POS 150/180. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00"

Transkriptio

1 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da sv no Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 ALKUPERÄISET OHJEET Takymetri POS 150/180 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana. Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle. 1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki käyttöohjetta lukiessasi. Tämän käyttöohjeen tekstissä sana»laite«tarkoittaa aina laitetta POS 150 tai POS 180. Takymetrin etupuoli 1 Kantokahva Tarkennusruuvi Pystysäätö Vaaka- ja sivusäätö Kolmijalan lukitus ( Diopteri ) Kaukoputki ja etäisyysmittari + Objektiivi Osoitin / Käyttöpainikkeet : Merkkivalonäyttö Takymetrin taustapuoli 2 Antenni $ Akku-/paristolokeron lukitsin Akku-/paristolokero Vesivaaka Okulaari Q Kolmijalkaruuvi W Laserluoti Controller 3 Merkkivalonäyttö Painikkeet Latausliitäntä USB-liitäntä (master) USB-liitäntä (slave) Sisällysluettelo 1 Yleisiäohjeita Varoitustekstitjaniidenmerkitys Symboleidenjamuidenhuomautustenmerkitys Kuvaus Tarkoituksenmukainenkäyttö Laitteen kuvaus Teknisettiedot Turvallisuusohjeet Yleisiäturvallisuusohjeita Epäasianmukainenkäyttö Työpaikan asianmukaiset olosuhteet Sähkömagneettinen häiriökestävyys Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Yleisetturvallisuustoimenpiteet Akkukäyttöistenlaitteidenoikeakäyttö Kuljettaminen Ensimmäiset vaiheet Controller-kosketusnäytönnäyttö-jakäyttöelementit Käyttöelementitjanäytöt Takymetrinkäyttökenttä

3 5.2.2 Controllerinkäyttökenttä Tilanäytöt Controllerinkytkeminenpoispäältä Toimintovalikko (FNC) Näytönvalo Vesivaaka (kompensaattori) Sovelluksiinliittyvättoiminnot Sijoitusjaorientointi Yhteenveto Asemanasetuspisteellä Vapaasijoitus Asemapystytyslinjalla Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Sovellukset Vaakasuunniteltu Sovelluksen"Suunnitteluprismaakäyttäen"toiminta Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Rakennettu Rakennettuprismaakäyttäen Mittaus ja tallennus Mittauksenjatallennuksenperiaate Sovelluksen"Mittaustallennus"toiminta Alamittaus Alamittauksenperiaate Alamittaussovelluksentoiminta Välimatka Välimatkanperiaate Sovelluksen"Välimatka"toiminta Linjapukki SovelluksenLinjapukkiprismaakäyttäentoiminta CoGo(CoordinateGeometry) Inverse Offset Leikkauspiste Kulma Pinta-alanlaskenta Takymetrintietojenhallinta Yhteenveto Import-/export-hallinta Projektinhallinta Tiedonsiirto Johdanto Kalibrointija hienosäätö Hilti-kalibrointipalvelu Huolto jakunnossapito Puhdistaminenjakuivaaminen Varastointi Kuljettaminen Hävittäminen Laitteen valmistajan myöntämätakuu

4 >1/4s 15 FCC-ohje(vainUSA) / IC-ohje(vainKanada) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus(originaali) Yleisiä ohjeita 1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys VAKAVA VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema. Laitteessa VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. VAROITUS Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko. HUOMAUTUS Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa. 1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys Symbolit Laserlaiteluokan III / class 3 symboli Laitteessa Huomautus laitteen lasersäteen lähtöaukossa Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä Lue käyttöohje ennen käyttämistä Yleinen varoitus Jätteet toimitettava kierrätykseen Laitteen tunnistetietojen sijainti Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun. Tyyppi: 3R Sukupolvi: 01 Älä katso säteeseen Lasersäteitä Säteen suuntaamista silmiin on vältettävä. Sarjanumero: Standardin EN :2007 mukainen luokan 3 laserlaite. 318

5 2Kuvaus 2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu etäisyyksien ja suuntien mittaamiseen, kohteiden kolmiulotteisten sijaintien laskentaan, johdettujen arvojen laskentaan sekä annetuista koordinaateista tehtyjen suunnittelujen tai akselikohtaisten arvojen laskentaan. Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. 2.2 Laitteen kuvaus Hilti POS 150/180 -takymetrillä voidaan määrittää kohteet dynaamisina sijainteina tilassa. Laitteessa on vaakaja pystykehät joissa digitaalinen jaotus, kaksi elektronista tasainta (kompensaattoria), kaukoputki jossa koaksiaalinen elektroninen etäisyysmittari (EDM, Electronic Distance Meter) sekä mikroprosessori laskentaa ja tietojen tallentamista varten. Sisäänrakennetulla tähtäysmäärityksellä prismat voidaan automaattisesti suunnata ja seurata niiden liikkuvia sijainteja. Tällöin prismojen sijainti määritetään jatkuvasti ja tietoa voidaan jatkokäsitellä sovelluksissa. Takymetriä käytetään Controllerilla POC 100. Tietojen siirtämiseksi takymetrin ja tietokoneen välillä, tietojen käsittelemiseksi sekä siirtämiseksi muihin järjestelmiin käytettävissä on PC-ohjelma Hilti PROFIS Layout. Tiedot voidaan myös siirtää suoraan Controllerista USBmuistitikulle. 3 Tekniset tiedot Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! HUOMAUTUS Kulmamittaustarkkuutta lukuun ottamatta laitteet POS 150 ja POS 180 eivät eroa toisistaan. Kaukoputki (POS 150/180) Kaukoputken suurennos 31 Lyhin tähtäysmatka 1,5 m (4.9 ft) Kaukoputken näkökenttä 1 30' Objektiiviaukko 50 mm (2") Minimitarkennusetäisyys 1,5 m (5 ft) Kompensaattori (POS 150/180) Tyyppi 2 akselia, neste Käyttöalue hieno ±5,5' Käyttöalue karkea ±3 Tarkkuus 0,5" Kolmijalan vesivaa'an herkkyys ±8' / 2 mm Kulmamittaus POS 150:n tarkkuus (DIN 18723) 5" POS 180:n tarkkuus (DIN 18723) 3" Laseretäisyysmittaus/laserosoitin (POS 150/180) Aallonpituus Laserluokka Sädehajonta Max. antoteho 660 nm 3R 0,27 mrad < 5 mw 319

6 Mittaustila (prisma POS 150/180) Laserluokka 1 Kantomatka (yksittäisprisma) 1000 m (3000 ft) Tarkkuus(vakio) ±2mm+2ppm(0,01ft+2ppm) Tarkkuus (Tracking) ±5 mm + 2 ppm (0,02 ft + 2 ppm) Mittausaika (vakio) 2,5 s Mittausaika (Tracking) 0,5 s Mittaustila (prismaluoti POS 150/180) Laserluokka Kantomatka Kalvoprisman kantomatka Tarkkuus(vakio) Tarkkuus (Tracking) Mittausaika (vakio) Mittausaika (Tracking) 3R KGC 90 : 600 m (1970 ft) 800 m (2600 ft) ±3mm+2ppm(0,1"+2ppm) ±10 mm + 2 ppm (0,4" + 2 ppm) 3 10 s 0,7 s Laser-kohdeseuranta (POS 150/180) Laserluokka 1 Maksimimittausetäisyys 300 m (1000 ft) Kohdetarkkuus < 2" Hakuajat (tyypillinen) 2 10 s Sädehajonta (Hz V) mrad Pulssinkesto 144µs Max. pulssitaajuus 109 Hz Max. huipputeho 2,22 mw Max. keskimääräinen teho 0,035 mw Aallonpituus 850 nm Moottorointi (POS 150/180) Pyörintänopeus Kaukoputkiaseman vaihto Kierto 180 (tyypillinen) max. 90 /s 4 s 3,5 s Langaton kommunikaatio (laitteiden POS 150/180 ja POC 100 välillä) Taajuusalue 2,4 GHz Kantomatka m ( ft) Liitännät (POC 100) USB Ulkoinen dataliitäntä Osoitin (POS 150/180) Avautumiskulma 8 Valolähde Punainen/vihreä Tyypillinen kantomatka 70 m (230 ft) Sädehajonta 70 mrad Max. antoteho (punainen) 0,4 mw 320

7 Max. antoteho (vihreä) Aallonpituus (punainen) Aallonpituus (vihreä) 0,2 mw 645 nm 520 nm Laser laserluoti (POS 150/180) Tarkkuus 1,5mm1,5mmatkalla(1/16in3ftmatkalla) Max. antoteho < 5 mw Aallonpituus 635 nm Laserluokka 3R Intensiteettiluokat 0 4 Sädehajonta 0,6 mrad Sivusäätöpyörät (POS 150/180) Tyyppi (vaaka/pysty) Tarkennus Moottoroitu / ääretön Moottoroitu IP-suojausluokka Laite (POS 150/180) IP 55 Controller (POC 100) IP 67 Jalustakierre Kolmijalkakierre 5/8'' Lämpötila (POS 150/180, POC 100) Käyttölämpötila Varastointilämpötila C (-4 F F) C (-22 F F) Mitat ja painot POS 150/180 POC 100 Mitat (P x L x K) 165 mm 190 mm 320 mm (6,5" 7,5" 12,6") 105mm 210mm 70mm(4,1" 8,3" 2,8") Paino 5 kg (11 lbs) 1,2 kg (2.6 lbs) Merkkivalonäyttö POS 150/180 POC 100 Merkkivalonäyttö Yksivärinen, pikseliä Värillinen TFT-kosketusnäyttö, VGA pikseliä Valot Taustavalaistu 5 tehoa Kontrasti Vaihdettavissa päivä tai yö Mitat mm mm Painikkeet 3 painiketta + käyttökytkin 6 painiketta + käyttökytkin Energiansaanti Laitteelle POS 150/180 Laitteelle POC 100 Verkkolaite POA 85 POA 81 Akku POA 84 POA 80 Ulkoinen POA 88 jännitteeseen 12 V 321

8 4 Turvallisuusohjeet 4.1 Yleisiä turvallisuusohjeita Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. 4.2 Epäasianmukainen käyttö Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti. a) Älä koskaan käytä laitetta, ellet ole saanut asianmukaisia ohjeita tai ellet ole lukenut tätä käyttöohjetta. b) Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja. c) Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hilti-huollossa. Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 3R rajat. d) Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. e) Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. f) Älä koskaan suuntaa laitetta tai sen varusteita itseäsi tai muita henkilöitä kohti. g) Käytä puhdistamiseen vain puhdasta ja pehmeää liinaa. Tarvittaessa voit hiukan kostuttaa liinaa puhtaalla alkoholilla. h) Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville. i) Mittauksissa pehmeiltä muovipinnoilta kuten styropor- tai styrox-pinnoilta, lumen pinnalta tai voimakkaasti heijastavilta pinnoilta voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. j) Mittauksissa huonosti heijastavilta pinnoilta, jotka sijaitsevat voimakkaasti heijastavan alueen sisällä, voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. k) Mittaaminen lasilevyn läpi tai muiden esineiden läheisyydessä voi vääristää mittaustulosta. l) Mittausolosuhteiden nopea muutos (esimerkiksi jos joku kulkee mittaussäteen poikki) voi aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia. m) Älä suuntaa laitetta tai sen varusteita aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti. n) Älä käytä laitetta vaaittamiseen. o) Tarkasta laite aina ennen tärkeitä mittauksia, laitteen pudottua tai muun mekaanisen vaikutuksen kohdistuttua laitteeseen. p) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa. q) Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkolaite tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa verkkolaitetta. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos ne ovat vaurioituneet. r) Varmista, ettei kukaan katso laitteen objektiiviin vaihdettaessa etäisyysmittauksessa prismamittauksesta prismattomaan mittaukseen. 4.3 Työpaikan asianmukaiset olosuhteet a) Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista laitetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu kohti muita ihmisiä tai kohti itseäsi. Käytä aina lasersuojalaseja. b) Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisiin käyttötarkoituksiin, ts. älä tee mittauksia peilipinnoilta, kromatuilta pinnoilta, kiillotetuilta kivipinnoilta jne. c) Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 4.4 Sähkömagneettinen häiriökestävyys Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien ja normien tiukat vaatimukset, Hilti ei voi täysin taata, ettei laite - häiritse muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita) tai - saa toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena. Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, suorita tarkastusmittaus Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Laite täyttää laserlaiteluokan 3R vaatimukset normin IEC / EN :2007 mukaisesti ja täyttää CFR :n (Laser Notice 50) vaatimukset. Laitteen käyttö ei edellytä erityisiä suojavarusteita. Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä ihmisiä kohti. a) Laserluokan 3R ja Class IIIa laitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö. b) Käyttöalueet on merkittävä laservaroitusmerkeillä. c) Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella. Käytä aina lasersuojalaseja. d) Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla. e) Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen. f) Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille. g) Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä. h) Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä. 322

9 4.5 Yleiset turvallisuustoimenpiteet a) Ennen mittausten aloittamista käyttäjän pitää varmistaa, että käytettävien laitteiden tarkkuus vastaa työtehtävän vaatimuksia. b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Tarkasta laitteen kunto ja vauriot aina ennen käyttöä. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se Hiltihuollossa. d) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä konetta käyttäessäsi. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin varomattomuus konetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. e) Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja. f) Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. g) Laitteen tarkkuus on tarkastettava laitteen putoamisen tai vastaavan mekaanisen iskun jälkeen. h) Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnikettä, varmista, että laite on kunnolla kiinni ja että jalusta seisoo tukevalla pinnalla turvallisesti. i) Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana. j) Hoida koneesi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei koneessa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti koneen toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on koneiden laiminlyöty huolto. k) Vaikka laite on suunniteltu kestämään rakennustyömaan vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera). l) Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuun. m) Turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta aina laitteeseen viimeksi säädetyt arvot ja tehdyt asetukset. n) Kun suuntaat laitetta vesivaa'an avulla, katso laitteeseen vain viistosti. o) Lukitse akkulokeron kansi huolellisesti, jotta akut eivät pääse putoamaan laitteesta tai jotta ei syntyisi tilannetta, minkä seurauksena laite kytkeytyisi itsestään pois päältä ja tietoja menetettäisiin Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö a) Pidä akut suojassa korkeilta lämpötiloilta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa. b) Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 75 C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara. c) Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun tai kemiallisen reaktion, minkä seurauksena laite saattaa syttyä palamaan. d) Väärin käyttäminen saattaa aiheuttaa nesteen vuotoa akusta. Varo koskettamasta tätä nestettä. huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. e) Älä käytä muita kuin juuri tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen käyttäminen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttäminen aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. f) Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. g) Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen päällä tai ikkunan vieressä. h) Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin liittimien oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. i) Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos) ei saa ladata eikä käyttää. j) Lataa akut vain latureilla, joita valmistaja suosittelee. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muunlaisten akkujen lataamiseen. 4.6 Kuljettaminen Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. Laitteen kuljettamista ja lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen/paristojen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta. Laite ja akut/paristot pitää hävittää lakisääteisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta. 323

10 5 Ensimmäiset vaiheet 5.1 Controller-kosketusnäytön näyttö- ja käyttöelementit Opastusnäyttö Akku, kauko-ohjausyhteyden tila ja mittauskohde päivämäärä/kellonaika Aktivoitu valikko Toimintopainikkeet 5.2 Käyttöelementit ja näytöt Takymetrin käyttökenttä Käyttökenttä koostuu 5-rivisestä näytöstä ja 4 painikkeesta. Tällä käyttöyksiköllä tehdään takymetrin perusasetukset. Toimintopainikkeet Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Laserluoti päälle/pois Tarkennuksen siirto alaspäin, rullaten. Näytön valinnan kuittaus Controllerin käyttökenttä Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. Avustavien asetusten FNC-valikon haku näyttöön. Kaikkien aktiivisten toimintojen peruutus tai lopetus ja paluu takaisin käynnistysvalikkoon. Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Ohjaus- ja prismahaun toimintonäppäin 324

11 5.2.3 Tilanäytöt Näytön oikeassa yläosassa näkyvät laitteen tärkeät tilatiedot. 5.3 Controllerin kytkeminen pois päältä Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön. Controller kytkeytyy kokonaan pois päältä. Controller käynnistyy uudelleen. Tällöin mahdolliset tallentamattomat tiedot menetetään. Hilti-sovellus lopetetaan. Controller jää päälle. Paina käyttökytkintä. Laitteen pois päältä kytkemisen ja uudelleen käynnistämisen yhteydessä näytetään varmistuskysymys, johon laitteen käyttäjän on vastattava. 6 Toimintovalikko (FNC) Yleistä toiminnasta ( ) + Osoitinvalo: Normaali, nopea, automaattinen, pois päältä Laserosoitin päälle/pois Taustavalon säätö Radioyhteys päälle/pois, radiotaajuuskanavan valinta PPM: Atmosfääristen korjausten asetukset Vesivaaka: Elektronisen vesivaa'an ja laserluodinhakunäyttöön Kompensaattori päälle/pois Vakiomittauspisteen säätö Kaikkien toimintojen lyhyt kuvaus (Apua-toiminto) 6.1 Näytön valo Näytön valon voit kytkeä näytön valon painikkeella päälle ja pois päältä. Kun valo on kytketty päälle, voit näytön valon painiketta uudelleen painamalla säätää kirkkautta 5 vaiheessa välillä 1/5-5/5. HUOMAUTUS Mitä kirkkaammaksi näytön säädät, sitä suurempi virrankulutus on. 325

12 6.2 Vesivaaka (kompensaattori) Nykyisen dialogin kuittaus Otsikkorivi: Laitteen vaakasuoristaminen Laserluodin voimakkuuden (tehot 1 4) nosto Laserluodin voimakkuuden (tehot 1-4) lasku 7 Sovelluksiin liittyvät toiminnot 7.1 Sijoitus ja orientointi Yhteenveto Sijoittaminen ja orientointi ovat tarpeen, jotta laite voidaan sijoittaa vastaavaan koordinaattiympäristöön. Sijoittaminen sijoittaa laitteen koordinaattiympäristöön, ja orientointi suuntaa vaakakehän. Sijoittamisprosessi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia aseman määrittämiseen: Aseman asetus pisteellä 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 326

13 2. Asemapisteen valinta Orientointipisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) Asemapisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen 3. Valitse orientointipisteet ( Orientointikulman asetus (vain kulma asetetaan, matkan mittausta ei tehdä) Orientointipisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Orientointipisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Orientointipisteeseen mittaamisen diaglogi. Käynnistä jokaisen orientointipisteen osalta uudelleen Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) 327

14 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään Vapaa sijoitus 1. Sijoituksen tyypin valinta ( Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän koordinaattien valinta Sijoitustyypin valinta: Vapaa sijoitus 2. Nimeä asema Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) Aseman nimeäminen Välinekorkeuden määrittäminen 328

15 3. Valitse vertailupisteet ( Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Vertailupisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen Jo mitattujen vertailupisteiden näyttö ja erojen näyttö 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään. 329

16 7.1.4 Asema pystytyslinjalla 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 2. Valitse pystytyslinjapiste 1 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys 3. Valitse pystytyslinjapiste 2 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus 330

17 4. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 5) Tulosten näyttö Aseman asetus Aseman nimen näyttö 7.2 Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Jos sijoittamisessa ja orientoinnissa lisäksi käytetään korkeuksia, ts. kohdekorkeudet pitää määrittää tai suunnitella, on lisäksi tarpeen määrittää laitteen kaukoputken keskipistekorkeus. Korkeuden määrittämisen dialogi ( ) Korkeuden manuaalinen syöttö Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen ( ) Korkeus pisteen valinnalla Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen/korkomerkin valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen 331

18 8 Sovellukset 8.1 Vaakasuunniteltu Vaakasuunnittelussa suunnittelukuvatiedot siirretään maastoon tai työmaalle. Nämä suunnittelukuvatiedot ovat sijainteja, jotka esitetään koordinaatteina Sovelluksen "Suunnittelu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Suunnittelu" Vaakasuunnittelusovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Suunnittelupiste" Takaisin edelliseen näyttöön Suunnitteluasetusten syöttö. Automaattisen piste-ehdotuksen lajittelukriteerit, automaattinen pisteen seuranta (päälle/pois), suunnittelutoleranssit ja mittausviive, jotta prismasauva voidaan suunnata riittävän hyvin ennen etäisyysmittausta Seuraavan pisteen valinta, jos asetuksissa valittiin asetus Automaattinen pisteen valinta Dialogin kuittaus Suunnittelupisteen syöttö- tai valintakenttä 3. Tarkka suunnitteludialogi (graanen esitys) Suunnittelupisteen attribuuttien näyttö Kuvan kaikkien pisteiden näyttö (ei aktiivinen) Nykyisen suunnittelupisteen tallennus dokumentointia varten Uuden suunnittelupisteen valinta 332

19 Takymetri "kadottaa" prisman Takymetri ja prisma muodostavat optisenyhteydentoisiinsa. Tämän vuoksi takymetrin ja prisman välillä pitää jatkuvasti olla näköyhteys. Jos jokin liikkuu tässä optisessa yhteydessä ja katkaisee sen, on erittäin todennäköistä, että takymetrin ja prisman välinen optinen yhteys menetetään. Jotta liität prisman uudelleen takymetriin, paina hakupainiketta Controllerissa. Siten näyttöön avautuu dialogi, jossa ovat prisman hakutoiminnot. Ennen haun aloittamista varmista, että hakuparametrit valikossa "Asetukset" on asetettu tarvittavalla tavalla. ( ) Valitse piste koordinaateilla. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Kulmasuunnan syöttö. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Nykyisen prisman valinta tai muuttaminen. Asettaa vastaavan prismavakion automaattisesti. Dialogin kuittaus Prismahaun käynnistys/lopetus Osoittimen asetuksen vaihto. Pois Normaali Nopea Automaattinen EDM:n asetuksen vaihto. Automaattinen Manuaalinen Laser (pois) Laser (päälle) Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Tätä tapaa käytettäessä EDM:n asetukseksi valitaan "Laser PÄÄLLÄ". Siten varsinaisessa suunnittelussa "punaista pistettä" käyttäen ohjataan suunnittelupistettä suoraan ja vastaavasti suunnittelusijainnit merkitään punaisella pisteellä. Koska punainen laser näkyy hyvin heikommassa ympäristövalossa, tätä tapaa käytetään etenkin sisätiloissa. Jotta suunnittelupistettä voidaan suoraan ohjata kolmiulotteisesti, edellytyksenä on, että käytetään asemaa korkeuksien kanssa. Kuitenkin ilman korkeuksia voidaan myös tehdä suunnitteluja lattioihin ja kattoihin. Tätä varten laser on ensin ohjattava pinnalle. Tässä tilanteessa ohjelma yrittää löytää liittyvän pistesijainnin tai liittyvän luodin vastaavalta pinnalta. HUOMAUTUS Sovellus "Suunnittelu" käyttäen "punaista" laseria soveltuu suunnitteluihin lattioissa ja katoissa. Sovellus ei sovellu suunnitteluihin seinillä. 8.2 Rakennettu Rakennettu prismaa käyttäen Pisteiden rakentamiseksi määritetään ensin sijainti syöttämällä. 333

20 Sovelluksen "Rakennettu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Rakennettu" Rakennettu-sovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Rakennettu" Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Dialogin kuittaus Rakennettu-pisteen syöttö- tai valintakenttä Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Dialogin kuittaus ja tietojen tallennus 8.3 Mittaus ja tallennus Mittauksen ja tallennuksen periaate Mittaus ja tallennus -toiminnolla mitataan pisteitä, joiden sijainti ei ole tunnettu. 334

21 8.3.2 Sovelluksen "Mittaus tallennus" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Mittaus tallennus" Sovelluksen Mittaus tallennus valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" ( ) Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Vastaavaan mittapisteeseen liittyvien attribuuttien syöttö tai näyttö. Enintään viiden erilaisen attribuutin syöttö per mittapiste Yksittäisen etäisyyden mittaus Etäisyyksien ja kulman mittaus näppäintä painaen ja samalla tietojen tallennus Kelpaavan etäisyysmittauksen jälkeen mitataan kulma ja sitten tallennetaan etäisyys ja kulma. Pisteen alfanumeerisen kuvauksen syöttö Heijastinkorkeuden syöttö (jos asema pystytettiin korkeuksia käyttäen) 8.4 Alamittaus Alamittauksen periaate Laite määrittää enintään 99 peräkkäin mitatun pisteen perusteella pisteiden välisen vaaka- tai pystyalan. Pisteet voidaan mitata järjestyksessä joko myötä- tai vastapäivään. 335

22 8.4.2 Alamittaussovelluksen toiminta 1. Käynnistysdialogi "Alamittaus" Alamittaussovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" Takaisin projektin valintaan Viimeksi mitatun pisteen poisto Pisteeseen mittauksen käynnistys Alamittauksen tuloksen näyttö 8.5 Välimatka Välimatkan periaate Välimatkasovelluksella mitataan kaksi tilassa vapaasti sijaitsevaa pistettä, jotta voidaan määrittää näiden pisteiden välinen vaakaetäisyys, viistoetäisyys, korkeusero ja kallistuma. 336

23 8.5.2 Sovelluksen "Välimatka" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Välimatka" Välimatkasovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste 1" Takaisin projektidialogiin Mittauksen käynnistys Mittauksen jälkeen jatko seuraavaan dialogiin 3. Mittausdialogi "Mittapiste 2" OK Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Mittauksen käynnistys Tulosten näyttö 8.6 Linjapukki Linjapukki-sovellus on sovellus linjojen ja kaarien käsittelyyn. Linjapukki-sovelluksella voit määrittää ja suunnitella pystytyslinjat sekä koordinaatit, tallentaa työmaalle merkityt pystytyslinjat ja siirtää niitä määritetysti. Lisäksi voit suoraan suunnitella pisteitä liittyen määritetyn pystytyslinjan pitkittäis- ja poikittaismittoihin. Tämä on erityisen yksinkertaista, jos pystytyslinja määritetään etukäteen koordinaateista graaseksi linjaksi tai kaareksi. Siten voit valita linjat tai kaaret sormella koskettaen ilman että joudut aina uudelleen vuorotellen syöttämään linjat tai kaaret. 337

PRA 38. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5070284 / 000 / 01

PRA 38. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5070284 / 000 / 01 PRA 38 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en da sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130604 / 000

Lisätiedot

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164729 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164729 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Lisätiedot

C 4/36-90 / C 4/36-350

C 4/36-90 / C 4/36-350 C 4/36-90 / C 4/36-350 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DD VP-U. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069629 / 000 / 01

DD VP-U. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069629 / 000 / 01 DD VP-U Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

PS 30. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137824 / 000 / 00

PS 30. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137824 / 000 / 00 PS 30 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PM 2-L. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық

PM 2-L. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық PM 2-L Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing PRE 38 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

HDE 500-A22. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069922 / 000 / 01

HDE 500-A22. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069922 / 000 / 01 HDE 500-A22 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Käyttöohje Suomi Onnittelut Leica DISTO :n hankkimisen johdosta. Yleiskatsaus Leica DISTO A2 1.1.0 fin Turvaohjeet löytyvät erillisestä kirjasesta tämän

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

PRA 20. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

PRA 20. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn PRA 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Laser LAR 120 G. Käyttöohje

Laser LAR 120 G. Käyttöohje Laser LAR 120 G fi Käyttöohje A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M fi Käyttöohje STABILA -rotolaser LAR 120 G on helppokäyttöinen laserlaite vaaka- ja

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

BF06 KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI

BF06 KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI BF06 FI KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 1 Tekniset tiedot... 2 Turvallisuus... 2 Kuljetus ja

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot