RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 30.6.2014"

Transkriptio

1 RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 5 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

2 Raportti 2 (9) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi-, jäte- ja sadevesiviemäriputkistojen kunto, niiden uusimistarve ja mahdollinen uusimisajankohta sekä niistä johtuvat kustannukset seuraavan 0 vuoden tarkastelujaksolla. Raportti on laadittu suoritettujen haastattelujen, tv-kuvausten, röntgenkuvien ja näköhavaintojen perusteella. Tehdyissä läpivalaisukuvauksissa havaittiin sinkityssä kylmävesiputkistossa syviä syöpymiä. Kupariputkien messinkijuotoksissa on sinkinkatoa. Lämmityspiirin alkuperäiset venttiilit ovat heikossa kunnossa. Tässä tutkimuksessa putkistojen kunnosta saadun kuvan perusteella suosittelemme linjasaneerauksen hankesuunnittelua, suunnittelua ja toteutusta sekä lämmityspiirin venttiileiden uusimista ja järjestelmän tasapainotusta tehtäväksi 5 vuoden kuluessa. Otantamenetelmästä johtuen lämpö-, vesi- ja viemärijohdoissa voi olla heikompia kohtia kuin raportissa mainitut tutkimuskohdat. Raportti koostuu havainnoista, johtopäätöksistä, yhteenvedosta, kunnossapitoohjelmasta (0 vuoden PTS-ehdotus), valokuvista, mittauspöytäkirjoista ja röntgenkuvista. Kohteeseen ehdotettujen toimenpiteiden kustannusarvioita on esitetty tarkemmin PTS-taulukossa. Toimenpiteiden kustannukset täsmentyvät suunnitteluvaiheessa tehtävien valintojen ja urakkatarjousten myötä.

3 Raportti 3 (9) Sisällysluettelo Kuntotutkimuksen yleistiedot Kohde ja tilaaja Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lähtötiedot Kiinteistön yleistiedot Yleistä Korjaus- ja kunnossapitohistoria Kuntotutkimus Kaukolämmön alajakokeskus Havainnot Johtopäätökset Lämmitysverkosto Havainnot Johtopäätökset Vesijohtoverkosto Havainnot Johtopäätökset Jätevesiviemärit Havainnot Johtopäätökset Sadevesiviemärit Havainnot Johtopäätökset Riskit ja puutteet Toimenpiteet Toimenpide-ehdotukset Toimenpiteiden suositusajankohdat: Toimenpidevaihtoehtojen kustannusarvioita... 9 Liitteet Liite. PTS-taulukko Liite 2. Tutkimuskohtapiirustus Liite 3. Röntgenkuvat Liite 4. TV-kuvaustallenteet muistitikulla Liite 5. Rakennusvalvonnasta tilatut piirustukset muistitikulla

4 Raportti 4 (9) Kuntotutkimuksen yleistiedot. Kohde ja tilaaja Kohde Rudolfintie Helsinki Tilaaja c/o Isännöinti Neliapila Oy Isännöitsijä Tuomo Jokela Kirkkosalmentie 3 C Helsinki.2 Tekijä ja ajankohta Tutkimuksen tekijä Vahanen Oy Linnoitustie ESPOO Puhelin Faksi Sähköposti Yhteyshenkilöt: Jouko Savela Puhelin Sähköposti Ilari Anttila Puhelin Sähköposti Kohteen kenttätutkimukset suoritettiin Kiinteistökierroksella haastateltiin käyttöhenkilöstöä sekä tarkastettiin rakennus visuaalisesti havainnoiden niiltä osin, mihin oli esteetön pääsy..3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät Tilaaja haluaa selvittää kiinteistön lämpö-, vesi-, jäte- ja sadevesiviemäriputkistojen tämän hetkisen kunnon, uusimistarpeen, mahdollisen uusimisajankohdan ja uusimistöiden kustannusarvion. Johtopäätökset ja arviot on tehty otettujen korroosiokuvien, viemäreiden sisäpuolisten tv-kuvauksien, näköhavaintojen ja haastattelujen perusteella.

5 Raportti 5 (9) Lämpö- ja vesijohtojen läpivalaisukohdat sijaitsevat rakennuksen kellarikerroksen yhteisissä tiloissa. Läpivalaisukuvia otettiin pääasiassa runkolinjojen t-haaroista, kulmaosista ja suorilta putkiosuuksilta. Valitut kohdat antavat pistokoemaisessa tarkastuksessa hyvän kokonaiskuvan kiinteistön putkistoista. Raportin liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa on esitetty kuvauspaikkojen sijainnit. Röntgenkuvia tutkituista verkostoista otettiin yhteensä 9 eri paikasta. Lämpöjohdoista kahdeksasta (8) eri paikasta yhteensä 28 putkenosasta, käyttövesijohdoista kolmestatoista (3) eri paikasta yhteensä 43 putkenosasta. Jätevesiviemäreiden siirtymät, takalaskut, liettymät, asennusvirheet ja puhdistustarve selvitettiin viemäreiden sisäpuolisella tv-kuvauksella. Kiinteistön jätevesipohja- ja tonttiviemäreitä kuvattiin yhteensä 299 metriä, sadevesipohja- ja tonttiviemäreitä kuvattiin yhteensä 26 metriä. Tulokset pätevät kerättyihin tutkimustietoihin ja tutkittuihin putkenosiin. Otantatutkimuksesta johtuen lämpö-, vesi- ja viemäriverkostojen vaurioitumis- ja syöpymisasteet sekä niiden laajuudet saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta..4 Tutkimuksen lähtötiedot Kuntotutkimuksen yhteydessä perehdyttiin vuonna 969 päivättyihin vesi- ja viemäripiirustuksiin sekä isännöitsijätodistuksen korjaushistoriaan. 2 Kiinteistön yleistiedot 2. Yleistä on valmistunut vuonna 970. Kiinteistössä on 3 rakennusta. Kiinteistö on liitetty kunnallisiin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoihin. Asuntoja Kerroksia Porrashuoneita 4 kpl 3+ kpl 2 kpl Huoneistoala m² Tilavuus m³ Kiinteistön lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpöjohdot ovat teräsputkea. Lämmöntuotto tapahtuu kaukolämmöllä. Kiinteistöllä on oma kaukolämmön alajakokeskus. Kiinteistön kylmävesijohdot on tehty sinkitystä teräsputkesta kierreliitoksin. Lämminkäyttövesijohdot on tehty kupariputkesta fosforikupari- ja messinkijuotosliitoksin.

6 Raportti 6 (9) Rakennusten sisäpuoliset hajotus- ja pystyviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponyl, pohjaviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponal. Tonttiviemärit on saneerattu muoviputkella. 2.2 Korjaus- ja kunnossapitohistoria 3 Kuntotutkimus Tonttiviemärit on saneerattu vuonna Kaukolämmön alajakokeskus 3.. Havainnot Kiinteistön lämmönjakohuone sijaitsee rakennuksen A kellarikerroksessa. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Lämmönsiirtimet, merkki GST SWEP, on valmistettu vuonna 203 (Kuva ). Lämmitysverkoston siirtimen teho on 800 kw, käyttöveden siirtimen teho on 550 kw. Lämmönjakolaitteistoissa ei havaittu vuotojälkiä Johtopäätökset Kuva. Lämmönsiirtimet varusteineen ovat hyvässä kunnossa Lämmönsiirtimien arvioitu tekninen käyttöikä on noin vuotta. Lämmönsiirtimillä on teknistä käyttöikää jäljellä yli 0 vuotta. Muita laitteita ja varusteita tulee uusia ja tarkastaa huolto-ohjelman mukaisesti.

7 Raportti 7 (9) 3.2 Lämmitysverkosto 3.2. Havainnot Lämpöjohtoverkoston putket ovat alkuperäisiä teräsputkia laippa-, hitsaus- ja kierreliitoksin. Runkolinjat sijaitsevat pääasiassa pohjakerroksien ylälaatan alla yhdessä käyttövesijohtojen kanssa, nousujohdot kuiluissa ja ulkoseinillä. Kiinteistön lämpöjohtoverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat alkuperäisiä, heikossa kunnossa olevia karaventtiileitä (Kuva 2). Lämpöjohtolinjojen virtaamat on näyttötaulujen mukaan säädetty. Kuva 2. Lämpöjohtojen sulku- ja säätöventtiilit ovat heikossa kunnossa. Lämmityspatterit ovat alkuperäisiä teräslevyradiaattoreita. Patteriventtiilit ovat pääosin vanhoja käsisäätö ja termostaattiventtiileitä, merkki Danfoss (Kuvat 3 ja 4). Alkuperäiset patteriventtiilit ovat heikossa kunnossa. Kuva 3. Vanhat patteriventtiilit ovat heikossa kunnossa. Kuva 4. Termostaattinen patteriventtiili.

8 Raportti 8 (9) Yhteisten tilojen patterin kytkennän liitoksessa on ulkoisia vuotojälkiä (Kuva 3). Patteriventtiileitä on uusittu tarpeen mukaan. Lämpöjohdoista otetuissa korroosiokuvissa (28 putkenosaa) havaittiin matalia pistesyöpymiä. Lämpöjohtojen röntgenkuvaukset havaintoineen ja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa. Taulukko. Putkiston korroosiokuvaus (röntgenkuvaus), lämpöjohdot PUTKISTON KORROOSIOKUVAUS (RÖNTGENKUVAUS) LÄMPÖJOHDOT Kohta Putki Materiaali DN / Du Alkup. Havainnot s (mm). Lj Teräs 80 2,90 Ei syöpymiä Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 80 2,90 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 30 3,25 Ei syöpymiä 6. Lj Teräs 20 2,65 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 0 2,35 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 20 2,65 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 0 2,35 Matalia pistesyöpymiä putkessa 7. Lj Teräs 40 3,25 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 32 3,25 Matalia pistesyöpymiä käyrässä Lj Teräs 25 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 20 2,65 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 40 3,25 Matalia pistesyöpymiä käyrässä Lj Teräs 25 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 20 2,65 Matalia pistesyöpymiä putkessa. Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä 2. Lj Teräs 80 2,90 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 80 2,90 Ei syöpymiä Lj Teräs 30 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä 7. Lj Teräs 65 2,90 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 65 2,90 Matalia pistesyöpymiä putkessa Lj Teräs 32 3,25 Matalia pistesyöpymiä putkessa 8. Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Lj Teräs 32 3,25 Ei syöpymiä Jäljellä oleva käyttöikä KL 5 HYVÄ 45 % yli 0 v. KL 4 TYYDYTTÄVÄ 55 % 5-0 v. KL 3 VÄLTTÄVÄ 0 % 3-5 v. KL 2 HEIKKO 0 % -3 v. KL EI VOIDA MÄÄRITTÄÄ 0 % 0- v Johtopäätökset Lämmitysverkoston tilastollinen tekninen käyttöikä on vuotta. Lämpöjohdot ovat tutkimuksen perusteella hyvässä kunnossa, eikä teräsputkistolla ole tarkastelujaksolla uusimistarvetta. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei verkostoon tarvitse lisätä uutta

9 Raportti 9 (9) hapekasta vettä, eivätkä putket altistu ulkopuoliselle kosteudelle. Verkostoon mahdollisesti lisättävä happipitoinen vesi ja lämpöjohtojen voimakas ulkopuolinen syöpyminen ovat riskejä, jotka voivat nopeuttaa verkoston syöpymistä. Suosittelemme lämpöjohtoverkoston seurantatutkimusta noin 0 vuoden kuluttua. Lämmitysverkoston mahdollista vedenlisäystarvetta tulee seurata aktiivisesti. Linjasulku- ja säätöventtiilien tekninen käyttöikä on arviolta noin vuotta. Lämpöjohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat heikossa kunnossa, venttiilit ovat käyttöikänsä lopussa. Patteriventtiilien tekninen käyttöikä on arviolta 5 25 vuotta. Alkuperäiset patteriventtiilit ovat käyttöikänsä lopussa. Lämmityspiirin sulku-, säätö- ja patteriventtiilit on aiheellista uusia ja järjestelmä tasapainottaa PTS jakson (0 vuotta) alkupuolella. 3.3 Vesijohtoverkosto 3.3. Havainnot Rakennusten päävesimittari, jonka yhteydessä on veden pääsulkumahdollisuus, sijaitsee rakennuksen A päädyssä kellarikerroksen vesimittarihuoneessa (Kuva 5). Kuva 5. Kiinteistön vesimittari vesimittarihuoneessa. Rakennusten kylmäkäyttövesijohdot on tehty sinkitystä teräsputkesta kierreliitoksin (Kuva 6). Lämminkäyttö- ja kiertovesijohdot on tehty kupariputkesta (Kuva 7) fosforikupari- ja messinkijuotosliitoksin.

10 Raportti 0 (9) Kuva 6. Sinkitty kylmävesiputki kellarikerroksessa. Kuva 7. Kupariset käyttövesijohdot kellarikerroksessa. Sinkityistä kylmävesijohdoista (Kv) otetuissa röntgenkuvissa havaittiin eriasteisia syöpymiä ja ruostekerrostumia. Röntgenkuvissa 5, 5 ja 8 havaitut syöpymät ovat syviä. Kuparisista lämminkäyttövesijohdoista (Lv, Lvk) otetuissa röntgenkuvissa havaittiin eriasteisia syöpymiä. Rötgenkuvan 3 kiertovesijohdossa on syviä syöpymiä. Käyttövesijohtojen röntgenkuvaukset havaintoineen ja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa 2. Käyttövesijohtojen sulku- ja säätöventtiilien kunto tarkastettiin silmämääräisesti. Lämminkäyttövesijohtojen venttiilit ovat pääosin uusittuja, tyydyttävässä kunnossa olevia palloventtiileitä (Kuva 8). Venttiileiden uusimisajankohta ei ollut tutkimuksen aikana tutkijan tiedossa. Kiertoveden virtaamien luotettava säätö nykyisillä venttiileillä ei ole mahdollista. Kylmävesiverkoston alkuperäiset karaventtiilit ovat heikossa kunnossa (Kuva 9). Kuva 8. Lämminkäyttövesijohtojen uusitut sulkuventtiilit ovat tyydyttävässä kunnossa. Kuva 9. Vanhat karaventtiilit ovat heikossa kunnossa. Lämpö- ja käyttövesijohtojen putkieristeiden pinnoitteet kellarikerroksissa saattavat sisältää asbestia.

11 Raportti (9) Taulukko 2. Putkiston korroosiokuvaus (röntgenkuvaus), käyttövesijohdot PUTKISTON KORROOSIOKUVAUS (RÖNTGENKUVAUS) VESIJOHDOT Kohta Putki Materiaali DN / Du Alkup. Havainnot s (mm) 2. Kv Sink.teräs 40 3,25 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa ja t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa Kv Sink.teräs 30 3,25 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa 3. Lv Cu 50,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 36,5 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 6,0 Ei syöpymiä 4. Lv Cu 50,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 36,5 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 6,0 Ei syöpymiä 5. Kv Sink.teräs 65 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa t-haarassa Kv Sink.teräs 50 3,25 Syöpymiä ja kerrostumaa putkessa Kv Sink.teräs 40 3,25 Syviä syöpymiä ja kerrostumaa käyrässä 8. Kv Sink.teräs 50 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa ja t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Matalia syöpymiä liitosnipoissa Lvk Cu 22,0 Matalia pistesyöpymiä putkessa 9. Lv Cu 42,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 22,0 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 5,0 Ei syöpymiä 0. Lv Cu 50,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 36,5 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 5,0 Ei syöpymiä. Kv Sink.teräs 50 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Syöpymiä ja kerrostumaa käyrässä 3. Kv Sink.teräs 50 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa ja t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa Kv Sink.teräs 32 3,25 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa Lv Cu 5,0 Syviä syöpymiä putkessa 5. Kv Sink.teräs 50 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa ja t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Syviä syöpymiä ja kerrostumaa käyrässä 6. Lv Cu 40,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 22,0 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 22,0 Ei syöpymiä 8. Kv Sink.teräs 50 3,65 Matalia syöpymiä ja kerrostumaa putkessa ja t-haarassa Kv Sink.teräs 40 3,25 Syviä syöpymiä ja kerrostumaa käyrässä 9. Lv Cu 42,5 Ei syöpymiä messinkijuotos Lv Cu 36,5 Ei syöpymiä Lvk Cu 22,0 Ei syöpymiä, messinkijuotos Lvk Cu 5,0 Ei syöpymiä Kv Lv,Lvk Sink.teräs Cu Jäljellä oleva käyttöikä KL 5 HYVÄ 0 % 46 % yli 0 v. KL 4 TYYDYTTÄVÄ 70 % 4 % 5-0 v. KL 3 VÄLTTÄVÄ 6 % 46 % 3-5 v. KL 2 HEIKKO 6 % 0 % -3 v. KL EI VOIDA MÄÄRITTÄÄ 8 % 4 % 0- v.

12 Raportti 2 (9) Kuva 0. Sinkityssä kylmävesiputkessa on syviä syöpymiä. Kylmävesijohtojen liitoksissa on ulkoisia vuotojälkiä (Kuva ). Kupariputkien messinkijuotoksissa on sinkinkatoa (Kuva 2). Kuva. Kylmävesijohtojen liitoskohdissa on ulkopuolisia vuotojälkiä. Kuva 2. Messinkijuotoksessa on sinkinkatoa Johtopäätökset Käyttövesijohtojen tilastollinen tekninen käyttöikä on noin vuotta. Putkistojen kuntotutkimuksen perusteella rakennuksen sinkitystä teräksestä tehty kylmävesirunkojohto on pääosin tyydyttävässä kunnossa, putkistossa on kuitenkin jo osia jotka ovat erittäin heikossa kunnossa. osin. Kiinteistön kuparinen käyttövesiputkisto on putkien osalta hyvässä kunnossa mutta messinkijuotokset ovat välttävässä kunnossa. Sinkityllä kylmävesiputkistolla on käyttöikää jäljellä -5 vuotta. Kuparisissa käyttövesiputkissa ei havaittu merkittäviä syöpymiä. Kuparisilla käyttövesijohdoilla on käyttöikää jäljellä 3-5 vuotta.

13 Raportti 3 (9) Käyttövesiverkoston sulku- ja säätöventtiilien tekninen käyttöikä on arviolta noin vuotta. Käyttövesijohtojen uusitut palloventtiilit ovat tyydyttävässä ja vanhat karaventtiilit heikossa kunnossa, venttiileillä on käyttöikää jäljellä -0 vuotta. Venttiileitä uusitaan tarpeen mukaan ja keskitetty uusinta tehdään tulevan linjasaneerauksen yhteydessä. 3.4 Jätevesiviemärit 3.4. Havainnot Suosittelemme linjasaneerausta tehtäväksi 5 vuoden kuluessa. Käyttövesiverkostossa saattaa esiintyä vuotoja ennen käyttöiän loppua. Rakennusten sisäpuoliset hajotus- ja pystyviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponyl (Kuva 3), pohjaviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponal (Kuva 4). Tonttiviemärit on saneerattu muoviputkella. Kuva 3. Uponyl viemäri kellarikerroksessa. Kuva 4. Uponal viemärin tarkastusluukku kellarikerroksessa. Jätevesiviemäreitä tv-kuvattiin ulkoalueen tarkastuskaivoista ja kellarikerroksien puhdistusluukuista. Jätevesipohjaviemäreiden tv-kuvauksissa havaittiin rasva-, jäte- ja lietekertymiä (Kuvat 5 ja 6). Pohja- ja tonttiviemäreissä on lieviä, noin 0 5 % painumia (Kuva 7) sekä niistä johtuvia vesikertymiä.

14 Raportti 4 (9) Kuva 5. Jäte- ja lietekertymää pohjaviemärissä Kuva 6. Rasvakertymää pohjaviemärissä Kuva 7. Painuma/vesikertymä kunnostetussa tonttiviemärissä. Ulkoalueen jäte- ja sadevesitarkastuskaivot on tehty betonirenkaista ja varustettu rautakansin (Kuvat 8 ja 9). Kaivojen sisäpinnat on saneerattu. Kaivot ovat hyvässä kunnossa. Kuva 8. Tarkastuskaivo ulkoalueella. Kuva 9. Saneerattu tarkastuskaivo.

15 Raportti 5 (9) Jätevesiviemäreiden tv-kuvauspöytäkirja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa3. Taulukko 3. Jätevesiviemäreiden tv-kuvaustaulukko. Kohde: Rudolfintie 5 As Oy Kuvaaja: I.A, Jsa Jätevesi Kuvaus n:o Kuvaus kohta Kuvattava verkosto TV JVTK Jätevesi TV 2 JVTK Jätevesi TV 3 PL Jätevesi TV 4 PL Jätevesi TV 5 JVTK2 Jätevesi TV 6 JVTK3 Jätevesi TV 7 PL Jätevesi TV 8 PL Jätevesi TV 9 JVTK3 Jätevesi vasta lasku vasta lasku vasta vasta vasta lasku lasku Koko / mm Päivä: Kuvattu matka / m Kuvaussuunta Putkimateriaali Kuntoluokka Havainnot Sisäpinnalla on lievää rasvakertymää. M 50 Viemäri on toiminnallisesti 37,7 KL4 tyydyttävässä kunnossa Tonttiviemäri on kunnostettu. M 225 Kuvaus päättyy jätevesitarkastuskaivoon. Viemäri on toiminnallisesti 38, KL4 tyydyttävässä kunnossa Sisäpinnalla on lievää liete- ja M 50 rasvakertymää. Viemäri on toiminnallisesti tyydyttävässä 24, KL4 kunnossa Sisäpinnalla on lievää rasvakertymää. M 50 Viemäri on toiminnallisesti 2,2 KL4 tyydyttävässä kunnossa Sisäpinnalla on lievää rasvakertymää. Välillä 0 6 m on noin 5 % M 50 vesitäyttöä/painuma. Viemäri on 57, KL4 toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa Sisäpinnalla on liete- ja rasvakertymää. M 50 Viemäri on toiminnalli- 46,5 KL3 sesti välttävässä kunnossa Sisäpinnalla on runsasta rasvakertymää. M 50 Viemäri on toiminnalli- 27,4 KL3 sesti välttävässä kunnossa Sisäpinnalla on jäte- ja rasvakertymää. M 50 Viemäri on toiminnalli- 5 KL3 sesti välttävässä kunnossa Tonttiviemäri on kunnostettu. Viemärissä on painumia, n. M %, väleillä 8 0 m, 6 20 m, m ja ,6 KL4 m. Viemäri on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa Kuntoluokat: Käyttöikää jäljellä KL5 Hyväkuntoinen, uutta vastaava yli 0 v. KL4 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 5-0 v. KL3 Välttävässä kunnossa, painehuuhtelu tai korjaustarve lähivuosina 3-5 v. KL2 Heikkokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava -3 v. KL Jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määrittää 0- v Johtopäätökset Jätevesiviemärit ovat pystyviemäreiden osalta alkuperäisiä 0 mm Uponyl- muoviviemäreitä. 960-luvun lopulla ja 970-luvun alussa asennettujen muoviviemäreiden

16 Raportti 6 (9) asennustapa ja materiaali poikkeavat nykyisin käytetystä ja niiden odotettu tekninen käyttöikä on 40 vuotta (KH ). Käyttökokemuksien mukaan ongelmia on saattanut olla jo noin 20 vuoden kuluttua viemärin käyttöönotosta. Jätevesipohjaviemärit ovat Uponal- muoviviemäriä, jonka tekninen käyttöikä on 50 vuotta (KH ). Pohjaviemäreissä havaitut jäte/liete/rasvakertymät eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Suosittelemme rakennusten sisäpuolisten ja pohjaviemäreiden uusimista tehtäväksi käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä 5 vuoden kuluessa. Viemäreissä saattaa esiintyä vuotoja ennen käyttöiän loppua. Pohjaviemäreissä ei ole painumia jotka estäisivät sukitus/sujutustoimet, on kuitenkin mahdollista että rakenneavauksia joudutaan tekemään. Tonttiviemäreissä havaitut painumat eivät estä viemäreiden toimintaa eivätkä vaadi toimenpiteitä. Jätevesitarkastuskaivot ovat hyvässä kunnossa, ei toimenpiteitä PTS ajanjaksolla. 3.5 Sadevesiviemärit 3.5. Havainnot Rakennusten sisäpuoliset pystyviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponyl, pohjaviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin, kauppamerkki Uponal. Tonttiviemärit on saneerattu muoviputkella. Sadevesiviemäreitä tv-kuvattiin ulkoalueen tarkastuskaivoista ja kellarikerroksien puhdistusluukuista. Sadevesipohjaviemäreiden tv-kuvauksissa havaittiin lieviä lietekertymiä (Kuvat 20). Pohja- ja tonttiviemäreissä on lieviä, noin 0 5 % painumia (Kuva 2) sekä niistä johtuvia vesikertymiä. Kuva 20. Lietekertymää pohjaviemärissä Kuva 2. Painuma/vesikertymä kunnostetussa tonttiviemärissä.

17 Raportti 7 (9) Sadevesiviemäreiden tv-kuvauspöytäkirja kuntoluokituksineen on esitetty Taulukossa4. Taulukko 4. Sadevesiviemäreiden tv-kuvaustaulukko. Kohde: Rudolfintie 5 As Oy Kuvaaja: I.A, Jsa Sadevesi Kuvaus n:o TV TV 2 Kuvaus kohta Kuvattava verkosto SVTK Sadevesi SVTK Sadevesi TV 3 PL Sadevesi TV 4 PL Sadevesi TV 5 TV 6 SVTK2 Sadevesi SVTK4 Sadevesi TV 7 PL Sadevesi TV 8 PL Sadevesi TV 9 SVTK4 Sadevesi vasta lasku lasku vasta vasta vasta lasku vasta lasku Koko / mm Päivä: Kuvattu matka / m Kuvaussuunta Putkimateriaali Kuntoluokka Havainnot M 50 Viemäri on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa 3,7 KL4 Tonttiviemäri on kunnostettu. M 225 Kuvaus päättyy sadevesitarkastuskaivoon. Viemäri on toiminnallisesti 38,8 KL4 tyydyttävässä kunnossa Viemäri on toiminnallisesti M 50 tyydyttävässä kunnossa, KL4 Viemäri on toiminnallisesti M 50 tyydyttävässä kunnossa 25,6 KL4 Sisäpinnalla on lievää lietekertymää. M 50 Tarkastuskaivo 3,7 m. Viemäri on toiminnallisesti 34,6 KL4 tyydyttävässä kunnossa Sisäpinnalla on lievää lietekertymää. M 50 Viemäri on toiminnallisesti 36 KL4 tyydyttävässä kunnossa Liitostiiviste on ironnut 6,9 m. M 50 Viemäri on toiminnallisesti 7,0 KL4 tyydyttävässä kunnossa Sisäpinnalla on jäte- ja rasvakertymää. M Viemäri on toiminnalli- 50/0 25,5 KL4 sesti välttävässä kunnossa Tonttiviemäri on kunnostettu. Viemärissä on painumia, n. 0 5 %, väleillä 5 20 m, M m ja 4 50 m. 50, KL4 Tarkastuskaivo 40 m. Viemäri on toiminnallisesti tyydyttävässä kunnossa Kuntoluokat: Käyttöikää jäljellä KL5 Hyväkuntoinen, uutta vastaava yli 0 v. KL4 Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 5-0 v. KL3 Välttävässä kunnossa, painehuuhtelu tai korjaustarve lähivuosina 3-5 v. KL2 Heikkokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava -3 v. KL Jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määrittää 0- v Johtopäätökset Ulkoalueen sadevesitarkastuskaivot on tehty betonirenkaista ja varustettu rautakansin. Kaivojen sisäpinnat on saneerattu. Kaivot ovat hyvässä kunnossa. Sadevesiviemärit ovat pystyviemäreiden osalta alkuperäisiä 0 mm Uponyl- muoviviemäreitä. 960-luvun lopulla ja 970-luvun alussa asennettujen muoviviemäreiden

18 Raportti 8 (9) asennustapa ja materiaali poikkeavat nykyisin käytetystä ja niiden odotettu tekninen käyttöikä on 40 vuotta (KH ). Käyttökokemuksien mukaan ongelmia on saattanut olla jo noin 20 vuoden kuluttua viemärin käyttöönotosta. Sadevesipohjaviemärit ovat Uponal- muoviviemäriä, jonka tekninen käyttöikä on 50 vuotta (KH ). Pohjaviemäreissä havaitut lietekertymät eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Suosittelemme rakennusten sisäpuolisten ja pohjaviemäreiden uusimista tehtäväksi käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä 5 vuoden kuluessa. Viemäreissä saattaa esiintyä vuotoja ennen käyttöiän loppua. Pohjaviemäreissä ei ole painumia jotka estäisivät sukitus/sujutustoimet, on kuitenkin mahdollista että rakenneavauksia joudutaan tekemään. Tonttiviemäreissä havaitut painumat eivät estä viemäreiden toimintaa eivätkä vaadi toimenpiteitä. Sadevesitarkastuskaivot ovat hyvässä kunnossa, ei toimenpiteitä PTS ajanjaksolla. 4 Riskit ja puutteet 5 Toimenpiteet Vesivuodot sinkityssä kylmävesiputkistossa Vesivuodot kupariputkien messinkijuotoksissa Alkuperäisten kylpyhuoneiden vesieristeiden ja lattiakaivojen kunto 5. Toimenpide-ehdotukset Sinkityn kylmävesiputkiston syvien syöpymien sekä kupariputkien messinkijuotosten sinkinkadon vuoksi suosittelemme linjasaneerauksen hankesuunnittelua, suunnittelua sekä saneerausta tehtäväksi 5 vuoden kuluessa. Tulevaan linjasaneerauksen ajankohtaan vaikuttaa voimakkaasti myös kylpyhuoneiden mahdollinen korjaustarve. 5.2 Toimenpiteiden suositusajankohdat: Rajattu haitta-ainetutkimus vuonna 207 Linjasaneerauksen hankesuunnittelu vuonna 207 Linjasaneerauksen suunnittelu vuonna 208 Linjasaneeraus vuonna 209 Lämmityspiirin sulku-, säätö- ja patteriventtiileiden uusiminen ja järjestelmän tasapainotus vuonna 209

19 Raportti 9 (9) 5.3 Toimenpidevaihtoehtojen kustannusarvioita Seuraavalle 0 vuodelle ehdotetut toimenpiteet kustannusarvioineen on esitetty tähän raporttiin sisällytetyssä kunnossapito-ohjelmassa (PTS-ehdotus). PTS-ohjelmassa tulee huomioida myös muiden talo- ja rakennusteknisten järjestelmien korjaustarve seuraavan 0 vuoden aikana. PTS-ehdotukseen sisällytettyjen lvv-teknisten korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannukset seuraavalle 0 vuodelle ovat arviolta noin sisältäen alv:n 24 %. Korjausvastikkeena kustannus on n. 6, / m² kuukaudessa. Espoossa Vahanen Oy, asumisen korjaushankepalvelut Jouko Savela asiantuntija SuLVI pätevöitynyt putkistojen kuntotutkija putkistojen kuntotutkimukset Ilari Anttila asiantuntija putkistojen kuntotutkimukset Raportin tarkastanut ja hyväksynyt Espoossa Harri Makkonen Erikoisasiantuntija Fise pätevöitynyt putkistojen kuntotutkija

20 Rudolfintie 5 As Oy Kunnossapito-ohjelma, PTS 0 vuotta Järjestemä Toimenpide G Lämmitysjärjestelmät G Lämmitysjärjestelmät Lämmityspiirin sulku-, säätö- ja patteriventtileiden uusiminen ja järjestelmän tasapinotus +suunnittelut Putkistojen kunnon seurantatutkimus G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Rajattu haitta-ainetutkimus G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Linjasaneerauksen hankesuunnittelu G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Linjasaneerauksen suunnittelu G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Linjasaneeraus Mahdolliset lisäselvitykset, mm. G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät piirustusten digisointi. Ivtutkimukset Yhteensä LVV Yhteensä : (sis. Alv 24 %) Yhteensä ( / m²): Yhteensä ( / m²/ kk): 0,0 0,0 0,0 0,6,3 59, 0,0 0,0 0,0 0,0 6, Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika XXX = Suositeltu suoritusvuosi Huoneistoala, m²: Vahanen-yhtiöt Linnoitustie 5 FI ESPOO Y-tunnus

21 Rudolfintie 5 As Oy KVV Vahanen-yhtiöt Linnoitustie 5 FI ESPOO Y-tunnus

22 9 9 6 JVTK 3 6 SVTK 4 4 RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö A-Talo A-porras, kellarikerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 0. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

23 8 PL 7 7 PL RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö A-Talo B-, C- ja D-porras,. kerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 02. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

24 JVTK 2 5 SVTK 2 5 SVTK 3 RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO 3 Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö B-Talo E- ja F-porras, kellarikerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 03. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

25 0 2 RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö B-Talo G- ja H-porras, kellarikerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 04. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

26 RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO 3 PL 4 4 PL 3 Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö C-Talo I- ja J-porras,. kerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 05. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

27 6 RÖNTGENKUVAUS TUTKIMUSKOHTA, RÖNTGENKUVAUS TV-KUVAUS, JÄTEVESI KUVATTU JÄTEVESIVIEMÄRILINJA TV-KUVAUS, SADEVESI KUVATTU SADEVESIVIEMÄRILINJA TUTKIMUSKOHTA, TV-KUVAUS KAIVO SVTK JVTK Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Toimenpide Piirustuslaji PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Kohteen nimi ja osoite RUDOLFINTIE 5 AS OY Rudolfintie Helsinki Vesi- ja viemärijohdot Piirustuksen sisältö C-Talo K- ja L-porras, kellarikerros Tutkimuskohdat Päiväys Tutkija Piirtäjä Projektinumero Mittakaava Jouko Savela IA Linnoitustie 5, ESPOO puh fax ASPA423. Piirustuksen numero 06. Muutos RAPORTTILIITE VAIN VÄRILLISEEN KOPIOINTIIN

Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014

Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014 Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014 AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 HELSINKI Inspecta Oy Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja

Lisätiedot

RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 18.6.2015

RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 18.6.2015 RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (32) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen sekä salaojien kunto, niiden

Lisätiedot

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

TERVETULOA! Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki

TERVETULOA! Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki Suomen Vuototekniikka Oy, LC YHTIÖT Kari Helenius, pätevöitynyt LVV- kuntotutkija kari.helenius@lcy.fi puh. 050-5110275 www.lcy.fi www.vuototekniikka.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset KÄPYLÄN PERUSKOULU Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (60) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma AS OY MAARIN-SALPA LVI-hankesuunnitelma 15.06.2010 01 Yleistä...3 02 Märkätilojen saneeraus...3 03 Puhelin-, sähkö- ja antenniverkot...3 04 Purkutyöt ja väliaikaiset asennukset...3 G0 LV-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen

Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen LÄMMITYJÄRJESTELMÄT Kaukolämpökeskusten uusiminen Asunto Oy Helsingin Metsäpurontie 23 - Kaukolämpökeskuksen ja lämpöjohtoverkoston korjaus, patteriasennukset 2003 Asunto Oy Henrikin-Salpa - Kaukolämpölaitteiden

Lisätiedot

Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset

Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset Jukka Saarenpää, VTT Asiantuntijapalvelut Korjausrakentamisen seminaari, Oulu 25.9.2008 Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset VTT:ssa VTT on tehnyt kiinteistöjen

Lisätiedot

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva. Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Talman koulu, LVV- kuntotutkimus. Projekti 307421

Tutkimusraportti. Talman koulu, LVV- kuntotutkimus. Projekti 307421 Tutkimusraportti Talman koulu, LVV- kuntotutkimus Projekti 307421 18.1.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yhteenveto... 6 3. Kuntotutkimuksen lähtötiedot... 7 3.1. Asiakirjatilanne... 7 4. Järjestelmien

Lisätiedot

Putkiremontin suunnittelu

Putkiremontin suunnittelu 1/13 Putkiremontin suunnittelu Vaihtoehtoja, pinnoitusvalmius, rajoitukset ja riskit Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 15.2.2012 2/13 Kuntotutkimussuunnittelu Nykyinen käytäntö on muuttumassa

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Aloitusinfo 19.4.2015

Aloitusinfo 19.4.2015 1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin

Lisätiedot

Putkistojen kuntotutkimusohje

Putkistojen kuntotutkimusohje Ilari Anttila Putkistojen kuntotutkimusohje Kiinteistöjen lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari AMK Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 3.12.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy PICOTE OY LTD Toiminut alalla omalla Picote-menetelmällä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen rakennusurakoitsija Innotia Oy. Tänään kiinteistöjen sisäpuolisen

Lisätiedot

AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2010 2019 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ

AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2010 2019 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ 1/7 :N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2010 2019 Hyväksytty yhtiökokouksessa S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ - KUNTOARVIO JA TEKNINEN PTS - KUNTOTUTKIMUS 2. KUNNOSSAPIDON

Lisätiedot

LVIA-KUNTOARVIO MARTINLAAKSON UIMAHALLI HEW 3459 4.10.2013

LVIA-KUNTOARVIO MARTINLAAKSON UIMAHALLI HEW 3459 4.10.2013 LVIA-KUNTOARVIO MARTINLAAKSON UIMAHALLI HEW 3459 2 (41) Sisällys G0 YLEISTÄ... 3 G0.1 Tiedot kohteesta... 3 G0.1.1 Lähtötiedot... 4 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 5 G1.0 Yleistä... 5 G1.1 Lämpöjohdot ja laitteet

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus

Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus 1/16 Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 16.4.2015 Nykytilanne Kuntotutkimusten suunnittelu 2/16 4 Kuntotutkimusta käytetään hankesuunnittelun

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

KUNTOARVIO HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4 01200 VANTAA 24.8.2012

KUNTOARVIO HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4 01200 VANTAA 24.8.2012 KUNTOARVIO HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4 01200 VANTAA 24.8.2012 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Kuntoarvio 2 (10) Hakunilan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA 6 01300 VANTAA 31.5.2011

KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA 6 01300 VANTAA 31.5.2011 KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA 6 01300 VANTAA 31.5.2011 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Kuntoarvio 2 (11)

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Tutkimusraportti TAPANILAN ALA-ASTE A-OSA. Veljestenpiha 2 00730 HELSINKI. LVIA- järjestelmien kuntotutkimukset

Tutkimusraportti TAPANILAN ALA-ASTE A-OSA. Veljestenpiha 2 00730 HELSINKI. LVIA- järjestelmien kuntotutkimukset TAPANILAN ALA-ASTE A-OSA Veljestenpiha 2 00730 HELSINKI Tutkimusraportti LVIA- järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 21-23 / 2012 Raportin päiväys: 27.6.2012 LVIA- kuntotutkimukset

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

KUNTOARVIO VANTAAN KONSERTTISALI MARTINUS MARTINLAAKSONTIE 36 01620 VANTAA 5.10.2012

KUNTOARVIO VANTAAN KONSERTTISALI MARTINUS MARTINLAAKSONTIE 36 01620 VANTAA 5.10.2012 KUNTOARVIO VANTAAN KONSERTTISALI MARTINUS MARTINLAAKSONTIE 36 01620 VANTAA 5.10.2012 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Kuntoarvio

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Kuntokortti HAKUNILANRINTEEN KOULU 14.12.2012 A11 Kuntoarvio Rakennus: Hakunilanrinteen Koulun Voimistelusalirakennus

Kuntokortti HAKUNILANRINTEEN KOULU 14.12.2012 A11 Kuntoarvio Rakennus: Hakunilanrinteen Koulun Voimistelusalirakennus A11 Kuntoarvio Koodilla ei ole perustietoja. Suosittelemme päivittämään kuntoarvion noin viiden vuoden välein. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht.

Lisätiedot

AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2011 2020 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ

AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2011 2020 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ 1/7 :N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2011 2020 Ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 05.04.2011 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ - KUNTOARVIO JA TEKNINEN PTS -

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO KATRIINAN SAIRAALAN VANHA OSA (vanha sairaala) LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.01.2008 Raportin päiväys: 07.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 8392

Lisätiedot

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ HALLITUKSELLE ASUNTO OY RUDOLFINIE 15 YHTIÖKOKOUKSEEN 2.12.2015. KYSYMYKSET KOSKEVAT YHTIÖKOKOUKSELLE TEHTYÄ LVIS - HANKESUUNNIETTELUA.

KYSYMYKSIÄ HALLITUKSELLE ASUNTO OY RUDOLFINIE 15 YHTIÖKOKOUKSEEN 2.12.2015. KYSYMYKSET KOSKEVAT YHTIÖKOKOUKSELLE TEHTYÄ LVIS - HANKESUUNNIETTELUA. KYSYMYKSIÄ HALLITUKSELLE ASUNTO OY RUDOLFINIE 15 YHTIÖKOKOUKSEEN 2.12.2015. KYSYMYKSET KOSKEVAT YHTIÖKOKOUKSELLE TEHTYÄ LVIS - HANKESUUNNIETTELUA. Taloyhtiö on yhtä kuin Asunto Oy Rudolfintie 15 osakkeenomistajat

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA

AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA PERUSTIETOJA Rakennusaika 1970-1974 ns. ykkösvaihe (asunnot 1-16), vuosina 1970-71 ns. kakkosvaihe (asunnot 17-27), vuosina 1972-73 ns. kolmosvaihe (asunnot 28-39), vuosina 1973-74 Rakentaja Palkki Oy

Lisätiedot

Esimerkkikohteet - Maunula

Esimerkkikohteet - Maunula Esimerkkikohteet - Maunula KIMU- loppuseminaari 9.6.2011 Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Pakilantie 13 Pakilantie 13 Pakilantie 13 Pakilantie 13 Toimenpide Toteutusvuosi Eteläpäädyn ikkunoiden uusiminen

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

INFOTILAISUUS, PALVELUKOTI SOFIA 28.10.2015. MARTTI REMES HUOLTOKIRJAN LAATIJA. Rudolfintie 15 tonttiviemärin putken sujutus 2012

INFOTILAISUUS, PALVELUKOTI SOFIA 28.10.2015. MARTTI REMES HUOLTOKIRJAN LAATIJA. Rudolfintie 15 tonttiviemärin putken sujutus 2012 INFOTILAISUUS, PALVELUKOTI SOFIA 28.10.2015. MARTTI REMES HUOLTOKIRJAN LAATIJA Rudolfintie 15 tonttiviemärin putken sujutus 2012 Rudolfintie 15 seinien lämpörappaustyö 2002 1 INFOTILAISUUS, PALVELUKOTI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS, PTS JA HUOLTOKIRJA OMISTAJAN APUNA

KUNTOTARKASTUS, PTS JA HUOLTOKIRJA OMISTAJAN APUNA KUNTOTARKASTUS, PTS JA HUOLTOKIRJA OMISTAJAN APUNA Aiheenamme tänään Omakotitalon pitkäjänteinen huolto ja korjaus huoltokirja: viikottaiset, kuukausittaiset, vuosittaiset toimenpiteet PTS, pitkän tähtäyksen

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Hallituksen muodostajien Juha Sipilän, Timo Soinin ja Alexander Stubbin 1(34) huomioon!

Hallituksen muodostajien Juha Sipilän, Timo Soinin ja Alexander Stubbin 1(34) huomioon! Hallituksen muodostajien Juha Sipilän, Timo Soinin ja Alexander Stubbin 1(34) Säästömahdollisuus 3-5 miljardia euroa 10 vuodessa Keneltä: mr.remes@luukku.com Kenelle: juha.sipila@eduskunta.fi, timo.soini@eduskunta.fi,

Lisätiedot

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TUOMARINKYLÄN KARTANO KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 7.4.2014 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. 7.4.2014 2 / 10 1. YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Osoite:, kaukolämpöverkoston

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

LIITE 1: Harjutori 8, WC/KPH-luonnos / Arkkitehdit D4 Oy. mahd. oven siirto (riippuu KPH:n koosta)

LIITE 1: Harjutori 8, WC/KPH-luonnos / Arkkitehdit D4 Oy. mahd. oven siirto (riippuu KPH:n koosta) mahd. oven siirto (riippuu :n koosta) TIAVARAUS VIEMÄRINOUSUE (VESIJOHTONOUSUT PORRASHUONEESSA) IITE 1: Harjutori 8, /-luonnos / Arkkitehdit D4 Oy n. 1460... 1 700... n. 700...750...800... PESUAAS IDO

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012 Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors 27.01.2012 Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Ajantasaistaminen

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy

Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Putkiremonttibarometri 2011 Tulosyhteenveto N=382 Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Putkiremonttibarometri 2011, toteutus Tutkimuksen sisältö 1. Vastaajan taustatiedot 2. Taustatiedot viimeisimmästä

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6 1 / 6 RAKENNUSRUNGON KUNTOARVIORAPORTTI Pvm: 13.9.2013 Laatija: Kimmo Keskitalo 2 / 6 Sisällysluettelo 1 Kiinteistön perustiedot... 3 2 Johdanto... 3 3 Yhteenveto... 4 3.1.1 Perustukset, (F1)... 4 3.1.2

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012

Kuntoarvio Start. Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa. Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start Kirkkotie 17 Kirkkotie 17 01510 Vantaa Tarkastuspäivä 17.8.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2015 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2015 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,03 e/m 3 - jätevesimaksu 2,91 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Halsuantie 4 00420 HELSINKI P. 0207 698 668 FAX 0207 698 669 Y-tunnus 0930464-1 ALV.REK. www.tuottoanalyysit..fi

Halsuantie 4 00420 HELSINKI P. 0207 698 668 FAX 0207 698 669 Y-tunnus 0930464-1 ALV.REK. www.tuottoanalyysit..fi Halsuantie 4 00420 HELSINKI P. 0207 698 668 FAX 0207 698 669 Y-tunnus 0930464-1 ALV.REK. www.tuottoanalyysit..fi Halsuantie 4 00420 HELSINKI P. 0207 698 698 FAX 0207 698 699 Y - tunnus 0202528-7 ALV REK.

Lisätiedot

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN - Varmistaa että vesivuoto ei pääse yllättämään kotiasi LVI NO 45 79 502 FELSON VUOTOHÄLYTIN valvoo koko vesijohtoverkostoasi. huomaa myös korvaamattomat

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy asuntoyhtiön ylläpitostrategia, missio ja visio putkiremontin toteutusvaiheet hankesuunnittelun vaiheet selvitykset ja tutkimukset laatu ja laajuus kustannusarvio

Lisätiedot