TOIMINTASUUNNITELMA. LUONNOS, liittokokous hyväksyy Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 LUONNOS, liittokokous hyväksyy Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ympäristö 2. tiedotustoiminta 3. julkaisutoiminta 4. kansainvälinen järjestötoiminta 5. varainhankinta ja rahastot 6. liiketoiminta 7. järjestömarkkinointi 8. nuorisotoiminta 9. VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT 10. LAJITOIMINTA Experimental-toiminta ja ultrakevytilmailu Nousuvarjotoiminta Kuumailmapallolento Laskuvarjourheilu Lennokkiurheilu Riippu- ja varjoliito Moottorilento Purjelento 11. ILMAILUN HUIPPU-URHEILU 12. Suomen urheiluilmailuopisto oy TALOUSARVIO VUODELLE 2008

3 Edunvalvontaa ja valmennusta Suomen Ilmailuliiton (SIL) toimintavuoden kaksi tärkeintä teemaa ovat edunvalvonta ja valmennustoiminta. Kolmantena mainittakoon liiton organisaation kehittäminen kaikilta osin. Edunvalvonnan osalta kartoitetaan ja priorisoidaan sidosryhmät sekä päätetään toimenpiteistä ja vastuista. Samalla päätetään liiton viestintästrategiasta ja kartoitetaan tiedonhankinta- ja vaikutuskanavia sekä kehitetään ja otetaan käyttöön työn alla oleva viestintäkalenteri. Kehitetään ja luodaan eri lajien valmennusjärjestelmiä yhdessä Suomen Urheiluilmailuopiston (SUIO) ja Ilmailuliittoon palkattavan valmennuspäällikön kanssa. Koko liiton organisaatiota otetaan uudelleentarkasteluun ja tarvittaessa sitä selkiytetään. Selvitetään mahdollisen matriisiorganisaation käyttöalueita ja otetaan niitä tarvittaessa käyttöön. Selkeytetään samalla organisaation eri osien vastuualueita. Valmiuksia valvonnan siirtosopimukseen vahvistetaan siten, että kartoitetaan ja toteutetaan viranomaistoiminnan edellyttämät muutokset organisaatiossa. Hallituksen ja lajitoimikuntien keskusteluyhteyttä parannetaan ja järjestetään keväällä miniavainhenkilöpäivät (hallitus + toimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat) sekä vastaavasti syksyn isojen avainhenkilöpäivien yhteydessä. Otetaan lopuissakin lajeissa käyttöön lajikohtaiset puheenjohtajapalaverit. Lajitoimikuntien ja kerhojen yhteyttä kehitetään edelleen mm. edellä mainituilla palavereilla. Liittotason varainhankinnan koordinoinnissa kartoitetaan toimikuntatasolla tapahtuva varainhankinta, parannetaan tietojenvaihtoa ja luodaan yhteiset pelisäännöt. 1. Ympäristö Suomen Ilmailuliiton ympäristötyön suurin asia on liiton ympäristöohjelman käyttöönotto ja ohjelman noudattaminen. Toimistorakennuksen sähkönkulutusta tarkkaillaan. Selvitetään mahdollisuudet hukkalämmön ja lämmitysjärjestelmän osalta. Tiedotusta sähköistetään (internetin ja sähköpostin hyödyntäminen) ja toteutetaan Suomen Ilmailuliiton toimiston kopiointiohjeita. Näin vähennetään paperinkulutusta. Suomen Ilmailuliiton nettisivuille tehdään oma ympäristöaiheinen osio. Nettisivujen sisällön laatiminen on tarkoitus tehdä yhteistyössä ilmailulajien edustajien kanssa. Nettiin laitetaan tietopankki ilmailuun jo tehdyistä ympäristöselvityksistä. Autoilua vähennetään laatimalla Suomen Ilmailuliiton työntekijöille ohjeet ja pelisäännöt etätyöskentelyn mahdollistamiseksi. Työmatkakuukausikorttien hankkimista selvitetään. Laaditaan Suomen Ilmailuliiton yhteiset ohjeet meluvalitusten vastaanottamiseen ja tiedotetaan jäseniä meluasioista. Jo olemassa olevat lentokoneiden db-arvot etsitään ja kootaan Suomen Ilmailuliitolle laadittavaan tietopankkiin. Näistä pyritään tekemään laskentataulukko ja mallinnuskartta, jota voi soveltaa eri lentopaikoille. Tarkoitus on saada äänialtistustasomalleja lentopaikoille. Kerhojen ja Suomen Ilmailuliiton toimiston jätehuollon tulee olla jätehuoltomääräysten mukaista. Lajittelua kannustetaan tehostamaan. Sidosryhmille, kuten ympäristöviranomaisille, pidetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Lisäksi laaditaan sähköpostilista, jonka jäsenille lähetetään ympäristöaiheisia tiedotteita. Suomen Ilmailuliitosta jaetaan neuvoja ja vinkkejä yhteydenottajille ja ympäristökoulutusta järjestetään toivomusten tai tarvekyselyn mukaisesti. Suomen Ilmailuliitto on edelleenkin mukana Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) ympäristöpalvelussa. Siihen liittyen käydään SLU:n järjestämissä ympäristöseminaareissa ja kokouksissa sekä pidetään palaveri, jossa käydään läpi ilmailun ympäristöasioita. Ympäristöasioista tiedotetaan eri tapahtumissa. Suomen Ilmailuliiton ympäristövastaava valmistaa räätälöidysti tilanteeseen parhaiten soveltuvan valmiin esityksen. Suomen Ilmailuliitto tilaa ympäristökonsulttitoimisto Ingreen Oy:ltä jonkin verran työapua liiton omien resurssien puutteen vuoksi. 2. Tiedotustoiminta Suomen Ilmailuliiton viestintätoiminnan keskeisimmät välineet ovat ILMAILU-lehti ja internet-sivut. Sisäisessä, jäsenistölle suunnatussa viestinnässä ne ovat pääkanavat, mutta kumpaakin voidaan hyödyntää myös ulkoisille kohderyhmille kohdennetussa tiedotuksessa. Nopein viestintätapa on nettisivusto. Sitä voivat hyödyntää lehden lisäksi lajitoimikunnat ja Suomen Ilmailuliitto yleisestikin. Lehdistötiedotteet (vastaanottajina uutis- ja kuvatoimistot, päälehdet ja sähköinen media) laaditaan ajankohtaisista asioista ja arvokilpailuista. SM-kilpailujen ja tapahtumien tulostiedottamisesta vastaa järjestävä organisaatio mikäli toisin ei sovita. Kansainvälisissä kisoissa Suomen Ilmailuliiton toimisto tukee joukkueita, mutta tiedotusvastuu on aina paikan päällä nykytekniikan mahdollistaessa suoran tiedottamisen. Kisatiedottamista tehostetaan painottamalla kilpailujoukkueille kansainvälisten kilpailujen tiedottamisen tärkeyttä. Kilpailupaikalta tehtyjä tiedotteita levitetään ennakkosuunnitelmien mukaisesti medialle. Valtakunnallisen median palvelu on tärkeää, mutta myös paikallisviestimien huomioiminen on pantava merkille etenkin kisajoukkueen jäsenten kotipaikkakunnilla ja seuduilla.

4 Viestintätoimien teho tutkitaan alkuvuodesta Tuloksen valmistuvat ainakin osaksi liittokokoukseen mennessä. Syksyllä tv-kanava Nelonen esittää Ilmailun Maailma -sarjan, jonka tuotantoon Suomen Ilmailuliitto ottaa osaa. Yksityiskohdat selviävät tarkemmin kun ohjelmasarjan esitysaika lähestyy. 3. Julkaisutoiminta ILMAILU-lehden vuosi 2008 Viime vuonna päätoimittajan tehtävät aloitti Mikko Sokero. Hänen tehtäviinsä kuuluu lehdestä vastaamisen lisäksi liiton ulkoisen viestinnän kehittäminen toimistosihteerin vakanssilla oleva Christa Soivio taittaa lehden ja vastaa muun muassa ilmoituslaskutuksesta. Myös osa ilmoitustrafiikista on Soivion hoidossa. Lehden taitto on mahdollista ulkoistaa kokonaan tai osaksi Soivion työtilanteen niin vaatiessa. ILMAILU ilmestyy 2008 kymmenen kertaa vuodessa. Irtonumerohinta Lehtipisteissä (Rautakirja) on kuusi euroa, eikä hinnan nostopainetta ole toistaiseksi. Mikäli nostopainetta ilmenee, hinnanmuutos on nopea ja joustava toimenpide. ILMAILUN vuosikertatilaushinta pysyy niin ikään 44 eurossa tehdään tilauskampanjoja pääasiassa yrityssidosryhmille, joille hinta on kampanjakohtainen. Tällä pyritään lisäämään tilauslevikkiä ilmoitusmarkkinoinnin tukemiseksi. Ilmoitusmarkkinoinnin kehitystyö aloitettiin 2007 ja samaa työtä jatketaan ja tehostetaan Ilmoitusmarkkinointi on ulkoistettu. Viime vuonna aloitettiin aiempaa aktiivisempi liitelehtien markkinointi sisäänpistoina liitemarkkinointia tehostetaan ja markkinoidaan aktiivisesti. Päätoimittaja osallistuu kaikkiin markkinointitoimiin. Keväällä 2008 julkaistaan Olli Kanasella ammattikorkeakoulun lopputyönä tekemä lukijatutkimus. Lehden sisältö ja uudistusten onnistuminen pystytään arvioimaan puolueettomasti. Tutkimustuloksia käytetään jatkossa myös ilmoitus- ja levikkimarkkinoinnin tukena. ILMAILUN ulkoasu ja sisältörakenne uudistettiin Työtä jatketaan Sisältöä terävöitetään entisestään ja lajeja pyritään ottamaan huomioon entistä yksilöllisemmin. 4. Kansainvälinen järjestötoiminta Liitto osallistuu erittäin aktiivisesti kansainväliseen järjestötoimintaa sen kaikilla tasoilla, mm.: - FAI:n laskuvarjokomitea (IPC) - FAI:n riippu- ja varjoliitokomitea (CIVL) - FAI:n purjelentokomitea (IGC) - FAI:n kuumailmapallokomitea (CIA) - FAI:n lennokkikomitea (CIAM) - FAI:n experimentalkomitea (CIACA) - FAI:n microlightkomitea (CIMA) - FAI:n taitolentokomitea (CIVA) - FAI:n ilmailukasvatuskomitea (CIEA, ei edustajaa tällä hetkellä) - FAI:n ympäristökomitea (EnvC, ei edustakaa tällä hetkellä) - FAI:n ilmatilakomitea - FAI:n lääketieteellinen komitea (CIMP) - Europe Air Sportin ja sen ala-komissioiden sekä työryhmien kokoukset - Pohjoismaisella tasolla kokoonnutaan niin yleisesti (Nordic Coordination Meeting, ex ANA) kuin lajitasollakin Suurin osa kokousten ajoista ja paikoista löytyvät internetistä osoitteista ja 5. Varainhankinta ja rahastot Yleisen kustannustason nousun myötä keinoja ulkopuolisen varainhankinnan tehostamiseksi on kehitettävä edelleen. 6. Liiketoiminta Omatoimiseen varainhankintaan kuuluu oleellisesti liiton ilmailutarvikemyymälän SIL-Shopin liiketoiminnan kehittäminen. Myymälässä tapahtui vuonna 2007 sukupolvenvaihdos, joka on tuonut uusia ideoita ja piristystä liiketoimintaan ja liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liiketoiminta saadaan selkeästi kannattavaksi toimintavuoden aikana.

5 7. Järjestömarkkinointi Kerhot saavat lajikohtaisia neliväriesitteitä omaan käyttöön liitosta tilaamalla. Esitteissä on tyhjä tila kerhojen omille yhteystiedoille. Myös liitto jakaa esitteitä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Esite on saatavana myös pdf-muotoisena, helposti päivitettävänä versiona. Kisatiedottamista tehostetaan painottamalla kilpailujoukkueille kansainvälisien kilpailuiden tiedottamisen tärkeyttä. Kilpailupaikalta tehtyjä tiedotteita levitetään ennakkosuunnitelmien mukaisesti medioille. Liittovetoinen Pääsky-harrasteilmailun esittelytapahtuma, järjestetään jos halukas yhteistyökerho löytyy. Purjelennon pohjoismainen purjelentopäivä on valtakunnallisesti purjelennon lajiesittelypäivä. Isoihin tapahtumiin on lainattavissa esitetelineitä, tv, videot ja pa-laitteistoa. 8. Nuorisotoiminta Suomen Ilmailuliiton nuorisoprojekti, jossa tarjotaan koulutusta opettajille, alkaa etsimällä koulutettavia. Kouluttajien määrää nostetaan nykyisestä ja heille järjestetään tapaamisia ja koulutusta kurssin läpiviemiseen samankaltaisesti. Liiton nettisivuille tehdään nuorille soveltuvien alkeislennokkien vinkkiosio. Sisältönä tulee olemaan niiden virittäminen ja rakentaminen. Kouluja, joissa jo rakennellaan lennokkeja, pyydetään ottamaan yhteyttä lähialueensa lennokkikerhoon. Kouluissa tehtyjen lennokkien viritykseen saattaa monella opettajalla olla vajavaiset tiedot. Suomen Ilmailuliiton markkinoinnin pääkohderyhmä on nuoret. Tämä näkyy liiton lajiesitteiden ulkoasussa ja taitossa sekä siinä mihin tapahtumiin ja messuihin Suomen Ilmailuliitto ottaa osaa. Lasten messut, nuorten harrastemessut ja pienoismallimessut Model Expo jne. Lennokkipuolen junioritoimintaa tuetaan rahallisesti ja järjestämällä ohjaajakoulutusta lennokkikerhojen vetäjille. Lennokkilajissa nuoret otetaan huomioon omana ryhmänään sekä harraste-, että kilpailutoiminnassa. Kilpailusääntöjä sekä osanottamisen kynnystä on madallutettu monessa lennokkiluokassa nuorten mukaan saamiseksi. Liiton luomalla Suomen Cup -kilpailujärjestelmällä kilpaillaan SM-kilpailujärjestelmän rinnalla kevyemmillä säännöillä. Nuoren Suomen pelisäännöt ym. erilaisista projekteista tiedotetaan ILMAILU-lehdessä. Nuoren Suomen, Nuorten akatemian, allianssin jne. toiminnoista, jotka soveltuvat ilmailulajeihin esitellään ILMAILU-lehdessä. Nuorille suunnattujen tapahtumien mainostamista ja ohjaajien koulutuksia tuetaan rahallisesti sekä jakamalla neuvoja ja ohjeita. Nuorisoilmailuleirejä tuetaan hankkimalla leiriläisille vakuutukset ja tarjoamalla ohjaajille kulukorvauksia. Myös helpommin järjestettäviä ja matalammalla osallistumiskynnyksellä olevia viikonlopun kestäviä leirejä tuetaan. Seurakuntien ohjaajille tarjotaan lennokinrakennuksen ohjaajakoulutusta. Nousuvarjolla lentämiselle ei ole ikärajaa. Nousuvarjolaji on tarjolla edelleenkin nuorien elämyskasvatus- ja ryhmätyötaitojen kehittämisprojekteissa. SPR-SIL -nuorisoleiri järjestetään kesällä Räyskälässä. 9. VIRANOMAISEN AVUSTAMISTEHTÄVÄT, VIRANOMAISTYYPPISET TEHTÄVÄT Liitto avustaa Ilmailuhallintoa viranomaistyyppisissä tehtävissä olemassa olevan sopimuksen mukaisesti mm. seuraavasti: Katsastustoiminta Liitto jatkaa katsastustoiminnan organisointia ja hallinnointia olemassa olevien sopimusten mukaisesti. Koulutustarkastukset Termiikkiprojektissa ohjeistetaan ja opastetaan laskuvarjo- ja liidinkerhoja (koulutustarkastukset). Käytännössä merkittävä osa lajitoimikuntatyöstä, jossa sivutaan määräysvalmistelua tai koulutusta, voidaan laskea viranomaistyyppiseksi- ja/tai turvallisuustyöksi. 10. LAJITOIMINTA Experimental-toiminta ja ultrakevytilmailu Toimikunta käsittelee ilma-alusten rakentamis- ja muutostyölupahakemukset ja antaa niistä lausunnot Ilmailuhallinnolle. Osallistutaan uudistettujen ilmailumääräysten mukanaan tuomien vaatimusten toteuttamiseen. Erityinen paino on UL-opettajien kertauskoulutuksessa. Toteutetaan yhdessä Suomen Urheiluilmailuopiston (SUIO) kanssa nettipohjainen UL-teoriakoulutusohjelma. Viimeistellään autogirolentotoimintaa koskevien ilmailumääräysten ja koulutusohjelman valmistelu.

6 Toimitaan yhteistyössä SUIO:n kanssa rakentaja- ja huoltajakurssien järjestämiseksi. Samalla seurataan mikä on tulevien EASAhuoltotoimintamääräysten (Part M) vaikutus liite II:n mukaisten ilma-alusten huoltamiseen. Tarkoitus on saada järjestettyä Jämille pysyvä rakentajakurssien työtila käytännön opetusta varten. Tila suunnitellaan siten, että tila on myös muiden Jämillä toimivien lajien käytettävissä. Pyritään toteuttamaan yhdessä SIL-Shopin kanssa keskitettyä rakennusmateriaalien hankintajärjestelmä ja pyritään järjestämään pysyvä materiaalivarasto EUT:n varoin. Tähtäimessä on saada varasto Jämille, jolloin samaan yhteyteen voidaan järjestää lennokkitarvikevarasto. Osallistutaan European Microlight Federationin (EMF), Pohjoismaisen ultrakevytyhteistyöryhmän sekä CIMA:n kokouksiin sekä osallistutaan osaltamme lajin edunvalvontatoimiin. Jatketaan yhteistyötä pohjoismaisten experimental-liittojen kanssa. Valmistellaan pyöriväsiipisten ultrakevyiden ilmailumääräyksiä. Viedään EUT Diesel-Cessna projekti päätökseen vuoden loppuun mennessä. Järjestetään Rakentajien ja Moottorilentäjien talvipäivät yhdessä Moottorilentotoimikunnan kanssa maaliskuussa. Avustetaan UL-tapahtuman järjestämistä Vesivehmaan lentopaikalla toukokuussa. Järjestetään Jämi Fly In yhdessä Jämi Fly In -Teamin kanssa heinäkuussa. Tapahtuman yhteyteen järjestetään lentonäytös ja PIKkoneiden kavalkadi. Ylläpidetään harrastusalueen keskustelupalstaa ja jatketaan ns. virallisten vastausten osiota. Jatketaan harrasterakentajien tietopankin luomista EUT Forumiin. Jatketaan ilma-alusten tieto- ja kuvapankin täydentämistä EUT Forumin yhteyteen. Nousuvarjotoiminta Päijät-Hämeen ja Helsingin alueella tehdään kerhomuotoista toimintaa muiden paikkakuntien lennättäjien toimiessa kaupallisesti. Nousuvarjolajin koulutusta ja turvallisuutta kehittää Suomen nousuvarjo- ja leijaliitto ry. Sen jäsenille menevässä kevätpostituksessa on mainos Suomen Ilmailuliiton jäsenyydestä. Lajissa järjestetään vuonna lennättäjäkursseja yli 12-vuotiaille. Lisäksi Suomen nousuvarjo- ja leijaliitto ry järjestää nousuvarjourheilussa kaksi kilpailua, joista toinen pidetään talvikaudella ja SM-kilpailut kesällä. Koska nousuvarjolentäminen ei vaadi koulutusta, laji on useimmille ensikosketus ilmailuun. Lajin kerhot järjestävät kilpailuharjoittelupäiviä, koulutusta ja lennätyksiä erilaisille ryhmille. Kuumailmapallolento Tärkeimmät suunnat ovat harrastajien määrän lisääminen lisäämällä palloilutapahtumien näkyvyyttä, järjestämällä nuorisoleiri syksyllä ja koulutuksen helpottaminen tekemällä teoriaosuus nettipohjaiseksi. Yhteistyö luontoharrastajien ja pallolentäjien kesken. Päivitetään kiertoaluelistaa edelleen ja pidetään yhteyttä luontojärjestöihin ja harrastajiin. Turvallisuutta parannetaan järjestämällä tarvittaessa tilaisuuksia ja seuraamalla tapahtumia ulkomailta. Kilpailutoiminta - SM-kisat Pieksämäellä - PM-kisat Hämeenlinnassa - MM-2008 kisoihin Pertti Leppäkoski ja Jukka Kujala - Matkalentomalja ja Suomen Cup edelleen siirrytään vähitellen loggereiden käyttöön myös kotimaisissa kilpailuissa - suunnitellaan uusi järjestelmä ranking-listan muodostamiseksi Kuumailmapalloväen virallisena tiedotuskanavana toimii edelleen pallo.net. Myös ilmapallotoimikunnan (IT) kokousten päätökset tiedotetaan pallo.net:issä. Laskuvarjourheilu Laskuvarjotoimikunta (LT) kehittää laskuvarjourheilua ja omaa toimintaansa Suomen Ilmailuliiton strategian mukaisesti. LT tekee aktiivisesti yhteistyötä kerhojen ja kerhojen puheenjohtajien, Termiikkiprojektin, Suomen Ilmailuliiton hallinnon (toimisto ja hallitus) ja kansainvälisten yhteistyötahojen (IPC, EPU, Bartic) kanssa. Lisäksi LT:n edustajat osallistuvat kotimaisiin hyppytapahtumiin. Helmikuussa 2008 järjestettävän puheenjohtajapalaverin yhteydessä pidetään LT:n ja sen komiteoiden, Termiikkiryhmän, hyppymestarikouluttajien ja Suomen Ilmailuliiton koulutuspäällikön yhteinen kehittämis-, tiedonvaihto- ja motivointitilaisuus. LT:n vuoden tärkein kaikille hyppääjille suunnattu tapahtuma on Turpaboogie-tapahtuma. Syksyllä järjestetään koulutus uusille lupakirjahyppääjille yhteistyössä Urheiluilmailuopiston kanssa.

7 Koulutus- ja turvallisuuskomitea (KTK) Koulutus- ja turvallisuuskomitea uusii SIL:n ohjeet ja muun tarvittavan materiaalin laskuvarjohyppäämistä koskevan ilmailumääräyksen uudistamisen myötä. Koulutusohjelma II ja sen ohella Oppilaan opas II, KP:n kansio ja hyppypäiväkirja tarkistetaan. Ohjeita hyppymestarille ja Novahyppymestarin opas päivitetään. Hyppymestarien koulutusta ja jatkokoulutusta kehitetään yhteistyössä hyppymestarikouluttajien ja Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa. C- ja D-luokan hyppääjien koulutuspaketin kokoamista jatketaan. KTK:n sivuilla julkaistaan kouluttajapankki eri hyppylajien kouluttajista. KTK tiedottaa uusista määräyksistä, ohjeista ja koulutusohjelmista ja julkaisee tarvittaessa turvallisuusmääräyksiä ja -tiedotteita sekä kouluttajakirjeitä. Kilpailukomitea (KK) Kilpailukomitean toiminnan painopisteinä ovat kansainvälinen kilpailumenestys ja kotimaisten kilpailujen kehittäminen. Laskuvarjourheilun SM-kisat järjestetään Hangossa. Kansainvälisiin kisoihin (MM-kilpailut, ESL, Eurooppa-cup) pyritään lähettämään mahdollisimman paljon joukkueita ja kisoihin lähteviä urheilijoita tuetaan. Kotimaisia liigakisoja järjestetään eri lajeissa. Uutena cup-kisana ohjelmaan tulee mukaan Nordic Para Ski kilpailu. Jokaisessa lajissa pyritään saamaan vähintään yksi suomalaistuomari ensimmäisen kategorian kansainvälisiin kilpailuihin ja tavoitteena on, että kaikissa kotimaisissa kisoissa olisi mukana ainakin yksi tuomari. Jokaiseen lajiin koulutetaan lisää tuomareita. NordicBaltic -tuomariseminaari järjestetään Tukholmassa helmikuussa. Seminaarissa FAI-tuomareilla on mahdollisuus tehdä reevaluaatio konventionaalisissa lajeissa. Laskuvarjourheilun valmennusjärjestelmää kehitetään yhteistyössä SIL:n tulevan valmennuspäällikön kanssa. Sky Coach -koulutukseen lähetetään ainakin yksi laskuvarjourheilija. Maajoukkuetoimintaa sekä maajoukkueeseen valittavien laskuvarjohyppääjien ja edustusurheilijoiden valintaperusteita kehitetään. Kalustotyöryhmä (KTR) Kalustotyöryhmän tärkein tapahtuma on kalustotapaamisen järjestäminen. Tapahtuma on merkittävä tietojen ja taitojen päivitysfoorumi kalustohenkilöille. Kalustohenkilöiden koulutukseen kiinnitetään huomiota uuden OPS M6-1 määräyksen mukaisten koulutusohjelmien myötä. KTR seuraa vaaratilanneraportteja kalustoperäisten vaaratilanteiden osalta. Esiin tulevat ongelmat tunnistetaan ja tarvittaessa suunnitellaan ja organisoidaan jatkotoimenpiteet. Tiedotustoimintaa tehostetaan kalustotyöryhmän internet-sivujen ja kalustohenkilöiden keskustelupalstan avulla. Lennokkiurheilu Yleistä Lennokkitoimikunnan (LeT) rutiinitehtäviin kuuluu SM- ja Suomen Cup -kilpailujen koordinointi ja valvonta, edustusjoukkueiden valinta sekä kansainvälisten ja viranomais- yhteyksien hoito. Toimikunta nimeää vuosittain lajin edustajat FAI:n lennokkikomitean CIAM-yleiskokouksiin, alakomiteoihin ja kansainväliset tuomarit. Eri lennokkilajin lajiryhmät päättävät pitkälti lennokkiluokkaansa liittyvistä asioista ja toimikunta vahvistaa ryhmien päätökset sekä myöntää lajiryhmille rahallista tukea. Lennokkilajiryhmiä ovat vapaastilentävät, siimaohjatut taito- ja racing team, radio-ohjatut taitolennokit, -liidokit, -2 metriset liidokit, -helikopterit, -mallilennokit sekä -sähkölennokit. Tiedottaminen Vuoden 2008 aikana LeT pyrkii parantamaan tiedottamistaan nimeämällä keskuudestaan henkilön, jonka vastuulla on LeT:n toiminnasta tiedottaminen jäsenille. Tiedotuskanaviksi on kaavailtu lennokit.net:iä, Suomen Ilmailuliiton internetsivustoja ja perinteistä ILMAILU-lehteä. Kilpailutoiminta Kansainväliset kilpailut Suomesta osallistuu arvokilpailuihin noin 40 kilpailijaa. Tavoitteena on jatkaa lennokkiurheilijoiden viime vuosien hyviä esityksiä EM- ja MM-kilpailuissa. Mitaliketjulle odotetaan jatkoa yhden joukkue ja yhden henkilökohtaisen mitalin muodossa. Joukkueet MM- ja EM-kilpailuihin valitaan ennalta sovittujen karsintakilpailujen perusteella. Suomessa järjestetään maaliskuussa vapaastilentävien lennokkien Maailmancupin osakilpailu Porissa. Kansalliset kilpailut SM-kilpailuja järjestetään 15 ja Suomen Cup -kilpailuja 14 eri lennokkiluokassa ja osakilpailuineen tämä tarkoittaa lähes 70 eri kilpailun järjestämistä. Tämän lisäksi jäsenkerhot järjestävät kymmeniä kansallisia kilpailuja. Tapahtumat Lennokkilajin kunniapalkintojen, SM-mitalien ja Suomen Cup -mitalien jakotilaisuus järjestetään loppusyksystä. Viime vuosina palkintojenjakogaalan yhteydessä on järjestetty sisähallilennätystapahtuma, jota toimikunta on tukenut taloudellisesti.

8 Toimikunnan tavoitteena on luoda lennokkilajeille yksi yhteinen vuosittainen sisä- ja ulkotapahtuma, johon voisivat osallistua kaikki harrastajat. Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä pidettävästä sisähallilennätystapahtumasta onkin muodostumassa vakiintunut sisätapahtuma, mutta ulkotapahtuma etsii vielä muotoaan. Riippu- ja varjoliito Liidintoimikunnan (LIT) tärkein tavoite on edistää liitolajien harrastamista. Työn alla hyvässä vauhdissa on liitämistä koskevan säännöstön uudistaminen, joka on realistisesti ajatellen useamman vuoden projekti, mutta vuoden 2008 aikana LIT pyrkii saattamaan voimaan tärkeimmät toimintaa ohjaavat normit. Kiireellisintä on saada viranomaisten hyväksyttävänä olevat määräykset nykyisen ilmailulain kanssa sopusointuisiksi. Sen kautta toiminnan kehittäminen helpottuu. Harrastajat LIT parantaa turvallisuutta ottamalla käyttöön internet-portaalin, johon vaaratilanneilmoitukset voi tehdä anonyyminä. Järjestelmä madaltaa ilmoittamiskynnystä ja sitä kautta lisää tietoa ja mahdollistaa vaaratilannetrendien ennakoinnin ja analysoinnin. Lisäksi LIT varautuu tukemaan itsenäisille piloteille järjestettäviä erilaisia kurssi- ja leirimuotoisia tapahtumia. Koulutus Normistoa kehittämällä ja vakuutuksista neuvottelemalla pyritään helpottamaan tutustumiskurssien järjestämistä ja elvyttämään jälleen Ultra-A koulutus, sekä riippuliitäjien trike-hinaukset. Lisäksi LIT varautuu ostamaan valmista materiaalia opettajien käyttöön (opetus- ja muu tukimateriaali), sekä tutkii mahdollisuutta hyödyntää Suomen Urheiluilmailuopiston verkkokoulutusta kerhojen alkeiskoulutuksen teoriaosioissa. Opettajatapaaminen pyritään järjestämään. Ilmailukeskukset LIT haluaa osaltaan edistää nykyisten ja uusien lentopaikkojen kehittämistä, sekä niiden yhteyteen liitettäviä kaupallisia palveluja, kuten hinauspalveluja. Käytännössä LIT pyrkii levittämään tietoa mahdollisuuksista, kuten EU-tukihankkeista, sekä tarvittaessa auttaa toimintaa alkuun. Kilpaurheilu LIT pyrkii kehittämään pitkäjänteistä ja tavoitteellista valmentamista maajoukkuetasolla, kilpalentotasolla, sekä ns. junnutasolla. Arvokisamatkoja pyritään tukemaan ja ensikertalaisia kannustetaan osallistumaan ranking-kisoihin. Yhteiskuntavastuu Hinauskaluston ja moottorilentäjien aiheuttamia meluhaittoja ja muita ympäristöongelmia pyritään vähentämään jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä tarpeen mukaan kerhoille suunnatulla valistustyöllä. Toimintamalleja haetaan myös mm. kansainvälisen yhteistyön kautta. Hallinto LIT pyrkii helpottamaan liitämiseen liittyvää byrokratiaa sääntöuudistusten myötä. Tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kerhojen ja SIL:n avainhenkilöiden ja toimiston välillä pyritään lisäämään kerhotapaamisilla. Moottorilento Vuoden tärkein lajin harrastajatapahtuma on yhdessä EUT:n kanssa järjestettävät Talvipäivät. MT jatkaa olennaisimmilla osa-alueilla mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Suunnitelma on keskittyä muutamiin tärkeimpiin asioihin, jolloin käytettävissä olevat resurssit voidaan paremmin kohdentaa ja tuottaa tulosta valitut neljä pääaluetta ovat: 1. Yleinen moottorilennon kustannustasoon vaikuttaminen - infrastruktuuri (kenttämaksut jne.) - viranomaismaksut - polttoainekustannukset (100LL:n verotus, mutta myös modernit diesel-moottorit jne.) - vakuutusmaksut 2. Euroopassa vaikuttaminen (EAS, EASA) - RPPL-lupakirja - integroitavuus ylempiin ja muihin lupakirjaluokkiin - määräykset, huolto ja lentotoiminta jne. 3. Tiedotus - ILMAILU-lehti, kuukausittaiset MT-raportit (tarvittaessa, jos on uutta kerrottavaa)

9 - internetsivujen uudistamisprojektin jälkihoito ja jatkokehitys - Kaksipuolinen kommunikointi, MT -> moottorilentäjät sekä moottorilentoa harjoittavat kerhot -> MT 4. Lennonopettajakoulutus harrastajan ulottuville - Yhteistyö Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa, 2007 onnistuneesti käynnistyneen projektin seuranta - RPPL - pullonkaulan laajentaminen harrastuksen kehittämiseksi Näiden neljän projektiryhmän lisäksi MT:n tehtäviin kuuluu juoksevia asioita seuraavilta osa-alueilta: Turvallisuus ja ympäristö MT jatkaa yleisten toimintaohjeiden laatimista VFR-lentäjille lentoturvallisuutta edistävän tietouden lisäämiseksi. MT jakaa tietoutta jo saaduista lentopaikkojen ympäristöluvista ja niiden ehdoista lentopaikkojen pitäjien käyttöön ja yleisen ympäristöriskitietouden lisäämiseksi ja huomioimiseksi lentotoiminnassa. Koulutus Koulutuksellisiin asioihin vaikutetaan Euroopan ja RPPL-lupakirjan kautta. Lennonopettajakoulutuksen palauttamiseksi suomalaisen harrastajan saataville on 2007 käynnistetty erillinen aliprojekti Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa, MT seuraa projektin etenemistä ja varmistaa ensimmäisen kurssin toteutumista. Taitolento Taitolennon kehittämisestä ja kilpailutoiminnasta vastaa Urheilutaitolentäjät ry. MT seuraa ja hallinnoi toimintaa omalta osaltaan allokoimalla varoja taitolentotoiminnan käyttöön erillisten suunnitelmien mukaisesti. Tarkkuus- ja rallilento Tarkkuus- ja rallilennon kehittämisestä ja kilpailutoiminnasta vastaa Tarkkuuslentourheilijat ry. MT seuraa ja hallinnoi toimintaa omalta osaltaan allokoimalla varoja tarkkuuslentotoiminnan käyttöön erillisten suunnitelmien mukaisesti. Lajin markkinointi ja edistäminen MT pyrkii toiminnallaan markkinoimaan entistä paremmin moottorilentoa lajina haasteellisessa ympäristössä, jossa kustannusten jatkuva nousu-uhka hallitsee harrastajien keskustelunaiheita. Pitämällä harrastajamäärät, mukaan lukien Suomen Ilmailuliiton jäsenmäärä entisellään tai saamalla ne nousuun, voimme vaikuttaa osittain myös kustannuksiin mahdollisten synergiaetujen muodossa. MT:n rooliin kuuluu painottaa lajin näkyvyyttä ja lajista saatavien elämysten esilletuomista. Purjelento Purjelentotoimikunnan tavoitteena on edellisen vuoden tavoin harrastajamäärien saattaminen tasaiseen kasvuun pitkällä aikavälillä kestävästi. Harrastuksen keskeyttäneiden vähentämiseksi panostetaan jatkokoulutukseen, valmennukseen ja huippu-urheiluun. Toimikunta toimii yhteistyössä tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen Urheiluilmailuopiston, Suomen Ilmailuliiton valmennuspäällikön sekä kerhojen kanssa järjestämällä mm. vuotuisen kerhojen avainhenkilöiden tapaamisen. Viranomaisyhteistyö Ilmailuliiton ja Ilmailuhallinnon yhteistyöprojekti harrasteilmailua koskevien ilmailumääräysten päivittämiseksi jatkuu määräyksiin liittyvien koulutusohjelmien päivittämisellä. Purjelentotoimikunta osallistuu työhön purjelentoa ja moottoripurjelentoa koskevilta osin. Purjelentotoimikunta osallistuu ilmatilan käyttöä koskevaan edunvalvontaa yhdessä ilmatilatoimikunnan kanssa varmistaakseen ilmatilan käytön purjelentotoimintaan. Purjelentotoimikunta valvoo ja ohjaa uusien kansallisten huoltomääräysten valmistelua, jotka liittyvät valmisteilla oleviin yhteiseurooppalaisiin (EASA) purjelentokoneiden lupakirja-, huolto- ja katsastusvaatimuksiin. PT varautuu joidenkin purjelennon viranomaisvalvonnan tehtävien siirtämisestä Suomen Ilmailuliiton vastuulle. Koulutus Purjelentotoimikunta keskittyy jatkokoulutuksen kehittämiseen ja lennonopettajien aseman parantamiseen. Jatkokoulutusta lisätään kehittämällä valmennusjärjestelmän Club Coach -tason mukaista kurssilta kolmesataselle -matkalentokoulutusta ja selvittämällä jatkokoulutukseen soveltuvan kaluston hankkimista yhdessä Urheiluilmailuopiston kanssa. Lennonopettajien asemaan parannetaan mm. kehittämällä peruskoulutuksen järjestämistä opettajien vastuun ja ajankäytön kohtuullistamiseksi. Suomi osallistuu yhteispohjoismaiseen SVEDANOR-koulutukseen Suomen Urheiluilmailuopiston johdolla (yhteispohjoismainen purjelentokoulutus). Kilpailut Kerhojen välistä matkalentokilpailua käydään Purjelennon Suomen Cup kilpailun avulla. Kilpailu käydään kotikenttäkisana matkalentoliigan (Online contest) säännöillä internetissä. SM-kilpailuja kehitetään järjestämällä aikaisemmasta käytännöstä poiketen Kerho-, Vakio, -15 m ja 18m luokkien SM-kilpailut samanaikaisesti Räyskälässä. Kaikkiin kansainvälisiin arvokilpailuihin osallis-

10 tutaan täydellä maajoukkueella. Nuorten PM-kilpailut tullaan järjestämään Räyskälässä. Kisoihin lähetetään niin monta urheilijaa kuin mahdollista. 11. ILMAILUN HUIPPU-URHEILU Tapahtumakalenteri, jossa sekä kansalliset että kansainväliset arvokilpailut ja paljon muuta löytyy osoitteesta FAI:n alaisten arvokilpailujen laajemmat listat osoitteessa (lajit ja kilpailukalenterit). 12. Suomen Urheiluilmailuopisto Oy Suomen Ilmailuliitto on Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n (SUIO) pääomistaja. Purjelennon teoriat internetin välityksellä toteutettuna jatkuu. Verkkoalustan käyttöä eri harrastelajien toimintojen kehittämisessä lisätään: mm. ultrakevytlennon teoriat viedään internetiin vuoden 2008 aikana. SUIO on rakentanut purjelentokoneen ohjaamoon simulaattorin. Simua käytetään sekä purjelennon että muiden ilmailulajien markkinointitapahtumissa. Tähän kokonaisuuteen on hankittu kolme eri ilmailulajia esittelevää mainosbanneria. Lennokkitoiminnan ohjaukseen liittyvä koulutus aloitetaan kevään 2008 aikana. Lennokkiharrastuksen kehittämiseksi SUIO on mukana organisoimassa sisälennokkitapahtumaa loppuvuonna Nuorisotoimintaan liittyvänä järjestetään 7-10-vuotiaiden Nuorisoleiri kesäkuussa sekä SPR:n kanssa yhteistyössä heinä-elokuussa leiri hieman vanhemmille nuorille. Opiston koulutus suuntautuu edelleen lajien jatkokoulutukseen. Järjestämme eri lajien opettajakoulutukset: purje-, moottoripurje-, ultrakevytlento ja varjoliidon opettajakoulutukset. Riippuliidon opettajakoulutus pyritään myös järjestämään. Laskuvarjotoiminnan kouluttajakoulutus jatkuu kuten aiempinakin vuosina. Kaikissa opettajakursseissa pyritään lisäämään internetpohjaisen verkkoalustan käyttöä ennakkomateriaalin opiskelussa. Harrasteilmailun huoltotoimintamääräyksien vuoksi huoltajakoulutus lisääntyy 2008 roimasti. Jatkokoulutukseen panostamme usealla tavalla. Moottorilla tapahtuvan ilmailun piirissä järjestämme matkalentämiseen liittyvä koulutusta: kotimaan suunnistus ja ulkomaille lentäminen. Purjelennossa järjestetään opastusta vähän lentäneille purjelentäjille: kuinka pysyn termiikissä, miten kauas voin lentää? Purjelennossa on tarjolla jatkokoulutusta taitolennossa (SVEDANOR-yhteistyö) ja vuoristolentämisessä Espanjan Jacassa. Laskuvarjotoiminnassa pyritään järjestämään eritasoisia kuvunkäsittelyn koulutuksia. Moottorilennon opettajakoulutus pyritään käynnistämään kesäkuussa Koulutuksen aloitus riippuu saadaanko Flight Training Organisation (FTO) hyväksytettyä ilmailuhallinnossa siihen mennessä. Opisto aloittaa ClubCoach ja SkyCoach -kurssit vuonna 2008 jos halukkaita saadaan tarpeeksi. 10

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. ympäristö 2. tiedotustoiminta 3. julkaisutoiminta 4. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011

TOIMINTASUUNNITELMA. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. ympäristö 3. tiedotustoiminta 4. julkaisutoiminta 5. kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 3 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Vuosikokouksen 29.3.2014 hyväksymä. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 4 TIEDOTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

\ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014. hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014)

\ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2014. hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014) TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2014 (3.3.2014) Hyväksytään sääntömääräisessä vuosikokouksessa maaliskuussa 2014. \ÄÅt ÄâÄ ààé LH äâéààt TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Ilmailuliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Esitys vuosikokoukselle Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 YMPÄRISTÖ... 4 TIEDOTUSTOIMINTA... 4 JULKAISUTOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry

TOIMINTAKERTOMUS. LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 LUONNOS, liittokokous hyväksyy 29.3.2008 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestötoiminta 1.1. Julkaisutoiminta 1.2. Kansainvälinen järjestötoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 19.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 21.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Luonnos, liittokokous hyväksyy 17.3.2012 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010

TOIMINTAKERTOMUS. Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry Luonnos, liittokokous hyväksyy 20.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Järjestötoiminta 1.1. Kansainvälinen järjestötoiminta 1.2. Varainhankinta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytään kevätkokouksessa 19.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSELLE Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Yleiskatsaus 2015...

Lisätiedot

Mmoottorilento on ainoa ilmailulaji, jossa kerhojen ohella on

Mmoottorilento on ainoa ilmailulaji, jossa kerhojen ohella on Moottorilento paljon mahdollisuuksia briefing Kurssille pääsee 16-vuotias. Lupakirjan saa 17-vuotiaana. Harrastus on monipuolisia valmiuksia antava ja tarjoaa kilpailuhenkistä tekemistä. Matkalle voi lähteä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Strategiatyöryhmä 18.10.2015

SIL2020 Strategia. Strategiatyöryhmä 18.10.2015 SIL2020 Strategia Strategiatyöryhmä 18.10.2015 Sisältö Yhteenveto Strategiatyö 2015 Painopistealueet Strategiasta toimintamalliin Vuosikello SIL organisaatio Toteutusaikatauluesimerkki: Viestintä SIL2020

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Koulutus. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Koulutus. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 3 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi

Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015. SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Turpaboogiet 31.1.-1.2.2015 SIL toimii laskuvarjohyppääjien eduksi Viikon sisällä tehdyt laskuvarjoasiat Turpaboogiet, junalippujen ostaminen Suomenennätysmitalit, selvitystä. Termiikkiprojekti. Kansiot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening Petra Lattunen Ingreening Kuva: Kenya Boogie and Hinton Skydive Centre Kuva: Richard Wanderman Miksi laskuvarjohyppääjän pitäisi miettiä ympäristöasioita? Hyppypaikan ympäristölupa Hyppypaikka Kerhon hyppykone

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Urheilu- ja Harrasteilmailu. v.1.0 13.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Urheilu- ja Harrasteilmailu. v.1.0 13.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 13.10.2015 SIL Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hyväksytään vuosikokouksessa 29.3.2014 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytään vuosikokouksessa 21.3.2015 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 5 Suomen Ilmailuliiton hallinto... 5 Lajivaliokunta...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta SIL LENNOKKITOIMIKUNTA TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta Tilannekatsaus lain ja määräysten osalta:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 hallituksen esitys vuosikokoukselle 2013 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Järjestötoiminta... 4 Suomen Ilmailuliiton

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa

Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseon lukiossa Ikkuna ilmailun maailmaan Ilmailun yleissivistystä osana lukio-opintoja Lukion ilmailulinja Jyväskylän Lyseossa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista AJAJAKARTOITUS 2007 Ajajakartoituksen tarkoituksena oli selvittää nuorten ajajien tavoitteita, harjoittelua sekä valmennustoiveita. Vastaukset toimivat osana tulevien vuosien valmennussuunnitelmien rakentamista

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Ryhmä 3, tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen Suomen ilmailumuseo 31.1.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusviestinnän kehittäminen

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia kursseja. Yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

STRATEGIA SIL v.1.0

STRATEGIA SIL v.1.0 STRATEGIA SIL 2020 28.11.2015 v.1.0 Päivitys 10.1.2016 SIL 2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Strategiaprosessi 3 2 YHTEENVETO 4 2.1 Tämän dokumentin tarkoitus 4 2.2

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0

STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0 STRATEGIA SIL 2020 Päivitys 28.11.2015 v.1.0 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Yhteenveto... 4 2.1 Tämän dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot