Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke"

Transkriptio

1 n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ JOHDANTO n seutu toimintaympäristönä Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen tausta ja ohjaus Hallinto Lähtökohdista Järjestämisen/tilaamisen ja tuottamisen vaihtoehdoista n seudulla Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa (Malli 1) Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa, erityispalvelut ja... tukipalvelut keskitetty (Malli 2) Tilaaminen/järjestäminen ja tuottaminen keskitetty (Malli 3) n seudun yhteistoiminta-alueen hallintomalli SEUDULLISTEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LÄHIPALVELUALUEIDEN MUODOSTAMINEN Palveluiden luokittelu alueiden suunnittelun taustalla Seudullisen lähipalvelualueen muodostamisen periaatteita Seudulliset lähipalvelualueet TERVEYDENHUOLTO Terveydenhuollon järjestämisestä Asiakkaan valinnanvapaus yli kuntarajojen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Palvelujen luokittelu yhteistoiminta-alueella Seudulliset lähipalvelut Seudullisten lähipalveluiden tuottaminen Keskitetyt palvelut Perusterveydenhuollon akuutti sairaalahoito Erikoislääkärikonsultaatiot ja erikoissairaanhoidon avohoito Työterveyshuolto Apuvälinekeskus Suun terveydenhuollon päivystys, erikoishammaslääkäripalvelut ja perustason... erikoissairaanhoito Röntgen Lääkehuolto Välinehuolto Sairaankuljetus ja ensihoito Laajaa väestöpohjaa edellyttävät terveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys Erikoissairaanhoidon konsultaatiot Erikoissairaanhoidon vuodeosasto IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Ikääntyneiden palveluiden järjestämisestä Palveluiden luokittelu yhteistoiminta-alueella Seudulliset lähipalvelut ikääntyneiden palveluissa Seudullisten lähipalveluiden tuottaminen Kotihoito ja avopalvelut...68

3 5.4.2 Omaishoidon tuki Palveluasuminen Ikääntyneiden asumisen malli tulevaisuudessa Asiakkaan palveluntarve keskiössä RAI-järjestelmän hyödyntäminen ikäihmisten. palveluissa Keskitetyt palvelut Gerontologinen sosiaalityö Erityisryhmien päivätoiminta Laitoshoito Henkilöstömäärän tarpeen kasvu ikäihmisten palveluissa MIELENTERVEYS- JA SOSIAALITYÖ Mielenterveys- ja sosiaalityön järjestämisestä Palvelujen luokittelu yhteistoiminta-alueella Seudulliset lähipalvelut Seudulliset lähipalvelut mielenterveys- ja sosiaalityössä Seudullisten mielenterveys- ja sosiaalityön lähipalvelujen tuottaminen Keskitetyt palvelut Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut Hallinnon järjestämisestä Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut mielenterveys- ja sosiaalityössä PÄIVÄHOIDON PALVELUT Päivähoidon palvelujen organisoinnista Päivähoidon tarve Päivähoidon kustannukset ja henkilöstötarve Palvelujen luokittelu yhteistoiminta-alueella Seudullisten lähipalveluiden tuottaminen Päivähoidon keskitetyt palvelut seudullisina Päivähoidon palveluverkko Palveluverkon kehittäminen Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki HENKILÖSTÖ Yhteistoiminta-alueelle siirtyvä henkilöstö Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Henkilöstötarve tulevaisuudessa Henkilöstön asema yhteistoiminta-alueen perustamisessa Rahoitus Yleistä Mallien laskenta-aineistosta Lasketut mallit ja niiden tulokset Yhteistoiminta-alueen taloudesta Yhteistoiminta-alueen talouden järjestämisestä Maksuosuudet Talouden ohjauksesta Taloustapahtumista Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tuotteistuksesta KIINTEISTÖT Nykytilanteesta

4 Kysely Käytössä olevien toimitilojen määrä Tilahallinnon ja kiinteistön pidon järjestäminen kunnissa Yhteistoiminta-alueen kuntien sosiaali- ja terveystoimen investoinnit Tilahallinnon järjestämisen vaihtoehdoista Vaihtoehdot Kunnat omistavat ja vuokraavat tilat Yhdistetty kuntien Tilakeskus Erillinen kiinteistöosakeyhtiö Palveluverkkorakenteen muutosten vaikutus toimitiloihin Ehdotus toimitilojen vuokraamisesta Sisäinen vuokra - kuntien omistamat tilat Kuntien tilaomaisuuden ulkopuolelta vuokratut tilat Vuokrasopimusten kesto ja irtisanomisajat Ehdotukset tilahallinnon järjestämiseksi TIETOHALLINTO Kuntien sosiaali- ja terveystoimen tietohallinnon nykytilanteesta Yleistä Yhteistoiminta-alueen tietohallinnon henkilömäärä Käyttäjä- ja työasemamäärät Yhteistoiminta-alueen tietojärjestelmät Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien integroinnista Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoliikenneyhteyksistä Palvelimista ja työasemista Kuntien tietojärjestelmien kehittämishankkeet Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tietohallinnon kustannukset Ehdotus yhteistoiminta-alueen tietohallinnon organisoinnista Hallinto Henkilöstö Tietojärjestelmät ja infrastruktuuri Yhteistoiminta-alueen perustamisella saavutettavat edut ja haitat... tietohallinnolle Sosiaali- ja terveystoimen kansalliset tietojärjestelmähankkeet Yleistä Yhteistoiminta-alue ja kansalliset hankkeet Yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon... tietohallinnossa ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Kuntien ateria- ja puhtauspalvelujen nykytilanteesta Yleistä Hallinnosta Keittiöiden, aterioiden ja puhdistettavien alojen määristä Ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstö Tietojärjestelmät Tuotteistuksesta ja kustannustietojen laskentatavoista Kuntien ateria- ja puhtauspalveluihin vaikuttavat investoinnit Kuntien nykyisestä yhteistoiminnasta Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen yhteistoiminta-alueella Vaihtoehdoista Keskitettyyn tuotanto Seudullinen Serviisi Keskitetyn tuotannon tavoitteet ja toteutuksen pääpiirteet ( Seudullinen Serviisi )173 3

5 Tulevaisuuden haasteita Tavoitteet Organisaatio ja toimintatavat Asiakkuudet Tuotanto ja prosessit Ostotoiminta Henkilöstön asema ja kehittäminen Tietojärjestelmät Viestintä YHTEISTOIMINTASOPIMUS LIITTEET Liite 1. Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen työryhmiin osallistuneet henkilöt Liite 2. Yhteistoimintasopimusluonnos Liite 3. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Liite 4. Kuntien taloustilastot Liite 5. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen investointihankkeet Liite 6. Pääsopijajärjestöjen kommentit Karttaliite 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon seudulliset lähipalvelualueet Karttaliite 2. n seudun sosiaali- ja terveyspalvelualueet Karttaliite 3. n kaupungin terveysasemat terveysasemapiireittäin Karttaliite 4. n seudun vanhustyön palvelut Karttaliite 5. n seudun päivähoitopalvelut 4

6 TIIVISTELMÄ Tekijät Riitta Pitkänen, Tapio Kangas ja valmistelutyöryhmien jäsenet (liite 1) Julkaisija n kaupunki Julkaisun nimi n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke, Luonnos yhteistoimintaraportiksi Julkaisuaika Lokakuu 2008 Tiivistelmä n seudun kunnat Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos,, nsalo ja Tyrnävä sekä Yli-Iin kunta ovat selvittäneet Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 :n mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamista n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli Titus-hankkeessa aikaisemmin vuonna 2007 valmistuneiden raporttien ja tässä yhteistoiminta-alueselvityshankkeessa kerätyn aineiston pohjalta. Hankkeessa on valmisteltu ehdotus seudulliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on luokiteltu seudullisiksi lähipalveluiksi, keskitetyiksi palveluiksi ja laajaa väestöpohjaa edellyttäviksi palveluiksi. Seudulliset lähipalvelut tuotetaan yhteistoimintaalueella olevalla neljällä seudullisella lähipalvelualueella. Keskitetyt palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella joko yhdessä, tai useammassa yksikössä, ja laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ostetaan pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Hallinnollisesti yhteistoiminta-alue on suunniteltu vastuukuntamallin mukaisesti. Vastuukuntana toimisi n kaupunki, ja palvelut organisoitaisiin tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämistä varten esitetään perustettavaksi yhteiseksi toimielimeksi sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alaisuuteen yksilöasioiden jaosto ja tarpeellinen määrä muita jaostoja. Yhteislautakunnan kokoonpanoksi esitetään 36 jäsentä. Tuotannon organisoimiseksi esitetään, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto yhdistetään osaksi n kaupungin tuotanto-organisaatiota , ja vuoden 2012 loppuun mennessä selvitetään ja laaditaan tarkempi suunnitelma oman tuotannon organisointitavoista kunnalliseksi liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tukipalvelut esitetään keskitettäväksi kaupungin ao. liikelaitoksiin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemat kiinteistöt esitetään vuokrattavaksi kunnilta. Selvityksessä esitetään, että kunnat siirtävät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön n kaupungin palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti lukien. Henkilöstön irtisanomissuoja taloudellisten tai tuotannollisten tekijöiden vuoksi olisi 5 vuotta henkilöstön siirtämisestä uuden työnantajan palvelukseen. Yhteistoiminta-alueen maksuosuudet esitetään jaettavaksi palvelujen käytön mukaisesti. Tämän selvitystyön lähtökohtana on ollut, että suunniteltava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne pohjautuu alueella tehtyyn palvelutarveanalyysiin ja kriittiseen arviointiin nykyisen palvelujärjestelmän heikkouksista. Palvelujärjestelmän kehittämisessä on pyritty löytämään ratkaisuja, joilla voidaan turvata palvelut myös pitkällä aikajänteellä. Selvityksessä esitetyt toiminnalliset muutokset ovat yhdenmukaisia valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön kanssa. Yhteistoiminta-alueelle esitettävä hallintomalli täyttää Puitelain ja Kuntalain säädökset. Sivumäärä 177 sivua + liitteet 6 kpl + karttaliitteet 5 kpl 5

7 1 JOHDANTO 1.1 n seutu toimintaympäristönä n seutuun kuuluu 10 kuntaa: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Liminka, Lumijoki,, nsalo ja Tyrnävä. Ylikiimingin kunta on tehnyt päätöksen liittymisestä n kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Ylikiimingin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat siirtyneet kaupungille jo vuonna Yli-Iin kunta ja n kaupunki tekevät kuntaliitosselvitystä, päätökset asiasta tehdään maaliskuussa n seudun kuntien tilanne on esimerkki siitä, miten kasvukeskusalueeseen kohdistuu muutoksia, jotka johtuvat niin paikallisista, alueellisista kuin valtakunnallisista ja globaaleistakin tekijöistä. n seudun asukasluku on ollut tasaisessa kasvussa (Kuvio 1), ja väestöennusteen mukaan (kuvio 2) asukkaiden määrä alueella kasvaa nykyisestä noin asukkaasta yli asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Alueen väestörakenne on useimpien kuntien osalta ollut lapsi- ja nuorisovoittoinen johtuen sekä alueelle leimallisesta korkeasta syntyvyydestä että nuorien, pääasiassa opiskelijoiden, tai nuorten perheiden työstä johtuvasta alueelle muuttamisesta. Tästä johtuen palvelujen kehittämisessä ovat kunnissa olleet painopisteinä erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä on viime vuosina ryhdytty panostamaan myös ikääntyville kohdistettaviin palveluihin asukasta asukasluku Kuvio 1. Selvityskuntien asukaslukujen kehitys vuosina (Lähde: Tilastokeskus). 6

8 Selvitysalueen väkilukuennuste vuosille v v v v Kuvio 2. Selvityskuntien väkilukuennuste vuosille (Lähde: Tilastokeskus). Oman erityispiirteensä palvelujen järjestämiselle on tuonut n seudulle tyypillinen pendelöinti-ilmiö, jolloin asuin- ja työpaikka ovat eri paikkakunnilla. Tämä on aiheuttanut pohdintaa siitä, miten alueella asuvat voisivat saada palvelunsa mahdollisimman joustavasti. Kuvio 3. n ja alueen muiden kuntien välinen työssäkäynti asuin- ja työpaikan välillä (ns. pendelöinti-ilmiö) (Lähde: Tilastokeskus). 7

9 Kiristyvä kuntatalous luo omat haasteensa palveluiden kehittämiselle n seudulla (Kuviot 4-6). 600 / asukas v uosikate /asukas Kuvio 4. Selvityskuntien vuosikatteen muutos ( /asukas) vuosina (Lähde: VM, Kuntaosasto). Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnat kehittämään yhteistoiminnassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallia alueen asukkaiden tarpeisiin mahdollisimman optimaalisesti ja kustannustehokkaasti. Kuntien viimevuosien lainamäärän kehitys ilmenee kuviosta 5 ja sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen kasvu kuviosta / asukas lainamäärä /asukas

10 Kuvio 5. Selvityskuntien lainamäärän kehitys ( /asukas) vuosina (Lähde: VM, Kuntaosasto). SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN NETTOMENOT Ylikiiminki Yli-Ii Tyrnävä nsalo Muhos Lumijoki Liminka Kiiminki Kempele Haukipudas Hailuoto Kuvio 6. Selvityskuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot vuosina Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen tausta ja ohjaus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) eli ns. Puitelaki tuli voimaan Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä on säädetty Puitelain 5 :ssä, jossa sanotaan muun muassa, että Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. n seudun kunnista vain n kaupungin asukasluku ylittää asetetun asukaspohjan ja Haukiputaan kunta saavuttaa sen muutamassa vuodessa. Hailuodon kunta voi poiketa em. velvoitteesta ns. saaristolaisuuspykälän nojalla. Muiden kuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin täyttääkseen puitelain säädökset. 9

11 2 229 Väestö Kuvio 7. Selvityskuntien asukasluvut vuoden 2007 lopussa. n seudun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen selvityshanke käynnistyi syksyllä 2009 n kaupunginhallituksen ja n seutuhallituksen päätöksillä. Yhteistoiminta-alueselvityshanke integroitiin n seudulla käynnissä olevaan n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli Titus-hankkeeseen, ja se päätettiin toteuttaa ajanjaksolla Hankkeessa ovat mukana kaikki n seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, (ml. Ylikiiminki), nsalo, Tyrnävä sekä näiden lisäksi Yli-Iin kunta. Hankkeen rahoituksesta on vastannut n seutu ja toteutuksesta n kaupunki. n seudun yhteistoiminta-alueen selvityshanketta varten perustettiin oma valmistelu- ja päätöksenteko-organisaatio. 10

12 PARAS-Yhteistoiminta-alueselvitys (/Titus) Kuntien valtuustot n valtuusto Päätöksentekotaso Kuntien hallitukset Kuntien sote-ltk:t n kh n sote-ltk n seutu -Seutuvaltuusto -Seutuhallitus Paras-Ohjausryhmä Työvaliokunta Selvitystyöryhmä Koordinointitaso Henkilöstötyöryhmä Selvityshenkilö Viranhaltijatyöryhmät Valmistelutaso Päivähoito Mielenterveys- ja sosiaalityö Vanhustyö Terveydenhuolto Kiinteistöt Omistus Sisäiset vuokrat Tukipalvelut Ruokahuolto, siivous Laskutus Atk yms. Henkilöstö Yt (sijoitus, asema) Koulutus Taloushallinto Kustannustenjako Kirjanpito Talousseuranta yms. Kuvio 8. n seudun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueselvityshankkeen valmisteluorganisaatio Jokaiseen valmistelu- ja koordinointitason työryhmään valittiin edustajat mukana olevista kunnista (liite 1). Hankkeen aikana työryhmät ovat työskennelleet aktiivisesti ja tässä yhteistoimintaraportissa esitettävät asiat pohjautuvat työryhmien työn tuloksiin. Titus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina tehtiin n seudun kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytila- ja palvelutarvekartoitukset. Kartoituksen tulokset on raportoitu toimialakohtaisissa Titus-väliraporteissa, jotka löytyvät n seudun verkkosivuilta osoitteesta: Titus-hankkeen tavoitteet ovat ohjanneet myös yhteistoiminta-alueselvityshankkeessa tehtyä valmistelutyötä. Titus-hankkeen tavoitteena on hankesuunnitelman mukaisesti selvittää erilaisia palvelumalleja ja kehittää n seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet ja -prosessit. Palvelujen tuottamiseksi kehitetään tehokkaampia sekä alueellisia että keskitettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia, joita ovat esimerkiksi palveluverkkosuunnitelma, palveluketjut, palvelukeskukset ja palvelukonseptit. Tavoitteena on kehittää n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen tilaaja-tuottajamallin mukaiset ratkaisut. Yhteistoiminta-alueselvityshankkeessa ovat olleet mukana kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueet lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa. 11

13 Hankkeen aikana on keskusteltu eri työryhmissä päivähoidon hallinnollisesta sijoittumisesta kunnissa ja yhteistoiminta-alueella. Osa kunnista on siirtänyt päivähoidon opetustoimeen ja osa kunnista on tekemässä vastaavia ratkaisuja vuoden 2009 osalta. Päivähoito on pidetty tässä selvityksessä mukana alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti, mutta päivähoito kokonaisuudessaan on mahdollista, kuntien niin halutessa, jättää myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle. 12

14 2 Hallinto 2.1 Lähtökohdista Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, tulee olla vähintään asukasta. Kuntien, joissa on yli asukkaista, on edelleen mahdollista hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti. Niiden kuntien, joiden väestöpohja on alle asukasta, tulee yhteistyössä perustaa yhteistoiminta-alue, jonka väestöpohja on yli asukasta. Yhteistoiminta-alueen hallinto voidaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaan järjestää joko ns. vastuukuntamallilla tai perustamalla kuntayhtymä. Molemmissa yhteistoiminta-alueen järjestämisvaihtoehdoissa palvelujen järjestäminen tapahtuu keskistämällä palvelujen organisointi uudelle toimijalle. Vastuukuntamallissa yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 :n 2 momentin mukaisesti yhden kunnan, nk. vastuukunnan, järjestettäväksi. Tällöin tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 :ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin ja muita tarvittavia toimielimiä. Jäseninä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Kunta-yhtymämallissa tehtäviä varten perustetaan kuntalain (365/1995) mukainen kuntayhtymä. Nämä kaksi vaihtoehtoa koskevat palvelujen järjestämisvastuuta. Järjestämisvastuulla tarkoitetaan vastuuta siitä, että palvelut ovat kuntien asukkaiden saatavilla. n seudun kunnista asukaslukuvelvoitteen täyttää vain n kaupunki. Muiden kuntien on lähtökohtaisesti organisoiduttava yhteistoiminta-alueeksi palvelujen järjestämisen osalta. Lähimpänä rajaa, joka mahdollisesti täyttänee vähimmäisvaatimuksen, on Haukiputaan kunta. Hailuodon kunta on saarena erityisasemassa ja sen on mahdollista jäädä tällä perusteella yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoittaminen, myös yhteistoiminta-alueella, tapahtuu kuntien toimesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa lainsäädännössä, kuten ei muussakaan lainsäädännössä, ole määritelty yhteistoiminta-alueen palvelujen rahoitustapaa, vaan kunnat voivat sopia siitä vapaasti. Tilaaja-tuottaja -mallia sovellettaessa järjestämisvelvollisuus on yhteisesti järjestetyillä tilaajatason toimielimillä. Palvelujen tuottamisesta ei kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa ole säädöksiä. 13

15 Yhteistoiminta-alueen tuotanto on mahdollista organisoida perinteisesti kunnan omassa organisaatiossa ja kunnan omana tuotantona. Tuotanto on myös mahdollista toteuttaa kunnallisen liikelaitoksen muodossa. Kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän perustamasta liikelaitoksesta kuntayhtymän liikelaitos. Uusin yhteistyömuoto on liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymän kunnat voivat perustaa yhdessä, kuntayhtymät yhdessä tai yksi tai useampi kunta tai kuntayhtymä yhdessä. Yhteistoiminta-alueen valmistelua ohjanneessa hankesuunnitelmassa on todettu, että yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoon sovelletaan tilaaja-tuottajamallia. Malli on tällä hetkellä käytössä n kaupungissa ja Kiimingin kunnassa. Myös Kempeleen ja nsalon kunnat valmistelevat malliin siirtymistä vuoden 2009 alusta. Tilaaja-tuottajamallissa on tärkeää tuottajan itsenäisyyden vahvistaminen, jotta roolit toteutuvat aidosti. Sen vuoksi useat mallia soveltavat yhteistoiminta-alueet ovat liikelaitostaneet myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa. 2.2 Järjestämisen/tilaamisen ja tuottamisen vaihtoehdoista n seudulla n seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-aluehankkeen hankesuunnitelmassa todettiin yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämisvaihtoehdoista, että suunnittelun pohjana on isäntäkuntamalli, jossa n kaupunki toimii isäntäkuntana. Valmistelun aikana järjestämisen vaihtoja sivuttiin myös hankkeen kahdessa seminaarissa (Innovaatioseminaari ja valmisteluseminaari ). Seminaarikeskusteluissa nousi esille myös vaihtoehto, jossa järjestämisvastuu (ja tilaaminen) olisi hajautettu 2-4 kuntaryhmälle, joiden väestöpohja ylittäisi järjestämisvastuun asukkaan rajan. Tämä vaihtoehto merkitsisi mm. päällekkäisiä tilaaja-organisaatioita, hajanaista palvelujen ostotoimintaa, rajallisia kehittämismahdollisuuksia koko työssäkäyntialuetta käsittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niitä tukeviin investointeihin. Mallin vahvuuksia olisi laajempi luottamushenkilöhallinto ja päätöksenteon pysyminen lähempänä peruskuntia. 14

16 HAJAUTETTU JÄRJESTÄMINEN/TILAAMINEN - SWOT Vahvuudet Heikkoudet: - Luottamushenkilöiden päätöksenteko on lähempänä peruskuntaa kuin kokonaan keskitetyssä tilaaja mallissa. Luottamushenkilöt tuntevat oman kunnan asiat ja asiakkaat paremmin - Luottamushenkilö hallinnossa enemmän paikkoja - Seudulla on päällekkäisiä tilaaja-organisaatioita. Ne elävät omaa elämää omat strategiat, linjaukset ja toimenpiteet. Ei saada optimoitua tilaaja-osaamista, esim. erikoissairaanhoidossa. - Hajanainen ostotoiminta. Esim. palvelujen päällekkäinen kilpailutus. Korkeat transaktiokustannukset, yms. - Ei mahdollista optimaalista seudullisen palveluverkon kehittämistä/rakentamista. Rajalliset kehittämismahdollisuudet koko n seudun työssäkäyntialueen (asiakkaiden, kuntien) näkökulmasta. Seudun kuntien asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa. Kuntapoolit voivat ostaa erilaisia palveluja. Palveluja ei saa tasa-arvoisesti, kun useampi itsenäinen tilaaja. - Hankala toteuttaa seudullisia keskitettyjä palveluja. Esim. seudullinen akuutti vuodeosastohoito. - Mahdollistaa päällekkäiset investoinnit. - Tuotannon ohjaus on hajanaista. Esim. voi olla 4 eri tilaajakäytäntöä, johon tuotannon pitäisi sopeutua. Hankala sopeutua palvelutarpeiden muutoksiin. - Tilaajatason päätöksenteko on hajanainen/epäyhtenäinen. - Sopimusviidakko. Ensin on muodostettava tilaajapoolit sopimusteitse ja sen lisäksi tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset. - Monimutkainen rahoitus- ja tuotteistusmalli. Tilaajatasolla voi olla erilaiset rahoitusmallit ja tuotteistus on hankala toteuttaa, koska tilaukset voivat vaihdella eri tilaajakeskuksien välillä. - Ei täytä n seudun palvelustrategian, TITUS-hankkeen ja Paras-lainsäädännön tavoitteita seudullisesta palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Mahdollisuudet - Välivaihe laajemmalle seutukunnalliselle yhteistyölle - Mahdollisuus/paine yhdistää/virtaviivaistaa palveluja. Uhat - Ei löydy tuottajaa, joka uskaltaa ottaa esim. talouteen ja henkilöstöön liittyvät riskit monitahoisesta tilaamisesta. - Tuotanto alkaa elämään omaa elämää ja ohjaa tilaamista, koska isäntiä on useita. - Kustannusten optimointi hankalaa Yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestäminen/tilaaminen ja tuotannon organisointi on mahdollista toteuttaa ainakin kolmella (3) vaihtoehdolla. Ne ovat seuraavat: 1. Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa (Malli 1), 2. Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa, erityispalvelut ja tukipalvelut keskitetty (Malli 2) ja 3. Tilaaminen/järjestäminen ja tuottaminen keskitetty (Malli 3). 15

17 Kaikissa vaihtoehdoissa, keskitetyn järjestämisen lisäksi, tilaaja/järjestäjä hankkii sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalvelut koko yhteistoiminta-alueelle (esim. erikoissairaanhoidon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, ostot yksityisiltä ja III-sektorin palvelun tuottajilta). Vaihtoehdoissa 1 ja 2 lähipalvelujen tuotanto tapahtuu nykyisten kuntien toimesta ja pääosin kuntien rajojen sisällä. Vaihtoehdossa 2 ns. erityis- ja tukipalvelujen tuotanto (esim. röntgentoiminta) keskitetään koko yhteistoiminta-alueella. Vaihtoehdossa 3 koko palvelutuotanto keskitetään yhteistoiminta-alueelle Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa (Malli 1) Keskitetty tilaaminen, tuotanto kunnissa (Malli 1) Yhteislautakunta Vastuukunta Tilaaminen Kuntien rahoitus Haukipudas Kiiminki Kempele SHP nsalo Lumijoki Liminka Muhos Yksityiset Tyrnävä Hailuoto Yli-Ii Järjestöt Sote-palvelujen tuottaminen peruskunnissa nykyiseen tapaan/ kunnissa toimielin esim. kunnanhallitus tai sen alainen johtokunta Kuvio 9. Keskitetty tilaaminen, tuotanto kunnissa (Malli 1). 16

18 Vaihtoehdon swot: VAHVUUDET - tuottaja tuntee oman kunnan asiakaskentät - tilaaminen keskitetään (mm. tilaamisosaaminen paranee, saavutetaan volyymiedut, ei enää päällekkäistä kilpailutusta) - tuotanto säilyy kunnilla MAHDOLLISUUDET - kuntien palvelutuotanto voi erikoistua eri asioihin - tilaaja voi samansisältöisillä sopimuksilla yhtenäistää palvelujen sisältöä, optimoida henkilöstömääriä jne. HEIKKOUDET - malli erittäin vaativa tilaajalle - kirjavuus tuotannossa säilyy (ei laadun ja hinnan suhteen yhtenäisiä) - kunnat ei kykene tuottamaan riittävästi palveluja - ylikunnalliset palvelut hankalia toteuttaa - lukuisia sopimuksia (erillinen sopimus jokaisen tuottajan kanssa) - monenlaisia tuotannon työnantajia - kilpailu henkilöstöstä kuntien välillä säilyy - vaikea tuottaa erityisosaamista vaativia palveluja - hankala toteuttaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta - hankalasti toteutettava tuotannonohjaus (tuotannon tehostaminen on vaikeaa) - toimii huonosti muutostilanteissa (jos palvelujen tarve kasvaa tai lisääntyy) - saavutettavissa vain vähäisiä synergiaetuja tuotannon tehostamissa - tuotantokustannukset suuret pienissä tuotantoyksiköissä UHAT - väestö alkaa muuttaa seudulla palvelujen perässä (voimistuu nykyisestään) - ostokartellit - siirtymävaiheessa henkilöstölle uhka, jos ei tilaaja tilaa ko. palveluja - malli on jarru seudulliselle kehittämiselle - sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kehity - ei saada organisoitua tehokkaaksi - pienet tuotantoyksiköt eivät saa työntekijöitä 17

19 2.2.2 Keskitetty tilaaminen/järjestäminen, tuotanto kunnissa, erityispalvelut ja tukipalvelut keskitetty (Malli 2) Keskitetty tilaaminen, tuotanto kunnissa, erityispalvelut ja tukipalvelut keskitetty (Malli 2) Yhteislautakunta Vastuukunta Tilaaminen Kuntien rahoitus Erityispalvelut Tukipalvelut RTG, LAB, Apuvälineet, välinehuolto lääkehuolto Haukipudas Kiiminki Kempele SHP nsalo Lumijoki Liminka Muhos Yksityiset Tyrnävä Hailuoto Yli-Ii Järjestöt Sote-lähipalvelujen tuottaminen peruskunnissa nykyiseen tapaan, erityispalvelujen ja tukipalvelujen keskittäminen un/ toimielin esim. kunnanhallitus tai sen alainen johtokunta Kuvio 10. Keskitetty tilaaminen, tuotanto kunnissa, erityispalvelut ja tukipalvelut keskitetty (Malli 2). Vaihtoehdon swot: VAHVUUDET - tuottaja tuntee asiakaskentät - tilaaminen keskitetään (mm. tilaamisosaaminen paranee, saavutetaan volyymiedut, ei enää päällekkäistä kilpailutusta) - tuotanto säilyy kunnilla HEIKKOUDET - malli erittäin vaativa tilaajalle - kirjavuus tuotannossa säilyy (ei laadun ja hinnan suhteen yhtenäisiä) - ei pysty tuottamaan riittävästi palveluja - ylikunnalliset palvelut hankalia toteuttaa - lukuisia sopimuksia (erillinen sopimus jokaisen tuottajan kanssa) - monenlaisia tuotannon työnantajia - kilpailu henkilöstöstä kuntien välillä säilyy - vaikea tuottaa erityisosaamista vaativia palveluja - hankala toteuttaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta sotepalveluissa - hankalasti toteutettava tuotannonohjaus (tuotannon tehostaminen on vaikeaa) - toimii huonosti muutostilanteissa (jos palvelujen tarve kasvaa tai lisääntyy) - saavutettavissa vain vähäisiä synergiaetuja tuotannon tehostamissa 18

20 MAHDOLLISUUDET - kuntien palvelutuotanto voi erikoistua eri asioihin - tilaaja voi samansisältöisillä sopimuksilla yhtenäistää palvelujen sisältöä, optimoida henkilöstömääriä jne. - tukipalvelujen ja erityispalvelujen tuottaminen tehostuu - tuotantokustannukset suuret pienissä tuotantoyksiköissä UHAT - väestö alkaa muuttaa seudulla palvelujen perässä (voimistuu nykyisestään) - ostokartellit - siirtymävaiheessa henkilöstölle uhka, jos ei tilaaja tilaa ko. palveluja - malli on jarru seudulliselle kehittämiselle - sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kehity - ei saada organisoitua tehokkaaksi - pienet tuotantoyksiköt eivät saa työntekijöitä - erityispalveluiden keskittäminen voi johtaa erityisosaajien siirtymiseen kunnasta pois, jolloin lähipalveluiden tuottaminen voi vaikeutua (esim. sosiaalityö) - osa nykyisistä lähipalveluista luokitellaan erityispalveluksi ja ne siirtyvät asiakkaan kannalta kauemmaksi - erityispalvelut eivät ole kiinteä osa peruspalveluja (erityispalvelut alkaa elää eri elämää) - erityispalvelujen ja tukipalvelujen monopoli - vetovoimaisuus ei lisäänny esim. työvoiman saatavuus Tilaaminen/järjestäminen ja tuottaminen keskitetty (Malli 3). Tilaaminen ja tuottaminen keskitetty (Malli 3) Yhteislautakunta Vastuukunta Tilaaminen Kuntien rahoitus Liikelaitosjohtokunta Keskitetty tuotanto (vastuukunta ), kunnallinen liikelaitos Shp Yksityiset Järjestöt Seudullinen lähipalvelualue Seudullinen lähipalvelualue Keskitetyt palvelut Seudullinen lähipalvelualue Seudullinen lähipalvelualue Etsitään maantieteellisesti (asukkaiden luonnollinen kulku-/työssäkäyntialue) sekä toiminnan että tehokkuuden kannalta optimaalinen alue = osia n kaupungin alueella olevista palveluista siirtyy useamman kunnan muodostamaan tuotantoalueeseen. Kuvio 11. Tilaaminen ja tuottaminen keskitetty (Malli 3). 19

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot