EP täysistunnossa kesäkuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta"

Transkriptio

1 EP täysistunnossa kesäkuuta Focus Mepit äänestivät Strasbourgissa itsenäisten kuljetusyrittäjien työajoista, elintarvikemerkinnöistä ja EU-kansalaisten oikeudesta käännöksiin rikosoikeusmenettelyissä. Parlamentti keskusteli Israelin hyökkäyksestä Gazan laivuetta kohtaan ja otti kantaa EU:n talouden hallintaan sekä luottoluokituslaitosten ja johdannaismarkkinoiden valvontaan. Mepit näyttivät vihreää valoa Viron eurohakemukselle. Asialistalla olivat myös ihmisoikeudet ja kidutusvälineitä koskevan kauppakiellon päivitys. Lue koosteemme täysistuntoviikon asioista. Parlamentti kokoontuu täysistuntoon seuraavan kerran Strasbourgissa heinäkuuta. FI Lehdistöpalvelut Mediasuhteiden osasto Johtaja - päätiedottaja : Jaume DUCH GUILLOT Reference No.: FCS75591 Press switchboard number (32-2) /29

2 Strasbourgin täysistunnon kohokohdat Focus Itsenäiset kuljetusyrittäjät mukaan työaikadirektiiviin?. Samojen sääntöjen tulee koskea sekä itsenäisiä kuljetusyrittäjiä että yritysten palveluksessa olevia kuljettajia, parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on todennut ja esittänyt komission ehdotuksen hylkäämistä. Valiokunnan mukaan terveys- ja turvallisuushuolet sekä alan reilu kilpailu vaativat tasapuolista kohtelua. Selkeämmät elintarvikemerkinnät kuluttajille. Lihavuuden ja diabeteksen kaltaiset terveysongelmat ovat kasvussa Euroopassa. Jotta kuluttajat voisivat tehdä valistuneempia valintoja, parlamentti äänestää merkittävistä muutoksista elintarvikemerkintöihin. Parlamentti haluaa samalla välttää tiedon ylitarjontaa ja liiallista taakkaa elintarviketeollisuudelle, etenkin sen pienille ja keskisuurille yrityksille. Gazan laivue: parlamentti keskustelee hyökkäyksestä Ashtonin kanssa. Parlamentti keskustelee Israelin kansainvälisillä vesillä tekemästä kommando-operaatiosta humanitaarista laivuetta vastaan sekä Gazan alueen humanitaarisesta tilanteesta EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin kanssa. Parlamentti äänestää aihetta koskevasta päätöslauselmasta torstaina. Ulkoasiainvaliokunnassa 2. kesäkuuta käydyssä keskustelussa parlamentin jäsenet vaativat operaatiosta kansainvälistä selvitystä ja kehottivat Israelia lopettamaan Gazan saarron. EU-kansalaisten oikeus käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Portugalissa pidätetyllä englantilaisella jalkapallofanilla on jatkossa oikeus tulkkaukseen poliisikuulustelun aikana, oikeudessa ja asioinnissa lakimiehen kanssa, mikäli parlamentti hyväksyy uuden lain, jolla taataan EU-kansalaisille oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä toisessa jäsenmaassa. Puolet EU-maista etenee yhteisen kansainvälisen avioerolainsäädännön tiellä. Kansainvälisten parien avioeroista on tulossa ensimmäinen aihe, jossa vain osa EU-maista etenee yhteisen lainsäädännön tiellä. Parlamentin on tarkoitus antaa valtuutuksensa 14 jäsenmaalle edetä ehdotuksessa, joka antaisi kansainvälisille pareille mahdollisuuden valita minkä maan lakeja eron yhteydessä käytetään. Johdannaismarkkinat: tiukempia sääntöjä pelkän avoimuuden sijaan. Talousvaliokunnan jäsenten mukaan johdannaiskauppaan tarvitaan tiukempia sääntöjä avoimuuden lisäksi. Kreikan velkakriisin vuoksi tällaisten tuotteiden kauppaa tarkastellaan nyt EU-tasolla. Parlamentti äänestää päätöslauselmasta, jossa vaaditaan keinottelun merkittävää vähentämistä ja painotetaan tarvetta varmistaa, että mahdollisimman monet johdannaiset selvitetään keskitetysti. Selvitettäville asioille tulisi lisäksi asettaa standardit. Uusia EU-satelliitteja helpottamaan luonnonkatastrofien hallintaa. Maanjäristyksiin, tulviin, öljyonnettomuuksiin ja muihin suuriin luontoa koskeviin onnettomuuksiin voidaan jatkossa reagoida nopeammin ja paremmin uuden maanhavainnointisatelliitin avulla, jonka EU aikoo kehittää vuoteen 2014 mennessä. Parlamentin odotetaan näyttävän vihreää valoa satelliitin ensivaiheen toiminnalle ( ) ja hyväksyvän 107 miljoonan euron lisärahoituksen järjestelmän käyttöönottoon. Vuosituhattavoitteet tarvitsevat lisärahoitusta. Parlamentti äänestää tiistaina päätöslauselmaluonnoksesta, jonka mukaan EU:n tulee maailman johtavana kehitysavun antajana tukea innovatiivisia kehitysrahoitusmekanismeja, kuten rahoitustoimista perittävää veroa. Näin voitaisiin saavuttaa vuosituhattavoitteet vuoden 2015 määräaikaan mennessä. Talouden hallinta ja EU2020-strategia: jyrkkä tie kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa. Parlamentti äänestää EU:n talouden hallintaa koskevasta päätöslauselmasta, joka antaa suuntaa pääargumenteista, joita parlamentti tulee korostamaan seuraavien kuukausien aikana, jolloin taloutta koskevan päätöksenteon uudistaminen nopeutuu. Parlamentti antaa erillisessä EU2020-strategiaa koskevassa päätöslauselmassa puumerkkinsä sille, millaista talouden kasvu - ja työllisyysstrategiaa tulisi noudattaa seuraavan kymmenen vuoden aikana FCS /29

3 Kidutusvälineitä koskevan kauppakiellon päivitys EU:ssa. Parlamentin jäsenten mukaan piikkipamppujen, peukalorautojen ja kaikkiin kehoon kiinnitettävien sähkösokkiin perustuvien etälamauttimien kaltaisten tuotteiden kauppa tulisi kieltää Euroopassa. Ulkoasiainja kansainvälisen kaupan valiokunnat nostavat asian esille täysistunnossa ja pyytävät komissiota päivittämään olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä, jotta nämä tuotteet voidaan lisätä sellaisten tarvikkeiden luetteloon, jotka tulisi kieltää tai säännellä tiukasti. Parlamentti vaatii luottoluokituslaitosten ja alijäämätietojen parempaa valvontaa. Komission kanssa käytävässä keskustelussa nostetaan esille parlamentaarikkojen huolet tavasta, jolla luottoluokituslaitokset aliarvioivat ja jopa pahensivat Kreikan kriisiä. Täysistunnossa käsitellään myös jäsenmaiden antamia puutteellisia alijäämätietoja. Komissiolta penätään suunnitelmia ja vastauksia tässä asiassa sekä lisätutkimusvaltuuksien antamisessa Eurostatille. Itämeren alue: Bonus-strategia ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. EU on kehittämässä yhteistä Itämeren alueen tutkimus- ja kehitysohjelmaa Bonusta, jolla halutaan taistella saasteita, ilmastonmuutosta, hapettumista, ylikäyttöä ja luonnon monimuotoisuuden menettämistä vastaan. Ohjelmaan osallistuvat kaikki Itämeren alueen kahdeksan EUmaata: Suomi, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Viro. Parlamentti äänestää keskiviikkona siitä, hyväksyykö se tämän ohjelman perustamisen ja 50 miljoonan euron määrärahan ohjelman strategiaan ja toimeenpanoon. Vihreää valoa Viron eurohakemukselle. Parlamentti äänestää ei-sitovasta suosituksesta euron käyttöönotolle Virossa 1. tammikuuta Mietinnössä nostetaan esille maan ponnistelut budjettivajeen alentamisessa ja kehotetaan Viron hallitusta takaamaan, ettei euron käyttöönottoa käytetä tekosyynä hinnankorotuksiin. Mietinnön esittelijä Edward Scicluna (S&D, Malta) on todennut, että maiden jatkuva kiinnostus liittyä euroon tällaisina vaikeina aikoina kertoo paljon itse euroalueesta. Heidi Hautalan mietintö täysistunnossa. Parlamentti keskustelee vihreiden Heidi Hautalan mietinnöstä, joka koskee ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavia EU:n toimia. Siinä suositetaan laajempaa näkyvyyttä ihmisoikeuksien puolustajien arvokkaalle työlle sekä käytännön toimia kuten hätäviisumien myöntämistä näille henkilöille ja heidän perheilleen. Esille nostetaan myös väliaikaisen turvan ja suojelun antaminen Euroopassa. Lue lisää istuntokatsauksesta alta FCS /29

4 MEP Sarah Ludford haluaa oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä Tulkkausta ja käännöksiä rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva direktiivi juontuu 13 EU-maan, Suomi mukaan lukien, aloitteesta. EP keskustelee direktiivistä täysistunnossa maanantaina ja äänestää siitä keskiviikkona EU-maiden neuvosto pääsi ehdotuksesta poliittiseen yhteisymmärrykseen 4.6. Jäsenmailla on kolme vuotta aikaa saattaa direktiivi voimaan. Kyseessä on ensimmäinen rikosoikeudellinen yhteispäätösasia, jossa parlamentilla on täysi lainsäädäntövalta Lissabonin sopimuksen nojalla. Jututimme esittelijää, liberaalidemokraattien paronitar Sarah Ludfordia (Iso-Britannia) direktiivistä. Olet joutumassa rikosoikeudenkäyntiin toisessa EU-maassa, etkä puhu sen kieltä? Miten voit saada oikeutta, jos et pysty seuraamaan asian käsittelyä? Meppien on määrä vahvistaa Strasbourgissa uusi laki, joka varmistaisi yhteiset vähimmäissäännöt äidinkielisistä oikeuksista EU-kansalaisille. "Parempi oikeus on nopeampaa oikeutta; sillä saadaan kiinni enemmän rikollisia ihmisoikeuksia kunnioittaen. Se on winwin-tilanne", sanoo esittelijä, brittiliberaalien Sarah Ludford epäiltyille ja syytetyille tarjottavasta oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin kielelle, jota he ymmärtävät. Sarah Ludford, miksi tämä EU-laki on tarpeen? "Se tarvitaan vahvistamaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia ja antamaan tarvittavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet. On ollut tiedossa jo 10 vuotta, että me tarvitsemme näitä toimia, jotka täydentävät eurooppalaista pidätysmääräystä. Kaikki EU:n jäsenmaat ovat Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen osapuolia, joten teoriassa ne takaavat riittävät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Valitettavasti sopimuksen täytäntöönpano ei ole ollut käytännössä riittävää tai yhdenmukaista. Laitamme siis lihaa luiden ympärille vahvistaaksemme ja parantaaksemme rikosoikeuden laatua kaikkialla EU:ssa, jotta ei tulisi vääriä tuomioita, ja jotta ihmisiä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti, kun heitä luovutetaan tai karkotetaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla tai yksinkertaisesti pidätetään toisessa jäsenmaassa, jossa he sattuvat olemaan." Miten direktiivi varmistaa oikeudenmukaisemmat oikeudenkäynnit? "Direktiivissä todetaan, että jos sinua epäillään, sinut pidätetään tai asetetaan syytteeseen, etkä ymmärrä maan kieltä, sinulla on oikeus tulkkaukseen ja kääntämiseen niin kuulemisissa kuin tapaamisissa asianajajan kanssa tietyin edellytyksin... Yleisesti ottaen sinut täytyy asettaa samaan asemaan kuin joku, joka on paikallinen ja ymmärtää paikallista kieltä. Kyse ei ole vain siitä, että kohtelisimme väitettyjä rikollisia helläkätisemmin, vaan saamme itse asiassa tehokkaampaa oikeutta, jos päätökset ovat laadukkaita jo alkujaan. EUmaiden rikosoikeudellisen yhteistyön perustaksi määriteltiin keskinäinen luottamus vuonna 1999 Tampereella. Jos kaikki saadaan luottamaan oikeusjärjestelmiimme, voimme lisätä yhteistyötä ja saada kiinni enemmän rikollisia. Parempi oikeus on nopeampaa oikeutta; sillä saadaan kiinni enemmän rikollisia ihmisoikeuksia kunnioittaen. Se on win-win-tilanne. Takeiden ja puolustuksen oikeuksien vahvistamisessa on oikeastaan kyse tiukemmasta suhtautumisesta rikollisuuteen, koska tehostamme samalla lainvalvontaa ja rikosoikeusjärjestelmää. Jos tuomioistuimen päätös on huono, ihmiset valittavat siitä." Voisitko antaa esimerkin tapauksesta, jossa tämä koskisi EU-kansalaista? FCS /29

5 "Gary Mann pidätettiin Portugalissa 2000-luvun alussa väitetystä jalkapallohuliganismista. Hänen tapauksensa käsiteltiin 24 tunnissa nopeutetussa menettelyssä. Hän ei saanut pätevää tulkkausta tai käännöstä; häntä avusti joku paikallisesta kahvilasta. Hänelle sanottiin 24 tunnin kuluttua: tuomitsemme sinut, mutta jos suostut karkotukseen emmekä näe sinua enää koskaan, muita seurauksia ei tule. Näin hän ymmärsi asian. Vuosia myöhemmin Portugali antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin sanoo, että kyseessä on oikeuden irvikuva, mutta emme kykene estämään sitä. Tässä on yksinkertaisesti kyse vakavasta epäoikeudenmukaisuudesta: Mann ei ymmärtänyt, mistä oikeudenkäynnissä oli kyse! Kielestä aiheutuneet väärinkäsitykset olivat ratkaisevia. Minä uskon eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, mutta tarvitsemme kokonaisen ohjelman kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi." Rajataanko tulkkaus / käännökset EU:n virallisiin kieliin? Entä vähemmistökielet? "Tämä riippuu jäsenmaista. Olisi mahdotonta laatia luettelo kielistä, jotka on katettava. Jäsenmaiden on varmistettava, että jokainen syytetty joka ei ymmärrä tai puhu rikosoikeudenkäynnin kieltä, saa viipymättä tulkkausta. Heidät pitää asettaa tilanteeseen, jossa he ymmärtävät, ja tämä on arvioitava tapauskohtaisesti. Loppujen lopuksi asiasta saattavat päättää tuomioistuimet ja viime kädessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tai ihmisoikeustuomioistuin." Kuka maksaa tulkkauksen ja kääntämisen kulut? "Jäsenmaat ja siksi kävimme vilkasta keskustelua vaatimusten vahvuudesta, kriteereistä ja soveltamisesta. Ne sanovat, että tämä tulee kalliiksi ja että elämme tiukan taloudenpidon aikaa. Vastaukseni on kyllä, mutta meidän täytyy käyttää paremmin nykyiset rikosoikeusbudjetit. Jos asia menee oikein ensimmäisellä kerralla, voimme itse asiassa säästää, sillä valitukset maksavat paljon. Väärä oikeus tulee lopulta kalliiksi sekä rahallisesti että omalle maineelle. Hyvä oikeus on siis tehokasta oikeutta. Haluamme parhaan mahdollisen vastineen oikeutta, emme halpaa oikeutta. Halpa oikeus on huonoa oikeutta, halpa oikeus ei ole oikeutta", Ludford alleviivaa FCS /29

6 Johdannaiset: Lisää avoimuutta, vakaammat rahoitusmarkkinat Parlamentti ottaa Strasbourgissa kantaa johdannaismarkkinoiden sääntelyyn keinottelun suitsimiseksi. Keskustaoikeiston kansanpuolueryhmä EPP:n Werner Langen (Saksa) esittelee omaaloitemietintönsä täysistunnolle maanantaina Kuuluisa sijoittaja kuvasi aikoinaan johdannaisia taloudellisiksi joukkotuhoaseiksi. Näitä monimutkaisia rahoitusvälineitä on syytetty finanssikriisin pahentamisesta ja monien velkaantuneiden hallitusten pistämisestä lujille. Johdannaiset ovat kuitenkin myös vähentäneet lukuisia rahoitusalan ja muiden yritysten riskejä, muistuttaa keskustaoikeiston meppi Werner Langen. Johdannaismarkkinoiden sääntelyä parlamentille pohtinut saksalainen korostaa, että avoimuus on avainasemassa, jotta johdannaismarkkinoista saataisiin vakaammat ja turvallisemmat. "Johdannaiset ovat varsin hyödyllisiä taloudessa, sillä ne auttavat hajauttamaan riskiä. Jotta yritykset voisivat edelleen käyttää johdannaisia, meidän täytyy erotella ne johdannaiset, joita käytetään suojaamaan riskiä puhtaasti spekulatiivisista johdannaisista", Langen selvittää mietintönsä pääajatusta. "Ongelmallista on se, että nämä rahoitusvälineet eivät ole olleet riittävän avoimia ja säänneltyjä, meppi jatkaa. Useimmissa johdannaisissa on kaksi osapuolta, sopimuksen myyjä ja ostaja, ja muut markkinatoimijat ja sääntelyviranomaiset pidetään yleensä sivussa. "Tulevaisuudessa niin rahoitusalan kuin muidenkin yritysten on ilmoitettava johdannaisia koskevat liiketoimet kauppatietorekistereihin, jotta sääntelyviranomaiset voivat saada tietoja. Tämä auttaa meitä erottelemaan erityyppiset johdannaiset", saksalainen kertoo. Kreikka keinottelijoiden uhri? Mahdollisimman kattava tieto siitä, käytetäänkö johdannaista keinotteluun suojauksen sijaan, on erityisen tärkeää, kun kyse on luottoriskinvaihtosopimuksista (CDS). Näillä johdannaisilla voidaan ostaa suojaa joukkovelkakirjalainalle maksukyvyttömyyttä vastaan. Niitä on syytetty Euroopan joukkolainamarkkinoiden kriisin syventämisestä erityisesti Kreikassa. "On väitetty, että alastomia luottoriskinvaihtosopimuksia käyttävät keinottelijat ovat nostaneet voimakkaasti Kreikan hallituksen lainoista maksamaa hintaa, mutta en ole vielä nähnyt todisteita näille väitteille", Langen sanoo. Monien asiantuntijoiden mielestä näissä luottoriskinvaihtosopimuksissa on selvästi kyse keinottelusta, sillä niiden haltija eli sijoittaja ei ole taustalla olevan lainan ottaja, mutta tienaa silti maksuhäiriötilanteessa. Selvitysyhteisö myyjän ja ostajan väliin "Mietintö vaatii nimenomaisesti, että riippumaton selvitysyhteisö käsittelee CDS-sopimukset. Lisäksi siinä todetaan, että tietyt erittäin riskialttiit johdannaiset tulisi sallia vain tietyin edellytyksin tai ne tulisi jopa kieltää tapauskohtaisesti", Langen kertoo mietintönsä toisesta keskeisestä ehdotuksesta. Tämä merkitsee, että myyjillä ja ostajilla ei olisi mahdollisuutta hoitaa kauppoja keskenään, "tiskin yli" (over-the-counter), vaan selvitysyhteisön kautta. Tämä seisoisi kauppojen keskellä, varmistaen että kaikki osapuolet joutuvat noudattamaan velvoitteitaan ja että raha vaihtaa omistajaa. Ei rahoituspalvelujen exodusta Langen ei usko, että johdannaismarkkinoiden tiukempi sääntely johtaisi rahoituspalvelujen tarjoajien lähtöön EU:sta. "Loppujen lopuksi Yhdysvallat ja G20-hallitukset ovat kaikki yksiselitteisesti ilmaisseet tukensa näiden markkinoiden paremmalle sääntelylle ja valmistelevat FCS /29

7 jo lainsäädäntöä", hän sanoo. Niiden sääntöjen, joita komissio tulee ehdottamaan, ei pidä kuitenkaan eristää EU:ta kansainvälisesti johdannaiskaupassa, Langen varoittaa. EU:n onkin syytä seurata kehitystä Yhdysvalloissa ja muilla G20-markkinoilla FCS /29

8 Puhemies muistutti Neuvostoliiton hyökkäyksestä Parlamentin puhemies Jerzy Buzek nosti täysistunnon avauksessa esille, että Neuvostoliiton hyökkäyksestä Latviaan, Liettuaan ja Viroon on kulunut 70 vuotta. Hän muistutti Neuvostoliiton ja natsi-saksan sopimuksesta, jonka mukaan muun muassa Suomi olisi kuulunut Neuvostoliiton etupiiriin. Hän huomautti, että parlamentti oli ensimmäinen kansainvälinen organisaatio, joka tuomitsi Baltian miehityksen. Puhemies otti esille myös sen, että Iranin vaaleista on kulunut tasan vuosi ja että maassa on hyvin paljon sortoa. Lähes 500 ihmistä on teloitettu tämän vuoden aikana ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet vankilaan. Hän ilmaisi parlamentin puolesta vakavan huolen tilanteesta. Lisäksi puhemies muisti Lähi-idässä surmattua italialaista piispaa, Espanjan ja Portugalin EU-jäsenyyden vuosipäivää sekä Schengenin alueen 25-vuotispäivää FCS /29

9 Elintarvikemerkinnät meppien syynissä tiistaiaamuna Ravintoarvomerkinnöistä on tulossa pakollisia mm. rasvalle, energialle ja sokerille. Myös alkuperämaan tulee näkyä. Poliittiset ryhmät ovat erimielisiä "liikennemerkkien" käytöstä tuotteissa. Parlamentti keskustelee ja äänestää lakiehdotuksesta tiistaiaamuna. Elintarvikemerkinnät puhuttavat meppejä tiistaiaamuna Strasbourgissa. Lihavuuden ja diabeteksen kaltaiset terveysongelmat ovat kasvussa ja EU haluaa edistää kuluttajan mahdollisuutta valistuneisiin valintoihin. Parlamentti keskustelee ja äänestää tiistaina Euroopan komission ehdotuksesta tehdä tietyt elintarvikemerkinnät pakollisiksi. Parlamentin saksalaisesittelijä Renate Sommer on huolissaan merkintävaatimusten vaikutuksesta pakkauskokoon ja epäilee, että komissio ei ole kuullut kansalaisia riittävän laajalti asiasta. Ehdotettu elintarvikemerkintöjä koskeva EU-laki yhdistäisi, yksinkertaistaisi ja päivittäisi ravintoarvomerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä. Se korvaisi seitsemän EU-direktiiviä ja yhden asetuksen. Uusi laki tekisi ravintoarvomerkinnöistä pakollisia ja näkyvämpiä. Tuotteista tulisi näkyä niiden energiasisältö, rasva, tyydyttyneet rasvahapot, sokerit ja suola. Parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta halusi lisätä listalle myös proteiinin, kuitujen sekä transrasvojen määrät. Liikennevalot? "Liikennevalojen" eli vihreiden, keltaisten ja punaisten symbolien käyttö näiden pitoisuuksien ilmoittamiseksi pakkauksissa sen sijaan jakaa meppejä. Ympäristövaliokunta hylkäsi liikennevaloja koskevan esityksen niukasti äänestyksessään. Osa mepeistä pitää valoja aivan liian yksioikoisena, osa taas näkee sen tehokkaana keinona edistää terveellisiä ruokatottumuksia. Alkuperämerkinnät Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka on peräisin, voidakseen esimerkiksi arvioida sen hiilijalanjälkeä. Parlamentti on kannattanut pakollista alkuperämerkintää muun muassa lihalle, siipikarjalle, maitotuotteille, tuoreille hedelmille ja vihanneksille. Lihalle, siipikarjalle ja kalalle halutaan alkuperämerkintä myös jalostetuissa elintarvikkeissa. Elintarvikemerkinnöissä on kyse myös turvallisuudesta. Ympäristövaliokunnan hyväksymässä mietinnössä tuetaan ehdotuksia laajentaa allergeenien ilmoittamista koskevia sääntöjä myös ravintoloihin. Nykyisin ne koskevat vain esipakattuja tuotteita. Lisäksi valiokunta vaati, että kaikki nanomateriaalit tulee ilmoittaa ainesosaluettelossa. Tieto lisää... ainakin kustannuksia Parlamentti haluaa samalla välttää tiedon ylitarjontaa ja liiallista taakkaa elintarviketeollisuudelle sekä etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. EU käynnisti elokuussa 2008 eurooppalaisen selvityksen elintarvikepakkauksista, jonka tuloksia odotetaan vuoden sisään. Esittelijä Sommer odottaisi mieluummin tuloksia ja epäilee myös uusien merkintöjen kustannuksia FCS /29

10 Luottoluokituslaitokset kuriin, vaatii meppi Jürgen Klute Samalla kun finanssikriisi vie veronsa EU-maiden talouksilta, mepit kääntävät katseensa luottoluokituslaitoksiin. Sijoittajat seuraavat tarkkaan luottoluokittajien arvioita julkisten talouksien vakaudesta. Tämä voi nostaa yksittäisen maan lainanoton kustannukset kestämättömälle tasolle, kuten Kreikan tapaus on osoittanut. Vasemmiston GUE/NGL-ryhmän Jürgen Klute on yksi mepeistä, jotka tenttaavat Euroopan komissiota tiistaina iltapäivällä luokituslaitosten roolista. Jututimme saksalaista luottoluokituslaitoksista. Jürgen Klute, mitä mieltä olet luottoluokituslaitosten roolista rahoituskriisin edellä ja etenkin kiinteistömarkkinoihin liittyvien rahoitusvälineiden luokituksesta? Oliko kyse eturistiriidasta, kun rahoitustuotteita sijoittajille myyvät yritykset maksoivat luokittelijoille? "Luottoluokituslaitokset epäonnistuivat 1990-luvun kriiseissä, Enronin tapauksessa uuden vuosituhannen alussa, ne antoivat virheellisiä arvioita yhdysvaltalaisiin lainoihin pohjautuvista rahoitustuotteista vuonna 2007 ja ne antoivat toistamiseen Lehman Brothersille korkeat luokitukset, kun investointipankki jo horjui. {}Kolme suurta luottoluokituslaitosta Standard & Poor's, Moody's ja Fitch ovat yksityisiä pörssiyhtiöitä. Niille on annettu erotuomarin rooli, kun ne samaan aikaan ovat myös toimijoita rahoituksen pelikentällä, tavoitteenaan paras mahdollinen tuotto. Tällä hetkellä arvopapereita liikkeelle laittavat yritykset maksavat sijoittajille myymiensä osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden rahoitustuotteiden luokituksesta. Se, että sijoittaja maksaisi liikkeellelaskijan sijaan useista ja objektiivisemmista luokituksista toisi otteluun vähimmäismäärän oikeudenmukaisuutta." Olemme nähneet viime viikkoina, kuinka luottoluokituslaitokset voivat nostaa lainanoton hintaa kokonaisille talouksille, kun ne heikentävät tiettyjen maiden luokitusta. Pitäisikö luottoluokituslaitoksilla olla tällaista vaikutusvaltaa? "Valtioita ei pidä sotkea yrityksiin. Ne järjestävät ja päättävät yhteiskuntien yhteiselosta. Nykyisessä euroalueen kriisissä ei kuitenkaan ole kyse laitosten sekoittamisesta valtioihin ja yrityksiin. Itse näen, että ne luovat väärää paniikkia näkemyksillään epäuskottavasta eteläisten EU-maiden kaatumisesta ja kannustavat keinotteluun. Kreikan erittäin korkeat korot saattavat kasvattaa kansainvälisten pankkien pääomaa, mutta laitokset pelaavat uhkapeliä, joka vie niiltä uskottavuuden. Nykypäivän luokitustoiminta on kaukana riskinarvioinnista; se pikemminkin luo riskiä." Mikä pitäisi tehdä, jotta luokitustoiminta vastaisi Euroopassa paremmin talouden tarpeita? "Jopa Euroopan komissio myöntää vihdoin, että tarvitsemme kipeästi julkista valvontaa ja uusia tiukkoja sääntöjä luottoluokituslaitoksille. Yksityisten luokituslaitosten valtaa julkiseen elämään on väärinkäytetty, ja nyt meidän täytyy rajoittaa tätä valtaa. Mutta epäilen, että tämä ei riitä. Julkisten pankkien yksityistämisen jälkeen perustava ongelma useimmissa Euroopan maissa on niiden riippuvuus rahoitusmarkkinoista. Euroopan keskuspankin on syytä arvioida uudelleen sen politiikkoja ja ottaa oppia naapureilta. Tietynlaatuisen luokituksen edellyttäminen euroalueen valtion joukkolainojen ostamiseksi on antanut laitoksille virallisen roolin, jota ne eivät ansaitse. Toisekseen, tarvitsemme yhtä lailla euro-obligaatioita, jotka loisivat ympäristön, jossa keinottelu euroalueen jäseniä vastaan olisi hankalampaa", Klute ehdottaa FCS /29

11 Avoimuutta ja sääntöjä johdannaismarkkinoille Parlamentin mukaan johdannaiskauppaa koskevien EU-sääntöjen tulee olla selkeämpiä ja tiukempia, jotta keinottelu vähenee ja voidaan taata, että mahdollisimman monet johdannaiset kaupataan standardoitujen ja avointen kanavien kautta. Tiistaina hyväksytyssä päätöslauselmassa on ehdotuksia, joilla voidaan säädellä luottoriskien vaihtosopimuksien kauppaa sekä johdannaisten loppukäyttäjien sääntelytaakkaa. Kreikan velkakriisin vuoksi johdannaistuotteista keskustellaan parhaillaan niin kansallisella kuin EU-tasolla sekä G20:ssa. Tuotteiden kauppaa kritisoidaan usein vaikeaselkoiseksi. Parlamentti äänesti päätöslauselmastaan juuri ennen kuin komission on tarkoitus julkistaa lainsäädäntöehdotuksensa tämän alan sääntelystä. Enemmän avoimuutta ja tiukkoja sääntöjä Päätöslauselmassa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että komissio on "hylännyt vallitsevan näkemyksen, jonka mukaan johdannaisia ei tarvitse säännellä enempää ennen kaikkea siksi, että niitä käsittelevät ammattilaiset ja asiantuntijat". Siinä vaaditaan sen sijaan tiukempia sääntöjä, jotta kokemattomat käyttäjät ja keinottelijat eivät saisi aikaan kohtuuttomia riskejä. Päätöslauselma kehottaa komissiota selvittämään tapoja vähentää johdannaisten kokonaismäärää huomattavasti. Se kannattaa komission ehdotusta asettaa keskusselvitykseen soveltumattomien kahdenvälisten johdannaissopimusten yhteydessä rahoituslaitoksille korkeampia pääomavaatimuksia, mutta katsoo, että näistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos selvitysjärjestelmä on vahva. Päätöslauselmassa kehotetaan myös varmistamaan sääntelyviranomaisten mahdollisuudet asettaa positiolimiittejä keinottelukuplien torjumiseksi. Tulevan lainsäädännön tulisi kieltää hyödykkeillä ja maataloustuotteilla puhtaasti keinottelutarkoituksessa käytävä kauppa ja asettaa positioille limiittejä, jotka koskevat niiden mahdollista vaikutusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksiin. Näin vältettäisiin keinottelua ja autettaisiin markkinoita toimimaan avoimesti. Riskitekijöiden alentaminen Päätöslauselman keskeinen periaate on, että useammat johdannaissopimukset tulisi käsitellä tavalla, joka varmistaa alemman riskitason. Se korostaa tarvetta sääntelynormeille, joilla varmistetaan, että keskusvastapuoliyhteisöt kestävät monenlaisia riskejä ja kehottaa laatimaan pakollisia standardeja, jotka koskevat niiden perustamista sekä niiden käyttämiä päätöksentekomenettelyjä ja riskinhallintajärjestelmiä. Parlamentti painottaa että käyttäjät eivät saa kokonaan organisoida keskusvastapuoliyhteisöjä ja että niiden riskinhallintajärjestelmät eivät saa kilpailla keskenään. Se vaatii, että keskeiset markkinatoimijat eivät vaikuta hallitsevasti keskusvastapuoliyhteisöjen hallintoon ja riskinhallintaan. Ne olisi sen sijaan otettava riskinhallintaelimeen ja lisäksi olisi ehdotettava mekanismeja, joilla ne voivat vaikuttaa riskinhallintaprosessiin. Parlamentti kehottaa komissiota parantamaan kahdenvälisen selvityksen riskinhallintastandardeja osana keskusselvitystä koskevaa tulevaa lainsäädäntöä. Lisäksi se korostaa tarvetta oikeudenmukaiseen ja syrjimättömään pääsyyn keskusvastapuoliyhteisöihin ja huomauttaa, että komission on seurattava syrjivien käytäntöjen mahdollista kehittymistä. Loppukäyttäjät Parlamentti toteaa, että sääntelyssä on erotettava toisistaan johdannaiset, joita käytetään riskinhallinnan välineenä suojautumaan todelliselta riskiltä, jolle käyttäjä altistuu, sekä yksinomaan spekulointiin käytettävät johdannaiset. Se uskoo, että OTC-kauppaan liittyvien tietojen ja konkreettisten lukujen puute vaikeuttaa tämän eron tekemistä. Se pyytää, että FCS /29

12 keskusvastapuoliyhteisö selvittäisi keskitetysti kaikki johdannaispositiot olivatpa ne rahoituslaitosten tai muiden laitosten ottamia niiden ylittäessä tietyn rajan, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen määrittelee. Luottoriskien vaihtosopimukset Parlamentti haluaa kieltää spekulatiivisen kaupankäynnin valtionvelkaan perustuvilla luottoriskinvaihtosopimuksilla. Se vaatii, että luottoriskijohdannaissuojauksen pitäisi erääntyä maksettavaksi vain, jos kohde-etuutena oleva laina toteutuu ja voidaan todistaa, ja vaatii, että se pitäisi rajata lainan määrään. Parlamentti katsoo, että luottoriskijohdannaisia pitäisi prosessoida eurooppalaisen keskusvastapuoliyhteisön kautta. Seuraavat vaiheet Komissio tekee syyskuussa ehdotuksen johdannaisia koskevasta lainsäädännöstä. Tämän jälkeen varsinainen työ alkaa parlamentissa ja neuvostossa, joilla on asiassa yhteinen päätösvalta FCS /29

13 Vuosituhattavoitteet tarvitsevat vahvaa sitoumusta EU:lta Parlamentti hyväksyi tiistaina päätöslauselman, jonka mukaan EU:n tulee maailman johtavana kehitysavun antajana tukea innovatiivisia kehitysrahoitusmekanismeja. Näin vuosituhattavoitteet voitaisiin saavuttaa vuoden 2015 määräaikaan mennessä. Koska tavoiteaikaan on vain viisi vuotta, parlamentti "odottaa kesäkuussa 2010 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston hyväksyvän EU:lle kunnianhimoisen ja yhtenäisen kannan ennen syyskuussa pidettävää vuosituhattavoitteita käsittelevää YK:n kokousta ja tuottavan uusia tuloshakuisia, avoimia ja mitattavia lisäsitoumuksia". Maailman johtajat sitoutuivat kymmenen vuotta sitten poistamaan köyhyyden vuoteen 2015 mennessä ja asettivat tavoitteet kahdeksalle prioriteettialueelle, kuten köyhyyden ja nälän puolittamiselle, täydelle ensiasteen koulutukselle, tasa-arvon edistämiselle sekä terveyteen liittyville tekijöille. Sovittuja lupauksia on kunnioitettava EU on jäljessä jopa vuoden 2010 väliaikatavoitteestaan, jonka mukaan sen kehitysapu olisi 0,56 prosenttia bruttokansantulosta, ja riski vuosituhattavoitteissa epäonnistumisesta on todellinen. "Haluan EU:lta johtajuutta. En minimitasoa, johon kaikki suostuvat, vaan sitoumusta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, sitoumusta lisärahoitukseen", mietinnön esittelijä, brittityöväenpuolueen Michael Cashman totesi asiasta maanantaina käydyssä keskustelussa. Lisärahoitusta kehitysapuun Ilmastonmuutosta ja talouskriisiä vastaan käytävän taistelun lisärahoituksen lisäksi vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan innovatiivisia rahoitusmekanismeja. Parlamentti kehottaa pyrkimään uudelleen keventämään sellaisten vähiten kehittyneiden maiden velkataakkaa, jotka ovat todistetusti vastuullisia, avoimia ja sitoutuneita hyvään hallintoon puuttumaan veroparatiiseihin, veronkiertoon ja laittomiin pääomavirtoihin sekä julkistamaan yritysten tehdyt voitot ja maksetut verot toimimaan maastamuuttajien rahalähetysten kustannusten laskemiseksi. Enemmän rahoitusta terveyteen ja koulutukseen Jäsenmaiden ja komission tulisi kohdistaa vähintään 20 prosenttia kaikesta kehitysavusta perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen. Lisäksi erityisesti äitien terveyteen ja lapsikuolleisuuteen tulisi puuttua, sillä näissä ei ole edistytty vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Parlamentti kehottaa jäsenmaita ja komissiota tukemaan vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun, turvallisiin abortteihin, sukupuoliteitse tarttuvien tautien hoitamiseen ja lisääntymisterveystarvikkeiden, ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden ja ehkäisyvälineiden, mukaan lukien kondomien jakeluun liittyviä politiikkoja. 13 prosenttia kaikista kehitysmaiden äitiyskuolemista johtuu vaarallisista aborteista, ja luku on vielä huomattavasti korkeampi Afrikassa. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 353 puolesta, 206 vastaan ja 75 tyhjää. Seuraavat askeleet Eurooppa-neuvosto päättää torstaina 17. kesäkuuta EU:n kannasta ja poliittisesta viestistä syyskuussa pidettävään vuosituhattavoitteita käsittelevään YK:n kokoukseen. Ne pohjautuvat 14. kesäkuuta pidetyn EU:n ulkoministerikokouksen päätelmiin FCS /29

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ työn 3-4/2010 MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ Työpaikat vihreiksi, Osuustoiminta kuiville talouskriisistä, Kansainvälinen työkonferenssi, ILOn varapääjohtaja Kari Tapola Työn Maailma -lehden haastattelussa.

Lisätiedot

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.)

Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Ville-Pekka Sorsa (toim.) ATTAC 2007 Kehityksen kestävä rahoitus Ville-Pekka Sorsa (toim.) Attac 2007 Kansi ja taitto: Konsta Huusko Copyright 2007 Ville-Pekka Sorsa / Attac ry Julkaisija: Attac ry PL

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

missä eu, siellä suomi?

missä eu, siellä suomi? missä eu, siellä suomi? kansallinen sivistysliitto ry Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto ry Yhteistyökumppanit: Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhmä Kokoomuksen kansainvälinen työryhmä Kansalliset

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen

VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä. Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen VAIHTOEHTO EU:LLE 1/2011 1 Voimme nyt, vihdoin, ensimmäistä Suomen kansallinen etu on tässä kertaa 1994 EU-kansanäänestyksen tilanteessa mahdollisimman laajan jälkeen, pohtia vaihtoehtoisia itsemääräämisoikeuden

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot