TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8

2 pääkirjoitus Kestävä kehitys ja hyvinvointi työelämässä H yvinvoiva työyhteisö on kaikkien etu. Sen eteen tehtävä työ on työntekijän, työnantajan ja ammattijärjestöjen yhteinen asia. Hyvä johtaminen ja henkilöstöhallinto, palkitseminen, tyky-toiminta, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja täydennyskoulutus ovat sen peruspilareita. Specian vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa on huomioitu työelämän kestävän kehityksen haasteet ja niihin pyritään vastaamaan konkreettisin toimin. Se on osa edunvalvontatyötä. Tulemme tapaamaan sekä julkisen- että yksityisen sektorin jäseniä työpaikoilla ja tarjoamaan näin konkreettista mahdollisuutta tiedonvaihtoon. Tehtävä on haastava ovathan jäsenemme usein hajallaan monissa toimipisteissä ja hyvin pienissäkin yrityksissä mutta onnistuessaan varmasti kaikkia osapuolia palkitseva. WWW-palvelujamme tulemme myös kehittämään, lisäten vuorovaikutteisia foorumeja eri aihepiireittäin. Opiskelijatoiminta ja kasvatustieteilijät saavat ensimmäiset fooruminsa ja siitä jatketaan myös muille edunvalvonnan alueille. Tarjoamme myös jäsenillemme koulutustukea hakijoiden omista täydennyskoulutustarpeista lähtevään avoimen yliopiston koulutukseen sekä TJS-koulutusta, josta myös lähemmin tämän numeron sivuilla. Erittäin tärkeää on kehittää vuorovaikutusta työpaikoilla toimivien specialaisten luottamusmiesten kanssa. Heidän toimintansa tukeminen ja tehtävässä jaksaminen on kaikkien etu, niin työntekijän kuin työnantajan. Tässä itsehoidoksi erään työhyvinvointikoulutuksen antia, joilla voi jo aloittaa työelämän kestävän kehittämisen työn, pienistä puroista suuriksi virroiksi: "Uskallan olla erilainen. Pyrin keskittymään olennaiseen, olen ahkera, kyseenalaistan, jäsennän, luon unelman, päämäärän sekä tavoitteet ja askeleet joilla sinne pyrin. Annan palautetta ja vaadin sitä, otan opikseni kritiikistä ja nautin onnistumisen hetkistä." (lähde: Päivi Rauramo, Työhyvinvoinnin portaat). Aurinkoisia talvipäiviä! Leena-Maija Talikka puheenjohtaja asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Toimittaja: Tuija Heikkilä Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 5500 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo asiantuntija

3 Leena-Maija Talikka jatkaa Specian puheenjohtajana Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28. lokakuuta Helsingissä, nykytaiteenmuseo Kiasmassa. Paikalla oli parikymmentä aktiivista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Laitinen Mäntsälästä. Esityslistalla oli muun muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007, jotka kokous hyväksyi yksimielisesti. Puheenjohtajan toimikausi oli katkolla, ja kokous valitsi yksimielisesti Leena- Maija Talikan CIMOsta jatkamaan Specian puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Samoin puolet hallituksen jäsenistä oli erovuorossa, ja kokous valitsi äänestyksen jälkeen Specian hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi markkinointipäällikkö Mikko Männikön Helsingistä, toiminnanjohtaja Saara Ruokosen Helsingistä sekä suunnittelija Vesa Rouhiaisen Mikkelistä. Hallituksessa jatkavat senior technical writer Maria Iho Helsingistä, toimistopäällikkö Risto Keski- Nisula Hämeenlinnasta, elämäntapa/atk-opettaja Ahmed el Ashram Helsingistä, opiskelijaedustajina Minna Ahola Turusta sekä varalla Anna- Kaisa Kähkönen Oulusta. Hallituksen kolmanneksi varajäseneksi kokous valitsi yhdeksi vuodeksi ylitarkastaja Pekka Iivosen Helsingistä. Ensimmäisenä varajäsenenä hallituksessa jatkaa projektipäällikkö Ritva Partanen Jyväskylästä, toisena varajäsenenä Hanna Ronkainen Tampereelta. Kuvassa oikealta puheenjohtaja Leena-Maija Talikka, Minna Ahola, Anna- Kaisa Kähkönen, Kimmo Leiviskä, Ritva Partanen ja Vesa Rouhiainen. Tiedä Tiedä oikeutesi oikeutesi ja ja velvollisuutesi työmarkkinoilla -koulutuspäivä työmarkkinoilla -koulutuspäivä tammikuussa tammikuussa Lauantaina 27. tammikuuta 2007 klo järjestetään Specian jäsenille ilmainen koulutuspäivä aiheesta Tiedä oikeutesi ja velvollisuutesi työmarkkinoilla. Koulutuksen tavoitteena on antaa lyhyillä tietoiskuilla perustiedot työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Päivän aikana käydään läpi muun muassa työntekijän oikeudet vuosilomaan ja lomakorvauksiin, sairausajan korvauksiin, työttömyysturvaan, erorahaan, eläkkeeseen sekä ylityökorvauksiin. Samoin läpikäymme työntekijän velvollisuudet suhteessa työnantajaan. Helsingissä, hotelli Pasilassa järjestettävä, specialaisille ilmainen koulutuspäivä sisältää tulokahvin ja lounaan. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 15. tammikuuta sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse numeroon Tuemme opintojasi avoimessa yliopistossa jäsenasiaa Specia tarjoaa jäsenetuna koulutustukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa ja kesäyliopistoissa. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista, ja enintään 80 euroa / jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivujemme linkistä Jäsenedut ja koulutus. Hakemukseen tulee liittää kopio maksetuista kuluista. Tuen myöntämisestä päättää Specian hallitus. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta puhelinnumerosta tai sähköpostilla osoitteesta Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4 A, Helsinki asiantuntija 3

4 työmarkkinat Työelämä tarvitsee kestävän kehityksen ohjelman Teksti Arja Ahola, asiamies, Akavan Erityisalat ry Helena Lamponen, lakimies, Akavan Erityisalat ry Työntekijä hyötyy huonosti sirpalemaisista hyvinvointitoimenpiteistä. Kvartaalikehittämisen sijaan tarvitaankin nyt koko työuran kattavaa kehittämisohjelmaa. Suomalainen työelämä tarvitsee oman kestävän kehityksen ohjelmansa. Sirpalemaisesti yhden ongelman ja yhden toimenpiteen tarkastelun sijasta työssä jaksaminen, elinikäisen oppimisen haaste, hiljaisen tiedon siirto, määräaikaistyösuhteet, vuorovaikutuksen syventäminen tuottavuus- ja hyvinvointitekijöinä ja työelämän moniulotteiset tasa-arvokysymykset on otettava kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tarkastelujakson on oltava lyhimmilläänkin kymmenen vuotta. Pitkäjänteisen tarkastelun vaatimus on jo saanut jonkin verran vastakaikua. Akavan Erityisalat on esittänyt ajatuksen työelämän kestävän kehityksen ohjelmasta kuluvan syksynä useilla foorumeilla. Esitys on näin päässyt mukaan AKAVAn hallitusohjelmatavoitteisiin ja maan hallituksen kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa koskevaan politiikkaohjelmaan. Kestävä kehitys on ehdolla myös Akavan Erityisalojen yhdeksi perusarvoksi. Arvoista päätetään liiton syysliittokokouksessa marraskuussa. LAKEJA RIITTÄÄ KÄYTÄNTÖ LAAHAA PERÄSSÄ Ihmisten henkisen ja fyysisen työympäristön hyväksi on tehty paljon ainakin lainsäädäntötasolla. Viime vuosikymmenenä on uudistettu keskeiset työelämää koskevat lait, kuten työaika-, työsopimus-, tasa-arvo-, työturvallisuus-, vuosiloma- ja työterveyshuoltolaki. Pohja laadullisesti hyvälle työelämälle on siis olemassa. Tutkimustieto ja asennekyselyt osoittavat kuitenkin teorian ja käytännön ristiriidan: järjestelmä ei toimi työpaikoilla. Henkilöstön hätä näkyy konkreettisesti myös ammattijärjestön työsuhdelakimiehen päivittäisessä neuvontatyössä. Taustalla vaikuttaa liike-elämän aikajänteen lyhentyminen. On siirrytty kvartaali- tai jopa kuukausitason tarkasteluun, jonka taustalla on arvojen muutos. Taloudelliset arvot korostuvat, jopa ylikorostuvat, kun yhä enenevässä määrin miellämme itsemmekin kuluttajina emmekä enää niinkään kansalaisina kansalaisyhteiskunnassa. On tarpeellista siirtyä yksittäisistä, jopa sirpalemaisesti hahmottuvista lainsäädäntötason muutoksista kokonaisvaltaisempaan ja pitkäjänteisempään työelämän kehittämiseen ja sen muutoksen hallintaan käytännössä. Viime kädessä on kysymys asenteista. Ihminen nähdään tuotannontekijänä ja tästä tuotannontekijästä, muun muassa hänen työkyvystään on huolehdittava pitkäjänteisesti, koko työuran ajan. Tämä tuo tarpeen tarkastella asiaa kvartaalinäkökulman sijasta vuosikymmenien mittaisella ajanjaksolla. PALJON AINEKSIA JO OLEMASSA Mitä työelämän kestävän kehityksen ohjelma sitten pitäisi sisällään? Paljon aineksia on jo esitetty eri organisaatioiden suunnitelmissa, ohjelmissa ja tavoitteissa. Työterveyslaitoksen ns. Kesto-ohjelman mukaan työelämää tulee kehittää niin, että ihmiset jaksavat, viihtyvät ja jatkavat työelämässä nykyistä pidempään. Kesto-ohjelma on nostanut esille neljä teemaa: työurien joustavuuden, osaamisen kehittämisen, nollatoleranssin ikärasismille sekä syrjäytymisvaarassa olevista huolehtimisen. Työeläkevakuuttajat Telan tutkimuksessa vuonna 2005 kävi ilmi, että yli 60-vuotiaiden työssä jatkamiseen vaikuttavat viisi tärkeintä tekijää ovat hyvä ja toimiva työympäristö, työyhteisön ilmapiiri, mielenkiintoinen ja haastava työ, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä hyvä esimiestoiminta. Elinkeinoelämän Keskusliiton mielestä kestävän kehityksen perusajatuksena on turvata ihmisen hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Taloudellinen kestävyys on liiton mukaan sitä, että ei eletä yli varojen eikä jätetä velkaa lapsille. Sosiaalinen kestävyys on muista ihmisistä huolehtimista ja muiden huomioon ottamista. Ekologinen kestävyys tarkoittaa sitä, että mitään ei haaskata eikä pilata. EK korostaa, että kyse on tasapainon ja toisiaan tukevien piirteiden löytämisestä näiden kesken. Se toteaa, ettei mitään 4 asiantuntija

5 Lakimies Helena Lamponen on AKAVAn työelämätoimikunnan jäsen. Hän edusti Akavan Erityisaloja myös kansallisen tietoyhteiskuntastrategian valmisteluun liittyvässä ay-työpajassa elokuussa. Työelämää tulee kehittää niin, että ihmiset jaksavat, viihtyvät ja jatkavat työelämässä nykyistä pidempään. kestävän kehityksen osatekijää pidä lyödä laimin. Kilpailukyky ja kestävä kehitys kuulostavat toisensa pois sulkevilta. Viime kädessä ne ovat kuitenkin toisistaan riippuvaisia. Ilman kilpailukykyä ei ole kestävää kehitystä, eikä ilman kestävää kehitystä ole ennen pitkää kilpailukykyä, liitto korostaa asiakirjassaan. AKAVA esittää hallitusohjelmatavoitteissaan kolmikantaista, työelämän laadulliseen kehittämiseen tähtäävää ohjelmaa tai ohjelmia, joille varataan myös riittävät resurssit. AKAVA painottaa muun muassa että hallituskaudella on edistettävä työntekijöiden työssä jaksamista. Työurien pidentyminen voidaan turvata nykyistä palkansaajalähtöisempien joustavien työaikajärjestelyjen ja työn organisoinnin avulla. Tarvitaan myös keinoja helpottamaan koulutuksen sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Niin ikään johtamis- ja esimiestyötä on parannettava. Työelämän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, keskusjärjestö muistuttaa. YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA TYÖELÄMÄÄN Ympäristön suojelun kestävän kehityksen strategia esitettiin Brundtlandin raportissa 1980-luvun lopulla. Ympäristönsuojelun alueella ajatus kestävästä, ympäristöä säästävästä kehityksestä on sittemmin saanut oman paikkansa. Harvenemassa ovat tahot, jotka kiistävät ympäristön suojelun tarpeen. Nyt on aika laajentaa kestävän kehityksen strategiaa sosio-ekonomiseen kenttään, erityisesti työelämään asiantuntija 5

6 jäsenkurkistus Määräaikaisuus ja palkkausjärjestelmät työllistävät luottamusmiestä Timo Sinervo työskentelee Stakesin erikoistutkijana. Luottamusmiehenä hänellä on tavanomaista laajempi näköala työpaikkansa organisaatioon, palkkausjärjestelmiin ja ongelmiin. Teksti Tuija Heikkilä Kuva Timo Sinervon arkisto Valtiotieteen tohtori Timo Sinervo, 40, opiskeli alun perin kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa. Hänen työkenttänsä muotoutui kuitenkin käytännössä työpsykologiaksi. Niinpä Sinervon henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista vanhustenhuollossa käsittelevä väitöskirja syntyi Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle. Stakesissa Sinervo on työskennellyt jo 15 vuotta. Työyksikön mielenkiintoinen nimi on Vaikuttavuuden ja oikeudenmukaisuuden tutkimusryhmä. Tämä on pieni, neljän hengen tiimi, joka tutkii henkilökunnan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tiimi on ollut olemassa toistakymmentä vuotta eli Stakesin synnystä asti, laajempi organisaatio taustallamme viitisen vuotta, Timo Sinervo kertoo. Tutkijan arkipäivä ja työ vaihtelevat uran eri vaiheissa. Tällaisessa organisaatiossa, missä tehdään tilastollista tutkimusta, ensin suunnitellaan kysely ja otos, haetaan tutkimukseen rahoitus, toteutetaan kysely ja ruvetaan sitten kirjoittamaan sen tuloksia. Aikaisemmin ne julkaistiin kotimaassa laajoinakin kirjoina ja raportteina. Nyt on siirrytty julkaisemaan tulokset kansainvälisten tiedelehtien artikkeleina. Niinpä tutkimusten julkaiseminen Suomessa ja suomeksi vähenee, eikä perustuloksia enää välttämättä ilmesty lainkaan kotimaassa. Huono puoli siinä on se, että Suomen areenalle saatu tieto ei aina ole ajankohtaista, käytettävissä ja sovellettavissa, koska kansainväliseen julkaisuprosessiin menee hirveän pitkä aika helposti vuosi jo siihen, että ensimmäinenkään lehti julkaisee artikkelin tai edes päättää, ettei ota sitä. Hyvä puoli kansainvälisessä arvioinnissa on kuitenkin se, että näin riippumattomat asiantuntijat punnitseva, onko tutkimuksessa jotakin uutta vai ei, Sinervo pohtii. Stakes tutkii käytännön hyödyksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes perustettiin 1992 sosiaali- ja terveysministeriön alaiseksi yksiköksi tuottamaan suunnittelua ja kehittämistä tukevaa tietoa tutkimuksen avulla. Tilastoviranomaisena Stakesin tehtävä on ylläpitää tilastoja ja rekistereitä sekä tuottaa niistä tietoa. Stakesin tutkimus- ja kehitystoiminta liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, osittain palveluihin mutta myös tulonsiirtoihin ja etuuksiin. Esimerkiksi rakennemuutokset ja miten kehitettäisiin mahdollisimman tehokas ja palveleva järjestelmä, ovat iso agenda. 6 asiantuntija

7 Stakesin onkin määrä tehdä nimenomaan käytäntöä hyödyntävää tutkimusta. Parhaillaan tutkimme tiimissämme miten vanhustenhuollossa työyhteisö, organisaatio ja työssä jaksaminen vaikuttavat hoidon laatuun ja tuloksiin. Nyt tiedämme jo, että työntekijöiden stressillä ja johtamisella on vaikutusta. Parhaillaan suunnittelemme toista tutkimushankettamme, jonka on tarkoitus tarkastella, mitä yksityistäminen vaikuttaa hoidon laatuun, henkilöstöön ja talouspuoleen. Stakesissa työskentelee noin 450 henkeä. Organisaation tekemä tutkimus rahoitetaan osittain budjettirahalla, osittain kilpaillulla tutkimus- ja EU-rahalla. Tutkimusrahan saanti on kyllä nykyisin työn ja tuskan takana. Toisaalta rahoituksen haku varmistaa tutkimuksen laatua. Tutkimuksessa on pakko olla itua, jotta siihen saa rahoitusta. Rahoituksen hankkimiseen menee aivan valtavasti aikaa, ja on mietittävä tarkkaa joka paikka, minne hakemuksen voi laittaa. Kun projektin rahat ovat loppumassa, on hakeminen liian myöhäistä rahaa ei ehkä enää olekaan, ja jonkun työsuhde on katkolla. Hyvin itsenäinen ja haastava työ ovat saaneet Timo Sinervon viihtymään Stakesissa. Tällä hetkellä tietysti kaikki valtion suuret hankkeet, palkkausjärjestelmät ja tuottavuusohjelmat, nakertavat viihtyvyyttä erityisesti tuottavuusohjelma, jossa pitää pikemminkin saada henkilöstön lukumäärää pienemmäksi kuin tuottavuutta lisättyä. Tuntuu siltä, että valtion hankkeet vaikuttavat eri suuntiin, Sinervo sanoo. Tällä hetkellä valtion suuret hankkeet, palkkausjärjestelmät ja tuottavuusohjelma, sekä määräaikaiset tehtävät nakertavat viihtyvyyttä. Luottamusmies jäsenen asialla Työnsä ohella Timo Sinervo toimii luottamusmiehenä Stakesissa 16 akavalaisen liiton yli 200 akavalaiselle, sekä valtion mielisairaaloissa ja koulukodeissa työskenteleville AKAVAn jäsenille. Niissä akavalaiset tekevät käytännön työtä asiakkaiden kanssa, ja työ on hyvin erityyppistä kuin Stakesissa. Toki laitoksissa on omat luottamusmiehensä, mutta muun muassa palkkausjärjestelmiin liittyvät neuvottelut hoidetaan tätä kautta. Palkkausjärjestelmä onkin työllistänyt luottamusmiestä eniten viime aikoina. Se vie kohtuuttomasti niin luottamusmiehen kuin johdon työaikaa ja on harvinaisen kallis järjestelmä ainakin käynnistysvaiheessa. Toinen tutkimuslaitoksessa yleinen ongelma on määräaikaisuus: missä kohtaa työntekijä pitäisi vakinaistaa ja mistä siihen löytyy rahat. Kokonaisuudessaan valtion talouspuoli tuottaa sitä, että kun pitäisi pystyä säästämään, on liikkumavara pienempi. Se aiheuttaa väistämättä johtamiseen ongelmia ja tasapainoilua määräaikaisuuksien ja budjetinhallinnan ja toisaalta Stakesin kaltaisen itsenäisen työkulttuurin väillä, Sinervo selittää. Luottamusmies mielletään monesti jonkinlaiseksi työntekijän puolustusasianajaksi. Onhan niitä riitoja pitkän ajan kuluessa ollut kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan väliltä, mistä kiistoja voi olla. Onneksi työpaikkakiusaamista ei yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ole minulle asti tullut, ne kun ovat erittäin hankalia. Enemmänkin esiin nousevat asiat ovat työnjohdollisia. Sellaisia, joissa ei ole sovittu jotakin riittävän tarkasti, oletetaan työsuhteen jatkuvan tai asiantuntijan oma näkemys eroaa siitä, mitä esimies on ajatellut. Stakes ei kuitenkaan ole tässä näkökulmassa mikään ongelmatalo. Virallista vastaanottoaikaa ei Stakesin akavalaisella luottamusmiehellä ole. Yleensä Timo Sinervo saa kysymyksiä selvitettäväkseen sähköpostitse. Ne käsittelevät yksityiskohtia palkkauksista, määräaikaisista työsopimuksista, virkavapauksista, matkustamisesta tai erinäköisistä äitiyslomaetuuksista. Aikaa vievintä on palkkausjärjestelmien rakentaminen. Luottamusmiehen tehtävänä on myös pyrkiä tuomaan työnantajan päätöksentekoon henkilöstön näkökulma. Stakesissa ei ole määritelty, paljonko Sinervo voi käyttää työajastaan luottamusmiesasioiden hoitoon. Määrää on vaikea arvioida, se vaihtelee niin paljon. Työnantaja on kuitenkin ollut joustava. Timo Sinervo on toiminut luottamusmiehenä jo kahdeksan vuotta. Mitä toisten eteen työskenteleminen antaa? Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että olen päässyt näkemään koko talon toimintaa kokonaisuutena ja laajemmin kuin oman tutkijantyöni kautta. Vaihtuvuutta ja uudistumista pitäisi kuitenkin tapahtua, mutta luottamusmiehisyydestä on vaikea päästä pois, kun jatkajia ei yksikertaisesti tunnu löytyvän. Homma ei saisi henkilöityä missään liikaa yhteen ihmiseen, vaan pikkuhiljaa olisi syytä löytyä uusia voimia, Sinervo toivoo asiantuntija 7

8 Kärsitkö tehtävien paljoudesta, jatkuvista ylitöistä sekä kireiden aikataulujen ja infotulvan aiheuttamasta mielen kuormituksesta ja kestostressistä? Miten paljon pohdit sitä, mitä jäi tekemättä, mikä jää tekemättä tai mitä pitää vielä tehdä? Ajatteletko liikaa tulevaa? Ajattele vähemmän, ole onnellinen Teksti Timo Lampikoski Saatat pohdiskella sitä, miten olla aikaansaava, pysyä aikatauluissa ja silti voida hyvin. Moni kokee nykyään olevansa kuin jonglööri, jolla on liian monta palloa ilmassa samaan aikaan. Pitäisi tehdä työtehtävät huolella, olla perheen kanssa, harrastaa, kuntoilla ja kenties osallistua järjestötoimintaan. Tekemättömien töiden taakka vaivaa monia töissä ja kotona. Jatkuva odotusten, haasteiden ja ongelmien pohtiminen kuormittaa mieltä ja nakertaa hyvinvointia ja tasapainoa. Hyvinvointimme eräs suurimpia esteitä on liika ajattelu, tuon mahtavan sisäisen höpöttäjän kuuntelu. Meitä on lapsesta asti kasvatettu ja opetettu ajattelemaan: ideoimaan, analysoimaan, kritisoimaan, sisäistämään, asettamaan tavoitteita jne. Elämän suurimpia paradokseja onkin se, että ajattelun vähentäminen lisää tietoista tekemistä, hyvinvointia ja onnellisuutta ja parantaa tuloksia. Liiassa ajattelussa on useita huonoja puolia. Ensinnäkin, olemme useimmiten aikaharhailuautomaatteja. Toisin sanoen ajattelu aiheuttaa aikaharhailua lineaarisessa aikajatkumossa. Pohdimme liikaa menneitä ja tulevia. Suomalaisille on tyypillistä ylenmääräinen tulevaisuuden pyrkimysten pohtiminen ( Sitku ) ja tulevaisuuden murehtiminen ( Entä jos ). Onkin arvioitu, että ajatuksistamme on keskimäärin nykyhetkessä vaivaiset viisi prosenttia! Yritä siinä sitten antautua syvälliseen keskusteluun ystäväsi kanssa tai lukea tenttiin. Toiseksi, olemme ajatteluautomaatteja. Meillä on eräänlainen sisäinen tiskijukka, joka kysyy joka aamu, mitä haluat tänään kuunnella. Ennen kuin ehdit vastata, se alkaa soittaa samoja kappaleita, joita kuuntelit eilen, toissapäivänä ja viime viikolla. Ajatuksistamme on jopa 90 prosenttia toistoa. Tämä koskee myös puhettamme ja tekojamme. Haluaisimme kovin olla yksilöllisiä ja innovatiivisia, mutta olemme todellisuudessa toistokoneita. Kolmanneksi, olemme välillä kielteisyysautomaatteja. Kun meitä väsyttää ja olemme stressaantuneita, niin ajatuksemme karkaavat helposti kielteiselle osastolle. Manaamme itseämme ja muita, valitamme olosuhteita ja tapahtumia jne. Ratkaisuina aikaharhailun vähentämiseen ja ajatusten keskittämiseen nykyhetkeen on ennen kaikkea läsnäolo. LÄSNÄOLO Aitoa läsnäoloa voidaan kuvata kolmiolla, jonka kaikki kulmat ovat yhtä tärkeitä. Kun toteutat elämässäsi kaikkia kolmea kulmakiveä, luot päivittäin ympärillesi keskittyneen tietoisuuden kentän. Amerikkalaiset urheilututkijat ovat jo vuosia käyttäneet tästä kentästä termiä zone. Luovuustutkijat ovat käyttäneet termiä flow (ks. esim. Csikszentmihalyi 2005), jonka suomalainen vastine on työnimu. Esimerkiksi Työterveyslaitoksessa on tutkittu viime vuosina paljon sitä, mikä edistää ja mikä estää työnimua suomalaisissa työyhteisöissä (ks. esimerkiksi Hakanen 2005). Tässä tietoisuuden kentässä ihminen on läsnä ja tekeminen on sujuvaa ja lopputulos usein huippuluokkaa. Ensimmäinen kulmakivi eli lähtökohtana läsnäololle on hyväksyminen. Hyväksymisellä tarkoitetaan nykytilanteen, olosuhteiden ja tapahtuneen hyväksymistä. Se ei tarkoita sitä, että heittäydytään uhriksi tai marttyyriksi, heitetään hanskat tiskiin ja luovutetaan. Se tarkoittaa sitä, että hyväksytään tapahtunut sellaisenaan ja mietitään, mitä asialle on tehtävissä. Se tarkoittaa sitä, että hyväksytään se, mitä on tehtävä, vaikka se olisikin ikävää tai tuskallista. Se tarkoittaa myös sitä, että valitetaan ja manataan vähemmän. Se tarkoittaa suhteellisuuden tajun lisäämistä. Useimmilla suomalaisilla on koko maapallon perspektiivissä asiat todella hyvin, todennäköisesti myös sinulla. Mutta miten paljon valitammekaan asioista, 8 asiantuntija

9 Kaksi kaverusta jutteli pelin jälkeen saunassa. Toinen sanoi: Minulla on pääni sisällä kaksi keskustelijaa: Sisäinen höpöttäjä, joka on kielteinen ja kriittinen ja Mukava juttelija, joka on myönteinen ja kannustava. Ne käyvät jatkuvaa valtataistelua keskenään. Pienen tauon jälkeen toinen kysyi: Kumpi sinulla on tänään voitolla?. Se, jota ruokin enemmän. yleensä niistä, joihin emme juuri voi vaikuttaa, kuten ikämme, ulkonäkömme, sää, hinnat, verot, hallituksen päätökset, arjen rutiinit, Suomen jalkapallomaajoukkueen pelit ja muiden ihmisten tekemiset tai tekemättä jättämiset. Talteen otetulla valtakunnallisella valitusenergialla lämmitettäisiin kaikki Suomen saunat vuodeksi! Toinen kulmakivi on jatkuvan ajattelun sijaan keskittymistä tekemiseen ja olemiseen. Tekeminen ja oleminen kumoavat ajankulua, liiallista keskittymistä päämäärään ja tuloksiin. Ajankulun kumoaminen luo yhteyden tekemisen ja olemisen välille. Kun teet mitä tahansa, teet sen ainutlaatuisen hyvin, koska tekemisestä, eikä lopputuloksesta, tulee huomiosi keskipiste. Toimit tietoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tekemisesi on laadukasta, jopa kaikkein pienimmissä asioissa, kuten dokumentin arkistoinnissa, käsienpesussa, kopion ottamisessa. Laatu vaatii aina huolenpitoa ja huomiota, jotka tulevat läsnäolon avulla. Elämä koostuu pitkälti arkisista askareista ja rutiineista, pienistä asioista. Keskittymisen kautta nämä pienet asiat saavat uutta hohtoa, ja näet ja havainnoit eri lailla ympäristöäsi. Aluksi et ehkä huomaa muutosta siinä, mitä teet. Mutta huomaat nopeasti muutoksen siinä miten teet. Hiljalleen myös tulokset paranevat. Voit opetella läsnäoloa esim. aina kohdatessasi ihmisiä. Anna kullekin ihmiselle, oli hän sitten kollegasi, asiakkaasi tai elämänkumppanisi, täysi huomiosi. Näin et ole tilanteessa pääasiassa henkilönä vaan tietoisuuden kentässä, valppaana läsnäolijana. Varsinainen syy vuorovaikutukselle ostaminen tai myyminen, tiedon pyytäminen tai antaminen jne. tulee sivuasiaksi. Filosofi Eckhart Tolle (2006) sanoo: The human being becomes more important than doing. Kolmas kulmakivi on myönteisen sisäisen puheen painottaminen. On arvioitu, että ihmisen mielessä pyörii päivittäin keskimäärin ajatusta. Suurin osa ajatuksista on kielteisiä tai neutraaleja. Ei ole tarpeen eikä mahdollista kokonaan lopettaa ajattelua, sisäistä puhetta. Onneksi voimme vaikuttaa sen määrään ja laatuun. Myönteinen sisäinen puhe tuo läsnäoloa ja kielteinen sisäinen puhe hajottaa läsnäoloa. Pyri katkaisemaan alakierteinen kielteinen höpötys ja painota myönteistä ja kannustavaa juttelua. FRANK RENLIE Lähteet: Csikszenmihalyi, M Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu. Rasalas. Hakanen, J Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Väitöskirja. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Lampikoski, T Tradenomin uraopas. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tolle, E A New Earth. Michael Joseph asiantuntija 9

10 Tsemppiloma ehkäisee ennalta työuupumusta Työuupumuksen ensimerkkejä ovat työssä väsyminen, työnilon katoaminen ja työstä selviämisen pelko. Jos nämä tuntemukset tuntuvat pysyvältä olotilalta, täytyy pysähtyä kuuntelemaan itseään ja toimia. Yksi tapa on hakeutua A-lomien yhteistyössä Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksen kanssa kehittämälle Tsemppilomalle. Teksti: A-lomat / Helena Jaakkola Tsemppilomalle hakeutuneet ovat tiedostaneet, ettei oma elämäntilanne ole kunnossa: työssä tuntuu raskaalta, oma terveydentila huolestuttaa ja yksityiselämässä tapahtuu kuormittavia asioita. Muutos omaan tilanteeseen on osallistujien kurssipalautteen mukaan alkanut, kun arkirutiineihin sai Tsemppiloman aikana etäisyyttä. Lähtö tutuista työ- ja kotiympyröistä antaa mahdollisuuden tarkastella omaa tilannetta rauhassa. A-lomien Tsemppiloma on nimensä mukaisesti loma, missä ryhmätoiminnan lisäksi on aikaa levätä ja olla vapaalla. Tsemppiloma ei ole kuntoutusta. Loma ei sovellu henkilöille, jotka ovat olleet työuupumuksen vuoksi sairaslomalla tai lääkityksellä tai kuntoutuksessa. Pariskuntia ei liioin hyväksytä mukaan samalle Tsemppilomajaksolle. Kullekin Tsemppilomajaksolle valitaan kahdeksan osallistujaa. Pienessä ryhmässä kurssilaiset tutustuvat toisiinsa, ja tutustumisen jälkeen he voivat jakaa omia kokemuksiaan ja saada tukea ryhmän toisilta jäseniltä. Osallistujat kertovat, että yksi syy hakeutua Tsemppilomalle oli halu tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja keskustella heidän kanssaan. Moni kertoo, että he saivat ensimmäistä kertaa elämässään puhua omista asioistaan perusteellisesti. Irtiotto arjesta aukoo solmuja Muutos rasittavaan elämäntilanteeseen alkaa pysähtymisestä ja etäisyyden otosta. Tsemppilomalle osallistujat haluavat uusia näkökulmia väsymiseen. Omassa mielessä aihetta on jo pohdittu riittävästi, eikä ongelmissa "rypeminen" enää houkuttele. Tsemppiloman työote on ratkaisukeskeinen. Irtaantuminen arkirutiineista vie tavallisesti muutaman päivän. Mitä väsyneempi on tullessaan, sitä enemmän tarvitaan keskusteluita ja yhdessä oloa toisten kurssilaisten kanssa. Toisaalta mitä väsyneempi on tullessaan, sitä enemmän kaipaa myös lepoa. Kumpikin sallitaan. Arjen tiivistymisessä ja vauhdin kiihtyessä energiaa käytetään usein epäolennaiseen. Tsemppilomalla katsotaan, mihin omaa energiaa olisi oleellista suunnata. Mitkä ovat asioita, joihin ei pysty vaikuttamaan ja joiden annetaan olla. Mitkä ovat niitä asioita, joihin voi vaikuttaa nyt heti. Mitkä ovat niitä asioita, joihin voi vaikuttaa hieman myöhemmin, kun on kerännyt lisävoimia. 10 Tsemppiloma tuo oivalluksia Kurssilaiset itse kertovat, että Tsemppiloman vaikutukset tuntuivat heti kurssin jälkeen myönteisesti. He myös arvioivat, että loma edistää työssäjaksamista myös tulevaisuudessa, asiat menevät parempaan suuntaan pikku hiljaa. Kurssilaiset kertovat muiden muassa, miten he ovat oppineet hallitsemaan työasioitaan, ja ymmärtävät rentoutumisen ja omasta terveydestä huolehtimisen merkityksen. Kurssin ahaa-elämyksiin kuuluu sekin, että jaksamisen eteen pitää myös itse tehdä työtä ja työn vastapainoksi tarvitaan liikuntaa, hyviä ihmissuhteita ja rentouttavia harrastuksia. Moni osallistuneista myöntää, että liikunta on ajan mittaan unohtunut. Tsemppiloman yksi keskeinen tarkoitus on antaa kurssilaisille uusia ohjeita ja kokemuksia, jotka innostaisivat säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Toisaalta ne ihmiset, jotka liikkuvat jo jonkin verran hyötyvät puolestaan Tsemppiloman keskusteluista ja ns. henkisestä annista. Tsemppiloma Ikaalisten Kylpylässä Tsemppiloma on työuupumusta ennaltaehkäisevä kurssi, jolle valitaan kahdeksan henkilöä. Tsemppiloma ei vastaa tarkoitustaan, jos henkilö on työuupumuksen tai masennuksen vuoksi sairaslomalla, terapiassa tai lääkityksessä. Samalle Tsemppilomajaksoille ei valita pariskuntia. Tsemppiloma toteutetaan kahdessa jaksossa. Ensimmäisen jakson pituus on viisi vuorokautta (sunnuntai perjantai) ja toisen jakson neljä vuorokautta (sunnuntai torstai). Tsemppilomalle myönnetään lomatukea. Vuonna 2006 tuki on I jaksolle 330 euroa ja II jaksolle 230 euroa. Tuen myöntämisessä sovelletaan valtioneuvoston määräämiä sosiaalisen lomatuen valintakriteereitä. Lomatukea ei myönnetä, jos sitä on saanut A-lomilta tai joltakin toiselta lomajärjestöltä vuosina Tsemppilomalle voi osallistua myös omalla kustannuksella. Tsemppilomaan kuuluu puolihoitoruokailu ja välipala. Majoitus on kahden hengen huoneissa. Kurssilaisten käytössä on kylpylän kuntosali ja allasosasto. Tsemppilomaan voi yhdistää Ikaalisten kylpylän hoitoja erillisestä maksusta. Hoidot on hyvä tilata ennakkoon. asiantuntija

11 A-LOMAT AKAVALAISTEN HYVINVOINNIKSI A-lomat on akavalaisten oma lomajärjestö, jonka monipuolisessa lomatarjonnassa on valinnanvaraa. Lomiin voi hakea lomatukea. Kuntoremonttilomalla nostetaan kuntoa ja parannetaan työkykyä. Tsemppiloma on työuupumusta ennaltaehkäisevä ohjattu kurssi. Kuntoremonttikursseja järjestävät työnantajat työntekijöilleen työterveyshuollon kanssa. Perhelomalla koko perhe nauttii yhteisestä ajasta, puolihoidosta ja monipuolisesta ohjelmasta. Osa lomista järjestetään Nuoret perheet -lomina, jotka on suunnattu pikkulapsiperheille. A-lomat vuokraa lomaosakkeita ja mökkejä Vierumäeltä, Himokselta, Leviltä, Rukalta, Jerisjärveltä, Tahkolta, Punkaharjulta ja Vuokatista. INTERVAC-lomapalvelussa vaihdetaan asuntoja kotimaassa tai ulkomailla. Lisätietoja nettiosoitteesta A-lomien kautta saa jäsenalennusta kotimaan hostelleissa ja jäsenhintaan kansainvälisen hostellikortin. Kuntoremonttilomalla saa aikaa itselle A-lomien Kuntoremonttiloman tarkoituksena on edistää työikäisten terveyttä, työkykyä sekä hyvinvointia. Kuntoremonttilomalla saa tutkittua tietoa omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta. Lomalta saa vinkkejä ja ohjeita, miten elämäntapoja muuttamalla voi elää terveellisemmin ja jaksaa paremmin kuin aiemmin. Teksti: A-lomat / Helena Jaakkola Kuntoremonttiloma sopii terveille, työikäisille aikuisille. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole olleet lomalla aikaisemmin, eivätkä ole saaneet lomatukea kahden viimeisen vuoden aikana. Kuntoremontit on suunnattu vuotiaille. Viime vuosina yli 55-vuotiaiden tarve päästä Kuntoremonttiin on lisääntynyt, ja heille tarjotaan omia lomia lomilla huomioidaan ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet, kertoo A- lomien toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen. Vuonna 2006 on tarjolla on lähes kolmekymmentä kuntoremonttijaksoa. Edellisvuosien tapaan tarjoamme teemallisia kuntoremonttikursseja, joihin kannattaa tutustua. Kuntoremonttiloman testi- ja tutkimusosuus uusittiin vuonna Viiden vuorokauden kuntoremonttiloman ohjelma on kuitenkin edelleen sen verran väljä, että lomalaiset voivat varata ja kustantaa itse erilaisia hoitoja. Lisäksi lomalaisten kannattaa tutustua lomapaikkakunnan kulttuuritarjontaan ja muihin aktiviteetteihin, Luostarinen sanoo. Reilu lomatuki auttaa kustannuksissa A-lomat myöntää Kuntoremonttilomalle ja Terveystreffeille lomatukea. Kuntoremontin tuki on 330 euroa, tuen jälkeen edullisimmat kuntoremonttilomat maksavat alle 100 euroa. Omavastuun lisäksi lomalle lähtijä maksaa matkakulut. Terveystreffien tuki on 130 euroa. Jokaiselle kuntoremonttijaksolle on oma hakuaika, jota ennen haetaan lomaa ja lomatukea. Kun lomasta on tullut myönteinen päätös, A-lomat varaa paikan kuntoremonttilaisen puolesta. Kuntoremonttiin liittyy Terveystreffit, joille jokainen hakeutuu omatoimisesti noin puoli vuotta Kuntoremontin päättymisen jälkeen. Jokainen kuntoremontin käynyt sitoutuu osallistumaan myös Terveystreffeille. Asiakaspalaute Terveystreffeistä on myönteistä. Puolen vuoden jälkeen on mukava tavata jälleen Kuntoremonttiloman ryhmäläisiä. Terveystreffeillä selvitetään, miten omassa kunnossa ja elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia, Mervi Luostarinen kertoo. LISÄTIETOJA TSEMPPILOMISTA JA KUNTOREMONTTILOMISTA: Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry, Ratamestarinkatu 11, Helsinki puhelimitse numerosta klo 9 12 sähköpostilla osoitteesta internetsivuilta osoitteesta asiantuntija 11

12 Hyvinvointia koulutuksella Ei oppi ojaan kaada, vakuuttaa vanha sanonta. Opiskelu antaa sananmukaisesti pääomaa, mutta se saattaa olla myös täsmälääke kiireisen ja stressaavan työelämän pahoinvoinnissa kipuilevalle oman alansa asiantuntijalle, tuoda työhön ja elämään yllättävälläkin tavalla helpotusta ja sen myötä lisätä kaikkinaista hyvinvointia. TJS Opintokeskuksen monipuolinen kurssitarjonta on kiinnostavuudessaan opiskelemaan houkuttelevaa ja specialaisille myös rahanarvoinen jäsenetu. Käytä hyväksesi, ihan omaksi eduksesi! Teksti: Tuija Heikkilä TJS Opintokeskus on AKAVAn ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa liitoille, yhdistyksille ja niiden jäsenille koulutus-, kulttuuri- ja kehittämispalveluja. Koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea ja myös kätevinä verkkokursseina, jotka mahdollistavat kouluttautumisen mistä ja milloin tahansa. TJS osaa ottaa huomioon korkeasti koulutettujen ihmisten ammatillisen identiteetin ja työelämän muutokset. Koulutuksemme sisältää aina näitä asioita, sanoo TJS Opintokeskuksen opintojohtaja Merja Hanhela, itsekin specialainen. Kurssien sisältöä osataan suunnata koulutuspalautteella. Siinä ei tyydytä kysymään opiskelijan mielipiteitä juuri saamastaan opetuksen sisällöstä, vaan lisäksi miten opiskelija kokee kurssin vaikuttavan hänen jaksamiseensa sekä yhdistystoiminnassa että työelämässä. Jaksaminenhan voi olla ongelma kummassakin, Hanhela muistuttaa monille ay-aktiiveille liiankin tutusta seikasta. Tietä hyvinvointiin viitoittavat myös TJS:n julkaisut, kuten tänä vuonna ilmestyneet ajankäyttöopas ja ryhmille tarkoitettu työssä jaksamisen opas. Jälkimmäisen yksittäisille ihmisille tarkoitettu versio ilmestyi viime vuonna. Runsaan vuoden kuluttua valmistuu lisäksi käynnissä oleva väitöstutkimus korkeakoulutettujen pätkätyöläisten ammatillisen identiteetin kehittymisestä. Juuri tällä hetkellä kaivatuista koulutusaiheista yksi tärkeimmistä on Hanhelan mukaan ajankäyttö. Toinen on palkkaus- ja arviointijärjestelmien kautta tehtävä oman osaamisen todentaminen. Mitä tohtorimpi ihminen, sitä huonommin hän osaa kertoa, mitä osaa. Se uuvuttaa hirveästi ihmisiä, mutta näiden arviointien mukaan kuitenkin määräytyy palkkaus ja paljon muuta. Samoin pätkätöissä työntekijä joutuu koko ajan myymään itseään. Mitä kurssia ensi vuoden tarjonnastanne erityisesti suosittelisit specialaisille? Yhdistystoiminnan verkkokurssi on uusi tapa rohkaista nuoria mukaan. Ensi vuonna saamme myös tuotteistettua laajemmalle ryhmälle nyt pilottivaiheessa olevan kurssin oman osaamisen todentamiseen. Sitä akavalaiset tulevat tarvitsemaan, Merja Hanhela sanoo. TJS:N KURSSEJA KEVÄÄLLÄ 2007 YHDISTYSTOIMINTA UUTUUS: Yhdistystoiminnan verkkokurssi , ilmoittautuminen mennessä, 180 Puheenjohtajakurssi: Hallituksen toiminnan organisointi Hämeenlinna , ilmoittautuminen mennessä, 145 Suunnittelulla tuloksiin Hämeenlinna 17.3., ilmoittautuminen mennessä, 100 Sihteerinä yhdistyksessä 1: Kokoukset Helsinki 17.3., ilmoittautuminen mennessä, 100 Taloudenhoitajan peruskurssi Oulu , ilmoittautuminen mennessä, 140 Hämeenlinna , ilmoittautuminen mennessä, 140 UUTUUS: Yhdistyksen tilintarkastus Riihimäki 17.2., ilmoittautuminen mennessä, 100 Yhdistyksen taloudenhoito roolit ja vastuut Riihimäki 14.4., ilmoittautuminen mennessä, 100 Tiedotussihteerin peruskurssi Helsinki , ilmoittautuminen 9.2. mennessä, 145 Arkistoi olennainen tieto talteen Helsinki klo 12 16, ilmoittautuminen 7.2. mennessä, 50. Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä, 50. Järjestöhistoria kansiin, CD-levylle tai nettiin Tilauskurssi, tiedustelut: Inka Ukkola Koulutusvastaavan verkkomateriaali Ilmainen materiaali: TYÖELÄMÄ Merja Hanhela UUTUUS: Toimistotyöntekijöiden täydennyskoulutus Helsinki helmi marraskuu, ilmoittautuminen mennessä, 500 Lähiopetuspäivät ja aiheet: Oman työn suunnittelu ja kehittäminen 7.2. Työssä ammattijärjestössä 7.3. Kirjallinen viestintä Asiakaspalvelu ja kielenhuolto Atk Iloa ja voimavaroja arkeen asiantuntija

13 MUISTA! Specia maksaa jäsenilleen puolet TJS-kurssien osallistumismaksusta kuittia vastaan ja vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Käytä jäsenetu hyväksesi! UUTUUS: Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiamiehille Helsinki 27.2., 22.3., 18.4., ja teemaseminaari 24.5., syksyn koulutuspäivät vahvistuvat myöhemmin, ilmoittautuminen mennessä, koulutuskokonaisuus 850, yksittäinen oppijakso 175 Ay-ruotsi tai ay-englanti Tilauskurssi, kesto 10 x 1 1/ 2 tuntia, tiedustelut: Inka Ukkola, hinta noin 1300 (opettaja tulee työpaikalle) Seminaari pätkätyöstä Huhti toukokuu, ilmainen, tiedustelut: Sikke Leinikki HYVINVOINTI Kevään valo Espoo , ilmoittautuminen mennessä, 150 (sis. majoitus) VIESTINTÄ Sanomalla selvä asiakirjoittamisen verkkokurssi , ilmoittautuminen 8.1. mennessä, 225 TJS:N KURSSEJA SYKSYLLÄ 2007 ennakkotietoja YHDISTYSTOIMINTA Yhdistystoiminnan verkkokurssi , ilmoittautuminen mennessä Harrastajasta yhdistystoiminnan asiantuntijaksi Alkaa syksyllä UUTUUS: Yhdistyksen johtaminen Järvenpää 15.9., ilmoittautuminen mennessä Sihteerinä yhdistyksessä 1: Kokoukset Helsinki , ilmoittautuminen mennessä UUTUUS: Sihteerinä yhdistyksessä 2: Yhdistyksen toiminta Lahti , ilmoittautuminen mennessä Taloudenhoitajan peruskurssi Lahti , ilmoittautuminen mennessä Taloudenhoitajan jatkokurssi Tampere , ilmoittautuminen mennessä UUTUUS: Yhdistyksen viestinnän suunnittelu Tampere , ilmoittautuminen mennessä Arkistoi olennainen tieto talteen Helsinki 8.10., ilmoittautuminen mennessä Helsinki , ilmoittautuminen mennessä TYÖELÄMÄ Ay-ruotsi Helsinki syyskuu marraskuu, ilmoittautuminen elokuussa UUTUUS: NLP järjestötyössä Helsinki , ilmoittautuminen mennessä asiantuntija 13 Luovan kirjoittamisen verkkokurssi , ilmoittautuminen 5.3. mennessä, 225 Luovan kirjoittamisen verkkopiiri , ilmoittautuminen ennen verkkopiirin alkua tai sen aikana, 80 UUTUUS: Houkutteleva jäsenlehti Helsinki , ilmoittautuminen mennessä, 135 TIETOTEKNIIKKA Word peruskäytön tehostaminen Helsinki 14.3., ilmoittautuminen mennessä, 150 Excelin perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä, 250 Excel-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki 27.3., ilmoittautuminen 6.3. mennessä, 160 PowerPoint perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 6.2., ilmoittautuminen mennessä, 150 Acrobat tekstit ja lomakkeet pdf-tiedostoiksi Helsinki 20.3., ilmoittautuminen mennessä, 150 Kursseihin saattaa tulla lisäyksiä tai muutoksia. Tarkemmat tiedot TJS:n verkkosivuilta kesäkuun alusta lähtien tai elokuun alussa julkaistavasta esitteestä. HYVINVOINTI Kevään/syksyn/talven valo Tilauskurssi, voidaan toteuttaa yhden tai useamman päivän mittaisena VIESTINTÄ Luovan kirjoittamisen verkkokurssi , ilmoittautuminen mennessä Sanomalla selvä asiakirjoittamisen verkkokurssi , ilmoittautuminen 7.9. mennessä TIETOTEKNIIKKA Excelin perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä Excel-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä PowerPoint perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 1.11., ilmoittautuminen mennessä Acrobat tekstit ja lomakkeet pdf-tiedostoiksi Helsinki 8.11., ilmoittautuminen mennessä UUTUUS: Outlook 2003 kehittyneempi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä TJS Opintokeskus Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki puh. (09) Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä sekä kursseille ilmoittautuminen nettiosoitteessa kurssit. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteella tai puhelimitse numeroihin (09) / Teija Laamanen tai (09) /Sinikka Kling.

14 Kasvatustieteilijöille oma palkkasuositus Specian toinen kasvatustieteilijäpäivä keräsi yli 60 kasvatustieteilijää Helsingin Allergiatalolle 21. lokakuuta. Päivän avasi kasvatustieteilijätyöryhmän puheenjohtaja Minna Ahola, joka esitteli historiaa siitä, miten kasvatustieteilijät ovat tänä päivänä toiseksi suurin jäsenryhmä Speciassa, sillä kasvatustieteilijöitä on jäseninä jo lähes Toiminnanjohtaja Markku Saarinen kävi läpi tilastotietoja siitä, mitä specialainen kasvatustieteilijä tienaa vuonna 2006 ja mitkä ovat heidän yleisimmät ammattinimikkeensä. Keskustelussa nousivat esiin varsinkin työvoimaneuvojat, joihin haluamme panostaa Reilu palkka -kampanjassa. Työvoimaneuvojien palkka jää tuhat euroa alle suomalaisten keskipalkan, joka on 2500 euroa kuukaudessa. Osallistujia viihdytti myös tohtori Pekka Tuttava Toijalan Näennäisyyden Instituutista, alias näyttelijä Tom Lindholm. Päivän päätteeksi kouluttaja Timo Lampikoski antoi ohjeita, miten suhtautua infoähkyyn ja miten dokumentit pitää käsitellä sujuvasti ja jämäkästi. Kasvatustieteilijäpäivillä julkaistiin myös yksityissektorilla työskenteleville kasvatustieteilijöille oma palkkasuositus. Specia asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ja Akavan Erityisalat ry tekivät vuoden 2006 keväällä palkkatutkimuksen, jonka avulla kartoitettiin yksityisellä sektorilla työssä olevien kasvatustieteilijöiden palkkauksellista asemaa. Palkkatutkimuksen perusteella laadittiin vähimmäispalkkasuositus, joka on luettavissa Specian kotisivuilla osoitteessa Sitä voi myös tilata toimistolta. Vähimmäispalkkasuositus koskee yksityisellä sektorilla työssä olevia kasvatustieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden kasvatustieteilijöiden vähimmäispalkkoja. Suositus ei ole työnantajaa juridisesti sitova. Suositus on tarkoitettu erityisesti niille yksityissektorilla työssä oleville kasva- tustieteili- jöille, joiden työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Suositusta voi käyttää apuna työsuhdetta solmittaessa sekä työsuhteen aikana palkasta sovittaessa. Niillä työpaikoilla, joissa noudatetaan jotakin työehtosopimusta, suositusta voi myös käyttää perusteena omasta palkasta neuvoteltaessa. Suosituksessa olevat vähimmäispalkat osoittavat sen tason, mikä kyseisestä tehtävästä Specian ja Akavan Erityisalojen mukaan pitää vähintään maksaa. Henkilökohtainen palkka määräytyy kuitenkin aina työnantajan kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Kuvassa vasemmalta lakimies Tuire Torvela, Leena-Maija Talikka, Tuula Hautasaari, Nora Rahnasto ja Ritva Partanen. Tohtori Tuttavan ajoohjeita Toijalaan on syytä noudattaa. 14 asiantuntija

15 svensk resumé Simon Huldén Specias hösmöte hölls den i Museet för Nutidskonst Kiasma. På plats fanns omkring tjugo aktiva medlemmar. Leena-Maija Talikka från CIMO återvaldes enhälligt till ordförande för en period på två år. Hälften av styrelsens medlemmars mandat tog slut och följande personer valdes till en kommande period på två år: marknadsföringschef Mikko Männikkö från Helsingfors, verksamhetsledare Saara Ruokonen från Helsingfors och planerare Vesa Rouhiainen från St. Mickel. I styrelsen fortsätter senior technical writer Maria Iho från Helsingfors, kanslichef Risto Keski- Nisula från Tavastehus, livsstils/adb-lärare Ahmed al Ashram från Helsingfors samt studeranderepresentant Minna Ahola. Överinspektör Pekka Iivonen från Helsingfors valdes till tredje suppleant för en ettårsperiod och som första och andra suppleanter fortsätter projektchef Ritva Partanen från Jyväskylä samt Hanna Ronkainen från Tammerfors. Anna-Kaisa Kähkönen från Uleåborg är suppleant för styrelsens studeranderepresentant Minna Ahola. Möjligheten till subventionerade semesterpaket via A-lomat och utbildningar arrangerade av TJS-Opintokeskus är medlemsförmåner som det finns skäl att påminna om med jämna mellanrum. A-lomat erbjuder olika semesterpaket för den som vill höja sin kondition, komma bort från den vardagliga stressen eller annars bara spendera tid tillsammans med familjen. Så länge man fyller de uppställda kriterierna har man möjlighet att tillbringa en trevlig semester subventionerad av A-lomat. Mer information går att hitta på adressen Informationen finns tyvärr endast att tillgå på finska. För den som är intresserad av utbildning, lönar det sig att bekanta sig med TJS-Opintokeskus utbud på kurser och andra evenemang. TJS-Opintokeskus är AKAVAs och Tjänstemannacentralorganisationens gemensamma utbildnings- och serviceorganisation, som understöder och utbildar sina medlemmar. Utbildningarna hålls på olika orter i Finland. TJS erbjuder även en hel del nätkurser, som möjliggör deltagande oberoende av var man bor. Specia betalar hälften av kostnaderna. Ersättning fås mot kvitto och en fritt formulerad ansökan. Mer information om vad som finns till förfogande vid TJS hittas på adressen Tyvärr finns även dessa nätsidor endast på finska. I detta sammanhang finns det också skäl att påminna om att Specia understöder sina medlemmars deltagande i kurser vid öppna universitet eller sommaruniversitet. Vi betalar 50 procent av utgifterna, ända upp till 80 euro i året. Den arrangeras en utbildning som behandlar arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Tillställningen hålls i Helsingfors på hotell Pasila och är gratis för Specias medlemmar. Som utbildare fungerar experter på området. Den sista anmälningsdagen är den Anmälningar kan skickas till följande adress: Utbildningen går på finska. Över 60 Specia-medlemmar deltog i höstens pedagogikdag den vid Allergihuset i Helsingfors. Tillställningen inleddes med en välkomsthälsning av Minna Ahola, ordförande för Specias arbetsgrupp för pedagogik. Efter det berättade verksamhetsledare Markku Saarinen om pedagogers inkomster och vilka olika yrkesbenämningar pedagogerna ute i arbetslivet kan ha. Före lunch gick jurist Tuire Torvela vid Akavas Specialorganisationer igenom minimilönerekommendationen för personer som avlagt pedagogie magister -examen och som arbetar inom den privata sektorn. Lönerekommendationen hittas på Specias hemsidor. Efter lunchen fick deltagarna roa sig åt doktor Pekka Tuttavas mindre seriösa föredrag, som kort sagt handlade om allt och ingenting. Den sista föreläsningen var mer seriös och handlade om hur man ska hantera överutbudet av information. Pedagogie magister Timo Lampikoski gav konkreta råd om hur man ska gå till väga för att inte förgås i de mängder av dokument och övrigt material som vi dagligen utsätts för. I detta nummers medlemspresentation berättar Timo Sinervo, 40, doktor i statsvetenskap, om sitt arbete vid Stakes och om hur det är att verka som huvudförtroendeman för över 200 akavamedlemmar i 16 olika förbund, samt för de akavamedlemmar som arbetar vid statens mentalsjukhus och skolhem. Publiceringen av forskningsresultat har förändrats under de senaste åren. När man förr publicerade resultat i form av böcker och längre rapporter, främst på finska, strävar man idag allt mer efter att få resultaten publicerade i artikelform i internationella tidskrifter. Nackdelen med detta är att resultaten inte längre är aktuella i Finland då de publiceras, eftersom en internationell publiceringsprocess tar väldigt lång tid. Det kan dröja ett år innan en tidning bestämt sig för att publicera artikeln eller inte. Fördelen med en internationell utvärdering av resultaten ligger i att oberoende experter bedömer ifall forskningen fört med sig någonting nytt eller inte, berättar Sinervo. Sinervo trivs bra på Stakes men påpekar att de flesta av statens stora projekt, som det nya lönesystemet eller produktivitetsprogrammet, tär på arbetstrivseln. Sin roll som förtroendeman ser Sinervo som givande. Uppgiften ger god insikt i och ett bredare perspektiv på Stakes verksamhet, en insyn han inte skulle ha tillgång till från sin plats som forskare. Sinervo önskar att intresset för förtroendemannauppdrag skulle öka. Det är inte bra om dylika uppgifter personifieras till en viss person. Han anser att det vore bra om nya krafter så småningom skulle ta över asiantuntija 15

16 Vietä tunnelmallinen joulu Levin mökki vapaa jouluksi! L evin mökki on vielä vapaana tulevana jouluna eli ajalla joulukuuta Viikko myydään ensimmäisenä varanneelle hintaan 760 euroa. Vuoden 2007 viikot on jaettu. Hakemuksia oli runsaasti erityisesti kevätviikoille, eivätkä kaikki halukkaat valitettavasti viikkoaan saaneet. Vuoden 2007 viikoista on vielä vapaana 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47 ja 52. Niitä voi tiedustella Specian toimistolta sähköpostitse osoitteella tai puhelimitse numerosta Viikkojen hinnat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta ja siellä linkki jäsenedut.

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti. Ikäjohtaminen nyt

Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti. Ikäjohtaminen nyt Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti Ikäjohtaminen nyt Ikäjohtaminen Ikä kuvaa elämää Kun emme saa elämän monisärmäisestä virtaavuudesta kiinni puhumme iästä ja tämän objektivoinnin kautta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT

NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT NUORTEN PSYKOLOGIEN TYÖT, PALKAT JA NEUVOTTELUT 1. Sijoittuminen yhteiskunnan eri aloille: -> 4 isoa alaa: terveys, sosiaaliala, oppilaitokset, työ - psykologit laillistettu 1994 - Laki 559/94 - lainsäädäntö

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 KULTTUURITUOTTAJAT Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Milloin matkoja on liikaa?

Milloin matkoja on liikaa? Milloin matkoja on liikaa? 138 T yöpaikoilla, joilla on havahduttu pohtimaan ulkomaan työmatkoja oleellisena työolotekijänä, kysytään usein ensimmäiseksi, milloin matkoja tai matkapäiviä on liikaa tai

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2015 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanomiset luottamusmiesten arkea

Henkilöstön irtisanomiset luottamusmiesten arkea Henkilöstön irtisanomiset luottamusmiesten arkea Tutkija Päivi Soikkeli Akavan luottamusmiesbarometri 2015 Akavan luottamusmiesbarometri 2015 Akavalaisille luottamusmiehille tammikuussa 2015 suunnattu

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Sykettätyöhön.fi-palvelu 15.12.2014 Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia, energiaa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2016 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015

Ajankäytön suunnittelu opiskelussa. SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Ajankäytön suunnittelu opiskelussa SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Susanna Reunanen 29.10.2015 Sisältö Ajankäytön suunnittelu Ajankäytön vinkkejä Esimerkkejä ajankäytön suunnitteluun Linkkejä 30.10.2015

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot