OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia"

Transkriptio

1 OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1

2 SISÄLLYS Esipuhe Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät Aluekuvaus Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus Nykytila-analyysi Haasteet Osaamisen kehittäminen Visio Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen Osaamisalat ja niiden suunnitelmat Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka Cleantech, bioenergia ja -talous Rahoitus Seuranta ja arviointi Yhteydet muihin strategioihin LIITTEET Liite 1. Oulun Eteläisen puitesopimuksen allekirjoittajat Liite 2. Osaamisalojen kehittämisympäristöt Liite 3. Oulun Eteläisen alueen toimialat

3 Esipuhe Minulle opetettiin, että eteenpäin pääsy ei käy nopeasti eikä helposti. Marie Curie Viisauden ovi ei ole koskaan kiinni. Francis Bacon Strategia ei ole koskaan niin hyvä, etteikö sitä voisi kuka tahansa parantaa toimimalla. Anssi Tuulenmäki Osaamista, työtä ja kasvua on Oulun Eteläisen osaamisstrategia vuosille Osaamisen kehittämisen linjaukset ovat syntyneet laajan yhteistyön tuloksena vuosien aikana. Osaamistarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden arviointia on toteutettu seudullisissa ja koko alueen yhteisissä työpajoissa sekä sidosryhmille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. Tämän strategian taustalla on Oulun Eteläisen korkeakoulukeskustoimijoiden pitkään jatkunut yhteistyö ja vuodesta 2000 alkaen laaditut osaamisen kehittämistä linjaavat strategiat. Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus (OEK) on yli kymmenen vuotta aktiivisesti toiminut yhteistyöverkosto, joka tekee koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan 14 kunnan ja kolmen seutukunnan muodostamalla alueella. Oulun Eteläinen tunnetaan nuorekkaana yrittäjyysalueena, jonka väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla vuoteen Yhteisenä kärkitavoitteena on synnyttää alueelle mikroyritysten menestymistä tukeva kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Tarkoituksena on kehittää määrätietoisesti tutkimukseen perustuvaa osaamista mikroyrittäjyyden, uudenlaisten liiketoimintamallien ja kansainvälistymistoimenpiteiden osalta mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Strategiatyötä on ohjannut Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen johtoryhmä, johon kuuluvat Hannu Leppälä, Eelis Kokko, Heikki Yli-Olli (sijaisenaan Tuula Taskinen), Aini Ojala, Jukka Lehtosaari ja Kalle Luhtasela, sekä seutujohtajat Esa Jussila, Timo Kiema ja Hannu Saarinen. Johtoryhmän työhön on keskeisesti osallistunut OEK:n toiminnanjohtaja (oto) Eija-Riitta Niinikoski. Johtoryhmä nimitti strategiaryhmän koostamaan asiakirjan. Työryhmän puheenjohtajana toimi Vesa Martinkauppi ja sihteerinä Leena Eskola. Työryhmän toimintaan ovat aktiivisesti osallistuneet seutujohtajien lisäksi Aini Ojala, Hannu Simi, Matti Muhos ja Matti Peltola. Oulun Eteläisen osaamisstrategia tarkentaa ja täydentää alueen näkökulmasta EU:n rakennerahastojen ja Horisontti asiakirjojen sisältöä. OEK:n yhteistyöverkosto toteuttaa kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidensa kanssa strategiassa linjattuja toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 3

4 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät 1.1 Aluekuvaus Oulun Eteläinen on 14 kunnan ja kolmen seutukunnan muodostama alue Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa (kuva 1). Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva muodostavat Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Reisjärvi ja Pyhäjärvi Nivala-Haapajärven seutukunnan. Ylivieskan seutukuntaan kuuluvat Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Oulun Eteläisen alueen asukasluku on noin eli noin 1,7 % koko Suomen väestöstä. Raahen seutukunta mukaan luettuna alueella asuu noin asukasta. Oulun Eteläisen väkiluvun ennustetaan säilyvän jokseenkin nykyisellä tasolla vuoteen Alueen väestössä lasten ja nuorten osuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen suuri. Alle 14-vuotiaita on yli 20 % (koko maassa n. 16,5 %). Väestön koulutusaste on maan keskiarvoa heikompi, 15 vuotta täyttäneistä noin 37 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa (koko maan keskiarvo n. 32 %). Korkeaasteen tutkinnon suorittaneita on vain noin 17 % (koko maassa lähes 30 %). (Lähde: Tilastokeskus, SeutuNet, koulutustilasto 2011). Ulkomaalaisten osuus alueen väestöstä on myös vähäinen, eniten heitä asuu Kalajoella (n. 190 henkeä). Suurin osa on tullut Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Unkarista. (Lähde: Tilastokeskus, SeutuNet, väestö 2012). Kuva 1. Oulun Eteläisen alue ja yritysten määrä kunnittain * * (Jokela, Niinikoski & Muhos; Oulun Eteläisen alueen yrityskuva. Tuotantotalouden osaston työpapereita 1/2014. Oulun Eteläisen instituutti. Kartassa ne yritysmuotoiset Y-tunnukset joille on tilastoaineistossa määritelty henkilöstö-, liikevaihto- ja toimialatieto. Tiedot Bisnode-yritysrekisteristä, poimintapäivä , lähteet Tilastokeskus, Kaupparekisteri ja YTJ-tietokanta.) 4

5 Oulun Eteläisen alueella on yhteensä yli y-tunnuksellista toimijaa, noin yrityksestä on saatavissa keskeiset toimiala-, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot Kaupparekisterin, YTJ-tietokannan ja Tilastokeskuksen aineistosta. Yritykset jakautuvat Oulun Eteläisen alueen seutukuntiin kuvan 1 mukaisesti. Lukumääräisesti eniten yrityksiä on Ylivieskan seutukunnassa (2 267 kpl). Asukaslukuun suhteutettuna Oulun Eteläisen alueella on yksi yritys jokaista 19,4 asukasta kohti. Lähes 95 % alueen yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä, niistä 93% (yhteensä kpl) työllistää vähemmän kuin 5 henkilöä. Noin 74 %:lla yrityksistä liikevaihto on alle 0,2 miljoonaa euroa. Mikroyrityksistä noin 22 %:lla liikevaihto on 0,2 milj. euroa tai enemmän. Tilastoaineiston mukaan Oulun Eteläisen alueen yrityksistä 241 (5,2 %) harjoittaa tuontia ja 80 (1,7 %) vientiä. Oulun Eteläisen alueen yritysten toimialakohtaista jakaumaa esitellään tarkemmin liitteessä 3. Henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna alueen merkittävimpiä toimialoja ovat metalli- ja puutuoteteollisuus sekä rakennusteollisuus ja kaivostoiminta. TAULUKKO 1. Oulun Eteläisen tärkeimmät toimialat (lähde: Tilastokeskus) Henkilöstö Liikevaihto Metalliteollisuus milj. Puutuoteteollisuus milj. Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus milj. Rakennusteollisuus milj. Kaivostoiminta ja louhinta milj. Jalkineiden valmistus milj. 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus (OEK) on yli 10 vuotta aktiivisesti toiminut yhteistyöverkosto, joka tekee koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä Oulun Eteläisen alueella. Verkoston jäseniä ovat Oulun yliopiston alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti (OEI), Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö (Centria), Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö (Oamk), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan ja Pyhäjärven toimipaikat sekä Oulun Eteläisen alueen kolme seutukuntaa, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat. Yhteistyöverkostolla on ollut vuodesta 2005 alkaen toimintaa koskeva puitesopimus, joka päivitetään tämän strategian tavoitteiden mukaiseksi. OEK:n erityisenä tavoitteena on lisätä ja edelleen kehittää verkoston toimijoiden strategista yhteistyötä. Keskeiset yhteiset tavoitteet ovat: 1. Kehittää koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintoja mm. yhteisen henkilöstön sekä yhteisten toimitila-, tutkimusinfrastruktuuri- ja rahoitusresurssien osalta. 2. Kehittää yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa. 3. Synnyttää kehittämistyön tuloksena uusia tuote- ja liiketoimintaideoita ja uutta yritystoimintaa. 4. Tuottaa yrityksille ja eri organisaatioille tutkimus- ja kehittämispalveluja. 5. Kehittää osaamista ja osapuolten yhteistyötä kaikilla yhteistoiminnan osa-alueilla. 6. Vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä myös hanketoiminnassa. 5

6 Yhteistyöverkosto ei ole oikeushenkilö eikä se tee itsenäisesti nimissään sopimuksia tai muita oikeustoimia. Yhteistyössä hyödynnetään eri osapuolten vahvuuksia tehokkaan alueellisen innovaatioympäristön luomiseksi. OEK-toimijat on kuvattu tarkemmin liitteessä Nykytila-analyysi Tässä osaamisstrategiassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kolmen eteläisimmän seutukunnan elinkeinollinen osaaminen on määritelty kuudelle osaamisalalle. Ne ovat 1. rakentaminen; rakennustuoteteollisuus, 2. koneet, metalli ja erikoistuotanto, 3. palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu, 4. kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous, 5. hiukkasfysiikka; CUPPtutkimuskeskus, 6. cleantech, bioenergia ja -talous. Valitut osaamisalat ovat alueen kannalta keskeisiä, sillä niiden menestyminen vaikuttaa kaikkein merkittävimmin alueen kilpailukykyyn yritysja asuinympäristönä. Strategian tavoitteena on lisätä osaamisen tasoa ja määrää erityisesti niillä osaamisaloilla, joiden kasvupotentiaalit ovat kaikkein merkittävimpiä. Kehitettäviksi osaamisaloiksi on valittu alueen vahvojen alojen lisäksi kaksi suuren kasvupotentiaalin alaa, hiukkasfysiikka ja cleantech, sekä bioenergia ja -talous. Oulun Eteläisen osaamisalojen nykytilaa koskevan analyysin yhteenveto esitetään alla olevassa kuvassa (kuva 2). Ympyrän koko kuvaa kunkin osaamisalan työpaikkojen määrää alueella. Ympyrän sijainti kuvaa osaamisalan kasvupotentiaalia ja nykyisen osaamisen tasoa. Mitä enemmän oikealla ympyrä sijaitsee, sitä korkeampi on alaan liittyvän osaamisen taso. Mitä ylempänä ympyrä kuviossa sijaitsee, sitä korkeammaksi alan kasvupotentiaali alueella nähdään. Tulevaisuuden tavoitteena on siirtää ympyröitä oikeaan ylänurkkaan ja samalla kasvattaa niiden kokoa. Kuva 2. Osaamisalojen strateginen merkitys ja kasvupotentiaali. 6

7 Edellisessä kuvassa ja seuraavassa taulukossa osaajien määrät on arvioitu koko Pohjois-Pohjanmaan sisältävästä aineistosta, jota käytettiin Koulutus ja tutkimus vuosina kehittämissuunnitelman valmistelutyössä. Osaajien ja asiantuntijoiden määrien painotuksen perusteena on Oulun Eteläisen alueen väestö- ja elinkeinorakenne sekä koulutustoiminnan kokonaisuus. TAULUKKO 2. OE-alueen osaajien lukumäärä. Yritysten johdon, keskijohdon ja Opetus-, tutkimus- asiantuntijatehtävissä Toimialan työntekijämäärä (kpl) Toimialan liikevaihto (M ) ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä työskentele- vien arvioitu määrä. Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointipalvelut, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka (CUPPtutkimuskeskus) Cleantech, bioenergia ja -talous Haasteet Oulun Eteläisen alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Se koostuu Kalajokilaakson kunnista ja osasta Pyhäjokilaakson kuntia. Oulun Eteläinen on alueellisesti järjestäytynyt kolmeksi seutukunnaksi, jotka toimivat yhteistyössä aluekehittämisessä, alueen edunvalvonnassa sekä elinkeinopalveluiden tuottamisessa. Aluetta yhdistää ensisijaisesti osaamisen ja saavutettavuuden kehittämiseen liittyvät teemat. Tämän osaamisstrategian 2020 osaamistarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden arviointia on toteutettu seudullisissa ja alueen yhteisissä työpajoissa. Alueen näkökulmasta poliittisena muutostekijänä nähdään aluerakenteen keskittyminen ja yleinen muutosnopeus sekä asioiden kompleksisuus. Talouden ennustaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä on alueellisesta näkökulmasta haasteellista. Muutokset kansainvälisillä markkinoilla ja taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat alueen kehittymiseen. Suuntautuminen Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan sekä Venäjälle Keski-Euroopan lisäksi voi avata mahdollisuuksia myös uusille toimialoille ja uusien teknologioiden hyödyntämiselle. Teknologian laaja hyödyntäminen ja käyttäjälähtöinen kehittäminen ovat tulevaisuuden haasteita monilla eri toimialoilla. Sosiaalisiin muutostekijöihin sisältyy ihmisten elämänarvojen ja ajankäytön muutokset, yhteisöllisyyden uudet muodot ja kysymykset turvallisuudesta sekä väestörakenteen kehitys ja työmarkkinoiden rakennemuutos. Ekologisina muutostekijöinä nähdään mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö ja energian saatavuus. 7

8 Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä kaksi suurhanketta. Pyhäjärvellä toimivaan kaivokseen suunnitellaan sijoitettavaksi kansainvälinen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka toisi tulevaisuudessa Oulun Eteläisen alueelle merkittävää kansainvälistä tutkimusta ja laajoja tieteellisen tutkimuksen infrastruktuureja. Toinen merkittävä suurhanke on Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimalaitos, jolla on rakennusaikana merkittäviä vaikutuksia alueen yrityselämään. Pyhäjoen ydinvoimalan rakentaminen tuo haasteita myös osaamisen kehittämiseen sekä rakentamisvaiheen että voimalaitoksen käyttövaiheen aikana. Alueen oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden on toiminnassaan huomioitava näiden molempien suurhankkeiden esiin nostamat osaamistarpeet. Oulun Eteläisen alueella ja koko Suomessa yksi keskeisistä haasteista on ICT- ja mobiiliosaamisen täydennyskoulutustarpeen tyydyttäminen erityisesti mikro- ja pk-yritysten ja myös koko aikuisväestön osalta. Näiden palvelujen nopea globaali lisääntyminen asettaa alueen ja maan kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta alueen koulutusorganisaatioille suuren haasteen. Oulun Eteläisen keskeisin haaste on kuitenkin väestöllinen, vaikka koko alueen väkimäärän ennustetaan säilyvän vuoteen 2030 jokseenkin nykyisellä tasolla. Väestön määrän trendinomaisen alenemisen kääntämisessä kamppaillaan investoinneista, työpaikoista, osaamisrakenteista, palveluista, liikenneyhteyksistä ja kasvualojen yrityspalveluista sekä asuntorakentamisesta. Osaamisstrategia 2020 ja seutujen kasvuohjelmat osoittavat suuntaviivat kamppailun voittamiseksi. 8

9 2 Osaamisen kehittäminen Tämän strategian laadintatyössä on hyödynnetty laatukehäajattelua (suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen). Toimintaa ohjaavien teemojen ja osaamisalakohtaisten strategiakorttien laadinnassa on käytetty Hoshin menetelmää, jonka mukaan osaamisalakohtaisissa strategiakorteissa kuvataan alakohtainen nykytila, visio, tavoitteet ja niiden mittarit sekä suunnitellut toimenpiteet. (Lisää tietoa Hoshin menetelmästä: Babich P, Hoshin Handbook, Second Edition. Total Quality Engineering.) 2.1 Visio Oulun Eteläisen alueen osaamisen kehittämisen visiona on muodostaa menestyvien mikroyritysten kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Tuotettu tutkimustieto ja dokumentoidut kokemukset tukevat muita alueita mikroyrityksiin kohdistuvissa toimenpiteissä. Profiloituminen mikroyrittäjyyden kansalliseksi esimerkkialueeksi edellyttää määrätietoista osaamisen kehittämistä paitsi mikroyrittäjyyden, myös uudenlaisten liiketoimintamallien ja kansainvälistymistoimenpiteiden osalta. Alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikroyritysten kasvun edistämisestä ja innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Vuosina erityisesti kehitettäviksi valitut osaamisalat ovat: Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Koneet, metalli ja erikoistuotanto Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Hiukkasfysiikka; CUPP-tutkimuskeskus Cleantech, bioenergia ja -talous Osaamisalojen kehittämistä ohjaaviksi teemoiksi on valittu: Mikroyrittäjyyden kehittäminen: Alueella toimii mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys-, ja koulutuskeskus. Toimijat ymmärtävät mikroyritysten toiminnan luonteen ja ottavat sen konkreettisesti huomioon toiminnassaan. Tulevaisuuden tuotanto- ja palveluliiketoiminta: Alue tunnetaan rohkeista avauksista uusien palvelu- ja tuotantoliiketoimintamallien hyödyntämisessä sekä näytöistä kehittyneessä liiketoimintaosaamisessa. Liiketoimintaa tukeva ICT: Alueen vahva ICT-osaaminen näkyy yritysten arjessa konkreettisena kilpailukyvyn lisääntymisenä sähköisen liiketoiminnan, digitaalisten- ja mobiilipalveluiden sekä uusinta teknologiaa soveltavien tuotteiden ja tuotantoratkaisujen avulla. Arkipäivän kansainvälistyminen: Kansainvälinen liiketoiminta on osa yritysten arkipäivää perustamisesta lähtien. Alue tunnistetaan sijainnista riippumattomien kansainvälistymiskonseptien onnistuneesta hyödyntämisestä. Alueen vahvuuksista rakennetaan menestyvää globaaleilla markkinoilla toimivaa liiketoimintaa yrityksen kokoluokasta riippumatta. 9

10 Osaamisalojen, kehittämistä ohjaavien tukiprosessien ja Oulun Eteläisen osaamisen kehittämisen vision kytkeytymistä toisiinsa havainnollistetaan seuraavalla kuvalla. Hiukkasfysiikka ja Cleantech ovat tällä hetkellä pieniä työllistäjiä, mutta niillä nähdään olevan suuri kasvupotentiaali ne ovat nousevia tähtiä (kuvassa merkitty tähdellä). Kuva 3. Oulun Eteläisen alueen visio, osaamisen kehittämisen yhteiset teemat ja keskeiset osaamisalat. Alla olevaan tauluun on koottu Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Taulukossa esitetään alueen nykytila, visio, osaamisalojen toimintaa ohjaavat tekijät ja keskeisten osaamisalojen koordinoivat vastuutahot ja tavoitteet. Toimintaa ohjaavat tekijät esitetään tarkemmin kappaleessa 2.2. Osaamisalakohtaiset tavoitteet, niihin ohjaavat toimenpiteet ja onnistumisen mittarit on kirjattu alakohtaisiin strategiakortteihin, jotka ovat tämän asiakirjan luvussa

11 Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Pvm. Otsikko Nykytila Laatijat Oulun Eteläisen alueen osaamisen profiloituminen vuosina Oulun Eteläisen alueella toimii yhteensä noin 4600 yritystä, joista 95 % on mikroyrityksiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt mikroyrityksiin. Tarve osaamisen kehittämisen yhteiselle päämäärälle ja alueelliselle profiloitumiselle tunnistettiin keväällä 2013 läpikäydyn Oulun Eteläisen osaamisstrategiaprosessin kautta. OEK Visio Vuoteen 2020 mennessä Oulun Eteläinen muodostaa menestyvien mikroyritysten kasvualustan, joka toimii kansallisena mallina muille väljästi asutuille alueille. Alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikroyritysten kasvun edistämisestä ja yrittämisen esteiden purkamisesta sekä innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi. Päämäärä saavutetaan panostamalla keskeisillä osaamisaloilla mikroyrittäjyyden kehittämiseen, tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoimintaan, liiketoimintaa tukevaan ICT:hen ja arkipäivän kansainvälistymiseen. Osaamisalojen toimintaa ohjaavat tekijät I: Mikroyrittäjyyden kehittäminen II: Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta III: Liiketoimintaa tukeva ICT IV: Arkipäivän kansainvälistyminen Keskeiset osaamisalat Koordinoiva vastuutaho Arviointi 1 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus 2 Koneet, metalli ja erikoistuotanto 3 Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu 4 Kaivokset ja maaperä, maa- ja metsätalous Centria OEI Oamk JEDU 5 Hiukkasfysiikka OEI 6 Cleantech, bioenergia ja -talous Centria 11

12 2.2 Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Nykytila Yritysten kasvua edistävät alueelliset toimenpiteet on tähän asti kohdistettu pääasiassa pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Tutkittua tietoa ja konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan mikroyritysten erityispiirteiden huomioimiseksi. Oulun Eteläisen alueella toimii laajan yhteisymmärryksen tuloksena perustettu kansainvälisesti verkostoitunut mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä. Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta mikoyritysten kasvun edistämisestä ja yrittämisen esteiden purkamisesta sekä innovatiivisista piloteista mikroyritysten kasvuedellytysten vahvistamiseksi. Alueella toimii mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Keskus tuottaa tutkimustietoa, mahdollistaa vaikuttavat kehitystoimenpiteet sekä nopeuttaa hyvien käytäntöjen ja osaamisen käyttöönottoa. Lisäksi keskus nopeuttaa testattujen toimintamallien levittämistä kansallisesti. Toimijat ymmärtävät mikroyritysten luonteen, ottavat sen konkreettisesti huomioon toiminnassaan sekä tukevat järjestelmällisesti mikroyritysten toimintaa ja kasvua Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Nykytila Oulun Eteläisen alueella on useita merkittäviä tuotannollisen toiminnan keskittymiä, joissa tuotannollinen toiminta on kannattavaa. Alue on menestyksellisesti investoinut uusien tuotantoteknologioiden kehittämiseen. Jatkossa palveluliiketoiminnasta odotetaan uutta kasvua tuotannollisen toiminnan rinnalle. Erityistä potentiaalia nähdään uusissa asiakaslähtöisissä tuotanto- ja palveluliiketoimintamalleissa. Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alue tunnetaan rohkeista avauksista harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet huomioivien uusien palvelu- ja tuotantoliiketoimintamallien hyödyntämisessä. Tietoverkko ja sosiaalinen media on arkipäiväinen osa yritysten tuotanto- ja/tai palveluliiketoimintaa. Parhaiten soveltuvat uudet tuotanto- ja palveluliiketoimintamallit on tunnistettu tutkimuksen kautta ja niitä hyödynnetään keskeisillä osaamisaloilla. Alue käyttää tuotannon palvelullistamisen ja älykkään palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia monipuolisesti Liiketoimintaa tukeva ICT Nykytila Oulun Eteläisen alueella on jo yli 10 vuoden ajan panostettu tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen kehittämiseen. Erityisen merkittävässä roolissa on ollut Oulun Eteläisen instituutin ja Centria ammattikorkeakoulun yhteinen RFMedia-laboratorio, jonka tutkimusryhmät ovat jo vuosia tehneet kansainväliselle tasolle yltävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. RFMedia-laboratorioon on kertynyt osaamista erityisesti langattoman tiedonsiirron ja sensoriverkkojen, digitaalisen ja mobiilimedian, digitaalisen holografian ja paikkatietojärjestelmien teknologiasovelluksista. Osaamista kerrytetään tiiviissä yritysyhteistyössä toteutettavilla tutkimus- ja kehityshankkeilla. 12

13 Päätavoite Vuonna 2020 Oulun Eteläisen alueen vahva ICT-osaaminen tukee yritysten liiketoiminnan kehittymistä tarjoamalla uusia teknologisia sovelluksia kaikille alueella sijaitseville yrityksille. Oulun Eteläisen alue tunnetaan uusimman tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä sähköisen kaupan, teollisuuden tuotantoprosessien ja erilaisten palveluiden piirissä. Lisäksi alueella on aktiivista mikro- ja pk-yrityksille ja koko aikuisväestölle tarjottavaa ICT-alan ja mobiilipalveluiden osaamiseen tähtäävää täydennyskoulutusta Arkipäivän kansainvälistyminen Nykytila Suomalaisen viennin painopiste on suurissa yrityksissä (68 %), mikä näkyy erityisenä suhdanneherkkyytenä. Suomen viennistä 3 % on mikroyrityksistä tapahtuvaa vientiä, vastaava suhdeluku on Tanskassa 17 % ja naapurimaassamme Virossa 14 %. Pienten ja keskisuurten yritysten (pl. mikroyritykset) osuus viennistä on Suomessa 23 %, Tanskassa 27 % ja Virossa 56 %. Työpanoksen, tuotteiden ja palvelujen ostamisen ja myymisen kynnykset kansainvälisillä markkinoilla ovat radikaalisti madaltuneet. Älykkään kansainvälistymisen kautta yrityksen sijainti on menettämässä merkitystään ja kokeileva (vrt. lean startup) kansainvälistyminen nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Päätavoite Vuonna 2020 kansainvälinen liiketoiminta on osa Oulun Eteläisen alueella toimivien yritysten arkipäivää perustamisesta lähtien. Oulun Eteläinen tunnistetaan sijainnista riippumattomien kansainvälistymiskonseptien onnistuneesta hyödyntämisestä. Alueen vahvuuksista rakennetaan menestyvää globaaleilla markkinoilla toimivaa liiketoimintaa yrityksen kokoluokasta riippumatta. Alueella toimii uusi ja aktiivinen joukko rohkeiden kokeilujen kautta nopean kansainvälisen kasvun saavuttaneita yrityksiä. Nämä toimivat esimerkkinä uudelle kansainvälisten yritysten sukupolvelle. 2.3 Osaamisalat ja niiden suunnitelmat Seuraavissa alaluvuissa esitellään vuosina Oulun Eteläisen alueella painotettavaksi valitut osaamisalat. Jokaisesta osaamisalasta on laadittu ns. pyramidikuvio sekä strategiakortti. Jokaisessa pyramidissa kärki kuvastaa alueen osaamisen kehittymisen suuntaa. Pyramideihin on kuvattu myös OE-toimijoiden rooleja osaamisen kehittymisen toteutumisessa koulutuksen, yrityskehittämisen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan näkökulmista. Strategiakorteissa kuvataan kunkin osaamisalan nykytila, visio ja tavoitteet sekä tehtävät niiden saavuttamiseksi. 13

14 2.3.1 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus perustuu vahvaan puurakenteiseen valmistalotuotantoon (pien- ja rivitalot), kalustevalmistukseen ja erilaisten rakennuskomponenttien valmistukseen (ikkunat, ovet ja sisustuslistat). Julkisten rakennusten teräsrakentamiseen liittyvien komponenttien ja rakennelmien suunnittelussa ja valmistuksessa on myös merkittävää osaamista. Rakennustuoteteollisuus on kotimarkkinavetoista, teräsrakentamisessa on kotimarkkinoiden lisäksi myös vientikauppaa. Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on lähes puolet koko maakunnan puutuoteteollisuuden työpaikoista. OEK:n toimijat ovat kehittäneet useita vuosia puuntyöstöä, viimeistelyteknologiaa, työkaluteknologiaa sekä erityisesti pintakäsittely-, terätekniikka- ja sisustusosaamista. Lisäksi on panostettu terveelliseen asumiseen. Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala tuo alueen rakennustuoteyrityksille useita liiketoimintamahdollisuuksia paitsi itse voimalaitoksen rakentamiseen, mutta ennen kaikkea apu- ja tukirakennusten valmistuksessa. Voimalaitokseen liittyvässä rakentamisessa tuotteiden ja tuotantoprosessien laadun on oltava korkealla tasolla. Voimalaitosrakentamiseen mukaan pääseminen edellyttää useimmiten yritykseltä suurta kokoa, verkostomaista toimintamallia tai alihankkijana toimimista. Kuva 4. Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus. 14

15 Rakentaminen; rakennustuoteteollisuus Nykytila Oulun Eteläisen alueella rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden parissa työskentelee noin henkilöä ja osaamisalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 milj. euroa. Alue tunnetaan useista puutuoteteollisuusyrityksistä, jotka valmistavat puutaloja, ovia, ikkunoita, kalusteita ja sisustustuotteita (paneeleja, listoja). Alueella on myös merkittäviä betoni- ja teräsrakenteita valmistavia yrityksiä. Kaikki Oulun Eteläisen alueen rakennusliikkeet ja rakennustuotteita valmistavat yritykset ovat PK-yrityksiä. Alueella työskentelee 600 kpl rakennustuoteteollisuuden asiantuntijaa (opettajat, TKI-henkilöt, yritysten toimihenkilöt). Alueella on puutetta rakennusinsinööreistä, joita kuitenkin valmistuu n. 30 kpl kevääseen 2014 mennessä aikuiskoulutushankkeen kautta. Rakentamisen painopiste on selvästi siirtymässä aluerakentamisen suuntaan. Oulun Eteläisen alueella on rakennusalan osaamiseen ja rakennustuoteteollisuuden osaamisympäristöjen laitteistoihin vuosien välillä investoitu noin 4,2 miljoonaa euroa. Centrian Puutuotelaboratorion laitteisiin on vuosina investoitu yli euroa. Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen Visio Tavoitteen onnistumisen mittarit Tavoite Alue tunnetaan vuonna 2020 innovatiivisesta Rakennustuoteteollisuuden valmistus kpl (lisäys 5 %) ja kansainvälisestä rakennuskompo- nenttiteollisuudesta, jossa elinkeinoelämä ja julkiset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja palvelutehtävissä työskentele- vien määrän lisääminen Rakennustuotteiden viennin arvon 3 x nykytila koulutuksessa ja soveltavassa tutkivien mustoiminnassa. Alueen rakennustuoteyritykset ovat vahvasti lisääminen (absoluuttinen määrä, osuus liikevaihdosta) Yritysten liikevoitto lisäys 2 %-yks. verkottuneet ja tekevät yhteistyötä Yritysten T&K-rahan määrä 15 % hankkeiden rahoituksesta aluerakentamiskohteiden toimittamisessa. (julkisiin hankkeisiin osallistumisen eurot, yrityksen omat T&K-panokset) N:o Tehtävä Konsortio ja vastuutaho 1 Rakennustuoteteollisuuden tutkimusjohtajahankkeen käynnistäminen JEDU, Centria, OEI, NIHAK, Ylivieskan seutukunta, Haapaveden- Siikalatvan seutukunta 2 Rakennustuoteteollisuuden korkeakoulutetun työvoiman saannin turvaaminen alueella Centria, JEDU, OEI, seutukunnat 3 OE-alueen toimijoiden yhteisen rakennustuotepalvelu- ja referenssiportaalin perustaminen Centria, JEDU, OEI, seutukunnat 4 Rakennustuotealan tarvelähtöisten yritysklustereiden perustaminen Seutukunnat, Centria, JEDU, OEI 5 Rakennustuoteteollisuuden tuotantoprosessien kehittämisen hankekokonaisuuden käynnistäminen (sis. laatujärjestelmät) OEI, JEDU, Centria, seutukunnat 15

16 2.3.2 Koneet, metalli ja erikoistuotanto Koneet, metalli ja erikoistuotanto perustuu konelaiterakentamiseen, jossa erityinen osaaminen on maatalouden koneissa ja laitteissa sekä erikoiskonepajatuotteissa ja erittäin erikoistuneessa muussa tuotannossa (mm. turvajalkinevalmistus, tulenkestävät materiaalit, jääkiekkokaukalot) ja muussa vaativassa komponenttivalmistuksessa. Palveluliiketoiminta luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia osaamisalalle. Viennin määrä on osaamisalalla merkittävää. OEK:ssa on useita vuosia tutkittu ja kehitetty erikoislujan teräksen konepajakäytettävyyttä, tuotantoteknologiaa, tietokoneavusteista suunnittelua sekä ICT:n langattomia sovelluksia. OEK toimijat ovat vahvasti verkottuneet kansallisesti, myös kansainvälistä yhteistyötä on kehitetty. Kuva 5. Koneet, metalli ja erikoistuotanto. 16

17 Koneet, metalli ja erikoistuotanto Nykytila Oulun Eteläisen alueella koneiden ja laitteiden rakentamisen ja suunnittelun, metalliteollisuuden ja muutamien erikoistuotantolaitosten kuten tulenkestävien tuotteiden, kenkien sekä liikuntarakenteiden valmistuksen parissa työskentelee noin 5000 henkilöä ja osaamisalan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 milj. euroa. Alue tunnetaan ohutlevymekaniikan alihankinnasta ja sopimusvalmistuksesta sekä maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden valmistuksesta, energiatuotantolaitteiston valmistajista sekä muiden maa- ja metsätalouden biomassoista energiaa tuottavien laitteiden kehittämisestä ja valmistuksesta. Alueella työskentelee merkittävä määrä metallialan asiantuntijoita mm. ELME Studiossa, Centria ammattikorkeakoulussa, Oulun Eteläisen instituutin FMT-tutkimusryhmässä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:ssa sekä alueen yrityksissä. RFMedia-laboratorio tukee osaamisalaa tutkimalla ja soveltamalla tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttöä yritysten suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa. Toimintaa ohjaavat tekijät Mikroyrittäjyyden kehittäminen (hyvä alku mm. kasvuhakuisuudelle ja vientiin suuntautuvalle toiminnalle) Tulevaisuuden palvelu- ja tuotantoliiketoiminta Liiketoimintaa tukeva ICT Arkipäivän kansainvälistyminen (mm. osto- ja vientitoiminta, työvoimanliikkuvuus ja T&K toiminta) Visio Tavoitteen onnistumisen mittarit Tavoite Alue tunnetaan vuonna 2020 innovatiivisesta Yrityksissä työskentelevien henkilöiden 35 % nousu nykytilasta ja kansainvälisestä metalliteollisuudesta, jonka tuotteet ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. lukumäärä Tuotebrändien ja omien tuotteiden 20 % nousu nykytilasta Alue tunnetaan myös koneiden ja laitteiden valmistuksesta sekä korkealuokkaista lukumäärä Uusien yritysten lkm 35 yli 5 hlöä työllistävää yritystä ICT:tä ja konemekaniikkaa hyödyn- Yritysten lukumäärä 10 % nousu nykytilasta tävistä suunnittelu ja alihankintapalveluista. Alan osaamista kehitetään kansallisesti ja T&K rahoitus 20 % nousu nykytilasta kansainvälisesti verkostoituneena Elme- Studion, RFMedia-laboratorion ja Centria ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöissä. Erityistä kilpailuetua alan toimijat saavat erikoislujien terästen maailmanluokan osaamisesta. Alue tulee tunnetuksi vahvoista omista tuotteista ja brändeistä. N:o Tehtävä Konsortio ja vastuutaho 1 Arkipäivän kv-palvelut NIHAK, Centria 2 Kansainvälisen T&K-rahoituksen lisääminen Centria, OEI 3 Kansainvälisen harjoittelun lisääminen JEDU, Centria, OEI 4 T&K toiminta mm. tutkimus, proto- ja pilot-tuotanto ja testaus ELME Studio; Centria, OEI RF- Media 5 Metallitoimialan vetovoiman parantaminen JEDU, Centria, yritykset 6 Palvelutuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Centria, OEI 7 ICT ja langattoman tiedonsiirron soveltaminen OEI RFMedia, Centria 8 Kasvu- ja kiihdyttämöpalvelun konseptointi NIHAK 9 Erikoisteräksien sovellusten lisääminen OEI FMT 10 Henkilöstön koulutus ja pätevöinti JEDU, Centria, NIHAK 11 Keksintöjen edistäminen OEI, Centria, Keskipohjanmaan keksijäyhdistys 12 Tutkimusjulkaisujen tuottaminen OEI, Centria 17

18 2.3.3 Palveluliiketoiminta ja -yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu Palveluliiketoiminnan ja palveluyrittäjyyden kehittämiselle luovat pohjaa alueelle syntyneet vahvat toimiala- ja osaamiskeskittymät; Kalajoelle matkailun innovaatio- ja osaamiskeskittymä, Oulaisiin ja Ylivieskaan hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja sairauksien hoitamisen osaamisalat sekä Ylivieskaan erikoistavarakaupan toimialakeskittymä. Palveluliiketoiminnan kasvun odotukset kohdistuvat hyvinvointialan, sosiaali- ja terveysalan yksityisten palveluiden, matkailu- ja ravitsemuspalveluiden kehittämiseen. Kalajoen matkailukeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri yritystoimialoille kasvaa ja kehittyä. Edellytykset kannattavalle ja kansainväliselle matkailutoiminnalle ovat olemassa. Matkailupalvelujen kehittämisessä huomioidaan jatkossa entistä enemmän ikäpolviajattelu sekä verkostoituminen useiden toimialojen kanssa. Hyvinvointiala toimijana on laaja ja julkisen sekä yksityisen palvelutuotannon kumppanuus kasvaa. Kansallinen sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistaminen luo mahdollisuuksia yksityiselle palvelutuotannolle. Matkailu- ja hyvinvointiala voivat muodostaa jatkossa uusia klustereita. Kaupan kehitys on ollut erittäin voimakasta perustuen vähittäiskaupan ja erityisesti autokaupan ja muun erikoistavarakaupan kasvuun. Kauppa on toimialoista liikevaihdolla mitattuna teollisuuden jälkeen toiseksi suurin. Kaupan alan keskeisimmät kehittämiskohteet ovat verkkokauppa, asiakaspalvelu ja kaupan alan yritysten markkina-alueen laajentaminen. Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat verkkokaupan ja erikoistavarakaupan kehittämisessä. Erittäin erikoistunutta osaamista edellyttävä toiminta Erikoistunutta osaamista edellyttävä toiminta Laajasti sovellettavaa osaamista edellyttävä toiminta Koulutuksen palvelusektori mm. koulutuksen sovellettavuus Palveluyrittäjyys Elinvoimaa palveluliiketoiminnasta Yksityisen ja julkisen palvelukumppanuus Tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan palvelusektori Soveltava huippututkimus OEI Oulun yliopisto OAMK Oulainen Centria ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden palveluiden liiketoimintamallit OEI, Oulun yliopisto Oamk Oulainen Centria ammattikorkeakoulu Matkailu ja erikoiskaupan verkostot Yrittäjyys ja uudet innovaatiot OEI MikroYirittäjyys OAMK, Oulainen Centria JEDU, Nihak Kumppanuus ja verkostoituminen Mm. JEDU ja NIHAK OEI MikroY Matkailu ja erikoiskauppa Suurhankkeet OEI Mikro Y Yrityskehittämisen palvelusektori OAMK, Oulainen Centria Kuva 6. Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu. 18

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot