Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä"

Transkriptio

1 F C Feb., 2008 Finnish Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

2 Tässä ohjekirjassa kuvattuun laitteeseen liittyy vaaran mahdollisuus. Noudata varovaisuutta, kun asennat, käytät ja huollat tätä laitetta. Ostaja on yksin vastuussa kaikkien tuotteiden turvallisesta toiminnasta ja käytöstä, OSHA:n ja muiden viranomaisten antamien normien noudattaminen mukaanlukien. ESAB Cutting Systems ei ole vastuussa tapaturmista tai muista vahingoista, jotka ovat seurauksena minkä tahansa ESAB:in valmistaman tai myymän tuotteen käytöstä. Katso myyntiä koskevia ESAB:in vakioehtoja, joissa on nimenomaiset erittelyt ESAB:in velvollisuuksista ja vastuun rajoituksista. ESAB Cutting Systems yhtiön ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan täydellinen tyytyväisyys. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, palvelujamme ja dokumentointiamme. Tämän seurauksena teemme parannuksia ja/tai rakennemuutoksia tarpeen mukaan. ESAB tekee kaiken voitavansa, varmistaakseen, että dokumentointi on ajan tasalla. Emme voi taata, että jokainen asiakkaidemme saama dokumentoinnin nimike käsittää uusimmat rakennemuutokset. Sen vuoksi tämän dokumentin sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämän ohjekirjan ESAB osanumero on F15757 Tämä ohjekirja on tarkoitettu leikkauskoneen ostajan avuksi ja käytettäväksi. Se ei ole ESAB Cutting Systems yhtiötä sitova sopimus tai muu velvoitus. ESAB Cutting Systems, 2002 Painettu USA:ssa.

3 DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007 The EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från 12 december 2006, ikraftsat 16 januari 2007 EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. ESP-200 Console Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Date / Datum Laxå Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation

4

5 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Sivu Osa 1 Turvallisuus 1.1 Johdanto Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Yleisiä turvatietoja Asennuksen varotoimenpiteet Sähköinen maadoitus Plasmaleikkauskoneen käyttö Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä Turvallisuuteen liittyviä viitteitä määräyksiä, normeja ja yleisohjeita Osa 2 Kuvaus 2.1 Johdanto Yleiset ohjearvot Mitat ja paino ESP-200 vaihtoehdot ja lisävarusteet Kaasuletkut Kaasun säätimet Peruspaketit... 5 Osa 3 Asennus 3.1 Yleistietoja Pakkauksesta purkaminen Sijoitus Konsolin sisäänmenoliitännät Pääsähkötehon ohjearvot Pääsähkön liittämismenettely Kaasu Käsikäyttöisen PT-26 plasmapolttimen liittäminen PT-26 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-26 Polttimen ulostuloliitäntämenettely PT-26 käsikäyttöisen ja koneellisen polttimen liitäntäkaavio PT-19XLS tai PT-600 polttimen liittäminen konsoliin PT-19XLS/PT600 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-19XLS/PT-600 plasmapolttimen liittämismenettely Sisäänmenoliitännät ESP-200 putkituskoteloon Riippukaukokytkimen asennus Liitäntäkaavio PT-600 tai PT-19XLS plasmapolttimelle Jäähdytysnesteen asennus I

6 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 4 Käyttö 4.1 Johdanto käyttöturvallisuus ESP-200 konsolin käyttö Konsolin hallintalaitteet Riippukaukokytkin Kaukokäyttöpaneeli Toimintajärjestys Prosessitiedot - PT19XLS/PT-26 ja ESP Johdanto leikkausominaisuuksiin Kuona Viisto kulma Pintakarkeus Olosuhteiden valintataulukot PT-19XLS ja ESP Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Prosessitiedot - PT19XLS Johdanto Prosessitiedot 50 to 65 ampeerille Prosessitiedot 100 ampeerille Prosessitiedot 150 ampeerille Prosessitiedot 200 ampeerille PT-26 Prosessitiedot Hiiliteräksen leikkaus ja PT-26/ESP Alumiinin leikkaus ja PT-26/ESP Ruostumattoman teräksen leikkaus ja PT-26/ESP Suositettu kaasu ja virta Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Taloudellisimmat olosuhteet PT-19XLS uurrosarvot Osa 5 Huolto 5.1 Yleisohjeita Tarkastus ja puhdistus Kaasuputkiston painekytkimet Painekytkimen säätömenettely (jos käytössä) Kaasuputkisto, jossa on ei-säädettävät painekytkimet Jäähdytysveden virtauskytkin Kipinäväli II

7 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 6 Vianetsintä 6.1 Introduction Johdanto Procedure Menettely Front Panel Fault Lights Etupaneelin vikavalot Troubleshooting Guide Vianetsintäopas PCB Isolation AMP Schematic (4 Pages) Eristysvahvistimen piirikortin kaavio (4 sivua) PCB Assembly Master Module Schematic (4 Pages) Isäntämoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) PCB Assembly Slave Module Schematic (4 Pages) Orjamoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) Power Module Schematic (2 Pages) Tehomoduulin kaavio (2 sivua) Power Module Wiring Diagram (3 Pages) Tehomoduulin kytkentäkaavio (3 sivua) Console Schematic (2 Pages) Konsolin kaavio (2 sivua) Console Wiring Diagram (6 Pages) Konsolin kytkentäkaavio (6 sivua) Remote Pendant Schematic and Wiring Diagram (1 Page) Riippukaukokytkimen kaavio ja kytkentäkaavio (1 sivu) Plumbing Box Schematic (1 Page) Putkituskotelon kaavio (1 sivu) Plumbing Box Wiring Diagram (2 Pages) Putkituskotelo kytkentäkaavio (2 sivua) Osa 7 Varaosat 7.1 General Yleistä Ordering Tilaaminen ESP-200 Outside View Front ESP-200 Ulkokuva edestä ESP-200 Outside View Back ESP-200 Ulkokuva takaa ESP-200 Inside View Front With Front Panel Removed ESP-200 Sisäkuva edestä, etupaneeli poistettuna ESP-200 Inside View Right ESP-200 Sisäkuva oikealta ESP-200 Inside View Left ESP-200 Sisäkuva vasemmalta ESP-200 Inside View Back and Top ESP-200 Sisäkuva takaa ja ylhäältä ESP-200 Inside View Middle Cross Section and Gas Manifold ESP- 200 Sisäkuva keskipoikkileikkaus ja kaasuputkisto Remote Setup Pendant Riippukaukokytkin Plumbing Box Inside and H.F. Box Putkituskotelo sisäosa ja H.F. kotelo Plumbing Box Gas Manifold Putkituskotelo kaasuputkisto Plumbing Box Outside and Cooling Water Connections Putkituskotelo ulkopuoli ja jäähdytysveden liitännät Asiakkaan/tekniset tiedot Kirjan takakansi III

8 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. IV

9 OSA Johdanto TURVALLISUUS Plasmalaitteilla suoritettu metallien leikkausprosessi tarjoaa teollisuudelle arvokkaan ja monipuolisen työvälineen. ESAB leikkauslaitteet on suunniteltu sekä käytön turvallisuutta että sen te hokkuutta silmälläpitäen. Minkä tahansa koneellisen työvälineen tapauksessa on kiinnitettävä riittävästi huomiota käyttömenetelmille, varotoimenpiteille ja turvalliselle käytännölle, täyden hyödyn saavuttamiseksi. Riippumatta siitä, onko as ianomainen henkilö koneen käyttäjä, sen huoltaja tai vain sivustakatsoja, voimassa olevia varotoimenpiteitä ja turvallista käytäntöä pitää noudattaa. Tiettyjen varoto imenpiteiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai pahaan laitevaurioon. Seuraavat varotoimenpiteet ovat yleisohjeita leikkauslaitteiden kanssa työskentelyyn. Peruskonetta ja lisälaitteita koskevat yksityiskohtaisemmat varotoimenpiteet löytyvät ohjekirjoista. Leikkaus- ja hitsauslaitteisiin liittyviä laajamittaisia turvatietoja saat hankkimalla ja lukemalla kappaleessa Suositettuja viitteitä olevan listan julkaisuja. VAROITUS! Luokan A (380/415V CE) laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavallisella asuinrakennusten verkkovirralla. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimusten täyttämisessä voi olla ongelmia näissä paikoissa johtuen sähkön johtumisen ja säteilyn häiriöistä. 1-1

10 OSA 1 TURVALLISUUS 1.2 Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Seuraavia sanoja ja symboleja käytetään tämän ohjekirjan monissa eri kohdissa. Ne osoittavat erilaisia turvallisuuden vaatimia toimenpiteiden tasoja.!! VAARA OLE TARKKANA eli HUOMIO. Oma turvallisuutesi on kysymyksessä tai esiintyy laitteen epäkuntoon menon vaara. Käytetään muiden symbolien ja tietojen yhteydessä. Käytetään huomion kiinnittämiseen välittömiin vaaroihin, joiden välttäminen estää vakavan tapaturman tai kuoleman.! VAROITUS Käytetään huomion kiinnittämiseen mahdollisiin vaaroihin, jotka saattavat johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.! MUISTUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen vaaroihin, jotka saattavat johtaa lieviin vammoihin tai laitteen vaurioitumiseen. MUISTUTUS HUOMAUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen laitteille aiheutuviin vähäisiin vaaroihin. Käytetään huomion kiinnittämiseen asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa koskeviin tärkeihin tietoihin, jotka eivät suoraan liity turvallisuusvaaroihin. 1-2

11 OSA 1 TURVALLISUUS 1.3 Yleisiä turvatietoja! VAROITUS Laite käynnistyy automaattisesti. Tämä laite liikkuu eri suuntiin ja eri nopeuksilla. Liikkuva laitteisto voi ruhjoa. Vain pätevä henkilö saa käyttää tai huoltaa laitetta. Pidä kaikki henkilöt, materiaalit ja laitteet erillään järjestelmän koko alueelta, jos ne eivät ole tuotantoprosessissa mukana. Pidä hammastangot ja kiskot puhtaina jätteistä ja esteistä, kuten työkaluista tai vaatekappaleista. Sulje koko työasema aitauksella, joka estää henkilöstön kulkemisen alueen läpi tai seisoskelun laitteen työskentelysäteen ulottuvilla. Aseta sopivat VAROITUS kilvet työaseman kaikille sisäänkäyntipaikoille. Noudata poislukitusmenettelyä ennen huollon aloittamista.! VAROITUS Käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä tämä käyttäjän ohjekirja ennen laitteen käyttämistä. Lue läpi koko menetelmä, ennen kuin alat käyttää tai huoltaa järjestelmää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaaroja koskeviin varoituksiin, joissa annetaan olennaista tietoa henkilöturvallisuudesta ja/tai laitteen vioittumismahdollisuudesta. Järjestelmästä vastaavien tai siihen käsiksi pääsevien henkilöiden pitää noudattaa tinkimättä kaikkia sähkölaitetta ja prosessimenettelyjä koskevia turvatoimenpiteitä. Lue kaikki työnantajasi hankkimat käsillä olevat turvallisuusjulkaisut. 1-3

12 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Turvallisuutta koskevien varotustarrojen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä kaikki laitteessa olevat turvallisuutta koskevat varoitustarrat. Katso käyttäjän ohjekirjasta lisää turvatietoja. 1.4 Asennuksen varotoimenpiteet! VAROITUS Väärin asennettuna laite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. Noudata näitä yleisohjeita laitetta asentaessasi: Älä liitä sylinteriä suoraan laitteen sisäänmenoon. Polttoainekaasun sylinteriin pitää asentaa asianmukainen sylinterin säädin, joka alentaa paineen kohtuulliseksi sisäänmenon syöttöpaineeksi. Laitteen säädintä käytetään sen jälkeen polttimien vaatiman paineen aikaansaamiseen. Ota yhteys paikalliseen ESAB-edustajaan ennen asennusta. Hän voi ehdottaa määrättyjä varotoimenpiteitä putkituksen asentamisen ja laitteen nostamisen jne. suhteen, maksimiturvallisuuden varmistamiseksi. Älä koskaan ryhdy tekemään mitään muutoksia tai lisäyksiä laitteeseen, ottamatta ensin yhteyttä pätevään ESAB-edustajaan. Ota huomioon laitteen vaatima tilan tarve asianmukaisen toiminnan ja henkilöstön turvallisuuden vuoksi. 1-4

13 OSA Sähköinen maadoitus TURVALLISUUS Sähköinen maadoitus on välttämätön laitteen oikean toiminnan ja TURVALLISUUDEN takia. Katso yksityiskohtaiset maadoitusohjeet tämän ohjekirjan osasta Asennus.! VAROITUS Sähköiskuvaara. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa.! VAROITUS Virheellinen maadoitus voi vioittaa laitetta ja sähköisiä komponentteja. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Leikkauspöytä pitää maadoittaa hyvään maakosketussauvaan. 1-5

14 OSA 1 TURVALLISUUS 1.6 Plasmaleikkauslaitteen käyttö VAROITUS! Sinkoutuvien roskien ja melun vaarat. Kuuma roiske voi polttaa ja vahingoittaa silmiä. Käytä suojalaseja suojaamaan silmiä palovammoilta ja käytön aikana syntyviltä sinkoutuvilta roskilta. Lohjennut kuona voi olla kuumaa ja lentää kauas. Sivustakatsojien pitää myös käyttää suojalaseja ja silmäsuojuksia. Plasmakaaren melu voi vioittaa kuuloa. Käytä oikean tyyppisiä korvasuojuksia, kun leikkaat veden yläpuolella.! VAROITUS Palovammojen vaara. Kuuma metalli voi polttaa. Älä koske metallilevyyn tai osiin heti leikkaamisen jälkeen. Anna metallin jäähtyä tai valele se vedellä. Älä koske plasmapolttimeen lheti eikkaamisen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä. 1-6

15 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Vaarallisia jännitteitä. Sähköiskuun voi kuolla. Älä koske plasmapolttimeen, leikkauspöytään tai kaapelin liitoksiin plasmaleikkausprosessin aikana. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin kosketat tai huollat plasmapoltinta. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin avaat tai huollat plasman putkitusta tai virtauksen ohjauskoteloa. Älä koske virrallisiin sähköosiin. Pidä kaikki paneelit ja kannet paikoillaan laitteen ollessa liitettynä tehonlähteeseen. Eristä itsesi työkappaleesta ja sähköisestä maasta: käytä eristäviä käsineitä, jalkineita ja vaatteita. Pidä käsineet, jalkineet, vaatteet, työalue ja laite kuivina.! VAROITUS Puristusvaara. Pystysuoraan liukuvat pinnat voivat ruhjoa tai puristaa. Pidä kädet erillään polttimesta ja liukupinnasta käytön aikana.! VAROITUS Savuvaara. Plasmaleikkausprosessin kehittämät savut ja kaasut voivat vaarantaa terveyttäsi. ÄLÄ hengitä sisään savua. Älä käytä plasmapoltinta ilman asianmukaista savunpoistojärjestelmää. Käytä tarvittaessa lisätuuletusta savujen poistamiseksi. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, jos tuuletus ei ole riittävä. 1-7

16 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Säteilyvaara. Kaaren säteet voivat vahingoittaa silmiä ja polttaa ihoa. Käytä oikean tyyppistä silmien ja kehon suojausta. Käytä tummia tai sivusuojuksilla varustettuja suojalaseja. Katso seuraavasta taulukosta suositetut linssin sävyt plasmaleikkaukseen: Kaaren virta Linssin sävy Enintään 100 A Sävy No A Sävy No A Sävy No. 12 Yli 400 A Sävy No. 14 Vaihda lasit/suojalasit, kun linssit tulevat naarmuille tai särkyvät Varoita muita alueella oleskelevia katsomasta suoraan kaaren suuntaan, elleivät käytä asianmukaisia suojalaseja. Valmistele leikkausalue siten, että vähennät ultravioletin valon heijastumista ja säteilyä. Maalaa seinät ja muut pinnat tumman värisiksi heijastumisen vähentämiseksi. Asenna suojaavat väliseinät tai verhot ultraviolettisäteilyn vähentämiseksi.! VAARA Kaasusylinterien puhkeaminen voi aiheuttaa kuoleman Kaasusylinterit voivat puhjeta väärästä käsittelystä ja vapauttaa rajusti kaasua. Vältä sylinterien kovakouraista käsittelyä. Pidä sylinterien venttiilit kiinni, kun niitä ei käytetä. Pidä letkut ja liittimet hyvässä kunnossa. Kiinnitä sylinterit aina ketjun tai remmin avulla pystyasentoon sopivaan tukevaan kohteeseen, joka ei ole sähköpiirin osana. Sijoita sylinterit erilleen kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Älä koskaan kolhaise sylinteriä kaarella. Katso CGA Standardia P-1, Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, joka on saatavissa Compressed Gas Association:ilta. 1-8

17 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kipinävaara. Kuumuus, roiske ja kipinät aiheuttavat tulipaloja ja palovammoja. Älä leikkaa lähellä palavia materiaaleja. Älä leikkaa säiliöitä, joissa on ollut palavia aineita. Älä pidä mukanasi mitään palavia aineita (esim. butaanisytytin). Apukaari voi aiheuttaa palovammoja. Pidä polttimen suutin erillään itsestäsi ja muista henkilöistä kun aktivoit plasmaprosessin. Suojaa silmät ja keho asianmukaisesti. Käytä varsikäsineitä, suojajalkineita ja päähinettä. Käytä paloa hidastavaa vaatetusta peittämään kaikki paljaat alueet. Käytä käänteettömiä housuja kipinöiden ja kuonan kerääntymisen estämiseksi. MUISTUTUS VEDEN YLÄPUOLELLA LEIKKAAMINEN JOHTAA HUONOON TULOKSEEN. PT-24 on suunniteltu kuivaleikkausprosessiksi. Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa: Kulutusosien lyhyempään kestoikään Leikkauslaadun heikkenemiseen Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa huonoon leikkaustulokseen. Kuuman materiaalin tai kipinöiden nesteeseen koskettaessa muodostama vesihöyry voi aiheuttaa kaaren muodostumisen polttimen sisälle. Veden pinnan päällä leikattaessa alenna veden tasoa, jotta saat mahdollisimman paljon tilaa veden ja materiaalin välille. 1-9

18 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Vetyräjähdysvaara. Älä leikkaa veden alla vetykaasulla! Vetyräjähdykset voivat aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vety voi muodostaa räjähtäviä kaasupesäkkeitä vesipöytään. Nämä pesäkkeet räjähtävät kipinöitten tai plasmakaaren sytyttäminä. Huomioi ennen leikkaamista mahdolliset vetylähteet vesipöydässä sulan metallin reaktio, hidas kemiallinen reaktio ja jotkut plasmakaasut. Räjähtäviä kaasupesäkkeitä kerääntyy leikkauslevyn alle ja vesipöydän sisään. Puhdista usein kuona (erityisesti hienot hiukkaset) pöydän pohjalta. Täytä pöytä puhtaalla vedellä. Älä jätä levyä pöydälle yön ajaksi. Jos vesipöytää ei ole käytetty useaan tuntiin, tärisytä tai kolauta sitä vetypesäkkeiden rikkomiseksi ennen kuin lasket levyn pöydälle. Muuta mahdollisuuksien mukaan veden tasoa leikkausten välillä vetypesäkkeiden rikkomiseksi. Pidä veden ph-taso lähellä 7 (neutraali). Ohjelmoidun osien välin tulee olla vähintään kaksinkertainen uurroksen leveyteen nähden, jotta varmistetaan että materiaalia on aina uurroksen alla. Kun leikkaus tehdään veden yläpuolella, käytä tuuletinta ilman kierrätykseen levyn ja vedenpinnan välissä. 1-10

19 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kuuma poltin voi johtaa palovammaan Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti olla kuuma välittömästi suurella ampeerimäärällä suoritetun leikkauksen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa.! VAROITUS Räjähdysvaara. Tietyt sulat alumiini-litium (Al-Li) metalliseokset voivat aiheuttaa räjähdyksiä, jos niitä leikataan plasmalla veden YLÄPUOLELLA. Älä leikkaa plasmalla seuraavia Al-Li metalliseoksia veden lähellä: Alithlite (Alcoa) X8192 (Alcoa) Alithally (Alcoa) Navalite (US Navy) 2090 Alloy (Alcoa) Lockalite (Lockheed) X8090A (Alcoa) Kalite (Kaiser) X8092 (Alcoa) 8091 (Alcan) Näitä metalliseoksia tulee kuivaleikata ainoastaan kuivalla pöydällä. ÄLÄ kuivaleikkaa veden yläpuolella. Ota yhteys alumiinin toimittajaan, jolta saat lisää turvatietoja näihin metalliseoksiin liittyvistä vaaroista. 1-11

20 OSA 1 TURVALLISUUS 1.7 Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä MUISTUTUS Ota käyttöön ja noudata ennalta estävä kunnossapito. Yhtenäinen ohjelma voidaan laatia ohjekirjallisuudessa oleviin suositettuihin aikatauluihin perustuen. Vältä jättämästä mittalaitteita tai työkaluja laitteen päälle. Laitteelle tai välineille voi aiheutua pahoja sähköisiä tai mekaanisia vikoja.! MUISTUTUS On oltava äärimmäisen varovainen, kun piirejä tutkitaan oskilloskoopin tai volttimittarin avulla. Integroidut piirit ovat arkoja ylijännitevioittumiselle. Käännä virta pois ennen mittapäiden asettamista, jotta estät komponenttien oikosulut vahingossa. Kaikki piirilevyt tulee työntää luotettavasti liittimiin, kaikki kaapelit asianmukaisesti yhdistää, kaikki kaapit sulkea ja lukita, sekä kaikki suojukset ja kannet panna takaisin, ennen kuin virta kytketään päälle. Älä koskaan työnnä paikalleen tai irrota piirilevyjä laitteen ollessa päällä. Hetkelliset jännitteen ja virran syöksyt voivat vioittaa elektronisia komponentteja.! VAROITUS Kuuma poltin voi polttaa ihoa Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti kuumentua suurella ampeerimäärällä leikattaessa. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa. Älä koskaan koske polttimeen, ellei plasman tehonlähdettä ole kytketty pois päältä. 1-12

21 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai tapaturman Käännä plasman tehonlähde POIS PÄÄLTÄ ennen polttimen huoltamista. 1-13

22 OSA 1 TURVALLISUUS 1.8 Turvallisuuteen liittyviä viitteitä Seuraavia kansallisesti tunnettuja, hitsaus- ja leikkaustyön turvallisuuteen liittyviä julkaisuja suositetaan luettaviksi. Nämä julkaisut on laadittu suojaamaan henkilöitä vammoilta tai sairauksilta ja suojaamaan omaisuutta vaurioilta, joita voi tapahtua epäturvallisen käytännön seurauksena. Vaikka jotkut näistä julkaisuista eivät liitykään nimenomaan tämän tyyppiseen teollisuuden leikkauslaitteeseen, turvallisuusperiaatteet ovat kuitenkin samanlaiset. Precautions and Safe Practices in Welding and Cutting with Oxygen-Fuel Gas Equipment, Form ESAB Cutting Systems. Precautions and Safe Practices for Electric Welding and Cutting, Form ESAB Cutting Systems. Safety in Welding and Cutting ANSI Z 49.1, American Welding Society, 2501 NW 7th Street, Miami, Florida, Recommended Safe Practices for Shielded Gases for Welding and Plasma Arc Cutting - AWS C , American Welding Society. Recommended Practices for Plasma Arc Welding - AWS C5.1, American Welding Society. Recommended Practices for Arc Cutting - AWS C5.2, American Welding Society. Safe Practices - AWS SP, American Welding Society. Standard for Fire Protection in Use of Cutting and Welding Procedures - NFPA 51B, National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston, Massachusetts, Standard for Installation and Operation of Oxygen - Fuel Gas Systems for Welding and Cutting - NFPA 51, National Fire Protection Association. Safety Precautions for Oxygen, Nitrogen, Argon, Helium, Carbon Dioxide, Hydrogen, and Acetylene, Form ESAB Cutting Systems. Saatavissa paikalliselta ESAB-edustajalta tai jälleenmyyjältä. "Design and Installation of Oxygen Piping Systems," Form ESAB Cutting Systems. Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Standard P-1, Compressed Gas Association. Turvallista käytäntöä koskevaa kirjallisuutta, joka liittyy hitsaukseen ja leikkaukseen kaasumaisia materiaaleja käyttäen on myös saatavissa Compressed Gas Association, Inc. yhdistykseltä, 500 Fifth Ave., New York, NY

23 OSA 1 TURVALLISUUS International Accident Prevention VBG- Unfallverhütungsvorshriften VBG 1 VBG 4 VBG 15 VBG 48 VBG 61 VBG 62 VBG 87 General Provisions Allgemeine Unfallverhütungsvorshriften Electrical Equipment and operating Equipment Elektrische Anlagen Welding, Cutting and related working methods Schweißen un Schneiden un verwandte Verfahren Shot Blasting Works Strahlarbeiten Gases Gase Oxygen Sauerstoff Operating liquid jet cutting machines Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlem VBG 93 Laser beams, accident prevention and Electrotechnology Laserstrahlung, Unfallverhütungs-vorschriften für Feinmechnik und Elektrotechnik VBG 121 Noise Lärm 1-15

24 OSA 1 VDE Regulations VDE - Vorschriften VDE 0100 VDE0113 VDE 0837 VDE TURVALLISUUS Erection of power installations with normal voltages up to 1000 volts Bestimmungen für das Errichten von Stakstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt Electrical equipment of industrial machines Elektrishe Ausrüstung von Industriemaschinen Radiation safety of laser products; users guide (DIN EN 60825) Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen und Benutzungsrichtlinen (DIN EN 60825) Specification for laser guards Anforderung an Lasershcutzwänden TRAC Technical Rules for Acetylene and Carbide Stores TRAC- Techische Regein für Azetylenanlagen und Calciumcargidlager TRAC-204 Acetylene lines Azetylenleitungen TRAC-206 TRAC-207 Acetylene cylinder battery systems Azetylenflaschenbatterieanlagen Safety devices Sicherheitseinrichtungen TRG Technical Rules for Pressure gases TRG Technische Regein für Druckgase TRG 100 TRG 101 TRG 102 TRG 104 General regulations for pressure gases Allgemeine Bestimmungen für Druckgase Pressure gases Druckgase Technical gas mixtures Technishe Gasgemische Pressure gases; alterative use of compressed gas tanks Druckgase, wahlweise Verwendung von Druckgasbehältem 1-16

25 OSA 1 TURVALLISUUS TRGS Technische Richtlinien für Gefahrstoffe TRGS-102 TRGS-402 TRGS-900 TA Techn. Richtkonzentration (TRK) für gefährliche Stoffe Ermittlung u. Beurteilung der Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft im Arbeitsbereich Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (Luftgrenzwerte) TA-Luft un TA-Lärm (BLm SchV) DIN Standards DIN-Normen DIN 2310 Part 1 Teil 1 DIN 2310 Part 2 Teil 2 DIN 2310 Part 4 Teil 4 DIN 2310 Part 5 Teil 5 DIN 2310 Part 6 Teil 6 Thermal cutting; terminology and nomenclature Thermsiches Schneiden, Allgemeine Begriffe und Bennungen Thermal cutting; determination of quality of cut faces Thermsiches Schneiden, Ermittein der Güte von Schnittflächen Thermal cutting; arc plasma cutting; process principles, quality, dimensional tolerances Thermsiches Schneiden, Plasmaschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; laser beam cutting of metallic materials; process principles Laserstrahlschneiden von metallischen Werkstoffen, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; Classification, processes Einführung, Verfahren DIN 4844 Part 1 Safety markings (DIN EN 7287) Teil 1 Sicherheitskennzeichen (Siehe EN 7287) 1-17

26 OSA 1 DIN EN ISO Harmonized Standards DIN EN ISO-Harmonisierte Normen DIN EN 292/1 and 2 DIN EN 559 DIN EN 560 DIN EN 561 Safety of machinery TURVALLISUUS Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen Hoses for welding, cutting and allied processes Schläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Hose connections and hose couplings for equipment for welding, cutting and allied processes Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen für Geräte zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Gas welding equipment hose couplings Gasschweißgeräte, Kupplungen DIN EN Safety of machines, reduction of risks to health Sichereit von Maschinen, Reduzierung des Gesundheitsrisikos DIN EN Single spindle vertical milling machines Fräsmaschine für einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug DIN EN 1829 High pressure water jet machines Hochdruckwasserstrahlschneidmaschine Thermal cutting, oxygen cutting, process principles, DIN EN dimensional tolerances 9013 Thermisches Schneiden, Autogenes Brennschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Imperfections in oxy/fuel flame cuts, laser beam cuts and DIN EN plasma Unregeimäßigkeiten an Brennschnitten, Laserstrahl- und Plasmaschnitten DIN EN Laser processing machines Laserbearbeitungsmaschinen DIN EN DIN EN Acceptance testing for oxygen cutting machines Abnahmeprüfung für Brennschneidmaschinen Laser Equipment Lasergeräte 1-18

27 OSA 1 TURVALLISUUS VDI Guidelines DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN 999 VDI 2906 VDI 2084 Laser and laser related equipment Laser und Laseranlagen Electrical equipment of machines Elekrische Ausrüstung von Maschinen Radiation safety of laser products Strahlensicherheit von Laseranlagen Arrangement of protection devices Anordnung von Schutzeinrichtungen Quality of cut faces on metallic workpieces; abrasive water jet cutting and arc plasma cutting Schnittflächenqualität beim Schneiden von Werkstücken aus Metall, Abrasiv- Wasserstrahischneiden und Plasmastrahischneiden Room air; Technical systems for welding workshops Raumluft techn. Anlagen für Schweißwerkstätten 1-19

28 OSA 1 TURVALLISUUS Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. 1-20

29 OSA Johdanto Kuvaus ESP 200 tehokonsoli on suunniteltu koneellisiin tai käsin tehtyihin plasmaleikkaussovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muiden ESAB tuotteiden kanssa, kuten PT-26 ja PT-600 polttimet, valinnainen putkituskotelo ja riippukaukokytkin ampeerin leikkausvirta-alue Pakkoilmajäähdytys Puolijohdetasajännite Kiinteä vesijäähdytin Sisäänmenojännitesuojaus Paikallinen tai kaukosijo itettu etupaneeliohjaus Lämpökytkinsuojaus päämuuntajalle ja tehopuolijohdekomponenteille LED-valot toimintatilan vianetsintään 2.2 Yleiset ohjearvot ULOS TULO (100 % käyttöaste) S IS ÄÄN- ME NO ES P 200 tehokonsoli Osan numero J ännite Virta-alue DC Teho Avoimen piirin jännite (OC V) J ännite (3-vaihe) Virta (3- vaihe) Taajuus kva Teho 160 VDC 50 A 200 A 8000 W W 325 VDC 200/230/380/415/460/575 volttia 115/100/60/55/50/40 ampeeria 50/60 Hz 39,8 kw 37,8 kw Tehokerroin 95% S isäänmenosulake R ec. Katso Osa 3, Asennus, sivu /415V CE verkkovirta S sc min 6.8MVA Z max 0.025Ω 380/415V CE verkkovirta, S sc min Vähintään verkon oikosulkusuojaus, joka täyttää IEC :n vaatimukset. 380/415V CE verkkovirta, Z max Suurin sallittu linja verkon impedanssilla IEC :n mukaisesti. ESP 200 Plasmarc leikkausjärjestelmä 2-1

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Plasmakaasurasia Suojakaasurasia Käyttöohje (FI) 0558005235 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Pro 205 Power Pro 256 ESITTELY Power Pro sarjan hitsauskoneiden valmistuksessa käytetään nykyaikaista invertteri tekniikka. Koneet ovat monitoimi laitteita joilla voidaan hitsata

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 31338960 Versio 1.1 Osa nro 31359732, 30791000 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31338960 - V1.1 Sivu 1 / 22 Erikoistyökalut

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot