Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Ville Äärimaa LT Juha Kukkonen LL Juho Rantakokko LT Keijo Mäkelä LT Kari Isotalo LL Petri Virolainen dosentti Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän hoito Kiertäjäkalvosimen repeämä on yli 45-vuotiaiden yleinen tuki- ja liikuntaelinongelma. Kaikille repeämä ei aiheuta kipua tai toiminnallista haittaa. Leikkausta voi suositella akuutista toiminnallisesta vaivasta kärsiville potilaille, joilla ei ole merkittävää lapalihasten atrofiaa tai olkanivelen nivelrikkoa. Konservatiivinen hoito on hyvä vaihtoehto osalle potilaista. Kipu yleensä helpottaa ajan kuluessa, vaikka repeämän korjaus ei olisi mahdollista. TYKS, ortopedian ja traumatologian klinikka Kirjallisuutta 1 Clayton RA, Court-Brown CM. The epidemiology of musculoskeletal tendinous and ligamentous injuries. Injury 2008;39: Yamamoto A, Takagishi K, Kobayashi T, Shitara H, Osawa T. Factors involved in the presence of symptoms associated with rotator cuff tears: a comparison of asymptomatic and symptomatic rotator cuff tears in the general population. J Shoulder Elbow Surg 2011;20: Sher JS, Uribe JW, Posada A, Murphy BJ, Zlatkin MB. Abnormal findings on magnetic resonance images of asymptomatic shoulders. J Bone Joint Surg Am 1995;77: Kim HM, Dahiya N, Teefey SA ym. Location and initiation of degenerative rotator cuff tears: an analysis of three hundred and sixty shoulders. J Bone Joint Surg Am 2010;92: Habermeyer P, Magosch P, Lichtenberg S. Classifications and Scores of the Shoulder. Springer Vastamäki M. Jäätynyt olkanivel. Suom Lääkäril 2002;57: Goutallier D, Le Guilloux P, Postel JM, Radier C, Bernageau J, Zilber S. Acromio humeral distance less than six millimeter: its meaning in full-thickness rotator cuff tear. Orthop Traumatol Surg Res 2011;97: Saupe N, Pfirrmann CW, Schmid MR, Jost B, Werner CM, Zanetti M. Association between rotator cuff abnormalities and reduced acromiohumeral distance. AJR Am J Roentgenol 2006;187: Vertaisarvioitu VV Kiertäjäkalvosin muodostuu olkaluun proksimaalipäätä ympäröivien lapalihasten jänteistä. Lapalihakset osallistuvat merkittävästi olkanivelen liikkeeseen ja kukin neljästä lapalihaksesta (m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teresminor) aikaansaa olkanivelen tietyn suunnan liikkeen. Yleinen syy olkanivelen toiminnan vajaukseen ja olkapään kipuun on kiertäjäkalvosimen repeämä, jolla tarkoitetaan lapalihaksen jänteen repeämistä irti olkaluusta. Tässä artikkelissa käsitellään kiertäjäkalvosimen repeämän esiintyvyyttä, etiologiaa, diagnostiikkaa, repeämän aiheuttamia lihasmuutoksia ja repeämän hoitoa. Esittelemme kiertäjäkalvosimen repeämäpotilaita koskevan yksinkertaistetun hoitoalgoritmin sekä leikkaushoidon tuloksia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Esiintyvyys Oireisen kiertäjäkalvosimen repeämän esiintyvyydeksi on arvioitu 3,7/ (1). Kuitenkin vain noin kolmannes repeämistä aiheuttaa oireita (2). Ikä on hyvin merkittävä riskitekijä ja jännerepeämät yleistyvät selvästi 45 ikävuoden jälkeen (kuvio 1). On arvioitu, että jopa yli puolella oireettomista yli 60-vuotiaista on kiertäjäkalvosimen repeämä (3). Taustalla onkin jänteen rappeumasairaus, joka voi aiheuttaa repeämän ilman merkittävää ulkoista väkivaltaa. Useimmiten jännerepeämän syynä on kuitenkin rappeutuneen jänteen liiallinen äkillinen kuormitus, joka johtuu tyypillisesti esim. kaatumisesta olan päälle tai ojennetulle kädelle tai voimakkaasta olkavarteen kohdistuvasta riuhtaisusta. Tavallisimmin kiertäjäkalvosimen repeämä kohdistuu supraspinatusjänteeseen (4) (kuva 1). Repeämän luokittelu on hyvin vaihtelevaa, mutta useimmat luokitukset perustuvat repeämän kokoon ja sijaintiin (5). Käytännön työtä helpottaa, kun jänteen osan osittaista irtoamista luusta kutsutaan osittaiseksi repeämäksi (partielli), jänteen osan kokonaan irtoamista luusta läpi repeämäksi (penetroiva) ja koko jänteen irtoamista luusta totaalirepeämäksi. Massiivirepeämällä tarkoitetaan hyvin laajaa, vähintään kahden lapalihaksen jänteen alueelle ulottuvaa läpirepeämää. Tutkiminen Tavallisin kiertäjäkalvosimen repeämäpotilaan hoitoon hakeutumisen syy on kipu olkapäässä ja olan sivulla lateraalisesti. Yleisiä oireita ovat myös raajan yläasentovaikeus, heikkous ja yösärky. Oireet riippuvat osittain repeämän koosta ja sijainnista, mutta vain osa repeämistä aiheuttaa oireita potilaalle. Kiertäjäkalvosimen repeämän diagnoosi tehdään kliinisesti. Käytännössä tarvitaan huolellinen kliininen tutkimus (anamneesi, inspektio, liikkeen ja voimien testaus sekä palpaatio) ja olka pään natiiviröntgenkuvaus. Esitietoina tulee kysyä oireen alkamista (vamma vai ei), sekä kärsiikö potilas enemmän kivusta vai toiminnallisesta haitasta. Kliinisessä tutkimuksessa huomio kiinnitetään aluksi riisutun ylävartalon lihaksistoon, ryhtiin ja lapojen asentoon. Olkapään lapalihaksista m. supraspinatuksen ja m. infraspinatuksen lihasmassat ovat arvioitavissa normaalivartaloisella ihmisellä. Näiden lihasten näkyvä atrofia saattaa johtua suprascapularihermon toimimattomuudesta, mutta useimmiten syynä on laaja kiertäjäkalvosimen repeämä. Oleellista on olkanivelen aktiivisten ja passiivisten liikelaajuuksien sekä lihasvoimien tutki 2727

2 katsaus kuvio 1. Kiertäjäkalvosimen repeämien esiintyvyys suhteessa väestön ikään aiempien julkaisujen perusteella. Esiintyvyys % Lähteet Milgrom C, Schaffler M, Gilbert S, van Holsbeeck M. Rotator-cuff changes in asymptomatic adults. The effect of age, hand dominance and gender. J Bone Joint Surg Br 1995;77: Sher JS, Uribe JW, Posada A, Murphy BJ, Zlatkin MB. Abnormal findings on magnetic resonance images of asymptomatic shoulders. J Bone Joint Surg Am 1995;77:10 5. Tempelhof S, Rupp S, Seil R. Age-related prevalence of rotator cuff tears in asymptomatic shoulders. J Shoulder Elbow Surg 1999;8: Yamaguchi K, Ditsios K, Middleton WD, Hildebolt CF, Galatz LM, Teefey SA. The demographic and morphological features of rotator cuff disease. A comparison of asymptomatic and symptomatic shoulders. J Bone Joint Surg Am 2006;88: Abou Salem EA, Fujimaki N, Ishikawa H, Tashiro T, Komiya Y. Morphological changes and recovery process in the tenotomized soleus muscles of the rat. Arch Histol Cytol 2001;64: Gerber C, Schneeberger AG, Hoppeler H, Meyer DC. Correlation of atrophy and fatty infiltration on strength and integrity of rotator cuff repairs: a study in thirteen patients. J Shoulder Elbow Surg 2007;16: Gladstone JN, Bishop JY, Lo IK, Flatow EL. Fatty infiltration and atrophy of the rotator cuff do not improve after rotator cuff repair and correlate with poor functional outcome. Am J Sports Med 2007;35: Safran O, Derwin KA, Powell K, Iannotti JP. Changes in rotator cuff muscle volume, fat content, and passive mechanics after chronic detachment in a canine model. J Bone Joint Surg Am 2005;87: Goutallier D, Postel JM, Bernageau J, Lavau L, Voisin MC. Fatty muscle degeneration in cuff ruptures. Pre- and postoperative evaluation by CT scan. Clin Orthop Relat Res 1994: Ikä, v kuva 1. Yamaguchi 2006 Sher 1995 Tempelhof 1999 Milgrom 1995 Penetroiva kiertäjäkalvosimen repeämä supraspinatusjänteen etuosassa. Mustat nuolet = jännerepeämän reuna Valkoiset nuolet = revenneen jänteen insertioalue H = humeruksen nivelpinta B = hauiksen pitkän pään jänne. minen. Mikäli olkanivel ei passiivisestikaan tutkijan liikuttamana liiku ulkorotaatiosuuntaan ja on abduktiosuuntaankin jäykkä, on syytä epäillä ns. jäätynyttä olkapäätä eli tilannetta, jossa olkanivelen nivelkapseli on arpimaisesti paksuuntunut ja estää liikkeen. Jäätyneen olkanivelen hoitoa on käsitelty aiemmin tässä lehdessä (6). Aktiivisten liikkeiden rajoittuminen voi johtua paitsi kivusta myös jännerepeämän aiheuttamasta toimintakyvyn puuttumisesta. Lapalihasten voimat tutkitaan yksitellen isometrisesti terveeseen puoleen verrattuna siten, että tutkija vastustaa liikettä. Tutkijan tulee pitää mielessä olkapään anatomia ja kunkin lapalihaksen tehtävä. Supraspinatusta tutkittaessa testataan olkapään abduktiovoimaa lapaluun spinan suunnassa (Joben testi). Koska repeämä on useimmiten supraspinatusjänteen etuosassa, on jänteen etuosaa kuormittava testikin yleensä positiivinen (Yocumin testi). Olemme koonneet kaavakuvat käyttökelpoisimmista lapalihasten voimien testeistä (kuva 2). Potilasta tulee kannustaa tutkimustilanteessa tekemään parhaansa kivusta huolimatta olkapään todellisen toimintakyvyn selvittämiseksi. Välittömästi tapaturman jälkeen olkapää voi kuitenkin olla niin kivulias, ettei sen toiminnasta saa luotettavaa kuvaa. Tällöin on hyvä pyytää potilas uuteen kontrolliin ja kliiniseen tutkimukseen muutaman viikon kuluttua. Olkapään palpaatio on myös hyödyllinen tutkimus arkuuksien ja kivun paikallistamiseksi. Natiiviröntgenkuva on aina välttämätön, jotta voidaan arvioida olkaluun keskittymistä lapaluun nivelkuoppaan ja poissulkea luumuutokset. Mikäli olkaluun pää on noussut kuopastaan ylöspäin siten, että sen ja olkalisäkkeen alapinnan välinen etäisyys on alle 7 mm, tarkoittaa se käytännössä laajaa supraspinatusjänteen totaalirepeämää sekä toimimatonta infraspinatuslihasta (7,8). Näissä tapauksissa ei korjausleikkauksellakaan todennäköisesti saavuteta merkittävää voiman palautumista. Röntgenkuvasta voidaan arvioida myös olkanivelen nivelrikkoa. Olkanivelessä näkyvät osteofyytit, nivelraon kaventuminen tai nivelen luinen destruktio viittaavat enemmänkin nivelrikkoon kuin jänneongelmaan. Usein näkee käytettävän ultraäänitutkimusta kiertäjäkalvosimen diagnostiikassa. Ultraääni onkin kansainvälisissä julkaisuissa osoitettu luotettavaksi menetelmäksi kiertäjäkalvosimen 2728

3 tieteessä KUVA 2. Lapalihasten voimien kliininen tutkiminen Supraspinatus Potilas yrittää nostaa yläraajaa lapaluun spinan suunnassa tutkijan painaessa alaspäin Potilas yrittää nostaa kyynärpäätä käsi vastakkaisen olkapään päällä tutkijan painaessa alaspäin Infraspinatus Potilas yrittää kiertää suoraan kulmaan koukistettua kyynärvartta ulospäin tutkijan kiertäessä sisäänpäin Subscapularis Potilas yrittää nostaa selän taakse vietyä kättä taaksepäin irti selästä tutkijan painaessa kättä selkään kiinni 14 Goutallier D, Postel JM, Gleyze P, Leguilloux P, Van Driessche S. Influence of cuff muscle fatty degeneration on anatomic and functional outcomes after simple suture of full-thickness tears. J Shoulder Elbow Surg 2003;12: Lupo R, Benazzo F, Finardi E, Rapisarda S. Surgery in massive ruptures of the rotator cuff: results as related to prognosis. Chir Organi Mov 2000;85: Ainsworth R, Lewis JS. Exercise therapy for the conservative management of full thickness tears of the rotator cuff: a systematic review. Br J Sports Med 2007;41: Beaudreuil J, Bardin T, Orcel P, Goutallier D. Natural history or outcome with conservative treatment of degenerative rotator cuff tears. Joint Bone Spine 2007;74: Melis B, DeFranco MJ, Chuinard C, Walch G. Natural history of fatty infiltration and atrophy of the supraspinatus muscle in rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 2010;468: Baydar M, Akalin E, El O ym. The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears. Rheumatol Int 2009;29: Ghroubi S, Chaari M, Elleuch H, Guermazi M, Baklouti S, Elleuch MH. Functional and quality of life outcome of non-operated rotator cuff tears. Ann Readapt Med Phys 2008;51: Maman E, Harris C, White L, Tomlinson G, Shashank M, Boynton E. Outcome of nonoperative treatment of symptomatic rotator cuff tears monitored by magnetic resonance imaging. J Bone Joint Surg Am 2009;91: tilaa arvioitaessa. Ultraäänitutkimus on kuitenkin erittäin vaativa ja siihen liittyy huomattavasti virhetulkintamahdollisuuksia, jotka saattavat ohjata potilaan hoitoa väärin. Tarkin käytettävissä oleva kuvantamistutkimus on magneettiartrografia (MRA), joka on kuitenkin kallis ja sen saatavuus vaihtelee. Haluamme erityisesti korostaa, että kiertäjäkalvosimen repeämän diagnoosi on kliininen eikä muita konetutkimuksia röntgenkuvan lisäksi yleensä tarvita. Lihasatrofia Jänteen revetessä kokonaan irti luuinsertiostaan jänteen ja lihaksen jänteys pienenee lyhentymisen seurauksena ja tämä ilmeisesti laukaisee lihaksen atrofiaan johtavat muutokset. Solutasolla lihassyihin ilmestyy ns. central core -leesioita, lihassyytyyppijakauma muuttuu, perättäisten sarkomeerien määrä pienenee ja lihassyiden halkaisija pienenee (9). Lopulta side kudoksen ja rasvan määrä lihassyiden välissä kasvaa (ns. fatty degeneration) eikä lihas enää palaa ennalleen, vaikka jänteen jännitys palautettaisiin (10,11). Nykykäsityksen mukaan nämä lihaksen atrofiamuutokset ovat palautumattomia (12). Lihaksen tilan arviointia helpottamaan on julkaistu alun perin tietokonetomografiaan ja sittemmin magneettikuvaukseen perustuva ns. Goutallierin luokitus (13). Goutallier luokitteli lihaksessa näkyvien lihassyiden ja rasvajuosteiden suhteen karkeasti neljään luokkaan: lihaksessa on hieman rasvaa nähtävissä (luokka 1), lihasta on enemmän kuin rasvaa (luokka 2), rasvaa on yhtä paljon kuin lihasta (luokka 3) ja rasvaa on enemmän kuin lihasta (luokka 4). Jos rasva-atrofia on luokkaa 2 4, ennustaa se huonoa toimintakyvyn palautumista korjausleikkauksesta huolimatta (14,15). Palautumattoman lihasatrofian uhka puoltaakin leikkaushoitoa etenkin suurissa repeämissä, joissa jänteen tensio vähenee. Lihaksen tilasta ja jänteen vetäytymisestä saa parhaan kuvan magneettiartrografialla. Taudinkulku ja hoitovaihtoehdot Vain muutamassa tutkimuksessa on arvioitu kiertäjäkalvosimen repeämän luonnollista taudinkulkua ja konservatiivisen hoidon tuloksia (16,17,18). Tehdyistä tutkimuksista voidaan vetää se johtopäätös, että kiertäjäkalvosimen jänne repeämä ei parane itsestään eli jänteen spontaania uudelleenkiinnittymistä luuhun ei tapahdu. Tästä syystä eivät myöskään jännerepeämän aiheuttama lapalihaksen toimintavajaus ja voimanpuute korjaudu. Sen sijaan repeämään liittyvä kipu ja särky, jonka potilaat usein kokevat pahimmaksi oireeksi, paranee konservatiivisella hoidolla hyvin (19,20). Repeämän koon on myös osoitettu kasvavan ajan kuluessa, joten sen tilaa ja olan toimivuutta suositellaan seurattavan aika ajoin (21,22). Kivulla ei sinällään ole paljon vaikutusta kiertäjäkalvosimen repeämän ennusteeseen tai hoidon valintaan. Mikäli repeämään liittyy selvä kliinisesti osoitettava voimanpuutos eikä potilaalla ole merkittävää lapalihasten atrofiaa tai olka nivelen artroosia, on leikkaus hyvä hoitovaihtoehto. Jos taas repeämä on kooltaan pieni (partielli tai hyvin pieni läpirepeämä) ja aiheuttaa lähinnä kipua mutta ei varsinaista toiminnallista haittaa, kannattaa valita konservatiivinen hoito. Myös korjauskelvottomat kiertäjäkalvosinrepeämät tulee hoitaa pääsääntöisesti konservatiivisesti. Erityistapauksissa voidaan harkita joko lihas-jännesiirteitä tai käänteistä tekoniveltä, mutta nämä vaihtoehdot ovat alttiita komplikaatioille ja harvoin tarpeen (23 28). Hoitomuoto tulee siis räätälöidä yksilöllisesti potilaan mukaan. Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito on hyvä vaihtoehto suurimmalle osalle kiertäjäkalvosimen repeämästä kärsivistä potilaista (29,30,31). Hoidon perus 2729

4 katsaus 22 Safran O, Schroeder J, Bloom R, Weil Y, Milgrom C. Natural history of nonoperatively treated symptomatic rotator cuff tears in patients 60 years old or younger. Am J Sports Med 2011;39: Davidson J, Burkhart SS. The geometric classification of rotator cuff tears: a system linking tear pattern to treatment and prognosis. Arthroscopy 2010;26: Debeer P, De Smet L. Outcome of latissimus dorsi transfer for irreparable rotator cuff tears. Acta Orthop Belg 2010;76: Favard L, Levigne C, Nerot C, Gerber C, De Wilde L, Mole D. Reverse prostheses in arthropathies with cuff tear: are survivorship and function maintained over time? Clin Orthop Relat Res 2011;469: Valenti P, Kalouche I, Diaz LC, Kaouar A, Kilinc A. Results of latissimus dorsi tendon transfer in primary or salvage reconstruction of irreparable rotator cuff tears. Orthop Traumatol Surg Res 2010;96: Weening AA, Willems WJ. Latissimus dorsi transfer for treatment of irreparable rotator cuff tears. Int Orthop 2010;34: Zumstein MA, Pinedo M, Old J, Boileau P. Problems, complications, reoperations, and revisions in reverse total shoulder arthroplasty: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg 2011;20: Bytomski JR, Black D. Conservative treatment of rotator cuff injuries. J Surg Orthop Adv 2006;15: Lin JC, Weintraub N, Aragaki DR. Nonsurgical treatment for rotator cuff injury in the elderly. J Am Med Dir Assoc 2008;9: Tanaka M, Itoi E, Sato K ym. Factors related to successful outcome of conservative treatment for rotator cuff tears. Ups J Med Sci 2010;115: Koskinen SO, Heinemeier KM, Olesen JL, Langberg H, Kjaer M. Physical exercise can influence local levels of matrix metalloproteinases and their inhibitors in tendon-related connective tissue. J Appl Physiol 2004;96: Green S, Buchbinder R, Hetrick S. Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2003:CD Haviv B, Dolev E, Haber M, Mayo L, Biggs D. Arthroscopic rotator cuff repair: clinical outcome of 607 patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010;18: Levy O, Venkateswaran B, Even T, Ravenscroft M, Copeland S. Mid-term clinical and sonographic outcome of arthroscopic repair of the rotator cuff. J Bone Joint Surg Br 2008;90: Nho SJ, Shindle MK, Adler RS, Warren RF, Altchek DW, MacGillivray JD. Prospective analysis of arthroscopic rotator cuff repair: subgroup analysis. J Shoulder Elbow Surg 2009;18: ajatuksena on vahvistaa lapalihaksia ja niiden jänteitä. Harjoittelulla on mahdollista kehittää vaurioituneen jänteen kuormaa poistavaa kompensatorista liikettä. Lisäksi jänteet reagoivat mekaaniseen rasitukseen ja rasitus stimuloi jänteen kollageenisynteesiä (32). Rappeutuneen jänteen paras hoito onkin harjoitus. Kortisoni-injektioita ei voi suositella, sillä niiden vaikutusaika hyvin lyhyt ja lisäksi niiden mahdollisesta haitallisesta jännevaikutuksesta on esitetty ristiriitaisia tietoja. Injektioita voitaneen käyttää ainoastaan ns. palliatiivisissa tilanteissa, joissa mitään muuta hoitoa ei voida antaa. Kipeän potilaan lihasten toiminta on usein häiriintynyt, joten fysioterapeutti voi auttaa hoidon alkuvaiheessa harjoitusten ohjaajana. Ns. konehoidoista (ultraääni, sähkö, laser yms.) ei ole osoitettu olevan mitään hyötyä potilaalle (33). Aika on erinomainen lääke ja potilaan kärsivällisyyttä tulisikin kaikin tavoin tukea. Asettamalla yhteisymmärryksessä tavoitteet riittävän pitkälle (leikkauksestakin toipuminen kestää vuoden) saavutetaan usein hyvä lopputulos. Potilaan konservatiivinen hoito markkinahenkisessä ja medikalisoituneessa maailmassa on kuitenkin monella tavoin haastavaa. Leikkaushoito Tähystysleikkaus on vakiinnuttanut asemansa operatiivisena hoitomuotona (34,35,36). Tähystysleikkauksen etuina ovat avoleikkausta pienempi infektioriski ja parempi kosmeettinen tulos. Toipumisaika ja toiminnallisen tuloksen ennuste ovat kuitenkin samanlaisia leikkaustekniikasta riippumatta. Leikkaus on suositeltavaa tehdä yleisanestesiassa. Leikkauksessa tulee mobilisoida revennyt jänne, verestää jänteen luuinsertio ja kiinnittää jänne anatomisesti takaisin luuhun (tavallisimmin ns. luu-ankkureita käyttäen). Leikkausaika on keskimäärin yksi tunti, mutta vaihtelee suuresti jännerepeämän mukaan. Leikkauksen jälkeisellä hoidolla pyritään toisaalta turvaamaan jännekiinnityksen parantuminen ja toisaalta estämään olkanivelen jäykistyminen. Kuntoutumisen onnistumiseksi tiivis yhteistyö asiaan perehtyneen fysioterapeutin kanssa onkin erittäin tärkeää. Yläraaja tuetaan kantositeeseen yleensä kolmen viikon ajaksi, jonka jälkeen aloitetaan varovaiset, fysioterapeutin avustamat passiiviset liikeharjoitteet. Vapaat, aktiiviset liikeharjoitteet sallitaan useimmiten kuuden viikon jälkeen, mutta jännekiinnityksen hitaan parantumisen takia potilaan suositellaan pidättäytyvän voimankäytöstä vähintään kolme kuukautta leikkauksesta. Fyysistä työtä tekevän tyypillinen sairausloma leikkauksen jälkeen onkin kolme kuukautta. Töihin paluun jälkeen on tavallista, että olassa on ajoittaisia tuntemuksia, ja useimmat potilaat tiedostavat leikatun olkansa erilaisena ensimmäisen vuoden aikana leikkauksesta. Olkaleikkauksesta parantuminen jatkuukin vähintään vuoden ajan eikä leikkauksen lopputulosta tulisikaan arvioida ennen tätä ajankohtaa (37). Raportoiduista hyvistä tuloksista huolimatta huomattava osa kiertäjäkalvosimista repeytyy uudelleen korjausleikkauksen jälkeen. Magneettitutkimuksella varmistettuja uusintarepeämiä tapahtuu vähintään 25 % (38,39). Kuitenkin nämä potilaat ja erityisesti heidän kipunsa paranevat yllättävän hyvin leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Tämä kuvastaa sitä, että potilaan kipu hellittää yleensä ajan mittaan, vaikka kiertäjäkalvosimen repeämää ei saataisikaan pysyvästi korjatuksi. TYKS:ssa leikatut potilaat Leikkaushoidon vaikuttavuutta tutkiaksemme olemme keränneet prospektiivisesti vuodesta 2007 lähtien kaikkien TYKS:ssa leikattujen kiertäjäkalvosimen repeämäpotilaiden tiedot tätä tarkoitusta varten luotuun sähköiseen tietokantaan (Artux, BCB Medical, Turku). Tietokantaan on kerätty potilaan anamneesi- ja statustiedot juuri ennen leikkausta, leikkauksen aikaiset löydökset ja toimenpidetiedot sekä seurantatiedot kolme kuukautta ja yksi vuosi leikkauksen jälkeen. Leikkausindikaatiot on esitetty kuvion 2 hoitoalgoritmissa. Kaikki leikkaukset on tehty tähystystekniikkaa käyttäen. Olemme käyttäneet potilaiden olkapään tilan mittarina ja tutkimuksemme päävastemuuttujana Constant-pisteytystä. Tämä subjektiivinen ja objektiivinen pisteytys mittaa kipua (15 pistettä), päivittäistä toimintakykyä (20 pistettä), liikettä (40 pistettä) ja voimaa (25 pistettä) (yhteensä 100 pistettä). Leikkaushoidon tulokset Seurannan aikana olemme leikanneet 650 potilasta, joilla on leikkauksessa todettu kiertäjäkalvosimen jänteen läpirepeämä. Yhden vuoden seurannassa olleita potilaita on rekisterissä 437. Potilaiden ikä leikkaushetkellä oli keskimäärin 59 vuotta (22 80 v; SD 9,7). 58 % potilaista oli 2730

5 tieteessä kuvio 2. TYKS:n hoitoalgoritmi kiertäjäkalvosimen repeämäpotilaiden hoidossa. Kliinisesti todettu kiertäjäkalvosimen repeämä Halukkuus leikkaushoitoon Jännerepeämän leikkauksellinen kiinnitys 1 Sisältää tekonivelkirurgian, jännesiirteet yms. Rtg subacromiaalimitta > 7 mm, eikä merkittävää artroosia Voimaheikkous 37 Charousset C, Grimberg J, Duranthon LD, Bellaiche L, Petrover D, Kalra K. The time for functional recovery after arthroscopic rotator cuff repair: correlation with tendon healing controlled by computed tomography arthrography. Arthroscopy 2008;24: Jost B, Pfirrmann CW, Gerber C, Switzerland Z. Clinical outcome after structural failure of rotator cuff repairs. J Bone Joint Surg Am 2000;82: Knudsen HB, Gelineck J, Sojbjerg JO, Olsen BS, Johannsen HV, Sneppen O. Functional and magnetic resonance imaging evaluation after singletendon rotator cuff reconstruction. J Shoulder Elbow Surg 1999;8: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. English summary > in english Treatment of rotator cuff rupture Kliinisesti epäselvä tilanne Soveltumattomuus leikkaushoitoon Kiertäjäkalvosimen repeämän oireet: olkakipu, yösärky, yläasentovaikeus Ei voimaheikkoutta Korjauskelpoinen repeämä Rtg subacromiaalimitta < 7 mm tai merkittävä artroosi Muu hoito konservatiivinen/ ( 1 operatiivinen) MRA Korjauskelvoton repeämä miehiä ja 45 %:lla potilaista oireen alkua edelsi selvä tapaturma. Keskimääräinen sairastavuusaika ennen leikkausta oli 19 kuukautta (SD 12). Tapaturman aiheuttamasta vaivasta kärsivät potilaat pääsivät hoitoon merkittävästi nopeammin kuin ne potilaat, joilla ei ollut tiedossa edeltävää tapaturmaa (p < 0,0001). Jännerepeämä sijaitsi 96 %:ssa tapauksista supraspinatusjänteessä ja oli kooltaan 25 mm (ap-mitta, SD 17,3). 85 % jännerepeämistä saatiin kiinnitetyksi anatomisesti luuinsertioonsa. 15 %:lla potilaista repeämän sulku onnistui jänteen vetäymän takia vain osittain tai ei ollenkaan. Ennen leikkausta Constant-pisteet olivat keskimäärin 53, kolmen kuukauden kuluttua 60 ja yksi vuosi leikkauksen jälkeen 74 (SD 15,3; p < 0,05). 91 % potilaista piti lopputulosta huomattavasti lähtötilannetta parempana. Kahdelle potilaalle tuli postoperatiivinen infektio (0,4 %), joka johti uusintaleikkaukseen. Pohdinta Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 60-vuotiasta. Jos oletetaan, että 30 %:lla yli 60-vuotiaista on kiertäjäkalvosimen repeämä, voidaan arvioida, että näitä potilaita on Suomessa yli Toisaalta jos kunkin ikäluokan kooksi lasketaan kar keasti henkilöä, ilmaantuu vuosittain uutta repeämää yli 60-vuotiaille. THL:n tilaston mukaan Suomessa tehdään noin kiertäjäkalvosimen korjausleikkausta vuodessa. Niiden määrä on nelinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Leikkausmäärissä on myös huomattavia alueellisia eroja. Leikkausten lisääntymiseen ja alueelliseen jakautumiseen vaikuttaa todennäköisesti erityisesti leikkauspalvelujen tarjonta. Valtaosa kiertäjäkalvosimen repeämistä jää kuitenkin edelleen leikkaushoidon ulkopuolelle. Koska hoitotakuu ja hoidon saatavuus on Suomessa pääosin hyvä, on suurin osa näistä potilaista oletettavasti oireettomia tai vähäoireisia. Kiertäjäkalvosimen leikkaushoidon lopputulos on valikoidussa potilasaineistossamme selvästi leikkausta edeltänyttä tilannetta parempi sekä mittaukset suorittaneen fysioterapeutin että potilaan itse arvioimana. Toisaalta kaikki potilaat aineistossamme eivät kokeneet hyötyvänsä toimenpiteestä. Osalla heistä jännerepeämää ei saatu anatomisesti kiinnitetyksi ja osalla todennäköisesti jännerepeämä ei kiinnittynyt. Uudelleen repeämien määrän arviointi olisi kuitenkin edellyttänyt leikkauksen jälkeisen magneettiartrografian tekemistä, mikä on tutkimuksemme puute. Aiempien tutkimusten perusteella kertaalleen kiinnitetty, mutta korjautumaton jänne ei todennäköisesti parane uudellakaan toimenpiteellä. Tämä selittää myös uusintaleikkausten pienen määrän aineistossamme. Suosittelemme leikkaushoitoa erityisesti akuutista toiminnallisesta vaivasta kärsiville ja fyysisesti aktiivisille potilaille heidän iästään riippumatta. Viiveetön leikkaushoito on perusteltua myös työkyvyn palauttamiseksi nopeasti. Jatkossa tarvitaan kuitenkin vertailevia tutkimuksia erityisesti kroonisesta repeämästä kärsivien potilaiden konservatiivisen hoidon vaikuttavuudesta ja siitä, mille potilasryhmille tämä hoitomuoto olisi suositeltavin. Oletettavasti konservatiivisesta hoidosta hyötyvät ne kivusta kärsivät potilaat, joille repeämä ei aiheuta merkittävää toiminnallista haittaa. n 2731

6 english summary Ville Äärimaa M.D., Ph.D. Turku University Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology Juha Kukkonen Juho Rantakokko Keijo Mäkelä Kari Isotalo Petri Virolainen Treatment of rotator cuff rupture Rotator cuff rupture has a high prevalence. However, only some of the ruptures are symptomatic. Typical symptoms include pain in the deltoid region and weakness of shoulder abduction function. The diagnosis should be based on the clinical findings, and routine x-ray investigation should be used to exclude other pathologies. Magnetic resonance imaging arthrography is the best imaging modality, but due to high cost and variable availability it should be used only in clinically challenging situations. The choice of optimal treatment depends on multiple factors. Operative treatment is advocated especially in the presence of reparable functional weakness of the shoulder. 2731a

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista

Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista Juha Kukkonen ja Ville Äärimaa Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS The aim of

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Avoleikkauksella korjattu rotator cuff-ruptuura uusiutuu lähes aina 20 vuoden seurannassa

Avoleikkauksella korjattu rotator cuff-ruptuura uusiutuu lähes aina 20 vuoden seurannassa Avoleikkauksella korjattu rotator cuff-ruptuura uusiutuu lähes aina 20 vuoden seurannassa Martti Vastamäki, Martina Lohman, Niclas Borgmästars Tieteellinen Tutkimus ORTON, HUS Radiologia, Vaasan KS Olkanivelen

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Iikka Lantto, Juuso Heikkinen, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilahti Kirurgian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Olli Savolainen, Antti Joukainen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka, Kuopion yliopistollinen

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Nivelrikkoisen liikunta

Nivelrikkoisen liikunta Nivelrikkoisen liikunta Jari Arokoski, dos. Nivelristeily Tukholmaan 17.-19.4.2016 Nivelen kuormitusta vaimentavat passiiviset rakenteet Kudos Vaimentuminen (%) Nivelkapseli / synovium Nivelneste 0 35

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010 Entry-tekniikat Päivi Härkki GKS 23.9.2010 Laparoskopia Vakavien komplikaatioiden riski laparoskopioissa 0.3% 50% laparoskopian vakavista komplikaatioista johtuu sokkona tehtävästä alkuvaiheesta/entrystä

Lisätiedot

OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE

OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE Laatinut: Catarina Virta fysioterapeutti, palveluohjaaja Tarkistanut: Olli Tenovuo dosentti, neurologian

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun Ida Fredriksson Tuukka Kari Joonas Ryhänen Petri Sirviö Savonia AMK, fysioterapian koulutusohjelma Mitä fasciat ovat? Sidekudosrakenteista/tiukasti/tiheästi

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

URHEILULÄÄKETIEDE 2016 ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ URHEILUTRAUMATOLOGIASSA OSMO SAARINEN

URHEILULÄÄKETIEDE 2016 ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ URHEILUTRAUMATOLOGIASSA OSMO SAARINEN URHEILULÄÄKETIEDE 2016 ULTRAÄÄNEN KÄYTTÖ URHEILUTRAUMATOLOGIASSA OSMO SAARINEN ULTRAÄÄNI: PROS AND CONS PROS: Laitteet edullisia > Hyvä saatavuus Myös kannettavia laitteita olemassa > tapahtumat Edullinen

Lisätiedot

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne 11.11.2014 Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne Merja Rantakokko, TtT Gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Osallisuus Mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin fysioterapeuttien suoravastaanottoprojekti Perehdytys etäkoulutuksena terveyskeskuksiin 18.1.2012 klo 7.00 8.00 Adobe connect pro-ohjelmalla Jari Ylinen, fysiatrian ylilääkäri

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

Niska-, hartia- ja selkäkipu. Jaro Karppinen, OY & TTL Potilaasta kuntoutujaksi - kuntoutujasta pärjääjäksi seminaari, Biomedicum 16.2.

Niska-, hartia- ja selkäkipu. Jaro Karppinen, OY & TTL Potilaasta kuntoutujaksi - kuntoutujasta pärjääjäksi seminaari, Biomedicum 16.2. Niska-, hartia- ja selkäkipu Jaro Karppinen, OY & TTL Potilaasta kuntoutujaksi - kuntoutujasta pärjääjäksi seminaari, Biomedicum 16.2.2016 Systematic Analysis of the Global Burden of Diseases in 2013 Rank

Lisätiedot

TULE- vaivat, liikunta ja terveys

TULE- vaivat, liikunta ja terveys TULE- vaivat, liikunta ja terveys Jukka Pekka Kouri Kipuklinikan ylilääkäri, ORTON Fysiatrian ja yleislääket. erikoislääkäri Kivunhoidon erityispätevyys Kuntoutuksen erityispätevyys 2 Sisältö Tule- vaivojen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Taustaa. runsaasti sairauspoissaoloja epicondyliittioireiden vuoksi. 2011 Kaija Riento Lindroos

Taustaa. runsaasti sairauspoissaoloja epicondyliittioireiden vuoksi. 2011 Kaija Riento Lindroos Taustaa ergonomiaan kiinnitetty huomiota työmenetelmiin ja työtapoihin kiinnitetty huomiota MUTTA työ toistotyötä, joka sisältää mm. puristamista ja painamista runsaasti sairauspoissaoloja epicondyliittioireiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 11.4.-16.4. 2010 Traumakurssi 11.4.-13.4.2010 Su 11.4.-10 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11

Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 Olkaluun SuturePlate -levy ja ruuvit DFU-0139 UUSI VERSIO 11 A. LAITTEEN KUVAUS Arthrexin olkaluun SuturePlate -levy on matalaprofiilinen lukituslevy- ja ruuvijärjestelmä. SuturePlate-levy on suunniteltu

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti. Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti. Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011 Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011 Sisältö Määritelmät Miksi tarvitaan tuottavuutta / vaikuttavuutta?» Tarinan alku hoitoon pääsy» Trendit:

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Selkäkirurgian vaikuttavuus

Selkäkirurgian vaikuttavuus Näyttöön perustuva ortopedia HEIKKI ÖSTERMAN, TEIJA LUND, KALEVI ÖSTERMAN JA JYRKI KANKARE Selkäkirurgian vaikuttavuus Selkäkirurgiaa voidaan pitää näyttöön perustuvan ortopedian edelläkävijäalueena. Suuri

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay www.tesku.fi email:tesku@tesku.fi Lääninhallituksen toimiluvalla ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liikunnallisesti suuntautunut fyysisen kunnon testausta, liikunnallista

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Current Controlled Trials ISRCTN53680197 Vastuullinen

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP 3.11.2009 Tavoitteet (1) Tavoitteena on vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä yhdenmukaistamalla niiden diagnostiikkaa

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus. Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS

Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus. Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS Sidonnaisuudet Ulkomainen kongressi, koulutus, kokous American Medical Systems Astellas Boston Scientific Gynecare Miksi

Lisätiedot

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Martti Vastamäki Sairaala ORTON Pain caused by shoulder instability may be refractory to most methods of conservative and operative/surgical

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot