POS 150/180. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00"

Transkriptio

1 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da sv no Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

2 ALKUPERÄISET OHJEET Takymetri POS 150/180 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje aina laitteen mukana. Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun luovutat laitteen toiselle henkilölle. 1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki käyttöohjetta lukiessasi. Tämän käyttöohjeen tekstissä sana»laite«tarkoittaa aina laitetta POS 150 tai POS 180. Takymetrin etupuoli 1 Kantokahva Tarkennusruuvi Pystysäätö Vaaka- ja sivusäätö Kolmijalan lukitus ( Diopteri ) Kaukoputki ja etäisyysmittari + Objektiivi Osoitin / Käyttöpainikkeet : Merkkivalonäyttö Takymetrin taustapuoli 2 Antenni $ Akku-/paristolokeron lukitsin Akku-/paristolokero Vesivaaka Okulaari Q Kolmijalkaruuvi W Laserluoti Controller 3 Merkkivalonäyttö Painikkeet Latausliitäntä USB-liitäntä (master) USB-liitäntä (slave) Sisällysluettelo 1 Yleisiäohjeita Varoitustekstitjaniidenmerkitys Symboleidenjamuidenhuomautustenmerkitys Kuvaus Tarkoituksenmukainenkäyttö Laitteen kuvaus Teknisettiedot Turvallisuusohjeet Yleisiäturvallisuusohjeita Epäasianmukainenkäyttö Työpaikan asianmukaiset olosuhteet Sähkömagneettinen häiriökestävyys Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Yleisetturvallisuustoimenpiteet Akkukäyttöistenlaitteidenoikeakäyttö Kuljettaminen Ensimmäiset vaiheet Controller-kosketusnäytönnäyttö-jakäyttöelementit Käyttöelementitjanäytöt Takymetrinkäyttökenttä

3 5.2.2 Controllerinkäyttökenttä Tilanäytöt Controllerinkytkeminenpoispäältä Toimintovalikko (FNC) Näytönvalo Vesivaaka (kompensaattori) Sovelluksiinliittyvättoiminnot Sijoitusjaorientointi Yhteenveto Asemanasetuspisteellä Vapaasijoitus Asemapystytyslinjalla Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Sovellukset Vaakasuunniteltu Sovelluksen"Suunnitteluprismaakäyttäen"toiminta Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Rakennettu Rakennettuprismaakäyttäen Mittaus ja tallennus Mittauksenjatallennuksenperiaate Sovelluksen"Mittaustallennus"toiminta Alamittaus Alamittauksenperiaate Alamittaussovelluksentoiminta Välimatka Välimatkanperiaate Sovelluksen"Välimatka"toiminta Linjapukki SovelluksenLinjapukkiprismaakäyttäentoiminta CoGo(CoordinateGeometry) Inverse Offset Leikkauspiste Kulma Pinta-alanlaskenta Takymetrintietojenhallinta Yhteenveto Import-/export-hallinta Projektinhallinta Tiedonsiirto Johdanto Kalibrointija hienosäätö Hilti-kalibrointipalvelu Huolto jakunnossapito Puhdistaminenjakuivaaminen Varastointi Kuljettaminen Hävittäminen Laitteen valmistajan myöntämätakuu

4 >1/4s 15 FCC-ohje(vainUSA) / IC-ohje(vainKanada) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus(originaali) Yleisiä ohjeita 1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys VAKAVA VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema. Laitteessa VAARA Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. VAROITUS Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko. HUOMAUTUS Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa. 1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys Symbolit Laserlaiteluokan III / class 3 symboli Laitteessa Huomautus laitteen lasersäteen lähtöaukossa Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä Lue käyttöohje ennen käyttämistä Yleinen varoitus Jätteet toimitettava kierrätykseen Laitteen tunnistetietojen sijainti Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät laitteen tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun. Tyyppi: 3R Sukupolvi: 01 Älä katso säteeseen Lasersäteitä Säteen suuntaamista silmiin on vältettävä. Sarjanumero: Standardin EN :2007 mukainen luokan 3 laserlaite. 318

5 2Kuvaus 2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu etäisyyksien ja suuntien mittaamiseen, kohteiden kolmiulotteisten sijaintien laskentaan, johdettujen arvojen laskentaan sekä annetuista koordinaateista tehtyjen suunnittelujen tai akselikohtaisten arvojen laskentaan. Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara. Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. 2.2 Laitteen kuvaus Hilti POS 150/180 -takymetrillä voidaan määrittää kohteet dynaamisina sijainteina tilassa. Laitteessa on vaakaja pystykehät joissa digitaalinen jaotus, kaksi elektronista tasainta (kompensaattoria), kaukoputki jossa koaksiaalinen elektroninen etäisyysmittari (EDM, Electronic Distance Meter) sekä mikroprosessori laskentaa ja tietojen tallentamista varten. Sisäänrakennetulla tähtäysmäärityksellä prismat voidaan automaattisesti suunnata ja seurata niiden liikkuvia sijainteja. Tällöin prismojen sijainti määritetään jatkuvasti ja tietoa voidaan jatkokäsitellä sovelluksissa. Takymetriä käytetään Controllerilla POC 100. Tietojen siirtämiseksi takymetrin ja tietokoneen välillä, tietojen käsittelemiseksi sekä siirtämiseksi muihin järjestelmiin käytettävissä on PC-ohjelma Hilti PROFIS Layout. Tiedot voidaan myös siirtää suoraan Controllerista USBmuistitikulle. 3 Tekniset tiedot Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! HUOMAUTUS Kulmamittaustarkkuutta lukuun ottamatta laitteet POS 150 ja POS 180 eivät eroa toisistaan. Kaukoputki (POS 150/180) Kaukoputken suurennos 31 Lyhin tähtäysmatka 1,5 m (4.9 ft) Kaukoputken näkökenttä 1 30' Objektiiviaukko 50 mm (2") Minimitarkennusetäisyys 1,5 m (5 ft) Kompensaattori (POS 150/180) Tyyppi 2 akselia, neste Käyttöalue hieno ±5,5' Käyttöalue karkea ±3 Tarkkuus 0,5" Kolmijalan vesivaa'an herkkyys ±8' / 2 mm Kulmamittaus POS 150:n tarkkuus (DIN 18723) 5" POS 180:n tarkkuus (DIN 18723) 3" Laseretäisyysmittaus/laserosoitin (POS 150/180) Aallonpituus Laserluokka Sädehajonta Max. antoteho 660 nm 3R 0,27 mrad < 5 mw 319

6 Mittaustila (prisma POS 150/180) Laserluokka 1 Kantomatka (yksittäisprisma) 1000 m (3000 ft) Tarkkuus(vakio) ±2mm+2ppm(0,01ft+2ppm) Tarkkuus (Tracking) ±5 mm + 2 ppm (0,02 ft + 2 ppm) Mittausaika (vakio) 2,5 s Mittausaika (Tracking) 0,5 s Mittaustila (prismaluoti POS 150/180) Laserluokka Kantomatka Kalvoprisman kantomatka Tarkkuus(vakio) Tarkkuus (Tracking) Mittausaika (vakio) Mittausaika (Tracking) 3R KGC 90 : 600 m (1970 ft) 800 m (2600 ft) ±3mm+2ppm(0,1"+2ppm) ±10 mm + 2 ppm (0,4" + 2 ppm) 3 10 s 0,7 s Laser-kohdeseuranta (POS 150/180) Laserluokka 1 Maksimimittausetäisyys 300 m (1000 ft) Kohdetarkkuus < 2" Hakuajat (tyypillinen) 2 10 s Sädehajonta (Hz V) mrad Pulssinkesto 144µs Max. pulssitaajuus 109 Hz Max. huipputeho 2,22 mw Max. keskimääräinen teho 0,035 mw Aallonpituus 850 nm Moottorointi (POS 150/180) Pyörintänopeus Kaukoputkiaseman vaihto Kierto 180 (tyypillinen) max. 90 /s 4 s 3,5 s Langaton kommunikaatio (laitteiden POS 150/180 ja POC 100 välillä) Taajuusalue 2,4 GHz Kantomatka m ( ft) Liitännät (POC 100) USB Ulkoinen dataliitäntä Osoitin (POS 150/180) Avautumiskulma 8 Valolähde Punainen/vihreä Tyypillinen kantomatka 70 m (230 ft) Sädehajonta 70 mrad Max. antoteho (punainen) 0,4 mw 320

7 Max. antoteho (vihreä) Aallonpituus (punainen) Aallonpituus (vihreä) 0,2 mw 645 nm 520 nm Laser laserluoti (POS 150/180) Tarkkuus 1,5mm1,5mmatkalla(1/16in3ftmatkalla) Max. antoteho < 5 mw Aallonpituus 635 nm Laserluokka 3R Intensiteettiluokat 0 4 Sädehajonta 0,6 mrad Sivusäätöpyörät (POS 150/180) Tyyppi (vaaka/pysty) Tarkennus Moottoroitu / ääretön Moottoroitu IP-suojausluokka Laite (POS 150/180) IP 55 Controller (POC 100) IP 67 Jalustakierre Kolmijalkakierre 5/8'' Lämpötila (POS 150/180, POC 100) Käyttölämpötila Varastointilämpötila C (-4 F F) C (-22 F F) Mitat ja painot POS 150/180 POC 100 Mitat (P x L x K) 165 mm 190 mm 320 mm (6,5" 7,5" 12,6") 105mm 210mm 70mm(4,1" 8,3" 2,8") Paino 5 kg (11 lbs) 1,2 kg (2.6 lbs) Merkkivalonäyttö POS 150/180 POC 100 Merkkivalonäyttö Yksivärinen, pikseliä Värillinen TFT-kosketusnäyttö, VGA pikseliä Valot Taustavalaistu 5 tehoa Kontrasti Vaihdettavissa päivä tai yö Mitat mm mm Painikkeet 3 painiketta + käyttökytkin 6 painiketta + käyttökytkin Energiansaanti Laitteelle POS 150/180 Laitteelle POC 100 Verkkolaite POA 85 POA 81 Akku POA 84 POA 80 Ulkoinen POA 88 jännitteeseen 12 V 321

8 4 Turvallisuusohjeet 4.1 Yleisiä turvallisuusohjeita Tämän käyttöohjeen eri kappaleissa annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi on aina ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita. 4.2 Epäasianmukainen käyttö Laite ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät laitetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti. a) Älä koskaan käytä laitetta, ellet ole saanut asianmukaisia ohjeita tai ellet ole lukenut tätä käyttöohjetta. b) Älä poista turvalaitteita käytöstä tai irrota laitteessa olevia huomautus- ja varoitustarroja. c) Korjauta laite aina vain valtuutetussa Hilti-huollossa. Laitteen asiantuntemattoman avaamisen yhteydessä saattaa syntyä lasersäteilyä, jonka teho ylittää laserlaiteluokan 3R rajat. d) Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. e) Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä laitteessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja lisälaitteita. f) Älä koskaan suuntaa laitetta tai sen varusteita itseäsi tai muita henkilöitä kohti. g) Käytä puhdistamiseen vain puhdasta ja pehmeää liinaa. Tarvittaessa voit hiukan kostuttaa liinaa puhtaalla alkoholilla. h) Älä jätä laserlaitteita lasten ulottuville. i) Mittauksissa pehmeiltä muovipinnoilta kuten styropor- tai styrox-pinnoilta, lumen pinnalta tai voimakkaasti heijastavilta pinnoilta voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. j) Mittauksissa huonosti heijastavilta pinnoilta, jotka sijaitsevat voimakkaasti heijastavan alueen sisällä, voidaan saada virheellisiä mittaustuloksia. k) Mittaaminen lasilevyn läpi tai muiden esineiden läheisyydessä voi vääristää mittaustulosta. l) Mittausolosuhteiden nopea muutos (esimerkiksi jos joku kulkee mittaussäteen poikki) voi aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia. m) Älä suuntaa laitetta tai sen varusteita aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä kohti. n) Älä käytä laitetta vaaittamiseen. o) Tarkasta laite aina ennen tärkeitä mittauksia, laitteen pudottua tai muun mekaanisen vaikutuksen kohdistuttua laitteeseen. p) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa. q) Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkolaite tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa verkkolaitetta. Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos ne ovat vaurioituneet. r) Varmista, ettei kukaan katso laitteen objektiiviin vaihdettaessa etäisyysmittauksessa prismamittauksesta prismattomaan mittaukseen. 4.3 Työpaikan asianmukaiset olosuhteet a) Varmista mittauspaikan turvallisuus ja varmista laitetta käyttökuntoon asettaessasi, ettei lasersäde suuntaudu kohti muita ihmisiä tai kohti itseäsi. Käytä aina lasersuojalaseja. b) Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisiin käyttötarkoituksiin, ts. älä tee mittauksia peilipinnoilta, kromatuilta pinnoilta, kiillotetuilta kivipinnoilta jne. c) Ota huomioon maakohtaiset määräykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 4.4 Sähkömagneettinen häiriökestävyys Vaikka laite täyttää sovellettavien direktiivien ja normien tiukat vaatimukset, Hilti ei voi täysin taata, ettei laite - häiritse muita laitteita (esimerkiksi lentokoneiden navigointilaitteita) tai - saa toimintahäiriöitä liian voimakkaan säteilyn seurauksena. Näissä tapauksissa, tai jos mittaustulosten luotettavuutta on syytä epäillä, suorita tarkastusmittaus Laserluokitus luokan 3R/ class IIIa laitteille Laite täyttää laserlaiteluokan 3R vaatimukset normin IEC / EN :2007 mukaisesti ja täyttää CFR :n (Laser Notice 50) vaatimukset. Laitteen käyttö ei edellytä erityisiä suojavarusteita. Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä ihmisiä kohti. a) Laserluokan 3R ja Class IIIa laitteita saa käyttää vain koulutettu henkilö. b) Käyttöalueet on merkittävä laservaroitusmerkeillä. c) Lasersäteiden pitää kulkea selvästi silmien korkeuden ylä- tai alapuolella. Käytä aina lasersuojalaseja. d) Tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä, jotta varmistetaan, ettei lasersäde voi vahingossa osua pinnoille, jotka heijastavat peilin lailla. e) Varmista, ettei kukaan katso suoraan lasersäteeseen. f) Lasersäde ei saa ulottua valvomattomille alueille. g) Kun laserlaitetta ei käytetä, se on varastoitava paikkaan, josta asiaankuulumattomat henkilöt eivät voi saada sitä käsiinsä. h) Kytke laser pois päältä, kun et käytä sitä. 322

9 4.5 Yleiset turvallisuustoimenpiteet a) Ennen mittausten aloittamista käyttäjän pitää varmistaa, että käytettävien laitteiden tarkkuus vastaa työtehtävän vaatimuksia. b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Laite synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt. c) Tarkasta laitteen kunto ja vauriot aina ennen käyttöä. Jos laite on vaurioitunut, korjauta se Hiltihuollossa. d) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä konetta käyttäessäsi. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin varomattomuus konetta käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. e) Noudata suositeltuja käyttö- ja varastointilämpötiloja. f) Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään tai päinvastoin, laitteen lämpötilan on annettava tasoittua ennen käyttämistä. g) Laitteen tarkkuus on tarkastettava laitteen putoamisen tai vastaavan mekaanisen iskun jälkeen. h) Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnikettä, varmista, että laite on kunnolla kiinni ja että jalusta seisoo tukevalla pinnalla turvallisesti. i) Jotta vältät virheelliset mittaustulokset, pidä lasersäteen lähtöaukko puhtaana. j) Hoida koneesi huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei koneessa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti koneen toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on koneiden laiminlyöty huolto. k) Vaikka laite on suunniteltu kestämään rakennustyömaan vaativia olosuhteita, sitä on käsiteltävä varoen kuten muitakin optisia ja elektronisia laitteita (kiikarit, silmälasit, kamera). l) Vaikka laite on suunniteltu kosteustiiviiksi, pyyhi laite kuivaksi aina ennen kuin laitat sen kantolaukkuun. m) Turvallisuuden varmistamiseksi tarkasta aina laitteeseen viimeksi säädetyt arvot ja tehdyt asetukset. n) Kun suuntaat laitetta vesivaa'an avulla, katso laitteeseen vain viistosti. o) Lukitse akkulokeron kansi huolellisesti, jotta akut eivät pääse putoamaan laitteesta tai jotta ei syntyisi tilannetta, minkä seurauksena laite kytkeytyisi itsestään pois päältä ja tietoja menetettäisiin Akkukäyttöisten laitteiden oikea käyttö a) Pidä akut suojassa korkeilta lämpötiloilta ja avotulelta. Räjähdysvaara on olemassa. b) Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 75 C:n lämpötilaan tai polttaa. Muutoin on olemassa tulipalo-, räjähdys- ja syöpymisvaara. c) Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan kotelon sisään. Sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa oikosulun tai kemiallisen reaktion, minkä seurauksena laite saattaa syttyä palamaan. d) Väärin käyttäminen saattaa aiheuttaa nesteen vuotoa akusta. Varo koskettamasta tätä nestettä. huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä ja lisäksi mene lääkäriin. Ulos vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. e) Älä käytä muita kuin juuri tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja. Muiden akkujen käyttäminen tai muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen käyttäminen aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. f) Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. g) Varastoi akku viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan varastoi akkua auringonpaisteessa, lämmittimen päällä tai ikkunan vieressä. h) Älä pidä ei-käytössä olevan akun tai laturin lähellä paperiliittimiä, kolikkoja, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä, sillä ne saattaisivat oikosulkea akun tai laturin liittimet. Akun tai laturin liittimien oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. i) Vaurioitunutta akkua (esimerkiksi akkua, jossa on murtumia tai josta on irronnut palasia tai jonka liittimet ovat painuneet sisään tai vääntyneet ulos) ei saa ladata eikä käyttää. j) Lataa akut vain latureilla, joita valmistaja suosittelee. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muunlaisten akkujen lataamiseen. 4.6 Kuljettaminen Ota litiumioniakkujen kuljettamisesta, varastoinnista ja käyttämisestä annetut erityisohjeet huomioon. Laitteen kuljettamista ja lähettämistä varten eristä akut tai irrota ne laitteesta. Akkujen/paristojen vuodot saattavat vaurioittaa laitetta. Laite ja akut/paristot pitää hävittää lakisääteisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta. 323

10 5 Ensimmäiset vaiheet 5.1 Controller-kosketusnäytön näyttö- ja käyttöelementit Opastusnäyttö Akku, kauko-ohjausyhteyden tila ja mittauskohde päivämäärä/kellonaika Aktivoitu valikko Toimintopainikkeet 5.2 Käyttöelementit ja näytöt Takymetrin käyttökenttä Käyttökenttä koostuu 5-rivisestä näytöstä ja 4 painikkeesta. Tällä käyttöyksiköllä tehdään takymetrin perusasetukset. Toimintopainikkeet Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Laserluoti päälle/pois Tarkennuksen siirto alaspäin, rullaten. Näytön valinnan kuittaus Controllerin käyttökenttä Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä. Avustavien asetusten FNC-valikon haku näyttöön. Kaikkien aktiivisten toimintojen peruutus tai lopetus ja paluu takaisin käynnistysvalikkoon. Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Käyttäjän konguroitavissa oleva toimintopainike Ohjaus- ja prismahaun toimintonäppäin 324

11 5.2.3 Tilanäytöt Näytön oikeassa yläosassa näkyvät laitteen tärkeät tilatiedot. 5.3 Controllerin kytkeminen pois päältä Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön. Controller kytkeytyy kokonaan pois päältä. Controller käynnistyy uudelleen. Tällöin mahdolliset tallentamattomat tiedot menetetään. Hilti-sovellus lopetetaan. Controller jää päälle. Paina käyttökytkintä. Laitteen pois päältä kytkemisen ja uudelleen käynnistämisen yhteydessä näytetään varmistuskysymys, johon laitteen käyttäjän on vastattava. 6 Toimintovalikko (FNC) Yleistä toiminnasta ( ) + Osoitinvalo: Normaali, nopea, automaattinen, pois päältä Laserosoitin päälle/pois Taustavalon säätö Radioyhteys päälle/pois, radiotaajuuskanavan valinta PPM: Atmosfääristen korjausten asetukset Vesivaaka: Elektronisen vesivaa'an ja laserluodinhakunäyttöön Kompensaattori päälle/pois Vakiomittauspisteen säätö Kaikkien toimintojen lyhyt kuvaus (Apua-toiminto) 6.1 Näytön valo Näytön valon voit kytkeä näytön valon painikkeella päälle ja pois päältä. Kun valo on kytketty päälle, voit näytön valon painiketta uudelleen painamalla säätää kirkkautta 5 vaiheessa välillä 1/5-5/5. HUOMAUTUS Mitä kirkkaammaksi näytön säädät, sitä suurempi virrankulutus on. 325

12 6.2 Vesivaaka (kompensaattori) Nykyisen dialogin kuittaus Otsikkorivi: Laitteen vaakasuoristaminen Laserluodin voimakkuuden (tehot 1 4) nosto Laserluodin voimakkuuden (tehot 1-4) lasku 7 Sovelluksiin liittyvät toiminnot 7.1 Sijoitus ja orientointi Yhteenveto Sijoittaminen ja orientointi ovat tarpeen, jotta laite voidaan sijoittaa vastaavaan koordinaattiympäristöön. Sijoittaminen sijoittaa laitteen koordinaattiympäristöön, ja orientointi suuntaa vaakakehän. Sijoittamisprosessi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia aseman määrittämiseen: Aseman asetus pisteellä 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 326

13 2. Asemapisteen valinta Orientointipisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) Asemapisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen 3. Valitse orientointipisteet ( Orientointikulman asetus (vain kulma asetetaan, matkan mittausta ei tehdä) Orientointipisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Orientointipisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Orientointipisteeseen mittaamisen diaglogi. Käynnistä jokaisen orientointipisteen osalta uudelleen Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään yksi orientointipiste on mitattu) 327

14 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään Vapaa sijoitus 1. Sijoituksen tyypin valinta ( Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän koordinaattien valinta Sijoitustyypin valinta: Vapaa sijoitus 2. Nimeä asema Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) Aseman nimeäminen Välinekorkeuden määrittäminen 328

15 3. Valitse vertailupisteet ( Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus Vertailupisteen valinta Heijastinkorkeuden määrittäminen Jo mitattujen vertailupisteiden näyttö ja erojen näyttö 4. Valitse orientointipisteet tai käynnistä laskenta Vertailupisteeseen mittaamisen dialogin käynnistys Laskennan käynnistys (mahdollista vasta kun vähintään 2 vertailupistettä on mitattu) 5. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 6) Tulosten näyttö Aseman asetus Jos vertailupisteitä on yli kaksi, standardipoikkeamat "StDev(HA)" ja "StdDev(H)" näytetään. 329

16 7.1.4 Asema pystytyslinjalla 1. Sijoituksen tyypin valinta Jos korkeuksia käytetään, voidaan asettaa uusi korkeus (myös sijoittamisen päättymisen jälkeen) Dialogin kuittaus Korkeuksien käytön kytkeminen päälle ja pois Pistejärjestelmän valinta 2. Valitse pystytyslinjapiste 1 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys 3. Valitse pystytyslinjapiste 2 Vertailupisteeseen mittaamisen käynnistys Dialogin kuittaus 330

17 4. Aseman asetus Aseman korkeuden määrittäminen (ks. kohta 5) Tulosten näyttö Aseman asetus Aseman nimen näyttö 7.2 Laitteen sijoittaminen korkeuksia käyttäen Jos sijoittamisessa ja orientoinnissa lisäksi käytetään korkeuksia, ts. kohdekorkeudet pitää määrittää tai suunnitella, on lisäksi tarpeen määrittää laitteen kaukoputken keskipistekorkeus. Korkeuden määrittämisen dialogi ( ) Korkeuden manuaalinen syöttö Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen ( ) Korkeus pisteen valinnalla Mittauksen käynnistys Dialogin kuittaus Korkeuspisteen/korkomerkin valinta Välinekorkeuden määrittäminen Heijastinkorkeuden määrittäminen 331

18 8 Sovellukset 8.1 Vaakasuunniteltu Vaakasuunnittelussa suunnittelukuvatiedot siirretään maastoon tai työmaalle. Nämä suunnittelukuvatiedot ovat sijainteja, jotka esitetään koordinaatteina Sovelluksen "Suunnittelu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Suunnittelu" Vaakasuunnittelusovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Suunnittelupiste" Takaisin edelliseen näyttöön Suunnitteluasetusten syöttö. Automaattisen piste-ehdotuksen lajittelukriteerit, automaattinen pisteen seuranta (päälle/pois), suunnittelutoleranssit ja mittausviive, jotta prismasauva voidaan suunnata riittävän hyvin ennen etäisyysmittausta Seuraavan pisteen valinta, jos asetuksissa valittiin asetus Automaattinen pisteen valinta Dialogin kuittaus Suunnittelupisteen syöttö- tai valintakenttä 3. Tarkka suunnitteludialogi (graanen esitys) Suunnittelupisteen attribuuttien näyttö Kuvan kaikkien pisteiden näyttö (ei aktiivinen) Nykyisen suunnittelupisteen tallennus dokumentointia varten Uuden suunnittelupisteen valinta 332

19 Takymetri "kadottaa" prisman Takymetri ja prisma muodostavat optisenyhteydentoisiinsa. Tämän vuoksi takymetrin ja prisman välillä pitää jatkuvasti olla näköyhteys. Jos jokin liikkuu tässä optisessa yhteydessä ja katkaisee sen, on erittäin todennäköistä, että takymetrin ja prisman välinen optinen yhteys menetetään. Jotta liität prisman uudelleen takymetriin, paina hakupainiketta Controllerissa. Siten näyttöön avautuu dialogi, jossa ovat prisman hakutoiminnot. Ennen haun aloittamista varmista, että hakuparametrit valikossa "Asetukset" on asetettu tarvittavalla tavalla. ( ) Valitse piste koordinaateilla. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Kulmasuunnan syöttö. Takymetri kääntyy valittuun pisteeseen ja ottaa yhteyden prismaan. Nykyisen prisman valinta tai muuttaminen. Asettaa vastaavan prismavakion automaattisesti. Dialogin kuittaus Prismahaun käynnistys/lopetus Osoittimen asetuksen vaihto. Pois Normaali Nopea Automaattinen EDM:n asetuksen vaihto. Automaattinen Manuaalinen Laser (pois) Laser (päälle) Suunnittelu näkyvällä laserilla (laserosoitin) Tätä tapaa käytettäessä EDM:n asetukseksi valitaan "Laser PÄÄLLÄ". Siten varsinaisessa suunnittelussa "punaista pistettä" käyttäen ohjataan suunnittelupistettä suoraan ja vastaavasti suunnittelusijainnit merkitään punaisella pisteellä. Koska punainen laser näkyy hyvin heikommassa ympäristövalossa, tätä tapaa käytetään etenkin sisätiloissa. Jotta suunnittelupistettä voidaan suoraan ohjata kolmiulotteisesti, edellytyksenä on, että käytetään asemaa korkeuksien kanssa. Kuitenkin ilman korkeuksia voidaan myös tehdä suunnitteluja lattioihin ja kattoihin. Tätä varten laser on ensin ohjattava pinnalle. Tässä tilanteessa ohjelma yrittää löytää liittyvän pistesijainnin tai liittyvän luodin vastaavalta pinnalta. HUOMAUTUS Sovellus "Suunnittelu" käyttäen "punaista" laseria soveltuu suunnitteluihin lattioissa ja katoissa. Sovellus ei sovellu suunnitteluihin seinillä. 8.2 Rakennettu Rakennettu prismaa käyttäen Pisteiden rakentamiseksi määritetään ensin sijainti syöttämällä. 333

20 Sovelluksen "Rakennettu prismaa käyttäen" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Rakennettu" Rakennettu-sovelluksen valinta 2. Syöttödialogi "Rakennettu" Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Dialogin kuittaus Rakennettu-pisteen syöttö- tai valintakenttä Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Dialogin kuittaus ja tietojen tallennus 8.3 Mittaus ja tallennus Mittauksen ja tallennuksen periaate Mittaus ja tallennus -toiminnolla mitataan pisteitä, joiden sijainti ei ole tunnettu. 334

21 8.3.2 Sovelluksen "Mittaus tallennus" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Mittaus tallennus" Sovelluksen Mittaus tallennus valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" ( ) Peruutus ja paluu takaisin edelliseen näyttöön Vastaavaan mittapisteeseen liittyvien attribuuttien syöttö tai näyttö. Enintään viiden erilaisen attribuutin syöttö per mittapiste Yksittäisen etäisyyden mittaus Etäisyyksien ja kulman mittaus näppäintä painaen ja samalla tietojen tallennus Kelpaavan etäisyysmittauksen jälkeen mitataan kulma ja sitten tallennetaan etäisyys ja kulma. Pisteen alfanumeerisen kuvauksen syöttö Heijastinkorkeuden syöttö (jos asema pystytettiin korkeuksia käyttäen) 8.4 Alamittaus Alamittauksen periaate Laite määrittää enintään 99 peräkkäin mitatun pisteen perusteella pisteiden välisen vaaka- tai pystyalan. Pisteet voidaan mitata järjestyksessä joko myötä- tai vastapäivään. 335

22 8.4.2 Alamittaussovelluksen toiminta 1. Käynnistysdialogi "Alamittaus" Alamittaussovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste" Takaisin projektin valintaan Viimeksi mitatun pisteen poisto Pisteeseen mittauksen käynnistys Alamittauksen tuloksen näyttö 8.5 Välimatka Välimatkan periaate Välimatkasovelluksella mitataan kaksi tilassa vapaasti sijaitsevaa pistettä, jotta voidaan määrittää näiden pisteiden välinen vaakaetäisyys, viistoetäisyys, korkeusero ja kallistuma. 336

23 8.5.2 Sovelluksen "Välimatka" toiminta 1. Käynnistysdialogi "Välimatka" Välimatkasovelluksen valinta 2. Mittausdialogi "Mittapiste 1" Takaisin projektidialogiin Mittauksen käynnistys Mittauksen jälkeen jatko seuraavaan dialogiin 3. Mittausdialogi "Mittapiste 2" OK Pisteeseen kohdistettujen attribuuttien syöttö tai näyttö Mittauksen käynnistys Tulosten näyttö 8.6 Linjapukki Linjapukki-sovellus on sovellus linjojen ja kaarien käsittelyyn. Linjapukki-sovelluksella voit määrittää ja suunnitella pystytyslinjat sekä koordinaatit, tallentaa työmaalle merkityt pystytyslinjat ja siirtää niitä määritetysti. Lisäksi voit suoraan suunnitella pisteitä liittyen määritetyn pystytyslinjan pitkittäis- ja poikittaismittoihin. Tämä on erityisen yksinkertaista, jos pystytyslinja määritetään etukäteen koordinaateista graaseksi linjaksi tai kaareksi. Siten voit valita linjat tai kaaret sormella koskettaen ilman että joudut aina uudelleen vuorotellen syöttämään linjat tai kaaret. 337

POS 150/180. Printed: 12.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 01

POS 150/180. Printed: 12.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 01 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Manual de instruções Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas

Lisätiedot

PRA 38. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5070284 / 000 / 01

PRA 38. Printed: 18.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5070284 / 000 / 01 PRA 38 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

PMA 31. Printed: 19.01.2015 Doc-Nr: PUB / 5130156 / 000 / 01

PMA 31. Printed: 19.01.2015 Doc-Nr: PUB / 5130156 / 000 / 01 PMA 31 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en da sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130604 / 000

Lisätiedot

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Lisätiedot

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164729 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164729 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Lisätiedot

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones PD 5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Οδηγιες

Lisätiedot

PUA 80. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko zh cn. Printed: 14.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5151128 / 000 / 00

PUA 80. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko zh cn. Printed: 14.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5151128 / 000 / 00 PUA 80 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

C 4/36-90 / C 4/36-350

C 4/36-90 / C 4/36-350 C 4/36-90 / C 4/36-350 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas

Lisätiedot

PRA 30/ PRA 31. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko cn. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5140549 / 000 / 00

PRA 30/ PRA 31. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. ja ko cn. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5140549 / 000 / 00 PRA 30/ PRA 31 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

DD VP-U. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069629 / 000 / 01

DD VP-U. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069629 / 000 / 01 DD VP-U Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

PS 30. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137824 / 000 / 00

PS 30. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137824 / 000 / 00 PS 30 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Lisätiedot

PM 2-L. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық

PM 2-L. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық PM 2-L Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC

C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Laser FLS 90. Käyttöohje

Laser FLS 90. Käyttöohje Laser FLS 90 fi Käyttöohje L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D C L

Lisätiedot

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing PRE 38 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 FIN Käyttöohje

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

HDE 500-A22. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069922 / 000 / 01

HDE 500-A22. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069922 / 000 / 01 HDE 500-A22 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Prexiso P20 - Sisällysluettelo

Prexiso P20 - Sisällysluettelo Prexiso P0 - Sisällysluettelo FI Laitteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Näyttö - - - - - - - - -

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1 Sisällysluettelo FI käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Prexiso P50 - Sisällysluettelo

Prexiso P50 - Sisällysluettelo Prexiso P50 - Sisällysluettelo FI Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - -

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

PS 35. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137786 / 000 / 00

PS 35. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5137786 / 000 / 00 PS 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Lisätiedot

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS

FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS FRWD-RANNENÄYTÖN KÄYTTÖOPAS RANNENÄYTÖN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET» Toiminta-aika (huoneenlämmössä) - kellotilassa: 1 vuosi - mittaustilassa: 500 tuntia» Koko: leveys 46 mm, paksuus 18 mm» LCD-näyttö» Kaksi

Lisätiedot

StarFinder Plus DE 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

StarFinder Plus DE 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86 StarFinder Plus DE 02 GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 Lue Noudata käyttöohje annettuja kokonaan. ohjeita. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

1 Merkit. 5 Käyttövastuu

1 Merkit. 5 Käyttövastuu A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Merkit 1.1 Varoituksia Varoitukset erotellaan vaaran luonteen mukaan seuraaviksi sanoiksi: Varovasti varoittaa esinevahingosta. Varoitus varoittaa

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Käyttöohje (Finnish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot