TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/2001 ISSN: ISBN: TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto Helsinki 2001

2 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): TYVI2 kehittämistyöryhmä: Seppo Kurkinen, valtiovarainministeriö (pj.) Kalevi Heiliö, Verohallitus; Juha Junnelin, Keskinäinen Eläkevauutusyhtiö Ilmarinen; Anna Lunden, Suomen Yrittäjät; Leena Meisalo, Suomen Kuntaliitto; Timo Neuvonen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto; Markku Saijets, Tilastokeskus; Ulla-Maija Sarkkinen, Patentti- ja rekisterihallitus; Kari Suvila Tullihallitus Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun osat: Tiivistelmä: TYVI-tiedonsiirtomallin (Tietovirrat Yritysten ja VIranomaisten välillä) kehittäminen alkoi vuonna 1996 valtionvarainministeriön käynnistämänä hankkeena, jonka tavoitteena oli kehittää hallinnollisten tietojen siirtoa ja raportointia yrityksiltä ja yhteisöiltä viranomaisille sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitaville tahoille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Pilottihankkeen päätyttyä kesällä 1997 valtiovarainministeriö solmi yhteistyösopimuksen viiden TYVI-tietoa välittävän operaattorin kanssa, minkä jälkeen varsinainen TYVItoiminta alkoi. Valtiovarainministeriö asetti TYVI2 kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää sähköistä tiedonkeruuta ja raportointia TYVI-mallin pohjalta. Työryhmä arvioi TYVI-tiedonsiirtomallia ja laati kehittämisehdotukset toimintamallin kehittämiseksi. Perusratkaisultaan TYVI-tiedonsiirtomalli arvioitiin toimivaksi ja edelleen kehittämisen hyväksi lähtökohdaksi. Suurimmat puutteet TYVI-toiminnassa koskivat: toiminnan puutteellista koordinointia, viranomaisten välisen yhteistyön puutetta, pelisäännöissä olevia epäselvyyksiä, operaattorien keskinäisen ilmoitusvälityksen puuttumista, TYVI-toimintamallin heikkoa tunnettavuutta sekä valmisohjelmistoista puuttuvia TYVI-liittymiä. Mainittujen toiminnallisten puutteiden korjaamiseksi ehdotettiin: valtiovarainministeriön vahvistavan omaa korrdinoivaa rooliaan, TYVI-ohjausryhmän perustamista tukemaan TYVI:n koordinointia ja edelleenkehittämistä, TYVI Internet-sivujen perustamista, TYVI-tiedotuskampanjan toteuttamista ja TYVI-pelisääntöjen kirjaamista. TYVI:n teknillistä toteutusta koskevat kehittämisehdotukset koskivat: tiedostomuotojen kuvausten saamista keskitettyyn tietokantaan, XML:n pilotointia sanomakuvauksissa ja tiedonsiirrossa, TYVI-tiedoissa olevien virheiden korjaamista, sähköpostin kokeilua tiedonsiirtokanavana, tietoturvapolitiikan ja tietoturvallisuussuositusten laatimista, käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintaa. Avainsanat: TYVI, tiedonkeruu, viranomaisilmoitukset, sähköinen ilmoittaminen, sähköinen tiedonkeruu, tiedonkeruun vähentäminen, tiedonkeruun rationalisointi, tietoverkot Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/2001 Kokonaissivumäärä: 24 Kieli: Suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, Hallinnon kehittämisosasto ISSN: Hinta: - ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen Kustantaja: Valtiovarainministeriö, Hallinnon kehittämisosasto

3 8 SISÄLLYS 1 KEHITTÄMISEN TAUSTA Kehittämisryhmän tehtävä Kehittämisryhmän toiminta TYVI:N NYKYTILA TYVI:n tarkoitus TYVI-mallin keskeiset tavoitteet TYVI:n toimintamalli TYVI:n tekninen toteutus TYVI:n nykyinen kattavuus TYVI:in tulossa olevat uudet ilmoitukset ONGELMIEN ANALYSOINTI JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Toiminnalliset ongelmat Puutteellinen koordinointi Sopimusmallit Pelisäännöt epäselvät Operaattorien välinen yhteistyö Ansaintalogiikka Tilitoimistojen asema Viranomaisten välinen yhteistyö Taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmistoista puuttuu TYVIliittymiä TYVI perusmallin muuttaminen Yritysten lisäksi otettava huomioon muut sidosryhmät Teknilliset ongelmat Sanomakuvaukset keskitettyyn tietokantaan Eri operaattoreilla on tarjolla yhteyksiä eri viranomaisiin XML:n käyttöönotto Viranomaisille saapuvissa TYVI-tiedoissa olevat virheet Tiedonsiirron 2-suuntaisuus Sähköpostin ja muidenkin tietoliikennetekniikoiden käyttäminen tiedonsiirtokanavana Tietoturvallisuussuositukset ja tietoturvallisuuspolitiikka Käyttäjätunnukset ja salasanat Etukäteishyväksyntä KEHITTÄMISEHDOTUSTEN TOTEUTTAMINEN... 24

4 7 1 KEHITTÄMISEN TAUSTA 1.1 Kehittämisryhmän tehtävä Valtiovarainministeriö asetti TYVI2 kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää sähköistä tiedonkeruuta ja raportointia TYVI-mallin pohjalta. Kehittämisryhmän tehtävänä oli muun muassa arvioida tiedonsiirtomallin toimivuus ja kehittää mallia ja toimintatapoja lisätä sähköistä tiedonkeruuta koskevaa tietoisuutta ja palvelujen käyttöä tarkentaa tiedonsiirtoa koskevat mallisopimukset suunnitella vakiosanomien ylläpito ja jakelu tehdä kehittämisehdotuksia koskien ainakin o raportoivien yritysten tunnistusta (yksi tunnus, sähköisten autentikointimenetelmien käyttö) o sanomakuvauksia (esimerkiksi XML:n käyttö), ohjeistusta ja tiedon tarkastusmenetelmiä. Kehittämisryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen valtiovarainministeriöstä ja jäseniksi apulaisjohtaja Ulla-Maija Sarkkinen, Patentti- ja rekisterihallituksesta tietotekniikkajohtaja Markku Saijets, Tilastokeskuksesta toimistopäällikkö Juha Junnelin, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta tietohuoltopäällikkö Leena Meisalo, Suomen Kuntaliitosta apulaisjohtaja Kalevi Heiliö Verohallituksesta lainopillinen asiamies Anna Lunden, Suomen Yrittäjistä tietohallintopäällikkö Kari Suvila, Tullihallituksesta asiamies Timo Neuvonen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta. Varajäseniksi nimitettiin apulaisjohtaja Sakari Kauppinen, Patentti- ja rekisterihallituksesta vanhempi suunnittelija Hannele Seitsamo, Tilastokeskuksesta palvelupäällikkö Tuula Lehtonen, Varma-Sammosta kehittämispäällikkö Erkki Karimaa, Suomen Kuntaliitosta ylitarkastaja Marja-Liisa Manner, Verohallituksesta päätoimittaja Jouko Lantto, Suomen Yrittäjistä ylitarkastajapekka Tanhua, Tullihallituksesta asiamies Sirkka Kauppinen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta. Kehittämisryhmän toimikausi oli

5 8 1.2 Kehittämisryhmän toiminta TYVI2-kehittämisryhmää on avustanut konsulttina HM&V Research Oy, joka on valmistellut selvityksen TYVI-hankkeen nykytilasta ( ) analyysin TYVI:n toiminnallisuuteen liittyvistä ongelmakohdista ( ) sekä analyysin TYVI:n kehittämisen teknisistä näkökohdista ( ). HM&V Researchin selvityksiä ja analyysejä on hyödynnetty TYVI2-kehittämistyössä TYVItiedonsiirtomallin kehittämisehdotuksia laadittaessa. TYVI2-kehittämisryhmän alaisuuteen perustettiin kolme työryhmää: toiminnallinen työryhmä, teknillinen työryhmä sekä markkinointityöryhmä. Toiminnallisen työryhmän kokouksissa on valmisteltu TYVI:n toiminnallisia kehittämisehdotuksia ja on tuotettu TYVI-pelisäännöt. Teknillisen työryhmän kokouksissa on valmisteltu TYVI:n teknisiä kehittämisehdotuksia ja on konsultin avustamana tuotettu TYVI:n tietoturvallisuuspolitiikka ja TYVI:n tietoturvallisuusohjeet. Markkinointiryhmä kokoontui kerran viime syksyn aikana, mutta on jatkanut toimintaansa tämän kevään aikana. TYVI-tiedotusta varten on tarjouskilpailun perusteella valittu AC Tiedotus Oy suunnittelemaan ja toteuttamaan TYVI-tiedotuskampanja, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa markkinointiryhmä avustaa ministeriötä. Viime syksyn aikana valtiovarainministeriö piti TYVI-operaattorien kanssa kokouksen, jonka aiheena oli operaattorien välinen yhdysliikenne ilmoitusten välittämisessä. Ongelmana on, että operaattorit eivät välitä ilmoituksia keskenään, vaikka tarvetta tähän olisi (ks. luku 3.1.4). Kokouksessa keskusteltiin ilmoitusten välittämiseen liittyvistä ansaintakysymyksistä: pitäisikö välittävän operaattorin maksaa ilmoitusten välittämisestä asiakasoperaattorille. Päätettiin yrittää kysymyksen ratkaisemista konkreettisen tilanteen avulla, koska keskusteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä. Syksyn aikana käytiin Elisa Communications Oyj:n ja NovoGroupin Oyj:n kanssa neuvotteluja operaattoritoiminnan käynnistämisestä. Valtiovarainministeriö on valmistellut NovoGroupin kanssa yhteistyösopimusta TYVI-tiedonsiirtomallin mukaisen tiedonsiirron aloittamisesta. Vakuutusvalvontavirasto on ollut yhteydessä valtiovarainministeriöön valvontatietojensa sähköisen tiedonkeruun aloittamisesta. Kehittämisryhmälle asetettujen tehtävien toteutuminen: arvioida tiedonsiirtomallin toimivuus ja kehittää mallia ja toimintatapoja o kehittämisehdotukset koskevat juuri tiedonsiirtomallin kehittämistä lisätä sähköistä tiedonkeruuta koskevaa tietoisuutta ja palvelujen käyttöä o palvelujen käyttöä ja TYVI-tietoisuutta lisätään alkamassa olevalla tiedotuskampanjalla tarkentaa tiedonsiirtoa koskevat mallisopimukset o mallisopimusten kehittämistarvetta ei ole ilmennyt suunnitella vakiosanomien ylläpito ja jakelu o toteutuu keskitetyn TYVI-tietopalvelun avulla tehdä kehittämisehdotuksia koskien raportoivien yritysten tunnistusta o on laadittu tietoturvallisuuspolitiikka ja tietoturvallisuusohjeet, joissa on otettu kantaa uusiin varmennusmahdollisuuksiin tehdä kehittämisehdotuksia koskien sanomakuvauksia o sanomakuvausten hallinta toteutuu keskitetyn TYVI-tietopalvelun kautta.

6 9 2 TYVI:N NYKYTILA 2.1 TYVI:n tarkoitus TYVI-tiedonsiirtomallin (Tietovirrat Yritysten ja VIranomaisten välillä) kehittäminen alkoi vuonna 1996 valtionvarainministeriön käynnistämänä hankkeena, jonka tavoitteena oli kehittää hallinnollisten tietojen siirtoa ja raportointia yrityksiltä ja yhteisöiltä viranomaisille sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitaville tahoille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille. Aiemmin samat tiedot lähetettiin erikseen usealle viranomaiselle tai muulle toimijalle perinteisillä lomakkeilla postitse tai esimerkiksi faxilla. Tästä aiheutui paljon päällekkäistä työtä, virheiden mahdollisuus oli suuri ja kustannukset kasvoivat aina kun lainsäädäntöä muutettiin ja tiedonantovelvollisuuksia laajennettiin. Pilottihankkeen päätyttyä kesällä 1997 valtiovarainministeriö solmi yhteistyösopimuksen viiden TYVI-tietoa välittävän operaattorin kanssa, minkä jälkeen varsinainen TYVI-toiminta alkoi. Kun raportointia pyritään TYVI-tiedonsiirtomallin mukaan siirtämään konekieliseen muotoon ja automatisoimaan, parannetaan kokonaisprosessin tehokkuutta ja tietojen laatua. Hallinnon tiedonsiirron volyymien kasvaessa voidaan alentaa huomattavasti sekä yritysten että viranomaisten tapahtumakohtaisia kustannuksia. Ilmoitukset voidaan myös jättää paikasta, kellonajasta tai viikonpäivästä riippumatta, mikä lisää toimintamallin yleistä joustavuutta. TYVI ei rajoitu pelkästään tietojen siirtoon yrityksiltä viranomaisille, vaan tietoja keräävät muutkin tahot. Tietojen ilmoittajat eivät myöskään ole pelkästään yrityksiä, vaan esimerkiksi valtion laitokset ja kunnat ovat ilmoitusvelvollisia esimerkiksi henkilöverotukseen liittyvissä asioissa. 2.2 TYVI-mallin keskeiset tavoitteet TYVI-malli tarjoaa yrityksille ja muille tietojen ilmoittajille yhden pisteen tietojen ilmoittamisessa: yhden operaattorin välityksellä tulee voida ilmoittaa kaikki viranomaisilmoitukset. TYVI-malli tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden ulkoistaa tiedon keruun ja asiakasyhteyksien hoidon TYVI-operaattoreille. TYVI-malli tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden integroida tiedonkeruutarpeitaan siten, että eri tarpeita voidaan palvella yhdellä tai useammalla yhdistetyllä ilmoituksella. Tiedonkeruutarpeiden integrointi vähentää samalla yritysten tiedonkeruutyötä. Mahdollisimman suuri osa viranomaisten tarvitsemista tiedoista pyritään keräämään suoraan yritysten käyttämistä valmisohjelmistoista. Viranomaisten tiedonkeruulle TYVI tarjoaa vakiintuneet tekniset menetelmät, yhteiset pelisäännöt ja yhteisesti hyväksytyn tietoturvallisuuden tason. 2.3 TYVI:n toimintamalli Yritysten raportointi viranomaisille hoidetaan niin sanottujen TYVI-operaattorien välityksellä. Yritys tai yhteisö voi hoitaa tiedonvälityksen operaattorin kautta viranomaisille joko itse tai valtuuttaa tilitoimistonsa siirtämään TYVI-tiedot puolestaan. Yritykset tai niiden kirjanpitoa hoitavat tilitoimistot liittyvät TYVI:in tekemällä palvelusopimuksen jonkin TYVI-operattorin kanssa.

7 10 Kuva 1. TYVI-toimintamalli Ilmoittajat Yritys A Yritys B Välittäjät TYVI - operaattori A Tietojen kerääjät Verohallitus Tullihallitus Asiamies TYVI - operaattori B TYVI - operaattori C Tilastokeskus Työeläkevakuutusyhtiöt LEL työeläkekassa Työntekijäjärjestöt Palvelusopimuksen yhteydessä yritys tai tilitoimisto saa operaattorilta käyttöönsä joko yksittäistunnukset tai asiamiestunnukset tarpeesta riippuen. Eri operaattorien palveluissa, hinnoissa ja sopimusehdoissa on eroja. Palvelusopimuksen jälkeen TYVI:n piirissä oleva viranomaisraportointi toimitetaan valitulle operaattorille, joka puolestaan hoitaa raportoinnin viranomaisille. TYVI-palveluita tarjoavat tällä hetkellä ELMA Oy Sonera Oyj Suomen Posti Oy ja TietoEnator Oyj.

8 TYVI:n tekninen toteutus Viranomaisille siirrettävät tiedot, ilmoitukset, saadaan joko suoraan yrityksen tietojärjestelmistä tiedostosiirtona tai yritys kirjoittaa tiedot sähköiselle lomakkeelle, jonka yritys saa käyttöönsä TYVI-operaattorin palveluna. Operaattorin palveluun ollaan yleensä yhteydessä Internetselaimella. Tavoitteena on, että mahdollisimman moneen palkanlaskenta- ja taloushallinnon valmisohjelmistoon rakennetaan TYVI-liittymiä ts. että ohjelmisto tuottaa halutun TYVI-ilmoituksen vakio-ominaisuutena. Kuva 2. TYVI:n tekninen toteutus Yritys, tiedon ilmoittaja Välittäjä, TYVI operaattori Tiedonkerääjä, viranomainen www-lomake tiedostosiirto Räätälöitysovellus html in-house tiedostot, ftp, upload TYVI -palvelu Viranomaisen tietojärjestelmä Valmisohjelmisto Välivarasto Yritys siirtää ilmoitustiedot operaattorille, joka välivarastoi tiedot. Vastaanottajan järjestelmä noutaa TYVI-operaattorin keräämät ilmoitustiedot omassa tahdissaan. Ilmoitukset pyritään kuvaamaan standardisanomina, mutta käytännössä yleisin tiedostomuoto on ns. in-house muoto. Maksullisina lisäpalveluina operaattorit tarjoavat muun muassa Help-Desk -tukea, tietojen arkistointia, tietojen tarkistusta, liittymien toteutusta sekä muita erityispalveluita. 2.5 TYVI:n nykyinen kattavuus Verohallinnolle välitettäviä tietoja ovat arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten valvontailmoitukset (kuukausittain) EU:n alueella tapahtuvaa tavarakauppaa koskevat arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset (vuosineljänneksittäin) työnantajien vuosi-ilmoitukset sekä palkansaajakohtaisten vuosierittely verokorttien suorasiirtopyyntö ja vastaus yhteenvetotiedot eläkkeistä ja etuuksista. Tilastokeskuksen välitettäviä tietoja ovat suhdanne- ja rakennetilastoilmoitukset yritysten myynnistä (kuukausittain) oppilaitostilastointi peruskouluista (vuosittain) kuntien tilinpäätöstiedot (vuosittain). LEL-työeläkekassaan voi ilmoittaa LEL-eläkevakuutusmaksutilityksen TaEL-eläkevakuutusmaksutilityksen.

9 12 TYVI:ssä mukana oleville TEL-kassoille voi tehdä TEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitukset. Tullihallitukselle voi ilmoittaa Intrastat-tuonti- ja vienti-ilmoituksen. Palvelun käytön nykytilannetta ja kasvulukuja kuvaa esimerkiksi se, että kun vuonna 1998 verottajan kuukausi- ja neljännesvuosi-ilmoituksen tehneitä yrityksiä oli noin 2 000, oli määrä kasvanut vuonna 1999 jo vajaaseen yritykseen. Vuoden 2000 aikana verottajalle raportoivien yritysten ja kuukausi-ilmoitusten määrän arvioidaan edelleen kolminkertaistuvan yritykseen. Silti Suomessa edelleen valtaosa yrityksistä toimittaa verotietonsa perinteisin keinoin. 2.6 TYVI:in tulossa olevat uudet ilmoitukset Uusia ilmoituksia on tulossa TYVI:in sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Verohallitus on aloittamassa tänä vuonna elinkeinotoiminnan (verolomake 6B), kiinteistöyhteisöjen (4) ja yhdistysten sekä säätiöiden (6) veroilmoitusten jättämisen tietoverkkojen kautta. Yritysten tilinpäätöstietojen sähköistä keruuta ovat Tilastokeskus ja Verohallitus myös aloittamassa koordinoidusti. Yritysten tilinpäätöstietoja kerää myös Patentti- ja rekisterihallitus. Uuden yritystietojärjestelmän käyttöönoton myötä avautuu mahdollisuuksia integroida yritysten perustamiseen ja yritysten elinkaaren muihin vaiheisiin liittyvien ilmoitusten keruuta.

10 13 3 ONGELMIEN ANALYSOINTI JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET TYVI:n ongelmat on kirjattu TYVI-hankkeen nykytilasta ( ) tehtyyn raporttiin ja niitä on edelleen analysoitu TYVI2-kehittämishankkeen työryhmissä. 3.1 Toiminnalliset ongelmat Puutteellinen koordinointi Ongelman ilmeneminen ja merkitys TYVI-operaattorit ovat erityisesti kokeneet TYVI-tiedonsiirron puutteellisen koordinoinnin ongelmalliseksi, mutta myös monet tietojen kerääjistä kokivat tilanteen hankalaksi. Tietojen luovuttajat eivät nähneet asiaa varsinaisesti ongelmana, vaikka he olivat havainneet puutteellisesta koordinoinnista aiheutuneina ongelmia. Koordinaattorina toiminut valtiovarainministeriö on käynnistysvaiheen jälkeen madaltanut profiiliaan siinä määrin, että toimijoille on jäänyt epäselväksi miten TYVI:n kehittämistä käytännössä ohjataan vai ohjataanko ollenkaan. Koordinaattorin rooli TYVI:n kaltaisessa monesta varsin itsenäisestä toimijasta ja toimijaryhmästä koostuvassa järjestelmässä on haastava. On löydettävä tasapaino aktiivisen ohjaamisen ja antaamennä tyyppisen toiminnan välillä. TYVI on toiminut kohtalaisen hyvin nykyisellä varsin vähäisellä ohjauksella. Vaikuttaa siltä, että toimijat ovat pystyneet hoitamaan asiat etupäässä kahdenvälisillä neuvotteluilla ja sopimuksilla. Tämä tapa on ensisijainen ongelmien ratkaisutapa, myös silloin, kun TYVI:llä on vahva, aktiivinen koordinaattori. Aktiivista toiminnan ohjaajaa tarvitaan etenkin kahdessa tapauksessa: ongelmatapauksissa ja kehityslinjauksissa. Puolueetonta välimiestä tarvitaan, kun kahden tai useamman TYVI- toimijan välille on muodostunut tai on muodostumassa ongelmia, joiden ratkaisu kahdenvälisillä neuvotteluilla on hankalaa. Aktiivinen koordinaattori voi jo olemassaolollaan kannustaa osapuolia neuvotteluihin asian ratkaisemiseksi, sekä ohjata ongelmien ratkaisua siten, että se on TYVI-kokonaisuuden kannalta edullista. 1) TYVI:n koordinointivastuu osoitetaan selkeästi yhdelle taholle, valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriön tehtävänä on vastata TYVI-tiedonsiirtomallin kehittämisestä, ylläpidosta ja koordinoinnista. 2) Valtiovarainministeriön tueksi TYVI-yhteistyön kehittämistä, ongelman ratkaisua ja kehittämislinjojen vetämistä varten perustetaan TYVI-ohjausryhmä, johon nimeävät edustajansa kaikki tietoa keräävät tahot (myös kuntien edustaja, esimerkiksi Kuntaliitto) TYVI operaattorit sekä joku ilmoittajia edustava etujärjestö.

11 14 3) Perustetaan TYVI -tietopalvelusivut, josta sähköistä ilmoittamista harkitseva saa keskistetysti tiedot ainakin TYVI-tiedonsiirtomallista TYVI-pelisäännöistä TYVI-operaattoreista TYVI-ilmoituksista. TYVI-sopimusmalleista. Lisäksi valmisohjelmistoja tuottava ohjelmistotoimittaja saa tiedot sanomakuvauksista ja niihin suunnitelluista muutoksista Sopimusmallit Laadittuja sopimusmalleja käytetään sekä operaattorien ja tiedonkerääjien välisessä sopimisessa että tiedon luovuttajien ja operaattorien välisessä sopimisessa. Sopimusmalleihin ollaan yleensä melko tyytyväisiä. Myös operaattorien välisestä yhteistyöstä on laadittu sopimusmalli, jota ei ole toistaiseksi käytetty. Sopimusmalleja ei tässä vaiheessa uusita lukuunottamatta operaattorien välistä yhteistyötä koskevaa sopimusta Pelisäännöt epäselvät Ongelman ilmeneminen ja merkitys Pelisääntöjen epäselvyys liittyy läheisesti koordinoinnin puutteellisuuteen. Koordinointi on toimintaa ja toiminta edellyttää toimijaa. Pelisäännöt ovat puolestaan joko kirjoitetut tai kirjoittamattomat säännöt, jotka ohjaavat toimintaa. Hyvät säännöt vähentävät koordinoinnin tarvetta ja koordinoinnin tuloksena syntyy pelisääntöjä. Sääntöjä kaivataan yleisiin kysymyksiin esimerkiksi siitä, mikä on operaattorin vastuu, mikäli määräajassa annettava ilmoitus viivästyy operaattorin toimien takia. Joillain operaattoreilla on vastattu muun muassa tähän kysymykseen operaattorin TYVI-kotisivuilla. Asiakkaan kannalta ei ole selvää, onko kyseessä yleinen pelisääntö vain kyseisen operaattorin omasta toiminnastaan antama lupaus eli koskeeko asia myös muita operaattoreita. TYVI-toimijoiden kokemaa pelisääntöjen epäselvyyttä voidaan helpottaa kolmella tavalla: parantamalla koordinointia, kirjoittamalla ohjeita ja suosituksia sekä julkaisemalla näitä esimerkiksi TYVI:n tulevilla kotisivuilla. TYVI-toimintamallin pelisäännöt on jo melko hyvin kirjattu sopimusmalleihin ja näiden liitteisiin. Kootaan TYVI-pelisäännöt tiiviiseen muotoon lähtien TYVI-mallin toiminnasta ja eri osapuolten roolista tässä mallissa. Haastatellaan TYVI-operaattoreita ja tietojen kerääjiä pelisääntöepäselvyyksien identifioimiseksi.

12 Operaattorien välinen yhteistyö Ongelman ilmeneminen ja merkitys Operaattorien välistä yhteistyötä tarvitaan silloin, kun yrityksen oma operaattori (operaattori A) ei voi välittää kaikkia yrityksen ilmoittamia tietoja viranomaisille sen johdosta, että omalla operaattorilla (operaattori A) ei ole sopimusta ko. viranomaisen kanssa. Tällöin operaattorin tulisi voida välittää tiedot toiselle operaattorille (operaattori B), jolla on sopimus ko. viranomaisen kanssa. Ongelman havainnollistus: Yritykset Välittäjät Tietojen kerääjät Operaattori A Operaattori B Nykytilanne johtaa siihen, että yrityksen tulee tehdä sopimus molempien operaattorien kanssa voidakseen välittää haluamansa viranomaisilmoitukset. Tällöin yhden osoitteen tavoite yrityksen näkökulmasta ei toteudu. Operaattorien välisen yhteistyön puuttuminen haittaa keskeisesti TYVItiedonsiirtomallin toimintaa ja epämotivoi yrityksiä lähtemään mukaan TYVI-ilmoittajaksi. Ratkaisuvaihtoehtoja: 1) Viranomaisilla on sopimukset kaikkien operaattorien kanssa. Tämä on kallista viranomaisten näkökulmasta. 2) Operaattorien välinen yhteistyö saadaan toimimaan. Operaattorien välinen yhteistyö tulee saada toimimaan ilmoitusten välittämisessä. Operaattorien välinen sopimus määrittää veloitukset tietojen välittämisestä operaattorien kesken Ansaintalogiikka Ongelman ilmeneminen ja merkitys Nykyisessä TYVI-mallissa on kolme tapaa, joilla operaattori voi ansaita rahaa. Operaattorit neuvottelevat tietojen kerääjien (viranomaisten) kanssa palvelun perustamisesta. Sopimus käsittää tyypillisesti kaksi rahavirtaa. Operaattorille maksetaan palvelun perustamisesta sekä jokaisesta ilmoituksesta, joka operaattorin kautta välitetään tietojen kerääjälle. Kolmas tulonlähde operaattoreille on lisäpalveluista yrityksiltä perittävät maksut. Tällaiset lisäpalvelut liittyvät suoraan TYVI:in tai ovat varsinaiseen TYVI:in kuulumattomia, mutta samoja tavoitteita edistäviä (esimerkiksi Linkkiohjelmisto). Operaattorille on kannusteita markkinoida TYVI:ä omille asiakkailleen, sillä jokaisesta TYVI:n kautta siirretystä ilmoituksesta saadaan tietty määrä rahaa. Myös tietojen kerääjän intresseissä on saada mahdollisimman paljon ilmoituksia TYVI:n välityksellä.

13 16 Ongelmana on kuitenkin se, että tietojen luovuttajalla ei aina ole riittävää hyötyä siirtymisestä TYVI:n käyttäjäksi. Tämä pätee etenkin verkkolomakkeisiin, joiden käyttäminen ei usein ole olennaisesti helpompaa, edullisempaa tai nopeampaa kuin perinteisten paperilomakkeiden. Käyttäjien kannustimet siirtyä TYVI:n käyttöön ovat etupäässä luonteeltaan pehmeitä. TYVI on joustava, vaivaton ja virheitä tulee aiempaa vähemmän. Kovempia kannustimia edustavat kustannussäästöt, sekä arkistointi- ja raportointimahdollisuudet. Kustannussäästöjä syntyy lähinnä silloin, kun tiedon voi siirtää suoraan tietojärjestelmästä TYVI:in. Jotta tietojen luovuttajat saataisiin käyttämään TYVI:ä, on vakavasti harkittava uuden rahavirran mukaan ottamista TYVI-malliin. Tietojen kerääjät voisivat maksaa korvauksen siitä, että tietoja luovutetaan sähköisessä muodossa. Tämä malli soveltuu käytettäväksi silloin, kun tietojen luovuttaja ei pysty vaikuttamaan antamiensa ilmoitusten määrään. Muussa tapauksessa on mahdollista, että syntyy ilmoitustentekobusinestä. Yksi vaihtoehto on tarjota muita etuja tietojen luovuttajille. Ilmoitusten jättöpäivää voitaisiin esimerkiksi siirtää myöhäisemmäksi niille, jotka jättävät ilmoituksena sähköisesti, verrattuna niihin, jotka jättävät ilmoituksen perinteisellä tavalla. Tämä vaihtoehto herättää väistämättä kysymyksen yritysten tasa-arvoisuudesta suhteessa viranomaiseen. Yleisin maailmalla käytetty kannuste on se, että viranomaisen palaute yritykselle tulee nopeammin siinä tapauksessa, että yritys on käyttänyt sähköistä ilmoitustapaa. Keskustelujen jälkeen päätettiin, että ei ehdoteta mitään parannuksia nykyiseen ansaintalogiikkaan. Sen sijaan tietojen luovuttajien motivoimiseksi käyttämään sähköisiä ilmoitustapoja suositellaan, että viranomaiset käsittelisivät ilmoitukset siinä tahdissa kuin nämä saadaan käsiteltävään muotoon, jolloin seurauksena on sähköisten ilmoitusten nopeampi käsittely ja nopeampi palaute ilmoittajalle. Lisäksi kerättyjen tietojen perusteella tuotetut lisäpalveluja kannustavat ilmoittajia Tilitoimistojen asema Ongelman ilmeneminen ja merkitys Tilitoimistot voidaan TYVI:n kannalta jakaa kahtia suuriin ja pieniin. Pieniä ovat toimistot, jotka työllistävät vähemmän kuin kaksi henkilöä kokopäivätoimisesti. Huomattava osa näistä on sellaisia yrityksiä, jotka työllistävät alle yhden ihmisen eli yritystä hoidetaan sivutoimena. Näiden kahden ryhmän tarpeet poikkeavat suuresti toisistaan. Pienten kirjanpitotoimistojen kannalta paras tapa tehdä TYVI-ilmoitukset on verkkolomake. Nykyisiä lomakkeita pidetään varsin hyvinä ja onnistuneina. Useat kirjanpitoa sivutoimenaan tekevät henkilöt eivät ole erityisen kiinnostuneita Internetistä, minkä vuoksi he eivät tee viranomaisilmoituksia TYVI:n verkkolomakkeilla. Suurille kirjanpitotoimistoille ei verkkolomakkeen täyttäminen ole järkevin tapa tietojen siirtoon. Heille on usein edullisempaa siirtää tiedot sellaisista taloushallinnon ohjelmistoista, joihin on rakennettu TYVI-liittymä. Tilitoimistojen asemaan liittyy myös kysymys yritysten käyttäjätunnusten hallinnasta. Yritys, joka haluaa ilmoittaa esimerkiksi sekä verottajalle että Tullihallitukselle, joutuu ensin anomaan kummaltakin taholta erikseen luvan sähköiseen ilmoitusmenettelyyn siirtymiseen. Luvan yhteydessä Verohallitus antaa yritykselle käyttäjätunnuksen ja salasanan käytettäväksi operaattoripalvelun yhteydessä. Samalla tavalla Tullihallitus antaa yritykselle oman käyttäjätunnuksen ja salasanan

14 17 käytettäväksi operaattoripalvelun yhteydessä ilmoittaessaan heidän ilmoituksiaan. Tällä tavalla yrityksellä on eri käyttäjätunnukset käytettäväksi eri ilmoitusten yhteydessä. Ongelma kertautuu tilitoimistojen kohdalla, joiden täytyy hallita kaikki tunnukset. Useissa operaattorien palveluissa tilitoimisto voi käyttää omia tunnuksiaan ja järjestelmä muistaa yritysten tunnukset. 1) Otetaan tilitoimistot huomioon yhtenä markkinoinnin kohderyhmänä 2) TYVI liittymien rakentamista taloushallinnon ohjelmistoihin edistetään 3) Käyttäjätunnusten jakaminen siirretään tiedonkerääjiltä TYVI-operaattoreille, jolloin TYVI-operaattorit voivat koordinoida tunnusten jakamista ja hallintaa siten, että yritys voi tarvittaessa käyttää yhtä ja samaa tunnusta kaikkien ilmoitusten kohdalla 4) Tavoitteena on ottaa käyttöön konseptuaalinen digitaalinen valtuutus Viranomaisten välinen yhteistyö Ongelman ilmeneminen ja merkitys Viranomaisten välisen yhteistyön puutteesta kärsivät kaikki TYVI:n osapuolet. Jopa viranomaiset itse ovat tietoisia asiasta ja myöntävät paremman koordinoinnin tarpeellisuuden. Puutteellinen yhteistyö ilmenee etupäässä kahdella tavalla. Ensinäkin, viranomaiset kehittävät ja markkinoivat TYVI-palveluita kukin erikseen omista lähtökohdistaan. Toiseksi, eri viranomaiset kysyvät eri yhteyksissä samaa tai lähes samaa tietoa tietojen luovuttajalta, joka kokee tekevänsä turhaa työtä. Ensin mainittu kohta kytkeytyy puutteelliseen markkinointiin. Jälkimmäinen puolestaan on mutkikkaampi ongelma, eikä sen ratkaisu TYVI:ssä ole mahdollista ilman laajempaa viranomaisten tiedonkeruuseen liittyvää yhteistä kehittämistoimintaa. Kukin tietojen kerääjä on kohdistanut markkinointia omiin asiakkaisiinsa omilla tavoillaan. Asiakaslehdissä, joukkokirjeissä ja henkilökohtaisissa käynneissä on edistetty TYVI:n käyttöä. Yhteismarkkinointia ei ole ollut, mikä on paitsi laskenut markkinoinnin tehoa, saattanut jossain määrin hämmentää asiakkaita. Viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen jakaantuu kolmeen osaan: 1) TYVI-järjestelmän koordinointia parannetaan kohdassa 1 esitetyllä tavalla 2) TYVI-järjestelmän tunnettuuden lisäämiseksi ja sähköisten ilmoitusten lisäämiseksi laaditaan keskitetysti ja yhteistyössä TYVI2 kehittämistahojen kanssa tiedotus- ja markkinointisuunnitelma 3) Kun kehitetään uusia TYVI-ilmoituksia, ne kehitetään yhteistyössä niiden viranomaisten kesken, jotka keräävät samoja tietoja samoilta tiedon luovuttajilta Taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmistoista puuttuu TYVI-liittymiä Ongelman ilmeneminen ja merkitys Monista taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmistoista puutuu TYVI-liittymä. Osaan tämä on tulossa vuoden 2000 loppupuolella tai vuoden 2001 aikana. Kiinnostus TYVI:in on kuitenkin lisääntymässä ja merkittävä osa niistä ohjelmistotaloista, joiden tuotteissa ei ole liittymää, ilmoitti olevansa kiinnostunut sen tekemiseen.

15 18 Syitä, jonka vuoksi TYVI-liittymää ei vielä ole rakennettu ovat muun muassa operaattorikentän epäselvyys. Ei ole yhtä operaattoria, jolle voitaisiin välittää kaikki TYVI:in kuuluvat ilmoitukset. Operaattorien välistä tietojen siirto ei ole. Toiminnan kannattamattomuus on syynä siihen, että operaattorit eivät ole tarjonneet asiakkailleen mahdollisuutta luovuttaa tietoja niillekin tietojen kerääjille, joiden kanssa heillä ei ole sopimusta ohjelmiston käyttäjäkunnalla ei ole tarvetta tietojen suorasiirtoon. Pienet yritykset voivat hyödyntää verkkolomakkeita, joita monet haastatelluista ohjelmistojen edustajista piti hyvin suunniteltuina ja toteutettuina asiakaskunnalta puuttuu tekniset valmiuden tietojen suorasiirtoon. Tarvittavaa yhteyttä Internetiin ei ole. Tätä esiintyy etenkin pienissä yrityksissä tieto TYVI:stä on vajavaista. Useat ohjelmistotalot osoittivat kiinnostusta TYVI-liittymiin, kun heille oli kerrottu, mikä TYVI on ja mistä tietoa voi saada. TYVI:n yhteisten verkkosivujen puuttuessa, tietoa saa operaattorien sivuilta asiakkaat eivät ole vaatineet TYVI-liittymää. Tämä heijastaa sitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon päättäjät eivät tiedä TYVIstä. Ohjelmistoliittymien määrän lisäämiseksi paras vaikutuskeino lienee kysyntään vaikuttaminen. Ohjelmistotalot modifioivat ohjelmiaan mielellään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, mutta asiakkaiden suunnalta on kyselyjä saatava aikaan. Toinen vaikutuskeino, jota on vakavasti harkittava, on suoramarkkinointi taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmistojen myynti- ja tuotepäälliköille. Vaikka taloushallinnon ohjelmistoja onkin käytössä melko runsaasti useita kymmeniä on markkinoinnin kohdejoukko kuitenkin pieni, ehkä noin 100 henkeä. 1) Ohjelmistotalot otetaan huomioon tiedotus- ja markkinointisuunnitelmassa 2) TYVI-liittymien rakentamista ja ylläpitoa helpotetaan tuomalla TYVI-sivuille tieto sanomakuvauksista sekä ennakkotieto kuvauksiin tulevista muutoksista 3) Operaattorien välistä yhteistyötä kehitetään TYVI perusmallin muuttaminen Tarve tosiaikaiselle tapahtumapohjaiselle tiedonsiirrolle Ongelman ilmeneminen ja merkitys Nykyisessä TYVI-mallissa tietojen luovuttajien tiedot ovat operaattorin hallussa kunnes tiedonkerääjä siirtää tiedot edelleen itselleen. Tietojen vastaanottamisen ja niiden luovuttamisen väli saattaa olla viikko, mikä hidastaa prosessin läpimenoa. Tämän vaikutus kokonaisprosessin läpimenoon ei ole kuitenkaan suuri, etenkin jos pääosa ilmoituksista tehdään perinteisillä lomakkeilla. Tosiaikaisen tai tihentyneen tiedonsiirron vaikutus on pienempi niissä ilmoituksissa jotka on tehtävä kalenteripohjaisesti, tiettyinä määräpäivinä (esimerkiksi työnantajailmoitukset) kuin niissä, jotka tehdään tapahtumakohtaisesti (esimerkiksi tullin ilmoitukset). Tosiaikainen tiedonsiirto asettaisi lisävaatimuksia operaattoreille. Kun ilmoitus siirtyy suoraa putkea pitkin tietojen kerääjälle, lisääntyy operaattorin tosiasiallinen vastuu tietojensiirron kokonaisuuden toiminnasta. Eräpohjaisessa siirrossa tietojen luovuttajat eivät välttämättä edes tiedä, mikäli operaattorilla on teknisiä ongelmia tietojen siirrossa tietojen kerääjälle. Tosiaikaisessa tieto-

16 19 jen siirrossa operaattorin on kyettävä vastaamaan, asiakkaiden kyselyihin siinäkin tapauksessa, että tiedonsiirron ongelmat johtuvat tiedonkerääjästä. Juuri ongelmatilanteiden käsittely asettaa lisävaatimuksia operaattorin ja tiedonkerääjän yhteystyölle. Jo nykyisellään operaattorien ja tiedonkerääjien välisessä rajapinnassa on ongelmia, jotka olisi kyettävä ratkaisemaan ennen kuin tosiaikaista tiedonsiirtoa aletaan ottaa käyttöön laajassa mittakaavassa. Tosiaikaisuus tietojen tarkistamisessa on hyvä asia. Tämän tyyppinen tosiaikaisuus toteutuu jo sähköisillä lomakkeilla. TYVI-malli tulee perustumaan edelleen pääsääntöisesti eräpohjaiseen tiedonsiirtoon, kun otetaan huomioon koko tiedonsiirron putki tiedon luovuttajalta TYVI-operaattorille ja edelleen TYVIoperaattorilta tiedonkerääjälle. Tiedon luovuttajien ja TYVI-operaattorien välinen liikenne onkin jo useimmiten tosiaikaista ja on hyvä, jos tosiaikaisuutta voidaan edelleen lisätä tietojen tarkistuksessa. Tiedonkerääjät voivat tarvittaessa siirtää tietoja TYVI-operaattoreilta eräpohjaisesti itselleen useammin Keskitetty kilpailuttaminen Tällä hetkellä jokainen tiedonkerääjä on itse ja yksin vastuussa oman TYVI-operaattorin valinnasta ja sopimuksesta tämän kanssa. Ansaintalogiikan mukaan tiedonkerääjä maksaa operaattorille jokaisesta välitetystä ilmoituksesta. Useampaa kuin yhtä operaattoria käyttää tällä hetkellä vain Verohallitus. Vaihtoehtoinen malli olisi kilpailuttaa operaattoritoiminta keskitetysti vaikka kahden vuoden välein ja tehdä yksi sopimus kaikkien tiedonkerääjien puolesta yhden operaattorin kanssa. Mallin puolesta puhuvat kilpailun lisääminen sekä hallinnoinnin helppous. Mallin epäkohtia olisivat kilpailun hävinneiden operaattoreiden todennäköinen katoaminen TYVI-operaattorimarkkinoilta sekä tiedon luovuttajille aiheutettu hankaluus siirtyä uuden operaattorin asiakkaaksi. Keskitetyn kilpailuttamisen eräs muoto olisi tehdä kuitenkin sopimus useamman operaattorin kanssa mutta kilpailutetuilla hinnoilla. Tämän mallin etuna olisi hallinnollinen helppous ja edellä todettujen haittavaikutusten poistuminen. Säilytetään nykyinen hajautettu malli, jossa jokainen tiedonkerääjä kilpailuttaa oman operaattorinsa Yritysten lisäksi otettava huomioon muut sidosryhmät Yritysten lisäksi kunnat, yhdistykset ja järjestöt sekä valtion viranomaiset ovat velvollisia ilmoittamaan verottajalle maksetuista palkoista eli tekemään osan niistä ilmoituksista, jotka voi jo ilmoittaa TYVI-järjestelmän kautta. TYVI-markkinoinnissa tulee ottaa huomioon myös kunnat, valtion laitokset ja yhdistykset.

17 Teknilliset ongelmat Sanomakuvaukset keskitettyyn tietokantaan. Ongelma 1 Tällä hetkellä millään taholla ei ole selkää kuvaa TYVI:n piirissä olevien sanomien kuvauksista, mistä seuraa, että tieto on haalittava kaikilta tiedon kerääjiltä erikseen. Sanomakuvaukset on saatava keskitetysti saataville. Ratkaisuehdotus 1 Sanomakuvausten keskittäminen onnistuu parhaiten kokoamalla TYVI:n www-sivuille linkit kunkin tiedonkerääjän sivuille. Jos tiedonkerääjällä ei ole linkkiä sanomakuvauksiin, voidaan itse kuvaus laittaa suoraan TYVI:n www-sivuille. Ongelma 2 Tiedon välittäminen sanomakuvausten muutoksista. Ratkaisuehdotus 2 Kun sanomakuvausten tietoihin tulee muutoksia tai lisäyksiä, on tieto muutoksista pystyttävä välittämään mahdollisimman sujuvasti kaikille tietoa tarvitseville, joita ovat ainakin TYVI-operaattorit sekä ohjelmistotalot. Ratkaisuehdotuksena on, että TYVI:n www-sivuilla kiinnostunut taho voi rekisteröityä sähköpostilistalle, jonka kautta tieto kaikista tiedon muodon muutoksista ja lisäyksistä välitetään Eri operaattoreilla on tarjolla yhteyksiä eri viranomaisiin Ongelma Kukin tiedonkerääjä valitsee oman TYVI-operaattorin. Tästä valinnasta seuraa tällä hetkellä, että ko. tiedonkerääjälle eli viranomaiselle voi jättää ilmoituksia vain yhden operaattorin välityksellä. Tosin esimerkiksi Verohallitus on tehnyt sopimuksen kaikkien TYVI-operaattorien kanssa. Yritykselle eli tiedon luovuttajalle tämä merkitsee sitä, että kaikkia ilmoituksia ei voi jättää yhden operaattorin kautta, vaan tarvitaan esimerkiksi kahden operaattorin palveluksia. Jokainen TYVIoperaattori on sitoutunut välittämään ilmoituksia toisilleen em. ongelman välttämiseksi mutta käytännössä ilmoitustietoja ei ole siirretty operaattoreiden välillä. Lisäksi operaattoreilla voi olla rajoitetusti käytössään eri viranomaisten sähköisiä lomakkeita, mikä edelleen rajoittaa ko. operaattorin mahdollisuuksia ottaa vastaan ja välittää kaikkia mahdollisia ilmoituksia. Ratkaisuehdotus 1. Operaattoreiden kesken on saatava aikaan toimiva malli tiedon välittämisestä operaattorilta toiselle. Nykyisessä TYVI-mallissa operaattori saa tuloja tiedon toimittamisesta tiedonkerääjälle. Koska yritykseltä eli tiedon luovuttajalta tietoa vastaanottava operaattori ei saa korvausta tiedon keräämisestä, ei sillä ole mielenkiintoa rakentaa tiedon vastaanottopalvelua sellaiselle tiedolle, jota se ei itse voi toimittaa viranomaiselle. Luomalla sopiva rahavirran jakosuhde tie-

18 21 don vastaanottavan ja viranomaiselle toimittavan tahon kesken voidaan kannustaa kaikkia operaattoreita tarjoamaan asiakkailleen kaikki TYVI-palvelut. 2. Kun on olemassa keskitetyt TYVI:n www-sivut, yritykset näkevät, mitä kaikkia TYVIpalveluita on olemassa. Siten yritykset voivat ruveta vaatimaan operaattoriltaan puuttuvia palveluja XML:n käyttöönotto Ongelma Nykyisin jokainen viranomainen on laatinut omat sanomakuvauksensa omalla tavallaan, joten erilaisia kuvauksia on paljon. Näistä kuvauksista on hankala päätellä, onko jokin eri tiedostoissa oleva tieto sama. Siirtymällä yhtenäiseen kuvaustapaan ja tiedostorakenteeseen voidaan parantaa tietojen käytettävyyttä. Ratkaisuehdotus 1. XML vaikuttaa varteenotettavalta tiedostomuodolta. Ei kuitenkaan liene mielekästä muuttaa nykyisiä sanomakuvauksia XML-muotoisiksi, mutta uusien kuvausten osalta suositellaan XML:n käyttöä. Tehokas XML:n käyttö edellyttää koordinointia koko valtionhallinnossa. Tällaista koordinoivaa elintä ei kuitenkaan ole olemassa. Samalla kun valtiovarainministeriön rajapintasuositus ajantasaistetaan, olisi siinä hyvä ottaa kantaa koordinointitapaan. 2. Tehdään kokeilu XML:n käyttämisestä jossakin palvelussa. Suurin hyöty saataisiin sellaisessa palvelussa, jossa tietosisältö voitaisiin toimittaa useille eri viranomaisille Viranomaisille saapuvissa TYVI-tiedoissa olevat virheet Ongelma Viranomaisen vastaanottamissa tietoaineistoissa esiintyy virheitä, jotka paljastuvat viranomaisen suorittamissa tarkastusajoissa. Virheen paljastuttua alkaa korjausmenettely, joka edellyttää yhteydenottoa tiedon tuottajaan, mikä on kokonaisuutena varsin hidas ja työläs prosessi. Osa virheistä johtuu usein muuttuvista koodistoista, joiden ylläpitäminen käyttäjille on hyvin vaikeaa. Joissakin koodistoissa on jopa koodia. Ratkaisuehdotus 1. Kunkin tiedonkerääjän on tehtävä tarkastusohjelma, joka olisi ajettavissa mahdollisimman lähellä tiedon syntypaikkaa, mieluiten jo jokaisessa yrityksessä. Koska operaattorit ottavat tietoa vastaan erätiedostojen lisäksi myös www-lomakkeilla, on tarkistusajo voitava suorittaa myös operaattorin luona. 2. Jotta tarkistusajo olisi mahdollista suorittaa useissa erilaisissa ympäristöissä, on Javaohjelma varteenotettava ratkaisu. Ohjelman jakelu tapahtuisi TYVI-sivuston kautta ja tiedonkerääjän velvollisuutena olisi ylläpitää tarkastusohjelma ja välittää tieto sen muutoksista.

19 22 3. Olisi tutkittava mahdollisuuksia virheellisen datan aiheuttamista sanktioista operaattorille. Ilmeisesti operaattorien katteet ovat kuitenkin niin pienet, että sanktiot eivät saisi operaattorien hyväksyntää. Siksi tarkistusten suorittaminen on tehtävä niin yrityksille kuin operaattoreillekin mahdollisimman helpoksi. 4. Koodistojen jakelu ja ylläpito tulee hoitaa yhtä hyvin kuin tarkistusohjelmien jakelu ja ylläpito. Pienet koodistot voidaan upottaa tarkistusohjelmaan, mutta suuret koodistot tulee jaella erikseen esimerkiksi keskitetyn TYVI:n www-sivuston välityksellä Tiedonsiirron 2-suuntaisuus Ongelma Nykyisin tieto siirretään yrityksiltä operaattoreiden kautta viranomaisille. Jos tiedoissa on virheitä tai muuta huomautettavaa, pitäisi viranomaisen pystyä keskustelemaan tiedon lähettäjän kanssa mahdollisimman helposti. Myös laki sähköisestä asioinnista edellyttää kuittausta tiedon lähettäjälle. Ratkaisuehdotus 1. Operaattori velvoitetaan ylläpitämään asiakasyrityksiensä yhteyshenkilötietoja. Useilla yrityksillä on sama yhteyshenkilö, mikäli käytetään tilitoimistoa. 2. Käytetään tiedon lähettämiseen sähköpostia, jolloin ilmoituksen lähettäjän yhteystiedot kulkevat tiedon mukana Sähköpostin ja muidenkin tietoliikennetekniikoiden käyttäminen tiedonsiirtokanavana Ongelma Nykyisin tieto siirretään yrityksiltä operaattoreille FTP-eräsiirtona tai www-istunnon yhteydessä. Tämä edellyttää käyttäjäsopimusta yrityksen ja operaattorin kesken. Kuitenkin monille asiakkaille voisi olla helpompaa siirtää tiedot esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona kuin erillistä FTPyhteyttä pitkin. Ratkaisuehdotus 1. Tarvitaan suojattu sähköposti, jotta luottamuksellisia tietoja voidaan lähettää. Mahdollisia tekniikoita ovat PGP ja S/MIME- mutta ongelmana on eri varmentajat ja niiden luotettavuus. HST:n jatkokehitys tuonee ratkaisuja näihin ongelmiin, mutta ei aivan lähitulevaisuudessa. 2. Sähköpostin käyttäminen toisi ratkaisun myös ongelmaan, jossa virhetarkistuksessa ilmenneiden virheiden vuoksi joudutaan ottamaan yhteyttä tiedon alkuperäiseen tuottajaan. Tuottajan yhteystiedot olisi aina saatavissa sähköpostisanomasta. 3. Sähköpostin avulla tiedot voitaisiin lähettää eri operaattoreille. Tässä olisi etua, mikäli operaattoreiden välistä yhdysliikennettä ei saada toimivaksi.

20 Tietoturvallisuussuositukset ja tietoturvallisuuspolitiikka Ongelma TYVI-toiminnan turvallisuus on tähän asti määritelty yrityksen ja TYVI-operaattorin välisessä sopimuksessa, samoin kuin TYVI-operaattorin ja viranomaisen välisessä sopimuksessa. Kukin operaattori ja viranomainen toimivat lisäksi omien turvallisuusnormiensa mukaisesti. Kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät ole vakuuttuneita toiminnan turvallisuudesta. Ratkaisuehdotus 1. Laaditaan yhteinen tietoturvallisuuspolitiikka, jossa määritellään TYVI-toiminnan turvallisuuden minimivaatimukset ja vastuunjako. 2. Laaditaan turvallisuussuositukset, joita operaattoreiden edellytetään käyttävän omassa toiminnassaan ja ottaessaan tietoja vastaan asiakkailta Käyttäjätunnukset ja salasanat Ongelma Yrityksillä on useissa tapauksissa eri käyttäjätunnukset ja salasanat eri viranomaisten TYVIpalveluihin. Ratkaisuehdotus: 1. Otetaan PKI -pohjainen (PKI= Public Key Infrastructure) tunnistus yhdeksi tunnistamistavaksi. PKI:n käyttö ei vielä pitkään aikaan pysty korvaamaan muita tunnistamismenettelyjä vaan on täydentävä tapa. Silloin kun etukäteistunnistamista ei tarvita, voidaan sähköisen allekirjoituksen perusteella vakuuttua ilmoittajan identiteetistä. 2. Käyttäjän tunnistaminen on operaattorin ja asiakkaan välinen asia. Tietoturvallisuussuosituksissa voidaan vain ottaa kantaa, että käyttäjätunnistus on tehtävä riittävän luotettavasti ja käyttäjälle helpolla tavalla Etukäteishyväksyntä Ongelma Viranomaiset haluavat etukäteen tarkistaa, että yritys, joka haluaa aloittaa sähköisen ilmoitusten jätön, on velvollinen jättämään ko. ilmoituksen ja on heidän rekisterissään oleva yksikkö. Tällaisia viranomaisia ovat Verohallitus, Tullihallitus ja työeläkevakuutusyhtiöt. Ongelmana on, että yritys jättää jokaiselle viranomaiselle erillisen hakemuksen ja saa hyväksynnän tuloksena jokaiselta erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pyritään yhdenmukaistamaan ja integroimaan viranomaisten etukäteishyväksyntämenettelyä.

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.

Tutkijan identifiointi kyselyn tuloksia. Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc. n tuloksia Hanna-Mari Puuska, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy 30.8.2013 hanna-mari.puuska@csc.fi Tutkijan identifiointi -kysely Webropol-kysely lähetettiin yliopistoille ja korkeakouluille kesäkuussa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösrakenne 29.6.2015 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät...

Lisätiedot

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira yhti@valvira.fi 5.2.2016 Heli Laasonen 1 Mikä on YHTI 2B? YHTI 2B : talous- ja uimavesien viranomaisnäytetietojen

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KOSKI Kehittämishankkeen ohjausryhmä 23.9.2016 Kesän aikana tehty kansalaistutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämisessä Kansalaistutkimus koostuu kahdesta osasta Kvantitatiivinen osuus otos 1007

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä 26.10.2016 Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Tanska julkishallinnon digitalisaation organisointi Vahva poliittinen mandaatti

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS

FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS Ohjelmistotalotapaaminen Minna Rintala, Anna Veijola Esityksen sisältö FATCA-ilmoittaminen Yleistietoa Ilmoittaminen Muutokset vuodelle 2015 Ilmoitusaika DocRefId Lisätietoja

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Komission tarkastukset

Komission tarkastukset Komission tarkastukset Komission tarkastuksen kulku 1/2 Ilmoitus tarkastuksesta, ennakkoaineistot Tarkastusviikko - Aloituskokous - Asiakirjatarkastukset - Käynnit tuensaajien luokse - Loppukokous Komission

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM)

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) 20-4-2015 Eviran avoin hallinto Polku on vasta hahmolla ja alussa Yhtymäkohtia moniin

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yritystiedonantajarasituksen mittauksen keskeisiä tuloksia -tilastointi

Yritystiedonantajarasituksen mittauksen keskeisiä tuloksia -tilastointi Yritystiedonantajarasituksen mittauksen keskeisiä tuloksia -tilastointi Yritystiedonantajarasituksen seurantajärjestelmä projekti (2008-2009) selvitettiin Tullihallituksen ja Tilastokeskuksen tiedonkeruiden

Lisätiedot