henkilöitä jotka painiskelevat juuri samanlaisten ongelmien kanssa. Esko kertoo palvelusta työkavereilleen, jotka innostuvat ideasta ja yhdessä he päättävät perustaa palveluun uuden kilpailun. Välittömästi Esko löytää itselleen tarvittavan motivaation aamuheräämistensä aikaistamiseen ja saa sitä kautta elämänsä hallintaan koska hän kokee kykenevänsä hallitsemaan oman elämänsä. Esko pääsee myös eroon kola-addiktiostaan, sillä hän ei enää koe olevansa päivisin niin väsynyt vakiintuneen vuorokausirytmin ansiosta. 2. Tennis-Henri, kova kuntoinen urheilija jolle kilpaileminen on tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä Muokattu: :53 8/13

9 Tennis-Henri on korkeasti koulutettu reilu kolmekymppinen perheellinen mieshenkilö. Hän omaa aktiivisen sosiaalisen elämän ja paljon iltaharrasteita. Henri on töissä suuressa teknologia-alan yrityksessä, jossa hän toimii erinäisten projektien vetäjänä ja motivoivana henkilönä jonka tarkoituksena on paitsi hallinnoida projektienkokonaisuutta myös pitää huolta projekteissa mukana olevien henkilöiden jaksamisesta. Henrin työ on toisinaan melko rasittavaa ja hän onkin miettinyt työpaikan vaihtoa sillä hän ei koe työympäristöään kaikkein miellyttävimmäksi. Eräs Henrin tennispartnereista mainitsee kuitenkin eräässä keskustelussa Töihintulokisa palvelusta jota heidän yrityksessään on käytetty jo jonkin aikaa erittäin hyvin tuloksin. Hän kertoo Henrille että Töihintulokisaan osallistuvien henkilöiden välillä on selkeästi havaittavissa uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 'me'-henkeä joka on erittäin arvokasta yrityksessä kuin yrityksessä. Tästä innostuneena Henri päättää ottaa Töihintulokisan kokeellisesti käyttöön yhdelle projektiryhmistään. Kaikki projektin jäsenet innostuvat ajatuksesta Henrin esiteltyä sen heille ja he aloittavatkin palvelun aktiivisen käytön. Jo muutamassa viikossa Henri huomaa että joka perjantai ilta töiden jälkeen tapahtuva palkintojenjako tapahtuma läheisessä pubissa yhdistää koko projektitiimiä aivan uudella tavalla ja työtehtävätkään eivät enää tunnu niin rasittavilta vaan koko tiimiin on tarttunut rennompi ilmapiiri jonka taustalla on Töihintulokisan tuoma kilpailuvirike. Myös Henri huomaa oman työmotivaationsa kohonneen eikä hän enää etsi uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi Henri pystyy nyt tyydyttämään kilpailuviettiään töissä, joten hän ei enää harrasta kilpaurheilua läheskään joka ilta. Henrin hiukan paitsioon jäänyt perhe on tästä erittäin iloinen, sillä nyt Henrillä on enemmän aikaa omistettavaksi heille. Muokattu: :53 9/13

10 3. VISUAALINEN SUUNNITTELU 3.1 Ulkoasu ja tunnelma Kulta on ulkoasun kantava elementti ja muodostaa olennaisen osan palvelun identiteetistä ja auttaa sen profiloitumisessa muiden kultaisten sivujen, kuten TTY POPin seurassa. 3.2 Rakenne Sivuston rakenteen miellekartta kuvassa 1. Kuva 1: Miellekartta sivuston rakenteesta. Muokattu: :53 10/13

11 4. TOIMINNALLISUUDET Sivuston pääasiallisia toiminnallisuuksia Potentiaalinen käyttäjä voi rekisteröityä verkkopalveluun. Rekisteröitynyt käyttäjät voi kirjautua verkkopalveluun. Kirjautunut käyttäjä näkee verkkopalvelun pääsivun. Pääsivulla oleva käyttäjä voi muokata töihin saapumisaikaansa. Pääsivulla oleva käyttäjä voi kuitata töihin saapumisaikansa painamalla painiketta. Pääsivulla oleva käyttäjä voi myös luoda kilpailuja. Pääsivulla oleva käyttäjä näkee käynnissä olevat kilpailut. Pääsivulla oleva käyttäjä voi myös tarkastella kilpailuja. Kilpailua tarkasteleva käyttäjä voi siirtyä tarkastelemaan osallistujan profiilia. Profiilisivuansa tarkasteleva voitokas osallistuja voi kuitata palkinnot saaduksi palkintokaapistansa. Kilpasilla oleva käyttäjä voi kutsua muita käyttäjiä ja potentiaalisia kilpaveljiä ja -siskoja mukaan kilpailuihin. Käyttäjä voi painaa logoa, jolloin hän pääsee pääsivulle. Muokattu: :53 11/13

12 5. PÄÄSIVU JA KESKEISET ALASIVUT Sivusto koostuu pääsivusta, kirjautumissivusta ja kolmesta alasivusta, kuten kuvassa 1 on esitetty. Kirjautumissivulla käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa (sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena) ja salasanansa ja yrittää kirjautua palveluun. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan pääsivulle. Pääsivulla on esitetty sivun yleiset elementit: yläpalkki, jossa on logo ja käyttäjän kirjautumisen ilmaiseva ja linkkinä käyttäjän profiilisivulle toimiva alue. Alasivut esitetään pääsivun muodostamassa raamissa. Alasivuja ovat kilpailut, kilpailijan profiilinäkymä ja uuden kisan luonti. Heti kirjautumisen jälkeen pääsivulla näytetään kilpailut alasivu. Kilpailut alasivulla esitetään avoimena olevat kilpailut, joissa käyttäjä on mukana, päättyneet kilpailut, joissa käyttäjä oli osallisena ja linkki uuden kisan luomiseen tarkoitetulle sivulle. Uuden kisan luomiseen varatulla sivulla käyttäjä voi luoda uuden kilpailun. Syötettävät tiedot ovat kilpailun nimi, kilpailumuoto, kilpailijat, palkinto ja kilpailun alku- ja loppuaika. Profiilinäkymässä esitetään käyttäjän tiedot ja tämän aikaisemmin sulkeutuneissa kilpailuissa voittamat palkinnot. 5.1 Alustava budjetti Palvelun sisältö suunnitellaan harjoitustyönä, jolloin kustannuksia syntyy lähinnä toteutuksesta ja webhotellista ja palvelun ylläpidosta. Laajuudeltaan palvelu on ohjelmistoprojektina pienehkö, eikä vaatine kuin yhden tekijän. Palvelu toteutetaan alihankintana Intialaisella alihankkijalla. Palvelu avataan suljettuun beetatestaamiseen kolmen kuukauden kuluessa toteutuksen alkamisesta. Testaus kestää kaksi kuukautta, jolloin palvelu saadaan julkaistua syksyllä Kehitys vaatii arviolta 2-3 miestyökuukautta, jolle hintaa tulee Webhotelli maksaa n. 100 kk ja alihankkija laskuttaa ylläpitosopimuksesta 100 /kk. Muokattu: :53 12/13

13 LÄHTEET Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun sisällöntuotanto. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio, päivitetty Saatavissa www-muodossa: Muokattu: :53 13/13

RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA

RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA RAVINTOLA PURKERIN VERKKOPALVELU KONSEPTISUUNNITELMA KINKKURYHMÄ: JUHO KOSKENRANTA, JANNE MÄKITALO, TIIA TIRKKONEN, JUSSI TUURINKOSKI, PAULIINA WESTERHOLM Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM-47250

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Tampereen teknillinen yliopisto MATHM- 47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa

Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Tietokonepelit ohjelmistotuotantoprojektin aiheena pelialan orientoivassa korkeakouluopetuksessa Olli Sinerma Helsinki 5.5.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot