POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ (28) MYR:in sihteeristö Aika klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Heikkinen Ritva Varajäsen Kela Eine Jäsen Mäkikyrö Timo Jäsen Ojala Heikki Jäsen Seppänen Kalevi Jäsen Suorsa Seppo Jäsen Muut läsnäolleet Karesvuo Olli-Matti ELY-keskus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Ilkka Yliniemi Puheenjohtaja Heikki Laukkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 8/2013 asiat Otsikko Sivu 141 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Rakennerahastokausi Tilannekatsaus rakennerahastojen uuden hallintomallin valmisteluun 7 ELY-keskuksessa 146 EAKR-ohjelman tilannekatsaus ohjelmakaudelta Yritys-Noste esiselvityshanke / EAKR ÄRM-hanke: Kempeleen kunnan paikallistalouden ja yritystoiminnan 11 palveluiden kehittäminen / EAKR 149 Smart Cleantech City Oulu 2020 / EAKR Muutos Nyt. Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden valmistelu / ESR SME-MET klusteri / EAKR Innovaatioympäristöt -esiselvityshanke (EAKR-osarahoitteinen 20 toimintaympäristön kehittämishanke) 153 Maakunnan kehittämisrahasta rahoitetut hankkeet väliseltä ajalta / Pohjois-Pohjanmaan liitto 154 Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 28 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MYR:in sihteeristö Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MYRS 141 Esitys: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 MYR:in sihteeristö Esityslistan hyväksyminen MYRS 142 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Asiakohta 152: Innovaatioympäristöt - esiselvityshanke / EAKR Asiakohta 153: Maakunnan kehittämisrahasta rahoitetut hankkeet väliseltä ajalta / Pohjois-Pohjanmaan liitto Asiakohta 154: Muut asiat Asiakohta 155: Seuraava kokous Asiakohta 156: Kokouksen päättäminen. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 MYR:in sihteeristö Pöytäkirjan tarkastajien valinta MYRS 143 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Suorsa ja Ritva Heikkinen. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 MYR:in sihteeristö Rakennerahastokausi MYRS 144 Esitys: Käydään läpi uuden ohjelmakauden valmistelun ajankohtainen tilanne. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 MYR:in sihteeristö Tilannekatsaus rakennerahastojen uuden hallintomallin valmisteluun ELY-keskuksessa MYRS 145 Esitys: Riitta Ilola esittelee asian. Merkitään tiedoksi. Eine Kela esitteli asiaa on tarkoitus aloittaa toiminta uuden hallintomallin mukaan (yritystukien osalta myöhemmin). Tarkempaa ohjeistusta vielä odotellaan TEM:stä. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 MYR:in sihteeristö EAKR-ohjelman tilannekatsaus ohjelmakaudelta MYRS 146 Esitys: Käydään läpi ohjelmakauden tilannetta. Merkitään tiedoksi ja viedään MYR:in käsittelyyn. Heikki Ojala esitteli ohjelmakauden toteumaa. Myöntövaltuudet alkavat olla pääosin varattu ja sidottu rahoittajilla. ESR:n osalta ELY-keskuksella on vielä tarkoitus järjestää lump sum -hankehakukierros (YM:n hallinnonala ja TL 2). Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 MYR:in sihteeristö Yritys-Noste esiselvityshanke / EAKR MYRS 147 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: Toimintalinja 1 (2), TEM Hakemusnumero: POPELY 0315/ /2013 Hakija: Ylivieskan Seutukuntayhdistys r.y. Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska Hankekuvaus: Kyseessä on esiselvityshanke, jossa on tarkoituksena yliseutukunnallisesti selvittää olisiko YritysNoste-konseptilla kysyntää ja kannatusta yritysten liikeideoiden ja toiminnan kehittämisessä, uusien yritysideoiden synnyttämisessä ja niiden hyödyntämisessä sekä yritysten sidosryhmien yhteistoiminnan parantamisessa. YritysNoste sisältää perusidean hautomotyyppisestä YritysNoste-keskuksesta, innovaatiopörssin luomisesta sekä kaikki toimijat säännöllisesti yhteen kokoavasta YritysNoste-tapahtumasta. Hankkeen vaikuttavuusarvio: Hankkeessa ei synny hakijalle uusia työpaikkoja. Hankkeella on tarkoitus synnyttää Ylivieskan alueen seudullisen yrityspalvelun toimintaa tukevaa toimintaa erityisesti uusien yritysten synnyttämisessä ja uusien liikeideoiden ja innovaatioiden hyödyntämisessä sekä seutukunnan rajat ylittävän yhteistoiminnan vahvistamisessa. Tavoitteena on edelleen saada parannettua alueella käytössä olevan hajautetun yrityspalvelun toimivuutta. Siinä ei hakijan mukaan olla suunnittelemassa/rakentamassa nykyisille yrityspalveluille päällekkäistä toimintaa. Mikäli esiselvitys johtaa konkreettisiin jatkotoimiin, Yritys-Noste -palvelun piirissä arvioidaan jatkossa olevan ainakin 30 yritysasiakasta. Kokonaiskustannusarvio ( ): Hakemus Päätösesitys Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: YTEK Yleiskustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Hakemus Päätösesitys Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: /80% /80% Muu julkinen rahoitus, hakija+ytek Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 54/63 Ympäristövaikutukset: neutraali Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 MYR:in sihteeristö Menoluokka: Hankkeessa on tarkoitus selvittää ja kehittää uutta toimintakonseptia yritysten ja oppilaitosten sekä alueen muiden yritystoimintaa tukevien sidosryhmien yhteistoiminnan kehittämiseksi, joten hanke lukeutuu lähinnä ohjelman menoluokkaan 3. Hankkeeseen sisältyy elementtejä mahdollisten uusien yrityspalvelujen kehittämisestä, joten hanke olisi sijoitettavissa myös menoluokkaan 5, edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille. Maakuntaohjelman toimintalinja: Elinkeinoelämä ja työllisyys 1B Valmistelija: Ilpo Nenonen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Kehitysalueen 2-tukialueella toimiva Ylivieskan seutukunta toteuttaa yhteistoiminnassa Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy:n kanssa uuden yritystoiminnan edistämiskonseptin kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvitys tehdään näiden omien asiantuntijavoimin, mikä asiaan ennakkoperehtymisen, asian- ja aluetuntemuksen, kustannustehokkuuden sekä mahdollisen toiminnan käynnistämisen kannalta on perusteltua. Pohjois-Suomen ohjelma-alueella toteutettava hanke lukeutuu ohjelman toimintalinjaan 1 yritystoiminnan edistäminen. Siinä on tarkoitus selvittää ja kehittää uutta toimintakonseptia yritysten ja oppilaitosten sekä alueen muiden yritystoimintaa tukevien sidosryhmien yhteistoiminnan kehittämiseksi, joten hanke lukeutuu lähinnä ohjelman menoluokkaan 3. Hankkeeseen sisältyy elementtejä mahdollisten uusien yrityspalvelujen kehittämisestä, joten hanke olisi sijoitettavissa myös menoluokkaan 5, edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille. Hakijan ilmoituksen mukaan hanketta ei toteuteta, mikäli avustusta ei myönnetä. Onnistuessaan suunnitellusti, nyt tehtävän esiselvityksen pohjalta on mahdollista saada aikaan uusien yritysten syntyä sekä toimivien yritysten kehittymistä edistävä, nyt olemassa olevaa täydentävä yrityspalvelukokonaisuus sekä entistä toimivampi yrityspalveluympäristö. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 MYR:in sihteeristö ÄRM-hanke: Kempeleen kunnan paikallistalouden ja yritystoiminnan palveluiden kehittäminen / EAKR MYRS 148 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: 1.0 Yritystoiminnan edistäminen Hakemusnumero: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, POPELY/0286/ /2013 Hakija: Kempeleen kunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Kempeleen kunta Hankekuvaus Yritysten toimintaympäristön kehittämishanke: Kunta kehittää erityyppisen yritystoiminnan mahdollisuuksia uudistamalla palveluja sekä kehittämällä alueitaan yritystoimintaan soveltuvaksi. 1. Yrityspalvelun toiminnan kehittäminen Kunta palkkaa Turbiini Consulting Oy:n asiantuntijat Juhani Leskelän ja Jorma Tapion yrityspalvelu koordinaattoreiksi ÄRM-hankkeen mittaiseksi määräajaksi. Asiantuntijat yrityspalveluiden kehittämisestä sekä muiden kohtien ideoinnista ja kehityksestä, myynti- ja markkinointiaineistojen suunnittelusta, toiminnan ohjeistamisesta sekä ÄRM-hankkeen jälkeisestä myyntityöstä yleisestä hankkeisiin liittyvistä PR- ja viestintätehtävistä sekä hankkeiden juoksevista toteutustoimenpiteistä. Tehtävänkuva mitoitetaan ja sopeutetaan siihen, miten ÄRM-hanketta toteutetaan. Ensisijaisena tavoitteena on olemassa olevan yrityskannan kehittäminen. Kempeleen kunta kehittää dynaamista alueen pk-yrityksille kohdistettava palvelukonseptia. Tavoitteena on joustava toimintamalli ilman raskaita kiinteitä kustannuksia (vrt. kehitysyhtiö). Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan palveluiden sisältö ja jatkotuotteistaminen. Yritysten rekrytointitoimintojen ja koulutuksen tehostamiseksi luodaan verkostoitumisja yhteistyömalli alueen oppilaitosten, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. 2. Sijoitu Kempeleeseen - Invest In Kunnan vetovoimatekijöiden ja tarjottavien palveluiden määrittely ja mitoitus. Invest In -palvelun kehittäminen edellyttää yrityksiin kohdentuvan viestinnän ja markkinoinnin välineiden suunnittelua mm. esitteet, www-sivut ja esittelyaineistot. Potentiaalisten yritysten tavoittamiseen suunnitellaan työnjako ja toiminnan organisointi / ketkä, miten, milloin. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 MYR:in sihteeristö Riihivainion logistiikka-alueen kehityssuunnittelu Aluetta kehitetään koko talousalueen logistiikkahubiksi. VR mm. hakee uutta aluetta ratapiha- ja varikkotoiminnoilleen. Alueelta on hyvät yhteydet Oritkarin syväsatamaan sekä Oulunsalon lentokentälle. Alueen kokonaispinta-ala on 25 ha, josta 75 % on kunnan omistuksessa. Alueelta on hyvät yhteydet moottoritien liittymiin. 4. Linnakallion virkistysalueeksi maisemoitavan louhosalueen kehittäminen ja kaupallistaminen 70 ha Alueella ei ole tässä vaiheessa mitään toimintaa. Hankkeessa Alue maisemoidaan palvelemaan uutta seudullista virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. Alue mahdollistaa myös vapaa-ajan toimintoihin liittyvän yritystoiminnan. 5. Kuntakeskuksen / Techno Centerin kehityssuunnittelu Kunnan eteläisen teollisuusalueen laajentamisen ja liikennejärjestelyn suunnittelu. 6. Zatelliitin yrityskeskittymän kehityssuunnittelu ja tutkitaan mahdollisuudet Kaupan suuryksiköiden sijoittumiselle m 2. Muu keskeinen hanketieto: Hankkeen vetäjiksi on palkattu kaksi asiantuntijaa. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 200 kpl, joihin työllistyy 80 kpl naisia uusiin yrityksiin Uudet yritykset 50 kpl, joista naisten perustamia 10 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: hlö kunnan ulkopuolelta palkattavien kahden asiantuntijan palkat Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Kempeleen kunta Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: Ympäristövaikutukset: neutraali/positiivinen Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Menoluokka: 05 Edistyneet tukipalvelut yrityksille Maakuntaohjelman toimintalinja: 1.0 Yritystoiminnan edistäminen Valmistelija: Arja Keränen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Esitän, että Kempeleen kunnalle myönnetään yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen sekä yritystoiminnan aluekokonaisuuksien ja -palvelujen kehittämiseen , mikä on 60 % yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeen :n tuen piiriin esitetystä kustannusarviosta. Hankkeessa haetaan uutta toimintaa ja kasvua Kempeleen kunnan ICT-alan äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen ja yritysten tilalle. Suunnitelman konkreettinen ja onnistunut toteuttaminen mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen kuntaan. Kempele kuuluu Oulun seudun äkillisen rakennemuutoksen alueeseen, joten tuen myöntäminen yrityspalvelujen ja -alueiden kehittämiseen on perusteltua. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Smart Cleantech City Oulu 2020 / EAKR MYRS 149 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (TEM) Hakemusnumero: Hakija: Iin Micropolis Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun seutukunta Hankekuvaus: Smart Cleantech City Oulu strategiassa Oulun alueen vahvuusalueiksi nousevat älykäs kaupunki, hajautettu energiantuotanto ja uusiutuva energia sekä energiatehokkuus. ICT-toimialan kansainvälinen kehitys on siirtymässä Aasiaan, missä esimerkiksi Kiina, Korea, ja Taiwan ovat käynnistäneet laajoja kansallisia operaatioita älykkäiden ja ekologisten kaupunkien ja niihin liittyvien palvelujen ja infrastruktuurien kehittämiseksi. Edessä on suuria haasteita Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja alueiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ellemme kykene edelleen kehittämään ICT-alan osaamista sekä laajentamaan sen soveltamista muille toimialoille. Avainkysymykseksi nousee kansallisiin ja alueellisiin innovaatioympäristöihin panostaminen uudenlaisen osaamispohjan luomiseksi ja uusiin toimialoihin liittyvien liiketoimintamadollisuuksien hyödyntämiseksi. Projektin tavoitteena on paikallisen ICT- ja cleantech-alan huippuosaamisen markkinalähtöinen yhdistäminen ja hyödyntäminen sekä Oulun kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja yritysten kasvun varmistaminen luomalla uutta älykästä liiketoimintaa. Tavoitteena on luoda cleantech- ja ict-alan yrityksille älykkään rakentamisen, hajautetun energiantuotannon, älykkään sähköverkon ja päästöjen hallinnan pilotti- ja referenssikohteita Uuden Oulun alueella, esim. Hiukkavaara, ekokorttelit. Tavoitteena on yritysten ja yritysryhmien arvoketjujen rakentuminen ja yritysten yhteiset toimitukset/tuotekokonaisuudet kansainvälislille markkinoille. Uusi liiketoiminta synnyttää uusia työpaikkoja eri alojen osaajille. Kohderyhmä ovat cleantech- ja ict-alojen yritykset ja näiden alojen osaajat. Yritykset ovat pääsin tiedossa, yritykset ovat Micropoliksen ja BusinessOulun näiden toimialojen asiakasyrityksiä. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 20 kpl, joihin työllistyy 10 kpl naisia Uudet yritykset 5 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 60/72 Ympäristövaikutukset: positiivinen Menoluokka: 03 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1C. Talouden lisäarvo ja kasvu syntyy yrityksissä. Valmistelija: Katarina Timisjärvi, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman TL 2 mukaisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivointia. Lisäksi hanke tukee maakunnan yhteistyöasiakirjan erityispainotusta vuoden 2013 varojen kohdentamista Oulun seudun ICT-rakennemuutokseen tähtääviin toimiin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Muutos Nyt. Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden valmistelu / ESR MYRS 150 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3 / TEM Hakemusnumero: Hakija: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa Hankekuvaus: Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan yhdessä kuntien, alueen kuntayhtymien ja THL:n kesken toimintakokonaisuus, joka ehkäisee vanhempia kohdanneiden ongelmien siirtymistä heidän lapsilleen. Projektin toteutusalueella uudistetaan kunnan järjestämiä keskeisiä lapsiperheiden perus- ja erityispalveluja räätälöimällä tutkimusnäyttöön perustuva kaksiportainen Lapsi puheeksi -työmenetelmä osaksi jatkuvaa palvelutoimintaa. Projektin tavoitteena on käynnistää osaamisen kehittäminen kunta-alan työntekijöiden hallinnonalat ylittävässä ja asiakasta osallistavassa työssä. Monialainen yhteistyö edistää samalla työntekijöiden hyvinvointia. Projektissa kehitetään moniammatillista työskentelyä tukeva palvelukokonaisuus osaksi julkisen sektorin toimintaa. Lapset puheeksi toimintamallin juurruttaminen kuntien peruspalveluihin käynnistetään luomalla mahdollisuus johtoryhmätyöskentelylle sekä alueelliselle seuranta- ja arviointijärjestelmälle. Kehitettävän järjestelmän tuottamaa ennakointitietoa voi hyödyntää päätöksenteossa. Samalla alueellisen tiedon tulkintaan liittyvä osaaminen kehittyy. Projektissa ohjataan lapsiperheiden palvelua uudistavan työmenetelmän käyttöönottoa. Projektin tuloksena alueella on valmius jatkaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän kehittämistä siten, että uusi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tuki saadaan kattavasti ja laadukkaasti Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden ulottuville. Toteutusalueen kuntapäättäjät, kunnan hyvinvointiryhmä ja eri toimialojen johtavat viranhaltijat sitoutuvat palvelutoiminnan uudistamiseen. Organisaation henkilöstö, palvelualueen lapset ja lapsiperheet osallistuvat kehittämistyöhön. Jokaisessa toteusalueen kunnassa ja sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymässä on uutta Lp-keskustelun ja Lp-neuvonpidon menetelmäosaamista. Toimijat kykenevät paikallisen johtoryhmän tuella levittämään menetelmäosaamista omassa organisaatiossaan. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl ESR: Mukaan tulevien yritysten lukumäärä: 0 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö ESR: Mukaan tulevien organisaatioiden lukumäärä: 4 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 27/35 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 69 Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 3 Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen alueosiosta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan TL 3 mukaisesti "Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittämistä" erityisesti innovaatioympäristöjen, -verkostojen ja -prosessien kehittämisen osalta. Hanke tukee sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä toimintalinjan tavoitteen mukaisesti. Lisäksi hankkeella vahvistetaan tutkimustietoon perustuvaa kehitystyötä ja tuetaan verkostoja sekä kehitetään osaamista kunta-alan työntekijöiden toimialat ylittävässä ja asiakasta osallistavassa työskentelyssä. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimintalinjaa 3 ja erityisesti painopistettä "Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy". Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö SME-MET klusteri / EAKR MYRS 151 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / IYP-yksikkö Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2, TEM Hakemusnumero: 3421/31/13 Tekes Hakija: Oulun yliopisto, CEE, Tervonen ja Luukkonen Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa; Oulu Hankekuvaus: Suomessa on ollut jo pitkään vahvaa osaamista metallurgian alalla ja tunnettavuutta metallurgiaan liittyvien laitteiden toimittamisesta ja kokonaisuuksien projektihallinnasta vientiyritysten muodossa, jotka pohjautuvat useisiin innovaatioihin ja patentteihin. Oulun Yliopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa ja on toiminut metallurgian ja erityisesti terästutkimuksen kansallisena keskittymänä. Ensimmäiset prosessimetallurgian laboratorion poikkitieteellistä esim. fysiikkaa, fotoniikkaa, konenäköjärjestelmiä ja muita tekniikan alaa soveltavat tutkimusprojektit ovat osoittaneet sen, että kysyntää uusille mittaus- ja analysointitekniikoille on olemassa, kunhan niihin yhdistetään vahvaa metallurgista osaamista ja asiakkaaksi sopiva suuryritys. Tällainen kolmikantatutkimus PK-sektorin, yliopistovetoisen tutkimuslaitostahojen ja asiakkaana toimivan suuryrityksen välillä voidaan arvella olevan mielenkiintoinen keino saada uudenlaisia harppauksia jo pitkään tutkitulla tieteensaralla. Hankkeella katsotaan olevan tärkeä rooli uudenlaisen osaamisklusterin perustamisessa. Pitempiaikaiset tavoitteet ovat uusien pk-yritysten syntyminen, nykyisten paikallisten pk-yritysten kasvu, sekä uusien mittalaitteiden tarjoamat hyödyt suuryrityksille. Lisäksi suurten tutkimusavustusten rahoituksen saamiseksi metallurgiaa edistämään on edellytyksenä oltava yhä enemmän pk-yritysten osallistumista projekteihin. Asialla on merkittävä merkitys vahvassa murroksessa olevalle Oulun seudulle, jossa on tehty merkittäviä selvityksiä tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuudesta, mutta ne ovat vielä tähän mennessä synnyttäneet uusille toimialoille pyrkivää teollisuutta hyvin vähän. Tutkimusorientoitunut yhteistoiminta voi taata jatkossa kasvun ja menon kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa on osarahoittajina ja tulosten hyödyntäjinä mukana kuusi pk-yritystä Pohjois-Pohjanmaalta yhteensä 10 % osuudella. Muu keskeinen hanketieto: Hanke kytketään Tekesin Green Growth -ohjelmaan. Hanke tekee yhteistyötä Tampereen vetämän INKA-kokonaisuuden 'Uudistuva teollisuus' kanssa. Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: 0 Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: (10 %) Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet:59 Ympäristövaikutukset: positiivinen Menoluokka: 09 Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi pk-yrityksissä Maakuntaohjelman toimintalinja: 11. Innovaatioverkostojen johtaminen Valmistelija: Ritva Heikkinen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta Päätösesityksen perustelut: Projekti on täydentävä osa laajempaa kansallista uutuusarvoa omaavaa kokonaisuutta ja sen vaikutus yhteiskunnan toimintaedellytysten ja aluetalouden kehittymiseen pitkällä aikavälillä on suuri. Tutkimusaihe tukee hyvin Green Growth -ohjelman tavoitteita ja vastaa teollisuuden energiatehokkuus haasteeseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Innovaatioympäristöt -esiselvityshanke (EAKR-osarahoitteinen toimintaympäristön kehittämishanke) MYRS 152 Vastuuviranomainen: ELY-keskus Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2, TEM Hakemusnumero: POPELY/0195/ /2013 Hakija: BusinessOulu -liikelaitos Osahakija(t): Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus: Kyseessä on esiselvityshanke, jossa on tarkoituksena edistää ja nopeuttaa Oulun innovaatioympäristöjen kehittymistä ja uusinvestointien syntymistä. Julkiset ja yksityiset toimijat verkostoituvat sekä suunnittelevat että pilotoivat yhteistyömallia, jonka avulla yhteisöstä ja alueista muodostuu vetovoimainen, innovaatiota tuottava ja kasvua lisäävä kehitysympäristö. Alueiden välisen kilpailun kiristymisen ja rakennemuutoksen myötä Oulussa on todettu tarve tunnistaa alueen vahvuudet ja vetovoimaiset innovaatioympäristöt. Vuonna 2012 toteutettiin BusinessOulun ja Yhdyskunta ja ympäristö yksikön yhteinen Kuhinaa pöhinää -kehittämistyö, jonka seurauksena kaupungille esiteltiin Oulun innovaatiokeskittymäprofiili. Tämän jälkeen kaupunki on asettanut innovaatioympäristöjen kehittämistyöryhmän selvittämään innovaatioympäristöjen tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia. Työryhmän raportti on valmistunut lokakuussa. Innovaatioympäristöiksi valituissa kohteissa on mukana sekä Kontinkangas (OuluHealth) että Myllytulli, joiden kehittymistä innovatiivisina ympäristöinä pyritään edistämään ja nopeuttamaan tällä esiselvityshankkeella. Sekä Myllytullissa että OuluHealthissa on oletettavasti kehittymässä strategisia ratkaisuja, käytänteitä ja toimintamalleja, joiden keskinäinen benchmarkkaus alkuvaiheessa voi olla hyödyllistä puolin ja toisin. Lisäksi molemmissa innovaatioympäristöissä on akuutti kehittämistarve. Näin ollen on perusteltua käsitellä OuluHealth ja Myllytulli yhden esiselvityshankkeen alla. Alueellisesti kohdennettujen innovaatioympäristöjen lisäksi yksi potentiaalinen investointi- ja kasvualue Suomessa ja Oulussa on datacenterit ja niiden pilvipalveluihin liittyvät ekosysteemit. Oululla on tällä hetkellä menossa useita neuvotteluja eri asiakkaiden kanssa. Tämän vuoksi esitetään, että tämän hankkeen työpakettina 3 toteutetaan v aikana Oulun alueen fyysinen toimintaympäristöselvitys erilaisille datacenterasiakkaille sekä muodostetaan samalla pilvipalvelujen toimijoiden ekosysteemi tukemaan alueen liiketoiminnan kehitystä. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 MYR:in sihteeristö Toimenpiteet: Case Oulu Health Hankkeessa selvitetään millainen voisi olla OuluHealth -campusalueen tulevaisuuden toimintamalli ja toteutus. Päätavoitteena on selvittää kuinka Kontinkankaan kampusta ja sen avaintoimijoiden public private partnership-yhteistyömalleja edelleen kehittämällä voidaan luoda uutta yritystoimintaa ja yritysten ja muiden toimijoiden välille synergiaetuja. Hankkeessa kartoitetaan myös kansainvälisiä verkostoja, toimijoita ja toimintamalleja yritysten toimintaedellytysten parantamisen näkökulmasta. Tarkoitus on löytää hyviä toimintatapoja kansainvälisistä ekosysteemeistä ja niihin liittyvistä kampusalueista, joita olisi mahdollista ottaa käyttöön Oulun seudulla. Toimintaympäristö tarvitsee vahvoja kansainvälisiä kumppanuuksia, joten hankkeessa tullaan selvittämään potentiaaliset Invest in -kumppanuudet. Yhteistyötä tullaan tekemään mm. Kaato-hankkeen kanssa, jossa tavoitteena on houkutella kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Ouluun. Invest In -näkökulmasta tämä hanke keskittyy erityisesti selvittämään kansainvälisten yritysten sijoittumismahdollisuuksia Kontinkankaalle. Hankkeessa tullaan selvittämään innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseen tarvittavat toimenpiteet sekä selvittämään ne keinot, joilla terveydenhuollon toimijat, tutkimuslaitokset ja yritykset saavat aidon yhteistyön ja kasvun mahdollistavan kehitysympäristön. Tässä esiselvityksessä huomioidaan konkreettiset toimitilat, kaavoitus ja alueen mahdollisuudet. Lisäksi yrityksiä lähestytään haastattelujen kautta, jossa tiedustellaan heidän kiinnostusta siirtää toimintojaan tai toimipisteensä Oulu-Health campukseen. Samoin selvitetään mahdollisten yhteisten toimitilojen tai toimintojen soveltuminen verkostomaiseen yhteistyöhön campusalueella. Hankkeessa myös selvitetään millaisia tulisi olla julkisen ja yksityisen sektorin tulevaisuuden yhteistyömuodot huomioiden jo olemassa olevat toiminteet, kuten esim. teknologiaterveyskeskus, Takomo, Demola, GameLab, Oullabs jne, ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää ja edelleen kehittää nimenomaan Kontinkankaalla. Case Myllytulli Hankkeessa rakennetaan Myllytullin toimijoiden verkosto. Alueella sijaitsevista toimijoista on jo tehty kartoitus, joten hankkeessa keskitytään luomaan toimijoille käytännön mahdollisuuksia luoda kontakteja toisiinsa ja löytää tilaisuuksia toimia yhdessä. Tuomalla toimijoita keskittyneesti yhteen on mahdollista parantaa kaikkien edellytyksiä menestykseen ja kasvuun. Hankkeessa selvitetään, millaista yhteistyötä Myllytullin toimijat haluavat käytännössä tehdä. Yritysten ja muiden toimijoiden tarpeiden kartoittaminen toteutetaan haastatteluiden ja yhteisten keskustelu- ja infotilaisuuksien kautta. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään työpajoja eri toimijoiden kanssa. Tilaisuuksissa jatketaan keskustelua Rikastamo-työpajojen teemoista galleriat ja nähtävyydet, luova yrittäjyys sekä tapahtumat ja ruokakulttuuri Myllytullissa. Myllytullin alueen brändääminen ja markkinoinnin käynnistäminen kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Alueen identiteetin ja brändin muotoilu johtavat alueen ja sen toimijoiden yhteismarkkinointiin. Varsinkin matkailumarkkinoinnin suhteen tehdään yhteistyötä myös kaupungin Pöytäkirjan tarkastajat: 21

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot