Alueet talousmuutoksen takana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueet talousmuutoksen takana"

Transkriptio

1 Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006

2 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla 2 Tutkimusta ja innovointia tukeva EU:n aluepolitiikka Yhteisvaikutuksen vahvistaminen muiden EU:n politiikkojen, välineiden ja toimielinten kanssa 8 15 INNOVAATIOHANKETTA 10 Vitoria-Gasteiz, Espanja Osaamisen infrastruktuurit 10 Dublin, Irlanti Kelttitiikeri ja teknologian uudet tuulet 11 Sunne, Ruotsi Suunnitellaan sopiva paketti 12 Hainaut, Belgia Biopoli alueen elävöittäjänä 13 Samsø, Tanska Saari avoinna tuulelle, auringolle ja uusille ideoille 14 Liverpool, Yhdistynyt kuningaskunta Akateeminen leima digitaalisen tekniikan alan pk-yrityksille 15 Graz, Itävalta Siltoja tulevaisuuteen osaamiskaupungissa 16 Oulu, Suomi Octopus, kauaskantoinen mobiilihanke 17 Algarve, Portugali Algarve tähtää innovointiin 18 Alueiden välinen hanke; Ranska, Saksa, Kreikka, Norja, Espanja Osaamisen vaihto 19 Besançon, Ranska Äärettömän pienestä mullistaviin keksintöihin 20 Debrecen, Unkari Kryptografia, kehityksen avain 21 Eindhoven, Alankomaat Joukkoliikennekö tehokasta? Phileas vastaa haasteeseen 22 Sisilia, Italia Digitaalista kuvaa Sisiliasta 23 Berliini, Saksa Valoa etsimässä 24 SANASTO 25 Yhteystiedot Euroopan komissio, aluepolitiikan pääosasto Yksikkö 01 Tiedotus ja viestintä Thierry Daman 41, avenue de Tervuren, B-1040 Brussels F. (32-2) S-posti: Verkkosivut: Euroopan yhteisöt, 2006 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium Valokuvat (sivut): Mike St Maur Sheil (2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24), Basque government (10), Samsø Energy office (14), PRESS (18), KRIPTO project- Hungary (21), Martin Lambert (23). Kansi: Tutkanavigoinnin harjoittelua meritieteen osastolla Cádizissa Andalucíassa. Euroopan komissio, aluepolitiikan pääosasto / Mike St Maur Sheil Toimittanut: Thierry Daman, Euroopan komissio, aluepolitiikan pääosasto Painettu uusiopaperille. Tämä julkaisu ei ole oikeudellisesti sitova.

3 ALKUSANAT EU investoi pääkilpailijoitaan vähemmän tutkimukseen ja innovointiin. Uusimpien virallisten tietojen mukaan tutkimukseen sijoitettiin EU:ssa yhteensä 1,96 prosenttia BKT:stä, kun Yhdysvalloissa sama luku oli 2,59 prosenttia, Japanissa 3,12 prosenttia ja Koreassa 2,91 prosenttia. Euroopan unionilla ei ole toivoa saavuttaa tavoitettaan tulla maailman dynaamisimmaksi ja kilpailukykyisimmäksi taloudeksi ellei innovointia lisätä. Tutkimus ja innovointi maksavat itsensä takaisin talouden ja tuottavuuden kasvuna sekä uusina työpaikkoina. Innovoivat yritykset palkkaavat korkeammin koulutettuja työntekijöitä ja maksavat heille parempaa palkkaa. Vuosina työllisyys kasvoi huipputeknologian aloilla 11,9 prosenttia ja osaamisvaltaisten palvelujen alalla 16,2 prosenttia, kun kokonaistyöllisyys kasvoi 8,1 prosenttia. Tehokkaita kasvu- ja innovointistrategioita on täydennettävä paikallis- ja alueviranomaisten suunnittelemilla paikallisilla ja alueellisilla strategioilla, joihin otetaan mukaan kaikki sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä asianosaiset toimijat. Vain tällä tavalla saavutetaan unionin kasvun ja työllisyyden edistämistä koskevan strategian täysi teho. Innovoivat pienet ja keskisuuret yritykset, innovointiin ohjatun pääoman saatavuus, klusterien ja läheisyyden merkitys, paikalliset innovointikeskukset ja yritysten perustamistuet ovat sisäsyntyisen kasvun vetureita, joista pystytään huolehtimaan parhaiten alueellisesti ottamalla eurooppalainen ulottuvuus huomioon. EU:n alueiden välillä on merkittäviä eroja tutkimukseen investoinnissa ja innovoinnissa. Kaksi kolmannesta kaikista tutkimusmenoista toteutuu kolmessa jäsenvaltiossa: Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suurin osa jäsenvaltioista käyttää valtaosan tutkimusmäärärahoista pääkaupunkiseudullaan. Yhdeksän eniten tutkimukseen investoivan alueen osuus oli yksin 51 miljardia euroa eli 25 prosenttia EU:n kaikista tutkimusmenoista vuonna Vain 21 aluetta 254:stä saavutti tavoitteen, jonka mukaan tutkimusja kehittämismenot olisivat 3 prosenttia BKT:stä, mikä on yksi unionin kasvun ja työllisyyden edistämistä koskevan strategian päätavoitteista. EU:n aluepolitiikalla on puututtu näihin eroihin aiemmin, ja niihin puututaan myös jatkossa entistä enemmän. Vuosina rakennerahastot käyttävät noin 10,5 miljardia euroa tutkimusinfrastruktuuriin, hankkeisiin, innovaation siirtoon ja tutkijoiden koulutukseen. Nämä investoinnit toteutetaan heikommassa asemassa olevilla Euroopan unionin alueilla tai alueilla, joilla on meneillään rakennemuutos tai talouden muutos. Vuosina EU:n aluepolitiikan ja rakennerahastojen tavoitteena on lisätä ja parantaa tutkimukseen ja innovointiin suuntautuvia investointeja ja vahvistaa yhteisvaikutusta muiden EU:n politiikkojen ja välineiden kanssa. Tältä osin rahoituksessa asetetaan etusijalle yritysten välisen yhteistyön tehostaminen ja julkisen tutkimuksen vahvistaminen tukemalla alueellisten ja alueiden välisten klusterien perustamista mikä hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä tukemalla tutkimusvalmiuksien lisäämistä tieto- ja viestintätekniikan, tutkimusinfrastruktuurien ja inhimillisen pääoman osalta. Tässä esitteessä tarkastellaan muutamia haasteita, joita Euroopan unioni, sen alueet ja EU:n aluepolitiikka kohtaavat rakennerahastojen seuraavalla ohjelmakaudella. Lisäksi nykyiseltä ohjelmakaudelta on valittu muutamia parhaita käytäntöjä ja hankkeita, joista näkyy, että aluepolitiikalla saadaan tehostettua innovointia käytännössä. Toivottavasti esite on hyödyllinen ja tarjoaa uutta tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia alueet ja EU:n aluepolitiikka tarjoavat Euroopan unionin talouden kilpailukyvyn vahvistamiseksi alueiden innovaatiopotentiaalin pohjalta. Danuta Hübner, aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen 1

4 JOHDANTO Innovoivat alueet Talouskasvu liittyy entistä tiiviimmin alueellisten talouksien kykyyn muuttua ja innovoida. Niinpä olisi luotava ilmapiiri, jossa edistetään siirtymistä osaamistalouteen kannustamalla tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Alueellisella tutkimuksella ja innovoinnilla on merkittävä vaikutus koko Euroopan tutkimusresurssien rakenteeseen. Tästä ovat esimerkkinä tutkimusinfrastruktuurien, erityislaitteiden ja -välineiden organisointi ja kehittäminen, yhteydet teollisuuden kehittämisaloihin, osaamiskeskuksien kehittäminen ja tukeminen, tiede- ja teknologiakeskusten perustaminen sekä tutkijoiden liikkuvuuden, ammatillisten ja muiden oppilaitosten välisten kumppanuuksien ja uusien paikallisten teknologiayritysten edistäminen. Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla Käytettiinpä mitä indikaattoreita tahansa, tutkimusta ja teknologian kehittämistä (TTK) sekä innovointia Aluekehityksen tukemiseksi toteutetuilla toimenpiteillä pyrittiin ennen turvaamaan pääoman saanti ja lujittamaan aineellista infrastruktuuria. Viimeaikaisissa taloudellisissa tutkimuksissa esitetään kuitenkin, että osaamisen parantaminen ja teknologian levittäminen alueellisella tasolla saattavat olla tehokkaimpia talouskasvua lisääviä keinoja. Tällainen lähestymistapa on näkynyt enenevissä määrin EU:n aluepolitiikassa edellisten 10 vuoden aikana. Alueellinen innovointi voi lisääntyä järjestelmällisesti, kun useat tekijät ovat maantieteellisesti lähekkäin, vaikkakin tämä tekijä on muuttumassa tieto- ja viestintätekniikan kehityksen ansiosta. Maantieteellinen läheisyys on kuitenkin edelleen yksi merkittävimmistä tiedolliseen, kaupalliseen ja taloudelliseen vaihtoon vaikuttavista tekijöistä. Se vaikuttaa merkittävästi myös innovointiprosessiin. Tässä mielessä alueet ovat tärkeitä, sillä ne muodostavat alueellisen perustan tutkimus- ja innovointialan toimijaryhmittymille. Näitä ryhmittymiä on alettu nimittää klustereiksi, ja niitä pidetään usein aluekehityksen tärkeimpinä vetureina. Tehokkaaseen klusteritoimintaan liittyy monien eri alojen ja erityyppisten organisaatioiden välisiä kytkentöjä. Tehokkaimmillaan klusterit yhdistävät teollisuutta, hallintoa ja kansalaisjärjestöjä sekä lukuisia tiedon tuottamiseen erikoistuneita toimijoita (yliopistoja, tutkimuskeskuksia, tiede- ja teknologiakeskuksia ja teknopoleja sekä innovaatiokeskuksia, jotka toimivat alan palvelujen tarjoajina, teknisen osaamisen ja tiedon levittämisen keskuksina). EU:n politiikkojen välistä yhteisvaikutusta saadaan hyödynnettyä tehokkaimmin alueiden tasolla innovointivalmiuksien vahvistamiseksi. Aluepolitiikka ja sen välineet ovat keskeisessä asemassa vauhditettaessa Euroopan unionin vähemmän vauraiden alueiden siirtymistä perinteisestä taloudesta osaamistalouteen. Alueiden asema korostuu entisestään, kun yhteyksiä Lissabonin strategiaan tiivistetään ja strategista kumppanuutta Euroopan unionin ja sen alueiden välillä vahvistetaan vuosina Tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovointi ovat onnistuneen aluekehityksen perusta. Tiedonsiirtoa lasertekniikan avulla (Besançon, Ranska) koskevat tilastot vahvistavat, että EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välillä on suuria eroja. Vuonna 2004 vain kaksi jäsenvaltiota ja 21 aluetta käytti TTK-menoihin 3 prosenttia BKT:stä tai enemmän, mikä on Lissabonin strategiassa asetettu tavoite. Vuodesta 2001 EU:n keskiarvo on pysynyt jatkuvasti 1,9 prosentissa. Eniten TTK-rahoitusta, 54 prosenttia, tulee yrityksiltä. Valtioilta tulee 35 prosenttia, ja loput tulevat muilta kansallisilta ja ulkomaisilta rahoittajilta. Vain kolmessa jäsenvaltiossa käytetään kaksi kolmannesta TTK-menoista. Menot keskittyvät useimmissa maissa pääkaupunkiseudulle. Suurimmalla osalla Etelä-Euroopan ja uusien jäsenvaltioiden alueista menot jäävät alle 1 prosentin. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin kartoittaminen eri puolilla EU:ta tehdään useilta aloilta kerättyjen mittavien tietojen perusteella. Barcelonassa vuonna 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto määritti tärkeimmäksi pääindikaattoriksi 3 prosentin TTKintensiteetin (= TTK-menojen osuus BKT:stä), joka olisi saavutettava vuoteen 2010 mennessä. Sitä mitataan alueellisella tasolla, ja vuoden 2002 tilanne on esitetty oheisessa kartassa. Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat kerää TTK-tietoja laajemmin komission asetuksen (EY) N:o 753/2004 perusteella, ja TTK-tietojen tilastointimenetelmistä on sovittu kansainvälisesti. TTK-intensiteetin ohella saatavilla olevat alueelliset EU-tiedot koskevat TTK-rahoituksen rakennetta, tieteen ja teknologian alan henkilöstövoimavaroja, huipputeknologian patenttihakemuksia ja työllisyyttä huipputeknologiateollisuuden ja osaamisvaltaisten palveluiden aloilla. Eurostatin uusimman arvion ( 1 ) mukaan julkisten ja yksityisten TTK-menojen määrä 25 jäsenvaltion unionissa oli vuonna miljardia euroa. Yhdysvalloissa se oli 250 miljardia euroa, Japanissa 120 miljardia euroa ja Kiinassa 16 miljardia euroa. EU:n kaikista TTK-menoista käytettiin 2

5 15 vanhassa jäsenvaltiossa 191,1 miljardia euroa eli hieman yli 98,1 prosenttia. Vain kolmessa jäsenvaltiossa käytettiin 62 prosenttia kokonaismäärästä: Saksassa (55 miljardia euroa), Ranskassa (36 miljardia euroa) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (30 miljardia euroa). TTKintensiteetti ylitti 3 prosentin tavoitteen kuitenkin vain Ruotsissa (3,74 prosenttia) ja Suomessa (3,51 prosenttia). Vaikka TTK-menot kasvoivat nimellisesti 2,7 prosenttia vuosina , BKT: n ja TTK-menojen välinen suhde pysyi EU:ssa noina vuosina 1,9 prosentin keskiarvossa. Määrä kasvoi nimellisesti eniten Virossa (19 prosenttia), Kyproksella (18 prosenttia), Liettuassa (14 prosenttia) ja Espanjassa (13 prosenttia). TTK-menot prosentteina BKT:sta Kaikki alat 2002 NUTS 2 EU 25 = 1,9; EU 15 = 2,0 (Eurostatin arviot) >= 3,0 >= 1,9 < 3,0 >= 1,0 < 1,9 < 1,0 Tiedot eivät ole käytettävissä DE22, DE27, ES63: tiedot ovat salaisia FR9, IE, UK: NUTS1 DE, NL, PT: IT, LU: EL, UK: AT: Tilastotiedot: Eurostatin aluetietokanta Regio Hallinnolliset rajat: EuroGeographics Kartta: Eurostat GISCO, 03/2005 ACORES P MADEIRA P CANARIAS E GUADELOUPE F 0 25 MARTINIQUE F 20 0 REUNION F 20 0 GUYANE F CYPRUS 50 0 MALTA 0 10 TTK-rahoituksen rakenne on hyvin monimuotoinen EU:n 25 jäsenvaltiossa. Yrityssektori on hallinnut keskimääräisellä 54 prosentin osuudellaan, mutta 11 maassa joista suurin osa on uusia jäsenvaltioita valtio on ollut merkittävin TTKtoiminnan rahoittaja. Yritysten rahoitusosuus on erityisen suuri kolmessa maassa: Luxemburgissa, Suomessa ja Saksassa. Nämä maat ovat jo tavoittaneet Lissabonin huippukokouksen toisen tavoitteen, jonka mukaan kaksi kolmannesta TTKmenojen rahoituksesta pitäisi saada yrityssektorilta. Jäsenvaltioiden sisäiset alueelliset erot TTK-menoissa ovat suuria. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita, joista alueellisia tietoja on saatavilla, kolmanneksesta kahteen kolmannekseen kansallisista määrärahoista käytetään pääkaupunkiseudulla ( 2 ). Yhdeksän TTKmenojen kärjessä olevaa aluetta Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa käyttivät yksin 51 miljardia euroa eli 25 prosenttia EU:n kaikista TTKmenoista vuonna Tällä hetkellä vain 21 aluetta 254:stä on saavuttanut tavoitteen, jonka mukaan km TTK-menojen osuuden on oltava 3 prosenttia BKT: stä tai enemmän. Kyseiset alueet sijaitsevat Saksassa (11 aluetta), Suomessa (3), Ranskassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2 aluetta kussakin), Alankomaissa, Ruotsissa ja Tšekin tasavallassa (1 alue kussakin). Braunschweig (7,1 prosenttia) oli johdossa niistä kahdeksasta alueesta, joissa TTK-intensiteetti ylitti 3 prosenttia, ja sen perässä tulivat Pohjois-Suomi (4,2 prosenttia), East of England (3,9 prosenttia), Střední Čechy (3,5 prosenttia), Wien ja Île-de-France (3,4 prosenttia kummallakin). EU:n eteläisillä ja itäisillä alueilla TTK-menojen osuus BKT:stä jää hyvin pieneksi. ( 1 ) R&D expenditure in Europe, Statistics in focus 6/2006, Eurostat, Luxemburg, ( 2 ) Regions: Statistical Yearbook 2005, Eurostat, Luxemburg, 2006, s

6 Tutkimusta ja innovointia tukeva EU:n aluepolitiikka Vuosina rakennerahastoista käytetään noin 10,5 miljardia euroa tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja innovointiin. Tuista 97 prosenttia maksetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR); 70 prosenttia investoinneista suuntautuu tavoite 1 -alueille (joilla asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta), ja loput käytetään alueilla, joilla on meneillään rakennemuutos ja talouden muutos ( tavoite 2 ). Tällä hetkellä rakennerahastojen tutkimus- ja innovointitukea ohjataan neljänlaiseen toimintaan: Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeisiin on annettu noin 26 prosenttia kokonaisinvestoinneista (noin 2,7 miljardia euroa). Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuureille, kuten julkisille laitoksille ja teknologian siirtokeskuksille sekä yrityshautomoille, on annettu hieman yli 25 prosenttia kokonaismäärästä, eli noin 2,8 miljardia euroa. Innovaation ja teknologian siirtoon sekä yritysten ja/tai tutkimuskeskusten välisten verkostojen ja kumppanuuksien perustamiseen on annettu noin 37 prosenttia kokonaismäärästä (noin 3,6 miljardia euroa). Tutkijoiden koulutukseen on annettu noin 3 prosenttia kokonaismäärästä (noin 350 miljoonaa euroa). Tämäntyyppisiä hankkeita tuetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Lisäksi EAKR:stä tuettiin noin 180:tä innovatiivisten toimien ohjelmaa vuosina Ohjelmat toimivat heikommassa asemassa olevien alueiden ideatehtaina seuraavilla kolmella aihealueella: osaamiseen perustuva alueellinen talous ja teknologinen innovointi, eeuroperegio: tietoyhteiskunta aluekehityksen palveluksessa sekä alueellinen identiteetti ja kestävä kehitys. Vuosina koheesiopolitiikkaa koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen tavoitteena on parantaa osaamista ja innovointia kasvun vauhdittamiseksi. Tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen suunnattujen investointien lisäämiseksi ja tehostamiseksi suuntaviivoissa eritellään neljä ensisijaista toimea: Lujitetaan yhteistyötä yritysten kesken sekä yritysten ja julkisten tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen välillä tukemalla alueellisten ja alueiden välisten osaamisklusterien perustamista. Tuetaan tutkimus- ja innovointitoimintaa pkyrityksissä ja annetaan pk-yritysten käyttää julkisrahoitteisten tutkimuslaitosten TTKI-palveluja (tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovointi). Tuetaan alueellisia rajat ylittäviä ja kansainvälisiä aloitteita, joilla pyritään lujittamaan tutkimusyhteistyötä ja valmiuksien lisäämistä EU:n tutkimuspolitiikan ensisijaisilla aloilla. Lujitetaan TTK-valmiuksien kehittämistä kuten tieto- ja viestintätekniikan, tutkimusinfrastruktuu rien ja inhimillisen pääoman kehittämistä niillä aloilla, joiden kasvupotentiaali on merkittävä. Yhteisön strategisissa suuntaviivoissa eritellään myös neljä ensisijaista toimea, joilla helpotetaan innovointia ja edistetään yrittäjyyttä: Parannetaan alueellisen tutkimuksen, teknologian kehittämisen, innovoinnin ja koulutuksen tarjontaa ja saatavuutta yrityksissä erityisesti pk-yrityksissä esimerkiksi perustamalla osaamisvarantoja, kokoamalla huipputeknologian pk-yrityksiä tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten ympärille tai kehittämällä ja perustamalla alueellisia klustereita suuryritysten ympärille. Tarjotaan yritystukipalveluja, jotta yritykset ja erityisesti pk-yritykset voivat lisätä kilpailukykyään ja kansainvälistyä, varsinkin hyödyntämällä sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Yrityspalveluissa olisi asetettava etusijalle yhteisvaikutuksen hyödyntäminen (esimerkiksi teknologian siirto, teknologiakylät, tieto- ja viestintätekniikkakeskukset, yrityshautomot ja vastaavat palvelut, yhteistyö klusterien kanssa) sekä annettava perinteistä tukea liikkeenjohdossa, markkinoinnissa, teknisessä tuessa, työhönotossa sekä muissa asiantuntija- ja liikepalveluissa. Hyödynnetään täysin Euroopan vahvuuksia ympäristöinnovaatioiden alalla. Ympäristöinnovaatioita olisi edistettävä, ja samalla olisi parannettava pk-yritysten käytäntöjä ottamalla käyttöön ympäristöjärjestelmiä. Jos EU:n yritykset panostavat tähän alaan nyt, ne ovat lähitulevaisuudessa vahvoilla, kun muutkin alueet ymmärtävät tällaisen teknologian tarpeen. Tällä alalla on siis selkeä yhteys kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan. Edistetään yrittäjyyttä, helpotetaan uusien yritysten perustamista ja kehittämistä sekä edistetään tutkimuslaitosten tai yritysten perustamia, niin sanottuja spin out- ja spin off -yrityksiä erilaisin välinein (esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta, toteuttamalla prototyyppihankkeita, tutoroinnilla sekä antamalla liikkeenjohto- ja teknologiatukea yrittäjiksi haluaville). 4

7 Koheesiopolitiikan uusi rakenne vuosina Alueiden välisten kehityserojen tasoittamiseksi rakennerahastojen investointeja tutkimukseen ja innovointiin on eriytetty. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annetussa uudessa asetuksessa ilmoitetaan molempien alojen osalta seuraavat toimet tukikelpoisiksi ohjelmakaudella Lähentymistavoitteen soveltamisalaan kuuluvat alueet Tutkimus ja teknologian kehittäminen, innovaatio ja yrittäjyys sekä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen valmiuksien vahvistaminen ja niiden integroiminen eurooppalaiseen tutkimusalueeseen infrastruktuurit mukaan luettuina, TTK-tuki pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) ja teknologian siirron tukeminen, pk-yritysten ja yliopistojen sekä tutkimus- ja teknologiakeskusten välisten yhteyksien parantaminen, yritysverkostojen kehittäminen, julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien ja klusterien tukeminen, yritys- ja teknologiapalvelujen tarjoaminen pk-yritysten ryhmille, yrittäjyyden edistäminen ja innovaatiorahoituksen tarjoaminen pk-yrityksille uusien rahoitusvälineiden avulla. Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen soveltamisalaan kuuluvat alueet Innovoinnin ja osaamistalouden edistäminen tukemalla teknologisten erojen tasaamiseen kykenevien, paikallisten tarpeiden mukaan suunniteltujen alueellisten innovointijärjestelmien perustamista ja vahvistamista sekä erityisesti seuraavat toimet: suoraan alueen taloudellisiin kehittämistavoitteisiin yhteydessä olevien alueellisten TTK- ja innovointivalmiuksien vahvistaminen tukemalla teollisuuden tai teknologian alan osaamiskeskuksia, edistämällä yritysten TTK-toimintaa, pk-yrityksiä ja teknologian siirtoa, kehittämällä tulevan teknologian ennakointia ja innovointia edistäviä politiikkoja koskevaa kansainvälistä esikuvaanalyysiä (benchmarking) sekä tukemalla yritysten välistä yhteistyötä ja yhteisiä TTK- ja innovointihankkeita innovointitoiminnan ja yrittäjyyden kannustaminen kaikilla alueellisen ja paikallisen talouden aloilla tukemalla pk-yrityksiä tuomaan uusia tai paranneltuja tuotteita, prosesseja ja palveluja markkinoille, tukemalla yritysten verkostoja ja klustereita, parantamalla pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta, edistämällä korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä yhteistyöverkostoja, helpottamalla pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää yritystukipalveluja sekä tukemalla puhtaampien ja innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa pkyrityksissä yrittäjyyden edistäminen helpottamalla eritoten uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja olemassa olevia yrityksiä uusien yritysten perustamisessa rahoitusvälineiden ja yrityshautomojen luominen pkyritysten TTK-valmiuksien lisäämiseksi, yrittäjyyteen ja uusien yritysten etenkin osaamisintensiivisten pk-yritysten perustamiseen kannustaminen. Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitteen soveltamisalalla ja rajat ylittävien, valtioiden välisten ja alueiden välisten ohjelmien yhteydessä EAKR: stä voidaan tukea tiede- ja teknologiaverkostojen perustamista ja kehittämistä ja alueellisten TTK- ja innovointivalmiuksien vahvistamista. Toimiin voi kuulua seuraavaa: verkostojen perustaminen sopivien korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja pk-yritysten välille; tieteellisen tiedon saatavuuden ja TTK-alan laitosten ja kansainvälisten TTK-osaamiskeskusten välisen teknologian siirron parantaminen, teknologian siirtoa harjoittavien laitosten välinen kummitoiminta (twinning) ja pk-yritysten TTK-toiminnan tukemiseen tarkoitettujen yhteisten rahoitusvälineiden kehittäminen. Lisäksi Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) voidaan tukea hankkeita, joilla parannetaan työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumiskykyä edistämällä esimerkiksi elinikäistä oppimista, lisäämällä yritysten etenkin pk-yritysten ja työntekijöiden tekemiä investointeja inhimilliseen pääomaan ja suunnittelemalla ja levittämällä innovatiivisia ja tuottavampia työjärjestelyjä. ESR:stä voidaan tukea lähentymistavoitteen soveltamisalalla myös toimia, joilla lisätään ja tehostetaan inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja. Tämä tapahtuu etenkin edistämällä koulutusjärjestelmien uudistusten toteuttamista, lisäämällä koulutukseen osallistumista koko eliniän ajan ja kehittämällä inhimillisiä voimavaroja tutkimuksessa ja innovoinnissa erityisesti yliopistollisten jatko-opintojen ja tutkijakoulutuksen avulla. 5

8 Rakennerahastot : 308 miljardia kasvuun ja työllisyyteen Kasvun ja työllisyyden edistämistä koskeva strategia on keskeisellä sijalla koheesiopolitiikassa, johon suurin osa EU:n investoinneista perustuu. Vuosina käytettävissä on 308 miljardia euroa alueellisten kasvuohjelmien tukemiseen ja uusien, parempien työpaikkojen luomiseen. Kokonaismäärästä 82 prosenttia osoitetaan lähentymistavoitteen soveltamisalaan kuuluville alueille, joilla asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta. Muille alueille keskitetään noin 15 prosenttia rakennerahastojen tuista, jotka on tarkoitettu innovointiin, kestävään kehitykseen, yhteyksien helpottamiseen ja koulutushankkeisiin alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen mukaisesti. Lisäksi 2,4 prosenttia annetaan rajatylittävään, valtioiden väliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti. Eniten tukia saavilla alueilla kasvu lisääntyy odotusten mukaan jopa 10 prosenttiin ja syntyy yli 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Miten rahoitusta hallitaan? Rakennerahastoasetuksis sa vahvistetaan rahastoja ja niiden hallintaa koskevat yhteiset säännöt. Asetuksiin perustuvilla yhteisön koheesiopolitiikan strategisilla suuntaviivoilla toiminta suunnataan yhteisön laajuisesti unionin kasvu- ja työllisyysohjelman tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden ja alueiden on laadittava kansalliset viitekehyksensä sekä kansalliset ja alueelliset toimintaohjelmansa. Toimintaohjelmissa painotetaan aluekehityksen edistämiseksi välttämättömiä strategioita ja toimintaaloja. Kentällä hankkeiden valinnasta huolehtivat kansalliset ja alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat yhteistyössä komission yksiköiden kanssa strategisista jatkotoimista ja muun muassa suurhankkeiden valinnasta, valvonnasta ja arvioinnista. Kasvu- ja työllisyysohjelman tavoitteiden toteuttamista varten on sovittu tietyistä menotavoitteista. Lähentymistavoitteen kohdalla tavoite on 60 prosenttia ja alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen kohdalla tavoite on 75 prosenttia käytettävissä olevista varoista, jotka on korvamerkittävä muun muassa tutkimusta ja innovointia, tietoyhteiskuntaa, kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta tukeviin toimiin. Rakennerahastomenojen korvamerkintä: tukea tutkimukselle ja innovoinnille sekä tietoyhteiskunnalle Tutkimus ja teknologian kehittäminen (TTK), innovointi ja yrittäjyys Tutkimuskeskusten TTK-toimet TTK-infrastruktuuri (mukaan lukien toimitilat, välineistö ja tutkimuskeskusten väliset nopeat tiedonsiirtoverkot) ja teknologian eri aloihin erikoistuneet osaamiskeskukset Teknologian siirto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen pienten yritysten (pk-yritysten) kesken sekä niiden ja muiden yritysten sekä korkeakoulujen, erilaisten keskiasteen jälkeistä koulutusta antavien oppilaitosten, alueellisten viranomaisten, tutkimuskeskusten sekä tiede- ja teknologiakeskusten (tiede- ja teknologiapuistot, teknologiakeskittymät ym.) kesken Tuki TTK-toimille, erityisesti pk-yrityksille (mukaan lukien mahdollisuus käyttää tutkimuskeskusten TTKpalveluja) Edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille Tuki pk-yrityksille ympäristön kannalta suotuisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien edistämiseksi (tehokkaan ympäristönhallinnan järjestelmän käyttöönotto, saastumista ehkäisevien teknologioiden omaksuminen ja käyttö sekä saastuttamattomien teknologioiden käyttö yrityksen tuotannossa) Investointi suoraan tutkimukseen ja innovointiin liittyviin yrityksiin (innovatiiviset teknologiat, korkeakoulujen perustamat uudet yritykset, nykyiset TTK-keskukset ja yritykset jne.) Muu investointi yrityksiin Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi pk-yrityksissä Tietoyhteiskunta Teleinfrastruktuurit (mukaan lukien laajakaistaverkot (*)) Tieto- ja viestintäteknologiat (käyttömahdollisuus, turvallisuus, yhteentoimivuus, riskien ehkäisy, tutkimus, innovointi, digitaalinen sisältö jne.) Tieto- ja viestintäteknologiat (TEN-verkot) Kansalaisille tarkoitetut palvelut (sähköiset terveydenhuolto- ja viranomaispalvelut, verkkoopetus, osallisuus tietoyhteiskuntaan jne.) Pk-yrityksille tarkoitetut palvelut ja sovellukset (verkkokauppa, koulutus, verkostoituminen jne.) Muut toimenpiteet, joilla parannetaan pkyritysten mahdollisuuksia saada käyttöön tietoja viestintäteknologiaa ja tehostetaan näiden teknologioiden käyttöä pk-yrityksissä Ote kohdennettujen menojen luettelosta. Lähde: Luonnos yleisasetukseksi, liite IV. (*) Sovelletaan vain lähentymistavoitteen osalta. 6

9 EU-25: Lähentymistavoitteen sekä alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen soveltamisalaan kuuluvat alueet Lähentymisalueet Alueet, joilla tuki lopetetaan asteittain Alueet, joilla tuki otetaan käyttöön asteittain Kilpailukykyiset alueet ja työmarkkina-alueet Tietolähde: Eurostatin asukaskohtaiset BKT-tilastot vuoden 2005 huhtikuussa ja vuoden 2005 joulukuussa tehty sopimus rahoitusnäkemyksistä Hallinnolliset rajat: EuroGeographics Association 7

10 : Yhteisvaikutuksen vahvistaminen muiden EU:n politiikkojen, välineiden ja toimielinten kanssa Ohjelmakaudella pyritään vahvistamaan yhteisvaikutusta EU:n aluepolitiikan tutkimusja innovointituen sekä EU:n muihin välineisiin ja toimielimiin lähinnä seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan, Euroopan investointipankin ja Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston yhteisiin aloitteisiin, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) ja EU:n kilpailu- ja valtiontukipolitiikkaan liittyvän tutkimus- ja innovointituen välillä. Nykyinen puiteohjelma kestää vuoden 2006 loppuun, ja sen määrärahat ovat 20 miljardia euroa vuosina Ohjelman määrärahat tulevat olemaan jatkossa noin 54 miljardia euroa. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma toteutetaan ensi kertaa samaan tahtiin vuosiksi laaditun EU:n rahoituskehyksen kanssa. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma muodostuu neljästä erityisohjelmasta, joilla on omat tavoitteensa: Yhteistyö: tuetaan yliopistojen, yritysten, tutkimuskeskusten ja julkisen vallan välistä yhteistyötä, jotta saavutetaan johtoasema tieteen ja teknologian avainaloilla. Ideat: perustetaan Euroopan tutkimusneuvosto stimuloimaan luovuutta ja osaamista rahoittamalla perus- tai pioneeritutkimusta, jota yksittäiset tutkijaryhmät tekevät kilpaillen keskenään Euroopan tasolla. Ihmiset: vahvistetun Marie Curie -apurahatoiminnan kautta edistetyllä koulutuksella, liikkuvuudella ja urakehityksellä on tarkoitus kehittää ja vahvistaa eurooppalaisen tutkimuksen tutkijavoimavaroja. Valmiudet: tehostetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa koordinoimalla ja kehittämällä tutkimusinfrastru ktuureja, tukemalla alueellisia tutkimuslähtöisiä klustereita ja pk-yrityksiä, tuomalla tiedettä lähemmäs yhteiskuntaa ja kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä. Synergiaedut EU:n aluepolitiikan toimien kanssa tulevat esille erityisesti Valmiudet -ohjelmassa sekä siihen kuuluvissa tutkimusinfrastruktuureja, pk-yrityksiä hyödyttävää tutkimusta, tietämyksen alueita ja lähentymisalueiden tutkimusvalmiuksia koskevissa toimissa. Tutkimusinfrastru ktuurien osalta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tavoitteena on optimoida Euroopan parhaiden tutkimu sinfrastruktuurien käyttö ja kehittäminen sekä auttaa luomaan uusia, Euroopan yleistä etua palvelevia tutk imusinfrastruktuureja. Pk-yritysten osalta tarkoituksena on vahvistaa pk-yritysten innovointivalmiuksia. Lisäksi niiden panosta uusien teknologiapohjaisten tuotteiden ja markkinoiden kehittämiseen tuetaan tutkimustyön ulkoistamisella, tutkimustoimintaa lisäämällä, verkostoja laajentamalla, tutkimustuloksia hyödyntämällä ja hankkimalla teknologista tietotaitoa. Tietämyksen alueita koskevalla aloitteella vahvistetaan Euroopan eri alueiden tutkimusvalmiuksia erityisesti kannustamalla ja tukemalla korkeakouluista, tutkimuskeskuksista, yrityksistä ja alueviranomaisista muodostuvien alueellisten tutkimuslähtöisten klusterien kehittämistä koko Euroopassa. Lähentymisalueiden tutkimusvalmiuksia koskevalla toimella on tavoitteena edistää laajentuneen Euroopan unionin täyden tutkimuspotentiaalin hyödyntämistä. Tämä tapahtuu vapauttamalla ja kehittämällä tutkimuspotentiaalia EU:n lähentymisalueilla ja parantamalla alueiden tutkijoiden valmiuksia osallistua menestyksekkäästi tutkimustoimintaan EU: n tasolla. Tämän kohdan perusteella tuettavissa toimissa määritetään, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia on olemassa lähentymisalueiden nykyisten ja tulevien osaamiskeskusten tutkimusvalmiuksien vahvistamiseksi rakennerahastojen avulla. Teknisen tutkimuksen ja kehittämisen keskus (Steyr, Itävalta) Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto ja Euroopan investointipankki (EIP) esittivät vastikään kaksi uutta aloitetta vuosiksi : JASPERS ja JEREMIE. Molempien aloitteiden tarkoituksena on auttaa tuensaajamaita hyödyntämään rakenne- ja koheesiorahaston varoja. Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) on teknisen avun väline, jolla autetaan jäsenvaltioita ja alueita valmistelemaan laadukkaita hankkeita rakenne- ja koheesiorahastojen rahoitettaviksi. JASPERS-aloite muodostuu 50 asiantuntijan ryhmästä, jota johdetaan EIP:n päämajasta Luxemburgista. JASPERS-avun keskeisiä aloja ovat liikenne- ja energiainfrastruktuurit myös Euroopan laajuiset verkot energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet sekä eritoten julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien arviointi. 8

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2003 Tunnusluvut EIP-ryhmä Euroopan investointipankki Toiminta vuonna 2003 (Miljoonaa euroa) Allekirjoitetut lainasopimukset 42 332 Euroopan unioni 34 187 Uudet jäsenmaat ja

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot