Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013"

Transkriptio

1 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

2 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon Tammi-maaliskuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 650 (654) miljoonaa euroa, -1 % Liikevoitto oli 603 (739) miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten johdannaiset ja myyntivoitot, olivat -47 (85) miljoonaa euroa Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,56) euroa, -20 %, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten johdannaiset ja myyntivoitot olivat -0,04 (0,10) euroa Vahva rahavirta, 646 (553) miljoonaa euroa Sähkönsiirtotoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen aloitettu Nyaganin 2- ja 3 -yksiköiden aikataulut täsmentyneet - vuositasolla 500 miljoonan euron liikevoittotavoitetaso vuoden 2015 aikana Tunnuslukuja I/13 I/12* 2012* Viimeiset 12 kk () Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Tulos ennen veroja, milj. euroa Tulos/osake, euroa 0,45 0,56 1,59 1,49 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa Oma pääoma/osake, euroa 11,82 11,48 11,30 N/A Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa N/A Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta Tunnuslukuja 2012* Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 9,1 Oman pääoman tuotto, % 14,6 13,0 Nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,1 3,1 Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,2 3,1 *Osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelle 2012 on päivitetty eläkkeisiin liittyvän kirjanpitoteknisen muutoksen johdosta. Katso sivu 4 sekä Liite 2. Näkymät Fortumin tämänhetkisen arvion mukaan sähkönkysyntä Pohjoismaissa kasvaa tulevina vuosina keskimäärin 0,5 % vuodessa. Suunnitellut käyttöomaisuusinvestoinnit: 1,1 1,4 miljardia euroa vuonna 2013 ja 0,9 1,1 miljardia euroa vuonna Power-divisioonan suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2013 tukkumyynistä 80 % on suojattu hintaan 45 euroa megawattitunnilta (MWh) ja 45 % vuodeksi 2014 on suojattu hintaan 42 euroa/mwh. 2 (54)

3 Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo: Fortumin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli hyvä. Konsernin vertailukelpoinen tulos oli 650 miljoonaa euroa ja näin ollen edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. Liiketoiminnan rahavirta oli 646 miljoonaa euroa. Rahavirta vahvistui vertailukaudesta, vaikka Ruotsin kruunun (SEK) vahvistuminen vaikutti siihen negatiivisesti. Syksyllä 2012 käynnistetty tehostamisohjelma eteni suunnitelmien mukaan. Power-divisioonan vertailukelpoista tulosta laskivat pienemmistä vesivarastoista johtuva vähäisempi vesivoimatuotanto yhdessä matalamman saavutetun sähkönhinnan kanssa, vaikka ydinvoiman ja lämpövoiman tuotantovolyymit kasvoivat. Ydinvoiman käytettävyys oli hyvä kaikissa laitoksissa lukuun ottamatta Oskarshamnin 1-yksikköä, joka oli poissa käytöstä koko vuosineljänneksen. Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Kasvu johtui suuremmista volyymeistä Ruotsissa, pienemmistä kiinteistä kuluista sekä vahvemmasta Ruotsin kruunusta. Suomessa julkaistiin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana uusi bioöljyyn perustuvan kaupallinen konsepti. Lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi tulevaisuudessa voidaan tuottaa myös bioöljyä niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joissa pyrolyysi on integroitu CHP-tuotantoon. Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet. Kattavan analyysin perusteella arvioimme nyt, että Nyaganin 2-yksikkö otetaan käyttöön vuoden 2013 lopulla ja 3-yksikkö valmistuu viimeistään loppuvuoteen 2014 mennessä. Investointiohjelman kokonaisaikataulua tai sen taloudellisia tavoitteita - suunniteltu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä sekä 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoittotason (EBIT) saavuttaminen vuoden 2015 aikana - ei ole. Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna Vuonna 2011 käyttöönotettujen uusien yksiköiden positiivinen vaikutus ei riittänyt kompensoimaan heikentyneitä lämmön myyntivolyymeja. Tammikuussa Fortum ilmoitti selvittävänsä sähkönsiirtoliiketoimintansa tulevaisuuden vaihtoehdot. Tarkastelu saataneen päätökseen vuoden 2013 kuluessa. Ensimmäisen neljänneksen aikana Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen tulos vahvistui. Tulosparannus selittyy pääasiassa suuremmilla volyymeilla, jotka olivat edellisvuoden vertailujaksoa kylmemmän sään ansiota, vahvemmalla Ruotsin kruunulla sekä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä tulosta rasittaneilla kuluilla, jotka liittyivät mittavaan Tapani-myrskyyn vuonna Electricity Sales -liiketoimintaalueen vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli erittäin hyvä. Kasvu selittyy pääosin asiakaskunnan laajenemisella sekä suotuisilla markkinaolosuhteilla ensimmäisellä neljänneksellä. Neljänneksen aikana Suomen hallitus ilmoitti suunnitelmista alentaa yritysverokantaa 24,5 %:sta 20 %:iin alkaen. Verokannan laskulla olisi kertaluontoinen positiivinen vaikutus Fortumille. Kehysriihen yhteydessä hallitus ilmoitti myös leikkaavansa vuodesta 2014 käyttöön otettavaksi suunniteltua nk. windfall-veroa 170 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Samaan aikaan Ruotsissa on käynnissä kiinteistöjen vuoden 2013 verotusarvojen päivittäminen ja korottaminen, jonka odotetaan valmistuvan heinäkuun 2013 loppuun mennessä. Huhtikuussa Euroopan parlamentti hylkäsi CO2-päästöoikeuksien lykkäysesityksen. Päätös oli pettymys Fortumille ja takaisku yhteiselle eurooppalaiselle ilmastopolitiikalle. EU-tasoisen päästökauppajärjestelmän tilalle uhkaa syntyä jopa 27 erilaista kansallista ratkaisua, jotka sisältävät kansallisia hiiliveroja ja muita ilmastopoliittisia välineitä. Tällaisessa tilanteessa energiatuotannon investointipäätökset ovat erittäin haastavia ja energian kokonaiskustannukset nousisivat väistämättä. Parlamentin kielteisestä äänestystuloksesta huolimatta komissio ei kuitenkaan vetänyt esitystään pois, ja asia palautuu nyt takaisin parlamentin ympäristöasioista vastaavaan ENVIvaliokuntaan. Asiakkaat, kestävä kehitys ja turvallisuus ovat jokapäiväisen työmme kulmakiviä. Oman henkilökuntamme työturvallisuus oli erittäin korkealla tasolla ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta aliurakoitsijoidemme turvallisuustasoa on parannettava. Siksi olemme tehostaneet turvallisuustyötä alihankkijoidemme kanssa kaikilla tasoilla. Saavutimme asettamamme hiilidioksidipäästöjen ympäristötavoitteet, mutta polttoaineiden käytön tehokkuudessa ja laitosten 3 (54)

4 käytettävyydessä tavoitteista jäätiin hieman. Saavutimme selvästi tavoitellun jakeluvarmuuden sähkönsiirtoasiakkaillemme. Asiakaskannan kasvu jatkui sekä kaukolämmön että sähkönmyynnin osalta. Jatkamme päivittäistä työskentelyämme saavuttaaksemme pitkän aikavälin strategiamme tavoitteet. Tehostamisohjelma Fortum käynnisti vuonna 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan sekä kilpailukykyään ja varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön rahavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina Tämä toteutetaan vähentämällä käyttöomaisuusinvestointeja miljoonalla eurolla, myymällä ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta noin 500 miljoonalla eurolla, vähentämällä toiminnan kiinteitä kuluja ja vapauttamalla käyttöpääomaa. Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan vuonna 2013 olevan 1,1 1,4 miljardia euroa ja vuonna ,9 1,1 miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa yhtiön vuosittaisen kulutason sisältäen kasvuprojektit arvioidaan olevan noin 150 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna Mikäli henkilöstövähennyksiä tarvitaan, Fortum pyrkii minimoimaan ne luonnollisen poistuman ja eläkkeelle siirtymisten kautta aina kun mahdollista. Tämän vuoksi tilannetta arvioidaan yksikkökohtaisesti. Tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Raportointimuutos eläkkeitä koskevan IFRSstandardin päivityksen johdosta Fortum otti käyttöön päivitetyn eläkkeitä koskevan IFRS-standardin Muutos tehdään takautuvasti, ja näin ollen vertailuvuotta 2012 koskevat tiedot on oikaistu vastaavasti (lisätietoja liitteestä 2). Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Fortumin tulokseen tai taloudelliseen asemaan, mutta sillä oli 124 miljoonan euron negatiivinen vaikutus omaan pääomaan Päivitetyn standardin mukaiset vertailuluvut vuodelle 2012 on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitteessä. Taloudelliset tulokset Tammi maaliskuu Konsernin liikevaihto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (1 901) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli yhteensä 650 (654) miljoonaa euroa, ja konsernin raportoitu liikevoitto oli yhteensä 603 (739) miljoonaa euroa. Fortumin raportoituun liikevoittoon vaikuttivat yhteensä -47 (85) miljoonalla eurolla kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu. (Liite 4). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli viimeisellä neljänneksellä 29 (-7) miljoonaa euroa. Osuus Hafslundin ja TGC-1:n voitoista perustuu yhtiöiden julkaistuun vuoden 2012 neljännen neljänneksen osavuosikatsaukseen. Osuus TGC-1:n vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen voitoista ei sisältynyt vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. (Liite 11) 4 (54)

5 Liikevaihto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Nord Poolissa tehtyjen ostojen ja myyntien netotus Eliminoinnit Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Liikevoitto divisioonittain Milj. euroa I/13 I/ LTM Power Heat Russia Distribution* Electricity Sales* Muut Yhteensä * Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa Konsernin nettorahoituskulut laskivat 73 (77) miljoonaan euroon. Nettorahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli -2 (-7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 559 (655) miljoonaa euroa. Kauden verot olivat yhteensä 107 (119) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 19,2 % (18,3 %). Veroprosentti ilman osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja oli 20,6 % (21,0 %). Kauden tulos oli 452 (536) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,56) euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,04 (0,10) euroa osaketta kohti. Vähemmistöosuus oli 51 (39) miljoonaa euroa. Tämä liittyy pääosin Fortum Värme Holding AB:hen, josta Tukholman kaupunki omistaa 50 %. 5 (54)

6 Taloudellinen asema ja rahavirta Rahavirta Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi 93 miljoonalla eurolla 646 (553) miljoonaan euroon. Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 15 miljoonalla eurolla 287 (272) miljoonaan euroon. Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat yhteensä 37 (276) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, laski 135 miljoonalla eurolla 401 (536) miljoonaan euroon. Vahva Ruotsin kruunu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti; valuuttakurssieroista syntyi tappioita, jotka liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen. Kurssierojen yhteisvaikutus oli -108 (-84) miljoonaa euroa. Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma Taseen loppusumma kasvoi 974 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2012 lopussa ). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 299 miljoonalla eurolla miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta, 319 miljoonaa euroa, liittyi käyttöomaisuushyödykkeiden arvon kasvuun, mikä johtui investoinneista sekä Ruotsin kruunun ja muiden valuuttojen vahvistumisesta. Lyhytaikaiset varat nousivat 675 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon. Nousu liittyy pääosin likvidien varojen kasvuun 756 miljoonalla eurolla sekä myynti- ja muiden saamisten kasvuun 39 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisten varojen nousua tasoitti vaihtoomaisuuden väheneminen 99 miljoonalla eurolla. Sijoitettu pääoma kasvoi 902 miljoonalla eurolla ja oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ). Tämä johtui taseen loppusumman kasvusta. Taseen loppusumma oli miljoonaa euroa. Oma pääoma Oma pääoma oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ), josta emoyhtiön omistajien osuus oli miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa ) ja määräysvallattomien omistajien osuus 667 miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa 603). Rahoitus Nettovelka laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 371 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (vuoden 2012 lopussa 7 814). Maaliskussa 2013 Fortum laski liikkeelle kaksi viiden vuoden joukkovelkakirjalainaa EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmansa puitteissa. Lainojen yhteenlaskettu nimellisarvo oli miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 376 miljoonaa euroa), joista ensimmäinen laina oli miljoonaa Ruotsin kruunua vaihtuvalla korolla, ja toinen laina miljoonaa Ruotsin kruunua kiinteällä 2,75 % korolla. Kauden lopussa konsernin likvidit varat olivat (vuoden 2012 lopussa 963) miljoonaa euroa, mukaan lukien OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 169 (vuoden 2012 lopussa 128) miljoonaa euroa. Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,7 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana konsernin nettorahoituskulut olivat 73 (77) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -2 (-7) miljoonaa euroa. Fortumin pitkäaikainen luottoluokitus Standard & Poor'silta oli A- (negatiivinen näkymä). 6 (54)

7 Helmikuussa Fortum päätti lopettaa luottoluokitusyhteistyönsä Moody'sin kanssa. Moody'sin luottoluokitus Fortumille oli A2 negatiivisella näkymällä. Huhtikuun alusta alkaen Fortum ilmoitti solmineensa yhteistyösopimuksen luottoluokittaja Fitch Ratingsin kanssa. Sopimuksen mukaisesti Fitch Ratings antaa luottoluokituksen Fortum Oyj:lle sekä Fortumin EMTN-lainaohjelmansa puitteissa liikkeelle laskemille uusille lainoille. Tällä hetkellä Fitch Ratingsin pitkän aikavälin luottoluokitus Fortumille on A- (negatiivisilla näkymillä). Tunnuslukuja Viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde oli 3,1 (vuoden 2012 lopussa 3,1) ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 3,1 (3,2). Velkaantumisaste oli 67 % (73 %) ja omavaraisuusaste 44 % (43 %). Oma pääoma oli 11,82 euroa (11,30) osaketta kohti. Viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta sijoitetun pääoman tuotto oli 9,1% (10,2 %) ja oman pääoman tuotto 13 % (14,6 %). Markkinatilanne Pohjoismaat Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin sähköä vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 117 (113) terawattituntia (TWh) eli noin 3 % vuoden 2012 vastaavaa jaksoa enemmän. Kulutuksen kasvu johtui viileämmästä säästä ja sen myötä yksityisen kulutuksen kasvusta. Vuoden 2013 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 85 TWh eli 2 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen lopussa vesivarastot olivat laskeneet 35 TWh:iin eli olivat 6 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmät ja 21 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Ensimmäisen neljänneksen aikana vuonna 2013 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,0 (38,3) euroa/mwh. Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 42,1 (42,5) euroa/mwh ja Ruotsissa (SE3) 42,0 (39,1) euroa/mwh. Vesivarastojen kasvanut vaje nosti hintoja varsinkin vesivoimapainotteisilla alueilla, mikä taas johti pienempiin aluehintaeroihin näiden ja muiden pohjoismaisten hinta-alueiden välillä. Sähkön tuonti Venäjältä väheni Venäjän sähkönkulutuksen huipputuntien aikana. Saksassa keskimääräinen spot-hinta vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 42,3 (45,1) euroa/mwh. Vuoden 2013 alussa CO 2 -päästöoikeuksien (EUA = EU emission Allowance) markkinahinta oli noin 6,6 euroa/tonni. Ensimmäisellä neljänneksellä päästöoikeuksilla käytiin kauppaahintaan noin 3,4-6,7 euroa/tonni. Neljänneksen päätöskurssi oli noin 4,8 euroa/tonni. Päästöoikeuksien hintavaihtelut johtuivat pääasiasiassa Euroopan parlamentin ympäristöasioista vastaavan ENVI-valiokunnan kokouksen päätöksistä sekä päästöoikeuksien huutokaupan lykkäämisprosessiin liittyvästä uutisoinnista. Venäjä OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyneellä Tjumenin alueella sähkönkysyntä kasvoi noin 4 %, kun taas metalliteollisuuteen painottuneella Tšeljabinskin alueella sähkönkysyntä laski noin 3 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Lasku johtui pääosin terästeollisuuden vähentyneestä kysynnästä. Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin sähköä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 288 (293) TWh. Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue), oli 213 (217) TWh. 7 (54)

8 Keskimääräinen sähkön spot-hinta kapasiteettihinta pois lukien kasvoi noin 10 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (915) ruplaan/mwh hintavyöhykkeellä 1. Tarkemmat markkinatiedot on esitetty taulukoissa katsauksen lopussa (sivu 49). Divisioonakatsaukset Power Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 18,7 16,8 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 18,5 17,6 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Sähköntuotanto lähteittäin, TWh I/13 I/ LTM Vesivoima, Pohjoismaissa 5,8 6,1 25,2 24,9 Ydinvoima, Pohjoismaissa 6,7 6,5 23,4 23,6 Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,7 0,2 0,6 1,1 Yhteensä Pohjoismaissa 13,2 12,8 49,2 49,6 Lämpövoima muissa maissa 0,3 0,3 1,1 1,1 Yhteensä 13,5 13,1 50,3 50,7 Pohjoismainen myynti, TWh I/13 I/ LTM Myynti Pohjoismaissa 13,7 13,2 50,7 51,2 josta sähkön tukkumyynti 12,1 12,0 46,8 46,9 Pohjoismaissa* * Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (eli Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). Myyntihinta, EUR/MWh I/13 I/ LTM Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa** 45,7 47,2 44,6 47,2 **Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (eli Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). 8 (54)

9 Tammi maaliskuu Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 303 (342) miljoonaa euroa eli 39 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Divisioonan liikevoitto oli 263 (368) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat 4 (47) miljoonaan euron myyntivoitto, kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö, jonka vaikutus oli yhteensä -41 (-12) miljoonaa euroa sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu (Liite 4). Systeemihinta ja Ruotsin aluehinnat olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä korkeammat, mutta Suomen aluehinta oli hieman alle vertailukauden 2012 tason. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,0 (38,3) euroa/mwh. Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 42,1 (42,5) euroa/mwh ja Tukholmanalueella (SE3) 42,0 (39,1) euroa/mwh. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta oli 45,7 (47,2) euroa/mwh eli 1,5 euroa/mwh alempi kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Vesivoimalla tuotettiin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 0,3 TWh vähemmän sähköä kuin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden alussa pohjoismaiset vesivarastotasot olivat 85 TWh, eli 2 TWh keskimääräistä suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen lopulla vesivarastotasot olivat laskeneet 35 TWh:iin, mikä on 6 TWh alle keskimääräisen tason ja 21 TWh alle edellisvuoden tason. Ydinvoimatuotanto kasvoi 0,2 TWh edellisvuoden ensimmäiseltä neljännekseltä lähinnä johtuen Oskarshamnin 3-yksikön suuremmasta tuotannosta. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Fortumin lämpövoimatuotanto Pohjoismaissa oli 0,5 TWh korkeampi kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Hiilidioksidipäästötön tuotanto oli näin ollen 93 % (96 %). Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 13,2 (12,8) TWh eli noin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Kasvaneen ydinvoima- ja lämpövoimatuotannon sekä vähäisemmän vesivoimatuotannon ja alemman saavutetun sähkönhinnan yhteisvaikutus oli noin -20 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Operatiiviset kustannukset kasvoivat noin 17 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin vahvistuneesta Ruotsin kruunusta (6 miljoonaa euroa) sekä Ruotsin vesivoimalaitoskiinteistöjen verotusarvojen korotuksista. Verotusarvot vahvistetaan heinäkuussa Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, minkä lisäksi yhtiö on osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Käytettävyys oli korkea kaikissa yksiköissä paitsi Oskarshamnin 1-yksikössä. Oskarshamn 1 suljettiin joulukuussa 2012 sähkönhätäsyöttöjärjestelmien (EDG, energy diesel generators) ongelmien vuoksi, ja tämänhetkisen tiedon mukaan laitos on pysäytettynä toukokuun 2013 loppuun asti. Oskarshamn 3:n tuotanto on sujunut ongelmitta, ja maaliskuussa sen tuotanto oli ennätystasolla sitten laitoksen käyttöönoton vuonna Forsmarkin 2-yksikön tehoa korotetaan 996 MW:stä MW:iin, ja korotuksen käyttöönottoon liittyvät testit alkoivat maaliskuussa Tehonkorotukset arvioidaan saatavan käyttöön toukokuussa. 9 (54)

10 Heat Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto lämmönmyynti sähkönmyynti muu myynti Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 8,8 7,7 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 7,0 7,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä Tammi maaliskuu Heat-divisioonan lämmönmyynti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhteensä 8,2 (8,1) TWh. Sähkönmyynti oli samaan aikaan yhteensä 1,7 (1,7) TWh. Volyymien kasvu johtui hieman kylmemmästä säästä sekä perustuotannon hyvästä käytettävyydestä erityisesti Ruotsissa. Suomessa taas edellisvuoden uudelleenjärjestelyt vähensivät lämmön ja höyryn volyymeja. Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 170 (162) miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Kasvu johtui suuremmista volyymeistä Ruotsissa, pienemmistä kiinteistä kuluista sekä vahvemmasta Ruotsin kruunusta. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 175 (214) miljoonaa euroa. Myynteihin liittyvien voittojen tai tappioiden osuus tästä oli 0 (58) miljoonaa euroa. Lämmönmyynti maittain, I/13 I/ LTM TWh Suomi 2,0 2,2 5,8 5,6 Ruotsi 3,8 3,3 8,5 9,0 Puola 2,0 2,0 4,3 4,3 Muut maat 0,4 0,6 1,1 0,9 Yhteensä 8,2 8,1 19,7 19,8 Sähkönmyynti, TWh I/13 I/ LTM Yhteensä 1,7 1,7 4,2 4,2 Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum otti kaupalliseen käyttöön jätettä polttoaineena hyödyntävän CHP-laitoksen Klaipedassa Liettuassa. Suomessa esiteltiin uusi bioöljyyn perustuva kaupallinen konsepti. Lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi bioöljyä voidaan tulevaisuudessa tuottaa myös niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joissa pyrolyysitekniikka on integroitu CHP-tuotantoon. Ensimmäinen kaupallisen mittakaavan CHP+-laitos on rakenteilla Joensuussa. Fortumin asiakkaille Tukholmassa lanseerattiin virallisesti mahdollisuus myydä ylijäämälämpöä yhtiön kaukolämpöverkkoon. Ensimmäinen iso pilottiasiakas liittyi verkkoon ja aloitti ylijäämälämmön toimitukset. 10 (54)

11 Russia Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioona sisältää myös Fortumin hieman yli 25 % omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Milj. euroa I/13 I/ LTM Liikevaihto sähkönmyynti lämmönmyynti muu myynti EBITDA Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoinen EBITDA Sidottu pääoma (kauden lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 3,0 3,2 Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 2,7 2,9 Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin Henkilöstön lukumäärä OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian öljyntuotantoalueilla. Venäjällä sähkön tukkumarkkinat on vapautettu vuoden 2011 alusta. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt kuitenkin myyvät edelleen kotitalouksien ja eräiden erityisryhmien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan säännellyillä hinnoilla. Ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2013 OAO Fortum myi noin 83 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla. Vuoden 2013 kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa (CCS kapasiteetti, rakennettu ennen vuotta 2008) pidettiin vuoden 2012 lopussa. Suurin osa Fortumin voimalaitoksista valittiin huutokaupassa myös vuodelle 2013 hinnoilla, jotka ovat lähellä vuoden 2012 tasoa. Noin 10 % (265 MW) Fortumin sta kapasiteetista jäi vuoden 2013 huutokaupan ulkopuolelle tiukentuneiden teknisten vähimmäisvaatimusten vuoksi. Tämäkin kapasiteetti saa kuitenkin kapasiteettimaksuja markkinoiden keskimääräisen kapasiteettihinnan mukaan vuonna Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA uusi kapasiteetti ) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Yritysoston aikaan vuonna 2008 Fortum teki varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Mahdollisia sakkoja voidaan vaatia, jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy, tai jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä. Voimalaitosyksiköiden käyttöönoton aikataulu arvioidaan vuosineljänneksittäin. Muutosten vaikutukset varauksen määrään päivitetään tämän mukaisesti (Liite 15). Uusien laitosyksiköiden myötä tuotanto ja myyntitulot kasvavat, ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan myös huomattavasti korkeampia kapasiteettimaksuja kuin lle kapasiteetille. Kapasiteettimaksut vaihtelevat kuitenkin voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös sesonkivaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. Viranomainen tarkastelee investointivelvoitesopimuksen takaamia kapasiteettimaksuja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tarkastelussa huomioidaan sähkönmyyntituotot, ja on mahdollista, että sen seurauksena myös uuden kapasiteetin kapasiteettimaksuja muutetaan. Kapasiteettimaksut voivat myös vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtionobligaatioihin, joiden maturiteetti on 8 10 vuotta. 11 (54)

12 Fortumin mittava investointiohjelma, joka saatetaan loppuun vuoden 2014 loppuun mennessä, on yhtiön kasvun avaintekijä Venäjällä. Investointiohjelman valmistumisen jälkeen sähköntuotantokapasiteetti Russia-divisioonassa on lähes tuplaantunut ja ylittää MW. Fortumin tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso Russiadivisioonassa ja tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoa Venäjällä. Tammi maaliskuu Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana Russia-divisioona myi sähköä 7,4 (6,2) TWh. Samaan aikaan lämmönmyynti oli yhteensä 9,7 (11,3) TWh. Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 41 (48) miljoonaa euroa. CSA-sopimuksen mukaisesti kapasiteettimaksuja saavien uusien yksiköiden positiivinen vaikutus ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 29 (24) miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui harvinaisen lämpimästä talvesta Tšeljabinskin alueella, joka laski lämmön volyymeja alkuvuonna 2013, sekä Surgutissa sijaitsevan lämpöverkon myynnistä vuonna Tämän lisäksi Venäjän hyvä vesitilanne painoi sähkönhintoja. Liikevoitto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 40 (48) miljoonaa euroa. OAO Fortumin keskeiset sähkön, I/13 I/ LTM kapasiteetin ja kaasun hinnat Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh Keskimääräinen säännelty kaasun hinta Uralin alueella, RUB/1000 m Keskimääräinen kapasiteettihinta lle kapasiteetille (CCS), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille (CSA), trub/mw/kk* Keskimääräinen kapasiteettihinta, trub/mw/kk OAO Fortumin saavuttama sähkönhinta, EUR/MWh 30,6 29,3 30,6 31,0 *Kapasiteettihinnat maksettu kapasiteettivolyymeille, pois lukien suunnittelemattomat seisokit, huollot ja oma kulutus Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet, ja saa näin ollen kapasiteettimaksuja lähtien. Yksikön sertifioitu kapasiteetti on yli 420 MW:a, ja se on Tjumenin energiajärjestelmän energiatehokkaimpia yksiköitä 57 %:n hyötysuhteella. Nyaganin voimalaitos on ensimmäinen ja suurin täysin uusi lämpövoimalaitosprojekti Venäjällä sitten vuoden 1990 ja merkittävin osa Fortumin Venäjän investointiohjelmaa. Voimalaitosta, joka koostuu kolmesta 418 MW:n kaasukombiyksiköstä (CCGT), rakennetaan Moskovasta koilliseen sijaitsevalle Pohjois-Uralille. Maakaasua polttoaineenaan käyttävän voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on valmistuessaan noin MW. Fortum on panostanut vahvasti rakennustöiden viivästymisen syiden selvittämiseen ja arvioi nyt kattavan analyysin jälkeen, että Nyaganin 2-yksikkö otetaan käyttöön vuoden 2013 lopulla. Nyaganin 3-yksikkö valmistuu viimeistään vuoden 2014 lopussa. Näin investointi optimoidaan suhteessa operatiivisiin kuluihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin sekä sähkön myyntiin että saataviin kapasiteettimaksuihin. Kapasiteettimaksut Nyaganin 3-yksiköstä alkavat CSAsopimuksen mukaisesti viivästymissakkoja ei voida periä Nyagan 3-yksikön osalta ennen tammikuun alkua Investointiohjelman kokonaisaikataulua tai sen taloudellisia tavoitteita - suunniteltu valmistuminen vuoden 2014 loppuun mennessä sekä 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoittotason (EBIT) saavuttaminen vuoden 2015 aikana - ei ole. 12 (54)

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin inpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Til s 2011 Tilinpäätös 2011 Tilinp tös 2011 Tilinpäätös 201 1 Tilinpäätös 2011 011 Tilinpäät päätös ät 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Vuoden 2011 liikevoitto ja kassavirta olivat

Lisätiedot

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Julkaistu: 2014-07-18 08:00:03 CEST Fortum Osavuosikatsaus Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Espoo, Suomi, 2014-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) I/2014 I/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 473 1 654 5 309 5 128 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Kasvu jatkui vuonna 2012

Kasvu jatkui vuonna 2012 Tilinpäätös 2012 Kasvu jatkui vuonna 2012 Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, kierrätys-, massa- ja paperi-, voimantuotanto-

Lisätiedot

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2.

Hallituksen 1.1.2013 31.12.2013. Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS. Hallituksen toimintakertomus... 68. Tunnusluvut... 76 2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus......... 68 Tunnusluvut................... 76 2. TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007

Rautaruukki. Tilinpäätös 2007 Rautaruukki Tilinpäätös 2007 Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia kompo nentteja, järjestelmiä ja kokonais toimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Sisällys 1 Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1 Toimintaympäristö 2 Keskeiset tapahtumat 3 Liiketoiminnan

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot