Kansainvälinen liiketoiminta. Enterprise without Borders

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen liiketoiminta. Enterprise without Borders"

Transkriptio

1 Kansainvälinen liiketoiminta Enterprise without Borders

2 EwB NY Enterprise without Borders -oppilaan opas Kustantaja: Nuori yrittäjyys ry, Helsinki 2010 Toimittanut: Jukka Lepikkö Ulkoasu ja taitto: Petteri Mero ja Jukka Lepikkö Lisätietoja:

3 Tervetuloa mukaan Enterprise without Borders -ohjelmaan! Olette jo tutustuneet yrittäjyyden ja yrittämisen perusteisiin NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa. Enterprise without Borders (EwB) tarjoaa mahdollisuuden syventää Vuosi yrittäjänä -opintoja ja tutustua samalla kansainväliseen kauppaan. Opitte kansainvälisen kaupan perusteita ja pääsette soveltamaan oppimianne asioita käytännössä kun verkostoidutte ja luotte yhteistyösuhteita ulkomaisten NY-yritysten kanssa. Ohjelmassa on mukana nuoria yli kahdestakymmenestä eri maasta. EwB-ohjelmassa onnistumista tukevat opettajat, neuvonantajat, NY Vuosi yrittäjänä -opinto-opas sekä oheinen opetusmateriaali. Tärkein työkalu on EwB-verkkoportaali osoitteessa jonka kautta kaikki kommunikointi ja verkostoituminen tapahtuu. EwB tarjoaa NY-yrityksellenne mahdollisuuden laajentaa toimintaa sekä kasvattaa liikevaihtoa mutta ensisijaisesti tarkoitus on päästä harjoittelemaan ja tutustumaan kansainväliseen liiketoimintaan, eri kulttuureihin sekä tottua käyttämään englannin kieltä jokapäiväisessä kommunikoinnissa. Globalisaatio eli kansainvälistyminen on tuonut mantereet sekä valtiot lähemmäksi toisiaan, tehokkaan tiedonsiirron sekä tavaroiden kuljettamisen ja matkustamisen nopeutumisen ansiosta luvulla yritystoiminta on muuttunut yhä enemmän virtuaaliseksi, tietoverkoja hyödyntäväksi toiminnaksi. Nykypäivänä yhä suurempi osa suomalaisista yrityksistä toimii kansainvälisesti tai jopa maailmanlaajuisesti työntekijät kohtaavat kansainvälisyyden haasteet jokapäiväisessä työssään. Näihin asioihin Te pääsette tutustumaan jo nyt! Prepare yourself to succeed! NY Vuosi yrittäjänä tiimi

4 Enterprise without Borders Kurssin aikana tulette toimimaan vastuullisessa tehtävässä yrityksenne johtoryhmässä. Teille annetaan haaste suoriutua kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tämä vaatii jokaiselta henkilökohtaista panosta sekä koko tiimin kesken yhteen hiileen puhaltamista. Vastuullanne on: Koko NY-yrityksen toiminta Vienti- tai tuontikauppaan soveltuvan tuotteen tai palvelun kehittäminen Kansainvälisen yhteistyökumppanin hankkiminen Yhteistyön solmiminen, kehittäminen ja ylläpito Jokapäiväisestä liiketoiminnasta huolehtiminen Tavoitteena on, että jokainen NY-yritys pääsee harjoittelemaan vienti- ja/tai tuontikauppaa EwB-ohjelman aikana! Tämä opas on suunniteltu antamaan teille ohjeita ja vinkkejä ohjelmasta suoriutumisessa. Toimintanne perustuu näihin annettuihin suuntaviivoihin, mutta teillä on vapaat kädet ja mahdollisuus kehittää ja viedä yritystänne eteenpäin parhaaksi katsomallanne tavalla. Olette osa maailmankauppaa! EwB-yrityksellänne on mahdollisuus toimia samalla tavoin kuin mikä tahansa monikansallinen yritys vain hieman pienemmässä mittakaavassa. Sitoutuneen ja asiantuntevan neuvonantajan löytäminen on tärkeää. Neuvonantaja antaa vinkkejä, kehitysehdotuksia ja tukee osaamisellaan yrityksen toimintaa. Neuvonantajan valinnassa on eduksi, mikäli hänellä on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, ks. lisätietoja NY Vuosi yrittäjänä -oppaasta ja Neuvonantajan oppaasta. Onnistuminen EwB-ohjelmassa Yrittäjyyteen kuuluu aktiivisuus, oma-aloitteisuus, ennakkoluulottomuus ja halu viedä asioita eteenpäin. Nämä ovat tärkeitä työkaluja sinulle tässä opinto-ohjelmassa. Yksi suurimmista haasteista on yhteistyöyrityksen löytäminen EwB-portaalista. Siihen kannattaakin käyttää riittävästi aikaa, sillä hyvä yhteistyökumppani paitsi takaa ohjelman onnistumisen, tuo mahdollisesti yrityksellenne myös ylimääräistä liikevaihtoa. Muistakaa ottaa asioista selvää, ennen kuin ryhdytte tuumasta toimeen. Asiat on helpompi selvittää etukäteen kuin jälkikäteen! Huolehtikaa myös siitä, että kaikesta yhteistyökumppaneiden kanssa sovituista asioista löytyy "mustaa valkoisella", eli asiat on sovittu yhdessä sekä kirjattu ylös. European Trade Fairs EwB-vuoden aikana on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja messuihin. Ekokoru NY ja Nuori Voima NY Ruukinkankaan koulusta Suomussalmelta olivat mukana European Trade Fairissa Lissabonissa Nuoret olivat mukana EwBohjelmassa ja pääsivät messuilla testaamaan opittuja yritystaitoja ja verkostoitumaan muiden EwB-yritysten kanssa englanninkieltä käyttäen. 4 NY Vuosi yrittäjänä

5 Yhteistyömallit Ohjelmassa on erilaisia yhteistyömalleja, joista voitte valita yrityksellenne sopivimman vaihtoehdon. Näitä malleja voitte yhdistellä ja soveltaa parhaaksi katsomallanne tavalla. Yhteistyö voi olla hyvä aloittaa esimerkiksi markkinatutkimuksen tekemisellä ja sen jälkeen siirtyä konkreettiseen kaupankäyntiin. Yhteistyöyritys (joint-venture) Yhteistyöyrityksen muodostavat kaksi eri maissa toimivaa yritystä. Yritysten liiketoiminnot täydentävät toisiaan. Esim. Yritys A ja saksalainen Yritys X haluavat perustaa yhteistyöyrityksen. Molemmat toteuttavat markkinatutkimuksen toistensa tuotteista selvittääkseen tutkittavien tuotteiden kysynnän omilla kotimarkkinoillaan. Esim. Shakkilaudat NY ja bulgarialainen Chess YE valmistavat shakkilautoja. Shakkilaudat NY valmistaa ja maalaa alustat ja Chess YE valmistaa shakkinappulat. Shakkilaudat NY lähettää valmiit alustat Bulgariaan ja Chess YE toimittaa nappulat Suomeen. Tuotteet kasataan valmiiksi molemmissa maissa ja molemmat yritykset myyvät niitä omilla markkinoillaan. Tuontiyritys Suomalainen yritys ostaa tuotteita tai palveluita ja toimii niiden jälleenmyyjänä Suomessa. Esim. Resellers NY ostaa koristeesineitä virolaiselta Knick-Knacks YE:lta ja myy niitä omilla markkinoillaan. Esim. Painamme Paitoja NY ostaa edullisia paitoja italialaiselta Camicia YE:lta, painaa niihin kuvat ja myy niitä omilla markkinoillaan. Vientiyritys Vientiyritys myy omaa tuotetta tai palveluaan jälleenmyytäväksi toisessa maassa. Vientituote voi olla myös vain yksi osa valmistettavasta tuotteesta. Esim. Saksalainen Taschen YE ostaa suomalaiselta Laukut NY:ltä itse valmistettuja laukkuja ja myy niitä omilla markkinoillaan. Tuonti/vientiyritys Esim. Yritys X-change NY vie tuotteitaan Ruotsiin Exchange YE:lle ja tuo Exchangen valmistamia tuotteita Suomeen. Molemmat yritykset pääsevät harjoittelemaan vientiä ja tuontia. Palveluyritys Ulkomaiset yritykset voivat ulkoistaa osan toiminnastaan suomalaisen palveluyrityksen vastuulle. Esim. Ruotsissa toimiva matkailuyritys Resebyrå YE ostaa suomalaiselta Tour Guides NY:ltä kaupunkikierrospalveluita Suomeen suuntautuville matkoille. Tuotteen suunnittelu Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tulee ottaa huomioon, että vientituotteen täytyy soveltua myös muiden maiden markkinoille (esim. kieli). Useimmiten yksinkertaisella ja edullisella tuotteella on parhaat edellytykset menestyä. Ottakaa huomioon myös seuraavat asiat: Kuinka tuote kuljetetaan ulkomaille ja paljon se maksaa Kuinka palvelua markkinoidaan ulkomaille Mihin maihin tuotetta tai palvelua voidaan viedä Onko toiminta mahdollista toteuttaa Syntyykö erityisiä kuluja tai esim. tullimaksuja Vinkki! Voitte yhdistellä erilaisia liiketoimintamalleja ja toimia samanaikaisesti esimerkiksi sekä tuonti- että vientiyrityksenä. Enterprise without Borders 5

6 Portaaliin rekisteröityminen Kun yrityksen työtehtävät on jaettu tiimin kesken, liikeidea suunniteltu ja nimi päätetty, rekisteröidään NY-yritys EwB-portaaliin osoitteessa Portaali esittelee eri maista tulevien yritysten toimintaa sekä niiden tarjoamia tuotteita ja palveluita. Portaalin kautta voitte etsiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa haluatte kommunikoida ja muodostaa yhteistyöyrityksen. Portaali toimii verkkokaupan tapaan: kävijät voivat selata portaaliin rekisteröityneiden yritysten tuotteita ja palveluita sekä ottaa yhteyttä yrityksiin. Yritykset voivat luoda omalle sivulleen tuote- ja palvelukatalogeja sekä esitellä yritystä, sen toimintaa ja jäseniä. Rekisteröitymisen vaiheet: Esirekisteröinti (Register company) Rekisteröintilomakkeelle täytetään yrityksen perustiedot NY-toimisto tarkastaa tiedot ja hyväksyy rekisteröinnin Vahvitus hyväksymisestä tulee esirekisteröinnissä ilmoitettuun yrityksen sähköpostiosoitteeseen Yritys pääsee kirjautumaan sisään valitsemillaan tunnuksillaan Rekisteröinnin 2. vaihe Ensimmäisellä kirjautumiskerralla täytetään tarkemmat tiedot yrityksestä Yrityksen tiedot ilmestyvät automattisesti näkyviin portaalissa Yritys voi muokata tietojaan sekä luoda tuote-/palvelukatalogeja Yritys voi aloittaa verkostoitumisen ulkomaisten yritysten kanssa Vinkki! Kansainvälisesti toimivalle yritykselle on järkevää rekisteröidä englanninkielinen nimi. Yrittäkää nimetä yrityksenne niin, että nimi kuvastaa jollain tavalla yritystänne ja sen liikeideaa. Kansainvälisessä toiminnassa voi yrityksen perässä käytettävän lyhenteen NY tilalla käyttää lyhennettä YE (Young Enterprise), esimerkiksi Calendars NY on Calendars YE. Ohjeita rekisteröitymiseen ja portaalin käyttöön löytyy Website Step-by-Step manuaalista, joka löytyy osoitteesta 6 NY Vuosi yrittäjänä

7 Vuoden kulku YHTEYDENOTTO ULKOMAISEEN NY-YRITYKSEEN (ESIM. ELINTASOVERTAILU TAI MARKKINATUTKIMUS)» POTENTIAALISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ETSIMINEN EWB-PORTAALISTA» YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN NIMEÄMINEN REKISTERÖITYMINEN EWB-PORTAALIIN»»»»» YHTEYDENOTTOJA POTENTIAALISIIN YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN TUOTEKEHITTELY YHTEISTYÖNEUVOTTELUT, SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN AKTIIVINEN TOIMINTA JA YHTEISTYÖVERKOSTON YLLÄPITO»» YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN JA JATKOMAHDOLLISUUKSIEN SELVITYS»» TUOTTEEN KUVAAMINEN JA TUOTEKATALOGIN LUOMINEN EWB-PORTAALIIN» Enterprise without Borders 7

8 Kommunikointi ja yhteydenpito Tehokas kommunikointi yhteistyöyritysten kanssa on yrityksenne menestyksen tärkeimpiä tekijöitä. Kommunikoitte ohjelman aikana monella eri tavalla: sähköpostitse, puhelimitse, messengerillä, facebookissa yms. Voitte myös järjestää videoneuvotteluja, mikäli se on mahdollista. Yhteistyöyritysten kanssa voi olla hyödyllistä myös luoda oma verkkoyhteisö/ryhmä, jonka kautta voitte kommunikoida ja jakaa tiedostoja (esim. Dropbox tai Google groups). Ottakaa rohkeasti yhteyttä eri maista kotoisin oleviin yrityksiin EwB-portaalin kautta! Kaikkien kanssa ei tarvitse aloittaa laajempaa yhteistyötä - voitte esimerkiksi toteuttaa elintasovertailun tai kysellä teitä kiinnostavista asioista, esimerkiksi afrikkalaisilta NY-yrityksiltä. Suurin osa yhteydenpidosta tapahtuu sähköisesti ja seuraavat asiat on hyvä pitää mielessä: Muista, että lukija ei tunne teitä - hän ei myöskään näe tai kuule teitä. Valitkaa sanat tarkoin ja käyttää kohteliaita ilmauksia. Muutama sana saa lauseen kuulostamaan huomattavasti ystävällisemmältä. Esimerkki: We would greatly appreciate it, if you could get that information to us as soon as possible. Tomorrow would be great. Vältä tällaisia ilmaisuja: We must get that information tomorrow. Muista myös käyttää aina please ja thank you, kun niitä on mahdollista käyttää. Yksi tapa saada viesti lämpimämpi sävy on laittaa viestiin alkuun ja loppuun toivotus, esim. Greetings from (yrityksen nimi) It was good to hear from you today Looking forward to your next communication Tehkää myös hieman taustatutkimusta yrityksestä, johon olette ottamassa yhteyttä. Mistä maasta yritys on? Millainen on maan kulttuuri? Voisiko viestiin liittää tervehdyksen paikallisella kielellä? EwB-portaalista löytyy tarkempia ohjeita tähän. Sopikaa etukäteen esimerkiksi kaksi henkilöä, jotka vastaavat kommunikoinnista ja tarkastavat yrityksenne sähköpostin säännöllisesti. Voitte pyytää opettajaa, neuvonantajaa tai vanhempia tarkastamaan kirjoittamanne viestit ennen lähettämistä, jotta vältytään väärinymmärryksiltä. Muistakaa myös, että osa yrityksistä toimii eri aikavyöhykkeillä - esimerkiksi USA:ssa koulupäivä alkaa samoihin aikoihin kuin Suomessa se jo loppuu.» NY Vuosi yrittäjänä

9 EwB-portaalissa voitte verkostoitua ulkomaisten yritysten kanssa eri tavoin. Markkinatutkimus kartoittaa tuotteenne kysyntää ja voitte teettää sen, mikäli tuotekehitys on vielä kesken tai ette halua lähestyä yrityksiä heti yhteistyöehdotuksella. Huom! Mikäli teillä ei ole vielä valmista tuotetta, markkinointitutkimuksen voi tehdä ideariihenne pohjalta useammallekin tuotteelle samanaikaisesti. Samalla saatte arvokasta tietoa, mille ideoistanne markkinoilla olisi kysyntää. Elintasovertailu Tuote McDonald'sin Big Mac Hinta Toinen hyvä vaihtoehto kommunikoinnin ja yhteistyön aloittamiselle on elintasovertailun tekeminen. Markkinatutkimus Markkinatutkimuksella hankitaan tietoja markkinatilanteesta ja kartoitetaan tuotteen kysyntää. Se auttaa myyjää päättämään kannattaako tuote ottaa myyntiin sekä kertoo millä hinnalla tuotteelle on kysyntää. Etsikää EwB-portaalista yritys, jolla on kiinnostava tuote, jolla olisi mahdollisuuksia menestyä Suomen markkinoilla. Ottakaa yhteyttä yritykseen ja ehdottakaa, että teette markkinatutkimuksen heidän tuotteelle ja he tekevät markkinatutkimuksen omilla markkinoillaan teidän tuotteelle. Mikäli markkinointitutkimuksen tulokset ovat hyviä puolin tai toisin voitte siirtyä tekemään yhteistyötä käytännön tasolla vienti/tuontikauppana. Elintasovertailu Elintasovertailun tekeminen on hyvä vaihtoehto ensimmäiselle kontaktille EwB-portaalissa. Elintasovertailussa verrataan samojen tai vastaavien tuotteiden hintoja kahdessa eri maassa. Vieressä on esimerkki siitä, millaisia tuotteita voidaan vertailla. Voitte myös keksiä oman listan vertailtavista tuotteista ulkomaisen NYyrityksen kanssa. Keskimääräisen palkan avulla voitte suhteuttaa hintatasoa ja saatte paremman kuvan siitä, millainen on paikallisten ostovoima. Elintasovertailun voi tehdä useammankin yrityksen kanssa, tulokset ovat aina erilaisia. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi sellaisten maiden yrityksiin, joita ette tunne niin hyvin. Tiedätkö esimerkiksi millainen hintataso on Romaniassa tai mikä rahayksikkö on käytössä Ghanassa? Coca Cola 1,5l Normaali leipä Puinen kynä, jonka päässä on kumi Paikallinen uutislehti Toyota Corolla, 4-ovinen, alk. hinta Jalkapallo Saippua Minimipalkka Keskimääräinen palkka Mikäli hinnat pitää vaihtaa toiseen valuuttaan, löydät ajantasalla olevat valuuttakurssit Suomen Pankin sivuilta osoitteesta Palkkatietoja löydät esimerkiksi Työministeriön sivuilta tai Wikipediasta. Enterprise without Borders 9

10 Tuotteiden vienti ja tuonti Enterprise without Borders laajentaa yrityksenne markkinoita rajojen yli. Tuotteiden toimittamiseksi asiakkaille tarvitsette yhteistyökumppaneita sekä tietoa tullimääräyksistä. Tullit EU:n sisäinen tuonti ja vienti Suomi on ollut vuoden 1995 alusta Euroopan unionin jäsen. EU-maiden välillä on tulliliitto, joka on tavaroiden vapaan liikkumisen perustana. Rooman sopimuksen mukaan vienti- ja tuontitullit sekä kaikki vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä. Myös jäsenvaltioiden väliset tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Vienti- ja tuontikaupan tuotteista ei siis tarvitse toimittaa erillistä selvitystä eikä maksaa tullimaksuja. Tuonti ja vienti EU:n ulkopuolelta Euroopan unionin ulkopuolelta tuotava tavara on tulliselvitettävä ja siitä joutuu yleensä maksamaan tullimaksun. Kun paketti saapuu Suomeen, tulee tullille toimittaa selvitys lähetyksen sisällöstä. Selvitykseen liitetään lasku tai kuitti ko. tuotteesta. Tullimaksu on yleensä prosentuaalinen ja se määräytyy tariffin, eli tullihinnaston mukaan. Tullimaksun määrä vaihtelee tavaroittain. Vietäessä tavaroita EU:n ulkopuolelle tulee lähetykseen liittää tulliselvityksessä vaadittavat asiakirjat. Tuotteiden ja tavaroiden lähettäminen Tavaroiden kuljetukseen voi käyttää Postia tai kansainvälisiin kuljetuksiin erikoistuneita yrityksiä kuten FedEx, UPS tai DHL. Palveluiden hinnat vaihtelevat huomattavasti, joten kannattaa vertailla hintoja. Yleisesti ottaen hinnoittelu määräytyy kohdemaan, toimitusnopeuden ja paketin painon sekä tilavuuden perusteella.» Euroopan unioniin kuuluvat maat sekä maakoodit EUROOPAN UNIONI Alankomaat NL Belgia BE Bulgaria BG Espanja ES Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta Kreikka Kypros Latvia Liettua Luxemburg Malta AT GR CY LV LT LU MT Portugali Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Slovakia PT PL FR RO SE DE SK Slovenia Suomi Tanska Tšekki Unkari Viro SI FI DE CZ HU EE 10 NY Vuosi yrittäjänä

11 Kauppalaskut Ulkomaille lähetettäviin laskuihin liittyy erilaisia säännöksiä ja ohjeita, joita tulee noudattaa. Laskuihin vaaditaan kotimaan laskuja monipuolisempia tietoja mm. tullausta ja tilastointia varten. Laskuissa vaadittavat tiedot Myyjän täydellinen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero Pankkiyhteystiedot kansainvälisessä IBANmuodossa sekä pankin BIC/ SWIFT-koodi (lisätietoja s. 15) Laskun päivämäärä ja juokseva laskunumero Myyjän viite ja Y-tunnus Ostajan viite, tilauksen numero ja päivämäärä Ostajan täydellinen nimi ja osoitetiedot Tavaran alkuperämaa Määrämaa Kuljetusta koskevat tiedot, esim. väline tai reitti Toimitusehtolauseke (ks. ohje) Tavaroiden toimituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä Toimitustapa Maksuehto ja -tapa (ks. ohje) Tarkka tavaramääritelmä Tullitariffinimike ko. määrämaan noudattaman nimikkeistön mukaan (ks. ohje) Tavaran määrä ja luonne tai palvelun laajuus ja luonne. Määränä voi ilmoittaa yksikkömäärän sekä brutto- ja nettopainon. Tavaran hintatiedot sovitussa valuutassa, yksikkö- ja kokonaishinnat tavaralajeittain Merkintä myynnin verottomuudesta EU: "Intra-Community supply VAT 0%" EU:n ulkopuolelle: "Taxexempt sale outside the EU" Hinnanalennukset ja mahdolliset perusteet Maksuehto ja -tapa Maksuehto kertoo, minkä ajan kuluessa laskutuspäivämäärästä lasku tulee maksaa, esim. 45 days net from invoice date. Maksutapa voi olla esimerkiksi tilisiirto (bank transfer) tai ennakkomaksu (cash in advance). Suuremmat yritykset käyttävät usein kansainvälisissä maksuissa järjestelyä, jota kutsutaan remburssiksi (letter of credit). Remburssissa ostaja ja myyjä tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa ostajan pankki sitoutuu maksamaan myyjälle sovitun summan, kun sopimusehdot ovat täyttyneet ja tavara on toimitettu ostajalle. Remburssi lisää molemminpuolista luottamusta ja on sekä ostajalle että myyjälle turvallinen toimitustapa. Rembursseja on erilaisia eri tarkoituksiin ja eri tilanteisiin käytettäväksi. EU:N ULKOPUOLISIA MAITA Euroopan unionin ulkopuolisia maita sekä maakoodit Australia Brasilia Ghana Intia Islanti Israel Japani AU BR GH IN IS IL JP Kanada Kenia Kroatia Liechenstein Marokko Meksiko Moldova CA KE HR LI MA MX MD Nigeria NG Norja NO Saudi-Arabia SA Sveitsi CH Thaimaa TH Turkki TR Ukraina UA Valko-Venäjä BY Venäjä RU Yhdysvallat US Enterprise without Borders 11

12 Kauppalaskut Toimitusehtolauseke Incoterms eli toimituslausekkeet määrittelevät ostajan ja myyjän vastuut toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Niiden käyttö yksinkertaistaa kauppasopimusten sisältöä. Toimituslausekkeet eivät määrittele kuljetustapaa, eivätkä tavaran omistusoikeutta - ainoastaan osapuolten vastuita kuljetuksen eri osioista. Lausekkeiden perään merkitään lähetyksen määränpää ja toimituslausekokoelman nimi, sillä niitä on muutamia erilaisia. Esimerkkejä: DDU (Delivered Duty Unpaid, toimitettu tullaamatta) Myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovitulla määräpaikalla vastaten kaikista riskeistä ja kustannuksista sinne saakka lukuun ottamatta tuontimuodollisuuksia. Ostaja vastaa tuontimuodollisuuksista sekä tulleista ja veroista. DDU London, Incoterms CPT (Carriage Paid to, kuljetus maksettuna) Myyjä toimittaa tavaran, kun hän luovuttaa sen ensimmäiselle rahdinkuljettajalle, joka vie sen maasta. Tällöin myös riski siirtyy ostajalle. Myyjä tekee kuljetussopimuksen, luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle tai lastaa sen sekä huolehtii tavaran vientimuodollisuuksista. Ostaja ottaa tavaran vastaan sekä huolehtii tuontimuodollisuuksista. CPT Stockholm, Incoterms Tullinimikkeistöt Tullinimikkeistöjä käytetään tuotteiden ja palveluiden lajittelemiseen tullaus- ja tilastointitarpeita varten. EU:n alueella käytetty CNnimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa. CN-tullitilastointikoodit löytyvät Tullin verkkosivuilta. 8-numeroiset nimikkeet muodostuvat seuraavasti: Esim Ensimmäiset 2 numeroa (61) kertovat, että tuote kuuluu pääryhmään Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta. Seuraavat kaksi lukua (05) kertovat, että kyseessä on Miesten ja poikien paidat, neulosta Seuraavista luvuista (20) ilmenee, että tuote kuuluu alaryhmään Tekokuidusta valmistetut. Viimeiset kaksi numeroa (10) täsmentävät vielä tiedon valmistusmateriaalista: Synteettikuitua. EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa kaupassa käytetään CN-nimikkeistön sijasta kansainvälistä HSnimikkeistöä (Harmonized System), joka on yleisesti yhtenevä CN-nimikkeistön kanssa kuuden ensimmäisen numeron osalta. Maakohtaisesti vaihtelee käytetäänkö kuuden numeron lisäksi vielä tarkempaa jaottelua, kahdeksaa tai kymmentä numeroa.» Mallilaskupohja» Lisäohjeita 12 NY Vuosi yrittäjänä

13 Pankki- ja vakuutusasiat Pankki- ja vakuutusasioiden huolellinen hoitaminen on kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkeää. Kansainvälinen maksuliikenne Laskuttaessanne ulkomaista yhteistyöyritystä tai maksaessanne ulkomaisia laskuja, tarvitsette kansainvälisessä maksuliikenteessä käytettävää IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC/ SWIFT-osoitetta. IBAN on lyhenne sanoista International Bank Account Number. IBAN muodostetaan suomalaisesta kansallisesta tilinumerosta lisäämällä alkuun maakoodi FI sekä 2-merkkinen tarkiste. Suomalainen IBAN on aina pituudeltaan 18 merkkiä ja se näyttää seuraavalta: FI Nordea verkkosivuilta löytyy IBAN-laskuri, joka muuntaa suomalaisessa muodossa olevan tilinumeron IBAN-muotoon. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jokaisella pankilla on oma uniikki SWIFT-osoite, joka on 8-11 merkkiä pitkä. Tämän tunnuksen perusteella siirrettävät rahat osataan ohjata oikeaan pankkiin. Nordean BIC/SWIFT-osoite on NDEAFIHH. Ulkomaan tilisiirrot maksetaan verkkopankissa kohdassa Maksut -> Ulkomaille. Verkkopankista löytyy tarkemmat ohjeet maksupohjan täyttämistä varten. EU-maksut ovat NY-yrityksille ilmaisia, EU:n ulkopuolelle maksettavista laskuista pankki veloittaa hinnaston mukaisen palvelumaksun, joka riippuu kohdemaasta. Vakuutusasiat kansainvälisessä liiketoiminnassa NY-yrityksille on otettu Euroopassa voimassa oleva vastuuvakuutus (general third party liability / product liability), ks. lisätietoja vastuuvakuutuksesta NY Vuosi yrittäjänä -oppaasta. Euroopan sisällä tapahtuvassa kaupassa tuotteesta vastaa aina sen valmistaja (esim. valmistusvirhe tai muu ostajalle korvattava virhe). Mikäli tuote tuodaan Euroopan ulkopuolelta, siirtyy vastuu tuotteesta sen maahantuojalle. Toimittaessanne tuotteitanne ulkomaille varmistakaa, että ne on pakattu niin hyvin, etteivät ne rikkoudu kovassakaan käsittelyssä. Lähetykset ja paketit ovat yleisesti ottaen kuriiriliikkeen vastuulla toimituksen ajan - varmistakaa vakuutuksen kattavuus aina kuitenkin tapauskohtaisesti itse. Huom! Mikäli teette kauppaa Euroopan ulkopuolelle, ottakaa yhteyttä NY-toimistoon. Kaikki Euroopan ulkopuoliset vastuuvakuutukset tulee sopia tapauskohtaisesti. Enterprise without Borders 13

14 Yhteistyösopimus Kun olette löytäneet EwB-portaalista yrityksen, jonka kanssa olette valmiita aloittamaan yhteistyön, tulee teidän solmia yhteistyösopimus. Sopimus kuvaa toiminnan tarkoituksen ja sen tavoitteet. Sopimuksella ei ole taloudellisia velvoitteita. Molemmat yritykset toimivat yhteistyöyrityksessä (jointventure) erillisinä yrityksinä ja tavoitteena on kummankin osapuolen voitollinen toiminta. Voitonjako ja hinnat sovitaan aina erikseen yritysten kesken. Yrityksen toimitusjohtaja ja neuvonantaja / opettaja allekirjoittavat sopimuksen ja lähettävät sen sähköisesti yhteistyöyritykselle. Mikäli sähköinen allekirjoitus ei ole mahdollinen, sopimukseen voi lisätä pelkät nimet. JOINT-VENTURE AGREEMENT Purpose The purpose of this Joint Venture is to coordinate the activities of two Junior Achievement EwB Companies located in and. These companies will cooperate by importing and exporting products. The parties desire to associate themselves in this Joint-Venture for the purpose of accomplishing the desired objectives. EwB Companies This Joint-Venture is formed between the following companies: (Provide name and address of both EwB companies.) Name of Joint Venture (You may wish to name Joint Venture. If you do not, omit this portion of the agreement.) Capital and Fiscal Matters Neither company will be expected to contribute capital contributions to the Joint Venture. The Joint Venture is purely a means of coordinating the individual operations of each company as the companies associate for the importing and exporting of products. Each company will contribute its efforts to the success of the Joint Venture, but no other property is to be contributed by either party, either initially or subsequently. Any loans secured by the individual companies will have no effect on the other company engaged in this Joint Venture. The Joint Venture itself is not authorized to secure any loans and is not obligated to pay any salaries. Financial statements will be prepared by each company and submitted to their respective stockholders and other authorities. Management Management of the Joint Venture will be conducted by the officers of the individual EwB companies in cooperation with their business consultants. Dissolution This Joint Venture will be active from to and dissolve upon the completion of the 18-week EwB program. Disagreements Should disagreements emerge between the members of this Joint Venture, the dispute will be referred to Junior Achievement Central & Eastern Europe for arbitration. The decisions of that office will be final. President Business consultant President Business consultant 14 NY Vuosi yrittäjänä

15 Vocabulary Here's a list of words you may find useful during the Enterprise without Borders programme. Alennus Arvioida Arvonlisävero Brutto Elintaso Ennuste Euroopan unioni Hallituksen kokous Henkilöstö Inventaario Jakelu, levitys Johto(ryhmä) Jälleenmyynti Jäsen Kaavio Kansainvälinen kauppa Kirjanpito Kokous, Neuvottelu Käteinen Kuljetus (Toimitus) Laki Lasku Liiketoimintasuunnitelma Liikevoitto Maksuehto Maksutapa Markkinatutkimus Markkinointi Myynti Netto Organisointi Osake Ostaa Osakeyhtiö (Oy) Palkka Provisio Pankkitili Pääoma Remburssi Discount Evaluate Value added tax (VAT) Gross Standard of living Projection, Forecast European union Board meeting Human resources, Personnel, Staff Inventory Distribution Management Retail Member Chart International trade Accounting Conference Cash Shipping Law Invoice Business plan Operating profit Payment condition Method of payment Market research Marketing Sales, turnover Net Organization Stock Purchase Limited company (Ltd.), Incorporation (Inc.) Salary, Wages Comission Bank account Capital Letter of credit Sopimus Säännös Takuu Talous Tase Tavoite Tiliote Tukku(kauppa) Tulli Tullimaksu Toimitus, lasti, erä Toimitusjohtaja Toimituskulut Tuonti Tuotanto Tutkimus Tuotekehitys Uudistus (muutos) Vakuutus Varat ja omaisuus Vastuuhenkilö Vastuuvakuutus Velat Verkosto, verkostoitua Vero Vienti Vuokr Vuosiraportti Yhteistyöyritys Ystävällisin terveisin Vinkki! Agreement Regulation Guarantee, Warranty Finance Balance (sheet) Goal, objective Account statement Wholesale Customs Duty, Tariff Consignment President, CEO (Chief Executive Officer), General Manager Shipping charges Import Production Research Product development Amendment Insurance Assets Person in charge General third party liability, product liability Liabilities Network Tax Export Rent Annual report Joint-Venture Your sincerely Käyttäkää hyväksi internetistä löytyviä ilmaisia sanakirjoja, esim. ja Enterprise without Borders 15

16 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia perusasteelta korkeakouluihin. Uskomme rajat ylittävään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. NY toimii koulutuksenjärjestäjien ja yrityselämän siltana tarjoten oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä yrityselämän kanssa. NY:n opinto-ohjelmat ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ohjelmat opettavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötä sekä vastuunottoa omasta toiminnasta. NY Vuosi yrittäjänä tarjoaa mahdollisuuden omien ideoiden toteuttamiseen ja tekemällä oppimiseen. oman miniyrityksen avulla. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys ja se kuuluu yli 120 jäsenmaata käsittävään Junior Achievement Worldwideen. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1995 ja kouluttaneet tuhansia tulevaisuuden aktiisia kansalaisia. - Yksityisyrittäjäin säätiö - Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö - Svenska kulturfonden - Emilie och Rudolf Geselius Fond Nuori Yrittäjyys ry Toinen Linja Helsinki

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Vehviläinen, Riikka 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot