Yrittäjät nuorten asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjät nuorten asialla"

Transkriptio

1 carousel/mika laakkonen maija pylväs Mieluisa alavaihto Heikki Saari on itseoppinut kuvaaja. Hän ikuistaa arjen ja juhlat. >> 4 Maija Pylväs Yrittäjyys suvussa Tämännäköinen peliareena tulee myös Oulaisiin Juho Oksan koulun lähelle. Rakennustyöt alkavat toukokuussa ja pelipaikka on valmis kesän alkuun mennessä. Peliareena on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön. Oulaisten Yrittäjäyhdistys on edistänyt areenan saamista kaikenikäisten viihtyvyyden lisäämiseksi. Yrittäjät nuorten asialla Sari Halonen jatkaa sukunsa perinteitä. Hän siirtyi työntekijästä yrittäjäksi. >> 14 Peliareena: Rakentamistyöt alkavat Oulaisissa jo toukokuussa. >> 1 5 Moniurakoitsijan arkipäivät ovat pyöreitä Mika Lepsu innostui konetöistä jo pienenä poikana, kun hän sai olla isän mukana traktoritöissä. Nyt miehellä on oma yritys, jossa hommia riittää sadan kilometrin säteelle. >> 7 Kiviä Kiinaan Eero Pietarila kertoo, kuinka yritystoiminta Oulaisissa on laajenemassa. >> 10-11

2 ww Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti puheenjohtajan palsta Uusia ammatteja tulee, työ muuttuu Oulaisten yrittäjäyhdistyksen toimintavuosia on kertynyt tämän vuoden maaliskuussa 49 vuotta. Suomen Yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäivillä todettiin, että paikallisyhdistys on järjestötoiminnassa sydän ja moottori, joka tehtävänä on paikallisesti vaikuttaa, verkostoitua ja järjestää jäsenilleen virkistäytymistä. Nämä kolme tehtävää Oulaisten yrittäjäyhdistys on mielestäni hoitanut kiitettävästi. Elämä on täynnä valintoja ja niin minäkin 1985 valitsin yrittäjyyden ja perustin Oulaisiin tilitoimiston, joka on tarjonnut taloushallinnon palveluita Oulaisten ja lähipaikkakuntien yrityksille. Tätä valintaa ei ole tarvinnut katua, sillä olen pitänyt työstäni ja toimin alalla jossa työsarkaa ja haasteita on riittänyt. Ennen oman toimiston perustamista, olin töissä paikkakunnalla tilitoimistossa 11 vuotta, joten yrittäjyys on ollut läsnä minun työhistoriassa joka päivä. Tämän vuoden alussa aloitin Oulaisten yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana ja tämän tehtävän myötä elämääni on tullut uusia ikkunoita. Oulaisten yrittäjäyhdistyksen jäseneksi olen liittynyt heti yrittäjyyteni alkuvuosina ja olen toiminut yhdistyksen hallituksessa erilaisissa tehtävissä. Minulle yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittyminen oli yrittäjänä tärkeä ja itsestään selvä asia. Oulaisten yrittäjäyhdistyksen toiminta on vireää ja järjestäytymisaste on korkea. Viime vuoden vuosikertomuksen mukaan 94 prosenttia yrityksistä on yhdistyksen jäsenenä. Tämä järjestäytymisaste kertoo siitä, että yrittäjäyhdistys on toiminnallaan tavoittanut jäsenistön ja edistänyt yritystoimintaa paikkakunnalla. On hieno asia, että yhdistyksen hallituksessa on vuosien varrella toiminut paljon aktiivisia jäseniä. Omalla osallistumisellaan he ovat halunneet edistää yritystoimintaa ja ovat käyttäneet omaa vapaa aikansa yhteiseksi hyväksi. Tämän päivän yritystoimintaan ja yrittäjyyteen tulee voimakkaasti vaikuttamaan ympäristömuutokset. Suomen Yrittäjien järjestämässä puheenjohtajien neuvottelupäivillä Professori Pirjo Ståhle luennoi muun muassa maailman suurista muutosvoimista. Nämä kolme asiaa; globalisaatio,teknologia, tieto- ja elämystalous. Globalisaation myötä toimintaympäristö ja toimintalogiikka tulevat muuttumaan. Tällöin mahdollisuudet yritysten kasvuun hänen luentonsa mukaan tulevat muuttumaan. Teknologia läpäisee ihmisen toiminnan ja ympäristön ja tällä on vaikutus tuotteisiin, palveluihin, markkinointiin ja toimintatapojen tehostamiseen. Tieto- ja elämystalous muuttaa arvoja ja ansaintalogiikkaa. Tarkoittaa tulevaisuudessa sitä, että on löydettävä erottuva kilpailuetu ja panostaminen asiakaskokemukseen tulee tärkeäksi. Myös menestyksen edellytykset ovat muuttuneet ja muuttuvat, sillä kumppanuudet ratkaisevat ja samalla on luotava arvoa asiakkaalle uudesta näkökulmasta. Mielenkiintoista tässä muutoksessa on se, että ihmiset haluavat ilmaista itseään ja ainutlaatuisuuttaan kansalaisina ja kuluttajina. Yksi tärkeä tieto on myös se, että Ihmiset ostavat kasvavassa määrin niiden yritysten tuotteita ja palveluja, joiden arvot näyttävät vastaavan heidän omiaan. Muutokset ovat uhkakuvista huolimatta myös mahdollisuuksia. Uusia ammatteja syntyy ja työ tulee muuttumaan yhä enemmän tietotyöksi. Viestintä ja välineet kehittyvät koko ajan ja vaativat työyhteisöltä erilaista arjen osaamista niiden käyttämisessä. Viestintäosaaminen on myös myötäelämisen taitoa ja empatiaa, joita tarvitaan niin työyhteisössä kuin työelämässä. Työyhteisössä kyky kuunnella ja ymmärtää kuulemaansa on jo erityisosaamista. Tämän päivän työyhteisössä tarvitsemme keskustelutaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Uudet kilpailukeinot rakentuvat osaamisen ja ennen kaikkea nopean osaamisen varaan. Ritva Raetsaari puheenjohtaja Oulaisten Yrittäjät ry kehitysjohtajan katsaus Mitä on olla nuori yrittäjä? Selvitysten mukaan jo lähes puolet nykynuorista harkitsee yrittäjän uraa yhtenä vaihtoehtona opiskeluiden jälkeen. Tämä on todella hyvä kehityssuunta, jonka toivotaan jatkuvan. Tätä kehityssuuntaa tuetaan Oulaisissa tuomalla oppilaitoksiin eritasoista yrittäjyyskasvatusta yläasteelta lähtien. Monet nuoret sanovat, että vapaus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja itsenäisyys ovat yrittäjyyden parhaita puolia. Yrittäjä on ihminen, joka luo itselleen työpaikan ja työllistää mahdollisesti joitakin muitakin. Yrittäjä päättää itse miten, missä ja milloin tekee työtänsä, huomioimalla tietenkin asiakkaiden tarpeet ja aikataulut. Toisaalta yrittäjällä on suuri vastuu työn tuloksista, hyvät ja huonot, koituvat suoraan itselle ja näkyvät arkipäivän elämässä. Kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi taustasta riippumatta. Yrittäjäksi alkavalla ei tarvitse olla korkeaa koulutusta, rikasta sukua tai hienoja tutkintoja. Riittää, että on hyvä idea ja palavaa halua tehdä omaa juttuaan. Apua kyllä löytyy muiden asioiden ratkaisemiseksi. Toisaalta meillä on paljon ikääntyviä yrittäjiä, jotka kaipaavat jatkajaa omalle yritystoiminnalleen. Alkavat yrittäjät päättävät itse yrityksen asioista ja tavoistaan toimia. Jos olet luontoystävällinen ihminen, voit esimerkiksi päättää, että yritys toimii ekologisesti ja käyttää vain ympäristöystävällisiä tuotteita. Käsistään kätevä henkilö voi puolestaan kannattaa kestävän kulutuksen arvoja ja valmistaa vuosikymmeniä kestäviä tuotteita. Ihmisläheisestä työstä kiinnostunut yrittäjä taas voi perustaa sosiaalisen yrityksen, johon palkataan vaikeasti työllistyviä tai vajaakuntoisia, joiden on vaikeaa löytää työtä. Jokainen yrittäjä ratkaisee sen, millä asioilla tekee omasta yrityksestään ainutlaatuisen ja omannäköisensä. Päätös on yrittäjän itsensä, mitä hän yritystoiminnallaan tulee tavoittelemaan. Monet yrittäjät haluavat tehdä sellaista, jonka kokevat kivaksi ja omakseen ja tekevät töitä sen verran, että pärjäävät rahallisesti. Toinen yrittäjä voi unohtaa muut arvot ja tehdä kaikki päätökset ja työt sen mukaan, että yritys kasvaa ja laajenee ja että hän ansaitsee mahdollisimman paljon. Niin yrittäjyyttä kuin yrittäjiäkin on monenlaisia. On osa-aikayrittäjyyttä, jolloin yritystä pyöritetään palkkatyön tai opiskelun ohessa. Yrittäjäksi voi alkaa myös palkkatöiden välissä eli toimia jonkin aikaa yrittäjänä ja palata sitten taas toisen palvelukseen. Yrittäjä voi olla sosiaalinen ihmisten kanssa toimija, kuten myyntihenkilö tai konsultti. Joku voi haluta työskennellä yksin, esimerkiksi tehdä käsitöitä kotonaan. Yrittäjäksi alkaminen ei ole vaikeaa vaan tärkeintä on, että yrittäjä löytää alan, joka sopii hänen luonteeseensa ja taitoihinsa ja jossa viihtyy. Monet tekevät omasta harrastuksestaan yrityksen, jolloin työ on taatusti mielenkiintoista. Nykyään esimerkiksi peliala on yksi tällainen toimiala. Toki yrittäjän työssäkin on rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä kuten palkkatyössäkin. Ero on siinä, että yrittäjä tekee ikävätkin työt itselleen ja omaksi hyväkseen eikä työnantajan käskystä. Kun yritys alkaa menestyä ja kasvaa, yrittäjä voi palkata jonkun tekemään osan töistä. Yrityksen perustamiseen on tarjolla monenlaisia neuvontapalveluja. Eri palvelut tarjoavat apua yritystä perustavalle tai pidemmälle ehtineelle yrittäjälle. Tukipalveluita on saatavilla koko yrityksen elinkaaren ajan. Oulaisissa kaikki yrityksen kehittämisestä tai perustamisesta kiinnostuneet voivat tulla juttelemaan Yrityspalvelukeskukseen, josta saa apua muun muassa liikeidean ja riskin arvioinnissa, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten laskelmien laadinnassa, starttirahakysymyksissä, rahoituksen ja tukien hakemisessa, lupa-asioissa, toimitilojen haussa, yrityksen perustamisasiakirjojen laadinnassa sekä yrityksen rekisteröinnissä. Oulaisten Yrityspalvelukeskus tukee nuorten yrittäjien kehittymistä yrittäjinä ja auttaa yritystoiminnan aloittaneita ja sitä suunnittelevia nuoria löytämään oman paikkansa alueen elinkeinoelämässä. Ideoita voit pohtia kavereiden kanssa tai voitte lähteä viemään ideaa eteenpäin yhdessä. Lähde rohkeasti yrittäjyyden tielle! Jarmo Soinsaari kehitysjohtaja Oulaisten kaupunki Auton varaosat meiltä! Ravustajankatu 4, Oulainen p , , Oulaisten Yritystalossa Lounas arkisin Puh

3 Kummi on ilmainen tukija KURKISTUS Sirpa Kortet Sirpa Kortet Muutama oulaistelainen yrittäjä on jo mukana valtakunnallisessa yrityskummitoiminnassa. Mukaan pääsee virallisen hakemuksen avulla. Jarmo Soinsaari ja Paavo Erkkilä tietävät, että toisen yrittäjän antama tuki toiselle yrittäjälle on parasta opastusta. Asioista puhutaan täysin luottamuksellisesti. Yrityskummi on sparraaja, jonka kanssa voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia siitä, miten yrityskummi näkisi yritystoiminnan tulevaisuuden, Soinsaari sanoo. Paavo Erkkilä on ollut mukana paikallisessa yrityskummitoiminnassa pitkään. Nyt hän on mukana myös valtakunnallisessa, virallisessa toiminnassa. Yhteiset kokemukset paikallisyrittäjän kanssa toimimisesta ovat hedelmällisiä. Moni yrittäjä arvostaa sitä, että on joku, jolta saa puolueettomia mielipiteitä. Yrittäjä kuitenkin on se, joka tekee itsenäisesti päätökset, Erkkilä korostaa. Kuka vaan yrittäjä tai henkilö, Tarjolla tiloja yritysuran alkuun joka työskentelee yrittäjäluontoisessa vastuussa, voi myös hakea itselleen yrityskummia. Soinsaari kertoo, että kummia haetaan myös Suomen Yrittäjien kautta. Yhdessä ideointiin on Oulaisten Yrityspalvelukeskuksella tarjota tilat, jossa yritysideaa voidaan jalostaa ja verkottua. Tilat on varustettu laajakaistayhteydellä ja ne on tarkoitettu tilapäiseen tarpeeseen varattavaksi. Tiloissa ei ole mitään laitteita vaan varaaja tuo oman tietokoneensa ja laitteensa mukanaan. Tilat ovat käytössä arkipäivisin klo Tilojen käytöstä ei peritä vuokraa ja lisäksi käytössä on Yrityspalvelukeskuksen henkilöstön asiantuntemus. Voit soittaa Reijolle tai Jarmolle, jos haluat varata tilat käyttöösi. Kerro varatessa, keitä tiloissa tulee olemaan, varauksen ajankohta sekä yritysidea. Myös nykyisten ja entisten yrittäjien löytäminen toimivaksi mentori-verkoksi aloittaville yrittäjille tukijaksi ja sparraajaksi on tärkeää. Tällä tavalla nuoret työllistävät ja työllistyvät yrittäjinä ja kokeneet yrittäjät pidentävät työuraansa valmentajina ja mentoreina. Oulaisissa toimiikin Yrityskummi-verkosto, josta löytyy paljon Kuljetusliike Eilola Saku Sirpa Kortet Pallottelua yhdessä. Valtakunnallinen yrityskummitoiminta on laajentunut Oulaisiin. Mukana on jo monta yrittäjää. Paavo Erkkilä ja Jarmo Soinsaari kannustavat sekä hakemaan kummiutta että alkamaan kummiksi. osaamista yrittäjän avuksi. Matka kohti yrittäjyyttä alkaa ideasta ja sen kehittämisestä kohti toimivaa yritystä. Matkalla ideasta yritykseen pitää alkuperäistä ideaa kehittää ja muokata vastaamaan todellisuutta ja tarpeita. Yrityksen perustaminen hallitusti vaatii toki idean lisäksi muutakin, kuten realistisen liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Idean alkuvaiheen arviointiin on tarjolla apua Oulaisten Yrityspalvelukeskuksessa. Saat samalla tietoa omasta alasta ja apua yrityksen perustamisessa vaadittaviin toimiin. Asiantuntijoiden avulla ideat muokkautuvat, osa ideoista karsiutuu ja osasta tulee uutta liiketoimintaa ja menestyviä yrityksiä. Yrityksen perustaminen on polku, joka alkaa ideasta ja päätöksestä alkaa yrittäjäksi. Polku jatkuu perustamisen jälkeen yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Yrityksen polulla on monenlaista tapahtumaa ja kehitystä. Ensimmäisenä tarvitset kuitenkin idean. Ideoinnissa pääset alkuun pohtimalla, minkälaisia tuotteita tai palvelua itse kaipaisit arjessasi tai työssäsi. Myös omat IDEO Popular harrastukset tammi- ja ja haaveet voivat olla idean pohjana. pähkinälaminaatti MERIJÄRVI AntIquE Elm laminaatti Yritykset Rakennusliikkeet Kotitaloudet Tumma ja tyylikäs 2-sauvainen laminaatti.paksuus 8,0 mm, käyttöluokka 23/32. Takuu 25 vuotta kotikäytössä. PYYDÄ TARJOUS Jarmo Soinsaari tarjous! ENERGIATODISTUKSET RAKENNUKSILLE 1. Erillinen energiatodistus olemassa oleville rakennuksille 2. Uudisrakennuksille rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 3. Energiakatselmuksen yhteydessä annettava energiatodistus Todistusten antajilla Fisen ja Motivan auktorisoimat pätevyydet Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy , / Kummi voi olla mistäpäin Suomea vaan. Rekisteristä katsotaan, kuka olisi kenellekin ja milläkin alata sopiva, hän kertoo. Kriteerinä on esimerkiksi riittävä yrittäjyyskokemus ja alakohtainen tietotaito. Kummitoiminta on järjestelmällistä ja siitä pidetään raporttia, mutta rekisteri on ehdottoman luottamuksellinen. Kummi ja yritys voivat itsenäisesti päättää, kuinka usein tapaavat. Yrittäjä määrittelee itse ne tarpeet, joista haluaa kummin kanssa keskustella ja kehittää. Tärkeä on myös se luottamuksellinen tunne, että on joku, jolle voi soittaa silloinkin, kun ei mene niin hyvin, miehet sanovat. Kummiuden kantavin voima on avoimuus ja rehellisyys. Kummin pitää uskaltaa sanoa myös ei, jos yrittäjän suunnitelmat tuntuvat menevän väärille urille. Yhdessätehtävät talouslaskelmat antavat esimerkiksi reagointiaikaa, jos eteentulee toiminnan muuttamistarpeita. Kummi on luotsi läpi karikoiden, Soinsaari tiivistää. Paavo Erkkilän ja Jarmo Soinsaaren lisäksi Oulaisissa yrityskummitoiminnassa ovat jo mukana Urho Pyy, Veikko Ahonen ja Jouni Kahilainen. yhteistyössä Tammi-ale! Pinnat uusiksi Värisilmästä tarjous! 9 95 /m 2 Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. IDEO Popular muut laminaatit Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. Värisilmä xxxxxxx 6 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 tarjous! 8 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 Oulaisten kaupunki, Reijo Hakala ja Jarmo Soinsaari Oulaisten Yrittäjät Ritva Raetsaari Yrityskummit Paavo Erkkilä luxfloor tammi- ja pähkinälaminaatti Paksuus 8,0 mm, käyttöluokka 23/32. Takuu 15 vuotta kotikäytössä. Osoite xxxxxxxxxxxxx Puh. (xx) xxx xxxx Palvelemme: ma-pe , la Oulainen Mitä kuuluu järjestösihteeri Helille? Mitä työpäiviisi kuuluu, järjestösihteeri Heli Lehtohalme? Järjestösihteerin päivät kuluvat paljon tapahtumien järjestelyissä, kokouksissa, pöytäkirjoja tehden ja erityisesti tiedottamisessa. Mielenkiintoisen lisän päiviin antavat jäsenten yhteydenotot ja niihin vastailu, esimerkiksi yrittäjän tarpeisiin sopivan koulutuksen selvittäminen. Saako sinulta vielä atk-opetusta? Excel-koulutuksia olen tehnyt sitä mukaa kun keretty. Yrittäjän kanssa tekemälläni budjetointi- ja hinnoittelutyökalulla hinnoitellaan tuotteita oulaistelaisessa yrityksessä. Tällä työkalulla voi nopeasti verrata erilaisten hinnoittelumallien vaikutusta katteeseen. Yksinkertainen mallipohjaa budjetointiin ja hinnoitteluun voi jäsenistö tilata sähköpostitse minulta. Jäsenistöltä on tullut Excel-ongelmissa kyselyitä, joihin olen vastannut joko puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin yrittäjä saa ongelmaansa nopeasti ratkaisun ja oppii samalla uutta taulukkolaskennasta. Miltä yrittäjyys Oulaisissa näyttää? Oulaisissa tuntuu olevan aktiivinen joukko yrittäjiä, jotka käyttävät hyvin hyödykseen tapetteja! erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. laattoja! Toivoisin lisää yrittäjiä mukaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kan- VInyylImAttOJA! nustaisin yrittäjiä kokeilemaan myös -50% yrityskummia. Tarjolla on monenlaista osaamista yrittäjyydestä ja luottamuksellista keskustelukaveria. Työssäni on ollut todella mielenkiintoista nähdä monenlaista yrittäjyyttä ja siihen liittyvää asiaa. tarjous! Tammi-ale! 9 95 /m 2 Suositushinta Pinnat 16,05 /m uusiksi Värisilmästä 2 tarjous! 9 95 /m 2 Kehäkatu 2, Oulainen IDEO Popular p tammi- ja Palvelemme: ma-pe 8-17, la pähkinälaminaatti Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. IDEO Popular muut laminaatit Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. tarjous! 6 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 tarjous! 8 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 AntIquE Elm laminaatti Värisilmä xxxxxxx

4 Rekkamiehestä Petukan paparazziksi Heli Nurkkala Maija Pylväs Ei mitään pahaa, ellei siitä seuraisi jotain hyvääkin. Kun petäjäskoskinen Heikki Saari reilu kolme vuotta sitten sairastui epilepsiaan, rekkakuljettajan hommat saivat jäädä. Saari oli täydentämässä ammattiosaamistaan kuljetusalan tutkinnolla, mutta epilepsian puhjettua häntä ei päästetty enää ajamaan päättötyötä. Se oli käännekohta, joka sai Saaren kokeilemaan jotain ihan muuta. Tällä hetkellä hän omistaa videokuvauspalveluja tuottavan yrityksen nimeltään Petukan paparazzi. Jos en olisi sairastunut, en olisi varmasti ikinä alkanut kokeilemaan tällaista, Saari toteaa. Ennen rekankuljettamista mies ehti työskennellä 15 vuotta myös maanrakennusalalla. Saari kertoo videointi-innostuksen lähteneen kuin varkain aikoinaan. Joskus yli viisi vuotta sitten emäntä osti synttärilahjaksi pikkukameran, että saan räpsiä kuvia. Innostuin kuitenkin enemmän kameran video-ominaisuuksista, Saari muistelee. Kun rekkahommat piti lopettaa, videokuvaukselle jäi enemmän aikaa. Aloin kokeilla erilaisia systeemejä ja siitähän se alkoi ihan kunnolla. Rupesi tulemaan ihan tilaushommiakin. Aluksi kuvasin paljon tuttujen ja sukulaisten perhejuhlia. Viime syksynä yrityksen perustamisen jälkeen Saari on on tehnyt videokuvausta päätyökseen niin paljon kuin vain ehtii. Teen käytännössä kaikenlaista, mutta pääsääntöisesti kuvaan häitä, hautajaisia ja konsertteja. Suunnitteilla on myös yrityksien mainosvideoita. Mieluisimpia hommia tähän asti ovat olleet Oulaisten Nuorisokuoron joulukonsertin kuvaaminen sekä hääkuvaukset. Kuvauskalustoaan ja editointiohjelmiaan esitellessään miehen innostus ihan tarttuu. Hankinnassa on uusi, entistä parempi videokamera sekä editointiohjelma. Mitään kouluja tai kursseja Saari ei ole videokuvaukseen käynyt, vaan kaikki on itseopittua. Ammattitaitoaan hän pitää yllä lukemalla aiheesta netistä ja kirjoista. Kun on aito kiinnostus hommaan, oppi menee kummasti perille. Kuvauksessa pitää toki olla visuaalista silmää, vaikka sitäkin voi kehittää. maija pylväs Petäjäskoskinen Heikki Saari tekee päätyökseen videokuvausta, mutta toimii sivutyökseen myös uimaopettajana. pihalle ja sisustukseen Oulaistelainen Pekka Tyyskä perusti yrityksen vuonna Automaatio vei Saudi-Arabiaan maailmaa ja kotimaata, vapaa-ajalla yrittäjä ei mieli matkoille. Hän nauttii siitä, että saa keskittyä mielenkiintoisiin hommiin kotosalla. Yksi mielenkiinnon kohde löytyy musiikista. Perinteistä rockmusiikkia voi soittaa työtilojen ohessa. Olen ikäni värkännyt ja nakerrellut kaikenlaista, kuten näitä kitaroita ja vahvistimia, Tyyskä kertoo ja tapailee sointuja rakentamastaan sähkökitarasta. Yhdestä kitarasta ei puhuta, sillä työskentelytilassa on siistit paikat useammalle itse tehdylle ja ostetulle sähkökitaralle. Soittelu on ollut joskus aktiivisempaakin, mutta nyt on ollut rauhallisempaa sillä saralla. Soittelen vain omaksi iloksi ja varmaan muiden harmiksi, bändeissäkin soittanut automaatioyrittäjä vertaa. Vastapainoa: Rokkia vapaalla. Heli Nurkkala Teollisuuskoneet ovat kokeneet hurjan kehitysmuutoksen. Siinä missä aiemmin seurattiin koneiden kytkimiä ja mittareita, nykyään koneautomaatio hoitaa seurannan. Automaatio ei tipahda koneisiin tyhjästä, vaan sekin on jonkun suunniteltava ja ohjelmoitava koneen käyttöön. Kyseiseen työhön on perehtynyt oulaistelainen Pekka Tyyskä, joka työskentelee automaation parissa Easy Automation Oy -yrityksensä kautta. Vaikka yritysnimi helppoon eli easyyn viittaakin, niin ihan sitä työskentely automaation parissa ei ole, yrittäjä myöntää. Automaatio käsittää teollisuuden laitteiden ja koneiden käyttämät automaatioprosessit. Se, mikä aiemmin oli esillä ja käsillä niin sanotussa ohjauspulpetissa, on korvattu automaatiossa kosketusnäytöllä, johon tietokoneella on tehty tarvittavat ohjelmat, Tyyskä selvittää. Automaatio on kuljettanut yrittäjäänsä ympäri maailman. Erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa, mutta myös kauempana. Viimeisin reipas puoli vuotta kului Saudi-Arabiassa Lähi-idässä. Tukikohtana oli sanan mukaisesti hiekka-aavikko, jonka keskelle rakennettiin betonisekoitusasemia. Tyyskä luonnehtii erittäin mielenkiintoiseksi kahdeksan kuukauden mittaiseksi venynyttä työreissua. Lämpöä tukikohdassa riitti yllin kyllin, työmiehet tekivät töitä yön ja päivällä lämpötila kiri noin +50-asteeseen. Tyyskä konsultoi miehiä töissä, jotka liittyivät koneautomaatioon. Työreissun aikana maa ja sen kansalaiset kävivät tutuksi. Tyyskä myöntää, että avartava työreissu entisestään panee arvostamaan monia kotimaan asioita. Työntekijät olivat miehiä ja suurin osa heistä oli siirtolaisia Pakistanista, Indonesiasta ja Filippiineiltä. Automaatiossa englanti on yleisesti käytetty kieli, mutta työntekijöistä vain osa hallitsi englannin edes jollain tavalla. Jos yhteistä kieltä ei ollut, piti keksiä keinot, että tulee ymmärretyksi, Tyyskä hymyilee. Koska työ kuljettaa ympäri en inpylväät ätasot een Kivet pihalle akivet ja sisustukseen Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Kivet pihalle ja sisustukseen *Kosmetologiset hoidot *Jalkojenhoito (AT) Likalantie Oulainen *Lymfahoidot Puh Likalantie Oulainen *Joe Blasco- ja Gerneticsarjojen myynti Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Likalantie Oulainen Puh Puh Likalantie Oulainen Puh Maarakennusurakointia Purku-urakointia Louhintaa Murskausta Erikoiskuljetuksia Revonkatu 1, Oulainen gsm: fax: Internet: Jalka-ja kauneushoitola Jatta Haapala-Putila Laitumentie 10,Oulainen p Tietokonehuolto Web-suunnittelu Mainosjakelu Matkahuolto VR-lipunmyynti Rautatienkatu 2, Oulainen (juna-asema) p Avoinna: ma-pe 8-16

5 Pitkät asiakassuhteet ovat työn kivijalka Tilitoimisto: Matintuvan tilitoimisto on kasvanut kotikonttorista kuuden hengen yritykseksi. Maija Pylväs PJ Yrityspalvelu Oy nimellä toimiva Pirkko Matintuvan tilitoimisto on kasvanut vuosien myötä pienestä kotitoimistosta kuuden työntekijän yritykseksi. Vuonna 1995 perustettu tilitoimisto on toiminut nyt reilun vuosikymmenen ajan Asemakatu 1:ssä rautatieaseman vieressä. Yritys hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa taloushallintoa yrityksen perustamisasioista sukupolvenvaihdoksiin. Matintuvan mukaan parasta työssä on pitkät asiakassuhteet. Ne ovat työn kivijalka. On palkitsevaa, kun asiakkaat kiittävät hyvin hoidetusta työstä. Heidän positiivinen palaute toisille yrittäjille tuo puolestaan uutta asiakaskuntaa, Matintupa sanoo. Työuransa Matintupa aloitti pankissa Kärsämäellä heti merkonomiksi valmistumisensa jälkeen. Kolme vuotta olin pankissa, mutta ajattelin, että se ei ehkä kuitenkaan ole se minun ala. Sitten tuli paikka auki Oulaisten tilitoimistossa ja pääsin sinne. Vähitellen kypsyi ajatus oman toimiston avaamisesta, mihin vaikutti myös asiakkaiden toivomukset. Silloin oli mietinnässä jatko-opiskelut, mutta ne olen ehtinyt toteuttaa myöhemmin työn ohessa, myös Maija Pylväs PJ Yrityspalvelu Oy:n yrittäjän, Pirkko Matintuvan mukaan työssä palkitsevaa on se, kun asiakkaat kiittävät hyvin hoidetusta työstä. Positiivinen palaute toisille yrittäjille tuo puolestaan uutta asiakaskuntaa. tradenomin ja KLT:n tutkinnoilla pätevoitynyt yrittäjä sanoo. KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto, jota suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Matintuvan tavallinen työaamu alkaa sähköpostien lukemisella. Eniten aikaa työssä vie neuvottelut yritysten kanssa. Asiakkaiden asioista keskustellaan aina henkilökunnan kanssa ennen neuvotteluja. Tällä alalla pitää olla myös verotuksen ja hyvin monien lakien suhteen ajan tasalla, mikä vie aikaa. Uudet lakimuutokset käydään työntekijöiden kanssa yhdessä läpi. Välillä tietoa haetaan myös muualta tai se joka käy, tuo tiedon mukanansa. Uusi tieto välitetään asiakkaille. Jos kyseessä on pieni asiakasryhmä, tieto jaetaan suullisesti. Isompia asiakasryhmiä lähestytään puolestaan asiakaskirjeellä. Yrityksen kasvettua myös yrityksen johtamiseen menee aikaa. Kun on nyt tätä henkilökuntaakin enemmän, niin kaikenlaiset kehittämistoimenpiteet ovat oma asiansa, joille on löydyttävä aikaa. Tietotekniikan tulo ja kehittyminen on mullistanut tätäkin alaa. Ei silloin ollut edes sähköpostia kun aloitin. Nyt puhutaan yhä enempi kaikenlaisista pilvipalveluista ja muista sähköisistä palveluista, Matintupa luettelee. Uusien palveluiden myötä töiden tekeminen onnistuu tarvittaessa myös kotoa käsin. Jos on jotain akuuttia iltaisin tai viikonloppuisin, voin hoitaa ne kotona. Oulaistenkatu 36, p Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la Parturi-kampaamo Hovihius Maria Loginov p , Sampsankatu, Oulainen Avoinna: ti-pe 9-17, la Oulapelti Oy - Logot ILMASTOINTIURAKOINTIA JA PELTISEPÄN PALVELUT VUODESTA 1981 VÄRIT Turkoosinsininen CMYK 80,20,5,0 Oulapelti Oy Yrittäjäntie 2, Oulainen PMS 299C (päällystetty paperi) 299U (päällystämätön paperi) Puh. (08) Paratiisintie 231, Oulainen , RGB 78,153,207 HTML #4E99CF

6 Pohjolan Tehosiivouksella juhlavuosi Sirpa Kortet Siivous: Yksityiset vailla siivouspalveluja. Maija Pylväs OULAINEN Ensi syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun siivouspalveluja tarjoava Pohjolan Tehosiivous Oy perustettiin. Vuodesta 1997 yrityksen toimitusjohtajana toimineen Pirjo Kortesojan mukaan töitä eli siivottavaa riittää. Vaikka muutoksia tuntuu olevan kaikin puolin kaikilla tahoilla, niin meillä riittää hommia, Kortesoja toteaa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 25 henkilöä, mutta vuosilomien aikana tarve nousee 30:een. Tulevaksikin kesäksi tarvitaan ainakin viisi työntekijää lisää. Pohjolan Tehosiivouksella on siivouskohteita tällä hetkellä 14 kunnassa Oulun eteläisen alueella. Pääpaikkana on Oulainen, jossa toimii hallinnointi ja jonne verot maksetaan. Myös Ylivieskassa on paljon kohteita ja sielläkin on konttori. Kalajoki alkaa olemaan liiketoiminnallisesti yhtä isossa roolissa. Siellä pääpaino on mökkisiivouksissa, Kortesoja kertoo. Yrityksellä on paikkakuntakohtaiset työntekijät: oulaistelaiset hoitavat Oulaisten kohteet ja niin edelleen. Poikkeuksena on rakennusloppusiivoukset, joita teemme yhdessä ja liikumme koko alueella. Asiakkaina ovat pääasiassa yritykset ja taloyhtiöt mutta kasvavissa määrin myös yksityiset henkilöt. Kortesojan tavallinen työaamu alkaa noin puoliseitsemältä ja seitsemäksi suunnataan ensimmäiseen kohteeseen. Olen tekevä toimitusjohtaja eli teen konkreettista siivoustyötä itsekin. Iltapäivästä teen sitten konttorihommia, hoidan sähköpostit ja teen tarjouksia, Kortesoja kertoo. Viimeistään puoli kahdeksalta illalla Kortesoja lopettaa työpäivänsä, eikä hän mielellään vie paperitöitä kotiin. Yleensä työpäivät venyvät tuntisiksi, sillä on tullut uusia kohteita ja ollut paljon tarjouslaskentaa. Nyt kun on niin paljon kaikenlaista, niin olen tehnyt vähän liiankin pitkiä päiviä. Kortesoja omistaa yrityksen yhdessä miehensä Jorma Kortesojan kanssa. Jorman rooli yrityksessä on lähinnä markkinointi- ja hallintopuolella. Yritys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Pirjo Kortesojan mukaan pyöreitä on tarkoitus juhlia syksyllä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 20 vuotta on pitkä aika nykypäivän yritysmaailmassa. Saa olla tyytyväinen, että asiakkaat ovat luottaneet meihin ja itsellä on ollut tarjota työtä muillekin. Yritys on laajentunut vuosien aikana ostamalla kaksikin erillistä siivousliikettä. Kortesojan mukaan yrityksen menestys on paljon siitäkin kiinni, miten muilla menee. Jos yrityksiä kuolee, niin loppuu työt meiltäkin. Jos taas tulee isoja hankkeita ja rakennetaan, se on mahdollisuus meillekin. Yrityksen hyvällä henkilökunnalla on myös suuri merkitys. Luotettavuus ja toimitusvarmuus on meidänkin alalla erittäin tärkeä. Siitä suuri kiitos henkilöstölle. Laaja työalue ajattaa Pirjo Kortesojaa pitkin Oulun eteläistä. FAKTA Pohjolan Tehosiivous Oy Perustettu 1994 Kotipaikka Oulainen Täysin kotimainen omistuspohja Vakituinen henkilöstö 25 Markkina-alueena Oulun eteläisen kunnat Siivouskohteita 14 paikkakunnalla Asiakkaita kaikki, jotka tarvitsevat siivouspalvelua. OULAISTEN YRITYSPALVELUKESKUS Lautatarhankatu 7 B, p , Palvelemme yrittäjiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia mm. seuraavissa asioissa: - kun olet suunnittelemassa yrityksen perustamista - kun etsit yrityksellesi toimitiloja - kun haluat tietää, mistä saat rahoitusta, avustusta ja lainaa tai takausta - kun haluat keskustella yrityksesi kehittämiseen liittyvissä asioissa - kun haluat tietoa seutukunnan kehittämishankkeista - kun haluat tietoa muiden sidosryhmien palveluista: Seutukunta, Rieska-Leader, Ely-keskus, Finnvera, TE-toimisto ym. Sinua palvelevat: - elinkeinojohtaja Reijo Hakala osa-aikaeläkeellä to-pe - kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä Vapaita toimitiloja: Sampsankadun Yritystalo: - vuokrataan tuotannollista tilaa 1010m2, tstot 165m2 ja kylmää 146m2 - heti vapaa Tutustu myös: ja yrittäminen/vapaat toimitilat ja tontit TERVETULOA KAHVILLE! Lisätietoja: Elinkeinojohtaja tai kehitysjohtaja

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä 2013 Yritysneuvonta oikeaan suuntaan Kuudelle kunnalle paremmat palvelut. Sivu 5 Ekologisesti Riihikoskelle Bio-Expert Oy kasvaa hyvällä syyllä. Sivu 8 Pikainen piirakanrypyttäjä Automaatio apuna leipomon

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com

Merilapin Rengas & Fiksaus. Yrittäjäntie 20, 94450 KEMINMAA Puh. 040 504 6099 Email: jormahast@gmail.com Pohjois-Suomen Yritys- maailma Kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi 5.-7.6.2013 Kaivosteollisuus s. 16-47 Kesäkuu 3/2013 Tuulilasin vaihto ja korjaus TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio Puh. 016-445

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015 jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa Haukipudas YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2015 Villivihannekset ovat luonnon superruokaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Pyhäjärven kehittämisen kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. Tarjoamme tilaa yritys ja osaamiskeskittymälle mm. valtateiden (4 ja 27) risteysalueella.

Lisätiedot

Tilitoimisto Eero Heinonen

Tilitoimisto Eero Heinonen Yritys- maailma Kainuu - Koillismaa Kesäkuu 2/2012 PK-YRITTÄJÄN ILMAINEN KIRJANPITO Kuinka hoidan yritykseni kirjanpidon näppärästi ja ymmärrettävästi ilman kuluja. Yksityisopetus suoraan käytäntöön. Myös

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Yrittäjyystarinoita KYMENLAAKSOSTA 2010 Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Ulkoasu ja taitto: Petteri

Lisätiedot

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN

JUUKA. Kaikki pankkija. katon alta! Varaa aika numerosta 010 256 4201* UUDISTUVA. 7d31 KUNTA ASUMISEEN, YRITTÄMISEEN JA VAPAA-AIKAAN Yritys- maailma Pohjois-Karjala Syyskuu 3/2011 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi -maalit

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu Maaliskuu l 2/2014 27 722 Juuso Kukkola ahkeroi ympäri maata Oppisopimuksella osaaja taloon Tieto lisää tiedon tarvetta Rap-muusikko Juuso Kukkola, 24, keikkailee itse ja järjestää musiikkitapahtumia ympäri

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

Yritys- Iin Hihnatyö Oy

Yritys- Iin Hihnatyö Oy Oulun seudun Yritys- maailma Joulukuu 5/2012 Oulun Tilitieto Oy Auktorisoitu tilitoimisto. Kirjanpito Veroilmoitukset Tilintarkastukset Yrityksen perustaminen Kajaaninkatu 38 2.krs, 90100 Oulu p. 08-311

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s.

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s. INFRA Uusimaa 3/2014 Ammattilaisista on pulaa NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4 Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3 FINNMETKO houkutteli yli 30 000 kävijää s. 10 Kesätyönjohtaja Antti Isomäki:

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Rohkeasti nettimaailmaan. Yrittäjyyden monet polut. Kyläpäällikön pakeilla. Imatran Seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Rohkeasti nettimaailmaan. Yrittäjyyden monet polut. Kyläpäällikön pakeilla. Imatran Seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 2 Rohkeasti nettimaailmaan Yrittäjyyden monet polut Kyläpäällikön pakeilla 2 Pääkirjoitus Mahdollisuuksien mukaan Kädessäsi on toinen lehti uudistuneesta muurahaisesta. Ensimmäinen lehti

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s.

Hattu & Onni 5 / 2012. jatkaa päähineiden erikoiskauppaa Vaasassa s.4. Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 5 / 2012 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Ry:n jäsenlehti KUVA: ESA SILTALOPPI Yritysyhteistyö tuo VAKK:n opiskelijoille oikeita töitä s. 18 Piirun verran parempi kahvila s. 12 Hattu & Onni jatkaa päähineiden

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti

sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti Yritys- RAKENNUS- EXTRA maailma Oulun seutu huhtikuu 2/2012 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net KIINTEISTÖ-

Lisätiedot