Mittausjärjestelyn rakentaminen fotoelektronidi raktiomittauksia varten Iiro A. K. Jan tunen 10. k esäkuuta 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittausjärjestelyn rakentaminen fotoelektronidi raktiomittauksia varten Iiro A. K. Jan tunen 10. k esäkuuta 1999"

Transkriptio

1 fotoelektronidiraktiomittauksiavarten Mittausj rjestelynrakentaminen IiroA.K.Jantunen 10.kes kuuta1999

2 Sis lt 1Johdanto 2Laitteisto 1.1XPSjaXPD Ohjelmakehitys 2.1Laitteistonuudetosat Moottoroituk nt laippa Ohjauslaatikko XPDaliohjelmat Yleisetmuuttujatjavakiot Ohjelmanuudetosat step xpd_menu let_stepmotor_contr if_yY let_stepmotor_free emergency_break stepper_status initialize_stepmotor save_xpd_set load_xpd_set...14 Viitteet 4Pohdinnat AOhjauslaatikonkytkent kaavio save_anglele

3 Kuvat 6XPS/XPD-mittausohjelmantoiminta XPD:nohjauslaatikko...9 4Uusik nt laippa[3]...8 2Esimerkkir ntgenfotoelektronidiraktiospektrist [2]...6 3XPD-mittauslaitteisto...7 1Esimerkkir ntgenfotoelektronispektrist...5 Taulukot 9EsimerkkiXPD-mittauksenasetuksista XPD-valikkotietokoneenkuvaruudulla Esimerkkiotsikkotiedostosta Aliohjelmattiedostossaxpd.pas Askelmoottorinkomentokoodit Yleisetvakiot Yleisetmuuttujat...9 3

4 r ntgenfotoelektronispektroskopian(xps)menetelmin. tronispektroskopian(aes),matalaenergistenelektroniendiraktion(leed)ja inte naineenpinnanominaisuuksia,pintarakenteitajaadsorbaattienkiinnit- tymist aineenpintaan.tutkimustatehd nt ll hetkell l hinn augerelek- 1Johdanto my salkuaineidenkemiallisestatilasta. R ntgenfotoelektronispektrionr ntgens teilyll pinnanatomeistairroitettujen elektronienenergiaspektri.sekertoopintakerroksenalkuainekoostumuksensek TeknillisenKorkeakoulunFysiikanlaboratorionPintatutkimusryhm tutkiiki- tarvitsemmediraktioonperustuvanmenetelm n.pintaherk ksimenetelm ksisopisiesimerkiksir ntgenfotoelektronidiraktio(xpd).t ss menetelm ss mitataanpinnastairtoavar ntgenher tteinenelektronispektrieril ht kulmilla. XPSeikerromit nadsorptiomolekyylienasennoista.t m nselvitt miseksi mahdollistaessan ytteenk nt misen.k sinn ytett k nt m ll tapahtuva erikulmienmittauskuluttaakohtuuttomastiaikaa.jottamittauksiap st i- Laboratoriossaontehtykokeitaerikulmillaennenkink sink nnett v nlaipan Tutkittaessakiinte naineenpintaatarvitaanhiukkasia,jotkajokosiroavataivan siintekem nenemm njatehokkaammin,tarvitaanvanhaantietokoneenxps- mittausohjelmaanlis yksi,joidenavullaohjelmatekeespektrimittaukseneri uloimmistaatomikerroksistataisitteneiv tsyvemm lt p sepintaan tokoneellaohjattavissaolevallamoottorillavarustettuk nt laippa. evenergiaisetelekronitovatt llaisiahiukkasia[1].altistamallapintar ntgen- kulmillaautomaattisesti.k sink ytett v nlaipantilalletarvitaansamallatie- 1.1XPSjaXPD roksilta,jotensyvemm lt aineestatulevainformaatioeih iritsepintatutkimus- R ntgenfotoelektronispektri-elixps-mittaustapahtuusiten,ett r ntgens teis teilylle,saadaanelektronejairroitettuaatomientaimolekyylienerienergiatasoilta.n it elektronejap seepintaanvainaivanp llimm isilt atomiker- kulmiinsironneitaelektroneja.tuloksenasaadaanspektrierikulmilla(kuva2).koskar ntgentykkijapuolipalloanalysaattoriovatyleens kiinte ostoria. mittauskammiota,saadaant m helpoimminaikaank ntelem ll n ytett. t n ytett k nnet n,jolloinenergia-analysaattoriinsaapuuvuorotelleneri lyll irroitetaanpinnastaelektronejajaanalysoidaanirronneidenelektroniene- nergiaspektri(kuva1).t h nvoidaank ytt esimerkiksipuolipalloanalysaat- samitattujenelektronienl ht kulmamateriaalinpinnastamuuttuu.xps-ja XPD-mittausonsiisperiaatteessamoneenkertaansuoritettuXPSmittaus,jos- XPD-mittauslaitteistoonesiteltykuvassa3. R ntgenfotoelektronidiraktio-elixpd-mittauspoikkeaaedellisest siten,et- XPD-mittauksentuloksenasaatavasironneidenelektronienkulma-jaenergiajakaumakertovataineenpintarakenteengeometriasta.EsimerkiksiadsorptiomolekyylinasentopinnallavaikuttaaXPD-spektriin,toisinkuinXPS:ntapauksessa. 4

5 Laitteisto Alkuper inenmittauslaitteistokoostuuuhv-tyhji kammiosta,ioni-jaturbopumpuista,r ntgenl hteest,puolipallo-analysaattorista(energia),elektronity- Kuva1:Esimerkkir ntgenfotoelektronispektrist 5000 tiintarkoitetuistav lineist.n ist t rkeint m nty nkannaltaonpy riv kist,leed-laitteista,ohjauslaitteistostasek erilaisistan ytteenmanipuloin- laippa,johonn yteonkiinnitetty Laitteistonuudetosat energia / ev I/O-portistajaverkkovirtajohto.Ohjauslaatikostaontaasjohdinyhteysaskelmoottoriin Moottoroituk nt laippa LaitteistostavaihdettiinXPD-mittauksiavartenn ytteenk nt laippauuteen askelmoottorillavarustettuun.ohjauslaatikkoontuleelattakaapelitietokoneen p seevarsinaiseentyhji kammioonkontaminoimaantutkittavaan ytett. k ntyess ilmaap seeliukuvastasaumastal pijan m kaksiv livaihettaimev tmahdollisimmansuurenosanl pip sseest ilmastaennenkuinslinentilaonjaettukahteenosaan.n m osatkytket nilmapumppuun,jolloinulkoilmanjatyhji nv liinsaadaanerillisestityhj n pidett v tila.laipan valmiinapakkauksena.laitekostuuperiaatteessakahdestalaipasta,joidenv - Uusik nt laippa,tyyppi ThermionicsRNN-400/MS(Kuva4),hankittiin 5 n

6 2.1.2Ohjauslaatikko Jottatietokonesaataisiinohjaamaanmittaustoimintaa,hankittiinmittaustietokoneenainoaanvapaanaolleeseenkorttipaikkaan24-bittinenIO-kortti.T m korttil hett bin risi komentojaohjauslaatikossasijaitsevallekontrollerille, Kuva2:Esimerkkir ntgenfotoelektronidiraktiospektrist [2] jokaohjaaniidenmukaanmoottoria.ohjauslaatikkoontuleelattakaapelitietokoneeni/o-portistajaverkkovirtajohto.ohjauslaatikostaontaasjohdinyhteysaskelmoottoriin. Ohjauslaatikossa(Kuva5,kytkent kaavioliitteess A)onkaksimuuntajaa,joillaverkkovirranj nnitelasketaankontrollerinkahdellevaatimalletasolle: Vlogiikalleja Vmoottorille.KumpikinvaihtovirtatasasuunnataanWheatstonensilloillajatasoitetaankondensaattorilla.Maatasoonn ille tasavirroilleyhteinen. Tietokoneenk skytsaapuvatpaikanp ll rakennettuunelektroniikkakorttiin. jaj nnitetietokoneenk ytt m st.eristysontoteutettukahdellatexasinstrumentstil196-optoeristimell.kumpikineristinsis lt nelj kanavaa,jotka Kortintarkoituksenaonerist optisestikontrollerink ytt m vahvempivirta TurboPascal4.0-editorilla.Tekij,TkTJukkaVaari,oliapunamuutost is- onjaoteltusiten,ett viisikanavaasy tt tietoatietokoneeltakontrollerilleja kolmepalauttaa. 3Ohjelmakehitys VanhaXPS-mittausohjelmaontehtyvuonna1990pascal-ohjelmointikielell 6

7 Kääntölaippa Tyhjiökammio Puolipalloanalysaattori elektroniikka XPS Mittaus-PC Näyte Virtalähde Röntgenlähde Askelmoottori Askelmoottorin ohjauslaatikko Kuva3:XPD-mittauslaitteisto s neuvoentarvittaessavanhanmittausohjelmantoimintaa. Mittausohjelmank ytt liittym ontekstipohjainenvalikkoj rjestelm.t m on yksinkertaistatoteuttaa,muttak ytt onsiltihelppoa.k ytt liittym p tettiins ilytt samana. P valikkoonlis sinnumeroksi8`xpdoptions',jonkaallekeskitinxpd:nk ytt nliittyv tkomennot. 3.1Ohjelmanuudetosat Ohjelmaantehdyist lis yksist p osaonxpd.pas-nimisess tiedostossa.t m tiedostomuodostaa`unitxpd'-osion,jostamuutohjelmanosiothakevatohjelmaak nnett ess aliohjelmansa. Lis ksimerkitt vi muutoksiaontehtyglobaalitmuuttujatjavakiotsis lt v n sca_glbs.pas-tiedostoon.vanhastaosastaohjelmaajouduinmuuttamaan l hinn tiedostoasca_surv.pas,jokasis lt varsinaisenmittausaliohjelman. Koskakyseess onperiaatteessavanhanohjelmantyyppisenmittauksentoistaminenkulmaneriarvoilla,lis sinmittausosanymp rillerepeat-lausekkeen. Ohjelmanuusienosientoimintakaavioonesiteltykuvassa6. T ss lausekkeessaindeksin toimiicur_step,jokak yl piarvot0-n,miss naskeltenm r.ensimm inenmittaustehd nennenaskelmoottorink nt mist.joskyseess onvainnormaalinxps-mittauksenteko,annetaanvakiolle cur_steparvoksi1. Lis ksijokaisellamittauskierroksellatalletetaankovalevyllemitattudata.t m tapahtuuxpd-valikossaannetullatiedostonimell lis tensenloppuunindeksi. Lis ksitalletetaanotsikkotiedosto(kuva7),jossaesitet nmittauksentiedot. 7

8 Tuloksienjatkok sittelytehd njokotarkoitukseenerikseenteht v ll skriptohjelmallataitaulukkolaskentaohjelmalla. 3.2Yleisetmuuttujatjavakiot Kuva4:Uusik nt laippa[3] Yleisetmuuttujatjavakiotsis lt v nsca_glbs.pas-tiedostoonteinmerkit- moottorinliikkumaanjokopuoliaskelintaikokonaisin0.8asteenaskelin- Heksadesimaaliluvutont ss merkitty(kutenpascalissa)$-merkill.komentonumerot(taulukko3)toimivatsiten,ett bin riluvuiksimuutettunaneantavat v liss.1-bittim r suunnan(1=taakse,0=eteen).2-bittitaasm r maanlis ttiinyleisi vakioita,jotkaonesitettytaulukossa2. portineribitteihin1/0-arvon. 0-bittiinsy tetty1siirt moottoriaaskeleen(pulssi),0taastarvitaanpulssien t vi muutoksia.uudetyleisetmuuttujatonesiteltytaulukossa1.lis ksiohjel- bitilleannettuarvo1vapauttaaaskelmoottorin,jolloinn ytett voidaank nt k sin.4-bittiinannettu1alustaakontrollerin,mik ontarpeenkontrollerin puoliaskeliaeit ss sovellutuksessak ytet,netulisitahdistaaerikseen.3- k ynnist miseksialussa. 8

9 ON/OFF KYTKIN 230V PISTORASIA OHJAUSKORTTI KONDENSAATTORI 1 PUN PUN ELEKTRONIIKKAKORTTI PROPPU PUN OPTOERISTÄÄ TIETOKONEEN PUN ASKELMOOTTORIN OHJAUS- JA TYÖVIRRASTA SIN MUS muuttuja SIN MUS SIN beginn_anglerealmittauksenaloituskulma PROPPU target_anglerealkulma,johonollaansiirtym ss PUN cur_angle Kuva5:XPD:nohjauslaatikko step_angle xpd_steps yes_xpd tyyppiselitys Taulukko1:Yleisetmuuttujat VAL VAL cur_step realnykyinenkulma realkulma/askel integeraskeltenm r XPD-mittauksessa booleantehd nk XPD? VPU SIN PUN xpd_contr_freebooleanonkoaskelmoottorivapautettu? integernykyisenkulmanindeksi TIETOKONE 3.3XPDaliohjelmat Uudetaliohjelmatonsijoitettutiedostoonxpd.pasjaesiteltytaulukossa4. out_name_xpdstringtulostustiedostonnimi initial_xpd call booleanollaankoensikertaavalikossa? booleankutsuukomenu? t envoitehd haluamansavalinnat xpd_menu Aliohjelmaxpd_menutulostaan yt llevalikon,jostanumeron pp imi k yt- MUUNTAJA 1 KONDENSAATTORI 2 MUUNTAJA 2

10 MAIN MENU e XPD OPTIONS S L 0 ASK BEGINNING ANGLE Kuva6:XPS/XPD-mittausohjelmantoiminta SURV MENU R C M 0 seenjokakerrankunvalikkoavataan. Valikkoohjaamuidenaliohjelmientoimintaavalintojenmukaan. tosta c:nxpdnsetnxpd.set.t m siksi,etteiv tvalikkoarvotp ivittyisioletusarvoik- ACQUIRE N Valinta6(askelmoottorivapaalla/kiinni)vaihtaamuuttujanxpd_contr_free ensikertaaxpd-mittausohjelmaaajettaessa.t ll inhaetaanoletusarvottiedos- Ensit ikseenaliohjelmahakeelevylt oletusarvotk ytt ensiihenaliohjelmaa load_xpd_set(kappale3.3.9).t m aliohjelmatestaaavataankovalikko YES arvontosi!ep TOSItaiEP TOSI!TOSI.ArvoTOSItarkoittaasit, XPD? NO loinmoottoripit n ytett paikallaan. moottorinkahvasta.arvollaep TOSIantaakontrollerivirtaamoottorille,jol- ett kontrollerieiannamoottorillevirtaa,jolloinn ytett voik nt k sin 10 ASK ANGLE/STEP ASK N OF STEPS ACTIVATE XPD INIT STEP MOTOR FREE CONTROL ASK CURRENT ANGLE GOTO BEGINNING ANGLE ASK OUTPUT FILE SAVE XPD SETTINGS LOAD XPD SETTINGS RETURN TO MAIN MENU

11 vakio Beginning angle: E-03 Angle per step: E+ step_port Number of steps: 3 status_portkuva7:esimerkkiotsikkotiedostosta File group name: test File #0: test0.fit,angle IO_control_portinteger$2c3IO-kortinohjausportti File #1: test1.fit,angle 0.0 a_out_b_in Taulukko2:Yleisetvakiot File #2: test2.fit,angle 10.0 tyyppiarvoselitys integer$2c0askelmoottorinkontrolleriin integer$2c1askelmoottorinkontrollerinstatusportinosoite viev nportinosoite integer$82porttiaoutput,porttibinput File #3: integer1 test3.fit,angle 20.0 step_forw_bf step_bckw_bfinteger2 step_free step_controlledinteger0 reset_stepper integer3 integer8 ka komento:askeleteenp in,v liai- turn_per_stepreal0.8vakio:yhdenaskeleenpituus integer16komento:alustaaskelmoottorin kontrolleri komento:askeltaaksep in,v liai- komento:askelmoottorivapaalle komento:askelmoottorikiinni 3.3.2step Aliohjelmastep(length:real)siirt askelmoottorillan ytett kulman lengthverran.kulmavoiollajokonegatiivinentaipositiivinen. asteina jakamallaseyhdenaskeleenkulmallajapy rist m ll kokonaisluvuksi.t m aiheuttaasen,etteikulmansiirtooleaivantarkka:yhdenaskeleenkulmaon (Kappale3.3.3).Annettukulmamuutetaanaskelmoottorinaskeltenm r ksi 0.8astetta. Ensiksialiohjelmaalustaakontrollerinaliohjelmallainitialize_stepmotor 11

12 komento askeleteenp in,v liaika askeltaaksep in,v liaika askelmoottorivapaalle Taulukko3:Askelmoottorinkomentokoodit alustaaskelmoottorinkon-nobitrolleri go/-bw/fwh/ff/nfdo/ bittienmerkitys tyyppinimi procedurexpd_menu procedurestep(length) procedureinitialize_stepmotoraskelmoottorinalustus procedurestepper_status procedurelet_stepmotor_freeaskelmoottorinvapautus3.3.5 procedurelet_stepmotor_contraskelmoottorikontrolloitu3.3.6 Taulukko4:Aliohjelmattiedostossaxpd.pas procedureemergency_breakpikasulku selite XPD:nvalikko n ytteenk nt askelmoottorinstatus esittely functionif_yy(text) procedureload_xpd_set proceduresave_xpd_set testikyll /eikysymyksiin3.3.8 XPD-asetustenhakulevylt proceduresave_anglele XPD-asetustentallennus otsikkotiedostontallennus levylle

13 XPD STEP OPTIONS 1 Beginning angle (deg) Angle / step (deg) Number of steps 20 4 XPD active TRUE 5 Initialize control 6 Free control - manual turn FALSE 7 Current angle trollerin.24-bittineni/o-porttialustetaansiten,ett porttiatoimiioutput- Aliohjelmainitialize_stepmotoralustaaI/O-kortinjaaskelmoottorinkon- 8 Go to beginning angle porttina(komennot)japorttibinput-porttina(status).askelmoottorinkon- trolleritaasalustetaanyhdenbitinkomennollaa-portinpinniin initialize_stepmotor Kuva8:XPD-valikkotietokoneenkuvaruudulla 9 Set output filename test s Save these settings Alustaminenonv ltt m t ntoimenpide,kunvirtaonkytkettyaskelmoottorin l Load new settings ohjauslaatikkoon. 0 Return to menu mallai/o-kortinb-porttia(status).kontrollerillaonkaksistatus-ulostuloa, 3.3.4stepper_status Aliohjelmastepper_statustarkistaaaskelmoottorinkontrollerintilanluke- joissaj nnitteenp ll olomerkitseeloogistaarvoatosi.n m ulostuloton kytke s hk tpoisjaantaakontrollerinj hty rauhassa. merkkej javaroituksia.t ss tilanteessatulisiaskelmoottorinohjauslaatikosta kytkettyi/o-kortininput-porttiin(b),ylikuormituspinniin1(arvo2)jaylikuumeneminenpinniin0(arvo1). Joskontrollerivaroittaaylikuumenemisestatai-kuormituksesta,n yt lletugency_break,kappale3.3.7)vapauttaenaskelmoottorinjaantaenlis nilostuuvaroitus,ohjelmaantaaviisi nimerkki jakeskeytt ty nteon(emer- 13

14 l ins hk virtaaeikuljemoottoriineik moottoripid n ytett paikallaan.lait let_stepmotor_free Aliohjelmalet_stepmotor_freevapauttaaaskelmoottorinkontrollista.T lteistonkitkakyll kinest n ytett k ntym st itsest n.vapautettuaaskelmoottoriavoikahvastak nt k sinjasitens t haluttuunpaikkaan. seonhyvinty l st eik niinpit isitehd. liin.s hk virtaakuluujaaskelmoottoripit n ytett paikallaanvarsinsuurella voimalla.n ytett onmahdollistak nt askelmoottorinkahvastak sin,mutta Aliohjelmalet_stepmotor_controttaaaskelmoottorintakaisinkontrol emergency_break 3.3.6let_stepmotor_contr Aliohjelmaemergency_breakvapauttaaaskelmoottorinkontrollista,kehotjaintaytaiY.PalautteenaTOSI,josytaiYl ytyy,muutoinep TOSI.T t 3.3.8if_yY Aliohjelmaif_yY(text:string)tarkistaa,onkoannetussamerkkijonossakirtaak ytt j sammuttamaanohjauslaatikonjaantaanopeastikymmenenper kk ist nimerkki.aliohjelmaakutsutaan,josstepper_status(kappale 3.3.4)saatulokseksikontrollerinolevanylikuumennuttai-kuormittunut. aliohjelmaak ytet nk ytt j nsy tteentarkistamiseenkyll /ei-kysymyksiss. ohjelmaajament ess ensikertaaxpd-valikkoon,k ytet nt t aliohjelmaa TOSI. oletusarvojenhakemiseen.t ll inyleinenmuuttujainitial_xpdonarvoltaan tukset.t m voidaantehd valitsemallaxpd-valikosta`l'.k ynnistett ess 3.3.9load_xpd_set save_xpd_set Aliohjelmaload_xpd_sethakeelevylt aikaisemmintalletetutxpd:nase- tietynmuutujanarvo(kuva9) save_anglele Aliohjelmasave_anglefiletallettaalevylleXPD-tulostiedostojenotsikkotiedoston(Kuva7).Otsikkotiedostostal ytyyaloituskulma,erikulmillamitatun Aliohjelmasave_xpd_settallettaalevylleXPD:nasetuksetmy hemminhaettavaksi.asetuksettalletetaanascii-merkkein siten,ett kullakinrivill on datantiedostonimet,p iv m r yms.14

15 MERKITYS: E+00 beginn_angle = -10 tusvaiheessaont rke toisaaltakoskarakentajateiv toleloputtomiinpaikalla 4Pohdinnat Tutkimuslaitteidenjaniit ohjaavienohjelmienriitt v dokumentointivalmis- Kuva9:EsimerkkiXPD-mittauksenasetuksista E+ step_angle = 10 (taiohjelmak nt jien)ohjekirjojens ilytt minenont rke samastasyyst. 3 xpd_steps = 3 10vuodenkuluttuaohjelmank nt mist eiv ltt m tt osaakukaankuinonnella. jatoisaaltakoskaedestekij eimuistakaikkea.ostettujenlaitteiden,ohjelmien 1 yes_xpd = TRUE 1 xpd_contr_free = TRUE Ohjelmanheikkokohtaonmoottorinaskelluksentahdistus.Sen ytt olevan E+ cur_angle = 100 arvotjak nt m ll ohjelmauudelleen.t m eioleyksinkertaista,jotenon pyritt v ajamaanohjelmaaainamahdollisimmansamassatilassaesimerkiksi herkk tietokoneentoimintanopeuteenvaikuttavilletekij ille:oheislaitteille,aje- k ynnist m ll tietokoneuudelleenennenohjelmanajoa. tettavaaliohjelmanstepfor-lauseetuudelleenm r m ll indekseilleuudet tuillemuilleohjelmillejak ytt j rjestelm nasetuksille.huonoaskellusonhel- postihavaittavissametelin,jaonep tarkkaa.asiankorjaamiseksiontahdis- 15

16 2200 µ F 16 SULAKE ASKELMOOTTORIN OHJAUSKORTTI PVP ac 2ac c 14a 16a 18a 16c DC +15V - +24V 0V DC +12V - +36V 4ac 6ac 8ac 10ac 20c 20a 12c 26c 1 kohm kohm 1 kohm +5 V ASKELMOOTTORI AOhjauslaatikonkytkent kaavio 4700 µ F SULAKE 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 392 Ohm 10 kohm 10 kohm 10 kohm A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 PORTTI A PORTTI B 230 V TIETOKONE

17 Viitteet [1]H.L th,surfacesandinterfacesofsolidmaterials(springer,berlin,1995), [4]K-H.Rollke,TurboPascal(Amersoft,Espoo,1986). [2]J.Vaari,J.Lahtinen,T.Vaara,andP.Hautoj rvi,anxpdandissstudy [3]InsturctionManual:RNNSeriesDierentiallyPumpedRotarySeals 346,(1996), ofthe(22)-(co+k)coadsorptionstructureonco(00),surf.sci. (ThermionicsNorthwest,Inc.,PortTownsend,1990). 17

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Kirjastostartti, Kauppatieteet , informaatikko Maarit Putous. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, Kauppatieteet 5.9.2012, informaatikko Maarit Putous Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä Yliopiston toiminta perustuu tieteelliseen tietoon,

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus Tyypit, Parametrit Aktivaatiotietue (AT) AT-pino, rekursio 1 Aliohjelmatyypit Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri Parametrit

Lisätiedot

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto ry on vastaanottanut liikenne- ja viestint ministeri n l hett m n lausuntopyynn n ja lausuu asiasta seuraavaa: Suomen erikoisalusten ty nantajaliitto Lausunto 1 (5) 28.8.20 1 1 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestint ministeri PL 31 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi laura.north@lvm.fi LVM lausuntopyynt 8.8.2011,

Lisätiedot

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus Tyypit, Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino, rekursio 1 Aliohjelmatyypit Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri Parametrit

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Kuusikkkotie 25, Vantaa

MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Kuusikkkotie 25, Vantaa info@raita.com 0400 912 111 Kuusikkkotie 25, 01380 Vantaa MOM 3800 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Asiakaspalvelutoimiston (apteekit, pankit, myymälät jne) järjestelmäksi soveltuu moduulirakenteinen MOM 3800 vuorolaitteisto.

Lisätiedot

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Mobiilikortin käyttöohjeet

Mobiilikortin käyttöohjeet Lisenssit vuonna 2015, Liite 1. Mobiilikortin käyttöohjeet 1. Saat tekstiviestin matkapuhelimeesi missä on kortin latauslinkki 2. Avaa linkki jolloin matkapuhelimesi lataa kortin. Joissakin puhelimissa

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla

Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla Hanna Tuohimaa, Tarja Meristö, Mirkka Pirilä (toim.) Häiriö polulla NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla iaroea JrihAISrT iaroea mrbiicatilks NV eannaquohimaaiqarjajerist

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin.

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin. 2. Ohjausrakenteet Ohjausrakenteiden avulla ohjataan ohjelman suoritusta. peräkkäisyys valinta toisto Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet

Lisätiedot

2. Kokouksen j rjest ytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.

2. Kokouksen j rjest ytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen. PKC GROUP II,, P yt kirja 112012 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika: Paikka: L sn : 4.4.2012, klo13.00 P rssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Kokouksessa olivat l sn kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Megatunen käyttö. Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm

Megatunen käyttö. Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm Megatunen käyttö Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta: http://www.msextra.com/manuals/ms_extra_manual_index.htm Avaa Megatune ja File valikosta configurator. Sieltä asennetaan perusasetukset. Koodin

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia L6: linux linux linux: käyttäjän oikeudet Käyttäjällä, username, on käyttöoikeus rajattuun levytilaan du -h /home/username/ tulostaa käytetyn levytilan. Yhteenvedon antaa du -h /home/jetsu/ - -summarize

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 15.5.2013 1 / 6 Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti Tentaattori Antti-Jussi Lakanen Tässä tentissä saa olla mukana omia muistiinpanoja yhden arkin verran. Tentin valvojalla

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija.

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 12.10.2011 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja von Hertzen Ulla-Maija Holmberg

Lisätiedot

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X) Kokeet, harjoitustehtävät, palaute 2. välikoe ja tentti ma 7.12. klo 10.15-13, S1 Valitset kokeen aikana, suoritatko tentin Ilmoittaudu joka tapauksessa

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNIIKK J KTONIIKK Kimmo Silvonen alto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu C Välikoe on kääntöpuolella! Tentti 7.4.04. Tehtävät,, 4, 6, 7. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014

KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014 KILPAILUKUTSU 22.6.2014.v3.1 LASKUVARJOURHEILUN SM-KILPAILUT 2014 Alavuden Ilmailukerho ry (AIK) j rjest laskuvarjourheilun avoimet SM-kilpailut. J rjestelyt toteutetaan Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL)

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat Luku 3 Listankäsittelyä Funktio-ohjelmoinnin tärkein yksittäinen tietorakenne on lista. Listankäsittely on paitsi käytännöllisesti oleellinen aihe, se myös valaisee funktio-ohjelmoinnin ideaa. 3.1 Listat

Lisätiedot

KYLMÄKOMPONENTIT. Muuntajat. Sulatuskellot. Pinta asennettavat elektroniset termostaatit

KYLMÄKOMPONENTIT. Muuntajat. Sulatuskellot. Pinta asennettavat elektroniset termostaatit KYLMÄKOMPONENTIT Muuntajat 605 Muuntaja /.AC 3 VA 2 69 Muuntaja 230//6VA 3 6208 Muuntaja /.Ac 0 VA Sulatuskellot 2 3 2 3 609 Vuorokausikello 6402 Kylmäkalusteet, sulatuskelloksi yhdellä vaihtokoskettimella

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

MOM 3200 KIT F/9 OHJAAVA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ. www.raita.com/electronics info@raita.com 0400 912 111

MOM 3200 KIT F/9 OHJAAVA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ. www.raita.com/electronics info@raita.com 0400 912 111 MOM 3200 KIT F/9 OHJAAVA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ Apteekin tai pienen asiakaspalvelutoimiston järjestelmäksi soveltuu usein MOM 3207 kit F/9 vuorolaitteistoa. Palvelutiskissä on useita palvelupisteitä, joihin

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa ssa ohjelman käytössä suoritusaikana oleva muisti jakautuu neljään osaan: koodisegmentti datasegmentti pinosegmentti (stack) kasa (heap) ssa ohjelman koodisegmentti sisältää käännetyn ohjelmakoodin sisältö

Lisätiedot

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A.

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A. Tehtävä. Tämä tehtävä on aineistotehtävä, jossa esitetään ensin tehtävän teoria. Sen jälkeen esitetään neljä kysymystä, joissa tätä teoriaa pitää soveltaa. Mitään aikaisempaa tehtävän aihepiirin tuntemusta

Lisätiedot

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla 4 Aineiston kuvaaminen numeerisesti 1 4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla Tarkastellaan lasten syntymäpainon frekvenssijakauman (kuva 1, oikea sarake) muodostamista Excel- ja SPSS-ohjelmalla.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Matemaattinen optimointi I, demo

Matemaattinen optimointi I, demo Matemaattinen optimointi I, demo 3 29.1.2015 Demo 3 järjestetään Quantumin mikroluokassa normaaleina demoaikoina. Tavoitteena on harjoitella kurssilla tarvittavien optimointiohjelmistojen käyttöä. Demopisteet

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja

TEKNISET TIEDOT. Venttiilit COMPA-sarja Venttiilit COMPA-sarja COMPA-sarjan venttiilit tarjoavat monipuoliset asennusmahdollisuudet sekä sähköliitäntöjen että DIN-kiskoasennusmahdollisuuden ansiosta. COMPA-sarjasta löytyvät ratkaisut niin yksittäis-

Lisätiedot

Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007

Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Java UI-komponentit (JTable) Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 JTable Datan esittäminen taulukkomuodossa Datan valitseminen taulukosta Datan muokkaaminen (lisääminen, muokkaaminen, poistaminen)

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 2, viikko 38 H2t1, Exercise 1.1. H2t2, Exercise 1.2. H2t3, Exercise 2.3. H2t4, Exercise 2.4. H2t5, Exercise 2.5. (Exercise 1.1.) 1 1.1. Model the following problem mathematically:

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2008 Välikoe / Pöytätestaa seuraava ohjelma.

Ohjelmointi 2 / 2008 Välikoe / Pöytätestaa seuraava ohjelma. Välikoe / 20.3 Vastaa neljään (4) tehtävään. Jos vastaat 5:een, 4 huonointa arvostellaan. Kunkin tehtävän vastaus eri konseptille. 1. Pöytätesti Pöytätestaa seuraava ohjelma. Tutki ohjelman toimintaa pöytätestillä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

3. Kongruenssit. 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi

3. Kongruenssit. 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi 3. Kongruenssit 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi Tässä kappaleessa esitellään kokonaislukujen modulaarinen aritmetiikka (ns. kellotauluaritmetiikka), jossa luvut tyypillisesti korvataan niillä jakojäännöksillä,

Lisätiedot

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus Luento 8 (verkkoluento 9) Järjestelmän ulkoinen muisti I/O Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia Ulkoinen muisti (levymuisti) on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on paljon

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

minifactory Käyttöohje V1.0

minifactory Käyttöohje V1.0 Tekniset tiedot / / ensimmäinen tulostus 6.2.2013 1 Tekniset tiedot minifactory 1.0 perusominaisuudet Tulostusalue: 150 x 140 x 140 mm (leveys, pituus, korkeus) Kerrospaksuus: 0.1 / 0.16 / 0.2 / 0.25 /

Lisätiedot

Valikot ja työkalupalkit. juha.jarvensivu@tut.fi 2008

Valikot ja työkalupalkit. juha.jarvensivu@tut.fi 2008 Valikot ja työkalupalkit juha.jarvensivu@tut.fi 2008 Sisältö Valikko Popup-valikko Työkalupalkki Tilarivi Sovellus ikoni Action Valikko MenuStrip Form mainwindow = new Form(); MenuStrip mainmenu = new

Lisätiedot

Ovipuhelinlaite. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu

Ovipuhelinlaite. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu Ovipuhelinlaite Suomi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...124 Asennus...125 Laitteen kiinnitys Järjestelmäkaapeli Ulkoinen virransyöttö Kytkimien ja liittimien sijainnit Asetukset...129 Sisääntulon valinnan

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013,

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 19.4.2013 (English versions of the questions can be requested from the supervisor. Englanninkieliset kysymykset saa pyytämällä tentin valvojalta.) Tentti (yliopisto opiskelijat)

Lisätiedot

Hissi - Tehtävä. Pisteytys. Tehtävän kuvaus

Hissi - Tehtävä. Pisteytys. Tehtävän kuvaus Hissi - Tehtävä Kurssin läpipääsyn kannalta ei ole tarpeen suorittaa tätä harjoitusta loppuun toimivaan PLC toteutukseen asti. Alla pisteytys luvusta käy ilmi, että huomattavan määrän irtopisteitä voi

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) Y-tunnus 0841066-1 VARSINAINEN YHTI KOKOUS. Aika ja paikka. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen j rjest ytyminen

ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) Y-tunnus 0841066-1 VARSINAINEN YHTI KOKOUS. Aika ja paikka. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen j rjest ytyminen ATRIA OYJ P YT KIRJA 1/2011 1 (6) VARSINAINEN YHTI KOKOUS Aika ja paikka L sn 29.4.2011 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki niluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500

KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500 KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA 1:7500 Osayleiskaavan luonnoskartta on esitetty 1:7 500 mittakaavaisella 10.5.2011p ivitetyll pohjakartalla. Yleiskaavamerkint jen pohjana on k ytetty ymp rist

Lisätiedot

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003

Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003 Taitaja2004/Elektroniikka Semifinaali 19.11.2003 Teoriatehtävät Nimi: Oppilaitos: Ohje: Tehtävät ovat suurimmaksi osaksi vaihtoehtotehtäviä, mutta tarkoitus on, että lasket tehtävät ja valitset sitten

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Moduulikojeet ja kotelot. Answers for industry.

Moduulikojeet ja kotelot. Answers for industry. Moduulikojeet ja kotelot Answers for industry. s 2 Sisältö Minikotelo IP40/IP54...2 Upotettava kotelo SIMBOX 63 IP30, valkoisella ovella...2 Pinnallinen kotelo SIMBOX 63 IP30, pohjalevyllä...2 Upotettava

Lisätiedot

Vintturi Asennus- ja käyttöopas

Vintturi Asennus- ja käyttöopas KÄÄNNÖS ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN MERKKILUETTELO MERKKI SELITYS MERKKI SELITYS Lue ohjekirja Käytä aina nahkakäsineitä Vintturi Asennus- ja käyttöopas Käytä aina kuulon- ja silmiensuojaimia Älä käytä ihmisten

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä.

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. TIETOKONEOHJELMIEN RAKENNE Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. Teollisuusautomaation ohjelmiin on lainattu runsaasti perinteisen

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 7. huhtikuuta 2017 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille. Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Tehtävän laatija: Jari Koskinen, Tietomyrsky Oy Taitaja 2003/Jyväskylänkoulutuskuntayhtymä Taitajat esiin! Käyntiosoite: Sepänkatu 3, Jyväskylä Puh (014) 444

Lisätiedot

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto Sisällys 18. bstraktit tietotyypit Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.1 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot