Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä"

Transkriptio

1 F C Feb., 2008 Finnish Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

2 Tässä ohjekirjassa kuvattuun laitteeseen liittyy vaaran mahdollisuus. Noudata varovaisuutta, kun asennat, käytät ja huollat tätä laitetta. Ostaja on yksin vastuussa kaikkien tuotteiden turvallisesta toiminnasta ja käytöstä, OSHA:n ja muiden viranomaisten antamien normien noudattaminen mukaanlukien. ESAB Cutting Systems ei ole vastuussa tapaturmista tai muista vahingoista, jotka ovat seurauksena minkä tahansa ESAB:in valmistaman tai myymän tuotteen käytöstä. Katso myyntiä koskevia ESAB:in vakioehtoja, joissa on nimenomaiset erittelyt ESAB:in velvollisuuksista ja vastuun rajoituksista. ESAB Cutting Systems yhtiön ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan täydellinen tyytyväisyys. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, palvelujamme ja dokumentointiamme. Tämän seurauksena teemme parannuksia ja/tai rakennemuutoksia tarpeen mukaan. ESAB tekee kaiken voitavansa, varmistaakseen, että dokumentointi on ajan tasalla. Emme voi taata, että jokainen asiakkaidemme saama dokumentoinnin nimike käsittää uusimmat rakennemuutokset. Sen vuoksi tämän dokumentin sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämän ohjekirjan ESAB osanumero on F15757 Tämä ohjekirja on tarkoitettu leikkauskoneen ostajan avuksi ja käytettäväksi. Se ei ole ESAB Cutting Systems yhtiötä sitova sopimus tai muu velvoitus. ESAB Cutting Systems, 2002 Painettu USA:ssa.

3 DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007 The EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från 12 december 2006, ikraftsat 16 januari 2007 EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. ESP-200 Console Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Date / Datum Laxå Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation

4

5 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Sivu Osa 1 Turvallisuus 1.1 Johdanto Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Yleisiä turvatietoja Asennuksen varotoimenpiteet Sähköinen maadoitus Plasmaleikkauskoneen käyttö Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä Turvallisuuteen liittyviä viitteitä määräyksiä, normeja ja yleisohjeita Osa 2 Kuvaus 2.1 Johdanto Yleiset ohjearvot Mitat ja paino ESP-200 vaihtoehdot ja lisävarusteet Kaasuletkut Kaasun säätimet Peruspaketit... 5 Osa 3 Asennus 3.1 Yleistietoja Pakkauksesta purkaminen Sijoitus Konsolin sisäänmenoliitännät Pääsähkötehon ohjearvot Pääsähkön liittämismenettely Kaasu Käsikäyttöisen PT-26 plasmapolttimen liittäminen PT-26 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-26 Polttimen ulostuloliitäntämenettely PT-26 käsikäyttöisen ja koneellisen polttimen liitäntäkaavio PT-19XLS tai PT-600 polttimen liittäminen konsoliin PT-19XLS/PT600 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-19XLS/PT-600 plasmapolttimen liittämismenettely Sisäänmenoliitännät ESP-200 putkituskoteloon Riippukaukokytkimen asennus Liitäntäkaavio PT-600 tai PT-19XLS plasmapolttimelle Jäähdytysnesteen asennus I

6 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 4 Käyttö 4.1 Johdanto käyttöturvallisuus ESP-200 konsolin käyttö Konsolin hallintalaitteet Riippukaukokytkin Kaukokäyttöpaneeli Toimintajärjestys Prosessitiedot - PT19XLS/PT-26 ja ESP Johdanto leikkausominaisuuksiin Kuona Viisto kulma Pintakarkeus Olosuhteiden valintataulukot PT-19XLS ja ESP Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Prosessitiedot - PT19XLS Johdanto Prosessitiedot 50 to 65 ampeerille Prosessitiedot 100 ampeerille Prosessitiedot 150 ampeerille Prosessitiedot 200 ampeerille PT-26 Prosessitiedot Hiiliteräksen leikkaus ja PT-26/ESP Alumiinin leikkaus ja PT-26/ESP Ruostumattoman teräksen leikkaus ja PT-26/ESP Suositettu kaasu ja virta Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Taloudellisimmat olosuhteet PT-19XLS uurrosarvot Osa 5 Huolto 5.1 Yleisohjeita Tarkastus ja puhdistus Kaasuputkiston painekytkimet Painekytkimen säätömenettely (jos käytössä) Kaasuputkisto, jossa on ei-säädettävät painekytkimet Jäähdytysveden virtauskytkin Kipinäväli II

7 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 6 Vianetsintä 6.1 Introduction Johdanto Procedure Menettely Front Panel Fault Lights Etupaneelin vikavalot Troubleshooting Guide Vianetsintäopas PCB Isolation AMP Schematic (4 Pages) Eristysvahvistimen piirikortin kaavio (4 sivua) PCB Assembly Master Module Schematic (4 Pages) Isäntämoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) PCB Assembly Slave Module Schematic (4 Pages) Orjamoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) Power Module Schematic (2 Pages) Tehomoduulin kaavio (2 sivua) Power Module Wiring Diagram (3 Pages) Tehomoduulin kytkentäkaavio (3 sivua) Console Schematic (2 Pages) Konsolin kaavio (2 sivua) Console Wiring Diagram (6 Pages) Konsolin kytkentäkaavio (6 sivua) Remote Pendant Schematic and Wiring Diagram (1 Page) Riippukaukokytkimen kaavio ja kytkentäkaavio (1 sivu) Plumbing Box Schematic (1 Page) Putkituskotelon kaavio (1 sivu) Plumbing Box Wiring Diagram (2 Pages) Putkituskotelo kytkentäkaavio (2 sivua) Osa 7 Varaosat 7.1 General Yleistä Ordering Tilaaminen ESP-200 Outside View Front ESP-200 Ulkokuva edestä ESP-200 Outside View Back ESP-200 Ulkokuva takaa ESP-200 Inside View Front With Front Panel Removed ESP-200 Sisäkuva edestä, etupaneeli poistettuna ESP-200 Inside View Right ESP-200 Sisäkuva oikealta ESP-200 Inside View Left ESP-200 Sisäkuva vasemmalta ESP-200 Inside View Back and Top ESP-200 Sisäkuva takaa ja ylhäältä ESP-200 Inside View Middle Cross Section and Gas Manifold ESP- 200 Sisäkuva keskipoikkileikkaus ja kaasuputkisto Remote Setup Pendant Riippukaukokytkin Plumbing Box Inside and H.F. Box Putkituskotelo sisäosa ja H.F. kotelo Plumbing Box Gas Manifold Putkituskotelo kaasuputkisto Plumbing Box Outside and Cooling Water Connections Putkituskotelo ulkopuoli ja jäähdytysveden liitännät Asiakkaan/tekniset tiedot Kirjan takakansi III

8 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. IV

9 OSA Johdanto TURVALLISUUS Plasmalaitteilla suoritettu metallien leikkausprosessi tarjoaa teollisuudelle arvokkaan ja monipuolisen työvälineen. ESAB leikkauslaitteet on suunniteltu sekä käytön turvallisuutta että sen te hokkuutta silmälläpitäen. Minkä tahansa koneellisen työvälineen tapauksessa on kiinnitettävä riittävästi huomiota käyttömenetelmille, varotoimenpiteille ja turvalliselle käytännölle, täyden hyödyn saavuttamiseksi. Riippumatta siitä, onko as ianomainen henkilö koneen käyttäjä, sen huoltaja tai vain sivustakatsoja, voimassa olevia varotoimenpiteitä ja turvallista käytäntöä pitää noudattaa. Tiettyjen varoto imenpiteiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai pahaan laitevaurioon. Seuraavat varotoimenpiteet ovat yleisohjeita leikkauslaitteiden kanssa työskentelyyn. Peruskonetta ja lisälaitteita koskevat yksityiskohtaisemmat varotoimenpiteet löytyvät ohjekirjoista. Leikkaus- ja hitsauslaitteisiin liittyviä laajamittaisia turvatietoja saat hankkimalla ja lukemalla kappaleessa Suositettuja viitteitä olevan listan julkaisuja. VAROITUS! Luokan A (380/415V CE) laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavallisella asuinrakennusten verkkovirralla. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimusten täyttämisessä voi olla ongelmia näissä paikoissa johtuen sähkön johtumisen ja säteilyn häiriöistä. 1-1

10 OSA 1 TURVALLISUUS 1.2 Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Seuraavia sanoja ja symboleja käytetään tämän ohjekirjan monissa eri kohdissa. Ne osoittavat erilaisia turvallisuuden vaatimia toimenpiteiden tasoja.!! VAARA OLE TARKKANA eli HUOMIO. Oma turvallisuutesi on kysymyksessä tai esiintyy laitteen epäkuntoon menon vaara. Käytetään muiden symbolien ja tietojen yhteydessä. Käytetään huomion kiinnittämiseen välittömiin vaaroihin, joiden välttäminen estää vakavan tapaturman tai kuoleman.! VAROITUS Käytetään huomion kiinnittämiseen mahdollisiin vaaroihin, jotka saattavat johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.! MUISTUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen vaaroihin, jotka saattavat johtaa lieviin vammoihin tai laitteen vaurioitumiseen. MUISTUTUS HUOMAUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen laitteille aiheutuviin vähäisiin vaaroihin. Käytetään huomion kiinnittämiseen asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa koskeviin tärkeihin tietoihin, jotka eivät suoraan liity turvallisuusvaaroihin. 1-2

11 OSA 1 TURVALLISUUS 1.3 Yleisiä turvatietoja! VAROITUS Laite käynnistyy automaattisesti. Tämä laite liikkuu eri suuntiin ja eri nopeuksilla. Liikkuva laitteisto voi ruhjoa. Vain pätevä henkilö saa käyttää tai huoltaa laitetta. Pidä kaikki henkilöt, materiaalit ja laitteet erillään järjestelmän koko alueelta, jos ne eivät ole tuotantoprosessissa mukana. Pidä hammastangot ja kiskot puhtaina jätteistä ja esteistä, kuten työkaluista tai vaatekappaleista. Sulje koko työasema aitauksella, joka estää henkilöstön kulkemisen alueen läpi tai seisoskelun laitteen työskentelysäteen ulottuvilla. Aseta sopivat VAROITUS kilvet työaseman kaikille sisäänkäyntipaikoille. Noudata poislukitusmenettelyä ennen huollon aloittamista.! VAROITUS Käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä tämä käyttäjän ohjekirja ennen laitteen käyttämistä. Lue läpi koko menetelmä, ennen kuin alat käyttää tai huoltaa järjestelmää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaaroja koskeviin varoituksiin, joissa annetaan olennaista tietoa henkilöturvallisuudesta ja/tai laitteen vioittumismahdollisuudesta. Järjestelmästä vastaavien tai siihen käsiksi pääsevien henkilöiden pitää noudattaa tinkimättä kaikkia sähkölaitetta ja prosessimenettelyjä koskevia turvatoimenpiteitä. Lue kaikki työnantajasi hankkimat käsillä olevat turvallisuusjulkaisut. 1-3

12 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Turvallisuutta koskevien varotustarrojen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä kaikki laitteessa olevat turvallisuutta koskevat varoitustarrat. Katso käyttäjän ohjekirjasta lisää turvatietoja. 1.4 Asennuksen varotoimenpiteet! VAROITUS Väärin asennettuna laite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. Noudata näitä yleisohjeita laitetta asentaessasi: Älä liitä sylinteriä suoraan laitteen sisäänmenoon. Polttoainekaasun sylinteriin pitää asentaa asianmukainen sylinterin säädin, joka alentaa paineen kohtuulliseksi sisäänmenon syöttöpaineeksi. Laitteen säädintä käytetään sen jälkeen polttimien vaatiman paineen aikaansaamiseen. Ota yhteys paikalliseen ESAB-edustajaan ennen asennusta. Hän voi ehdottaa määrättyjä varotoimenpiteitä putkituksen asentamisen ja laitteen nostamisen jne. suhteen, maksimiturvallisuuden varmistamiseksi. Älä koskaan ryhdy tekemään mitään muutoksia tai lisäyksiä laitteeseen, ottamatta ensin yhteyttä pätevään ESAB-edustajaan. Ota huomioon laitteen vaatima tilan tarve asianmukaisen toiminnan ja henkilöstön turvallisuuden vuoksi. 1-4

13 OSA Sähköinen maadoitus TURVALLISUUS Sähköinen maadoitus on välttämätön laitteen oikean toiminnan ja TURVALLISUUDEN takia. Katso yksityiskohtaiset maadoitusohjeet tämän ohjekirjan osasta Asennus.! VAROITUS Sähköiskuvaara. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa.! VAROITUS Virheellinen maadoitus voi vioittaa laitetta ja sähköisiä komponentteja. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Leikkauspöytä pitää maadoittaa hyvään maakosketussauvaan. 1-5

14 OSA 1 TURVALLISUUS 1.6 Plasmaleikkauslaitteen käyttö VAROITUS! Sinkoutuvien roskien ja melun vaarat. Kuuma roiske voi polttaa ja vahingoittaa silmiä. Käytä suojalaseja suojaamaan silmiä palovammoilta ja käytön aikana syntyviltä sinkoutuvilta roskilta. Lohjennut kuona voi olla kuumaa ja lentää kauas. Sivustakatsojien pitää myös käyttää suojalaseja ja silmäsuojuksia. Plasmakaaren melu voi vioittaa kuuloa. Käytä oikean tyyppisiä korvasuojuksia, kun leikkaat veden yläpuolella.! VAROITUS Palovammojen vaara. Kuuma metalli voi polttaa. Älä koske metallilevyyn tai osiin heti leikkaamisen jälkeen. Anna metallin jäähtyä tai valele se vedellä. Älä koske plasmapolttimeen lheti eikkaamisen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä. 1-6

15 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Vaarallisia jännitteitä. Sähköiskuun voi kuolla. Älä koske plasmapolttimeen, leikkauspöytään tai kaapelin liitoksiin plasmaleikkausprosessin aikana. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin kosketat tai huollat plasmapoltinta. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin avaat tai huollat plasman putkitusta tai virtauksen ohjauskoteloa. Älä koske virrallisiin sähköosiin. Pidä kaikki paneelit ja kannet paikoillaan laitteen ollessa liitettynä tehonlähteeseen. Eristä itsesi työkappaleesta ja sähköisestä maasta: käytä eristäviä käsineitä, jalkineita ja vaatteita. Pidä käsineet, jalkineet, vaatteet, työalue ja laite kuivina.! VAROITUS Puristusvaara. Pystysuoraan liukuvat pinnat voivat ruhjoa tai puristaa. Pidä kädet erillään polttimesta ja liukupinnasta käytön aikana.! VAROITUS Savuvaara. Plasmaleikkausprosessin kehittämät savut ja kaasut voivat vaarantaa terveyttäsi. ÄLÄ hengitä sisään savua. Älä käytä plasmapoltinta ilman asianmukaista savunpoistojärjestelmää. Käytä tarvittaessa lisätuuletusta savujen poistamiseksi. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, jos tuuletus ei ole riittävä. 1-7

16 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Säteilyvaara. Kaaren säteet voivat vahingoittaa silmiä ja polttaa ihoa. Käytä oikean tyyppistä silmien ja kehon suojausta. Käytä tummia tai sivusuojuksilla varustettuja suojalaseja. Katso seuraavasta taulukosta suositetut linssin sävyt plasmaleikkaukseen: Kaaren virta Linssin sävy Enintään 100 A Sävy No A Sävy No A Sävy No. 12 Yli 400 A Sävy No. 14 Vaihda lasit/suojalasit, kun linssit tulevat naarmuille tai särkyvät Varoita muita alueella oleskelevia katsomasta suoraan kaaren suuntaan, elleivät käytä asianmukaisia suojalaseja. Valmistele leikkausalue siten, että vähennät ultravioletin valon heijastumista ja säteilyä. Maalaa seinät ja muut pinnat tumman värisiksi heijastumisen vähentämiseksi. Asenna suojaavat väliseinät tai verhot ultraviolettisäteilyn vähentämiseksi.! VAARA Kaasusylinterien puhkeaminen voi aiheuttaa kuoleman Kaasusylinterit voivat puhjeta väärästä käsittelystä ja vapauttaa rajusti kaasua. Vältä sylinterien kovakouraista käsittelyä. Pidä sylinterien venttiilit kiinni, kun niitä ei käytetä. Pidä letkut ja liittimet hyvässä kunnossa. Kiinnitä sylinterit aina ketjun tai remmin avulla pystyasentoon sopivaan tukevaan kohteeseen, joka ei ole sähköpiirin osana. Sijoita sylinterit erilleen kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Älä koskaan kolhaise sylinteriä kaarella. Katso CGA Standardia P-1, Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, joka on saatavissa Compressed Gas Association:ilta. 1-8

17 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kipinävaara. Kuumuus, roiske ja kipinät aiheuttavat tulipaloja ja palovammoja. Älä leikkaa lähellä palavia materiaaleja. Älä leikkaa säiliöitä, joissa on ollut palavia aineita. Älä pidä mukanasi mitään palavia aineita (esim. butaanisytytin). Apukaari voi aiheuttaa palovammoja. Pidä polttimen suutin erillään itsestäsi ja muista henkilöistä kun aktivoit plasmaprosessin. Suojaa silmät ja keho asianmukaisesti. Käytä varsikäsineitä, suojajalkineita ja päähinettä. Käytä paloa hidastavaa vaatetusta peittämään kaikki paljaat alueet. Käytä käänteettömiä housuja kipinöiden ja kuonan kerääntymisen estämiseksi. MUISTUTUS VEDEN YLÄPUOLELLA LEIKKAAMINEN JOHTAA HUONOON TULOKSEEN. PT-24 on suunniteltu kuivaleikkausprosessiksi. Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa: Kulutusosien lyhyempään kestoikään Leikkauslaadun heikkenemiseen Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa huonoon leikkaustulokseen. Kuuman materiaalin tai kipinöiden nesteeseen koskettaessa muodostama vesihöyry voi aiheuttaa kaaren muodostumisen polttimen sisälle. Veden pinnan päällä leikattaessa alenna veden tasoa, jotta saat mahdollisimman paljon tilaa veden ja materiaalin välille. 1-9

18 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Vetyräjähdysvaara. Älä leikkaa veden alla vetykaasulla! Vetyräjähdykset voivat aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vety voi muodostaa räjähtäviä kaasupesäkkeitä vesipöytään. Nämä pesäkkeet räjähtävät kipinöitten tai plasmakaaren sytyttäminä. Huomioi ennen leikkaamista mahdolliset vetylähteet vesipöydässä sulan metallin reaktio, hidas kemiallinen reaktio ja jotkut plasmakaasut. Räjähtäviä kaasupesäkkeitä kerääntyy leikkauslevyn alle ja vesipöydän sisään. Puhdista usein kuona (erityisesti hienot hiukkaset) pöydän pohjalta. Täytä pöytä puhtaalla vedellä. Älä jätä levyä pöydälle yön ajaksi. Jos vesipöytää ei ole käytetty useaan tuntiin, tärisytä tai kolauta sitä vetypesäkkeiden rikkomiseksi ennen kuin lasket levyn pöydälle. Muuta mahdollisuuksien mukaan veden tasoa leikkausten välillä vetypesäkkeiden rikkomiseksi. Pidä veden ph-taso lähellä 7 (neutraali). Ohjelmoidun osien välin tulee olla vähintään kaksinkertainen uurroksen leveyteen nähden, jotta varmistetaan että materiaalia on aina uurroksen alla. Kun leikkaus tehdään veden yläpuolella, käytä tuuletinta ilman kierrätykseen levyn ja vedenpinnan välissä. 1-10

19 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kuuma poltin voi johtaa palovammaan Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti olla kuuma välittömästi suurella ampeerimäärällä suoritetun leikkauksen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa.! VAROITUS Räjähdysvaara. Tietyt sulat alumiini-litium (Al-Li) metalliseokset voivat aiheuttaa räjähdyksiä, jos niitä leikataan plasmalla veden YLÄPUOLELLA. Älä leikkaa plasmalla seuraavia Al-Li metalliseoksia veden lähellä: Alithlite (Alcoa) X8192 (Alcoa) Alithally (Alcoa) Navalite (US Navy) 2090 Alloy (Alcoa) Lockalite (Lockheed) X8090A (Alcoa) Kalite (Kaiser) X8092 (Alcoa) 8091 (Alcan) Näitä metalliseoksia tulee kuivaleikata ainoastaan kuivalla pöydällä. ÄLÄ kuivaleikkaa veden yläpuolella. Ota yhteys alumiinin toimittajaan, jolta saat lisää turvatietoja näihin metalliseoksiin liittyvistä vaaroista. 1-11

20 OSA 1 TURVALLISUUS 1.7 Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä MUISTUTUS Ota käyttöön ja noudata ennalta estävä kunnossapito. Yhtenäinen ohjelma voidaan laatia ohjekirjallisuudessa oleviin suositettuihin aikatauluihin perustuen. Vältä jättämästä mittalaitteita tai työkaluja laitteen päälle. Laitteelle tai välineille voi aiheutua pahoja sähköisiä tai mekaanisia vikoja.! MUISTUTUS On oltava äärimmäisen varovainen, kun piirejä tutkitaan oskilloskoopin tai volttimittarin avulla. Integroidut piirit ovat arkoja ylijännitevioittumiselle. Käännä virta pois ennen mittapäiden asettamista, jotta estät komponenttien oikosulut vahingossa. Kaikki piirilevyt tulee työntää luotettavasti liittimiin, kaikki kaapelit asianmukaisesti yhdistää, kaikki kaapit sulkea ja lukita, sekä kaikki suojukset ja kannet panna takaisin, ennen kuin virta kytketään päälle. Älä koskaan työnnä paikalleen tai irrota piirilevyjä laitteen ollessa päällä. Hetkelliset jännitteen ja virran syöksyt voivat vioittaa elektronisia komponentteja.! VAROITUS Kuuma poltin voi polttaa ihoa Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti kuumentua suurella ampeerimäärällä leikattaessa. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa. Älä koskaan koske polttimeen, ellei plasman tehonlähdettä ole kytketty pois päältä. 1-12

21 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai tapaturman Käännä plasman tehonlähde POIS PÄÄLTÄ ennen polttimen huoltamista. 1-13

22 OSA 1 TURVALLISUUS 1.8 Turvallisuuteen liittyviä viitteitä Seuraavia kansallisesti tunnettuja, hitsaus- ja leikkaustyön turvallisuuteen liittyviä julkaisuja suositetaan luettaviksi. Nämä julkaisut on laadittu suojaamaan henkilöitä vammoilta tai sairauksilta ja suojaamaan omaisuutta vaurioilta, joita voi tapahtua epäturvallisen käytännön seurauksena. Vaikka jotkut näistä julkaisuista eivät liitykään nimenomaan tämän tyyppiseen teollisuuden leikkauslaitteeseen, turvallisuusperiaatteet ovat kuitenkin samanlaiset. Precautions and Safe Practices in Welding and Cutting with Oxygen-Fuel Gas Equipment, Form ESAB Cutting Systems. Precautions and Safe Practices for Electric Welding and Cutting, Form ESAB Cutting Systems. Safety in Welding and Cutting ANSI Z 49.1, American Welding Society, 2501 NW 7th Street, Miami, Florida, Recommended Safe Practices for Shielded Gases for Welding and Plasma Arc Cutting - AWS C , American Welding Society. Recommended Practices for Plasma Arc Welding - AWS C5.1, American Welding Society. Recommended Practices for Arc Cutting - AWS C5.2, American Welding Society. Safe Practices - AWS SP, American Welding Society. Standard for Fire Protection in Use of Cutting and Welding Procedures - NFPA 51B, National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston, Massachusetts, Standard for Installation and Operation of Oxygen - Fuel Gas Systems for Welding and Cutting - NFPA 51, National Fire Protection Association. Safety Precautions for Oxygen, Nitrogen, Argon, Helium, Carbon Dioxide, Hydrogen, and Acetylene, Form ESAB Cutting Systems. Saatavissa paikalliselta ESAB-edustajalta tai jälleenmyyjältä. "Design and Installation of Oxygen Piping Systems," Form ESAB Cutting Systems. Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Standard P-1, Compressed Gas Association. Turvallista käytäntöä koskevaa kirjallisuutta, joka liittyy hitsaukseen ja leikkaukseen kaasumaisia materiaaleja käyttäen on myös saatavissa Compressed Gas Association, Inc. yhdistykseltä, 500 Fifth Ave., New York, NY

23 OSA 1 TURVALLISUUS International Accident Prevention VBG- Unfallverhütungsvorshriften VBG 1 VBG 4 VBG 15 VBG 48 VBG 61 VBG 62 VBG 87 General Provisions Allgemeine Unfallverhütungsvorshriften Electrical Equipment and operating Equipment Elektrische Anlagen Welding, Cutting and related working methods Schweißen un Schneiden un verwandte Verfahren Shot Blasting Works Strahlarbeiten Gases Gase Oxygen Sauerstoff Operating liquid jet cutting machines Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlem VBG 93 Laser beams, accident prevention and Electrotechnology Laserstrahlung, Unfallverhütungs-vorschriften für Feinmechnik und Elektrotechnik VBG 121 Noise Lärm 1-15

24 OSA 1 VDE Regulations VDE - Vorschriften VDE 0100 VDE0113 VDE 0837 VDE TURVALLISUUS Erection of power installations with normal voltages up to 1000 volts Bestimmungen für das Errichten von Stakstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt Electrical equipment of industrial machines Elektrishe Ausrüstung von Industriemaschinen Radiation safety of laser products; users guide (DIN EN 60825) Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen und Benutzungsrichtlinen (DIN EN 60825) Specification for laser guards Anforderung an Lasershcutzwänden TRAC Technical Rules for Acetylene and Carbide Stores TRAC- Techische Regein für Azetylenanlagen und Calciumcargidlager TRAC-204 Acetylene lines Azetylenleitungen TRAC-206 TRAC-207 Acetylene cylinder battery systems Azetylenflaschenbatterieanlagen Safety devices Sicherheitseinrichtungen TRG Technical Rules for Pressure gases TRG Technische Regein für Druckgase TRG 100 TRG 101 TRG 102 TRG 104 General regulations for pressure gases Allgemeine Bestimmungen für Druckgase Pressure gases Druckgase Technical gas mixtures Technishe Gasgemische Pressure gases; alterative use of compressed gas tanks Druckgase, wahlweise Verwendung von Druckgasbehältem 1-16

25 OSA 1 TURVALLISUUS TRGS Technische Richtlinien für Gefahrstoffe TRGS-102 TRGS-402 TRGS-900 TA Techn. Richtkonzentration (TRK) für gefährliche Stoffe Ermittlung u. Beurteilung der Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft im Arbeitsbereich Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (Luftgrenzwerte) TA-Luft un TA-Lärm (BLm SchV) DIN Standards DIN-Normen DIN 2310 Part 1 Teil 1 DIN 2310 Part 2 Teil 2 DIN 2310 Part 4 Teil 4 DIN 2310 Part 5 Teil 5 DIN 2310 Part 6 Teil 6 Thermal cutting; terminology and nomenclature Thermsiches Schneiden, Allgemeine Begriffe und Bennungen Thermal cutting; determination of quality of cut faces Thermsiches Schneiden, Ermittein der Güte von Schnittflächen Thermal cutting; arc plasma cutting; process principles, quality, dimensional tolerances Thermsiches Schneiden, Plasmaschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; laser beam cutting of metallic materials; process principles Laserstrahlschneiden von metallischen Werkstoffen, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; Classification, processes Einführung, Verfahren DIN 4844 Part 1 Safety markings (DIN EN 7287) Teil 1 Sicherheitskennzeichen (Siehe EN 7287) 1-17

26 OSA 1 DIN EN ISO Harmonized Standards DIN EN ISO-Harmonisierte Normen DIN EN 292/1 and 2 DIN EN 559 DIN EN 560 DIN EN 561 Safety of machinery TURVALLISUUS Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen Hoses for welding, cutting and allied processes Schläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Hose connections and hose couplings for equipment for welding, cutting and allied processes Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen für Geräte zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Gas welding equipment hose couplings Gasschweißgeräte, Kupplungen DIN EN Safety of machines, reduction of risks to health Sichereit von Maschinen, Reduzierung des Gesundheitsrisikos DIN EN Single spindle vertical milling machines Fräsmaschine für einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug DIN EN 1829 High pressure water jet machines Hochdruckwasserstrahlschneidmaschine Thermal cutting, oxygen cutting, process principles, DIN EN dimensional tolerances 9013 Thermisches Schneiden, Autogenes Brennschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Imperfections in oxy/fuel flame cuts, laser beam cuts and DIN EN plasma Unregeimäßigkeiten an Brennschnitten, Laserstrahl- und Plasmaschnitten DIN EN Laser processing machines Laserbearbeitungsmaschinen DIN EN DIN EN Acceptance testing for oxygen cutting machines Abnahmeprüfung für Brennschneidmaschinen Laser Equipment Lasergeräte 1-18

27 OSA 1 TURVALLISUUS VDI Guidelines DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN 999 VDI 2906 VDI 2084 Laser and laser related equipment Laser und Laseranlagen Electrical equipment of machines Elekrische Ausrüstung von Maschinen Radiation safety of laser products Strahlensicherheit von Laseranlagen Arrangement of protection devices Anordnung von Schutzeinrichtungen Quality of cut faces on metallic workpieces; abrasive water jet cutting and arc plasma cutting Schnittflächenqualität beim Schneiden von Werkstücken aus Metall, Abrasiv- Wasserstrahischneiden und Plasmastrahischneiden Room air; Technical systems for welding workshops Raumluft techn. Anlagen für Schweißwerkstätten 1-19

28 OSA 1 TURVALLISUUS Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. 1-20

29 OSA Johdanto Kuvaus ESP 200 tehokonsoli on suunniteltu koneellisiin tai käsin tehtyihin plasmaleikkaussovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muiden ESAB tuotteiden kanssa, kuten PT-26 ja PT-600 polttimet, valinnainen putkituskotelo ja riippukaukokytkin ampeerin leikkausvirta-alue Pakkoilmajäähdytys Puolijohdetasajännite Kiinteä vesijäähdytin Sisäänmenojännitesuojaus Paikallinen tai kaukosijo itettu etupaneeliohjaus Lämpökytkinsuojaus päämuuntajalle ja tehopuolijohdekomponenteille LED-valot toimintatilan vianetsintään 2.2 Yleiset ohjearvot ULOS TULO (100 % käyttöaste) S IS ÄÄN- ME NO ES P 200 tehokonsoli Osan numero J ännite Virta-alue DC Teho Avoimen piirin jännite (OC V) J ännite (3-vaihe) Virta (3- vaihe) Taajuus kva Teho 160 VDC 50 A 200 A 8000 W W 325 VDC 200/230/380/415/460/575 volttia 115/100/60/55/50/40 ampeeria 50/60 Hz 39,8 kw 37,8 kw Tehokerroin 95% S isäänmenosulake R ec. Katso Osa 3, Asennus, sivu /415V CE verkkovirta S sc min 6.8MVA Z max 0.025Ω 380/415V CE verkkovirta, S sc min Vähintään verkon oikosulkusuojaus, joka täyttää IEC :n vaatimukset. 380/415V CE verkkovirta, Z max Suurin sallittu linja verkon impedanssilla IEC :n mukaisesti. ESP 200 Plasmarc leikkausjärjestelmä 2-1

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet Asennus-, kдyttц- ja huolto-opas (FI) 08004291 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Plasmakaasurasia Suojakaasurasia Käyttöohje (FI) 0558005235 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120. Plasmaleikkauslaite

Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120. Plasmaleikkauslaite Wallius Hitsauskoneet Oy Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120 Plasmaleikkauslaite Käyttäjä: lue ja ymmärrä tämä käyttöohje tarkasti ennen kuin alat käyttää laitetta. Tämä käyttöohje sisältää erittäin tärkeitä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Plasmaleikkuri CUT40 / CUT60 / CUT100

Plasmaleikkuri CUT40 / CUT60 / CUT100 Käyttöohje Plasmaleikkuri CUT40 / CUT60 / CUT100 CUT Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä 1. Käytä suojalaseja! 2. Käytä suojakäsineitä! 3. Käytä suojavaatteita! Turvallisuusohjeet Koska hitsauksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Ohjelehti - Finnish - Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Seloste Versa Spray ja Versa Spray II pulverinruiskutuspistooleihin on saatavana laaja valikoima suuttimia. Käsi ja

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Pro 205 Power Pro 256 ESITTELY Power Pro sarjan hitsauskoneiden valmistuksessa käytetään nykyaikaista invertteri tekniikka. Koneet ovat monitoimi laitteita joilla voidaan hitsata

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PRECISION PLASMARC SYSTEM ja elektroninen virtauksen ohjaus

PRECISION PLASMARC SYSTEM ja elektroninen virtauksen ohjaus F-5-66 Joulukuu, 00 Finnish Asennus, käyttö- ja huolto-ohjekirja PRECISION PLASMARC SYSTEM ja elektroninen virtauksen ohjaus CUTTING SYSTEMS 4 s. Ebenezer Road Florence, SC 950-0545 Tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

27-09-02 Doc.No. sds-4141-lsw rev.00. Turvaohjelehti KD 62 Sterno 4M Sterno 6M Wearshield BU Wearshield BU 30 Wearshield MM Wearshield MM 40

27-09-02 Doc.No. sds-4141-lsw rev.00. Turvaohjelehti KD 62 Sterno 4M Sterno 6M Wearshield BU Wearshield BU 30 Wearshield MM Wearshield MM 40 Turvaohjelehti KD 62 Sterno 4M Sterno 6M 1. TUOTTEEN JA YHTIÖN NIMI Tuotetyyppi Toimittaja Osoite Puhelin Telefax Hitsauspuikko Lincoln Smitweld B.V. P.O. Box 253 NL-6500 AG Nijmegen The Netherlands +31.243.522.911

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31414350 Versio 1.0 Osa nro 31359397 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378302 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot