Yrittäjät nuorten asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjät nuorten asialla"

Transkriptio

1 carousel/mika laakkonen maija pylväs Mieluisa alavaihto Heikki Saari on itseoppinut kuvaaja. Hän ikuistaa arjen ja juhlat. >> 4 Maija Pylväs Yrittäjyys suvussa Tämännäköinen peliareena tulee myös Oulaisiin Juho Oksan koulun lähelle. Rakennustyöt alkavat toukokuussa ja pelipaikka on valmis kesän alkuun mennessä. Peliareena on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön. Oulaisten Yrittäjäyhdistys on edistänyt areenan saamista kaikenikäisten viihtyvyyden lisäämiseksi. Yrittäjät nuorten asialla Sari Halonen jatkaa sukunsa perinteitä. Hän siirtyi työntekijästä yrittäjäksi. >> 14 Peliareena: Rakentamistyöt alkavat Oulaisissa jo toukokuussa. >> 1 5 Moniurakoitsijan arkipäivät ovat pyöreitä Mika Lepsu innostui konetöistä jo pienenä poikana, kun hän sai olla isän mukana traktoritöissä. Nyt miehellä on oma yritys, jossa hommia riittää sadan kilometrin säteelle. >> 7 Kiviä Kiinaan Eero Pietarila kertoo, kuinka yritystoiminta Oulaisissa on laajenemassa. >> 10-11

2 ww Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti puheenjohtajan palsta Uusia ammatteja tulee, työ muuttuu Oulaisten yrittäjäyhdistyksen toimintavuosia on kertynyt tämän vuoden maaliskuussa 49 vuotta. Suomen Yrittäjien puheenjohtajien neuvottelupäivillä todettiin, että paikallisyhdistys on järjestötoiminnassa sydän ja moottori, joka tehtävänä on paikallisesti vaikuttaa, verkostoitua ja järjestää jäsenilleen virkistäytymistä. Nämä kolme tehtävää Oulaisten yrittäjäyhdistys on mielestäni hoitanut kiitettävästi. Elämä on täynnä valintoja ja niin minäkin 1985 valitsin yrittäjyyden ja perustin Oulaisiin tilitoimiston, joka on tarjonnut taloushallinnon palveluita Oulaisten ja lähipaikkakuntien yrityksille. Tätä valintaa ei ole tarvinnut katua, sillä olen pitänyt työstäni ja toimin alalla jossa työsarkaa ja haasteita on riittänyt. Ennen oman toimiston perustamista, olin töissä paikkakunnalla tilitoimistossa 11 vuotta, joten yrittäjyys on ollut läsnä minun työhistoriassa joka päivä. Tämän vuoden alussa aloitin Oulaisten yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana ja tämän tehtävän myötä elämääni on tullut uusia ikkunoita. Oulaisten yrittäjäyhdistyksen jäseneksi olen liittynyt heti yrittäjyyteni alkuvuosina ja olen toiminut yhdistyksen hallituksessa erilaisissa tehtävissä. Minulle yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittyminen oli yrittäjänä tärkeä ja itsestään selvä asia. Oulaisten yrittäjäyhdistyksen toiminta on vireää ja järjestäytymisaste on korkea. Viime vuoden vuosikertomuksen mukaan 94 prosenttia yrityksistä on yhdistyksen jäsenenä. Tämä järjestäytymisaste kertoo siitä, että yrittäjäyhdistys on toiminnallaan tavoittanut jäsenistön ja edistänyt yritystoimintaa paikkakunnalla. On hieno asia, että yhdistyksen hallituksessa on vuosien varrella toiminut paljon aktiivisia jäseniä. Omalla osallistumisellaan he ovat halunneet edistää yritystoimintaa ja ovat käyttäneet omaa vapaa aikansa yhteiseksi hyväksi. Tämän päivän yritystoimintaan ja yrittäjyyteen tulee voimakkaasti vaikuttamaan ympäristömuutokset. Suomen Yrittäjien järjestämässä puheenjohtajien neuvottelupäivillä Professori Pirjo Ståhle luennoi muun muassa maailman suurista muutosvoimista. Nämä kolme asiaa; globalisaatio,teknologia, tieto- ja elämystalous. Globalisaation myötä toimintaympäristö ja toimintalogiikka tulevat muuttumaan. Tällöin mahdollisuudet yritysten kasvuun hänen luentonsa mukaan tulevat muuttumaan. Teknologia läpäisee ihmisen toiminnan ja ympäristön ja tällä on vaikutus tuotteisiin, palveluihin, markkinointiin ja toimintatapojen tehostamiseen. Tieto- ja elämystalous muuttaa arvoja ja ansaintalogiikkaa. Tarkoittaa tulevaisuudessa sitä, että on löydettävä erottuva kilpailuetu ja panostaminen asiakaskokemukseen tulee tärkeäksi. Myös menestyksen edellytykset ovat muuttuneet ja muuttuvat, sillä kumppanuudet ratkaisevat ja samalla on luotava arvoa asiakkaalle uudesta näkökulmasta. Mielenkiintoista tässä muutoksessa on se, että ihmiset haluavat ilmaista itseään ja ainutlaatuisuuttaan kansalaisina ja kuluttajina. Yksi tärkeä tieto on myös se, että Ihmiset ostavat kasvavassa määrin niiden yritysten tuotteita ja palveluja, joiden arvot näyttävät vastaavan heidän omiaan. Muutokset ovat uhkakuvista huolimatta myös mahdollisuuksia. Uusia ammatteja syntyy ja työ tulee muuttumaan yhä enemmän tietotyöksi. Viestintä ja välineet kehittyvät koko ajan ja vaativat työyhteisöltä erilaista arjen osaamista niiden käyttämisessä. Viestintäosaaminen on myös myötäelämisen taitoa ja empatiaa, joita tarvitaan niin työyhteisössä kuin työelämässä. Työyhteisössä kyky kuunnella ja ymmärtää kuulemaansa on jo erityisosaamista. Tämän päivän työyhteisössä tarvitsemme keskustelutaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Uudet kilpailukeinot rakentuvat osaamisen ja ennen kaikkea nopean osaamisen varaan. Ritva Raetsaari puheenjohtaja Oulaisten Yrittäjät ry kehitysjohtajan katsaus Mitä on olla nuori yrittäjä? Selvitysten mukaan jo lähes puolet nykynuorista harkitsee yrittäjän uraa yhtenä vaihtoehtona opiskeluiden jälkeen. Tämä on todella hyvä kehityssuunta, jonka toivotaan jatkuvan. Tätä kehityssuuntaa tuetaan Oulaisissa tuomalla oppilaitoksiin eritasoista yrittäjyyskasvatusta yläasteelta lähtien. Monet nuoret sanovat, että vapaus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja itsenäisyys ovat yrittäjyyden parhaita puolia. Yrittäjä on ihminen, joka luo itselleen työpaikan ja työllistää mahdollisesti joitakin muitakin. Yrittäjä päättää itse miten, missä ja milloin tekee työtänsä, huomioimalla tietenkin asiakkaiden tarpeet ja aikataulut. Toisaalta yrittäjällä on suuri vastuu työn tuloksista, hyvät ja huonot, koituvat suoraan itselle ja näkyvät arkipäivän elämässä. Kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi taustasta riippumatta. Yrittäjäksi alkavalla ei tarvitse olla korkeaa koulutusta, rikasta sukua tai hienoja tutkintoja. Riittää, että on hyvä idea ja palavaa halua tehdä omaa juttuaan. Apua kyllä löytyy muiden asioiden ratkaisemiseksi. Toisaalta meillä on paljon ikääntyviä yrittäjiä, jotka kaipaavat jatkajaa omalle yritystoiminnalleen. Alkavat yrittäjät päättävät itse yrityksen asioista ja tavoistaan toimia. Jos olet luontoystävällinen ihminen, voit esimerkiksi päättää, että yritys toimii ekologisesti ja käyttää vain ympäristöystävällisiä tuotteita. Käsistään kätevä henkilö voi puolestaan kannattaa kestävän kulutuksen arvoja ja valmistaa vuosikymmeniä kestäviä tuotteita. Ihmisläheisestä työstä kiinnostunut yrittäjä taas voi perustaa sosiaalisen yrityksen, johon palkataan vaikeasti työllistyviä tai vajaakuntoisia, joiden on vaikeaa löytää työtä. Jokainen yrittäjä ratkaisee sen, millä asioilla tekee omasta yrityksestään ainutlaatuisen ja omannäköisensä. Päätös on yrittäjän itsensä, mitä hän yritystoiminnallaan tulee tavoittelemaan. Monet yrittäjät haluavat tehdä sellaista, jonka kokevat kivaksi ja omakseen ja tekevät töitä sen verran, että pärjäävät rahallisesti. Toinen yrittäjä voi unohtaa muut arvot ja tehdä kaikki päätökset ja työt sen mukaan, että yritys kasvaa ja laajenee ja että hän ansaitsee mahdollisimman paljon. Niin yrittäjyyttä kuin yrittäjiäkin on monenlaisia. On osa-aikayrittäjyyttä, jolloin yritystä pyöritetään palkkatyön tai opiskelun ohessa. Yrittäjäksi voi alkaa myös palkkatöiden välissä eli toimia jonkin aikaa yrittäjänä ja palata sitten taas toisen palvelukseen. Yrittäjä voi olla sosiaalinen ihmisten kanssa toimija, kuten myyntihenkilö tai konsultti. Joku voi haluta työskennellä yksin, esimerkiksi tehdä käsitöitä kotonaan. Yrittäjäksi alkaminen ei ole vaikeaa vaan tärkeintä on, että yrittäjä löytää alan, joka sopii hänen luonteeseensa ja taitoihinsa ja jossa viihtyy. Monet tekevät omasta harrastuksestaan yrityksen, jolloin työ on taatusti mielenkiintoista. Nykyään esimerkiksi peliala on yksi tällainen toimiala. Toki yrittäjän työssäkin on rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä kuten palkkatyössäkin. Ero on siinä, että yrittäjä tekee ikävätkin työt itselleen ja omaksi hyväkseen eikä työnantajan käskystä. Kun yritys alkaa menestyä ja kasvaa, yrittäjä voi palkata jonkun tekemään osan töistä. Yrityksen perustamiseen on tarjolla monenlaisia neuvontapalveluja. Eri palvelut tarjoavat apua yritystä perustavalle tai pidemmälle ehtineelle yrittäjälle. Tukipalveluita on saatavilla koko yrityksen elinkaaren ajan. Oulaisissa kaikki yrityksen kehittämisestä tai perustamisesta kiinnostuneet voivat tulla juttelemaan Yrityspalvelukeskukseen, josta saa apua muun muassa liikeidean ja riskin arvioinnissa, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten laskelmien laadinnassa, starttirahakysymyksissä, rahoituksen ja tukien hakemisessa, lupa-asioissa, toimitilojen haussa, yrityksen perustamisasiakirjojen laadinnassa sekä yrityksen rekisteröinnissä. Oulaisten Yrityspalvelukeskus tukee nuorten yrittäjien kehittymistä yrittäjinä ja auttaa yritystoiminnan aloittaneita ja sitä suunnittelevia nuoria löytämään oman paikkansa alueen elinkeinoelämässä. Ideoita voit pohtia kavereiden kanssa tai voitte lähteä viemään ideaa eteenpäin yhdessä. Lähde rohkeasti yrittäjyyden tielle! Jarmo Soinsaari kehitysjohtaja Oulaisten kaupunki Auton varaosat meiltä! Ravustajankatu 4, Oulainen p , , Oulaisten Yritystalossa Lounas arkisin Puh

3 Kummi on ilmainen tukija KURKISTUS Sirpa Kortet Sirpa Kortet Muutama oulaistelainen yrittäjä on jo mukana valtakunnallisessa yrityskummitoiminnassa. Mukaan pääsee virallisen hakemuksen avulla. Jarmo Soinsaari ja Paavo Erkkilä tietävät, että toisen yrittäjän antama tuki toiselle yrittäjälle on parasta opastusta. Asioista puhutaan täysin luottamuksellisesti. Yrityskummi on sparraaja, jonka kanssa voi keskustella ja vaihtaa ajatuksia siitä, miten yrityskummi näkisi yritystoiminnan tulevaisuuden, Soinsaari sanoo. Paavo Erkkilä on ollut mukana paikallisessa yrityskummitoiminnassa pitkään. Nyt hän on mukana myös valtakunnallisessa, virallisessa toiminnassa. Yhteiset kokemukset paikallisyrittäjän kanssa toimimisesta ovat hedelmällisiä. Moni yrittäjä arvostaa sitä, että on joku, jolta saa puolueettomia mielipiteitä. Yrittäjä kuitenkin on se, joka tekee itsenäisesti päätökset, Erkkilä korostaa. Kuka vaan yrittäjä tai henkilö, Tarjolla tiloja yritysuran alkuun joka työskentelee yrittäjäluontoisessa vastuussa, voi myös hakea itselleen yrityskummia. Soinsaari kertoo, että kummia haetaan myös Suomen Yrittäjien kautta. Yhdessä ideointiin on Oulaisten Yrityspalvelukeskuksella tarjota tilat, jossa yritysideaa voidaan jalostaa ja verkottua. Tilat on varustettu laajakaistayhteydellä ja ne on tarkoitettu tilapäiseen tarpeeseen varattavaksi. Tiloissa ei ole mitään laitteita vaan varaaja tuo oman tietokoneensa ja laitteensa mukanaan. Tilat ovat käytössä arkipäivisin klo Tilojen käytöstä ei peritä vuokraa ja lisäksi käytössä on Yrityspalvelukeskuksen henkilöstön asiantuntemus. Voit soittaa Reijolle tai Jarmolle, jos haluat varata tilat käyttöösi. Kerro varatessa, keitä tiloissa tulee olemaan, varauksen ajankohta sekä yritysidea. Myös nykyisten ja entisten yrittäjien löytäminen toimivaksi mentori-verkoksi aloittaville yrittäjille tukijaksi ja sparraajaksi on tärkeää. Tällä tavalla nuoret työllistävät ja työllistyvät yrittäjinä ja kokeneet yrittäjät pidentävät työuraansa valmentajina ja mentoreina. Oulaisissa toimiikin Yrityskummi-verkosto, josta löytyy paljon Kuljetusliike Eilola Saku Sirpa Kortet Pallottelua yhdessä. Valtakunnallinen yrityskummitoiminta on laajentunut Oulaisiin. Mukana on jo monta yrittäjää. Paavo Erkkilä ja Jarmo Soinsaari kannustavat sekä hakemaan kummiutta että alkamaan kummiksi. osaamista yrittäjän avuksi. Matka kohti yrittäjyyttä alkaa ideasta ja sen kehittämisestä kohti toimivaa yritystä. Matkalla ideasta yritykseen pitää alkuperäistä ideaa kehittää ja muokata vastaamaan todellisuutta ja tarpeita. Yrityksen perustaminen hallitusti vaatii toki idean lisäksi muutakin, kuten realistisen liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. Idean alkuvaiheen arviointiin on tarjolla apua Oulaisten Yrityspalvelukeskuksessa. Saat samalla tietoa omasta alasta ja apua yrityksen perustamisessa vaadittaviin toimiin. Asiantuntijoiden avulla ideat muokkautuvat, osa ideoista karsiutuu ja osasta tulee uutta liiketoimintaa ja menestyviä yrityksiä. Yrityksen perustaminen on polku, joka alkaa ideasta ja päätöksestä alkaa yrittäjäksi. Polku jatkuu perustamisen jälkeen yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Yrityksen polulla on monenlaista tapahtumaa ja kehitystä. Ensimmäisenä tarvitset kuitenkin idean. Ideoinnissa pääset alkuun pohtimalla, minkälaisia tuotteita tai palvelua itse kaipaisit arjessasi tai työssäsi. Myös omat IDEO Popular harrastukset tammi- ja ja haaveet voivat olla idean pohjana. pähkinälaminaatti MERIJÄRVI AntIquE Elm laminaatti Yritykset Rakennusliikkeet Kotitaloudet Tumma ja tyylikäs 2-sauvainen laminaatti.paksuus 8,0 mm, käyttöluokka 23/32. Takuu 25 vuotta kotikäytössä. PYYDÄ TARJOUS Jarmo Soinsaari tarjous! ENERGIATODISTUKSET RAKENNUKSILLE 1. Erillinen energiatodistus olemassa oleville rakennuksille 2. Uudisrakennuksille rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 3. Energiakatselmuksen yhteydessä annettava energiatodistus Todistusten antajilla Fisen ja Motivan auktorisoimat pätevyydet Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy , / Kummi voi olla mistäpäin Suomea vaan. Rekisteristä katsotaan, kuka olisi kenellekin ja milläkin alata sopiva, hän kertoo. Kriteerinä on esimerkiksi riittävä yrittäjyyskokemus ja alakohtainen tietotaito. Kummitoiminta on järjestelmällistä ja siitä pidetään raporttia, mutta rekisteri on ehdottoman luottamuksellinen. Kummi ja yritys voivat itsenäisesti päättää, kuinka usein tapaavat. Yrittäjä määrittelee itse ne tarpeet, joista haluaa kummin kanssa keskustella ja kehittää. Tärkeä on myös se luottamuksellinen tunne, että on joku, jolle voi soittaa silloinkin, kun ei mene niin hyvin, miehet sanovat. Kummiuden kantavin voima on avoimuus ja rehellisyys. Kummin pitää uskaltaa sanoa myös ei, jos yrittäjän suunnitelmat tuntuvat menevän väärille urille. Yhdessätehtävät talouslaskelmat antavat esimerkiksi reagointiaikaa, jos eteentulee toiminnan muuttamistarpeita. Kummi on luotsi läpi karikoiden, Soinsaari tiivistää. Paavo Erkkilän ja Jarmo Soinsaaren lisäksi Oulaisissa yrityskummitoiminnassa ovat jo mukana Urho Pyy, Veikko Ahonen ja Jouni Kahilainen. yhteistyössä Tammi-ale! Pinnat uusiksi Värisilmästä tarjous! 9 95 /m 2 Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. IDEO Popular muut laminaatit Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. Värisilmä xxxxxxx 6 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 tarjous! 8 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 Oulaisten kaupunki, Reijo Hakala ja Jarmo Soinsaari Oulaisten Yrittäjät Ritva Raetsaari Yrityskummit Paavo Erkkilä luxfloor tammi- ja pähkinälaminaatti Paksuus 8,0 mm, käyttöluokka 23/32. Takuu 15 vuotta kotikäytössä. Osoite xxxxxxxxxxxxx Puh. (xx) xxx xxxx Palvelemme: ma-pe , la Oulainen Mitä kuuluu järjestösihteeri Helille? Mitä työpäiviisi kuuluu, järjestösihteeri Heli Lehtohalme? Järjestösihteerin päivät kuluvat paljon tapahtumien järjestelyissä, kokouksissa, pöytäkirjoja tehden ja erityisesti tiedottamisessa. Mielenkiintoisen lisän päiviin antavat jäsenten yhteydenotot ja niihin vastailu, esimerkiksi yrittäjän tarpeisiin sopivan koulutuksen selvittäminen. Saako sinulta vielä atk-opetusta? Excel-koulutuksia olen tehnyt sitä mukaa kun keretty. Yrittäjän kanssa tekemälläni budjetointi- ja hinnoittelutyökalulla hinnoitellaan tuotteita oulaistelaisessa yrityksessä. Tällä työkalulla voi nopeasti verrata erilaisten hinnoittelumallien vaikutusta katteeseen. Yksinkertainen mallipohjaa budjetointiin ja hinnoitteluun voi jäsenistö tilata sähköpostitse minulta. Jäsenistöltä on tullut Excel-ongelmissa kyselyitä, joihin olen vastannut joko puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin yrittäjä saa ongelmaansa nopeasti ratkaisun ja oppii samalla uutta taulukkolaskennasta. Miltä yrittäjyys Oulaisissa näyttää? Oulaisissa tuntuu olevan aktiivinen joukko yrittäjiä, jotka käyttävät hyvin hyödykseen tapetteja! erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. laattoja! Toivoisin lisää yrittäjiä mukaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kan- VInyylImAttOJA! nustaisin yrittäjiä kokeilemaan myös -50% yrityskummia. Tarjolla on monenlaista osaamista yrittäjyydestä ja luottamuksellista keskustelukaveria. Työssäni on ollut todella mielenkiintoista nähdä monenlaista yrittäjyyttä ja siihen liittyvää asiaa. tarjous! Tammi-ale! 9 95 /m 2 Suositushinta Pinnat 16,05 /m uusiksi Värisilmästä 2 tarjous! 9 95 /m 2 Kehäkatu 2, Oulainen IDEO Popular p tammi- ja Palvelemme: ma-pe 8-17, la pähkinälaminaatti Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. IDEO Popular muut laminaatit Paksuus 7,0 mm, käyttöluokka 23/31. Takuu 8 vuotta kotikäytössä. tarjous! 6 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 tarjous! 8 95 /m 2 Suositushinta 11,00 /m 2 AntIquE Elm laminaatti Värisilmä xxxxxxx

4 Rekkamiehestä Petukan paparazziksi Heli Nurkkala Maija Pylväs Ei mitään pahaa, ellei siitä seuraisi jotain hyvääkin. Kun petäjäskoskinen Heikki Saari reilu kolme vuotta sitten sairastui epilepsiaan, rekkakuljettajan hommat saivat jäädä. Saari oli täydentämässä ammattiosaamistaan kuljetusalan tutkinnolla, mutta epilepsian puhjettua häntä ei päästetty enää ajamaan päättötyötä. Se oli käännekohta, joka sai Saaren kokeilemaan jotain ihan muuta. Tällä hetkellä hän omistaa videokuvauspalveluja tuottavan yrityksen nimeltään Petukan paparazzi. Jos en olisi sairastunut, en olisi varmasti ikinä alkanut kokeilemaan tällaista, Saari toteaa. Ennen rekankuljettamista mies ehti työskennellä 15 vuotta myös maanrakennusalalla. Saari kertoo videointi-innostuksen lähteneen kuin varkain aikoinaan. Joskus yli viisi vuotta sitten emäntä osti synttärilahjaksi pikkukameran, että saan räpsiä kuvia. Innostuin kuitenkin enemmän kameran video-ominaisuuksista, Saari muistelee. Kun rekkahommat piti lopettaa, videokuvaukselle jäi enemmän aikaa. Aloin kokeilla erilaisia systeemejä ja siitähän se alkoi ihan kunnolla. Rupesi tulemaan ihan tilaushommiakin. Aluksi kuvasin paljon tuttujen ja sukulaisten perhejuhlia. Viime syksynä yrityksen perustamisen jälkeen Saari on on tehnyt videokuvausta päätyökseen niin paljon kuin vain ehtii. Teen käytännössä kaikenlaista, mutta pääsääntöisesti kuvaan häitä, hautajaisia ja konsertteja. Suunnitteilla on myös yrityksien mainosvideoita. Mieluisimpia hommia tähän asti ovat olleet Oulaisten Nuorisokuoron joulukonsertin kuvaaminen sekä hääkuvaukset. Kuvauskalustoaan ja editointiohjelmiaan esitellessään miehen innostus ihan tarttuu. Hankinnassa on uusi, entistä parempi videokamera sekä editointiohjelma. Mitään kouluja tai kursseja Saari ei ole videokuvaukseen käynyt, vaan kaikki on itseopittua. Ammattitaitoaan hän pitää yllä lukemalla aiheesta netistä ja kirjoista. Kun on aito kiinnostus hommaan, oppi menee kummasti perille. Kuvauksessa pitää toki olla visuaalista silmää, vaikka sitäkin voi kehittää. maija pylväs Petäjäskoskinen Heikki Saari tekee päätyökseen videokuvausta, mutta toimii sivutyökseen myös uimaopettajana. pihalle ja sisustukseen Oulaistelainen Pekka Tyyskä perusti yrityksen vuonna Automaatio vei Saudi-Arabiaan maailmaa ja kotimaata, vapaa-ajalla yrittäjä ei mieli matkoille. Hän nauttii siitä, että saa keskittyä mielenkiintoisiin hommiin kotosalla. Yksi mielenkiinnon kohde löytyy musiikista. Perinteistä rockmusiikkia voi soittaa työtilojen ohessa. Olen ikäni värkännyt ja nakerrellut kaikenlaista, kuten näitä kitaroita ja vahvistimia, Tyyskä kertoo ja tapailee sointuja rakentamastaan sähkökitarasta. Yhdestä kitarasta ei puhuta, sillä työskentelytilassa on siistit paikat useammalle itse tehdylle ja ostetulle sähkökitaralle. Soittelu on ollut joskus aktiivisempaakin, mutta nyt on ollut rauhallisempaa sillä saralla. Soittelen vain omaksi iloksi ja varmaan muiden harmiksi, bändeissäkin soittanut automaatioyrittäjä vertaa. Vastapainoa: Rokkia vapaalla. Heli Nurkkala Teollisuuskoneet ovat kokeneet hurjan kehitysmuutoksen. Siinä missä aiemmin seurattiin koneiden kytkimiä ja mittareita, nykyään koneautomaatio hoitaa seurannan. Automaatio ei tipahda koneisiin tyhjästä, vaan sekin on jonkun suunniteltava ja ohjelmoitava koneen käyttöön. Kyseiseen työhön on perehtynyt oulaistelainen Pekka Tyyskä, joka työskentelee automaation parissa Easy Automation Oy -yrityksensä kautta. Vaikka yritysnimi helppoon eli easyyn viittaakin, niin ihan sitä työskentely automaation parissa ei ole, yrittäjä myöntää. Automaatio käsittää teollisuuden laitteiden ja koneiden käyttämät automaatioprosessit. Se, mikä aiemmin oli esillä ja käsillä niin sanotussa ohjauspulpetissa, on korvattu automaatiossa kosketusnäytöllä, johon tietokoneella on tehty tarvittavat ohjelmat, Tyyskä selvittää. Automaatio on kuljettanut yrittäjäänsä ympäri maailman. Erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa, mutta myös kauempana. Viimeisin reipas puoli vuotta kului Saudi-Arabiassa Lähi-idässä. Tukikohtana oli sanan mukaisesti hiekka-aavikko, jonka keskelle rakennettiin betonisekoitusasemia. Tyyskä luonnehtii erittäin mielenkiintoiseksi kahdeksan kuukauden mittaiseksi venynyttä työreissua. Lämpöä tukikohdassa riitti yllin kyllin, työmiehet tekivät töitä yön ja päivällä lämpötila kiri noin +50-asteeseen. Tyyskä konsultoi miehiä töissä, jotka liittyivät koneautomaatioon. Työreissun aikana maa ja sen kansalaiset kävivät tutuksi. Tyyskä myöntää, että avartava työreissu entisestään panee arvostamaan monia kotimaan asioita. Työntekijät olivat miehiä ja suurin osa heistä oli siirtolaisia Pakistanista, Indonesiasta ja Filippiineiltä. Automaatiossa englanti on yleisesti käytetty kieli, mutta työntekijöistä vain osa hallitsi englannin edes jollain tavalla. Jos yhteistä kieltä ei ollut, piti keksiä keinot, että tulee ymmärretyksi, Tyyskä hymyilee. Koska työ kuljettaa ympäri en inpylväät ätasot een Kivet pihalle akivet ja sisustukseen Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Kivet pihalle ja sisustukseen *Kosmetologiset hoidot *Jalkojenhoito (AT) Likalantie Oulainen *Lymfahoidot Puh Likalantie Oulainen *Joe Blasco- ja Gerneticsarjojen myynti Portinpylväät Pöytätasot Takkakivet Likalantie Oulainen Puh Puh Likalantie Oulainen Puh Maarakennusurakointia Purku-urakointia Louhintaa Murskausta Erikoiskuljetuksia Revonkatu 1, Oulainen gsm: fax: Internet: Jalka-ja kauneushoitola Jatta Haapala-Putila Laitumentie 10,Oulainen p Tietokonehuolto Web-suunnittelu Mainosjakelu Matkahuolto VR-lipunmyynti Rautatienkatu 2, Oulainen (juna-asema) p Avoinna: ma-pe 8-16

5 Pitkät asiakassuhteet ovat työn kivijalka Tilitoimisto: Matintuvan tilitoimisto on kasvanut kotikonttorista kuuden hengen yritykseksi. Maija Pylväs PJ Yrityspalvelu Oy nimellä toimiva Pirkko Matintuvan tilitoimisto on kasvanut vuosien myötä pienestä kotitoimistosta kuuden työntekijän yritykseksi. Vuonna 1995 perustettu tilitoimisto on toiminut nyt reilun vuosikymmenen ajan Asemakatu 1:ssä rautatieaseman vieressä. Yritys hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa taloushallintoa yrityksen perustamisasioista sukupolvenvaihdoksiin. Matintuvan mukaan parasta työssä on pitkät asiakassuhteet. Ne ovat työn kivijalka. On palkitsevaa, kun asiakkaat kiittävät hyvin hoidetusta työstä. Heidän positiivinen palaute toisille yrittäjille tuo puolestaan uutta asiakaskuntaa, Matintupa sanoo. Työuransa Matintupa aloitti pankissa Kärsämäellä heti merkonomiksi valmistumisensa jälkeen. Kolme vuotta olin pankissa, mutta ajattelin, että se ei ehkä kuitenkaan ole se minun ala. Sitten tuli paikka auki Oulaisten tilitoimistossa ja pääsin sinne. Vähitellen kypsyi ajatus oman toimiston avaamisesta, mihin vaikutti myös asiakkaiden toivomukset. Silloin oli mietinnässä jatko-opiskelut, mutta ne olen ehtinyt toteuttaa myöhemmin työn ohessa, myös Maija Pylväs PJ Yrityspalvelu Oy:n yrittäjän, Pirkko Matintuvan mukaan työssä palkitsevaa on se, kun asiakkaat kiittävät hyvin hoidetusta työstä. Positiivinen palaute toisille yrittäjille tuo puolestaan uutta asiakaskuntaa. tradenomin ja KLT:n tutkinnoilla pätevoitynyt yrittäjä sanoo. KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto, jota suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Matintuvan tavallinen työaamu alkaa sähköpostien lukemisella. Eniten aikaa työssä vie neuvottelut yritysten kanssa. Asiakkaiden asioista keskustellaan aina henkilökunnan kanssa ennen neuvotteluja. Tällä alalla pitää olla myös verotuksen ja hyvin monien lakien suhteen ajan tasalla, mikä vie aikaa. Uudet lakimuutokset käydään työntekijöiden kanssa yhdessä läpi. Välillä tietoa haetaan myös muualta tai se joka käy, tuo tiedon mukanansa. Uusi tieto välitetään asiakkaille. Jos kyseessä on pieni asiakasryhmä, tieto jaetaan suullisesti. Isompia asiakasryhmiä lähestytään puolestaan asiakaskirjeellä. Yrityksen kasvettua myös yrityksen johtamiseen menee aikaa. Kun on nyt tätä henkilökuntaakin enemmän, niin kaikenlaiset kehittämistoimenpiteet ovat oma asiansa, joille on löydyttävä aikaa. Tietotekniikan tulo ja kehittyminen on mullistanut tätäkin alaa. Ei silloin ollut edes sähköpostia kun aloitin. Nyt puhutaan yhä enempi kaikenlaisista pilvipalveluista ja muista sähköisistä palveluista, Matintupa luettelee. Uusien palveluiden myötä töiden tekeminen onnistuu tarvittaessa myös kotoa käsin. Jos on jotain akuuttia iltaisin tai viikonloppuisin, voin hoitaa ne kotona. Oulaistenkatu 36, p Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la Parturi-kampaamo Hovihius Maria Loginov p , Sampsankatu, Oulainen Avoinna: ti-pe 9-17, la Oulapelti Oy - Logot ILMASTOINTIURAKOINTIA JA PELTISEPÄN PALVELUT VUODESTA 1981 VÄRIT Turkoosinsininen CMYK 80,20,5,0 Oulapelti Oy Yrittäjäntie 2, Oulainen PMS 299C (päällystetty paperi) 299U (päällystämätön paperi) Puh. (08) Paratiisintie 231, Oulainen , RGB 78,153,207 HTML #4E99CF

6 Pohjolan Tehosiivouksella juhlavuosi Sirpa Kortet Siivous: Yksityiset vailla siivouspalveluja. Maija Pylväs OULAINEN Ensi syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun siivouspalveluja tarjoava Pohjolan Tehosiivous Oy perustettiin. Vuodesta 1997 yrityksen toimitusjohtajana toimineen Pirjo Kortesojan mukaan töitä eli siivottavaa riittää. Vaikka muutoksia tuntuu olevan kaikin puolin kaikilla tahoilla, niin meillä riittää hommia, Kortesoja toteaa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 25 henkilöä, mutta vuosilomien aikana tarve nousee 30:een. Tulevaksikin kesäksi tarvitaan ainakin viisi työntekijää lisää. Pohjolan Tehosiivouksella on siivouskohteita tällä hetkellä 14 kunnassa Oulun eteläisen alueella. Pääpaikkana on Oulainen, jossa toimii hallinnointi ja jonne verot maksetaan. Myös Ylivieskassa on paljon kohteita ja sielläkin on konttori. Kalajoki alkaa olemaan liiketoiminnallisesti yhtä isossa roolissa. Siellä pääpaino on mökkisiivouksissa, Kortesoja kertoo. Yrityksellä on paikkakuntakohtaiset työntekijät: oulaistelaiset hoitavat Oulaisten kohteet ja niin edelleen. Poikkeuksena on rakennusloppusiivoukset, joita teemme yhdessä ja liikumme koko alueella. Asiakkaina ovat pääasiassa yritykset ja taloyhtiöt mutta kasvavissa määrin myös yksityiset henkilöt. Kortesojan tavallinen työaamu alkaa noin puoliseitsemältä ja seitsemäksi suunnataan ensimmäiseen kohteeseen. Olen tekevä toimitusjohtaja eli teen konkreettista siivoustyötä itsekin. Iltapäivästä teen sitten konttorihommia, hoidan sähköpostit ja teen tarjouksia, Kortesoja kertoo. Viimeistään puoli kahdeksalta illalla Kortesoja lopettaa työpäivänsä, eikä hän mielellään vie paperitöitä kotiin. Yleensä työpäivät venyvät tuntisiksi, sillä on tullut uusia kohteita ja ollut paljon tarjouslaskentaa. Nyt kun on niin paljon kaikenlaista, niin olen tehnyt vähän liiankin pitkiä päiviä. Kortesoja omistaa yrityksen yhdessä miehensä Jorma Kortesojan kanssa. Jorman rooli yrityksessä on lähinnä markkinointi- ja hallintopuolella. Yritys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Pirjo Kortesojan mukaan pyöreitä on tarkoitus juhlia syksyllä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 20 vuotta on pitkä aika nykypäivän yritysmaailmassa. Saa olla tyytyväinen, että asiakkaat ovat luottaneet meihin ja itsellä on ollut tarjota työtä muillekin. Yritys on laajentunut vuosien aikana ostamalla kaksikin erillistä siivousliikettä. Kortesojan mukaan yrityksen menestys on paljon siitäkin kiinni, miten muilla menee. Jos yrityksiä kuolee, niin loppuu työt meiltäkin. Jos taas tulee isoja hankkeita ja rakennetaan, se on mahdollisuus meillekin. Yrityksen hyvällä henkilökunnalla on myös suuri merkitys. Luotettavuus ja toimitusvarmuus on meidänkin alalla erittäin tärkeä. Siitä suuri kiitos henkilöstölle. Laaja työalue ajattaa Pirjo Kortesojaa pitkin Oulun eteläistä. FAKTA Pohjolan Tehosiivous Oy Perustettu 1994 Kotipaikka Oulainen Täysin kotimainen omistuspohja Vakituinen henkilöstö 25 Markkina-alueena Oulun eteläisen kunnat Siivouskohteita 14 paikkakunnalla Asiakkaita kaikki, jotka tarvitsevat siivouspalvelua. OULAISTEN YRITYSPALVELUKESKUS Lautatarhankatu 7 B, p , Palvelemme yrittäjiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia mm. seuraavissa asioissa: - kun olet suunnittelemassa yrityksen perustamista - kun etsit yrityksellesi toimitiloja - kun haluat tietää, mistä saat rahoitusta, avustusta ja lainaa tai takausta - kun haluat keskustella yrityksesi kehittämiseen liittyvissä asioissa - kun haluat tietoa seutukunnan kehittämishankkeista - kun haluat tietoa muiden sidosryhmien palveluista: Seutukunta, Rieska-Leader, Ely-keskus, Finnvera, TE-toimisto ym. Sinua palvelevat: - elinkeinojohtaja Reijo Hakala osa-aikaeläkeellä to-pe - kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari kehitysinsinööri Sirpa Nevanperä Vapaita toimitiloja: Sampsankadun Yritystalo: - vuokrataan tuotannollista tilaa 1010m2, tstot 165m2 ja kylmää 146m2 - heti vapaa Tutustu myös: ja yrittäminen/vapaat toimitilat ja tontit TERVETULOA KAHVILLE! Lisätietoja: Elinkeinojohtaja tai kehitysjohtaja

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Stratox Oy Heikki Nummelin

Stratox Oy Heikki Nummelin Stratox Oy Heikki Nummelin www.stratox.fi Veneteknologian kehittämisohjelman aktivointi Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämishankkeisiin ja tukea niitä sekä rahallisesti, että teknisesti

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät Heinolan elinkeinopalvelut jotta yritykset menestyisivät 2 1000 yritystä Elinvoimainen Heinola Heinola sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa, vesien ja harjujen keskellä, Järvi-Suomen portilla. Yhteydet

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke KIOM, HDO ja Aspal Heli Alkila 25.05.2016 Istutuksia Vapaaehtoiset Omaiset Läheiset Aikapankki: minä autan leipomisessa ja sinä matonpesussa

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot