OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia"

Transkriptio

1 OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1

2 SISÄLLYS Esipuhe Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät Aluekuvaus Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus Nykytila-analyysi Haasteet Osaamisen kehittäminen Visio Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen Osaamisalat ja niiden suunnitelmat Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka Cleantech, bioenergia ja -talous Rahoitus Seuranta ja arviointi Yhteydet muihin strategioihin LIITTEET Liite 1. Oulun Eteläisen puitesopimuksen allekirjoittajat Liite 2. Osaamisalojen kehittämisympäristöt Liite 3. Oulun Eteläisen alueen toimialat

3 Esipuhe Minulle opetettiin, että eteenpäin pääsy ei käy nopeasti eikä helposti. Marie Curie Viisauden ovi ei ole koskaan kiinni. Francis Bacon Strategia ei ole koskaan niin hyvä, etteikö sitä voisi kuka tahansa parantaa toimimalla. Anssi Tuulenmäki Osaamista, työtä ja kasvua on Oulun Eteläisen osaamisstrategia vuosille Osaamisen kehittämisen linjaukset ovat syntyneet laajan yhteistyön tuloksena vuosien aikana. Osaamistarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden arviointia on toteutettu seudullisissa ja koko alueen yhteisissä työpajoissa sekä sidosryhmille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. Tämän strategian taustalla on Oulun Eteläisen korkeakoulukeskustoimijoiden pitkään jatkunut yhteistyö ja vuodesta 2000 alkaen laaditut osaamisen kehittämistä linjaavat strategiat. Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus (OEK) on yli kymmenen vuotta aktiivisesti toiminut yhteistyöverkosto, joka tekee koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan 14 kunnan ja kolmen seutukunnan muodostamalla alueella. Oulun Eteläinen tunnetaan nuorekkaana yrittäjyysalueena, jonka väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla vuoteen Yhteisenä kärkitavoitteena on synnyttää alueelle mikroyritysten menestymistä tukeva kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Tarkoituksena on kehittää määrätietoisesti tutkimukseen perustuvaa osaamista mikroyrittäjyyden, uudenlaisten liiketoimintamallien ja kansainvälistymistoimenpiteiden osalta mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Strategiatyötä on ohjannut Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen johtoryhmä, johon kuuluvat Hannu Leppälä, Eelis Kokko, Heikki Yli-Olli (sijaisenaan Tuula Taskinen), Aini Ojala, Jukka Lehtosaari ja Kalle Luhtasela, sekä seutujohtajat Esa Jussila, Timo Kiema ja Hannu Saarinen. Johtoryhmän työhön on keskeisesti osallistunut OEK:n toiminnanjohtaja (oto) Eija-Riitta Niinikoski. Johtoryhmä nimitti strategiaryhmän koostamaan asiakirjan. Työryhmän puheenjohtajana toimi Vesa Martinkauppi ja sihteerinä Leena Eskola. Työryhmän toimintaan ovat aktiivisesti osallistuneet seutujohtajien lisäksi Aini Ojala, Hannu Simi, Matti Muhos ja Matti Peltola. Oulun Eteläisen osaamisstrategia tarkentaa ja täydentää alueen näkökulmasta EU:n rakennerahastojen ja Horisontti asiakirjojen sisältöä. OEK:n yhteistyöverkosto toteuttaa kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidensa kanssa strategiassa linjattuja toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 3

4 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät 1.1 Aluekuvaus Oulun Eteläinen on 14 kunnan ja kolmen seutukunnan muodostama alue Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa (kuva 1). Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva muodostavat Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Reisjärvi ja Pyhäjärvi Nivala-Haapajärven seutukunnan. Ylivieskan seutukuntaan kuuluvat Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Oulun Eteläisen alueen asukasluku on noin eli noin 1,7 % koko Suomen väestöstä. Raahen seutukunta mukaan luettuna alueella asuu noin asukasta. Oulun Eteläisen väkiluvun ennustetaan säilyvän jokseenkin nykyisellä tasolla vuoteen Alueen väestössä lasten ja nuorten osuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen suuri. Alle 14-vuotiaita on yli 20 % (koko maassa n. 16,5 %). Väestön koulutusaste on maan keskiarvoa heikompi, 15 vuotta täyttäneistä noin 37 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa (koko maan keskiarvo n. 32 %). Korkeaasteen tutkinnon suorittaneita on vain noin 17 % (koko maassa lähes 30 %). (Lähde: Tilastokeskus, SeutuNet, koulutustilasto 2011). Ulkomaalaisten osuus alueen väestöstä on myös vähäinen, eniten heitä asuu Kalajoella (n. 190 henkeä). Suurin osa on tullut Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Unkarista. (Lähde: Tilastokeskus, SeutuNet, väestö 2012). Kuva 1. Oulun Eteläisen alue ja yritysten määrä kunnittain * * (Jokela, Niinikoski & Muhos; Oulun Eteläisen alueen yrityskuva. Tuotantotalouden osaston työpapereita 1/2014. Oulun Eteläisen instituutti. Kartassa ne yritysmuotoiset Y-tunnukset joille on tilastoaineistossa määritelty henkilöstö-, liikevaihto- ja toimialatieto. Tiedot Bisnode-yritysrekisteristä, poimintapäivä , lähteet Tilastokeskus, Kaupparekisteri ja YTJ-tietokanta.) 4

5 Oulun Eteläisen alueella on yhteensä yli y-tunnuksellista toimijaa, noin yrityksestä on saatavissa keskeiset toimiala-, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot Kaupparekisterin, YTJ-tietokannan ja Tilastokeskuksen aineistosta. Yritykset jakautuvat Oulun Eteläisen alueen seutukuntiin kuvan 1 mukaisesti. Lukumääräisesti eniten yrityksiä on Ylivieskan seutukunnassa (2 267 kpl). Asukaslukuun suhteutettuna Oulun Eteläisen alueella on yksi yritys jokaista 19,4 asukasta kohti. Lähes 95 % alueen yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä, niistä 93% (yhteensä kpl) työllistää vähemmän kuin 5 henkilöä. Noin 74 %:lla yrityksistä liikevaihto on alle 0,2 miljoonaa euroa. Mikroyrityksistä noin 22 %:lla liikevaihto on 0,2 milj. euroa tai enemmän. Tilastoaineiston mukaan Oulun Eteläisen alueen yrityksistä 241 (5,2 %) harjoittaa tuontia ja 80 (1,7 %) vientiä. Oulun Eteläisen alueen yritysten toimialakohtaista jakaumaa esitellään tarkemmin liitteessä 3. Henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna alueen merkittävimpiä toimialoja ovat metalli- ja puutuoteteollisuus sekä rakennusteollisuus ja kaivostoiminta. TAULUKKO 1. Oulun Eteläisen tärkeimmät toimialat (lähde: Tilastokeskus) Henkilöstö Liikevaihto Metalliteollisuus milj. Puutuoteteollisuus milj. Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus milj. Rakennusteollisuus milj. Kaivostoiminta ja louhinta milj. Jalkineiden valmistus milj. 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus (OEK) on yli 10 vuotta aktiivisesti toiminut yhteistyöverkosto, joka tekee koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä Oulun Eteläisen alueella. Verkoston jäseniä ovat Oulun yliopiston alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti (OEI), Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö (Centria), Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö (Oamk), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan ja Pyhäjärven toimipaikat sekä Oulun Eteläisen alueen kolme seutukuntaa, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat. Yhteistyöverkostolla on ollut vuodesta 2005 alkaen toimintaa koskeva puitesopimus, joka päivitetään tämän strategian tavoitteiden mukaiseksi. OEK:n erityisenä tavoitteena on lisätä ja edelleen kehittää verkoston toimijoiden strategista yhteistyötä. Keskeiset yhteiset tavoitteet ovat: 1. Kehittää koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintoja mm. yhteisen henkilöstön sekä yhteisten toimitila-, tutkimusinfrastruktuuri- ja rahoitusresurssien osalta. 2. Kehittää yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa. 3. Synnyttää kehittämistyön tuloksena uusia tuote- ja liiketoimintaideoita ja uutta yritystoimintaa. 4. Tuottaa yrityksille ja eri organisaatioille tutkimus- ja kehittämispalveluja. 5. Kehittää osaamista ja osapuolten yhteistyötä kaikilla yhteistoiminnan osa-alueilla. 6. Vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä myös hanketoiminnassa. 5

6 Yhteistyöverkosto ei ole oikeushenkilö eikä se tee itsenäisesti nimissään sopimuksia tai muita oikeustoimia. Yhteistyössä hyödynnetään eri osapuolten vahvuuksia tehokkaan alueellisen innovaatioympäristön luomiseksi. OEK-toimijat on kuvattu tarkemmin liitteessä Nykytila-analyysi Tässä osaamisstrategiassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kolmen eteläisimmän seutukunnan elinkeinollinen osaaminen on määritelty kuudelle osaamisalalle. Ne ovat 1. rakentaminen; rakennustuoteteollisuus, 2. koneet, metalli ja erikoistuotanto, 3. palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu, 4. kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous, 5. hiukkasfysiikka; CUPPtutkimuskeskus, 6. cleantech, bioenergia ja -talous. Valitut osaamisalat ovat alueen kannalta keskeisiä, sillä niiden menestyminen vaikuttaa kaikkein merkittävimmin alueen kilpailukykyyn yritysja asuinympäristönä. Strategian tavoitteena on lisätä osaamisen tasoa ja määrää erityisesti niillä osaamisaloilla, joiden kasvupotentiaalit ovat kaikkein merkittävimpiä. Kehitettäviksi osaamisaloiksi on valittu alueen vahvojen alojen lisäksi kaksi suuren kasvupotentiaalin alaa, hiukkasfysiikka ja cleantech, sekä bioenergia ja -talous. Oulun Eteläisen osaamisalojen nykytilaa koskevan analyysin yhteenveto esitetään alla olevassa kuvassa (kuva 2). Ympyrän koko kuvaa kunkin osaamisalan työpaikkojen määrää alueella. Ympyrän sijainti kuvaa osaamisalan kasvupotentiaalia ja nykyisen osaamisen tasoa. Mitä enemmän oikealla ympyrä sijaitsee, sitä korkeampi on alaan liittyvän osaamisen taso. Mitä ylempänä ympyrä kuviossa sijaitsee, sitä korkeammaksi alan kasvupotentiaali alueella nähdään. Tulevaisuuden tavoitteena on siirtää ympyröitä oikeaan ylänurkkaan ja samalla kasvattaa niiden kokoa. Kuva 2. Osaamisalojen strateginen merkitys ja kasvupotentiaali. 6

7 Edellisessä kuvassa ja seuraavassa taulukossa osaajien määrät on arvioitu koko Pohjois-Pohjanmaan sisältävästä aineistosta, jota käytettiin Koulutus ja tutkimus vuosina kehittämissuunnitelman valmistelutyössä. Osaajien ja asiantuntijoiden määrien painotuksen perusteena on Oulun Eteläisen alueen väestö- ja elinkeinorakenne sekä koulutustoiminnan kokonaisuus. TAULUKKO 2. OE-alueen osaajien lukumäärä. Yritysten johdon, keskijohdon ja Opetus-, tutkimus- asiantuntijatehtävissä Toimialan työntekijämäärä (kpl) Toimialan liikevaihto (M ) ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä työskentele- vien arvioitu määrä. Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointipalvelut, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka (CUPPtutkimuskeskus) Cleantech, bioenergia ja -talous Haasteet Oulun Eteläisen alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Se koostuu Kalajokilaakson kunnista ja osasta Pyhäjokilaakson kuntia. Oulun Eteläinen on alueellisesti järjestäytynyt kolmeksi seutukunnaksi, jotka toimivat yhteistyössä aluekehittämisessä, alueen edunvalvonnassa sekä elinkeinopalveluiden tuottamisessa. Aluetta yhdistää ensisijaisesti osaamisen ja saavutettavuuden kehittämiseen liittyvät teemat. Tämän osaamisstrategian 2020 osaamistarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden arviointia on toteutettu seudullisissa ja alueen yhteisissä työpajoissa. Alueen näkökulmasta poliittisena muutostekijänä nähdään aluerakenteen keskittyminen ja yleinen muutosnopeus sekä asioiden kompleksisuus. Talouden ennustaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä on alueellisesta näkökulmasta haasteellista. Muutokset kansainvälisillä markkinoilla ja taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat alueen kehittymiseen. Suuntautuminen Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan sekä Venäjälle Keski-Euroopan lisäksi voi avata mahdollisuuksia myös uusille toimialoille ja uusien teknologioiden hyödyntämiselle. Teknologian laaja hyödyntäminen ja käyttäjälähtöinen kehittäminen ovat tulevaisuuden haasteita monilla eri toimialoilla. Sosiaalisiin muutostekijöihin sisältyy ihmisten elämänarvojen ja ajankäytön muutokset, yhteisöllisyyden uudet muodot ja kysymykset turvallisuudesta sekä väestörakenteen kehitys ja työmarkkinoiden rakennemuutos. Ekologisina muutostekijöinä nähdään mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö ja energian saatavuus. 7

8 Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä kaksi suurhanketta. Pyhäjärvellä toimivaan kaivokseen suunnitellaan sijoitettavaksi kansainvälinen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka toisi tulevaisuudessa Oulun Eteläisen alueelle merkittävää kansainvälistä tutkimusta ja laajoja tieteellisen tutkimuksen infrastruktuureja. Toinen merkittävä suurhanke on Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimalaitos, jolla on rakennusaikana merkittäviä vaikutuksia alueen yrityselämään. Pyhäjoen ydinvoimalan rakentaminen tuo haasteita myös osaamisen kehittämiseen sekä rakentamisvaiheen että voimalaitoksen käyttövaiheen aikana. Alueen oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden on toiminnassaan huomioitava näiden molempien suurhankkeiden esiin nostamat osaamistarpeet. Oulun Eteläisen alueella ja koko Suomessa yksi keskeisistä haasteista on ICT- ja mobiiliosaamisen täydennyskoulutustarpeen tyydyttäminen erityisesti mikro- ja pk-yritysten ja myös koko aikuisväestön osalta. Näiden palvelujen nopea globaali lisääntyminen asettaa alueen ja maan kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta alueen koulutusorganisaatioille suuren haasteen. Oulun Eteläisen keskeisin haaste on kuitenkin väestöllinen, vaikka koko alueen väkimäärän ennustetaan säilyvän vuoteen 2030 jokseenkin nykyisellä tasolla. Väestön määrän trendinomaisen alenemisen kääntämisessä kamppaillaan investoinneista, työpaikoista, osaamisrakenteista, palveluista, liikenneyhteyksistä ja kasvualojen yrityspalveluista sekä asuntorakentamisesta. Osaamisstrategia 2020 ja seutujen kasvuohjelmat osoittavat suuntaviivat kamppailun voittamiseksi. 8

9 2 Osaamisen kehittäminen Tämän strategian laadintatyössä on hyödynnetty laatukehäajattelua (suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen). Toimintaa ohjaavien teemojen ja osaamisalakohtaisten strategiakorttien laadinnassa on käytetty Hoshin menetelmää, jonka mukaan osaamisalakohtaisissa strategiakorteissa kuvataan alakohtainen nykytila, visio, tavoitteet ja niiden mittarit sekä suunnitellut toimenpiteet. (Lisää tietoa Hoshin menetelmästä: Babich P, Hoshin Handbook, Second Edition. Total Quality Engineering.) 2.1 Visio Oulun Eteläisen alueen osaamisen kehittämisen visiona on muodostaa menestyvien mikroyritysten kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Tuotettu tutkimustieto ja dokumentoidut kokemukset tukevat muita alueita mikroyrityksiin kohdistuvissa toimenpiteissä. Profiloituminen mikroyrittäjyyden kansalliseksi esimerkkialueeksi edellyttää määrätietoista osaamisen kehittämistä paitsi mikroyrittäjyyden, myös uudenlaisten liiketoimintamallien ja kansainvälistymistoimenpiteiden osalta. Alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikroyritysten kasvun edistämisestä ja innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Vuosina erityisesti kehitettäviksi valitut osaamisalat ovat: Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka; CUPP-tutkimuskeskus Cleantech, bioenergia ja -talous Osaamisalojen kehittämistä ohjaaviksi teemoiksi on valittu: Mikroyrittäjyyden kehittäminen: Alueella toimii mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys-, ja koulutuskeskus. Toimijat ymmärtävät mikroyritysten toiminnan luonteen ja ottavat sen konkreettisesti huomioon toiminnassaan. Tulevaisuuden tuotanto- ja palveluliiketoiminta: Alue tunnetaan rohkeista avauksista uusien palvelu- ja tuotantoliiketoimintamallien hyödyntämisessä sekä näytöistä kehittyneessä liiketoimintaosaamisessa. Liiketoimintaa tukeva ICT: Alueen vahva ICT-osaaminen näkyy yritysten arjessa konkreettisena kilpailukyvyn lisääntymisenä sähköisen liiketoiminnan, digitaalisten- ja mobiilipalveluiden sekä uusinta teknologiaa soveltavien tuotteiden ja tuotantoratkaisujen avulla. Arkipäivän kansainvälistyminen: Kansainvälinen liiketoiminta on osa yritysten arkipäivää perustamisesta lähtien. Alue tunnistetaan sijainnista riippumattomien kansainvälistymiskonseptien onnistuneesta hyödyntämisestä. Alueen vahvuuksista rakennetaan menestyvää globaaleilla markkinoilla toimivaa liiketoimintaa yrityksen kokoluokasta riippumatta. 9

10 Osaamisalojen, kehittämistä ohjaavien tukiprosessien ja Oulun Eteläisen osaamisen kehittämisen vision kytkeytymistä toisiinsa havainnollistetaan seuraavalla kuvalla. Hiukkasfysiikka ja Cleantech ovat tällä hetkellä pieniä työllistäjiä, mutta niillä nähdään olevan suuri kasvupotentiaali ne ovat nousevia tähtiä (kuvassa merkitty tähdellä). Kuva 3. Oulun Eteläisen alueen visio, osaamisen kehittämisen yhteiset teemat ja keskeiset osaamisalat. Alla olevaan tauluun on koottu Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Taulukossa esitetään alueen nykytila, visio, osaamisalojen toimintaa ohjaavat tekijät ja keskeisten osaamisalojen koordinoivat vastuutahot ja tavoitteet. Toimintaa ohjaavat tekijät esitetään tarkemmin kappaleessa 2.2. Osaamisalakohtaiset tavoitteet, niihin ohjaavat toimenpiteet ja onnistumisen mittarit on kirjattu alakohtaisiin strategiakortteihin, jotka ovat tämän asiakirjan luvussa

11 Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Pvm. Otsikko Nykytila Laatijat Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Oulun Eteläisen alueella toimii yhteensä noin 4600 yritystä, joista 95 % on mikroyrityksiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt mikroyrityksiin. Tarve osaamisen kehittämisen yhteiselle päämäärälle ja alueelliselle profiloitumiselle tunnistettiin keväällä 2013 läpikäydyn Oulun Eteläisen osaamisstrategiaprosessin kautta. OEK Visio Vuoteen 2020 mennessä Oulun Eteläinen muodostaa menestyvien mikroyritysten kasvualustan, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikroyritysten kasvun edistämisestä ja yrittämisen esteiden purkamisesta sekä innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi. Päämäärä saavutetaan panostamalla keskeisillä osaamisaloilla mikroyrittäjyyden kehittämiseen, tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoimintaan, liiketoimintaa tukevaan ICT:hen ja arkipäivän kansainvälistymiseen. Osaamisalojen toimintaa ohjaavat tekijät I: Mikroyrittäjyyden kehittäminen II: Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta III: Liiketoimintaa tukeva ICT IV: Arkipäivän kansainvälistyminen Keskeiset osaamisalat Koordinoiva vastuutaho Arviointi 1 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus 2 Koneet, metalli ja erikoistuotanto 3 Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu 4 Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Centria OEI Oamk JEDU 5 Hiukkasfysiikka OEI 6 Cleantech, bioenergia ja -talous Centria 11

12 2.2 Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Nykytila Yritysten kasvua edistävät alueelliset toimenpiteet on tähän asti kohdistettu pääasiassa pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Tutkittua tietoa ja konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan mikroyritysten erityispiirteiden huomioimiseksi. Oulun Eteläisen alueella toimii laajan yhteisymmärryksen tuloksena perustettu kansainvälisesti verkostoitunut mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä. Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikoyritysten kasvun edistämisestä ja yrittämisen esteiden purkamisesta sekä innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi. Alueella toimii mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Keskus tuottaa tutkimustietoa, mahdollistaa vaikuttavat kehitystoimenpiteet sekä nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja osaamisen käyttöönottoa. Lisäksi keskus nopeuttaa testattujen toimintamallien levittämistä kansallisesti. Toimijat ymmärtävät mikroyritysten luonteen, ottavat sen konkreettisesti huomioon toiminnassaan sekä tukevat järjestelmällisesti mikroyritysten toimintaa ja kasvua Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Nykytila Oulun Eteläisen alueella on useita merkittäviä tuotannollisen toiminnan keskittymiä, joissa tuotannollinen toiminta on kannattavaa. Alue on menestyksellisesti investoinut uusien tuotantoteknologioiden kehittämiseen. Jatkossa palveluliiketoiminnasta odotetaan uutta kasvua tuotannollisen toiminnan rinnalle. Erityistä potentiaalia nähdään uusissa asiakaslähtöisissä tuotanto- ja palveluliiketoimintamalleissa. Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alue tunnetaan rohkeista avauksista harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet huomioivien uusien palvelu- ja tuotantoliiketoimintamallien hyödyntämisessä. Tietoverkko ja sosiaalinen media on arkipäiväinen osa yritysten tuotanto- ja/tai palveluliiketoimintaa. Parhaiten soveltuvat uudet tuotanto- ja palveluliiketoimintamallit on tunnistettu tutkimuksen kautta ja niitä hyödynnetään keskeisillä osaamisaloilla. Alue käyttää tuotannon palvelullistamisen ja älykkään palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia monipuolisesti Liiketoimintaa tukeva ICT Nykytila Oulun Eteläisen alueella on jo yli 10 vuoden ajan panostettu tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen kehittämiseen. Erityisen merkittävässä roolissa on ollut Oulun Eteläisen instituutin ja Centria ammattikorkeakoulun yhteinen RFMedia-laboratorio, jonka tutkimusryhmät ovat jo vuosia tehneet kansainväliselle tasolle yltävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. RFMedia-laboratorioon on kertynyt osaamista erityisesti langattoman tiedonsiirron ja sensoriverkkojen, digitaalisen ja mobiilimedian, digitaalisen holografian ja paikkatietojärjestelmien teknologiasovelluksista. Osaamista kerrytetään tiiviissä yritysyhteistyössä toteutettavilla tutkimus- ja kehityshankkeilla. 12

13 Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alueen vahva ICT-osaaminen tukee yritysten liiketoiminnan kehittymistä tarjoamalla uusia teknologisia sovelluksia kaikille alueella sijaitseville yrityksille. Oulun Eteläisen alue tunnetaan uusimman tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä sähköisen kaupan, teollisuuden tuotantoprosessien ja erilaisten palveluiden piirissä. Lisäksi alueella on aktiivista mikro- ja pk-yrityksille ja koko aikuisväestölle tarjottavaa ICT-alan ja mobiilipalveluiden osaamiseen tähtäävää täydennyskoulutusta Arkipäivän kansainvälistyminen Nykytila Suomalaisen viennin painopiste on suurissa yrityksissä (68 %), mikä näkyy erityisenä suhdanneherkkyytenä. Suomen viennistä 3 % on mikroyrityksistä tapahtuvaa vientiä, vastaava suhdeluku on Tanskassa 17 % ja naapurimaassamme Virossa 14 %. Pienten ja keskisuurten yritysten (pl. mikroyritykset) osuus viennistä on Suomessa 23 %, Tanskassa 27 % ja Virossa 56 %. Työpanoksen, tuotteiden ja palvelujen ostamisen ja myymisen kynnykset kansainvälisillä markkinoilla ovat radikaalisti madaltuneet. Älykkään kansainvälistymisen kautta yrityksen sijainti on menettämässä merkitystään ja kokeileva (vrt. lean startup) kansainvälistyminen nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Päätavoite Vuonna 2020 kansainvälinen liiketoiminta on osa Oulun Eteläisen alueella toimivien yritysten arkipäivää perustamisesta lähtien. Oulun Eteläinen tunnistetaan sijainnista riippumattomien kansainvälistymiskonseptien onnistuneesta hyödyntämisestä. Alueen vahvuuksista rakennetaan menestyvää globaaleilla markkinoilla toimivaa liiketoimintaa yrityksen kokoluokasta riippumatta. Alueella toimii uusi ja aktiivinen joukko rohkeiden kokeilujen kautta nopean kansainvälisen kasvun saavuttaneita yrityksiä. Nämä toimivat esimerkkinä uudelle kansainvälisten yritysten sukupolvelle. 2.3 Osaamisalat ja niiden suunnitelmat Seuraavissa alaluvuissa esitellään vuosina Oulun Eteläisen alueella painotettavaksi valitut osaamisalat. Jokaisesta osaamisalasta on laadittu ns. pyramidikuvio sekä strategiakortti. Jokaisessa pyramidissa kärki kuvastaa alueen osaamisen kehittymisen suuntaa. Pyramideihin on kuvattu myös OE-toimijoiden rooleja osaamisen kehittymisen toteutumisessa koulutuksen, yrityskehittämisen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan näkökulmista. Strategiakorteissa kuvataan kunkin osaamisalan nykytila, visio ja tavoitteet sekä tehtävät niiden saavuttamiseksi. 13

14 2.3.1 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus perustuu vahvaan puurakenteiseen valmistalotuotantoon (pien- ja rivitalot), kalustevalmistukseen ja erilaisten rakennuskomponenttien valmistukseen (ikkunat, ovet ja sisustuslistat). Julkisten rakennusten teräsrakentamiseen liittyvien komponenttien ja rakennelmien suunnittelussa ja valmistuksessa on myös merkittävää osaamista. Rakennustuoteteollisuus on kotimarkkinavetoista, teräsrakentamisessa on kotimarkkinoiden lisäksi myös vientikauppaa. Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on lähes puolet koko maakunnan puutuoteteollisuuden työpaikoista. OEK:n toimijat ovat kehittäneet useita vuosia puuntyöstöä, viimeistelyteknologiaa, työkaluteknologiaa sekä erityisesti pintakäsittely-, terätekniikka- ja sisustusosaamista. Lisäksi on panostettu terveelliseen asumiseen. Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala tuo alueen rakennustuoteyrityksille useita liiketoimintamahdollisuuksia paitsi itse voimalaitoksen rakentamiseen, mutta ennen kaikkea apu- ja tukirakennusten valmistuksessa. Voimalaitokseen liittyvässä rakentamisessa tuotteiden ja tuotantoprosessien laadun on oltava korkealla tasolla. Voimalaitosrakentamiseen mukaan pääseminen edellyttää useimmiten yritykseltä suurta kokoa, verkostomaista toimintamallia tai alihankkijana toimimista. Kuva 4. Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus. 14

15 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Nykytila Oulun Eteläisen alueella rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden parissa työskentelee noin henkilöä ja osaamisalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 milj. euroa. Alue tunnetaan useista puutuoteteollisuusyrityksistä, jotka valmistavat puutaloja, ovia, ikkunoita, kalusteita ja sisustustuotteita (paneeleja, listoja). Alueella on myös merkittäviä betoni- ja teräsrakenteita valmistavia yrityksiä. Kaikki Oulun Eteläisen alueen rakennusliikkeet ja rakennustuotteita valmistavat yritykset ovat PK-yrityksiä. Alueella työskentelee 600 kpl rakennustuoteteollisuuden asiantuntijaa (opettajat, TKI-henkilöt, yritysten toimihenkilöt). Alueella on puutetta rakennusinsinööreistä, joita kuitenkin valmistuu n. 30 kpl kevääseen 2014 mennessä aikuiskoulutushankkeen kautta. Rakentamisen painopiste on selvästi siirtymässä aluerakentamisen suuntaan. Oulun Eteläisen alueella on rakennusalan osaamiseen ja rakennustuoteteollisuuden osaamisympäristöjen laitteistoihin vuosien välillä investoitu noin 4,2 miljoonaa euroa. Centrian Puutuotelaboratorion laitteisiin on vuosina investoitu yli euroa. Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen Visio Tavoitteen onnistumisen mittarit Tavoite Alue tunnetaan vuonna 2020 innovatiivisesta Rakennustuoteteollisuuden valmistus kpl (lisäys 5 %) ja kansainvälisestä rakennuskompo- nenttiteollisuudesta, jossa elinkeinoelämä ja julkiset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja palvelutehtävissä työskentele- vien määrän lisääminen Rakennustuotteiden viennin arvon 3 x nykytila koulutuksessa ja soveltavassa tutkivien mustoiminnassa. Alueen rakennustuoteyritykset ovat vahvasti lisääminen (absoluuttinen määrä, osuus liikevaihdosta) Yritysten liikevoitto lisäys 2 %-yks. verkottuneet ja tekevät yhteistyötä Yritysten T&K-rahan määrä 15 % hankkeiden rahoituksesta aluerakentamiskohteiden toimittamisessa. (julkisiin hankkeisiin osallistumisen eurot, yrityksen omat T&K-panokset) N:o Tehtävä Konsortio ja vastuutaho 1 Rakennustuoteteollisuuden tutkimusjohtajahankkeen käynnistäminen JEDU, Centria, OEI, NIHAK, Ylivieskan seutukunta, Haapaveden- Siikalatvan seutukunta 2 Rakennustuoteteollisuuden korkeakoulutetun työvoiman saannin turvaaminen alueella Centria, JEDU, OEI, seutukunnat 3 OE-alueen toimijoiden yhteisen rakennustuotepalvelu- ja referenssiportaalin perustaminen Centria, JEDU, OEI, seutukunnat 4 Rakennustuotealan tarvelähtöisten yritysklustereiden perustaminen Seutukunnat, Centria, JEDU, OEI 5 Rakennustuoteteollisuuden tuotantoprosessien kehittämisen hankekokonaisuuden käynnistäminen (sis. laatujärjestelmät) OEI, JEDU, Centria, seutukunnat 15

16 2.3.2 Koneet, metalli ja erikoistuotanto Koneet, metalli ja erikoistuotanto perustuu konelaiterakentamiseen, jossa erityinen osaaminen on maatalouden koneissa ja laitteissa sekä erikoiskonepajatuotteissa ja erittäin erikoistuneessa muussa tuotannossa (mm. turvajalkinevalmistus, tulenkestävät materiaalit, jääkiekkokaukalot) ja muussa vaativassa komponenttivalmistuksessa. Palveluliiketoiminta luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia osaamisalalle. Viennin määrä on osaamisalalla merkittävää. OEK:ssa on useita vuosia tutkittu ja kehitetty erikoislujan teräksen konepajakäytettävyyttä, tuotantoteknologiaa, tietokoneavusteista suunnittelua sekä ICT:n langattomia sovelluksia. OEK toimijat ovat vahvasti verkottuneet kansallisesti, myös kansainvälistä yhteistyötä on kehitetty. Kuva 5. Koneet, metalli ja erikoistuotanto. 16

17 Koneet, metalli ja erikoistuotanto Nykytila Oulun Eteläisen alueella koneiden ja laitteiden rakentamisen ja suunnittelun, metalliteollisuuden ja muutamien erikoistuotantolaitosten kuten tulenkestävien tuotteiden, kenkien sekä liikuntarakenteiden valmistuksen parissa työskentelee noin 5000 henkilöä ja osaamisalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 milj. euroa. Alue tunnetaan ohutlevymekaniikan alihankinnasta ja sopimusvalmistuksesta sekä maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden valmistuksesta, energiatuotantolaitteiston valmistajista sekä muiden maa- ja metsätalouden biomassoista energiaa tuottavien laitteiden kehittämisestä ja valmistuksesta. Alueella työskentelee merkittävä määrä metallialan asiantuntijoita mm. ELME Studiossa, Centria ammattikorkeakoulussa, Oulun Eteläisen instituutin FMT-tutkimusryhmässä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:ssa sekä alueen yrityksissä. RFMedia-laboratorio tukee osaamisalaa tutkimalla ja soveltamalla tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttöä yritysten suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa. Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen (hyvä alku mm. kasvuhakuisuudelle ja vientiin suuntautuvalle toiminnalle) Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen (mm. osto- ja vientitoiminta, työvoimanliikkuvuus ja T&K toiminta) Visio Tavoitteen onnistumisen mittarit Tavoite Alue tunnetaan vuonna 2020 innovatiivisesta Yrityksissä työskentelevien henkilöiden 35 % nousu nykytilasta ja kansainvälisestä metalliteollisuudesta, jonka tuotteet ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. lukumäärä Tuotebrändien ja omien tuotteiden 20 % nousu nykytilasta Alue tunnetaan myös koneiden ja laitteiden valmistuksesta sekä korkealuokkaista lukumäärä Uusien yritysten lkm 35 yli 5 hlöä työllistävää yritystä ICT:tä ja konemekaniikkaa hyödyn- Yritysten lukumäärä 10 % nousu nykytilasta tävistä suunnittelu ja alihankintapalveluista. Alan osaamista kehitetään kansallisesti ja T&K rahoitus 20 % nousu nykytilasta kansainvälisesti verkostoituneena Elme- Studion, RFMedia-laboratorion ja Centria ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöissä. Erityistä kilpailuetua alan toimijat saavat erikoislujien terästen maailmanluokan osaamisesta. Alue tulee tunnetuksi vahvoista omista tuotteista ja brändeistä. N:o Tehtävä Konsortio ja vastuutaho 1 Arkipäivän kv-palvelut NIHAK, Centria 2 Kansainvälisen T&K-rahoituksen lisääminen Centria, OEI 3 Kansainvälisen harjoittelun lisääminen JEDU, Centria, OEI 4 T&K toiminta mm. tutkimus, proto- ja pilot-tuotanto ja testaus ELME Studio; Centria, OEI RF- Media 5 Metallitoimialan vetovoiman parantaminen JEDU, Centria, yritykset 6 Palvelutuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Centria, OEI 7 ICT ja langattoman tiedonsiirron soveltaminen OEI RFMedia, Centria 8 Kasvu- ja kiihdyttämöpalvelun konseptointi NIHAK 9 Erikoisteräksien sovellusten lisääminen OEI FMT 10 Henkilöstön koulutus ja pätevöinti JEDU, Centria, NIHAK 11 Keksintöjen edistäminen OEI, Centria, Keskipohjanmaan keksijäyhdistys 12 Tutkimusjulkaisujen tuottaminen OEI, Centria 17

18 2.3.3 Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Palveluliiketoiminnan ja palveluyrittäjyyden kehittämiselle luovat pohjaa alueelle syntyneet vahvat toimiala- ja osaamiskeskittymät; Kalajoelle matkailun innovaatio- ja osaamiskeskittymä, Oulaisiin ja Ylivieskaan hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja sairauksien hoitamisen osaamisalat sekä Ylivieskaan erikoistavarakaupan toimialakeskittymä. Palveluliiketoiminnan kasvun odotukset kohdistuvat hyvinvointialan, sosiaali- ja terveysalan yksityisten palveluiden, matkailu- ja ravitsemuspalveluiden kehittämiseen. Kalajoen matkailukeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri yritystoimialoille kasvaa ja kehittyä. Edellytykset kannattavalle ja kansainväliselle matkailutoiminnalle ovat olemassa. Matkailupalvelujen kehittämisessä huomioidaan jatkossa entistä enemmän ikäpolviajattelu sekä verkostoituminen useiden toimialojen kanssa. Hyvinvointiala toimijana on laaja ja julkisen sekä yksityisen palvelutuotannon kumppanuus kasvaa. Kansallinen sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistaminen luo mahdollisuuksia yksityiselle palvelutuotannolle. Matkailu- ja hyvinvointiala voivat muodostaa jatkossa uusia klustereita. Kaupan kehitys on ollut erittäin voimakasta perustuen vähittäiskaupan ja erityisesti autokaupan ja muun erikoistavarakaupan kasvuun. Kauppa on toimialoista liikevaihdolla mitattuna teollisuuden jälkeen toiseksi suurin. Kaupan alan keskeisimmät kehittämiskohteet ovat verkkokauppa, asiakaspalvelu ja kaupan alan yritysten markkina-alueen laajentaminen. Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat verkkokaupan ja erikoistavarakaupan kehittämisessä. Erittäin erikoistunutta osaamista edellyttävä toiminta Erikoistunutta osaamista edellyttävä toiminta Laajasti sovellettavaa osaamista edellyttävä toiminta Koulutuksen palvelusektori mm. koulutuksen sovellettavuus Palveluyrittäjyys Elinvoimaa palveluliiketoiminnasta Yksityisen ja julkisen palvelukumppanuus Tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan palvelusektori Soveltava huippututkimus OEI Oulun yliopisto OAMK Oulainen Centria ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden palveluiden liiketoimintamallit OEI, Oulun yliopisto Oamk Oulainen Centria ammattikorkeakoulu Matkailu ja erikoiskaupan verkostot Yrittäjyys ja uudet innovaatiot OEI MikroYirittäjyys OAMK, Oulainen Centria JEDU, Nihak Kumppanuus ja verkostoituminen Mm. JEDU ja NIHAK OEI MikroY Matkailu ja erikoiskauppa Suurhankkeet OEI Mikro Y Yrityskehittämisen palvelusektori OAMK, Oulainen Centria Kuva 6. Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu. 18

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI Kalajoki Merijärvi Alavieska Ylivieska Oulainen Haapavesi Siikalatva Pyhäntä

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.8.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut Kuusamo Asiointipaikat Hallinnollinen asiointipaikka

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 1.1.-30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 15.8.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 25.11.2013 klo 8.00 9.37 Paikka: Nivala, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Nuoret tekevät tulevaisuuden

Nuoret tekevät tulevaisuuden Nuoret tekevät tulevaisuuden Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia 6.2.2017 Leena Eskola, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois- Pohjanmaalla PoPYk-hanke

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, OEI MicroENTRE Matti Muhos. Oulun yliopisto IKROYRITTÄJYYTEEN

OULUN YLIOPISTO, OEI MicroENTRE Matti Muhos. Oulun yliopisto IKROYRITTÄJYYTEEN 3-Nov-16 OULUN YLIOPISTO, OEI MicroENTRE Matti Muhos 1 IKROYRITTÄJYYTEEN 344.471 Mikroyrityksiä Suomessa 2OULUN YLIOPISTO, OEI MicroENTRE Matti Muhos 345532 3-Nov-16 OULUN YLIOPISTO, OEI MicroENTRE Matti

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs LAPPI SOPIMUS Kertausta kertaukset perään Ylläs 8.9.2014 LAPPI-SOPIMUS TOTEUTTAA LAPIN MAAKUNTASTRATEGIAA 2040 Lappi sopimukseen on yhdistetty kaksi maakunnallista suunnitteluasiakirjaa www.lapinliitto.fi/lappisopimus

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

KUNTALÄHTÖISEN SEUDULLISEN YRITYSNEUVONNAN PÄÄLINJAUKSET

KUNTALÄHTÖISEN SEUDULLISEN YRITYSNEUVONNAN PÄÄLINJAUKSET 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 en. en. 22 en. 23 en. 24 19.1.217 KUNTALÄHTÖISEN SEUDULLISEN YRITYSNEUVONNAN PÄÄLINJAUKSET SEUTUKUNNAN HANKETIIMI VALMISTELLUT

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot