SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Elina Rydman

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Elina Rydman"

Transkriptio

1 1(6) SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Elina Rydman Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1414/2016) 2 ja 4 :n muuttamisesta 1. Yleistä Arpajaislain (1047/2001) 11 :n mukaan Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen. Lain 13 c :n 1 momentin mukaan rahapelit on toimeenpantava siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, kuinka suuri osuus rahapelejä toimeenpantaessa kertyvistä pelimaksuista on maksettava pelaajille voittoina, miten voitot on pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Kyseiset säännökset on annettu 1 päivänä tammikuuta 2017 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta (1414/2016). Asetuksen 2 ja 3 :ssä säädetään pelimuodosta riippuen joko pelityypeittäin tai pelikohtaisesti pelimaksuista voittoina pelaajille maksettavista keskimääräisistä kalenterivuosittaisista osuuksista eli niin sanotuista pelien palautusprosenteista. Osuudet on ilmaistu vaihteluvälinä, jossa Veikkaus Oy:n on kalenterivuosittain voittoja maksaessaan pysyttävä. Rahapeleistä pelaajille maksettavat osuudet on ryhmitelty asetuksen eri pykälissä siten, että 2 :ssä säädetään raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista ja asetuksen 3 :ssä säädetään totopelien pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista. Arpajaislain tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Rahapelin palautussuhde on keskeinen pelin palkitsevuutta määrittelevä ominaisuus. Rahapelin korkea palautussuhde voi lisätä pelin houkuttelevuutta pelaajille. Rahapelin palautussuhteesta säätäminen asetuksella on yksi keskeinen keino, jolla valtiovalta ohjaa rahapelitoimintaa haittojen ehkäisyyn perustuvien rahapelipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Esitettävät muutokset Asetuksella muutettaisiin voimassa olevan asetuksen 2 :n 3, 4 ja 9 kohtia, joissa säädetään muuttuvakertoimisen, kiinteäkertoimisen sekä sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpajaisten palautusprosenteista. Lisäksi pykälään lisättäisiin uusi kohta, jossa säädettäisiin virtuaalisen vedonlyönnin palautusprosentista. Teknisesti muutokset toteutettaisiin muuttamalla koko 2, vaikka sisällöllisesti muutokset koskisivat ainoastaan edellä mainittujen pelityyppien palautusprosentteja. Edellä mainittujen sisällöllisten muutosten lisäksi pykälään sisältyvien pelityyppien ja pelien ryhmittelyä ja keskinäistä järjestystä muutettaisiin vastaamaan pykälän otsikon mukaista järjestystä. Tämän johdosta muutettaisiin myös asetuksen 4 :n 2 momentin viittaus muihin 2 :ssä tarkoitettuihin rahapeleihin kuin monikansallisten yhteisten voittoluokkien veikkauspeliin. Kyse olisi näiltä osin teknisistä muutoksista.

2 2(6) 3. Yksityiskohtaiset perustelut 3.1. Asetuksen 2 raha-automaattien, erityisautomaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavista osuuksista Vedonlyönnistä pelaajille maksettavat voitto-osuudet (8 ja 9 kohdat) Asetuksella muutettaisiin pykälän 3 kohtaa siten, että muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä pelaajille voittona maksettavan palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin prosenttiin ja pykälän 4 kohtaa siten, että kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä pelaajille voittona maksettavan palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin prosenttiin. Voimassa olevan asetuksen mukaan muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä palautusprosentin sallittu vaihteluväli on ja kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä prosenttia. Samalla pykälään jäljempänä kohdassa ehdotetun uuden numeroinnin seurauksena kohdat 3 ja 4 siirtyisivät pykälän kohdiksi 8 (muuttuvakertoiminen vedonlyönti) ja 9 (kiinteäkertoiminen vedonlyönti). Veikkaus Oy:n toimeenpanemia muuttuvakertoimisia vedonlyöntipelejä ovat Tulosveto, Moniveto ja voittajavedot (Voittajaveto, Päivän Pari, Päivän Trio, Superkaksari ja Supertripla). Veikkaus Oy:n toimeenpanemia kiinteäkertoimisia vedonlyöntipelejä ovat Pitkäveto, Live-veto ja Virtuaalivedonlyönti. Live-vedon eli tapahtuma-aikaisen vedonlyönnin palautusprosentista säädetään erikseen 5 kohdassa. Arvontaan perustuvan virtuaalisen vedonlyönnin palautusprosentista ehdotetaan säädettäväksi jäljempänä kohdassa esitettävällä tavalla erikseen. Esitettävällä muutoksella pyritään vahvistamaan Veikkaus Oy:n kykyä kanavoida vedonlyöntipeleihin kohdistuvaa kysyntää arpajaislain vastaisesta tarjonnasta Veikkaus Oy:n tarjontaan. Arpajaislain vastainen vedonlyöntipelien tarjonta on verkkoympäristössä laajaa ja monipuolista. Kiinteäkertoimisten vedonlyöntipelien ohella myös Veikkaus Oy:n muuttuvakertoimisiin vedonlyöntipeleihin kohdistuu kansainvälistä kilpailua, vaikka arpajaislain vastainen tarjonta muodostuu kiinteäkertoimisesta vedonlyönnistä. Veikkaus Oy:n muuttuvakertoimiset voittajavedot ovat perinteisin vedonlyöntituote moniin urheilukohteisiin ja sopivat hyvin erityisesti yksilölajien kohteeksi. Esitettävän muutoksen tarkoituksena on tukea siten Veikkaus Oy:n kanavointikykyä myös näiden Veikkaus Oy:n toimeenpanemien pelituotteiden osalta. Asetusmuutosehdotuksen taustalla on myös kiinteäkertoimisen vedonlyönnin osalta pelaamisessa tapahtunut muutos tavalla, jossa Pitkävedossa pelaajat valitsevat peliriviinsä vähemmän kohteita. Tämän seurauksena pelaajille voittoina maksettavat osuudet ovat nousseet. Pitkävedosta on poistettu pelin tuotekehityksen seurauksena muun muassa yhdistelmäpakko, jonka mukaan pelaajan oli aiemmin valittava peliriviinsä vähintään kolme pelikohdetta. Veikkaus Oy:n mukaan muutos on vaikuttanut merkittävästi pelaajan peliriviinsä valitsemien kohteiden määrään laskevasti. Samalla pelin teoreettinen palautusprosentti ja pelikatteena panoksista palautuva osuus on vuositasolla noussut. Veikkaus Oy:n mukaan pelaajat ovat yhä tiedostavampia pelien todennäköisyyksistä, joka on laskenut pelattujen pelirivien keskimääräistä rivipituutta. Esimerkiksi jos pelaaja aikaisemmin on valinnut kolme kohdetta peliriviinsä, jossa yhden kohteen palautusprosentti on ollut 92, pelin teoreettinen kokonaispalautus on noin 78 prosenttia (0,92 x 0,92 x 0,92 = 0,78 ). Muuttuneessa kulutuskäyttäytymisessä pelaaja valitsee peliriviinsä keskimäärin vain kaksi kohdetta, jolloin teoreettinen palautusprosentti on edellä mainittua esimerkkiä suurempi ollen noin 85 (0,92 x 0,92= 0,85). Vuoden aikajaksolla tarkasteltaessa myös sattuma vaikuttaa lopulliseen toteutuneeseen palautusprosenttiin joko laskevasti

3 3(6) tai nostavasti. Pienemmällä sallitulla palautusprosentilla Veikkaus Oy:n kyky tarjota vedonlyöntipelejä kilpailukykyisillä kertoimilla heikkenee. Euroopan unionin tuomioistuin ei ole sulkenut pois rahapelialan valvotun kasvun politiikkaa, vaikka kansallisen järjestelmän tavoitteena olisi rajoittaa pelimahdollisuuksia. Tällainen politiikka voi olla täysin johdonmukainen sen tavoitteen kanssa, joka koskee luvattomia tai kiellettyjä pelejä pelaavien ja vetoja lyövien pelaajien houkuttelemista luvallisen ja säännellyn toiminnan piiriin (niin sanottu kanavointi). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luvan saaneiden toimijoiden on muodostettava luotettava mutta samanaikaisesti houkutteleva vaihtoehto kielletylle toiminnalle, mikä itsessään voi merkitä laajan pelivalikoiman tarjoamista, tietynlaajuista mainontaa ja turvautumista uusiin jakelutekniikoihin. Mikäli jäsenvaltio kuitenkin harjoittaa rahapelitoiminnan voimakasta laajentamispolitiikkaa yllyttämällä ja rohkaisemalla liiallisesti kuluttajia osallistumaan rahapeleihin, rahapelitoimintaa ei voida katsoa harjoitettavan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti (muun muassa yhdistetyt asiat C-338/04, C-359/04 ja C-360/04, Placanica ym., ja yhdistetyt asiat C-316/07, C-358/07-C-360/07, C- 409/07 ja C-410/07, Stoss ym.) Virtuaalisesta vedonlyönnistä pelaajille maksettava voitto-osuus (11 kohta) Asetuksen 2 :ään lisättäisiin uusi 11 kohta, jonka mukaan virtuaalisessa vedonlyönnissä pelaajille on pelistä kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin prosenttia pelin kokonaisvaihdosta. Veikkaus Oy aloitti virtuaalisen vedonlyönnin toimeenpanon helmikuussa 2018 tuotenimellä Virtuaalivedot sen jälkeen, kun sisäministeriö oli lisännyt asetusmuutoksella Virtuaalivedonlyönnin säännöt Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä annettuun sisäministeriön asetukseen. Virtuaalinen vedonlyönti on kiinteäkertoimista vedonlyöntiä virtuaalisista pelikohteista, jossa voiton määräytyminen perustuu arvontaan. Virtuaalisessa vedonlyönnissä pelikohteiden vedonlyöntitulokset visualisoidaan pelaajalle animaation tai videoleikkeiden muodossa tai näiden yhdistelmänä. Näillä ei kuitenkaan ole pelin lopputuloksen määräytymisen kannalta merkitystä. Virtuaalivedot on kiinteäkertoiminen vedonlyöntipeli ja sen palautusprosentista säädetään voimassa olevan asetuksen 2 :n 4 kohdassa, jonka mukaan kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä pelaajille on pelistä kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin prosenttia kokonaisvaihdosta. Koska asetusmuutoksella ehdotetaan Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn tukemiseksi korotettavaksi kiinteäkertoimisen vedonlyönnin osalta niiden vedonlyöntipelien palautusprosentteja, joissa pelin tulos voi perustua arvonnan sijaan osittain pelaajan asiantuntemukseen, pykälään ehdotetaan lisättäväksi virtuaaliselle vedonlyönnille oma kohtansa. Uuden 11 kohdan mukaisesti virtuaalisessa vedonlyönnissä pelin palautusprosentti säilyisi nykyisellä tasolla prosentissa pelin vuosittaisesta kokonaisvaihdosta Sähköisissä rahapika-arpajaisista pelaajille maksettavat voitto-osuudet (14 kohta) Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi voimassa olevan pykälän 9 kohtaa siten, että sähköisesti toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa pelaajille voittona maksettavan palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin prosentista prosenttiin pelin kokonaisvaihdosta. Pykälään ehdotetun ja jäljempänä kohdassa esitetyn uuden numeroinnin seurauksena kohta 9 siirtyisi pykälän kohdaksi 14.

4 4(6) Sähköisillä rahapika-arpajaisilla tarkoitetaan Veikkaus Oy:n pelipalvelussaan toimeenpanemia sähköisiä pika-arpoja (earpoja). Sähköisten rahapika-arpojen pelaamisen kesto vaihtelee arvasta riippuen 12 sekunnista useisiin minuutteihin. Sähköiset rahapika-arvat olivat ennen vuotta 2017 tapahtunutta rahapeliyhteisöjen (Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy) yhdistymistä edeltäneen Veikkaus Oy:n nopearytmisin sähköisesti toimeenpantava peli ja ne tarjosivat ensimmäisen henkilökohtaisen digitaalisen pelikokemuksen laajalle joukolle silloisen Veikkaus Oy:n asiakkaita. Rahapeliyhteisöjen yhdistymisen jälkeen ja yhtenäiseen pelipalveluun siirtymisen myötä pelaajille on tullut tarjolle laaja joukko erilaisia sähköisesti toimeenpantavia nopearytmisiä rahapelejä, jotka perustuvat pelaajan itsensä käynnistämään arvontaan. Veikkaus Oy:n mukaan ennen rahapeliyhteisöjen yhdistymistä Veikkaus Oy:n sähköisten rahapika-arpojen enimmäispalautusprosentti riitti hyvin pitämään pelikokemuksen riittävän palkitsevana siten, että asiakkaat viihtyivät pelien parissa niiden pitkähköstä kestosta huolimatta. Uuden Veikkaus Oy:n ja yhden pelisivuston myötä Veikkaus Oy:n asiakkaille on tullut tarjolle sähköisiä pika-arpoja merkittävästi nopearytmisempiä sekä suuremman palautusprosentin rahapelituotteita sähköisten raha-automaatti- ja kasinopelien muodossa. Näille pelituotteille on ominaista pelin nopea rytmi, jossa pelikierros kestää nopeimmillaan ainoastaan muutamia sekunteja sekä pelien korkea palautusprosentti. Veikkaus Oy:n pelipalvelussa raha-automaatti- ja kasinopelien palautusprosentti on pääsääntöisesti prosenttia kuitenkin niin, että tiettyjen kasinopelien pelaajille palautuva osuus on hyvin lähellä 100 prosenttia. Raha-automaattien ja kasinopelien palautusprosentin sallitusta vaihteluvälistä säädetään pykälän 1 kohdassa, jonka mukaan näistä peleistä on pelaajille maksettava kalenterivuosittain keskimäärin 70 99,9 prosentiksi pelien kokonaisvaihdosta. Asetusmuutoksella pyritään muuttamaan kehitystä, jossa pelaamista on siirtynyt sähköisestä rahapikaarpapelaamisesta suuremman pelihaittariskin sisältävään sähköiseen raha-automaatti- ja kasinopelaamiseen. Veikkaus Oy:n mukaan esitettävällä muutoksella voidaan laskea sähköisten rahapika-arpojen laskennallista tuntihintaa tavalla, joka parantaisi näiden pelituotteiden sisäistä kilpailukykyä erityisesti suhteessa sähköisiin raha-automaatteihin. Esitettävällä muutoksella pyritään vahvistamaan Veikkaus Oy:n kykyä ylläpitää sähköiset rahapika-arvat kiinnostavina peleinä ja aitoina vaihtoehtoina rahapeleinä suuremman haittariskin sisältäville sähköisille raha-automaattipeleille Pelityyppien ja pelien järjestyksen muuttaminen Edellä mainittujen sisällöllisten muutosten lisäksi pykälään sisältyvien pelityyppien ja pelien ryhmittelyä ja keskinäistä järjestystä muutettaisiin loogisempaan järjestykseen. Pelityypit ja pelit järjestettäisiin pykälän otsikoinnin mukaisesti siten, että kohdassa 1 säädettäisiin raha-automaattien, erityisautomaattien ja kasinopelien palautusprosenteista, kohdissa 2-7 veikkauspelien palautusprosenteista, kohdissa 8-11 vedonlyöntipelien palautusprosenteista ja kohdissa raha-arpajaisten palautusprosenteista. Pykälä sisältäisi muutettuna yhteensä 14 kohtaa Asetuksen 4 voitto-osuuksien tasauksesta Edellä kohdassa esitetyn pelityyppien ja pelien järjestyksen muuttamisen seurauksena asetuksella ehdotetaan muutettavaksi voitto-osuuksien tasausta koskevaan 4 :n 2 momenttiin sisältyvä viittaus muihin 2 :ssä tarkoitettuihin rahapeleihin kuin monikansallisten yhteisten voittoluokkien veikkauspeliin. Jatkossa 4 :n 2 momentissa viitattaisiin 2 :n 1 5 ja 7 14 kohtaan sekä 3 :ään. Muutos toteutettaisiin teknisesti muuttamalla koko pykälä, vaikka esitettävä muutos koskisi sisällöllisesti ainoastaan kyseistä viittaussäännöstä.

5 5(6) 4. Vaikutukset rahapelien vastuullisuuteen Asetusmuutoksen pyrkimystä kanavoida vedonlyöntipelaamiseen kohdistuvaa kysyntää arpajaislain vastaisesta tarjonnasta Veikkaus Oy:n tarjontaan voidaan pitää vastuullisuusnäkökulmasta hyväksyttävänä. Veikkaus Oy:n sähköisessä pelipalvelussa pelaajan on asetettava itselleen vuorokausi- ja kuukausikohtaiset pelitiliä koskevat rahansiirtorajat. Pelaaja ei voi myöskään siirtää rahaa pelitililleen klo välisenä aikana. Pelaajalla voi olla pelitilillään enintään euroa. Yhtiön pelipalvelussa on käytössä peliajan aikamuistutuin, joka ilmoittaa pelaajalle tunnin välein pelaamisen käytetystä ajasta. Pelaaja voi myös asettaa itselleen peli- tai peliryhmäkohtaisesti eston tai käyttää pikasulkutoiminnallisuutta eli estä pelaaminen -painiketta, joka estää kaiken pelaamisen seuraavan vuorokauden loppuun saakka. Sähköisten rahapika-arpojen osalta sisäistä kanavointia, jolla pyritään estämään kulutuksen siirtymistä korkeamman pelihaittariskin sisältävään pelaamiseen Veikkaus Oy:n omassa pelitarjonnassa, voidaan pitää tärkeänä pelihaittojen vähentämisen keinona. Edellä esitetyllä tavalla asetukselle ehdotetaan muutettavaksi sähköisten rahapika-arpojen palautusprosenttia tämän tavoitteen tukemiseksi. Haitallisen kanavoitumiskehityksen muuttamista on mahdollista tukea kokonaisvaltaisemmin myös Veikkaus Oy:n omin keinoin esimerkiksi kiinnittämällä huomiota raha-automaateista annettavaan tuoteinformaatioon sekä markkinointiin, esillepanoon ja näkyvyyteen Veikkaus Oy:n pelipalvelussa. Muita tällaisia Veikkaus Oy:n itsensä toteuttamia keinoja voisivat olla myös esimerkiksi tuoteinformaation tarjoaminen pelaajille eri peleihin sisältyvistä haittariskeistä sekä erilaiset vastuullista pelaamista tukevan pelaajakohtaisen yksilöllisen näkymän kehittämistoimenpiteet sähköisessä rahapelaamisessa. 5. Taloudelliset vaikutukset Veikkaus Oy:n toimeenpanemien muuttuvakertoimisten vedonlyöntipelien liikevaihto oli vuonna 2016 yhteensä 118,37 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 yhteensä 108,65 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 muuttuvakertoimisten vedonlyöntipelien liikevaihto on ollut ajalla yhteensä 81,55 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n arvion mukaan muuttuvakertoimisten vedonlyöntipelien pelikatetuotto (pelimyynnin ja pelaajien saamien voittojen erotus) tulee kuluvana vuonna hieman laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Esitettävällä asetusmuutoksella pyritään tukemaan Veikkaus Oy:n kanavointikykyä arpajaislain vastaisesta tarjonnasta Veikkaus Oy:n tarjontaan. Kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä ehdotetun asetusmuutoksen merkitys Veikkaus Oy:n liiketoiminnalle voidaan arvioida olevan suurempi. Kiinteäkertoimisten vedonlyöntipelien vastaavat liikevaihtoluvut ovat 334,81 miljoonaa euroa (2016), 378 miljoonaa euroa (2017) ja 264,18 miljoonaa euroa (1-9/2018). Veikkaus Oy:n arvion mukaan kiinteäkertoimisen vedonlyönnin pelikatetuotto tulee kuluvana vuonna laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköisten rahapika-arpojen liikevaihto oli vuonna 2016 yhteensä 182,22 miljoonaa euroa, vuonna 2017 yhteensä 182,19 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 ajalla yhteensä 93,85 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy:n mukaan vuonna 2018 sähköisten rahapika-arpojen pelikatetuotto tulee vähenemään merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Ehdotetulla asetusmuutoksella pyritään kanavoimaan kysyntää Veikkaus Oy:n sisällä erityisesti sähköisestä raha-automaattipelaamisesta vähemmän pelihaittariskejä sisältävään sähköiseen rahapika-arpapelaamiseen, millä on merkitystä sähköisistä rahapika-arvoista muodostuvaan pelikatetuottoon. Veikkaus Oy:n mukaan sähköisten rahaautomaattien pelikatetuotto tulee kasvamaan merkittävästi vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna.

6 6(6) 6. Asian valmistelu ja lausunnot Asetusmuutosesitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunto maa- ja metsätalousministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä sen yhteydessä toimivalta rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmältä, valtiovarainministeriöltä, Poliisihallitukselta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Sisäministeriö sai lausunnon maa- ja metsätalousministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalta rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmältä, valtiovarainministeriöltä, Poliisihallitukselta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. Asetusmuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 27 päivänä joulukuuta Toimivaltasäännös Arpajaislaki 13 c 2 momentti ja 67 1 momentti 3 kohta.

SISÄMINISTERIÖ Perustelumuistio Liite Neuvotteleva virkamies Elina Rydman

SISÄMINISTERIÖ Perustelumuistio Liite Neuvotteleva virkamies Elina Rydman 1(6) SISÄMINISTERIÖ Perustelumuistio Liite Neuvotteleva virkamies 13.12.2018 Elina Rydman Sisäministeriön asetus Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä (2018/1879); ebingon, vedonlyöntipelien, tapahtuma-aikaisen

Lisätiedot

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho

INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012. Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho INTERNETIN VILLIT PELIKUVIOT Seminaari 11.12.2012 Arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho Komission valvontamenettely komission virallinen ilmoitus Suomelle 10.4.2006, jonka mukaan Suomi on laiminlyönyt

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 22.12.2016 Jukka Tukia VALTIONEUVOSTON ASETUS VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN TOIMEENPANOSTA 1. Yleistä Sisäministeriö asetti 14.10.2015 hankkeen rahapeliyhteisöjen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c :n 2 momentin, 48 :n 3 momentin ja 67 :n 1 momentin nojalla,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta /2011 Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta /2011 Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2011 575/2011 Laki arpajaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan arpajaislain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 19.8.2011 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella

Lisätiedot

HE 150/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä

HE 150/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä HE 150/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi totopelistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa

Lisätiedot

Lausunto ID (12) Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä; Virtuaalivedonlyönnin pelisäännöt

Lausunto ID (12) Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä; Virtuaalivedonlyönnin pelisäännöt Lausunto ID-17210476 1 (12) 11.09.2017 POL-2017-12547 Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2017-1073 Poliisihallituksen lausunto Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä;

Lisätiedot

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk-

HE 51/2011 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväk- HE 51/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseen

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät

SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA. 3 Rahapelit ja niiden toimeenpanomuotojen määritelmät LAUSUNTO 14.4.2016 Viite: SMDno-2015-1557 SUOMEN HIPPOS RY:N LAUSUNTO ARPAJAISLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Hippos ry esittää lausuntonaan arpajaislakiin liittyviin

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Laki. arpajaislain muuttamisesta

Laki. arpajaislain muuttamisesta Laki arpajaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arpajaislain (1047/2001) 13, 13 a, 54, 55 ja 65 sekä 67 :n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 13 laeissa 575/2011 ja 1156/2015,

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Lausunto ID (10)

Lausunto ID (10) Lausunto ID-195667 1 (10) 09.01.2019 POL-2018-57323 Sari Laitakari Ryhmäpäällikkö / Poliisihallitus, arpajaishallinto Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Asia: HE 213/2018 vp Hallituksen esitys

Lisätiedot

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vastine 1 (5) HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vastine 1 (5) Hallitusneuvos Jouni Laiho 12.10.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 132/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2011/2027 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 8 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...10

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2015/635 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2018/621 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2018/621 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2018/621 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 1 SISÄLLYS PELAAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET... 5 VEIKKAUSPELIT, VEDONLYÖNTIPELIT JA RAHA-ARPAJAISET... 7 Lotto... 7 Vikinglotto...

Lisätiedot

LAUSUNTO I HLI I

LAUSUNTO I HLI I Saini Mustalampi I HLI 1 4481 4.00.00 I 20 1 7 1(5) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi jukka.tukia@interm in.fi Lausuntopyyntönne SMDno-201 7-1'424 Pel irajoituskokonaisuuden uud stam i nen Veikkaus Oy

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/308 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LUONNOS 18.3.2016 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia.

Lisätiedot

1994 vp - HE 274 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 274 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 274 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 :n ja arpajaisverolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaislakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

1992 vp -- IIE 253. llallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 ja 5 :n muuttamisesta

1992 vp -- IIE 253. llallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 ja 5 :n muuttamisesta 1992 vp -- IIE 253 llallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaislakia muutettavaksi siten, että Oy Veikkaus

Lisätiedot

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/1035 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/1035 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/1035 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 1 SISÄLLYS PELAAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET... 5 VEIKKAUSPELIT, VEDONLYÖNTIPELIT JA RAHA-ARPAJAISET... 7 Lotto... 7 Kestoloton

Lisätiedot

OSA VUOSI KATSA. Veikkaus Oy. tammi-huhtikuu

OSA VUOSI KATSA. Veikkaus Oy. tammi-huhtikuu OSA VUOSI KATSA US 2017 Veikkaus Oy tammi-huhtikuu TOIMITUS- JOHTAJALTA Suomen talouden näkymä on alkuvuonna kääntynyt hienoiseen kasvuun, mikä on vaikuttanut myös kuluttajien luottamukseen oman taloutensa

Lisätiedot

Veikkauksen kehittämistoimenpiteet

Veikkauksen kehittämistoimenpiteet Veikkauksen kehittämistoimenpiteet 5.9.2019 VEIKKAUKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VEIKKAUKSEN HALLITUKSEN 3.9.2019 TEKEMÄT PERIAATEPÄÄTÖKSET 1. Strategian selventäminen 2. Veikkauksen vastuullisuusohjelman

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ Mediatilaisuus 19.12.2017 Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja Veikkaus Julkinen 13.12.2017 2 TAVOITTEENA TÄYSTUNNISTAUTUMINEN

Lisätiedot

Rahapelien markkinointia koskevat Poliisihallituksen linjaukset

Rahapelien markkinointia koskevat Poliisihallituksen linjaukset 1 (43) 03.06.2015 POL-2015-7474 Rahapelien markkinointia koskevat Poliisihallituksen linjaukset POLIISIHALLITUS Arpajaishallinto Konepajankatu 2, PL 50, 11101 RIIHIMÄKI arpajaishallinto@poliisi.fi Puh.

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS. Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2017

VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS. Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2017 VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2017 Hallintoneuvosto 15.2.2018 Sisällys 1. VEIKKAUKSEN RAHAPELITOIMINNAN

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lausunto Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lausunto Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta 1 (8) Sisäministeriö Poliisiosasto Lainsäädäntöyksikkö Viite: Lausuntopyyntö SMDno-2015-1557 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lausunto Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta

Lisätiedot

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q2 2019 1 TOIMITUS- JOHTAJALTA Vastuullisuus ja luotettavuus toimintamme perusta Veikkauksen ympärillä on käyty loppukesästä vilkasta julkista keskustelua. Monia askarruttaa,

Lisätiedot

VEDONLYÖNTI PELIOPAS

VEDONLYÖNTI PELIOPAS VEDONLYÖNTI PELIOPAS PITKÄVETO Tiedätkö kumpi voittaa vai päättyykö peli tasan? NÄIN SE SUJUU Pitkävedossa lyöt vetoa yhdestä tai useammasta pelikohteesta. Pitkävedon kohteet ja kertoimet saat pelimyyjältä,

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA

Neuvotteleva virkamies SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 25.9.2017 SM009:00/2017 Elina Rydman VALTIONEUVOSTON ASETUS RAHAPELIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNASTA 1 Johdanto Arpajaislaissa (1047/2001) säädetään rahapelien

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (5) Hallintovaliokunta Eduskunta Viite: Hallintovaliokunnan asiantuntijakutsu 26.10.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/460 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (5) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1620623 1 (5) 10.11.2016 POL-2016-15979 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q1 2019 1 Veikkauksella hyvä alkuvuosi haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkauksen vuosi 2019 käynnistyi liiketoiminnallisesti hyvin.

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1049 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1049 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1049 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 8 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...10

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS. Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2018

VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS. Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2018 VEIKKAUKSEN HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS Veikkauksen rahapelitoiminnan kehitys ja toimet pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi vuonna 2018 Hallintoneuvosto 14.2.2019 Sisällys 1. VEIKKAUKSEN RAHAPELITOIMINNAN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten, että jatkossa

Lisätiedot

OSA VUOSI KATSA. Veikkaus Oy. tammi-elokuu

OSA VUOSI KATSA. Veikkaus Oy. tammi-elokuu OSA VUOSI KATSA US 2017 Veikkaus Oy tammi-elokuu TOIMITUS- JOHTAJALTA Kohti entistä parempaa asiakaskokemusta Uuden Veikkauksen ensimmäinen toimintavuosi on edennyt strategian keskeisten osa-alueiden osalta

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1039 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1039 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2016/1039 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 8 VIKING LOTON SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Sisäinen turvallisuus

Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi. Sisäinen turvallisuus Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien haittojen arviointijärjestelmäksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Ehdotus rahapeleihin kytkeytyvien

Lisätiedot

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2017/210 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 1 SISÄLLYS VEIKKAUSPELIT, VEDONLYÖNTIPELIT JA RAHA-ARPAJAISET... 5 Lotto... 5 Kestoloton ja Kestolauantai-jokerin lisäarvonta...

Lisätiedot

Kyselytutkimus sähköisten rahapelipalveluiden käyttäjille - Korkeat kertoimet ja luotettavuus pelaamisen houkuttimina.

Kyselytutkimus sähköisten rahapelipalveluiden käyttäjille - Korkeat kertoimet ja luotettavuus pelaamisen houkuttimina. Kyselytutkimus sähköisten rahapelipalveluiden käyttäjille - Korkeat kertoimet ja luotettavuus pelaamisen houkuttimina Mikko Sirkka Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q3 2018 1 TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkauksen tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä Rahapelaaminen siirtyy voimakkaasti digitaalisiin kanaviin.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomennos LA 127/2001 vp Gunnar Jansson /r ym. LAKIALOITE 127/2001 vp Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tausta Eduskunta hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (6) Sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunta Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu 23.9.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 (6) Sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunta Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu 23.9.2016 Asiantuntijalausunto: HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset

1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta ja avustussäännökset 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HPO/YPA 27.6.2018 Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen TÄYDENTÄVÄ AVUSTUSTENJAKO VEIKKAUS OY:N RAHAPELITUOTOISTA TER- VEYDEN JA SOSIAALISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto ID (6) HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto ID-1612187 1 (6) 24.10.2016 POL-2016-14830 Saaramia Varvio Arpajaishallintopäällikkö Eduskunta Sivistysvaliokunta SiV@eduskunta.fi HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain

Lisätiedot

Lausunto ID (14)

Lausunto ID (14) Lausunto ID-18209660 1 (14) 14.08.2018 POL-2018-20917 Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi Poliisihallituksen lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS

KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS KENO PELI- JA JÄRJESTELMÄOPAS KENO JA KUNKKUKERTOIMET Kenossa arvotaan kaksi kertaa päivässä 20 numeroa väliltä 1 70. Pelin voittoon vaikuttavat rastien määrä (= kenotaso), valittu panos sekä osumien määrä.

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 105/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että peliautomaattien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 127/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2ja4 :nmuuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella toimivien rahapeliyhteisöjen

Lisätiedot

1 (12) Eduskunta Hallintovaliokunta

1 (12) Eduskunta Hallintovaliokunta 1 (12) Vastine SM014:00/2018 17.1.2019 Eduskunta Hallintovaliokunta Vastine asiantuntijalausuntoihin asiassa HE 213/2018 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN:

VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2014 VEIKKAUS OY:N TOIMITUSJOHTAJA JUHA KOPONEN: Alkuvuonna Veikkauksen liiketoimintaan vaikutti edelleen talouden taantuma. Olemme kuitenkin onnistuneet tasoittamaan kulutuskysynnän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 213/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia.

HE 213/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

RAHAPELAAMINEN JA PELIYHTIÖIDEN VASTUULLISUUS. Pelitukifoorumi Pieksämäki Hannu Rinkinen Päällikkö, vastuullinen rahapelaaminen

RAHAPELAAMINEN JA PELIYHTIÖIDEN VASTUULLISUUS. Pelitukifoorumi Pieksämäki Hannu Rinkinen Päällikkö, vastuullinen rahapelaaminen RAHAPELAAMINEN JA PELIYHTIÖIDEN VASTUULLISUUS Pelitukifoorumi Pieksämäki 10.5.2017 Hannu Rinkinen Päällikkö, vastuullinen rahapelaaminen 21 Hannu Rinkinen Sisäinen 8.5.2017 1 VEIKKAUKSEN YHTEISKUNTAVASTUU

Lisätiedot

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q1 2018 1 TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkaus panostaa pelaamisen hallinnan välineisiin Veikkauksen vuosi 2018 on käynnistynyt odotusten mukaisesti, ja olemme keskittyneet uusien

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam

OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS ERÄIDEN RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUSSA LAISSA TARKOITETTUJEN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA AHVENANMAALLA 1 Sopimusasetusjärjestelmä Valtakunnan lainsäädäntövallan

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2016/1481 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2016/1481 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäministeriön asetukseen SMDno/2016/1481 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 1 SISÄLLYS VEIKKAUSPELIT, VEDONLYÖNTIPELIT JA RAHA-ARPAJAISET... 5 Lotto... 5 Kestoloton ja Kestolauantai-jokerin lisäarvonta...

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012

SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 2 0 1 2 SUOMALAISEN RAHAPELAAMISEN VUOSIKIRJA 2012 Toim. Maarit Avellan 2 0 1 2 S U O M A L A I S E N R A H A P E L A A M I S E N V U O S I K I R J A 2 0 1 2 1 Kirjoittajat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

SUOMALAINEN RAHAPELI-, BINGOPELI-, TAVARA-ARPAJAIS- JA RAHANKERÄYSPOLITIIKKA (Rahapelifoorumin linjaukset)

SUOMALAINEN RAHAPELI-, BINGOPELI-, TAVARA-ARPAJAIS- JA RAHANKERÄYSPOLITIIKKA (Rahapelifoorumin linjaukset) SISÄASIAINMINISTERIÖ 14.3.2006 SUOMALAINEN RAHAPELI-, BINGOPELI-, TAVARA-ARPAJAIS- JA RAHANKERÄYSPOLITIIKKA (Rahapelifoorumin linjaukset) TAVOITE Rahapelifoorumin on toimeksiantonsa mukaan valmisteltava

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat. Kristiina Rintanen

Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat. Kristiina Rintanen Rahapelaaminen Suomessa - lainsäädäntö ja ulkomaiset toimijat Kristiina Rintanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä 26.11.2012 Johdon assistenttityön ja kielten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 96/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 96/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q2 2018 1 TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkaus toimii dynaamisessa ympäristössä Veikkauksessa valmistaudutaan suuriin muutoksiin tulevina vuosina. Toimintaympäristön voimakas muutos,

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot