Kansainvälinen liiketoiminta. Enterprise without Borders

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liiketoiminta. Enterprise without Borders"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liiketoiminta Enterprise without Borders

2 EwB NY Enterprise without Borders -oppilaan opas Kustantaja: Nuori yrittäjyys ry, Helsinki 2010 Toimittanut: Jukka Lepikkö Ulkoasu ja taitto: Petteri Mero ja Jukka Lepikkö Lisätietoja:

3 Tervetuloa mukaan Enterprise without Borders -ohjelmaan! Olette jo tutustuneet yrittäjyyden ja yrittämisen perusteisiin NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa. Enterprise without Borders (EwB) tarjoaa mahdollisuuden syventää Vuosi yrittäjänä -opintoja ja tutustua samalla kansainväliseen kauppaan. Opitte kansainvälisen kaupan perusteita ja pääsette soveltamaan oppimianne asioita käytännössä kun verkostoidutte ja luotte yhteistyösuhteita ulkomaisten NY-yritysten kanssa. Ohjelmassa on mukana nuoria yli kahdestakymmenestä eri maasta. EwB-ohjelmassa onnistumista tukevat opettajat, neuvonantajat, NY Vuosi yrittäjänä -opinto-opas sekä oheinen opetusmateriaali. Tärkein työkalu on EwB-verkkoportaali osoitteessa jonka kautta kaikki kommunikointi ja verkostoituminen tapahtuu. EwB tarjoaa NY-yrityksellenne mahdollisuuden laajentaa toimintaa sekä kasvattaa liikevaihtoa mutta ensisijaisesti tarkoitus on päästä harjoittelemaan ja tutustumaan kansainväliseen liiketoimintaan, eri kulttuureihin sekä tottua käyttämään englannin kieltä jokapäiväisessä kommunikoinnissa. Globalisaatio eli kansainvälistyminen on tuonut mantereet sekä valtiot lähemmäksi toisiaan, tehokkaan tiedonsiirron sekä tavaroiden kuljettamisen ja matkustamisen nopeutumisen ansiosta luvulla yritystoiminta on muuttunut yhä enemmän virtuaaliseksi, tietoverkoja hyödyntäväksi toiminnaksi. Nykypäivänä yhä suurempi osa suomalaisista yrityksistä toimii kansainvälisesti tai jopa maailmanlaajuisesti työntekijät kohtaavat kansainvälisyyden haasteet jokapäiväisessä työssään. Näihin asioihin Te pääsette tutustumaan jo nyt! Prepare yourself to succeed! NY Vuosi yrittäjänä tiimi

4 Enterprise without Borders Kurssin aikana tulette toimimaan vastuullisessa tehtävässä yrityksenne johtoryhmässä. Teille annetaan haaste suoriutua kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tämä vaatii jokaiselta henkilökohtaista panosta sekä koko tiimin kesken yhteen hiileen puhaltamista. Vastuullanne on: Koko NY-yrityksen toiminta Vienti- tai tuontikauppaan soveltuvan tuotteen tai palvelun kehittäminen Kansainvälisen yhteistyökumppanin hankkiminen Yhteistyön solmiminen, kehittäminen ja ylläpito Jokapäiväisestä liiketoiminnasta huolehtiminen Tavoitteena on, että jokainen NY-yritys pääsee harjoittelemaan vienti- ja/tai tuontikauppaa EwB-ohjelman aikana! Tämä opas on suunniteltu antamaan teille ohjeita ja vinkkejä ohjelmasta suoriutumisessa. Toimintanne perustuu näihin annettuihin suuntaviivoihin, mutta teillä on vapaat kädet ja mahdollisuus kehittää ja viedä yritystänne eteenpäin parhaaksi katsomallanne tavalla. Olette osa maailmankauppaa! EwB-yrityksellänne on mahdollisuus toimia samalla tavoin kuin mikä tahansa monikansallinen yritys vain hieman pienemmässä mittakaavassa. Sitoutuneen ja asiantuntevan neuvonantajan löytäminen on tärkeää. Neuvonantaja antaa vinkkejä, kehitysehdotuksia ja tukee osaamisellaan yrityksen toimintaa. Neuvonantajan valinnassa on eduksi, mikäli hänellä on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, ks. lisätietoja NY Vuosi yrittäjänä -oppaasta ja Neuvonantajan oppaasta. Onnistuminen EwB-ohjelmassa Yrittäjyyteen kuuluu aktiivisuus, oma-aloitteisuus, ennakkoluulottomuus ja halu viedä asioita eteenpäin. Nämä ovat tärkeitä työkaluja sinulle tässä opinto-ohjelmassa. Yksi suurimmista haasteista on yhteistyöyrityksen löytäminen EwB-portaalista. Siihen kannattaakin käyttää riittävästi aikaa, sillä hyvä yhteistyökumppani paitsi takaa ohjelman onnistumisen, tuo mahdollisesti yrityksellenne myös ylimääräistä liikevaihtoa. Muistakaa ottaa asioista selvää, ennen kuin ryhdytte tuumasta toimeen. Asiat on helpompi selvittää etukäteen kuin jälkikäteen! Huolehtikaa myös siitä, että kaikesta yhteistyökumppaneiden kanssa sovituista asioista löytyy "mustaa valkoisella", eli asiat on sovittu yhdessä sekä kirjattu ylös. European Trade Fairs EwB-vuoden aikana on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja messuihin. Ekokoru NY ja Nuori Voima NY Ruukinkankaan koulusta Suomussalmelta olivat mukana European Trade Fairissa Lissabonissa Nuoret olivat mukana EwBohjelmassa ja pääsivät messuilla testaamaan opittuja yritystaitoja ja verkostoitumaan muiden EwB-yritysten kanssa englanninkieltä käyttäen. 4 NY Vuosi yrittäjänä

5 Yhteistyömallit Ohjelmassa on erilaisia yhteistyömalleja, joista voitte valita yrityksellenne sopivimman vaihtoehdon. Näitä malleja voitte yhdistellä ja soveltaa parhaaksi katsomallanne tavalla. Yhteistyö voi olla hyvä aloittaa esimerkiksi markkinatutkimuksen tekemisellä ja sen jälkeen siirtyä konkreettiseen kaupankäyntiin. Yhteistyöyritys (joint-venture) Yhteistyöyrityksen muodostavat kaksi eri maissa toimivaa yritystä. Yritysten liiketoiminnot täydentävät toisiaan. Esim. Yritys A ja saksalainen Yritys X haluavat perustaa yhteistyöyrityksen. Molemmat toteuttavat markkinatutkimuksen toistensa tuotteista selvittääkseen tutkittavien tuotteiden kysynnän omilla kotimarkkinoillaan. Esim. Shakkilaudat NY ja bulgarialainen Chess YE valmistavat shakkilautoja. Shakkilaudat NY valmistaa ja maalaa alustat ja Chess YE valmistaa shakkinappulat. Shakkilaudat NY lähettää valmiit alustat Bulgariaan ja Chess YE toimittaa nappulat Suomeen. Tuotteet kasataan valmiiksi molemmissa maissa ja molemmat yritykset myyvät niitä omilla markkinoillaan. Tuontiyritys Suomalainen yritys ostaa tuotteita tai palveluita ja toimii niiden jälleenmyyjänä Suomessa. Esim. Resellers NY ostaa koristeesineitä virolaiselta Knick-Knacks YE:lta ja myy niitä omilla markkinoillaan. Esim. Painamme Paitoja NY ostaa edullisia paitoja italialaiselta Camicia YE:lta, painaa niihin kuvat ja myy niitä omilla markkinoillaan. Vientiyritys Vientiyritys myy omaa tuotetta tai palveluaan jälleenmyytäväksi toisessa maassa. Vientituote voi olla myös vain yksi osa valmistettavasta tuotteesta. Esim. Saksalainen Taschen YE ostaa suomalaiselta Laukut NY:ltä itse valmistettuja laukkuja ja myy niitä omilla markkinoillaan. Tuonti/vientiyritys Esim. Yritys X-change NY vie tuotteitaan Ruotsiin Exchange YE:lle ja tuo Exchangen valmistamia tuotteita Suomeen. Molemmat yritykset pääsevät harjoittelemaan vientiä ja tuontia. Palveluyritys Ulkomaiset yritykset voivat ulkoistaa osan toiminnastaan suomalaisen palveluyrityksen vastuulle. Esim. Ruotsissa toimiva matkailuyritys Resebyrå YE ostaa suomalaiselta Tour Guides NY:ltä kaupunkikierrospalveluita Suomeen suuntautuville matkoille. Tuotteen suunnittelu Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tulee ottaa huomioon, että vientituotteen täytyy soveltua myös muiden maiden markkinoille (esim. kieli). Useimmiten yksinkertaisella ja edullisella tuotteella on parhaat edellytykset menestyä. Ottakaa huomioon myös seuraavat asiat: Kuinka tuote kuljetetaan ulkomaille ja paljon se maksaa Kuinka palvelua markkinoidaan ulkomaille Mihin maihin tuotetta tai palvelua voidaan viedä Onko toiminta mahdollista toteuttaa Syntyykö erityisiä kuluja tai esim. tullimaksuja Vinkki! Voitte yhdistellä erilaisia liiketoimintamalleja ja toimia samanaikaisesti esimerkiksi sekä tuonti- että vientiyrityksenä. Enterprise without Borders 5

6 Portaaliin rekisteröityminen Kun yrityksen työtehtävät on jaettu tiimin kesken, liikeidea suunniteltu ja nimi päätetty, rekisteröidään NY-yritys EwB-portaaliin osoitteessa Portaali esittelee eri maista tulevien yritysten toimintaa sekä niiden tarjoamia tuotteita ja palveluita. Portaalin kautta voitte etsiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa haluatte kommunikoida ja muodostaa yhteistyöyrityksen. Portaali toimii verkkokaupan tapaan: kävijät voivat selata portaaliin rekisteröityneiden yritysten tuotteita ja palveluita sekä ottaa yhteyttä yrityksiin. Yritykset voivat luoda omalle sivulleen tuote- ja palvelukatalogeja sekä esitellä yritystä, sen toimintaa ja jäseniä. Rekisteröitymisen vaiheet: Esirekisteröinti (Register company) Rekisteröintilomakkeelle täytetään yrityksen perustiedot NY-toimisto tarkastaa tiedot ja hyväksyy rekisteröinnin Vahvitus hyväksymisestä tulee esirekisteröinnissä ilmoitettuun yrityksen sähköpostiosoitteeseen Yritys pääsee kirjautumaan sisään valitsemillaan tunnuksillaan Rekisteröinnin 2. vaihe Ensimmäisellä kirjautumiskerralla täytetään tarkemmat tiedot yrityksestä Yrityksen tiedot ilmestyvät automattisesti näkyviin portaalissa Yritys voi muokata tietojaan sekä luoda tuote-/palvelukatalogeja Yritys voi aloittaa verkostoitumisen ulkomaisten yritysten kanssa Vinkki! Kansainvälisesti toimivalle yritykselle on järkevää rekisteröidä englanninkielinen nimi. Yrittäkää nimetä yrityksenne niin, että nimi kuvastaa jollain tavalla yritystänne ja sen liikeideaa. Kansainvälisessä toiminnassa voi yrityksen perässä käytettävän lyhenteen NY tilalla käyttää lyhennettä YE (Young Enterprise), esimerkiksi Calendars NY on Calendars YE. Ohjeita rekisteröitymiseen ja portaalin käyttöön löytyy Website Step-by-Step manuaalista, joka löytyy osoitteesta 6 NY Vuosi yrittäjänä

7 Vuoden kulku YHTEYDENOTTO ULKOMAISEEN NY-YRITYKSEEN (ESIM. ELINTASOVERTAILU TAI MARKKINATUTKIMUS)» POTENTIAALISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ETSIMINEN EWB-PORTAALISTA» YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN NIMEÄMINEN REKISTERÖITYMINEN EWB-PORTAALIIN»»»»» YHTEYDENOTTOJA POTENTIAALISIIN YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN TUOTEKEHITTELY YHTEISTYÖNEUVOTTELUT, SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN AKTIIVINEN TOIMINTA JA YHTEISTYÖVERKOSTON YLLÄPITO»» YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN JA JATKOMAHDOLLISUUKSIEN SELVITYS»» TUOTTEEN KUVAAMINEN JA TUOTEKATALOGIN LUOMINEN EWB-PORTAALIIN» Enterprise without Borders 7

8 Kommunikointi ja yhteydenpito Tehokas kommunikointi yhteistyöyritysten kanssa on yrityksenne menestyksen tärkeimpiä tekijöitä. Kommunikoitte ohjelman aikana monella eri tavalla: sähköpostitse, puhelimitse, messengerillä, facebookissa yms. Voitte myös järjestää videoneuvotteluja, mikäli se on mahdollista. Yhteistyöyritysten kanssa voi olla hyödyllistä myös luoda oma verkkoyhteisö/ryhmä, jonka kautta voitte kommunikoida ja jakaa tiedostoja (esim. Dropbox tai Google groups). Ottakaa rohkeasti yhteyttä eri maista kotoisin oleviin yrityksiin EwB-portaalin kautta! Kaikkien kanssa ei tarvitse aloittaa laajempaa yhteistyötä - voitte esimerkiksi toteuttaa elintasovertailun tai kysellä teitä kiinnostavista asioista, esimerkiksi afrikkalaisilta NY-yrityksiltä. Suurin osa yhteydenpidosta tapahtuu sähköisesti ja seuraavat asiat on hyvä pitää mielessä: Muista, että lukija ei tunne teitä - hän ei myöskään näe tai kuule teitä. Valitkaa sanat tarkoin ja käyttää kohteliaita ilmauksia. Muutama sana saa lauseen kuulostamaan huomattavasti ystävällisemmältä. Esimerkki: We would greatly appreciate it, if you could get that information to us as soon as possible. Tomorrow would be great. Vältä tällaisia ilmaisuja: We must get that information tomorrow. Muista myös käyttää aina please ja thank you, kun niitä on mahdollista käyttää. Yksi tapa saada viesti lämpimämpi sävy on laittaa viestiin alkuun ja loppuun toivotus, esim. Greetings from (yrityksen nimi) It was good to hear from you today Looking forward to your next communication Tehkää myös hieman taustatutkimusta yrityksestä, johon olette ottamassa yhteyttä. Mistä maasta yritys on? Millainen on maan kulttuuri? Voisiko viestiin liittää tervehdyksen paikallisella kielellä? EwB-portaalista löytyy tarkempia ohjeita tähän. Sopikaa etukäteen esimerkiksi kaksi henkilöä, jotka vastaavat kommunikoinnista ja tarkastavat yrityksenne sähköpostin säännöllisesti. Voitte pyytää opettajaa, neuvonantajaa tai vanhempia tarkastamaan kirjoittamanne viestit ennen lähettämistä, jotta vältytään väärinymmärryksiltä. Muistakaa myös, että osa yrityksistä toimii eri aikavyöhykkeillä - esimerkiksi USA:ssa koulupäivä alkaa samoihin aikoihin kuin Suomessa se jo loppuu.» NY Vuosi yrittäjänä

9 EwB-portaalissa voitte verkostoitua ulkomaisten yritysten kanssa eri tavoin. Markkinatutkimus kartoittaa tuotteenne kysyntää ja voitte teettää sen, mikäli tuotekehitys on vielä kesken tai ette halua lähestyä yrityksiä heti yhteistyöehdotuksella. Huom! Mikäli teillä ei ole vielä valmista tuotetta, markkinointitutkimuksen voi tehdä ideariihenne pohjalta useammallekin tuotteelle samanaikaisesti. Samalla saatte arvokasta tietoa, mille ideoistanne markkinoilla olisi kysyntää. Elintasovertailu Tuote McDonald'sin Big Mac Hinta Toinen hyvä vaihtoehto kommunikoinnin ja yhteistyön aloittamiselle on elintasovertailun tekeminen. Markkinatutkimus Markkinatutkimuksella hankitaan tietoja markkinatilanteesta ja kartoitetaan tuotteen kysyntää. Se auttaa myyjää päättämään kannattaako tuote ottaa myyntiin sekä kertoo millä hinnalla tuotteelle on kysyntää. Etsikää EwB-portaalista yritys, jolla on kiinnostava tuote, jolla olisi mahdollisuuksia menestyä Suomen markkinoilla. Ottakaa yhteyttä yritykseen ja ehdottakaa, että teette markkinatutkimuksen heidän tuotteelle ja he tekevät markkinatutkimuksen omilla markkinoillaan teidän tuotteelle. Mikäli markkinointitutkimuksen tulokset ovat hyviä puolin tai toisin voitte siirtyä tekemään yhteistyötä käytännön tasolla vienti/tuontikauppana. Elintasovertailu Elintasovertailun tekeminen on hyvä vaihtoehto ensimmäiselle kontaktille EwB-portaalissa. Elintasovertailussa verrataan samojen tai vastaavien tuotteiden hintoja kahdessa eri maassa. Vieressä on esimerkki siitä, millaisia tuotteita voidaan vertailla. Voitte myös keksiä oman listan vertailtavista tuotteista ulkomaisen NYyrityksen kanssa. Keskimääräisen palkan avulla voitte suhteuttaa hintatasoa ja saatte paremman kuvan siitä, millainen on paikallisten ostovoima. Elintasovertailun voi tehdä useammankin yrityksen kanssa, tulokset ovat aina erilaisia. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi sellaisten maiden yrityksiin, joita ette tunne niin hyvin. Tiedätkö esimerkiksi millainen hintataso on Romaniassa tai mikä rahayksikkö on käytössä Ghanassa? Coca Cola 1,5l Normaali leipä Puinen kynä, jonka päässä on kumi Paikallinen uutislehti Toyota Corolla, 4-ovinen, alk. hinta Jalkapallo Saippua Minimipalkka Keskimääräinen palkka Mikäli hinnat pitää vaihtaa toiseen valuuttaan, löydät ajantasalla olevat valuuttakurssit Suomen Pankin sivuilta osoitteesta Palkkatietoja löydät esimerkiksi Työministeriön sivuilta tai Wikipediasta. Enterprise without Borders 9

10 Tuotteiden vienti ja tuonti Enterprise without Borders laajentaa yrityksenne markkinoita rajojen yli. Tuotteiden toimittamiseksi asiakkaille tarvitsette yhteistyökumppaneita sekä tietoa tullimääräyksistä. Tullit EU:n sisäinen tuonti ja vienti Suomi on ollut vuoden 1995 alusta Euroopan unionin jäsen. EU-maiden välillä on tulliliitto, joka on tavaroiden vapaan liikkumisen perustana. Rooman sopimuksen mukaan vienti- ja tuontitullit sekä kaikki vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä. Myös jäsenvaltioiden väliset tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Vienti- ja tuontikaupan tuotteista ei siis tarvitse toimittaa erillistä selvitystä eikä maksaa tullimaksuja. Tuonti ja vienti EU:n ulkopuolelta Euroopan unionin ulkopuolelta tuotava tavara on tulliselvitettävä ja siitä joutuu yleensä maksamaan tullimaksun. Kun paketti saapuu Suomeen, tulee tullille toimittaa selvitys lähetyksen sisällöstä. Selvitykseen liitetään lasku tai kuitti ko. tuotteesta. Tullimaksu on yleensä prosentuaalinen ja se määräytyy tariffin, eli tullihinnaston mukaan. Tullimaksun määrä vaihtelee tavaroittain. Vietäessä tavaroita EU:n ulkopuolelle tulee lähetykseen liittää tulliselvityksessä vaadittavat asiakirjat. Tuotteiden ja tavaroiden lähettäminen Tavaroiden kuljetukseen voi käyttää Postia tai kansainvälisiin kuljetuksiin erikoistuneita yrityksiä kuten FedEx, UPS tai DHL. Palveluiden hinnat vaihtelevat huomattavasti, joten kannattaa vertailla hintoja. Yleisesti ottaen hinnoittelu määräytyy kohdemaan, toimitusnopeuden ja paketin painon sekä tilavuuden perusteella.» Euroopan unioniin kuuluvat maat sekä maakoodit EUROOPAN UNIONI Alankomaat NL Belgia BE Bulgaria BG Espanja ES Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta Kreikka Kypros Latvia Liettua Luxemburg Malta AT GR CY LV LT LU MT Portugali Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia PT PL FR RO SE DE SK Slovenia Suomi Tanska Tšekki Unkari Viro SI FI DE CZ HU EE 10 NY Vuosi yrittäjänä

11 Kauppalaskut Ulkomaille lähetettäviin laskuihin liittyy erilaisia säännöksiä ja ohjeita, joita tulee noudattaa. Laskuihin vaaditaan kotimaan laskuja monipuolisempia tietoja mm. tullausta ja tilastointia varten. Laskuissa vaadittavat tiedot Myyjän täydellinen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero Pankkiyhteystiedot kansainvälisessä IBANmuodossa sekä pankin BIC/ SWIFT-koodi (lisätietoja s. 15) Laskun päivämäärä ja juokseva laskunumero Myyjän viite ja Y-tunnus Ostajan viite, tilauksen numero ja päivämäärä Ostajan täydellinen nimi ja osoitetiedot Tavaran alkuperämaa Määrämaa Kuljetusta koskevat tiedot, esim. väline tai reitti Toimitusehtolauseke (ks. ohje) Tavaroiden toimituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä Toimitustapa Maksuehto ja -tapa (ks. ohje) Tarkka tavaramääritelmä Tullitariffinimike ko. määrämaan noudattaman nimikkeistön mukaan (ks. ohje) Tavaran määrä ja luonne tai palvelun laajuus ja luonne. Määränä voi ilmoittaa yksikkömäärän sekä brutto- ja nettopainon. Tavaran hintatiedot sovitussa valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavaralajeittain Merkintä myynnin verottomuudesta EU: "Intra-Community supply VAT 0%" EU:n ulkopuolelle: "Taxexempt sale outside the EU" Hinnanalennukset ja mahdolliset perusteet Maksuehto ja -tapa Maksuehto kertoo, minkä ajan kuluessa laskutuspäivämäärästä lasku tulee maksaa, esim. 45 days net from invoice date. Maksutapa voi olla esimerkiksi tilisiirto (bank transfer) tai ennakkomaksu (cash in advance). Suuremmat yritykset käyttävät usein kansainvälisissä maksuissa järjestelyä, jota kutsutaan remburssiksi (letter of credit). Remburssissa ostaja ja myyjä tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa ostajan pankki sitoutuu maksamaan myyjälle sovitun summan, kun sopimusehdot ovat täyttyneet ja tavara on toimitettu ostajalle. Remburssi lisää molemminpuolista luottamusta ja on sekä ostajalle että myyjälle turvallinen toimitustapa. Rembursseja on erilaisia eri tarkoituksiin ja eri tilanteisiin käytettäväksi. EU:N ULKOPUOLISIA MAITA Euroopan unionin ulkopuolisia maita sekä maakoodit Australia Brasilia Ghana Intia Islanti Israel Japani AU BR GH IN IS IL JP Kanada Kenia Kroatia Liechenstein Marokko Meksiko Moldova CA KE HR LI MA MX MD Nigeria NG Norja NO Saudi-Arabia SA Sveitsi CH Thaimaa TH Turkki TR Ukraina UA Valko-Venäjä BY Venäjä RU Yhdysvallat US Enterprise without Borders 11

12 Kauppalaskut Toimitusehtolauseke Incoterms eli toimituslausekkeet määrittelevät ostajan ja myyjän vastuut toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Niiden käyttö yksinkertaistaa kauppasopimusten sisältöä. Toimituslausekkeet eivät määrittele kuljetustapaa, eivätkä tavaran omistusoikeutta - ainoastaan osapuolten vastuita kuljetuksen eri osioista. Lausekkeiden perään merkitään lähetyksen määränpää ja toimituslausekokoelman nimi, sillä niitä on muutamia erilaisia. Esimerkkejä: DDU (Delivered Duty Unpaid, toimitettu tullaamatta) Myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovitulla määräpaikalla vastaten kaikista riskeistä ja kustannuksista sinne saakka lukuun ottamatta tuontimuodollisuuksia. Ostaja vastaa tuontimuodollisuuksista sekä tulleista ja veroista. DDU London, Incoterms CPT (Carriage Paid to, kuljetus maksettuna) Myyjä toimittaa tavaran, kun hän luovuttaa sen ensimmäiselle rahdinkuljettajalle, joka vie sen maasta. Tällöin myös riski siirtyy ostajalle. Myyjä tekee kuljetussopimuksen, luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle tai lastaa sen sekä huolehtii tavaran vientimuodollisuuksista. Ostaja ottaa tavaran vastaan sekä huolehtii tuontimuodollisuuksista. CPT Stockholm, Incoterms Tullinimikkeistöt Tullinimikkeistöjä käytetään tuotteiden ja palveluiden lajittelemiseen tullaus- ja tilastointitarpeita varten. EU:n alueella käytetty CNnimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa. CN-tullitilastointikoodit löytyvät Tullin verkkosivuilta. 8-numeroiset nimikkeet muodostuvat seuraavasti: Esim Ensimmäiset 2 numeroa (61) kertovat, että tuote kuuluu pääryhmään Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta. Seuraavat kaksi lukua (05) kertovat, että kyseessä on Miesten ja poikien paidat, neulosta Seuraavista luvuista (20) ilmenee, että tuote kuuluu alaryhmään Tekokuidusta valmistetut. Viimeiset kaksi numeroa (10) täsmentävät vielä tiedon valmistusmateriaalista: Synteettikuitua. EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa kaupassa käytetään CN-nimikkeistön sijasta kansainvälistä HSnimikkeistöä (Harmonized System), joka on yleisesti yhtenevä CN-nimikkeistön kanssa kuuden ensimmäisen numeron osalta. Maakohtaisesti vaihtelee käytetäänkö kuuden numeron lisäksi vielä tarkempaa jaottelua, kahdeksaa tai kymmentä numeroa.» Mallilaskupohja» Lisäohjeita 12 NY Vuosi yrittäjänä

13 Pankki- ja vakuutusasiat Pankki- ja vakuutusasioiden huolellinen hoitaminen on kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkeää. Kansainvälinen maksuliikenne Laskuttaessanne ulkomaista yhteistyöyritystä tai maksaessanne ulkomaisia laskuja, tarvitsette kansainvälisessä maksuliikenteessä käytettävää IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC/ SWIFT-osoitetta. IBAN on lyhenne sanoista International Bank Account Number. IBAN muodostetaan suomalaisesta kansallisesta tilinumerosta lisäämällä alkuun maakoodi FI sekä 2-merkkinen tarkiste. Suomalainen IBAN on aina pituudeltaan 18 merkkiä ja se näyttää seuraavalta: FI Nordea verkkosivuilta löytyy IBAN-laskuri, joka muuntaa suomalaisessa muodossa olevan tilinumeron IBAN-muotoon. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jokaisella pankilla on oma uniikki SWIFT-osoite, joka on 8-11 merkkiä pitkä. Tämän tunnuksen perusteella siirrettävät rahat osataan ohjata oikeaan pankkiin. Nordean BIC/SWIFT-osoite on NDEAFIHH. Ulkomaan tilisiirrot maksetaan verkkopankissa kohdassa Maksut -> Ulkomaille. Verkkopankista löytyy tarkemmat ohjeet maksupohjan täyttämistä varten. EU-maksut ovat NY-yrityksille ilmaisia, EU:n ulkopuolelle maksettavista laskuista pankki veloittaa hinnaston mukaisen palvelumaksun, joka riippuu kohdemaasta. Vakuutusasiat kansainvälisessä liiketoiminnassa NY-yrityksille on otettu Euroopassa voimassa oleva vastuuvakuutus (general third party liability / product liability), ks. lisätietoja vastuuvakuutuksesta NY Vuosi yrittäjänä -oppaasta. Euroopan sisällä tapahtuvassa kaupassa tuotteesta vastaa aina sen valmistaja (esim. valmistusvirhe tai muu ostajalle korvattava virhe). Mikäli tuote tuodaan Euroopan ulkopuolelta, siirtyy vastuu tuotteesta sen maahantuojalle. Toimittaessanne tuotteitanne ulkomaille varmistakaa, että ne on pakattu niin hyvin, etteivät ne rikkoudu kovassakaan käsittelyssä. Lähetykset ja paketit ovat yleisesti ottaen kuriiriliikkeen vastuulla toimituksen ajan - varmistakaa vakuutuksen kattavuus aina kuitenkin tapauskohtaisesti itse. Huom! Mikäli teette kauppaa Euroopan ulkopuolelle, ottakaa yhteyttä NY-toimistoon. Kaikki Euroopan ulkopuoliset vastuuvakuutukset tulee sopia tapauskohtaisesti. Enterprise without Borders 13

14 Yhteistyösopimus Kun olette löytäneet EwB-portaalista yrityksen, jonka kanssa olette valmiita aloittamaan yhteistyön, tulee teidän solmia yhteistyösopimus. Sopimus kuvaa toiminnan tarkoituksen ja sen tavoitteet. Sopimuksella ei ole taloudellisia velvoitteita. Molemmat yritykset toimivat yhteistyöyrityksessä (jointventure) erillisinä yrityksinä ja tavoitteena on kummankin osapuolen voitollinen toiminta. Voitonjako ja hinnat sovitaan aina erikseen yritysten kesken. Yrityksen toimitusjohtaja ja neuvonantaja / opettaja allekirjoittavat sopimuksen ja lähettävät sen sähköisesti yhteistyöyritykselle. Mikäli sähköinen allekirjoitus ei ole mahdollinen, sopimukseen voi lisätä pelkät nimet. JOINT-VENTURE AGREEMENT Purpose The purpose of this Joint Venture is to coordinate the activities of two Junior Achievement EwB Companies located in and. These companies will cooperate by importing and exporting products. The parties desire to associate themselves in this Joint-Venture for the purpose of accomplishing the desired objectives. EwB Companies This Joint-Venture is formed between the following companies: (Provide name and address of both EwB companies.) Name of Joint Venture (You may wish to name Joint Venture. If you do not, omit this portion of the agreement.) Capital and Fiscal Matters Neither company will be expected to contribute capital contributions to the Joint Venture. The Joint Venture is purely a means of coordinating the individual operations of each company as the companies associate for the importing and exporting of products. Each company will contribute its efforts to the success of the Joint Venture, but no other property is to be contributed by either party, either initially or subsequently. Any loans secured by the individual companies will have no effect on the other company engaged in this Joint Venture. The Joint Venture itself is not authorized to secure any loans and is not obligated to pay any salaries. Financial statements will be prepared by each company and submitted to their respective stockholders and other authorities. Management Management of the Joint Venture will be conducted by the officers of the individual EwB companies in cooperation with their business consultants. Dissolution This Joint Venture will be active from to and dissolve upon the completion of the 18-week EwB program. Disagreements Should disagreements emerge between the members of this Joint Venture, the dispute will be referred to Junior Achievement Central & Eastern Europe for arbitration. The decisions of that office will be final. President Business consultant President Business consultant 14 NY Vuosi yrittäjänä

15 Vocabulary Here's a list of words you may find useful during the Enterprise without Borders programme. Alennus Arvioida Arvonlisävero Brutto Elintaso Ennuste Euroopan unioni Hallituksen kokous Henkilöstö Inventaario Jakelu, levitys Johto(ryhmä) Jälleenmyynti Jäsen Kaavio Kansainvälinen kauppa Kirjanpito Kokous, Neuvottelu Käteinen Kuljetus (Toimitus) Laki Lasku Liiketoimintasuunnitelma Liikevoitto Maksuehto Maksutapa Markkinatutkimus Markkinointi Myynti Netto Organisointi Osake Ostaa Osakeyhtiö (Oy) Palkka Provisio Pankkitili Pääoma Remburssi Discount Evaluate Value added tax (VAT) Gross Standard of living Projection, Forecast European union Board meeting Human resources, Personnel, Staff Inventory Distribution Management Retail Member Chart International trade Accounting Conference Cash Shipping Law Invoice Business plan Operating profit Payment condition Method of payment Market research Marketing Sales, turnover Net Organization Stock Purchase Limited company (Ltd.), Incorporation (Inc.) Salary, Wages Comission Bank account Capital Letter of credit Sopimus Säännös Takuu Talous Tase Tavoite Tiliote Tukku(kauppa) Tulli Tullimaksu Toimitus, lasti, erä Toimitusjohtaja Toimituskulut Tuonti Tuotanto Tutkimus Tuotekehitys Uudistus (muutos) Vakuutus Varat ja omaisuus Vastuuhenkilö Vastuuvakuutus Velat Verkosto, verkostoitua Vero Vienti Vuokr Vuosiraportti Yhteistyöyritys Ystävällisin terveisin Vinkki! Agreement Regulation Guarantee, Warranty Finance Balance (sheet) Goal, objective Account statement Wholesale Customs Duty, Tariff Consignment President, CEO (Chief Executive Officer), General Manager Shipping charges Import Production Research Product development Amendment Insurance Assets Person in charge General third party liability, product liability Liabilities Network Tax Export Rent Annual report Joint-Venture Your sincerely Käyttäkää hyväksi internetistä löytyviä ilmaisia sanakirjoja, esim. ja Enterprise without Borders 15

16 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia perusasteelta korkeakouluihin. Uskomme rajat ylittävään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. NY toimii koulutuksenjärjestäjien ja yrityselämän siltana tarjoten oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yrityselämän kanssa. NY:n opinto-ohjelmat ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ohjelmat opettavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötä sekä vastuunottoa omasta toiminnasta. NY Vuosi yrittäjänä tarjoaa mahdollisuuden omien ideoiden toteuttamiseen ja tekemällä oppimiseen. oman miniyrityksen avulla. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys ja se kuuluu yli 120 jäsenmaata käsittävään Junior Achievement Worldwideen. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1995 ja kouluttaneet tuhansia tulevaisuuden aktiisia kansalaisia. - Yksityisyrittäjäin säätiö - Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö - Svenska kulturfonden - Emilie och Rudolf Geselius Fond Nuori Yrittäjyys ry Toinen Linja Helsinki

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot