Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä"

Transkriptio

1 F C Feb., 2008 Finnish Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

2 Tässä ohjekirjassa kuvattuun laitteeseen liittyy vaaran mahdollisuus. Noudata varovaisuutta, kun asennat, käytät ja huollat tätä laitetta. Ostaja on yksin vastuussa kaikkien tuotteiden turvallisesta toiminnasta ja käytöstä, OSHA:n ja muiden viranomaisten antamien normien noudattaminen mukaanlukien. ESAB Cutting Systems ei ole vastuussa tapaturmista tai muista vahingoista, jotka ovat seurauksena minkä tahansa ESAB:in valmistaman tai myymän tuotteen käytöstä. Katso myyntiä koskevia ESAB:in vakioehtoja, joissa on nimenomaiset erittelyt ESAB:in velvollisuuksista ja vastuun rajoituksista. ESAB Cutting Systems yhtiön ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan täydellinen tyytyväisyys. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, palvelujamme ja dokumentointiamme. Tämän seurauksena teemme parannuksia ja/tai rakennemuutoksia tarpeen mukaan. ESAB tekee kaiken voitavansa, varmistaakseen, että dokumentointi on ajan tasalla. Emme voi taata, että jokainen asiakkaidemme saama dokumentoinnin nimike käsittää uusimmat rakennemuutokset. Sen vuoksi tämän dokumentin sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämän ohjekirjan ESAB osanumero on F15757 Tämä ohjekirja on tarkoitettu leikkauskoneen ostajan avuksi ja käytettäväksi. Se ei ole ESAB Cutting Systems yhtiötä sitova sopimus tai muu velvoitus. ESAB Cutting Systems, 2002 Painettu USA:ssa.

3 DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007 The EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från 12 december 2006, ikraftsat 16 januari 2007 EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. ESP-200 Console Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Date / Datum Laxå Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation

4

5 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Sivu Osa 1 Turvallisuus 1.1 Johdanto Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Yleisiä turvatietoja Asennuksen varotoimenpiteet Sähköinen maadoitus Plasmaleikkauskoneen käyttö Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä Turvallisuuteen liittyviä viitteitä määräyksiä, normeja ja yleisohjeita Osa 2 Kuvaus 2.1 Johdanto Yleiset ohjearvot Mitat ja paino ESP-200 vaihtoehdot ja lisävarusteet Kaasuletkut Kaasun säätimet Peruspaketit... 5 Osa 3 Asennus 3.1 Yleistietoja Pakkauksesta purkaminen Sijoitus Konsolin sisäänmenoliitännät Pääsähkötehon ohjearvot Pääsähkön liittämismenettely Kaasu Käsikäyttöisen PT-26 plasmapolttimen liittäminen PT-26 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-26 Polttimen ulostuloliitäntämenettely PT-26 käsikäyttöisen ja koneellisen polttimen liitäntäkaavio PT-19XLS tai PT-600 polttimen liittäminen konsoliin PT-19XLS/PT600 ja ESP-200 ulostulokaapelit, letkut ja adapterit PT-19XLS/PT-600 plasmapolttimen liittämismenettely Sisäänmenoliitännät ESP-200 putkituskoteloon Riippukaukokytkimen asennus Liitäntäkaavio PT-600 tai PT-19XLS plasmapolttimelle Jäähdytysnesteen asennus I

6 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 4 Käyttö 4.1 Johdanto käyttöturvallisuus ESP-200 konsolin käyttö Konsolin hallintalaitteet Riippukaukokytkin Kaukokäyttöpaneeli Toimintajärjestys Prosessitiedot - PT19XLS/PT-26 ja ESP Johdanto leikkausominaisuuksiin Kuona Viisto kulma Pintakarkeus Olosuhteiden valintataulukot PT-19XLS ja ESP Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Prosessitiedot - PT19XLS Johdanto Prosessitiedot 50 to 65 ampeerille Prosessitiedot 100 ampeerille Prosessitiedot 150 ampeerille Prosessitiedot 200 ampeerille PT-26 Prosessitiedot Hiiliteräksen leikkaus ja PT-26/ESP Alumiinin leikkaus ja PT-26/ESP Ruostumattoman teräksen leikkaus ja PT-26/ESP Suositettu kaasu ja virta Hiiliteräs Ruostumaton teräs Alumiini Taloudellisimmat olosuhteet PT-19XLS uurrosarvot Osa 5 Huolto 5.1 Yleisohjeita Tarkastus ja puhdistus Kaasuputkiston painekytkimet Painekytkimen säätömenettely (jos käytössä) Kaasuputkisto, jossa on ei-säädettävät painekytkimet Jäähdytysveden virtauskytkin Kipinäväli II

7 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Osa 6 Vianetsintä 6.1 Introduction Johdanto Procedure Menettely Front Panel Fault Lights Etupaneelin vikavalot Troubleshooting Guide Vianetsintäopas PCB Isolation AMP Schematic (4 Pages) Eristysvahvistimen piirikortin kaavio (4 sivua) PCB Assembly Master Module Schematic (4 Pages) Isäntämoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) PCB Assembly Slave Module Schematic (4 Pages) Orjamoduulin piirikorttiyksikön kaavio (4 sivua) Power Module Schematic (2 Pages) Tehomoduulin kaavio (2 sivua) Power Module Wiring Diagram (3 Pages) Tehomoduulin kytkentäkaavio (3 sivua) Console Schematic (2 Pages) Konsolin kaavio (2 sivua) Console Wiring Diagram (6 Pages) Konsolin kytkentäkaavio (6 sivua) Remote Pendant Schematic and Wiring Diagram (1 Page) Riippukaukokytkimen kaavio ja kytkentäkaavio (1 sivu) Plumbing Box Schematic (1 Page) Putkituskotelon kaavio (1 sivu) Plumbing Box Wiring Diagram (2 Pages) Putkituskotelo kytkentäkaavio (2 sivua) Osa 7 Varaosat 7.1 General Yleistä Ordering Tilaaminen ESP-200 Outside View Front ESP-200 Ulkokuva edestä ESP-200 Outside View Back ESP-200 Ulkokuva takaa ESP-200 Inside View Front With Front Panel Removed ESP-200 Sisäkuva edestä, etupaneeli poistettuna ESP-200 Inside View Right ESP-200 Sisäkuva oikealta ESP-200 Inside View Left ESP-200 Sisäkuva vasemmalta ESP-200 Inside View Back and Top ESP-200 Sisäkuva takaa ja ylhäältä ESP-200 Inside View Middle Cross Section and Gas Manifold ESP- 200 Sisäkuva keskipoikkileikkaus ja kaasuputkisto Remote Setup Pendant Riippukaukokytkin Plumbing Box Inside and H.F. Box Putkituskotelo sisäosa ja H.F. kotelo Plumbing Box Gas Manifold Putkituskotelo kaasuputkisto Plumbing Box Outside and Cooling Water Connections Putkituskotelo ulkopuoli ja jäähdytysveden liitännät Asiakkaan/tekniset tiedot Kirjan takakansi III

8 ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Sisältö Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. IV

9 OSA Johdanto TURVALLISUUS Plasmalaitteilla suoritettu metallien leikkausprosessi tarjoaa teollisuudelle arvokkaan ja monipuolisen työvälineen. ESAB leikkauslaitteet on suunniteltu sekä käytön turvallisuutta että sen te hokkuutta silmälläpitäen. Minkä tahansa koneellisen työvälineen tapauksessa on kiinnitettävä riittävästi huomiota käyttömenetelmille, varotoimenpiteille ja turvalliselle käytännölle, täyden hyödyn saavuttamiseksi. Riippumatta siitä, onko as ianomainen henkilö koneen käyttäjä, sen huoltaja tai vain sivustakatsoja, voimassa olevia varotoimenpiteitä ja turvallista käytäntöä pitää noudattaa. Tiettyjen varoto imenpiteiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai pahaan laitevaurioon. Seuraavat varotoimenpiteet ovat yleisohjeita leikkauslaitteiden kanssa työskentelyyn. Peruskonetta ja lisälaitteita koskevat yksityiskohtaisemmat varotoimenpiteet löytyvät ohjekirjoista. Leikkaus- ja hitsauslaitteisiin liittyviä laajamittaisia turvatietoja saat hankkimalla ja lukemalla kappaleessa Suositettuja viitteitä olevan listan julkaisuja. VAROITUS! Luokan A (380/415V CE) laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavallisella asuinrakennusten verkkovirralla. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimusten täyttämisessä voi olla ongelmia näissä paikoissa johtuen sähkön johtumisen ja säteilyn häiriöistä. 1-1

10 OSA 1 TURVALLISUUS 1.2 Turvallisuusmerkinnät ja symbolit Seuraavia sanoja ja symboleja käytetään tämän ohjekirjan monissa eri kohdissa. Ne osoittavat erilaisia turvallisuuden vaatimia toimenpiteiden tasoja.!! VAARA OLE TARKKANA eli HUOMIO. Oma turvallisuutesi on kysymyksessä tai esiintyy laitteen epäkuntoon menon vaara. Käytetään muiden symbolien ja tietojen yhteydessä. Käytetään huomion kiinnittämiseen välittömiin vaaroihin, joiden välttäminen estää vakavan tapaturman tai kuoleman.! VAROITUS Käytetään huomion kiinnittämiseen mahdollisiin vaaroihin, jotka saattavat johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.! MUISTUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen vaaroihin, jotka saattavat johtaa lieviin vammoihin tai laitteen vaurioitumiseen. MUISTUTUS HUOMAUTUS Käytetään huomion kiinnittämiseen laitteille aiheutuviin vähäisiin vaaroihin. Käytetään huomion kiinnittämiseen asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa koskeviin tärkeihin tietoihin, jotka eivät suoraan liity turvallisuusvaaroihin. 1-2

11 OSA 1 TURVALLISUUS 1.3 Yleisiä turvatietoja! VAROITUS Laite käynnistyy automaattisesti. Tämä laite liikkuu eri suuntiin ja eri nopeuksilla. Liikkuva laitteisto voi ruhjoa. Vain pätevä henkilö saa käyttää tai huoltaa laitetta. Pidä kaikki henkilöt, materiaalit ja laitteet erillään järjestelmän koko alueelta, jos ne eivät ole tuotantoprosessissa mukana. Pidä hammastangot ja kiskot puhtaina jätteistä ja esteistä, kuten työkaluista tai vaatekappaleista. Sulje koko työasema aitauksella, joka estää henkilöstön kulkemisen alueen läpi tai seisoskelun laitteen työskentelysäteen ulottuvilla. Aseta sopivat VAROITUS kilvet työaseman kaikille sisäänkäyntipaikoille. Noudata poislukitusmenettelyä ennen huollon aloittamista.! VAROITUS Käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä tämä käyttäjän ohjekirja ennen laitteen käyttämistä. Lue läpi koko menetelmä, ennen kuin alat käyttää tai huoltaa järjestelmää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaaroja koskeviin varoituksiin, joissa annetaan olennaista tietoa henkilöturvallisuudesta ja/tai laitteen vioittumismahdollisuudesta. Järjestelmästä vastaavien tai siihen käsiksi pääsevien henkilöiden pitää noudattaa tinkimättä kaikkia sähkölaitetta ja prosessimenettelyjä koskevia turvatoimenpiteitä. Lue kaikki työnantajasi hankkimat käsillä olevat turvallisuusjulkaisut. 1-3

12 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Turvallisuutta koskevien varotustarrojen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Lue ja ymmärrä kaikki laitteessa olevat turvallisuutta koskevat varoitustarrat. Katso käyttäjän ohjekirjasta lisää turvatietoja. 1.4 Asennuksen varotoimenpiteet! VAROITUS Väärin asennettuna laite voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. Noudata näitä yleisohjeita laitetta asentaessasi: Älä liitä sylinteriä suoraan laitteen sisäänmenoon. Polttoainekaasun sylinteriin pitää asentaa asianmukainen sylinterin säädin, joka alentaa paineen kohtuulliseksi sisäänmenon syöttöpaineeksi. Laitteen säädintä käytetään sen jälkeen polttimien vaatiman paineen aikaansaamiseen. Ota yhteys paikalliseen ESAB-edustajaan ennen asennusta. Hän voi ehdottaa määrättyjä varotoimenpiteitä putkituksen asentamisen ja laitteen nostamisen jne. suhteen, maksimiturvallisuuden varmistamiseksi. Älä koskaan ryhdy tekemään mitään muutoksia tai lisäyksiä laitteeseen, ottamatta ensin yhteyttä pätevään ESAB-edustajaan. Ota huomioon laitteen vaatima tilan tarve asianmukaisen toiminnan ja henkilöstön turvallisuuden vuoksi. 1-4

13 OSA Sähköinen maadoitus TURVALLISUUS Sähköinen maadoitus on välttämätön laitteen oikean toiminnan ja TURVALLISUUDEN takia. Katso yksityiskohtaiset maadoitusohjeet tämän ohjekirjan osasta Asennus.! VAROITUS Sähköiskuvaara. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa.! VAROITUS Virheellinen maadoitus voi vioittaa laitetta ja sähköisiä komponentteja. Laite pitää maadoittaa asianmukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Leikkauspöytä pitää maadoittaa hyvään maakosketussauvaan. 1-5

14 OSA 1 TURVALLISUUS 1.6 Plasmaleikkauslaitteen käyttö VAROITUS! Sinkoutuvien roskien ja melun vaarat. Kuuma roiske voi polttaa ja vahingoittaa silmiä. Käytä suojalaseja suojaamaan silmiä palovammoilta ja käytön aikana syntyviltä sinkoutuvilta roskilta. Lohjennut kuona voi olla kuumaa ja lentää kauas. Sivustakatsojien pitää myös käyttää suojalaseja ja silmäsuojuksia. Plasmakaaren melu voi vioittaa kuuloa. Käytä oikean tyyppisiä korvasuojuksia, kun leikkaat veden yläpuolella.! VAROITUS Palovammojen vaara. Kuuma metalli voi polttaa. Älä koske metallilevyyn tai osiin heti leikkaamisen jälkeen. Anna metallin jäähtyä tai valele se vedellä. Älä koske plasmapolttimeen lheti eikkaamisen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä. 1-6

15 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Vaarallisia jännitteitä. Sähköiskuun voi kuolla. Älä koske plasmapolttimeen, leikkauspöytään tai kaapelin liitoksiin plasmaleikkausprosessin aikana. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin kosketat tai huollat plasmapoltinta. Käännä aina virta pois plasman tehonlähteistä ennen kuin avaat tai huollat plasman putkitusta tai virtauksen ohjauskoteloa. Älä koske virrallisiin sähköosiin. Pidä kaikki paneelit ja kannet paikoillaan laitteen ollessa liitettynä tehonlähteeseen. Eristä itsesi työkappaleesta ja sähköisestä maasta: käytä eristäviä käsineitä, jalkineita ja vaatteita. Pidä käsineet, jalkineet, vaatteet, työalue ja laite kuivina.! VAROITUS Puristusvaara. Pystysuoraan liukuvat pinnat voivat ruhjoa tai puristaa. Pidä kädet erillään polttimesta ja liukupinnasta käytön aikana.! VAROITUS Savuvaara. Plasmaleikkausprosessin kehittämät savut ja kaasut voivat vaarantaa terveyttäsi. ÄLÄ hengitä sisään savua. Älä käytä plasmapoltinta ilman asianmukaista savunpoistojärjestelmää. Käytä tarvittaessa lisätuuletusta savujen poistamiseksi. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, jos tuuletus ei ole riittävä. 1-7

16 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Säteilyvaara. Kaaren säteet voivat vahingoittaa silmiä ja polttaa ihoa. Käytä oikean tyyppistä silmien ja kehon suojausta. Käytä tummia tai sivusuojuksilla varustettuja suojalaseja. Katso seuraavasta taulukosta suositetut linssin sävyt plasmaleikkaukseen: Kaaren virta Linssin sävy Enintään 100 A Sävy No A Sävy No A Sävy No. 12 Yli 400 A Sävy No. 14 Vaihda lasit/suojalasit, kun linssit tulevat naarmuille tai särkyvät Varoita muita alueella oleskelevia katsomasta suoraan kaaren suuntaan, elleivät käytä asianmukaisia suojalaseja. Valmistele leikkausalue siten, että vähennät ultravioletin valon heijastumista ja säteilyä. Maalaa seinät ja muut pinnat tumman värisiksi heijastumisen vähentämiseksi. Asenna suojaavat väliseinät tai verhot ultraviolettisäteilyn vähentämiseksi.! VAARA Kaasusylinterien puhkeaminen voi aiheuttaa kuoleman Kaasusylinterit voivat puhjeta väärästä käsittelystä ja vapauttaa rajusti kaasua. Vältä sylinterien kovakouraista käsittelyä. Pidä sylinterien venttiilit kiinni, kun niitä ei käytetä. Pidä letkut ja liittimet hyvässä kunnossa. Kiinnitä sylinterit aina ketjun tai remmin avulla pystyasentoon sopivaan tukevaan kohteeseen, joka ei ole sähköpiirin osana. Sijoita sylinterit erilleen kuumuudesta, kipinöistä ja liekeistä. Älä koskaan kolhaise sylinteriä kaarella. Katso CGA Standardia P-1, Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, joka on saatavissa Compressed Gas Association:ilta. 1-8

17 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kipinävaara. Kuumuus, roiske ja kipinät aiheuttavat tulipaloja ja palovammoja. Älä leikkaa lähellä palavia materiaaleja. Älä leikkaa säiliöitä, joissa on ollut palavia aineita. Älä pidä mukanasi mitään palavia aineita (esim. butaanisytytin). Apukaari voi aiheuttaa palovammoja. Pidä polttimen suutin erillään itsestäsi ja muista henkilöistä kun aktivoit plasmaprosessin. Suojaa silmät ja keho asianmukaisesti. Käytä varsikäsineitä, suojajalkineita ja päähinettä. Käytä paloa hidastavaa vaatetusta peittämään kaikki paljaat alueet. Käytä käänteettömiä housuja kipinöiden ja kuonan kerääntymisen estämiseksi. MUISTUTUS VEDEN YLÄPUOLELLA LEIKKAAMINEN JOHTAA HUONOON TULOKSEEN. PT-24 on suunniteltu kuivaleikkausprosessiksi. Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa: Kulutusosien lyhyempään kestoikään Leikkauslaadun heikkenemiseen Leikkaus veden yläpuolella voi johtaa huonoon leikkaustulokseen. Kuuman materiaalin tai kipinöiden nesteeseen koskettaessa muodostama vesihöyry voi aiheuttaa kaaren muodostumisen polttimen sisälle. Veden pinnan päällä leikattaessa alenna veden tasoa, jotta saat mahdollisimman paljon tilaa veden ja materiaalin välille. 1-9

18 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Vetyräjähdysvaara. Älä leikkaa veden alla vetykaasulla! Vetyräjähdykset voivat aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vety voi muodostaa räjähtäviä kaasupesäkkeitä vesipöytään. Nämä pesäkkeet räjähtävät kipinöitten tai plasmakaaren sytyttäminä. Huomioi ennen leikkaamista mahdolliset vetylähteet vesipöydässä sulan metallin reaktio, hidas kemiallinen reaktio ja jotkut plasmakaasut. Räjähtäviä kaasupesäkkeitä kerääntyy leikkauslevyn alle ja vesipöydän sisään. Puhdista usein kuona (erityisesti hienot hiukkaset) pöydän pohjalta. Täytä pöytä puhtaalla vedellä. Älä jätä levyä pöydälle yön ajaksi. Jos vesipöytää ei ole käytetty useaan tuntiin, tärisytä tai kolauta sitä vetypesäkkeiden rikkomiseksi ennen kuin lasket levyn pöydälle. Muuta mahdollisuuksien mukaan veden tasoa leikkausten välillä vetypesäkkeiden rikkomiseksi. Pidä veden ph-taso lähellä 7 (neutraali). Ohjelmoidun osien välin tulee olla vähintään kaksinkertainen uurroksen leveyteen nähden, jotta varmistetaan että materiaalia on aina uurroksen alla. Kun leikkaus tehdään veden yläpuolella, käytä tuuletinta ilman kierrätykseen levyn ja vedenpinnan välissä. 1-10

19 OSA 1 TURVALLISUUS! VAROITUS Kuuma poltin voi johtaa palovammaan Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti olla kuuma välittömästi suurella ampeerimäärällä suoritetun leikkauksen jälkeen. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa.! VAROITUS Räjähdysvaara. Tietyt sulat alumiini-litium (Al-Li) metalliseokset voivat aiheuttaa räjähdyksiä, jos niitä leikataan plasmalla veden YLÄPUOLELLA. Älä leikkaa plasmalla seuraavia Al-Li metalliseoksia veden lähellä: Alithlite (Alcoa) X8192 (Alcoa) Alithally (Alcoa) Navalite (US Navy) 2090 Alloy (Alcoa) Lockalite (Lockheed) X8090A (Alcoa) Kalite (Kaiser) X8092 (Alcoa) 8091 (Alcan) Näitä metalliseoksia tulee kuivaleikata ainoastaan kuivalla pöydällä. ÄLÄ kuivaleikkaa veden yläpuolella. Ota yhteys alumiinin toimittajaan, jolta saat lisää turvatietoja näihin metalliseoksiin liittyvistä vaaroista. 1-11

20 OSA 1 TURVALLISUUS 1.7 Huoltoon liittyviä varotoimenpiteitä MUISTUTUS Ota käyttöön ja noudata ennalta estävä kunnossapito. Yhtenäinen ohjelma voidaan laatia ohjekirjallisuudessa oleviin suositettuihin aikatauluihin perustuen. Vältä jättämästä mittalaitteita tai työkaluja laitteen päälle. Laitteelle tai välineille voi aiheutua pahoja sähköisiä tai mekaanisia vikoja.! MUISTUTUS On oltava äärimmäisen varovainen, kun piirejä tutkitaan oskilloskoopin tai volttimittarin avulla. Integroidut piirit ovat arkoja ylijännitevioittumiselle. Käännä virta pois ennen mittapäiden asettamista, jotta estät komponenttien oikosulut vahingossa. Kaikki piirilevyt tulee työntää luotettavasti liittimiin, kaikki kaapelit asianmukaisesti yhdistää, kaikki kaapit sulkea ja lukita, sekä kaikki suojukset ja kannet panna takaisin, ennen kuin virta kytketään päälle. Älä koskaan työnnä paikalleen tai irrota piirilevyjä laitteen ollessa päällä. Hetkelliset jännitteen ja virran syöksyt voivat vioittaa elektronisia komponentteja.! VAROITUS Kuuma poltin voi polttaa ihoa Poltin on märkä jäähdytysveden veden ruiskutuksen ansiosta, mutta voi silti kuumentua suurella ampeerimäärällä leikattaessa. Anna polttimen jäähtyä ennen huoltoa. Älä koskaan koske polttimeen, ellei plasman tehonlähdettä ole kytketty pois päältä. 1-12

21 OSA 1 TURVALLISUUS! VAARA Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai tapaturman Käännä plasman tehonlähde POIS PÄÄLTÄ ennen polttimen huoltamista. 1-13

22 OSA 1 TURVALLISUUS 1.8 Turvallisuuteen liittyviä viitteitä Seuraavia kansallisesti tunnettuja, hitsaus- ja leikkaustyön turvallisuuteen liittyviä julkaisuja suositetaan luettaviksi. Nämä julkaisut on laadittu suojaamaan henkilöitä vammoilta tai sairauksilta ja suojaamaan omaisuutta vaurioilta, joita voi tapahtua epäturvallisen käytännön seurauksena. Vaikka jotkut näistä julkaisuista eivät liitykään nimenomaan tämän tyyppiseen teollisuuden leikkauslaitteeseen, turvallisuusperiaatteet ovat kuitenkin samanlaiset. Precautions and Safe Practices in Welding and Cutting with Oxygen-Fuel Gas Equipment, Form ESAB Cutting Systems. Precautions and Safe Practices for Electric Welding and Cutting, Form ESAB Cutting Systems. Safety in Welding and Cutting ANSI Z 49.1, American Welding Society, 2501 NW 7th Street, Miami, Florida, Recommended Safe Practices for Shielded Gases for Welding and Plasma Arc Cutting - AWS C , American Welding Society. Recommended Practices for Plasma Arc Welding - AWS C5.1, American Welding Society. Recommended Practices for Arc Cutting - AWS C5.2, American Welding Society. Safe Practices - AWS SP, American Welding Society. Standard for Fire Protection in Use of Cutting and Welding Procedures - NFPA 51B, National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston, Massachusetts, Standard for Installation and Operation of Oxygen - Fuel Gas Systems for Welding and Cutting - NFPA 51, National Fire Protection Association. Safety Precautions for Oxygen, Nitrogen, Argon, Helium, Carbon Dioxide, Hydrogen, and Acetylene, Form ESAB Cutting Systems. Saatavissa paikalliselta ESAB-edustajalta tai jälleenmyyjältä. "Design and Installation of Oxygen Piping Systems," Form ESAB Cutting Systems. Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Standard P-1, Compressed Gas Association. Turvallista käytäntöä koskevaa kirjallisuutta, joka liittyy hitsaukseen ja leikkaukseen kaasumaisia materiaaleja käyttäen on myös saatavissa Compressed Gas Association, Inc. yhdistykseltä, 500 Fifth Ave., New York, NY

23 OSA 1 TURVALLISUUS International Accident Prevention VBG- Unfallverhütungsvorshriften VBG 1 VBG 4 VBG 15 VBG 48 VBG 61 VBG 62 VBG 87 General Provisions Allgemeine Unfallverhütungsvorshriften Electrical Equipment and operating Equipment Elektrische Anlagen Welding, Cutting and related working methods Schweißen un Schneiden un verwandte Verfahren Shot Blasting Works Strahlarbeiten Gases Gase Oxygen Sauerstoff Operating liquid jet cutting machines Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlem VBG 93 Laser beams, accident prevention and Electrotechnology Laserstrahlung, Unfallverhütungs-vorschriften für Feinmechnik und Elektrotechnik VBG 121 Noise Lärm 1-15

24 OSA 1 VDE Regulations VDE - Vorschriften VDE 0100 VDE0113 VDE 0837 VDE TURVALLISUUS Erection of power installations with normal voltages up to 1000 volts Bestimmungen für das Errichten von Stakstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt Electrical equipment of industrial machines Elektrishe Ausrüstung von Industriemaschinen Radiation safety of laser products; users guide (DIN EN 60825) Strahlungssicherheit von Lasereinrichtungen und Benutzungsrichtlinen (DIN EN 60825) Specification for laser guards Anforderung an Lasershcutzwänden TRAC Technical Rules for Acetylene and Carbide Stores TRAC- Techische Regein für Azetylenanlagen und Calciumcargidlager TRAC-204 Acetylene lines Azetylenleitungen TRAC-206 TRAC-207 Acetylene cylinder battery systems Azetylenflaschenbatterieanlagen Safety devices Sicherheitseinrichtungen TRG Technical Rules for Pressure gases TRG Technische Regein für Druckgase TRG 100 TRG 101 TRG 102 TRG 104 General regulations for pressure gases Allgemeine Bestimmungen für Druckgase Pressure gases Druckgase Technical gas mixtures Technishe Gasgemische Pressure gases; alterative use of compressed gas tanks Druckgase, wahlweise Verwendung von Druckgasbehältem 1-16

25 OSA 1 TURVALLISUUS TRGS Technische Richtlinien für Gefahrstoffe TRGS-102 TRGS-402 TRGS-900 TA Techn. Richtkonzentration (TRK) für gefährliche Stoffe Ermittlung u. Beurteilung der Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft im Arbeitsbereich Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (Luftgrenzwerte) TA-Luft un TA-Lärm (BLm SchV) DIN Standards DIN-Normen DIN 2310 Part 1 Teil 1 DIN 2310 Part 2 Teil 2 DIN 2310 Part 4 Teil 4 DIN 2310 Part 5 Teil 5 DIN 2310 Part 6 Teil 6 Thermal cutting; terminology and nomenclature Thermsiches Schneiden, Allgemeine Begriffe und Bennungen Thermal cutting; determination of quality of cut faces Thermsiches Schneiden, Ermittein der Güte von Schnittflächen Thermal cutting; arc plasma cutting; process principles, quality, dimensional tolerances Thermsiches Schneiden, Plasmaschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; laser beam cutting of metallic materials; process principles Laserstrahlschneiden von metallischen Werkstoffen, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Thermal cutting; Classification, processes Einführung, Verfahren DIN 4844 Part 1 Safety markings (DIN EN 7287) Teil 1 Sicherheitskennzeichen (Siehe EN 7287) 1-17

26 OSA 1 DIN EN ISO Harmonized Standards DIN EN ISO-Harmonisierte Normen DIN EN 292/1 and 2 DIN EN 559 DIN EN 560 DIN EN 561 Safety of machinery TURVALLISUUS Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen Hoses for welding, cutting and allied processes Schläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Hose connections and hose couplings for equipment for welding, cutting and allied processes Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen für Geräte zum Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Gas welding equipment hose couplings Gasschweißgeräte, Kupplungen DIN EN Safety of machines, reduction of risks to health Sichereit von Maschinen, Reduzierung des Gesundheitsrisikos DIN EN Single spindle vertical milling machines Fräsmaschine für einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug DIN EN 1829 High pressure water jet machines Hochdruckwasserstrahlschneidmaschine Thermal cutting, oxygen cutting, process principles, DIN EN dimensional tolerances 9013 Thermisches Schneiden, Autogenes Brennschneiden, Verfahrensgrundlagen, Güte, Maßtoleranzen Imperfections in oxy/fuel flame cuts, laser beam cuts and DIN EN plasma Unregeimäßigkeiten an Brennschnitten, Laserstrahl- und Plasmaschnitten DIN EN Laser processing machines Laserbearbeitungsmaschinen DIN EN DIN EN Acceptance testing for oxygen cutting machines Abnahmeprüfung für Brennschneidmaschinen Laser Equipment Lasergeräte 1-18

27 OSA 1 TURVALLISUUS VDI Guidelines DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN 999 VDI 2906 VDI 2084 Laser and laser related equipment Laser und Laseranlagen Electrical equipment of machines Elekrische Ausrüstung von Maschinen Radiation safety of laser products Strahlensicherheit von Laseranlagen Arrangement of protection devices Anordnung von Schutzeinrichtungen Quality of cut faces on metallic workpieces; abrasive water jet cutting and arc plasma cutting Schnittflächenqualität beim Schneiden von Werkstücken aus Metall, Abrasiv- Wasserstrahischneiden und Plasmastrahischneiden Room air; Technical systems for welding workshops Raumluft techn. Anlagen für Schweißwerkstätten 1-19

28 OSA 1 TURVALLISUUS Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. 1-20

29 OSA Johdanto Kuvaus ESP 200 tehokonsoli on suunniteltu koneellisiin tai käsin tehtyihin plasmaleikkaussovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muiden ESAB tuotteiden kanssa, kuten PT-26 ja PT-600 polttimet, valinnainen putkituskotelo ja riippukaukokytkin ampeerin leikkausvirta-alue Pakkoilmajäähdytys Puolijohdetasajännite Kiinteä vesijäähdytin Sisäänmenojännitesuojaus Paikallinen tai kaukosijo itettu etupaneeliohjaus Lämpökytkinsuojaus päämuuntajalle ja tehopuolijohdekomponenteille LED-valot toimintatilan vianetsintään 2.2 Yleiset ohjearvot ULOS TULO (100 % käyttöaste) S IS ÄÄN- ME NO ES P 200 tehokonsoli Osan numero J ännite Virta-alue DC Teho Avoimen piirin jännite (OC V) J ännite (3-vaihe) Virta (3- vaihe) Taajuus kva Teho 160 VDC 50 A 200 A 8000 W W 325 VDC 200/230/380/415/460/575 volttia 115/100/60/55/50/40 ampeeria 50/60 Hz 39,8 kw 37,8 kw Tehokerroin 95% S isäänmenosulake R ec. Katso Osa 3, Asennus, sivu /415V CE verkkovirta S sc min 6.8MVA Z max 0.025Ω 380/415V CE verkkovirta, S sc min Vähintään verkon oikosulkusuojaus, joka täyttää IEC :n vaatimukset. 380/415V CE verkkovirta, Z max Suurin sallittu linja verkon impedanssilla IEC :n mukaisesti. ESP 200 Plasmarc leikkausjärjestelmä 2-1

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Blue Series pneumaattiset pistoolit

Blue Series pneumaattiset pistoolit Blue Series pneumaattiset pistoolit Käsikirja -- Finnish -- Painos 12/04 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy sulattajan käsikirjasta. Nordson

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje. "Five in One+" -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

Käyttöohje. Five in One+ -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. T A A J U U S M U U T T A J A T Käyttöohje "Five in One+" -sovellusopas Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA JA "FIVE IN ONE+" -SOVELLUSOPPAASTA Tästä

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot