Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä"

Transkriptio

1 Reviisori1/2009 Kehitysvammaliitossa Tulosta ilman pomotusta VTV valvomaan vaalirahoitusta Valtion velka hyvissä käsissä Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti

2 Sisältö Reviisori 1/2009 Julkaisija Valtiontalouden tarkastusvirasto Päätoimittaja Tuomas Pöysti Toimituskunta Esa Tammelin (puheenjohtaja) Heli Aalto (toimituspäällikkö) Riitta-Liisa Heikkilä Markku Heikkinen Lassi Perkinen Toimitussihteeri Minna Suihkonen Unionimedia Oy (09) Kiva ilmapiiri työpaikalla ei takaa tuloksellisuutta, mutta paha olo tuo varmemmin huonon tuloksen, toteaa työja organisaatiopsykologian professori Anna-Liisa Elo. Sivut Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Hyvinvoinnilla tulosta? 6 Tilaa ja valtaa työntekijöille 8 JHTT-lakia uudistettiin 9 Juha Siltala: Työniloa ja tuottavuutta 10 Vaalirahoituksen valvonta VTV:lle 12 Tasaisesti turbulenssissa 15 VTV mukana pohjoismaisessa rinnakkaistarkastuksessa 18 Talousarviosäädökset uudistuvat 19 VTV isännöi finanssipoliittisia työpajoja 19 Nimimuutoksia VTV:n toimintayksiköissä Taitto Mikko Taipale Unionimedia Oy Kannen kuva Pekka Sipola Hyvä valtionvelan hoito säästää veronmaksajilta miljoonia. Sivut Painopaikka Miktor Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Lehti on maksuton. ISSN Pdf-verkkolehden ISSN Yhteispohjoismainen tarkastus paljasti, että Pohjoismaiden sähköhuollon valmiutta on parannettava. Sivut 16 17

3 Pääkirjoitus Pidetään turvaverkko kunnossa Ajatellaanpa tilannetta, jossa valtio ei pystyisikään maksamaan velvoitteitaan tai saamaan lainaa. Tilanne olisi vakava koko yhteiskunnalle. Valtion rahoituksenhallinta, joka koostuu valtion kassan- ja velanhallinnasta, on osa yhteiskuntamme turvaverkkoa. Valtion kassan- ja velanhallinnan merkitys korostuu nyt käsillä olevan kansainvälisen rahoituskriisin ja syvän taloudellisen taantuman oloissa. Valtiolla on merkittävä rooli kansantalouden vakauttajana ja luottolaitosten toiminnan viimekätisenä turvaajana. Valtioiden roolina on turvata rahoitusjärjestelmän toimivuus vakavissa kriiseissä ja suojata järjestelmää siihen kohdistuvilta riskeiltä. Tehtävä edellyttää, että valtion oma kassan- ja velanhallinta ovat kunnossa. Valtioiden kassakriisit ovat olleet useissa maissa todellisuutta vuonna 2008 ja Suomi on osallistunut Latvian ja Islannin valtioiden rahoitusjärjestelyihin. Valtiot lainaavat tällä hetkellä miljardien, jopa kymmenien miljardien eurojen arvosta viikoittain. Suomen valtionvelka on kasvamassa seuraavien neljän vuoden aikana niin euromäärältään kuin bruttokansantuoteosuudeltaan kaksinkertaiseksi. Tämä teettää valtion velanhoitajilla työtä. Hyvästä velanhallinnasta on tullut lainojen saatavuuteen ja velan kustannuksiin vaikuttava seikka. Ammattitaitoisella velanhoidolla voidaan säästää merkittävästi korko- ja muissa velkaan liittyvissä kustannuksissa. Hyvä velanhallinta vähentää osaltaan maan haavoittuvuutta taloudellisista ja rahoitusmarkkinahäiriöistä. Valtion kassanhallinnan tarkoituksena on turvata valtion maksuvalmius kaikissa olosuhteissa hyväksyttävällä riskitasolla. Maksuvalmiuden tarpeet ylittävät kassavarat on sijoitettava turvallisella tavalla. Kansainvälisen rahoituskriisin oloissa kassavarojen lyhytaikaiseen sijoittamiseen liittyvät vastapuoliriskit muun muassa riski vastapuolen maksukyvyttömyydestä ovat lisääntyneet. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut ja arvioinut valtion kassanhallinnan ja valtion velanhallinnan tilaa vuonna 2008 ja 2009 valmistuneissa tuloksellisuustarkastuksissa. Valtion velanhallinta, sen valvonta ja riskien hallinnan organisaatiot ja toimintatavat noudattavat tarkastusviraston mukaan periaatteita, joita pidetään kansainvälisesti parhaina käytäntöinä. Valtion kassanhallinnan operatiivinen toteutus todettiin tarkastuksessa tehokkaaksi ja ohjeiden mukaiseksi. Kehittämistarpeita havaittiin valtion talousarviota koskevassa lainsäädännössä ja budjetointikäytännöissä. Valtio on lainsäädännöstä ja budjetointikäytännöistä johtuen ottanut talousarviossa budjetoitua lainaa silloinkin, kun lainanottoon ei olisi ollut valtion maksuvalmiuden kannalta tarvetta. Tästä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia ja tarpeettomia riskejä. Budjetointikäytäntöä on tarkastuksen perusteella jo kehitetty. Talousarviossa on annettu valtuus jättää budjetoitua lainaa tietyn enimmäismäärän rajoissa ottamatta siltä osin kuin lainanotto ei ole maksuvalmiuden kannalta tarpeellista ja lainanottotarve on korvautunut arvioitua suuremmilla tuloilla. Valtion talousarviota koskevaan lainsäädäntöön harkitaan muutoksia, jotka mahdollistaisivat tehokkaamman ja joustavamman valtion kassanhallinnan. Oikeaan ajoitettu tarkastustoiminta on ollut osaltaan turvaamassa ja kehittämässä valtion rahoituksenhallintaa. Jatkossa valtion rahoituksenhallintaa on entistä enemmän tarkasteltava kokonaisuutena siten, että siinä käsitellään valtion talousarviotalouden lisäksi kaikkia talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja ja muita, kokonaan valtion vastuulla toimivia talousyksiköitä. Lisäksi konsernin rahoituksenhallinnan näkökulman tulee käsittää valtion velan ja kassavarojen lisäksi kaikki rahoitusomaisuudeksi luettavat varat. Tuomas Pöysti päätoimittaja [ Valtion kassan- ja velanhallinnan merkitys korostuu rahoituskriisin ja taantuman oloissa.

4 Kun ihmiset voivat paremmin, yritys säästyy monilta kuluilta. Toisaalta tyytyväiset ja hyvinvoivat ihmiset ovat tuottavia ja innovatiivisia, Anna-Liisa Elo huomauttaa. Y

5 Hyvinvoinnilla tulosta? Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys ei ole automaattinen. Selvää kuitenkin on, että paha olo synnyttää huonoja tuloksia, sanoo professori Anna-Liisa Elo. Yleinen uskomus on, että työhyvinvoinnin parantaminen vaikuttaa suoraan työyhteisön toiminnan tuloksellisuuteen. Saadaanko kivassa ilmapiirissä aikaan tuloksia? Työ- ja organisaatiopsykologian professori Anna-Liisa Elon mukaan asia ei ole niin yksinkertainen. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys nähdään yleensä suorempana ja yksiselitteisempänä kuin tutkimuksella on pystytty todistamaan. Varmasti kiva ilmapiiri luo työhyvinvointia, mutta ei se tuloksellisuutta takaa. Paha olo tuo varmemmin huonon tuloksen, Elo huomauttaa. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteyttä ja työkyvyn edistämisen taloudellisia vaikutuksia on Anna-Liisa Elon mukaan tutkittu yllättävän vähän. Eri alojen tutkijoiden väliltä puuttuu yhteistyö. Tuloksellisuuden tutkimus nojaa usein työmotivaation ja johtamisen teorioihin, hyvinvointitutkimus puolestaan työstressin teorioihin. Ilmapiiri vaikuttaa tulokseen Sairauspoissaolot ovat esimerkki, joka kertoo sekä työhyvinvoinnista että tuloksellisuudesta. Kun ihmiset voivat työpaikallaan hyvin, he sairastavat vähemmän ja rahaa säästyy. Terveet ihmiset myös saavat aikaan enemmän kuin sairaat. Työyhteisöissä tehtyjen toimien taloudelliset hyödyt kuitenkin vaihtelevat eri aloilla ja erityyppisessä työssä. Pitäisi tutkia, miten erilaiset hyvinvointihankkeet, interventiot ja koulutukset parantavat tuloksellisuutta, Anna-Liisa Elo pohtii. Hän johti Työterveyslaitoksen evaluaatiotutkimusta, jossa arvioitiin Helsingin kaupungin rakennusviraston laajan kehittämishankkeen onnistumista. Rakennusviraston hankkeen tarkoituksena oli lähijohtamista ja työyhteisöjen toimintaa kehittämällä parantaa työkykyä ja torjua ennenaikaista eläkkeelle jäämistä. Elon tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin edistäminen paransi psykososiaalisia työoloja ja ylläpiti työkykyä pitkään. Tiedonkulku työyhteisöissä lisääntyi ja kiire väheni. Hyvä tiedonkulku ja ilmapiiri ovat organisaatioteorioiden valossa myös tuloksellisen toiminnan perusta. Siksi voidaan olettaa, että hanke paransi myös tuloksellisuutta, vaikkei sitä alunperin tutkittu. Myöhemmässä tutkimuksessa paljastui, että myös työntekijät olivat tätä mieltä, Elo summaa. Kuinka työhyvinvointia sitten käytännössä edistetään? Vuorovaikutusta ja työn sisältöä kehittämällä voidaan parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia ja samalla lisätä toiminnan tuloksellisuutta. Elon mukaan paras osoitus hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteydestä on, että molemmat paranevat samoihin asioihin vaikuttamalla. Seuraavaksi tarvitaan tietoa siitä, minkälaista panostamista tarvitaan, kuinka paljon ja onko kyse suurista rahoista vai pienistä arjen teoista. Konsulteilla on monenlaisia vaihtoehtoja tarjolla, mutta niiden vertailu ja kustannustehokkuuden arviointi on vaikeaa. Fakta Esimiestyö tärkeää Hyvän henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välillä on selkeä yhteys. Silti työhyvinvointi on harvoin mukana tuloksellisuuden tutkimuksessa. Tuloksellisesta työstä vastaavat lähiesimiehet, mutta heiltä puuttuu menetelmiä ja valmiuksia työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tasapainoiseen johtamiseen. Tuloksellisuus ei synny piiskaamisesta ja huonosta kohtelusta huonoinakaan aikoina. Silloin ei ole rahaa mennä retkille tai juhlimaan, mutta hyvinvointia luodaan arjen vuorovaikutuksessa. Kaikkina aikoina on mahdollista voida hyvin työpaikalla, Elo huomauttaa. Professorin mukaan vahvaa tieteellistä näyttöä työhyvinvointihankkeiden positiivisesta vaikutuksesta tuloksellisuuteen ei aina saada. Euromääräisiä säästöjä on vaikea laskea. Silti löytyy esimerkkejä, jotka kertovat huomattavistakin säästöistä hankkeiden tuloksena. Elo muistuttaa, että työntekijöiden terveys on arvo sinänsä. Ei sitä tarvitse tuloksellisuudella perustella, että ihmisestä kannattaa pitää huolta. Anna-Liisa Elo Filosofian tohtori Anna-Liisa Elo toimii työn ja organisaatioiden psykologian professorina Tampereen yliopistossa. Toisen puolen työstään Elo tekee vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella. Marjo Mikola/Unionimedia kuva Markus Sommers

6 Tilaa ja valtaa työntekijöille K Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo uskoo, että hyvinvoiva henkilöstö työskentelee tehokkaammin. Kehitysvammaliiton toiminta on paljon monipuolisempaa kuin nimi antaa ymmärtää. Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuon mukaan Kehitysvammaliiton toimintaa voi luontevimmin verrata konsulttialaan. Liitto tekee tutkimusta sekä kouluttaa ja konsultoi palveluntuottajia, esimerkiksi Helsingin kaupunkia, henkilöstön ja toiminnan kehittämisessä. Liitto myös kehittää teknologiaa. Se on muun muassa tehnyt esteettömät verkkosivut. Esteettömyys tarkoittaa, että sivut ovat selkeät ja yksiselitteiset ja niiden informaatio muuntuu helposti eri apuvälineille ja aisteille. Kehitysvammaliiton sivuista on tehty selkokielinen versio, ja tiedot voi lukemisen lisäksi kuunnella. Kiitosta henkilöstölle [ Henkilöstö mahdollistaa johtamistyylin, jossa ihmisille annetaan tilaa ja valtaa. Neuvotteluhuoneen seinällä on rivissä kehystettyjä todistuksia menestyksestä Suomen parhaat työpaikat -selvityksessä. Kehitysvammaliitto on ollut yhden kerran toisella sijalla julkisten organisaatioiden sarjassa ja kaksi kertaa kolmannella sijalla. Osallistumme selvitykseen säännöllisesti. Se on meille keino saada arvio henkilöstöjohtamisemme tasosta, Sinervuo kertoo. Suomen parhaat työpaikat -selvitys koostuu kyselyistä, joissa kartoitetaan henkilöstön luottamusta sekä organisaation johtamiskäytäntöjä ja työympäristöasioita. Sinervuo kiittää sijoituksista hyvää ja ammattitaitoista henkilöstöä. He ovat mahdollistaneet johtamistyylin, jossa ihmisille annetaan tilaa ja valtaa, hän kuvailee. Kehitysvammaliitossa työskentelee noin 80 ihmistä. Enemmistöllä on suunnittelijan vakanssi. Taustaltaan työntekijät ovat lähinnä tutkijoita, it-alan osaajia tai kasvatustieteilijöitä. Reilussa kuudessa vuodessa, Veli-Pekka Sinervuon tultua liiton toiminnanjohtajaksi, henkilöstömäärä on kasvanut noin neljänneksen. Meillä on hyvän työnantajan maine. Muutamat ihmiset ovat olleet valmiita jopa tinkimään edellisen työpaikan eduista päästäkseen meille töihin, toiminnanjohtaja kehaisee. Sinervuo itse on koulutukseltaan ekonomi. Hän siirtyi liittoon Raha-automaattiyhdistyksestä. Sinervuo korostaa, että myös kolmannella sektorilla kannattaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa liike-elämän oppeja. Liike-elämän käytäntöjä on hänen mukaansa perinteisesti vierastettu järjestöissä. Koulutus- ja kehittämistyö on kuitenkin tehty yritysmaailmassa. Johto kuuntelee Johtaminen vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin, ja hyvinvoinnin uskotaan vaikuttavan henkilöstön tekemään tulokseen.

7 Organisaatioissa ei saada asioita aikaan, jos johtaminen ei toimi, arvelee toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo. Eija Aukio (vas.) ja Sisko Rauhala ovat viihtyneet Kehitysvammaliitossa jo vuosia. Tuloksellisuus näkyy meillä ehkä selkeimmin siinä, olemmeko haluttu yhteistyökumppani, Sinervuo määrittää. Liitossa on annettu työntekijöille paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Meillä on joustava työnaika. Työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu hyvin, mainitsee koordinaattori ja johdon assistentti Sisko Rauhala. Vähän väliä joku tekee 60- tai 80-prosenttista päivää äitiyslomalta tultuaan, Sinervuo lisää. Hallinnossa on luotu johtamiselle yhteiset pelisäännöt, joita myös väliportaan johtajat noudattavat. Pelisääntöjen perusperiaate on johtamisen madaltaminen. Tarpeeton pomottaminen on kitketty pois, Sinervuo kiteyttää. Työntekijät ovat tottuneet siihen, että johto kuuntelee heitä tärkeissä päätöksissä. Heillä on esimerkiksi mahdollisuus antaa palautetta suunnitteilla olevasta strategiasta tai muista tärkeistä asioista. Lisäksi heille järjestetään vapaamuotoista yhdessäoloa. Se on tärkeää, koska henkilöstö on ripoteltu Helsingin Malmilla sijaitsevan rakennuksen kolmeen kerrokseen eikä monikaan näe toisiaan päivittäin. Yhteisillä tilaisuuksilla luomme yhteishenkeä, sanoo talouspäällikkö Eija Aukio. Läsnäololla luottamusta Millä tavalla Sinervuo sitten on muuttanut liiton johtamista? Sitä pitää varmaan kysyä Siskolta. Hän oli täällä jo ennen minun tuloani, Sinervuo sanoo. Sisko Rauhalan mielestä suurin muutos oli se, että toiminnanjohtaja alkoi viettää enemmän aikaa työpaikalla. Se on tärkeää, koska muuten johtaja jää etäiseksi. Läsnäolosta syntyy luottamus, hän vastaa. Veli-Pekka Sinervuon mukaan tärkeintä on, että liitossa työskentelee raudanlujia osaajia. Toisessa työpaikassa en todennäköisesti voisi käyttää samaa johtamismallia. Terhi Nieminen/Unionimedia kuva Pekka Sipola

8 L JHTT-lakia uudistettiin Laaduntarkastuksen vahvistaminen edistää JHTT-tilintarkastuksen luotettavuutta. Lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) muutettiin syksyllä 2008 (1033/2008). Muutoksilla edistetään edelleen korkeatasoisen JHTT-tilintarkastuksen suorittamista. Lakimuutokset ovat pääasiassa tulleet voimaan vuoden 2009 alusta. Uudistuksilla on täsmennetty JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen järjestämistä. Samoin on tarkennettu Valtiontalouden tarkastusvirastossa työskentelevien JHTT-tilintarkastajien asemaa ja tarkastusviraston JHTT-tilintarkastajien työn laaduntarkastuksen järjestämistä. Lakimuutoksessa on myös huomioitu eduskunnan tilintarkastuslain (459/2007) hyväksymisen yhteydessä antama lausuma, jossa edellytettiin pikaisia toimenpiteitä KHT- ja HTM-tilintarkastajien edellytyksistä täydentää tutkintonsa JHTT-tilintarkastajaksi. Osa Fakta säädösmuutoksista tulee voimaan vuoden 2010 alusta. Laadunvarmistus paranee Lakiuudistuksessa säädettiin JHTT-tilintarkastajan velvollisuudesta osallistua JHTT-lautakunnan määräämään laaduntarkastukseen. Laaduntarkastukseen osallistuminen säädettiin siten aiempaa velvoittavammaksi osaksi JHTT-tilintarkastajana toimimista. Toimivan laaduntarkastusjärjestelmän vahvistaminen edistää JHTT-tilintarkastuksen ulkoista luotettavuutta merkittävästi. Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiehinä toimivat tilintarkastajat ovat velvollisia osallistumaan JHTT-lautakunnan laaduntarkastukseen siltä osin kuin he hoitavat muita tilintarkastustehtäviä kuin VTV:lle säädettyä tarkastusta. Muilta osin Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo virkamiehinään toimivien tilintarkastajien tarkastustyön laatua ja järjestää laaduntarkastuksen VTV:lle säädetyissä tarkastustehtävissä. Säännöksellä on varmistettu perustuslain takaama tarkastusviraston riippumattomuus tarkastettavistaan. Valtioneuvoston alainen ja valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva JHTT-lautakunta kuuluu itsekin tarkastusviraston tarkastettaviin. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeet ja laadunhallintajärjestelmä perustuvat ylimpien ulkoisten tarkastusyksiköiden INTOSAI-järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions) hyväksymiin ja julkaisemiin julkisen talouden ulkoisen tarkastuksen standardeihin. JHTT-tarkastajat VTV:ssä Valtiontalouden tarkastusvirastossa työskentelee 32 JHTT-tilintarkastajaa. Tarkastusvirasto käyttää tilintarkastusauktorisointien suorittamista yhtenä osana tarkastusviraston henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tarkastusviraston palveluksessa toimii myös auktorisoituja KHT- ja HTM-tarkastajia sekä tarkastusalan muun ammattitutkinnon suorittaneita asiantuntijoita, kuten CIA-, CFSA- ja CISA-tarkastajia. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien tutkinnon on voinut suorittaa vuodesta Suomessa JHTT-tarkastajia on noin 230. Jaakko Eskola

9 Vieraskynä Työniloa ja tuottavuutta Julkista sektoria on viime vuosikymmenet ruokittu pessimismillä. On selitetty julkisten palveluiden kärsivän tuottavuusvajeesta teknologiateollisuuteen verrattuna. Tuottavuutta nostaakseen valtio palkkaa kolmen eläköityvän sijaan vain noin kaksi uutta työntekijää. Enemmän tekeminen vähemmällä on luonut tunnelman, että haasteet karkaavat tavoittamattomiin. Lusitaan kohti eläkettä katkoen kammasta piikkejä. Tuottavuustavoite ja parempi jaksaminen eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Työmotivaatio paljastuu näennäisongelmaksi, jos puhutaan työntekijän suhtautumisesta työhön. 80 prosenttia työntekijöistä ilmoittaa kokevansa työniloa. Mutta viimeisessä työolobarometrissa 80 prosenttia koki myös aliresursoinnin suurimmaksi ongelmaksi: tekijöiden vähyyden vuoksi on aina kiire eikä työ kiitä tekijäänsä. Analyyttinen ote ongelmaan täsmentää sen ponnistuksen ja palkinnon suhteen horjumiseksi. Oman vaikutuksen kokeminen on tärkein jaksamiskannuste. Suomalainen työelämä tuntee vain on- ja off -nappulat: joko sitoudut täysillä tai putoat oikeiden ihmisten joukosta. Osa-aikatyössä on vain 14 prosenttia työtoimista. Työn uusjako kuuden tunnin työpäiviksi hautautui edelliseen lamaan. EVAn selvityksen mukaan ihmiset haluaisivat nykyään mieluummin tinkiä tuloistaan kuin pidentää työpäiväänsä. On ollut oikea ratkaisu, että eläkekertymää voi vapaaehtoisesti kartuttaa vanhuuseläkkeellä tehtävillä töillä. Myös yritykset, kuten Clas Ohlson joustavilla työaikajärjestelyillään ja Abloy ikämestariohjelmallaan, ovat onnistuneet vähentämään tuskallista vertailua ja kiinnittäneet huomiota vanhojen vahvuuksiin palkitsevalla tavalla. Eläkkeellä työskentely voi toteuttaa palkkatyöntekijän unelman olla tasavertainen sopijapuoli, jota ei enää voi painostaa. [ I love my work but hate my job -asenteen synnyttää elävän työn alistaminen kuvitteelliseen pääomasuhteeseen, ei työ itse, saati työntekijöiden huonontuminen lajissaan. Julkisella puolella näennäistä pääomasuhdetta on lavastettu jakamalla veronmaksajien kustantamat palvelut tilaajiksi ja tuottajiksi. Niitä on kilpailutettu olemattomilla näennäismarkkinoilla kustannuksiin katsomatta, ja laatu on varmistettu laatujärjestelmillä. Arviointiteollinen kompleksi ei palvele asiakkaita, mutta sillä on intressi paisuttaa itseään. Julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen byrokraattisesti luodulla markkinatilanteella on itse asiassa synnyttänyt sellaista koronhavittelua, josta Milton Friedman julkista sektoria kokonaisuudessaan syytti. Finanssikriisi pakottaa arvioimaan uudelleen tuotantotalouden alistamisen finanssi-instrumenteille. Arvioitakoon uudelleen myös julkisen sektorin ydintyö ja vapautettakoon suoritusporras auditointikulissien pystyttämisestä ja työn sovittamisesta numeerisiin mittareihin, joista tekijät eivät panostaan tunnista. Lisärahaa ei New Public Management -kerrostumien leikkaamiseen vaadittaisi. Päinvastoin rahaa vapautuisi pienempiin luokkakokoihin ja lyhempiin hoitojonoihin. Työ kiittäisi taas tekijäänsä ja aikaa jäisi sen kehittämiseen, arvostettuna ammattilaisena. Hyvin tehty työ hyödyttäisi asiakkaita ja palkitsisi työntekijöitä oman vaikutuksensa kokemisella. Se olisi myös maksajille kustannustehokasta verrattuna hutilointiin, valvontakuluihin ja korvausvelvollisuuden estämiseen selustanvarmistusdokumenteilla. Win-win-tilanne voidaan saavuttaa. On syytä optimismiin! Oman vaikutuksen kokeminen on tärkein jaksamiskannuste. Juha Siltala kuva Magnus Weckström Juha Siltala on Helsingin yliopiston Suomen historian professori. Hän on kirjoittanut muun muassa teoksen Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004, 2007).

10 Vaalirahoituksen valvonta VTV:lle L Tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta ehdokkaiden omien ilmoitusten perusteella. Puuttuvasta tai virheellisestä ilmoituksesta voi seurata uhkasakko. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) astui voimaan ensimmäinen toukokuuta. Vaalirahoituksen valvonta uudistui ja siirtyi oikeusministeriöstä Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tarkastusvirasto valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen ja että ilmoitus täyttää lain vaatimukset. Fakta Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista. Avoimuuden katsotaan lisäävän luottamusta edustuksellisen demokratian toimivuuteen. Riippumatonta valvontaa Ilmoitusvelvolliset eri vaaleissa Eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajiksi määrätyt henkilöt. Presidentinvaaleissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies. Kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut henkilöt. Europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseniksi määrätyt henkilöt. Ehdokkaan vaalirahoituksella tarkoitetaan sitä rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan kulut. Ilmoitusvelvollisten määrä vaihtelee eri vaalien välillä parista kymmenestä kunnallisvaalien yli kymmeneen tuhanteen. Lisäksi kaikki ehdokkaat voivat halutessaan jättää ennen vaaleja ennakkoilmoituksena suunnitelman vaalikampanjansa kuluista ja vaalirahoituksesta. Vaalirahoitusilmoitusten vastaanottajina ovat aiemmin toimineet oikeusministeriö ja kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnat. Oikeuskansleri ja Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin (GRECO) ovat katsoneet, että vaalirahoitukseen kohdistuva valvonta ei ole riittävää ja että valvonta tulisi järjestää puolueettomasti. Näin ollen on arvioitu, että valvonnan ammattilaisena ja perustuslain takaaman riippumattoman asemansa vuoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto olisi paras toimija vastaanottamaan ja julkaisemaan ilmoitusvelvollisten vaalirahoitusilmoitukset sekä valvomaan lain noudattamista. Sähköisesti tai postitse Vaalirahoitusilmoitukset voi toimittaa tarkastusvirastolle joko sähköisesti tai postitse. Sähköisesti ilmoitukset voi jättää VTV:n tähän tarkoitukseen varaamalla internet-sivustolla, jonka osoite on Vaalirahoitusilmoituksen jättäjä tunnistautuu järjestelmään sähköisesti, täyttää ilmoituslomakkeen ja lähettää ilmoituslomakkeensa 10

11 tarkastusviraston julkaisujärjestelmään. Lomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää postitse VTV:lle, jolloin tarkastusvirasto tallentaa ilmoitukset manuaalisesti samaan tietokantaan. Ilmoitus julkaistaan vaalirahoitusvalvonnan internet-sivulla viipymättä sen saavuttua. Ehdokkaat voivat tehdä tarkastusvirastolle ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. Ilmoitukset julkaistaan vaalirahoitusvalvonnan internet-sivustolla, ja kansalaiset pääsevät tutustumaan ennakkoilmoituksiin ennen vaaleja. Valitsematta jääneiden ehdokkaiden ilmoitukset poistetaan julkaisujärjestelmästä kuukauden kuluttua vaalien tuloksen selviämisestä. Kaksi kuukautta vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen päättyy vaalirahoitusilmoitusten jättämisen määräaika, ja sen jälkeen kansalaiset pääsevät tutustumaan ilmoituksiin Vaalirahakoneen avulla. Vaalirahakoneessa ilmoitusten selailua helpotetaan niiden sisältöihin kohdistuvilla hakutoiminnoilla. Uhkasakko mahdollinen Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tähän tehtävään liittyen tarkastusvirasto tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet laissa säädetyn ilmoituksen. Tarkastusvirasto julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo [ Kansalaiset pääsevät tutustumaan ilmoituksiin Vaalirahakoneen avulla. tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä. Tarkastusvirastolle on annettu lisäksi mahdollisuus asettaa uhkasakko ilmoitusvelvolliselle, mikäli tämä ei tee lainkaan ilmoitusta tai jos tehty ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi. Tarkastusvirasto antaa eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen saamistaan ilmoituksista ja toiminnastaan valvontatehtävässä kahdeksan kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Uusi haaste VTV:lle Vaalirahoitusvalvontatehtävä eroaa Valtiontalouden tarkastusviraston muista tarkastustehtävistä. Tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tehdä varsinaisia tilintarkastuksia ehdokkaiden vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuuden varmistamiseksi. Myöskään pistokokeellisia tarkastuksia ei lain perusteluiden mukaan voida suorittaa eikä vertailutietoa hankkia niin sanotuilta kolmansilta osapuolilta. Tarkastusvirasto toteuttaa siten valvontatehtäväänsä ilmoitusvelvollisten toimittamien tietojen perusteella. Näitä tietoja voidaan toki pyytää täydennettäväksi tai niihin liittyen pyytää lisäselvityksiä. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida, että ilmoitusvelvollinen vastaa ilmoituksensa sisällöstä myös silloin, kun tarkastusvirasto julkaisee saamansa tiedot. Jaakko Eskola ja Esa Tammelin kuva Futureimagebank 11

12 12

13 Valtion velanhallinta perustuu hyvin suunniteltuun ja toteutettuun riskienhallintaan. Finanssikriisin aikana riskienhallinnan merkitys korostuu entisestään. Tasaisesti turbulenssissa KKansainväliset rahoitusmarkkinat ovat viime kuukausien aikana olleet myllerryksessä, mutta Suomen valtion velkaa ja kassavaroja hoitavassa Valtiokonttorissa tunnelma on rauhallinen. Veronmaksajien varoja ei ole hukattu arvonsa menettäneisiin riskisijoituksiin, eikä uuden lainarahan saaminen ole tuottanut ongelmia. Tilanne on hallinnassa, mutta totta kai rahoitusmarkkinoita on nyt seurattava erittäin tarkasti, apulaisjohtaja Mika Arola Valtiokonttorista sanoo. VM ohjaa, Valtiokonttori operoi Valtion velan ottamisesta päättää eduskunta. Velanhoidon strategisesta ohjauksesta vastaa valtionvarainministeriö (VM) ja käytännön operaatioista Valtiokonttori. Noudatettavat riskirajat ja rahoitusinstrumentit määritellään [ Kansainväliset VM:n vuosittain laatimissa toimintaohjeissa. Velanhallintajärjestelmää alettiin Suomessa kehittää systemaattisesti vasta 1990-luvun jälkipuoliskolla. Aiemmin siihen ei ollut tarvetta, koska valtiolla oli hyvin vähän velkaa, valtiovarainministeriön finanssineuvos Arto Eno selvittää. Velanotto kasvoi rajusti 1990-luvun lamavuosina. Sittemmin velkaantumisaste on vähentynyt huomattavasti, mutta kasvanee uudestaan tämän ja ensi vuoden aikana. Hyvinäkin aikoina uutta velkaa on otettu, viime vuosina runsaat kymmenen miljardia euroa vuodessa. Uusia luottoja tarvitaan erityisesti vanhojen velkojen jälleenrahoittamiseksi, Arto Eno sanoo. Hyvät ja vakiintuneet suhteet sijoittajiin ovat tärkeät. Siksi on hyvä, että olemme koko luottoluokittajat määrittelevät Suomen korkeimpaan AAA-luokkaan. 13

14 Sijoittajia kiinnostaa nyt, missä kunnossa kansantalous ja julkinen talous ovat ja mitkä ovat talouden näkymät, apulaisjohtaja Mika Arola Valtiokonttorista sanoo. ajan läsnä kansainvälisillä markkinoilla, Mika Arola täydentää. Velkarahaa viitelainoilla Valtion velkasalkun hoidossa käytetään monenlaisia rahoitusinstrumentteja. Velkarahaa haetaan markkinoilta ennen muuta euromääräisillä viitelainoilla eli sarjaobligaatioilla. Vuosittain liikkeelle lasketut viitelainat ovat 2000-luvulla olleet 4 5 miljardin euron kokoluokkaa. Käytännössä liikkeellelasku tapahtuu niin sanotun syndikoidun menettelyn kautta. Siinä päämarkkinatakaaja eli valitsemamme pankkiryhmä laskee viitelainan liikkeelle. Se ottaa yhteyden sijoittajiin ja myy obligaatiot, Mika Arola kertoo. Toistaiseksi valtion velkapaperit ovat käyneet hyvin kaupaksi. Arolan mukaan Suomella on sijoittajapiireissä hyvä maine. Finanssikriisin myötä sijoittajat ovat alkaneet välttää riskejä ja sijoittaa vähäriskisiin kohteisiin. Kansainväliset luottoluokittajat määrittelevät Suomen korkeimpaan AAA-luokkaan. Hyvä luottoluokitus helpottaa rahoituksen saamista ja alentaa korkomenoja. Aiemmin valtiot maksoivat suunnilleen saman verran korkoa lainanotossa. Finanssikriisin myötä korkoerot ovat nousseet jopa euroalueen sisällä. Saksaan verrattuna Suomikin joutuu nyt maksamaan aiempaa enemmän, mutta paljon vähemmän kuin monet muut maat, Arola kertoo. Hyvä velanhoito säästää miljoonia VTV: Korkeasta osaamisesta pidettävä kiinni Suomen valtion velanhallintastrategia ja riskienhallinta edustavat kansainvälisessä vertailussa valtioiden parhaimpia käytäntöjä. Tämä käy ilmi VTV:n velanhoitoa koskevasta toiminnantarkastuksesta. Malli sopii hyvin suurella valuutta-alueella toimivan pienen avoimen talouden tarpeisiin, VTV:n tuloksellisuustarkastuspäällikkö Hannu Rajamäki sanoo. Rajamäen mukaan riskejä karttava velanhallintajärjestelmä on osoittanut toimivuutensa myös finanssikriisin pyörteissä. Hän korostaa kuitenkin rahoitusmarkkinoiden ja valtion velanhallintatarpeiden jatkuvaa muutosta. Siksi on pidettävä huolta, että velanhallintaorganisaation osaaminen pidetään myös jatkossa korkealla tasolla. VTV:n tarkastuskertomus 179/2008, Valtion velanhallinta Korkokulujen ohella kustannuksia voidaan minimoida tehokkaalla operatiivisella toiminnalla. Hyvällä velanhallinnalla voidaan parhaimmillaan säästää satoja miljoonia euroja vuosittain, Arto Eno huomauttaa. Kustannustehokkuuteen pyritään muun muassa rahoitusoperaatioiden oikealla ajoituksella. Markkinatilanteen kehitystä on seurattava tarkasti. Tavoite on laskea tuotteet liikkeelle oikeaan aikaan, jotta saamme niille hyvän hinnan ja maksamme itse mahdollisimman alhaista korkoa, Arola sanoo. Valtion viitelainoilla käydään kauppaa myös niin sanotuilla jälkimarkkinoilla, joissa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Lainanlaskijalle on tärkeää, että markkina on likvidi eli kauppa käy. Jotkut sijoittajat ovat kiinnostuneet vain kaikkein suurimmista sijoituskohteista. Tämän vuoksi Suomi laskee liikkeelle viitelainoja harvoin mutta suurempia eriä kerralla, Arola kertoo. Riskienhallinta kaikki kaikessa Kustannusten minimoinnin ohella Mika Arola ja Arto Eno korostavat hyvää riskienhallintaa. Velanhallinnassa ja kassavarojen sijoittamisessa liikutellaan suuria rahamääriä. Vähäinenkin hallitsematon riskin toteutuminen voi aiheuttaa merkittäviä valtiontaloudellisia menetyksiä. Yksi keskeisimmistä riskeistä liittyy rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Arolan mukaan rahoitusriskiä voidaan vähentää muun muassa käyttämällä varainhankinnassa erityyppisiä ja eri aikoina liikkeelle laskettavia instrumentteja. Finanssikriisin aikana on korostunut niin sanotun vastapuoliriskin hallinta. Tätä riskiä pyritään vähentämään toimimalla useiden yhteistyökumppanien kanssa ja 14

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Vesa Laakso YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJIEN MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Joulukuu 2014 OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 1-2010 www.haus.fi HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa ONKO ARMO- JOHTAMISELLE TILAA? PALKEILLA TAVOITTEET KORKEALLA Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU-

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja 3 2007 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja Ikääntyvä Suomi ja tuottavuus Monikulttuurisuus rikastuttaa työtä Keinoja sairauslomien vähenemiseen Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin!

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot