POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/ (28) MYR:in sihteeristö Aika klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Heikkinen Ritva Varajäsen Kela Eine Jäsen Mäkikyrö Timo Jäsen Ojala Heikki Jäsen Seppänen Kalevi Jäsen Suorsa Seppo Jäsen Muut läsnäolleet Karesvuo Olli-Matti ELY-keskus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Ilkka Yliniemi Puheenjohtaja Heikki Laukkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 8/2013 asiat Otsikko Sivu 141 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Rakennerahastokausi Tilannekatsaus rakennerahastojen uuden hallintomallin valmisteluun 7 ELY-keskuksessa 146 EAKR-ohjelman tilannekatsaus ohjelmakaudelta Yritys-Noste esiselvityshanke / EAKR ÄRM-hanke: Kempeleen kunnan paikallistalouden ja yritystoiminnan 11 palveluiden kehittäminen / EAKR 149 Smart Cleantech City Oulu 2020 / EAKR Muutos Nyt. Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden valmistelu / ESR SME-MET klusteri / EAKR Innovaatioympäristöt -esiselvityshanke (EAKR-osarahoitteinen 20 toimintaympäristön kehittämishanke) 153 Maakunnan kehittämisrahasta rahoitetut hankkeet väliseltä ajalta / Pohjois-Pohjanmaan liitto 154 Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 28 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MYR:in sihteeristö Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MYRS 141 Esitys: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 MYR:in sihteeristö Esityslistan hyväksyminen MYRS 142 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Asiakohta 152: Innovaatioympäristöt - esiselvityshanke / EAKR Asiakohta 153: Maakunnan kehittämisrahasta rahoitetut hankkeet väliseltä ajalta / Pohjois-Pohjanmaan liitto Asiakohta 154: Muut asiat Asiakohta 155: Seuraava kokous Asiakohta 156: Kokouksen päättäminen. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 MYR:in sihteeristö Pöytäkirjan tarkastajien valinta MYRS 143 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Suorsa ja Ritva Heikkinen. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 MYR:in sihteeristö Rakennerahastokausi MYRS 144 Esitys: Käydään läpi uuden ohjelmakauden valmistelun ajankohtainen tilanne. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 MYR:in sihteeristö Tilannekatsaus rakennerahastojen uuden hallintomallin valmisteluun ELY-keskuksessa MYRS 145 Esitys: Riitta Ilola esittelee asian. Merkitään tiedoksi. Eine Kela esitteli asiaa on tarkoitus aloittaa toiminta uuden hallintomallin mukaan (yritystukien osalta myöhemmin). Tarkempaa ohjeistusta vielä odotellaan TEM:stä. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 MYR:in sihteeristö EAKR-ohjelman tilannekatsaus ohjelmakaudelta MYRS 146 Esitys: Käydään läpi ohjelmakauden tilannetta. Merkitään tiedoksi ja viedään MYR:in käsittelyyn. Heikki Ojala esitteli ohjelmakauden toteumaa. Myöntövaltuudet alkavat olla pääosin varattu ja sidottu rahoittajilla. ESR:n osalta ELY-keskuksella on vielä tarkoitus järjestää lump sum -hankehakukierros (YM:n hallinnonala ja TL 2). Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 MYR:in sihteeristö Yritys-Noste esiselvityshanke / EAKR MYRS 147 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: Toimintalinja 1 (2), TEM Hakemusnumero: POPELY 0315/ /2013 Hakija: Ylivieskan Seutukuntayhdistys r.y. Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska Hankekuvaus: Kyseessä on esiselvityshanke, jossa on tarkoituksena yliseutukunnallisesti selvittää olisiko YritysNoste-konseptilla kysyntää ja kannatusta yritysten liikeideoiden ja toiminnan kehittämisessä, uusien yritysideoiden synnyttämisessä ja niiden hyödyntämisessä sekä yritysten sidosryhmien yhteistoiminnan parantamisessa. YritysNoste sisältää perusidean hautomotyyppisestä YritysNoste-keskuksesta, innovaatiopörssin luomisesta sekä kaikki toimijat säännöllisesti yhteen kokoavasta YritysNoste-tapahtumasta. Hankkeen vaikuttavuusarvio: Hankkeessa ei synny hakijalle uusia työpaikkoja. Hankkeella on tarkoitus synnyttää Ylivieskan alueen seudullisen yrityspalvelun toimintaa tukevaa toimintaa erityisesti uusien yritysten synnyttämisessä ja uusien liikeideoiden ja innovaatioiden hyödyntämisessä sekä seutukunnan rajat ylittävän yhteistoiminnan vahvistamisessa. Tavoitteena on edelleen saada parannettua alueella käytössä olevan hajautetun yrityspalvelun toimivuutta. Siinä ei hakijan mukaan olla suunnittelemassa/rakentamassa nykyisille yrityspalveluille päällekkäistä toimintaa. Mikäli esiselvitys johtaa konkreettisiin jatkotoimiin, Yritys-Noste -palvelun piirissä arvioidaan jatkossa olevan ainakin 30 yritysasiakasta. Kokonaiskustannusarvio ( ): Hakemus Päätösesitys Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: YTEK Yleiskustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Hakemus Päätösesitys Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: /80% /80% Muu julkinen rahoitus, hakija+ytek Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 54/63 Ympäristövaikutukset: neutraali Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 MYR:in sihteeristö Menoluokka: Hankkeessa on tarkoitus selvittää ja kehittää uutta toimintakonseptia yritysten ja oppilaitosten sekä alueen muiden yritystoimintaa tukevien sidosryhmien yhteistoiminnan kehittämiseksi, joten hanke lukeutuu lähinnä ohjelman menoluokkaan 3. Hankkeeseen sisältyy elementtejä mahdollisten uusien yrityspalvelujen kehittämisestä, joten hanke olisi sijoitettavissa myös menoluokkaan 5, edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille. Maakuntaohjelman toimintalinja: Elinkeinoelämä ja työllisyys 1B Valmistelija: Ilpo Nenonen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Kehitysalueen 2-tukialueella toimiva Ylivieskan seutukunta toteuttaa yhteistoiminnassa Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy:n kanssa uuden yritystoiminnan edistämiskonseptin kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvitys tehdään näiden omien asiantuntijavoimin, mikä asiaan ennakkoperehtymisen, asian- ja aluetuntemuksen, kustannustehokkuuden sekä mahdollisen toiminnan käynnistämisen kannalta on perusteltua. Pohjois-Suomen ohjelma-alueella toteutettava hanke lukeutuu ohjelman toimintalinjaan 1 yritystoiminnan edistäminen. Siinä on tarkoitus selvittää ja kehittää uutta toimintakonseptia yritysten ja oppilaitosten sekä alueen muiden yritystoimintaa tukevien sidosryhmien yhteistoiminnan kehittämiseksi, joten hanke lukeutuu lähinnä ohjelman menoluokkaan 3. Hankkeeseen sisältyy elementtejä mahdollisten uusien yrityspalvelujen kehittämisestä, joten hanke olisi sijoitettavissa myös menoluokkaan 5, edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille. Hakijan ilmoituksen mukaan hanketta ei toteuteta, mikäli avustusta ei myönnetä. Onnistuessaan suunnitellusti, nyt tehtävän esiselvityksen pohjalta on mahdollista saada aikaan uusien yritysten syntyä sekä toimivien yritysten kehittymistä edistävä, nyt olemassa olevaa täydentävä yrityspalvelukokonaisuus sekä entistä toimivampi yrityspalveluympäristö. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 MYR:in sihteeristö ÄRM-hanke: Kempeleen kunnan paikallistalouden ja yritystoiminnan palveluiden kehittäminen / EAKR MYRS 148 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: 1.0 Yritystoiminnan edistäminen Hakemusnumero: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, POPELY/0286/ /2013 Hakija: Kempeleen kunta Toteutusaika: Toteuttamisalue: Kempeleen kunta Hankekuvaus Yritysten toimintaympäristön kehittämishanke: Kunta kehittää erityyppisen yritystoiminnan mahdollisuuksia uudistamalla palveluja sekä kehittämällä alueitaan yritystoimintaan soveltuvaksi. 1. Yrityspalvelun toiminnan kehittäminen Kunta palkkaa Turbiini Consulting Oy:n asiantuntijat Juhani Leskelän ja Jorma Tapion yrityspalvelu koordinaattoreiksi ÄRM-hankkeen mittaiseksi määräajaksi. Asiantuntijat yrityspalveluiden kehittämisestä sekä muiden kohtien ideoinnista ja kehityksestä, myynti- ja markkinointiaineistojen suunnittelusta, toiminnan ohjeistamisesta sekä ÄRM-hankkeen jälkeisestä myyntityöstä yleisestä hankkeisiin liittyvistä PR- ja viestintätehtävistä sekä hankkeiden juoksevista toteutustoimenpiteistä. Tehtävänkuva mitoitetaan ja sopeutetaan siihen, miten ÄRM-hanketta toteutetaan. Ensisijaisena tavoitteena on olemassa olevan yrityskannan kehittäminen. Kempeleen kunta kehittää dynaamista alueen pk-yrityksille kohdistettava palvelukonseptia. Tavoitteena on joustava toimintamalli ilman raskaita kiinteitä kustannuksia (vrt. kehitysyhtiö). Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan palveluiden sisältö ja jatkotuotteistaminen. Yritysten rekrytointitoimintojen ja koulutuksen tehostamiseksi luodaan verkostoitumisja yhteistyömalli alueen oppilaitosten, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. 2. Sijoitu Kempeleeseen - Invest In Kunnan vetovoimatekijöiden ja tarjottavien palveluiden määrittely ja mitoitus. Invest In -palvelun kehittäminen edellyttää yrityksiin kohdentuvan viestinnän ja markkinoinnin välineiden suunnittelua mm. esitteet, www-sivut ja esittelyaineistot. Potentiaalisten yritysten tavoittamiseen suunnitellaan työnjako ja toiminnan organisointi / ketkä, miten, milloin. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 MYR:in sihteeristö Riihivainion logistiikka-alueen kehityssuunnittelu Aluetta kehitetään koko talousalueen logistiikkahubiksi. VR mm. hakee uutta aluetta ratapiha- ja varikkotoiminnoilleen. Alueelta on hyvät yhteydet Oritkarin syväsatamaan sekä Oulunsalon lentokentälle. Alueen kokonaispinta-ala on 25 ha, josta 75 % on kunnan omistuksessa. Alueelta on hyvät yhteydet moottoritien liittymiin. 4. Linnakallion virkistysalueeksi maisemoitavan louhosalueen kehittäminen ja kaupallistaminen 70 ha Alueella ei ole tässä vaiheessa mitään toimintaa. Hankkeessa Alue maisemoidaan palvelemaan uutta seudullista virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. Alue mahdollistaa myös vapaa-ajan toimintoihin liittyvän yritystoiminnan. 5. Kuntakeskuksen / Techno Centerin kehityssuunnittelu Kunnan eteläisen teollisuusalueen laajentamisen ja liikennejärjestelyn suunnittelu. 6. Zatelliitin yrityskeskittymän kehityssuunnittelu ja tutkitaan mahdollisuudet Kaupan suuryksiköiden sijoittumiselle m 2. Muu keskeinen hanketieto: Hankkeen vetäjiksi on palkattu kaksi asiantuntijaa. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 200 kpl, joihin työllistyy 80 kpl naisia uusiin yrityksiin Uudet yritykset 50 kpl, joista naisten perustamia 10 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: hlö kunnan ulkopuolelta palkattavien kahden asiantuntijan palkat Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Kempeleen kunta Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: Ympäristövaikutukset: neutraali/positiivinen Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Menoluokka: 05 Edistyneet tukipalvelut yrityksille Maakuntaohjelman toimintalinja: 1.0 Yritystoiminnan edistäminen Valmistelija: Arja Keränen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Esitän, että Kempeleen kunnalle myönnetään yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen sekä yritystoiminnan aluekokonaisuuksien ja -palvelujen kehittämiseen , mikä on 60 % yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeen :n tuen piiriin esitetystä kustannusarviosta. Hankkeessa haetaan uutta toimintaa ja kasvua Kempeleen kunnan ICT-alan äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen ja yritysten tilalle. Suunnitelman konkreettinen ja onnistunut toteuttaminen mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen kuntaan. Kempele kuuluu Oulun seudun äkillisen rakennemuutoksen alueeseen, joten tuen myöntäminen yrityspalvelujen ja -alueiden kehittämiseen on perusteltua. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Smart Cleantech City Oulu 2020 / EAKR MYRS 149 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (TEM) Hakemusnumero: Hakija: Iin Micropolis Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulun seutukunta Hankekuvaus: Smart Cleantech City Oulu strategiassa Oulun alueen vahvuusalueiksi nousevat älykäs kaupunki, hajautettu energiantuotanto ja uusiutuva energia sekä energiatehokkuus. ICT-toimialan kansainvälinen kehitys on siirtymässä Aasiaan, missä esimerkiksi Kiina, Korea, ja Taiwan ovat käynnistäneet laajoja kansallisia operaatioita älykkäiden ja ekologisten kaupunkien ja niihin liittyvien palvelujen ja infrastruktuurien kehittämiseksi. Edessä on suuria haasteita Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja alueiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ellemme kykene edelleen kehittämään ICT-alan osaamista sekä laajentamaan sen soveltamista muille toimialoille. Avainkysymykseksi nousee kansallisiin ja alueellisiin innovaatioympäristöihin panostaminen uudenlaisen osaamispohjan luomiseksi ja uusiin toimialoihin liittyvien liiketoimintamadollisuuksien hyödyntämiseksi. Projektin tavoitteena on paikallisen ICT- ja cleantech-alan huippuosaamisen markkinalähtöinen yhdistäminen ja hyödyntäminen sekä Oulun kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja yritysten kasvun varmistaminen luomalla uutta älykästä liiketoimintaa. Tavoitteena on luoda cleantech- ja ict-alan yrityksille älykkään rakentamisen, hajautetun energiantuotannon, älykkään sähköverkon ja päästöjen hallinnan pilotti- ja referenssikohteita Uuden Oulun alueella, esim. Hiukkavaara, ekokorttelit. Tavoitteena on yritysten ja yritysryhmien arvoketjujen rakentuminen ja yritysten yhteiset toimitukset/tuotekokonaisuudet kansainvälislille markkinoille. Uusi liiketoiminta synnyttää uusia työpaikkoja eri alojen osaajille. Kohderyhmä ovat cleantech- ja ict-alojen yritykset ja näiden alojen osaajat. Yritykset ovat pääsin tiedossa, yritykset ovat Micropoliksen ja BusinessOulun näiden toimialojen asiakasyrityksiä. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 20 kpl, joihin työllistyy 10 kpl naisia Uudet yritykset 5 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 60/72 Ympäristövaikutukset: positiivinen Menoluokka: 03 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1C. Talouden lisäarvo ja kasvu syntyy yrityksissä. Valmistelija: Katarina Timisjärvi, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman TL 2 mukaisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivointia. Lisäksi hanke tukee maakunnan yhteistyöasiakirjan erityispainotusta vuoden 2013 varojen kohdentamista Oulun seudun ICT-rakennemuutokseen tähtääviin toimiin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Muutos Nyt. Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden valmistelu / ESR MYRS 150 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 3 / TEM Hakemusnumero: Hakija: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa Hankekuvaus: Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan yhdessä kuntien, alueen kuntayhtymien ja THL:n kesken toimintakokonaisuus, joka ehkäisee vanhempia kohdanneiden ongelmien siirtymistä heidän lapsilleen. Projektin toteutusalueella uudistetaan kunnan järjestämiä keskeisiä lapsiperheiden perus- ja erityispalveluja räätälöimällä tutkimusnäyttöön perustuva kaksiportainen Lapsi puheeksi -työmenetelmä osaksi jatkuvaa palvelutoimintaa. Projektin tavoitteena on käynnistää osaamisen kehittäminen kunta-alan työntekijöiden hallinnonalat ylittävässä ja asiakasta osallistavassa työssä. Monialainen yhteistyö edistää samalla työntekijöiden hyvinvointia. Projektissa kehitetään moniammatillista työskentelyä tukeva palvelukokonaisuus osaksi julkisen sektorin toimintaa. Lapset puheeksi toimintamallin juurruttaminen kuntien peruspalveluihin käynnistetään luomalla mahdollisuus johtoryhmätyöskentelylle sekä alueelliselle seuranta- ja arviointijärjestelmälle. Kehitettävän järjestelmän tuottamaa ennakointitietoa voi hyödyntää päätöksenteossa. Samalla alueellisen tiedon tulkintaan liittyvä osaaminen kehittyy. Projektissa ohjataan lapsiperheiden palvelua uudistavan työmenetelmän käyttöönottoa. Projektin tuloksena alueella on valmius jatkaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän kehittämistä siten, että uusi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tuki saadaan kattavasti ja laadukkaasti Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden ulottuville. Toteutusalueen kuntapäättäjät, kunnan hyvinvointiryhmä ja eri toimialojen johtavat viranhaltijat sitoutuvat palvelutoiminnan uudistamiseen. Organisaation henkilöstö, palvelualueen lapset ja lapsiperheet osallistuvat kehittämistyöhön. Jokaisessa toteusalueen kunnassa ja sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymässä on uutta Lp-keskustelun ja Lp-neuvonpidon menetelmäosaamista. Toimijat kykenevät paikallisen johtoryhmän tuella levittämään menetelmäosaamista omassa organisaatiossaan. Hankkeen tavoitteet: Uudet työpaikat 0 kpl, joihin työllistyy 0 kpl naisia Uudet yritykset 0 kpl, joista naisten perustamia 0 kpl ESR: Mukaan tulevien yritysten lukumäärä: 0 kpl Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö ESR: Mukaan tulevien organisaatioiden lukumäärä: 4 kpl Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 27/35 Ympäristövaikutukset: neutraali Menoluokka: 69 Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 3 Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen alueosiosta. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjan TL 3 mukaisesti "Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittämistä" erityisesti innovaatioympäristöjen, -verkostojen ja -prosessien kehittämisen osalta. Hanke tukee sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä toimintalinjan tavoitteen mukaisesti. Lisäksi hankkeella vahvistetaan tutkimustietoon perustuvaa kehitystyötä ja tuetaan verkostoja sekä kehitetään osaamista kunta-alan työntekijöiden toimialat ylittävässä ja asiakasta osallistavassa työskentelyssä. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimintalinjaa 3 ja erityisesti painopistettä "Osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy". Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö SME-MET klusteri / EAKR MYRS 151 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / IYP-yksikkö Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2, TEM Hakemusnumero: 3421/31/13 Tekes Hakija: Oulun yliopisto, CEE, Tervonen ja Luukkonen Toteutusaika: Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa; Oulu Hankekuvaus: Suomessa on ollut jo pitkään vahvaa osaamista metallurgian alalla ja tunnettavuutta metallurgiaan liittyvien laitteiden toimittamisesta ja kokonaisuuksien projektihallinnasta vientiyritysten muodossa, jotka pohjautuvat useisiin innovaatioihin ja patentteihin. Oulun Yliopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa ja on toiminut metallurgian ja erityisesti terästutkimuksen kansallisena keskittymänä. Ensimmäiset prosessimetallurgian laboratorion poikkitieteellistä esim. fysiikkaa, fotoniikkaa, konenäköjärjestelmiä ja muita tekniikan alaa soveltavat tutkimusprojektit ovat osoittaneet sen, että kysyntää uusille mittaus- ja analysointitekniikoille on olemassa, kunhan niihin yhdistetään vahvaa metallurgista osaamista ja asiakkaaksi sopiva suuryritys. Tällainen kolmikantatutkimus PK-sektorin, yliopistovetoisen tutkimuslaitostahojen ja asiakkaana toimivan suuryrityksen välillä voidaan arvella olevan mielenkiintoinen keino saada uudenlaisia harppauksia jo pitkään tutkitulla tieteensaralla. Hankkeella katsotaan olevan tärkeä rooli uudenlaisen osaamisklusterin perustamisessa. Pitempiaikaiset tavoitteet ovat uusien pk-yritysten syntyminen, nykyisten paikallisten pk-yritysten kasvu, sekä uusien mittalaitteiden tarjoamat hyödyt suuryrityksille. Lisäksi suurten tutkimusavustusten rahoituksen saamiseksi metallurgiaa edistämään on edellytyksenä oltava yhä enemmän pk-yritysten osallistumista projekteihin. Asialla on merkittävä merkitys vahvassa murroksessa olevalle Oulun seudulle, jossa on tehty merkittäviä selvityksiä tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuudesta, mutta ne ovat vielä tähän mennessä synnyttäneet uusille toimialoille pyrkivää teollisuutta hyvin vähän. Tutkimusorientoitunut yhteistoiminta voi taata jatkossa kasvun ja menon kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa on osarahoittajina ja tulosten hyödyntäjinä mukana kuusi pk-yritystä Pohjois-Pohjanmaalta yhteensä 10 % osuudella. Muu keskeinen hanketieto: Hanke kytketään Tekesin Green Growth -ohjelmaan. Hanke tekee yhteistyötä Tampereen vetämän INKA-kokonaisuuden 'Uudistuva teollisuus' kanssa. Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: 0 Toimistokulut: Muut kustannukset: Luontoissuoritukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: 0 Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: (10 %) Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet:59 Ympäristövaikutukset: positiivinen Menoluokka: 09 Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi pk-yrityksissä Maakuntaohjelman toimintalinja: 11. Innovaatioverkostojen johtaminen Valmistelija: Ritva Heikkinen, puh Rahoittajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta Päätösesityksen perustelut: Projekti on täydentävä osa laajempaa kansallista uutuusarvoa omaavaa kokonaisuutta ja sen vaikutus yhteiskunnan toimintaedellytysten ja aluetalouden kehittymiseen pitkällä aikavälillä on suuri. Tutkimusaihe tukee hyvin Green Growth -ohjelman tavoitteita ja vastaa teollisuuden energiatehokkuus haasteeseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Innovaatioympäristöt -esiselvityshanke (EAKR-osarahoitteinen toimintaympäristön kehittämishanke) MYRS 152 Vastuuviranomainen: ELY-keskus Tavoiteohjelma: Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2, TEM Hakemusnumero: POPELY/0195/ /2013 Hakija: BusinessOulu -liikelaitos Osahakija(t): Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus: Kyseessä on esiselvityshanke, jossa on tarkoituksena edistää ja nopeuttaa Oulun innovaatioympäristöjen kehittymistä ja uusinvestointien syntymistä. Julkiset ja yksityiset toimijat verkostoituvat sekä suunnittelevat että pilotoivat yhteistyömallia, jonka avulla yhteisöstä ja alueista muodostuu vetovoimainen, innovaatiota tuottava ja kasvua lisäävä kehitysympäristö. Alueiden välisen kilpailun kiristymisen ja rakennemuutoksen myötä Oulussa on todettu tarve tunnistaa alueen vahvuudet ja vetovoimaiset innovaatioympäristöt. Vuonna 2012 toteutettiin BusinessOulun ja Yhdyskunta ja ympäristö yksikön yhteinen Kuhinaa pöhinää -kehittämistyö, jonka seurauksena kaupungille esiteltiin Oulun innovaatiokeskittymäprofiili. Tämän jälkeen kaupunki on asettanut innovaatioympäristöjen kehittämistyöryhmän selvittämään innovaatioympäristöjen tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia. Työryhmän raportti on valmistunut lokakuussa. Innovaatioympäristöiksi valituissa kohteissa on mukana sekä Kontinkangas (OuluHealth) että Myllytulli, joiden kehittymistä innovatiivisina ympäristöinä pyritään edistämään ja nopeuttamaan tällä esiselvityshankkeella. Sekä Myllytullissa että OuluHealthissa on oletettavasti kehittymässä strategisia ratkaisuja, käytänteitä ja toimintamalleja, joiden keskinäinen benchmarkkaus alkuvaiheessa voi olla hyödyllistä puolin ja toisin. Lisäksi molemmissa innovaatioympäristöissä on akuutti kehittämistarve. Näin ollen on perusteltua käsitellä OuluHealth ja Myllytulli yhden esiselvityshankkeen alla. Alueellisesti kohdennettujen innovaatioympäristöjen lisäksi yksi potentiaalinen investointi- ja kasvualue Suomessa ja Oulussa on datacenterit ja niiden pilvipalveluihin liittyvät ekosysteemit. Oululla on tällä hetkellä menossa useita neuvotteluja eri asiakkaiden kanssa. Tämän vuoksi esitetään, että tämän hankkeen työpakettina 3 toteutetaan v aikana Oulun alueen fyysinen toimintaympäristöselvitys erilaisille datacenterasiakkaille sekä muodostetaan samalla pilvipalvelujen toimijoiden ekosysteemi tukemaan alueen liiketoiminnan kehitystä. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 MYR:in sihteeristö Toimenpiteet: Case Oulu Health Hankkeessa selvitetään millainen voisi olla OuluHealth -campusalueen tulevaisuuden toimintamalli ja toteutus. Päätavoitteena on selvittää kuinka Kontinkankaan kampusta ja sen avaintoimijoiden public private partnership-yhteistyömalleja edelleen kehittämällä voidaan luoda uutta yritystoimintaa ja yritysten ja muiden toimijoiden välille synergiaetuja. Hankkeessa kartoitetaan myös kansainvälisiä verkostoja, toimijoita ja toimintamalleja yritysten toimintaedellytysten parantamisen näkökulmasta. Tarkoitus on löytää hyviä toimintatapoja kansainvälisistä ekosysteemeistä ja niihin liittyvistä kampusalueista, joita olisi mahdollista ottaa käyttöön Oulun seudulla. Toimintaympäristö tarvitsee vahvoja kansainvälisiä kumppanuuksia, joten hankkeessa tullaan selvittämään potentiaaliset Invest in -kumppanuudet. Yhteistyötä tullaan tekemään mm. Kaato-hankkeen kanssa, jossa tavoitteena on houkutella kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Ouluun. Invest In -näkökulmasta tämä hanke keskittyy erityisesti selvittämään kansainvälisten yritysten sijoittumismahdollisuuksia Kontinkankaalle. Hankkeessa tullaan selvittämään innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseen tarvittavat toimenpiteet sekä selvittämään ne keinot, joilla terveydenhuollon toimijat, tutkimuslaitokset ja yritykset saavat aidon yhteistyön ja kasvun mahdollistavan kehitysympäristön. Tässä esiselvityksessä huomioidaan konkreettiset toimitilat, kaavoitus ja alueen mahdollisuudet. Lisäksi yrityksiä lähestytään haastattelujen kautta, jossa tiedustellaan heidän kiinnostusta siirtää toimintojaan tai toimipisteensä Oulu-Health campukseen. Samoin selvitetään mahdollisten yhteisten toimitilojen tai toimintojen soveltuminen verkostomaiseen yhteistyöhön campusalueella. Hankkeessa myös selvitetään millaisia tulisi olla julkisen ja yksityisen sektorin tulevaisuuden yhteistyömuodot huomioiden jo olemassa olevat toiminteet, kuten esim. teknologiaterveyskeskus, Takomo, Demola, GameLab, Oullabs jne, ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää ja edelleen kehittää nimenomaan Kontinkankaalla. Case Myllytulli Hankkeessa rakennetaan Myllytullin toimijoiden verkosto. Alueella sijaitsevista toimijoista on jo tehty kartoitus, joten hankkeessa keskitytään luomaan toimijoille käytännön mahdollisuuksia luoda kontakteja toisiinsa ja löytää tilaisuuksia toimia yhdessä. Tuomalla toimijoita keskittyneesti yhteen on mahdollista parantaa kaikkien edellytyksiä menestykseen ja kasvuun. Hankkeessa selvitetään, millaista yhteistyötä Myllytullin toimijat haluavat käytännössä tehdä. Yritysten ja muiden toimijoiden tarpeiden kartoittaminen toteutetaan haastatteluiden ja yhteisten keskustelu- ja infotilaisuuksien kautta. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään työpajoja eri toimijoiden kanssa. Tilaisuuksissa jatketaan keskustelua Rikastamo-työpajojen teemoista galleriat ja nähtävyydet, luova yrittäjyys sekä tapahtumat ja ruokakulttuuri Myllytullissa. Myllytullin alueen brändääminen ja markkinoinnin käynnistäminen kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Alueen identiteetin ja brändin muotoilu johtavat alueen ja sen toimijoiden yhteismarkkinointiin. Varsinkin matkailumarkkinoinnin suhteen tehdään yhteistyötä myös kaupungin Pöytäkirjan tarkastajat: 21

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (13) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 16.11.2016 klo 09:00-11:40 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (19)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (19) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (19) MYR:in sihteeristö Aika 27.05.2014 klo 09:00-11:20 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rajala Tiina Kehitysjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16) MYR:in sihteeristö Aika 14.10.2014 klo 9:00-10:12 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Rajala Tiina Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 01.04.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (19) Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Helaakoski Leila Jäsen Saapui kohdan 122 aikana

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (19) Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Helaakoski Leila Jäsen Saapui kohdan 122 aikana POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (19) MYR:in sihteeristö Aika 16.06.2015 klo 08:30-10:40 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Helaakoski Leila Jäsen Saapui

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 28.9.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi 21.3.2016 Kehittämishankkeiden valintakriteerit 1.3.2016 alkaen ohjelmakaudella 2014 2020 Kehittämishankkeiden valintakriteereitä on muutettu, ja uusia valintakriteereitä sovelletaan 1.3.2016 alkaen vireille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot