POS 150/180. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00"

Transkriptio

1 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da sv no Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 ALKUPERÄISET OHJEET Takymetri POS 150/180 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana. Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle. 1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki käyttöohjetta lukiessasi. Tämän käyttöohjeen tekstissä sana»laite«tarkoittaa aina laitetta POS 150 tai POS 180. Takymetrin etupuoli 1 Kantokahva Tarkennusruuvi Pystysäätö Vaaka- ja sivusäätö Kolmijalan lukitus ( Diopteri ) Kaukoputki ja etäisyysmittari + Objektiivi Osoitin / Käyttöpainikkeet : Merkkivalonäyttö Takymetrin taustapuoli 2 Antenni $ Akku-/paristolokeron lukitsin Akku-/paristolokero Vesivaaka Okulaari Q Kolmijalkaruuvi W Laserluoti Controller 3 Merkkivalonäyttö Painikkeet Latausliitäntä USB-liitäntä (master) USB-liitäntä (slave) Sisällysluettelo 1 Yleisiäohjeita Varoitustekstitjaniidenmerkitys Symboleidenjamuidenhuomautustenmerkitys Kuvaus Tarkoituksenmukainenkäyttö Laitteen kuvaus Teknisettiedot Turvallisuusohjeet Yleisiäturvallisuusohjeita Epäasianmukainenkäyttö Työpaikan asianmukaiset olosuhteet Sähkömagneettinen häiriökestävyys Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Yleisetturvallisuustoimenpiteet Akkukäyttöistenlaitteidenoikeakäyttö Kuljettaminen Ensimmäiset vaiheet Controller-kosketusnäytönnäyttö-jakäyttöelementit Käyttöelementitjanäytöt Takymetrinkäyttökenttä

3 5.2.2 Controllerinkäyttökenttä Tilanäytöt Controllerinkytkeminenpoispäältä Toimintovalikko (FNC) Näytönvalo Vesivaaka (kompensaattori) Sovelluksiinliittyvättoiminnot Sijoitusjaorientointi Yhteenveto Asemanasetuspisteellä Vapaasijoitus Asemapystytyslinjalla Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Sovellukset Vaakasuunniteltu Sovelluksen"Suunnitteluprismaakäyttäen"toiminta Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Rakennettu Rakennettuprismaakäyttäen Mittaus ja tallennus Mittauksenjatallennuksenperiaate Sovelluksen"Mittaustallennus"toiminta Alamittaus Alamittauksenperiaate Alamittaussovelluksentoiminta Välimatka Välimatkanperiaate Sovelluksen"Välimatka"toiminta Linjapukki SovelluksenLinjapukkiprismaakäyttäentoiminta CoGo(CoordinateGeometry) Inverse Offset Leikkauspiste Kulma Pinta-alanlaskenta Takymetrintietojenhallinta Yhteenveto Import-/export-hallinta Projektinhallinta Tiedonsiirto Johdanto Kalibrointija hienosäätö Hilti-kalibrointipalvelu Huolto jakunnossapito Puhdistaminenjakuivaaminen Varastointi Kuljettaminen Hävittäminen Laitteen valmistajan myöntämätakuu

4 >1/4s 15 FCC-ohje(vainUSA) / IC-ohje(vainKanada) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus(originaali) Yleisiä ohjeita 1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys VAKAVA VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema. Laitteessa VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. VAROITUS Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko. HUOMAUTUS Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa. 1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys Symbolit Laserlaiteluokan III / class 3 symboli Laitteessa Huomautus laitteen lasersäteen lähtöaukossa Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä Lue käyttöohje ennen käyttämistä Yleinen varoitus Jätteet toimitettava kierrätykseen Laitteen tunnistetietojen sijainti Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun. Tyyppi: 3R Sukupolvi: 01 Älä katso säteeseen Lasersäteitä Säteen suuntaamista silmiin on vältettävä. Sarjanumero: Standardin EN :2007 mukainen luokan 3 laserlaite. 318

5 2Kuvaus 2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu etäisyyksien ja suuntien mittaamiseen, kohteiden kolmiulotteisten sijaintien laskentaan, johdettujen arvojen laskentaan sekä annetuista koordinaateista tehtyjen suunnittelujen tai akselikohtaisten arvojen laskentaan. Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. 2.2 Laitteen kuvaus Hilti POS 150/180 -takymetrillä voidaan määrittää kohteet dynaamisina sijainteina tilassa. Laitteessa on vaakaja pystykehät joissa digitaalinen jaotus, kaksi elektronista tasainta (kompensaattoria), kaukoputki jossa koaksiaalinen elektroninen etäisyysmittari (EDM, Electronic Distance Meter) sekä mikroprosessori laskentaa ja tietojen tallentamista varten. Sisäänrakennetulla tähtäysmäärityksellä prismat voidaan automaattisesti suunnata ja seurata niiden liikkuvia sijainteja. Tällöin prismojen sijainti määritetään jatkuvasti ja tietoa voidaan jatkokäsitellä sovelluksissa. Takymetriä käytetään Controllerilla POC 100. Tietojen siirtämiseksi takymetrin ja tietokoneen välillä, tietojen käsittelemiseksi sekä siirtämiseksi muihin järjestelmiin käytettävissä on PC-ohjelma Hilti PROFIS Layout. Tiedot voidaan myös siirtää suoraan Controllerista USBmuistitikulle. 3 Tekniset tiedot Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! HUOMAUTUS Kulmamittaustarkkuutta lukuun ottamatta laitteet POS 150 ja POS 180 eivät eroa toisistaan. Kaukoputki (POS 150/180) Kaukoputken suurennos 31 Lyhin tähtäysmatka 1,5 m (4.9 ft) Kaukoputken näkökenttä 1 30' Objektiiviaukko 50 mm (2") Minimitarkennusetäisyys 1,5 m (5 ft) Kompensaattori (POS 150/180) Tyyppi 2 akselia, neste Käyttöalue hieno ±5,5' Käyttöalue karkea ±3 Tarkkuus 0,5" Kolmijalan vesivaa'an herkkyys ±8' / 2 mm Kulmamittaus POS 150:n tarkkuus (DIN 18723) 5" POS 180:n tarkkuus (DIN 18723) 3" Laseretäisyysmittaus/laserosoitin (POS 150/180) Aallonpituus Laserluokka Sädehajonta Max. antoteho 660 nm 3R 0,27 mrad < 5 mw 319

6 Mittaustila (prisma POS 150/180) Laserluokka 1 Kantomatka (yksittäisprisma) 1000 m (3000 ft) Tarkkuus(vakio) ±2mm+2ppm(0,01ft+2ppm) Tarkkuus (Tracking) ±5 mm + 2 ppm (0,02 ft + 2 ppm) Mittausaika (vakio) 2,5 s Mittausaika (Tracking) 0,5 s Mittaustila (prismaluoti POS 150/180) Laserluokka Kantomatka Kalvoprisman kantomatka Tarkkuus(vakio) Tarkkuus (Tracking) Mittausaika (vakio) Mittausaika (Tracking) 3R KGC 90 : 600 m (1970 ft) 800 m (2600 ft) ±3mm+2ppm(0,1"+2ppm) ±10 mm + 2 ppm (0,4" + 2 ppm) 3 10 s 0,7 s Laser-kohdeseuranta (POS 150/180) Laserluokka 1 Maksimimittausetäisyys 300 m (1000 ft) Kohdetarkkuus < 2" Hakuajat (tyypillinen) 2 10 s Sädehajonta (Hz V) mrad Pulssinkesto 144µs Max. pulssitaajuus 109 Hz Max. huipputeho 2,22 mw Max. keskimääräinen teho 0,035 mw Aallonpituus 850 nm Moottorointi (POS 150/180) Pyörintänopeus Kaukoputkiaseman vaihto Kierto 180 (tyypillinen) max. 90 /s 4 s 3,5 s Langaton kommunikaatio (laitteiden POS 150/180 ja POC 100 välillä) Taajuusalue 2,4 GHz Kantomatka m ( ft) Liitännät (POC 100) USB Ulkoinen dataliitäntä Osoitin (POS 150/180) Avautumiskulma 8 Valolähde Punainen/vihreä Tyypillinen kantomatka 70 m (230 ft) Sädehajonta 70 mrad Max. antoteho (punainen) 0,4 mw 320

7 Max. antoteho (vihreä) Aallonpituus (punainen) Aallonpituus (vihreä) 0,2 mw 645 nm 520 nm Laser laserluoti (POS 150/180) Tarkkuus 1,5mm1,5mmatkalla(1/16in3ftmatkalla) Max. antoteho < 5 mw Aallonpituus 635 nm Laserluokka 3R Intensiteettiluokat 0 4 Sädehajonta 0,6 mrad Sivusäätöpyörät (POS 150/180) Tyyppi (vaaka/pysty) Tarkennus Moottoroitu / ääretön Moottoroitu IP-suojausluokka Laite (POS 150/180) IP 55 Controller (POC 100) IP 67 Jalustakierre Kolmijalkakierre 5/8'' Lämpötila (POS 150/180, POC 100) Käyttölämpötila Varastointilämpötila C (-4 F F) C (-22 F F) Mitat ja painot POS 150/180 POC 100 Mitat (P x L x K) 165 mm 190 mm 320 mm (6,5" 7,5" 12,6") 105mm 210mm 70mm(4,1" 8,3" 2,8") Paino 5 kg (11 lbs) 1,2 kg (2.6 lbs) Merkkivalonäyttö POS 150/180 POC 100 Merkkivalonäyttö Yksivärinen, pikseliä Värillinen TFT-kosketusnäyttö, VGA pikseliä Valot Taustavalaistu 5 tehoa Kontrasti Vaihdettavissa päivä tai yö Mitat mm mm Painikkeet 3 painiketta + käyttökytkin 6 painiketta + käyttökytkin Energiansaanti Laitteelle POS 150/180 Laitteelle POC 100 Verkkolaite POA 85 POA 81 Akku POA 84 POA 80 Ulkoinen POA 88 jännitteeseen 12 V 321

8 4 Turvallisuusohjeet 4.1 Yleisiä turvallisuusohjeita Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. 4.2 Epäasianmukainen käyttö Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti. a) Älä koskaan käytä laitetta, ellet ole saanut asianmukaisia ohjeita tai ellet ole lukenut tätä käyttöohjetta. b) Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja. c) Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hilti-huollossa. Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 3R rajat. d) Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. e) Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. f) Älä koskaan suuntaa laitetta tai sen varusteita itseäsi tai muita henkilöitä kohti. g) Käytä puhdistamiseen vain puhdasta ja pehmeää liinaa. Tarvittaessa voit hiukan kostuttaa liinaa puhtaalla alkoholilla. h) Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville. i) Mittauksissa pehmeiltä muovipinnoilta kuten styropor- tai styrox-pinnoilta, lumen pinnalta tai voimakkaasti heijastavilta pinnoilta voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. j) Mittauksissa huonosti heijastavilta pinnoilta, jotka sijaitsevat voimakkaasti heijastavan alueen sisällä, voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. k) Mittaaminen lasilevyn läpi tai muiden esineiden läheisyydessä voi vääristää mittaustulosta. l) Mittausolosuhteiden nopea muutos (esimerkiksi jos joku kulkee mittaussäteen poikki) voi aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia. m) Älä suuntaa laitetta tai sen varusteita aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti. n) Älä käytä laitetta vaaittamiseen. o) Tarkasta laite aina ennen tärkeitä mittauksia, laitteen pudottua tai muun mekaanisen vaikutuksen kohdistuttua laitteeseen. p) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa. q) Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkolaite tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa verkkolaitetta. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos ne ovat vaurioituneet. r) Varmista, ettei kukaan katso laitteen objektiiviin vaihdettaessa etäisyysmittauksessa prismamittauksesta prismattomaan mittaukseen. 4.3 Työpaikan asianmukaiset olosuhteet a) Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista laitetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu kohti muita ihmisiä tai kohti itseäsi. Käytä aina lasersuojalaseja. b) Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisiin käyttötarkoituksiin, ts. älä tee mittauksia peilipinnoilta, kromatuilta pinnoilta, kiillotetuilta kivipinnoilta jne. c) Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 4.4 Sähkömagneettinen häiriökestävyys Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien ja normien tiukat vaatimukset, Hilti ei voi täysin taata, ettei laite - häiritse muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita) tai - saa toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena. Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, suorita tarkastusmittaus Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Laite täyttää laserlaiteluokan 3R vaatimukset normin IEC / EN :2007 mukaisesti ja täyttää CFR :n (Laser Notice 50) vaatimukset. Laitteen käyttö ei edellytä erityisiä suojavarusteita. Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä ihmisiä kohti. a) Laserluokan 3R ja Class IIIa laitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö. b) Käyttöalueet on merkittävä laservaroitusmerkeillä. c) Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella. Käytä aina lasersuojalaseja. d) Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla. e) Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen. f) Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille. g) Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä. h) Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä. 322

9 4.5 Yleiset turvallisuustoimenpiteet a) Ennen mittausten aloittamista käyttäjän pitää varmistaa, että käytettävien laitteiden tarkkuus vastaa työtehtävän vaatimuksia. b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Tarkasta laitteen kunto ja vauriot aina ennen käyttöä. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se Hiltihuollossa. d) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä konetta käyttäessäsi. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin varomattomuus konetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. e) Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja. f) Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. g) Laitteen tarkkuus on tarkastettava laitteen putoamisen tai vastaavan mekaanisen iskun jälkeen. h) Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnikettä, varmista, että laite on kunnolla kiinni ja että jalusta seisoo tukevalla pinnalla turvallisesti. i) Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana. j) Hoida koneesi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei koneessa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti koneen toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on koneiden laiminlyöty huolto. k) Vaikka laite on suunniteltu kestämään rakennustyömaan vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera). l) Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuun. m) Turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta aina laitteeseen viimeksi säädetyt arvot ja tehdyt asetukset. n) Kun suuntaat laitetta vesivaa'an avulla, katso laitteeseen vain viistosti. o) Lukitse akkulokeron kansi huolellisesti, jotta akut eivät pääse putoamaan laitteesta tai jotta ei syntyisi tilannetta, minkä seurauksena laite kytkeytyisi itsestään pois päältä ja tietoja menetettäisiin Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö a) Pidä akut suojassa korkeilta lämpötiloilta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa. b) Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 75 C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara. c) Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun tai kemiallisen reaktion, minkä seurauksena laite saattaa syttyä palamaan. d) Väärin käyttäminen saattaa aiheuttaa nesteen vuotoa akusta. Varo koskettamasta tätä nestettä. huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. e) Älä käytä muita kuin juuri tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen käyttäminen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttäminen aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. f) Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. g) Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen päällä tai ikkunan vieressä. h) Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin liittimien oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. i) Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos) ei saa ladata eikä käyttää. j) Lataa akut vain latureilla, joita valmistaja suosittelee. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muunlaisten akkujen lataamiseen. 4.6 Kuljettaminen Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. Laitteen kuljettamista ja lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen/paristojen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta. Laite ja akut/paristot pitää hävittää lakisääteisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta. 323

10 5 Ensimmäiset vaiheet 5.1 Controller-kosketusnäytön näyttö- ja käyttöelementit Opastusnäyttö Akku, kauko-ohjausyhteyden tila ja mittauskohde päivämäärä/kellonaika Aktivoitu valikko Toimintopainikkeet 5.2 Käyttöelementit ja näytöt Takymetrin käyttökenttä Käyttökenttä koostuu 5-rivisestä näytöstä ja 4 painikkeesta. Tällä käyttöyksiköllä tehdään takymetrin perusasetukset. Toimintopainikkeet Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Laserluoti päälle/pois Tarkennuksen siirto alaspäin, rullaten. Näytön valinnan kuittaus Controllerin käyttökenttä Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. Avustavien asetusten FNC-valikon haku näyttöön. Kaikkien aktiivisten toimintojen peruutus tai lopetus ja paluu takaisin käynnistysvalikkoon. Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Ohjaus- ja prismahaun toimintonäppäin 324

11 5.2.3 Tilanäytöt Näytön oikeassa yläosassa näkyvät laitteen tärkeät tilatiedot. 5.3 Controllerin kytkeminen pois päältä Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön. Controller kytkeytyy kokonaan pois päältä. Controller käynnistyy uudelleen. Tällöin mahdolliset tallentamattomat tiedot menetetään. Hilti-sovellus lopetetaan. Controller jää päälle. Paina käyttökytkintä. Laitteen pois päältä kytkemisen ja uudelleen käynnistämisen yhteydessä näytetään varmistuskysymys, johon laitteen käyttäjän on vastattava. 6 Toimintovalikko (FNC) Yleistä toiminnasta ( ) + Osoitinvalo: Normaali, nopea, automaattinen, pois päältä Laserosoitin päälle/pois Taustavalon säätö Radioyhteys päälle/pois, radiotaajuuskanavan valinta PPM: Atmosfääristen korjausten asetukset Vesivaaka: Elektronisen vesivaa'an ja laserluodinhakunäyttöön Kompensaattori päälle/pois Vakiomittauspisteen säätö Kaikkien toimintojen lyhyt kuvaus (Apua-toiminto) 6.1 Näytön valo Näytön valon voit kytkeä näytön valon painikkeella päälle ja pois päältä. Kun valo on kytketty päälle, voit näytön valon painiketta uudelleen painamalla säätää kirkkautta 5 vaiheessa välillä 1/5-5/5. HUOMAUTUS Mitä kirkkaammaksi näytön säädät, sitä suurempi virrankulutus on. 325

12 6.2 Vesivaaka (kompensaattori) Nykyisen dialogin kuittaus Otsikkorivi: Laitteen vaakasuoristaminen Laserluodin voimakkuuden (tehot 1 4) nosto Laserluodin voimakkuuden (tehot 1-4) lasku 7 Sovelluksiin liittyvät toiminnot 7.1 Sijoitus ja orientointi Yhteenveto Sijoittaminen ja orientointi ovat tarpeen, jotta laite voidaan sijoittaa vastaavaan koordinaattiympäristöön. Sijoittaminen sijoittaa laitteen koordinaattiympäristöön, ja orientointi suuntaa vaakakehän. Sijoittamisprosessi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia aseman määrittämiseen: Aseman asetus pisteellä 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 326

13 2. Asemapisteen valinta Orientointipisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) Asemapisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen 3. Valitse orientointipisteet ( Orientointikulman asetus (vain kulma asetetaan, matkan mittausta ei tehdä) Orientointipisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Orientointipisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Orientointipisteeseen mittaamisen diaglogi. Käynnistä jokaisen orientointipisteen osalta uudelleen Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) 327

14 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään Vapaa sijoitus 1. Sijoituksen tyypin valinta ( Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän koordinaattien valinta Sijoitustyypin valinta: Vapaa sijoitus 2. Nimeä asema Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) Aseman nimeäminen Välinekorkeuden määrittäminen 328

15 3. Valitse vertailupisteet ( Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Vertailupisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen Jo mitattujen vertailupisteiden näyttö ja erojen näyttö 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään. 329

16 7.1.4 Asema pystytyslinjalla 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 2. Valitse pystytyslinjapiste 1 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys 3. Valitse pystytyslinjapiste 2 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus 330

17 4. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 5) Tulosten näyttö Aseman asetus Aseman nimen näyttö 7.2 Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Jos sijoittamisessa ja orientoinnissa lisäksi käytetään korkeuksia, ts. kohdekorkeudet pitää määrittää tai suunnitella, on lisäksi tarpeen määrittää laitteen kaukoputken keskipistekorkeus. Korkeuden määrittämisen dialogi ( ) Korkeuden manuaalinen syöttö Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen ( ) Korkeus pisteen valinnalla Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen/korkomerkin valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen 331

18 8 Sovellukset 8.1 Vaakasuunniteltu Vaakasuunnittelussa suunnittelukuvatiedot siirretään maastoon tai työmaalle. Nämä suunnittelukuvatiedot ovat sijainteja, jotka esitetään koordinaatteina Sovelluksen "Suunnittelu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Suunnittelu" Vaakasuunnittelusovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Suunnittelupiste" Takaisin edelliseen näyttöön Suunnitteluasetusten syöttö. Automaattisen piste-ehdotuksen lajittelukriteerit, automaattinen pisteen seuranta (päälle/pois), suunnittelutoleranssit ja mittausviive, jotta prismasauva voidaan suunnata riittävän hyvin ennen etäisyysmittausta Seuraavan pisteen valinta, jos asetuksissa valittiin asetus Automaattinen pisteen valinta Dialogin kuittaus Suunnittelupisteen syöttö- tai valintakenttä 3. Tarkka suunnitteludialogi (graanen esitys) Suunnittelupisteen attribuuttien näyttö Kuvan kaikkien pisteiden näyttö (ei aktiivinen) Nykyisen suunnittelupisteen tallennus dokumentointia varten Uuden suunnittelupisteen valinta 332

19 Takymetri "kadottaa" prisman Takymetri ja prisma muodostavat optisenyhteydentoisiinsa. Tämän vuoksi takymetrin ja prisman välillä pitää jatkuvasti olla näköyhteys. Jos jokin liikkuu tässä optisessa yhteydessä ja katkaisee sen, on erittäin todennäköistä, että takymetrin ja prisman välinen optinen yhteys menetetään. Jotta liität prisman uudelleen takymetriin, paina hakupainiketta Controllerissa. Siten näyttöön avautuu dialogi, jossa ovat prisman hakutoiminnot. Ennen haun aloittamista varmista, että hakuparametrit valikossa "Asetukset" on asetettu tarvittavalla tavalla. ( ) Valitse piste koordinaateilla. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Kulmasuunnan syöttö. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Nykyisen prisman valinta tai muuttaminen. Asettaa vastaavan prismavakion automaattisesti. Dialogin kuittaus Prismahaun käynnistys/lopetus Osoittimen asetuksen vaihto. Pois Normaali Nopea Automaattinen EDM:n asetuksen vaihto. Automaattinen Manuaalinen Laser (pois) Laser (päälle) Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Tätä tapaa käytettäessä EDM:n asetukseksi valitaan "Laser PÄÄLLÄ". Siten varsinaisessa suunnittelussa "punaista pistettä" käyttäen ohjataan suunnittelupistettä suoraan ja vastaavasti suunnittelusijainnit merkitään punaisella pisteellä. Koska punainen laser näkyy hyvin heikommassa ympäristövalossa, tätä tapaa käytetään etenkin sisätiloissa. Jotta suunnittelupistettä voidaan suoraan ohjata kolmiulotteisesti, edellytyksenä on, että käytetään asemaa korkeuksien kanssa. Kuitenkin ilman korkeuksia voidaan myös tehdä suunnitteluja lattioihin ja kattoihin. Tätä varten laser on ensin ohjattava pinnalle. Tässä tilanteessa ohjelma yrittää löytää liittyvän pistesijainnin tai liittyvän luodin vastaavalta pinnalta. HUOMAUTUS Sovellus "Suunnittelu" käyttäen "punaista" laseria soveltuu suunnitteluihin lattioissa ja katoissa. Sovellus ei sovellu suunnitteluihin seinillä. 8.2 Rakennettu Rakennettu prismaa käyttäen Pisteiden rakentamiseksi määritetään ensin sijainti syöttämällä. 333

20 Sovelluksen "Rakennettu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Rakennettu" Rakennettu-sovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Rakennettu" Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Dialogin kuittaus Rakennettu-pisteen syöttö- tai valintakenttä Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Dialogin kuittaus ja tietojen tallennus 8.3 Mittaus ja tallennus Mittauksen ja tallennuksen periaate Mittaus ja tallennus -toiminnolla mitataan pisteitä, joiden sijainti ei ole tunnettu. 334

21 8.3.2 Sovelluksen "Mittaus tallennus" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Mittaus tallennus" Sovelluksen Mittaus tallennus valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" ( ) Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Vastaavaan mittapisteeseen liittyvien attribuuttien syöttö tai näyttö. Enintään viiden erilaisen attribuutin syöttö per mittapiste Yksittäisen etäisyyden mittaus Etäisyyksien ja kulman mittaus näppäintä painaen ja samalla tietojen tallennus Kelpaavan etäisyysmittauksen jälkeen mitataan kulma ja sitten tallennetaan etäisyys ja kulma. Pisteen alfanumeerisen kuvauksen syöttö Heijastinkorkeuden syöttö (jos asema pystytettiin korkeuksia käyttäen) 8.4 Alamittaus Alamittauksen periaate Laite määrittää enintään 99 peräkkäin mitatun pisteen perusteella pisteiden välisen vaaka- tai pystyalan. Pisteet voidaan mitata järjestyksessä joko myötä- tai vastapäivään. 335

22 8.4.2 Alamittaussovelluksen toiminta 1. Käynnistysdialogi "Alamittaus" Alamittaussovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" Takaisin projektin valintaan Viimeksi mitatun pisteen poisto Pisteeseen mittauksen käynnistys Alamittauksen tuloksen näyttö 8.5 Välimatka Välimatkan periaate Välimatkasovelluksella mitataan kaksi tilassa vapaasti sijaitsevaa pistettä, jotta voidaan määrittää näiden pisteiden välinen vaakaetäisyys, viistoetäisyys, korkeusero ja kallistuma. 336

23 8.5.2 Sovelluksen "Välimatka" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Välimatka" Välimatkasovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste 1" Takaisin projektidialogiin Mittauksen käynnistys Mittauksen jälkeen jatko seuraavaan dialogiin 3. Mittausdialogi "Mittapiste 2" OK Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Mittauksen käynnistys Tulosten näyttö 8.6 Linjapukki Linjapukki-sovellus on sovellus linjojen ja kaarien käsittelyyn. Linjapukki-sovelluksella voit määrittää ja suunnitella pystytyslinjat sekä koordinaatit, tallentaa työmaalle merkityt pystytyslinjat ja siirtää niitä määritetysti. Lisäksi voit suoraan suunnitella pisteitä liittyen määritetyn pystytyslinjan pitkittäis- ja poikittaismittoihin. Tämä on erityisen yksinkertaista, jos pystytyslinja määritetään etukäteen koordinaateista graaseksi linjaksi tai kaareksi. Siten voit valita linjat tai kaaret sormella koskettaen ilman että joudut aina uudelleen vuorotellen syöttämään linjat tai kaaret. 337

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot