Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla"

Transkriptio

1 Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla

2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Olli Pyrhönen Matti Lehtovaara Jari Selesvuo Juha Varis Tuomo Kässi

3 Executive Summary Tuulivoimateollisuus on kasvanut erittäin voimakkaasti 2000-luvulla, ja viime vuonna asennettiin maailmanlaajuisesti ennätysmäärä noin 42 GW uutta tuulivoimakapasiteettia. Kumulatiivinen asennettu kapasiteetti oli vuoden 2011 lopussa noin 241 GW, josta eniten Euroopassa, sitten Kaakkois-Aasiassa, etenkin Kiinassa ja kolmanneksi suurimpana markkina-alueena oli USA. Kiinassa oli eniten asennettua tuulivoimaa, 26 % maailman tuulivoimasta, toisena oli USA, sitten Saksa, Espanja ja Intia. Suurin osa asennetusta koko maailman kapasiteetista on maatuulivoimaa (onshore), merituulivoimaa (offshore) oli asennettu vajaat 4 GW. Teollisuus työllisti arviolta yli henkilöä maailmanlaajuisesti ja liiketoiminnan arvo oli noin 52 Mrd. euroa (73 Mrd. USD). Tuuliturbiineja oli maailmalla toiminnassa noin ja niiden keskikoko oli 1,2 MW. Turbiinien koko on tasaisesti kasvanut ja nykyisin suurimmat kaupalliset turbiinit ovat 6-7 MW kokoluokassa. Suomessa oli vuoden 2012 lopussa asennettuna 163 turbiinia yhteisteholtaan 288 MW, joten olemme huomattavasti jäljessä useimpia muita EU maita tuulivoiman hyödyntämisessä. Tuulivoimamarkkinoiden ennakoidaan kasvavan keskimäärin noin 10 % vuosittain, jolloin vuonna 2020 maailmassa olisi asennettuna kapasiteettia noin 900 GW, josta offshore tuulivoimaa 75 GW. Tällöin tuulivoimalla tuotettaisiin noin 8 % sähköntuotannosta, kun arvio vuodelle 2012 on 2,26 %. Nopeinta kasvu olisi Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, merituulivoimaa sen sijaan asennettaisiin eniten Eurooppaan. Suomen ilmasto- ja energiastrategin mukainen tavoite on 2,5 GW tuulivoimaa vuonna Moderni turbiini koostuu seuraavista pääkomponenteista: tornista, kolmilapaisesta roottorista, vaihteistosta, generaattorista, ja elektroniikasta. Turbiinien hinta vaihtelee projektista ja käytetystä tekniikasta johtuen, mutta tämän hetkisenä keskiarvona voidaan käyttää noin 1 MEUR / MW hintaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa hinta on vähintään yhden kolmasosan halvempi. Turbiinihintojen ennakoidaan halventuvan jo lähivuosien kuluessa jopa 30 % johtuen muun muassa suuruuden ekonomiasta ja kiristyvästä kilpailusta. Kun mukaan lasketaan kaikki kulut, kuten suunnittelu, luvat, turbiinin perustukset ja kaapeloinnit, tulee asennetulle turbiinille keskihinnaksi noin 1,5 MEUR. Merituulivoima voi olla kaksi kertaa kalliimpi investointi. Generaattoreina käytetään tyypillisesti nopeita tai keskinopeita induktio- (DFIG) tai kestomagneettigeneraattoreita (PMSG) ja yleisesti kolmivaihteisia vaihteistoja. Hidasnopeuksisen (PMSG) suoravetogeneraattorin (DD) käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä tällöin vältetään vika-alttiin vaihteiston käyttö. Korkea toimintaluotettavuus on erityisen tärkeä merituulivoimaloissa. Suurimmat 15 turbiinivalmistajaa toimittivat viime vuonna lähes 90 % maailman tuulivoimaloista. Suurin toimija on tanskalainen Vestas, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli noin 6 Mrd euroa ja henkilöstöä yli Suurimpien valmistajien joukossa oli 7 kiinalaista toimijaa, jotka ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Useimmat turbiinivalmistajat valmistavat joitakin strategisia komponentteja itse tai ostavat ne omaan konserniin kuuluvalta tytäryhtiöltä ja ostavat muut komponentit ja materiaalit sopimusvalmistajilta. Yhtiöiden valmistusstrategiat kuitenkin vaihtelevat tehdään kaikki itse strategiasta pelkkään avainkomponenttien kokoonpanoon ja turbiinin kokonaistoimitukseen. Tyypillisesti turbiinivalmistajia palvelee vakiintunut joukko kansainväliseen toimintaan kyvykkäitä komponenttitoimittajia varatoimittajineen. Kaiken kaikkiaan sekä turbiini-

4 että komponenttivalmistajien kesken on tapahtunut viime vuosikymmenen kuluessa konsolidoitumista. Valmistus on myös globalisoitunut eli avainkomponentit ja etenkin isot komponentit valmistetaan lähellä asiakasta. Toisaalta kiristynyt hintakilpailu on johtanut siihen, että yritykset ovat siirtäneet tuotantoa Kiinaan, joka nykyisin onkin suurin komponenttien valmistusmaa. Alan keskittyminen ja globalisoituminen tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Suomessa on eri sektoreilta tuulivoiman huippuosaamista, mutta kokonaisvaltaista tuulivoimaklusteria meillä ei ole. Sellaisen rakentaminen tai rakentuminen vie aikaa ja edellyttäisi selkeän veturiyrityksen olemassaoloa. Tuuliturbiinien kokonaistoimituksista yleensä vastaava turbiinivalmistaja olisi luonteva veturiyritys, mutta kotimaiset valmistajat (Winwind ja Mervento) ovat kansainvälisesti pieniä, ja niiden markkina-asema on haastava. Lisäksi Winwind on ajautunut vakavaan taloudelliseen kriisiin (velkojat hakevat yhtiöltä saataviaan käräjäoikeudessa tammikuussa 2013). Kotimaisille turbiinivalmistajille, kuten muillekin tuulivoima-alan toimijoille olisi ensisijaista, että kotimaiset investoinnit käynnistyisivät täysipainoisesti. Tämä tarkoittaisi paitsi liiketoimintamahdollisuuksia, niin kumuloituvaa osaamista ja ennen kaikkea referenssejä kansainvälistä kilpailua silmälläpitäen. Suomalaisten turbiinivalmistajien kilpailukykyisin businessalue löytynee erityisosaamisesta, kuten esimerkiksi arktisesta tuulivoimasektorista. Mahdollisesti liittoutumalla tai jonkin johtavan turbiinivalmistajan tytäryrityksenä suomalainen niche markkinoille erikoistunut turbiinivalmistus voisi menestyä tulevaisuuden kovenevassa kilpailussa. Kilpailu päämarkkinoilla johtavien turbiinivalmistajien kanssa tuskin tuo menestystä, sillä näiden resurssit ja referenssit ovat ylivertaiset ja osaaminenkin osin suomalaisia edellä. Suomalaista huippuosaamista edustavat muun muassa ABB, The Switch, Vacon, Vaisala, Prysmian sekä Moventas. Yhtiöiden markkina-alue on globaali ja etenkin ABB:n ja Prysmianin resurssit mittavat. Yhtiöillä on edellytykset menestyä jatkossakin kansainvälisesti tuulivoimaliiketoiminnan komponenttien ja systeemien toimittajina. Moventaksen haasteena on yrityksen taloudellinen tilanne ja kilpailukyky markkinoilla (koko henkilöstö lomautetaan määräajaksi keväällä 2013). Muun muassa paperikonevalmistuksen ja meriteollisuuden johdolla Suomeen on syntynyt vahva konepajaosaaminen ja alihankintaverkosto. Esimerkiksi Holming, Componenta, Häkkinen Group ja Metso Foundries palvelevat jo tuulivoimateollisuutta. Osa yhtiöistä toimii kansainvälisesti ja niillä on mahdollisuus jatkossakin palvella tuulivoimateollisuutta, etenkin Suomessa ja lähialueilla. Komponenttitoimittajien ja alihankkijoiden kansainvälistymisen haasteina ovat muun muassa Suomen syrjäinen sijainti Euroopan päämarkkinoilta ja päämiesten jo osin vakiintuneet toimittajaverkostot. Tuulivoiman suunnittelu ja konsultointi sekä käyttö ja kunnossapito tarjoavat suomalaisille yhtiöille liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja lähialueilla. Merkittävää uutta potentiaalia edustaa telakkateollisuus, ennen muuta STX Finland. STX konsernissa osataan erikoislaivojen tekeminen, konserni omistaa jo turbiinivalmistajan ja konsernin strategiana on tulla merkittäväksi tuulivoimatoimijaksi. Offshore perustukset ja tornit voisivat luontevasti olla omaa tuotantoa oman turbiinivalmistuksen, tuulipuistojen käytön ja kunnossapidon sekä erikoislaivojen ohella. STX Finlandilla olisi potentiaalia toimia suomalaisen tuulivoimateollisuuden veturiyrityksenä. Yhtiön rahoitustilanne ja kilpailukyky ovat kuitenkin tällä

5 hetkellä haastavat. Rautaruukilla on potentiaalia toimittaa muun muassa ristikkorakenteisia torneja ja Parmalla hybriditorneja tuulivoimateollisuudelle. Suomalaisen tuulivoimaosaamisen ja työllisyyden kannalta keskeistä on, että Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaiset tuulivoimainvestoinnit saataisiin viipymättä käyntiin ja investointiympäristö säilyisi suotuisana ja ennustettavana. Tuulivoiman syöttötariffi tukee tuulivoiman taloudellista kannattavuutta lähitulevaisuudessa, mutta tuulivoimarakentamisen rajoituksia ja esteitä tulee myös merkittävästi purkaa tai lieventää. Työpaikkoja syntyy niihin maihin joissa tuulivoimaa rakennetaan. Tuulivoima työllistää paitsi suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, niin erityisesti laitosten vuoden käyttö- ja kunnossapitoaikana. Teknologiateollisuuden (2012) positiivisen kasvuskenaarion mukaan tuulivoimateollisuus voisi työllistää jopa henkilöä vuonna 2020 nykyisten noin 2000 sijasta ja alan liikevaihto voisi olla jopa Mrd. euroa. Tällainen kasvuskenaario sisältää kyllä merkittäviä epävarmuustekijöitä ja Tarastin (2012) selvitys arvioikin kasvun ja työllisyyden kehittyvän kasvuskenaariossakin maltillisemmin. Todennäköisimmät menestysmahdollisuudet ovat alalla jo merkittävässä asemassa olevilla resursseiltaan vahvoilla ja kansainvälisillä yrityksillä. Monialayritykset kestävät pelkästään tuulivoima-alaan keskittyneitä yrityksiä paremmin alalle tyypilliset liiketoiminnan vaihtelut. Erikoistuminen ja uudet radikaalit innovaatiot voivat kuitenkin tuoda tuulivoimaliiketoimintaan täysin uusia toimijoita tai muuttaa nykyisten yritysten kilpailuasetelmia. Kaupallisesti menestyviä uusia keksintöjä harvoin kuitenkaan syntyy ilman panostuksia. Ensiarvoisen tärkeää olisi määritellä kansallinen tahtotila, millä resurssein ja mihin tuulivoimateollisuuden sektoreihin halutaan panostaa, ja kohdentaa resurssit siten, että alan yrityksillä, tutkimuslaitoksilla ja muilla toimijoilla olisi parhaat edellytykset kehittää kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja systeemeitä. Potentiaalisten uusien teknologioiden ja suomalaisten toimijoiden syvällisempi tarkastelu voisikin olla mielenkiintoisen jatkotutkimuksen aihe.

6 Sisällysluettelo Executive Summary... iii Kuvat... viii Taulukot... x Lyhenteet... xi 1. Johdanto Tuulivoimateknologiat Turbiiniteknologiat Pääkomponenttien teknologiat ja valmistusstrategiat Tuulivoimatekniikan globaali markkinatilanne Nykymarkkinat ja kasvun edellytykset Onshore ja offshore markkinat Turbiinivalmistajat Komponenttitoimittajat Tuulivoiman palveluliiketoiminta Keskeiset asiakkaat ja rahoittajat Suomen tuulivoimayritysten nykytilanne Turbiinivalmistajat Komponenttitoimittajat ja palveluyritykset Liiketoimintaverkosto ja palveluliiketoiminta Tuulivoiman toteuttajat ja rahoittajat Tuulivoiman Teknologia- ja liiketoimintanäkymät Onshore markkinakehitys Offshore markkinakehitys Suomen tuulivoimamarkkinan kehitys Suomalainen potentiaali tuulivoimateknologiassa Kotimaisen teollisuuden liiketoimintamahdollisuudet Yhteenveto ja johtopäätökset Lähdeluettelo... 51

7 Liitteet Liite 1: Turbiinien sähkötekniikka Liite 2: Pääkomponenttien valmistusteknologiat ja suomalaiset valmistajat Liite 3 : Suomalaisen tuulivoimateollisuuden toimijoita... 74

8 Kuvat Kuva 1:Uusiutuvan energian investoinnit vuosina (GWEC 2011)... 1 Kuva 2: Vuosittain rakennettu tuulivoima vuosina (GWEC 2011) Kuva 3: Tuulivoiman lisäkapasiteetin rakentaminen eri maissa vuonna (GWEC 2011)... 3 Kuva 4: Tuulivoimamarkkinan odotettu kasvu vuoteen 2016 mennessä. (GWEC 2011) Kuva 5: Euroopan off-shore tuulivoimakapasiteetin kehitys. (GWEC 2011)... 4 Kuva 6: Tuuliturbiinin naselli ja roottori. Pääkomponentit ovat torni, roottori ja voima-akseli. Voimaakseliin kuuluu akselisto, vaihteisto ja generaattori. (GE Energy esitemateriaalia)... 6 Kuva 7: Kaupallisten turbiinien roottorihalkaisijan kehitys viime vuosikymmeninä (IRENA 2012)... 9 Kuva 8: Tuuliturbiinin kustannusjakauma komponenteittain (Wind Directions 2007) Kuva 9: Tuulivoimalan tornin valmistusta Levator Oy:n tiloissa (Levator 2012) Kuva 10: Esimerkki asiakkaan tuulivoimalaan räätälöidystä kestomagnetoidusta suoravetokoneesta (The Switch 2012) Kuva 11: ABB Oy:n Suomessa valmistamia keskinopeita tuulivoimageneraattoreita (ABB 2012) 14 Kuva 12: Megawattiluokan 3-portainen tuulivoimavaihde ja sen sisäinen rakenne (Boschrexroth 2012) Kuva 13: Moventas Oyj:n ja The Switch Oy:n yhdessä kehittämä Fusion Drive, joka yhdistää tuulivoimalan vaihteiston ja generaattorin yhdeksi kokonaisuudeksi(the Switch 2012) Kuva 14: Tuulivoimalan perustukien raudoitus ennen valua Joutsenon Muukonkankaalla elokuussa Kuva 15: Erilaisia merituulivoimaloiden perustusratkaisuja. (Wind in our sails, a report by european wind energy assosiation 2011) Kuva 16: Maailmanlaajuisesti asennettu tuulivoima, vuotuinen ja kumulatiivinen (BTM Consult 2012b) Kuva 17: Tuulivoima Maailmanlaajuisesti, 2005, 2008, 2011 (BTM Consult 2012b) Kuva 18: Maailman kymmenen suurinta turbiinivalmistajaa vuonna 2011 (BTM Consult 2012b) Kuva 19: Tuulivoimateollisuuden horisontaalinen integraatio (BTM Consult 2012a) Kuva 20: Tuulivoimateollisuuden toimitusketju (BTM Consult 2012a) Kuva 21: Vertikaalinen integraatio (BTM Consult 2012a) Kuva 22: Johtavat tuulipuistojen omistajat / operaattorit (BTM Consult 2012b) Kuva 23: Tuulivoimatuottajien osuudet tuotetusta tuulisähköstä vuonna 2010 (Stenberg & Holttinen 2011) Kuva 24: Rakenteilla ja valmistelussa 2012 olevien tuulivoimahankkeiden toteuttajia Kuva 25: Tuulivoiman kumulatiivinen kasvuennuste maailmassa (BTM Consult 2012b)... 41

9 Kuva 26: Tuulivoiman investoinnit (kumulatiivinen MW) markkina-alueittain vuoteen 2021 (BTM Consult 2012b) Kuva 27: Offshore markkinakehitys 2020 mennessä (BTM Consult 2010)... 43

10 Taulukot Taulukko 1:Tuulivoimakapasiteetti eri IEA jäsenvaltioissa (IEA WIND 2011)... 2 Taulukko 2: Tuulivoimainvestoinnit, syntyneet työpaikat ja liikevaihto IEA jäsenmaissa (IEA Wind 2011) Taulukko 3: Tuulivoimaprojektien kustannusosuudet on-shore ja off-shore voimaloissa (Wizelius 2009) Taulukko 4: Turbiinien ja tuulivoimaprojektien hinta eri IEA jäsenmaissa. (IEA Wind 2011)... 8 Taulukko 5: IEC turbiinien luokitus eri tuuliolosuhteisiin Taulukko 6: Suurimmat markkina-alueet (kumulatiivinen MW) vuoden 2011 lopussa (BTM Consult 2012b) Taulukko 7: Suurimpien 15 turbiinivalmistajan taloudellisia tunnuslukuja Taulukko 8: Keskeisten komponenttien toimittajia (BTM Consult 2012a) Taulukko 9: Turbiinivalmistajien valmistusstrategia (BTM Consult 2012a) Taulukko 10: Keskeisten komponenttien toimittajia suurimmille turbiinivalmistajille (BTM Consult 2012a) Taulukko 11: Konvertteritoimittajia suurimmille turbiinivalmistajille Taulukko 12: Komponenttitoimittajien taloudellisia tunnuslukuja Taulukko 13: Suurimmat suunnitteilla olevat offshore projektit (BTM Consult 2010) Taulukko 14: Suomalaisten turbiini- ja komponenttitoimittajien sekä palveluyritysten tunnuslukuja 38 Taulukko 15: Suomalaisen tuulivoimateollisuuden vahvuuksia ja heikkouksia... 48

11 Lyhenteet Lyhenne tai symboli EWEA DD DFIG GE GW GWh HAWT htv HVDC IEA MEUR MW OECD PMSG TWh Selitys European Wind Energy Association Direct drive Double Fed Induction Generator General Electric gigawatti gigawattitunti horizontal axis wind turbine henkilötyövuosi High Voltage Direct Current International Energy Agency miljoona euroa megawatti Organisation for Economic Co-operation and Development Permanent Magnet Synchronous Generator terawattitunti

12 1. Johdanto Tuulivoima on kehittynyt merkittäväksi energiantuotantomuodoksi viime vuosikymmenen aikana. Uusiutuvan energian kokonaisinvestoinnit ovat kasvaneet vuosien aikana keskimäärin 30 % saavuttaen 260 Mrd. $ tason vuonna Samana vuonna tuulivoimainvestoinnit muodostivat 28% eli 73 Mrd. $ maailman kaikista uusiutuvan energian investoinneista. Muita merkittäviä uusiutuvan teknologioita olivat aurinkoenergia, bioenergia, geoterminen energia sekä pienvesivoima. (GWEC 2011). Kuva 1:Uusiutuvan energian investoinnit vuosina (GWEC 2011) Tuulivoiman vuosittainen rakennuskapasiteetti on noudattanut lähes yhdenmuotoista kehitystrendiä uusiutuvan energian investointeihin verrattuna. Merkittävin kasvu koettiin vuosien 2004 ja 2009 välillä, jolloin vuosittainen asennettu kapasiteetti lähes viisinkertaistui 8.2 GW tasosta 38.6 GW tasolle. Vuosien aikana kasvu on ollut hidasta johtuen maailmantalouden hitaasta kehityksestä. Vuosittain rakennettu kapasiteetti on kuitenkin lisääntynyt myös tuona aikana. Kuva 2: Vuosittain rakennettu tuulivoima vuosina (GWEC 2011). 1

13 IEA:n (International Energy Association) jäsenvaltiot tuottivat 2011 tuulivoimalla kansallisesta sähköenergian tarpeestaan keskimäärin 2.8%. Suhteellisesti eniten IEA jäsenvaltioista tuulivoimaa hyödyntävät Tanska (28%), Portugali (18%) ja Espanja (16.4 %). Eniten tuulivoimakapasiteettia huipputeholla laskettuna on asennettu Kiinaan (62 GW), Yhdysvaltoihin (47 GW) ja Saksaan (29 GW) (BTM Consult 2012b). Taulukko 1:Tuulivoimakapasiteetti eri IEA jäsenvaltioissa (IEA WIND 2011) Kiina on ottanut kärkipaikan kaikista maailman maista myös vuosittaisten investointien osalta. Vuonna 2011 maailmassa rakennettiin tuulivoimakapasiteettia yhteensä 40.6 GW, Kiinan osuus tästä oli 17.6 GW eli 43%, kun Yhdysvaltojen osuus oli toiseksi suurin, 17%. Samat maat olivat myös vuoden 2011 kumulatiivisen kapasiteetin osalta tilastojen kärjessä, Kiinan 26.2% koko maailman kapasiteetista, toisena Yhdysvallat 19.7 % ja kolmantena Saksa 12.2% (GWEC 2011). 2

14 Kuva 3: Tuulivoiman lisäkapasiteetin rakentaminen eri maissa vuonna (GWEC 2011). Tuulivoimarakentamisen odotetaan edelleen kasvavan lähivuosina. Kuva 4 esittää GWEC:n ennusteen seuraaville 5 vuodelle. Markkinan odotetaan kasvavan lähes joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2013, jonka lievä markkinan kutistuminen selittyy maailmantalouden kriisillä. Vuoteen 2020 mennessä kumulatiivisen kapasiteetin ennustetaan kasvavan noin 900 GW kokonaistehoon. Energian kasvava kysyntä sekä tuulivoiman hintakilpailukyvyn paraneminen mahdollistavat tuulivoima-alan jatkuvan kasvun lähivuosina. Markkinoiden painopisteen odotetaan siirtyvän yhä voimakkaammin perinteisistä teollisuusmaista Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Amerikkaan, siis niin kutsuttuihin BRIC-maihin lukuun ottamatta Venäjää, jolla on alueellaan mittavat öljy- ja kaasuvarat. (GWEC 2011; BTM Consult 2012b) 3

15 Kuva 4: Tuulivoimamarkkinan odotettu kasvu vuoteen 2016 mennessä. (GWEC 2011). Tuulivoimakapasiteetti rakentuu kuluvalla vuosikymmenellä pääosin maalle (onshore). Offshore tuulivoiman (merituulivoima) ennustetaan olevan korkeintaan 10% kaikesta rakennetusta kapasiteetista vuoteen 2020 mennessä. Tämän hetken merituulikapasiteetti on noin 2% ja kapasiteetti on rakennettu lähinnä Pohjois-Euroopan merialueille; Pohjanmerelle, Irlanninmerelle, Itämerelle ja Englannin kanaaliin. Offshore tuulivoiman rakentamisessa Britannia on globaali johtaja. Koko Euroopan offshore kapasiteetti oli vuonna 2011 yhteensä 3813 MW. Euroopan offshore tuulivoima on edelleen merkittävässä roolissa EU:n 2020 uusiutuvan energian tuotantotavoitteissa. (GWEC 2011) Kuva 5: Euroopan off-shore tuulivoimakapasiteetin kehitys. (GWEC 2011) Britannia on asettanut tavoitteekseen MW offshore tuulivoimaan 2020 mennessä. Myös Tanska suunnittelee offshore tuulivoiman merkittävää lisärakentamista tällä vuosikymmenellä. Offshore tuulivoimaan tullaan panostamaan myös Euroopan ulkopuolella. Kiinan tavoite vuoteen 2020 mennessä on MW. Myös Korea ja Japanin hallitukset ovat tehneet päätöksiä offshore tuulivoiman lisärakentamisesta. (GWEC 2011) 4

16 Tuulivoimateollisuus on luonut merkittävästi työpaikkoja eri IEA jäsenmaihin, 2011 tilastojen mukaan yhteensä Euroopan tasolla Saksa ja Tanska ovat johtavia maita tuulivoimateollisuuden ja työpaikkojen suhteen, Suomessa ala työllisti vuonna 2011 noin 2000 henkilöä. (IEA Wind 2011) Taulukko 2: Tuulivoimainvestoinnit, syntyneet työpaikat ja liikevaihto IEA jäsenmaissa (IEA Wind 2011). Kokonaisuutena voidaan todeta, että tuulivoiman lisärakentamisen voidaan odottaa jatkuvan voimakkaana lähes kaikissa maanosissa. Valtaosa kapasiteetista rakennetaan maalle, mutta erityisesti Euroopassa ja Aasiassa myös offshore tuulivoiman rakentaminen lisääntyy kuluvan vuosikymmenen aikana. Suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on mielenkiintoista tarkastella mahdollisuuksia, joita kasvava tuulivoimaliiketoiminta suomalaisille tarjoaa. Tässä raportissa analysoidaan tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan tilaa nimenomaan suomalaisen teknologiateollisuuden näkökulmasta. 5

17 2. Tuulivoimateknologiat Moderni kaupallisen turbiinin pääkomponentit ovat torni, kolmilapainen roottori, vaihteisto ja generaattori, kuva 6. Lisäksi jokainen turbiini edellyttää suuritehoisen muuntajan turbiinin ja tuulipuistoverkon välille. Tuuliturbiini mukautuu vallitsevaan tuuliolosuhteeseen roottorin pyörimisnopeuden ja suuntaussäädön avulla. Roottorin pyörimisnopeussäätö on tärkeää, jotta roottorin aerodynaaminen hyötysuhde voidaan pitää korkeana. Roottori voi muuntaa enintään 59% (Betzin luku) ilmavirtauksen kineettisestä energiasta mekaanisen pyörimisliikkeen energiaksi ja edelleen sähköenergiaksi. Käytännössä parhaiden turbiinien aerodynaaminen hyötysuhde on noin 50%. Hyvä hyötysuhde saavutetaan pyörimisnopeussäädöllä, jolla tuulen nopeuden ja roottorin pyörimisnopeuden suhde pidetään likimain vakiona. Turbiinin pyörimisnopeussäädetyllä generaattorilla onkin tärkeä rooli laitteiston tehokkaan energiakonversion kannalta. Kuva 6: Tuuliturbiinin naselli ja roottori. Pääkomponentit ovat torni, roottori ja voima-akseli. Voima-akseliin kuuluu akselisto, vaihteisto ja generaattori. (GE Energy esitemateriaalia) Turbiinien kustannuksien kannalta tärkeimmät osat ovat torni (26.3%), siivet (22.2%) ja vaihteisto (12.91%). Kustannuksien jakauma vaihtelee esitetystä eri turbiiniteknologioiden välillä. Sähkötekniset osat; generaattori, tehonmuokkain ja muuntaja, edustavat turbiinin kokonaiskustannuksista noin 12 % osuutta. Tämäkin luku vaihtelee eri teknologioiden välillä. Suoravetoisissa vaihteettomissa turbiineissa generaattorin kustannus on tekniikasta riippuen jopa 20%. Tuulienergian kannalta turbiini edustaa tärkeintä kustannuserää erityisesti onshore tuulipuistoissa. Sen sijaan merituulivoimaloissa turbiinikustannuksen merkitys koko investoinnissa vähenee, esimerkkejä tuulivoimaprojektien kustannusosuuksista on esitetty taulukossa 3. Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat projektista toiseen. 6

18 Taulukko 3: Tuulivoimaprojektien kustannusosuudet onshore ja offshore voimaloissa (Wizelius 2009). On-shore Off-shore Turbiini Perustukset 4 23 Puiston sähköverkko 2 4 Verkkoliittymä 9 21 Konsultointi 1 10 Maan vuokra 2 - Muut kulut 2 2 Total Tuulienergian hinta määräytyy suurelta osin turbiinin hinnan perusteella, sillä käytönaikaiset elinkaarikustannukset ovat vain noin 6-10 /MWh maatuulivoimaloissa (vrt. Suomen tariffihinta 83.5 /MWh). Turbiinien voimakas hintaeroosio on nähtävissä erityisesti Kiinassa, jossa IEA:n mukaan vuoden 2011 keskimääräinen turbiinihinta megawattia kohden oli vain /MW, kun vastaava luku Euroopassa oli tyypillisesti yli kaksinkertainen. Myös kokonaisprojektikustannukset olivat Euroopassa ja muissa IEA jäsenmaissa useimmiten vähintään kaksinkertaiset Kiinaan verrattuna, taulukko 4. On luultavaa, että aasialainen teknologia tulee asettamaan voimakkaan hintapaineen ja kannattavuusongelman länsimaisille turbiinivalmistajille lähivuosina. Esimakua tästä antaa kiinalaisten ja vietnamilaisten tornivalmistajien hinnoittelu Yhdysvaltain markkinoilla; Yhdysvalloissa valmistetun tornin hinta oli 2.1-kertainen Kiinasta Yhdysvaltojen länsirannikolle kuljetetun tornin myyntihintaan nähden, ja vastaavasti 1.4-kertainen vietnamilaiseen torniin nähden. Yhdysvalloissa onkin esitetty vaatimuksia DoC:lle (US Department of Commerce) 65% suojatullin asettamiseksi aasialaisille tuulivoimalatorneille. (Wind Power Monthly 2/2012). On kuitenkin huomioitava, että Euroopassa tyypillisesti ilmoitetaan asennettujen toimintavalmiiden turbiinien hinnat, USA:ssa hinnat ovat tehdashintoja (Exworks), ja Kiinassa tehdashintoja ilman torneja. Kaiken kaikkiaan toimintavalmiiden turbiinien kokonaishintataso on Pohjois-Amerikassa jonkin verran Euroopan hintatasoa alhaisempi ja Kiinassa vähintään kolmanneksen eurooppalaisia hintoja alhaisempi. 7

19 Taulukko 4: Turbiinien ja tuulivoimaprojektien hinta eri IEA jäsenmaissa. (IEA Wind 2011) 2.1 Turbiiniteknologiat Kaupallisten turbiinien rakenne muistuttaa ulkoisesti toisiaan, kaikki suuritehoisten turbiinien valmistajat soveltavat 3-lapaista vaaka-akselista roottoria (HAWT horizontal axis wind turbine). Keskeinen kehitystrendi on jatkuva tehon kasvu, minkä on mahdollistunut kyky rakentaa yhä pitempiä siipiä. Roottorin teho (P) määräytyy suoraan pinta-alan (A) perusteella = =, (1) jossa c p on roottorin teholuku (parhaimmillaan 0.5), on ilman tiheys, r on roottorin säde ja u on tuulen nopeus. Esimerkiksi roottori, jonka säde on 50 m ja teholuku on 0.5, tuottaa tehoa 12 m/s tuulen nopeudella noin 3.4 MW. Yhtälössä (1) on hyödyllistä havaita, että turbiinin teho riippuu tuulen nopeuden 3. potenssista, jolloin edellinen 12 m/s tuulen nimellisnopeuteen mitoitettu esimerkkiturbiini tuottaisi vain puolet nimellistehosta 9.5 m/s tuulen nopeudella. Roottorihalkaisijat lähestyvät jo 150 m ja kaupallisten turbiinien teho lähestyy 10 MW rajaa. 8

20 Kuva 7: Kaupallisten turbiinien roottorihalkaisijan kehitys viime vuosikymmeninä (IRENA 2012) Tuuliturbiinin toimintaperiaate on yksinkertainen; turbiini suunnataan tuuleen kääntökoneistonsa avulla ja roottorin pyörimisnopeutta säädetään tuulen nopeuden funktiona suurimman aerodynaamisen hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tuulen nopeuden saavuttaessa nimellisarvonsa täytyy roottoritehoa rajoittaa. Perinteisissä turbiineissa siivet muotoiltiin siten, että ne sakkaavat korkeilla tuulennopeuksilla, eikä aktiivista tehorajoitusta tarvittu. Nykyiset turbiinit on toteutettu aktiivisella lapakulmasäädöllä, jossa siipien aerodynaamista hyötysuhdetta alennetaan kääntämällä lapakulmia, jotta pyörimisnopeus ja teho voidaan pitää sallituissa maksimiarvoissaan myös nimellisnopeutta suuremmilla tuulennopeuksilla. Tuulivoimaloiden maksimi tuulennopeus määrää sen soveltuvuuden eri olosuhteisiin. Turbiinit jaetaankin IEC standardissa eri tuuliluokkiin I-III ja S taulukon 5 mukaisesti, tuuliluokan I turbiinit soveltuvat kovatuulisimmille rannikko- ja merialueille, kun taas tuuliluokat III ja S edustavat sisämaan matalatuulisimpia olosuhteita. Taulukko 5 esittää IEC turbiinien luokituksen eri tuuliolosuhteisiin. V ref on suurin puuskanopeus 50 vuoden tarkastelujaksolla, V ave on vallitseva keskituulennopeus. Meriolosuhteissa sovelletaan I-II luokkia, rannikolla II-III luokkia ja sisämaassa tuuliluokkaa III tai S. Kirjaimet A, B ja C merkitsevät eri turbulenssiolosuhteita, joka määritetään turbulenssi-intensiteetillä

21 Taulukko 5: IEC turbiinien luokitus eri tuuliolosuhteisiin Sähkömekaaninen energianmuunto tapahtuu vaihteiston ja generaattorin sekä generaattoriin kytketyn tehonmuokkaimen avulla. Roottorit pyörivät koosta riippuen rpm (kierrosta minuutissa). Vakiintuneissa ratkaisuissa tuuligeneraattoreiden tyypillinen pyörimisnopeusalue on rpm. Siksi turbiineissa sovelletaan useimmiten kolmiportaista vaihteistoa, jolla roottorin pyörimisnopeus nostetaan jopa 100-kertaiseksi ennen generaattoriin kytkeytymistä. Roottorin pyörimisnopeuden vaihtelu aiheuttaa myös generaattorin pyörimisnopeuden vaihtelun tuulen nopeuden vaihdellessa. Toisin kuin esim. vesivoimalaitoksissa, tuuligeneraattoria ei nykyisin kytketä suoraan verkkoon. Tuuligeneraattorin taajuuden vaihtelun vuoksi generaattorin ja sähköverkon väliin tarvitaan tehonmuokkain, joka muodostuu useammasta taajuusmuuttajasta. Kaksi päätyyppiä markkinoilla ovat DF-generaattorijärjestelmä, (Double fed induction generator) ja PM-generaattorijärjestelmä (Permanent magnet synchronous generator). Tehonmuokkain kytkee turbiinin sähköverkkoon ja sillä on keskeinen vaikutus turbiinin sovittamiseksi sähköverkon vaatimusten mukaisiksi, jotta verkon toimintakyky ja sähkön laatu taataan kaikissa olosuhteissa. Kiristyvät verkkovaatimukset tuovat kilpailuetua taajuusmuuttajateknologian kärkiyrityksille. Liitteessä 1 tarkastellaan turbiiniteknologioita tarkemmin. 2.2 Pääkomponenttien teknologiat ja valmistusstrategiat Tuuliturbiinien osakokoonpanot tehdään valmiiksi joko toimittajan omilla tehtailla tai alihankkijoilla. Toimittaja tekee loppukokoonpanon asennuspaikalla. Yleensä puhutaan Make or buy strategiasta riippuen siitä mikä on toimittajan oma valmistuskyky eri kokoonpanojen ja osien osalta. Make - strategian mukaisesti toimittaja valmistaa mahdollisimman paljon osista itse. Tämä edellyttää suuria investointeja sekä henkilöstöön että tuotantolaitteistoihin. Strategian etuina on riippumattomuus alihankkijoista ja osaamisen kertyminen omaan yhtiöön. Toimittaja voi valvoa ja optimoida jokaista valmistusvaihetta ja uudistukset voidaan nopeasti viedä tuotantoon. Buy - strategian mukaisesti turbiinitoimittaja ostaa valmistettavat komponentit alihankkijoilta ja tekee itse loppukokoonpanon. Tietyt osat kuten konepedit, vaihteistot, roottorilavat ja tehonmuokkaimet voivat olla toimittajan suunnittelemia, mutta valmistus on ulkoistettu. Strategian etuna on, että 10

22 pääomaa ei sitoudu kalliisiin koneisiin ja suuriin tuotantotiloihin. Haittana on sisäisen know-hown antaminen alihankkijoille ja riippuvuus niiden tuotantokyvystä. Nasellin kokoonpanon turbiinivalmistaja tekee yleensä omalla kokoonpanotehtaallaan. Konepetiin asennetaan pääakseli, vaihteisto ja generaattori ja tehdään varustelut, asennetaan sähkö- ja ohjauskaapit, muuntajat ja tehdään kaapeloinnit. Tietyissä tuuligeneraattorityypeissä vaihteisto voidaan asentaa suoraan roottorin napaan, jolloin pääakselia ja sen laakerointeja ei tarvita. Sen jälkeen asennetaan hydrauliikkakoneikot, tuulettimet ja jäähdytyskoneikot. Osakokoonpano tehdään toimitusvalmiiksi asennuspaikalle. Torni ja siivet asennetaan tuulivoimalan asennuspaikalla. (Windenergie 2012) Kuvassa 8 on esitetty erään turbiinin (REpower MM92) komponenttien kustannusjakauma käytettäessä DF-käyttöteknologiaa. Erilaiset teknologiavalinnat muuttavat komponenttien kustannusjakaumaa. Kuva 8: Tuuliturbiinin kustannusjakauma komponenteittain (Wind Directions 2007) Turbiiniliiketoiminnassa voidaan siis erottaa kaksi eri perushankintastrategiaa. Jotkut turbiinivalmistajista pyrkivät valmistamaan lähes kaikki pääkomponenttinsa itse, toiset taas ostavat pääosan komponenteista alihankkijoilta. Ääriesimerkki omaan tuotantoon nojaavasta strategiasta 11

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm.

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. 2 EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ voimalaitokset diesel- ja kaasumoottorit sähkömoottorit sähkön- ja

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23%

TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% TUULEN Nro 1/2004 15. vuosikerta SILMÄ TUULIVOIMATUOTANNON TUNTIVAIHTELUT JA NIIDEN VAIKUTUS SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN EUROOPAN TUULIVOIMAMARKKINAT KASVOIVAT 23% ITSERAKENTAJATAPAAMINEN 2003 HUITTISISSA PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot