Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013"

Transkriptio

1 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

2 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon Tammi-maaliskuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 650 (654) miljoonaa euroa, -1 % Liikevoitto oli 603 (739) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten johdannaiset ja myyntivoitot, olivat -47 (85) miljoonaa euroa Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,56) euroa, -20 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten johdannaiset ja myyntivoitot olivat -0,04 (0,10) euroa Vahva rahavirta, 646 (553) miljoonaa euroa Sähkönsiirtotoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen aloitettu Nyaganin 2- ja 3 -yksiköiden aikataulut täsmentyneet - vuositasolla 500 miljoonan euron liikevoittotavoitetaso vuoden 2015 aikana Tunnuslukuja I/13 I/12* 2012* Viimeiset 12 kk () Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Tulos ennen veroja, milj. euroa Tulos/osake, euroa 0,45 0,56 1,59 1,49 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa Oma pääoma/osake, euroa 11,82 11,48 11,30 N/A Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa N/A Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta Tunnuslukuja 2012* Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 9,1 Oman pääoman tuotto, % 14,6 13,0 Nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,1 3,1 Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,2 3,1 *Osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelle 2012 on päivitetty eläkkeisiin liittyvän kirjanpitoteknisen muutoksen johdosta. Katso sivu 4 sekä Liite 2. Näkymät Fortumin tämänhetkisen arvion mukaan sähkönkysyntä Pohjoismaissa kasvaa tulevina vuosina keskimäärin 0,5 % vuodessa. Suunnitellut käyttöomaisuusinvestoinnit: 1,1 1,4 miljardia euroa vuonna 2013 ja 0,9 1,1 miljardia euroa vuonna Power-divisioonan suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2013 tukkumyynistä 80 % on suojattu hintaan 45 euroa megawattitunnilta (MWh) ja 45 % vuodeksi 2014 on suojattu hintaan 42 euroa/mwh. 2 (54)

3 Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo: Fortumin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli hyvä. Konsernin vertailukelpoinen tulos oli 650 miljoonaa euroa ja näin ollen edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. Liiketoiminnan rahavirta oli 646 miljoonaa euroa. Rahavirta vahvistui vertailukaudesta, vaikka Ruotsin kruunun (SEK) vahvistuminen vaikutti siihen negatiivisesti. Syksyllä 2012 käynnistetty tehostamisohjelma eteni suunnitelmien mukaan. Power-divisioonan vertailukelpoista tulosta laskivat pienemmistä vesivarastoista johtuva vähäisempi vesivoimatuotanto yhdessä matalamman saavutetun sähkönhinnan kanssa, vaikka ydinvoiman ja lämpövoiman tuotantovolyymit kasvoivat. Ydinvoiman käytettävyys oli hyvä kaikissa laitoksissa lukuun ottamatta Oskarshamnin 1-yksikköä, joka oli poissa käytöstä koko vuosineljänneksen. Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Kasvu johtui suuremmista volyymeistä Ruotsissa, pienemmistä kiinteistä kuluista sekä vahvemmasta Ruotsin kruunusta. Suomessa julkaistiin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana uusi bioöljyyn perustuvan kaupallinen konsepti. Lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi tulevaisuudessa voidaan tuottaa myös bioöljyä niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joissa pyrolyysi on integroitu CHP-tuotantoon. Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet. Kattavan analyysin perusteella arvioimme nyt, että Nyaganin 2-yksikkö otetaan käyttöön vuoden 2013 lopulla ja 3-yksikkö valmistuu viimeistään loppuvuoteen 2014 mennessä. Investointiohjelman kokonaisaikataulua tai sen taloudellisia tavoitteita - suunniteltu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä sekä 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoittotason (EBIT) saavuttaminen vuoden 2015 aikana - ei ole. Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna Vuonna 2011 käyttöönotettujen uusien yksiköiden positiivinen vaikutus ei riittänyt kompensoimaan heikentyneitä lämmön myyntivolyymeja. Tammikuussa Fortum ilmoitti selvittävänsä sähkönsiirtoliiketoimintansa tulevaisuuden vaihtoehdot. Tarkastelu saataneen päätökseen vuoden 2013 kuluessa. Ensimmäisen neljänneksen aikana Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen tulos vahvistui. Tulosparannus selittyy pääasiassa suuremmilla volyymeilla, jotka olivat edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmän sään ansiota, vahvemmalla Ruotsin kruunulla sekä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä tulosta rasittaneilla kuluilla, jotka liittyivät mittavaan Tapani-myrskyyn vuonna Electricity Sales -liiketoimintaalueen vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli erittäin hyvä. Kasvu selittyy pääosin asiakaskunnan laajenemisella sekä suotuisilla markkinaolosuhteilla ensimmäisellä neljänneksellä. Neljänneksen aikana Suomen hallitus ilmoitti suunnitelmista alentaa yritysverokantaa 24,5 %:sta 20 %:iin alkaen. Verokannan laskulla olisi kertaluontoinen positiivinen vaikutus Fortumille. Kehysriihen yhteydessä hallitus ilmoitti myös leikkaavansa vuodesta 2014 käyttöön otettavaksi suunniteltua nk. windfall-veroa 170 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Samaan aikaan Ruotsissa on käynnissä kiinteistöjen vuoden 2013 verotusarvojen päivittäminen ja korottaminen, jonka odotetaan valmistuvan heinäkuun 2013 loppuun mennessä. Huhtikuussa Euroopan parlamentti hylkäsi CO2-päästöoikeuksien lykkäysesityksen. Päätös oli pettymys Fortumille ja takaisku yhteiselle eurooppalaiselle ilmastopolitiikalle. EU-tasoisen päästökauppajärjestelmän tilalle uhkaa syntyä jopa 27 erilaista kansallista ratkaisua, jotka sisältävät kansallisia hiiliveroja ja muita ilmastopoliittisia välineitä. Tällaisessa tilanteessa energiatuotannon investointipäätökset ovat erittäin haastavia ja energian kokonaiskustannukset nousisivat väistämättä. Parlamentin kielteisestä äänestystuloksesta huolimatta komissio ei kuitenkaan vetänyt esitystään pois, ja asia palautuu nyt takaisin parlamentin ympäristöasioista vastaavaan ENVIvaliokuntaan. Asiakkaat, kestävä kehitys ja turvallisuus ovat jokapäiväisen työmme kulmakiviä. Oman henkilökuntamme työturvallisuus oli erittäin korkealla tasolla ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta aliurakoitsijoidemme turvallisuustasoa on parannettava. Siksi olemme tehostaneet turvallisuustyötä alihankkijoidemme kanssa kaikilla tasoilla. Saavutimme asettamamme hiilidioksidipäästöjen ympäristötavoitteet, mutta polttoaineiden käytön tehokkuudessa ja laitosten 3 (54)

4 käytettävyydessä tavoitteista jäätiin hieman. Saavutimme selvästi tavoitellun jakeluvarmuuden sähkönsiirtoasiakkaillemme. Asiakaskannan kasvu jatkui sekä kaukolämmön että sähkönmyynnin osalta. Jatkamme päivittäistä työskentelyämme saavuttaaksemme pitkän aikavälin strategiamme tavoitteet. Tehostamisohjelma Fortum käynnisti vuonna 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan sekä kilpailukykyään ja varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön rahavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina Tämä toteutetaan vähentämällä käyttöomaisuusinvestointeja miljoonalla eurolla, myymällä ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta noin 500 miljoonalla eurolla, vähentämällä toiminnan kiinteitä kuluja ja vapauttamalla käyttöpääomaa. Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan vuonna 2013 olevan 1,1 1,4 miljardia euroa ja vuonna ,9 1,1 miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa yhtiön vuosittaisen kulutason sisältäen kasvuprojektit arvioidaan olevan noin 150 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna Mikäli henkilöstövähennyksiä tarvitaan, Fortum pyrkii minimoimaan ne luonnollisen poistuman ja eläkkeelle siirtymisten kautta aina kun mahdollista. Tämän vuoksi tilannetta arvioidaan yksikkökohtaisesti. Tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Raportointimuutos eläkkeitä koskevan IFRSstandardin päivityksen johdosta Fortum otti käyttöön päivitetyn eläkkeitä koskevan IFRS-standardin Muutos tehdään takautuvasti, ja näin ollen vertailuvuotta 2012 koskevat tiedot on oikaistu vastaavasti (lisätietoja liitteestä 2). Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Fortumin tulokseen tai taloudelliseen asemaan, mutta sillä oli 124 miljoonan euron negatiivinen vaikutus omaan pääomaan Päivitetyn standardin mukaiset vertailuluvut vuodelle 2012 on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitteessä. Taloudelliset tulokset Tammi maaliskuu Konsernin liikevaihto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (1 901) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli yhteensä 650 (654) miljoonaa euroa, ja konsernin raportoitu liikevoitto oli yhteensä 603 (739) miljoonaa euroa. Fortumin raportoituun liikevoittoon vaikuttivat yhteensä -47 (85) miljoonalla eurolla kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu. (Liite 4). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli viimeisellä neljänneksellä 29 (-7) miljoonaa euroa. Osuus Hafslundin ja TGC-1:n voitoista perustuu yhtiöiden julkaistuun vuoden 2012 neljännen neljänneksen osavuosikatsaukseen. Osuus TGC-1:n vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen voitoista ei sisältynyt vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. (Liite 11) 4 (54)

5 Liikevaihto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Nord Poolissa tehtyjen ostojen ja myyntien netotus Eliminoinnit Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Konsernin nettorahoituskulut laskivat 73 (77) miljoonaan euroon. Nettorahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli -2 (-7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 559 (655) miljoonaa euroa. Kauden verot olivat yhteensä 107 (119) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 19,2 % (18,3 %). Veroprosentti ilman osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja oli 20,6 % (21,0 %). Kauden tulos oli 452 (536) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,56) euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,04 (0,10) euroa osaketta kohti. Vähemmistöosuus oli 51 (39) miljoonaa euroa. Tämä liittyy pääosin Fortum Värme Holding AB:hen, josta Tukholman kaupunki omistaa 50 %. 5 (54)

6 Taloudellinen asema ja rahavirta Rahavirta Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi 93 miljoonalla eurolla 646 (553) miljoonaan euroon. Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 15 miljoonalla eurolla 287 (272) miljoonaan euroon. Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat yhteensä 37 (276) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, laski 135 miljoonalla eurolla 401 (536) miljoonaan euroon. Vahva Ruotsin kruunu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti; valuuttakurssieroista syntyi tappioita, jotka liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen. Kurssierojen yhteisvaikutus oli -108 (-84) miljoonaa euroa. Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma Taseen loppusumma kasvoi 974 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2012 lopussa ). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 299 miljoonalla eurolla miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta, 319 miljoonaa euroa, liittyi käyttöomaisuushyödykkeiden arvon kasvuun, mikä johtui investoinneista sekä Ruotsin kruunun ja muiden valuuttojen vahvistumisesta. Lyhytaikaiset varat nousivat 675 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon. Nousu liittyy pääosin likvidien varojen kasvuun 756 miljoonalla eurolla sekä myynti- ja muiden saamisten kasvuun 39 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisten varojen nousua tasoitti vaihtoomaisuuden väheneminen 99 miljoonalla eurolla. Sijoitettu pääoma kasvoi 902 miljoonalla eurolla ja oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ). Tämä johtui taseen loppusumman kasvusta. Taseen loppusumma oli miljoonaa euroa. Oma pääoma Oma pääoma oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ), josta emoyhtiön omistajien osuus oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ) ja määräysvallattomien omistajien osuus 667 miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa 603). Rahoitus Nettovelka laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 371 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2012 lopussa 7 814). Maaliskussa 2013 Fortum laski liikkeelle kaksi viiden vuoden joukkovelkakirjalainaa EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmansa puitteissa. Lainojen yhteenlaskettu nimellisarvo oli miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 376 miljoonaa euroa), joista ensimmäinen laina oli miljoonaa Ruotsin kruunua vaihtuvalla korolla, ja toinen laina miljoonaa Ruotsin kruunua kiinteällä 2,75 % korolla. Kauden lopussa konsernin likvidit varat olivat (vuoden 2012 lopussa 963) miljoonaa euroa, mukaan lukien OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 169 (vuoden 2012 lopussa 128) miljoonaa euroa. Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,7 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana konsernin nettorahoituskulut olivat 73 (77) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -2 (-7) miljoonaa euroa. Fortumin pitkäaikainen luottoluokitus Standard & Poor'silta oli A- (negatiivinen näkymä). 6 (54)

7 Helmikuussa Fortum päätti lopettaa luottoluokitusyhteistyönsä Moody'sin kanssa. Moody'sin luottoluokitus Fortumille oli A2 negatiivisella näkymällä. Huhtikuun alusta alkaen Fortum ilmoitti solmineensa yhteistyösopimuksen luottoluokittaja Fitch Ratingsin kanssa. Sopimuksen mukaisesti Fitch Ratings antaa luottoluokituksen Fortum Oyj:lle sekä Fortumin EMTN-lainaohjelmansa puitteissa liikkeelle laskemille uusille lainoille. Tällä hetkellä Fitch Ratingsin pitkän aikavälin luottoluokitus Fortumille on A- (negatiivisilla näkymillä). Tunnuslukuja Viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde oli 3,1 (vuoden 2012 lopussa 3,1) ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 3,1 (3,2). Velkaantumisaste oli 67 % (73 %) ja omavaraisuusaste 44 % (43 %). Oma pääoma oli 11,82 euroa (11,30) osaketta kohti. Viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta sijoitetun pääoman tuotto oli 9,1% (10,2 %) ja oman pääoman tuotto 13 % (14,6 %). Markkinatilanne Pohjoismaat Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin sähköä vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 117 (113) terawattituntia (TWh) eli noin 3 % vuoden 2012 vastaavaa jaksoa enemmän. Kulutuksen kasvu johtui viileämmästä säästä ja sen myötä yksityisen kulutuksen kasvusta. Vuoden 2013 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 85 TWh eli 2 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen lopussa vesivarastot olivat laskeneet 35 TWh:iin eli olivat 6 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmät ja 21 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Ensimmäisen neljänneksen aikana vuonna 2013 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,0 (38,3) euroa/mwh. Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 42,1 (42,5) euroa/mwh ja Ruotsissa (SE3) 42,0 (39,1) euroa/mwh. Vesivarastojen kasvanut vaje nosti hintoja varsinkin vesivoimapainotteisilla alueilla, mikä taas johti pienempiin aluehintaeroihin näiden ja muiden pohjoismaisten hinta-alueiden välillä. Sähkön tuonti Venäjältä väheni Venäjän sähkönkulutuksen huipputuntien aikana. Saksassa keskimääräinen spot-hinta vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 42,3 (45,1) euroa/mwh. Vuoden 2013 alussa CO 2 -päästöoikeuksien (EUA = EU emission Allowance) markkinahinta oli noin 6,6 euroa/tonni. Ensimmäisellä neljänneksellä päästöoikeuksilla käytiin kauppaahintaan noin 3,4-6,7 euroa/tonni. Neljänneksen päätöskurssi oli noin 4,8 euroa/tonni. Päästöoikeuksien hintavaihtelut johtuivat pääasiasiassa Euroopan parlamentin ympäristöasioista vastaavan ENVI-valiokunnan kokouksen päätöksistä sekä päästöoikeuksien huutokaupan lykkäämisprosessiin liittyvästä uutisoinnista. Venäjä OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyneellä Tjumenin alueella sähkönkysyntä kasvoi noin 4 %, kun taas metalliteollisuuteen painottuneella Tšeljabinskin alueella sähkönkysyntä laski noin 3 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Lasku johtui pääosin terästeollisuuden vähentyneestä kysynnästä. Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin sähköä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 288 (293) TWh. Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue), oli 213 (217) TWh. 7 (54)

8 Keskimääräinen sähkön spot-hinta kapasiteettihinta pois lukien kasvoi noin 10 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (915) ruplaan/mwh hintavyöhykkeellä 1. Tarkemmat markkinatiedot on esitetty taulukoissa katsauksen lopussa (sivu 49). Divisioonakatsaukset Power Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 18,7 16,8 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 18,5 17,6 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Sähköntuotanto lähteittäin, TWh I/13 I/ LTM Vesivoima, Pohjoismaissa 5,8 6,1 25,2 24,9 Ydinvoima, Pohjoismaissa 6,7 6,5 23,4 23,6 Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,7 0,2 0,6 1,1 Yhteensä Pohjoismaissa 13,2 12,8 49,2 49,6 Lämpövoima muissa maissa 0,3 0,3 1,1 1,1 Yhteensä 13,5 13,1 50,3 50,7 Pohjoismainen myynti, TWh I/13 I/ LTM Myynti Pohjoismaissa 13,7 13,2 50,7 51,2 josta sähkön tukkumyynti 12,1 12,0 46,8 46,9 Pohjoismaissa* * Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (eli Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). Myyntihinta, EUR/MWh I/13 I/ LTM Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa** 45,7 47,2 44,6 47,2 **Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (eli Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). 8 (54)

9 Tammi maaliskuu Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 303 (342) miljoonaa euroa eli 39 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Divisioonan liikevoitto oli 263 (368) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat 4 (47) miljoonaan euron myyntivoitto, kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö, jonka vaikutus oli yhteensä -41 (-12) miljoonaa euroa sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu (Liite 4). Systeemihinta ja Ruotsin aluehinnat olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä korkeammat, mutta Suomen aluehinta oli hieman alle vertailukauden 2012 tason. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,0 (38,3) euroa/mwh. Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 42,1 (42,5) euroa/mwh ja Tukholmanalueella (SE3) 42,0 (39,1) euroa/mwh. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta oli 45,7 (47,2) euroa/mwh eli 1,5 euroa/mwh alempi kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Vesivoimalla tuotettiin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 0,3 TWh vähemmän sähköä kuin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden alussa pohjoismaiset vesivarastotasot olivat 85 TWh, eli 2 TWh keskimääräistä suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen lopulla vesivarastotasot olivat laskeneet 35 TWh:iin, mikä on 6 TWh alle keskimääräisen tason ja 21 TWh alle edellisvuoden tason. Ydinvoimatuotanto kasvoi 0,2 TWh edellisvuoden ensimmäiseltä neljännekseltä lähinnä johtuen Oskarshamnin 3-yksikön suuremmasta tuotannosta. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Fortumin lämpövoimatuotanto Pohjoismaissa oli 0,5 TWh korkeampi kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Hiilidioksidipäästötön tuotanto oli näin ollen 93 % (96 %). Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 13,2 (12,8) TWh eli noin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Kasvaneen ydinvoima- ja lämpövoimatuotannon sekä vähäisemmän vesivoimatuotannon ja alemman saavutetun sähkönhinnan yhteisvaikutus oli noin -20 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Operatiiviset kustannukset kasvoivat noin 17 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin vahvistuneesta Ruotsin kruunusta (6 miljoonaa euroa) sekä Ruotsin vesivoimalaitoskiinteistöjen verotusarvojen korotuksista. Verotusarvot vahvistetaan heinäkuussa Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, minkä lisäksi yhtiö on osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Käytettävyys oli korkea kaikissa yksiköissä paitsi Oskarshamnin 1-yksikössä. Oskarshamn 1 suljettiin joulukuussa 2012 sähkönhätäsyöttöjärjestelmien (EDG, energy diesel generators) ongelmien vuoksi, ja tämänhetkisen tiedon mukaan laitos on pysäytettynä toukokuun 2013 loppuun asti. Oskarshamn 3:n tuotanto on sujunut ongelmitta, ja maaliskuussa sen tuotanto oli ennätystasolla sitten laitoksen käyttöönoton vuonna Forsmarkin 2-yksikön tehoa korotetaan 996 MW:stä MW:iin, ja korotuksen käyttöönottoon liittyvät testit alkoivat maaliskuussa Tehonkorotukset arvioidaan saatavan käyttöön toukokuussa. 9 (54)

10 Heat Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto lämmönmyynti sähkönmyynti muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 8,8 7,7 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 7,0 7,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi maaliskuu Heat-divisioonan lämmönmyynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhteensä 8,2 (8,1) TWh. Sähkönmyynti oli samaan aikaan yhteensä 1,7 (1,7) TWh. Volyymien kasvu johtui hieman kylmemmästä säästä sekä perustuotannon hyvästä käytettävyydestä erityisesti Ruotsissa. Suomessa taas edellisvuoden uudelleenjärjestelyt vähensivät lämmön ja höyryn volyymeja. Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 170 (162) miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Kasvu johtui suuremmista volyymeistä Ruotsissa, pienemmistä kiinteistä kuluista sekä vahvemmasta Ruotsin kruunusta. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 175 (214) miljoonaa euroa. Myynteihin liittyvien voittojen tai tappioiden osuus tästä oli 0 (58) miljoonaa euroa. Lämmönmyynti maittain, I/13 I/ LTM TWh Suomi 2,0 2,2 5,8 5,6 Ruotsi 3,8 3,3 8,5 9,0 Puola 2,0 2,0 4,3 4,3 Muut maat 0,4 0,6 1,1 0,9 Yhteensä 8,2 8,1 19,7 19,8 Sähkönmyynti, TWh I/13 I/ LTM Yhteensä 1,7 1,7 4,2 4,2 Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum otti kaupalliseen käyttöön jätettä polttoaineena hyödyntävän CHP-laitoksen Klaipedassa Liettuassa. Suomessa esiteltiin uusi bioöljyyn perustuva kaupallinen konsepti. Lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi bioöljyä voidaan tulevaisuudessa tuottaa myös niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joissa pyrolyysitekniikka on integroitu CHP-tuotantoon. Ensimmäinen kaupallisen mittakaavan CHP+-laitos on rakenteilla Joensuussa. Fortumin asiakkaille Tukholmassa lanseerattiin virallisesti mahdollisuus myydä ylijäämälämpöä yhtiön kaukolämpöverkkoon. Ensimmäinen iso pilottiasiakas liittyi verkkoon ja aloitti ylijäämälämmön toimitukset. 10 (54)

11 Russia Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioona sisältää myös Fortumin hieman yli 25 % omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti lämmönmyynti muu myynti EBITDA Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 3,0 3,2 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 2,7 2,9 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian öljyntuotantoalueilla. Venäjällä sähkön tukkumarkkinat on vapautettu vuoden 2011 alusta. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt kuitenkin myyvät edelleen kotitalouksien ja eräiden erityisryhmien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan säännellyillä hinnoilla. Ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2013 OAO Fortum myi noin 83 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla. Vuoden 2013 kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa (CCS kapasiteetti, rakennettu ennen vuotta 2008) pidettiin vuoden 2012 lopussa. Suurin osa Fortumin voimalaitoksista valittiin huutokaupassa myös vuodelle 2013 hinnoilla, jotka ovat lähellä vuoden 2012 tasoa. Noin 10 % (265 MW) Fortumin sta kapasiteetista jäi vuoden 2013 huutokaupan ulkopuolelle tiukentuneiden teknisten vähimmäisvaatimusten vuoksi. Tämäkin kapasiteetti saa kuitenkin kapasiteettimaksuja markkinoiden keskimääräisen kapasiteettihinnan mukaan vuonna Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA uusi kapasiteetti ) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Yritysoston aikaan vuonna 2008 Fortum teki varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Mahdollisia sakkoja voidaan vaatia, jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy, tai jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä. Voimalaitosyksiköiden käyttöönoton aikataulu arvioidaan vuosineljänneksittäin. Muutosten vaikutukset varauksen määrään päivitetään tämän mukaisesti (Liite 15). Uusien laitosyksiköiden myötä tuotanto ja myyntitulot kasvavat, ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan myös huomattavasti korkeampia kapasiteettimaksuja kuin lle kapasiteetille. Kapasiteettimaksut vaihtelevat kuitenkin voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös sesonkivaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. Viranomainen tarkastelee investointivelvoitesopimuksen takaamia kapasiteettimaksuja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tarkastelussa huomioidaan sähkönmyyntituotot, ja on mahdollista, että sen seurauksena myös uuden kapasiteetin kapasiteettimaksuja muutetaan. Kapasiteettimaksut voivat myös vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtionobligaatioihin, joiden maturiteetti on 8 10 vuotta. 11 (54)

12 Fortumin mittava investointiohjelma, joka saatetaan loppuun vuoden 2014 loppuun mennessä, on yhtiön kasvun avaintekijä Venäjällä. Investointiohjelman valmistumisen jälkeen sähköntuotantokapasiteetti Russia-divisioonassa on lähes tuplaantunut ja ylittää MW. Fortumin tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso Russiadivisioonassa ja tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoa Venäjällä. Tammi maaliskuu Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Russia-divisioona myi sähköä 7,4 (6,2) TWh. Samaan aikaan lämmönmyynti oli yhteensä 9,7 (11,3) TWh. Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 41 (48) miljoonaa euroa. CSA-sopimuksen mukaisesti kapasiteettimaksuja saavien uusien yksiköiden positiivinen vaikutus ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 29 (24) miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui harvinaisen lämpimästä talvesta Tšeljabinskin alueella, joka laski lämmön volyymeja alkuvuonna 2013, sekä Surgutissa sijaitsevan lämpöverkon myynnistä vuonna Tämän lisäksi Venäjän hyvä vesitilanne painoi sähkönhintoja. Liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 40 (48) miljoonaa euroa. OAO Fortumin keskeiset sähkön, I/13 I/ LTM kapasiteetin ja kaasun hinnat Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh Keskimääräinen säännelty kaasun hinta Uralin alueella, RUB/1000 m Keskimääräinen kapasiteettihinta lle kapasiteetille (CCS), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille (CSA), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta, trub/mw/kk OAO Fortumin saavuttama sähkönhinta, EUR/MWh 30,6 29,3 30,6 31,0 *Kapasiteettihinnat maksettu kapasiteettivolyymeille, pois lukien suunnittelemattomat seisokit, huollot ja oma kulutus Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet, ja saa näin ollen kapasiteettimaksuja lähtien. Yksikön sertifioitu kapasiteetti on yli 420 MW:a, ja se on Tjumenin energiajärjestelmän energiatehokkaimpia yksiköitä 57 %:n hyötysuhteella. Nyaganin voimalaitos on ensimmäinen ja suurin täysin uusi lämpövoimalaitosprojekti Venäjällä sitten vuoden 1990 ja merkittävin osa Fortumin Venäjän investointiohjelmaa. Voimalaitosta, joka koostuu kolmesta 418 MW:n kaasukombiyksiköstä (CCGT), rakennetaan Moskovasta koilliseen sijaitsevalle Pohjois-Uralille. Maakaasua polttoaineenaan käyttävän voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on valmistuessaan noin MW. Fortum on panostanut vahvasti rakennustöiden viivästymisen syiden selvittämiseen ja arvioi nyt kattavan analyysin jälkeen, että Nyaganin 2-yksikkö otetaan käyttöön vuoden 2013 lopulla. Nyaganin 3-yksikkö valmistuu viimeistään vuoden 2014 lopussa. Näin investointi optimoidaan suhteessa operatiivisiin kuluihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin sekä sähkön myyntiin että saataviin kapasiteettimaksuihin. Kapasiteettimaksut Nyaganin 3-yksiköstä alkavat CSAsopimuksen mukaisesti viivästymissakkoja ei voida periä Nyagan 3-yksikön osalta ennen tammikuun alkua Investointiohjelman kokonaisaikataulua tai sen taloudellisia tavoitteita - suunniteltu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä sekä 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoittotason (EBIT) saavuttaminen vuoden 2015 aikana - ei ole. 12 (54)

13 Fortum teki vuonna 2008 varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Fortum saa lisäksi asianmukaisen korvauksen urakoitsijan viivästymisten aiheutumista vahingoista. Neuvottelut pääurakoitsijan kanssa jatkuvat. Fortumin Venäjän investointiohjelman kaksi viimeistä yksikköä rakennetaan Tšeljabinskiin. Alun perin yksiköt oli tarkoitus rakentaa Tjumenin alueelle. Uudet yksiköt rakennetaan Chelyabinsk GRES -laitokselle. Viimeiset uudet yksiköt CSA-sopimuksen piirissä arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi voimalaitoksen nykyinen laitteisto uudistetaan ja tehoa korotetaan. Electricity Solutions and Distribution Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales. Distribution Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto jakeluverkot alueverkot muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 9,1 9,5 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,8 9,4 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi maaliskuu Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 8,6 (8,3) TWh ja 4,8 (4,9) TWh. Korkeammat jakeluverkon siirtovolyymit johtuivat kylmästä säästä tammikuussa ja maaliskuussa Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 137 (110) miljoonaa euroa. Tulosparannus selittyy pääasiassa edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmän sään tuomilla korkeammilla volyymeilla, vahvemmalla Ruotsin kruunulla sekä vertailuvuoden tulosta rasittaneilla kuluilla, jotka liittyivät mittavaan Tapani-myrskyyn. Liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 136 (117) miljoonaa euroa. Tammikuussa Fortum ilmoitti käynnistäneensä sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Käynnistetyllä selvityksellä ei ole vaikutusta Fortumin sähkönjakeluasiakkaisiin, eikä tarkastelu koske lainkaan yhtiön sähkönmyyntiliiketoimintaa. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun päätökseen vuoden 2013 kuluessa. Tuntipohjaisen sähkönkulutuksen etämittauksen käyttöönotto edistyi Suomessa suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä uusi mittari oli asennettu noin sähköverkkoasiakkaalle ( vuoden 2012 lopussa). Kaikkiaan asiakasta saa uuden mittarin vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden tuntimittausjärjestelmän etuja ovat 13 (54)

14 muun muassa ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuva laskutus ja parempi sähkönkulutuksen hallinta. Uusi sähkönsiirron tuottoa säätelevä valvontamalli, joka kattaa vuodet , astui voimaan sekä Suomessa että Ruotsissa Suomessa toimiala valitti Energiamarkkinaviraston esittämästä valvontamallista markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden päätös annettiin joulukuussa. Valitusprosessi jatkuu, koska Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid päätti valittaa markkinaoikeuden päätöksestä koskien regulaation tuottoprosenttia (WACC, Weighted Average Cost Of Capital) korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuimen päätöstä odotetaan vielä. Suomen hallitus antoi maaliskuussa 2013 ehdotuksen muutoksista sähkömarkkinalain uudistamiseksi. Esitys sisältää EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin edellyttämät, sähkömarkkinoita koskevat kansallisen lainsäädännön muutokset sekä sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen liittyvät lainsäädäntötarpeet. Ehdotuksen mukaan asemakaavaalueella asiakkaalle ei saa aiheutua yli kuutta tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä, eikä muilla alueilla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä 15 vuoden siirtymäkauden jälkeen. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnassa, ja sen odotetaan astuvan voimaan Lisäksi ehdotetaan pitkistä sähkökatkoista asiakkaille maksettavien vakiokorvausten portaittaista korotusta: 8 päivän sähkökatkon jälkeen 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja 200 %, mikäli sähkökatkos kestää yli 12 päivää. Vuotuinen vakiokorvausmaksimi nostettaisiin 750 eurosta enintään euroon vuoteen 2015 mennessä. Ruotsissa energiamarkkinaviranomainen Energimarknadsinspektionen (EI) esitti uuden regulaatiomallin, jonka ensimmäinen valvontajakso on Uuden mallin myötä Ruotsi siirtyi ex-ante -malliin, jossa EI päättää neljän vuoden tuoton etukäteen. Uusi malli sisältää muun muassa siirtymäsäännön, jolta Fortum ja noin puolet Ruotsin verkkoyhtiöistä arvioi puuttuvan lainmukaisen perustan. Verkkoyhtiöt ovat tämän vuoksi valittaneet uudesta regulaatiomallista. Syksyn aikana EI suostui tiettyihin muutoksiin. Toinen kommentointikierros on käynnissä oikeusprosessin valmistelua varten. Oikeuden päätöstä odotetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Sähkönsiirto I/13 I/ LTM jakeluverkoissa, TWh Ruotsi 4,6 4,4 14,4 14,6 Suomi 3,1 3,1 9,8 9,8 Norja 0,9 0,8 2,4 2,5 Yhteensä 8,6 8,3 26,6 26,9 Sähkönjakeluasiakkaiden määrä alueittain, tuhansia Ruotsi Suomi Norja Yhteensä (54)

15 Electricity Sales Electricity Sales vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle yksityis- ja yritysasiakkaalle, ja tarjoaa myös älykkäitä sähkötuotteita ja palveluita. Lisäksi standardoituja tuotteita tarjotaan suurille yritysasiakkaille (Sales Trading). Fortum on yksi Pohjoismaiden johtavista hiilidioksidipäästöttömän sähkön myyjistä. Electricity Sales ostaa sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 152,3 84,6 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 203,1 125,7 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi maaliskuu Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminta-alueen sähkönmyynti asiakkaille oli yhteensä 4,4 (4,2) TWh ja Sales Trading oli 0,4 (0,3) TWh (aikaisemmin raportoitu Muutsegmentissä). Korkeampi yksityisasiakkaiden volyymi johtui normaalia kylmemmästä säästä tammija maaliskuussa Electricity Salesin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 15 (9) miljoonaa euroa. Tammi- ja maaliskuun kylmemmän sään lisäksi markkinaolosuhteet olivat suotuisat ja asiakaskunnan laajentamiseen tähtäävät toimenpiteet onnistuneita ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 5 (11) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat kertaluonteiset erät ja sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö (Liite 4). Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 222 (218) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat 221 (218) miljoonaa euroa. Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettia ja suorittavansa perusparannuksia olemassa oleviin laitoksiin seuraavasti: 15 (54)

16 Tyyppi Sähköntuotantokapasiteetti MW Lämmöntuotantokapasiteetti MW Toimitus alkaa* Power Vesivoimalaitosten perusparannus Vesivoima Blaiken, Ruotsi Tuulivoima Heat Järvenpää, Suomi Biopolttoaine (CHP) Q Jelgava, Latvia Biopolttoaine (CHP) Q Brista, Ruotsi Jäte (CHP) Q Russia** Nyagan 2 Kaasu (CCGT) 418 2H 2013 Nyagan 3 Kaasu (CCGT) 418 2H 2014 Chelyabinsk 1 Kaasu (CCGT) 248 2H 2014 Chelyabinsk 2 Kaasu (CCGT) 248 Q4 2014/Q *) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne. **) Kapasiteettimaksujen aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne. Power Fortum osallistuu Teollisuuden Voima Oyj (TVO) -omistusosuutensa kautta Olkiluoto 3:n MW:n ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa. AREVA-Siemens -konsortiolta saatujen tietojen perusteella TVO arvioi, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön valmistuminen säännölliseen sähköntuotantoon voi siirtyä vuoteen Helmikuussa TVO:n hallitus ehdotti yhtiön osakkaille uuden 300 miljoonan euron suuruisista osakaslainasitoumusta. Fortumin osuus TVO:n Olkiluoto 3 (OL3) -projektista on noin 25 %. Ehdottamallaan uudella osakaslainalla yhtiö varautuu ylläpitämään Olkiluoto 3 -projektissa riittävän omavaraisuusasteen sekä selviytymään mahdollisista projektin loppuunsaattamisen lisäviiveistä ja lisäkustannuksista. TVO on sitoutunut rahoitussopimuksissa rahoittamaan OL3-projektin siten, että osakkaiden rahoitusosuus ei nouse yli 25 prosenttia joko osakepääoman tai osakaslainojen muodossa. Heat Tammikuussa muurattiin peruskivi Tukholman uuteen biopolttoaineita hyödyntävään CHPlaitokseen, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna Projekti on Heat-divisioonan suurin käynnissä oleva investointihanke ja arvoltaan 500 miljoonaa euroa. Maaliskuussa otettiin kaupalliseen käyttöön uusi jätettä hyödyntävä CHP-laitos Klaipedassa Liettuassa. Laitos vihitään käyttöön virallisesti toukokuussa. Tämän lisäksi Heat Finland esitteli vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana bioöljyyn perustuvan uuden kaupallisen konseptin. Lämmön ja sähköntuotannon lisäksi voidaan tulevaisuudessa tuottaa myös bioöljyä niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joissa pyrolyysitekniikka on integroitu CHP-tuotantoon. Ensimmäinen kaupallisen mittakaavan CHP+-laitos on rakenteilla Joensuussa.

17 Russia Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet ja alkoi näin ollen saada kapasiteettimaksuja lähtien. Yksikön sertifioitu kapasiteetti on yli 420 MW ja se on Tjumenin energiajärjestelmän energiatehokkaimpia yksiköitä 57 % hyötysuhteella. Osakkeet ja osakepääoma Fortum Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Tammimaaliskuussa 2013 yhteensä 165,2 (157,2) miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, arvoltaan miljoonaa euroa. Fortumin osakkeen korkein noteeraus jakson aikana oli 16,38 euroa ja alin 13,10 euroa. Vaihdolla painotettu keskiarvo oli 14,52 euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 15,72 (18,20) euroa. Fortumin markkina-arvo viimeisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli miljoonaa euroa. Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla esimerkiksi Boat-, BATS-, Chi-X- ja Turquoise-markkinoilla sekä OTC-markkinoilla. Vuoden 2013 tammi-maaliskuun aikana noin 54 % osakkeiden kokonaisvaihdosta käytiin muilla markkinapaikoilla kuin NASDAQ OMX Helsingissä. Ensimmäisen neljänneksen lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli euroa ja rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan. Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli neljänneksen lopussa 50,8 %. Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus neljänneksen lopussa oli 23,6 %. Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen, optiolainojen tai uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi. Konsernin henkilöstö Fortumin toiminta on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Jakson lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli (vuoden 2012 lopussa ). Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa Power-divisioonassa oli (1 846) työntekijää, Heat-divisioonassa (2 212), Russia-divisioonassa (4 253), Distributionissa 866 (870) ja Electricity Salesissa 502 (509). Muun henkilöstön määrä oli 585 (681). Tutkimus ja kehitys Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin strategiaa. Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) edistää ympäristömyönteisten energiaratkaisujen toteuttamista. Investoinnit uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen, kuten aalto- ja aurinkoenergiaan, ovat olennainen osa Fortumin strategian toteutumista. Fortum raportoi tutkimus- ja kehitysmenot vuositasolla. Vuonna 2012 Fortumin T&K-menot olivat 41 miljoonaa euroa (38 miljoonaa vuonna 2011) eli 0,7 % liikevaihdosta (0,6 % vuonna 2011). Kestävä kehitys Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat konsernitason avainmittareista sekä divisioonatason mittareista. 17 (54)

18 Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosiraportoinnin avulla. Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittareiden tulokset raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle. Vuoden 2013 alussa voimaantulleissa uudistetuissa kestävän kehityksen tavoitteissa painotetaan Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mitataan ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden lisäksi yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta. Yhtiö on listattuna maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability World -indeksissä sekä STOXX Global ESG Leaders, NASDAQ OMX ja OMX GES Sustainability Finland -indekseissä. Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun keskeisiä tekijöitä ovat kilpailukyky, taloudellinen menestys ja markkinaehtoinen tuotanto. Tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä taloudellista arvoa, kannattavaa kasvua ja lisäarvoa osakkeenomistajille, asiakkaille, työntekijöille, tavarantoimittajille ja muille avainsidosryhmille yhtiön toiminta-alueilla. Fortumin tavoitteena on erinomainen taloudellinen menestys strategisesti valituilla keskeisillä alueilla vahvan osaamisen ja vastuullisten toimintatapojen avulla. Fortum mittaa taloudellista menestystään tunnusluvuilla, joita ovat sijoitetun pääoman tuotto (tavoite: 12 %), oman pääoman tuotto (tavoite: 14 %) ja pääomarakenne (tavoite: vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate eli EBITDA noin 3). Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G3.1-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen. Ympäristövastuu Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnonvarojen tehokas käyttö sekä energiantuotannon, -jakelun ja toimitusketjun ympäristövaikutusten hallinta ovat keskeinen osa Fortumin ympäristövastuuta. Yhtiön osaaminen CO 2 -päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä energiatehokkaassa CHP-tuotannossa korostuu ympäristövastuun alueella. Fortumin konsernitason ympäristötavoitteet liittyvät hiilidioksidipäästöihin, energiatehokkuuteen ja ympäristöpoikkeamien hallintaan. Ympäristövastuun saavutuksia seurataan kuukausittain, vuosineljänneksittäin ja vuosittain suoritettavan raportoinnin välityksellä. Puolan Zabrzessa ja Bytomissa sijaitsevat tuotantolaitokset saivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ISO-sertifikaatit. Nyt Fortumin kaikki Puolan toiminnot on ISO-sertifioitu. Maaliskuun 2013 lopussa 96 % Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä jakelusta kaikissa toimintamaissa oli ISO ympäristösertifioitu. Fortumin ilmastotavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle ovat: sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt EU:n alueella alle 80 grammaa kilowattitunnilta (g/kwh) ja kokonaisenergiantuotannon (sähkö ja lämpö) hiilidioksidin ominaispäästöt alle 200 g/kwh kattaen kaikki toimintamaat. Molemmat tavoitteet on laskettu viiden vuoden keskiarvona. Maaliskuun 2013 lopussa sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen viiden vuoden keskiarvo EU:n alueella oli 62 g/kwh ja kokonaisenergiatuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 180 g/kwh. Molemmat olivat tavoitetasoa parempia tuloksia. Fortumin kokonaishiilidioksidipäästöt tammi-maaliskuussa 2013 olivat 7,1 (6,6) miljoonaa tonnia (Mt), josta 2,3 (1,9) Mt kuului EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) piiriin. Vuodesta 2013 lähtien sähköntuotanto ei enää saa ilmaisia päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmässä. Euroopan komissio ei ole vielä vahvistanut ilmaisten päästöoikeuksien allokaatiota vuodelle 2013 lämmöntuotannon ja muulle teollisuuden osalta. Alustavan arvion mukaan Fortum saisi ilmaisia päästöoikeuksia noin 2,9 Mt, mikä on selvästi vähemmän kuin 5,4 Mt vuonna Fortumin hiilidioksidipäästöt I/13 I/ LTM (miljoonaa tonnia, Mt) Kokonaispäästöt 7,1 6, ,1 Päästökauppajärjestelmän alaiset päästöt 2,3 1, ,2 Myönnetyt päästöoikeudet 5.4 Päästöt Venäjällä 4,7 4, ,6 18 (54)

19 Fortumin tavoitteena on nostaa polttoaineen käytön tehokkuus 70 %:iin viiden vuoden keskiarvona laskettuna. Tammi-maaliskuussa 2013 polttoaineiden käytön tehokkuus oli 69 % (72 %) ja viiden vuoden keskiarvo maaliskuun lopussa oli 67 % (68 %), mikä on alle tavoitteen. Fortumin tavoitteena ympäristöpoikkeamien hallinnassa on alle 40 poikkeamaa vuodessa. Tammimaaliskuussa 2013 Fortumin toiminnoissa tapahtui 11 (8) ympäristöpoikkeamaa. Näihin kuului 4 öljyvuotoa, 3 tulipaloa, yksi räjähdys ja yksi INES 1 -luokan ydinlaitostapahtuma (INES=International Nuclear Event Scale). Millään näistä poikkeamista ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia, eikä niillä ollut merkittävää taloudellista vaikutusta Fortumille. Sosiaalinen vastuu Sosiaalisen vastuun osa-alueella Fortumin innovaatiot sekä vähäpäästöisen sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnan kehittämistä ja lisäävät hyvinvointia. Painotamme hyvänä yrityskansalaisena toimimista sekä turvallisten työolojen varmistamista kaikissa Fortumin toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille ja urakoitsijoille. Maaliskuun 2013 lopussa OHSAS sertifiointi kattoi 71% Fortumin sähkön ja lämmön tuotanto- ja jakelutoiminnasta maailmanlaajuisesti. Tammi-maaliskuun aikana Fortumin eurooppalaisten CHP-laitosten energiakäytettävys oli 91 %, (93 %), mikä on alle vuotuisen tavoitetason 92 %. Sähkönjakelussa kumulatiivinen SAIDI (System Average Interruption Duration Index) oli 21 minuuttia (32), kun vuoden tavoite on alle 110 minuuttia. Tammi-maaliskuun 2013 aikana omien työntekijöiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) oli 0,9 (1,3). Tämä on alle Fortumin turvallisuustavoitteen, joka on vähemmän kuin 1 miljoonaa työtuntia kohti omalle henkilöstölle ja kuvastaa konsernin nollatoleranssia tapaturmille. Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset* Tavoitteet I/13 Viiden vuoden keskiarvo Sähköntuotannon CO 2 -ominaispäästö EU:ssa (viiden vuoden keskiarvo), g/kwh < Energian kokonaistuotannon CO 2 - ominaispäästö (viiden vuoden keskiarvo), g/kwh < Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde (viiden vuoden keskiarvo), % > Ympäristöpoikkeamat < CHP-laitosten energiakäytettävyys EU:ssa, % > SAIDI, minuuttia vuonna 2013 < Tapaturmataajuus (LWIF) omalle henkilöstölle < 1,0 0,9 - *Yhtiön mainetta ja asiakastyytyväisyyttä koskevia tavoitteita seurataan vuositasolla. Muutoksia Fortumin johdossa Maaliskuussa Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuulalta diagnosoitiin hoitoa vaativa sairaus ja hän jäi välittömästi sairauslomalle. Tapio Kuulan sairausloman aikana hänen sijaisenaan toimii Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo. 19 (54)

20 Yhtiökokous 2013 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden Fortumin hallitukselle ja toimitusjohtajalle koko vuodelta Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli , ja osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Sari Baldauf, hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Christian Ramm-Schmidt ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti- Vaintola, Kim Ignatius ja Joshua Larson. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja euroa/vuosi, varapuheenjohtaja euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet euroa/vuosi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle maksetaan euroa/vuosi siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi.lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Tämän lisäksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tapahtumia katsauskauden jälkeen Huhtikuussa Fortumin hallitus päätti päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Uusi osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon kasvattamiseen. Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat. Fortum Oyj:n tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Tämän lisäksi Euroopan parlamentti hylkäsi huhtikuussa ehdotuksen lykätä 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamista (ns. backloading). Äänestyksessä 334 edustajaa äänesti puolesta ja 315 vastaan. Komissio ei vetänyt esitystään pois, ja asia palautuu nyt takaisin valmisteluun ympäristöasioista vastaavaan ENVI-valiokuntaan. 20 (54)

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Q1 2013 Tulos Tunnuslukuja (EUR) I/2013 I/2012 LTM Liikevaihto, milj. 1 991 1 901 6 249 EBITDA, milj. 772 897 2 413 Liikevoitto, milj. 603 739

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuu 2016: Tyydyttävä tulos matalista sähkönhinnoista huolimatta Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012

Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012 Fortum Oyj Vuosi 2011 1.2.2012 1 Päätapahtumia vuonna 2011 Kokonaisuudessaan hyvä vuosi haastavassa ympäristössä Ydinvoiman käytettävyys Ruotsissa parani selvästi Ydinturvallisuusselvitykset tehty; laitokset

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) I/2014 I/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 473 1 654 5 309 5 128 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015. Fortum Oyj 29.4.2015

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015. Fortum Oyj 29.4.2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Fortum Oyj 29.4.2015 Lopetettujen liiketoimintojen IFRS oikaisu Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Vuoden 2013 toisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (EUR) II/2013 II/2012 I-II/2013 I-II/2012 2012 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 327 1 284 3 318

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014 Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) III/2014 III/2013 I-III/2014 I-III/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 976 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015. Fortum Oyj 17.7.2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015. Fortum Oyj 17.7.2015 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Fortum Oyj 17.7.2015 Lopetettujen liiketoimintojen IFRS oikaisu Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-syyskuu 21 21.1.21 Päätapahtumia Strategia ja taloudelliset tavoitteet Liiketoimintaympäristö parantunut Vakaa tulostaso jatkui 87 % (92 %) EU:ssa tuotetusta sähköstä

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Osavuosikatsaus 19.7.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 klo 9.00 Hyvä operatiivinen tulos toisella neljänneksellä Huhti-kesäkuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 298 (284) miljoonaa

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus 19.7.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 klo 9.00 Tyydyttävä tulos erittäin haastavassa toimintaympäristössä Huhti kesäkuu 2012

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014 Vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) II/2014 II/2013 I-II/2014 I-II/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 016 1 205 2

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2013 23.10.2013. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2013 23.10.2013. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Osavuosikatsaus 23.10.2013 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 23.10.2013 klo 9.00 Perinteisesti heikkoa kolmatta neljännestä rasitti myös erittäin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007

Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2007 18.7.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos toisella neljänneksellä Erittäin vahva kassavirta Selvästi parantunut Marketsin tulos toisella neljänneksellä Paremmat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2007 18.10.2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä tulos kolmannella neljänneksellä Territorial Generating Company 1:n osakeanti Fortum säilytti omistusosuutensa (25,4 %) Lenenergon

Lisätiedot

Tilinpäätös Fortum Oyj

Tilinpäätös Fortum Oyj Tilinpäätös 2016 Fortum Oyj 2.2.2017 Keskeistä vuonna 2016 Heilunta hyödykemarkkinoilla ja korkeat vesivarastot laskivat sähkönhintaa vuoden 2016 alussa. Loppuvuodesta joitain positiivisia merkkejä havaittavissa

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015

Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015 Fortum Oyj Vuosi 2014 4.2.2015 Vuoden 2014 tulos Tunnuslukuja (euroa) IV/2014 IV/2013 2014 2013 Liikevaihto, milj. 1 285 1 390 4 751 5 309 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. 556 547 1 873 1 975 Liikevoitto,

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2013 23.10.2013 Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) III/2013 III/2012 I-III/2013 I-III/2012 2012 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 148

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2011 28.4.2011 Päätapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tulos vakaalla pohjalla Ydinvoiman käytettävyys parani vesivoimavolyymit erittäin alhaisia Systeemihinnan

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Osavuosikatsaus 19.7.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 klo 9.00 Hyvä operatiivinen tulos toisella neljänneksellä Huhti-kesäkuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 298 (284) miljoonaa

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 21 27.4.21 Liiketoimintaympäristö parantunut Sähkönkulutus Pohjoismaissa nousi 7 % Kysynnän ja tarjonnan kireä tilanne Pohjoismaissa johti hintapiikkeihin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 31.1.2008

Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Hyvä vuosi Hyvä taloudellinen tulos Korkeampi sähkön tukkumyyntihinta haastavassa markkinaympäristössä 39,7 euroa/mwh vuonna 2007 (+7 %) vs. Nordpool 27,9 euroa/mwh (-43 %) Fortumin

Lisätiedot

Tammi-syyskuu 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-syyskuu 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-syyskuu 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 25.10.2016 Keskeistä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Kolmas vuosineljännes on perinteisesti haasteellinen liiketoimintamme kausiluonteisuudesta johtuen.

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuun 2016 tulos Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset 12 kk Liikevaihto 989 1 040 3 459 3 408

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tapio Kuula Toimitusjohtaja Verkställande direktörens översikt Tapio Kuula Verkställande direktör Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Investoinnit Suomen sähköverkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.

Lisätiedot

Toimintavuosi

Toimintavuosi Toimintavuosi 2008 5.2.2009 Hyvä vuosi Hyvä tulos haastava liiketoimintaympäristö suuret vaihtelut polttoaineiden ja sähkön tukkuhinnassa vuoden aikana Merkittävä asema kasvaville Venäjän sähkömarkkinoille

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2013 4.2.2014 klo 9.00 Neljättä neljännestä rasitti lämmin sää ja vähäinen

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus 26.4.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 klo 9.00 Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Tammi maaliskuu 2012 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2012 31.1.2013. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2012 31.1.2013. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2012 31.1.2013 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2012 31.1.2013 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö vuonna 2012 - tehostamisohjelma

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi

Fortum Oyj Vuosi Fortum Oyj Vuosi 2010 2.2. 2011 Päätapahtumia vuonna 2010 Päivitetty strategia, joka perustuu Fortumin ydinosaamiselle Tulos säilyi vakaana Kysyntä kasvoi sekä Pohjoismaissa että Venäjällä Venäjän sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2017 Fortum Oyj 26.10.2017 Strategian toteuttaminen jatkuu Hafslund-järjestely päätökseen Sopimus E.ONin kanssa 46,65 % Uniper-osuudesta Charge & Drive Intiaan Tuulivoima

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Tilinpäätös

Vuosikertomus 2013. Tilinpäätös Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tuloskehitys ja taloudellinen asema 4 Riskienhallinta 29 Fortumin osake ja osakkeenomistajat 36 Tunnusluvut 43 Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2011 20.10.2011. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2011 20.10.2011. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2011 20.10.2011 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2011 20.10.2011 klo 9.00 Tulokset viime vuoden tasolla Heinä syyskuu 2011 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj

Puolivuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Puolivuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2017 Fortum Oyj 20.7.2017 Strategian toteuttaminen jatkuu Otimme käyttöön 70 MW:n aurinkovoimalaitoksen Intiassa Toimitamme radioaktiivisten nesteiden puhdistusjärjestelmiä

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus. Fortum Oyj 22.10.2015

Tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus. Fortum Oyj 22.10.2015 Tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus Fortum Oyj 22.10.2015 Lopetettujen liiketoimintojen IFRS oikaisu Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitettiin lopetettuna toimintona.

Lisätiedot

Fortum. Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa. Johtaja Timo Karttinen. Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo

Fortum. Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa. Johtaja Timo Karttinen. Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo Fortum Sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa Johtaja Timo Karttinen Pörssi-ilta 11.11.2013 Espoo Fortum lyhyesti Liiketoimintamme ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2011 19.7.2011 Päätapahtumia toisella vuosineljänneksellä Hyvä tuloskehitys jatkui Ydinvoiman suunnitelmanmukaiset seisokkien ajoitukset heikensivät Powerin tulosta

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2011 19.7.2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2011 19.7.2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2011 19.7.2011 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 19.7.2011 klo 9.00 Hyvä tuloskehitys jatkui Vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Ajankohtaista Fortumissa Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Fortum Oyj Vuosi 2012 31.1.2013

Fortum Oyj Vuosi 2012 31.1.2013 Fortum Oyj Vuosi 2012 31.1.2013 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa hieman kasvanut vuodesta 2011; teollinen kulutus pysyi samalla tasolla Pohjoismaiset spot-hinnat

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 17.7.2015 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Sisällys Matalat sähkön hinnat heikensivät edelleen tulosta - vesivoimatuotanto kompensoi hieman 3 Fortumin väliaikainen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Timo Karttinen Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Verkställande direktörens översikt Timo Karttinen Tf. verkställande direktör, ekonomichef Toimitusjohtajan katsaus Fortum

Lisätiedot

Fortum Oyj. Vuosi 2013 4.2.2014

Fortum Oyj. Vuosi 2013 4.2.2014 Fortum Oyj Vuosi 2013 4.2.2014 Vuoden 2013 tulos Tunnuslukuja (euroa) IV/2013 IV/2012 2013 2012 Liikevaihto, milj. 1 590 1 834 6 056 6 159 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. 649 766 2 299 2 416 Liikevoitto,

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 29.4.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 29.4.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 29.4.2015 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Sisällys Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan onnistunut myynti 3 Fortumin väliaikainen toimitusjohtaja Timo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2008 22.10.2008 Sähkömarkkinat kehittyvät EU-jäsenvaltiot poliittiseen yhteisymmärrykseen energian sisämarkkinoista Sähkömarkkinoiden integraatio etenee Nord Poolin ja EEX:n

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 23.10.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Osavuosikatsaus 23.10.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 2 (58) Sisällys Joustava vesivoimantuotanto auttoi tasoittamaan matalia sähkönhintoja 4 Fortumin toimitusjohtaja Tapio

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010. 27. huhtikuuta 2010

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010. 27. huhtikuuta 2010 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 27. huhtikuuta 2010 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2010 27.4.2010 klo 9.00 Vuosi alkoi vahvasti Vertailukelpoinen liikevoitto 651 (602) miljoonaa

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2010. 2. helmikuuta 2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2010. 2. helmikuuta 2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Tilinpäätöstiedote 2010 2. helmikuuta 2011 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Tilinpäätöstiedote 2010 2.2.2011 klo 9.00 Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi vakaana Vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Julkaistu: 2014-07-18 08:00:03 CEST Fortum Osavuosikatsaus Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Espoo, Suomi, 2014-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 22.10.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 22.10.2015. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 22.10. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Sisällys Osaomisteisen ydinvoiman alaskirjaus Ruotsissa ja matalat sähkön hinnat heikensivät tulosta 3 Fortumin toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Sisällys Hyvä vertailukelpoinen liikevoitto alemmista hinnoista ja heikosta ruplasta huolimatta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

- TILINPÄÄTÖS Power Heat Russia Distribution Electricity Sales

- TILINPÄÄTÖS Power Heat Russia Distribution Electricity Sales TILINPÄÄTÖS 2012 1 Tilinpäätös 2012 Konsernin liiketoimintarakenne Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD) Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 3.2.2016. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 3.2.2016. Fortum Oyj. Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 3.2.2016 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Sisällys Matalat sähkön hinnat ja alaskirjaukset painoivat jatkuvien toimintojen tulosta - osingonjakoehdotus

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2010. 2. helmikuuta 2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote 2010. 2. helmikuuta 2011. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Tilinpäätöstiedote 2010 2. helmikuuta 2011 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Tilinpäätöstiedote 2010 2.2.2011 klo 9.00 Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi vakaana Vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys ja taloudellinen asema Vuoden 2 liikevoitto ja kassavirta olivat kokonaisuudessaan hyvät, haastavasta ympäristöstä huolimatta. Fortum onnistui

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015

Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014. Maaliskuu 2015 Kestävä kehitys Fortumissa pääkohtia vuodelta 2014 Maaliskuu 2015 Fortum pähkinänkuoressa 2014 Fortumin raportointisegmentit Vertailukelpoinen liikevoitto (EBITA) Power and Technology Fortumin sähköntuotanto,

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 18.7.2014. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Osavuosikatsaus 18.7.2014 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Sisällys Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta 3 Fortumin toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2006 31.1.2007 Jälleen hyvä vuosi Fortumille Vahva taloudellinen tulos Fortum Espoo integroitu Laajennettu investointiohjelma Selvää edistystä Venäjällä TGC-1 omistus yli 25 % Marketsin asiakasmäärä

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 17. heinäkuuta 2009

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 17. heinäkuuta 2009 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 17. heinäkuuta 2009 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 17.7.2009 klo 9.00 Vuoden alkupuoliskolta vahva tulos Vertailukelpoinen liikevoitto 1 002

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 20.7.2016 Keskeistä vuoden 2016 toisella neljänneksellä Operatiivinen tulos odotusten mukainen, laitosten käytettävyys hyvä ja meneillään olevat projektit

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2010 21.10.2010. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2010 21.10.2010. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2010 21.10.2010 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2010 21.10.2010 klo 9.00 Vakaa tulostaso jatkui

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 20.7.2016 Keskeistä vuoden 2016 toisella neljänneksellä Neljänneksen operatiivinen tulos odotusten mukainen, laitosten käytettävyys hyvä ja meneillään olevat

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 2017 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuu 2017 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuu 2017 osavuosikatsaus Fortum Oyj 27.4.2017 Keskeistä Q1 2017 Vuoden 2017 alun markkinatilanne parani hieman Sähkönhinnat nousseet, mutta ovat edelleen matalalla Russia-segmentin liikevoittotavoite

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tilinpäätös Fortum Oyj

Tilinpäätös Fortum Oyj Tilinpäätös 2017 Fortum Oyj 2.2.2018 Strategian toteuttaminen jatkuu 180 MW tuulivoimaa Norjaan, 35 MW Venäjälle, 1000 MW yhteisyritys Venäjälle Charge&Drive kansainvälisille markkinoille, markkinajohtaja

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014. 4. helmikuuta 2015. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4

Fortum Oyj. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014. 4. helmikuuta 2015. Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014 4. helmikuuta 2015 Fortum Corporation Domicile Espoo Business ID 1463611-4 Sisällys Vahva tulos päätti vaativan vuoden - Osingonjakoehdotus 1,10 euroa osakkeelta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 28. huhtikuuta 2009

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 28. huhtikuuta 2009 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 28. huhtikuuta 2009 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 28.4.2009 klo 9.00 Vuosi alkoi vahvasti Vertailukelpoinen liikevoitto 602 (581) miljoonaa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Nettovelka / käyttökate (EBITDA) 2,3 3,0 Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate (Comparable

Nettovelka / käyttökate (EBITDA) 2,3 3,0 Vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate (Comparable 60 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Johdannaissaamiset ovat positiivisten käypien arvojen summa eli bruttosumma. Nettosumma sisältää myös negatiiviset käyvät arvot, jos netotussopimus

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot