Mittausjärjestelyn rakentaminen fotoelektronidi raktiomittauksia varten Iiro A. K. Jan tunen 10. k esäkuuta 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittausjärjestelyn rakentaminen fotoelektronidi raktiomittauksia varten Iiro A. K. Jan tunen 10. k esäkuuta 1999"

Transkriptio

1 fotoelektronidiraktiomittauksiavarten Mittausj rjestelynrakentaminen IiroA.K.Jantunen 10.kes kuuta1999

2 Sis lt 1Johdanto 2Laitteisto 1.1XPSjaXPD Ohjelmakehitys 2.1Laitteistonuudetosat Moottoroituk nt laippa Ohjauslaatikko XPDaliohjelmat Yleisetmuuttujatjavakiot Ohjelmanuudetosat step xpd_menu let_stepmotor_contr if_yY let_stepmotor_free emergency_break stepper_status initialize_stepmotor save_xpd_set load_xpd_set...14 Viitteet 4Pohdinnat AOhjauslaatikonkytkent kaavio save_anglele

3 Kuvat 6XPS/XPD-mittausohjelmantoiminta XPD:nohjauslaatikko...9 4Uusik nt laippa[3]...8 2Esimerkkir ntgenfotoelektronidiraktiospektrist [2]...6 3XPD-mittauslaitteisto...7 1Esimerkkir ntgenfotoelektronispektrist...5 Taulukot 9EsimerkkiXPD-mittauksenasetuksista XPD-valikkotietokoneenkuvaruudulla Esimerkkiotsikkotiedostosta Aliohjelmattiedostossaxpd.pas Askelmoottorinkomentokoodit Yleisetvakiot Yleisetmuuttujat...9 3

4 r ntgenfotoelektronispektroskopian(xps)menetelmin. tronispektroskopian(aes),matalaenergistenelektroniendiraktion(leed)ja inte naineenpinnanominaisuuksia,pintarakenteitajaadsorbaattienkiinnit- tymist aineenpintaan.tutkimustatehd nt ll hetkell l hinn augerelek- 1Johdanto my salkuaineidenkemiallisestatilasta. R ntgenfotoelektronispektrionr ntgens teilyll pinnanatomeistairroitettujen elektronienenergiaspektri.sekertoopintakerroksenalkuainekoostumuksensek TeknillisenKorkeakoulunFysiikanlaboratorionPintatutkimusryhm tutkiiki- tarvitsemmediraktioonperustuvanmenetelm n.pintaherk ksimenetelm ksisopisiesimerkiksir ntgenfotoelektronidiraktio(xpd).t ss menetelm ss mitataanpinnastairtoavar ntgenher tteinenelektronispektrieril ht kulmilla. XPSeikerromit nadsorptiomolekyylienasennoista.t m nselvitt miseksi mahdollistaessan ytteenk nt misen.k sinn ytett k nt m ll tapahtuva erikulmienmittauskuluttaakohtuuttomastiaikaa.jottamittauksiap st i- Laboratoriossaontehtykokeitaerikulmillaennenkink sink nnett v nlaipan Tutkittaessakiinte naineenpintaatarvitaanhiukkasia,jotkajokosiroavataivan siintekem nenemm njatehokkaammin,tarvitaanvanhaantietokoneenxps- mittausohjelmaanlis yksi,joidenavullaohjelmatekeespektrimittaukseneri uloimmistaatomikerroksistataisitteneiv tsyvemm lt p sepintaan tokoneellaohjattavissaolevallamoottorillavarustettuk nt laippa. evenergiaisetelekronitovatt llaisiahiukkasia[1].altistamallapintar ntgen- kulmillaautomaattisesti.k sink ytett v nlaipantilalletarvitaansamallatie- 1.1XPSjaXPD roksilta,jotensyvemm lt aineestatulevainformaatioeih iritsepintatutkimus- R ntgenfotoelektronispektri-elixps-mittaustapahtuusiten,ett r ntgens teis teilylle,saadaanelektronejairroitettuaatomientaimolekyylienerienergiatasoilta.n it elektronejap seepintaanvainaivanp llimm isilt atomiker- kulmiinsironneitaelektroneja.tuloksenasaadaanspektrierikulmilla(kuva2).koskar ntgentykkijapuolipalloanalysaattoriovatyleens kiinte ostoria. mittauskammiota,saadaant m helpoimminaikaank ntelem ll n ytett. t n ytett k nnet n,jolloinenergia-analysaattoriinsaapuuvuorotelleneri lyll irroitetaanpinnastaelektronejajaanalysoidaanirronneidenelektroniene- nergiaspektri(kuva1).t h nvoidaank ytt esimerkiksipuolipalloanalysaat- samitattujenelektronienl ht kulmamateriaalinpinnastamuuttuu.xps-ja XPD-mittausonsiisperiaatteessamoneenkertaansuoritettuXPSmittaus,jos- XPD-mittauslaitteistoonesiteltykuvassa3. R ntgenfotoelektronidiraktio-elixpd-mittauspoikkeaaedellisest siten,et- XPD-mittauksentuloksenasaatavasironneidenelektronienkulma-jaenergiajakaumakertovataineenpintarakenteengeometriasta.EsimerkiksiadsorptiomolekyylinasentopinnallavaikuttaaXPD-spektriin,toisinkuinXPS:ntapauksessa. 4

5 Laitteisto Alkuper inenmittauslaitteistokoostuuuhv-tyhji kammiosta,ioni-jaturbopumpuista,r ntgenl hteest,puolipallo-analysaattorista(energia),elektronity- Kuva1:Esimerkkir ntgenfotoelektronispektrist 5000 tiintarkoitetuistav lineist.n ist t rkeint m nty nkannaltaonpy riv kist,leed-laitteista,ohjauslaitteistostasek erilaisistan ytteenmanipuloin- laippa,johonn yteonkiinnitetty Laitteistonuudetosat energia / ev I/O-portistajaverkkovirtajohto.Ohjauslaatikostaontaasjohdinyhteysaskelmoottoriin Moottoroituk nt laippa LaitteistostavaihdettiinXPD-mittauksiavartenn ytteenk nt laippauuteen askelmoottorillavarustettuun.ohjauslaatikkoontuleelattakaapelitietokoneen p seevarsinaiseentyhji kammioonkontaminoimaantutkittavaan ytett. k ntyess ilmaap seeliukuvastasaumastal pijan m kaksiv livaihettaimev tmahdollisimmansuurenosanl pip sseest ilmastaennenkuinslinentilaonjaettukahteenosaan.n m osatkytket nilmapumppuun,jolloinulkoilmanjatyhji nv liinsaadaanerillisestityhj n pidett v tila.laipan valmiinapakkauksena.laitekostuuperiaatteessakahdestalaipasta,joidenv - Uusik nt laippa,tyyppi ThermionicsRNN-400/MS(Kuva4),hankittiin 5 n

6 2.1.2Ohjauslaatikko Jottatietokonesaataisiinohjaamaanmittaustoimintaa,hankittiinmittaustietokoneenainoaanvapaanaolleeseenkorttipaikkaan24-bittinenIO-kortti.T m korttil hett bin risi komentojaohjauslaatikossasijaitsevallekontrollerille, Kuva2:Esimerkkir ntgenfotoelektronidiraktiospektrist [2] jokaohjaaniidenmukaanmoottoria.ohjauslaatikkoontuleelattakaapelitietokoneeni/o-portistajaverkkovirtajohto.ohjauslaatikostaontaasjohdinyhteysaskelmoottoriin. Ohjauslaatikossa(Kuva5,kytkent kaavioliitteess A)onkaksimuuntajaa,joillaverkkovirranj nnitelasketaankontrollerinkahdellevaatimalletasolle: Vlogiikalleja Vmoottorille.KumpikinvaihtovirtatasasuunnataanWheatstonensilloillajatasoitetaankondensaattorilla.Maatasoonn ille tasavirroilleyhteinen. Tietokoneenk skytsaapuvatpaikanp ll rakennettuunelektroniikkakorttiin. jaj nnitetietokoneenk ytt m st.eristysontoteutettukahdellatexasinstrumentstil196-optoeristimell.kumpikineristinsis lt nelj kanavaa,jotka Kortintarkoituksenaonerist optisestikontrollerink ytt m vahvempivirta TurboPascal4.0-editorilla.Tekij,TkTJukkaVaari,oliapunamuutost is- onjaoteltusiten,ett viisikanavaasy tt tietoatietokoneeltakontrollerilleja kolmepalauttaa. 3Ohjelmakehitys VanhaXPS-mittausohjelmaontehtyvuonna1990pascal-ohjelmointikielell 6

7 Kääntölaippa Tyhjiökammio Puolipalloanalysaattori elektroniikka XPS Mittaus-PC Näyte Virtalähde Röntgenlähde Askelmoottori Askelmoottorin ohjauslaatikko Kuva3:XPD-mittauslaitteisto s neuvoentarvittaessavanhanmittausohjelmantoimintaa. Mittausohjelmank ytt liittym ontekstipohjainenvalikkoj rjestelm.t m on yksinkertaistatoteuttaa,muttak ytt onsiltihelppoa.k ytt liittym p tettiins ilytt samana. P valikkoonlis sinnumeroksi8`xpdoptions',jonkaallekeskitinxpd:nk ytt nliittyv tkomennot. 3.1Ohjelmanuudetosat Ohjelmaantehdyist lis yksist p osaonxpd.pas-nimisess tiedostossa.t m tiedostomuodostaa`unitxpd'-osion,jostamuutohjelmanosiothakevatohjelmaak nnett ess aliohjelmansa. Lis ksimerkitt vi muutoksiaontehtyglobaalitmuuttujatjavakiotsis lt v n sca_glbs.pas-tiedostoon.vanhastaosastaohjelmaajouduinmuuttamaan l hinn tiedostoasca_surv.pas,jokasis lt varsinaisenmittausaliohjelman. Koskakyseess onperiaatteessavanhanohjelmantyyppisenmittauksentoistaminenkulmaneriarvoilla,lis sinmittausosanymp rillerepeat-lausekkeen. Ohjelmanuusienosientoimintakaavioonesiteltykuvassa6. T ss lausekkeessaindeksin toimiicur_step,jokak yl piarvot0-n,miss naskeltenm r.ensimm inenmittaustehd nennenaskelmoottorink nt mist.joskyseess onvainnormaalinxps-mittauksenteko,annetaanvakiolle cur_steparvoksi1. Lis ksijokaisellamittauskierroksellatalletetaankovalevyllemitattudata.t m tapahtuuxpd-valikossaannetullatiedostonimell lis tensenloppuunindeksi. Lis ksitalletetaanotsikkotiedosto(kuva7),jossaesitet nmittauksentiedot. 7

8 Tuloksienjatkok sittelytehd njokotarkoitukseenerikseenteht v ll skriptohjelmallataitaulukkolaskentaohjelmalla. 3.2Yleisetmuuttujatjavakiot Kuva4:Uusik nt laippa[3] Yleisetmuuttujatjavakiotsis lt v nsca_glbs.pas-tiedostoonteinmerkit- moottorinliikkumaanjokopuoliaskelintaikokonaisin0.8asteenaskelin- Heksadesimaaliluvutont ss merkitty(kutenpascalissa)$-merkill.komentonumerot(taulukko3)toimivatsiten,ett bin riluvuiksimuutettunaneantavat v liss.1-bittim r suunnan(1=taakse,0=eteen).2-bittitaasm r maanlis ttiinyleisi vakioita,jotkaonesitettytaulukossa2. portineribitteihin1/0-arvon. 0-bittiinsy tetty1siirt moottoriaaskeleen(pulssi),0taastarvitaanpulssien t vi muutoksia.uudetyleisetmuuttujatonesiteltytaulukossa1.lis ksiohjel- bitilleannettuarvo1vapauttaaaskelmoottorin,jolloinn ytett voidaank nt k sin.4-bittiinannettu1alustaakontrollerin,mik ontarpeenkontrollerin puoliaskeliaeit ss sovellutuksessak ytet,netulisitahdistaaerikseen.3- k ynnist miseksialussa. 8

9 ON/OFF KYTKIN 230V PISTORASIA OHJAUSKORTTI KONDENSAATTORI 1 PUN PUN ELEKTRONIIKKAKORTTI PROPPU PUN OPTOERISTÄÄ TIETOKONEEN PUN ASKELMOOTTORIN OHJAUS- JA TYÖVIRRASTA SIN MUS muuttuja SIN MUS SIN beginn_anglerealmittauksenaloituskulma PROPPU target_anglerealkulma,johonollaansiirtym ss PUN cur_angle Kuva5:XPD:nohjauslaatikko step_angle xpd_steps yes_xpd tyyppiselitys Taulukko1:Yleisetmuuttujat VAL VAL cur_step realnykyinenkulma realkulma/askel integeraskeltenm r XPD-mittauksessa booleantehd nk XPD? VPU SIN PUN xpd_contr_freebooleanonkoaskelmoottorivapautettu? integernykyisenkulmanindeksi TIETOKONE 3.3XPDaliohjelmat Uudetaliohjelmatonsijoitettutiedostoonxpd.pasjaesiteltytaulukossa4. out_name_xpdstringtulostustiedostonnimi initial_xpd call booleanollaankoensikertaavalikossa? booleankutsuukomenu? t envoitehd haluamansavalinnat xpd_menu Aliohjelmaxpd_menutulostaan yt llevalikon,jostanumeron pp imi k yt- MUUNTAJA 1 KONDENSAATTORI 2 MUUNTAJA 2

10 MAIN MENU e XPD OPTIONS S L 0 ASK BEGINNING ANGLE Kuva6:XPS/XPD-mittausohjelmantoiminta SURV MENU R C M 0 seenjokakerrankunvalikkoavataan. Valikkoohjaamuidenaliohjelmientoimintaavalintojenmukaan. tosta c:nxpdnsetnxpd.set.t m siksi,etteiv tvalikkoarvotp ivittyisioletusarvoik- ACQUIRE N Valinta6(askelmoottorivapaalla/kiinni)vaihtaamuuttujanxpd_contr_free ensikertaaxpd-mittausohjelmaaajettaessa.t ll inhaetaanoletusarvottiedos- Ensit ikseenaliohjelmahakeelevylt oletusarvotk ytt ensiihenaliohjelmaa load_xpd_set(kappale3.3.9).t m aliohjelmatestaaavataankovalikko YES arvontosi!ep TOSItaiEP TOSI!TOSI.ArvoTOSItarkoittaasit, XPD? NO loinmoottoripit n ytett paikallaan. moottorinkahvasta.arvollaep TOSIantaakontrollerivirtaamoottorille,jol- ett kontrollerieiannamoottorillevirtaa,jolloinn ytett voik nt k sin 10 ASK ANGLE/STEP ASK N OF STEPS ACTIVATE XPD INIT STEP MOTOR FREE CONTROL ASK CURRENT ANGLE GOTO BEGINNING ANGLE ASK OUTPUT FILE SAVE XPD SETTINGS LOAD XPD SETTINGS RETURN TO MAIN MENU

11 vakio Beginning angle: E-03 Angle per step: E+ step_port Number of steps: 3 status_portkuva7:esimerkkiotsikkotiedostosta File group name: test File #0: test0.fit,angle IO_control_portinteger$2c3IO-kortinohjausportti File #1: test1.fit,angle 0.0 a_out_b_in Taulukko2:Yleisetvakiot File #2: test2.fit,angle 10.0 tyyppiarvoselitys integer$2c0askelmoottorinkontrolleriin integer$2c1askelmoottorinkontrollerinstatusportinosoite viev nportinosoite integer$82porttiaoutput,porttibinput File #3: integer1 test3.fit,angle 20.0 step_forw_bf step_bckw_bfinteger2 step_free step_controlledinteger0 reset_stepper integer3 integer8 ka komento:askeleteenp in,v liai- turn_per_stepreal0.8vakio:yhdenaskeleenpituus integer16komento:alustaaskelmoottorin kontrolleri komento:askeltaaksep in,v liai- komento:askelmoottorivapaalle komento:askelmoottorikiinni 3.3.2step Aliohjelmastep(length:real)siirt askelmoottorillan ytett kulman lengthverran.kulmavoiollajokonegatiivinentaipositiivinen. asteina jakamallaseyhdenaskeleenkulmallajapy rist m ll kokonaisluvuksi.t m aiheuttaasen,etteikulmansiirtooleaivantarkka:yhdenaskeleenkulmaon (Kappale3.3.3).Annettukulmamuutetaanaskelmoottorinaskeltenm r ksi 0.8astetta. Ensiksialiohjelmaalustaakontrollerinaliohjelmallainitialize_stepmotor 11

12 komento askeleteenp in,v liaika askeltaaksep in,v liaika askelmoottorivapaalle Taulukko3:Askelmoottorinkomentokoodit alustaaskelmoottorinkon-nobitrolleri go/-bw/fwh/ff/nfdo/ bittienmerkitys tyyppinimi procedurexpd_menu procedurestep(length) procedureinitialize_stepmotoraskelmoottorinalustus procedurestepper_status procedurelet_stepmotor_freeaskelmoottorinvapautus3.3.5 procedurelet_stepmotor_contraskelmoottorikontrolloitu3.3.6 Taulukko4:Aliohjelmattiedostossaxpd.pas procedureemergency_breakpikasulku selite XPD:nvalikko n ytteenk nt askelmoottorinstatus esittely functionif_yy(text) procedureload_xpd_set proceduresave_xpd_set testikyll /eikysymyksiin3.3.8 XPD-asetustenhakulevylt proceduresave_anglele XPD-asetustentallennus otsikkotiedostontallennus levylle

13 XPD STEP OPTIONS 1 Beginning angle (deg) Angle / step (deg) Number of steps 20 4 XPD active TRUE 5 Initialize control 6 Free control - manual turn FALSE 7 Current angle trollerin.24-bittineni/o-porttialustetaansiten,ett porttiatoimiioutput- Aliohjelmainitialize_stepmotoralustaaI/O-kortinjaaskelmoottorinkon- 8 Go to beginning angle porttina(komennot)japorttibinput-porttina(status).askelmoottorinkon- trolleritaasalustetaanyhdenbitinkomennollaa-portinpinniin initialize_stepmotor Kuva8:XPD-valikkotietokoneenkuvaruudulla 9 Set output filename test s Save these settings Alustaminenonv ltt m t ntoimenpide,kunvirtaonkytkettyaskelmoottorin l Load new settings ohjauslaatikkoon. 0 Return to menu mallai/o-kortinb-porttia(status).kontrollerillaonkaksistatus-ulostuloa, 3.3.4stepper_status Aliohjelmastepper_statustarkistaaaskelmoottorinkontrollerintilanluke- joissaj nnitteenp ll olomerkitseeloogistaarvoatosi.n m ulostuloton kytke s hk tpoisjaantaakontrollerinj hty rauhassa. merkkej javaroituksia.t ss tilanteessatulisiaskelmoottorinohjauslaatikosta kytkettyi/o-kortininput-porttiin(b),ylikuormituspinniin1(arvo2)jaylikuumeneminenpinniin0(arvo1). Joskontrollerivaroittaaylikuumenemisestatai-kuormituksesta,n yt lletugency_break,kappale3.3.7)vapauttaenaskelmoottorinjaantaenlis nilostuuvaroitus,ohjelmaantaaviisi nimerkki jakeskeytt ty nteon(emer- 13

14 l ins hk virtaaeikuljemoottoriineik moottoripid n ytett paikallaan.lait let_stepmotor_free Aliohjelmalet_stepmotor_freevapauttaaaskelmoottorinkontrollista.T lteistonkitkakyll kinest n ytett k ntym st itsest n.vapautettuaaskelmoottoriavoikahvastak nt k sinjasitens t haluttuunpaikkaan. seonhyvinty l st eik niinpit isitehd. liin.s hk virtaakuluujaaskelmoottoripit n ytett paikallaanvarsinsuurella voimalla.n ytett onmahdollistak nt askelmoottorinkahvastak sin,mutta Aliohjelmalet_stepmotor_controttaaaskelmoottorintakaisinkontrol emergency_break 3.3.6let_stepmotor_contr Aliohjelmaemergency_breakvapauttaaaskelmoottorinkontrollista,kehotjaintaytaiY.PalautteenaTOSI,josytaiYl ytyy,muutoinep TOSI.T t 3.3.8if_yY Aliohjelmaif_yY(text:string)tarkistaa,onkoannetussamerkkijonossakirtaak ytt j sammuttamaanohjauslaatikonjaantaanopeastikymmenenper kk ist nimerkki.aliohjelmaakutsutaan,josstepper_status(kappale 3.3.4)saatulokseksikontrollerinolevanylikuumennuttai-kuormittunut. aliohjelmaak ytet nk ytt j nsy tteentarkistamiseenkyll /ei-kysymyksiss. ohjelmaajament ess ensikertaaxpd-valikkoon,k ytet nt t aliohjelmaa TOSI. oletusarvojenhakemiseen.t ll inyleinenmuuttujainitial_xpdonarvoltaan tukset.t m voidaantehd valitsemallaxpd-valikosta`l'.k ynnistett ess 3.3.9load_xpd_set save_xpd_set Aliohjelmaload_xpd_sethakeelevylt aikaisemmintalletetutxpd:nase- tietynmuutujanarvo(kuva9) save_anglele Aliohjelmasave_anglefiletallettaalevylleXPD-tulostiedostojenotsikkotiedoston(Kuva7).Otsikkotiedostostal ytyyaloituskulma,erikulmillamitatun Aliohjelmasave_xpd_settallettaalevylleXPD:nasetuksetmy hemminhaettavaksi.asetuksettalletetaanascii-merkkein siten,ett kullakinrivill on datantiedostonimet,p iv m r yms.14

15 MERKITYS: E+00 beginn_angle = -10 tusvaiheessaont rke toisaaltakoskarakentajateiv toleloputtomiinpaikalla 4Pohdinnat Tutkimuslaitteidenjaniit ohjaavienohjelmienriitt v dokumentointivalmis- Kuva9:EsimerkkiXPD-mittauksenasetuksista E+ step_angle = 10 (taiohjelmak nt jien)ohjekirjojens ilytt minenont rke samastasyyst. 3 xpd_steps = 3 10vuodenkuluttuaohjelmank nt mist eiv ltt m tt osaakukaankuinonnella. jatoisaaltakoskaedestekij eimuistakaikkea.ostettujenlaitteiden,ohjelmien 1 yes_xpd = TRUE 1 xpd_contr_free = TRUE Ohjelmanheikkokohtaonmoottorinaskelluksentahdistus.Sen ytt olevan E+ cur_angle = 100 arvotjak nt m ll ohjelmauudelleen.t m eioleyksinkertaista,jotenon pyritt v ajamaanohjelmaaainamahdollisimmansamassatilassaesimerkiksi herkk tietokoneentoimintanopeuteenvaikuttavilletekij ille:oheislaitteille,aje- k ynnist m ll tietokoneuudelleenennenohjelmanajoa. tettavaaliohjelmanstepfor-lauseetuudelleenm r m ll indekseilleuudet tuillemuilleohjelmillejak ytt j rjestelm nasetuksille.huonoaskellusonhel- postihavaittavissametelin,jaonep tarkkaa.asiankorjaamiseksiontahdis- 15

16 2200 µ F 16 SULAKE ASKELMOOTTORIN OHJAUSKORTTI PVP ac 2ac c 14a 16a 18a 16c DC +15V - +24V 0V DC +12V - +36V 4ac 6ac 8ac 10ac 20c 20a 12c 26c 1 kohm kohm 1 kohm +5 V ASKELMOOTTORI AOhjauslaatikonkytkent kaavio 4700 µ F SULAKE 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 10 kohm 10 kohm 10 kohm A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 PORTTI A PORTTI B 230 V TIETOKONE

17 Viitteet [1]H.L th,surfacesandinterfacesofsolidmaterials(springer,berlin,1995), [4]K-H.Rollke,TurboPascal(Amersoft,Espoo,1986). [2]J.Vaari,J.Lahtinen,T.Vaara,andP.Hautoj rvi,anxpdandissstudy [3]InsturctionManual:RNNSeriesDierentiallyPumpedRotarySeals 346,(1996), ofthe(22)-(co+k)coadsorptionstructureonco(00),surf.sci. (ThermionicsNorthwest,Inc.,PortTownsend,1990). 17

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, Kauppatieteet 5.9.2012, informaatikko Maarit Putous Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä Yliopiston toiminta perustuu tieteelliseen tietoon,

Lisätiedot

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa: Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto Lausunto 1 (5) 28.8.20 1 1 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestint ministeri PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi laura.north@lvm.fi LVM lausuntopyynt 8.8.2011,

Lisätiedot

MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Kuusikkkotie 25, Vantaa

MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Kuusikkkotie 25, Vantaa info@raita.com 0400 912 111 Kuusikkkotie 25, 01380 Vantaa MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Asiakaspalvelutoimiston (apteekit, pankit, myymälät jne) järjestelmäksi soveltuu moduulirakenteinen MOM 3800 vuorolaitteisto.

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin.

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin. 2. Ohjausrakenteet Ohjausrakenteiden avulla ohjataan ohjelman suoritusta. peräkkäisyys valinta toisto Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 15.5.2013 1 / 6 Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti Tentaattori Antti-Jussi Lakanen Tässä tentissä saa olla mukana omia muistiinpanoja yhden arkin verran. Tentin valvojalla

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNIIKK J KTONIIKK Kimmo Silvonen alto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu C Välikoe on kääntöpuolella! Tentti 7.4.04. Tehtävät,, 4, 6, 7. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut:

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Mobiilikortin käyttöohjeet

Mobiilikortin käyttöohjeet Lisenssit vuonna 2015, Liite 1. Mobiilikortin käyttöohjeet 1. Saat tekstiviestin matkapuhelimeesi missä on kortin latauslinkki 2. Avaa linkki jolloin matkapuhelimesi lataa kortin. Joissakin puhelimissa

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja Venttiilit COMPA-sarja COMPA-sarjan venttiilit tarjoavat monipuoliset asennusmahdollisuudet sekä sähköliitäntöjen että DIN-kiskoasennusmahdollisuuden ansiosta. COMPA-sarjasta löytyvät ratkaisut niin yksittäis-

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Matemaattinen optimointi I, demo

Matemaattinen optimointi I, demo Matemaattinen optimointi I, demo 3 29.1.2015 Demo 3 järjestetään Quantumin mikroluokassa normaaleina demoaikoina. Tavoitteena on harjoitella kurssilla tarvittavien optimointiohjelmistojen käyttöä. Demopisteet

Lisätiedot

3. Kongruenssit. 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi

3. Kongruenssit. 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi 3. Kongruenssit 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi Tässä kappaleessa esitellään kokonaislukujen modulaarinen aritmetiikka (ns. kellotauluaritmetiikka), jossa luvut tyypillisesti korvataan niillä jakojäännöksillä,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat Luku 3 Listankäsittelyä Funktio-ohjelmoinnin tärkein yksittäinen tietorakenne on lista. Listankäsittely on paitsi käytännöllisesti oleellinen aihe, se myös valaisee funktio-ohjelmoinnin ideaa. 3.1 Listat

Lisätiedot

Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007

Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 JTable Datan esittäminen taulukkomuodossa Datan valitseminen taulukosta Datan muokkaaminen (lisääminen, muokkaaminen, poistaminen)

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

KYLMÄKOMPONENTIT. Muuntajat. Sulatuskellot. Pinta asennettavat elektroniset termostaatit

KYLMÄKOMPONENTIT. Muuntajat. Sulatuskellot. Pinta asennettavat elektroniset termostaatit KYLMÄKOMPONENTIT Muuntajat 605 Muuntaja /.AC 3 VA 2 69 Muuntaja 230//6VA 3 6208 Muuntaja /.Ac 0 VA Sulatuskellot 2 3 2 3 609 Vuorokausikello 6402 Kylmäkalusteet, sulatuskelloksi yhdellä vaihtokoskettimella

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija.

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 12.10.2011 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija Holmberg

Lisätiedot

Hissi - Tehtävä. Pisteytys. Tehtävän kuvaus

Hissi - Tehtävä. Pisteytys. Tehtävän kuvaus Hissi - Tehtävä Kurssin läpipääsyn kannalta ei ole tarpeen suorittaa tätä harjoitusta loppuun toimivaan PLC toteutukseen asti. Alla pisteytys luvusta käy ilmi, että huomattavan määrän irtopisteitä voi

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Valikot ja työkalupalkit. juha.jarvensivu@tut.fi 2008

Valikot ja työkalupalkit. juha.jarvensivu@tut.fi 2008 Valikot ja työkalupalkit juha.jarvensivu@tut.fi 2008 Sisältö Valikko Popup-valikko Työkalupalkki Tilarivi Sovellus ikoni Action Valikko MenuStrip Form mainwindow = new Form(); MenuStrip mainmenu = new

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013,

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 19.4.2013 (English versions of the questions can be requested from the supervisor. Englanninkieliset kysymykset saa pyytämällä tentin valvojalta.) Tentti (yliopisto opiskelijat)

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

Ensikosketus ohjelmointiin

Ensikosketus ohjelmointiin Ensikosketus ohjelmointiin Tällä tunnilla luodaan ensimmäinen oma ohjelmamme. Tähän hyödynnetään Touch Develop -ympäristön kilpikonnaohjelmointikirjastoa. Tutoriaalissa opitaan kilpikonnahahmoa ruudulla

Lisätiedot

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V 10. 21 Transistorin virtavahvistus 10. 22 Transistorin ominaiskayrasto 10. 23 Toimintasuora ja -piste 10 Sisältö 1 Johda kytkennälle Theveninin ekvivalentti 2 2 Simuloinnin ja laskennan vertailu 4 3 V CE ja V BE simulointituloksista 4 4 DC Sweep kuva 4 5 R 2 arvon etsintä 5 6 Simuloitu V C arvo 5 7 Toimintapiste

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Luokan sisällä on lista

Luokan sisällä on lista 1 Luokan sisällä on lista Luokan sisällä lista Listan sisältävä luokka Konstruktorit get-metodi Lista muissa metodeissa addxx-metodi Yksinkertainen pääohjelma Kertauksen List-luokan metodeja 1 Luokan sisällä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

(Tätä ohjetta saa käyttää yliopiston opetustarkoituksiin ja jatkokehittelyyn.)

(Tätä ohjetta saa käyttää yliopiston opetustarkoituksiin ja jatkokehittelyyn.) jbaci Käyttöohje (Tätä ohjetta saa käyttää yliopiston opetustarkoituksiin ja jatkokehittelyyn.) 1. Yleistä jbaci on työkalu, jota käytetään rinnakkaisuuden hallinnan havainnollistamiseen ja harjoitteluun.

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä

Sisällys. 7. Oliot ja viitteet. Olion luominen. Olio Java-kielessä Sisälls 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen.. Viitteiden vertailu. Varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. Muuttumattomat ja muuttuvat merkkijonot.

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 Luento 4 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 17. tammikuuta 2008 Modulin viimeistelyä module Shape ( Shape ( Rectangle, E l l i p

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /..

LIITE LIITE III. KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.10.2013 C(2013) 6280 final LIITE LIITE III [ ] KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) No /.. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien

Lisätiedot

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite

BeoVision 8. Uusi ohjelmisto Liite BeoVision 8 Uusi ohjelmisto Liite Kuvaruutuvalikot Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä

Lisätiedot

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Puh. 09 274 6970 www.nibe.fi UPPOVASTUKSET HA 1974...1985/1989 5253110 418530 HA 1,5 1,5/230 HA 15, 1974...1989

Lisätiedot

13. Loogiset operaatiot 13.1

13. Loogiset operaatiot 13.1 13. Loogiset operaatiot 13.1 Sisällys Loogiset operaatiot AND, OR, XOR ja NOT. Operaatioiden ehdollisuus. Bittioperaatiot. Loogiset operaatiot ohjausrakenteissa. Loogiset operaatiot ja laskentajärjestys.

Lisätiedot

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003 Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003 Teoriatehtävät Nimi: Oppilaitos: Ohje: Tehtävät ovat suurimmaksi osaksi vaihtoehtotehtäviä, mutta tarkoitus on, että lasket tehtävät ja valitset sitten

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut

CoolFreeze CFX. Energialuokka. Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut 0 Kompressorikylmä- ja pakastuslaukut UUTTA! WAECO CoolFreeze CFX 6 5 7 8 00 0 V / V Aurinkoenergia Katso lisätiedot uudesta CoolFreeze CFX-sarjasta nettisivuiltamme! www.waeco.com/fi/cfx-kompressorilaukut

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 4 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten lauseisiin, lausekkeisiin ja aliohjelmiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Mitä

Lisätiedot

Tyyppejä ja vähän muutakin. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005

Tyyppejä ja vähän muutakin. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Tyyppejä ja vähän muutakin TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Viime luennolla... Haskellin alkeita pääasiassa Hello World!... ja muita tutunoloisia ohjelmia Haskellilla Haskellin voima on kuitenkin

Lisätiedot

Toppila/Kivistö 10.01.2013 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä.

Toppila/Kivistö 10.01.2013 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. ..23 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla -6 pistettä. Tehtävä Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi. (a) Lineaarisen kokonaislukutehtävän

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Gauss Gun Toni Terrinen Lempäälä 16.4.2008

Gauss Gun Toni Terrinen Lempäälä 16.4.2008 Gauss Gun Toni Terrinen Lempäälä 16.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3... 2.SUUNNITTELU...3 2.1 Suurjännitepuoli...3 2.1.1 Kondensaattorit...3 2.1.2 Kelat...3 2.1.3 Kytkeminen....4 2.1.4 Lataaminen...4

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä

Asiantuntijapalvelut. Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelut Kehittämisseminaari Härmän kylpylässä 25.5.2016 Ulla Yli-Hynnilä Asiantuntijapalvelujen henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot