Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Jyväskylä Jarmo Asikainen Sanna Antman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Jyväskylä 10.3.08. Jarmo Asikainen Sanna Antman"

Transkriptio

1 Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio AMO-koordinaattoritapaaminen Jyväskylä Jarmo Asikainen Sanna Antman

2 FCG Efeko Oy FCG Efeko Oy on konsultointi- koulutus- ja tutkimusyhtiö, joka tukee asiakkaiden ammatillista osaamista, rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivista kehittämistyötä. Yhtiö syntyi Kuntakoulutuksen ja Efektian fuusiosta ja aloitti nykyisen toimintansa FCG Efeko tuottaa konsultointi-, kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja arviointipalveluja sekä tietojärjestelmiä. FCG Efekon liikevaihto oli vuonna 2006 noin 12,4 milj. euroa Sivu 2

3 FCG Efeko Oy FCG Efeko Oy on alkaen osa FCG Finnish Consulting Group konsernia, johon kuuluu FCG Efekon lisäksi Planeko Oy (ent. Suunnittelukeskus Oy) ja FCG International (ent. Helsinki Consulting Group Oy). Yhtiöt ovat n. 550 asiantuntijan kokonaisuus, jonka asema kotimaisilla markkinoilla on vahva. FCG Efeko Oy:n kattavaan tuote- ja palvelutarjontaan sisältyy konsultointia, koulutusta, tutkimusta ja arviointia kaikilla kuntien ja valtion sekä myös yksityisen sektorin toimialoilla.

4 Konsultit Konsultti Sanna Antman (FM) toimii FCG Efekossa erityisesti instituutio-, ohjelma- ja hankearviointeihin, strategiseen johtamiseen sekä osaamisen johtamiseen liittyvissä hankkeissa. Antmanilla on hyvä tuntemus erilaisten arviointien toteuttamisesta, strategioiden laatimis-, jalkauttamis- ja seurantaprosesseista (mm. BSC) sekä paikallishallintoon liittyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä. Aiemmalla hän on mm. kouluttanut arvioinnista sekä tehnyt tutkimuksia erilaisiin suunnitelmiin/ohjelmiin liittyen Sivu 4

5 Konsultit Johtava konsultti Jarkko Majava (HM) toimii FCG Efekossa organisaatioiden rakenteiden kehittämiskonsultoinnissa (mm. fuusio- ja yhteistyökonsultoinnissa), strategiakonsultoinnissa sekä johtamis- ja työyhteisövalmennuksessa. Majavalla on monipuolinen konsultointi- ja koulutuskokemus useilta alueelliseen maaseutuosioon valituilta seuduilta. Majava on toiminut konsulttina noin kuusi vuotta ja suorittaa työn ohella Systemic leadership ja organisational studies - tutkintoa Bedfordin yliopistoon.

6 Konsultit Johtaja Jarmo Asikainen (HM) toimii FCG Efekossa vaativissa julkisen sektorin johtamisen ja organisaation kehittämisen hankkeissa projektijohtajana. Hänen vastuullaan ovat erityisesti kuntien ja kaupunkien strategioiden, seudun ja maakuntien yhteistyöhankkeiden sekä organisaatiomuutosten johtaminen. Konsultointikokemusta Asikaisella on noin 20 vuotta ja hän työskennellyt lähes kaikkien maaseutuosioon valittujen kuntien ja seutujen kanssa.

7 EU - taso Kilpailukyky Alueellinen Paikallinen Koheesio Erittäin haasteelliset alueet Kansallinen Koheesio- ja Kilpailukykyohjelma maakuntaveturit Pienet ja keskisuuret kaupunkiseudut Maaseutumaiset alueet s a a r i s t o

8 Nykyisten ohjelmien toimivat osat otetaan mukaan KOKO ohjelmaan ja synkronoidaan ohjelma relevantteihin muihin prosesseihin 2009 Ohjelmakausi 2013 Synkronointi muihin relevantteihin kehittämisprosesseihin: erityisesti kunta- ja palvelurakenne sekä aluehallinnon uudistaminen Aluekeskusohjelma ja kaupunkiohjelmat Maaseutuohjelma (AMO) Saaristo-ohjelma Toimivat osat Toimivat osat Toimivat osat Synkronointi kuntien ja seutujen strategioihin, jotka päivitetään 2009 syksyllä Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) (KOKO) Osa maakunnallista suunnittelu- ja aluekehittämisjärjestelmää sekä TEkeskusten ohjausta Synkronointi EU ohjelmien kanssa, yhteinen valmistelu uuteen kauteen 2013-

9 Konsultoinnin yleiset tavoitteet Tietoa alueille AMO osuuden sovittamisesta KOKOon Tiedon tuottaminen alueiden tilanteesta ja tarpeista TEMin valmisteluun Kehittämisideoita ja mahdollisuuksia AMON toimivien osien siirrosta ohjelmakokonaisuuteen Tehdyn työn ja osaajien arvostaminen sekä tietojen ja osaamisen hyödyntäminen ohjelmakokonaisuuden suunnittelussa ja laadinnassa Hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittäminen työpajojen ja verkostojen kautta Verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksien luominen työpajoissa ja niiden jatkumisen tukeminen KOKO ohjelmakokonaisuuden avaamien uudenlaisen mahdollisuuden löytäminen ja innovatiivinen hyödyntäminen Tukea oman alueen ohjelman sovittamisesta koko KOKOon Sivu 9

10 Konsultointi keväällä 2008 Jyväskylän 10.3 tilaisuuden näkemykset ja odotukset Amo-koordinaattoreille tehtävä kysely Webropol-kysely (tulee sähköpostilla) Vastausaika lyhyt, 27.3 mennessä Mitä kysytään: Mitä teemoja Mitä hyvää halutaan Amosta vielä KOKOon Mitä uutta KOKOlta toivotaan Miten maaseutu-kaupunki vuorovaikutus kehittyy Minkälaista tukea oman ohjelman jatkotyöstämiseen syksyllä Muuta Sivu 10

11 Aluekierros huhtikuussa: Konsultointi keväällä Oulu; Lahti; Tampere; Kuopio Konsultoinnin painopiste tulee olemaan uuden koheesio- ja kilpailukykyohjelman valmistelu ja siihen valmistautuminen Maaseutumaisten alueiden näkökulman varmistaminen KOKOn valmisteluprosessissa ja ohjelmassa Yhdessä toimijoiden kanssa työskentely ja teemojen työstäminen Aluetilaisuuksissa läsnä nykyisten aluekeskus-, saaristo- ja maaseutuohjelmien toimijat Työstetään alueiden ehdotuksia kansalliseen politiikkaan yhdessä AKO-konsulttien kanssa fasilitoida työpajoja Sivu 11

12 Konsultointi syksyllä 2008 Kevään tilaisuuksien ja aineistojen perusteella jatkotyö Alueiden ohjelmien jatkotyöstäminen painopisteenä alkusyksyllä, kun KOKO-ohjelman sisällöt täsmentyvät pitemmällä Järjestetään n. 8 alueellista työpajaa ja mahdollisia teematyöpajoja Pohditaan AMO-ohjelmien jatkotyöstämistä ja - mahdollisuuksia KOKO puitteita ajatellen ja arvioidaan mahdollisia kehittämistarpeita Konsultti vastaa prosessista ja menetelmistä Konsultin loppuraportointi marraskuun loppuun mennessä Sivu 12

13 Konsultoinnin eteneminen kevät Amo-alueiden ja maaseututoimijoiden näkemykset KOKO-ohjelman valmisteluun Käynnistys Kysely ja alkukartoitus Aluekierros Miten maaseututoimijoiden näkökulma ja tarpeet tuodaan esille KOKO:ssa Raportointi ja johtopäätökset Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Sivu 13

14 Konsultoinnin eteneminen syksy Amo-alueiden ohjelmien jatkotyöstäminen Pohditaan AMO-ohjelmien jatkotyöstämistä ja - mahdollisuuksia KOKOn puitteita ajatellen ja arvioidaan mahdollisia kehittämistarpeita Järjestetään aluetyöpajoissa ilmenneen tarpeen mukaan, tarvittaessa yhteistyötä myös AKO-verkostojen kanssa Alueelliset työpajat Teematyöpajat Raportointi ja johtopäätökset Elo-syyskuu Loka-marraskuu Marraskuu Sivu 14

15 Syksyn 2007 koordinaattoritapaamisessa esille nousseet teemat: 1. Kulttuuriklusteri: kansanmusiikki 2. Venäjä 3. Matkailu 4. Kehityskäytävä 5. Yritystoiminnan kansainvälisyys 6. Seudullinen imago 7. Osaamisen kehittäminen 8. Ohjelmatyö jatkossa ja seutukunnan rooli 9. Ympäristöosaaminen 10.Työvoiman saatavuus 11.Asuminen 12.Vapaa-ajan asuminen 13.Kansainvälinen rekrytointi 14.Seudullinen innovaatiojärjestelmä 15.AMO-alueena yksi kunta

16 Marraskuun työstetyt teemat 1. MATKAILU Toimintaympäristö, Ympärivuotisuus, Internet-markkinointi, kv-markkinointi, Osaaminen (koulutustarve), Venäläismatkailijat, (kieli, kulttuuri, asenteet), Uudet matkailutuotteet (esim. petobongaus), Yhteistyö! (ei keskinäinen kateus) 2. KULTTUURI MAASEUDUN KEHITTÄJÄNÄ Paikallisuus, Yhteisöosaaminen, Identiteetti, Hyvinvointi,, Yhtymäkohtia: matkailu, palvelut, Lokaalista globaaliin, Luovuus, Arvot, Kulttuurivaihto 3. YMPÄRISTÖOSAAMINEN Bioenergia, Maatalouden ympäristökuormat, Ekotehokkuus, Kestävä kehitys 4. SEUDULLINEN IMAGO SEKÄ SEUDULLINEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ Nuoriso (koulutus), napanuoran säilyttäminen, Yritysten sitouttaminen organisaation kehittämiseen, Työvoimapula imago, seutuimagosta sisäisestä yhteistyöstä seudullisen tiedottamisjärjestelmien kehittäminen ja maaseudun kehittämismahdollisuuksien esilletuominen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. 5. TYÖVOIMAN SAATAVUUS, KV-REKRYTOINTI 6. ASUMINEN, VAPAA-AJAN ASUTUS 7. KEHITYSKÄYTÄVÄ Turku-Tampere -käytävä lounaisen Suomen ytimessä, AMO + tahto, pääkaupunkiseudulle vaihtoehtoja, 2007 Kehityskäytävän masterplan-yhteydet, 2008, Priorisointi, aikataulutus, Turun ja Tampereen seuduista mad. Kumppanit 8. YRITYSTOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN

17 Ryhmätyön lähtökohta Luovan ja vuorovaikutuksellisen prosessin avaaminen Teematyöstämisen tavoite on valita KOKOlle 4-6 toimintalinjaa aiemman kokemuksen ja uusien näkemysten perusteella Alustavia teemoja käytetään huhtikuun aluekierroksella yhteisten (AKO, AMO, Saaristo) teemojen löytämiseksi Aluekierroksella kaikki toimijat jaetaan 4-6 teematyöryhmään työstämään toimintalinjoja Kaikki on avoinna ja siten innovatiivisia ehdotuksia tarvitaan Sivu 17

18 Ryhmätyön toimeksianto 1. Minkä teemojen mukaan huhtikuun aluekierros tulisi toteuttaa, jotta Amo-näkökulma työskentelyssä varmistuu? Valitkaa 2-4 keskeisintä teemaa ja kirjatkaa ne 2. Mitkä ovat näiden teemojen mahdolliset aihiot ja kumppanit kaupunkiseuduilla (maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus)? Kirjatkaa lyhyesti näkemyksenne 3. Mitä odotuksia huhtikuun teemojen valmisteluun ja työskentelyn toteuttamiseen? Kirjatkaa lyhyesti näkemyksenne Sivu 18

19 Ryhmä 1 Yhteiset nimittäjät Miten saadaan sopimaan yhteen Manner-Suomen ohjelma ja maaseutuosio Aluelähtöisyys katoaa Ylhäältä ohjautuvaksi, pitäisi olla Leader ei ole Oman EMR:N käyttö Ohjataan ESR:n ja EAKR:n käyttö

20 Ryhmä 1 1.Maaseutupalvelujen tila ja saatavuus; pystytäänkö säilyttämään palvelut lähellä Kunnat voisivat ottaa hoitaakseen kustannusperusteisesti palveluja Asuminen Lähidemokratia katoaa? 2. Elinkeinojen kehittäminen: aluerakenne Hyvinvointipalvelut Vanhenevan väestön Logistiikka Alueen käytön suunnittelu Teollisuus Verkosto, koordinointi Vierastyövoiman merkitys yritystoiminnalle

21 Ryhmä 1 3. Tiiviin yhteiskuntarakenteen haavoittuminen 4.Vastaisku keskittämiselle 5.Koko-hakijat? Toivotaan useita seutuja hakijoiksi esim. Etelä- Pohjanmaa 3 kpl, toimintaryhmät: luottamus 6.Kuntakontaktien vahvistaminen kuntiin -> ohjaa toimintaryhmien rahoitusta 7.Vuorovaikutus 8.Onko tehtävän luoda ohjelma jolla toteutetaan innovatiivista ohjelmaa? Vai toteuttamisohjelmaa? 9.AMO, AKO, Saaristo-ohjelma lisääntyykö rahoitus? Mistä kuntarahoitus? 10.Voiko olla hankevalmisteluun ja miten ohjataan KOKOon? 11.Uusien toimijoiden rooli ja mahdollisuudet alueella uusia toimintamalleja, maaseutupuolen neuvonta 12.Kehityskäytävä, paikallissuunnitelmat

22 Ryhmä 1 Yhteistyö Ei paljon todellista yhteistyötä AKOjen kanssa K-S alueella ollut kiinnostusta Kaupunki- maaseutu-asetelmaa ei ole kaikkialla Oppilaitokset kaikkialla ei ole Mitä toiveita Aluelähtöisyys, myös hakijat Seutukunnallisuus Toimintaryhmät tunnettuja ja luotettuja Paikallisuus Resurssien määrä

23 Ryhmä 2 1. Teemat huhtikuun aluekierrokseen 1. Ohjelmabyrokratian yksinkertaistaminen 2. AMO alueet versus AKO alueet +(saaristo-ohjelma). Miten ohjelmarahoitus ja kriteerit, alueiden ja ohjelmien tasapuolinen kohtelu. AKO:lla kokemusta ohjelmatyöstä, AMO:lla ei. 3. Onko syytä kilpailuttaa ja jakaa KOKO määräraha harvemmille hakijoille (kilpailuttaa) jos ei rahoitusmääräraha saada nostettua merkittävälle tasolle. Voiko nykyisellä rahoitustasolla puhua edes siemenrahoituksesta? 4. Seudulliset kehittämissopimukset kytkettäisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin vahvemmin (rahoitusmahdollisuudet).

24 Ryhmä 3 Maaseutuasuminen (vapaa-ajan asuminen, kuntakeskittymät, kylät, paikalliskulttuuri) Kulttuuri- ja matkailu maaseudun kehittäjänä Infrastruktuuri maaseudulla (julkinen liikenne, tiestö, vesija viemäriverkosto) Maaseutuyritystoiminnan monipuolistaminen Teemojen aihiot AKO-kulttuuriverkosto Toimivat AKO-verkot (miten verkostoituvat) Maahanmuuttajat Julkinen liikenne (kaupungit)

25 Ryhmä 3 Odotuksia Ohjelmien tasapuolinen pysyminen Ettei Aluekeskusohjelma jyrää Jatkuvuutta nykyisiin hankkeisiin

26 Ryhmä 4 Maaseudun KOKO:n toimintalinjoja Kehittämisverkostot ja kansainvälistyminen Tiedepohjaisen innovatiivisuuden vahvistaminen ja laajentaminen Kansainväliset verkostot innovaatiotoiminnan tueksi Ympäristöasiat / ympäristöteknologian hyödyntäminen Asumis- ja palvelurakenteen kehittäminen Maankäyttö Houkuttelevuus, matkailu Paras-hanke ja palvelut?

27 Ryhmä 4 Työvoiman saatavuus ja osaaminen Osaava työvoima, työperäinen maahanmuutto Palveluiden tietointensiivisyyden kehittäminen Kokemus- ja taitointensiivisten yritysten uudistumisja innovaatiokyvyn kehittäminen Yhteisöosaaminen ja verkostot, maaseudun tutkimus

28 Ryhmä 5 Kärkiteemat Maaseutualueiden infran kehittäminen Perusta kehittymiselle - Yliopistoyhteistyö tietyllä tasolla - Käytännönläheisyys Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Bioenergia-nimi, uusiutuviksi energialähteiksi - Toimitusketjussa toimijat - Energian loppukäyttäjät - Asutuskeskukset loppukäyttäjinä

29 Kommentit Ryhmä 5 Instituutiovapaat toimintamallit Vaikuttavuusarviointi, Menestystekijämittariston periaatteilla

30 Ryhmätyön yhteenveto: maaseudun teema-aihiot Elinkeinot Työvoima Osaaminen Infra (uusiutuva energia) Palvelut Yhteistyö ja verkostoituminen Asuminen Maankäyttö Kulttuuri Hyvinvointi, turvallisuus

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

52 erikokoista aluetta 2010

52 erikokoista aluetta 2010 52 erikokoista aluetta 2010 Taitto: Up-to-Point Oy Paino: Edita Publishing Oy 52 erikokoista aluetta 3 Esipuhe Suomalaiset alueet ovat moni-ilmeisiä ja -piirteisiä. Maantiede on muuttumassa. Työssäkäyntialueet

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot